ELATERIDAE
VYHLEDAT
Čeleď
Podčeleď Rod Druh Lokalita Upřesnit+
FULLTEXT
Google
NOVINKY

První údaje o výskytu druhu Nosodendron fasciculare (A. G. Olivier, 1790) na území Řecka a Bulharska.
26.11.2018 | Jiří Háva, Bořivoj Zbuzek & Josef Mertlík | ELATERIDARIUM

V předkládané práci autoři uvádějí 41 nově zjištěnch druhů patřících do devíti řádů hmyzu pro území „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“ a jeho okolí. Tato práce navazuje na již publikované práce zabývající se studiem hmyzu na tomto území.
21.11.2018 | Jiří Háva & Jiří Háva jun. | ELATERIDARIUM

Coleoptera Horní Lužice - třetí díl. Zde je k dispozici český překlad souhrnu a kontaktní adresy pro objednávky knihy.
20.11.2018 | KLAUSNITZER, B., HORNIG, U., BEHNE, L., FRANKE, R., GEBERT, J., HOFFMANN, W., JÄGER, O., MÜLLER, H., RICHTER, W., SIEBER, M. & VOGEL, J. (2018) | LITERATURA |

Tento článek navazuje na předešlé práce přinášející poznatky o fauně brouků Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko (Rébl 2010, Moravec & Rébl 2012, 2014, 2016, souhrnný katalog: Januš 2016) a přináší nové faunistické údaje (většinou z období let 2016–2017) o 773 druzích, z nichž 133 je z území udáváno poprvé. Nové údaje přinášíme o 263 druzích jmenovaných červenými seznamy ohrožených druhů České republiky. Druh Megasternum immaculatum (Stephens, 1829) (Hydrophilidae) je publikován jako nový pro Českou republiku a Arthrolips picea (Corylophidae) jako nový pro Čechy. Inventarizace řádu Coleoptera na území biosférické rezervace Křivoklátsko tím dospěla k celkovému počtu 3460 odtud známých druhů.
27.06.2018 | Jiří Januš 1), Pavel Moravec 2), Karel Rébl 3) & Miroslav Zýka 4) | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

V tomto článku jsou uvedeny přehledy nálezů kovaříků Ampedus brunnicornis a Ampedus hjorti na území České republiky a Slovenska. Jsou zde fotografie imag obou druhů, podrobný popis jejich biotopů, doplněný o fotodokumentaci lokalit a stručné poznámky k možnostem jejich ochrany. Ampedus hjorti je zde poprvé uveden pro území Rumunska. Volnou součástí článku je internetová fotogalerie, která k datu vydání článku obsahuje 236 fotografií biotopů A. brunnicornis a 142 fotografií biotopů A. hjorti.
19.03.2018 | Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

Psammo-halofilní druh Halammobia bulla Liberto & Leo, 2006 (Coleoptera: Tenebrinionidae) je poprvé uveden z Černé Hory. Rozšíření a diferenciální znaky dvou druhů rodu Halammobia jsou zde uvedeny a diskutovány.
27.02.2018 | Jiří Háva1, Piero Leo2, Adam Šíma3, Václav Hanzlík4 & Petr Jansa5 | ELATERIDARIUM

V této práci uvádím soupis hlavní literatury a přehled všech faunistických prací kovaříka Ampedus karpathicus (Buysson, 1886), týkajících se území České republiky a Slovenska. Uvádím i soupis determinačních omylů, zjištěných v rámci celého areálu rozšíření A. karpathicus. Na základě tohoto studia bylo možno – současně se studiem typových exemplářů A. karpathicus – definitivně vyhodnotit a ustanovit synonymii s Ampedus suecicus Palm, 1976. Práce je doplněna o stručný popis biotopů a jejich fotodokumentaci.
21.02.2018 | Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

V této práci shrnujeme významné nálezy brouků v PP Kačina z období 1976–2017. Přestože je lokalita entomologicky významná, je z ní publikovaných dat velmi málo. Několik údajů je uvedeno v publikacích BOHÁČE (1982, 1984, 1986). SLÁMA (1998) uvádí nedatovaný nález druhu Pedostrangalia revestita (Linnaeus, 1767) a starší nálezy druhu Rhamnusium bicolor bicolor (Schrank, 1781). O nálezu druhu Necydalis maior Linnaeus 1758 informují MORAVEC & FABIÁN (2006). Nálezy druhů Isorhipis melasoides (Laporte de Castelnau, 1835), Calambus bipustulatus (Linnaeus, 1767) a Crepidophorus mutillatus publikoval MERTLIK (2008, 2014 a 2016). V zájmové oblasti byly provedeny dva entomologické průzkumy (BAUER & BAUER 2008, PAPOUŠEK 2009). V práci JUŘENY et al. (2008) je uveden druh Protaetia aeruginosa (Linnaeus, 1767). Nález druhu Nemozoma caucasicum jako nového druhu pro Českou republiku publikovali KAVKA & VEVERKA (2016). Více druhů z čeledi tesaříkovití (Cerambycidae) je uvedeno v příspěvku MORAVCE (2016).
10.02.2018 | Michal Kavka 1) & Tomáš Veverka 2) | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

V tomto článku se uveden přehled nálezů potemníka Menephilus cylindricus cylindricus na území České republiky a Slovenska. Dále je zde popis jeho biotopů doplněný o fotodokumentaci lokalit a kritické komentáře ke stávajícím formám jejich "ochrany".
23.01.2018 | Josef Mertlik | ELATERIDARIUM

V této práci jsou faunistické údaje druhů podčeledi Negastriinae, nalezených u řeky Bečvy. V současnosti zde žijí čtyři druhy: Negastrius pulchellus, Zorochros dermestoides, Z. meridionalis a Z. quadriguttatus. Od regionálně vyhynulého druhu Fleutiauxellus maritimus zde uvádím jeho historické nálezy. Rovněž zde naleznete fotografie přírodně hodnotných biotopů této řeky a krátké zamyšlení o možnostech jejich ochrany.
16.01.2018 | Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

V tomto článku se zabývám rozšířením druhu Adrastus circassicus. Tento druh byl popsán z jihozápadního Kavkazu a v současnosti je známý z celého Kavkazu a severovýchodního Turecka (Cate 2007). V roce 1985 byl nalezen také na území střední Evropy (Sitek 1990), kam byl pravděpodobně introdukován ve druhé polovině minulého století při dovozu rudy ze zemí bývalého Sovětského svazu a tyto kusy byly následně popsány jako A. juditae (Laibner 1991). Vzhledem ke stejné variabilitě morfologických znaků u původní i introdukované populace zde synonymizuji A. juditae s A. circassicus. Uvádím zde všechny mi známé nálezy z Kavkazu, severovýchodního Turecka a střední Evropy (Česká republika a Polsko). Adrastus circassicus uvádím jako nový druh pro území Polska.
10.01.2018 | Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

V tomto článku se uveden přehled nálezů kovaříka Cardiophorus anticus Erichson, 1840 na území Slovenska. Dále je zde popis jeho biotopů doplněný o fotodokumentaci lokalit. Volnou součástí článku je internetová fotogalerie, která obsahuje 61 fotografií biotopů tohoto druhu.
01.01.2018 | Mertlík Josef | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

V tomto článku je uveden první nález Microrhagus pyrenaeus na území Slovenska, jeho současné známé rozšíření a poznámky k jeho bionomii.
03.10.2017 | Jiří Krátký | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

Bidessus grossepunctatus (Vorbringer, 1907) je na území České republiky kriticky ohrožený druh. Většina jeho lokalit je známá z jižních Čech (Třeboňská oblast). V tomto článku je uveden nový nález tohoto druhu v kaluži v malé zazeměné tůni blízko Českých Budějovic. Druhý uvedený nález je z rybníku Medenice blízko Chlumu u Třeboně.
12.05.2017 | Vojtěch Kolář | ELATERIDARIUM

Vzácný druh brouka, Phloiophilus edwardsi, byl nalezený v České republice na dvou nových lokalitách. Tyto nálezy představují první spolehlivá faunistická data z území České republiky.
04.04.2017 | Michal Bednařík | ELATERIDARIUM

V tomto článku je uveden kompletní přehled nálezů saproxylických druhů druhů čeledi Elateridae na území východních Čech (Czechia). Celkem zde bylo nalezeno 38 druhů: Ampedus aethiops (Lacordaire, 1835), A. auripes (Reitter, 1895), A. balteatus (Linnaeus, 1758), A. brunnicornis Germar, 1844, Ampedus cardinalis (Schiödte, 1865), A. cinnabarinus (Eschscholtz, 1829), A. elegantulus (Schönherr, 1817), A. elongatulus (Fabricus, 1787), A. erythrogonus (P. W. Müller, 1821), A. karpathicus (Buysson, 1886), A. nigrinus (Herbst, 1784), A. nigerrimus (Lacordaire, 1835), A. nigroflavus (Goeze, 1777), A. pomonae (Stephens, 1830), A. pomorum (Herbst, 1784), A. rufipennis (Stephens, 1830), A. sanguineus (Linnaeus, 1758), A. sanguinolentus (Schrank, 1776), A. sinuatus Germar, 1844, Brachygonus dubius (Platia & Cate, 1990), B. megerlei (Lacordaire, 1835), Calambus bipustulatus (Linnaeus, 1767), Cardiophorus gramineus (Scopoli, 1763), Crepidophorus mutilatus (Rosenhauer, 1847), Danosoma fasciata (Linnaeus, 1758), Denticollis interpositus (Roubal, 1941), D. linearis (Linnaeus, 1758), D. rubens Piller & Mitterpacher, 1783, Diacanthous undulatus (DeGeer, 1774), Elater ferrugineus Linnaeus, 1758, Hypoganus inunctus (Lacordaire, 1835), Ischnodes sanguinicollis (Panzer, 1793), Lacon querceus (Herbst, 1784), Melanotus castanipes (Paykull, 1800), M. villosus (Geoffroy, 1785), Procraerus tibialis (Lacordaire, 1835), Stenagostus rhombeus (A. G. Olivier, 1790) a S. rufus (DeGeer, 1774). Dalších sedm druhů lze považovat za regionálně vyhynulé: A. melanurus (Mulsant & Guillebeau, 1855), A. praeustus (Fabricius, 1792), A. tristis (Linnaeus, 1758), Lacon lepidopterus (Panzer, 1800), Limoniscus violaceus (P. W. J. Müller, 1821), Megapenthes lugens (W. Redtenbacher, 1842), Podeonius acuticornis (Germar, 1824). Článek obsahuje také faunistické mapy jednotlivých druhů a stručné popisy jejich biotopů a vazby na určité druhy dřevních hub. V další části článku je přehled biotopů druhů, kteří osídlují oblasti východočeského regionu s výskytem přirozených dubových porostů a komentáře k možnostem ochrany biotopů ohrožených druhů. Volnou součástí článku je internetová fotogalerie obsahující 1953 fotografií biotopů.
23.02.2017 | Mertlik Josef | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

V této práci jsou uvedeny první nálezy pro faunu Albánie pro 16 druhů brouků z čeledí: Staphylinidae (3 druhy), Biphyllidae (1 druh), Colydiidae (3 druhy), Melandryidae (1 druh), Scarabaeidae (1 druh), Rhynchitidae (1 druh), Curculionidae (6 druh), které zde byly nalezeny v letech 2014-2015.
09.01.2017 | Marcel Mühlfeit | ELATERIDARIUM

V předkládané práci autoři uvádějí nově zjištěné druhy pro území „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“. Tato práce navazuje na již publikované práce Háva (2009, 2015a,b), Háva & Háva (2010), Háva & Navrátil (2016) a Háva & Tyrner (2011). Dva druhy z řádu Dermaptera (škvoři) jsou zde uvedeny poprvé pro toto území.
08.01.2017 | Jiří Háva & Jiří Háva jun. | ELATERIDARIUM

Článek se zabývá rozšířením druhu Curimopsis incisa Obenberger 1917 na pobřeží Jónských ostrovů. Shrnuje známou bionomii druhu a všechny publikované záznamy. Albánské kusy byly porovnány s typovými kusy uloženými v Národním muzeu v Praze (Česká republika). První nález pro Albánii.
05.01.2017 | Milan Boukal | ELATERIDARIUM

V tomto článku je uveřejněno šest nových lokalit krasce Lamprodila rutilans na území západních Čech. Tři lokality jsou v Plzenském kraji, tři v kraji Karlovarském.
10.11.2016 | Tomáš Fiala | ELATERIDARIUM
JAZYK
NOVINKA
Physodactilinae
Toxognathus fleutiauxi
Toxognathus
fleutiauxi

29.04.2024
• historie »
FOTO V PŘÍRODĚ

Ampedus
praeustus

Drapetes
mordelloides

Ischnodes
sanguinicollis
FOTOGALERIE
Sedmihorky, 3.6.2024
Sedmihorky, 3.6.2024
CELKEM
1442DRUHY
783TYPY
980FOTO V PŘÍRODĚ
27601LOKALITY
30691CELKEM FOTO
SPONZOŘI
GASTRO KOŘENÍ MARTIN SAMEK
ELATERIDAE
PŘIHLÁŠENÍ