ELATERIDAE
VYHLEDAT
Čeleď
Podčeleď Rod Druh Lokalita Upřesnit+
 
Poskytnutí faunistických údajů a literatury a další možnosti spolupráce.
Josef Mertlik

Shromažďuji veškeré existující faunistické práce, publikované články i zprávy z různých tematických průzkumů, týkající se druhů čeledí Elateridae, Throscidae, Lissomidae, Eucnemidae a Cerophytidae. Viz. soubor „Knihovna-faunistická literatura“. Služby zapůjčování a kopírování neprovozuji.

Pro úplnější poznání rozšíření kovaříků na sledovaném území shromažďuji jejich faunistické údaje. Doposud získané seznamy jsou velice různorodé. Od ručně psaných záznamů, přes psací stroj až k použití různých textových editorů, tabulek, programů typu excel či specializovaných faunistických programů. To je vcelku jedno, protože zhotovení výtahu pro určitou sledovanou plochu je otázkou jedné či několika hodin. Podstatně větší zdržení způsobuje absence faunistických čtverců. Při použití jména, které se na sledovaném území vyskytuje na několika vzdálených místech, jsou údaje prakticky bezcenné.

V případě zajímavějších nálezů se stávají prakticky nevyužitelné lokalizace typu: „Praha, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, České Budějovice, Brno, Břeclav, Olomouc, Ostrava, Bratislava, Žilina, Zvolen, Banská Bystrica, Štúrovo, Košice,…“. Nebo prosté názvy horských oblastí typu: „Krkonoše, Šumava, Beskydy, Jeseníky, Nízké Tatry, Vysoké Tatry, Vihorlat,…“. V těchto případech jsem nucen dodatečně žádat o přesnější lokalizaci - pokud je ještě sběratel na živu.

Bohužel, v některých obdržených seznamech se objevily i chyby typu chybějících jmen sběratelů (leg.) nebo neoznačení míst uložení nalezených kovaříků (coll.). V takových případech většinou již není možné dohledat kus potřebný k uskutečnění revizi determinace.

Podařilo se mi lokalizovat také některé velmi staré sbírky. Až na Reittera (Budapešť a Vídeň) a Fleischera (Brno) je pro mne zatím ještě neznámé umístění sbírek dalších slezských sběratelů (Roger, Müller, Klug, Rost, Schwab, Richter, Kolenati, Kittner, Steiner, Kelch, Letzner). V tomto směru budu vděčný za každou stopu, která povede k jejich lokalizaci.

 

NOVINKY :

Dosavadní výsledky faunistického mapování (viz. faunistické mapy) ukazují skutečné rozšíření druhů na sledovaném území. Poprvé v naší entomologické historii nejsme odkázáni na nevědecká konstatování typu "Morava - všude" či "na příhodných biotopech v celém území". Kompletní aktualizace faunistických dat bude provedena 1.1.2009 (http://www.elateridae.com/pag_uni.php?idp=15).

Nutno ještě je upozornit na fakt, že některá území jsou prozkoumána více, některá méně. Entomologická činnost není rovnoměrně rozprostřena na celém území. Někde entomologové chybí, někde je jejich činnost omezována některými nesmyslnými obstrukčními zákony (Slovensko, ČR: rezervace, národní parky)

V následujících letech budou postupně zpracovávány výsledky monitorongu druhů čeledí Elateridae, Throscidae, Lissomidae, Eucnemidae a Cerophytidae (ČR + SR). V zimě 2007/2009 jsou v publikačním plánu druhy podčeledí Negastriinae a Cardiophorinae (Elateridae). Do data vydání těchto prací mohu doplnit ještě některá data privátních sběratelů, ale hlavní práce se nyní bude odehrávat v muzejních depozitářích. 

Po dobu zpracovávání výsledků monitoringu nebudu provádět rozsáhlejší determinace. Bohužel, nepodařilo se mi nalézt zdroj na krytí finančních nákladů tohoto nákladného projektu a proto musím velmi efektivně pracovat se stávajícími zdroji. Prioritu má tedy zpracování doposud získaných dat a zhotovení kvalitních rozlišovacích klíčů s fotografiemi imag, morfologických znaků a biotopů. Pro tyto účely jsme vybudovali novou internetovou fotogalerii biotopů (http://www.elateridae.com/galerie/) .

Další žhavou novinkou je založení entomologického občanského sdružení ELATER (http://www.elateridae.com/page.php?idcl=114). Na jeho stránkách naleznete všechny důležité informace.

Větší množství nových faunistických dat bude možné absorbovat do plánovaného souborného vydání díla, jehož vydání je plánováno po postupném zpracování všech druhů - někdy po roce 2023 .


Všem svým spolupracovníkům velice děkuji   Bez jejich odborné a morální pomoci by naše dílo bylo neúplné a zřejmě by ani nevzniklo.

Josef Mertlik
Opatovice nad Labem, 14.12.2008

 

TOPlist