ELATERIDAE
VYHLEDAT
Čeleď
Podčeleď Rod Druh Lokalita Upřesnit+
 
Die Käferfauna (Coleoptera) der Oberlausitz. Teil 3: Nachträge, Gesamtübersicht und Analyse der Umweltbezüge. – Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 23, 632 S., 305 Abb., 1 Karte. Dresden.
KLAUSNITZER, B., HORNIG, U., BEHNE, L., FRANKE, R., GEBERT, J., HOFFMANN, W., JÄGER, O., MÜLLER, H., RICHTER, W., SIEBER, M. & VOGEL, J. (2018)

Hardcover, 60 Euro plus postage, to order by: tim.hornig@saxonia.net / or Uwe Hornig, Lindenberger Str. 24, D-02736 Oppach

Parts of Shrnutí (translated by J. Jelínek)

Z Horní Lužice je známo 4043 druhů brouků (stav k prosinci 2017). Z toho existují pro 3867 druhů (95,6 %) aktuální doklady po roce 1980. ...  Šest druhů bylo v Německu doposud známo jen z Horní Lužice. ... Od roku 2009 (1.díl) a 2013 (2. díl) byly v Horní Lužici nově zjištěny 176 druhy; 57 z nich bylo zároveň nových pro Sasko. ...

Zatímco kapitoly 2 (synopse), 3 (zoogeografie, ekologie a biologie), 4 (naleziště a techniky sběru) a 6 (doklady nálezů) navazují na systém dosud použitý v prvních dvou dílech (a tím v podstatě v díle Freude-Harde-Lohse-Lucht-Klausnitzer), je v souladu se změnami provedenými v kapitole 5 (nomenklatura) na závěr v kapitole 7 předložena souborná tabulka všech hornolužických druhů podle nejnovější mezinárodně akceptované vyšší systematiky na základě Katalogu palearktických brouků (Löbl & Smetana, Löbl & Löbl).

Obsáhlá a bohatě ilustrovaná kapitola o ekologii a biologii brouků zjištěných v Horní Lužici pojednává o vazbách na vybrané habitaty, nejrozmanitějších zdrojích potravy, jakož i o aktivní i pasivní provázanosti brouků s jinými členy přírodních společenstev a také o parazitoidech, parazitech a nemocích. Některé způsoby chování, rozmnožování a péče o potomstvo jsou pojednány na markantních příkladech. Z analýzy dostupných červených seznamů uusuzujeme na stupeň ohrožení naší domácí broučí fauny, což je proces, jehož další průběh sice není možné reálně odhadnout, který ale na základě dostupných údajů zavdává podnět k obavám. ...

 

TOPlist