ELATERIDAE
VYHLEDAT
Čeleď
Podčeleď Rod Druh Lokalita Upřesnit+
 
Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi
Řehounek Jiří, Řehounková Klára a Prach Karel

    

     Sborník se věnuje ekologické obnově území narušených těžbou nerostných surovin nebo průmyslovými deponiemi. Měl by se stát stručným kompendiem poznatků, které byly v ČR dosud shromážděny v rámci mladého vědního oboru ekologie obnovy (restoration ecology) a jeho aplikací v ekologické obnově (ecological restoration) míst narušených těžbou.

     Texty sborníku vycházejí do značné míry z příspěvků, které v lednu 2009 odezněly na odborném semináři v Českých Budějovicích. Na uspořádání tohoto semináře spolupracovalo Sdružení Calla s pracovní skupinou ekologie obnovy při katedře botaniky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Sešla se na něm třicítka přírodovědců, kteří se profesně zabývají těžbou narušenými místy, další kolegové poskytli pro seminář svoje data.

     Příspěvky ve sborníku určitě neaspirují na podrobný popis ekologické sukcese, ani nemají být „telefonními seznamy“ druhů, které jsou vázány na aktivní či opuštěné těžební prostory. Měly by především inspirovat k vyššímu zastoupení přírodě blízkých způsobů obnovy v rekultivační praxi. Letošní rok, který je na celém světě věnován ochraně biodiverzity, k tomu poskytuje vhodnou příležitost.

Jiří Řehounek, Klára Řehounková & Karel Prach

Ke stažení (PDF): http://www.calla.cz/piskovny/wordpress/wp-content/uploads/sbornik_internet.pdf  (5,18MB)

 

     Josef Mertlik: Území narušená těžbou nerostných surovin nebo průmyslovými deponiemi se velmi často stávají náhradními biotopy různých druhů kovaříků, např. Dicronychus equisetioides, Cardiophorus asellus, Paracardiophorus musculus, Zorochros meridionalis, Quasimus minutissimus, Anostirus gracilicollis a mnoha dalších, doposud hojnějších druhů této čeledi. Proto vřele doporučuji kolegům elateridologům tento skvělý sborník ke studiu

 

 

 

TOPlist