ELATERIDARIUM
JAZYK
ELATERIDAE
ELATERIDAE OF THE PALEARCTIC REGION TOPlist
ELATERIDARIUM ročník 12 (2018)
Elateridarium
Titulní strana
ročník 12 (2018)


PDF
(ke stažení zde)
Přijato 12.12.2017
strany  1-6  (01.01.2018)
Faunistické mapování druhu Cardiophorus anticus (Coleoptera: Elateridae) na území Slovenska
Mertlík Josef
V tomto článku se uveden přehled nálezů kovaříka Cardiophorus anticus Erichson, 1840 na území Slovenska. Dále je zde popis jeho biotopů doplněný o fotodokumentaci lokalit. Volnou součástí článku je internetová fotogalerie, která obsahuje 61 fotografií biotopů tohoto druhu.
Přijato 26.12.2017
strany  7-17  (10.01.2018)
Rozšíření druhu Adrastus circassicus (Coleoptera: Elateridae)
Josef Mertlik
V tomto článku se zabývám rozšířením druhu Adrastus circassicus. Tento druh byl popsán z jihozápadního Kavkazu a v současnosti je známý z celého Kavkazu a severovýchodního Turecka (Cate 2007). V roce 1985 byl nalezen také na území střední Evropy (Sitek 1990), kam byl pravděpodobně introdukován ve druhé polovině minulého století při dovozu rudy ze zemí bývalého Sovětského svazu a tyto kusy byly následně popsány jako A. juditae (Laibner 1991). Vzhledem ke stejné variabilitě morfologických znaků u původní i introdukované populace zde synonymizuji A. juditae s A. circassicus. Uvádím zde všechny mi známé nálezy z Kavkazu, severovýchodního Turecka a střední Evropy (Česká republika a Polsko). Adrastus circassicus uvádím jako nový druh pro území Polska.
Přijato 31.12.2017
strany  18-30  (16.01.2018)
Příspěvek k poznání druhů podčeledi Negastriinae (Coleoptera: Elateridae) řeky Bečvy (Česká republika)
Josef Mertlik
V této práci jsou faunistické údaje druhů podčeledi Negastriinae, nalezených u řeky Bečvy. V současnosti zde žijí čtyři druhy: Negastrius pulchellus, Zorochros dermestoides, Z. meridionalis a Z. quadriguttatus. Od regionálně vyhynulého druhu Fleutiauxellus maritimus zde uvádím jeho historické nálezy. Rovněž zde naleznete fotografie přírodně hodnotných biotopů této řeky a krátké zamyšlení o možnostech jejich ochrany.
Přijato 14.01.2018
strany  31-43  (23.01.2018)
Faunistické mapování Menephilus cylindricus cylindricus (Coleoptera: Tenebrionidae) na území České republiky a Slovenska
Josef Mertlik
V tomto článku se uveden přehled nálezů potemníka Menephilus cylindricus cylindricus na území České republiky a Slovenska. Dále je zde popis jeho biotopů doplněný o fotodokumentaci lokalit a kritické komentáře ke stávajícím formám jejich "ochrany".
Přijato 27.01.2018
strany  44-64  (10.02.2018)
Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) v PP Kačina
Michal Kavka 1) & Tomáš Veverka 2)
V této práci shrnujeme významné nálezy brouků v PP Kačina z období 1976–2017. Přestože je lokalita entomologicky významná, je z ní publikovaných dat velmi málo. Několik údajů je uvedeno v publikacích BOHÁČE (1982, 1984, 1986). SLÁMA (1998) uvádí nedatovaný nález druhu Pedostrangalia revestita (Linnaeus, 1767) a starší nálezy druhu Rhamnusium bicolor bicolor (Schrank, 1781). O nálezu druhu Necydalis maior Linnaeus 1758 informují MORAVEC & FABIÁN (2006). Nálezy druhů Isorhipis melasoides (Laporte de Castelnau, 1835), Calambus bipustulatus (Linnaeus, 1767) a Crepidophorus mutillatus publikoval MERTLIK (2008, 2014 a 2016). V zájmové oblasti byly provedeny dva entomologické průzkumy (BAUER & BAUER 2008, PAPOUŠEK 2009). V práci JUŘENY et al. (2008) je uveden druh Protaetia aeruginosa (Linnaeus, 1767). Nález druhu Nemozoma caucasicum jako nového druhu pro Českou republiku publikovali KAVKA & VEVERKA (2016). Více druhů z čeledi tesaříkovití (Cerambycidae) je uvedeno v příspěvku MORAVCE (2016).
Přijato 07.02.2018
strany  65-83  (21.02.2018)
Faunistické mapování Ampedus karpathicus (Coleoptera: Elateridae) na území České republiky a Slovenska
Josef Mertlik
V této práci uvádím soupis hlavní literatury a přehled všech faunistických prací kovaříka Ampedus karpathicus (Buysson, 1886), týkajících se území České republiky a Slovenska. Uvádím i soupis determinačních omylů, zjištěných v rámci celého areálu rozšíření A. karpathicus. Na základě tohoto studia bylo možno – současně se studiem typových exemplářů A. karpathicus – definitivně vyhodnotit a ustanovit synonymii s Ampedus suecicus Palm, 1976. Práce je doplněna o stručný popis biotopů a jejich fotodokumentaci.
Přijato 19.02.2018
strany  84-86  (27.02.2018)
Halammobia bulla Liberto & Leo, 2006, nový druh pro faunu Černé Hory (Coleoptera: Tenebrionidae: Diaperinae)
Jiří Háva1, Piero Leo2, Adam Šíma3, Václav Hanzlík4 & Petr Jansa5
Psammo-halofilní druh Halammobia bulla Liberto & Leo, 2006 (Coleoptera: Tenebrinionidae) je poprvé uveden z Černé Hory. Rozšíření a diferenciální znaky dvou druhů rodu Halammobia jsou zde uvedeny a diskutovány.
Přijato 04.03.2018
strany  87-114  (19.03.2018)
Faunistické mapování Ampedus brunnicornis a Ampedus hjorti (Coleoptera: Elateridae) na území České republiky a Slovenska
Josef Mertlik
V tomto článku jsou uvedeny přehledy nálezů kovaříků Ampedus brunnicornis a Ampedus hjorti na území České republiky a Slovenska. Jsou zde fotografie imag obou druhů, podrobný popis jejich biotopů, doplněný o fotodokumentaci lokalit a stručné poznámky k možnostem jejich ochrany. Ampedus hjorti je zde poprvé uveden pro území Rumunska. Volnou součástí článku je internetová fotogalerie, která k datu vydání článku obsahuje 236 fotografií biotopů A. brunnicornis a 142 fotografií biotopů A. hjorti.
Přijato 18.04.2018
strany  115-202  (27.06.2018)
Brouci (Coleoptera) chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Křivoklátsko – výsledky faunistického průzkumu a inventarizace v letech 2016–2017
Jiří Januš 1), Pavel Moravec 2), Karel Rébl 3) & Miroslav Zýka 4)
Tento článek navazuje na předešlé práce přinášející poznatky o fauně brouků Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko (Rébl 2010, Moravec & Rébl 2012, 2014, 2016, souhrnný katalog: Januš 2016) a přináší nové faunistické údaje (většinou z období let 2016–2017) o 773 druzích, z nichž 133 je z území udáváno poprvé. Nové údaje přinášíme o 263 druzích jmenovaných červenými seznamy ohrožených druhů České republiky. Druh Megasternum immaculatum (Stephens, 1829) (Hydrophilidae) je publikován jako nový pro Českou republiku a Arthrolips picea (Corylophidae) jako nový pro Čechy. Inventarizace řádu Coleoptera na území biosférické rezervace Křivoklátsko tím dospěla k celkovému počtu 3460 odtud známých druhů.
Přijato 07.10.2018
strany  203-211  (21.11.2018)
Nové nálezy a doplňky k vydaným článkům o hmyzu (Insecta) „Přírodní rezervace Údolí Únětického potoka“ – část 2.
Jiří Háva & Jiří Háva jun.
V předkládané práci autoři uvádějí 41 nově zjištěnch druhů patřících do devíti řádů hmyzu pro území „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“ a jeho okolí. Tato práce navazuje na již publikované práce zabývající se studiem hmyzu na tomto území.
Přijato 25.10.2018
strany  212-213  (26.11.2018)
Nosodendron fasciculare (A. G. Olivier, 1790) nový druh pro faunu Řecka a Bulharska (Coleoptera: Nosodendridae)
Jiří Háva, Bořivoj Zbuzek & Josef Mertlík
První údaje o výskytu druhu Nosodendron fasciculare (A. G. Olivier, 1790) na území Řecka a Bulharska.