ELATERIDARIUM
JAZYK
 
Přijato 09.09.2014
ELATERIDARIUM ročník 8 (2014)   strany  103-111  (01.10.2014)

 

Výsledky faunistického průzkumu čeledí Ptinidae a Bostrichidae (Coleoptera) „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“

Háva Jiří

V tomto článku jsou publikované faunistické údaje 22 druhů z čeledí Ptinidae a Bostrichidae (Coleoptera), nalezených v letech 2007- 2012 na území přírodní rezervace "Udolí Únětického potoka".

• Celý článek

Výsledky faunistického průzkumu čeledí Ptinidae a Bostrichidae (Coleoptera) „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“ HTML
• hava_uneticky-potok_1_10_2014.pdf pdf 2MB
TOPlist