ELATERIDAE
VYHLEDAT
Čeleď
Podčeleď Rod Druh Lokalita Upřesnit+
 
Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management.
Martin Konvička, Jiří Beneš a Lukáš Čížek
Vydáno: 2005

Vydala: Sagittaria, Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy,
Lazecká 6, Olomouc, tel./fax: 585 228 438, sagittaria@volny.cz

Počet stran: 127.

Ke stažení:

PDF text       1,40MB
PDF příloha  1,85MB

Hmyz s téměř 30 000 u nás známými druhy tvoří drtivou většinu biologické rozmanitosti naší přírody, podstatná část tohoto bohatství je vázána na různé typy bezlesých stanovišť. Louky, pastviny, stepní lada, mokřady, úhory či písčiny v tradičně obhospodařované krajině hostily nepřeberné počty druhů, z nichž většina dnes ustupuje a vymírá vinou ztráty stanovišť, intenzifikace zemědělství a sukcesních
změn. Ochrana přírody tyto ztráty dosud nedokáže zastavit. Navzdory nemalým vynakládaným prostředkům selhávají jak tradiční ochrana vybraných společenstev v síti chráněných území, tak i modernější snahy chránit ekologickou integritu na úrovni krajiny. V publikaci autoři analyzujují příčiny této krize, jimiž jsou nedostatečné pochopení stanovištních nároků a demografických zvláštností bezobratlých živočichů, a snaží se nabídnout řešení. Postupují od péče o izolované zbytky stanovišť (maloplošná chráněná území) k chraně na úrovni krajiny. Nemalý prostor je věnován problematice ekologických dotací v zemědělství a ochraně fauny netradičních, člověkem narušených stanovišť.

TOPlist