ELATERIDARIUM
JAZYK
ELATERIDAE
ELATERIDAE OF THE PALEARCTIC REGION TOPlist
ELATERIDARIUM ročník 3 (2009)
Elateridarium
Titulní strana
ročník 3 (2009)


PDF
(ke stažení zde)
Přijato 12.12.2008
strany  1-6  (14.01.2009)
Nová data k rozšíření některých druhů čeledi Melasidae (Coleoptera) – II.
Josef MERTLIK, Ivo JENIŠ & Bořivoj ZBUZEK
V tomto článku shrnujeme nové nálezy a informace o rozšíření některých druhů čeledi Melasidae, doplňující katalog Muony (2007) a článek Mertlika, Jeniše & Zbuzka (2007) [Clypeorhagus clypeatus, Dromaeolus barnabita, Eucnemis capucina, Farsus dubius, Hylis olexai, Isorhipis melasoides, Microrhagus lepidus, M. pygmaeus, M. pyrenaeus]. Pro všechny nálezy uvádíme přesné lokalitní údaje potvrzující výskyt těchto druhů ve státech, v nichž nebyly dosud zaznamenány.
Přijato 08.01.2009
strany  7-18  (20.01.2009)
Příspěvek k poznání dvou vzácných saproxylických brouků z východních Čech
Jakub HORÁK & Jana ADAMOVÁ
V našem příspěvku se zabýváme dvěma vzácnými druhy mycetofágích brouků, Mycetophagus fulvicollis (Mycetophagidae) je podkorní druh brouka, který lze označit za relikt kontinuálních lesů. Platydema violaceum (Tenebrionidae) je také poměrně vzácný druh saproxylického brouka. Oba druhy jsou zahrnuty v Červených seznamech mnoha Evropských zemí. Oba brouci se vyskytují většinou pouze v přírodě blízkých a šetrně obhospodařovaných stanovištích. Oba druhy patří s velkou pravděpodobností mezi nemnoho druhů brouků, které jsou vázány přímo na mycelia hub.
Přijato 12.01.2009
strany  19-29  (29.01.2009)
Příspěvek k poznání biologie krasce Cyphosoma lawsoniae lawsoniae (Coleoptera, Buprestidae)
Ilja TROJAN
Příspěvek k poznání biologie krasce Cyphosoma lawsoniae lawsoniae (Chevrolat, 1838) v hostitelských rostlinách Bolboschoenus (Bolboschoenus) maritimus (L.) Palla (Cyperaceae) v močálech severního Tunisu blízko Tabarky. Během tří dnů neustálého pozorování imag bylo objeveno, že tento druh se líhne z hostitelských rostlinných kořenů také pod vodou.
Přijato 10.05.2009
strany  30-34  (19.05.2009)
První nálezy čtyř druhů kovaříků (Coleoptera: Elateridae) pro území Ukrajiny
Josef MERTLIK 1) & Martin SAMEK 2)
V tomto článku jsou uveřejněny první nálezy čtyř druhů čeledi Elateridae (Coleoptera) pro území Ukrajiny: Athous gottwaldi Lohse, 1978; Cidnopus platiai Mertlik, 1996; Limoniscus violaceus (Ph.Müller, 1843) a Zorochros quadriguttatus (Laporte de Castelnau, 1840).
Přijato 10.05.2009
strany  35-40  (21.05.2009)
Nové údaje o rozšíření tří druhů čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) na území České a Slovenské republiky
Petr BOŽA 1) & Josef MERTLIK 2)
V tomto článku jsou uvedena nová data o rozšíření tří druhů z čeledi Throscidae Castelnau, 1840 na území České a Slovenské republiky: Trixagus duvalii (Bonvouloir, 1859) - potvrzení výskytu na území SR; Trixagus exul (Bonvouloir, 1859) - první údaje pro území SR a Trixagus gracilis Wollaston, 1857 - potvrzení výskytu na území ČR.
Přijato 07.06.2009
strany  41-136  (09.08.2009)
Druhy podčeledi Negastriinae (Coleoptera: Elateridae) České a Slovenské republiky
Josef Mertlik
V této práci uvádím všechny faunistické údaje druhů podčeledi Negastriinae, které se mi podařilo k dnešnímu datu shromáždit z území České republiky a Slovenska. K faunistickým datům jsou připojeny faunistické mapy, determinační klíč středoevropských druhů podčeledi Negastriinae, fotografie jednotlivých druhů a jejich biotopů, poznámky k bionomii druhů a k praktické ochraně ohrožených biotopů.
Přijato 06.09.2004
strany  137-144  (24.09.2009)
Trichius rosaceus (Voet, 1769), pozoruhodný obyvatel železničních nádraží (Coleoptera: Scarabaeoidea)
Josef Mertlik
V tomto článku je přehled nálezů dvou druhů rodu Trichius Fabricius, 1787: T. rosaceus (Voet, 1769) a T. sexualis Bedel, 1906 z území průmyslového komplexu a ze železničního nádraží v Hradci Králové a ze železničního nádraží v Nymburku. Text je doplněn o přesné souřadnice nalezišť, fotografie jejich biotopů a připomínkami k možnostem ochrany biotopů.
Přijato 00.00.0000
strany  145-173  (16.10.2009)
Elateridae, Throscidae a Melasidae (Coleoptera) nivy Labe v úseku Vysoká nad Labem – Němčice (Česká republika, východní Čechy)
Václav Dušánek
Na území nivy Labe v úseku Vysoká nad Labem – Němčice (Czech republic, Eastern Bohemia) se mi podařilo shromáždit k dnešnímu datu faunistická data od celkem 41 druhů čeledi Elateridae, 7 druhů čeledi Throscidae a 3 druhů čeledi Melasidae. V práci jsou uvedena faunistická data, fotografie některých druhů a jejich biotopů, poznámky k jejich bionomii a k praktické ochraně ohrožených biotopů.
Přijato 00.00.0000
strany  174-182  (04.11.2009)
Přehled nálezů tesaříka Brachyleptura tesserula (Charpentier, 1825) (Cerambycidae: Coleoptera) z Čech (Česká republika)
Josef Mertlik
V tomto článku je uveden přehled všech nálezů tesaříka B. tesserula z České republiky. Recentní údaje z východočeského regionu jsou doplněny o zeměpisné souřadnice, fotografie biotopů a stručný komentář k bionomii. Článek je doplněný samostatnou kapitolou, která je věnována praktickým možnostem ochrany biotopů tohoto pozoruhodného druhu.