ELATERIDARIUM
JAZYK
ELATERIDAE
ELATERIDAE OF THE PALEARCTIC REGION TOPlist
ELATERIDARIUM ročník 2 (2008)
Elateridarium
Titulní strana
ročník 2 (2008)


PDF
(ke stažení zde)
Přijato 01.12.2007
strany  1-40  (01.01.2008)
Katalog tureckých druhů čeledí Cebrionidae, Elateridae, Lissomidae, Melasidae a Throscidae.
Josef MERTLIK 1) & Giuseppe PLATIA 2)
V tomto článku jsou uvedena všechna jména druhů z čeledí Cebrionidae, Elateridae, Lissomidae, Melasidae a Throscidae, udávaná z území Turecka. Celkem 477 druhů: Cebrionidae (1 druh), Elateridae (451 druhů), Lissomidae (2 druhy), Melasidae (12 druhů) a Throscidae (11 druhů). Nové údaje o rozšíření uvádíme pro 24 druhů z čeledi Elateridae, 2 druhy z čeledi Melasidae a 2 druhy z čeledi Throscidae. 34 druhů z čeledi Elateridae je zde uvedeno jako nepravděpodobných nebo nespolehlivě určených.
Přijato 12.12.2007
strany  41-44  (01.01.2008)
Jak se chytá nový druh (Coleoptera, Elateridae)
Bořivoj ZBUZEK
Popis okolností nálezu druhu Athous zbuzeki Platia et Gudenzi, 2007, na typové lokalitě v severní Anatolii (Turecko)
Přijato 15.12.2007
strany  45-51  (03.01.2008)
První nálezy druhu Hylis simonae (Olexa, 1970) (Coleoptera: Melasidae) na Slovensku
Tomáš Kopecký (1) & Josef Mertlik (2)
První nálezy Hylis simonae (Olexa, 1970) na Slovensku. Diferenciální diagnostika druhů rodu Hylis známých z území Slovenska, fotografie jejich typických biotopů.
Přijato 31.01.2008
strany  52-68  (06.02.2008)
Druhy čeledí Cerophytidae a Lissomidae (Coleoptera: Elateroidea) České a Slovenské republiky
Josef Mertlik
Z území České republiky a Slovenska je známý jeden druh čeledi Cerophytidae Latreille, 1834: Cerophytum elateroides Latreille, 1809 a jeden druh čeledi Lissomidae Laporte, 1835: Drapetes mordelloides (Host, 1789). Uvádím zde všechny faunistické údaje od obou druhů, které se mi podařilo shromáždit k tomuto datu a připojuji podrobnější informace o některých novějších nálezech.
Přijato 28.02.2008
strany  69-137  (14.03.2008)
Druhy čeledi Melasidae (Coleoptera: Elateroidea) České a Slovenské republiky
Josef Mertlik
V tomto článku jsou uvedeny všechny faunistické údaje od druhů čeledi Melasidae Leach, 1817, které se autorovi podařilo shromáždit k tomuto datu. Článek je doplněn o určovací klíč s grafickým vyobrazením determinačních znaků a fotografiemi imag jednotlivých druhů.
Přijato 10.03.2008
strany  138-155  (26.03.2008)
Putování za endemity Krymu (Coleoptera, Elateridae)
Václav Dušánek
Území poloostrova Krym vytváří svou polohou, klimatem a geografickou minulostí příznivé podmínky pro výskyt celé řady endemických druhů fauny i flóry. Z území Krymu je známo celkem 12 endemických druhů čeledi Elateridae. V článku jsou popsány okolnosti nálezu 7 krymských endemických druhů včetně fotodokumentace jejich biotopů a poznámek k jejich bionomii.
Přijato 21.03.2008
strany  156-171  (03.05.2008)
Druhy rodu Limonius Eschscholtz, 1829 České a Slovenské republiky (Coleoptera: Elateridae)
Josef Mertlik
Tento článek pojednává o dvou druzích rodu Limonius Eschscholtz, 1829: L. minutus (Linnaeus, 1758) a L. poneli Leseigneur & Mertlik, 2007. Jsou zde uvedeny rozlišovací znaky, faunistické údaje a komentáře k bionomii obou druhů.
Přijato 29.03.2008
strany  172-192  (21.05.2008)
Příspěvek k poznání bionomie druhů čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea)
Josef Mertlik
V tomto článku jsou uvedeny nové poznatky o bionomii a rozšíření osmi druhů čeledi Throscidae Castelnau, 1840 z území východních Čech: Aulonothroscus brevicollis (Bonvouloir, 1859), Trixagus atticus Reitter, 1921, T. dermestoides (Linnaeus, 1767), T. elateroides (Heer, 1841), T. exul (Bonvouloir, 1859), T. leseigneuri Muona, 2002, T. meybohmi Leseigneur, 2005 a T. obtusus (Curtis, 1827).
Přijato 17.06.2008
strany  193-198  (03.07.2008)
Lesní pedagogika – šance pro české lesy?
Vojtěch JIŘÍČEK
Tento článek pojednává o lesní pedagogice: praktickém provádění lesní ochrany a zachování biotopů. Lesní pedagogika učí lidi každého věku k citlivému přístupu k lesnímu ekosystému, informuje o lesním hospodářství a vztahu mezi lidmi a lesy. Pan Vojtěch Jiříček je zkušený ekolog a v tomto článku zveřejňuje své dva dopisy adresované Jaroslavu Navrátilovi, lesníkovi a lesním pedagogovi. Dopisy jsou motivovány snahou o zachování biotopů ohrožených druhů hmyzu.
Přijato 01.10.2008
strany  199-212  (19.11.2008)
O morfologických rozdílech mezi Ampedus auripes (Reitter, 1895) a Ampedus nigrinus (Herbst, 1784) (Coleoptera: Elateridae)
Andrea JARZABEK-MÜLLER(1) & Jörg MÜLLER(2)
Status druhu Ampedus auripes (Reitter, 1895) byl dlouho považován za sporný. Bylo známo jen relativně málo kusů. Podle 363 jedinců kusů z Bavorského lesa byly zkontrolovány ty nejdůležitější v literatuře popsané znaky. Dodatečně byly objeveny další morfologické znaky, potvrzující oddělení Ampedus auripes od Ampedus nigrinus (Herbst, 1784): žilkování křídel, tvar laterárních hran štítů a tvar krytů zadních kyčlí. 14 ze studovaných kusů nemohlo být přiřazeno k žádnému z obou druhů. Morfologické znaky těchto možných "hybridů" jsou zde ilustrované a popsané.