ELATERIDAE
VYHLEDAT
Čeleď
Podčeleď Rod Druh Lokalita Upřesnit+
 
Poskytnutí údajů o druhu Limoniscus violaceus (Müller, 1821)
Josef Mertlik
Vážení kolegové, na základě smlouvy, kterou jsem uzavřel s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, je v současné době na území České republiky realizován monitorovací plán druhu Limoniscus violaceus (Müller, 1821).


V České Republice je L. violaceus druh chráněn vyhláškou MŽP 166 z 28.dubna 2005, která implementuje Směrnicí Rady 92/43/EHS do národní legislativy. Je zařazen do kategorie A (druhy rostlin a živočichů vyžadující zvláštní územní ochranu). Viz.: NATURA 2000


Všem kolegům, kteří již dříve poskytli své údaje mně nebo Ing. Martinu Škorpíkovi velice děkuji. Faunistická mapa výskytu druhu L. violaceus na území České republiky a Slovenska, která vznikla z této skvělé spolupráce, je ke shlédnutí na našich webových stránkách: LIMONISCUS VIOLACEUS

Prosím i ostatní kolegy, kteří sbírali na území ČR druh L. violaceus, případně mají ve sbírce kusy od jiných sběratelů, o poskytnutí svých údajů. Prosím o zaslání všech dostupných údajů, včetně přesné lokalizace (z důvodu zvláštní územní ochrany druhu se nálezy zakreslují do podrobných map), případně fotodokumentace biotopu.

Prosím vás rovněž o poskytnutí všech dostupných údajů z ostatních území areálu druhu L. violaceus.

Děkuji,

Josef Mertlik
TOPlist