ELATERIDAE
VYHLEDAT
Čeleď
Podčeleď Rod Druh Lokalita Upřesnit+
FULLTEXT
Google
NOVINKY

V tomto článku jsou publikované faunistické údaje 22 druhů z čeledí Ptinidae a Bostrichidae (Coleoptera), nalezených v letech 2007- 2012 na území přírodní rezervace "Udolí Únětického potoka".
01.10.2014 | Háva Jiří | ELATERIDARIUM

V následujícím textu jsou informace o probíhající revizi balkánských druhů kovaříků rodu Dima CHARPENTIER, 1825
07.08.2014 | Josef Mertlik | ŽÁDOSTI |

V tomto článku jsou uvedeny faunistické údaje 321 druhů a poddruhů brouků (Coleoptera) z území Křivoklátska. Ve srovnání s předchozími články Rébl (2010) a Moravec & Rébl (2012), je z Křivoklátska uvedeno poprvé 142 druhů a poddruhů. Dva z nich jsou noví pro Českou republiku (Orthocis linearis a Orthoperus intersitus) a čtyři jsou noví pro Čechy (Atomaria punctithorax, Cryptophagus uncinatus, Corticaria alleni a Agathidium pseudopallidum). Další dva údaje potvrzují výskyt druhů Oxylaemus cylindricus a Caenocara subglobosum v Čechách.
Nyní je z Křivoklátska známo 2727 druhů a poddruhů z 95 čeledí. Autoři odhadují, že v studované oblasti může žít až do 3000 druhů brouků.
26.03.2014 | Pavel Moravec & Karel Rébl | ELATERIDARIUM

V tomto článku jsou uvedeny nálezy Lacon nadaii Platia & Neméth, 2011 a Lacon unicolor (Candèze, 1874). Publikovaný nález L. unicolor z Turecka byl přeurčen jako druh L. nadaii. Další kusy L. nadaii byly nalezeny na území Turecka, Íránu a Iráku. V článku jsou fotografie obou druhů, fotografie lokalit a mapa výskytu.
14.03.2014 | Josef Mertlik & Tamás Németh | ELATERIDARIUM

V tomto článku jsou publikované první nálezy Dermestes (Dermestinus) gyllenhalii helmi Reitter, 1889 a Trogoderma inclusum LeConte, 1854 pro faunu Čech a České republiky. Dále je zde snímek ojedinělé extrémní barevné variability druhu Megatoma (Megatoma) undata (Linnaeus, 1758).
26.02.2014 | Háva Jiří | ELATERIDARIUM

V tomto článku je uveden přehled nálezů kovaříka Crepidophorus mutilatus (Rosenhauer, 1847) na území České republiky a Slovenska a první nálezy pro území Estonska, Chorvatska, Gruzie a Řecka. Dále je zde podrobný popis biotopů C. mutilatus, doplněný o rozsáhlou fotodokumentaci lokalit. Volnou součástí článku je internetová fotogalerie, která k datu vydání článku obsahuje 251 fotografií biotopů C. mutilatus.
25.02.2014 | Mertlik Josef | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

V tomto článku jsou uvedeny první údaje o výskytu Cerophytum elateroides (Latreille, 1804) na území Srbska, včetně fotodokumentace jeho biotopů. Dále jsou zde uvedeny nové faunistické údaje z České republiky a Slovenska.
11.02.2014 | Dušánek Václav | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

Anostirus atropilosus (Buysson, 1897) je známý z území rumunských a ukrajinských Karpat. V tomto článku jsou uvedeny první údaje o jeho výskytu na území Slovenska, včetně fotodokumentace jeho biotopu. Dále jsou zde uvedeny nové údaje z Rumunska.
18.01.2014 | Mertlik Josef | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

Tento článek je věnován zbytkům přirozených vodních toků severozápadního Slovenska, se zaměřením na biotopy kovaříků podčeledi Negastriinae. Většina druhů této podčeledi je svým způsobem života vázána na biotopy přirozených vodních toků, nezničených regulacemi koryt, výstavbou jezů, vodních elektráren nebo vodních nádrží.
14.01.2014 | Mertlik Josef | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

Dne 1.1.2014 byla provedena kompletní aktualizace faunistických map České republiky a Slovenska (196 map), pro druhy čeledí Cerophytidae (1), Elateridae (160), Eucnemidae (22), Lissomidae (1) a Throscidae (12). Faunistické mapy a doprovodný komentář je na této adrese: http://www.elateridae.com/pag_uni.php?idp=15

Všem kolegům, kteří se zapojili do faunistického mapování velice děkujeme a těšíme se na další spolupráci!


01.01.2014

Gymnetron rotundicolle byl poprvé nalezen na jižním Slovensku. Veronica chamaedrys je uváděna jako možná živná rostlina tohoto druhu na Slovensku.
07.10.2013 | Jiří Krátký | ELATERIDARIUM

V příspěvku je uveden přehled 17 druhů čeledi Dermestidae (kožojedovití) nalezených nebo pozorovaných v průběhu roku 2013 v „Přírodní rezervaci Peliny“ v Chocni ve východních Čechách.
23.09.2013 | Jiří Háva | ELATERIDARIUM

V tomto článku jsou uveřejněny první nálezy osmi druhů čeledi Elateridae pro území Řecka: Anostirus purpureus (Poda, 1761), Ctenicera pectinicornis (Linnaeus, 1758), Ctenicera virens (Schrank, 1781), Denticollis rubens Piller & Mitterpacher, 1783, Ectinus aterrimus (Linnaeus, 1761), Elathous mertliki Platia & Schimmel, 1992, Idolus picipennis (Bach, 1852) a Lacon ladae Mertlik & Dušánek, 2006.
16.07.2013 | Andrea Jarzabek-Müller | ELATERIDARIUM

V této práci je shrnuta historie determinací larev Českých a Slovenských zástupců rodu Ctenicera a jejich obrazový určovací klíč. Poprvé je diagnostikována larva Ctenicera heyeri (Saxesen 1838).
22.04.2013 | Dušánek Václav | ELATERIDARIUM

V tomto článku jsou uvedeny nové nálezy druhu Polyphylla fullo (Linnaeus, 1758) na území východních Čech. Je zde uveden popis biotopu a popis návrhů směřujících k jeho praktické ochraně
13.03.2013 | Josef Mertlik | ELATERIDARIUM

Článek předkládá barevnou variabilitu druhu Anthrenus (Anthrenus) scrophulariae z území České republiky a doplňuje tak Určovací klíče Kožojedů České republiky.
11.03.2013 | Jiří HÁVA | ELATERIDARIUM

V tomto článku je uveden přehled všech publikovaných nálezů druhu Hylis olexai (Palm, 1955) na území České republiky a Slovenska. Kromě údajů z roku 2008 (Mertlik) jsou zde uvedeny i nové nálezy H. olexai. Tři údaje pro faunistické čtverce 6048, 7381 a 7568, uvedené Mertlikem (2008), byly revidovány. Je zde uveden popis biotopu a obrazová dokumentace čtyř lokalit.
28.02.2013 | Josef Mertlik1) & Jan Pelikán2) | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

V této práci jsou uvedeny nové poznatky z bionomie larev a imag kovaříků Ctenicera heyeri a Ctenicera virens, recentní výsledky faunistického mapování obou druhů na území České republiky a Slovenska, fotodokumentace lokalit a návrhy na praktickou ochranu jejich biotopů.
21.02.2013 | Václav Dušánek | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

V tomto článku jsou uvedeny nové nálezy kovaříků Zorochros flavipes a Z. dermestoides na území Krkonoš (Malá Úpa). Článek dále obsahuje fotodokumentaci lokalit obou druhů, které se nacházejí na štěrkových březích řeky Malé Úpy a je doplněn o přehled druhů čeledi Elateridae, nalezených v letech 2010-2012 u Malé Úpy.
12.02.2013 | Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

Aulonothroscus laticollis (Coleoptera, Throscidae) je eurosibiřský druh s diskontinuálním rozšířením. V tomto článku jsou uvedeny první údaje o jeho výskytu na území České republiky. Dále je zde přehled všech publikovaných lokalit, popis jeho biotopů a rozsáhlá fotodokumentace.
24.01.2013 | Josef Mertlik1) & Ivo Jeniš2) | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM
JAZYK
NOVINKA
Dendrometrinae
Athousius emeishanensis
Athousius
emeishanensis

16.04.2024
• historie »
FOTO V PŘÍRODĚ

Ampedus
quadrisignatus

Athous
dilaticornis

Megapenthes
lugens
FOTOGALERIE
Hradec Krlov, Svinary, 17.3.2024
Hradec Králové, Svinary, 17.3.2024
CELKEM
1432DRUHY
770TYPY
980FOTO V PŘÍRODĚ
27342LOKALITY
30410CELKEM FOTO
SPONZOŘI
GASTRO KOŘENÍ MARTIN SAMEK
ELATERIDAE
PŘIHLÁŠENÍ