ELATERIDAE
 
zhoršující se podmínky pro výzkumy

- zhoršující se podmínky pro provozování svobodných terénních biologických výzkumů:     

Průběžně monitorujeme zhoršující se podmínky pro provozování svobodných biologických výzkumů na území některých států. S velkým znepokojením sledujeme tragický proces, ve kterém se některé státy, které v současnosti svými právními normami omezují svobodnou vědeckou činnost, připravují o své odborníky a zároveň  i o generaci jejich nástupců.

Slovenský případ z roku 2004 je zpracován v internetové diskuzi „Entomologové a ochranáři“: http://www.elateridae.com/page.php?idcl=74 

Indický případ z roku 2008 je zpracováván v článku „Vědci bijí na poplach: Entomologie se v některých státech stává, díky novým drakonickým zákonům, kriticky ohroženým vědním oborem!“: http://www.elateridae.com/page.php?idcl=106


Obdobné zneužití ekologických myšlenek pro politické cíle bylo zaznamenáno i v Brazílii (2006), Indonésii, Německu, Rakousku, Maďarsku a Španělsku. Kolegové botanici evidují i kauzy z Nového Zélandu a Mexika.

Novozélandsko-český případ z roku 2004-2009 (Zde ke stažení).

Bohužel, ani příslušné státní orgány OP (MŽP ČR a MŽP SR) zatím neprojevily zájem o vydání všech příslušných povolení k našim terénním výzkumům ( viz. "PLÁNY O.S. ELATER PRO DALŠÍ ROKY" ). 

TOPlist