ELATERIDARIUM
JAZYK
ELATERIDAE
ELATERIDAE OF THE PALEARCTIC REGION TOPlist
ELATERIDARIUM ročník 5 (2011)
Elateridarium
Titulní strana
ročník 5 (2011)


PDF
(ke stažení zde)
Přijato 16.12.2010
strany  1-4  (27.01.2011)
Anthrenus (Anthrenus) angustefasciatus Ganglbauer, 1904 (Coleoptera: Dermestidae), v České republice
Jiří Háva a Petr Zahradník
V tomto článku jsou uvedeny první konkrétní údaje o druhu Anthrenus (Anthrenus) angustefasciatus Ganglbauer, 1904 z území České republiky, dále je zde připojen komentář k jeho rozšíření. Starší publikovaná informace o tomto druhu z České republiky byla založená na chybné determinaci.
Přijato 00.00.0000
strany  5-42  (01.02.2011)
Příspěvek k ochraně písčitých biotopů východních Čech s uvedením nálezů devíti vzácných psamofilních brouků
Mertlik Josef
Tato práce pojednává o východočeských nížinných biotopech volných písčin - vátých písků (dun) a vřesovišť rostoucích na písčinách. K přehledu lokalit jsem připojil nálezy devíti vzácných druhů psamofilních brouků. Cílem práce je podat aktuální zprávu o současném stavu těchto pozoruhodných biotopů a zároveň upozornit na nebezpečí, které jim hrozí při zanedbání jejich ochrany nebo od aktivit stavebních a lesnických firem.
Přijato 00.00.0000
strany  43-54  (14.02.2011)
Listorozí brouci (Coleoptera: Scarabaeoidea) dolního Pojizeří
Miroslav Zúber
Z dolního Pojizeří bylo různými autory publikováno značné množství jednotlivých údajů v rámci faunistických průzkumů. Na druhé straně zde působilo a působí i několik entomologů jejichž údaje, zejména u běžných druhů, nebyly zpracovány. Cílem této práce je podat ucelený přehled o druhové bohatosti zkoumané oblasti se zaměřením na Evropsky významnou lokalitu Radouč.
Přijato 07.02.2010
strany  55-58  (21.02.2011)
Nové údaje o rozšíření tří druhů z čeledí Lissomidae a Melasidae (Coleoptera)
Josef Mertlik
V tomto článku jsou uvedeny nové údaje o rozšíření jednoho druhu z čeledi Lissomidae Laporte, 1835 a dvou druhů z čeledi Melasidae Leach, 1817. Drapetes mordelloides (Host, 1789) je nový druh pro území Albánie, Bulharska, Řecka, Íránu a Španělska; Farsus dubius (Piller & Mitterparcher, 1783) je nový druh pro území Albánie; Hylis matthiesseni (Reitter, 1906) je nový druh pro území Gruzie a Turecka.
Přijato 09.03.2011
strany  59-204  (02.04.2011)
Druhy podčeledi Cardiophorinae (Coleoptera: Elateridae) České republiky a Slovenska
Mertlik Josef
Tato studie obsahuje databázi faunistických dat druhů podčeledi Cardiophorinae s připojenými faunistickými mapami, determinační klíč středoevropských druhů, fotografie jednotlivých druhů a jejich biotopů, poznámky k bionomii druhů a k praktické ochraně jejich biotopů.
Přijato 00.00.0000
strany  205-231  (09.06.2011)
Elateridae, Lissomidae, Melasidae a Throscidae (Coleoptera) Zábřežska (Česká republika)
Dušánek Václav
Cílem této práce je podat ucelený přehled o druhové bohatosti zástupců čeledí Elateridae, Throscidae, Lissomidae a Throscidae Zábřežska. Celkem zde bylo v období 1967 – 2010 prokázáno 75 druhů. U významnějších nálezů je vyhodnocen stav jejich současných populací včetně návrhů opatření nezbytných pro jejich další přežití.
Přijato 18.06.2011
strany  232-247  (18.08.2011)
Nowe dane o rozmieszeniu, biologii i behawiorze gatunków z rodziny kózkowatych (Coleoptera, Cerambycidae) z Grecji
Radosław Plewa1), Krzysztof Łoś2), Paweł Górski3)
Na podstawie trzyletnich badań w latach 2007-2009 stwierdzono 106 gatunków kózkowatych (ponad 32% fauny Cerambycidae Grecji), w tym dwa nowe gatunki dla fauny Grecji: Phytoecia (Opsilia) molybdaena (Dalman, 1817) i Aegomorphus clavipes (Schrank, 1781). Badania prowadzono zarówno w części północnej (kontynentalnej), jak i południowej Grecji (Peloponez). Przeprowadzone obserwacje terenowe i późniejsze hodowle laboratoryjne pozwoliły na uzyskanie nowych informacji na temat biologii, roślin żywicielskich i zachowania poszczególnych gatunków kózkowatych.
Přijato 28.11.2011
strany  248-253  (08.12.2011)
Výskyt Dicronychus equiseti (Coleoptera: Elateridae) v Čechách (Česká republika)
Josef Mertlik (1) & Brůha Petr (2)
Výskyt druhu Dicronychus equiseti na území Čech (Česká republika) je potvrzen. K článku je připojena fotodokumentace lokality a návrhy na praktickou ochranu biotopu.
Přijato 28.11.2011
strany  254-259  (16.12.2011)
Příspěvek k poznání listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) „Beřkovické obory“ a jejího okolí
Jiří Háva
V tomto příspěvku je seznam 28 druhů z čeledí Lucanidae, Trogidae, Geotrupidae a Scarabaeidae, nalezených v okolí Horních Beřkovic, konkrétně z „Beřkovické obory“ a jejího blízkého okolí. Obec Horní Beřkovice a „Beřkovická obora“ se nacházejí v okrese Litoměřice, v Ústeckém kraji, faunistický mapový čtverec (5652). Tři druhy Lucanus cervus (Linnaeus, 1758), Protaetia (Cetonischema) aeruginosa (Drury, 1770) a Oryctes nasicornis ondrejanus Minck, 1916 jsou chráněné v kategorii ohrožené druhy.