ELATERIDARIUM
JAZYK
ELATERIDAE
ELATERIDAE OF THE PALEARCTIC REGION TOPlist
ELATERIDARIUM ročník 17 (2023)
Elateridarium
Titulní strana
ročník 17 (2023)


PDF
(ke stažení zde)
Přijato 08.12.2022
strany  1-18  (08.02.2023)
Příspěvek k poznání brouků čeledi kožojedovití (Dermestidae) z území Česka a Slovenska – část 2
Háva Jiří
V tomto článku je druh Telopes uniformis Fairmaire, 1860 nově uveden jako nový introdukovaný druh ze Slovenska. Pro dva druhy Anthrenus (Anthrenus) angustefasciatus Ganglbauer, 1904 a Megatoma (Megatoma) ruficornis Aubé, 1866 je zde potvrzený výskyt na Moravě. Nový aktualizovaný seznam českých a slovenských druhů je zde přiložen.
Přijato 15.02.2023
strany  19-34  (17.03.2023)
Poznámky k recentnímu šíření pěti saproxylických druhů brouků (Coleoptera) na území východních Čech.
Josef Mertlik
V tomto článku jsem zpracoval výsledky studia výskytu pěti saproxylických druhů brouků na území východních Čech: Dermestoides sanguinicollis (Cleridae), Lacon querceus a Stenagostus rhombeus (Elateridae), Neomida haemorrhoidalis a Platydema violaceum (Tenebrionidae).
Přijato 11.03.2023
strany  35-40  (24.04.2023)
Nové nálezy druhu Phloeostichus denticollis (Coleoptera, Phloeostichidae) na území Česka.
Josef Mertlik
V tomto článku doplňuji publikovaná faunistická data druhu Phloeostichus denticollis z území Česka (Mertlik 2022) o jeho nové nálezy z území východních Čech a Moravy.
Přijato 08.12.2023
strany  41-48  (18.12.2023)
Nové nálezy a doplňky k vydaným článkům o hmyzu (Insecta) „Přírodní rezervace Údolí Únětického potoka“ a „Přírodní rezervace Roztocký háj- Tiché údolí“ – část 6.
Háva Jiří

Poslední souborný seznam zjištěných druhů hmyzu z uvedených rezervací publikoval Háva (2021), doplňky k této publikaci poté (2022). V předkládané práci autor uvádí 22 nově zjištěných nebo potvrzených druhů patřících do řádů Coleoptera, Diptera, Heteroptera a Hymenoptera pro území „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“, „Přírodní Rezervace Roztocký Háj-Tiché údolí“ a jejich okolí.