ELATERIDARIUM
JAZYK
ELATERIDAE
ELATERIDAE OF THE PALEARCTIC REGION TOPlist
ELATERIDARIUM ročník 10 (2016)
Elateridarium
Titulní strana
ročník 10 (2016)


PDF
(ke stažení zde)
Přijato 29.01.2016
strany  1-42  (17.02.2016)
Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika) Dodatek III.
Pavel Moravec1) & Karel Rébl2)
V práci jsou uvedeny nálezy celkem 370 druhů a poddruhů brouků náležejících k 52 čeledím, z nichž 111 druhů a poddruhů a 2 čeledi Alexiidae a Bolboceratidae) jsou uvedeny nově proti základnímu seznamu Rébla (2010) a dodatkům Moravce & Rébla (2012, 2014). Ze 111 nově pro Křivoklátsko uváděných druhů jsou 3 druhy nové pro Českou republiku, 2 druhy jsou nové pro Čechy a u 10 druhů se jedná o potvrzení výskytu v Čechách. Spolu se seznamem Rébla (2010) a dodatky Moravce & Rébla (2012, 2014), jež obsahují dohromady 2727 druhů náležejících k 95 čeledím, bylo na Křivoklátsku dosud zaznamenáno 2838 druhů a poddruhů řazených do 97 čeledí. Celkový počet 2838 druhů činí přes 45 % ze 6297 druhů brouků žijících v České republice (Farkač et al. 2005, Jelínek 1993).
Přijato 00.00.0000
strany  43-84  (02.03.2016)
Faunistické mapování kovaříků Calambus bipustulatus a Hypoganus inunctus (Coleoptera: Elateridae) na území České republiky a Slovenska
Josef Mertlik
V tomto článku jsou uvedeny přehledy nálezů kovaříků Calambus bipustulatus (Linnaeus, 1767) a Hypoganus inunctus (Lacordaire, 1835) na území České republiky a Slovenska. Jsou zde fotografie imag a larev obou druhů, podrobný popis jejich biotopů, doplněný o rozsáhlou fotodokumentaci lokalit a stručné poznámky k možnostem jejich ochrany. Volnou součástí článku je internetová fotogalerie, která k datu vydání článku obsahuje 109 fotografií biotopů C. bipustulatus a 93 fotografií biotopů H. inunctus.
Přijato 25.02.2016
strany  85-93  (19.03.2016)
Výsledky faunistického průzkumu čeledi Coccinellidae (Coleoptera) „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“
Jiří Háva1 & Vladimír Navrátil2
V příspěvku je uveden přehled 35 druhů brouků (Coleoptera) čeledi Coccinellidae (slunéčkovití), nalezených nebo pozorovaných v PR Údolí Únětického Potoka a navazujíci PR Roztocký Háj-Tiché Údolí. Jedná se o první soubor faunistických údajů této čeledi ze sledovaného území.
Přijato 19.03.2016
strany  94-132  (30.03.2016)
Druhy podrodu Orthathous Reitter (Coleoptera, Elateridae, Dendrometrini, Athous) České republiky a Slovenska
Josef Mertlik
V této faunistické práci se zabývám třemi druhy kovaříků z podrodu Orthathous. Jedná se druhy Athous bicolor, A. gottwaldi a A. silicensis. Uvádím zde fotografie jejich imag, obrázky larev a přehled známé variability imag. Následují popisy biotopů s četnými doprovodnými fotografiemi, stručné poznámky k možnostem jejich ochrany a přehledy publikovaných a nových nálezů na území České republiky a Slovenska.
Součástí článku je také kapitola Historie, ve které popisuji historický vývoj determinací druhů podrodu Orthathous na území České republiky, Slovenska a sousedních zemí (Německa, Maďarska, Polska, Rakouska, Rumunska a Ukrajiny). Athous serbicus je zde uveden jako nový druh pro faunu Rumunska.
Přijato 22.09.2016
strany  133-144  (07.11.2016)
Poznámky k bionomii Farsus dubius (Piller a Mitterpacher, 1783) (Coleoptera: Eucnemidae: Melasinae), s pozorováními jeho hypermetamorfózního vývoje
Tamás Németh & Robert L. Otto
V tomto článku jsou uveřejněny nové informace k biologii druhu Farsus dubius (Piller a Mitterpacher, 1783). Jsou porovnány s Perrisovými popisy a pozorováními a různá vývojová stádia jsou zde fotograficky dokumentována. Článek obsahuje 22 obrázkù.
Přijato 30.09.2016
strany  145-148  (10.11.2016)
Nové lokality Lamprodila rutilans Fabricius, 1777 (Coleoptera:
Buprestidae) v západních Čechách
Tomáš Fiala
V tomto článku je uveřejněno šest nových lokalit krasce Lamprodila rutilans na území západních Čech. Tři lokality jsou v Plzenském kraji, tři v kraji Karlovarském.