ELATERIDAE
VYHLEDAT
Čeleď
Podčeleď Rod Druh Lokalita Upřesnit+
 
Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a management.
Martin Konvička, Lukáš Čížek, Jiří Beneš
2 vydání (2006)

Vydala: Sagittaria, Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Lazecká 6, Olomouc, tel./fax: 585228438, sagittaria@volny.cz

Počet stran: 79


Biologická rozmanitost středoevropských nížinných lesů se ztrácí, tato kniha ukazuje, jaké zásahy je třeba provádět, abychom na našem území zachovali vzácné a mizející druhy hmyzu.

Autoři na řadě příkladů od nás i ze zahraničí demonstrují, že je nutno obnovovat nížinný les v pojetí tradičního hospodaření (výmladkové lesy, pařezení, lesní pastva), aby ohrožený hmyz a samozřejmě nejen ten, měl šanci na přežití. Bez zachování odumírajících starých stromů, bez návratu k porostním tvarům středního a nízkého lesa to prostě nepůjde.

PDF ke stažení

PDF text       2,43MB
PDF příloha   2,51MB


TOPlist