ELATERIDAE
VYHLEDAT
Čeleď
Podčeleď Rod Druh Lokalita Upřesnit+
 
Aktuality ze Společnosti rakouských entomologů ( AÖE )

Vážení přátelé,

děkuji všem, kteří mi napsali svůj názor na podzimní termín přednáškových a výměnných dnů AÖE ve Vídni ( Tagung und Tauschtag der AÖE ). Mám radost, ze převážná většina reakcí byla pozitivní, a je mi potěšením Vám oznámit konečné rozhodnutí, které padlo na včerejší poradě vedení společnosti:

Tradiční přednáškové a výměnné dny Společnosti rakouských entomologů se od letoška konají dvakrát do roka – vždy koncem února a v půlce září!

Jarní termín: 28. února a 1. března 2009
Podzimní termín:
12. a 13. září 2009

Místo konání a program dalších aktivit AÖE:
http://www.zabra.at/zabra_00000016.html

S přípravou akce je samozřejmě mnoho práce a pan Wolfgang Barries, který dosud pečoval o pronájem stolu, je ve svém civilním povolání bohužel natolik vytížen, že neviděl možnost tuto agendu nadále zastávat. Protože se už léta starám o program přednášek a od letoška také o celou organizaci přednáškových a výměnných dnů, nabídl jsem vedení společnosti, že bych převzal také administraci pronájmu stolů. Proto Vás prosím, abyste v budoucnu posílali objednávky a dotazy ohledně volných kapacit pro vystavovatele na mou adresu (prosím pokud možno e-mailem). Na akci samotné se o přidělování stolů a výběr stolného bude starat pan Dr. Alexander Dostal a paní Renate Lacroix.

Děkuji Vám za spolupráci a těším se na brzkou viděnou!

Srdečně zdravím,

Petr Zábranský

http://www.zabra.at

 

 


TOPlist