ELATERIDAE
VYHLEDAT
Čeleď
Podčeleď Rod Druh Lokalita Upřesnit+
FULLTEXT
Google
NOVINKY

V tomto článku jsou uvedeny první nálezy druhu Zorochros kourili (Roubal, 1936) pro území Albánie a Řecka a nový turecký nález druhu Z. kopeckyi Platia & Gudenzi, 1998. Dále je zde komentář k jednomu starému a neověřenému řeckému nálezu druhu Z. kopeckyi.
14.04.2015 | Josef Mertlik | ELATERIDARIUM

V tomto článku jsou korekce a dodatky k seznamu kovaříků Mongolska (JARZABEK-MÜLLER & NÉMETH 2014). Údaj o Fleutiauxellus maritimus Curtis, 1840 z Mongolska byl revidovaný. Oedostethus sincerus Gurjeva, 1975 a Oedostethus petrenkoi Dolin, 1992 jsou nové druhy pro Mongolsko. Článek je doplněn o klíč mongolských druhů Oedostethus LeConte.
30.03.2015 | Andrea Jarzabek-Müller | ELATERIDARIUM

V tomto článku je uveden přehled nálezů kovaříka Orithales serraticornis (Paykull, 1800) na území České republiky a Slovenska. Dále je zde podrobný popis biotopů O. serraticornis, doplněný o rozsáhlou fotodokumentaci lokalit. Volnou součástí článku je internetová fotogalerie, která k datu vydání článku obsahuje 102 fotografií biotopů O. serraticornis.
29.03.2015 | Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

V příspěvku je uveden přehled 10 druhů brouků (Coleoptera) čeledí Cleridae (pestrokrovečníkovití), Trogossitidae (kornatcovití) a Lymexylonidae (lesanovití), nalezených nebo pozorovaných v PR Údolí Únětického Potoka a navazujíci PR Roztocký Háj. Jedná se o první soubor faunistických údajů těchto čeledí ze sledovaného území.
06.03.2015 | Háva Jiří & Kovařík Milan | ELATERIDARIUM

V příspěvku je uveden přehled 11 zjištěných druhů řádu Odonata (vážek), nalezených nebo pozorovaných v letech 2007-2010 autorem v PR Údolí Únětického potoka a Únětických rybníků. Jedná se o první soubor faunistických údajů zmíněných druhů na sledovaném území.
05.03.2015 | Háva Jiří | ELATERIDARIUM

V této práci je pro území Krušných hor a Podkrušnohoří uveden 1 druh čeledi Cerophytidae, 101 druhů čeledi Elateridae, 4 druhy čeledi Eucnemidae, 1 druh čeledi Lissomidae a 9 druhů čeledi Throscidae. Je zde přehled publikovaných a nových nálezů. Další část práce je věnována saproxylickým druhům listnatých lesů a jejich biotopům. Na reprezentativní fotografie jednotlivých lokalit umístěné v textu práce navazuje internetová fotogalerie, obsahující celkem 861 fotografií krušnohorských lokalit.
28.01.2015 | Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

Na tomto území bylo nalezeno devět druhů: Negastrius pulchellus, N. sabulicola, Oedostethus quadripustulatus, O. tenuicornis, Quasimus minutissimus, Zorochros dermestoides, Z. flavipes, Z. meridionalis a Z. quadriguttatus. Většina textu a obrázků je věnována biotopům výše uvedených druhů. Dále je zde popsáno ohrožení biotopů současnými budovatelskými aktivitami slovenských vládnoucích kruhů a snahy slovenské společnosti o jejich záchranu.
05.01.2015 | Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

V tomto článku jsou uveřejněny první mongolské nálezy kovaříků Ampedus gagatinus Candèze, 1895, Cardiophorus discicollis Herbst, 1806, Denticollis flavipes Germar, 1846, Eanus costalis costalis Paykull, 1800, Fleutiauxellus maritimus Curtis, 1840, Negastrius nadezhdae Dolin, 1971 a Oedostethus latissimus Cherepanov, 1957, včetně údajů o jejich rozšíření, morfologické charakteristiky a fotografií jejich biotopů. Článek je doplněn o seznam mongolských druhů kovaříků.
27.10.2014 | Andrea JARZABEK-MÜLLER & Tamás NÉMETH | ELATERIDARIUM

V tomto článku je uveden nález Pogonus luridipennis na odtěženém dně aktivní pískovny blízko u východočeské obce Praskačky. Je to jediný údaj tohoto druhu v Čechách od roku 1869.
20.10.2014 | Robert TROPEK1),2), Michal PLÁTEK1),3), Oldřich ČÍŽEK1) & Ilona ČERNÁ1) | ELATERIDARIUM

V tomto článku jsou uveřejněny první údaje pro deset druhů Elateroidea z Albánie, Černé Hory a Makedonie. Osm druhů je z čeledi Elateridae: Agriotes acuminatus (Stephens, 1830), Athous zebeianus Platia, 2008, Procraerus tibialis (Lacordaire, 1835), Dalopius marginatus (Linnaeus, 1758), Stenagostus rhombeus (Olivier, 1790), Hypoganus inunctus (Lacordaire, 1835), Zorochros meridionalis (Laporte, 1840), Paracardiophorus musculus (Erichson, 1840), jeden z čeledi Eucnemidae: Xylophilus testaceus (Herbst, 1806) a jeden z čeledi Omalisidae: Omalisus fontisbellaquaei Geoffroy, 1785.
06.10.2014 | Tamás NÉMETH, Václav DUŠÁNEK, Josef MERTLIK & Robin KUNDRATA | ELATERIDARIUM

V tomto článku jsou publikované faunistické údaje 22 druhů z čeledí Ptinidae a Bostrichidae (Coleoptera), nalezených v letech 2007- 2012 na území přírodní rezervace "Udolí Únětického potoka".
01.10.2014 | Háva Jiří | ELATERIDARIUM

V následujícím textu jsou informace o probíhající revizi balkánských druhů kovaříků rodu Dima CHARPENTIER, 1825
07.08.2014 | Josef Mertlik | ŽÁDOSTI |

V tomto článku jsou uvedeny faunistické údaje 321 druhů a poddruhů brouků (Coleoptera) z území Křivoklátska. Ve srovnání s předchozími články Rébl (2010) a Moravec & Rébl (2012), je z Křivoklátska uvedeno poprvé 142 druhů a poddruhů. Dva z nich jsou noví pro Českou republiku (Orthocis linearis a Orthoperus intersitus) a čtyři jsou noví pro Čechy (Atomaria punctithorax, Cryptophagus uncinatus, Corticaria alleni a Agathidium pseudopallidum). Další dva údaje potvrzují výskyt druhů Oxylaemus cylindricus a Caenocara subglobosum v Čechách.
Nyní je z Křivoklátska známo 2727 druhů a poddruhů z 95 čeledí. Autoři odhadují, že v studované oblasti může žít až do 3000 druhů brouků.
26.03.2014 | Pavel Moravec & Karel Rébl | ELATERIDARIUM

V tomto článku jsou uvedeny nálezy Lacon nadaii Platia & Neméth, 2011 a Lacon unicolor (Candèze, 1874). Publikovaný nález L. unicolor z Turecka byl přeurčen jako druh L. nadaii. Další kusy L. nadaii byly nalezeny na území Turecka, Íránu a Iráku. V článku jsou fotografie obou druhů, fotografie lokalit a mapa výskytu.
14.03.2014 | Josef Mertlik & Tamás Németh | ELATERIDARIUM

V tomto článku jsou publikované první nálezy Dermestes (Dermestinus) gyllenhalii helmi Reitter, 1889 a Trogoderma inclusum LeConte, 1854 pro faunu Čech a České republiky. Dále je zde snímek ojedinělé extrémní barevné variability druhu Megatoma (Megatoma) undata (Linnaeus, 1758).
26.02.2014 | Háva Jiří | ELATERIDARIUM

V tomto článku je uveden přehled nálezů kovaříka Crepidophorus mutilatus (Rosenhauer, 1847) na území České republiky a Slovenska a první nálezy pro území Estonska, Chorvatska, Gruzie a Řecka. Dále je zde podrobný popis biotopů C. mutilatus, doplněný o rozsáhlou fotodokumentaci lokalit. Volnou součástí článku je internetová fotogalerie, která k datu vydání článku obsahuje 251 fotografií biotopů C. mutilatus.
25.02.2014 | Mertlik Josef | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

V tomto článku jsou uvedeny první údaje o výskytu Cerophytum elateroides (Latreille, 1804) na území Srbska, včetně fotodokumentace jeho biotopů. Dále jsou zde uvedeny nové faunistické údaje z České republiky a Slovenska.
11.02.2014 | Dušánek Václav | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

Anostirus atropilosus (Buysson, 1897) je známý z území rumunských a ukrajinských Karpat. V tomto článku jsou uvedeny první údaje o jeho výskytu na území Slovenska, včetně fotodokumentace jeho biotopu. Dále jsou zde uvedeny nové údaje z Rumunska.
18.01.2014 | Mertlik Josef | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

Tento článek je věnován zbytkům přirozených vodních toků severozápadního Slovenska, se zaměřením na biotopy kovaříků podčeledi Negastriinae. Většina druhů této podčeledi je svým způsobem života vázána na biotopy přirozených vodních toků, nezničených regulacemi koryt, výstavbou jezů, vodních elektráren nebo vodních nádrží.
14.01.2014 | Mertlik Josef | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

Dne 1.1.2014 byla provedena kompletní aktualizace faunistických map České republiky a Slovenska (196 map), pro druhy čeledí Cerophytidae (1), Elateridae (160), Eucnemidae (22), Lissomidae (1) a Throscidae (12). Faunistické mapy a doprovodný komentář je na této adrese: http://www.elateridae.com/pag_uni.php?idp=15

Všem kolegům, kteří se zapojili do faunistického mapování velice děkujeme a těšíme se na další spolupráci!


01.01.2014
JAZYK
NOVINKA
Dendrometrinae
Anostirus platiai
Anostirus
platiai

17.02.2024
• historie »
FOTO V PŘÍRODĚ

Ampedus
pomorum

Danosoma
fasciatum

Ischnodes
sanguinicollis
FOTOGALERIE
Chaba, 5.6.2014
Chľaba, 5.6.2014
CELKEM
1411DRUHY
750TYPY
980FOTO V PŘÍRODĚ
29802CELKEM FOTO
SPONZOŘI
GASTRO KOŘENÍ MARTIN SAMEK
ELATERIDAE
PŘIHLÁŠENÍ