ELATERIDARIUM
JAZYK
ELATERIDAE
ELATERIDAE OF THE PALEARCTIC REGION TOPlist
ELATERIDARIUM ročník 7 (2013)
Elateridarium
Titulní strana
ročník 7 (2013)


PDF
(ke stažení zde)
Přijato 22.12.2012
strany  1-9  (04.01.2013)
Nové údaje o rozšíření Athous jejunus (Coleoptera, Elateridae) na Ukrajině a v Rusku
Josef Mertlik1) & Petr Brůha2)
Kovařík Athous jejunus Kiesenwetter, 1858 je pontický druh obývající stepní a lesostepní oblasti Ukrajiny, Moldávie a jihozápadního území evropské části Ruska. V tomto článku jsou uvedeny nové údaje o jeho výskytu na území Ukrajiny a Ruska.
Přijato 20.01.2013
strany  10-20  (24.01.2013)
Aulonothroscus laticollis (Coleoptera, Throscidae), nový druh pro faunu České republiky
Josef Mertlik1) & Ivo Jeniš2)
Aulonothroscus laticollis (Coleoptera, Throscidae) je eurosibiřský druh s diskontinuálním rozšířením. V tomto článku jsou uvedeny první údaje o jeho výskytu na území České republiky. Dále je zde přehled všech publikovaných lokalit, popis jeho biotopů a rozsáhlá fotodokumentace.
Přijato 02.02.2013
strany  21-28  (12.02.2013)
Výskyt Zorochros flavipes a Z. dermestoides (Coleoptera: Elateridae) v Krkonoších (Česká republika)
Josef Mertlik
V tomto článku jsou uvedeny nové nálezy kovaříků Zorochros flavipes a Z. dermestoides na území Krkonoš (Malá Úpa). Článek dále obsahuje fotodokumentaci lokalit obou druhů, které se nacházejí na štěrkových březích řeky Malé Úpy a je doplněn o přehled druhů čeledi Elateridae, nalezených v letech 2010-2012 u Malé Úpy.
Přijato 10.01.2013
strany  29-44  (21.02.2013)
Poznámky k bionomii, rozšíření a ochraně biotopů Ctenicera heyeri a Ctenicera virens (Coleoptera, Elateridae)
Václav Dušánek
V této práci jsou uvedeny nové poznatky z bionomie larev a imag kovaříků Ctenicera heyeri a Ctenicera virens, recentní výsledky faunistického mapování obou druhů na území České republiky a Slovenska, fotodokumentace lokalit a návrhy na praktickou ochranu jejich biotopů.
Přijato 16.02.2013
strany  45-54  (28.02.2013)
Nové údaje o Hylis olexai (Coleoptera: Eucnemidae) pro území České republiky a Slovenska
Josef Mertlik1) & Jan Pelikán2)
V tomto článku je uveden přehled všech publikovaných nálezů druhu Hylis olexai (Palm, 1955) na území České republiky a Slovenska. Kromě údajů z roku 2008 (Mertlik) jsou zde uvedeny i nové nálezy H. olexai. Tři údaje pro faunistické čtverce 6048, 7381 a 7568, uvedené Mertlikem (2008), byly revidovány. Je zde uveden popis biotopu a obrazová dokumentace čtyř lokalit.
Přijato 06.03.2013
strany  55-57  (11.03.2013)
Barevná variabilita druhu Anthrenus (Anthrenus) scrophulariae na území České republiky (Coleoptera: Dermestidae: Anthrenini)
Jiří HÁVA
Článek předkládá barevnou variabilitu druhu Anthrenus (Anthrenus) scrophulariae z území České republiky a doplňuje tak Určovací klíče Kožojedů České republiky.
Přijato 10.03.2013
strany  58-67  (13.03.2013)
Nové údaje o výskytu Polyphylla fullo (Coleoptera: Scarabaeidae) na území východních Čech
Josef Mertlik
V tomto článku jsou uvedeny nové nálezy druhu Polyphylla fullo (Linnaeus, 1758) na území východních Čech. Je zde uveden popis biotopu a popis návrhů směřujících k jeho praktické ochraně
Přijato 08.04.2013
strany  68-76  (22.04.2013)
Klíč larev českých a slovenských zástupců rodu Ctenicera (Coleoptera, Elateridae)
Dušánek Václav
V této práci je shrnuta historie determinací larev Českých a Slovenských zástupců rodu Ctenicera a jejich obrazový určovací klíč. Poprvé je diagnostikována larva Ctenicera heyeri (Saxesen 1838).
Přijato 15.06.2013
strany  77-83  (16.07.2013)
První nálezy osmi druhů kovaříků (Coleoptera, Elateridae) pro území Řecka
Andrea Jarzabek-Müller
V tomto článku jsou uveřejněny první nálezy osmi druhů čeledi Elateridae pro území Řecka: Anostirus purpureus (Poda, 1761), Ctenicera pectinicornis (Linnaeus, 1758), Ctenicera virens (Schrank, 1781), Denticollis rubens Piller & Mitterpacher, 1783, Ectinus aterrimus (Linnaeus, 1761), Elathous mertliki Platia & Schimmel, 1992, Idolus picipennis (Bach, 1852) a Lacon ladae Mertlik & Dušánek, 2006.
Přijato 10.08.2013
strany  84-90  (23.09.2013)
Výsledky faunistického průzkumu brouků čeledi Dermestidae
(Coleoptera) v „Přírodní rezervaci Peliny“ v Chocni
Jiří Háva
V příspěvku je uveden přehled 17 druhů čeledi Dermestidae (kožojedovití) nalezených nebo pozorovaných v průběhu roku 2013 v „Přírodní rezervaci Peliny“ v Chocni ve východních Čechách.
Přijato 04.09.2013
strany  91-92  (07.10.2013)
Gymnetron rotundicolle Gyllenhal, 1838 (Coleoptera: Curculionidae) – nový druh nosatce ve fauně Slovenska
Jiří Krátký
Gymnetron rotundicolle byl poprvé nalezen na jižním Slovensku. Veronica chamaedrys je uváděna jako možná živná rostlina tohoto druhu na Slovensku.