ELATERIDAE
VYHLEDAT
Čeleď
Podčeleď Rod Druh Lokalita Upřesnit+
 
Balkánské druhy rodu Dima CHARPENTIER, 1825
Josef Mertlik

Kovaříci rodu Dima CHARPENTIER, 1825 aktivují v nočních hodinách a proto mnoho let úspěšně unikaly pozornosti entomologů. Jen náhodně byly nalézány v pastech na střevlíčky (ty ulovené byly většinou vyhozeny...), v prosevu listí nebo v úkrytu pod kusy dřev. Až teprve při použití moderní metody kladení celoročních zemních pastí se podařilo získat Dimy z četnějších lokalit. Tyto nálezy zpracovali kolegové Schimmel et Platia 2008: The European species of the genus Dima Charpentier, 1825 (Insecta: Coleoptera, Elateridae). Boll. Mus. reg. Sci. nat. Torino, 25 (2): 559-594. Popisy dalších druhů uveřejnil ve dvou následujících pracích kolega Giuseppe Platia.

 

O další vývoj v poznávání Dim se zasloužil kolega Tamás Németh, který pozoroval jejich hromadnou noční aktivitu na několika lokalitách ve Slovinsku a v Řecku (viz např.: http://www.nhmus.hu/ColeoColl/kepek/TRIPREPORTS/Reports/GREECE2011.html ). Díky jeho zkušenostem jsme podnikli tři výpravy zaměřené na poznávání Dim (DIMA 2012, DIMA 2013 a DIMA 2014).

Zde jsou výsledky výprav z let 2012-2013 (pouze coll. J. Mertlik):

 

Část úlovků (J. Mertlik coll.) z letošní akce (DIMA 2014 - tým J. Mertlik, P. Brůha a B. Zbuzek) sice ještě nemá lokalitní štítky, ale již byla úspěšně determinována:

 

Letošní akce byla komplikovaná, protože jsme se kvůli onemocnění jednoho našeho kolegy museli rozdělit na dvě skupiny. První skupina podnikla delší cestu po makedonských a řeckých lokalitách (viz výše umístěné dvě fotky), druhá jela trasu Slovinsko-Černá Hora-Albánie-Makedonie. Díky tomu máme letos více materiálu, než kdybychom jeli všichni společně. K této akci ještě budeme moci přiřadit úspěchy třetí skupiny kolegů entomologů (Jan Pelikán a spol.), kteří se na mé doporučení zaměřili na sběr Dim na území Černé Hory.

Máme tak k dispozici přes dva tisíce kusů balkánských Dim. Mezi nimi je většina z již popsaných druhů a také několik druhů, které budou popsány jako nové druhy. Jedná se o docela velký projekt, do kterého jsou různou formou zapojeni kolegové Petr Brůha (Ústí nad Labem), Václav Dušánek (Zábřeh), Robin Kundrata (Olomouc), Tamás Németh (Budapešť), Giuseppe Platia (Gatteo), Martin Samek (Předměřice nad Labem), Rainer Schimmel (Vinningen) a Bořivoj Zbuzek (Praha).

Žádost: V současnosti mi jde o to, aby byl v co největší možné míře také využit materiál, který je umístěn v různých soukromých sbírkách. Proto se na Vás, šťastné majitele těchto tajemných kovaříků, obracím s žádostí o zapůjčení materiálu, který snad máte ve svých sbírkách. Zajímavý materiál mi již zapůjčil např. kolega Tomáš Sitek (Ostrava). Pokud máte zájem, tak mi prosím napište na můj e-mail ( mertlik@elateridae.com ). Předání materiálu můžeme dohodnout na září či říjen (pražské burzy). Možné je i zaslání materiálu poštou. Uvítám i možnost výměny Dim (např. mohu doplnít vaši sbírku středoevropských druhů kovaříků).

Důležité upozornění: U Dim je nutné vypreparovat aedeagus, na kterém jsou hlavní determinační znaky (tvar zubu paramer). Rovněž u několika (2-3 ex.) samic z lokality vypreparovat i čtyři trny, které tvoří součást bursy copulatrix.

Na území Rakouska, Slovinska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Rumunska, Srbska a Černé Hory je znám druh Dima elateroides. Pokud máte z těchto zemí Dimu s lesklým povrchem těla, tak by se mělo jednat s největší pravděpodobností právě o tento druh ( http://www.elateridae.com/zobrbruk.php?id=3374 ).
Na jihu Chorvatska a Bosny-Hercegoviny se již vyskytuje jiná Dima s matným ochlupeným povrchem těla - Dima dalmatina.
V Černé Hoře jsou již známy dvě Dimy s matným povrchem těla - Dima dalmatina a D. marvani. Na hranici Černé Hory a Albánie je také možný výskyt dalšího lesklého druhu Dimy - D. moraveci.
Albánie, Makedonie, Bulharsko a Řecko jsou rájem několika druhů lesklých Dim typu D. macedonica ( http://www.elateridae.com/zobrbruk.php?id=4690 ) a několika druhů matných Dim typu D. pecoudi ( http://www.elateridae.com/zobrbruk.php?id=4037 ).

Určit Dimy podle novodobých popisů (od roku 2008) je velmi obtížné. Jednak obsahují obrázky determinačních znaků nedostatečné kvality, popis znaků je mnohdy nesrozumitelný a u některých druhů Dim je uvedeno chybné rozšíření (Dima macedonica, D. hladilorum, D. isabellae...).

 

Část účasníků expedice DIMA 2012:

 

Expedice DIMA 2014 - tým B:

 

TOPlist