ELATERIDARIUM
JAZYK
Locations of visitors to this page
ELATERIDAE
ELATERIDAE OF THE PALEARCTIC REGION TOPlist
ELATERIDARIUM ročník 13 (2019)


Titulní strana
ročníku 13 (2019)


(ke stažení zde)

 

Přijato (Accepted) 19.12.2018
strany  1-30  (10.01.2019)
Výsledky faunistického průzkumu čeledí brouků (Coleoptera) „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“ a „Přírodní rezervace Roztocký Háj-Tiché údolí“

Results of a faunistic research to the families of the beetles (Coleoptera) of „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“ and “Roztocký Háj-Tiché údolí Nature Reserve”
Jiří Háva
Přijato (Accepted) 03.01.2019
strany  31-34  (11.01.2019)
První nálezy kovaříka Adrastus circassicus Reitter, 1896 (Coleoptera: Elateridae) na Slovensku
First records of click beetle Adrastus circassicus Reitter, 1896 (Coleoptera: Elateridae) in Slovakia
Josef Mertlik
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 1.5MB]
Přijato (Accepted) 20.01.2019
strany  35-48  (04.02.2019)
Expanzivní druhy čeledí Geotrupidae a Scarabaeidae (Coleoptera) na území východních Čech
Expansive species of Geotrupidae and Scarabaeidae (Coleoptera) from eastern Bohemia
Josef Mertlik
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 1.9MB]
Přijato (Accepted) 02.02.2019
strany  49-74  (01.03.2019)
Faunistické mapování druhu Ischnodes sanguinicollis (Coleoptera, Elateridae) na území
Česka a Slovenska

Faunistics of Ischnodes sanguinicollis (Coleoptera: Elateridae) in the Czechia and Slovakia
Josef Mertlik
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 7.7MB]
Přijato (Accepted) 24.03.2019
strany  75-116  (03.04.2019)
Faunistické mapování kovaříků tribu Megapenthini (Coleoptera: Elateridae) na území Česka a Slovenska
Faunistics of Megapenthini (Coleoptera: Elateridae) in Czechia and Slovakia
Josef Mertlik
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 13.6MB]
Přijato (Accepted) 24.11.2019
strany  117-125  (16.12.2019)
Nové nálezy a doplňky k vydaným článkům o hmyzu (Insecta) „Přírodní rezervace Údolí Únětického potoka“ a „Přírodní Rezervace Roztocký Háj-Tiché údolí“ – část 3.
New records and supplements to the published articles about Insecta of „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“ and „Roztocký Háj-Tiché údolí Natural Reserve“ – part 3.
Jiří Háva
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 2.2MB]