ELATERIDAE
VYHLEDAT
Čeleď
Podčeleď Rod Druh Lokalita Upřesnit+
 
Žádost o bezodkladné ukončení možnosti používání insekticidu Diazinon v rybničním hospodářství v České republice z důvodu jím způsobované ekologické újmy
Dytiscus latissimus

Žádost o bezodkladné ukončení možnosti používání insekticidu Diazinon v rybničním hospodářství v České republice z důvodu jím způsobované ekologické újmy.

 

AKTUÁLNĚ (27.3.2015): Diazinon a Roundup byly nově zařazeny mezi karcinogeny!

více informací najdete na:

http://suta.blog.respekt.ihned.cz/c1-63740170-glyfosat-nejbeznejsi-pesticid-na-ceskych-polich-nove-zarazen-mezi-karcinogeny

nebo

http://uroda.cz/pet-pesticidu-zarazeno-mezi-potencialni-kancerogeny/

 

Zde ke stažení:

Odpověď ČIŽP (9.3.2009)

Komentář k textu odpovědi ČIŽP č.j.: ČIŽP/10/IPP/0806885.006/09/RJX ze dne 9.3.2009

Odpověď MŽP ze dne 31.3.2009

Komentář k poslednímu stavu věcí (9.4.2009)

Doplnění žádosti o bezodkladné ukončení možnosti používání insekticidu Diazinon v rybničním hospodářství v České republice z důvodu jím způsobované ekologické újmy (12.5.2009)

Stanovisko státní rostlinolékařské správy ze dne 29.5.2009

Urgence žádosti včetně soupisu rybniků_(26.11.2009)

Rozhodnutí Evropské Komise ze dne 8.2.2010

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.2.2010

 

Předchozí korespondence:

Pro zajimavost - jak to vlastne začalo

Žádost o přehodnocení pravidel používání insekticidu Diazinon v rybničním hospodářství

Odpověď z MZe

Odpověď z AOPK

 

Odborné texty ke stažení:

MENCONI ET COX 1994

RUPEŠ 1982

FAINA, MÁCHOVÁ, SVOBODOVÁ, KROUPOVÁ ET VALENTOVÁ 2007

HARRIS, BISHOP, STRUGER, RIPLEY ET BOBART 1998

 

SPARLING, FELLERS ET MCCONNELL 2001

 

GOULET ET HONTELA 2003

 

RELYEA 2004

 

ROLLINS-SMITH, HOPKINS ET REINERT 2004

 

HAYES ET AL 2006

 

PIHA, PEKKONEN ET MERILA 2006

 

ZALIZNIAK 2006

 

SPARLING ET FELLERS 2007

 

 

Metodický pokyn - Věstník MŽP únor_2003

Stanovisko ÚSKVBL Brno 13.4.2005

Směrnice komise 2007/39/ES

Vyhláška č. 17/2009 Sb. o zjištění a nápravě ekologické újmy a o její nápravě

Zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmy

Zákon č. 254/2001 Sb. - vodní zákon

 

Česká televize: NEDEJ SE! o nejnebezpečnějších chemikáliích v rámci REACH

Pořad České televize z cyklu NEDEJ SE! vysílaný 29. dubna 2009 se věnoval postupu v uplatňování nového systému regulace chemických látek v Evropské unii - REACH.

Kolik nejnebezpečnějších chemikálií začne Evropská unie prověřovat v rámci REACH? O jaké látky se jedná? Kolik z nich nominovala Česká republika? Kdo Českou republiku reprezentuje v klíčovém výboru Evropské agentury pro chemické látky (ECHA)? Co při jednáních výboru prosazuje? Pořad NEDEJ SE!, který odpovídá na tyto otázky je možné si přehrát na internetové stránce České televize: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/209562248420016-nedej-se/

Doplňující odkazy:

http://cs.wikipedia.org/wiki/REACH

http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_agentura_pro_chemick%C3%A9_l%C3%A1tky 


 

TOPlist