ELATERIDARIUM
JAZYK
ELATERIDAE
ELATERIDAE OF THE PALEARCTIC REGION TOPlist
ELATERIDARIUM ročník 1 (2007)
Elateridarium
Titulní strana
ročník 1 (2007)


PDF
(ke stažení zde)
Přijato 15.02.2007
strany  1-55  (01.04.2007)
Druhy čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) České a Slovenské republiky
Josef Mertlik (1) & Lucien Leseigneur (2)
Přehled druhů čeledi Throscidae Castelnau, 1840, sestavený podle literárních údajů a nových nálezů.
Před rokem 2007 bylo z území České a Slovenské republiky známo pouze osm druhů z čeledi Throscidae: Aulonothroscus brevicollis (Bonvouloir, 1859), Trixagus carinifrons (Bonvouloir, 1859), T. dermestoides (Linnaeus, 1767), T. duvalii (Bonvouloir, 1859), T. elateroides (Heer, 1841), T. leseigneuri Muona, 2002, T. meybohmi Leseigneur, 2005 a T. obtusus (Curtis, 1827). Tři druhy druhy jsou pro území České republiky nové: T. atticus Reitter, 1921, T. exul (Bonvouloir, 1859) a T. gracilis Wollaston 1857 a tři druhy druhy jsou nové pro území Slovenské republiky: T. atticus Reitter, 1921, T. gracilis Wollaston, 1857 a T. leseigneuri Muona, 2002.
Přijato 15.02.2007
strany  56-65  (01.04.2007)
Výsledky pátrání po kovaříkovi Zorochros kourili (Roubal, 1936) (Coleoptera: Elateridae)
Josef Mertlik
Přehled nálezů druhu Zorochros kourili (Roubal, 1936) je sestavený podle literárních údajů a nových nálezů.
Před rokem 2007 byly publikovány pouze dvě lokality tohoto druhu, nacházející se na území jihozápadního Bulharska. Nové nálezy ze dvou nových lokalit jsou publikovány nyní.
Přijato 28.02.2007
strany  66-67  (01.04.2007)
ELATERIDAE.COM - Odkud a kam?
Václav Dušánek
Ohlédnutí za dosavadním provozem webových stránek www.elateridae.com a výhledy na jejich další budoucnost.
Přijato 05.03.2007
strany  68-72  (01.04.2007)
Kraj Athousů - aneb běžný den entomologů v Turecku
( Coleoptera, Elateridae)
Václav Dušánek (1) & Josef Mertlik (2)
Popis okolností lovu druhů Athous nadoraz Mertlik & Dušánek, 2006, Athous dusaneki Platia, 2002, Athous tekkirazicus Platia, 2002 na typových lokalitách.
Přijato 10.03.2007
strany  73-76  (01.04.2007)
Výskyt Pachybrachis picus Weise, 1882 (Coleoptera: Chrysomelidae, Cryptocephalinae) ve východních Čechách
Jan Pelikán
Nová pozorování Pachybrachis picus z Východních Čech. Tento druh byl pozorován v okolí Žamberka. Jeho živná roslina je Ribes grossularia
Přijato 10.07.2007
strany  77-91  (02.08.2007)
Biotopy dolního Poorličí s příklady typických zástupců
střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae)
Tomáš Kopecký
Řeka Orlice je od soutoku Tiché a Divoké Orlice jedním z mála přirozeně meandrujících neregulovaných velkých toků v České republice. Zejména každoročními záplavami utvářená rozsáhlá niva řeky je biologicky cenným územím.
Práce obsahuje stručné charakteristiky a fotodokumentaci typů biotopů s příklady jejich typických druhů střevlíkovitých brouků.
Dolní Poorličí bezesporu zasluhuje status území NATURA, protože je již ve střední Evropě řídkým příkladem neregulovaného dolního toku větší řeky. Uspokojivé procento reliktních druhů, zejména vysoké procento adaptabilních druhů a nízké zastoupení eurytopních druhů dokládá silnou přírodní zachovalost oblasti. Výjimečnost území dokladuje nejen přítomnost řady jinak v Čechách vzácných druhů střevlíčků, ale především síla jejich hojných populací...
Přijato 10.10.2007
strany  92-96  (23.10.2007)
Nová data k rozšíření některých druhů čeledi Eucnemidae (Coleoptera)
Josef Mertlik, Ivo Jeniš & Bořivoj Zbuzek
V tomto článku shrnujeme nové nálezy a informace o rozšíření některých druhů čeledi Eucnemidae, doplňující článek Muony (2007) [Clypeorhagus clypeatus, Dromaeolus barnabita, Dromaeolus maronita, Epiphanis cornutus, Hylis cariniceps, Hylis olexai, Hylis simonae, Microrhagus emyi, Microrhagus pectinicornis, Rhacopus sahlbergi a Xylophilus leseigneuri]. Pro všechny nálezy uvádíme přesné lokalitní údaje potvrzující výskyt těchto druhů ve státech, v nichž nebyly dosud zaznamenány.
Přijato 06.12.2007
strany  97-152  (11.12.2007)
Brouci (Coleoptera) přírodní rezervace Buky u Vysokého Chvojna
(Česká Republika)
Josef MERTLIK
Tento článek byl zpracován na objednávku Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje. Je zaměřen na poznání broučích obyvatel přírodní rezervace Buky u Vysokého Chvojna a na poznání vývoje, kterým prošla rezervace od svého založení, od roku 1884 do současnosti. Využil jsem v něm svých znalostí druhů čeledi Elateridae a pokusil jsem se podle jejich xylofágních zástupců vyhodnotit stupeň zachovalosti lesního porostu. K článku jsem připojil fotodokumentaci s doprovodnými texty, které mají umožnit orientaci v odborné problematice ochrany přírody i širší veřejnosti. Článek je věnován památce zakladatele této přírodní rezervace, tehdejšího majitele panství Alexandera, markraběte z Pallavicini.