ELATERIDARIUM
JAZYK
ELATERIDAE
ELATERIDAE OF THE PALEARCTIC REGION TOPlist
ELATERIDARIUM ročník 9 (2015)
Elateridarium
Titulní strana
ročník 9 (2015)


PDF
(ke stažení zde)
Přijato 11.12.2014
strany  1-39  (05.01.2015)
Příspěvek k poznání biotopů druhů podčeledi Negastriinae (Coleoptera: Elateridae) východního Slovenska
Josef Mertlik
Na tomto území bylo nalezeno devět druhů: Negastrius pulchellus, N. sabulicola, Oedostethus quadripustulatus, O. tenuicornis, Quasimus minutissimus, Zorochros dermestoides, Z. flavipes, Z. meridionalis a Z. quadriguttatus. Většina textu a obrázků je věnována biotopům výše uvedených druhů. Dále je zde popsáno ohrožení biotopů současnými budovatelskými aktivitami slovenských vládnoucích kruhů a snahy slovenské společnosti o jejich záchranu.
Přijato 01.01.2014
strany  41-110  (28.01.2015)
Přehled druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae a Throscidae (Coleoptera) Krušných hor a Podkrušnohoří (Česká republika), zaměřený na saproxylické druhy listnatých lesů
Josef Mertlik
V této práci je pro území Krušných hor a Podkrušnohoří uveden 1 druh čeledi Cerophytidae, 101 druhů čeledi Elateridae, 4 druhy čeledi Eucnemidae, 1 druh čeledi Lissomidae a 9 druhů čeledi Throscidae. Je zde přehled publikovaných a nových nálezů. Další část práce je věnována saproxylickým druhům listnatých lesů a jejich biotopům. Na reprezentativní fotografie jednotlivých lokalit umístěné v textu práce navazuje internetová fotogalerie, obsahující celkem 861 fotografií krušnohorských lokalit.
Přijato 00.00.0000
strany  111-117  (05.03.2015)
Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) „PR Údolí Únětického Potoka“ a Únětických rybníků
Háva Jiří
V příspěvku je uveden přehled 11 zjištěných druhů řádu Odonata (vážek), nalezených nebo pozorovaných v letech 2007-2010 autorem v PR Údolí Únětického potoka a Únětických rybníků. Jedná se o první soubor faunistických údajů zmíněných druhů na sledovaném území.
Přijato 23.01.2015
strany  118-122  (06.03.2015)
Výsledky faunistického průzkumu čeledí Cleridae, Trogossitidae a Lymexylonidae (Coleoptera) „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“
Háva Jiří & Kovařík Milan
V příspěvku je uveden přehled 10 druhů brouků (Coleoptera) čeledí Cleridae (pestrokrovečníkovití), Trogossitidae (kornatcovití) a Lymexylonidae (lesanovití), nalezených nebo pozorovaných v PR Údolí Únětického Potoka a navazujíci PR Roztocký Háj. Jedná se o první soubor faunistických údajů těchto čeledí ze sledovaného území.
Přijato 00.00.0000
strany  123-138  (29.03.2015)
Faunistické mapování Orithales serraticornis (Coleoptera: Elateridae) na území České republiky a Slovenska.
Josef Mertlik
V tomto článku je uveden přehled nálezů kovaříka Orithales serraticornis (Paykull, 1800) na území České republiky a Slovenska. Dále je zde podrobný popis biotopů O. serraticornis, doplněný o rozsáhlou fotodokumentaci lokalit. Volnou součástí článku je internetová fotogalerie, která k datu vydání článku obsahuje 102 fotografií biotopů O. serraticornis.
Přijato 15.03.2015
strany  139-151  (30.03.2015)
Dodatečné poznámky k fauně kovaříků Mongolska
(Coleoptera, Elateridae)
Andrea Jarzabek-Müller
V tomto článku jsou korekce a dodatky k seznamu kovaříků Mongolska (JARZABEK-MÜLLER & NÉMETH 2014). Údaj o Fleutiauxellus maritimus Curtis, 1840 z Mongolska byl revidovaný. Oedostethus sincerus Gurjeva, 1975 a Oedostethus petrenkoi Dolin, 1992 jsou nové druhy pro Mongolsko. Článek je doplněn o klíč mongolských druhů Oedostethus LeConte.
Přijato 29.03.2015
strany  152-159  (14.04.2015)
Nové údaje o rozšíření kovaříků Zorochros kourili
a Z. kopeckyi (Coleoptera: Elateridae)
Josef Mertlik
V tomto článku jsou uvedeny první nálezy druhu Zorochros kourili (Roubal, 1936) pro území Albánie a Řecka a nový turecký nález druhu Z. kopeckyi Platia & Gudenzi, 1998. Dále je zde komentář k jednomu starému a neověřenému řeckému nálezu druhu Z. kopeckyi.
Přijato 14.09.2015
strany  160-162  (14.10.2015)
Početná populace potápníka Cybister lateralimarginalis (De Geer, 1774) (Coleoptera: Dytiscidae) na mosteckých hnědouhelných výsypkách
Vojtěch KOLÁŘ1), 2), Filip TICHÁNEK1), 2), Robert TROPEK1), 3)
Cybister lateralimarginalis (De Geer 1774) je v České republice kriticky ohrožený a jen zřídka zaznamenaný druh, obývající menší jezera a rybníky s hustými porosty vegetace. V tomto článku jsou uveřejněny četné nálezy tohoto druhu v tůních na mosteckých hnědouhelných výsypkách.
Přijato 12.11.2015
strany  163-164  (22.11.2015)
První údaje o výskytu Copris umbilicatus Abeille de Perrin, 1901 (Scarabaeidae: Coprinae: Coprini) na Korsice a ostrovu Pag
Marco Dellacasa1, Giovanni Dellacasa2 & Bojan Kofler3
Copris umbilicatus je vzácný koprofágní brouk (Scarabaeidae: Coprinae), dosud uváděný pouze ze střední a jižní Evropy: Francie, Itálie (s výjimkou Sardínie a Sicílie), jižního Slovenska, Maďarska, Albánie, Bulharska, Řecka (Löbl a kol., 2006; Maughan a Paulian, 2011) a Rumunska (Ziani a kol., 2015). Jeho rozšíření na Balkáně je známé velmi nedostatečně a zasloužilo by si podrobnější výzkum.
Během determinace materiálu Scarabaeoidea z jižní Evropy, autoři našli dokladové exemláře C. umbilicatus z francouzského ostrova Korsika a také z chorvatského ostrova Pag. Na obou těchto lokalitách byl C. umbilicatus zjištěn poprvé.
Přijato 20.11.2015
strany  165-170  (01.12.2015)
Výsledky faunistického průzkumu čeledi Tenebrionidae (Coleoptera) „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“
Jiří Háva1 & Vladimír Novák2
V příspěvku je uveden přehled 28 druhů brouků (Coleoptera) čeledi Tenebrionidae (potemníkovití), nalezených nebo pozorovaných v PR Údolí Únětického Potoka a navazujíci PR Roztocký Háj-Tiché Údolí. Jedná se o první soubor faunistických údajů této čeledi ze sledovaného území.
Přijato 20.11.2015
strany  171-181  (02.12.2015)
Nové údaje o rozšíření jedenácti druhů kovaříků (Coleoptera: Elateridae) pro Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Černou Horu, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonii, Rumunsko, Řecko a Turecko
Josef Mertlik1), Adam Šíma2) & Tamás Németh3)
V tomto článku jsou uveřejněny nálezy jedenácti druhů čeledi Elateridae – Agriotes modestus (Albánie a Makedonie), Athous barclayi (Bulharsko), Cardiophorus dolini (Albánie, Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Černá Hora, Rumunsko, Řecko a Turecko), Cardiophorus ruficruris (Albánie, Bulharsko, Kazachstán, Makedonie, Řecko a Turecko), Dicronychus aenescens (Bulharsko), Dicronychus brullei (Albánie a Řecko), Dicronychus bureschi (Řecko), Dicronychus marani (Bulharsko, Řecko a Rumunsko), Negastrius sabulicola (Albánie a Bosna a Hercegovina), Stenagostus zuercheri (Bulharsko a Turecko) a Zorochros stibicki (Albánie, Bulharsko, Chorvatsko a Turecko). Dále zde jsou uvedeny údaje o jejich rozšíření a fotografie biotopů od sedmi druhů.