ELATERIDARIUM
JAZYK
 
Přijato 13.12.2013
ELATERIDARIUM ročník 8 (2014)   strany  1-23  (14.01.2014)

 

Příspěvek k poznání druhů podčeledi Negastriinae (Coleoptera: Elateridae) severozápadního Slovenska

Mertlik Josef

Tento článek je věnován zbytkům přirozených vodních toků severozápadního Slovenska, se zaměřením na biotopy kovaříků podčeledi Negastriinae. Většina druhů této podčeledi je svým způsobem života vázána na biotopy přirozených vodních toků, nezničených regulacemi koryt, výstavbou jezů, vodních elektráren nebo vodních nádrží.

• Celý článek

Příspěvek k poznání druhů podčeledi Negastriinae (Coleoptera: Elateridae) severozápadního Slovenska HTML
• mertlik-negastriinae_nw_sk_14_1_2014.pdf pdf 12MB
TOPlist