ELATERIDAE
VYHLEDAT
Čeleď
Podčeleď Rod Druh Lokalita Upřesnit+
 
Zpráva o stavu faunistického mapování druhů čeledí Cerophytidae Latreille, 1834, Elateridae Leach, 1815, Melasidae Leach, 1817, Lissomidae Laporte, 1835 a Throscidae Laporte, 1840 na území České a Slovenské republiky.
Josef Mertlik
Pohřebačka 34, CZ-533 45 Opatovice nad Labem, Česká republika
mertlik@elateridae.com

 


Počátky a rozvoj faunistického mapování druhů čeledi Elateridae Leach, 1815 jsou podrobně popsány v mém komentáři k faunistickým mapám: [http://www.elateridae.com/pag_uni.php?idp=8].

Faunistické mapy druhů čeledi Elateridae jsou umístěny na webové adrese   [http://www.elateridae.com/pag_uni.php?idp=15] a jsou zde pravidelně aktualizovány.

Doposud získané údaje poskytují poměrně ucelený obraz o rozšíření jednotlivých druhů v rámci mapovaných území a cestu k jejich využití si našli i pracovníci státních organizací ochrany přírody a krajiny.  

 

 

V roce 2006 jsem rozšířil faunistické mapování na druhy čeledi Throscidae Laporte, 1840.

Výsledky tohoto mapování byly publikovány v roce 2007 (Mertlik et Leseigneur):   [http://www.elateridae.com/ELATERIDARIUM/page.php?idcl=50].

Faunistické mapy byly umístěny na webovou adresu:  [http://www.elateridae.com/pag_uni.php?idp=15].

 

 

V roce 2007 jsem rozšířil faunistické mapování na druhy čeledí Cerophytidae Latreille, 1834, Melasidae Leach, 1817 a Lissomidae Laporte, 1835.

Faunistické mapy byly umístěny na webovou adresu   [http://www.elateridae.com/pag_uni.php?idp=15] a jsou zde v současné době průběžně aktualizovány.

Plný rozsah doposud zjištěných dat je možné prohlédnout na faunistické mapě druhu Cerophytum elateroides (Latreille, 1804):   [http://www.elateridae.com/pag_uni.php?idp=15&gen=160#geg].

Publikování výsledků tohoto faunistického mapování je plánováno na počátek roku 2008. Prosím kolegy, kteří mají zájem o doplnění svých údajů do této nové faunistické práce, aby tak učinili nejpozději do konce tohoto roku a zároveň umožnili revizi problematických druhů.


V současnosti jsem byl nucen, a to z časových důvodů, pozastavil pro své kolegy determinace druhů čeledi Elateridae a rovněž tak jsem pozastavil i zaznamenávání nových dat ze zasílaných faunistických seznamů. Od roku 2006 se mi v pracovně hromadí krabice a krabičky s nedeterminovanými kovaříky, ale času na studium brouků je málo a zajímavé práce je mnoho. Žádné další rozšíření faunistického mapování již ale neplánuji a od roku 2009 bych se měl opět plně věnovat studiu druhů čeledi Elateridae.

 

 

Další velmi významná změna, o které se musím zmínit, přichází s vydáním čtvrtého dílu katalogu palearktických brouků (Löbl et Smetana 2007). Zpracovatelé jednotlivých čeledí opustili v některých případech využívání principu priority u použitých jmen a v rámci ustanovení Mezinárodních pravidel zoologické nomenklatury (2000) se navracejí k používání tzv. „vžitých“ jmen.

Jirki Muona a Diane Alaruikka zpracovali druhy čeledi Cerophytidae a Melasidae (u čeledi Melasidae Leach, 1817 používají její mladší název Eucnemidae Eschscholtz, 1829)

Druh Microrhagus palmi (Olexa, 1963) synonymizovali s Microrhagus pygmaeus (Fabricius, 1792).

Peter Cate zpracoval druhy čeledi Elateridae. Do této čeledi přiřadili Antonio Sánches-Ruiz a Ivan Löbl čeleď Cebrionidae jako podčeleď Cebrioninae a Aleš Smetana do ní přiřadil čeleď Lissomidae jako podčeleď Lissominae.

U několika názvů podčeledí a jmen několika druhů kovaříků se Peter Cate vrací k používání tzv. "vžitých" jmen:

 

NEW ACTS and COMMENTS          

 

Comments to nomenclature “Gistel (sometimes spelled in the literature "Gistl") published unnecessary replacement names and based new family-group names on some of them. These names were ignored for about a century and half.

Nevertheless, some recent authors used them as valid. The resurrections of Gistel's names may be accepted according to the ICZN Art. 40.2, 40.2.1. They affect the stability of the nomenclature and are in contradiction to the fundamental aim of the zoological nomenclature (ICZN, Introduction). In elaterids, the following, well established family-group names were recently replaced in some works:

Adrastini Candéze, 1863 by Synaptini Gistel, 1856,

Ctenicerini Fleutiaux, 1936 by Prosternini Gistel, 1856,

Conoderini Fleutiaux, 1919 by Oophorini Gistel, 1856,

Denticollinae Stein & J. Weise, 1877 by Dendrometrinae Gistel, 1856

 

The suppression of Gistel's senior synonyrns is pending on a ruling of the ICZN. These names are not accepted in the present work.

 

Ampedus aethiops (Lacordaire, 1835), published as Elater aethiops, is a primary junior homonym of Elater aethiops Herbst, 1806 (placed in Pristilophus by Germar, 1844 and since not included in the same genus). It is used as available, according to the ICZN Art. 23.9.

Ampedus elongatulus (Fabricius): Fabricius, 1787: 174 described his new species as Elater elongantulus, an incorrect original spelling corrected by himself (Fabricius, 1792: 229). Elater elongatus Gmelin, 1790: 1907 is an unjustified emendation of elongatulus Fabricius. Elater elongatulus has been used for two centuries for a common, widely distributed species, at present placed in Ampedus. Elater glycereus Herbst, 1784 was considered as an invalid synonyrn of E. elongatulus (at least since Candèze, 1859). As the name Ampedus glycereus (Herbst, 1784) was recently used as valid, it is in the interest of the nomenclatural stability of this common taxon to have it suppressed. Ampedus elongatulus (Fabricius) is used here furtheron as valid, pending on a ruling of the ICZN.

Cardiophorus rufipes (Goeze, 1777), a well known species, was originally published in Elater and was there a primary junior homonym of E. rufipes DeGeer, 1774 (presently and at least since Gemminger & Harold, 1869 placed in synonymy with Prosternon tessellatum (Linnaeus, 1758). Elater rufipes Goeze was considered unavailable and unnecessarily replaced by a new name, Cardiophorus goezei Sanchez-Ruiz, 1996. It is used as available, according to the ICZN, Art. 23.9.

Selatosomus latus (Fabricius): Elater latus Fabricius, 1801 b: 232 is a junior primary homonyrn of Elater latus Fuessely, 1775: 16 and Elater latus Sulzer, 1776: 53, both nomina dubia. The name of Fabricius has been in use for two centuries. It is therefore in the interest of nomenclatorial stability to retain this name. Selatosomus latus (Fabricius) is used here furtheron as valid, pending on a ruling of the ICZN.

Zorochros dermestoides: Herbst, 1806 published his new species in Elater, spelled in three different ways: demustoides (p. 85), dermestoides (pl. 165), and dermesorides (Verzeichnis, p. ii). The spelling dermestoides is obviously the correct one and was in general use for almost two centuries. The remaining alternative original spellings are not available (ICZN, Art. 19.3,32.4). The name dermestoides was in Elater a primary junior homonym of Elater dermestoides Linnaeus, 1758 (at present in Throscidae). Both species were placed in different genera already by Latreille (Latreille, 1807 a : 37) and were nor included in the same genus since. Nevertheless, some authors replaced dermestoides by the incorrect alternative original spelling demustoides. This is unnecessary and not accepted in the present work.

 

Se změnami druhových jmen se setkáte na našich webových stránkách již nyní. Do počátku roku 2008 plánuji upravit všechna druhová jména, kterých se změny týkají. Ostatní změny nebudou na našich internetových stránkách akceptovány.

 

Ještě jednou se omlouvám všem váženým kolegům, kterých se dotknul můj „determinační kolaps“ a doufám, že to pochopí.

 

Josef Mertlik

v Opatovicích nad Labem, 6.12.2007.

TOPlist