ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 00.00.0000
ELATERIDARIUM ročník 4 (2010) (Supplementum)   strany  12-87  (01.02.2010)
Warning: Undefined variable $print in /volume1/homes/Dušánek/www/elateridae.com/elateridarium/page.php on line 110

 

Část II. Seznam nalezených druhů, čeledi: Aderidae - Cleridae

Part II. List of founded species, families: Aderidae - Cleridae

Karel RÉBL

Žižkovo náměstí 976, 271 01 Nové Strašecí, Czech Republic
k.rebl@seznam.cz


 

Část II. SEZNAM NALEZENÝCH DRUHŮ

čeledi: ADERIDAE - CLERIDAE

 

OBSAH

Část I.
Úvod
Metodika
Přehled lokalit a stručný popis biotopů

Část II.
Seznam nalezených druhů čeledí:
Aderidae, Anobiidae, Anthicidae, Anthribidae, Biphyllidae, Bostrichidae, Bruchidae, Buprestidae, Byrrhidae, Byturidae, Cantharidae, Carabidae, Cerambycidae, Cerylonidae, Chrysomelidae, Cicindelidae, Ciidae, Cleridae.

Část III.
Seznam nalezených druhů čeledí:
Coccinellidae, Colydiidae, Corylophidae, Cryptophagidae, Cucujidae, Curculionidae, Cybocephalidae, Dascillidae, Dasytidae, Dermestidae, Derodontidae, Dytiscidae, Elateridae, Elmidae, Endomychidae, Erotylidae, Eucinetidae, Eucnemidae, Geotrupidae, Gyrinidae, Haliplidae, Helophoridae, Heteroceridae, Histeridae, Homolisidae, Hydraenidae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Kateretidae, Lampyridae, Latridiidae, Leiodidae, Lissomidae, Lucanidae, Lycidae, Lymaxilonidae, Malachiidae, Melandrydae.

Část IV.
Seznam nalezených druhů čeledí:
Monotomidae, Mordellidae, Mycetophagidae, Nitidulidae, Noteridae, Oedemeridae, Phalacridae, Platypodidae, Psephenidae, Ptilidae, Pyrochrodidae, Pythidae, Ripiphoridae, Salhingidae, Scarabeidae, Scirtidae, Scolytidae, Scraptiidae, Scydmaenidae, Silphidae, Silvanidae, Sphindidae, Staphylinidae, Tenebrionidae, Tetratomidae, Throscidae, Trogidae, Trogositidae.

Část V.
Výsledky průzkumu
Poděkování
Literatura
Obrazová příloha

 

 

     V seznamu nejsou uvedeny údaje ze sběrů do nárazových pastí v Lánské oboře z let 2009 - 2010. Výsledky sběrů z nárazových pastí jsou předloženy v práci Horák et Rébl (2009).

 

 
 1. Anidorus [= Aderus] nigrinus (Germar, 1831) – 5848D5: 14.VI.1992, 3 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 20.VII.1993, 1 ex., smykem travnatých porostů na lesní cestě podél PR, 29.VI.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C7:3.VI.1999, 1 ex., poklepem smrku; 5849C19: 20.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 29.VII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 4.VI.1993, 1 ex., poklepem suché lípy, 4.VI.1993, 1 ex., na metrech smrkového dřeva, 5.VII.1993, 3 ex., smykem na louce, 20.VII.1996, 1 ex., poklepem dubu, 21.VI.1998, poklepem dubu, 2.VII.2000, 3 ex., poklepem borovice, 9.VII.2000, 1 ex., poklepem borovice, 30.VI.2007, poklepem suchých borových větví; 5949A4: 18.VI.1994, 2 ex., 23.VI.1996, 1 ex., vše smykem na teplomilné stráni; 5949B6: 12.VII.2001, 1 ex., poklepem dubu; 5949B12: 6.VII.2002, 1 ex., poklepem habru v teplomilné dubohabřině; 6048B3: 19.VI.1993, 1 ex., poklepem vrby v nivě řeky.
 2. Anidorus [= Aderus] populneus (Creutzer, 1796)5849C24:5.VIII.2001, 1 ex., poklepem suchého dubu; 5849C25: 12.V.1993, 1 ex., poklepem lípy.
 3. Euglenes [= Aderus] oculatus (Panzer, 1796) – 5849C24: 30.VI.1988, 3 ♂♂, poklepem dubu, 20.VI.1989, 3 ex., poklepem dubu, 26.VI.1999, 1 ♀, poklepem dubu, 2.VII.2000, 1 ♂, poklepem dubu; 5849C25: 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 6048B8: 11.VII.2002, 1 ♂, poklepem dubu.
  Poznámka: druh neuváděný pro území Bohemia v porovnání s Check–listem (Jelínek 1993).
 1. Euglenes [= Aderus] pygmaeus [= lokvenci Roubal,1938](De Geer, 1774)5849C24: 21.VI.1997, 1 ♂, poklepem dubu, 21.VI.1998, 2 ♂♂, poklepem borovice, 1.VIII.1998, 1 ♂, poklepem borovice, 26.VI.1999, 1 ♂, poklepem borovice, 1.VII.1989, 1 ♀, poklepem dubu, 7.VI.2003, 1 ♀, poklepem břízy; 6048B8: 11.VII.2002, 1 ♀, poklepem dubu.
  Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:
  Euglenes [= Aderus] oculatus (Panzer, 1796)
 
 
 1. Anobium punctatum (De Geer, 1774) – 5849C18: 4.VII.1996, 1 ex., smykem louky; 5849C24: 5.VII.1993, 2 ex.
 2. Dorcatoma chrysomelina Sturm, 1837 – 5849C23: XII.1992, 37 ex., vylíhnutých z plodnice Inonotus hispidus; 5849C24: 10.VII.1982, 1 ex., 8.VI.1986, 1 ex., 25.VII.1988, 3 ex., 27.VII.1988, 1 ex., 16.VII.1989, 1 ex., 23.VII.1989, 1 ex., 30.VII.1990, 1 ex., na světlo, 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 29.VII.1991, 2 ex., 30.V.1992, 3 ex., 27.VI.1992, 11 ex., 14.VII.1992, 3 ex., 20.VII.1995, 6 ex., 6.VII.1996, 3 ex., 3.VIII.1997, 4 ex., 1.VII.2001, 4 ex., 28.VII.2005, 5 ex., na světlo, 11.VII.2006, 1 ex., na světlo, 27.VII.2006, 1 ex., na světlo, 7.VI.2007, na světlo, 20.VI.2007, sběr v noci na padlém dubu, 12.VII.2009, 1 ex., pod dřevem na pastvině; 5849C25: 24.V.1988, 2 ex., 13.VII.2006, 1 ex., poklepem zaschlých borových větví; 5849D21: 11.V.2002, 1 ex.; 5949B12: 21.VII.2002, 2 ex.; 6048B8: 26.VI.1988, 1 ex., 26.VII.1988, 1 ex., 5.VIII.1995, 1 ex., 6.VII.2001, 2 ex., 11.VII.2002, 14 ex., na světlo.
  Poznámka:není-li uvedeno jinak sběr se uskutečnil poklepem suchých a olistěných dubových větví.
 1. Dorcatoma dresdensis Herbst, 1792 – 5849C18: 14.I.1990, 6 ex., vylíhnutých z plodnice Phellinus igniarius; 5849C24: 27.VI.1992, 1 ex., 6.VII.1996, 1 ex., 17.VI.2001, 1 ex., 28.VII.2005, 1 ex., na světlo; 5849D21: 1.VI.2002, 1 ex., 9.VI.2004, 1 ex., na světlo; 5949B7: 24.III.1990, 14. ex., vylíhnutých z plodnice Ganoderma applanatum.
  Poznámka:není-li uvedeno jinak sběr se uskutečnil poklepem suchých a olistěných dubových větví.
 1. Dorcatoma flavicornis (Fabricius, 1792) – 5849C24: 1.VIII.1998, 1 ex.; 6048B8: VIII.1984, 1 ex., 26.VII.1988, 4 ex., 28.VI.1991, 2 ex., 20.VI.1992, 3 ex.
  Poznámka:sběr se uskutečnil poklepem suchých a olistěných dubových větví.
 1. Dorcatoma robusta Strand, 1938 – 5849C24: 24.V.1988, 1 ex., poklepem dubu, 25.VI.1988, 3 ex., poklepem plodnice Inonotus drayadens, 16.IV.1989, 15 ex., vylíhnutých z plodnice Fomes fomentarius, 26.V.1989, 3 ex., poklepem dubu, 17.VI.1989, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 20.VI.1989, 2 ex., poklepem dubu, 1.VII.1989, 2 ex., poklepem dubu, 30.VII.1990, 2 ex., na světlo, 14.VII.1992, 2 ex., poklepem dubu, 1.VIII.1998, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 9.VI.2001, 28 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 11.VII.2006, 1 ex., na světlo, 27.VII.2006, 1 ex., na světlo, 7.VI.2007, více ex., v noci poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C25: 1.VI.1986, 1 ex., poklepem suchých dubových větví, 22.VI.1986, 1 ex., poklepem suchých dubových větví, 23.VII.1989, 6 ex., poklepem dubu, 20.V.2001, 3 ex., poklepem dubu; 5949A4: 12.V.1993, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 5.VII.1993, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VI.1995, 2 ex., poklepem lípy, 27.VII.1995, 2 ex., poklepem lípy; 5949B7: 4.VII.1987, 1 ex., poklepem dubu, 24.III.1990, 13 ex., vylíhnutých z plodnice Fomes fomentarius; 5949B8: 29.VIII.1987, 3 ex., mrtvých imag v plodnici Fomes fomentarius; 5949B12: 21.V.1988, 43 ex., vylíhnutých z plodnice Fomes fomentarius; 5949C23: 20.VI.1992, 4 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius.
 2. Dryophillus pusillus (Gyllenhal, 1808) – 5848D24: 21.VI.1996, 7 ex., poklepem modřínu; 5849C1: 31.V.1998, 2 ex., poklepem smrku; 5849C11: 24.VII.1995, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C12: 4 ex., poklepem smrku, 23.VI.2001, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 17.V.1998, 6 ex., poklepem smrku; 5849C17: 10.VI.2007, poklepem smrku; 5849C19: 11.V.2003, 21 ex., 18.VI.2003, 1 ex., 1.VI.2004, 3 ex., 4.VI.2004, 27 ex., 11.VI.2004, 5 ex., 15.VI.2004, 16 ex., 25.VI.2004, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 29.VII.1991, 1 ex., poklepem suché borovice, 30.V.1992, 3 ex., poklepem suché borovice, 30.VI.1992, 2 ex., poklepem suchého dubu, 14.VII.1992, 2 ex., poklepem suché borovice, 6.VII.1996, 4 ex., poklepem modřínu, 23.V.1999, 2 ex., poklepem borovice, 2.VII.2000, 1 ex., poklepem smrku, 20.V.2001, 4 ex., poklepem smrku, 17.VI.2001, 2 ex., poklepem dubu, 19.V.2002, 6 ex., poklepem borovice, 19.V.2002, 34 ex., poklepem modřínu, 6.VII.2004, 1 ex., poklepem borovice; 5849C25: 21.VI.1997, 4 ex., poklepem modřínu; 5948B4: 15.V.1993, 1 ex., poklepem smrku; 5949A4: 12.V.1993, 24 ex., poklepem smrku; 5949A17: 12 ex., 8.VI.1991, poklepem kvetoucího hlohu; 5949A23: 7.VI.1990, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 11.VII.2002, 1 ex., na světlo; 6048D20: 20.V.2007, 12 ex., 7.VI.2008, 5 ex., vše ve světelném lapači.
 3. Ernobius abietis (Fabricius, 1792)5849C1: 2.V.1999, 1 ex., poklepem smrku; 5849C6: 5.VII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 17.V.1998, 6 ex., poklepem smrku; 5849C24: 23.IV.1995, 1 ex., poklepem borovice, 24.V.1995, 2 ex., poklepem borovice, 11.VI.1995, 7 ex., poklepem borovice, 6.VII.1996, 4 ex., poklepem borovice, 15.VI.2002, 2 ex., poklepem borovice; 5949A4: 12.V.1993, 1 ex., poklepem borovice.
 4. Ernobius longicornis (Sturm, 1837)5849C7: 31.V.1999, 2 ex., poklepem borovice; 5849C24: 1.VI.1986, 2 ex., poklepem borovice, 4.VI.1993, 1 ex., poklepem borovice, 21.VI.1998, 12 ex., poklepem borovice, 3.VI.2001, 1 ex., poklepem borovice, 17.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu; 6048D20: 31.V.2008, 1 ex., ve světelném lapači.
 1. Ernobius mollis (Linnaeus, 1758) – 5848D24: 21.VI.1996, 1 ex., poklepem modřínu; 5849C24: 30.VII.1990, 1 ex., na světlo, 27.VII.1991, 2 ex., poklepem suché borovice, 14.VII.1992, 1 ex., poklepem suché borovice, 15.VI.1996, 1 ex., poklepem borovice, 21.VI.1998, 14 ex., poklepem suché borovice, 2.VII.2000, 1 ex., poklepem smrku, 28.VII.2005, na světlo; 5949A4: 23.VI.1996, 2 ex., poklepem borovice; 5949B4: 24.VII.1988, 2 ex., na světlo, 7.VII.1990, 1 ex., na světlo; 6048B8: 24.V.1993, 1 ex., smykem podrostu v doubravě; 6048D20: 24.VII.2006, ve světelném lapači.
 2. Ernobius nigrinus (Sturm, 1837) – 5848D5: 14.VI.1992, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR;  5849C24: 24.V.1988, 2 ex., poklepem borovice, 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 24.VII.1991, 1 ex., poklepem suché borovice, 30.V.1992, 2 ex., poklepem borovice, 4.VI.1993, na světlo, 21.VI.1998, 16 ex., poklepem suché borovice, 19.V.2002, 3 ex., poklepem borovice, 6.VII.2004, 1 ex., poklepem borovice; 5849C25: 20.VI.1989, 1 ex., poklepem borovice; 5949A4: 12.V.1993, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A17: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem suché borovice.
 3. Ernobius pini (Sturm, 1837) – 5849C1: 13.VII.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C24: 27.VI.1990, 1 ex., na světlo, 26.VI.1999, 1 ex., poklepem borovice, 6.VII.2004, 3 ex., poklepem borovice, 11.VII.2006, 1 ex., na světlo.
 4. Gastrallus immarginatus (P. W. J. Müller, 1821) – 5849C24: 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem dubu; 6048B8: VIII.1984, 1 ex., poklepem dubu, 16.VII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 11.VII.2002, 2 ex., na světlo.
 5. Gastrallus laevigatus (Olivier, 1790) – 5849C24: 27.VI.1992, 1 ex., poklepem suchého dubu.
 6. Hadrobregmus pertinax (Linnaeus, 1758) – 5849C6: 25.V.1993, 1 ex., v letu v bikové bučině; 5849C19:  14.VI.2005, 2 ex.,ve světelném lapači; 5849C24: 9.VI.2002, 1 ex., poklepem dubu; 5948D5: 22.VII.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači kůrovců; 5948D24: 10.VII.1989, 1 ex., v letu v nivě řeky; 5949A4: 23.VI.1996, 1 ex., poklepem lípy; 5949B11: 3.VI.2006, 1 ex., v prosevu suchého trouchu v dutině suchého dubu v teplomilné doubravě.
 7. Hedobia pubescens (Olivier, 1790) – 5849C24: 6.VI.1980, 1 ex., poklepem suchého dubu; 5949A17: 8.VI.1991, 3 ex., poklepem suchého habru; 5949C13: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu; 6048B8: 7.VI.1987, 2 ex., poklepem dubu, 16.VI.1988, 6 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, 2 ex., poklepem suchého habru, 21.VI.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu, 24.V.1992, 2 ex., poklepem dubu, 24.V.1993, 2 ex., poklepem buku, 27.V.2001, 1 ex., poklepem dubu.
 8. Hemicoelus [= Anobium] costatus (Gené, 1830) – 5849C24: 9.V.1987, 4 ex., poklepem buku, 23.IV.1995, 6 ex., poklepem habru, 10.V.1998, 1 ex., poklepem dubu; 5949A10: 25.IV.2009, poklepem suchého habru; 5949A17: 8.VI.1991, 3 ex., poklepem habru; 5949B3: 1.VII.1987, 2 ex., poklepem buku; 5949B7: 4.VII.1987, 6 ex., poklepem buku, 9.V.1989, 4 ex., poklepem habru; 6048B8: 2.V.1987, 8 ex., poklepem habru, 18.V.1988, 1 ex., poklepem buku, 17.V.1989, 3 ex., poklepem buku, 6.V.1990, 2 ex., poklepem habru, 24.IV.1993, 7 ex., poklepem habru, 6.V.1995, 4 ex., poklepem habru, 1.V.2002, 1 ex., poklepem habru; 6048B9: 23.V.1987, 1 ex., poklepem buku; 6048D1: 8.V.1988, 3 ex., poklepem habru; 6048D2: 8.V.1988, 3 ex., poklepem habru; 6048D20: 31.V.2008, 1 ex., ve světelném lapači.
 1. Hemicoelus [= Anobium] fulvicornis Sturm, 1837 – 5949A17: 20.VI.1995, 6 ex., poklepem habru, 27.VII.1996, 3 ex., poklepem habru; 5949B12: 10.VII.2001, 2 ex., poklepem suchého habru, 8.VI.2002, 1 ex., poklepem suchého habru; 6048B4: 16.VII.1991, 2 ex., poklepem habru; 6048B8: 10.VII.1987, 1 ex., poklepem habru, 11.VI.1989, 2 ex., poklepem habru, 21.VI.1991, 2 ex., poklepem habru, 16.VII.1991, 2 ex., poklepem suchého habru, 24.V.1993, 2 ex., poklepem habru, 7.V.1995, 1 ex., poklepem habru, 26.VI.1997, 4 ex., poklepem habru, 6.VII.2001, 4 ex., poklepem suchého dubu, 11.VII.2002, 2 ex., na světlo, 11.VII.2003, 4 ex., poklepem suchých habrových větví.
 2. Hemicoelus [= Anobium] nitidus Herbst, 1792 – 5849C24: 27.VI.1990, 1 ex., na světlo, 27.VI.1992, 2 ex., poklepem dubu, 6.VII.1996, 2 ex., poklepem dubu, 12.VII.1997, 3 ex., poklepem dubu; 5949B7: 10.VII.2001, 1 ex., smykem v nivě Lánského potoka, 10.VII.2002, 1 ex., poklepem dubu; 6048B8: 6.V.1990, 1 ex., poklepem dubu, 13.VI.1999, 1 ex., poklepem dubu, 11.VII.2002, 2 ex., na světlo.
 3. Lasioderma redtenbacheri (Bach, 1852) – 5849C25: 27.VII.1988, 1 ex., poklepem bodláku na teplomilné stráni.
 4. Microbregma emarginatum (Duftschmid, 1825) – 5849C7: 4.V.1996, 1 ex., smykem v bikové bučině.
 5. Ochina latreillei (Bonelli, 1809) – 6048B8: VIII.1984, 1 ex., poklepem suchého dubu.
  Poznámka: nový druh pro území Bohemia.
 1. Oligomerus brunneus (Olivier, 1790) – 5849C24: 5.VII.1989, 1 ex., 4.VIII.1997, 1 ex., v dutině dubu, 10.VII.1999, 1 ex., 1.VII.2001, 1 ex., 11.VII.2006, 1 ex., na světlo, 16.VII.2007, na světlo, 2.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849C25: 26.VII.2008, na světlo; 5949A10: 15.VII.2003, 1 ex., na světlo; 6048B8: VIII.1984, 1 ex., 16.VII.1991, 2 ex., 20.VI.1992, 1 ex., 5.VIII.1995, 2 ex., 6.VII.2001, 2 ex., 11.VII.2002, 1 ex., na světlo, 11.VII.2003, 4 ex.
  Poznámka:není-li uvedeno jinak sběr se uskutečnil poklepem suchých a olistěných dubových větví.
 1. Priobium carpini Motschulsky, 1845 – 5949A10: 15.VII.2003, 1 ex., na světlo.
 2. Pseudoptilinus fissicollis (Reitter, 1877) – 5849C24: 23.V.1986, 3 ex., 24.V.1988, 2 ex., 4.VI.1993, 1 ex., 3.VI.2001, 1 ex.; 5849C25: 1.VI.1986, 2 ex.; 5949A4: 18.VI.1995, 1 ex.; 6048B8: 15.V.1992, 1 ex.
  Poznámka:sběr se uskutečnil poklepem suchých lípových větví.
 1. Ptilinus fuscus Geoffroy, 1785 – 6048B3: 20.VI.1992, 12 ex., v odumřelém dřevě v dutině vrby, 2.VII.1995, 1 ex., poklepem vrby.
 2. Ptilinus pectinicornis (Linnaeus, 1758) – 5849C6: 18.VI.2005, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce na okraji bučiny; 5849C7: 17.VII.1991, 2 ex., na kmeni suchého buku; 5849C18: 4.VII.1996, 2 ex., na poraženém buku; 5849C24: 10.VI.1988, 1 ex., na kmeni buku, 20.VI.1989, 4 ex., na metru bukového dřeva, 30.V.1992, 6 ex., na poraženém buku, 6.VII.1996, 1 ex., poklepem dubu, 21.VI.1998, 1 ex., na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ♀, na světlo; 5949A10: 1.VI.2003, 2 ♂♂, ve dřevě dubu; 5949B3: 30.VI.1987, 6 ex., poklepem a na kmeni buku, 27.V.1989, 3 ex., na kmeni habru; 5949B7:4.VII.1987, 4 ex., na kmeni suchého buku; 5949C23: 20.VI.1992, 3 ex., na poraženém buku; 6048B4: 21.V.1989, 4 ex., na metru bukového břeva, 11.VI.1989, 12 ex., na metru bukového dřeva; 6048B8: 10.VII.1987, 2 ex., na kmeni habru, 16.VI.1988, 2 ex., poklepem suchého habru, 11.VI.1989, 15 ex., poklepem a na kmeni suchého habru; 6048B10: 16.VII.1991, 8 ex., na poraženém buku; 6048D6: 18.V.1989, 2 ex., na kmeni suchého habru; 6049A2: 15.V.1992, 5 ex., na poraženém buku.
 3. Ptinomorphus [= Hedobia] imperialis (Linnaeus, 1767) – 5849C6: 27.V.1986, 1 ex., poklepem suchého buku; 5849C24: 24.V.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu, 11.VI.1995, 1 ex., poklepem dubu; 5849C25: 30.V.1987, 1 ex., poklepem suchého buku; 5949A4: 23.VI.1996, 1 ex., poklepem lípy; 5949A17: 8.VI.1991, poklepem suchého habru; 5949A24: 18.V.1988, 2 ex., poklepem suchého dubu; 5949B2: 3.V.1987, 2 ex., poklepem suchého habru; 5949B3: 3.V.1987, 1 ex., poklepem suchého buku, 22.V.1989, 2 ex., poklepem suchého buku; 5949B8: 12.V.1987, 2 ex., poklepem suchého habru; 5949B12: 4.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého habru; 6048B4: 27.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého buku; 6048B8: 22.V.1987, 1 ex., poklepem suchého dubu, 13.V.1989, 3 ex., poklepem suchého dubu, 24.IV.1993, 3 ex., poklepem suchého dubu, 6.V.1995, 2 ex., poklepem suchého habru, 18.V.1996, 3 ex., poklepem suchého habru; 6048D1: 8.V.1988, 2 ex., poklepem suchého buku; 6048D2: 8.V.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu; 6048D6: 18.V.1989, 1 ex., poklepem suchého dubu.
 4. Ptinomorphus [= Hedobia] regalis (Duftschmid, 1825)6048B8: 28.V.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu, 16.VI.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu, 17.V.1989, 1 ex., poklepem suchého dubu, 6.V.1990, 1 ex., poklepem suchého dubu, 13.V.1990, 2 ex., poklepem suchého dubu, 21.VI.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu, 24.IV.1993, 2 ex., poklepem suchého dubu, 6.V.1995, 1 ex., poklepem suchého habru, 28.V.1995, 1 ex., poklepem dubu, 27.V.2001, 2 ex., poklepem dubu; 6048B9: 13.V.1986, 2 ex., poklepem suchého habru.
 5. Ptinus coarcticollis Sturm, 1837 – 5949A17: 5.VII.1995, 1 ex., smykem ve svahové habřině.
        Kategorie NT      
 1. Ptinus dubius Sturm, 1795 – 5849C24: 23.IV.1995, 6 ex., 21.V.1995, 2 ex., 27.IV.1996, 3 ex., 23.V.1999, 2 ex., 3.VI.2001, 1 ex.; 5949A4: 23.VI.1996, 2 ex.
  Poznámka:sběr se uskutečnil poklepem borovice.
 1. Ptinus fur Linnaeus, 1758 – 5849C13: 28.X.2005, 1 ex., v prosevu starého sena seníku; 5849C18: 12.IV.2004, 4 ex., v prosevu sena u krmelce; 5849C19: 18.VI.2004, 1 ex., 2.IV.2005, 3 ex., 12.IV.2005, 2 ex., vševe světelném lapači; 5849C23: 26.XI.2006, v prosevu starého sena u krmelce; 5849C24: 7.VI.1986, 1 ♀ v návnadě z kynutého syrového těsta; 5849C25: 13.VI.1986, 1 ♀, v návnadě z kynutého syrového těsta, 17.VI.1989, 1 ♀, v návnadě z kynutého syrového těsta, 9.VI.2001, 1 ♀, poklepem dubu, 1.IV.2002, 1 ♂, pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 19.V.2002, 1 ♀, v prosevu dutiny dubu; 5849D21: 29.III.2003, 1 ♀, na světlo; 5949A4: 24.II.1990, 1 ♂, pod kůrou stojícího javoru; 5949B6; 5949C8: 21.VII.2002, 1 ex., ve světelném lapači.
 2. Ptinus pilosus P. W. J. Müller, 18215849C24: 23.XI.1997, 1 ex., pod kůrou stojícího dubu, 19.IX.1998, 1 ex., poklepem opadané dubové kůry, 7.VI.1999, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 20.V.2001, 2 ex., v prosevu dutiny dubu, 1.VI.2001, 2 ex., v prosevu dutiny dubu, 28.IX.2004, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 5849C25: 9.V.1987, 1 ex., v prosevu dubového trouchu; 5949A10: 20.V.2003, 2 ex., poklepem suchého dubu; 5949B2: 23.IX.1995, 1 ex., smykem v doubravě; 5949B11: 1.VII.2006, v prosevu dutiny dubu; 5949B12: 25.V.2008, poklepem suchých habrových větví; 6048B8: 7.VIII.1988, 1 ex., poklepem staré plodnice Laetiporus sulphureus, 21.VI.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu.
 3. Ptinus rufipes Olivier, 17905849C6: 27.V.1986, 1 ex., smykem v bučině; 5849C13: 23.VI.2001, 2 ex., poklepem dubu ve smíšeném lese; 5849C19: 11.VI.2003, 1 ♀, 15.VI.2003, 1 ♀, 1.VI.2004, 1 ex., 18.VI.2004, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 10.VI.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu, 1.VII.1989, 1 ex., poklepem dubu, 24.VII.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu, 11.VI.1995, 3 ex., poklepem lípy, 6.VII.1996, 3 ex., poklepem dubu, 1.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu, 1.VI.2002, 2 ex., poklepem suchého dubu; 5949A4: 18.VI.1995, 1 ex., poklepem lípy; 5949A17: 8.VI.1991, 1 ex., poklepem suchého habru, 27.VII.1996, 3 ex., smykem ve svahové habřině, 21.VI.1997, 1 ex., poklepem suchého habru; 5949B11: 3.VI.2006, v prosevu dutiny dubu; 5949B12: 10.VII.2001, 2 ex., poklepem suchého habru, 8.VI.2002, 2 ex., poklepem habru, 21.VI.2008, poklepem habru v teplomilné dubohabřině; 5949C8: 21.VI.2002, 2 ex., ve světelném lapači; 5949C13: 14.VI.1987; 6048B4: 21.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého dubu; 6048B8: 24.VI.1990, 1 ex., poklepem suchého dubu, 24.V.1993, 1 ex., poklepem suchého dubu; 5949B12: 25.V.2008, poklepem suchých habrových větví.
 4. Ptinus sexpunctatus Panzer, 1795 – 5849C19: 25.VI.2004, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 5.VII.1989, 1 ex., 27.VII.1995, 1 ex., vše poklepem dubu.
 5. Ptinus subpillosus Sturm, 18375849C24: 10.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 10.VII.1999, 1 ex., v prosevu dutina dubu, 9.VII.2000, 1 ex., v prosevu bukového trouchu, 1.IV.2002, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 23.III.2003, 6 ex., pod kůrou stojící lípy, 20.IV.2003, 2 ex., pod kůrou lípy; 5849D21: 29.III.2003, 4 ex., na světlo; 5949A4: 24.II.1990, 1 ex., pod kůrou stojícího javoru; 5949B11: 29.VIII.2004, 1 ex., v prosevu dubového trouchu; 5949B12: 6.VII.2002, 1 ex., poklepem suchého habru; 6048B8: 11.VII.2002, 1 ex., na světlo.
 6. Xestobium plumbeum (Illiger, 1801) – 5849C6: 6.VI.1992, 1 ex., poklepem buku; 5849C7: 22.VI.1991, 2 ex., poklepem suchého buku, 24.VI.1995, 1 ex., smykem v bučině; 5849C12: 27.V.1986, 1 ex., poklepem suchého buku; 5849C24: 23.V.1986, 2 ex., poklepem buku, 1.V.1988, 1 ex., poklepem habru, 10.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 7.V.1989, 2 ex., poklepem buku, 12.V.1993, 1 ex., poklepem buku, 23.IV.1995, 3 ex., poklepem buku, 30.IV.1995, 7 ex., poklepem buku, 1.VI.1997, 1 ex., poklepem borovice, 3.VI.2001, 1 ex., poklepem suché lípy; 5849C25: 9.V.1986, 5 ex., poklepem suchého buku, 12.VI.1987, 1 ex., poklepem lísky; 5849D21: 9.VI.2004, 1 ex., na světlo; 5949A17: 8.VI.1991, 3 ex., poklepem habru; 5949A24: 18.V.1988, 1 ex., poklepem dubu; 5949B2: 3.V.1987, 2 ex., poklepem suchého buku; 5949B3: 22.V.1989, 3 ex., poklepem habru; 5949B7: 4.VII.1987, 1 ex., poklepem suchého habru, 9.V.1989, 3 ex., poklepem habru; 5949B8: 10.V.1987, 4 ex., poklepem suchého buku; 5949B12: 20.V.1988, 1 ex., poklepem habru, 20.XII.1988, 27 ex., z bukových větví, 8.VI.2002, 2 ex., poklepem habru; 5949C13: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého habru; 6048B4: 24.V.1986, 3 ex., poklepem suchého buku; 6048B8: 2.V.1987, 6 ex., poklepem buku, 3.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, 1 ex., poklepem dubu, 11.VI.1989, 2 ex., poklepem dubu, 6.V.1990, 2 ex., poklepem dubu, 24.IV.1993, 1 ex., poklepem buku, 6.V.1995, 3 ex., poklepem suchého buku; 6048D2: 8.V.1988, 1 ex., poklepem suchého buku; 6048D6: 8.V.1988, 4 ex., poklepem suchého habru, 18.V.1989, 1 ex., poklepem habru.
 7. Xestobium rufovillosum (De Geer, 1774) – 5849C24: 29.IV.1989, 1 ex., v dutině dubu, 8.V.1989, 2 ex., pod kůrou dubu, 1.VII.1989, 1 ex., v dutině dubu, 21.IV.1990, 1 ex., pod kůrou dubu, 30.V.1992, 2 ex., pod kůrou dubu, 30.IV.1995, 1 ex., poklepem borovice, 23.V.1999, 1 ex., v dutině dubu, 20.V.2001, 1 ex., pod kůrou dubu, 21.IV.2002, 1 ex., pod kůrou položenou k patě dubu, 19.V.2002, 1 ex., pod kůrou dubu, 28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu; 5849C25: 12.VI.1987, 1 ex., poklepem buku, 20.V.1988, 1 ex., v dutině dubu, 10.VI.1988, 1 ex., v dutině dubu; 5949A4: 2.III.1991, 6 ex., v trouchu v dutině javora klenu, 18.VI.1995, 1 ex., poklepem lípy; 5949A10: 1.V.2009, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 5949A24: 18.V.1988, 1 ex., poklepem dubu; 5949B8: 23.V.1987, 1 ex., v dutině dubu; 5949B12: 25.V.2008, poklepem suchých habrových větví; 6048B3: 1.V.2001, 1 ex., v dutině vrby; 6048B8: 13.V.1990, 1 ex., poklepem dubu.
 8. Xyletinus ater (Creutzer, 1798) – 5949A17: 5.VII.1995, 3 ex., smykem v teplomilné svahové habřině, 27.VII.1996, 1 ex., smykem v teplomilné svahové habřině, 21.VI.1997, 3 ex., smykem v teplomilné svahové habřině, 27.VI.1997, 2 ex., smykem v teplomilné svahové habřině; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., poklepem dubu; 6048B8: 16.VI.1988, 2 ex., smykem v doubravě, 21.VI.1991, 3 ex., smykem v doubravě, 11.VI.1992, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 11.VI.1992, 1 ex., poklepem dubu, 24.V.1993, 1 ex., smykem v doubravě, 7.V.1995, 1 ex., smykem v doubravě, 13.VI.1999, 2 ex., smykem v doubravě.
 9. Xyletinus distinquendus Kofler, 1970 – 6048B8: 26.VI.1997, 1 ex., smykem v doubravě.
 10. Xyletinus laticollis (Duftschmid, 1825) – 6048B8: 24.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1993, 1 ex., smykem v doubravě.
 11. Xyletinus longitarsis Jansson, 1942 – 5849C24: 20.VI.1989, 2 ex., poklepem dubu, 30.V.1992, 2 ex., poklepem dubu, 3.VI.1994, 1 ex., na světlo, 11.VI.1995, 1 ex., poklepem dubu, 23.VI.1999, 1 ex., poklepem dubu, 19.V.2002, 1 ex., poklepem dubu, 7.VI.2003, 1 ex., na světlo, 3.VI.2007, poklepem suchých bukových větví; 5849C25: 1.VI.1986, 1 ex., poklepem dubu, 6.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, 10.VI.1988, 3 ex., poklepem dubu, 20.V.1989, 3 ex., poklepem dubu, 26.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 4.VI.1993, 1 ex., poklepem dubu; 5949A4: 22.VII.1997, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B3: 27.V.1989, 1 ex., poklepem dubu; 5949B11: 3.VI.2006, 2 ex., v prosevu suchého trouchu v dutině suchého dubu v teplomilné doubravě; 5949C18: 5.V.2003, 2 ex., na světlo (I. Novák lgt.); 6048B8: 9.V.1981, 1 ex., poklepem dubu, 6.V.1990, 1 ex., poklepem dubu, 13.V.1990, 1 ex., poklepem dubu, 20.VI.1992, 1 ex., poklepem dubu, 7.V.1995, 1 ex., poklepem dubu, 27.VI.1999, smykem v doubravě.
 12. Xyletinus pectinatus (Fabricius, 1792) – 5949A4: 23.V.1999, 1 ex., smykem na teplomilné stráni
 13. Xyletinus vaederoeensis Lundberg, 19695849C24: 12.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu; 6048B8: 10.VII.1987, 1 ex., poklepem dubu, 11.VI.1989, 1 ex., smykem v doubravě, 7.V.1995, 1 ex., smykem v doubravě, 26.VI.1997, 1 ex., smykem v doubravě.

  Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:
  Ochina latreillei (Bonelli, 1809)
 
 
 1. Anthicus antherinus (Linnaeus, 1761) – 5848D5: 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 5849C24: 20.VI.2007, na světlo; 6048B8: 7.V.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 2. Notoxus monoceros (Linnaeus, 1761) – 5849C19: 3.VIII.2005, 1 ex., ve světelném lapači.
 3. Omonadus floralis (Linnaeus, 1758)5849C19:29.IX.2002, 7 ex.,v prosevu starého sena v nivě potoka, 17.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači, 3.VIII.2005, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C17: pod dřevem na bukovém pařezu; 5849C18: 15.IX.2007, v prosevu staré trávy v nivě potoka; 5849C24: 31.8. 2003 24 ex., v prosevu suchého sena pod krmelcem, 27.VII.1995, 1 ex., v prosevu čerstvého sena, 23.VIII.1996, 1 ex., smykem podrostu, 1.VII.2001, 2 ex., v prosevu suché trávy, 28.VII.2002, 3 ex., v prosevu starého sena; 5949A22: 20.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B12: 21.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048D20: 24.VII.2006, 1.VIII.2008, 1 ex., 27.VIII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
 4. Omonadus formicarius (Goeze, 1777) – 5849C24: 27.VII.2006, 2 ex., na světlo; 5949A4: 25.VII.2004, 1 ex., v prosevu na teplomilné stráni; 6048B3: 12.VII.2003, 2 ex., v prosevu sena v nivě řeky.
 
 
 1. Anthribus albinus (Linnaeus, 1758) – 5849C6: 19.VII.1987, 1 ex., poklepem suchého buku; 5849C18: 3.VI.1986, 2 ex., poklepem suchého buku, 6.V.1987, 1 ex., poklepem suché lípy; 5849C19: 6.VII.1996, 1 ex., poklepem suchého habru; 5849C24: 13.VIII.1986, 1 ex., poklepem suchého buku, 21.V.1988, 6 ex., poklepem suchého dubu, 16.IV.1989, 1 ex., poklepem suchého buku, 8.V.1989, 1 ex., poklepem suchého buku, 20.VI.1989, 2 ex., poklepem suchého dubu, 15.VII.1998, 12 ex., na metrech bukového dřeva, 23.V.1999, 2 ex., poklepem suchého buku, 17.VI.2001, ex., poklepem suché lípy; 5849C25: 1.VI.1986, 1 ex., poklepem suchého buku; 5948B20: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem suché lípy; 5949B3: 27.V.1989, 1 ex., poklepem suchého habru; 5949B8: 10.V.1987, 2 ex., poklepem suchého habru; 6048B4: 24.V.1986, 2 ex., poklepem suchého dubu, 16.VII.1991, 2 ex., poklepem suchého dubu; 6048B8: 23.V.1987, 11 ex., poklepem suchého dubu, 3.VI.1988, 1 ex., poklepem suchého habru, 19.VII.1989, 2 ex., poklepem suchého dubu, 24.VI.1990, 3 ex., poklepem suchého dubu, 21.VI.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu, 24.IV.1993, 2 ex., poklepem suchého dubu; 6048D20: 8.V.2006, ve světelném lapači; 6049A2: 15.V.1992, 2 ex., poklepem suchého buku.
 2. Brachytarsus nebulosus (Forster, 1771) – 5848D5: 9.V.1993, 2 ex., poklepem smrku v PR, 11.V.1996, 3 ex., poklepem olše v PR; 5849C1: 31.V.1998, 16 ex., poklepem smrku, 2.V.1999, 13 ex., poklepem smrku; 5849C2: 10.II.1996, 4 ex., pod kůrou stojící jedle; 5849C6: 27.V.1986, 1 ex., poklepem buku, 19.V.1988, 2 ex., poklepem buku, 22.V.2005, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7: 27.V.1986, 1 ex., poklepem buku, 3.VI.1999, 18 ex., poklepem smrku; 5849C12: 4.V.1996, 4 ex., poklepem smrku; 5849C13: 29.I.1995, 3 ex., pod kůrou jírovce; 5849C24: 30.V.1987, 3 ex., poklepem borovice, 30.V.1987, 14 ex., poklepem smrku, 14.V.1988, 21 ex., poklepem smrku, 21.V.1988, 16 ex., poklepem dubu, 8.V.1989, 14 ex., poklepem smrku, 26.V.1989, 2 ex., poklepem lípy, 21.V.1995, 4 ex., poklepem borovice; 5849C25: 16.V.1987, 1 ex., poklepem buku; 5948B20: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem lípy; 5949A4: 2.III.1991, 4 ex., pod kůrou javora klena, 12.V.1993, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A23: 7.VI.1990, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B4: 6.XII.1986, 1 ex., pod kůrou dubu; 5949B8: 10.V.1987, 1 ex., poklepem jasanu; 6048B3: 29.VI.1997, 2 ex., poklepem olše; 6048B8: 22.V.1987, 1 ex., poklepem habru, 28.V.1988, 10 ex., poklepem habru, 16.VI.1988, 11 ex., poklepem dubu, 6.V.1990, 3 ex., poklepem buku, 18.V.1990, 3 ex., poklepem dubu, 19.VIII.1995, 4 ex., poklepem dubu.
 3. Choragus sheppardi Kirby, 18185849C24: 4.VI.1993, 1 ex., smykem podrostu; 6048B8: 16.VII.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu, 30.VIII.1997, 3 ex., poklepem suchého padlého jasanu, 27.VI.1999, 2 ex., poklepem suchých dubových větví na zemi.
 4. Dissoleucas niveirostris (Fabricius, 1798) – 5849C7: 4.V.2002, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C12: 23.IV.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C25: 16.V.1987, 1 ex., poklepem suchého buku, 27.VII.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu; 5949A4: 18.VI.1994, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A10: 15.V.2004, 2 ex., poklepem suchých habrových větví; 5949B2: 23.IX.1995, 1 ex., smykem v bučině; 6048B3: 3.V.1997, 1 ex., na kvasící habrové míze, 1.V.2001, 1 ex., poklepem suché vrby; 6048B4: 24.V.1986, 2 ex., poklepem suchého dubu; 6048B8: 2.V.1987, 1 ex., poklepem suchého habru, 19.VI.1993, 1 ex., poklepem suchého dubu; 6048B9: 24.V.1986, 1 ex., poklepem suchého dubu.
 5. Enedreutes sepicola (Fabricius, 1792) – 6048B8: 28.V.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu, 24.V.1993, 1 ex., poklepem suchého dubu, 28.V.1995, 3 ex., poklepem suchého dubu.
 6. Phaeochrotes cinctus (Paykull, 1800) – 5849C24: 8.VI.1986, poklepem suchého dubu, 25.VII.1988, 2 ex., poklepem suchého dubu, 17.VI.1989, 1 ex., poklepem suchého dubu, 30.VI.1992, 2 ex., poklepem suchého dubu, 3.VI.2001, 2 ex., poklepem suchého dubu; 5949A10: 1.VI.2003, 3 ex., poklepem suchého dubu; 5949B6: 12.VII.2001, 1 ex., poklepem suchého dubu; 6048B4: 27.VII.1987, 1 ex., poklepem suchého dubu, 16.VII.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu; 6048B8: 10.VII.1987, 2 ex., poklepem suchého habru, 19.VII.1989, 1 ex., poklepem suchého dubu, 24.VI.1990, 2 ex., poklepem suchého dubu, 16.VII.1991, 3 ex., poklepem suchého dubu, 20.VI.1992, 1 ex., poklepem suchého dubu, 24.V.1993, 7 ex., poklepem suchého dubu, 25.VI.1995, 6 ex., poklepem suchého dubu, 13.VI.1999, 1 ex., poklepem suchého dubu; 6048B9: 24.V.1986, 2 ex., poklepem suchého dubu.
 7. Platyrrhinus resinosus (Scopoli, 1763) – 5849C6: 27.V.1986, 1 ex., poklepem suchého buku; 5849C18: 16.XII.1991, 2 ex., vylíhnutých z plodnice Hypoxylon sp.; 5849C24: 23.V.1986, 1 ex., poklepem suchého buku, 27.VI.1992, 1 ex., poklepem suchého buku, 1.VIII.1998, 3 ex., poklepem suchých bukových větví s plodnicemi Hypoxylon sp.; 5849C25: 16.V.1987, 1 ex., poklepem suchého buku; 5949A4: 12.V.1993, 2 ex., na metru olšového dřeva; 5949B8: 4.VII.1987, 1 ex., poklepem suchého buku; 6048B8: 18.V.1996, 1 ex., poklepem suchého dubu; 6048B9: 24.V.1986, 1 ex., poklepem suchého dubu.
 
 
 1. Diplocoelus fagi Guérin–Ménéville, 1844 – 5849C24: 1.V.1974, 12 ex., poklepem suchého buku, 20.VII.1986, 2 ex., poklepem suchého dubu, 7.V.1989, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 30.V.1992, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C25: 6.VI.1987, 2 ex., poklepem suchého buku, 27.VII.1988, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949A18: 13.IX.1987, 1 ex., poklepem suchého habru; 5949B2: 30.VII.1989, 46 ex., pod kůrou lípy; 5949B8: 22.V.1987, 1 ex., poklepem suchého buku; 5949B12: 21.V.1988, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 8.VI.2002, 4 ex., poklepem suchého habru; 6048B4: 24.V.1986, 2 ex., poklepem suchého dubu; 6048B8: 27.VI.1987, 17 ex., poklepem plodnice Trametes sp., 26.VII.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu, 24.VI.1990, 2 ex., poklepem suchého dubu, 11.VII.2002, 1 ex., na světlo; 6048B9: 24.V.1986, 1 ex., poklepem suchého buku, 23.V.1987, 7 ex., poklepem suchého dubu.
 
 
 1. Bostrichus capucinus (Linnaeus, 1758) – 5949A10: 1.V.2009, 1 ex., v teplomilné doubravě; 5949B3: 22.V.1989, 3 ex., na rok starém bukovém pařezu, 27.V.1989, 1 ex., na rok starém bukovém pařezu; 6048B9: 24.V.1993, 1 ex., pod kůrou položenou na čerstvý modřínový pařez; 6049A6: 4.V.1990, 1 ex., na bukovém pařezu; 6049A7: 27.V.2001, 4 ex., na poraženém habru.
 2. Lichenophanes varius (Illiger, 1801) – 5849C24: 2.VII.2000, 1 ex., poklepem suché lípy, 2.VII.2008, 1 ex., na světlo.
 3. Rhyzopertha dominica (Fabricius, 1792) – 5849D21: 25.XII.2004, 1 ex., mrtvý v prosevu sena u krmelce.
  Poznámka: nepůvodní druh, v ČR pouze synantropní výskyt (sklady, sýpky aj.).
 1. Xylopertha [= Xylonites] retusa (Olivier, 1790) – 5849C24: 24.VII.1991, 1 ex., 17.VI.2001, 6 ex.; 5949A10: 1.VI.2003, 1 ex., 1.V.2009, 1 ex.; 6048B8: 21.VI.1992, 9 ex., 15.V.1992, 1 ex., 20.VI.1992, 2 ex., 24.V.1993, 2 ex.,
  Poznámka:sběr se uskutečnil poklepem suchých dubových větví.

  Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:
  Lichenophanes varius (Illiger, 1801)
 
 1. Bruchidius ater (Marsham, 1802) – 5849C24: 19.V.2002.
 2. Bruchidius marginalis (Fabricius, 1775) – 5849C6; 5949B12.
 3. Bruchus affinis affinis Frölich, 17995949C13; 5849C18: 20.VII.1996.
 4. Bruchus atomarius (Linnaeus, 1761)5849C6; 5849C13: 22.V.2004, 3 ex., smykem květnatých porostů podél lesní cesty; 5849C18: 27.VIII.1993, 5.VII.1994; 5849C23; 5849C25; 5949A4; 5949C13; 5949A17; 6048B8: 18.V.1996, 27.V.2001; 6048B10.
 5. Bruchus loti (Paykull, 1800)5848D14: 17.VII.1994; 5849C13; 5849C18; 5949A17; 5949A22; 5949B7; 6048B10.
 6. Bruchus luteicornis Illiger, 1794 – 5949C13.
 7. Bruchus rufimanus rufimanus Boheman, 18335849C13; 6048B8: 18.V.1996.
 8. Bruchus sibiricus occidentalis Lukjanovič & Ter–Minasjan, 19575849C13: 22.V.2004, 5 ex., smykem květnatých porostů podél lesní cesty; 5849C17; 5849C18; 5949B12; 6048B8: 19.VIII.1995.
 
 
 1. Acmaeodera degener (Scopoli, 1763)6048B8: 5.VII.1985, 1 ex., na kvetoucím jestřábníku na teplomilné stráni.
        Kategorie EN
 1. Agrilus angustulus (Illiger, 1803)5849C7: 23.VI.1999, 2 ex.; 5849C11: 1.IX.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 17.V.1998, 1 ex., 22.VII.2001, 1 ex.; 5849C17: 10.VII.1994, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C24: VI.1969, 2 ex., 23.VII.1978, 1 ex., 30.V.1981, 1 ex., 26.V.1982, 1 ex., 5.VI.1982, 12 ex., 8.VI.1986, 7 ex., 20.VII.1986, 1 ex., 24.V.1988, 2 ex., 10.VI.1988, 4 ex., 30.VI.1988, 2 ex., 16.VII.1988, 3 ex., 25.VII.1988, 2 ex., 20.VI.1989, 6 ex., 1.VII.1989, 2 ex., 20.V.1990, 2 ex., 29.VII.1991, 8 ex., 27.VII.1996, 1 ex., 12.VII.2000, 4 ex.; 5948B20: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem lípy; 5948D20: 12.VII.1989, 4 ex., na poraženém dubu; 5949A4: 3.VI.2001, 1 ex.; 6048B4: 16.VII.1991, 1 ex.; 6048B8: 5.VII.1985, 2 ex., 16.VI.1988, 1 ex., 11.VI.1989, 2 ex., 19.VII.1989, 3 ex., 24.VI.1990, 9 ex., 27.VI.1999, 3 ex.; 6049A6: 6.VII.2001, 1 ex., na poraženém smrku; 6049A7: 19.VII.1989, 3 ex., na poraženém dubu.
  Poznámka:není-li uvedeno jinak sběr se uskutečnil poklepem suchých a olistěných dubových větví.
 1. Agrilus aurichalceus L. Redtenbacher, 18495849C24: VII.1970, 1 ex., poklepem dubu; 6048B3: 20.VI.1992, 1 ex., poklepem dubu.
        Kategorie NT
 1. Agrilus betuleti (Ratzeburg, 1837)5849C24: 24.VII.1991, 1 ex., poklepem břízy, 29.VII.1991, 1 ex., poklepem břízy, 23.VII.1994, 1 ex., poklepem břízy.
        Kategorie NT
 1. Agrilus biguttatus (Fabricius, 1777)5849C17:14.VI.2009, 1 ex., na dubových kládách; 5849C24: VI.1976, 3 ex., na dubových pařezech, 27.VI.1992, 1 ex., na kmeni suchého buku; 5849D21:17.VII.2004, 1 ex., na čerstvě padlém kmeni buku; 5949A13: 26.VI.1990, 1 ex., poklepem dubu; 5949B11: 4.VII.2004, 1 ex., poklepem dubu; 6048B8: 24.V.1993, 2 ex., poklepem suchého dubu.
 2. Agrilus convexicollis L. Redtenbacher5849C13: 23.VI.2001, 1 ex., 22.VII.2001, 2 ex.; 5849C19: 20.VIII.1994, 1 ex.; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex.; 6048B3: 20.VI.1992, 2 ex.; 6048B8: 16.VII.1991, 1 ex., 20.VI.1992, 1 ex., 27.VI.1999, 2 ex.
  Poznámka:sběr se uskutečnil poklepem poklepem jasanu.
        Kategorie VU
 1. Agrilus graminis (Laporte de Castelnau & Gory, 1837)5849C24: 23.VII.1989, 1 ex., 29.VII.1991, 3 ex., 9.VIII.1991, 2 ex., 30.VI.1992, 2 ex., 12.V.1993, 1 ex., 28.VII.2008, na světlo umístěné pod dubem; 5949B12: 16.VIII.2007, poklepem suchých habrových větví; 6048B8: 11.VI.1989, 1 ex., 19.VII.1989, 16 ex, 16.VII.1991, 2 ex.
  Poznámka:není-li uvedeno jinak sběr se uskutečnil poklepem suchých a olistěných dubových větví.
 1. Agrilus integerrimus Ratzeburg, 18395949A4: 23.VI.1996, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
        Kategorie EN
 1. Agrilus laticornis (Illiger, 1803)5849C24: 10.VI.1988, 2 ex., 16.VII.1988, 2 ex., 25.VI.1989, 1 ex., 29.VII.1991, 10 ex., 30.VI.1992, 1 ex.; 5849D21: 18.VI.2008; 6048B8: VIII.1984, 2 ex., 19.VII.1989, 4 ex.
  Poznámka:sběr se uskutečnil poklepem suchých a olistěných dubových větví.
 1. Agrilus obscuricollis Kiesenwetter, 18575849C11: 24.VII.1995, 3 ex., smykem; 5849C17: 7.VII.1997, 2 ex., na poraženém dubu; 5849C24: 10.VII.1982, 2 ex., 16.VII.1988, 1 ex., 24.VII.1991, 1 ex., 9.VIII.1991, 1 ex., 14.VII.1992, 1 ex., 5.VII.1993, 4 ex., 10.VIII.1993, 1 ex., 3.VII.1994, 2 ex., 20.VII.1995, 12 ex., 3.VI.2001, 4 ex.; 6048B8: 10.VII.1987, 1 ex., 11.VI.1989, 1 ex., 19.VII.1989, 1 ex., 19.VI.1993, 1 ex., 27.VI.1999, 2 ex.
  Poznámka:není-li uvedeno jinak sběr se uskutečnil poklepem suchých a olistěných dubových větví.
 1. Agrilus olivicolor Kiesenwetter, 18575949B2: 5.VIII.2001, 2 ex.; 5949B12: 21.VI.2008, poklepem habru v teplomilné dubohabřině; 6048B4: 29.VII.1978, 1 ex.; 6048B8: VIII.1984, 4 ex., 7.VIII.1988, 4 ex., 16.VII.1991, 1 ex.
  Poznámka:není-li uvedeno jinak sběr se uskutečnil poklepem suchých a olistěných dubových větví.
        Kategorie NT
 1. Agrilus pratensis (Ratzeburg, 1837)5849C2: 25.VII.1980, 1 ex., poklepem osiky.
        Kategorie NT
 1. Agrilus sulcicollis Lacordaire, 18355849C17:14.VI.2009, 6 ex., na dubových kládách; 5849C24: VII.1973, 1 ex., V.1974, 1 ex., V.1976, 2 ex., VI.1976, 8 ex., VI.1979, 3 ex., 30.V.1981, 2 ex., 26.VI.1981, 1 ex., 5.VI.1982, 1 ex., 10.VII.1982, 12 ex., 24.V.1988, 4 ex., 16.VII.1988, 1 ex., 20.V.1989, 3 ex., 1.VII.1989, 4 ex., 24.VII.1991, 8 ex., 29.VII.1991, 6 ex., 30.VI.1992, 3 ex., 14.VII.1992, 2 ex., 27.VII.1995, 3 ex., 22.VII.2000, 1 ex.; 5849C25: 6.VI.1987, 1 ex., poklepem buku, 10.VI.1988, 2 ex.; 5849D21: 17.VII.2004, 1 ex., na kmeni padlého buku, 17.VII.2004, 1 ex., poklepem suchých borových větví; 5948B20: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem lípy; 5948D20: 17.VII.1989, 1 ex.; 5949A10: 10.V.2003, 1 ex.; 5949A23: 26.VI.1990, 1 ex.; 5949A24: 18.V.1988, 1 ex.; 6048B8: VIII.1977, 1 ex., 26.V.1982, 1 ex., VI.1984, 1 ex., 22.VI.1987, 1 ex., 6.V.1990, 3 ex., 18.V.1990, 2 ex., 24.VI.1990, 1 ex., 21.VI.1991, 1 ex., 20.VI.1992, 1 ex.; 6048D6: 18.V.1989, 2 ex.; 6049A2: 15.V.1992, 2 ex.; 6049A7: 27.V.2001, 1 ex., na poražené olši.
  Poznámka:není-li uvedeno jinak sběr se uskutečnil poklepem suchých a olistěných dubových větví.
 1. Agrilus viridis (Linnaeus, 1758)5849C6: 5.VII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C24: VI.1969, 1 ex., na poraženém dubu, 10.VII.1982, 1 ex., poklepem dubu, 29.VII.1991, 1 ex., poklepem břízy, 29.VII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem břízy, 30.VI.1992, 1 ex., poklepem dubu, 5.VII.1993, 1 ex., poklepem dubu, 21.VI.1998, 1 ex., na světlo; 5849C25: 13.VII.2006, na metru bukového dřeva; 5849D21: 17.VII.2004, 1 ex., na kmeni padlého buku, 25.VII.2004, 4 ex., na kmeni padlého buku; 5948B20: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem lípy; 5949A4: 30.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A17: 27.VII.1996, 1 ex., poklepem habru.
 2. Anthaxia godeti Laporte de Castelnau & Gory, 18475849C18: 4.VII.1996, 1 ex., poklepem suchého smrku; 5849C24: VII.1963, 2 ex., 23.VII.1978, 3 ex., 30.V.1981, 1 ex., VII.1982, 1 ex., 24.VII.1991, 2 ex., poklepem suchých borových větví, 5.VII.1993, 1 ex., 17.VI.2001, 2 ex., poklepem dubu; 5948B20: 20.VI.1987, 6 ex., na kvetoucím jestřábníku; 5949A13: 26.VI.1990, 3 ex.; 5949B4: 16.VII.1994, 1 ex.; 5949B11: 6.VII.2004, 1 ex., smykem teplomilných travnatých porostů; 6048B8: VII.1980, 1 ex., smykem v doubravě, 28.VI.1991, 25.VI.1995, 2 ex., smykem v teplomilné doubravě, 5.VIII.1995, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě; 6048B10: 16.VII.1991, 1 ex., na poraženém smrku; 6049A7: 19.VII.1989, 1 ex., na poraženém dubu.
 3. Anthaxia helvetica Stierlin, 1868 – 5849C1: 3.V.2009, více ex., na květech Taraxacum officinale; 5849C17:29.VI.2008, na metru borového dřeva; 6048B4: 19.VI.1993, 1 ex., na kvetoucím jestřábníku.
 4. Anthaxia nitidula nitidula (Linnaeus, 1758)5849C24: 25.VI.1989; 5949A4: 21.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B11: 16.V.2004, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.VII.2004, 1 ex., smykem teplomilných travnatých porostů; 5949C13: 14.VI.1987, 3 ex.; 6048B8: VII.1977, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 2.V.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B13: VII.1974, 1 ex.
 5. Anthaxia podolica Mannerheim, 18376048B3: 12.VII.2003, 1 ex., smykem v nivě řeky; 6048B8: VII.1974, VI.1984, 10.VII.1987, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 16.VI.1988, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 17.V.1989, 26.V.1982, 6.V.1990, 28.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího šípku, 15.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.VI.1997, 3 ex.
        Kategorie VU
 1. Anthaxia quadripunctata (Linnaeus, 1758)5849C7: 17.VII.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C18: 4.VII.1996, 4 ex., poklepem suchého smrku; 5849C24: VI.1974, 1 ex., VI.1976, 2 ex., 4.VII.1977, 3 ex., na poraženém smrku, 25.VI.1989, 3 ex., poklepem borovice, 26.VI.1981, 5 ex., 27.VII.1995, 4 ex.; 5948D5: 17.VI.1990, 4 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 22.VII.1990, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949A13:26.VI.1990; 5949B7: 4.VII.1987, 1 ex., poklepem buku; 6049A6: 6.VII.2001, 2 ex., na poraženém smrku.
 2. Anthaxia semicuprea Küster, 1851 6048B8: 18.V.1996, 1 ex., smykem v teplomilné dubohabřině.
        Kategorie EN
 1. Anthaxia similis (Saunders, 1871)5849C1: 3.V.2009, více ex., na květech Taraxacum officinale; 5849C7: 20.VI.1991; 5849C24: VII.1973, VI.1975, 22.V.1977, 6.VI.1980, 10.VI.1988, 1 ex., 17.VI.1989, 16.VII.1989; 5849C25: 21.V.1988, 1 ex.; 5948D5: 22.VII.1990, 3 ex., ve feromovovém lapači na kůrovce; 5949B12: 20.V.1988, 1 ex.; 6048B10: 22.V.1987, 4 ex., poklepem kvetoucí trnky.
 2. Aphanisticus elongatus (A. & G. B. Villa) – 5949A4: 23.V.1999, 1 ex., smykem travnatých porostů na rozhraní podmáčené nivy a teplomilné stráně, 5949B11: 15.V.2004, 1 ex., 30.V.2004, 1 ex., vše smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy.
        Kategorie EN
 1. Buprestis octoguttata Linnaeus, 17585849C24: 20.VII.1986, 1 ex., v prasklině dřeva na čerstvě padlé borovici.
        Kategorie VU
 1. Buprestis rustica Linnaeus, 17585849C17: 14.VI.2009, 1 ex., na borových kládách; 5849C24: 20.VII.1980, 2 ex., ab. combinata naletující na trouchnivějící borové pařezy, 4.VI.1993, 1 ex., na borovém pařezu; 5849C25: 25.VII.1980, 1 ex., 20.VII.1980, 1 ex., 30.VIII.1987, 1 ex., vše na borovém pařezu; 6049A6: 6.VII.2001, 1 ex., na poražené borovici.
        Kategorie NT
 1. Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758)5849C24: IX.1964, 8 ex., ve dřevě borového pařezu.
        Kategorie NT
 1. Chrysobothris affinis (Fabricius, 1794)5849C17:14.VI.2009, 2 ex., na dubových kládách; 5849C24: VII.1970, 6 ex., na metru bukového dřeva, 24.V.1988, 1 ex., poklepem suchých bukových větví, 16.VII.1989, 3 ex., na poraženém buku, 17.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu; 5849C25: 19.VII.1991, 2 ex., na poraženém buku; 5849D21:17.VII.2004, 5 ex., na čerstvě padlém kmeni buku; 5949B3: 22.V.1989; 5949B7: 4.VII.1987, 1 ex., poklepem buku; 6048B4: 19.VI.1993, 4 ex., poklepem dubu; 6048B8: 15.V.1992, 1 ex., poklepem suchého dubu.
 2. Coraebus elatus (Fabricius, 1787) – 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 5949B12: 8.VI.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 25.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
        Kategorie NT
 1. Coraebus undatus (Fabricius, 1787)5849C24: 24.VII.1991, 1 ex., 27.VI.1992, 1 ex., vše poklepem solitérního dubu.
        Kategorie EN
 1. Habroloma geranii [= nana (Paykull, 1799)] (Silfverberg, 1977)5849C13: 18.VII.1999, 3 ex., 23.VI.2001, 1 ex.; 5849C18: 3.IX.1995, 1 ex.; 5849C23: 17.VIII.1994, 6 ex., 27.VIII.1995, 6 ex.
  Poznámka:sběr se uskutečnil smykem porostu kakostů na zamokřené louce v nivě potoka Klíčava.
        Kategorie EN
 1. Melanophila [= Phaenops] cyanea (Fabricius, 1775)5849C1: 3.VIII.2008, na padlé borovici ve smíšeném lese; 5849C17: 14.VI.2009, na borových kládách; 5849C24: VI.1970, 3 ex., na čerstvě poražené borovici, VI.1971, 2 ex., na padlé borovici, 19.VII.1991, 1 ex., poklepem suché borovice, 5.VII.1993, 17 ex., poklepem suché borovice, 5.VII.1993, 1 ♀, při kladení vajíček na poraženém smrku, 12.VII.1997, 1 ex., poklepem suché borovice; 5949A4: 23.VII.1978, 12 ex., na padlé borovici; 6049A7: 27.V.2001, 2 ex., na poražené borovici.
 2. Poecilonota [= Ovalisia[ rutilans (Fabricius, 1777)5849C24: 24.V.1988, 16 ex., 7.VI.1988, 4 ex., 16.VII.1988, 2 ex., 17.VI.1989, 2 ex., 20.V.1990, 2 ex., 9.VI.2001, 1 ex., vše poklepem lípy; 6048B4: 19.VI.1993.
        Kategorie NT
 1. Trachys fragariae C. Brisout de Barneville, 1874 – 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy.
        Kategorie VU
 1. Trachys minutus (Linnaeus, 1758)5848D5: 11.VI.1994, 1 ex., smykem travnatých porostů na lesní cestě podél PR; 5849C7: 21.VIII.1994, 3 ex., smykem křovinatých porostů, 1.VIII.1999, 2 ex., poklepem jívy; 5849C13: 4.V.1996, 7 ex., poklepem jívy; 5849C17: 28.V.1994, 1 ex., poklepem dubu; 5849C24: V.1964, 20.V.1980, 2 ex., poklepem dubu, V.1982, 1 ex., poklepem dubu, 17.VI.2001, 1 ex., poklepem jívy, 19.V.2002, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B3: 29.VI.1997.
 
 
 1. Byrrhus arietinus Steffahny, 18425849C11: 24.VII.1995, 1 ex., pod dřevem na zemi ve smíšeném lese; 5849C17 : 30.V.1994, 1 ex., pod dřevem na zemi ve smíšeném lese.
 2. Byrrhus pilula (Linnaeus, 1758) – 5949A4: 2.IV.2000, 2 ex., pod kameny na teplomilné stráni; 5949A10: 2.VII.2005, 1 ex., na travnaté potoční nivě.
 3. Byrrhus pustulatus (Forster, 1771)5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., pod kamenem na okraji teplomilné stráně a doubravy; 6048B8: 19.VIII.1995, 1 ex., pod dřevem v teplomilné doubravě, 11.VII.2002, 1 ex., volně na zemi při chytání na světlo v teplomilné doubravě, 17.VIII.2002, 1 ♀, pod dřevem v doubravě.
        Kategorie VU
 1. Chaetophora spinosa (Rossi, 1794) – 5849C24: 8.V.2009, 2 ex., pod dřevem na pastvině.
        Kategorie EN
 1. Cytilus sericeus (Forster, 1771)5848D5: 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR, 9.X.2006, v prosevu rašeliníku v centru PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C7: 4.V.2002, 2 ex., smykem na lesní cestě, 30.IV.2005, v letu v nivě potoka; 5849C13: 28.IV.2002, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C12: 20.V.2006, 1 ex., na starém bukovém pařezu; 5949A4: 1.IV.2001, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni; 6048B8: 19.V.1996, 1 ex., pod dřevem v teplomilné doubravě.
 2. Lamprobyrrhulus nitidus (Schaller, 1783) 5949A10: 1.V.2009, 1 ex., poklepem suchých dubových větví na zemi.
 3. Porcinolus murinus (Fabricius, 1794) – 5949A4: 31.3. 2001 1 ex., 28.IV.2001, 6 ex., vše pod kameny na teplomilné stráni.
        Kategorie EN
 1. Simplocaria semistriata (Fabricius, 1794)5848D5: 8.X.2005, smykem v podmáčené olšině v PR;  5849C11: 1.IX.1996, 3 ex., smykem na lesní cestě; 5949A4: 17.IX.1993, 1 ex., pod dřevem na teplomilné stráni.
 
 
 1. Byturus tomentosus (De Geer, 1774)5848D25: 15.V.1992, 12 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C1: 31.V.1998, 2.V.1999; 5849C6: 19.V.1988, 16 ex., poklepem kvetoucího jeřábu; 5849C7: 5.VI.1991, 9 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 4.V.2002; 5849C13: 16.V.1993, 2 ex., smykem údolní louky; 5849C17: 26.IV.1998; 5849C18: 5.VII.1987, 1 ex., smykem podrostu na louce; 5849C24: 14.V.1988, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 8.V.1989, 16 ex., poklepem kvetoucí jabloně; 5849C25: 16.V.1987, 1 ex., poklepem kvetoucí hrušně; 5949A4: 8.V.1989, 21 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A17: 20.VI.1995, 27.VII.1996, 21.VI.1997; 5949A24: 18.V.1988, 21 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B8: 10.V.1987, 1 ex., poklepem kvetoucí třešně; 5949B12: 10.VII.2001; 5949C23: 9.V.1990, 8 ex., poklepem kvetoucí udatny, 24.VI.1990, 6 ex., poklepem kvetoucí udatny, 18.V.1996, 4 ex., poklepem kvetoucí Lunaria rediviva; 6048B8: 17.V.1989, 42 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1990, 12 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D6: 18.V.1989.
 
 
 1. Ancistronycha violacea (Paykull, 1789)5849C19: 8.VI.2003, 1 ex., 11.VI.2004, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 1.VI.1998, 1 ex., poklepem borovice; 5949C8: 26.V.2002, 1 ex., ve světelném lapači.
 2. Cantharis nigra [= bicolor Herbst, 1784] (De Geer, 1774) – 5949A4: 1.VII.2008, 1 ex., smykem v nivě potoka.
 3. Cantharis figurata Mannerheim, 18435848D5: 16.VII.1996, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 5848D24: 21.VI.1996, 2 ex., smykem podrostu; 5849C7: 3.VI.1999, 2 ex., poklepem smrku, 19.V.2001; 5849C11: 24.VII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 8.VII.1997, 1 ex., smykem v nivě potoka, 17.V.1998; 5849C17: 31.V.1997, 12 ex., poklepem smrku; 5849C18: 25.V.2002, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19: 15.VI.1996, 8.VI.2003, 5 ex., 11.VI.2003, 1 ex., 15.VI.2003, 1 ex., 18.VI.2003, 1 ex.,25.VI.2003, 2 ex., 3.VIII.2003, 1 ex., 10.VII.2004, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 11.VI.1995, 1 ex., smykem na pastvině, 6.VII.1996, 2 ex., poklepem dubu, 1.VI.1997, 3 ex., poklepem borovice, 21.VI.1997, 1 ex., poklepem borovice, 21.VI.1997, 3 ex., na světlo, 12.VII.1997, 5 ex., poklepem borovice, 23.V.1999, 6 ex., poklepem borovice, 2.VII.2000, 2 ex., poklepem smrku, 3.VI.2001, 4 ex., poklepem borovice, 19.V.2002, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 21.VI.1996, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A10: 16.V.2004, 2 ex., smykem mokřadních porostů; 6048B3: 29.VI.1997; 6048D20: 15.VI.2006, 22.VI.2006, 26.VI.2006, 17.V.2007, 1 ex., 20.V.2007, 4 ex., 14.VI.2007, 1 ex., 18.VI.2007, 4 ex., 17.VI.2008, 1 ex., 2.VII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
 4. Cantharis fulvicollis Fabricius, 17925849C1: 13.VII.2001, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C7: 19.VII.1999, 2 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849C11: 24.VII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 8.VII.1997, 2 ex., smykem v nivě potoka, 18.VII.1999, 1 ex., smykem v nivě potoka, 23.VI.2001, 3 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 4.VII.1996, 3 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19: 6.VII.1996, 2 ex., smykem mokřiny; 5849C24: 12.VII.1997, 4 ex., 2.VII.2000, 1 ex., poklepem smrku, 1.VII.2001, 1 ex., poklepem dubu, 11.VII.2006, 1 ex., na světlo; 5849D21: 1.VI.2002, 6 ex., smykem břehových porostů rybníka, 8.VII.2003, 2 ex., smykem mokřadní břehové vegetace rybníka; 5949A4: 12.VII.1997, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A10: 2.VII.2005, smykem travnatých porostů v nivě potoka; 5949B7: 10.VII.2001, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., smykem na úpatí dubohabřiny, 6.VII.2002, 7 ex., smykem v nivě potoka; 6048B3: 29.VI.1997, 12 ex., poklepem břehové vegetace řeky.
 5. Cantharis fusca Linnaeus, 17585849C13: 17.V.1998, 6 ex., smykem v nivě potoka; 5849D21: 1.VI.2002, 4 ex., smykem lučního porostu, 18.VI.2002, 3 ex., smykem lučního porostu; 5949A4: 23.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 27.V.2001, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě.
 6. Cantharis lateralis Linnaeus, 17585849C18: 4.VII.1996, 4 ex., smykem v nivě potoka.
 7. Cantharis livida Linnaeus, 17585849C13: 23.VI.2001, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19: 15.VI.1996, 3 ex., smykem na lesní cestě, 8.VI.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 21.VI.1998, 2 ex., na světlo, 7.VI.1999, 2 ex., poklepem borovice, 4.VI.2002, 3 ex., na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, 6 ex., na světlo; 6048D20: 15.VI.2006, 20.V.2007, 8 ex., 5.VI.2007, 1 ex., vše ve světelném lapači.
 8. Cantharis nigricans (O. F. Müller, 1776)5849C7: 3.VI.1999, 2 ex., poklepem smrku; 5849C13: 31.V.1997, 1 ex., poklepem smrku, 17.V.1998, 4 ex., poklepem smrku, 23.VI.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 25.V.2002, 6 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19: 8.VI.2003, 8 ex., 18.VI.2003, 2 ex., 4.VI.2004, 2 ex., 18.VI.2004, 1 ex., 25.VI.2004, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 11.VI.1995, 1 ex., poklepem dubu, 15.VI.1996, 3 ex., poklepem dubu, 1.VI.1997, 2 ex., poklepem borovice, 21.VI.1997, 1 ex., na světlo, 3.VI.2001, 2 ex., poklepem borovice, 4.VI.2002, 2 ex., na světlo; 6048D20: 15.VI.2006, 26.VI.2006, 6048D20: 22.VI.2006, 26.VI.2006, 8.V.2007, 2 ex., 20.V.2007, 24 ex., 24.V.2007, 1 ex., 5.VI.2007, 3 ex., 8.VI.2008, 2 ex., vše ve světelném lapači.
 9. Cantharis obscura Linnaeus, 17585849C7: 19.V.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 4.V.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka, 17.V.1998, 3 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19: 11.V.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 21.V.1995, 2 ex., poklepem borovice, 21.VI.1997, 8 ex., poklepem borovice, 23.V.1999, 3 ex., poklepem borovice, 17.V.2002, 3 ex., na světlo, 4.VI.2002, 3 ex., na světlo; 5949A4: 21.V.1995, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1999, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949C8: 26.V.2002, 4 ex., ve světelném lapači; 5949C18: 5.V.2003, 8 ex., na světlo(I. Novák lgt.); 6048B8: 18.V.1996, 6 ex., poklepem dubu, 2.V.1999, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D20: 8.V.2007, 7 ex., 20.V.2007, 2 ex., 27.V.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
 10. Cantharis pagana Rosenhauer, 18465849C1: 19.V.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 17.V.1998, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19: 15.VI.2004, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 21.VI.1997, 1 ex., poklepem borovice; 5949B7; 6048D20: 22.VI.2006, ve světelném lapači.
 11. Cantharis pallida Goeze, 1777 – 5949B12: 1.VI.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 12. Cantharis paludosa Fallén, 18075849C1: 22.V.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 4.V.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka, 22.V.2004, 1 ex., smykem lučních porostů v nivě potoka.
 13. Cantharis pellucida Fabricius, 17925849C1: 31.V.1998, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C7: 3.VI.1999, 2 ex., poklepem smrku; 5849C13: 12.V.1996, 1 ex., e.p. v topolovém trouchu, 17.V.1998, 3 ex., smykem v nivě potoka, 22.V.2004, 6 ex., smykem lučních porostů v nivě potoka; 5849C18: 5.VII.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19: 18.VI.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 21.V.1995, 16 ex., poklepem borovice, 21.VI.1998, 2 ex., na světlo, 21.VI.2006, 1 ex., na světlo; 5949A4: 23.V.1999, 5 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949C18: 17.VI.2002, 4 ex., na světlo(I. Novák lgt.); 6048B8: 17.V.1997, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D20: 15.VI.2006, 22. 14.VII.2007, 1 ex., 29.V.2008, 3 ex., 31.V.2008, 5 ex., 8.VI.2008, 3 ex., 12.VI.2008, 1 ex., 17.VI.2008, 2 ex., 26.VI.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
 14. Cantharis rufa Linnaeus, 17585849C19: 8.VI.2003, 1 ex., 15.VI.2003, 1 ex., 4.VI.2004, 1 ex., 15.VI.2004, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 12.VII.1997, 2 ex., poklepem borovice, 9.VI.2001, 1 ex., poklepem suché borovice, 1.VII.2001, 2 ex., poklepem borovice, 1.VII.2001, 1 ex., poklepem dubu, 4.VI.2002, 1 ex., na světlo; 5849C25: 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, 4 ex., smykem lučních porostů, 18.VI.2002, 3 ex., na světlo, 8.VII.2002, 1 ex., na světlo, 24.VII.2001, 2 ex., na světlo; 6048B3: 29.VI.1997, 1 ex., smykem v nivě řeky; 6048D20: 22.VI.2006, 26.VI.2006, 20.V.2007, 2 ex., 5.VI.2007, 1 ex., 8.VI.2007, 3 ex., 12.VI.2007, 4 ex., 14.VI.2007, 2 ex., 22.VI.2007, 2 ex., 14.VII.2007, 1 ex., 4.VII.2008, 1 ex., 1.VIII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
 15. Cantharis rustica Fallén, 18075849C24: 21.V.1995, 12 ex., poklepem borovice, 23.V.1999, 3 ex., poklepem borovice; 5949A4; 5949A10: 16.V.2004, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B7; 5949B12; 6048B8: 18.V.1996, 8 ex., poklepem dubu, habru, 17.V.1997, 2 ex., poklepem dubu, 7.V.2000, 5 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 16. Cratosilis denticollis (Schummel, 1844)5849C25: 21.VI.1997, 1 ex., poklepem borovice; 5949A4: 25.VII.2004, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949A17: 27.VI.1997, 1 ex., smykem v teplomilné svahové habřině; 6048B3: 29.VI.1997, 17 ex., poklepem olší v nivě řeky; 6048B8: 27.VI.1999, 1 ex., poklepem dubu.
 17. Malthinus biguttatus (Paykull, 1800)5848D5: 16.VII.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě podél PR; 5849C11: 24.VII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 22.VII.2001, 8 ex., smykem na lesní cestě; 5849C18; 5849C24: 6.VII.1996, 6 ex., poklepem dubu a lípy; 5949B7: 10.VII.2001, 2 ex., smykem v nivě potoka.
 18. Malthinus flaveolus (Herbst, 1786)5849C13: 23.VI.2001, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C17: 10.VI.2007, poklepem smrku; 5849C19: 18.VI.2003, 1 ex., ve světelném lapači, 10.VII.2004, ve světelném lapači; 5849C24: 20.VII.1995, 1 ex., poklepem dubu, 27.VII.1995, 2 ex., poklepem dubu, 15.VI.1996, 6 ex., poklepem dubu, 6.VII.1996, 2 ex., poklepem dubu, 12.VII.1997, 3 ex., poklepem dubu, 21.VI.1998, 1 ex., poklepem dubu, 7.VI.2003, 1 ex., poklepem břízy, 11.VII.2006, 1 ex., na světlo; 5949B7: 10.VII.2001, 2 ex., smykem v nivě potoka; 6048B8: 26.V.1995, 1 ex., poklepem dubu, 11.VII.2002, 1 ex., na světlo; 6048D20: 26.VI.2006, 4.VII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
 19. Malthinus glabellus Kiesenwetter, 18525949A10: 20.V.2003, 1 ex., poklepem dubu na teplomilné stráni; 5949A17: 27.VI.1997, 15 ex., poklepem habru v teplomilné svahové habřině; 5949B2: 5.VIII.2001, 1 ex., poklepem habru na teplomilné stráni; 5949B7: 10.VII.2001, 4 ex., smykem v nivě potoka; 5949B12: 6.VII.2001, 1 ex., poklepem habru, 10.VII.2001, 8 ex., poklepem lípy, habru a dubu v teplomilné habrové doubravě; 6048B8.
 20. Malthodes brevicollis (Paykull, 1798)5849C1: 31.V.1998, 1 ex., poklepem smrku; 5849C12; 5849C24: 7.VI.1999, 1 ex., poklepem borovice.
 21. Malthodes dispar (Germar, 1824) – 5849C19: 15.VI.2003, 1 ex., ve světelném lapači.
 22. Malthodes europaeus Wittmer, 1970 – 6048B3: 23.V.1999, 1 ex., smykem v nivě řeky.
 23. Malthodes guttifer Kiesenwetter, 18525849C18: 20.VII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C24: 12.VII.1997, 1 ex., poklepem dubu; 6048D20: 17.VII.2006, 1 ex., ve světelném lapači.
 24. Malthodes hexacanthus Kiesenwetter, 1852 5849C1: 31.V.1998, 1 ex., poklepem smrku; 5849C19: 25.VI.2004, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 4.VI.2002, 1 ex., na světlo; 5949A10: 30.V.2003, 1 ex., na světlo; 6048D20: 7.V.2007, 2 ex., 20.V.2007, 1 ex., 5.VI.2007, 4 ex.,  vše ve světelném lapači.
 25. Malthodes marginatus (Latreille, 1806) – 6048B8: 15.V.1999, 1 ex., poklepem dubu.
 26. Malthodes minimus (Linnaeus, 1758)5849C13: 8.VII.1997, 5 ex., smykem na lesní cestě, 23.VI.2001, 6 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 20.VII.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C24: 26.VI.1999, 1 ex., poklepem dubu, 20.VII.2001, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5849C25: 21.VI.1998, 1 ex., poklepem dubu; 5949A20: 27.VI.1997, 2 ex., smykem břehových porostů rybníka; 6048D20: 2.VII.2008, 1 ex., ve světelném lapači.
 27. Malthodes mysticus Kiesenwetter, 18525849C24: 6.VII.1996, 19 ex., poklepem dubu, 12.VII.1997, 2 ex., poklepem dubu.
 28. Malthodes spathifer Kiesenwetter, 18526048D20: 5.VI.2007, 1 ex., 12.VI.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
 29. Malthodes spretus Kiesenwetter, 1852 – 5949B12: 24.VII.2001, 1 ex., na světlo v nivě potoka na úpatí teplomilné stráně.
 30. Metacantharis discoidea (Ahrens, 1812)5849C13: 23.VI.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C17: 10.VI.2007, poklepem smrku; 5849C19: 15.VI.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě, 8.VI.2003, 1 ex., ve světelném lapači, 25.VI.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 21.V.1995, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 9.VI.2001, 2 ex., poklepem suché borovice; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; 5949A4: 21.V.1995, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.VI.1996, 1 ex., poklepem lípy, 23.V.1999, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 15.V.1999, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D20: 15.VI.2006, 26.VI.2006, 5.VI.2007, 2 ex., 12.VI.2007, 1 ex., 18.VI.2007, 2 ex., vše ve světelném lapači.
 31. Metacantharis haemorrhoidalis (Fabricius, 1792)5849C19: 25.VI.2004, 1 ex., ve světelném lapači; 5949A4: 21.V.1995, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1999, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 16.V.2004, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B7; 6048D20: 5.VI.2007, 4 ex., ve světelném lapači.
 32. Podabrus alpinus (Paykull, 1798)5849C13: 8.VII.1997, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 2.VI.1999, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19: 8.VI.2003, 1 ex., 11.VI.2003, 1 ex., 14.VI.2005, 1 ex., vševe světelném lapači; 5849C24: 21.VI.1997, 1 ex., poklepem smrku, 1.VI.1997, 3 ex., poklepem borovice, 12.VII.1997, 1 ex., poklepem borovice, 7.VI.1999, 2 ex., poklepem borovice, 3.VI.2001, 1 ex., poklepem borovice; 5949A4: 23.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D20: 22.VI.2006, 26.VI.2006, 20.V.2007, 3 ex., vše ve světelném lapači.
 33. Podistra [= Absidia] rufotestacea (Letzner, 1845) 5849C19: 11.VI.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 6048D20: 26.VI.2006, 3 ex., 5.VI.2007, 3 ex., 8.VI.2007, 1 ex., 12.VI.2007, 3 ex., 14.VI.2007, 2 ex., 18.VI.2007, 7 ex., 22.VI.2007, 8 ex., 4.VII.2007, 2 ex., 14.VII.2007, 7 ex., 17.VII.2007, 1 ex., 19.VII.2007, 2 ex., 8.VI.2008, 1 ex., 17.VI.2008, 5 ex., 26.VI.2008, 6 ex., 2.VII.2008, 4 ex., 4.VII.2008, 1 ex., 20.VII.2008, 2 ex., vše ve světelném lapači.
 34. Rhagonycha fulva (Scopoli, 1763)5849C11: 24.VII.1995, 15 ex., smykem v nivě potoka, 1.IX.1996, 6 ex., smykem na lesní cestě; 584918: 24.VII.1995, 12 ex., smykem v nivě potoka, 20.VII.1996, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19: 6.VII.2003, 5 ex., 9.VII.2003, 6 ex., 16.VII.2003, 11 ex., 30.VII.2003, 4 ex., 10.VIII.2003, 15 ex., 13.VIII.2003, 5 ex., 10.VII.2004, 2 ex., 5.VIII.2004, 2 ex., vše ve světelném lapači; 5849C23: 24.VII.1995, 13 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 6.VII.1996, 12 ex., poklepem kvetoucí lípy, 15.VII.1998, 10 ex., poklepem kvetoucí lípy, 28.VII.2005, 2 ex., na světlo; 5849C25: 26.VII.2008, na světlo, 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D21: 18.VI.2001, 6 ex., smykem lučních porostů, 8.VII.2002, 1 ex., na světlo, 29.VII.2002, 3 ex., na světlo; 5949A4; 5949B7: 10.VII.2001, 4 ex., smykem v nivě potoka; 5949C8: 28.VII.2002, 2 ex., ve světelném lapači; 6048B8: 11.VII.2002, 2 ex., na světlo; 6048D20: 17.VII.2006, 20.VII.2006, 24.VII.2006, 27.VII.2006, 31.VII.2006, 14.VII.2007, 14 ex.,17.VII.2007, 14 ex., 19.VII.2007, 1 ex., 4.VII.2008, 1 ex., 1.VIII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
 35. Rhagonycha gallica Pic, 1923 – 5849C13: 24.VI.2001, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5949C8: 8.VI.2002, 1 ex., ve světelném lapači.
 36. Rhagonycha interposita Dahlgren, 1978– 6048D20: 14.VII.2007, 1 ex., ve světelném lapači.
  Poznámka: druh neuváděný pro území Bohemia v porovnání s Check–listem (Jelínek 1993). V posledních        letech dochází k jejímu šíření (Vl. Švihla, pers. comm., 2009).
 1. Rhagonycha lignosa (O. F. Müller, 1764)5849C1: 22.V.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě, 31.V.1998, 2 ex., smykem na lesní cestě, 19.V.2001, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C7: 3.VI.1999, 1 ex., poklepem smrku, 19.V.2001, 3 ex., smykem na lesní cestě; 5849C12: 23.VI.2001, 1 ex., smykem v bučině; 5849C13: 23.VI.2001, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19: 15.VI.2003, 1 ex., 8.VI.2003, 1 ex., 25.VI.2004, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 21.V.1995, 1 ex., smykem travnatých porostů, 6.VII.1996, 2 ex., smykem travnatých porostů, 21.VI.1998, 2 ex., poklepem borovice, 23.V.1999, 4 ex., poklepem borovice, 3.VI.2001, 1 ex., poklepem borovice, 9.VI.2001, 8 ex., poklepem dubu, lípy a borovice, 17.V.2002, 1 ex., na světlo, 19.V.2002, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 4.VI.2002, 3 ex., na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; 5949B7; 6048D20: 17.V.2007, 2 ex., 20.V.2007, 13 ex., 24.V.2007, 2 ex., 5.VI.2007, 6 ex., 8.VI.2007, 2 ex., 12.VI.2007, 1 ex., 7.VI.2008, 2 ex., 8.VI.2008, 2 ex., vše ve světelném lapači.
 2. Rhagonycha limbata C. G. Thomson, 18645849C1: 31.V.1998, 1 ex., smykem na lesní cestě, 19.V.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 23.VI.2001, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 21.V.1995, 1 ex., poklepem dubu, 11.VI.1995, 2 ex., smykem travnatých porostů, 1.VI.1997, 2 ex., poklepem borovice, 23.V.1999, 2 ex., poklepem borovice, 17.VI.2001, 4 ex., poklepem dubu, 4.VI.2002, 2 ex., na světlo; 5949A4; 5949B7; 5949B11: 30.V.2004, poklepem kvetoucího hlohu; 5949B12: 8.VI.2002, 3 ex., smykem v nivě potoka; 5949C23: 27.5. 1984 1 ex., smykem v nivě potoka; 6048B3: 29.VI.1997, 2 ex., smykem v nivě řeky; 6048B8: 17.V.1997, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D20: 15.VI.2006, 20.V.2007, 3 ex., vše ve světelném lapači.
 3. Rhagonycha lutea (O. F. Müller, 1764)5849C13: 23.VI.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 4.VII.1996, 10 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5849C19: 25.VI.2003, 1 ex., 13.VII.2003, 2 ex., 10.VII.2004, 2 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 6.VII.1996, 12 ex., poklepem dubu a borovice, 3.VIII.1997, 3 ex., poklepem borovice, 15.VII.1998, 4 ex., poklepem borovice, 9.VI.2001, 1 ex., poklepem lípy, 9.VI.2002, 1 ex., poklepem borovice, 28.VII.2005, 3 ex., na světlo; 5949A4: 6.VII.1996, 1 ex., poklepem lípy, 23.VI.1996, 1 ex., poklepem lípy, 3.VI.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A20; 5949B6; 5949B11: 4.VII.2004, 1 ex., poklepem smrku; 5949B12: 10.VII.2001, 2 ex., poklepem dubu, 21.VI.2008, poklepem habru v teplomilné dubohabřině; 6048B3; 6048B8: 6.VII.2001, 2 ex., poklepem dubu; 6048D20: 14.VI.2007, 1 ex., 22.VI.2007, 2 ex., vše ve světelném lapači.
 4. Rhagonycha testacea (Linnaeus, 1758)5849C7: 3.VI.1999, 1 ex., poklepem smrku; 5849C24: 15.VI.1996, 1 ex., poklepem dubu, 6.VII.1996, 1 ex., poklepem dubu, 21.VI.2006, 1 ex., na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, 8 ex., smykem břehových porostů rybníka.
 5. Rhagonycha translucida (Krynicky, 1832)5849C19: 18.VI.2003, 1 ex.,25.VI.2003, 1 ex., 20.VII.2003, 2 ex., 10.VII.2004, 2 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 6.VII.1996, 1 ex., smykem travnatých porostů, 21.VI.1997, 1 ex., na světlo, 12.VII.1997, 4 ex., poklepem borovice, 26.VI.2002, 1 ex., na světlo; 5949A17: 20.VI.1995, 1 ex., smykem v teplomilné svahové habřině, 27.VI.1997, 2 ex., poklepem habru; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě; 6048D20: 17.VII.2006, 20.VII.2006, 18.VI.2007, 1 ex., 22.VI.2007, 3 ex., 26.VI.2008, 3 ex., 2.VII.2008, 2 ex., 4.VII.2008, 1 ex., 20.VII.2008, 5 ex., vše ve světelném lapači.

  Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:
  Ancistronycha violacea (Paykull, 1789)
  Absidia rufotestacea (Letzner, 1845)
  Rhagonycha interposita Dahlgren, 1978
 
 
 1. Abax carinatus (Duftschmid, 1812)6048B8: 19.IV.1997, 1 ex., 8.IX.2002, 2 ex., vše pod kamenem na úpatí suťového lesa u řeky.
        Skupina A
 1. Abax ovalis (Duftschmid, 1812) – 5849C19: 9.VIII.1991, 2 ex., pod kamenem na úpatí sutě v nivě potoka; 5849C24: 30.IV.1990, 4 ex., pod padlým kmenem v nivě potoka; 6048B8: IV.1974, 2 ex., VII.1984, 2 ex., 26.IV.1986, 1 ex., 8.IX.2002, 1 ex., vše pod kamenem na úpatí suťového lesa u řeky; 6048B19: 19.X.1996, 4 ex., pod kameny v lesní nivě potoka.
        Skupina A
 1. Abax parallelepipedus (Piller & Mitterpacher, 1783)5849C12: 27.V.1994, 1 ex., na lesní cestě; 5849C17: 29.VI.2008, pod dřevem v podmáčené olšině na Loužku; 5849C19: 30.VI.1988, 2 ex., v náplavu, 21.IV.1990, 1 ex., pod kamenem na úpatí sutě, 21.IV.1991, 4 ex., pod kamenem v nivě potoka na úpatí svahové habřiny, 2.V.1993, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka na úpatí svahové habřiny; 5849C24: 20.VI.1984, 3 ex., pod dřevem na pasece, 22.IV.1985, 1 ex., pod dřevem v bučině, 14.V.1988, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka; 5849C25: 16.IV.1989, 6 ex., pod kameny v nivě potoka; 5949A4: 15.V.1993, 3 ex., pod kmenem v nivě potoka, 28.IV.2001, 1 ex., pod kamenem na úpatí sutě; 5949A23: 26.VI.1990, 2 ex., pod kameny v nivě potoka; 5949B3: 30.IV.1989, 2 ex., pod dřevem v dubohabřině; 5949C3: V.1978, 2 ex., pod dřevem v nivě potoka.
        Skupina A
 1. Abax parallelus (Duftschmid, 1812)5848D15: 21.IV.1985, 2 ex., pod kameny na regulovaném břehu potoka; 5849C1: 10.IV.2005, 1 ex., pod kamenem ve smíšeném lese; 5849C19: 28.VII.1991, 4 ex., pod kameny v nivě přítoku Klíčavy, 15.V.1993, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka na úpatí svahové habřiny; 5849C24: VIII.1976, 1 ex., pod dřevem v bučině, X.1988, 2 ♂♂, pod kmenem v nivě potoka, 30.IV.1990, 3 ex., pod kmenem v nivě potoka; 5849C25: IV.1978, 1 ex., pod kamenem v bučině; 5949A4: 25.VI.1989, 2 ex., pod kameny v nivě potoka; 5949A23: 26.VI.1990, 1 ex., pod kmenem v nivě potoka; 6048B8: 6.V.1990, 2 ex., pod dřevem v kamenité bučině, 11.IX.1993, 1 ex., pod kamenem v teplomilné doubravě, 19.IV.1997, 1 ex., pod kamenem na úpatí suťového lesa u řeky, 1.V.2001, 4 ex., pod kamenem na úpatí suťového lesa u řeky, 8.IX.2002, 8 ex., pod kamenem na úpatí suťového lesa u řeky.
        Skupina A
 1. Acupalpus exiguus Dejean, 1829 – 5849C24: 28.VII.2008, 1 ♀, na světlo; 5949B12: 20.VII.2008, 1 ex., na kamenitopísšitém břehu přehrady.
        Skupina A
 1. Acupalpus flavicollis (Sturm, 1825)5848D5: 9.V.1993, 1 ex., v prosevu mokřadních porostů v PR; 5848D15: 12.VI.1985, 1 ex., pod kamenem na regulovaném břehu potoka; 5849C1: 24.VI. 2004 více ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníka, 15.V.2005, v prosevu podmáčených travnatých okrajů rybníka; 5849C7: 29.IV.2001, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka, 4.V.2002, 2 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849C12: 8.V.1992, 1 ex., pod kamenem na suchém místě v nivě potoka; 5849C24: 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 10.VI.2007, na světlo, 20.VI.2007, na světlo, 2.VII.2008, 3 ex., na světlo; 5849D21: 1.VI.2002, 1 ex., na bahnitém břehu rybníka; 5949B2: 18.IV.1993, 3 ex., pod kameny na okraji doubravy; 5949C23: 15.V.1999, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce.
        Skupina A
 1. Acupalpus luteatus (Duftschmid, 1812) – 5849C24: 21.VI.1998, 1 ♂, na světlo.
        Skupina A
 1. Acupalpus meridianus (Linnaeus, 1761)5849C11: 24.IV.1994, 2 ex., pod kameny na skrývce zeminy; 5849C13: 10.V.1992, 1 ex., pod dřevem na břehu rybníka; 5949A4: 2.VI.1985, 1 ex., pod kameny na osluněných suchých místech v nivě potoka; 6048B8: 6.V.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
        Skupina E
 1. Acupalpus parvulus [= dorsalis (Fabricius, 1787)] (Sturm, 1825)5849C1: 24.VI. 2004 více ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníka, 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka; 5849C7: 19.VII.1990, 3 ex., pod kamenem na břehu rybníka; 5849C13: 10.V.1992, 2 ex., pod dřevem na břehu rybníka; 5849C24: 30.VII.1990, 1 ex., 10.VII.1991, 3 ex., 3.VI.1994, 1 ex., vše na světlo; 5849C25: 14.VI.2006, 1 ex., 30.VII.2008, 1 ex., vše na světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 2 ex., na světlo, 9.VI.2004, 2 ex., na světlo, 27.V.2005, 1 ex., na odkrytém bahnitém břehu rybníka; 5949B4: 24.VII.1988, 1 ex., na světlo.
        Skupina A
 1. Agonum afrum Duftschmid, 18125849C24: 7.V.1973, 1 ex., na hlinitopísčitém břehu potoka; 5948D24: VI.1984, 1 ex., v travnatém břehovém porostu řeky; 6048B3: 19.VI.1993, 5 ex., 19.IV.1997, 6 ex., vše na hlinitém břehu řeky.
        Skupina A
 1. Agonum marginatum (Linnaeus, 1758)5849C1: 12.IV.2009, na bahnitém břehu rybníka Horní Kracle; 5849C13: 10.V.1992, 2 ex., pod dřevem na břehu rybníka; 5849C18: VI.1962, 3 ex., na kamenitém břehu potoka; 5849C23: VIII.1976, 2 ex., na kamenitém břehu potoka; 5849D21: 28.VI.2003, 2 ex., na bahnitém břehu rybníka, 27.V.2005, více ex., na odkrytém bahnitém břehu rybníka; 5948D24: 1.VII.1980, 1 ex., na bahnitém břehu řeky; 5949A10: 1.V.2003, 11 ex., na podmáčené zaplavené louce; 5949B12: 7.V.2007, v prosevu náplavu na břehu přehrady, 20.VII.2008, na kamenitopísčitém břehu přehrady.
        Skupina A
 1. Agonum mülleri (Herbst, 1784) – 5849C7: 23.III.1997, 1 ex., volně na lesní cestě; 5849C12: 8.V.1992, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese, 24.IV.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce na okraji lesa, 10.XI.1996, 2 ex., pod kamenem na lesní cestě; 5849C18: X.1984, 1 ♂, na lesní cestě pod kamenem; 5948D24: VII.1980, 6 ex., v travnatém břehovém porostu řeky; 6048B3: 19.IV.1997, 3 ex., 3.V.1997, 1 ex., vše na kamenitém břehu řeky; 6048B8: 30.VIII.1997, 1 ex., v prosevu v teplomilné doubravě.
        Skupina E
 1. Agonum sexpunctatum (Linnaeus, 1758)5848D15: 7.V.1985, 1 ex., na písčitém regulovaném břehu potoka, 8.VI.1985, 1 ♀, na sporadicky zatravněné meliorační ploše s hlinitopísčitým podkladem, 30.VI.1985, 1 ♀, na sporadicky zatravněné meliorační ploše s hlinitopísčitým podkladem, 14.V.1988, 1 ex., na zarůstajícím břehu potoka po melioraci; 5849C7: 7.VII.1985, 1 ex., na písčité pasece s mladou monokulturou borovice, 3.VIII.1985, 1 ex., imaturní na písčité pasece s mladou monokulturou borovice, 25.VI.1993, 1 ex., na lesní pasece; 5849C12: 21.IX.1992, 1 ex., imaturní na zarostlém dně rybníka; 5849C24: 22.VII.2000, 1 ex., pod dřevem na pastvině, 14.IX.2001, 2 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 23.IX.2001, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu; 5849C25: IV.1974, 5 ex., pod dřevem na pastvině, V.1982, 1 ex., poklepem borovice; 5849D21: 17.VII.2004, 2 ex., na podmáčeném travnatém okraji napouštěného rybníka, 27.V.2005, 2 ex., na odkrytém bahnitém břehu rybníka; 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., 15.V.2004, 1 ex., 16.IV.2009, 25.IV.2009, vše bahnité mokřadní porosty v nivě potoka; 5949A23: 26.VI.1990, 1 ex., v nivě potoka; 5949B12: 7.V.2007, v prosevu náplavu na břehu přehrady.
        Skupina A
 1. Agonum viduum (Panzer, 1797)5848D5: 16.VI.2005, v prošlapu mokřadních porostů na přítoku do rybníčka na prameni Klíčavy; 5849C1: 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka; 5849C7: 19.VII.1990, 3 ex., na bahnitém břehu rybníka; 5849C12: 28.VII.2001, 1 ex., na bahnitém břehu rybníka; 5849C13: 10.V.1992, 4 ex., 21.VIII.1992, 2 ex., vše pod dřevem na břehu rybníka; 5849C24: V.1973, 1 ex., na hlinitém břehu potoka, 17.VII.2002, 3 ex., na břehu zatravněné tůňky na pastvině; 5849D21: 1.VI.2002, 6 ♂♂, 1 ♀, na bahnitém zarostlém břehu rybníka, 17.VII.2004, 1 ex., v podmáčeném travnatém porostu na pastvině, 27.VII.2005, v prosevu mokřadních porostů rybníka; 5948D24: VII.1980, 2 ex., 5.VI.1982, 12 ex., 20.IV.1985, 1 ex., 6.VII.1985, 3 ♂♂, 5 ♀♀, vše na bahnitém břehu řeky; 5949A4: 12.V.1993, 1 ex., 7.V.1995, 2 ex., vše na kamenitém břehu potoka; 5949A10: 1.V.2003, 15 ex., 15.V.2004, více ex., 20.VI.2005, 16.IV.2009, vše bahnité mokřadní porosty v nivě potoka; 5949A23: 26.VI.1990, 2 ex., na obilném poli v nivě potoka; 5949B7: 12.V.2002, v prosevu listí na břehu potoka; 5949B11: 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady; 5949B12: 10.VII.2001, 6 ex., též imaturní na kamenitém břehu přehrady, 21.VII.2002, 3 ex., na bahnitém břehu přehrady, 26.IV.2004, 2 ex., v prosevu náplavu na břehu přehrady, 7.V.2007, v prosevu náplavu na břehu přehrady, 20.VII.2008, imaturní ex., na kamenitopísčitém břehu přehrady, 20.VII.2008, více ex., na zarostlém bahnitém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka, 22.III.2009, více ex., pod dřevem v nivě Lánského potoka u přítoku do přehrady; 5949C17: 18.V.1985, 2 ex., na kamenitém břehu řeky; 6048B3: 19.VI.1993, 1 ex., na písčitém břehu řeky, 7.V.1995, 2 ex., na písčitém břehu řeky, 3.V.1997, 3 ex., na břehu řeky ; 6048B8: 4.II.1990.
  Skupina A
 2. Amara aenea (De Geer, 1774)5848D5: 19.IX.2004, 1 ex., imaturní v prosevu staré trávy v PR; 5848D15: 30.VII.1985, 2 ♀♀, na písčitém regulovaném břehu potoka; 5849C7: 12.IV.1991, 2 ex., pod kameny na lesní cestě; 5849C11: 24.IV.1994, 1 ex., pod kamenem na skrývce zeminy v lese; 5849C12: 8.V.1992, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 24.IV.1994, 3 ♀♀, ve feromonové lapači na kůrovce; 5849C18: 29.IV.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C21: 24.IV.1992, 6 ex., pod kameny na polní cestě; 5849C24: 7.V.1989, 2 ex., smykem travnatých porostů; 5849C25: VII.1974, 1 ex., smykem travnatého porostu, V.1982, 2 ex., smykem travnatého porostu, 25.VIII.2000, 1 ex., imaturní pod dřevem na pastvině; 5948D24: VII.1978, 1 ex., pod kamenem na polní cestě; 5949A4: 2.VI.1985, 1 ex., pod kamenem na suchém místě v nivě potoka, 20.V.1990, 2 ex., pod kameny na teplomilné stráni, 21.III.1993, 18 ex., pod kameny na teplomilné stráni, 6.IV.1997, 3 ex., pod kameny na teplomilné stráni, 1.IV.2001, 4 ♀♀, volně na teplomilné stráni, 30.IV.2006, 4 ex., v prosevu na teplomilné stráni; 5949A10: 16.V.2004, 1 ex., v prosevu starého sena; 5949A17: 20.VI.1987, 4 ex., v prosevu staré slámy v nivě potoka; 5949A22: 20.VI.1987, 2 ex., na obilném poli; 5949B2: 18.IV.1993, 1 ex., pod kamenem na pastvině; 5949B12: 16.IV.1988, 1 ♂, 1 ♀, při kopulaci na pastvině, 18.VIII.2001, 4 ex., pod kameny na teplomilné stráni; 5949B23: 16.VIII.1991, 13 ex., pod kameny na zatravněném ruderálu v lese; 6048B8: 18.V.1988, 2 ♂♂, 1 ♀, 6.V.1995, 3 ex., 19.VIII.1995, 2 ex., 27.VI.1999, 1 ex., imaturní, 1.V.2002, 3 ♂♂, 1 ♀, vše smykem a pod kameny na teplomilné stráni.
        Skupina A
 1. Amara apricaria (Paykull, 1790)5848D15: 14.IX.1985, 1 ex., na meliorační ploše na pasece v lese; 5849C19: 6.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C23: 8.VIII.1985, 8 ex., volně na pastvině, 8.VIII.1985, 8 ex., na světlo; 5849C24: 6.VII.1994, 1 ♀, na světlo, 10.VII.2005, v drnech na pastvině, 2.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849C25: 7.VIII.2008, na světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 25 ex., na světlo, 18.VI.2002, 3 ♂♂, 1 ♀, na světlo, 8.VII.2002, 1 ex., na světlo,28.VII.2008, na světlo; 5949A4: 31.III.1990, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 20.VIII.1994, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 3.VIII.2003, 1 ex., na světlo, 23.VII.2004, 4 ex., na světlo; 5949B4: 24.VII.1988, 1 ♀, na světlo, 7.VII.1989, 2 ex., na světlo; 6048D20: 27.VII.2006, 14.VII.2007, 2 ex., 17.VII.2007, 2 ex., 12.VIII.2007, 4.VII.2008, 1 ex., 27.VII.2008, 1 ex., 1.VIII.2008, 1 ex., 12.VIII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
        Skupina E
 1. Amara aulica (Panzer, 1797) – 5849C18: 22.IX.1991, 1 ex., na obilném poli; 5849C23: 17.VIII.1994, 1 ♂, 1 ♀, smykem na zamokřené louce; 5849C24: 21.VI.1998, 2 ex., 28.VII.2005, 4 ex., 11.VII.2006, 1 ex., 2.VII.2008, 1 ex., vše na světlo; 5849C25: 26.VII.2008, na světlo; 5849D21: 24.VII.2001, 1 ♂, 1 ♀, 18.VI.2002, 1 ♂, 29.VII.2002, 2 ex., vše na světlo; 5948D24: 6.VII.1985, 1 ♂, v nivě řeky; 5949A4: 29.IX.1996, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 18.VI.2002, 1 ♀, na světlo, 23.VII.2004, 2 ex., na světlo, 1.VII.2008, na světlo; 5949B4: 24.VII.1988, 3 ♀♀, na světlo; 6048B3: 19.IV.1997, 1 ex., na bahnitém břehu řeky; 17.VII.2007, 1 ex., ve světelném lapači.
        Skupina E
 1. Amara bifrons (Gyllenhal, 1810)5848D15: 8.VI.1985, 11 ♂♂, 21 ♀♀, na sporadicky zatravněné meliorační ploše s hlinitopísčitým podkladem, 30.VI.1985, 12 ♂♂, 5 ♀♀, na sporadicky zatravněné meliorační ploše s hlinitopísčitým podkladem; 5849C7: 5.VIII.1991, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C12: 14.IX.1992, 1 ex., pod dřevem na pasece; 5849C17: 23.VIII.2008, 1 ex., ve feromonové lapači na kůrovce; 5849C18: 15.IX.2007, v prosevu staré trávy v nivě potoka; 5849C23: 8.VIII.1985, 8 ♂♂, 6 ♀♀, na světlo; 5849C24: 27.VI.1990, 3 ex., na světlo, 6.VII.1994, 1 ♀, na světlo, 21.VI.1998, 1 ♂, na světlo, 1.VI.2002, 2 ex., pod kameny na neobhospodařovaném políčku v lese, 9.VI.2002, 1 ex., v prosevu starého sena, 21.VII.2004, 1 ♂, na světlo, 28.VII.2005, více ex., na světlo, 11.VII.2006, 2 ex., na světlo, 27.VII.2006, více ex., na světlo, 16.VII.2007, na světlo, 28.VII.2008, na světlo; 5849C25: 26.VII.2008, na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, 2 ♂♂, 8.VII.2002, 4 ex., 29.VII.2002, 35 ex., vše na světlo; 5949A4: 3.VIII.2003, 5 ex., na světlo v nivě potoka; 5949A17: 20.VI.1987, 2 ex., v prosevu staré slámy v nivě potoka; 5949A22: 20.VI.1987, 2 ♀♀, imaturní v prosevu staré slámy; 5949B4: 24.VII.1988, 7 ♂♂, 8 ♀♀, na světlo; 5949B12: 24.VII.2001, 1 ex., na světlo v nivě potoka na úpatí teplomilné stráně; 6048B8: 30.VII.2002, 1 ex., na světlo v teplomilné doubravě; 6048D20: 20.VII.2006, 24.VII.2006, 27.VII.2006, 17.VIII.2006, 6.VII.2007, 5 ex., 14.VII.2007, 8 ex., 17.VII.2007, 6 ex., 19.VII.2007, 2 ex., 1.VIII.2007, 12.VIII.2007, 4.VII.2008, 2 ex., vše ve světelném lapači.
        Skupina E
 1. Amara communis (Panzer, 1797)5849C7: 22.VI.1991, 1 ex., v nivě potoka na suchém místě; 5849C24: 1.VII.2001, 1 ex., v prosevu staré trávy na pasece; 5849C25: V.1978, 1 ♀, pod dřevem na pastvině, IV.1981, 1 ♀, pod dřevem na pastvině; 5949A4: V.1973, 1 ♀, pod kamenem v nivě potoka; 5949A10: 2.VII.2005, 1 ex., na travnaté potoční nivě.
        Skupina A
 1. Amara consularis (Duftschmid, 1812)5849C24: 16.VII.2007, na světlo;5849C11: 22.VI.1997, 1 ex., na písčitém pokladě na okraji bučiny; 6048B8: 26.VI.1997, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni.
        Skupina E
 1. Amara convexior Stephens, 18285849C7: 19.IV.2009, volně na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C12: 24.IV.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C13: 28.IV.2002, 1 smykem na lesní cestě; 5849C18: 29.IX.2002, 1 ex., imaturní v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C21: 24.IV.1992, 2 ex., pod kamenem v polním sadě; 5849C24: 23.IV.1994, 1 ex., na lesní cestě, 23.IV.1995, 3 ♂♂, 1 ♀, na lesní cestě, 10.V.1997, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 2.IV.2000, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu; 5849C25: 1.IV.1991, 1 ♂, na pastvině pod dřevem; 5849D21: 1.VI.2002, 1 ex., v prosevu sena; 5949A4: 6.VI.1987, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 31.III.1990, 2 ex., na teplomilné stráni, 21.III.1993, 2 ex., na teplomilné stráni, 6.IV.1997, 1 ex., na teplomilné stráni, 30.IV.2006, v prosevu listí na teplomilné stráni; 5949A10: 6.V.2003, 1 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě, 10.V.2003, 1 ex., volně v teplomilné doubravě, 16.V.2004, 2 ex., v prosevu starého sena; 5949B12: 26.IV.2004, 1 ex., v prosevu na úpatí teplomilné stráně; 6048B8: 21.V.1989, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě, 6.V.1990, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě, 28.VI.1991, 2 ex., smykem v teplomilné doubravě, 19.VIII.1995, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 21.V.2003, 2 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě.
        Skupina E
 1. Amara convexiuscula (Marsham, 1802)5849C23: VII.1980, 1 ♀, na světlo.
        Skupina E
 1. Amara cursitans Zimmermann, 18315848D15: 8.VI.1985, 16 ♂♂, 6 ♀♀, 30.VI.1985, 5 ♂♂, 4 ♀♀, též imaturní, 30.VII.1985, 1 ♀, 14.IX.1985, 1 ♂, vše na sporadicky zatravněné meliorační ploše s hlinitopísčitým podkladem; 5948D5: 16.IX.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949A17: 20.VI.1987, 1 ex., v prosevu staré slámy v nivě potoka; 5949A22: 20.VI.1987, 1 ♂, 1 ♀, v prosevu staré slámy; 6048D20: 17.VII.2007, 1 ex., ve světelném lapači.
        Skupina E
 1. Amara curta Dejean, 18285848D14: 10.IX.1989, 1 ex., imaturní na lesní cestě; 5848D15: 8.VI.1985, 9 ♂♂, 18 ♀♀, 30.VI.1985, 5 ♂♂, 5 ♀♀, 30.VII.1985, 1 ♂, 3 ♀♀, též imaturní, 14.IX.1985, 1 ♂, 1 ♀, vše na sporadicky zatravněné meliorační ploše s hlinitopísčitým podkladem; 5849C6: 28.V.1989, 1 ex., smykem v bikové bučině; 5849C7: 7.VII.1985, 1 ex, 20.VII.1985, 1 ♂, vše na písčité lesní pasece s mladou monokulturou borovice; 5849C25: IV.1981, 1 ♀, smykem na lesní pasece; 5949A4: 2.VI.1985, 1 ex., smykem suché údolní louky, 21.III.1993, 1 ex., na teplomilné stráni; 5949B11: 21.V.2005, 1 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě; 5949B12: 12.V.2002, 1 ex., pod kamenem v teplomilné doubravě; 6048B8: 26.IV.1986, 1 ♀, smykem na teplomilné stráni, 17.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 7.V.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 13.VI.1999, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 11.VII.2003, 2 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě.
        Skupina A
 1. Amara equestris (Duftschmid, 1812)5849C24: 9.VI.2002, 1 ex., v prosevu starého sena; 5849C25: 23.V.1986, 1 ex., pod kamenem v bučině; 5949A22: 20.VI.1987, 1 ex., imaturní pod kamenem na poli; 5949B12: 18.VIII.2001, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni; 6048B8: 25.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
        Skupina A
 1. Amara eurynota (Panzer, 1797)5849C13: 10.V.1992, 1 ex., pod dřevem na břehu rybníka; 5948D24: 6.X.1985, 2 ex., pod dřevem na travnatém břehu řeky; 5949A1: 1.V.1992, 2 ex., pod kamenem u stodoly v polích; 5949B4: 24.VII.1988, 1 ♂, na světlo.
        Skupina E
 1. Amara familiaris (Duftschmid, 1812)5848D5: 2.V.1993, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese, 11.IV.2004, 1 ex., v prosevu starých plev u krmelce; 5848D15: 30.VI.1985, 1 ♂, na sporadicky zatravněné meliorační ploše s hlinitopísčitým podkladem; 5849C1: 13.IV.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7: 7.VII.1985, 1 ex., 20.VII.1985, 4 ♀♀, 3.VIII.1985, 3 ex., vše na písčité lesní pasece s mladou monokulturou borovice, 4.V.2002, 3 ex., smykem na lesní cestě, 24.V.1991, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 22.IX.1991, 3 ex., na obilném poli; 5849C12: 8.V.1992, 1 ex., 24.IV.1994, 5 ♂♂, 7 ♀♀, 6.V.1994, 1 ♂, 1 ♀, vše ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C17: 26.IV.1998, 6 ex., smykem v nivě potoka, 19.VII.2008, 2 ex., pod dřevem položeným na čerstvý olšový pařez v podmáčené olšině na Loužku, 17.VIII.2008, 2 ex., pod dřevem položeným na čerstvý olšový pařez v podmáčené olšině na Loužku; 5849C18: 16.VI.1990, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C21: 24.IV.1992, 7 ex., pod kamenem v polním sadě; 5849C24: 7.V.1989, 2 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 20.V.1989, 2 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 25.VI.1989, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 13.VI.2004, 2 ex., v prosevu sena; 5849D21: 1.VI.2002, 1 ex., v prosevu sena; 5948D5: 17.VI.1990, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 22.VII.1990, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949A1: 1.V.1992, 4 ex., pod kamenem u stodoly v polích; 5949A4: 2.VI.1985, 1 ex., smykem suché údolní louky, 31.III.1990, 6 ex., na teplomilné stráni, 1.IV.2001, 1 ex., smykem mokřiny v nivě potoka, 21.III.1993, 1 ex., na teplomilné stráni; 5949A4: 8.V.2008, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949A8: 5.VII.1995, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949A10: 15.V.2004, 1 ex., smykem travnatých porostů na břehu přehrady, 25.IV.2009, volně na údolní cestě; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; 5949B12: 12.V.2002, 2 ex., pod kamenem v teplomilné doubravě, 6.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B22: 21.V.1992, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949B23: 16.VIII.1991, 1 ex., pod kameny na zatravněném ruderálu v lese; 6048B4: 24.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucí trnky, 3.V.1997, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 21.VI.1997, 1 ex., smykem na lesní cestě; 6048B8: 6.V.1990, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.V.1995, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 28.V.1995, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě, 27.V.2001, 1 ♂, 1 ♀, v prosevu v teplomilné doubravě.
        Skupina E
 1. Amara lucida (Duftschmid, 1812)5949A4: IV.1978, 1 ♀, pod kamenem na teplomilné stráni, 30.IV.2006, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949B12: 27.IV.2003, 1 ♀, v prosevu na teplomilné stráni.
        Skupina A, kategorie VU
 1. Amara lunicollis Schiödte, 18375848D15: 23.VII.1989, 2 ex., smykem na lesní pasece; 5849C7: 12.VII.1985, 1 ♂, 1 ♀, na písčité lesní pasece s mladou monokulturou borovice, 22.IX.1985, 1 ♂, na písčité lesní pasece s mladou monokulturou borovice; 5849C13: 14.X.1990, 1 ex., imaturní na zarostlém vypuštěném dně rybníka; 5849C18: 29.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C24: 27.VII.1985, 1 ex., smykem travnaté lesní paseky, 16.VII.1989, 4 ex., v prosevu listí v okolí solitérního dubu, 30.IV.1990, 3 ex., v prosevu listí v okolí solitérního dubu, 20.V.1990, 2 ex., v prosevu listí v okolí solitérního dubu, 18.VII.1998, 1 ex., v prosevu listí, 27.VII.1995, 1 ex., na lesní cestě, 1.VII.2001, 1 ex., v prosevu staré trávy, 9.VI.2002, 3 ex., v prosevu starého sena, 21.IX.2002, 2 ex., v prosevu starého sena, 7.VI.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 26.IX.2004, 1 ex., v prosevu starého sena, 10.VII.2005, v drnech na pastvině; 5949A4: VIII.1967, 1 ex., v nivě potoka, VII.1980, 1 ex., smykem travnatých porostů na pasece, 28.IV.2001, 1 ex., na teplomilné stráni; 6048B8: 27.VI.1987, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě.
        Skupina A
 1. Amara majuscula (Chaudoir, 1850)5849C23: VII.1980, 1 ♀, 8.VIII.1985, 3 ♂♂, 4 ♀♀; 5849C24: 27.VI.1990, 1 ex., 30.VII.1990, 1 ex., 6.VII.1994, 4 ♀♀; 5849C25: 26.VII.2008, 1 ex., 30.VII.2008, 3 ex.; 5849D21: 29.VII.2002, 4 ex.; 23.VII.2004, více ex.; 5949A4: 1.VII.2008, 1 ex.;  5949B4: 24.VII.1988, 11 ♂♂, 6 ♀♀, 7.VII.1989, 2 ♂♂, 19 ♀♀.
        Poznámka:sběr se uskutečnil pouze na světlo.
        Skupina E
 1. Amara makolskii [= pseudocommunis Burakowski, 1957] Roubal, 19235848D4: 24.IX.1989, 3 ♂♂, 3 ♀♀, 27.V.1990, 3 ex., 20.V.1991, 6 ♀♀, IV.1994, 2 ♂♂, 4 ♀♀; 5848D5: IV.1995, 1 ♀; 5849C2: 6.IV.2006, 3 ex.
  Poznámka:sběr se uskutečnil pouze na železničním náspu s písčitým podkladem a s porostem bříz.
        Skupina A
 1. Amara montivaga Sturm, 18255949C3: V.1978, 1 ex., v náplavu potoka.
        Skupina E
 1. Amara ovata (Fabricius, 1792)5849C2: 28.V.2006, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C17: 26.IV.1998, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5948D5: 22.VII.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949A17: 8.VI.1991, 1 ex., 5.VII.1995, 2 ♀♀, vše smykem ve svahové habřině; 5949A23: 26.VI.1990, 1 ex., na poli v nivě potoka; 5949C23: 27.VI.1999, 1 ex., smykem na lesní cestě; 6048B8: 27.VI.1987, 4 ♂♂, 3 ♀♀, smykem v teplomilné doubravě, 10.VII.1987, 1 ♂, smykem v teplomilné doubravě, 6.V.1990, 2 ex., pod kamenem v teplomilné doubravě, 6.V.1995, 2 ex., smykem v teplomilné doubravě, 28.V.1995, 2 ex., pod kamenem v teplomilné doubravě, 18.V.1996, 1 ♀, smykem v kamenité bučině, 27.VI.1999, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě, 27.V.2001, 1 ♂, 1 ♀, v prosevu listí v teplomilné doubravě; 6048D6: 18.V.1989, 1 ex., pod kamenem v suťovém lese.
        Skupina E
 1. Amara plebeja (Gyllenhal, 1810)5848D5: 10.VI.1994, 4 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese; 5848D9: 20.VII.1993, 11 ex., smykem na lesní cestě; 5848D14: 10.IX.1989, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5848D15: 7.V.1985, 2 ♂♂, 14.IX.1985, 1 ♀, vše na sporadicky zatravněné meliorační ploše na lesní pasece s hlinitopísčitým podkladem; 5849C6: 5.VII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C7: 12.VII.1985, 35 ex., 20.VII.1985, 36 ex., 22.IX.1985, 3 ♂♂, 4 ♀♀, vše na písčité lesní pasece s mladou monokulturou borovice, 16.V.1993, 1 ♂, ve feromonovém lapači na kůrovce, 25.VI.1993, 4 ex., smykem na lesní pasece; 5849C12: 21.IX.1992, 46 ex., též imaturní na zarostlém dně vypuštěného rybníka; 5849C16: 9.IX.1995, 4 ex., též imaturní v prosevu slámy; 5849C17: 20.VII.1994, 12 ex., smykem na lesní cestě, 26.IV.1998, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 15.IX.1991, 1 ♂, smykem v habřině, 17.VIII.1993, 1 ex., pod kamenem na polní cestě; 5849C24: 6.IX.1991, 1 ♂, v prosevu starého sena, 20.VII.1995, 33 ex., smykem travnatých porostů, 8.V.2009, pod dřevem na pastvině; 5849D21: 17.VII.2004, 6 ex., na podmáčeném travnatém okraji napouštěného rybníka; 5948D24: 6.X.1985, 1 ex., pod dřevem na travnatém břehu řeky; 5949A1: 1.V.1992, 1 ex., pod kamenem u stodoly v polích; 549A4: VII.1980, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949A8: 5.VII.1995, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949A10: 16.V.2004, 3 ex., v prosevu starého sena, 16.IV.2009, 5 ex., v prosevu tlejícího sena; 5949A13: 26.VI.1990, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5949A17: 20.VI.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949A22: 20.VI.1987, 1 ♂, 1 ♀, v prosevu staré slámy; 5949B2: 27.V.1989, 4 ex., pod dřevem na lesní pasece, 30.VII.1989, 2 ex., smykem na lesní pasece; 5949B12: 27.IV.2003, 1 ♀, v prosevu na teplomilné stráni, 22.VIII.2007, imaturní ex., pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka, 20.VII.2008, na zarostlém bahnitém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka; 6048B3: 19.VI.1993, 1 ex., smykem v nivě řeky; 6048B4: 21.VI.1997, 1 ex., smykem na lesní cestě; 6048B8: 10.VII.1987, 1 ♀, smykem v teplomilné doubravě, 16.VII.1991, 1 ♀, smykem na teplomilné stráni, 6.V.1995, 1 ♂, 1 ♀, pod kamenem na teplomilné stráni, 26.VI.1999, 1 ex., na teplomilné stráni; 6048B10: 28.V.1995, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce.
        Skupina E
 1. Amara pulpani Kult, 19495849C25: 5.IV.1974, 1 ♂, 5.VI.1978, 1 ♂; 5949A4: 6.VI.1987, 1 ♂, 6.IV.1997, 1 ex., 1.IV.2001, 3 ex.,
  Poznámka:sběr se uskutečnil pouze pod kamenemy na úpatí teplomilné stráně.
        Skupina R
 1. Amara similata (Gyllenhal, 1810)5848D5: 11.VI.1994, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 5849C12: 24.IV.1994, 3 ♂♂, 2 ♀♀, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C16: 9.IX.1995, 2 ex., v prosevu slámy na políčku v lese; 5849C17: 26.IV.1998, 4 ex., smykem v nivě potoka, 23.VIII.2008, 1 ex., ve feromonové lapači na kůrovce; 5849C18: 22.IX.1991, 6 ex., též imaturní pod kamenem na obilném poli, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C21: 24.IV.1992, 2 ex., pod kamenem na polní cestě; 5849C24: 30.IV.1990, 3 ex., v prosevu listí, 23.IV.1994, 1 ex., na lesní cestě, 1.VI.2002, 2 ex., na neobdělávaném políčku v lese; 5949A1: 1.V.1992, 2 ex., pod kamenem u stodoly v polích; 5949A4: VII.1974, 1 ex., smykem suché údolní louky, 6.IV.1997, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 21.IV.2002, 1 ♂, 1 ♀, pod kameny na teplomilné stráni; 5949A10: 6.V.2003, 1 ex., v prosevu listí na teplomilné doubravě, 25.IV.2009, volně na údolní cestě; 5949A22: 20.VI.1987, 7 ♂♂, 7 ♀♀ v prosevu staré slámy; 5949C14: 14.VI.1987, 1 ex., na polní cestě; 5949B23: 16.VIII.1991, 16 ex., též imaturní pod kameny na zatravněném ruderálu v lese; 6048B4: 17.V.1997, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 6048B8: 11.VI.1992, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě.
        Skupina E
 1. Amara tibialis (Paykull, 1798)5848D15: 8.VI.1985, 1 ♀, na sporadicky zatravněné meliorační ploše s hlinitopísčitým podkladem; 5849C7: 7.VII.1985, 1 ex., na písčité lesní pasece s mladou monokulturou borovice; 5849C12: 24.IV.1994, 1 ♂, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 1.X.2000, 1 ♀, na pastvině, 17.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu; 5949A4: 2.VI.1985, 2 ex., pod kameny na suché údolní louce, 31.III.1990, 2 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 30.IV.2006, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 6048B8: 18.V.1988, 1 ♀, pod kamenem na teplomilné stráni.
        Skupina A
 1. Anchomenus [= Agonum] dorsalis (Pontoppidan, 1763)5849C21: 20.IX.1989, 3 ex., 24.IV.1992, 15 ex., 26.VIII.1992, 16 ex.; 5849C18: 17.VIII.1993, 6 ex.; 5849C22: 19.IV.1992, 6 ex.; 5949C14: 14.VI.1987, 1 ex.
  Poznámka:sběr se uskutečnil pouze pod kamenemy podél polních cest.
        Skupina E
 1. Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787)5848D5: 23.VIII.1994, 1 ex., pod padlou olší  v mokřadním porostu PR; 5848D15: 14.IX.1985, 1 ♂, v zamokřené prohlubni v lese, 14.V.1988, 1 ex., pod kamenem na meliorační brázdě; 5849C7: 20.VI.1991, 1 ex., 16.X.2005, vše ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C12: 21.IX.1992, 15 ex., též imaturní na zarostlém dně vypuštěného rybníka, 24.IV.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C13: 10.V.1992, 3 ex., pod dřevem na břehu rybníka, 21.VIII.1982, 1 ex., imaturní na břehu rybníka; 5849C16: 9.IX.1995, 2 ex., v prosevu slámy na poli; 5849C24: X.1988, 1 ♂, pod kamenem v nivě potoka, 1.VI.2002, 2 ex., pod kamenem na neobdělávaném políčku v lese; 5849D21: 28.VI.2003, 1 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka; 5948D5: 17.VI.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce;  5949A10: 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949A23: 26.VI.1990, 1 ex., na poli v nivě potoka; 5949B12: 10.VII.2001, 3 ex., pod kameny na břehu přehrady, 16.VIII.2007, pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka, 22.VIII.2007, pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka, 20.VII.2008, 2 ex., na kamenitopísčitém břehu přehrady, 20.VII.2008, více ex., zarostlém bahnitém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka; 5949C11: IV.1974, 1 ex., na břehu řeky; 6048B3: 1.V.2002, 1 ex., na bahnitém břehu řeky; 6048B13: VII.1974, 1 ex., na písčitém břehu potoka.
        Skupina E
 1. Anisodactylus signatus (Panzer, 1797)5849C12: 21.IX.1992, 1 ♂, na zarostlém dně vypuštěného rybníka.
        Skupina E
 1. Anthracus consputus (Duftschmid, 1812)5849C24: 21.VI.1998, 1 ex., 17.V.2002, 1 ex., 20.VI.2007, vše na světlo; 5849C25: 14.VI.2006, 1 ex., na světlo; 5849D21: 9.VI.2004, 1 ex., na světlo; 5949A10: 20.VI.2005, 1 ex v bahnitém mokřadním porostu.
        Skupina A
 1. Asaphidion flavipes (Linnaeus, 1761)5849C24: VII.1975, 1 ex., IV.1980, 2 ex., vše na hlinitém břehu potoka; 5948D24: 20.IV.1985, 1 ex., na kamenitém břehu řeky.
        Skupina E
 1. Badister bullatus [= bipustulatus (Fabricius, 1792)] (Schrank, 1798)5849C12: 18.VII.1998, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849C24: VIII.1962, 2 ex., pod dřevem v nivě potoka, VIII.1964, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka; 5849C25: 21.V.1988, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 5948D24: VIII.1976, 1 ex., pod kamenem na travnatém břehu řeky; 5949A4: 8.V.2008, pod dřevem na podmáčené louce.
  Skupina A
 2. Badister collaris [= anomalus (Perris, 1866)] (Motschulsky, 1844) – 5849C24: 28.VII.2005, 1 ♂, 21.VI.2006, 1 ex.; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ♂, 29.VII.2002, 1 ex.
  Poznámka:sběr se uskutečnil pouze na světlo.
        Skupina A
 1. Badister dilatatus (Chaudoir, 1837)5849C24: 21.VI.1998, 1 ♂, 20.VI.2007; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ♂, 29.VII.2002, 1 ex.
  Poznámka:sběr se uskutečnil pouze na světlo.
        Skupina A
 1. Badister lacertosus Sturm, 18155848D5: 19.IX.2004, 1 ♂, imaturní v prosevu staré trávy v PR; 5849C7: 22.VI.1991, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 30.IV.1995, 1 ex., na cestě v nivě potoka, 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A1: 1.V.1992, 6 ex., pod mechem u stodoly v polích; 5949A10: 17.XI. 2003 1 ♂, 1 ♀, 8.V.2004, 1 ex., vše v prosevu listí v doubravě; 5949B7: 26.VIII.2007, v prosevu listí na úpatí suťového lesa; 6048B3: 19.IV.1997, 1 ex., pod dřevem na břehu řeky; 6048B8: 13.V.1990, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě.
        Skupina A
 1. Badister meridionalis Puel, 1925 – 5849C25: 30.VII.2008, 1 ex., na světlo.
        Skupina A
 1. Bembidion articulatum (Panzer, 1796)5848D5: 9.V.1993, 2 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 5848D15: VIII.1984, 3 ex., na meliorační ploše s hlinitopísčitým podkladem, 21.IV.1985, 24 ex., na písčitém regulovaném břehu potoka; 5849C1: 12.IV.2009, více ex., na bahnitém břehu rybníka Horní Kracle; 5849C7: 19.VII.1990, 1 ex., na hlinitém břehu rybníka, 7.VIII.1990, 1 ex., imaturní na hlinitém břehu rybníka; 5849C12: 21.IV.1985, 10 ex., na písčitém regulovaném břehu potoka, 28.VII.2001, 18 ex., na bahnitém břehu rybníka; 5849C13: 10.V.1992, 2 ex., na břehu rybníka; 5849C24: 2.VI.1985, 3 ex., na štěrkovém břehu potoka, 21.VI.1998, 2 ♂♂, 3 ♀♀, na světlo, 17.VII.2002, 4 ex., v prosevu starého sena; 5849D21: 28.VI.2003, 27 ex., na bahnitém břehu rybníka, 8.VII.2003, 1 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka, 27.V.2005, více ex., na odkrytém bahnitém břehu rybníka, 27.VII.2005, bahnité břehy rybníka bez vegetace; 5948D24: 6.VII.1985, 7 ♂♂, 4 ♀♀, na štěrkovém a písčitém břehu řeky; 5949A4: 11.VIII.2000, 6 ex., na kamenitém zarostlém břehu přítoku Klíčavy, 5.VI.2005, 1 ex., na kamenitopísčitém břehu potoka; 5949A10: 15.V.2004, více ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka, 20.VI.2005, na kamenitopísčitém břehu potoka, 20.VI.2005, bahnité mokřadní porostu, 16.IV.2009, bahnité mokřadní porosty; 5949B11: 6.VII.2004, prošlapáváním vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 5949B12: 10.VII.2001, 6 ex., na písčitém břehu přehrady, 21.VII.2002, 2 ex., na bahnitém břehu přehrady Klíčava, 16.VIII.2007, pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka, 22.VIII.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady, 20.VII.2008, na bahnitém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka; 6048B3: 25.IV.1999, 1 ex., na bahnitém břehu řeky, 1.V.2001, 14 ex., na bahnitém břehu řeky, 14.VI.2003, 6 ex., na bahnitém břehu řeky.
        Skupina E
 1. Bembidion assimile Gyllenhal, 1810 – 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka.
        Skupina A
 1. Bembidion biguttatum (Fabricius, 1779)5849C13: 22.X.2005, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5948D24: 2.VI.1984, 4 ex., 20.IV.1985, 2 ex., 6.VII.1985, 1 ex., vše na bahnitém břehu řeky; 5949A4: 25.VII.2004, 1 ex., v prosevu mokřadního detritu v nivě potoka; 5949B7: 26.VIII.2007, v prosevu listí na na břehu Lánského potoka; 6048B3: 25.IV.1999, 1 ex., na písčitém břehu řeky, 2.VII.1995, 2 ex., na písčitém břehu řeky, 19.IV.1997, 1 ex., na hlinitém břehu řeky, 3.V.1997, 2 ex., na bahnitém břehu řeky, 1.V.2002, 4 ex., na hlinitém břehu řeky.
        Skupina A
 1. Bembidion bruxellense Wesmael, 18355848D5: 4.VIII.1991, 2 ♂♂, imaturní, 9.V.1993, 1 ex., vše prošlapáváním porostů rašeliníku v PR; 5848D15: VIII.1984, 66 ex., 7.V.1985, 41 ex., 12.V.1985, 7 ♂♂, 6 ♀♀, 8.VI.1985, 12 ex., 7.VII.1985, 3 ♂♂, 10 ♀♀, vše na sporadicky zatravněné meliorační ploše na lesní pasece s hlinitopísčitým podkladem; 5849C1: 12.IV.2009, na bahnitém břehu rybníka Horní Kracle; 5849C6: 20.VII.1986, 3 ex., v zamokřené prohlubni na lesní pasece; 5849C13: 16.X.1990, 14 ex., na nezarostlé části dna vypuštěného rybníka, 10.V.1992, 3 ex., pod dřevem na břehu rybníka; 5849C18: X.1984, 1 ex., na kamenitém břehu potoka, 12.IV.2004, 1 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka; 5849C24: 22.IV.1985, 2 ♀♀, 2.VI.1985, 9 ex., vše na hlinitokamenitém břehu potoka; 5849D21: 27.V.2005, 7 ex., na odkrytém bahnitém břehu rybníka; 5948D24: 2.VI.1984, 1 ex., na bahnitém břehu řeky, 20.IV.1985, 3 ex., na štěrkovém břehu řeky.
        Skupina A
 1. Bembidion decorum (Zenker in Panzer, 1801)5849C11: 21.IV.1985, 1 ex., 21.IV.1985, 5 ex., vše na neregulovaném hlinitopísčitém břehu potoka; 5849C24: 2.VI.1985, 1 ex., na písčitém břehu potoka, 30.VI.1985, 9 ex., na kamenitopísčitém břehu potoka, 14.V.1988, 3 ex., na kamenitém břehu potoka, 6.VII.1994, 1 ex., na světlo; 5948D24: IX.1984, 27 ex., též imaturní na kamenitém břehu řeky, IV.1985, 31 ex., na štěrkovém břehu řeky, 6.VII.1985, 3 ♂♂, 8 ♀♀, též imaturní na štěrkovém břehu řeky; 5949A4: VIII.1984, 17 ex., na kamenitém břehu přítoku Klíčavy, X.1984, 18 ex., na kamenitém břehu přítoku Klíčavy, 5.VI.2005, více ex., na kamenitopísčitém břehu potoka; 5949A10: 21.7.2005, též imaturní ex., na kamenitopísčitém břehu potoka; 5949B11: 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., 22.VIII.2007, též imaturní, vše na kamenitopísčitém břehu přehrady; 5949C17: 18.V.1988, 16 ex., na kamenitém břehu řeky; 6048B3: 14.VI.2003, 15 ex., též imaturní na kamenitém břehu řeky.
        Skupina A
 1. Bembidion deletum [= nitidulum (Marsham, 1802)] (Audinet–Serville, 1821)5848D4: 27.V.1990, 3 ex., na hlinitopísčité podmáčené ploše obnažené po melioraci; 5848D5: 4.VIII.1991, 9 ex., též imaturní na hlinitém podkladě melioračních rýh v PR; 5848D9: 20.VII.1993, 4 ex., též imaturní na lesní cestě; 5848D15: VII.1984, 7 ex., 7.V.1985, 4 ex., 7.VII.1985, 6 ♂♂, 6 ♀♀, vše na meliorační ploše na lesní pasece s hlinitopísčitým podkladem a regulovaném břehu potoka, 5.IX.1987, 1 ♂, 1 ♀, imaturní na hlinitém podkladě na pasece, 14.V.1988, 3 ex., na hlinitém podkladě na pasece, 29.V.1989, 1 ex., na zarostlém dně meliorační brázdy na pasece; 5849C6: 20.VII.1986, 7 ex., v zamokřených prohlubních na pasece; 5849C7: 12.VII.1985, 1 ex., pod kamenem na písčité lesní pasece s mladou monokulturou borovice; 5849C12: 12.V.1985, 10 ♂♂, 7 ♀♀, 8.VI.1985, 1 ♂, 1 ♀, vše na meliorační ploše s hlinitopísčitým podkladem a regulovaném břehu potoka, 24.VII.1995, 6 ex., na lesní cestě; 5849C24: 23.VII.1994, 1 ex., imaturní ve vývratu na hlinitém podkladě, 26.IX.2004, volně na okraji lesní cesty; 5949A4: VII.1984, 12 ex., na lesní cestě s hlinitým podkladem; 5949A23: 26.VI.1990, 2 ex., na obilném poli v nivě potoka; 5949B3: 28.VIII.1993, 4 ex., na hlinitém pokladě ve vývratu; 5949B11: 14.V.2006, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě; 5949B12: 16.IV.1988, 1 ex., na lesní cestě; 6048B8: 9.V.1981, 3 ex., na hlinité lesní cestě, 11.VII.2003, 2 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě.
        Skupina A
 1. Bembidion dentellum (Thumberg, 1787)5849C7: 7.VIII.1990, 6 ex., na bahnitém břehu rybníka; 5849C13: 10.V.1992, 2 ex., na bahnitém břehu rybníka; 5849D21: 1.VI.2002, 1 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka; 5948D24: 2.VI.1984, 11 ex., 20.IV.1985, 16 ex., 6.VII.1985, 3 ♂♂, 7 ♀♀, vše na bahnitém břehu řeky; 5949A10:20.VI.2005, 16.IV.2009, vše bahnité mokřadní porosty; 6048B3: 15.V.1992, 6 ex., 19.IV.1993, 17 ex., 19.VI.1993, 4 ex., 1.V.2001, 26 ex., 1.V.2002, 12 ex., 14.VI.2003, 3 ex., vše na zarostlém hlinitém břehu řeky.
        Skupina A
 1. Bembidion doris (Panzer, 1797) – 5849D21: 1.VI.2002, 2 ex., 18.VI.2002, 1 ex., vše na bahnitém zarostlém břehu rybníka; 5949B12: 20.VII.2008, 1 ex., na bahnitém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka.
        Skupina A
 1. Bembidion femoratum Sturm, 18255848D9: 20.VII.1993, 2 ex., na lesní cestě; 5848D15: 8.VI.1985, 1 ex., na meliorační ploše s hlinitopísčitým podkladem; 5849C7: 7.VIII.1990, 1 ex., na břehu rybníka; 5849C11: 24.IV.1994, 1 ex., na skrývce zeminy na okraji lesa; 5849C13: 21.VIII.1982, 4 ex., na břehu rybníka; 5849C24: 21.VI.1998, 1 ♂, 28.VII.2005, 1 ex., 20.VI.2007, vše na světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo, 27.VII.2005, bahnité břehy rybníka bez vegetace; 5948D24: 20.IV.1985, 3 ex., 6.X.1985, 2 ♂♂, 3 ♀♀, vše na štěrkovém břehu řeky; 5949B11: 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady.
        Skupina A
 1. Bembidion illigeri Netolitzky, 1914 5848D15: 7.V.1985, 2 ex., 8.VI.1985, 1 ex., vše na regulovaném břehu potoka; 5849C7: 22.VIII.1991, 1 ex., imaturní na břehu rybníka; 5849C11: 14.IX.1985, 1 ex., na regulovaném břehu potoka; 5849C24: 14.V.1988, 1 ex., v nivě potoka; 5948D25: 20.IV.1985, 2 ex., na kamenitém břehu řeky; 5949A4: V.1976, 2 ex., na hlinitopísčitém břehu potoka.
        Skupina A
 1. Bembidion guttula (Fabricius, 1792) 5848D5: 27.IX.2003, 1 ex., v prosevu zavadlé trávy na vlhkých místech paseky s mladou monokulturou borovice ve smíšeném lese; 5849C7: 19.VII.1990, 2 ex., na hlinitém břehu rybníka; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; 5949B12: 26.IV.2004, 2 ex., v prosevu náplavu na břehu přehrady; 6048B3: 19.IV.1997, 2 ex., 3.V.1997, 1 ex., vše na hlinitém břehu řeky.
        Skupina A
 1. Bembidion humerale Sturm, 18255848D4: 27.V.1990, 6 ex., na hlinitopísčité podmáčené ploše obnažené po melioraci ve smíšeném lese; 5848D15: 8.VI.1985, 1 ♀, na písčitém regulovaném břehu potoka; 5849C24: 6.V.1984, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 1.X.2000, 1 ex., v prosevu listí, 23.III.2003, 1 ♀, pod dřevem položeným k patě solitérního dubu.
        Skupina R
 1. Bembidion lampros (Herbst, 1784)5848D4: 27.V.1990, 22 ex., na hlinitopísčité podmáčené ploše obnažené po melioraci, 28.VI.1991, 12 ex., na pasece ve smíšeném lese; 5848D5: IV.1995, 7 ex., na železničním náspu s písčitým podkladem; 5848D9: 20.VII.1993, 6 ex., též imaturní na lesní cestě; 5848D14: 10.IX.1989, 24 ex., též imaturní ve smíšeném lese na lesní cestě, 26.VIII.1995, 7 ex., na lesní cestě; 5848D15: 7.V.1985, 13 ex., 8.VI.1985, 19 ♂♂, 7 ♀♀, 12.VI.1985, 14 ♂♂, 6 ♀♀, 12.VII.1985, 2 ♂♂, imaturní, 30.VII.1985, 1 ♀, 14.IX.1985, 25 ♂♂, 32 ♀♀, též imaturní, vše na sporadicky zatravněné meliorační ploše na lesní pasece s hlinitopísčitým podkladem, 30.VII.1985, 1 ♂, 4 ♀♀, též imaturní, 14.IX.1985, 2 ♀♀, vše v zamokřené prohlubni v lese, 5.IX.1987, 16 ex., též imaturní, 14.V.1988, 24 ex., vše na meliorační ploše s hlinitopísčitým podkladem na pasece, 27.VI.1990, 5 ex., na pasece v lese; 5849C7: 23.VI.1985, 12 ex., 7.VII.1985, 3 ex., 12.VII.1985, 4 ♂♂, 6 ♀♀, 20.VII.1985, 3 ♀♀, 3.VIII.1985, 3 ex., 22.IX.1985, 7 ♂♂, 5 ♀♀, též imaturní, vše na písčité pasece s mladou monokulturou borovice, 25.VI.1993, 4 ex., na lesní pasece; 5849C11: 24.VII.1995, 4 ex., na lesní cestě; 5849C12: 14.IX.1992, 7 ex., v prosevu suché trávy na pasece; 5849C13: 19.X.2003, 2 ex., v prosevu starého sena, 8.IV.2006, 1 ex., v prosevu starého sena u seníku, 9.III.2008, v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus; 5849C17: 21.VIII.1994, 3 ex., na lesní cestě s hlinitým podkladem; 5849C18: 20.VI.1984, 1 ex., v náplavu potoka, 15.IX.1991, 1 ex., imaturní pod dřevem na lesní cestě, 29.IX.2002, 6 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka, 15.IX.2007, v prosevu staré trávy v nivě potoka; 5849C19: 30.VI.1988, 1 ex., v náplavu přítoku Klíčavy; 5849C21: 24.IV.1992, 12 ex., na polní cestě; 5849C23: 6.V.1994, 4 ex., na lesní cestě; 5849C24: VII.1982, 1 ex., na lesní pasece, IV.1980, 1 ex., na lesní pasece, 23.V.1986, 1 ex., na lesní pasece, 8.VI.1986, 2 ex., na lesní pasece, 19.IV.1987, 2 ♀♀, na lesní cestě, 1.VI.2002, 14 ex., na bývalém políčku v lese, 23.IV.1995, 2 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 6.VII.1996, 3 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 22.VII.2000, 3 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 5.VIII.2000, 3 ex., na bývalém políčku v lese, 14.X.2001, 2 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 28.VII.2002, 2 ex., imaturní pod dřevem u paty solitérního dubu, 26.IX.2004, volně na okraji lesní cesty; 5948D24: 20.IV.1985, 3 ex., na kamenitém břehu řeky; 5949A1: 1.V.1992, 4 ex., pod kamenem u stodoly v poli; 5949A10: 1.VI.2003, 4 ex., v teplomilné doubravě, 8.V.2004, 2 ex., v teplomilné doubravě; 5949A13: 26.VI.1990, 9 ex., na pasece v lese; 5949B3: 22.V.1989, 5 ex., na lesní pasece; 5949B4: 7.VII.1989, 1 ex., na poli; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; 5949B12: 16.IV.1988, 17 ex., na políčku v lese; 5949B23: 16.VIII.1991, 7 ex., též imaturní pod kameny na zatravněném ruderálu v lese; 6048B8: 7.VIII.1988, 1 ex., imaturní v teplomilné doubravě, 11.VI.1989, 16 ex., v teplomilné doubravě, 11.VI.1989, 6 ex., v teplomilné doubravě, 19.VII.1989, 3 ex., též imaturní v teplomilné doubravě, 16.VII.1991, 2 ex., v teplomilné doubravě, 19.VIII.1995, 12 ex., na teplomilné stráni; 6048B19: 19.X.1996, 2 ex., ve svahové dubohabřině.
        Skupina E
 1. Bembidion lunulatum (Fourcroy, 1785)5848D5: 5.VII.2003, 7 ex., ve vývratu v mokřině v PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5848D15: 14.V.1988, 1 ex., na meliorační ploše na pasece; 5849C1: 3.VIII.2003, 3 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka; 5849C13: 10.V.1992, 2 ex., pod dřevem na břehu rybníka; 5849C24: VII.1981, 1 ex., na hlinitém břehu potoka, 5.V.1985, 1 ♂, na kamenitém břehu potoka, 1.VII.1989, 1 ex., v podmáčené prohlubni nepaseného travnatého porostu, 26.IX.2004, 1 ex., v prosevu starého sena; 5849D21: 28.VI.2003, 6 ex., na bahnitém břehu rybníka, 27.V.2005, více ex., na odkrytém bahnitém břehu rybníka; 5949A10: 1.V.2003, 6 ex., na podmáčené zaplavené louce, 15.V.2004, 2 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka; 5949B12: 26.IV.2004, 1 ex., v prosevu náplavu na břehu přehrady, 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady.
        Skupina A
 1. Bembidion mannerheimii [= unicolor (Chaudoir, 1850)] (C. R. Sahlberg, 1827)5848D4: 27.V.1990, 6 ex., na hlinitopísčité podmáčené ploše obnažené po melioraci; 5848D5: 14.IX.2003, 1 ex., imaturní v prosevu detritu mokřadních porostů v PR, 19.VII.2003, 1 ex., ve vývratu v mokřině v PR, 9.V.1993, 4 ex., prošlapáváním porostů rašeliníku v PR, 26.IV.2003, 1 ex., v prosevu podmáčených porostů podél potoka v PR, 30.IV.2005, v prosevu v podmáčené olšině v PR, 24.IX.2006, též imaturní v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5848D15: 30.VII.1985, 8 ♂♂, 6 ♀♀, též imaturní v podmáčené prohlubni v lese, 29.V.1989, 13 ex., 3.VI.1990, 9 ex., 27.VI.1990, 6 ex., vše na zarostlém dně meliorační brázdy na pasece; 5849C1: 15.V.2005, v prosevu podmáčených travnatých okrajů rybníka a v podmáčené olšině, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C6: 30.VIII.1999, 1 ex., imaturní v prosevu staré trávy na pasece; 5849C7: 22.VI.1991, 21 ex., v zarostlé meliorační brázdě v nivě potoka, 2.VII.1991, 6 ex., na zarostlém břehu rybníka, 4.V.2002, 1 ex., smykem břehových porostů; 5849C13: 28.X.2005, 2 ex., v prosevu starého sena; 5849C17: 29.VI.2008, pod dřevem v podmáčené olšině na Loužku; 5849C18: 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka, 18.II.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě potoka, 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka, 9.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C19: 30.VI.1988, 3 ex., v náplavu přítoku Klíčavy; 5849C23: 3.VI.1986, 3 ex., v náplavu; 5849C24: VII.1981, 1 ex., v náplavu, 20.VI.1984, 21 ex., v náplavu, 1.VII.1989, 4 ex., na podmáčených místech na pastvině, 23.VII.1989, 5 ex., na podmáčených místech na pastvině, 20.V.1990, 2 ex., v podmáčené prohlubni nepaseného travnatého porostu, 3.VIII.1997, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 17.VI.2001, 7 ex., v prosevu staré trávy na pastvině, 21.IV.2002, 1 ex., v podmáčené prohlubni nepaseného travnatého porostu, 9.VI.2002, 1 ex., v prosevu starého sena, 17.VII.2002, 2 ex., v prosevu starého sena, 28.VII.2002, 3 ex., v prosevu starého sena, 26.IX.2004, 6 ex., v prosevu starého sena; 5849C25: 1.V.1987, 1 ex., na břehu potoka; 5949A4: 1.IV.2001, v mokřině v nivě potoka.
        Skupina A
 1. Bembidion minimum (Fabricius, 1792)5849C24: 3.VII.1994, 1 ex., na světlo; 5849D21: 28.VI.2003, 3 ex., na bahnitém břehu rybníka; 5949A4: 1.VII.2008, 1 ex., na světlo.
        Skupina A
 1. Bembidion monticola Sturm, 18255849C18: 3.VI.1986, 26 ex., v náplavu; 5849C23: 6.V.1984, 5 ex., v náplavu, 20.IV.1985, 2 ♂♂, 1 ♀, na zastíněném štěrkovém břehu potoka, 5.V.1985, 2 ♀♀, na zastíněném štěrkovém břehu potoka, 2.VI.1985, 3 ♂♂, 1 ♀, na zastíněném štěrkovém břehu potoka; 5949A4: 6.V.1984, 3 ex., v náplavu.
        Skupina A
 1. Bembidion obliquum Sturm, 1825 – 5848D15: 14.VI.1985, 1 ex., na písčitém břehu regulovaného potoka; 5849C1: 12.IV.2009, na bahnitém břehu rybníka Horní Kracle; 5849C7: 7.VIII.1990, 26 ex., též imaturní na bahnitém břehu rybníka; 5849C13: 10.V.1992, 3 ex., pod dřevem na břehu rybníka; 5849D21 27.VII.2005, bahnité břehy rybníka bez vegetace; 5949A10: 16.V.2004, 1 ex., na bahnitém mokřadním porostu, 21.VII.2005, v bahnitém mokřadním porostu.
        Skupina A
 1. Bembidion obtusum Audinet–Serville, 18215849C16: 9.IX.1995, 1 ex., pod kamenem na poli v lese; 5849C18: 22.IX.1991, 6 ex., též imaturní pod slámou na políčku na louce.
        Skupina E
 1. Bembidion octomaculatum (Goeze, 1777) – 5849C1: 14.VIII.2007, prošlapem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle; 5849C25: 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D21: 1.VI.2002, 1 ex., na bahnitém břehu rybníka.
        Skupina A
 1. Bembidion punctulatum Drapiez, 18205948D24: V.1981, 7 ex., na písčitém břehu řeky, 20.IV.1985, 17 ex., na štěrkovém břehu řeky; 5949C17: 18.V.1988, 1 ex., na kamenitém břehu řeky; 6048B3: 14.VI.2003, 1 ex., na kamenitém břehu řeky.
        Skupina A
 1. Bembidion quadrimaculatum (Linnaeus, 1761)5848D14: 10.IX.1989, 1 ex., imaturní na lesní cestě; 5848D15: 7.VII.1985, 1 ♂, 14.IX.1985, 1 ♀, vše na písčitém regulovaném břehu potoka; 5849C6: 20.VII.1986, 6 ex., v zamokřené prohlubni na pasece; 5849C7: 22.IX.1985, 1 ♀, na písčité pasece s mladou monokulturou borovice, 7.VIII.1990, 2 ex., na břehu rybníka; 5849C11: 24.IV.1994, 1 ex., na lesní cestě; 5849C12: 21.IX.1992, 6 ex., na zarostlém dně rybníka; 5849C13: 10.V.1992, 1 ex., na břehu rybníka; 5849C16: 9.IX.1995, 3 ex., pod slámou na poli v lese; 5849C24: 19.IV.1987, 2 ex., na lesní cestě, 28.VII.2005, 1 ex., na světlo, 21.VI.2006, 1 ex., na světlo, 11.VII.2006, 1 ex., na světlo; 5849C25: 18.V.1986, 1 ex., na lesní pasece; 5849D21: 28.VI.2003, 4 ex., na bahnitém břehu rybníka, 29.VII.2002, 1 ex., na světlo, 8.VII.2003, 1 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka; 5948D24: 20.IV.1985, 4 ex., na kamenitém břehu řeky; 5948D25: 6.X.1985, 2 ♀♀, na kamenitém břehu řeky; 5949A4: VIII.1984, 5 ex., na obnaženém hlinitém podkladě po sesuvu, X.1984, 1 ex., na obnaženém hlinitém podkladě po sesuvu, 3.VIII.2003, 1 ex., na světlo; 5949A10: 1.V.2003, 4 ex., na podmáčené zaplavené louce; 5949C17: 18.V.1988, 1 ex., na kamenitém břehu řeky; 5949B12: 16.VIII.2007, pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka; 6048B3: 19.IV.1997, 1 ex., na kamenitém břehu řeky; 6048B8: 8.IX.2001, 1 ex., pod kamenem na úpatí suťového lesa u řeky.
        Skupina E
 1. Bembidion quadripustulatum Audinet–Serville, 18215849C7: 7.VIII.1990, 1 ex., na břehu rybníka.
        Skupina A
 1. Bembidion stephensi Crotch, 18665949A4: 6.V.1984, 1 ex., v kamenité suti, X.1984, 1 ♀, v kamenité suti
        Skupina E
 1. Bembidion tetracolum Say, 18235849C1: 4.V.2002, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849C6: 20.VII.1986, 1 ex., v podmáčené prohlubni na pasece; 5849C23: 1.VI.1986, 3 ex., v náplavu potoka; 5849C24: IV.1974, 12 ex., v náplavu potoka, 20.IV.1985, 2 ex., na hlinitém břehu potoka, 5.V.1985, 1 ex., na štěrkovém břehu řeky, 1.V.1987, 1 ♀, na břehu potoka; 5948D24: 2.VI.1984, 9 ex., na zarostlém bahnitém břehu řeky, 26.IV.1985, 20 ex., na hlinitém a štěrkové břehu řeky, 6.VII.1985, 1 ♀, na štěrkovém břehu řeky, 6.X.1985, 2 ♂♂, 2 ♀♀, na štěrkovém břehu řeky; 5948D25: IX.1984, 4 ex., na kamenitém břehu řeky; 5949A4: 4.IV.1992, 3 ex., na kamenitém břehu potoka; 5949A10: 21.7.2005, též imaturní ex., na kamenitopísčitém břehu potoka; 5949B12: 10.VII.2001, 2 ex., na kamenitém břehu přehrady; 5949C17: 18.V.1988, 1 ex., na kamenitém břehu řeky; 6048B3: 19.VI.1993, 1 ex., na bahnitém břehu řeky, 29.VI.1997, 1 ♀, na vegetací zarostlém břehu řeky, 1.V.2001, 26 ex., na bahnitém břehu řeky, 1.V.2002, 1 ex., na kamenitém břehu řeky, 14.VI.2003, 1 ex., imaturní na kamenitém břehu řeky; 6048B8: 4.II.1990, 1 ex., pod kamenem na úpatí suťového lesa u řeky, 8.IX.2002, 3 ex., na kamenitém břehu řeky.
        Skupina E
 1. Bembidion tibiale (Duftschmid, 1812) – 5848D15: 21.IV.1985, 2 ex., na písčitém regulovaném břehu potoka; 5849C18: 6.IX.2008, 2 ex., na hlinitém břehu Klíčovského potoka; 5849C24: 6.V.1984, 22 ex., 20.VI.1984, 15 ex., 20.IV.1985, 18 ♂♂, 13 ♀♀, 5.V.1985, 4 ♂, 8.VI.1985, 1 ♂, vše na kamenitém a písčitém břehu potoka; 5948D24: 26.IV.1985, 1 ex., na kamenitém břehu řeky; 5949A4: 4.IV.1992, 12 ex., 5.VI.2005, více ex., vše na kamenitopísčitém břehu potoka; 5949A10: 20.VI.2005, 21.7.2005, vše na kamenitopísčitém břehu potoka; 5949A23: 8.VI.1991, 6 ex., na kamenitém břehu potoka; 5949B2: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka;  5949B7: 24.III.1990, 3 ex., na kamenitém úseku přítoku Lánského potoka; 6048B3: 14.VI.2003, 3 ex., na kamenitém břehu řeky.
        Skupina A
 1. Bembidion varium (Olivier, 1795)5848D15: 8.VI.1985, 1 ex., na písčitém regulovaném břehu potoka; 5849C7: 6.VIII.1990, 16 ex., na břehu rybníka, 11.VIII.1990, 1 ex., na břehu rybníka; 5849C12: 28.VII.2001, 4 ex., na bahnitém břehu rybníka; 5849C19: 10.VII.2004, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C23: 8.VIII.1985, 1 ex., na světlo; 5849C24: 30.VII.1990, 1 ex., na světlo, 6.VII.1994, 2 ex., na světlo; 5849D21: 1.VI.2002, 6 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka, 28.VI.2003, 16 ex., na bahnitém břehu rybníka, 29.VII.2002, 18 ex., na světlo, 27.V.2005, 2 ex., na odkrytém bahnitém břehu rybníka, 27.VII.2005, bahnité břehy rybníka bez vegetace; 5948D24: 20.IV.1985, 1 ex., na bahnitém břehu řeky; 5949A4: VI.1962, 1 ex., v zatopené prohlubni v nivě potoka, 28.VI.2003, 1 ♂, na světlo, 1.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5949A10: 16.V.2004, více ex., v bahnitém mokřadním porostu; 5949B12: 10.VII.2001, 4 ex., 22.VIII.2007, 20.VII.2008, vše na kamenitopísčitém břehu přehrady, 24.VII.2001, 6 ex., na světlo v nivě potoka na úpatí teplomilné stráně, 16.VIII.2009, prošlapáváním kamenitopísčitého břehu přehrady; 6048B3: 19.VI.1993, 2 ex., na břehu řeky, 14.VI.2003, 1 ex., imaturní na kamenitém břehu řeky; 6048D20: 27.VII.2006, ve světelném lapači.
        Skupina E
 1. Brachinus explodens Duftschmid, 18125949A17: 20.VI.1987, 2 ex., v prosevu staré slámy v nivě potoka; 5949A22: 20.VI.1987, 2 ex., v prosevu staré slámy; 6048B8: 18.V.1996, 1 ex., poklepem dubu v teplomilné doubravě.
        Skupina E
 1. Bradycellus caucasicus [= collaris (Paykull, 1798)] (Chaudoir, 1846)5848D15: 3.VIII.1985, 1 ex., na písčitém regulovaném břehu potoka; 5849C1: 24.VI. 2004 více ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníka; 5849C7: 3.VIII.1985, 1 ex., na písčité pasece s mladou monokulturou borovice; 5849C12: 14.IX.1992, 3 ex., v prosevu suché trávy na pasece; 5849C19: 10.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5949A4: 17.IX.1995, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 30.IV.2006, 1 ex., v prosevu listí na teplomilné stráni.
        Skupina A
 1. Bradycellus csiki Laczó, 19125949A4: 17.IX.1995, 2 ex., smykem na teplomilné stráni.
        Skupina E
 1. Bradycellus harpalinus (Audinet–Serville, 1821)5848D5: 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5848D14: 10.IX.1989, 3 ex., na lesní cestě, 1.IX.1991, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 26.VIII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5848D15: 7.V.1985, 1 ex., na sporadicky zatravněné meliorační ploše na lesní pasece s hlinitopísčitým podkladem, 8.VI.1985, 5 ♀♀, na sporadicky zatravněné meliorační ploše na lesní pasece s hlinitopísčitým podkladem, 12.VI.1985, 1 ♂, 4 ♀♀, na sporadicky zatravněné meliorační ploše na lesní pasece s hlinitopísčitým podkladem, 30.VI.1985, 3 ♂♂, 1 ♀, též imaturní na sporadicky zatravněné meliorační ploše na lesní pasece s hlinitopísčitým podkladem, 30.VII.1985, 2 ♂♂, 3 ♀♀, též imaturní na sporadicky zatravněné meliorační ploše na lesní pasece s hlinitopísčitým podkladem, 14.IX.1985, 2 ♂♂, 1 ♀, na sporadicky zatravněné meliorační ploše na lesní pasece s hlinitopísčitým podkladem; 5849C1: 8.IX.1995, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C6: 30.VIII.1996, 1 ex., v prosevu sena; 5849C7: 7.VII.1985, 1 ex., 12.VII.1985, 5 ♀♀, též imaturní, 20.VII.1985, 1 ♀, 22.IX.1985, 1 ♂, 3 ♀♀, vše na písčité pasece s mladou monokulturou borovice, 28.VII.1991, 2 ex., 12.IV.1992, 1 ex., vše pod kamenem na lesní cestě; 5849C11: 22.VIII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C18: IV.1978, 3 ex., pod drobnými kamínky podél lesní cesty, 18.VIII.1990, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C19: 9.VII.2003, 1 ex., 16.VII.2003, 1 ex., 25.VIII.2004, 3 ex., vše ve světelném lapači; 5849C23: 8.VIII.1985, 1 ♀, na světlo; 5849C24: 30.VII.1990, 48 ex., na světlo, 11.VII.1991, 3 ex., na světlo, 23.VIII.1996, 2 ex., smykem travnatých porostů, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 21.VII.2004, 1 ex., na světlo, 28.VII.2005, více ex., na světlo, 27.VII.2006, na světlo, 28.VII.2008, 4 ex., na světlo; 5849C25: 3.IX.2004, 2 ex., na světlo, 26.VII.2008, na světlo, 30.VII.2008, 3 ex., na světlo, 7.VIII.2008, 2 ex., na světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 9 ex., na světlo; 5948D5: 16.IX.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949A4: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; 5949A10: 1.VIII.2003, 2 ex., na světlo; 5949A13: 22.VIII.1992, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949B2: 23.IX.1995, 1 ex., smykem v travnaté bučině; 5949B4: 24.VII.1988, 4 ex., na světlo; 5949B12: 16.IV.1988, 1 ex., pod kamenem na políčku v lesu; 5949C8: 7.VII.2002, 2 ex., ve světelném lapači; 6048B8: 30.VII.2002, 3 ♀♀, na světlo v teplomilné doubravě, 17.VIII.2002, 2 ♂♂, na světlo v teplomilné doubravě; 6048D20: 27.VII.2006, 7.VIII.2006, 17.VIII.2006, 14.VII.2007, 3 ex., 17.VII.2007, 3 ex., 12.VIII.2007, 4 ex., 4.VII.2008, 5 ex., 27.VII.2008, 1 ex., 1.VIII.2008, 2 ex., 12.VIII.2008, 1 ex., 27.VIII.2008, 1 ex., 6.IX.2008, 5 ex., vše ve světelném lapači.
        Skupina A
 1. Bradycellus verbasci (Duftschmid, 1812)5848D15: 8.VI.1985, 1 ♀, na písčitém regulovaném břehu potoka, 12.VI.1985, 3 ♀♀, též imaturní na písčitém regulovaném břehu potoka; 5849C18: IV.1978, 3 ex., pod drobnými kamínky podél lesní cesty; 5849C19: 10.VIII.2003, 1 ex., 17.VIII.2003, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 27.VI.1990, 2 ex., 9.VII.1991, 1 ex., 11.VII.1991, 11 ex., 30.VII.1990, 56 ex., 6.VII.1994, 3 ex., 21.VI.1998, 3 ex., vše na světlo; 5849C25: 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D21: 24.VII.2001, 2 ♂♂, 8.VII.2002, 2 ex., 29.VII.2002, 18 ex., vše na světlo; 5948D5: 17.VI.1990, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 22.VII.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 16.IX.1990, 3 ex., pod kamenem na lesní cestě; 5949B4: 24.VII.1988, 7 ex., na světlo, 7.VII.1989, 1 ex., na světlo; 6048B8: 11.VII.2002, 6 ex., 30.VII.2002, 4 ♀♀, 17.VIII.2002, 1 ♀, vše na světlo v teplomilné doubravě; 6048D20: 1.VIII.2008, 2 ex., ve světelném lapači.
        Skupina A
 1. Calathus erratus (C. R. Sahlberg, 1827)5849C24: 22.VII.2002, 1 ex., na pastvině pod drnem; 6048B8: 19.IV.1997, 1 ex., pod kamenem na úpatí suťového lesa u řeky.
        Skupina A
 1. Calathus fuscipes (Goeze, 1777)5849C18: 17.VIII.1993, 4 ex., pod kamenem na polní cestě; 5849C21: 24.IV.1992, 2 ex., pod kamenem na polní cestě; 5849C24: 15.VII.1999, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu; 5949A4: 22.II.1998, 1 ♀, pod kamenem na teplomilné stráni.
        Skupina E
 1. Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758)5849C18: 17.VIII.1993, 3 ex., pod kamenem na polní cestě; 5849C21: 24.IX.1992, 4 ex., pod kamenem na polní cestě; 5849C24: 20.VII.2001, 1 ex., pod dřevem na pastvině, 17.VII.2002, 1 ex., v prosevu starého sena, 11.VII.2006, 1 ex., na světlo, 20.VI.2007, na světlo; 5849D21: 8.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A4: 23.VII.1989, 1 ex., na teplomilné stráni; 5949A17: 20.VI.1987, 1 ex., v prosevu staré slámy v nivě potoka; 5949A22: 20.VI.1987, 2 ex., imaturní v prosevu staré slámy.
        Skupina E
 1. Calathus micropterus (Duftschmid, 1812)5849C24: 25.VII.1988, 1 ex., pod dřevem na pastvině, 23.VII.1989, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu.
        Skupina A
 1. Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758)5948D5: 17.VI.1990, 1 ex., ve smíšeném lese; 5949A10: 6.V.2003, 2 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě; 5949A24: 18.V.1988, 3 ex., poklepem dubu; 5949B2: 3.V.1987, 2 ex., poklepem habru; 5949B3: 22.V.1989, 6 ex., poklepem dubu; 5949C13: 14.VI.1987, 2 ex., poklepem dubu; 6048B8: 18.V.1988, 6 ex., poklepem dubu, 21.V.1989, 3 ex., poklepem dubu, 6.V.1990, 2 ex., poklepem dubu; 6048B9: 22.V.1987, 16 ex., poklepem dubu a buku; 6048D1: 18.V.1989, 4 ex., poklepem dubu.
        Skupina A
 1. Carabus convexus convexus Fabricius, 17555849C17: 26.IV.1998, 1 ex., pod dřevem ve smíšeném lese; 5849C19: 21.IV.1990, 1 ex., pod kamenem v suťové habřině; 5849C24: 16.IV.1989, 1 ex., na pastvině pod dřevem, 9.VII.2000, 1 ex., v podmáčené olšině; 6048B8: 6.V.1995, 1 ex., pod kmenem v teplomilné doubravě.
        Skupina A
 1. Carabus coriaceus coriaceus Linnaeus, 17585849C13: 22.V.2004, 1 ex., pod dřevem na okraji smíšeného lesa a bučiny; 5849C17: 19.VII.2008, pod dřevem v bučině; 5849C25: 2.IX.2001, 4 ex., pod kmenem v bučině; 5949A4: 25.VI.1989, 1 ex., v nivě Klíčavy; 5949B3: 21.V.988 1 ex., pod kamenem v hlinité bučině; 6048B8: 27.VII.1988, 1 ex., v kamenité bučině, 19.IV.1997, 1 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky.
        Skupina A
 1. Carabus glabratus glabratus Paykull, 17905949B8: 22.V.1987, 1 ex., pod kůrou stojícího suchého dubu.
        Skupina A
 1. Carabus granulatus granulatus Linnaeus, 1758 5848D5: 14.VI.1992, 1 ex., ve smíšeném lese; 5849C7: 20.VI.1991, 1 ex., na okraji smíšeného lesa, 25.VI.1993, 2 ex., na lesní pasece smíšeného lesa; 5849C12: 10.XI.1996, 1 ex., zazimovaný pod kůrou padlého stromu, 4.I.1998, 1 ex., zazimovaný pod kůrou padlého stromu; 5849C13: 10.V.1992, 1 ex., v teplomilné doubravě; 5849C18: 2.IV.1988, 2 ex., zazimované pod kůrou padlého smrku ve smíšeném lese, 21.III.1992, 3 ex., zazimované v podmáčené olšině pod padlým kmenem, 5.II.1995, 2 ex., zazimovaný pod kůrou padlého stromu v podmáčené olšině; 5849C19: 22.II.1990, 2 ex., zazimovaný v padlém kmeni v nivě potoka; 5849C24: 15.IV.2000, 1 ex., na pastvině, 2.VII.2000, 1 ex., pod dřevem na pastvině, 22.VII.2000, ex., na pastvině; 5849C25: 10.IV.1988, 3 ex., zazimované v padlém buku v hlinité bučině, 16.IV.1989, 2 ex., na pastvině; 5949A4: 14.IX.1985, 1 ♂, na kamenitém břehu potoka, 28.IV.2001, 1 ♂, na teplomilné stráni; 5949A23: 10.II.1990, 1 ex., zazimovaný v nivě potoka v padlém kmeni, 26.VI.1990, 1 ex., v nivě potoka; 5949B3: 19.IV.1987, 1 ex., v hlinité bučině; 6048B8: 4.II.1990, 2 ex., zazimované pod kamenem na úpatí sutě u řeky.
        Skupina E
 1. Carabus hortensis hortensis Linnaeus, 17585848D4: 27.V.1990, 1 ex., ve smíšeném lese; 5849C6: 24.VII.1995, 1 ex., ve smíšeném lese; 5849C17: 19.VII.2008, pod dřevem v bikové bučině; 5849C24: 25.VII.1989, 2 ex., na pastvině, 2.VII.2000, 1 ex., na pastvině, 9.VII.2000, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 20.V.2001, 1 ex., v prosevu listí v bučině, 7.IX.2003, 1 ex., pod dřevem v nivě potoka na zemi; 5849C25: 12.VI.1987, 1 ex., na pastvině, 9.VI.1988, 2 ♀♀, na pastvině; 5949A10: 1.V.2009, 1 ♂, 1 ♀, pod dřevem v teplomilné doubravě; 5949B3: 19.IV.1987, 1 ex., v hlinité bučině; 6048B8: 18.V.1988, 1 ex., v teplomilné doubravě, 19.VII.1989, 1 ex., v teplomilné doubravě, 6.V.1995, 3 ex., v teplomilné doubravě, 19.VIII.1995, 3 ex., v teplomilné doubravě, 8.IX.2002, 3 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky; 6048B19: 19.X.1996, 1 ex., pod kameny v lesní nivě potoka.
        Skupina A
 1. Carabus intricatus intricatus Linnaeus, 17615848D4: 27.V.1990, 1 ex., ve smíšeném lese; 5848D14: 20.IV.1986, 2 ex., zazimované ve kmeni; 5849C17: 29.VI.2008, pod dřevem v bikové bučině; 5849C25: 1.V.1987, 2 ex., v hlinité bučině; 5949B7: 28.X.1989, 2 ex., zazimované v padlém dubu; 6048B8: 4.IV.1980, 2 ex., v teplomilné doubravě, 19.IV.1997, 3 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky; 6048B19: 11.IX.1993, 1 ex., v kamenité bučině, 19.X.1996, 3 ex., pod kamenem v lesní nivě potoka; 6049A7: 11.VI.1989, 1 ex., ve smíšeném lese.
        Skupina A
 1. Carabus irregularis irregularis Fabricius, 17926048B19: 19.X.1996, 1 ♀, pod kamenem v lesní nivě potoka.
        Skupina R, kategorie NT
 1. Carabus nemoralis nemoralis O. F. Müller, 1764 5848D4: 20.V.1991, ex., ve smíšeném lese; 5849C24: 24.IV.1994, 3 ex., ve vývržku sovy, 28.VII.2002, 1 ex., na pastvině; 6048B8: 26.IV.1986, 1 ex., v teplomilné doubravě, 19.IV.1997, 1 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky, 8.IX.2002, 1 ex., na úpatí sutě u řeky; 6048D2: 8.V.1988, 1 ex., v teplomilné doubravě; 6048D12: 27.X.1992, 1 ex., v kamenité bučině.
        Skupina A
 1. Carabus violaceus violaceus Linnaeus, 1758 – 5848D5: 26.VII.2003, 1 ♀, pod kamenem ve smrkové lese v PR, 5.VIII.2007, volně ve smrkovém lese v PR.
        Skupina A
 1. Chlaenius nigricornis (Fabricius, 1787) – 5949A10: 1.V.2003, 2 ex., 20.VI.2005, 25.IV.2009, 1 ex., vše bahnité mokřadní porosty.
        Skupina A
 1. Chlaenius nitidulus (Schrank, 1781)5849C18: V.1978, 6 ex., na osluněném písčitém břehu potoka; 5849C23: V.1964, 1 ex., na kamenitém břehu potoka.
        Skupina A
 1. Chlaenius tristis (Schaller, 1783) – 5949A10: 1.V.2003, 2 ex., na podmáčené zaplavené louce, 20.VI.2005, v bahnitém mokřadním porostu; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., na zarostlém bahnitém břehu přehrady.
        Skupina A, kategorie VU
 1. Chlaenius vestitus (Paykull, 1790)5848D15: 8.VI.1985, 1 ex., písčitém regulovaném břehu potoka; 5849C18: VIII.1963, 2 ex., na písčitém břehu potoka; 5849D21: 9.VI.2004, 1 ex., na světlo; 5949A10: 6.V.2003, 1 ex., na světlo v teplomilné doubravě, 16.IV.2009, bahnité mokřadní porosty; 5949B12: 20.VII.2008, na kamenitopísčitém břehu přehrady.
        Skupina A
 1. Clivina colaris (Herbst, 1784)5849C24: V.1981, 1 ex., na hlinitém břehu potoka, VI.1982, na hlinitém břehu potoka, 20.IV.1985, 2 ex., na hlinitém zarostlém břehu potoka, 21.VI.1998, 1 ex., na světlo; 5949A4: VIII.1962, 1 ex., na hlinitém zarostlém břehu potoka, VI.1971, 1 ex., na hlinitém zarostlém břehu potoka, V.1976, 1 ex., na hlinitém zarostlém břehu potoka; 5948D24: 6.VII.1985, 1 ex., na písčitém břehu řeky; 6048B3: 15.V.1992, 2 ex., na bahnitém zarostlém břehu řeky.
        Skupina E
 1. Clivina fossor (Linnaeus, 1758)5849C12: 21.IX.1992, 6 ex., též imaturní na zarostlém dně rybníka; 5849C24: VI.1984, 2 ex., na hlinitém břehu potoka, 21.VI.1998, 1 ex., na světlo, 15.VII.1998, 1 ex., pod kamenem na „buchtované“ pastvině, 7.IX.2003, 1 ex., pod dřevem na vlhkém místě pastviny, 20.VII.2005, v drnu na pastvině, 27.VII.2006, 1 ex., na světlo; 5849C25: 17.V.2008, v prosevu listí na okraji bučiny; 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A1: 1.V.1992, 1 ex., pod kamenem u stodoly v polích; 5949A4: 1.IV.2001, 1 ex., v mokřině v nivě potoka, 8.V.2008, pod dřevem na podmáčené louce; 5949A10: 16.IV.2009, 3 ex., v prosevu tlejícího sena; 5949A23: 26.VI.1990, 1 ex., v nivě potoka; 5949B4: 24.VII.1988, 1 ex., na světlo; 6048B3: 15.V.1992, 1 ex., na zarostlém bahnitém břehu řeky, 28.VI.1997, 4 ex., na bahnitém břehu řeky, 25.IV.1999, 1 ex., na bahnitém břehu řeky, 1.V.2002, 2 ex., na hlinitém břehu řeky.
        Skupina E
 1. Cymindis angularis Gyllenhal, 18105849C24: V.1982, 4 ex., pod kamenem na teplomilné stráni; 5949A4: X.1984, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 12.IV.1987, 2 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 23.VII.1989, 5 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 31.III.1990, 2 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 9.IX.1990, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 18.VII.1993, 14 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 10.IV.1994, 3 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 21.IV.2002, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 25.VII.2004, 1 ex., imaturní v prosevu na teplomilné stráni; 5949B2: 23.IX.1995, 4 ex., pod kamenem na teplomilné stráni.
        Skupina A
 1. Cymindis humeralis (Fourcroy, 1785)5849C24: 17.VI.1984, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, X.1984, 1 ♀, pod kamenem na teplomilné stráni, 2.VI.1985, 3 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 19.V.2002, 1 ex., v prosevu sena; 5949A4: 2.VI.1985, 6 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 12.IV.1987, 5 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 10.IV.1988, 4 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 23.VII.1989, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 18.VII.1993, 4 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 17.XI.2000, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni.
        Skupina A
 1. Demetrias monostigma Samouelle, 18195848D15: 3.VI.1990, 6 ex., na pasece v meliorační brázdě pod vegetací, 23.VI.1990, 3 ex., na pasece v meliorační brázdě pod vegetací; 5849C1: 24.VI. 2004 1 ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníka, 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka; 5849C6: 30.VIII.1999, 1 ex., imaturní v prosevu staré trávy; 5849C7: 16.V.1993, 1 ex., smykem v nivě potoka, 13.VII.1997, 1 ex., smykem v nivě potoka, 29.IV.2001, 5 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849C12: 14.IX.1992, 3 ex., v prosevu suché trávy na pasece, 11.I.1998, 2 ex., pod kamenem na břehu rybníka; 5849C17: 7.VII.1998, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 20.VII.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka, 12.IV.2004, 1 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka, 27.VIII.2005, 1 ex., imaturní v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C24: 10.V.1998, 1 ex., pod kamenem na pastvině, 2.VII.2000, 1 ex., imaturní v prosevu staré trávy, 19.V.2002, 1 ex., v prosevu staré trávy, 9.VI.2002, 1 ex., v prosevu starého sena, 30.IV.2006, 2 ex., v prosevu starého sena na pastvině; 5849D21: 1.VI.2002, 1 ex., v prosevu staré trávy, 18.VI.2002, 15 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5949A4: 29.IX.1996, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 11.VIII.2000, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 5.VI.2005, 1 ex., na hlinitém břehu potoka; 5949A10: 1.V.2002, 2 ex., na podmáčené zaplavené louce, 20.VI.2005, v bahnitém mokřadním porostu; 5949B7: 10.VII.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949B11:29.VIII.2004, 1 ex., smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady, 21.V.2005, smykem podmáčených porostů na břehu přehrady, 14.V.2006, pod kamenem na údolní cestě, 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady; 5949B12: 8.VI.2002, 2 ex., smykem v nivě potoka.
        Skupina A
 1. Diachromus germanus (Linnaeus, 1758)5949B12: 22.VIII.2007, imaturní ex., pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka.
  Poznámka: druh uváděný pro území Bohemia v Check–listu (Jelínek 1993) jako vyhynulý. V posledních letech    opět pro území Bohemia zaznamenaný (P. Moravec, pers. comm., 2007).
        Skupina A
 1. Dromius agilis (Fabricius, 1787)5849C2: 10.II.1996, 3 ex., pod kůrou stojící jedle; 5849C7: 16.II.2002, 5 ex., pod kůrou osiky, 16.II.2002, 4 ex., pod kůrou stojící olše; 5849C11: 1.XI.1987, 2 ex., pod dřevem položeným u paty dubu; 5849C12: 22.III.1986, 8 ex., pod kůrou stojícího dubu; 5849C13: 29.III.1992, 4 ex., pod kůrou stojící lípy, 29.I.1995, 3 ex., pod kůrou stojícího topolu, 29.I.1995, 6 ex., pod kůrou stojícího jírovce; 5849C14: XI.1982, – II.1983, 87 ex., pod kůrou stojící jedle; 5849C17: 19.X.2008, 1 ex., pod dřevem na pařezu v podmáčené olšině na Loužku; 5849C18: XII.1985, 4 ♂♂, 8 ♀♀, pod kůrou stojícího jírovce, 5.II.1995, 12 ex., pod kůrou stojícího javoru, 18.III.2001, 1 ex., pod kůrou stojícího topolu; 5849C24: VI.1982, 1 ex., poklepem borovice, 17.II.1988, 3 ex., pod kůrou stojící borovice, 10.VI.1988, 1 ex., poklepem suché lípy, 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 16.VII.1988, 1 ex., poklepem dubu, 20.V.1989, 1 ex., poklepem borovice, 16.VII.1989, 2 ex., poklepem lípy, 23.II.1990, 6 ex., pod kůrou stojícího javoru, 30.V.1992, 3 ex., poklepem dubu, 22.II.1996, 3 ex., pod kůrou stojící borovice, 1.VI.1997, 1 ex., poklepem smrku, 23.XI.1997, 2 ex., pod kůrou stojícího dubu; 5849D19: XI.1982, – II.1983, 310 ex., pod kůrou stojící jedle, 29.XI.1986, 11 ex., pod kůrou stojícího dubu; 5948B5: 11.II.1995, 7 ex., pod kůrou stojícího topolu; 5949A4: 20.VII.1986, 3 ex., poklepem lípy a buku, 24.II.1990, 2 ex., pod kůrou stojícího javoru, 2.III.1991, 2 ex., pod kůrou stojícího javoru; 5949B4: 6.XII.1986, 9 ex., pod kůrou stojícího dubu; 5949B12: 19.III.1988, 1 ex., pod kůrou stojící borovice; 6048B4: 16.VII.1991, 2 ex., poklepem suchého dubu; 6048B8: 7.VI.1987, 3 ex., poklepem habru, 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, 10.VII.1987, 1 ex., poklepem dubu, 26.VI.1988, 1 ex., poklepem suchých dubových větví, 4.II.1990, 3 ex., pod kůrou stojícího javoru, 15.V.1992, 4 ex., poklepem dubu; 6048B14: 19.VII.1986, 1 ex., poklepem dubu; 6048D6: 8.V.1988, 1 ex., poklepem habru.
        Skupina A
 1. Dromius angustus Brullé, 18345849C14: XI.1982, – II.1983, 10 ex., pod kůrou stojící jedle; 5849D19: XI.1982, – II.1983, 187 ex., pod kůrou stojící jedle.
        Skupina A
 1. Dromius fenestratus (Fabricius, 1794)5849C7: 24.V.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C14: II.1983, pod kůrou stojící jedle; 5849C18: 3.IX.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 14.II.1988, 2 ex., pod kůrou stojící borovice, 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 8.VIII.1991, 1 ex., poklepem suché borovice; 5849D19: XI.1982, pod kůrou stojící jedle, II.1983, pod kůrou stojící jedle; 5949B4: 6.XII.1986, 2 ex., pod kůrou stojící dubu; 5949C13: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem habru.
        Skupina A
 1. Dromius kuntzei Polentz, 19395849C14: II.1983, 1 ex., pod kůrou jedle.
        Skupina A
 1. Dromius quadrimaculatus (Linnaeus, 1758)5849C2: 10.II.1996, 1 ex., pod kůrou stojící jedle; 5849C7: 16.II.2002, 4 ex., pod kůrou stojící olše; 5849C13: 29.III.1992, 2 ex., pod kůrou stojícího dubu, 29.I.1995, 1 ex., pod kůrou stojícího topolu, 29.I.1995, 2 ex., pod kůrou stojícího jírovce; 5849C14: XI.1982, – II.1983, 150 ex., pod kůrou stojící jedle; 5849C18: XII.1985, 12 ex., pod kůrou stojícího jírovce; 5849C24: 23.II.2003, 4 ex., pod kůrou stojící lípy, 25.VII.1988, 1 ex., poklepem dubu, 22.VIII.1996, 1 ex., smykem, 15.VII.1998, 1 ex., poklepem buku, 11.VII.2006, 1 ex., na světlo, 27.VII.2006, 1 ex., na světlo; 5849C25: 6.VI.1987, 1 ex., poklepem buku; 5849D19: XI.1982, – II.1983, 258 ex., pod kůrou stojící jedle, 29.XI.1986, 3 ex., pod kůrou stojícího dubu; 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5948B5: 20.III.1993, 4 ex., pod kůrou stojícího topolu; 5949A4: 1.VI.1986, 1 ex., poklepem lípy, 24.II.1990, 4 ex., pod kůrou stojícího javoru, 2.III.1991, 1 ex., pod kůrou stojícího javoru; 5949A10: 1.VIII.2003, 1 ex., na světlo v teplomilné doubravě; 5949B4: 6.XII.1986, 21 ex., pod kůrou stojícího dubu; 5949B12: 19.III.1988, 3 ex., pod kůrou stojící borovice; 5949C11: 16.III.1985, 6 ex., pod kůrou stojící olše; 6048B8: 11.VII.2002, 1 ex., na světlo v teplomilné doubravě, 2.V.1987, 4 ex., poklepem habru, 10.VII.1987, 1 ex., poklepem dubu, 16.VI.1988, 2 ex., poklepem dubu, 26.VII.1988, 2 ex., poklepem dubu, 4.II.1990, 2 ex., pod kůrou stojícího javoru v suťovém lese, 11.VI.1992, 1 ex., poklepem dubu; 6048D20: 14.VII.2007, 3 ex., 6.IX.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
        Skupina A
 1. Dromius schneideri Crotch, 18715849C14: XII.1982, 2 ex., pod kůrou stojící jedle; 5849C24: V.1981, 1 ex., poklepem borovice, 17.VI.1986, 1 ex., poklepem borovice, 14.II.1988, 11 ex., pod kůrou stojící borovice, 16.VII.1989, 2 ex., poklepem borovice, 30.IV.1995, 1 ex., poklepem borovice; 5849D19: XII.1982, 14 ex., pod kůrou stojící jedle; 5948D20: 5.II.1989, 3 ex., pod kůrou stojící borovice; 5949B4: 6.XII.1986, 2 ex., pod kůrou stojící dubu; 5949B7: 15.I.1989, 6 ex., pod kůrou stojící borovice; 5949B12: 19.III.1988, 14 ex., pod kůrou stojící borovice.
        Skupina A
 1. Dyschirius aeneus (Dejean, 1825)5849C7: 7.VIII.1990, 4 ex., na břehu rybníka; 5849C24: 30.VII.1990, 1 ex., na světlo, 3.VII.1994, 1 ex., na světlo; 5949A4: V.1976, 1 ex., na hlinitém břehu melioračních rýh v nivě potoka, VI.1978, 2 ex., 1976, 1 ex., na hlinitém břehu melioračních rýh v nivě potoka, VII.1982, 2 ex., 1976, 1 ex., na hlinitém břehu melioračních rýh v nivě potoka; 6048B3: 15.V.1992, 1 ex., na zarostlém bahnitém břehu řeky.
        Skupina E
 1. Dyschirius globosus (Herbst, 1784)5848D4: 27.V.1990, 12 ex., na meliorační podmáčené hlinitopísčité ploše v lese; 5848D5: 9.V.1993, 4 ex., vyšlapáváním mokřadních porostů v PR, 19.VII.2003, 1 ex., ve vývratu v mokřině v PR; 5848D15: 8.VI.1985, 4 ex., na regulovaném břehu potoka s hlinitopísčitým podkladem, 14.V.1988, 1 ex., na dně meliorační brázdy na pasece, 29.V.1989, 3 ex., na zarostlém dně meliorační brázdy na pasece; 5849C7: 22.VI.1991, 4 ex., na zarostlé meliorační brázdě v nivě potoka; 5849C11: 12.VI.1985, 3 ex., na meliorační hlinitopísčité ploše na pasece, 30.VII.1985, 1 ex., na meliorační hlinitopísčité ploše na pasece, 3.VI.1990, 6 ex., na meliorační brázdě na pasece; 5849C18: 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C24: 1.VII.1989, 3 ex., v podmáčené prohlubni nepaseného travnatého porostu, 23.VII.1989, 11 ex., v podmáčené prohlubni nepaseného travnatého porostu, 9.VI.2002, 4 ex., v prosevu starého sena, 17.VII.2002, 6 ex., v prosevu starého sena, 28.VII.2002, 4 ex., v prosevu starého sena; 5849D21: 1.VI.2002, 2 ex., na bahnitém zarostlém břehu rybníka, 8.VII.2003, více ex., na bahnitém břehu rybníka, 27.VII.2005, bahnité břehy rybníka bez vegetace; 5949A4: VI.1975, 1 ex., na hlinitém břehu potoka, V.1981, 1 ex., na hlinitém břehu potoka, 25.VII.2004, 4 ex., v prosevu mokřadního detritu v nivě potoka; 5949A10: 2.VII.2005, 2 ex., v trusu vysoké zvěře; 5949B12: 26.IV.2004, 2 ex., v prosevu náplavu na břehu přehrady, 22.VIII.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady, 22.VIII.2007, v prosevu starého sena v nivě potoka, 20.VII.2008, na bahnitém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka, 16.VIII.2009, prošlapáváním kamenitopísčitého břehu přehrady; 6048B3: 15.V.1992, 6 ex., na zarostlém bahnitém břehu řeky, 3.V.1997, 1 ex., na hlinitém břehu řeky, 22.VI.1997, 5 ex., na hlinitém břehu řeky, 1.V.2002, 4 ex., na hlinitém břehu řeky.
        Skupina E
 1. Dyschirius nitidus nitidus (Dejean, 1825) – 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo.
        Skupina A
 1. Elaphropus [= Tachys] diabrachys Kolenati, 1845 – 5949B12: 16.VIII.2007, pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka.
        Skupina A
 1. Elaphropus [= Tachys] parvulus (Dejean, 1831)5849C12: 24.IV.1994, 1 ex., pod kamenem na skrývce zeminy asi 3–4 roky staré v nivě potoka u rybníka; 5949A4: 20.VIII.1994, 1 ex., pod kamenem na úpatí teplomilné stráně, 5.IX.1999, 3 ex., pod kamenem na úpatí teplomilné stráně; 5949B12: 26.IV.2004, 1 ex., v prosevu na úpatí teplomilné stráně, 22.VIII.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady.
        Skupina A
 1. Elaphropus[= Tachys] quadrisignatus (Duftschmid, 1812)6048B13: IV.1974, 15 ex., na písčitém břehu potoka.
        Skupina A
 1. Elaphrus aureus P. W. J. Müller, 1821 – 6048B3: 1.V.2001, 16 ex., na bahnitém břehu řeky.
        Skupina R
 1. Elaphrus cupreus Duftschmid, 18125849C7: 6.VIII.1990, 4 ex., též imaturní na břehu rybníka; 5849C13: 10.V.1992, 8 ex., na břehu rybníka; 5849D21: 1.VI.2002, 1 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka; 5948D24: 6.VII.1985, 1 ex., na hlinitém břehu řeky; 5949A10: 1.V.2002, 8 ex., 20.VI.2005, 16.IV.2009, 25.IV.2009, vše bahnité mokřadní porosty; 6048B3: 3.V.1997, 12 ex., na břehu řeky.
        Skupina A
 1. Elaphrus riparius (Linnaeus, 1758)5849C7: 7.VIII.1990, 6 ex., na břehu rybníka, 3.VI.1999, 1 ex., na břehu rybníka; 5849C12: 28.VII.2001, 14 ex., na bahnitém břehu potoka; 5849C13: 10.V.1992, 3 ex., na břehu rybníka; 5849C24: 2.VI.1985, 7 ex., na písčitém břehu potoka; 5849D21: 28.VI.2003, 3 ex., na bahnitém břehu rybníka, 27.V.2005, více ex., na odkrytém bahnitém břehu rybníka; 5948D24: V.1981, 2 ex., na hlinitém břehu řeky, 20.IV.1985, 3 ex., na hlinitém břehu řeky, 6.VII.1985, 1 ♂, 2 ♀♀, na písčitém břehu řeky; 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., 20.VI.2005, 16.IV.2009, 25.IV.2009, vše bahnité mokřadní porosty.; 5949B11: 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady; 5949B12: 10.VII.2001, 2 ex., na kamenitém břehu přehrady, 6.VII.2002, 4 ex., na kamenitém břehu přehrady, 21.VII.2002, více ex., na bahnitém břehu přehrady, 20.VII.2008, na bahnitém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka; 6048B3: 3.V.1997, 9 ex., na břehu řeky.
        Skupina E
 1. Epaphius [= Trechus] secalis (Paykull, 1790)5848D15: 12.VI.1985, 1 ♂, imaturní, 30.VII.1985, 1 ♀, vše na regulovaném písčitém břehu potoka, 12.VII.1985, 4 ♂♂, 2 ♀♀, 20.VII.1985, 1 ♂, 3.VIII.1985, 1 ex., vše na písčité pasece s mladou monokulturou borovice, 5.IX.1987, 1 ex., na meliorační brázdě na pasece; 5849C7: 2.VII.1991, 1 ex., na zarostlém břehu rybníka; 5849C18: 20.VI.1984, 3 ex., v náplavu potoka, 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C19: 30.VI.1988, 1 ex., v náplavu potoka; 5849C23: 3.VI.1986, 1 ex., v náplavu potoka; 5849C24: 23.VII.1989, 6 ex., v podmáčené prohlubni nepaseného travnatého porostu, 20.VIII.1997, 1 ex., pod dřevem na pastvině, 17.VI.2001, v prosevu staré trávy na pastvině, 17.VII.2002, 1 ex., v prosevu starého sena; 5948D24: 6.X.1985, 1 ex., pod dřevem v nivě řeky; 6048B3: 19.VI.1993, 1 ex., na břehu řeky.
        Skupina A
 1. Europhilus fuliginosus (Panzer, 1809)5848D5: 4.VIII.1991, 5 ex., prošlapáváním porostů rašeliníku v PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5848D15: 29.V.1989, 4 ex., na zarostlém dně meliorační brázdy na pasece, 3.VI.1990, 2 ex., v meliorační brázdě na pasece; 5849C1: 2.IX.1992, 1 ex., prošlapáváním porostů rašeliníku, 3.VIII.2003, 2 ex., na bahnitém zarostlém břehu rybníka, 24.VI. 2004 více ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníka, 14.VIII.2007, prošlapem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle; 5849C18: 3.VI.1986, 1 ex., v náplavu potoka, 21.III.1991, 3 ex., v podmáčené olšině, 25.V.2002, 2 ex., smykem v nivě potoka, 18.II.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě potoka, 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka, 15.IX.2007, v prosevu staré trávy v nivě potoka; 5849C24: III.1975, 2 ex., na kamenitém břehu potoka, 20.VI.1984, 2 ex., v nivě potoka, 23.VII.1989, 2 ex., v podmáčené prohlubni nepaseného travnatého porostu; 5849D21: 27.V.2005, 2 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka; 5948D24: 20.IV.1985, 3 ex., na travnatém břehu řeky; 5949A10: 16.IV.2009, bahnité mokřadní porosty; 5949B8: 23.V.1987, 1 ex., na bahnitém břehu potoka, 5949B11: 14.V.2006, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě; 5949B12:16.VIII.2007, v prosevu listí v úžlabině přítoku Lánského potoka u přehrady, 22.III.2009, pod dřevem v nivě Lánského potoka u přítoku do přehrady.
        Skupina A
 1. Europhilus gracilis (Sturm, 1824)5848D5: 20.IV.2003, 2 ex., na podmáčeném zarostlém břehu potoka v PR; 5848D15: 7.VII.1985, 1 ♀, na regulovaném písčitém břehu potoka, 30.VII.1985, 1 ♀, v podmáčené prohlubni v lese; 5849C1: 15.V.2005, v prosevu podmáčených travnatých okrajů rybníka a v podmáčené olšině, 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C7: 23.III.1997, 1 ex., zazimovaný v padlém stromu v nivě potoka, 29.IV.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C13: 19.VIII.1990, 2 ex., na zarostlém dně rybníka, 10.V.1992, 4 ex., na břehu rybníka pod dřevem; 5849C18: 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C19: 30.VI.1988, 6 ex., v náplavu; 5849C24: XII.1971, 2 ex., zazimované v padlém stromu v nivě potoka, 16.VII.1989, 1 ex., v podmáčené prohlubni nepaseného travnatého porostu; 5849D21: 1.VI.2002, 4 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka; 5949A10: 1.V.2003, 6 ex., na podmáčené zaplavené louce; 6048B3: 19.VI.1993, 1 ex., na zarostlém břehu řeky.
        Skupina A
 1. Europhilus micans (Nicolai, 1822)5948D24: VI.1984, 30 ex., na zarostlém bahnitém břehu řeky, 20.IV.1985, 9 ex., na zarostlém bahnitém břehu řeky, 6.VII.1985, 1 ♂, 2 ♀♀, na zarostlém bahnitém břehu řeky; 5949A10: 1.V.2003, 6 ex., na podmáčené zaplavené louce, 20.VI.2005, více ex., v bahnitém mokřadním porostu; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., na zarostlém bahnitém břehu přehrady; 6048B3: 15.V.1992, 6 ex., 20.VI.1992, 4 ex., 19.VI.1993, 12 ex., 7.V.1995, 4 ex., 19.IV.1997, 3 ex., 3.V.1997, 2 ex., vše na zarostlém bahnitém břehu řeky; 6048B8: 4.II.1990, 2 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky.
        Skupina A
 1. Europhilus piceus (Linnaeus, 1758) – 5849C1: 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5949A10: 20.VI.2005, v bahnitém mokřadním porostu.
        Skupina A
 1. Europhilus thoreyi [= pelidnus (Paykull, 1797)] (Dejean, 1828) – 5849C1: 3.VIII.2003, 1 ex., na bahnitém zarostlém břehu rybníka, 24.VI. 2004 3 ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníka, 15.V.2005, v prosevu podmáčených travnatých okrajů rybníka, 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka, 14.VIII.2007, prošlapem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle; 5849D21: 24.VII.2001, 1 ex., na světlo.
        Skupina A
 1. Harpalus affinis [= aeneus (Fabricius, 1775)] (Schrank, 1781)5848D5: 10.VI.1994, 1 ex., plně okřídlený ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese; 5848D14: 10.IX.1989, 2 ex., imaturní na lesní cestě, 26.VIII. 1985 2 ex., na lesní cestě; 5848D15: 8.VI.1985, 2 ♂♂, 3 ♀♀, pod kamenem na regulovaném břehu potoka, 30.VI.1985, 3 ♀♀, pod kamenem na regulovaném břehu potoka, 30.VII.1985, 2 ♂♂, pod kamenem na regulovaném břehu potoka, 14.IX.1985, 7 ♂♂, 2 ♀♀, pod kamenem na regulovaném břehu potoka, 5.IX.1987, 1 ♀, na meliorační brázdě na pasece; 5849C7: 7.VII.1985, 1 ex., na písčité pasece s mladou monokulturou borovice; 5849C12: 8.V.1992, 2 ex., na suchém místě v nivě potoka, 21.IX.1992, 4 ex., na zarostlém dně rybníka, 24.IV.1994, 3 ex., skrývce zeminy v lese, 18.IV.1999, 3 ex., na skrývce zeminy v lese; 5849C17: 10.VI.2007, pod kamenem v bučině; 5849C22: 19.IV.1992, 2 ex., pod kamenem u stodoly v polích; 5849C24: 2.VI.1985, 7 ex., v nivě potoka, 27.VII.1985, 1 ex., na pastvině, 10.VI.1988, 1 ex., na pastvině, 6.VII.1996, 1 ex., na pastvině, 5.VIII.2000, 14 ex., na bývalém políčku v lese, 1.VI.2002, 6 ex., na bývalém políčku v lese; 5948D24: VII.1980, 1 ex., v nivě řeky, 20.IV.1985, 3 ex., v nivě řeky, 6.X.1985, 2 ♂♂, 2 ♀♀, v nivě řeky; 5949A4: 20.VIII.1994, 3 ex., na suchém místě v nivě potoka; 5949A17: 20.VI.1987, 4 ex., v prosevu staré slámy v nivě potoka; 5949A22: 20.VI.1987, v prosevu staré slámy v nivě potoka; 5949B11: 16.IV.2005, v prosevu listí na úpatí doubravy a údolní cesty; 5949B12: 16.IV.1988, 6 ex., na políčku v lese; 6048B8: 26.IV.1986, 1 ♂, 4.IV.1988, 1 ex., vše na teplomilné stráni.
        Skupina E
 1. Harpalus atratus Latreille, 18045949A4: VIII.1984, 1 ♀, na teplomilné stráni pod kamenem, 8.V.2008, pod dřevem na podmáčené louce; 6048B8: 16.VI.1988, 1 ♀, pod dřevem v teplomilné doubravě, 6.V.1995, 1 ♀, smykem v doubravě, 7.V.2000, 1 ♂, pod kamenem v doubravě.
        Skupina A
 1. Harpalus distinguendus (Duftschmid, 1812) – 5849C24: 1.VI.2002, 1 ♀, pod kamenem na bývalém políčku v lese.
        Skupina E
 1. Harpalus frölichii STURM, 1818 5849C24: 28.VII.2005, 1 ♂, 1 ♀, na světlo; 5849C25: 30.VII.2008, 1 ex., na světlo.
        Skupina A
 1. Harpalus honestus (Duftschmid, 1812)5848D15: 30.VII.1985, 2 ♂♂, na meliorační ploše s hlinitopísčitým podkladem v lese, 14.IX.1985, 2 ♂♂, na meliorační ploše s hlinitopísčitým podkladem v lese; 5849C24: 1.VI.2002, 2 ex., pod kameny na bývalém políčku v lese; 5949A4: 2.VI.1985, 1 ex., pod kamenem v suché nivě přítoku Klíčavy; 5949B12: 18.VIII.2001, 1 ex., na teplomilné stráni, 12.V.2002, 1 ex., pod kamínky na okraji teplomilné stráně a dubohabřiny, 27.IV.2003, 1 ♀, v prosevu na teplomilné stráni; 6048B4: 17.V.1997, 1 ex., na lesní cestě ve smíšeném lese; 6048B8: 26.IV.1986, 1 ♂, 1 ♀, 4.IV.1988, 2 ex., vše na teplomilné stráni.
        Skupina E
 1. Harpalus latus (Linnaeus, 1758)5849C7: 20.VII.1985, 1 ♀, na písčité pasece s mladou monokulturou borovice, 3.VIII.1985, 1 ex., na písčité pasece s mladou monokulturou borovice, 15.IX.1990, 1 ex., pod dřevem v bikové bučině, 21.VIII.1994, 1 ex., na okraji pole a lesa; 5849C21: 24.IV.1992, 2 ex., na polní cestě; 5849C22: 19.IV.1992, 1 ex., pod kamenem u stodoly v polích; 5849C24: 16.VII.1989, 3 ex., v prosevu listí v bučině, 23.VII.1989, 2 ex., v prosevu listí v bučině, 19.V.2002, 1 ex., v prosevu pokosené trávy na pastvině, 9.VI.2002, 1 ex., v prosevu starého sena; 5949A4: 2.VI.1985, 1 ex., pod kamenem v suché nivě přítoku Klíčavy, 6.IV.1997, 1 ♀, pod kamenem na teplomilné stráni, 1.IV.2001, 1 ex., na teplomilné stráni; 5949A10: 10.V.2003, 1 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě, 8.V.2004, 1 ex., v prosevu listí v doubravě; 6048B3: 3.V.1997, 1 ex., na kamenitém břehu řeky, 29.VI.1997, 1 ex., na břehu řeky; 6048B8: 19.IV.1997, 2 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky, 27.V.2001, 1 ex., v teplomilné doubravě, 8.IX.2002, 2 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky.
        Skupina A
 1. Harpalus luteicornis (Duftschmid, 1812)5949A4: IV.1978, 1 ♀, pod kamenem na teplomilné stráni; 5949A10: 1.V.2009, 1 ♂, 1 ♀, pod dřevem v teplomilné doubravě.
        Skupina A
 1. Harpalus pumilus [= vernalis (Fabricius, 1801)] (Sturm, 1818)5949A4: V.1973, 1 ♀, na teplomilné stráni, 31.III.1990, 2 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 21.III.1993, 6 ex., na teplomilné stráni, 10.IV.1994, 2 ex., na teplomilné stráni, 6.VII.1994, 4 ex., pod kameny na teplomilné stráni, 6.IV.1997, 1 ex., na teplomilné stráni, 1.IV.2001, 1 ex., na teplomilné stráni, 28.IV.2001, 3 ex., na teplomilné stráni, 21.IV.2002, 2 ♂♂, 3 ♀♀, pod kameny na teplomilné stráni, 30.IV.2006, 3 ex., v prosevu na teplomilné stráni; 5949A22: 20.VI.1987, 1 ex., na poli; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 19.VI.1993, 1 ex., na okraji teplomilné doubravy a teplomilné stráně, 19.VIII.1995, 2 ex., na teplomilné stráni, 27.V.2001, 1 ex., v prosevu listí na okraji doubravy a teplomilné stráně.
        Skupina A
 1. Harpalus quadripunctatus Dejean, 18295949A4: VIII.1984, 1 ♀, v kamenité suti.
        Skupina A
 1. Harpalus rubripes (Duftschmid, 1812)5849C7: 30.VII.1985, 1 ex., na regulovaném břehu potoka; 5849C12: 18.IV.1999, 1 ex., pod kamenem na skrývce zeminy v lese; 5849C24: 2.VII.2000, 1 ex., pod drnem na „buchtované“ pastvině; 5849C25: 17.VI.1993, 1 ♂, 1 ♀, při kopulaci na lesní cestě; 5949A4: 21.IV.2002, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni; 5949A22: 20.VI.1987, 2 ex., na poli pod kamenem; 5949B12: 22.VIII.2007, pod kamenem na úpatí teplomilné stráně; 6048B8: 5.VIII.1995, 1 ♀, smykem v teplomilné doubravě; 6048B13: VII.1974, 1 ex., na kamenitém břehu potoka.
        Skupina E
 1. Harpalus rufipalpis [= rufitarsis (Duftschmid, 1812)] (Sturm, 1818)5848D9: 20.VII.1993, 1 ex., imaturní na lesní cestě ve smíšeném lese; 5848D15: 8.VI.1985, 4 ♂♂, 2 ♀♀, 30.VI.1985, 1♂, 30.VII.1985, 2 ♂♂, vše na sporadicky zatravněné meliorační ploše s hlinitopísčitým podkladem; 5849C7: 25.VI.1993, 1 ♂, imaturní na pastvině; 5849C18: VII.1973, 1 ex., pod kamenem na lesní louce, IV.1978, 2 ex., na lesní louce; 5849C24: VI.1980, 2 ex., na teplomilné stráni, IV.1981, 6 ex., na teplomilné stráni, 5.VIII.2000, 1 ex., na políčku v lese, 1.VI.2002, 1 ex., pod kamenem na bývalém políčku v lese; 5849C25: 9.V.1986, 1 ex., na pastvině pod dřevem; 5949A4: 6.VI.1987, 2 ex., na teplomilné stráni, 10.IV.1988, 2 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 23.IV.1989, 2 ♂♂, na teplomilné stráni, 21.V.1995, 2 ex., na teplomilné stráni, 6.IV.1997, 2 ex., na teplomilné stráni, 28.IV.2001, 1 ex., na teplomilné stráni, 21.IV.2002, 2 ♀♀, na teplomilné stráni; 5949B12: 16.IV.1988, 6 ex., též imaturní pod kamínky na políčku v lese; 6048B8: V.1981, 1 ♂, 1 ♀, na teplomilné stráni, VII.1984, 1 ex., na teplomilné stráni, 22.IV.1986, 2 ex., na teplomilné stráni, 4.IV.1988, 1 ex., teplomilné stráni, 17.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 1 ex., na teplomilné stráni, 21.VI.1991, 3 ex., na teplomilné stráni, 16.VII.1991, 1 ♀, na teplomilné stráni, 6.V.1995, 1 ♂, 1 ♀, pod dřevem v teplomilné doubravě, 6.V.1995, 2 ♂♂, 4 ♀♀, na teplomilné stráni, 28.V.1995, 3 ex., pod kamenem v kamenité doubravě, 19.VIII.1995, 2 ex., na teplomilné stráni, 24.V.1999, 1 ♀ smykem v teplomilné doubravě, 7.V.2000, 1 ex., v teplomilné doubravě pod kamenem, 1.V.2002, 1 ♀, smykem v teplomilné doubravě.
        Skupina A
 1. Harpalus serripes (Quensel, 1806) – 5849C24: 9.VI.2002, 1 ex., v prosevu starého sena.
        Skupina A
 1. Harpalus signaticornis (Duftschmid, 1812) 6048B8: 7.V.1995, 2 ex., pod kamenem v teplomilné doubravě se sutí a vřesem, 28.V.1995, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě se sutí a vřesem, 19.VIII.1995, 1 ex., imaturní na teplomilné stráni.
        Skupina E
 1. Harpalus solitaris [= fuliginosus (Duftschmid, 1812)] (Dejean, 1829)5849C7: 22.VI.1991, 1 ♂, na pasece pod dřevem ve smíšeném lese.
        Skupina A
 1. Harpalus subcylindricus Dejean, 18295949A4: 31.III.1990, 4 ex., 20.V.1990, 3 ex., 1.IV.2001, 2 ex., 28.IV.2001, 2 ex., 21.IV.2002, 26 ex., vše pod kamenem na teplomilné stráni.
        Skupina A
 1. Harpalus tardus (Panzer, 1797)5849C24: 5.VIII.2000, 1 ex., na políčku v lese; 5849C25: 26.VII.2008, na světlo; 5949A4: 21.V.1995, 1 ex., na teplomilné stráni; 5949B12: 12.V.2001, 1 ex., pod kamínky na okraji teplomilné stráně a doubravy; 6048B8: V.1981, 1 ex., na teplomilné stráni, 21.VI.1991, 1 ♀ na teplomilné stráni, 6.V.1995, 2 ♀♀ smykem v teplomilné doubravě, 25.VI.1995, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě; 6048B13: IV.1974, 2 ♂♂, 1 ♀ na písčitém břehu potoka.
        Skupina E
 1. Lasiotrechus discus (Fabricius, 1792)5849C7: 29.VII.1991, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C13: 16.X.1990, 1 ex., na zarostlém dně vypuštěného rybníka; 5849C18: VIII.1963, 2 ex., na písčitém břehu potoka; 5849C24: 30.VII.1990, 1 ex., na světlo, 20.VI.2007, na světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 5 ex., na světlo; 5949B4: 14.VII.1988, 8 ♂♂, 1 ♀, na světlo, 7.VII.1989, 5 ex., na světlo.
        Skupina A
 1. Lebia chlorocephala (Hoffmann, Koch, P. Müller & Linz, 1803)5849C12: 23.IV.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 2.III.1972, 1 ex., 7.V.1978, 4 ex., vše pod kamenem na teplomilné stráni; 5949A4: IV.1982, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 6.IV.1997, 1 ex., na teplomilné stráni, 30.IV.2006, 1 ex., v prosevu na teplomilné stráni; 5949B11: 21.V.2005, smykem podmáčených porostů na břehu přehrady; 6048B3: 29.VI.1997, 1 ex., smykem na břehu řeky, 1.V.2001, 1 ex., smykem na břehu řeky.
        Skupina A
 1. Lebia cruxminor (Linnaeus, 1758) 5849C24: V.1972, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka na suchém místě, V.1980, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka na suchém místě; 5949A4: IV.1981, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 6.VI.1987, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.VI.1987, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 10.IV.1988, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 20.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.IV.2002, 2 ex., pod kamenem na teplomilné stráni; 5949B2: 5.VIII.2001, 1 ex., poklepem habru na teplomilné stráni; 5949B12: 6.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949C23: 27.VI.1999, 1 ex., smykem na lesní cestě; 6048B8: 27.V.2001, 1 ex., poklepem dubu v teplomilné doubravě.
        Skupina A
 1. Leistus ferrugineus (Linnaeus, 1758)5849C24: III.1974, 2 ex., v nivě potoka, 1.VII.1989, 1 ex., na pastvině; 5949A1: 1.V.1992, 1 ex., pod kamenem u stodoly v polích; 6048B3: 29.VI.1997, 2 ex., na břehu řeky; 6048B8: 27.V.2001, 1 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě, 8.IX.2002, 13 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky.
        Skupina E
 1. Leistus montanus kultianus Farkac & Fassati, 1999 5949A4: 6.V.1984, 4 ex., v kamenité suti.
        Skupina R
 1. Leistus terminatus [= rufescens (Fabricius, 1775)] (Hellwig in Panzer, 1793) 5848D15: 29.V.1989, 28 ex., na zarostlém dně meliorační brázdy na pasece ve smíšeném lese, 3.VI.1990, 16 ex., též imaturní na zarostlém dně meliorační brázdy na pasece, 23.VI.1990, 7 ex., na meliorační brázdě na pasece; 5849C18: 20.VI.1984, 5 ex., na zarostlém břehu potoka; 5849C19: 30.VI.1988, 2 ex., v náplavu přítoku Klíčavy; 5849C23: IV.1980, 1 ex., na zarostlém břehu potoka; 5849C24: 20.V.1990, 2 ex., v podmáčené prohlubni travnatého porostu; 5949A4: 5.VI.2005, 1 ex., na hlinitém břehu potoka.
        Skupina A
 1. Licinus hoffmannseggii (Panzer, 1803) 6048B8: VII.1984, 2 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky (H. Wachtl lgt.).
        Skupina R,kategorie NT
 1. Limodromius [= Platynus] assimilis (Paykull, 1790)5848D15: 21.IV.1985, 1 ex., na regulovaném hlinitopísčitém břehu potoka; 5849C11: 22.III.1986, 2 ex., zazimované pod kůrou olše u potoka; 5849C12: 24.VII.1995, 1 ex., pod dřevem ve smíšeném lese, 4.I.1998, 3 ex., zazimované pod kůrou padlého stromu ve smíšeném lese; 5849C13: 10.V.1992, 4 ex., pod dřevem na břehu rybníka, 21.VIII.1992, 2 ex., na břehu rybníka; 5849C17: 29.VI.2008, pod dřevem v podmáčené olšině na Loužku, 17.VIII.2008, více ex., pod dřevem položeným na čerstvý olšový pařez v podmáčené olšině na Loužku, 19.X.2008, 3 ex., pod dřevem na pařezu v podmáčené olšině na Loužku; 5849C18: 3.VI.1986, 7 ex., v náplavu potoka, 4.IV.1988, 2 ex., zazimované pod kůrou padlého smrku ve smíšeném lese, 21.III.1991, 15 ex., zazimované pod kůrou padlého stromu, 5.II.1995, 22 ex., zazimované pod kůrou padlého topolu; 5849C19: 30.VI.1988, 3 ex., v náplavu přítoku Klíčavy, 22.II.1990, 3 ex., zazimované v padlém stromě, 21.IV.1990, 4 ex., pod kameny v nivě potoka, 21.IV.1991, 6 ex., pod dřevem v nivě potoka, 2.V.1993, 4 ex., pod kameny v lese na okraji potoční nivy; 5849C21: 24.IV.1992, 3 ex., pod kameny na polní cestě; 5849C23, 5849C24: 20.VI.1984, 20 ex., na travnatém břehu potoka, 20.IV.1985, 1 ex., na bahnitém břehu potoka, 8.VI.1985, 2 ex., na bahnitém břehu potoka, 14.IX.1985, 3 ex., na bahnitém břehu potoka, 14.V.1988, 6 ex., pod dřevem na břehu potoka, 27.VII.1988, 1 ex., ve vlhkém bukovém trouchu, 21.X.1989, 16 ex., pod ležícím dřevem v nivě potoka; 5849C25: 14.IV.1987, 4 ex., zazimované pod kůrou olše, 16.IV.1989, 15 ex., pod kameny a dřevem na břehu potoka; 5948B5: 20.III.1993, 7 ex., pod kameny na břehu potoka v polích; 5948D24: 30.VI.1984, 2 ex., na bahnitém břehu řeky; 5948D25: 30.IV.1985, 4 ex., písčitoštěrkovém břehu řeky; 5949A1: 1.V.1992, 14 ex., pod kameny u stodoly v polích; 5949A4: XII.1971, 7 ex., pod kameny na břehu potoka, 4.IV.1992, 3 ex., na kamenitém břehu potoka, 5.VI.2005, 1 ex., na hlinitém břehu potoka; 5949A23: 10.II.1990, 3 ex., zazimované pod kůrou v nivě potoka, 26.VI.1990, 6 ex., pod dřevem v nivě potoka; 5949B2: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka; 5949B7: 24.III.1990, 3 ex., pod kameny na břehu potoka; 5949B8; 5949B11: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě; 5949B12: 22.III.2009, pod dřevem v nivě Lánského potoka u přítoku do přehrady; 5949C11: 16.III.1985, 2 ex., zazimované pod kůrou olše u řeky; 6048B3: 19.IV.1997, 6 ex., pod kameny na úpatí sutě u řeky, 29.VI.1997, 1 ex., imaturní na břehu řeky; 6048B8: 4.II.1990, 24 ex., pod kameny na úpatí sutě u řeky; 6048B19: 19.X.1996, 7 ex., pod kameny v lesní nivě potoka.
        Skupina A
 1. Loricera pilicornis (Fabricius, 1775)5848D5: 26.IV.2003, 2 ex., na podmáčeném zarostlém břehu potoka v PR, 5.VII.2003, 4 ex., v zamokřeném vývratu v mokřině v PR; 5849C7: 19.VII.1990, 4 ex., na bahnitém břehu rybníka, 6.VIII.1990, 2 ex., na břehu rybníka; 5849C13: 10.V.1992, 2 ex., pod dřevem na břehu rybníka, 24.IV.1994, 1 ex., na lesní cestě; 5849C17: 17.VIII.2008, 4 ex., pod dřevem položeným na čerstvý olšový pařez v podmáčené olšině na Loužku; 5849C18: 5.II.1995, 2 ex., zazimované v podmáčené olšině pod kůrou padlého topolu; 5849C21: 24.IV.1992, 2 ex., pod kamenem na polní cestě; 5849C23: 27.VIII.1995, 1 ex., v podmáčené olšině; 5849C24: V.1978, 1 ex., v nivě potoka, 20.IV.1985, 1 ♀, v nivě potoka, 14.V.1988, 1 ex., v nivě potoka, 30.VII.1990, 1 ex., na světlo; 5849D21: 28.VI.2003, 4 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka, 8.VII.2003, 1 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka, 17.VII.2004, 2 ex., na podmáčeném travnatém okraji napouštěného rybníka; 5949A10: 1.V.2003, 2 ex., na podmáčené zaplavené louce, 16.IV.2009, bahnité mokřadní porosty; 5949B8: 24.III.1990, 2 ex., na kamenitém břehu potoka; 5949C17: 18.V.1988, 1 ex., na kamenitém břehu řeky; 5949B12: 22.VIII.2007, pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka; 6048B3: 19.IV.1997, 4 ex., na hlinitém břehu řeky, 29.VI.1997, 2 ex., na břehu řeky; 6048B4: 17.V.1997, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 6048B13: VIII.1974, 1 ex., na kamenitém břehu potoka.
        Skupina E
 1. Masoreus wetterhallii (Gyllenhal, 1813)5949A4: 23.VII.1989, 2 ex., pod kamenem na vrcholu teplomilné stráně, 18.VII.1993, 1 ex., pod dřevem na vrcholu teplomilné stráně, 31.VIII.1997, 2 ex., pod kamenem na vrcholu teplomilné stráně.
        Skupina R
 1. Microlestes maurus (Sturm, 1827)5849C7: 21.IV.1985, 2 ex., na hlinitém osluněném náspu podél lesní cesty, 20.VII.1997, 1 ex., na lesní cestě v bikové bučině; 5849C24: 2.IV.2000, 3 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu; 5849C25: 30.VI.1985, 1 ex., na lesní pasece; 5849D21: 27.V.2005, 1 ex., na odkrytém bahnitém břehu rybníka; 5949A4: 17.XI.2000, 2 ex., pod kamínky na teplomilné stráni, 1.IV.2001, 4 ex., pod dřevem na teplomilné stráni, 25.VII.2004, více ex., v prosevu na teplomilné stráni; 5949A22: 20.VI.1987, 3 ex., na poli; 5949B12: 27.IV.2003, 3 ex., v prosevu na teplomilné stráni, 26.IV.2004, 2 ex., v prosevu na úpatí teplomilné stráně; 6048B8: 6.V.1995, 6 ex., na teplomilné stráni.
        Skupina E
 1. Microlestes minutulus (Goeze, 1777)5848D4: 28.VI.1991, 1 ex., na železničním náspu s písčitým podkladem; 5848D15: 14.V.1988, 1 ex., na meliorační brázdě na pasece; 5849C2: 10.II.1996, 1 ex., pod kůrou stojící jedle; 5849C11: 22.III.1986, 1 ex., pod kůrou dubu; 5849C18: 29.IX.2002, 5 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C24: 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem lípy, 19.IX.1998, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 25.VIII.2000, 2 ex., v prosevu sena, 20.V.2001, 6 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 26.IX.2004, pod dřevem u paty solitérního dubu; 5849C25: 6.V.1984, 4 ex., u paty solitérního dubu; 5849D21: 8.V.2008, v prosevu listí pod dřevem na pastvině; 5949A4: 6.IV.1997, 1 ex., na teplomilné stráni, 25.VII.2004, více ex., v prosevu na teplomilné stráni; 5949A10: 15.V.2004, 1 ex., v prosevu habrového trouchu; 5949B12: 27.IV.2003, 2 ex., v prosevu na teplomilné stráni; 5949B23: 16.VIII.1991, 2 ex., pod kameny na zatravněném ruderálu v lese; 6048B8: 19.VIII.1995, 12 ex., na teplomilné stráni.
        Skupina E
 1. Molops elatus (Fabricius, 1801)5849C13: 10.V.1992, 1 ex., v nivě potoka; 5849C24: IV.1974, 2 ex., pod kameny v nivě přítoku Klíčavy na úpatí sutě, IV.1978, 1 ex., pod kameny v nivě přítoku Klíčavy na úpatí sutě, IV.1980, 1 ex., pod kameny v nivě přítoku Klíčavy na úpatí sutě, V.1980, 3 ex., pod kameny v nivě přítoku Klíčavy na úpatí sutě, IV.1981, 6 ex., pod kameny v nivě přítoku Klíčavy na úpatí sutě, V.1982, 2 ex., pod kameny v nivě přítoku Klíčavy na úpatí sutě, 14.V.1988, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka, 30.IV.1990, 2 ex., pod dřevem v nivě potoka; 5949A4: 4.IV.1992, 1 ex., pod kamenem na údolní cestě, 12.V.1993, 2 ex., pod kamenem v nivě potoka; 6048B8: 6.V.1990, 2 ex., pod kamenem v kamenité bučině, 1.V.2001, 3 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky; 6048B13: IV.1974, 3 ex., pod kameny v nivě potoka.
        Skupina A
 1. Molops piceus piceus (Panzer, 1793)5848D5: 30.IV.2005, v prosevu v podmáčené olšině v PR; 5849C1: 27.9. 2003 1 ex., (post mortum) v prosevu dutiny topolu; 5849C13: 9.III.2008, v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus; 5849C18: 19.IV.1992, 1 ex., v nivě potoka, 23.IV.2005, v prosevu listí v nivě potoka.; 5849C24: 20.VI.1984, 1 ex., v náplavu potoka, IV.1978, 1 ex., pod kameny v nivě přítoku Klíčavy na úpatí sutě; 5949C3: V.1978, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka; 6048B8: 4.IV.1988, 1 ex., pod dřevem v teplomilné doubravě, 6.V.1990, 1 ex., v kamenité bučině, 19.IV.1997, 3 ex., pod kameny na úpatí sutě u řeky, 1.V.2001, 4 ex., pod kameny na úpatí sutě u řeky, 8.IX.2002, 12 ex., pod kameny na úpatí sutě u řeky; 6048B13: IV.1974, 2 ex., pod kameny v nivě potoka.
        Skupina A
 1. Nebria brevicollis (Fabricius, 1792)5849C13: 1.IX.1990, 1 ex., na vypuštěném zarostlém dně rybníka; 5849C17: 19.VII.2008, pod dřevem v podmáčené olšině na Loužku, 17.VIII.2008, více ex., pod dřevem položeným na čerstvý olšový pařez v podmáčené olšině na Loužku; 5849C24: 30.IV.1990, 3 ex., pod dřevem v nivě potoka, 22.VII.2000, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 27.X.2001, 1 ex., pod dřevem v bučině, 19.V.2002, 5 ex., též imaturní pod dřevem na pastvině a u paty solitérního dubu, 7.IX.2003, 15 ex., pod dřevem na vlhkém místě pasené louky; 5949A10: 17.XI.2003, 6 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě; 5949B12: 7.V.2007, v prosevu náplavu na břehu přehrady; 6048B3: 19.IV.1997, 1 ex., na břehu řeky; 6048B8: 19.IV.1997, 2 ex., pod kameny na úpatí sutě u řeky, 8.IX.2002, 6 ex., pod kameny na úpatí sutě u řeky.
        Skupina A
 1. Notiophilus aquticus (Linnaeus, 1758)5849C24: 19.VII.1991, 1 ex., pod kůrou dubu, 23.VIII.1996, 1 ex., smykem travnaté nepasené plochy; 6048B8: 26.V.1983, 1 ex., na okraji teplomilné doubravy a teplomilné stráně.
        Skupina A
 1. Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779)5848D5: 14.VI.1992, 2 ex., na lesní cestě podél PR; 5848D14: 10.IX.1989, 2 ex., na lesní cestě ve smíšeném lese; 5848D15: 7.V.1985, 1 ex., na regulovaném písčitém břehu potoka, 8.VI.1985, 4 ex., na regulovaném písčitém břehu potoka, 22.IX.1985, 1 ex., na písčité pasece s mladou monokulturou borovice, 14.V.1988, 2 ex., na meliorační brázdě v lese; 5849C7: 28.VII.1991, 2 ex., na lesní pasece; 5849C17:25.IX.2005, 1 ex., pod dřevem položeným na zasychající kvasící mízu, 19.VII.2008, též imaturní ex., pod dřevem v podmáčené olšině na Loužku; 5849C21: 24.IV.1992, 1 ex., na polní cestě; 5849C24: 30.VII.1988, 1 ex., na lesní cestě, 12.VII.1997, 2 ex., na lesní cestě, 17.XI.2000, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 14.X.2001, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 21.IX.2002, 1 ex., v prosevu sena; 5849C25: VI.1962, 1 ex., na lesní pasece, V.1974, 1 ex., na lesní pasece, 15.VIII.1986, 2 ex., na lesní pasece, 1.V.1987, 13 ex., na lesní cestě; 5948B4: 15.V.1992, 3 ex., na lesní cestě ve smíšeném lese; 5949A23: 26.VI.1990, 3 ex., na poli v nivě potoka; 5949B3: 27.V.1989, 2 ex., na lesní pasece; 5949B11: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě; 5949B12: 27.IV.2003, 2 ex., v prosevu na teplomilné stráni; 6048B3: 20.VI.1992, 4 ex., na lesní cestě ve smíšeném lese, 29.VI.1997, 1 ex., na břehu řeky; 6048B4: 24.V.1986, 2 ex., v habrové doubravě, 27.VI.1987, v doubravě; 6048B8: 2.VI.1984, 1 ex., 2.V.1987, 1 ex., 18.V.1988, 1 ex., 21.V.1989, 3 ex., 16.VII.1991, 1 ex., 19.VIII.1995, 2 ex., 27.V.2001, 2 ex., 11.VII.2003, 2 ex., též imaturní, vše na okraji teplomilné doubravy a teplomilné stráně; 6048B19: 19.X.1996, 12 ex., ve svahové dubohabřině.
        Skupina A
 1. Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812)5848D5: 27.9. 2003 1 ex., v prosevu staré trávy na pasece ve smíšeném lese, 4.VIII.1991, 1 ex., imaturní v mokřadním porostu v PR, IV.1995, 1 ex., v prosevu v březovém porostu v PR; 5848D14: 10.IX.1989, 6 ex., též imaturní ve smíšeném lese; 5848D15: 14.IX.1985, 2 ex., na regulovaném břehu potoka, 5.IX.1987, 1 ♀, na meliorační brázdě v lese, 14.V.1988, 2 ex., na meliorační brázdě v lese, 29.V.1989, 3 ex., na meliorační brázdě v lese, 3.VI.1990, 2 ex., na meliorační brázdě na pasece; 5849C6: 30.VIII.1999, 3 ex., v prosevu trávy ve smíšeném lese; 5849C7: 3.VIII.1985, 1 ex., na písčité pasece s mladou monokulturou borovice, 28.VII.1991, 3 ex., na pasece ve smíšeném lese, 25.VI.1993, 2 ex., na pasece ve smíšeném lese; 5849C11: 24.VII.1995, 2 ex., na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C12: 21.IX.1992, 3 ex., na zarostlém dně rybníka, 14.IX.1992, 1 ex., v prosevu suché trávy na pasece; 5849C18: 21.IX.1991, 2 ex., na obilném poli; 5849C19: 29.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C24: 20.VI.1989, 2 ex., v prosevu na okraji bučiny, 1.VII.1989, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 16.VII.1989, 3 ex., na okraji pastviny, 30.IV.1990, 1 ex., na pastvině, 17.VII.2002, 1 ex., v prosevu starého sena, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 12.VII.2009, imaturní ex., pod dřevem na pastvině; 5949A1: 1.V.1992, 2 ex., pod kamenem u stodoly v polích; 5949B23: 16.VIII.1991, 2 ex., pod kameny na zatravněném ruderálu v lese; 6048B8: 2.VI.1984, 1 ex., na okraji teplomilné doubravy a teplomilné stráně, 27.V.2001, 1 ex., v teplomilné doubravě, 11.VII.2003, 1 ex., volně na okraji teplomilné doubravy a teplomilné stráně.
        Skupina E
 1. Notiophilus pusillus (G. R. Waterhouse, 1833) – 5849C24: 1.VI.2002, 1 ex., pod kamenem na bývalém políčku; 6048B8: 11.VII.2003, 2 ex., volně na okraji teplomilné doubravy a teplomilné stráně.
        Skupina E
 1. Notiophilus rufipes Curtis, 18295949A10: 10.V.2003, 1 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě, 1.V.2009, 1 ♀, pod dřevem v teplomilné doubravě; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., volně v teplomilné doubravě; 5949B12: 21.VI.2008, 2 ex., pod dřevem na zemi v teplomilné dubohabřině; 6048B8: VI.1982, 1 ex., 26.V.1983, 2 ex., 2.VI.1984, 1 ex., 11.VI.1989, 1 ex., 19.VIII.1995, 2 ex., 26.VI.1997, 1 ex., 27.V.2001, 5 ex., 11.VII.2003, 11 ex., též imaturní, vše na okraji teplomilné doubravy a teplomilné stráně.
        Skupina R
 1. Odacantha melanura (Linnaeus, 1767) – 5849C1: 4.V.2002, 1 ex., smykem břehových porostů, 23.VI.2002, 1 ex., smykem břehových porostů.
        Skupina A
 1. Oodes helopioides (Fabricius, 1792)5848D5: 26.IV.2003, 4 ex., na podmáčeném zarostlém břehu potoka v PR, 16.VI.2005, v prošlapu mokřadních porostů na přítoku do rybníčka na prameni Klíčavy, 7.IV.2007, prosevu detritu mokřadních porostů v PR; 5849C1: 24.VI. 2004 5 ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníka, 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka; 5849C13: 19.VIII.1990, 2 ex., na zarostlém dně rybníka; 5849C17: 26.IV.1998, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: VI.1973, 2 ex., v nivě potoka, V.1978, 1 ex., v nivě potoka; 5849D21: 1.VI.2002, 3 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka; 5949A10: 1.V.2003, 4 ex., 16.V.2004, 1 ex., 16.IV.2009, 25.IV.2009, vše bahnité mokřadní porosty; 6048B3: 1.V.2002, 1 ex., na hlinitém břehu řeky, 5949B11: 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady; 5949B12: 20.VII.2008, na zarostlém bahnitém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka.
        Skupina A
 1. Ophonus azureus (Fabricius, 1775) – 5849C24:28.VII.2005, na světlo.
        Skupina E
 1. Ophonus melletii Heer, 1837 – 5849C19: 16.VII.2003, 1 ♂, ve světelném lapači; 5849C24: 20.6.2007, 1 ♂, na světlo.
        Skupina E
 1. Ophonus nitidulus Stephens, 1828 – 6048B13: IV.1974, 1 ex., pod kamenem na břehu potoka
        Skupina A
 1. Ophonus puncticeps Stephens, 1828 – 5849C24: 28.VII.2005, na světlo, 27.VII.2006, na světlo, 2.VII.2008, 3 ex., na světlo, 28.VII.2008, 8 ex., na světlo; 5849C25: 7.VIII.2008, na světlo; 6048B8: 30.VII.2002, 1 ex., pod kamenem v teplomilné doubravě; 6048D20: 17.VII.2006, 24.VII.2006, 6.VII.2007, 1 ex., 14.VII.2007, 3 ex., 17.VII.2007, 5 ex., 4.VII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
        Skupina E
 1. Ophonus puncticollis (Paykull, 1798)5849C24: 30.VI.1990, 1 ex., na světlo, 28.VII.2005, na světlo, 28.VII.2008, 2 ex., na světlo; 5949A22: 20.VI.1987, 3 ex., na poli; 6048B13: VII.1980, 1 ex., na písčitém břehu potoka.
        Skupina A
 1. Ophonus rufibarbis [= seladon (Schauberger, 1926)] (Fabricius, 1792)5849C18: 15.IX.1991, 1 ex., pod kamenem na polní cestě; 5849C21: 24.IV.1992, 1 ex., pod kamenem na polní cestě; 5849C24: 28.VII.2005, na světlo, 20.6.2007, 1 ♂, na světlo, 2.VII.2008, 2 ex., na světlo; 5849D21: 24.VII.2001, 1 ex., na světlo, 29.VII.2002, 7 ♂♂, 2 ♀♀, na světlo; 5949B4: 7.VII.1989, 1 ex., na světlo; 5949C8: 10.VII.2002, 1 ex., ve světelném lapači; 6048D20: 20.VII.2006, 24.VII.2006, 27.VII.2006, 17.VIII.2006, 14.VII.2007, 3 ex., 4.VII.2008, 6 ex., 1.VIII.2008, 6 ex., vše ve světelném lapači.
        Skupina E
 1. Ophonus rupicola (Sturm, 1818) – 5849C24: 28.VII.2005, na světlo, 16.VII.2007, na světlo; 5849D21: 12.VIII.2004, 1 ♂, 1 ♀, na světlo.
        Skupina E
 1. Ophonus schaubergerianus Puel, 1937 – 5849C19: 6.VII.2003, 1 ♂, ve světelném lapači.
        Skupina E
 1. Ophonus tenebrosus centralis (Schauberger, 1929) – 5849C24: 28.VII.2005, 1 ♀, na světlo; 6048B8: 17.VIII.2002, 1 ♀ na světlo v kamenité doubravě; 6048D20: 12.VIII.2007, ve světelném lapači.
        Skupina R
 1. Oxypselaphus [= Agonum] obscurus (Herbst, 1784)5849C18: 18.II.2007, imaturní ex., v prosevu starého listí a trávy v nivě potoka; 5849D21: 1.VI.2002, 3 ex., na bahnitém zarostlém břehu rybníka, 18.VI.2002, 2 ex., na bahnitém zarostlém břehu rybníka; 5949A4: 5.VI.2005, 1 ex., na hlinitém břehu potoka; 5949A10: 25.IV.2009, bahnité mokřadní porosty; 5949C11: 16.III.1985, 1 ex., zazimovaný pod kůrou olše na břehu řeky, 20.IV.1985, 1 ex., na kamenitém břehu řeky; 5949B12: 21.VII.2002, 2 ex., na bahnitém břehu přehrady, 7.V.2007, v prosevu náplavu na břehu přehrady; 6048B3: 19.VI.1993, 1 ex., na zarostlém břehu řeky.
        Skupina A
 1. Panagaeus bipustulatus (Fabricius, 1775)5849C12: 18.IV.1999, 1 ex., pod kamenem na skrývce zeminy v lese; 5849C22: 19.IV.1992, 3 ex., pod kamenem u stodoly v poli; 5849C24: 11.VI.1995, 1 ex., pod dřevem na lesní cestě, 28.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5949A1: 1.V.1992, 2 ex., pod kamenem u stodoly v poli; 5949A4: 6.IV.1997, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni; 5949B7: 25.V.2002, 1 ex., v nivě potoka na cestě; 5949B12: 21.VI.2008, pod kamenem na teplomilném trávníku.
        Skupina A
 1. Panagaeus cruxmajor (Linnaeus, 1758)5849C18: 28.III.2003, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; 5949A4: V.1978, 3 ex., pod kamenem na teplomilné stráni; 5949B12: 22.III.2009, 6. ex., pod dřevem u lomu u přehrady.
        Skupina A
 1. Paradromius [= Dromius] linearis (Olivier, 1795)5849C24: 30.VII.1988, 1 ex., poklepem dubu, 19.VII.1991, 1 ex., smykem travnatých porostů, 4.VI.1993, 1 ex., večerním smykem travnatých porostů; 5849C25: 6.VI.1987, 3 ex., poklepem buku, 12.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 17.VIII.1986, 3 ex., na kvetoucím Cirsium vulgare, 15.VIII.1989, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.III.1993, 2 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 5.VII.1993, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 27.VII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 5.IX.1999, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 11.VIII.2000, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.IV.2002, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 1.VII.2008, smykem na teplomilné stráni; 5949A10: 15.V.2004, 1 ex., v prosevu listí na teplomilné stráni; 5949B11: 6.VII.2005, smykem teplomilného trávníku; 5949B12: 17.V.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku; 6048B8: VII.1984, 1 ex., poklepem hlohu, 10.VII.1987, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě, 16.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 18.V.1996, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
        Skupina E
 1. Paranchus [= Agonum] albipes (Fabricius, 1796)5849C12: 21.IX.1992, 2 ex., imaturní na zarostlém dně rybníka; 5849C18: 3.VI.1986, 12 ex., v náplavu potoka, 6.IX.2008, 2 ex., na hlinitém břehu Klíčovského potoka; 5849C24: 5.V.1985, 2 ex., na hlinitém břehu potoka, 8.VI.1985, 1 ex., na kamenitém břehu potoka 5948D24: VI.1984, 3 ex., na zarostlém bahnitém břehu řeky; 5948D25: 20.IV.1985, 5 ex., na bahnitém a kamenitém břehu řeky; 5949A4: X.1984, 3 ex., na kamenitém břehu potoka, 4.IV.1992, 2 ex., na kamenitém břehu potoka, 5.VI.2005, 6 ex., na hlinitém břehu potoka, 5949A10: 20.VI.2005, na hlinitém břehu potoka; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; 5949B11: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě, 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady; 5949B12: 10.VII.2001, 2 ex., imaturní na kamenitopísčitém břehu přehrady, 7.V.2007, v prosevu náplavu na břehu přehrady; 5949C17: 18.V.1988, 1 ex., na kamenitém břehu řeky; 6048B3: 29.VI.1997, 2 ex., pod dřevem na bahnitém břehu řeky; 6048B8: 4.II.1990, 2 ex., zazimované pod kůrou v nivě řeky.
        Skupina A
 1. Paratachys [= Tachys] bistriatus (Duftschmid, 1812)5849C17: 31.V.1997, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C18: 29.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C24: 21.VI.1998, 21 ex., na světlo poblíž mohutně „buchtované“ pastviny, 1.VI.2002, 3 ex., v prosevu starého sena, 9.VI.2002, 4 ex., v prosevu starého sena, 26.IX.2004, 1 ex., v prosevu starého sena, 21.VI.2006, 1 ex., na světlo, 10.VI.2007, na světlo, 20.VI.2007, na světlo, 28.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849C25: 16.VI.2005, 1 ex., na světlo; 5849D21: 28.VI.2003, 2 ex., na bahnitém břehu rybníka; 5949A4: 23.VII.2004, 1 ex., na světlo; 5949A10: 20.VI.2005, v bahnitém mokřadním porostu; 5949B11: 30.V.2004, 2 ex., na zarostlém bahnitém břehu přehrady; 5949B12: 24.VII.2001, 1 ex., na světlo v nivě potoka, 27.IV.2003, 1 ex., v prosevu na teplomilné stráni, 7.V.2007, v prosevu náplavu na břehu přehrady, 16.VIII.2007, též imaturní pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka, 22.VIII.2007, pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka.
        Skupina A
 1. Paratachys [= Tachys] fulvicollis (Dejean, 1831) 5849C24: 20.VI.2007, 2 ex., na světlo.
        Skupina A, kategorie VU
 1. Patrobus atrorufus [= excavatus (Paykull, 1790)] (Ström, 1768)5848D5: 4.VIII.1991, 1 ex., vyšlapáváním mokřadních porostů v PR, 5,VII.2003, 8 ex., ve vývratu v mokřině v PR; 5849C7: 6.VIII.1990, 2 ex., na zarostlém břehu rybníka; 5849C18: 20.VI.1984, 4 ex., imaturní v náplavu potoka, 3.VI.1986, 1 ex., imaturní v náplavu potoka, 27.VIII.1993, 1 ex., pod dřevem v nivě potoka, 27.VIII.2005, 2 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C19: 30.VI.1988, 5 ex., v náplavu přítoku Klíčavy, 3.VIII.1997, 1 ex., smykem v nivě potoka, 22.VII.2000, 4 ex., pod kamenem v podmáčené olšině; 5849C24: VIII.1976, 1 ex., pod listím na břehu potoka, 20.IV.1985, 1 ex., na zarostlém štěrkovém břehu potoka; 5948D24: 30.VI.1984, 1 ex., imaturní na bahnitém břehu řeky; 5949A4: 8.VI.1985, 3 ex., na zarostlém štěrkovém břehu potoka, 5.VI.2005, 1 ex., na hlinitém břehu potoka; 5949B12: 20.VII.2008, pod kamenem na bahnitém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka; 6048B3: 29.VI.1997, 3 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky.
        Skupina A
 1. Perigona nigriceps (Dejean, 1831)5849C18: 29.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C24: 30.VII.1990, 1 ex., na světlo.
        Skupina E
 1. Philorhizus [= Dromius] crucifer crucifer (Lucas, 1846) – 5849C24: 20.VI.1999, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu.
        Skupina A
 1. Philorhizus [= Dromius] notatus [= nigriventris (C. G. Thomson, 1857)] (Stephens, 1827)5849C13: 22.X.2005, v prosevu staré trávy, 1.IV.2006, v prosevu starého sena u seníku; 5849C19: 7.IV.1995, 1 ex., na čerstvě poražené borovici; 5849C23: 2.IV.2006, 1 ex., v prosevu listí v nivě potoka; 5849C24: V.1982, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 10.VI.1988, 2 ex., poklepem suché lípy, 14.VIII.1988, 6 ex., poklepem suché borovice, 19.VII.1991, 1 ex., poklepem suché borovice, 29.VII.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu, 8.VIII.1991, 2 ex., poklepem suché borovice, 23.IV.1994, 2 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 20.VI.1999, 4 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 1.VIII.1998, 1 ex., poklepem borovice, 9.VII.2000, 2 ex., v prosevu sena, 26.IX.2001, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu; 5849C25: 6.VI.1987, 6 ex., poklepem buku; 5949A4: 20.VII.1986, 1 ex., poklepem lípy, 6.IV.1997, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 1.IV.2001, 2 ex., pod kamenem na teplomilné stráni; 5949A10: 15.V.2004, více ex., v prosevu listí na teplomilné stráni; 5949B2; 5949B12: 21.V.1988, 1 ex., poklepem borovice, 25.V.2008, v prosevu listí v doubravě; 6048B8: 26.VII.1988, 2 ex., poklepem habru, 16.VII.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu, 30.VIII.1997, 2 ex., poklepem suchého jasanu.
        Skupina A
 1. Philorhizus [= Dromius] sigma (Rossi, 1790)5949C11: 16.III.1985, 8 ex., pod kůrou stojícího topolu a olše v nivě řeky; 6048B3: 4.II.1990, 1 ex., pod kůrou stojícího javoru na úpatí sutě u řeky, 25.IV.1999, 1 ex., smykem v nivě řeky, 1.V.2001, 2 ex., v dutině vrby u řeky, 14.VI.2003, 1 ex., v prosevu sena na břehu řeky.
        Skupina A
 1. Philorhizus [= Dromius] spilotus [= quadrinotatus (Panzer, 1800)] (Illiger, 1798)5849C14: XI.1982, – II.1983, 49 ex., pod kůrou stojící jedle; 5849C18: XII.1985, 3 ex., pod kůrou stojícího jírovce, 17.II.1988, 1 ex., pod kůrou stojící borovice; 5849C24: V.1982, 1 ex., poklepem borovice, VI.1982, 1 ex., poklepem borovice, 24.V.1988, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.VII.1988, 1 ex., poklepem dubu, 23.XII.1989, 3 ex., pod kůrou dubu, 20.VI.1989, 3 ex., poklepem dubu, 19.VII.1991, 3 ex., poklepem borovice, 6.IX.1991, 1 ex., poklepem suché borovice, 9.I.1993, 12 ex., pod kůrou stojící borovice, 13.III.1993, 7 ex., pod kůrou stojící borovice, 8.I.1995, 2 ex., pod kůrou stojící lípy, 23.IV.1995, 3 ex., poklepem borovice, 27.VII.1995, 2 ex., pod kůrou stojícího dubu, 6.VII.1996, 1 ex., poklepem dubu, 17.VIII.1996, 1 ex., poklepem borovice, 23.XI.1997, 3 ex., pod kůrou stojícího dubu, 23.V.1999, 2 ex., poklepem suché borovice, 7.VI.1999, 2 ex., poklepem borovice, 20.VI.1999, 1 ex., poklepem borovice, 19.V.2002, 2 ex., poklepem borovice, 23.III.2003, 4 ex., pod kůrou stojící lípy; 5849C25: 1.VI.1986, 3 ex., poklepem suché borovice, 15.VIII.1986, 1 ex., poklepem suchého buku, 17.XI.2000, 3 ex., pod kůrou stojícího smrku; 5849D19: XI.1982, – II.1983, 69 ex., pod kůrou stojící jedle, 29.XI.1986, 1 ex., pod kůrou stojícího dubu; 5948B5: 11.II.1995, 4 ex., pod kůrou stojícího solitérního topolu v poli; 5949A4: 24.II.1990, 6 ex., pod kůrou stojícího javoru, 2.III.1991, 4 ex., pod kůrou stojícího javoru; 5949A10: 1.V.2009, 1 ex., poklepem suchého dubu; 5949A17: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem borovice; 5949B7: 15.I.1989, 3 ex., pod kůrou stojící borovice; 5949B12: 19.III.1988, 2 ex., pod kůrou stojící borovice, 24.II.1991, 6 ex., pod kůrou stojící borovice; 5949C11: 16.III.1985, 5 ex., pod kůrou stojícího topolu, 5.II.1989, 6 ex., pod kůrou stojícího topolu; 6048B8: 4.II.1990, 2 ex., pod kůrou stojícího javoru, 25.VI.1995, 1 ex., poklepem dubu.
        Skupina A
 1. Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758)5849C2: 23.IV.2006, na cestě ve smíšeném lese; 5849C7: 25.VI.1993, 2 ex., na pasece ve smíšeném lese; 5849C11: 24.IV.1994, 1 ex., na skrývce zeminy ve smíšeném lese; 5849C12: 14.IX.1992, 1 ex., v prosevu suché trávy na pasece; 5849C16: 9.IX.1995, 1 ex., v prosevu slámy na políčku v lese; 5849C18: 22.IX.1991, 1 ex., imaturní na poli; 5849C21: 24.IV.1992, 2 ex., pod kameny na polní cestě; 5849D21: 27.V.2005, 5 ex., na odkrytém bahnitém břehu rybníka; 5949A4: 31.III.1990, 2 ex., pod kameny na teplomilné stráni, 21.III.1993, 1 ex., na teplomilné stráni, 10.IV.1994, 2 ex., pod kameny na teplomilné stráni, 6.IV.1997, 12 ex., pod kameny na úpatí teplomilné stráně, 1.IV.2001, 2 ex., na teplomilné stráni, 28.IV.2001, 1 ♀, na teplomilné stráni; 5949A10: 6.V.2003, 1 ex., v prosevu na teplomilné stráni; 5949B12: 16.IV.1988, 1 ex., pod kameny na políčku v lese; 6048B3: 15.V.1992, 1 ex., v nivě řeky, 1.V.2001, 2 ex., v nivě řeky; 6048B4: 17.V.1997, 1 ex., na lesní cestě ve smíšeném lese; 6048B13: VII.1980, 2 ex., v nivě potoka.
        Skupina E
 1. Poecilus versicolor (Sturm, 1824)5848D4: 27.V.1990, 1 ex., na hlinitopísčité podmáčené ploše obnažené po melioraci; 5848D5: 9.V.1993, 2 ex., na lesní cestě podél PR; 5848D15: 8.VI.1985, 2 ♂♂, 5 ♀♀, na regulovaném písčitohlinitém břehu potoka, 14.V.1988, 2 ex., na meliorační brázdě s hlinitopísčitým podkladem na pasece ve smíšeném lese, 3.VI.1990, 3 ex., na meliorační brázdě na pasece; 5849C7: 7.VII.1985, 4 ex., na písčité lesní pasece s mladou monokulturou borovice, 22.IX.1985, 1 ♂, 2 ♀♀, na písčité lesní pasece s mladou monokulturou borovice, 29.VII.1991, 1 ex., na lesní pasece, 25.VI.1993, 3 ex., na lesní pasece; 5849C11: 14.IX.1985, 1 ♂, 3 ♀♀, na regulovaném hlinitopísčitém břehu potoka; 5849C12: 14.IX.1992, 3 ex., v prosevu suché trávy na pasece; 5849C18: 22.IX.1991, 2 ex., imaturní na poli, 17.VIII.1993, pod kamenem na polní cestě; 5849C24: 16.VII.1988, 1 ♀, pod dřevem na pastvině, X.1988, 2 ♀♀, pod kamenem na údolní cestě, 23.IX.2001, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu; 5849C25: IV.1978, 1 ex., pod dřevem na pastvině; 5949A4: 2.VI.1985, 2 ex., pod kameny na suchém místě v nivě potoka, 10.IV.1988, 1 ex., na teplomilné stráni, 31.III.1990, 2 ex., na teplomilné stráni; 5949B8: 16.IV.1988, 1 ex., na políčku v lese, 22.X.1989, 2 ex., imaturní na políčku v lese; 5949C14: 14.VI.1987, 1 ex., pod kamenem na polní cestě.
        Skupina E
 1. Poecilus virens (O. F. Müller, 1776)5949A4: 6.V.1984, 2 ex., na teplomilné stráni, 2.VI.1985, 2 ex., pod kameny na úpatí teplomilné stráně, 23.VII.1989, 1 ex., na teplomilné stráni, 18.VII.1993, 1 ex., na teplomilné stráni, 20.VIII.1994, 2 ex., na teplomilné stráni.
        Skupina A
 1. Pseudophonus calceatus (Duftschmid, 1812) 5849C25: 30.VII.2008, 1 ex., na světlo.
        Skupina A
 1. Pseudophonus griseus (Panzer, 1797) – 5849C19: 10.VIII.2003, 4 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 28.VII.2005, na světlo, 27.VII.2006, na světlo, 16.VII.2007, na světlo, 28.VII.2008, na světlo; 5849C25: 26.VII.2008, imaturní ex., na světlo, 30.VII.2008, na světlo, 7.VIII.2008, na světlo; 5849D21: 24.VII.2001, 1 ♂, na světlo, 29.VII.2002, 2 ex., na světlo, 9.VII.2003, 1 ex., na světlo, 16.VII.2003, 1 ex., na světlo, 30.VII.2003, 2 ex., na světlo, 12.VIII.2004, více ex., na světlo; 6048B8: 11.VII.2002, 1 ex., na světlo v teplomilné doubravě, 30.VII.2002, 3 ex., na světlo v teplomilné doubravě; 6048D20: 31.VII.2006, 6.VII.2007, 1 ex., 17.VII.2007, 7 ex., 1.VIII.2008, 3 ex., 6.VIII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
        Skupina E
 1. Pseudophonus rufipes (De Geer, 1774)5849C11: 12.VI.1985, 1 ex., na regulovaném břehu potoka; 5849C18: 22.IX.1991, 1 ex., imaturní na poli, 17.VIII.1993, 8 ex., pod kamenem na polní cestě; 5849C19: 9.VII.2003, 1 ex., 10.VIII.2003, 3 ex., vše ve světelném lapači; 5849C21: 24.IV.1992, 3 ex., pod kamenem na polní cestě; 5849C24: 27.VI.1990, 2 ex., 30.VII.1990, 1 ex., 8.VII.1991, 2 ex., 6.VII.1994, 2 ex., 21.VI.1998, 1 ex., 28.VII.2005, 27.VII.2006, 16.VII.2007, 2.VII.2008, 28.VII.2008, vše na světlo, 9.VI.2002, 4 ex., v prosevu starého sena; 5849C25: 30.VII.2008, na světlo, 7.VIII.2008, na světlo; 5849D21: 24.VII.2001, 1 ♂, 1 ♀, na světlo, 29.VII.2002, 53 ex., na světlo, 18.VI.2002, 12 ex., na světlo, 12.VIII.2004, více ex., na světlo; 5949A4: 2.VI.1985, 2 ex., na suchém místě v nivě potoka, 18.VI.2002, 2 ex., na světlo; 5949B4: 24.VII.1988, 1 ex., na světlo, 7.VII.1989, 1 ex., na světlo; 5949C8: 6.VIII.2001, 2 ex., ve světelném lapači; 5949C18: 17.VI.2002, 1 ex., na světlo (I. Novák lgt.); 6048B8: 11.VII.2002, 6 ex., na světlo, 30.VII.2002, 6 ex., na světlo; 6048D20: 14.VII.2006, 20.VII.2006, 24.VII.2006, 27.VII.2006, 17.VIII.2006, 6.VII.2007, 5 ex., 14.VII.2007, 38 ex., 17.VII.2007, 17 ex., 1.VIII.2008, 2 ex., 12.VIII.2007, 4.VII.2008, 6 ex., vše ve světelném lapači.
        Skupina E
 1. Pterostichus aethiops (Panzer, 1797) 5849C24: X.1975, 19 ex., zazimovaných pod kůrou padlého smrku a pařezů v nivě potoka, 14.IV.1987, 1 ex., pod kůrou v podmáčené olšině v nivě potoka, 21.X.1989, 1 ex., ve smíšeném lese na okraji potoční nivy; 5849C25: VI.1986, 1 ex., na pastvině pod dřevem; 5949B7: 22.III.2009, 1 ex., zazimovaný pod kůrou padlého smrku v nivě přítoku Lánského potoka.
        Skupina E
 1. Pterostichus anthracinus (Illiger, 1798)5948D24: VII.1980, 1 ex., na zarostlém bahnitém břehu řeky, 6.VII.1985, 1 ex., na bahnitém břehu řeky; 6048B3: 19.IV.1997, 3 ex., pod dřevem na břehu řeky, 3.V.1997, 6 ex., na břehu řeky; 6048B8: 1.V.2001, 2 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky, 1.V.2002, 1 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky, 8.IX.2002, 2 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky.
        Skupina A
 1. Pterostichus brunneus [= minor (Gyllenhal, 1827)] (Sturm, 1824)5848D5: 26.IV.2003, 1 ex., na podmáčeném zarostlém břehu potoka v PR, 19.VII.2003, 1 ex., ve vývratu v mokřině v PR, 16.VI.2005, v prošlapu mokřadních porostů na přítoku do rybníčka na prameni Klíčavy; 5849C1: 24.VI. 2004 více ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníka, 15.V.2005, v prosevu podmáčených travnatých okrajů rybníka a v podmáčené olšině, 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka, 5.VIII.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C7: 7.VIII.1990, 1 ex., imaturní pod dřevem na břehu rybníka, 2.VII.1991, 3 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka; 5849C12: 28.VII.2001, 1 ex., na bahnitém břehu rybníka; 5849D21: 1.VI.2002, 7 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka, 17.VII.2004, 1 ex., na podmáčeném travnatém okraji napouštěného rybníka; 5949B2: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka; 5949B12: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady.
        Skupina A
 1. Pterostichus burmeisteri Heer, 18415849C7: 23.III.1997, 1 ex., ve smíšeném lese; 5849C12: 27.V.1994, 1 ex., pod dřevem v bikové bučině, 10.XI.1996, 1 ex., ve smíšeném lese; 5849C18: 27.VIII.1995, 2 ex., v nivě potoka; 5849C19: 2.V.1993, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka na okraji svahové habřiny; 5849C23: 12.V.1993, 1 ex., pod dřevem ve smíšeném lese; 5849C24: 1.V.1987, 1 ex., na lesní cestě, X.1988, 1 ex., pod kamenem na údolní cestě v nivě potoka, 27.X.2001, 6 ex., pod dřevem v bučině, 27.X.2001, 1 ex., v prosevu plodnice lupenité houby; 5849C25: IV.1973, 1 ex., pod dřevem na pastvině, VIII.1976, 2 ex., pod dřevem v bučině; 5949A23: 26.VI.1990, 1 ex., v nivě potoka, 5.VI.1991, 2 ex., pod dřevem ve svahové habřině; 5949B3: 19.IV.1987, 3 ex., pod dřevem v bučině, 28.VIII.1993, 2 ex., v prosevu v habrové doubravě; 5949B12: 16.IV.1988, 1 ex., na políčku v lese; 6048B8: VIII.1978, 1 ex., pod kamenem v suťovém lese, 4.IV.1988, 1 ex., pod kamenem v teplomilné doubravě, 6.V.1990, 2 ex., pod kamenem v suťovém lese, 19.IV.1997, 2 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky, 8.IX.2002, 1 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky.
        Skupina E
 1. Pterostichus diligens (Sturm, 1824)5848D5: 26.IV.2003, 4 ex., na podmáčeném zarostlém břehu potoka v PR, 9.I.2005, 1 ex., v prosevu starého sena v centru PR, 16.VI.2005, v prošlapu mokřadních porostů na přítoku do rybníčka na prameni Klíčavy, 22.X.2006, v prosevu rašeliníku v centru PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5848D15: 30.VII.1985, 3 ex., též imaturní v prosevu listí v podmáčené prohlubni, 14.IX.1985, 2 ex., v prosevu listí v podmáčené prohlubni, 29.V.1989, 1 ex., na pasece v meliorační brázdě pod vegetací, 3.VI.1990, 2 ex., na pasece v meliorační brázdě pod vegetací, 23.VI.1990, 4 ex., na pasece v meliorační brázdě pod vegetací; 5849C1: 2.V.1999, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka, 3.VIII.2003, 1 ex., na bahnitém zarostlém břehu rybníka, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle, 14.VIII.2007, prošlapem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle; 5849C6: 30.VIII.1999, 5 ex., v prosevu listí ve smíšeném lese; 5849C7: 22.VI.1991, 3 ex., v nivě potoka v meliorační brázdě pod vegetací, 4.V.2002, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849C13: 29.I.1995, 1 ex., zazimovaný pod kůrou ve smíšeném lese; 5849C18: 5.II.1995, 1 ex., zazimovaný pod kůrou padlého stromu v nivě potoka, 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C19: 30.VI.1988, 3 ex., v náplavu přítoku Klíčavy; 5849C24: 1.VII.1989, 3 ex., v podmáčené prohlubni v travnatém porostu, 16.VII.1989, 5 ex., v podmáčené prohlubni v travnatém porostu, 23.VII.1989, 2 ex., v podmáčené prohlubni v travnatém porostu, 30.IV.1990, 3 ex., v podmáčené prohlubni v travnatém porostu, 20.V.1990, 6 ex., v podmáčené prohlubni v travnatém porostu, 17.VI.2001, 12 ex., v prosevu staré trávy na pastvině, 1.VI.2002, 2 ex., pod kamenem na políčku v lese, 9.VI.2002, 11 ex., v prosevu starého sena; 5849D21: 1.VI.2002, 4 ex., na bahnitém zarostlém břehu rybníka; 5949B12: 8.VI.2002, 2 ex., smykem v nivě potoka, 16.VIII.2007, v prosevu listí v úžlabině přítoku Lánského potoka u přehrady; 6048B3: 19.VI.1993, 1 ex., na břehu řeky.
        Skupina A
 1. Pterostichus melanarius (Illiger, 1798)5848D5: 26.IV.2003, 1 ex., ve smíšeném lese; 5849C7: 12.VII.1985, 1 ex., pod kamenem na lesní pasece s mladou monokulturou borovice, 12.IV.1991, 2 ex., pod kamenem v nivě potoka, 25.VI.1993, 2 ex., na pasece ve smíšeném lese; 5849C11: 24.VII.1995, 2 ex., na pasece ve smíšeném lese; 5849C13: 10.XI.1996, 2 ex., zazimované pod kůrou padlého stromu v nivě potoka; 5849C17: 29.VI.2008, pod dřevem v podmáčené olšině na Loužku; 5849C19: 22.VII.2000, 2 ex., v prosevu listí v podmáčené olšině; 5849C21: 8.V.1991, 1 ex., pod kamenem na polní cestě; 5849C24: 20.IV.1985, 1 ex., pod dřevem v nivě potoka, 16.IV.1989, 1 ex., pod dřevem na pastvině, 25.VII.1989, 2 ex., v podmáčené prohlubni v travnatém porostu, 9.VI.2002, 2 ex., v prosevu starého sena; 5949A4: 14.IV.1987, 1 ex., v kamenité suti, 15.V.1993, 1 ex., pod kamenem na břehu potoka; 5949A23: 26.VI.1990, 1 ex., v nivě potoka; 5949C14: 14.VI.1987, 1 ex., pod kamenem na polní cestě; 6048B3: 19.IV.1997, 2 ex., pod dřevem na břehu řeky; 6048B8: VII.1984, 1 ex., pod kamenem v suťovém lese, 8.IX.2002, 1 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky.
        Skupina E
 1. Pterostichus niger (Schaller, 1783)5848D5: 22.VIII.1994, 1 ex., na lesní cestě podél PR; 5848D14: 10.IX.1989, 1 ex., ve smíšeném lese; 5848D15: 8.VI.1985, 1 ex., na regulovaném břehu potoka, 14.IX.1985, 1 ex., pod kamenem na regulovaném břehu potoka; 5849C7: 6.VIII.1990, 1 ex., na zarostlém břehu rybníka; 5849C12; 5849C16: 9.IX.1995, 1 ex., v prosevu slámy na poličku v lese; 5849C17: 29.VI.2008, imaturní ex., pod dřevem v podmáčené olšině na Loužku, 17.VIII.2008, 2 ex., pod dřevem v podmáčené olšině na Loužku; 5849C19: 22.II.1990, 1 ex., zazimovaný pod kůrou padlého stromu v nivě potoka; 5849C21: 8.V.1991, 2 ex., pod kamenem na polní cestě; 5849C24: IV.1978, 1 ex., pod kamenem na břehu potoka, V.1978, 2 ex., pod kamenem na břehu potoka, V.1980, 1 ex., pod kamenem na břehu potoka, 6.VI.1989, 1 ex., pod dřevem na pastvině, 17.VI.1989, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu; 5949A4: 13.IV.1986, 1 ex., na břehu potoka, 10.IV.1988, 1 ex., na teplomilné stráni, 12.V.1993, 1 ex., pod kamenem na břehu potoka; 5949A10: 6.V.2003, 1 ex., v prosevu na teplomilné stráni; 5949A23: 26.VI.1990, 2 ex., v nivě potoka; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., pod kameny na břehu přehrady; 6048B8: 26.IV.1986, 2 ex., pod kameny na úpatí sutě u řeky, 26.VII.1988, 1 ex., v teplomilné doubravě, 8.IX.2001, 1 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky; 6048B19: 19.X.1995, 6 ex., pod kameny v nivě potoka v lese; 6048D1: 8.V.1988, 1 ex., pod kamenem v suťovém lese.
        Skupina A
 1. Pterostichus nigrita (Paykull, 1790)5848D5: 9.V.1993, 2 ex., vyšlapáním mokřadního porostu v PR; 5848D15: 12.VI.1985, 2 ex., na regulovaném břehu potoka; 5849C1: 15.V.2005, v prosevu listí v podmáčené olšině, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C7: 6.VIII.1990, 1 ex., imaturní na břehu rybníka; 5849C13: 10.V.1992, 3 ex., na břehu rybníka, 21.VIII.1992, 1 ex., imaturní na břehu rybníka; 5849C18: 20.VI.1984, 1 ex., v náplavu potoka; 5849C19: 30.VI.1988, 2 ex., v náplavu přítoku Klíčavy; 5849C23: 19.IV.1992, 4 ex., pod dřevem v podmáčené olšině; 5849C24: 2.VI.1985, 4 ex., na bahnitém břehu potoka, X.1988, 2 ex., pod kamenem na údolní cestě, 23.VII.1989, 1 ex., v podmáčené prohlubni v travnatém porostu, 23.II.1990, 1 ex., pod kamenem na okraji sutě, 30.IV.1990, 2 ex., v podmáčené prohlubni v travnatém porostu; 5948D24: 30.VI.1984, 1 ex., na bahnitém břehu řeky, 20.IV.1985, 2 ex., na kamenitém břehu řeky, 6.VII.1985, 1 ex., na kamenitém břehu řeky; 5949A4: 21.V.1995, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 22.II.1996, 2 ex., pod kameny na teplomilné stráni, 21.III.1998, 3 ex., pod kameny v nivě přítoku Klíčavy, 1.IV.2001, 2 ex., vyšlapáním mokřiny v nivě potoka; 5949A10: 15.V.2004, 1 ex., 20.VI.2005, 25.IV.2009, vše bahnité mokřadní porosty; 5949B2: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka; 5949B8: 18.III.1995, 2 ex., v prosevu listí ve vlhké úžlabině v bučině; 5949B11: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě, 14.V.2006, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., na kamenitém břehu přehrady, 21.VII.2002, 1 ex., na bahnitém břehu přehrady, 26.IV.2004, 2 ex., v prosevu náplavu na břehu přehrady, 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady, 16.VIII.2007, pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka, 20.VII.2008, na zarostlém bahnitém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka, 22.III.2009, pod dřevem v nivě Lánského potoka u přítoku do přehrady; 6048B3: 19.VI.1993, 4 ex., pod kameny na úpatí sutě u řeky, 29.VI.1997, 1 ex., pod dřevem na břehu řeky; 6048B8: 11.VII.2003, 2 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě; 6048B19: 19.X.1996, 6 ex., pod kameny v lesní nivě potoka.
        Skupina E
 1. Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius, 1787)5848D5: 27.9.2003, 2 ex., v prosevu straého sena v PR, 17.VI.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese, 9.V.1993, 2 ex., na lesní cestě podél v PR, 30.IV.2005, v prosevu v podmáčené olšině v PR; 5849C7: 26.VI.1985, 2 ex., na lesní hlinitopísčité pasece s mladou monokulturou borovice, 12.VII.1985, 1 ex., na lesní hlinitopísčité pasece s mladou monokulturou borovice, 22.IX.1985, 1 ex., na lesní hlinitopísčité pasece s mladou monokulturou borovice, 25.VI.1993, 2 ex., v prosevu trávy na lesní pasece; 5849C11: 24.VII.1995, 1 ex., na lesní cestě; 5849C17: 29.VI.2008, pod dřevem v podmáčené olšině na Loužku, 17.VIII.2008, 2 ex., pod dřevem položeným na čerstvý olšový pařez v podmáčené olšině na Loužku; 5849C18: 21.III.1992, 6 ex., zazimovaných pod kůrou padlých stromů v podmáčené olšině; 5849C23: 19.IV.1992, 3 ex., pod kůrou padlých stromů v podmáčené olšině; 5849C24: IV.1973, 3 ex., pod dřevem v nivě potoka, 14.V.1988, 1 ex., v nivě potoka, 16.IV.1989, 2 ex., pod dřevem na pastvině, 8.V.1989, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 20.V.1989, 3 ex., pod kůrou položenou do dutiny dubu, 23.VII.1989, 2 ex., v podmáčené prohlubni v travnatém porostu, 21.X.1989, 3 ex., pod dřevem v nivě potoka, 9.VI.2002, 3 ex., v prosevu starého sena, 8.V.2009, pod dřevem na pastvině; 5849C25: 13.IV.1986, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka, 9.VI.1988, 4 ex., pod dřevem v bučině; 5949A1: 1.V.1992, 1 ex., pod kamenem u stodoly v poli; 5949A4: 12.V.1993, 2 ex., pod kamenem na břehu potoka; 5949A10: 6.V.2003, 2 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě, 17.XI.2003, 1 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě; 5949B3: 19.IV.1987, 6 ex., pod dřevem v hlinité bučině, 22.V.1989, 6 ex., pod kameny v dubohabřině, 28.VIII.1993, 1 ex., v prosevu listí v doubravě; 5949B7: 28.X.1989, 1 ex., zazimovaný v padlém kmenu v dubohabřině, 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; 5949B8: 18.III.1995, 4 ex., v prosevu listí ve vlhké úžlabině v bučině; 6048B3: 20.VI.1992, 3 ex., ve smíšeném lese; 6048B8: VII.1984, 2 ex., pod dřevem v teplomilné doubravě, 4.IV.1988, 1 ex., pod kamenem v teplomilné doubravě, 11.VI.1989, 4 ex., v teplomilné doubravě, 4.II.1990, 2 ex., zazimované v padlém stromu ve smíšeném lese, 6.V.1990, 3 ex., v kamenité bučině, 19.IV.1997, 3 ex., pod kameny na úpatí sutě u řeky, 8.IX.2002, 2 ex., pod kameny na úpatí sutě u řeky; 6048B19: 19.X.1996, 16 ex., pod kameny v lesní nivě potoka; 6048D1: 8.V.1988, 3 ex., pod kamenem v suťovém lese.
        Skupina A
 1. Pterostichus ovoideus (Sturm, 1824)6048B13: V.1981, 1 ex., pod kamenem na břehu potoka; 5949C3: V.1978, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka.
        Skupina A
 1. Pterostichus quadrifoveolatus [= angustatus (Duftschmid, 1812)] Letzner, 18525848D4: 27.V.1990, 2 ex., na meliorační brázdě ve smíšeném lese; 5848D14: 26.VIII.1995, 1 ex., imaturní na lesní cestě; 5848D15: 7.V.1985, 1 ex., na sporadicky zatravněné meliorační ploše na lesní pasece s hlinitopísčitým podkladem, 8.VI.1985, 7 ♂♂, 12 ♀♀, na sporadicky zatravněné meliorační ploše na lesní pasece s hlinitopísčitým podkladem, 30.VI.1985, 4 ♀♀, na sporadicky zatravněné meliorační ploše na lesní pasece s hlinitopísčitým podkladem, 30.VII.1985, 4 ♂♂, 2 ♀♀, též imaturní na sporadicky zatravněné meliorační ploše na lesní pasece s hlinitopísčitým podkladem; 5849C6: 3.VI.1985, 3 ex., pod dřevem v bikové bučině, 28.V.1989, 2 ex., v bikové bučině; 5849C7: 23.VI.1985, 7 ex., na lesní hlinitopísčité pasece s mladou monokulturou borovice, 22.IX.1985, 2 ♂♂, 1 ♀, na lesní hlinitopísčité pasece s mladou monokulturou borovice; 5949B8: 18.III.1995, 1 ex., v prosevu listí ve vlhké úžlabině v bučině.
        Skupina A
 1. Pterostichus rhaeticus Heer, 18375848D5:9.V.1993, 1 ex., vyšlapáváním mokřadního porostu v PR, 26.IV.2003, 3 ex., na podmáčeném zarostlém břehu potoka v PR, 30.IV.2005, v prosevu v podmáčené olšině v PR, 16.VI.2005, v prošlapu mokřadních porostů na přítoku do rybníčka na prameni Klíčavy; 5849C1: 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C17: 17.VIII.2008, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvý olšový pařez v podmáčené olšině na Loužku; 5849C24: 27.VIII.1994, 1 ex., v podmáčené olšině v nivě potoka, 3.VIII.1997, 1 ex., v prosevu trávy, 9.VI.2002, 1 ex., v prosevu starého sena, 28.VII.2002, 1 ex., v prosevu starého sena; 5949B12: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady, 22.III.2009, pod dřevem v nivě Lánského potoka u přítoku do přehrady; 6048B19: 19.X.1996, 3 ex., pod kameny v lesní nivě potoka.
        Skupina A
 1. Pterostichus strenuus (Panzer, 1797)5848D5: 5.VII.2003, 3 ex., vyšlapáváním rašeliniště v PR, 27.IX.2003, 2 ex., v prosevu staré trávy ve smíšeném lese, 30.IV.2005, v prosevu v podmáčené olšině v PR, 31.VII.2005, v prosevu travnatých porostů v PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5848D15: 30.VII.1985, 1 ex., v prosevu zamokřené prohlubně v bučině, 23.VI.1990, 2 ex., na dně meliorační brázdy; 5849C1: 24.VI. 2004 více ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníka, 15.V.2005, v prosevu podmáčených travnatých okrajů rybníka a v podmáčené olšině, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C7: 12.VII.1985, 2 ex., na písčité pasece s mladou monokulturou borovice; 5849C13: 24.IV.1994, 1 ex., pod kamenem na políčku v lese; 5849C18: 29.IX.2002, 3 ex., též imaturní v prosevu starého sena v nivě potoka, 12.IV.2004, 1 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka, 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka, 9.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C24: 20.VI.1984, 12 ex., v nivě potoka; 8.V.1989, 1 ex., v prosevu vlhkého trouchu v dutině dubu, 1.VII.1989, 3 ex., pod dřevem na podmáčené pastvině, 1.VI.1997, 1 ex., smykem na pastvině, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu listí v bučině, 26.IX.2004, 3 ex., v prosevu starého sena; 5849C25: 6.V.1987, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka; 5849D21: 8.VII.2003, 5 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka, 27.V.2005, 2 ex., na odkrytém bahnitém břehu rybníka, 27.VII.2005, v prosevu mokřadních porostů rybníka; 5948D24: 6.X.1985, 3 ex., v nivě řeky; 5949A1: 1.V.1992, 7 ex., pod kamenem na vlhkém místě u stodoly v polích; 5949A4: 1.IV.2001, 1 ex., v nivě potoka; 5949A10: 17.XI.2003, 1 ♀, v prosevu listí v teplomilné doubravě, 15.V.2004, 2 ex., v prosevu listí v nivě potoka, 16.IV.2009, 3 ex., v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, bahnité mokřadní porosty; 5949B2: 18.IV.1992, 1 ex., pod listím u potoka, 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; 5949B11: 26.1.2008, 1 ex., v prosevu starého listí na úpatí doubravy; 5949B12: 26.IV.2004, 1 ex., v prosevu náplavu na břehu přehrady, 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady, 16.VIII.2007, v prosevu listí v úžlabině přítoku Lánského potoka u přehrady; 6048B3: 19.VI.1993, 2 ex., na podmáčené břehu řeky, 19.IV.1997, 2 ex., na břehu řeky, 3.V.1997, 3 ex., na břehu řeky, 28.IX.1997, 1 ex., imaturní na břehu řeky, 1.V.2001, 1 ex.,na břehu řeky; 6048B8: 4.II.1990, 4 ex., zazimované pod kamenem na úpatí sutě u řeky, 8.IX.2002, 2 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky.
        Skupina E
 1. Pterostichus vernalis (Panzer, 1798) – 5849C13: 19.X.2003, 4 ex., v prosevu staré starého sena; 5849D21: 1.VI.2002, 4 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka; 5949A4: 21.III.1998, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka, 1.IV.2001, 1 ex., v prosevu mokřiny v nivě potoka; 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., na bahnitém břehu přehrady; 5949B11: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě.
        Skupina A
 1. Sphodrus leucophthalmus (Linnaeus, 1758)5849C18: V.1963, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka na okraji smíšeného lesa.
        Skupina A, kategorie CR
 1. Stenolophus mixtus (Herbst, 1784)5849C1: 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka; 5849C7: 19.VII.1990, 4 ex., pod dřevem na břehu rybníka, 6.VIII.1990, 3 ex., na břehu rybníka, 2.VII.1991, 1 ex., na břehu rybníka; 5849C13: 21.VIII.1992, 2 ex., na břehu rybníka; 5849C24: 22.V.2003, 1 ex., na světlo, 20.VI.2007, na světlo, 16.VII.2007, na světlo; 5849D21: 1.VI.2002, 6 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka, 18.VI.2002, 4 ex., na světlo, 29.VII.2002, 3 ex., na světlo, 9.VI.2004, 26 ex., na světlo; 5949A4: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; 5949B4: 24.VII.1988, 1 ex., na světlo, 7.VII.1989, 2 ex., na světlo; 5949B12: 20.VII.2008, na zarostlém bahnitém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka.
        Skupina A
 1. Stenolophus teutonus (Schrank, 1781)5849C1: 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka; 5849C11: 24.IV.1994, 2 ex., pod kamenem na skrývce zeminy v nivě potoka; 5849C24: VII.1982, 3 ex., pod kamenem na zarostlém břehu potoka; 5849D21: 17.VII.2004, 4 ex., na podmáčeném travnatém okraji napouštěného rybníka; 5949A10:25.IV.2009, bahnité mokřadní porosty; 5949B11: 21.V.2005, smykem podmáčených porostů na břehu přehrady, 15.IV.2007, poklepem vrby v nivě potoka; 5949B12: 16.VIII.2007, též imaturní pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka, 20.VII.2008, na kamenitopísčitém břehu přehrady, 20.VII.2008, na zarostlém bahnitém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka.
        Skupina E
 1. Stomis pumicatus pumicatus (Panzer, 1796)5849C21: 24.IV.1992, 1 ex., pod kamenem na polní cestě; 5849C24: IV.1978, 1 ex., pod dřevem v nivě potoka, 30.V.1987, 1 ex., pod dřevem na pastvině, 7.V.1989, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 10.V.1997, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 8.V.2009, 1 ex., pod dřevem na pastvině; 5949A23: 26.VI.1990, 2 ex., v nivě potoka.
        Skupina A
 1. Syntomus foveatus (Fourcroy, 1785)5849C24: 28.IX.2005, více ex., v prosevu u paty solitérního dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus; 5849C25: V.1982, 1 ex., na pastvině; 5949A4: 23.VII.1989, 1 ex., na teplomilné stráni, 31.III.1990, 4 ex., na teplomilné stráni, 21.III.1993, 7 ex., na teplomilné stráni, 18.VII.1993, 4 ex., na teplomilné stráni, 18.VI.1994, 3 ex., na teplomilné stráni, 17.IX.1995, 8 ex., na teplomilné stráni, 6.IV.1997, 3 ex., na teplomilné stráni, 1.IV.2001, 1 ex., na teplomilné stráni, 21.IV.2002, 1 ex., na teplomilné stráni; 6048B8: 26.IV.1986, 2 ex., 9.V.1990, 6 ex., 19.VIII.1995, 7 ex., též imaturní, vše na teplomilné stráni 30.VIII.1997, 1 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě, 27.V.2001, 7 ex., v teplomilné doubravě.
        Skupina A
 1. Syntomus truncatelus (Linnaeus, 1761)5849C7: 7.VII.1985, 5 ex., na písčité pasece s mladou monokulturou borovice, 3.VIII.1985, 1 ex., na písčité pasece s mladou monokulturou borovice; 5849C12: 18.I.1998, 1 ex., pod kamenem na břehu rybníka; 5849C18: 29.IX.2002, 2 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C23: 26.XI.2006, v prosevu starého sena u krmelce; 5849C24: III.1972, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 21.IV.1985, 1 ex., pod dřevem na pastvině, 30.VI.1985, 1 ex., pod kamenem na suchém místě v nivě potoka, 30.V.1987, 1 ex., u paty solitérního dubu, 23.IV.1989, 2 ex., u paty solitérního dubu, 6.VI.1989, 2 ex., na okraji bučiny, 25.VIII.2000, 3 ex., u paty solitérního dubu, 8.V.1995, 1 ex., u paty solitérního dubu, 2.IV.2000, 3 ex., pod kameny na pastvině, 5.VIII.2000, 2 ex., v prosevu sena, 1.X.2000, 3 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 14.X.2001, 4 ex., u paty solitérního dubu, 27.X.2001, 2 ex., u paty solitérního dubu, 28.VII.2002, 4 ex., v prosevu starého sena, 28.IX.2005, více ex., v prosevu u paty solitérního dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 29.IV.2006, 3 ex., v prosevu u paty dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 12.VII.2009, pod dřevem na pastvině; 5849D21: 18.VI.2008, u paty solitérního dubu; 5949A4: 14.II.1988, 1 ex., na teplomilné stráni, 15.VIII.1989, 2 ex., na teplomilné stráni, 24.II.1990, 3 ex., pod kameny na suchém místě v nivě potoka, 31.III.1990, 5 ex., na teplomilné stráni, 21.III.1993, 1 ex., na teplomilné stráni, 10.II.2001, 1 ex., pod kamenem na pastvině, 30.IV.2006, v prosevu listí na teplomilné stráni; 5949A22: 20.VI.1987, 12 ex., na poli; 5949B7: 15.I.1989, 1 ex., zazimovaný pod kůrou borovice; 5949C14: 14.VI.1987, 1 ex., na polní cestě; 6048B3: 19.IV.1997, 1 ex., na břehu řeky, 29.VI.1997, 1 ex., na břehu řeky; 6048B8: 13.VI.1999, 2 ex., na teplomilné stráni.
        Skupina E
 1. Synuchus vivalis [= nivalis (Panzer, 1797)] (Illiger, 1798)5849C18: 22.IX.1991, 1 ex., na obilném poli; 5849C19: 28.VII.1991, 1 ex., pod kamenem na úpatí sutě v nivě potoka; 5849C24: 21.VI.1997, 1 ex., na lesní cestě, 2.VII.2000, 1 ex., pod dřevem na pastvině; 5949A4: VII.1978, 1 ex., pod kamenem na suchém místě v nivě potoka, VII.1982, 1 ex., na teplomilné stráni, 2.VI.1985, 3 ex., na teplomilné stráni; 5949B2: 30.VII.1989, 1 ex., v teplomilné habřině; 6048B3: 12.VII.2003, 1 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky; 6048D20: 4.VII.2008, 1 ex., ve světelném lapači.
        Skupina E
 1. Tachyta nana (Gyllenhal, 1810)5848D5: 4.VIII.1991, 2 ex., pod kůrou padlé borovice v PR; 5848D9: 14.IX.1986, 2 ex., pod kůrou padlého buku; 5848D13: 3.V.1986, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 25.X.1992, 6 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C1: 16.VI.2007, pod kůrou borovice ve smíšeném lese; 5849C6: 23.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 22.V.2005, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7: 22.VI.1991, 2 ex., pod dřevem položeným na smrkové pařezy; 5849C13: 22.VII.2001, 6 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C17: 17.XII.2006, 67 ex., na dvou místech pod kůrou jednoho padlého buku; 5849C18: 19.IV.1992, 2 ex., v trouchu padlé lípy; 5849C24: 14.IV.1987, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 16.V.1987, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 21.V.1988, 10 ex., pod kůrou padlého buku a dubu, 27.VII.1988, 15 ex., pod kůrou padlého buku, 16.IV.1989, 12 ex., pod kůrou padlého buku, 8.V.1989, 11 ex., pod kůrou padlého buku, 17.VI.1989, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 16.VII.1989, 8 ex., pod kůrou padlého buku, 21.X.1989, 5 ex., pod kůrou padlého buku, 31.III.1990, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 26.VI.1992, 16 ex., pod kůrou padlé borovice, 17.VIII.1996, 12 ex., pod kůrou dubového pařezu; 5849C25: 30.VII.1984, 6 ex., pod kůrou padlého dubu, X.1984, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 20.IV.1985, 27 ex., pod kůrou padlé lípy, buku, dubu, borovice a smrku, 13.IV.1986, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 16.III.1991, 23 ex., pod kůrou padlého buku; 5949A4: 4.IV.1992, 3 ex., pod kůrou osiky; 5949A10: 1.VI.2003, 4 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949B8: 9.V.1989, 6 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949B11: 4.VII.2004, více ex., pod kůrou padlého dubu; 5949B12: 22.X.1989, 6 ex., pod kůrou padlého buku; 6048B8: 27.VI.1987, 16 ex., pod kůrou padlého habru a dubu, 6.V.1990, 4 ex., pod kůrou padlého buku; 6048B19: 11.IX.1993, 4 ex., pod kůrou padlého buku.
        Skupina A
 1. Thalassophilus longicornis (Sturm, 1825)5849C24: 4.VI.1984, 1 ex., v náplavu potoka; 5949A4: 5.VI.2005, 1 ex., na kamenitopísčitém břehu potoka.
        Skupina R, kategorie NT
 1. Trechoblemus micros (Herbst, 1784)5849C24: V.1978, 1 ex., v náplavu potoka.
        Skupina A
 1. Trechus obtusus obtusus Erichson, 18375848D5: 31.VII.2005, v prosevu travnatých porostů v PR; 5848D15: 30.VII.1985, 1 ex., v prosevu listí v zamokřené prohlubni v bučině, 3.VI.1990, 2 ex., v meliorační brázdě na pasece ve smíšeném lese; 5849C1: 14.VIII.2007, prošlapem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle; 5849C7: 22.VI.1991, 2 ex., na dně zarostlé meliorační brázdy, 20.VII.1997, 2 ex., v prosevu listí v bučině; 5849C11: 24.VII.1995, 3 ex., pod dřevem v mechu na okraji lesní cesty; 5849C18: 29.IX.2002, 2 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka, 27.VIII.2005, 2 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C19: 30.VI.1988, 8 ex., též imaturní v náplavu přítoku Klíčavy; 5849C23: 2.IV.2006, 3 ex., v prosevu listí v nivě potoka; 5849C24: 6.V.1984, 2 ex., na štěrkovém břehu potoka, 20.VI.1984, 1 ex., na břehu potoka, X.1988, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka, 14.VIII.1997, 2 ♀♀, ve vinné pasti, 21.IX.2002, 4 ex., v prosevu starého sena na pastvině, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 10.VI.2007, na světlo; 5949A10: 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949B2: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; 5949B12: 22.VIII.2007, pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka; 5949C3: V.1978, 1 ex., v náplavu potoka; 5949C8: 6.VIII.2001, 1 ex., ve světelném lapači; 6048B3: 19.IV.1997, 2 ex., na břehu řeky, 1.V.2001, 2 ex., v dutině vrby u řeky.
        Skupina E
 1. Trechus pilisensis sudeticus Pawlowski, 1975,5849C18: 20.VI.1984, 17 ex., v podmáčené olšině, 21.III.1992, 1 ex., pod kůrou padlého kmene v podmáčené olšině, 27.VIII.2005, 13 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka, 16.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C23: 3.VI.1986, 1 ex., v náplavu potoka; 5849C24: V.1976, 4 ex., v podmáčené olšině, 6.V.1984, 2 ex., na zarostlém kamenitém břehu potoka, 21.V.1988, 2 ex., na zarostlém kamenitém břehu potoka; 5849C25; 5949A4: 20.IV.1985, 1 ex., na kamenitém břehu potoka, 5.V.1985, 1 ex., na břehu potoka; 5949B2: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; 5949B12: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady, 16.VIII.2007, v prosevu listí v úžlabině přítoku Lánského potoka u přehrady, 26.VIII.2007, v prosevu listí na prameništi přítoku Lánského potoka u přehrady; 6048B13: IV.1974, 7 ex., na kamenitém břehu potoka.
        Skupina A
 1. Trechus quadristriatus (Schrank, 1781)5848D14: 1.IX.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5848D15: 30.VII.1985, 2 ex., v zamokřené prohlubni v lese; 5849C11: 22.VIII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C16: 9.IX.1995, 4 ex., v prosevu slámy na políčku v lese; 5849C18: 22.IX.1991, 2 ex., na obilném poli, 4.VII.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka, 29.IX.2002, 2 ex., v prosevu starého sena, 15.IX.2007, v prosevu staré trávy v nivě potoka; 5849C19: 17.VIII.2003, 16 ex., 25.VIII.2004, 8 ex., vše ve světelném lapači; 5849C22: 19.IV.1992, 1 ex., pod kamenem u stodoly v poli; 5849C24: 24.IV.1992, 2 ex., na políčku v lese; 23.VIII.1996, 1 ex., na lesní cestě, 28.VII.2002, 3 ex., v prosevu starého sena, 21.IX.2002, 3 ex., v prosevu starého sena, 31.VIII.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 28.VII.2005, více ex., na světlo, 28.VII.2008, 2 ex., na světlo; 5849C25: 2.VI.1985, 1 ex., pod kamenem na úpatí sutě, 7.VIII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D19: XII.1979, 1 ex., zazimovaný pod kůrou jedle; 5948B5: 20.III.1993, 3 ex., na obilném poli; 5948D5: 16.IX.1990, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5948D24: 6.X.1985, 2 ex., v nivě řeky; 5949A1: 1.V.1992, 6 ex., pod kamenem u stodoly v poli; 5949C8: 6.VIII.2002, 3 ex., 7.VIII.2002, 1 ex., 18.VIII.2002, 4 ex., 21.VIII.2002, 5 ex., 25.VIII.2002, 6 ex., 28.VIII.2002, 4 ex., vše ve světelném lapači; 5949B12: 22.VIII.2007, pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka; 6048B3: 12.VII.2003, 2 ex., v prosevu sena v nivě řeky; 6048B8: 19.VIII.1995, 2 ex., na teplomilné stráni, 17.VIII.2002, 7 ex., na světlo v teplomilné doubravě; 6048D20: 17.VIII.2006, 4.IX.2006, 12.VIII.2007, 15.VIII.2007, 1.VIII.2008, 10 ex., 12.VIII.2008, 2 ex., 15.VIII.2008, 6 ex., 25.VIII.2008, 15 ex., 27.VIII.2008, 22 ex., 6.IX.2008, 2 ex., vše ve světelném lapači.
        Skupina E
 1. Trechus rubens (Fabricius, 1792)5848D5: 2.V.1993, 1 ex., v letu na lesní cestě podél PR; 5848D15: 29.V.1989, 1 ex., v meliorační brázdě na pasece; 5849C7: 19.VII.1990, 3 ex., pod dřevem na bahnitém břehu rybníka, 6.VIII.1990, 2 ex., pod dřevem na břehu rybníka; 5849C13: 10.V.1992, 1 ex., na břehu rybníka; 5849C18: 20.VI.1984, 2 ex., v náplavu potoka; 5849C24: 3.VI.1994, 1 ex., na světlo; 5949A4: 12.V.1993, 1 ex., na břehu potoka.
        Skupina A
 1. Trichocellus placidus (Gyllenhal, 1827)5848D15: 29.V.1989, 3 ex., na meliorační brázdě na pasece ve smíšeném lese; 5849C1: 24.VI. 2004 2 ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníka, 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka; 5849C7: 4.V.2002, 1 ex., smykem na břehu rybníka; 5849C12: 23.IV.1994, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C13: 14.X.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 14.X.1990, 36 ex., též imaturní na zarostlém dně asi tři roky vypuštěného rybníka, další velké množství poletovalo při zapadajícím slunci; 5849C18: 27.IX.2009, 1 ex., v letu v nivě potoka; 5849C24: V.1978, 2 ex., v náplavu potoka.
        Skupina A
 1. Trichotichnus laevicollis (Duftschmid, 1812)5848D5:8.V.2005, v prosevu listí v podmáčené olšině v PR; 5849C13: 8.V.2003, 1 ex., v prosevu lípového trouchu; 5849C18: 20.VI.1984, 1 ex., v náplavu potoka; 5849C24: V.1975, 2 ex., na zarostlém hlinitém břehu potoka, IV.1978, 1 ex., na zarostlém břehu potoka, VI.1980, 4 ex., na zarostlém břehu potoka, 2.VII.2000, 1 ex., pod dřevem na pastvině, 22.VII.2000, 1 ex., v podmáčené olšině, 20.VI.2007, na světlo; 5849C25: 14.V.1988, 1 ex., pod kamenem v nivě potoka, 21.V.1988, 2 ex., na břehu potoka; 5948D5: 17.VI.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949A1: 1.V.1992, 1 ex., pod kamenem u stodoly v poli; 5949A4: 12.V.1993, 1 ex., pod kamenem v mokřině v nivě potoka; 594910: 10.V.2003, 1 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě; 5949B8: 12.V.1987, 1 ex., na břehu potoka; 5949B11: 16.IV.2005, v prosevu listí na úpatí doubravy a údolní cesty; 5949B12: 16.VIII.2007, též imaturní v prosevu listí v úžlabině přítoku Lánského potoka u přehrady.
  Skupina A

  Faunisticky zajímavý nález nezařazený do skupiny nebo kategorie:
  Amara makolskii [= pseudocommunis Burakowski, 1957] Roubal, 1923
  Badister anomalus (Perris, 1866
  Badister dilatatus (Chaudoir, 1837)
  Bembidion minimum (Fabricius, 1792)
  Bembidion monticola Sturm, 1825
  Bradycellus verbasci (Duftschmid, 1812)
  Chlaenius nigricornis (Fabricius, 1787)
  Cymindis angularis Gyllenhal, 1810
  Diachromus germanus (Linnaeus, 1758)
  Dromius angustus Brullé, 1834
  Dromius kuntzei Polentz, 1939
  Europhilus thoreyi [= pelidnus (Paykull, 1797)] (Dejean, 1828)
  Harpalus frölichii STURM, 1818
  Harpalus luteicornis (Duftschmid, 1812)
  Harpalus quadripunctatus Dejean, 1829
  Harpalus solitaris [= fuliginosus (Duftschmid, 1812)] (Dejean, 1829)
  Molops elatus (Fabricius, 1801)
  Odacantha melanura (Linnaeus, 1767)
  Perigona nigriceps (Dejean, 1831)
  Philorhizus [= Dromius] crucifer crucifer (Lucas, 1846)
  Poecilus virens (O. F. Müller, 1776)
  Pterostichus aethiops (Panzer, 1797)
  Pterostichus ovoideus (Sturm, 1824)
  Pterostichus rhaeticus Heer, 1837
  Trechoblemus micros (Herbst, 1784)
  Trechus rubens (Fabricius, 1792
  Trichocellus placidus (Gyllenhal, 1827)
 
 
 1. Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758)5849C18: 27.VIII.1993, 2 ex., na borovém pařezu; 5849C23: 27.VIII.1993, 4 ex., larvy a 3 ex., kukly pod kůrou borového pařezu; 5849C24: 20.V.1980, 3 ex., na borovém pařezu, 6.VI.1980, 2 ex., pod kůrou položenou na čerstvý borový pařez, 9.IX.1989, 4 ex., na borovém pařezu; 5949A20: 26.VIII.1989, 6 ex., na borovém pařezu; 5949B4: 8.VI.1988, 1 ex., na borovém pařezu.
        Skupina I
 1. Acanthocinus griseus griseus (Fabricius, 1792)5849C24: 6.VII.1996, 1 ex., poklepem borovice, 10.VI.2007, na světlo, 28.VII.2008, 2 ex., na světlo; 5949B4: 24.VII.1988, 1 ♂, na světlo.
        Skupina II
 1. Acanthoderes clavipes (Schrank, 1781)5849C11: 24.VII.1995, 1 ex., smykem v bučině; 5849C17:29.VI.2008, na metru bukového dřeva; 5849C19: 15.VI.1996, 3 ex., na poražené bříze při kopulaci; 5849C24: 24.V.1988, 4 ex., poklepem lípy, 7.VI.1988, 6 ex., poklepem lípy, 16.VII.1988, 1 ex., poklepem lípy, 20.V.1989, 4 ex., poklepem lípy, 26.V.1989, 2 ex., poklepem břízy, 17.VI.1989, 3 ex., poklepem lípy, 20.V.1990, 2 ex., poklepem lípy, 19.VII.1991, 1 ex., na metrech bukového dřeva, 26.VI.1992, 2 ex., poklepem suché břízy, 3.VII.1998, 2 ex., poklepem suché břízy; 5849C25: 27.VII.1995, 2 ex., poklepem suchého buku; 5949A23: 10.VII.1991, 2 ex., na poraženém buku; 5949B7: 4.VII.1987, 2 ex., poklepem buku; 6048B8: 10.VII.1987, 1 ex., poklepem dubu; 6049A2: 24.V.1992, 3 ex., na poraženém buku.
        Skupina II
 1. Agapanthia intermedia Ganglbauer, 18845849C18: 4.VII.1996, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19: 15.VI.1996, 2 ex., ve smíšeném lese na lesní cestě na chrastavci; 5849C24: VI.1976, 2 ex., 12.VII.1980, 4 ex.; 5949A17: 20.VI.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka; 6048B3: 20.VI.1992, 5 ex., v nivě řeky na chrastavci.
        Skupina II
 1. Agapanthia villosoviridescens (De Geer, 1775)5849C7: 16.V.1993, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C12: 27.V.1994, 1 ex., na kvetoucím bodláku ve smíšeném lese; 5849C18: VI.1976, 1 ex., smykem v nivě potoka, 5.VI.1978, 3 ex., smykem v nivě potoka, 5.VII.1987, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; 5849C24: 24.V.1988, 1 ex., 20.V.1980, 2 ex., 12.VII.1980, 1 ex., 4.VI.1993, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5849C25; 5949A4: 27.VII.1988, 1 ex., na kvetoucím bodláku; 5949A23: 26.VI.1990, 1 ex., smykem v nivě potoka, 10.VII.1991, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949C12: 19.VII.1989, 1 ex., smykem v nivě řeky; 6048B3: 29.VI.1997, 2 ex., smykem v nivě řeky.
        Skupina I
 1. Akimerus schaefferi (Laicharting, 1784)5849C24: 25.VII.1988, 1 ex., ve vinné pasti, 19.VII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 19.VII.1991, 5 ex., poklepem kvetoucí lípy, 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 4.VIII.1996, 1 ex., poklepem dubu.
        Skupina III, kategorie CR
 1. Alosterna tabacicolor (De Geer, 1775)5849C7: 5.VI.1991, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu ve smíšeném lese; 5849C13: 22.VII.2001, 18 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5849C19: 4.VI.2004, 2 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 20.VI.1980, 5 ex., v nivě potoka na kvetoucím okolíku, 16.VII.1988, 13 ex., poklepem kvetoucí lípy, 20.V.1989, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C25; 5948D5: 17.VI.1990, 2 ex., smykem ve smíšeném lese; 5949A4: 8.V.1989, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu na teplomilné stráni; 5949A8: 5.VII.1995, 4 ex., smykem na lesní pasece; 5949A23: 26.VI.1990, 4 ex., smykem v nivě potoka; 5949A24: 18.V.1988, 12 ex., smykem v teplomilné doubravě; 5949B3: 1.VII.1987, 16 ex., na kvetoucím okolíku; 5949B22: 21.V.1992, 4 ex., smykem v nivě potoka; 5949C23: 24.VI.1990, 6 ex., na kvetoucí udatně; 6048B4: 27.VI.1987, 12 ex., smykem v nivě řeky, 19.VI.1993, 2 ex., smykem na lesní cestě; 6048B8: 27.VI.1987, 14 ex., poklepem dubu a habru v teplomilné doubravě, 18.V.1988, 21 ex., smykem podrostu a poklepem dubu v teplomilné doubravě, 11.VI.1989, 8 ex., smykem v teplomilné doubravě; 6048B13: VII.1974, 3 ex., smykem v nivě potoka; 6048D6: 18.V.1989, 4 ex., poklepem dubu.
        Skupina I
 1. Anaesthetis testacea (Fabricius, 1781) – 6048B8: 6.VII.2001, 1 ex., poklepem suchého dubu v teplomilné doubravě.
        Skupina II
 1. Anaglyptus mysticus (Linnaeus, 1758)5849C13: 23.VI.2001, 1 ex., poklepem kvetoucího černého bezu; 5849C24: 4.VII.1977, 1 ex., 5.VI.1978, 2 ex., 24.V.1988, 12 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5948B4: 15.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího jeřábu; 5949A4: 12.V.1993, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A17: 8.VI.1991, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A23: 8.VI.1991, 2 ex.; 5949A24: 18.V.1988, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B3: 22.V.1989, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B7; 5949B12; 6048B8: 18.V.1988, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.V.1989, 5 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.VII.1980, 1 ex., poklepem dubu, 24.V.1992, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.V.2001, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D6: 18.V.1989, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
        Skupina I
 1. Anastrangalia [= Leptura] dubia (Scopoli, 1763)5949A23: 26.VI.1990, ve smíšeném lese, 10.VII.1991; 5949C23: 19.VI.1993, 1 ex., na kvetoucím okolíku ve smíšeném lese; 6048B3: 1.VII.1980, 3 ex., ve smíšeném lese, 19.VI.1993, 1 ex., na kvetoucím okolíku v nivě řeky; 6048B4: 29.VII.1978, 1 ex.; 6048B13: VII.1974.
        Skupina II
 1. Anastrangalia [= Leptura] sanquinolenta (Linnaeus, 1761)5849C18: VI.1969, VII.1974; 5849C24: 25.VI.1971, 17.VI.1989, 16.VII.1989, 19.VII.1991, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy, 14.VII.1992, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy.
        Skupina I
 1. Anisarthron barbipes (Shrank, 1781)5849C13: 22.VII.2001, 1 ex., na metrech bukového dříví; 5849C24: 27.VI.1992, 1 ex., poklepem dubu, 30.VI.1992, 1 ex., poklepem jasanu, 21.VI.1998, 1 ex., poklepem dubu; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., poklepem dubu.
        Skupina II
 1. Anoplodera [= Leptura] rufipes (Schaller, 1783)5849C24: VI.1976, 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A23: 8.VI.1991, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A24: 18.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího jeřábu; 5949C13: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem habru; 6048B8: 7.VI.1980, 6 ex., 1.VII.1980, 2 ex., poklepem dubu, 16.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, 3 ex., poklepem dubu, 1.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.V.2001, 1 ex., poklepem dubu.
        Skupina I
 1. Anoplodera [= Leptura] sexguttata (Fabricius, 1775)5949A10: 1.VI.2003, 1 ex., poklepem dubu; 5949B8: 4.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 1.VII.1980, 11.V.1981, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 7.VI.1987, 5 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.VI.1989, 2 ex., poklepem dubu, 22.VI.1987, 7.V.2000, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B14: 24.V.1986; 6048D6: 18.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
        Skupina II
 1. Arhopalus [= Criocephalus] rusticus (Linnaeus, 1758)5849C24: 19.VII.1991, 3 ex., pod kůrou položenou na borové pařezy, 9.VIII.1991, 2 ex., pod kůrou položenou na borové pařezy, 26.VI.1992, 3 ex., na poražené borovici, 6.VII.1994, 1 ex., na světlo, 15.VII.1998, 3 ex., na poražené borovici, 2.VII.2000, 3 ex., na poražené borovici, 27.VII.2006, 1 ex., na světlo, 28.VII.2008, na světlo; 5849C25: 12.VII.1980, 2 ex., 25.VI.1989, 3 ex., pod kůrou borovice, 26.VII.2008, na světlo, 30.VII.2008, na světlo; 5949B4: 24.VII.1988, 2 ex., na světlo; 6048B8: 11.VII.2002, 1 ex., na světlo; 6048D20: 27.VII.2008, 1 ex., ve světelném lapači.
        Skupina I
 1. Asemum striatum (Linnaeus, 1758)5849C1: 16.V.1997, 2 ex., pod kůrou položenou na čerstvý smrkový pařez; 5849C6: 28.V.1989, 7 ex., pod kůrou položenou na čerstvý modřínový pařez, 5.VI.1989, 2 ex., pod kůrou položenou na čerstvý modřínový pařez; 5849C7: 22.VI.1991, 3 ex., na smrkovém pařezu; 5849C24: 20.V.1980, 6.VI.1980, 12.VII.1980; 6048B9: 24.V.1993, 12 ex., na modřínovém pařezu; 6049A6: 4.V.1990, 2 ex., pod kůrou položenou na čerstvý smrkový pařez.
        Skupina I
 1. Callidium violaceum (Linnaeus, 1758)5849C24: 14.VII.1992, 1 ex., na čerstvě poraženém smrku, 11.VI.1995, 1 ex., na čerstvě poraženém smrku; 6048B9: 24.V.1993, 3 ex., pod kůrou položenou na čerstvý modřínový pařez.
        Skupina I
 1. Callimus [= Callimellum] angulatus angulatus (Schrank, 1789)6048B8: 7.VI.1980, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.V.1989, 5 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.V.1989, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1993, 1 ex., poklepem jasanu, 27.V.2001, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
        Skupina II
 1. Carilia [= Gaurotes] virginea (Linnaeus, 1758) - 5849C1: 11.VI.2009, 1 ex., ve smíšeném lese na květech okolíku, 28.VI.2009, 3 ex., ve ve smíšeném lese na květech ostružiníku.
        Skupin II
 1. Cerambyx cerdo Linnaeus, 17585849C24: VII.1977, 2 ex., na kmeni dubu, 2.VI.1988, 2 ex., na kmeni dubu, 18.VI.1988, 1 ex., ve vinné pasti, 20.VI.1989, 1 ex., na kmeni dubu, 1.VII.1989, 1 ex., na kmeni dubu, 4.VI.1993, 7 ex., na kmeni více dubů, 10.VIII.1993, 1 ex., na kmeni dubu, 18.VII.1993, 2 ex., na kmeni dubu, 20.VII.1995, 1 ex., na kmeni dubu, 27.VII.1995, 1 ex., na kmeni dubu, 26.VI.1999, 9 ex., na kmeni více dubů, 27.V.2000, 3 ex., na kmeni dubu, 9.VI.2001, 16 ex., na kmenivíce dubů, 22.VI.2001, 3 ex., na kmeni dubu, 23.V.2004, 1 ♀, na kmeni dubu, 4.VII.2004, 1 ♂, na kmeni dubu, 13.VII.2006, 1 ♀, na kmeni dubu, 7.VI.2007, v noci na padlém dubu; 5849D21: 20.V.2002, 2 ex., v plně prokousaných výletových otvorech; 5949B12: 27.IV.2003, 1 ex., (torzo štítu) v teplomilné doubravě.
  Skupina III, kategorie EN
  Poznámka: Od roku 2000 je populace tesaříka Cerymbyx cerdo pravidelně každým rokem silně ovlivňována až decimována strakapoudem. U paty dubů s čerstvými výletovými otvory je možné najít torza imag (oddělené krovky, štít, hlava s tykadly). Chycený tesařík je někdy strakapoudem (lze nalézt i proklovnuté krovky) zasazen do „kovadlinky“ v kůře dubu, podobně jako šišky jehličnanů a vyklován. Zdá se, že některé „kovadlinky“ jsou preferované. V jarních měsících r. 2004 vyústila „lačnost“ po tesařících poprvé i do vyklovávání dubů obsazených tesaříky. Podobně lze tento fenomén pozorovat i u imag Lucas cervus, ale v menší míře neboť jeho populace v porovnání s Cerambyx cerdo je v uvedených mapových polích mnohem slabší.
 1. Cerambyx scopolii (Füessly, 1775) – 5849C24: 20.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C25: 12.V.1993, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 1.VII.1980, 16 ex., poklepem kvetoucího černého bezu, 18.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.VI.1991, 1 ex., smykem v kamenité bučině, 24.V.1992, 3 ex., poklepem suchého dubu, 24.V.1993, 1 ex., poklepem dubu, 27.V.2001, 1 ex., v letu.
        Skupina I
 1. Chlorophorus figuratus (Scopoli, 1763)5849C18: 30.VI.1978, 1 ex., na kvetoucím okolíku v nivě potoka; 5849C24: 16.VII.1988, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy, 4.VI.1993, 1 ex., poklepem dubu, 9.VI.2001, 1 ex., poklepem lípy; 5849C25: 19.VII.1991, 1 ex., na metrech bukového dřeva.
        Skupina II
 1. Chlorophorus herbsti (Brahm, 1790)5849C17:29.VI.2008, na metru bukového dřeva; 5849C18: VII.1973, 1 ex., 20.VII.1980, 2 ex., na kvetoucí udatně; 5849C24: 10.VI.1988, 1 ex., poklepem lípy, 26.VI.1988, 1 ex., poklepem lípy, 30.VI.1988, 2 ex., poklepem lípy, 16.VII.1988, 2 ex., poklepem lípy, 25.VII.1988, 1 ex., poklepem lípy, 6.VI.1989, 1 ex., poklepem lípy, 20.VI.1989, 2 ex., poklepem lípy, 25.VII.1989, 3 ex., poklepem lípy, 29.VII.1991, 2 ex., poklepem lípy, 6.VII.1996, 1 ex., poklepem lípy, 12.VII.1997, 1 ex., poklepem lípy.
        Skupina II
 1. Clytus arietis (Linnaeus, 1758)5849C13: 23.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu; 5849C17:29.VI.2008, na metru dubového dřeva, 14.VI.2009, 4 ex., na dubových kládách; 5849C18: 2.VI.1985, 2 ex.; 5849C24: VI.1976, 3 ex., poklepem suchého dubu, VII.1974, 1 ex., 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.VI.1992, 1 ex., poklepem suchého habru; 5949B3: 27.V.1989, 2 ex.; 5949B7: 4.VII.1987, 1 ex., poklepem buku; 6048B3: 20.VI.1992, 2 ex.; 6048B8: 10.VII.1987, 1 ex., smykem podrostu v doubravě, 17.V.1989, 3 ex., poklepem dubu, 21.V.1989, 2 ex., poklepem dubu, 28.V.1995, 2 ex., poklepem dubu; 6048B9: 11.VI.1989, 2 ex.; 6048B10: 2.VII.1995, 3 ex., na poraženém buku; 6048D6: 18.V.1989, 2 ex.; 6049A2: 24.V.1992, 4 ex., na poraženém dubu a buku; 6049A7: 27.V.2001, 7 ex., na metrech olšového dřeva.
        Skupina I
 1. Clytus lama Mulsant, 18475849C24: VII.1969, 3 ex., na čerstvě poraženém smrku, V.1975, 1 ex., na  čerstvě poraženém smrku, 27.VII.1978, 6 ex., na čerstvě poraženém smrku, 12.VII.1980, 2 ex., na čerstvě poraženém smrku, 26.VI.1992, 1 ex., při kladení vajíček na metrech borového dřeva, 5.VI.1993, 4 ex., na čerstvě poraženém smrku, 20.VII.2001, 3 ex., na čerstvě poraženém smrku; 5949A8: 5.VII.1995, 6 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949C23: 20.VI.1992, 3 ex., na čerstvě poraženém smrku; 6049A6: 6.VII.2001, 2 ex., na čerstvě poraženém smrku.
        Skupina II
 1. Clytus tropicus (Panzer, 1795)5849C24: 28.VII.1968, 1 ex., poklepem suchého dubu, 26.VI.1988, 1 ex., ve vinné pasti; 6048b8: 26.V.1982, 1 ex., poklepem dubu, 27.VI.1987, 2 ex., poklepem dubu, 24.V.1993, 14 ex., na schnoucích a suchých dubech napadených houbou Obolarina sp., 28.V.1995, 6 ex., na schnoucích a suchých dubech napadených houbou Obolarina sp., 1.VII.1995, 3 ex., na schnoucích a suchých dubech napadených houbou Obolarina sp..
        Skupina II
 1. Cortodera femorata (Fabricius, 1787)5849C18: 5.VI.1978, 1 ex., v nivě přítoku Klíčavy na Loužku poklepem kvetoucího javoru.
        Skupina II
 1. Cortodera humeralis (Schaller, 1783)5849C24: 22.V.1977, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 19.V.2002, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C25: 12.VI.1987, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1988, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 30.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 15.V.1993, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 6.V.2003, 2 ex., na světlo, 10.V.2003, 1 ex., poklepem dubu, 18.V.2003, 1 ex., na světlo; 5949C18: 5.V.2003, 7 ex., na světlo(I. Novák lgt.); 5949C23: 24.V.1993, 2 ex.; 6048B8: 7.VI.1980, 16 ex., 26.V.1982, 12 ex., 17.V.1989, 6 ex., poklepem dubu a kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 14 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 15.V.1992, 2 ex., poklepem dubu, 24.V.1992, 2 ex., poklepem dubu, 27.V.2001, 2 ex., poklepem dubu, 1.V.2002, 4 ex., poklepem dubu; 6048D6: 18.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
        Skupina I
 1. Corymbia [= Leptura] rubra (Linnaeus, 1758)5848D5: 4.VIII.1991, 1 ex., smykem na lesní cestě podél PR; 5849C1: 3.VIII.2008, na kvetoucím okolíku na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR; 5848D9: 20.VII.1993, 2 ex., ve smíšeném lese; 5849C6: 18.VII.1992, ve smíšeném lese; 5849C7: 5.VIII.1991; 5849C13; 5849C17: 19.VII.2008, na květech bodláku ve smíšeném lese; 5849C18: 15.VII.1973, ve smíšeném lese, VI.1976, ve smíšeném lese; 5849C19; 5849C24: 26.VIII.1970, ve smrkovém porostu, 16.VII.1988, 1 ex., na borovém pařezu, 14.VIII.1988, 1 ex., ve smíšeném lese, 23.VII.1989, 2 ex., 6.IX.1991, 1 ex., na borovém pařezu; 5948D5: 22.VII.1990, na kvetoucím okolíku ve smíšeném lese; 5949A4: VIII.1976, ve smíšeném lese; 5949B3: 30.VII.1989; 5949B23; 6048B8: 7.VIII.1988, 2 ex., ve smíšeném lese; 6048D20: 1.VIII.2008, 1 ex., 15.VIII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
        Skupina I
 1. Dinoptera [= Acmaeops] collaris (Linnaeus, 1758)5949A17: 20.VI.1995, 1 ex., smykem okoličnatých rostlin v nivě potoka, 21.VI.1997, 1 ex., smykem v teplomilné svahové habřině.
        Skupina I
 1. Exocentrus adspersus Mulsant, 18465849C24: 26.VI.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu, 20.VI.1989, 1 ex., poklepem suchého dubu, 28.VII.1990, 2 ex., poklepem suchého dubu, 3.VII.1998, 2 ex., poklepem suché břízy, 2.VII.2000, 6 ex., poklepem suchého dubu, 11.VIII.2000, 1 ex., poklepem suchého dubu, 28.VII.2005, 3 ex., na světlo, 21.VI.2006, 1 ex., na světlo, 27.VII.2006, na světlo, 20.VI.2007, na světlo, 2.VII.2008, na světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo, 12.VIII.2004, 1 ex., na světlo, 28.VII.2008, na světlo; 5949A17: 27.VII.1996, 1 ex., poklepem habru; 594912: 6.VII.2002, 6 ex., poklepem suchého habru; 6048B4: 16.VII.1991, 3 ex., poklepem suchého dubu; 6048B8: 27.VI.1987, 3 ex., poklepem suchého dubu, 16.VI.1988, 2 ex., poklepem suchého dubu, 19.VII.1989, 1 ex., poklepem suchého dubu, 18.V.1900 6 ex., poklepem suchého dubu, 24.VI.1990, 4 ex., poklepem suchého dubu, 1.VII.1995, 21 ex., poklepem schnoucího dubu, 13.VI.1999, 1 ex., poklepem suchého dubu, 6.VII.2001, 4 ex., poklepem suchého dubu, 11.VII.2002, 3 ♂♂, 4 ♀♀, na světlo, 30.VII.2002, 1 ex., na světlo; 6048D20: 20.VII.2006, 27.VII.2006, vše ve světelném lapači.
        Skupina II
 1. Exocentrus lusitanus (Linnaeus, 1767)5849C24: 10.VI.1988, 7 ex., poklepem suché lípy, 18.VI.1988, 2 ex., poklepem suché lípy, 25.VII.1988, 1 ex., poklepem suché lípy, 27.VII.1988, 3 ex., poklepem suché lípy, 30.VII.1988, 1 ex., poklepem suché lípy, 26.V.1989, 1 ex., poklepem suché lípy, 6.VI.1989, 2 ex., poklepem suché lípy, 16.VII.1989, 2 ex., poklepem suché lípy, 23.VII.1989, 2 ex., poklepem suché lípy, 5.VII.1993, 2 ex., poklepem suché lípy, 6.VII.1996, 2 ex., poklepem suché lípy, 21.VI.1998, 4 ex., poklepem suché lípy, 3.VII.1998, 2 ex., poklepem suché lípy, 2.VII.2000, 4 ex., poklepem suché lípy, 17.VI.2001, 1 ex., poklepem suché lípy, 10.VII.2003, 3 ex., poklepem suché lípy; 6048B3: 20.VI.1992, 1 ex., poklepem lípy.
        Skupina II
 1. Grammoptera abdominalis [= variegata (Germar, 1824)] (Stephens, 1831)5849C24: 6.VI.1980, 1 ex., poklepem suchého dubu, 21.V.1988, 1 ex., poklepem dubu, 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.VI.1989, 1 ex., poklepem dubu, 23.V.1999, 1 ex., poklepem dubu; 6048B8: 7.VI.1980, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, VI.1984, 1 ex., poklepem dubu, 6.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.VI.1991, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D6: 18.V.1989, 1 ex., poklepem dubu.
        Skupina II
 1. Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781)5848D25: 15.V.1992, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C18: 4.VII.1996, více ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 5.VI.1978, 4 ex., na kvetoucím okolíku, 24.V.1988, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 10.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 26.V.1989, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.VI.1989, 20.VI.1989; 5948B4: 15.V.1992, více ex., poklepem kvetoucího jeřábu; 5949A4: 8.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A17: 8.VI.1991; 5949A23: 18.V.1988, 6 ex., poklepem kvetoucího jeřábu, 26.VI.1990, 8.VI.1991; 5949B7; 5949B12; 5949B22: 21.V.1992; 5949C23: 24.VI.1990, více ex., na kvetoucí udatně, 24.V.1993; 6048B3: 15.V.1992; 6048B8: 27.VI.1987, více ex., smykem podrostu v doubravě, poklepem dubu a habru, 18.V.1988, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.VI.1991, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.V.2002, 3 ex., poklepem dubu; 6048D6: 18.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D20: 17.V.2007, 1 ex., ve světelném lapači.
        Skupina I
 1. Grammoptera ustulata (Schaller, 1783)5849C24: 5.VI.1978, 6.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1988, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.VI.1989, 1 ex., poklepem dubu, 20.VI.1980, 3 ex., poklepem dubu; 5949A23: 8.VI.1991; 5949B12: 4.VI.1987, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 28.V.1988, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.V.1989, 6.V.1990, 5 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 7.VI.1980, 2 ex., poklepem dubu, 1.VI.1991, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.V.2002, 4 ex., poklepem dubu; 6048D6: 18.V.1989.
        Skupina II
 1. Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758)5849C24: VI.1979, 5.VI.1982, 2 ex., poklepem habru, 10.VI.1988, 6 ex., poklepem dubu, 16.VII.1988, 4 ex., poklepem dubu, 20.V.1989, 2 ex., poklepem suché lípy, 26.V.1989, 6 ex., poklepem suchého buku, 26.V.1989, 3 ex., poklepem suché břízy, 6.VI.1989, 23.VII.1989, 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 26.VI.1992, 2 ex., poklepem suché břízy, 30.VI.1992, 2 ex., na světlo, 17.VI.2001, 1 ex., poklepem suché lípy, 28.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849C25: 21.V.1988, 2 ex., poklepem habru, 3.VII.1998, 3 ex., poklepem suché břízy; 5949B3: 22.V.1989; 5949B12: 9.V.1988, 1 ex., poklepem habru, 20.V.1988, 2 ex., poklepem habru, 10.VII.2001, 3 ex., poklepem dubu; 6048B4: 21.VI.1987, 1 ex., poklepem habru; 6048B8: 26.V.1982, 27.VI.1987, více ex., poklepem habru s dubu, 18.V.1988, 2 ex., 17.V.1989, 19.VII.1989, 18.V.1990, 2 ex., poklepem suchého dubu, 1.VII.1980, 24.VI.1990, 21.VI.1991, 3 ex., poklepem suchého habru, 16.VII.1991, 18 ex., poklepem habru a dubu, 11.VII.2002, 1 ex., na světlo, 30.VII.2002, 1 ex., na světlo; 6048B13: 4.V.1974, VII.1974; 6048D6: 18.V.1989; 6048D20: 1.VIII.2008, 1 ex., ve světelném lapači.
        Skupina I
 1. Leioderes kollari L. Redtenbacher, 1849 – 5849D21: 9.VI.2004, 1 ex., na světlo; 5949C18: 17.VI.2002, 2 ex., na světlo(I. Novák lgt.); 6048D20: 15.VI.2006, 1 ex., 26.VI.2006, 1 ex., 20.VII.2006, 1 ex., 17.V.2007, 1 ex., 5.VI.2007, 1 ex., 17.VI.2008, 1 ex., 2.VII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
        Skupina II, kategorie NT
 1. Leptura [= Strangalia] quadrifasciata (Linnaeus, 1758)5849C1: 16.VI.2007, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR, 3.VIII.2008, na kvetoucím okolíku na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR; 5849C17: 19.VII.2008, na květech bodláku v bučině; 5849C18: 9.VIII.1991, smykem ve smíšeném lese, 14.VIII.1991, 1 ex., smykem v nivě potoka, 15.IX.1991, 1 ex., v nivě potoka; 5849C19: 25.VII.1980, 3 ex., smykem ve smíšeném lese; 5849C24: VI.1979, 10.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 16.VII.1988, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy, 1.VII.1989, 1 ex., poklepem dubu, 9.VIII.1991, 2 ex., 26.VI.1992, 1 ex., na poraženém buku, 5.VII.1993, 2 ex., poklepem lípy; 5849C25: 29.VII.1991, 4 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5849D11: 23.VII.1978, 2 ex., smykem ve smíšeném lese; 5949A4: 15.VIII.1989, 1 ex., ve smíšeném lese, 9.VIII.1991, 1 ex., na kvetoucím bodláku; 5949A8: 2 ex., smykem ve smíšeném lese.
        Skupina II
 1. Melanoleptura [= Leptura, Stictopleura] scutellata (Fabricius, 1781)5849C12: 22.VII.2001, 1 ex., poklepem suchého buku; 5849C13: 22.VII.2001, 1 ex., na poraženém buku; 5849C24: VII.1977, 12.VII.1980, 1 ex., poklepem suchého buku, 25.VI.1989, 1 ex., v dubohabřině, 26.VI.1992, 1 ex., poklepem suchého buku, 6.VII.1996, 1 ex., poklepem suché břízy; 5949A12: 22.VII.1990, 1 ex., na kvetoucím okolíku; 5949B3: 1.VII.1987, 2 ex., poklepem habru; 5949B12: 20.VII.2008, na květech na úpatí teplomilné dubohabřiny; 6048B3: 20.VI.1992, 1 ex., smykem v nivě řeky, 19.VI.1993, 1 ex., na poraženém buku ve smíšeném lese; 6048B4: 29.VII.1978, 1 ex.; 6048B8: VII.1977, 1 ex., 1.VII.1980, 1 ex., poklepem dubu, 16.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 6.VII.2001, 1 ex., poklepem suchého dubu.
        Skupina II
 1. Mesosa curculionoides (Linnaeus, 1758)5949B2: 18.VIII.1989, 1 ex., pupe pod kůrou suché lípové větve, ex pupe IX.1989.
        Skupina II
 1. Mesosa nebulosa (Fabricius, 1781)5849C24: 8.VI.1986, 1 ex., poklepem suché bukové větve; 6048B8: 3 ex., poklepem suchého dubu, 28.V.1988, 1 ex., poklepem dubu, 18.V.1990, 1 ex., poklepem dubu, 15.V.1992, 1 ex., poklepem dubu.
        Skupina II
 1. Molorchus minor (Linnaeus, 1758)5849C1: 31.V.1998, 1 ex., poklepem smrku; 5849C7: 5.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 20.VI.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C12: 23.VI.2001, 1 ex., poklepem smrku; 5849C19: 1.V.2005, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 20.V.1980, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 19.V.2002, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C25: 12.VI.1987, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5948B4: 15.V.1992, 3 ex., poklepem kvetoucího jeřábu; 5949A4: 12.V.1993, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A17: 8.VI.1991, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B3: 1.VII.1987, 1 ex., na kvetoucím okolíku; 5949B7: 25.V.2008, poklepem kvetoucího hlohu; 5949B12: 21.V.1988, 1 ex.; 6048B8: 27.V.2001, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
        Skupina I
 1. Molorchus umbelatarum (Schreber, 1759)5849C24: VI.1975, 5 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
        Skupina II
 1. Necydalis ulmi Chevrolat, 18385849D11: 23.VII.1978, 2 ex., pupe v dutině buku, ex pupe VIII.1978.
        Skupina III, kategorie CR
 1. Oberea erythrocephala (Schrank, 1776)5949A4: VII.1974, 4 ex., smykem na teplomilné stráni, 5.VII.1993, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VI.1994, 2 ex., smykem suché údolní louky, 27.VII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 12.VIII.1995, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 25.VII.2004, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku; 6048B8: 25.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
        Skupina II
 1. Oberea oculata (Linnaeus, 1758)5849C7; 5849C18: 25.VII.1980, 1 ex., smykem v nivě potoka.
        Skupina I
 1. Obrium brunneum (Fabricius, 1792)5849C17: 10.VII.1994, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; 5849C19: 25.VI.2004, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: VI.1975, 3 ex., poklepem kvetoucí udatny, 16.VII.1989, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy, 19.VII.1991, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy, 4.VI.1993, 1 ex., poklepem lípy, 5.VII.1993, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy, 1.VI.2002, 1 ex., poklepem suchého dubu; 5949A8: 5.VII.1995, 26 ex., poklepem kvetoucí udatny; 5949C23: 24.VI.1990, více ex., poklepem kvetoucí udatny ve smíšeném lese; 6048B3: 1.VII.1980, více ex., poklepem kvetoucí udatny ve smíšeném lese; 6048D20: 8.VI.2008, 1 ex., ve světelném lapači.
        Skupina I
 1. Oplosia fennica (Paykull, 1880)5849C25: 23.V.1986, 1 ex., poklepem suché lípy.
        Skupina II
 1. Pachytodes [= Judolia] cerambyciformis (Schrank, 1781)5848D9: 20.VII.1993, 4 ex., ve smíšeném lese; 5849C1: 11.6.2009, ve smíšeném lese na květech okolíku; 5849C7: 5.VI.1991, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu ve smíšeném lese, 24.VI.1995, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C24: 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 16.VII.1988, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy, 25.VI.1989, 16.VII.1989, 19.VII.1991, 3 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5849C25: VI.1976; 5849D11: 23.VII.1978, ve smíšeném lese; 5949A8: 5.VII.1995, ve smíšeném lese na kvetoucí udatně; 5949A13: 26.VI.1990, ve smíšeném lese; 5949A23: 24.VI.1990, 10.VII.1991; 6048B8: 1.VII.1980, 24.VI.1990; 6048B13: VII.1974, ve smíšeném lese.
        Skupina I
 1. Pachytodes [= Judolia] erratica (Dalman, 1817)6048B8: VII.1977, 6 ex., smykem v teplomilné doubravě, 3.VI.1988, 2 ex., v teplomilné doubravě, 11.VI.1989, 24.VI.1990, v teplomilné doubravě.
        Skupina II
 1. Paracorymbia [= Brachyleptura, Leptura] maculicornis (De Geer, 1775)5849C1: 11.6.2009, ve smíšeném lese na květech okolíku; 5849C24: VII.1973, 2 ex., VII.1974, 1 ex., 7.VII.1978, 1 ex., VI.1979, 1 ex., 28.VII.1991, 6 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5949A23: 26.VI.1990.
        Skupina II
 1. Pedostrangalia [= Strangalia] revestita (Linnaeus, 1767)5849C24: 5.VI.1982, 1 ex., poklepem dubu, 11.VI.1995, 1 ex., poklepem lípy.
        Skupina II, kategorie EN
 1. Phymatodes alni (Linnaeus, 1767)5849C24: 24.V.1988, 15 ex., poklepem zaschlých dubových větví, 7.VI.1988, 3 ex., poklepem suchých dubových větví, 20.VI.1989, 6 ex., poklepem suchého dubu, 5.VI.1982, 3 ex., poklepem suchého dubu, 20.V.1990, 3 ex., poklepem suchého dubu, 12.V.1993, 17 ex., poklepem zaschlých ještě olistěných dubových větví; 5949A10: 10.V.2003, 9 ex., poklepem suchého dubu, 8.V.2004, 4 ex., poklepem suchých dubových větví, 1.V.2009, poklepem suchého dubu; 6048B8: 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, 7 ex., poklepem suchého dubu, 6.V.1990, 4 ex., poklepem suchého dubu, 7.VI.1980, 1 ex., poklepem dubu, 15.V.1992, 8 ex., poklepem suchého dubu; 6049A7: 27.V.2001, 3 ex., na poražené olši.
        Skupina I
 1. Phymatodes pusillus pusillus (Fabricius, 1787)5849C24: 24.V.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu, 23.V.1999, 1 ex., poklepem dubu; 5949A10: 10.V.2003, 4 ex., poklepem suchého dubu; 6048B8: 17.V.1989, 1 ex., poklepem suchého dubu, 6.V.1990, 3 ex., poklepem suchého dubu, 18.V.1990, 2 ex., poklepem suchého dubu, 15.V.1992, 4 ex., poklepem suchého dubu; 6048B9: 23.V.1987, 2 ex., poklepem suchého dubu.
        Skupina II, kategorie NT
 1. Phymatodes testaceus (Linnaeus, 1758)5849C19: 18.VI.2004, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 24.V.1988, 2 ex., poklepem dubu, 5.VI.1982, 1 ex., poklepem dubu, 10.VI.1988, 6 ex., ve vinné pasti, 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 6.VII.1996, 1 ex., ve vinné pasti, 21.VI.1998, 2 ex., na světlo, 21.VII.2004, 1 ex., na světlo, 7.VI.2007, v noci na padlém dubu; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; 5949A24: 21.V.1989, 3 ex., ve smíšeném lese; 5949B4: 7.VII.1989, 1 ex., na světlo; 5949C8: 23.VI.2002, 1 ex., ve světelném lapači; 5949C23: 20.VI.1992, 2 ex., na poraženém dubu ve smíšeném lese; 6048B8: 17.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 13.V.1990, 1 ex., poklepem dubu, 15.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.IV.1993, 1 ex., pupe pod kůrou padlého dubu, ex pupe 3.V.1993; 6048D20: 31.V.2008, 1 ex., ve světelném lapači; 6049A7: 11.VI.1989, 2 ex., ve smíšeném lese.
        Skupina I
 1. Phytoecia coerulescens (Scopoli, 1763)5949A4: 4.VII.1977, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 22.VII.1997, 5 ex., poklepem Cynoglossum sp.; 5949A17: 20.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A22: 20.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B11: 30.V.2004, 2 ex., smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 5949B12: 8.VI.2002, 4 ex., smykem na teplomilné stráni.
        Skupina II
 1. Phytoecia nigricornis (Fabricius, 1781)5949A4: 12.VI.1987, 2 ex., smykem pelyňku na teplomilné stráni, 5.VII.1993, 0 ex., 18.VI.1994, 2 ex., smykem pelyňku na teplomilné stráni, 6.VII.1994, 0 ex., 18.VI.1995, 2 ex., smykem pelyňku na teplomilné stráni, 1.VII.2008, smykem na teplomilné stráni; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 5949B12: 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku.
        Skupina II
 1. Pidonia lurida (Fabricius, 1792)5849C24: 9.VII.1978, 2 ex., na kvetoucím okolíku v nivě potoka, 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.VI.1989, 2 ex.; 5949A17: 8.VI.1991, 14 ex., poklepem kvetoucího hlohu v nivě potoka; 5949A23: 8.VI.1991, 17 ex., poklepem kvetoucího hlohu v nivě potoka; 5949B12: 10.VII.2001, 4 ex., smykem v nivě potoka; 6048B8: 1.VII.1980, 1 ex., na kvetoucím okolíku ve smíšeném lese.
        Skupina II
 1. Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758)5849C17: 14.VI.2009, 6 ex., na dubových kládách; 5849C24: 30.VI.1978, 2 ex., poklepem suchého dubu, 9.VII.1978, 3 ex., poklepem suchého dubu, 16.V.1981, 2 ex., poklepem suchého dubu, 10.VI.1988, 2 ex., na čerstvě padlém kmeni dubu, 26.VI.1992, 7 ex., na čerstvě padlém kmeni dubu, 27.VII.1995, 6 ex., na čerstvě padlém kmeni dubu, 28.IV.2007, na kmeni padlého dubu; 6048B4: 19.VI.1993, 12 ex., na poraženém dubu; 6048B8: VII.1977, 28.VI.1991, poklepem suchého dubu, 1.VII.1995, 4 ex., na čerstvě padlém kmeni dubu; 6049A2: 24.V.1992, 1 ex., na poraženém dubu ve smíšeném lese.
        Skupina I
 1. Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758)5849C19: 15.VI.1996, 2 ex., na poraženém dubu ve smíšeném lese; 5849C24: 30.VI.1978, 1 ex., na padlém kmeni dubu, 10.VII.1982, 2 ex., 10.VI.1988, 19 ex., na čerstvě padlém kmeni dubu, 18.VI.1988, 1 ex., ve vinné pasti, 16.VII.1988, 1 ex., poklepem dubu, 25.VII.1988, 2 ex., ve vinné pasti, 25.VII.1989, 1 ex., ve vinné pasti, 19.VII.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu, 28.VII.1991, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy, 26.VI.1992, 11 ex., na čerstvě padlém kmeni dubu, 27.VII.1995, 6 ex., na čerstvě padlém kmeni dubu, 7.VI.2007, v noci na padlém dubu.
        Skupina II
 1. Pogonocherus decoratus Fairmaire, 18555849C7: 19.IV.2009, na čerstvě poražené borovici; 5849C24: 8.VI.1986, 2 ex., poklepem suché borovice, 15.VIII.1986, 3 ex., poklepem suché borovice, 9.VIII.1991, 12 ex., poklepem suché borovice, 6.IX.1991, 16 ex., poklepem suché borovice, 23.IV.1995, 2 ex., poklepem borovice, 6.VII.1996, 3 ex., poklepem borovice, 17.VIII.1996, 2 ex., poklepem borovice, 3.VIII.1997, 2 ex., poklepem suché borovice, 27.VI.1998, 1 ex., poklepem borovice, 24.VIII.2000, 1 ex., poklepem suché borovice; 5849D21: 13.VII.2006, poklepem zasychajících borových větví.
        Skupina II
 1. Pogonocherus fasciculatus (De Geer, 1775)5849C13; 5849C24: 20.V.1980, 1 ex., poklepem suché borovice, IV.1982, 1 ex., poklepem suché borovice, 13.VIII.1986, 2 ex., poklepem suché borovice, 12.VI.1987, 2 ex., poklepem suché borovice, 24.V.1988, 1 ex., poklepem suché borovice, 6.IX.1991, 1 ex., poklepem suché borovice, 23.IV.1995, 3 ex., poklepem suché borovice, 4.VIII.1996, 1 ex., poklepem suché borovice, 17.VIII.1996, 3 ex., poklepem borovice, 21.VI.1998, 2 ex., poklepem suché borovice, 27.VI.1998, 1 ex., poklepem borovice; 5849C25: 8.V.1995, 1 ex., poklepem suché borovice, 6.VII.1996, 2 ex., poklepem borovice.
        Skupina I
 1. Pogonocherus hispidulus (Piller & Mitterpacher, 1783)5949B7: 4.VII.1987, 1 ex., poklepem suchého habru; 5949B12: 8.VI.2002, 2 ex., poklepem suchého habru; 6048B8: 18.V.1996, 1 ex., poklepem dubu.
        Skupina II
 1. Pogonocherus hispidus (Linnaeus, 1758)5949A4: 12.VI.1987, 1 ex., poklepem lípy na teplomilné stráni, 12.V.1993, 1 ex., poklepem suché lísky, 20.VIII.1994, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 12.VIII.1995, 1 ex., poklepem lípy na teplomilné stráni, 8.V.2008, 2 ex., poklepem jabloně na teplomilné stráni; 5949A17: 8.VI.1991, 1 ex., poklepem suché lísky.
        Skupina I
 1. Pogonocherus ovatus (Goeze, 1777)5849C2: XII.1986, 2 ex., pod kůrou jedle ve smíšeném lese, 10.II.1996, 6 ex., pod kůrou stojící jedle; 5849C14: 28.II.1983, 41 ex., pod kůrou jedle ve smíšeném lese.
        Skupina II, kategorie NT
 1. Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)5849C1: 23.VIII.1996, 1 ex.; 5849C18: 27.VIII.1993, 1 ex.; 5849C19: 16.VII.2003, 1 ex., 10.VII.2004, 1 ♂, vše ve světelném lapači; 5849C24: VIII.1970, 1 ex., 27.VII.1996, 1 ex., poklepem lípy, 27.VII.2006, 1 ex., na světlo; 5849C25: 16.VIII.1987, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 14.VIII.1988, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 9.VII.2000, 2 ex., 30.VII.2008, 1♀, na světlo, 7.VIII.2008, 1♂, na světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 2 ex., na světlo; 5949A10: 15.VII.2003, 2 ex., na světlo; 5949B3: 27.VIII.1989, 1 ex.; 5949B7: 14.VIII.1987, 2 ex.; 6048B8: 6.VIII.1984, 1 ex., 11.VII.2002, 1 ex., na světlo, 13.VII.2002, 1 ex., na světlo, 30.VII.2002, 1 ex., na světlo; 6048B19: 11.IX.1993, 1 ex., mrtvý; 6048D20: 17.VIII.2006, 1 ex., 4.VII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
        Skupina II
 1. Pseudovadonia [= Vadonia] livida (Fabricius, 1776)5849C7: 24.VI.1995, 3 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C24: VII.1973, VII.1974, 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 16.VII.1988, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy, 26.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 5.VII.1993; 5849C25: 12.VI.1987, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: VII.1974, 5.VII.1993, 12 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VI.1994, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A22: 21.V.1992, 20.VI.1995, více ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A23: 26.VI.1990; 5949B11: 6.VII.2004, 2 ex., smykem teplomilného trávníku; 5949B12: 10.VII.2001, 2 ex., poklepem dubu; 6048B3: 20.VI.1992, více ex., smykem lučních porostů v nivě řeky; 6048B4: 27.VI.1987, 2 ex., smykem podrostu ve smíšeném lese, 19.VI.1993; 6048B8: 10.VII.1987, více ex., smykem podrostu v doubravě, poklepem dubu a habru, 11.VI.1989, 24.VI.1990, 1.VII.1995, více ex., smykem v doubravě; 6048B13: VII.1974, 3 ex., smykem ve smíšeném lese.
        Skupina I
 1. Pyrrhydium sanguineum (Linnaeus, 1758)5849C24: 15.IV.2007, 26.IV.2007, vše v noci na padlém dubu; 5949A10: 10.V.2003, 1 ex., poklepem suchého dubu; 5949A24: 21.V.1989, 2 ex., ve smíšeném lese na poraženém dubu; 6048B4: 21.V.1989, 1 ex.; 6048B8: 17.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 15.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6049A7: 11.VI.1989, 1 ex., ve smíšeném lese na poraženém dubu.
        Skupina I
 1. Rhagium bifasciatum (Fabricius, 1775)5848D4: 10.III.1991, 1 ex., pod kůrou břízy; 5848D5: 9.V.1993, 2 ex., ve smíšeném lese, 23.V.2002, 1 ex., v letu ve smíšeném lese; 5849C6: 1.V.1991, 2 ex., poklepem buku, 6.VI.1992, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C12: 3.V.1992, 1 ex., ve smíšeném lese; 5849C19: 8.V.1994, 2 ex., na poražené borovici; 5849C24: V.1976, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.1980, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1988, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.IV.1993, 1 ex., poklepem suchého dubu; 5949A23: 5.VI.1991; 5949B2; 6048B8: 18.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.VI.1991, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B9: 11.VI.1989, 4 ex., ve smíšeném lese; 6048D20: 15.VI.2006, ve světelném lapači.
        Skupina II
 1. Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758)5848D5: 9.V.1993, 3 ex., ve smíšeném lese; 5849C19: 8.V.1994, 6 ex., ve smíšeném lese na poraženém smrku; 5849C24: 10.IV.1978; 5849C25: 26.VI.1992, 8 ex., na metrech smrkového dřeva; 5949A4: 4.VII.1977, 3 ex., pod kůrou položenou na čerstvý smrkový pařez; 5949A20: 26.VIII.1989; 6048B4: 17.V.1997, 3 ex., ve feromonové lapači na kůrovce; 6049A2: 15.V.1992, 4 ex., na poraženém smrku; 6049A6: 4.V.1990; 6049A7: 11.VI.1989, 2 ex., na poraženém smrku.
        Skupina I
 1. Rhagium mordax (De Geer, 1775)5849C6: 6.VI.1992, 2 ex., na poraženém buku; 5849C19: 8.V.1994, 2 ex., na poraženém smrku; 5849C24: 20.V.1988, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.1990, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.2001, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 26.V.1982, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.VI.1991, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6049A2: 15.V.1992, 1 ex., na poraženém dubu.
        Skupina I
 1. Rhagium sycophanta (Schrank, 1781)5849C24: 17.V.1986, 2 ex., na padlém dubu, 24.V.1988, 1 ex., poklepem dubu, 20.V.2001, 1 ex., poklepem dubu; 5849C25: 20.V.1989, 2 ex., poklepem dubu; 5949B3: 22.V.1989, 1 ex., poklepem dubu; 6048B8: VI.1979, 1 ex., na dubovém pařezu, 1.VII.1980, 1 ex., na padlém dubu, 24.V.1992, 1 ex., poklepem suchého dubu, 24.V.1993, 2 ex., poklepem suchého dubu; 6049A2: 15.V.1992, 1 ex., na poraženém dubu.
        Skupina II, kategorie NT
 1. Ropalopus femoratus (Linnaeus, 1758)5849C24: 10.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu; 5949B11: 1.VII.2006, mrtvý ex., v dutině dubu; 6048B8: 28.V.1988, 2 ex., poklepem dubu, 6.V.1990, 1 ex., poklepem dubu, 15.V.1992, 1 ex., imaturní poklepem dubu, 28.V.1995, 1 ex., poklepem dubu.
        Skupina II
 1. Ropalopus varini [= spinicornis Abeille & Perrin, 1869] (Bedel, 1870) 5849C24: 10.VI.1988, 1 ex., na kmeni stojícího dubu; 6048B8: 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu.
        Skupina III, kategorie VU
 1. Rutpela [= Strangalia] maculata (Poda, 1761)5848D9: 20.VII.1993, 3 ex.; 5849C1: 9.VII.2006, poklepem kvetoucího ostružiníku ve smíšeném lese, 16.VI.2007, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR, 11.6.2009, ve smíšeném lese na květech okolíku; 5849C6: 18.VII.1992; 5849C7; 5849C11: 24.VII.1995, 3 ex.; 5849C13: 22.VII.2001, 4 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5849C17: 19.VII.2008, na květech bodláku v bučině; 5849C24: VI.1979, 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.VI.1988, 1 ex., 16.VII.1988, 4 ex., poklepem kvetoucí lípy, 17.VI.1989, 16.VII.1989, 23.VII.1989, 5.VII.1993, 4 ex.; 5948D5: 28.VII.1989, 22.VII.1990, 3 ex., na květech okolíku; 5949A4: 5.VII.1993, 3 ex.; 5949A13: 26.VI.1990; 5949A23: 26.VI.1990, 10.VII.1991; 5949B3: 30.VII.1989; 6048B4: 19.VI.1993; 6048B8: VII.1977, 16.VI.1988, 3 ex., 1.VII.1995, 6 ex.; 6048B9: V.1988, 1 ex., ex pupe; 6048D20: 27.VII.2008, 1 ex., ve světelném lapači; 6049A7: 19.VII.1989.
        Skupina I
 1. Saperda carcharias (Linnaeus, 1758) - 6048D20: 17.VII.2006, 1 ex., ve světelném lapači.
        Skupina II
 1. Saperda octopunctata (Scopoli, 1772)5849C24: 28.V.1974, 2 ex., poklepem lípy, 20.VII.1980, 1 ex., poklepem lípy, 24.V.1988, 7 ex., poklepem lípy, 7.VI.1988, 2 ex., poklepem lípy, 6.VI.1989, 1 ex., poklepem lípy, 9.VI.2001, 1 ex., poklepem lípy, 28.VII.2005, 1 ex., na světlo; 5849C25: 9.VI.1987, 6 ex., poklepem lípy.
        Skupina II, kategorie NT
 1. Saperda populnea (Linnaeus, 1758)5849C1: 14.VI.1992, 6 ex., poklepem osiky na lesní cestě ve smíšeném lese, 9.VII.2006, poklepem zmlazených porostů osiky ve smíšeném lese; 5849C2: 25.VII.1980, 3 ex., poklepem osiky; 5849C12: 27.V.1994, 7 ex., poklepem osiky; 5849C13: 17.V.1998, 2 ex., poklepem osiky; 5849C18: VI.1984, 2 ex., poklepem topolu.
        Skupina I
 1. Saperda scalaris (Linnaeus, 1758)5849C18: III.1992, 1 ex., mrtvý ve kmeni suché olše; 5849C19: 15.VI.1996, 1 ex., na poražené bříze; 5849C24: 5.VI.1982, 1 ex., poklepem břízy, 26.V.1989, 1 ex., poklepem břízy; 5949A4: VII.1973, 2 ex., mrtvé ve kmeni suché olše; 5949B3: 22.V.1989, 1 ex.; 5949B7: 4.VII.1987, 2 ex., poklepem buku.
        Skupina I
 1. Stictoleptura [= Corymbia, Leptura] erythroptera (Hagenbach, 1822)5849C24: 16.VII.1989, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy; 6048B8: VII.1977, 1 ex., poklepem dubu, 16.VII.1991, 1 ex., na kvetoucí kopretině.
        Skupina III, kategorie CR
 1. Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758)5849C13; 5849C18: 25.VII.1980, 2 ex., pod kůrou položenou na čerstvý borový pařez; 5849C19: 16.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 12.VII.1980, 1 ex., pod kůrou položenou na borový pařez, 19.VII.1991, 3 ex., poklepem suché borovice; 5849C25: 26.VI.1992, 3 ex., na metru borového dřeva, 2.VII.2000, 1 ex., na čerstvě poražené borovici; 5949A23: 10.VII.1991.
        Skupina I
 1. Stenocorus meridianus (Linnaeus, 1758)5849C24: 17.VI.1989, 1 ex., 16.VII.1989, 1 ex., 26.VI.1992, 1 ex., poklepem dubu; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; 5949B7: 4.VII.1987, 1 ex., poklepem buku; 6048B3: 1.VII.1980, 16 ex., na květech okolíku ve smíšeném lese; 6048B8: 18.V.1988, 1 ex., poklepem dubu, 21.V.1989, 1 ex.
        Skupina II
 1. Stenocorus quercus (Götz, 1783)6048B8: 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, 21.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 7.V.2000, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.V.2001, 4 ex., poklepem dubu.
        Skupina II
 1. Stenostola dubia (Laicharting, 1784)5849C24: 24.V.1988, 4 ex., poklepem lípy, 10.VII.1991, 1 ex., na světlo, 12.V.1993, 3 ex., poklepem lípy, 20.VI.2007, na světlo; 5849C25: V.1982, 1 ex., poklepem lípy; 5949A4: 12.V.1993, 2 ex., poklepem lípy; 6048B4: 11.V.1981, 1 ex., poklepem lípy; 6048B8: 16.VI.1988, 1 ex., poklepem lípy, 6.V.1995, 1 ex., poklepem lípy; 6048D20: 31.V.2008, 1 ex., ve světelném lapači.
        Skupina II
 1. Stenostola ferrea (Schrank, 1776)5849C13: 13.VI.2001, 1 ex., poklepem lípy, XII.2007, 34 ex., e.p. z popadaných cca 3 cm silných lípových větví o celkové délce cca 1,5 m; 5849C24: VI.1984, 23.V.1986, 3 ex., poklepem lípy, 21.V.1988, více ex., poklepem lípy, 8.V.1989, 2 ex., poklepem lípy, 20.V.1989, 3 ex., poklepem lípy, 6.VI.1989, 3 ex., poklepem lípy, 17.VI.1989, 2 ex., poklepem lípy, 20.V.1990, 6 ex., poklepem lípy, 19.VII.1991, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy, 26.VI.1992, 2 ex., poklepem lípy, 17.VI.2001, 3 ex., poklepem lípy; 5849C25: 6.VI.1987, více ex., poklepem lípy; 5948B20: 20.VI.1987, více ex., poklepem lípy; 5949A4: 12.V.1993, 2 ex., poklepem lípy; 5949A17: 20.VI.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka.
        Skupina II
 1. Stenurella [= Strangalia] bifasciata (O. F. Müller, 1776)5849C24: 16.VII.1989, 2 ex.; 5949A23: 26.VI.1990; 5949B12: 6.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: VIII.1974, 1.VII.1980, 11.VI.1989.
        Skupina I
 1. Stenurella [= Strangalia] melanura (Linnaeus, 1758)5848D5: 22.VII.1990, ve feromonovém lapači na kůrovce, 4.VIII.1991, smykem na lesní cestě podél PR; 5848D9: 20.VII.1993; 5849C1: 9.VII.2006, poklepem kvetoucího ostružiníku ve smíšeném lese, 11.6.2009, ve smíšeném lese na květech okolíku; 5849C6: 18.VII.1992; 5849C7: 5.VIII.1991; 5849C13; 5849C17: 19.VII.2008, na květech bodláku v bučině; 5849C19: 15.VI.1996; 5849C24: VII.1973, 16.VII.1988, více ex., poklepem kvetoucí lípy, 17.VI.1989, 16.VII.1989, 5.VII.1993; 5849C25: 27.VII.1988, více ex., smykem travnatých porostů; 5948D5: 17.VI.1990, smykem ve smíšeném lese, 22.VII.1990; 5949A4: 5.VII.1993; 5949A13: 26.VI.1990, smykem ve smíšeném lese; 5949A18: 26.VI.1990; 5949A23: 26.VI.1990, smykem ve smíšeném lese, 10.VII.1991; 5949B12: 20.VII.2008, na květech na úpatí teplomilné dubohabřiny; 6048B4: 19.VI.1993; 6048B8: VII.1977, 3.VI.1988, více ex., 11.VI.1989, 24.VI.1990; 6049A7: 19.VII.1989, smykem ve smíšeném lese.
        Skupina I
 1. Stenurella [= Strangalia] nigra (Linnaeus, 1758)5849C18: VII.1975, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; 5949A4: 4.VII.1977, 2 ex., smykem ve smíšeném lese; 5949A23: 26.VI.1990, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; 5949B12: 8.VI.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B4: 27.VI.1987, 1 ex., smykem v dubohabřině; 6048B8: 25.VI.1995, 1 ex., smykem v doubravě.
        Skupina I
 1. Tetropium [= Isarthron] castaneum (Linnaeus, 1758)5848D24; 5849C1:4.V.1996, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR; 5849C7: 5.VI.1991, 4 ex., pod kůrou položenou na čerstvý smrkový pařez, 22.VI.1991, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 17.V.2009, 1 ex., na čerstvé smrkové a modřínové kládě; 5849C11; 5849C12: 23.VI.2001, 3 ex., poklepem suché borovice; 5849C16; 5849C24: 12.VII.1980, 16.V.1981, 8.V.1989, 3 ex., pod kůrou položenou na čerstvý smrkový pařez, 4.VI.1993, 1 ex., na čerstvě poraženém smrku, 16.V.1997, 3 ex., pod kůrou položenou na čerstvý smrkový pařez, 20.VII.2001, 2 ex., na čerstvě poraženém modřínu; 6049A6: 4.V.1990, 6 ex., pod kůrou položenou na čerstvý smrkový a modřínový pařez; 6049A7: 11.VI.1989, 4 ex., pod kůrou položenou na čerstvý smrkový borový pařez.
        Skupina I
 1. Tetropium [= Isarthron] fuscum (Fabricius, 1787)5949A4: 30.V.1981, 2 ex., na čerstvě poraženém smrku.
        Skupina II
 1. Tetropium [= Isarthron] gabrieli Weise, 19055849D11: 25.V.1974, 2 ex., pod kůrou položenou na čerstvý modřínový pařez, 9.VII.1978, 1 ex., pod kůrou položenou na modřínový pařez; 6048B9: 9 ex., pod kůrou položenou na čerstvý modřínový pařez; 6049A6: 4.V.1990, 3 ex., pod kůrou položenou na čerstvý modřínový pařez.
        Skupina I
 1. Tetrops praeusta (Linnaeus, 1758)5849C13; 5849C24: V.1976, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.1990, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.V.1998, 2 ex., poklepem kvetoucí střemchy; 5849C25: 6.VI.1987, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 8.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 15.V.2004, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A22: 14.VI.1987, 1 ex., smykem podrostu; 5949A23: 8.VI.1991, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B7, 5949B12, 6048B8: 23.V.1987, 1 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, 5 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
        Skupina I
 1. Tetrops starki Chevrolat, 18595849C13: 23.VI.2001, 1 ex., poklepem jasanu; 6048B3: 20.VI.1992, 2 ex., poklepem jasanu; 6048B8: 20.VI.1992, 14 ex., poklepem jasanu, 25.VI.1995, 1 ex., poklepem jasanu, 1.VII.1995, 2 ex., poklepem jasanu, 27.V.2001, 2 ex., poklepem jasanu.
        Skupina II
 1. Toxotus [= Oxymirus] cursor (Linnaeus, 1758)5848D5: 11.VI.1994, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; 5849C7: 17.V.2009, 1 ex., na čerstvé smrkové kládě; 5849C12: 27.V.1994, 1 ex., smykem ve smíšeném lese.
        Skupina II
 1. Xylotrechus antilope (Schönherr, 1817) 5848D14: 17.VII.1994, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; 5849C17: 10.VI.2007, poklepem habru, 14.VI.2009, 5 ex., na dubových kládách; 5849C24: 9.VII.1978, 6 ex., poklepem suchého buku, 5.VI.1982, 24.V.1988, 1 ex., poklepem dubu, 10.VI.1988, 3 ex., poklepem dubu, 26.VI.1988, 2 ex., ve vinné pasti, 16.VII.1988, 1 ex., poklepem dubu, 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem suché lípy, 27.VI.1992, 1 ex., poklepem suchého buku, 5.VII.1993, 27 ex., poklepem padlého dubu, 27.VII.1995, 13 ex., poklepem čerstvě padlého dubu, 15.VII.1998, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5849C25: 19.VII.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu; 5849D21: 17.VII.2004, 5 ex., na čerstvě padlém kmeni buku; 5948D20: 12.VII.1989, 7 ex., ve smíšeném lese; 6048B4: 19.VI.1993, 23 ex., na metru dubového dřeva; 6048B8: 7.VIII.1988, 1 ex., poklepem dubu, 19.VII.1989, 24.VI.1990, 24.V.1993, 8 ex., poklepem suchého dubu, 1.VII.1995, 16 ex., poklepem čerstvě padlého dubu, 27.VI.1999, 1 ex., poklepem dubu.
        Skupina II
 1. Xylotrechus arvicola (Olivier, 1795) – 5849D21: 25.VII.2004, 1 ex., na kmeni čerstvě padlého buku.
  Skupina II

  Faunisticky zajímavý nález nezařazený do skupiny nebo kategorie:
  Acanthocinus griseus griseus (Fabricius, 1792)
  Anaesthetis testacea (Fabricius, 1781)
  Callimus [= Callimellum] angulatus angulatus (Schrank, 1789)
  Carilia [= Gaurotes] virginea (Linnaeus, 1758)
  Chlorophorus herbsti (Brahm, 1790)
  Clytus tropicus (Panzer, 1795)
  Cortodera femorata (Fabricius, 1787)        
  Mesosa curculionoides (Linnaeus, 1758)
  Oplosia fennica (Paykull, 1880)
  Phytoecia nigricornis (Fabricius, 1781)
  Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758)
  Ropalopus femoratus (Linnaeus, 1758)
  Tetropium [= Isarthron] fuscum (Fabricius, 1787)
  Tetrops starki Chevrolat, 1859
  Xylotrechus arvicola (Olivier, 1795)
               
 
 1. Cerylon [= Pseudophilothermus] evanescens (Reitter, 1876)5849C13: 23.VI.2001, 1 ex., v prosevu dutiny topolu; 5849C24: V.1982, 7 ex., pod kůrou padlého buku, 17.IV.1986, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 8.VI.1986, 20.VII.1986, 17.VI.1993, 1 ex., v plísni pod dřevem položeným na starý borový pařez, 9.VII.2000, 2 ex., v prosevu bukového trouchu, 1.X.2000, 1 ex., v prosevu bukového trouchu, 28.IV.2007, v prosevu bukového trouchu, 10.VI.2007, v noci na padlém dubu; 5849C25: 16.V.1987, 9 ex., na spodní straně padlého neodkorněného trouchnivějícího buku, 30.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 9.VI.1987, 3 ex., na spodní straně padlého neodkorněného trouchnivějícího buku, 8.V.1989, 1 ex., pod kůrou buku v myceliu Pleurotes sp., 16.VII.1989, 2 ex., v prosevu bukového trouchu, 19.V.1990, 1 ex., na nezralém aethaliu žluté hlenky; 5849D21: 8.V.2008, 1 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949A10: 6.VII.2005, 3 ex., v prosevu dutiny lípy; 5949B11: 30.V.2004, 2 ex., v prosevu habrového trouchu.
  Kategorie CR
  Poznámka: nový druh pro území Bohemia.
 1. Cerylon fagi C. Brisout de Barneville, 1867 5848D9: 14.IX.1986, 3 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C6: 4.VI.1989, 2 ex., v prosevu bukového trouchu; 5849C13: 19.10. 2003 2 ex., v prosevu starého sena; 5849C16: 26.V.1991, 6 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C17: 9.VII.2005, 1 ex., na kvasící míze; 5849C18: 16.VI.1990, 3 ex., poklepem plodnice Trametes gibbosa; 5849C24: VI.1974, 1 ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus, 16.V.1986, 3 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 23.V.1986, 2 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 20.VII.1986, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 17.VIII.1986, 6 ex., pod kůrou padlého buku, 26.IV.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 10.IV.1988, 2 ex., v prosevu mraveniště Formica sp., 1.V.1988, 2 ex., v prosevu mraveniště Formica sp., 10.VI.1988, 6 ex., poklepem plodnice Inonotus dryadens, 16.IV.1989, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 23.IV.1989, 5 ex., pod kůrou padlého dubu, 29.IV.1989, 6 ex., pod kůrou padlého dubu, 8.V.1989, 4 ex., v prosevu mraveniště Formica sp., 21.IV.1990, 2 ex., pod kůrou dubu, 6.IV.1991, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 1.V.1993, 2 ex., pod kůrou dubu, 11.V.2002, 1 ex., pod dřevem položeným k patě dubu, 12.VII.2009, pod dřevem na pastvině; 5849C25: 27.IV.1986, 5 ex., pod kůrou padlého dubu, 30.V.1987, 6 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849D21: 11.V.2002, 3 ex., pod kůrou dubu; 5949A12: 28.IX.1991, 2 ex., pod kůrou buku; 5949A24: 19.IV.1986, 2 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949B7; 5949B12: 25.V.2008, pod kůrou padlého dubu; 5949C23: 20.VI.1992, 2 ex., poklepem starého dřeva; 6048B4: VIII.1979, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 6048B8: 2.V.1987, 2 ex., poklepem suchého habru, 27.VI.1987, 4 ex., na nezralém aethaliu červené hlenky, 19.IV.1997, 1 ex., smykem podrostu; 6048B9: 13.V.1986, 2 ex., pod kůrou padlého habru, 23.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 6048B14: 19.VII.1986, 1 ex., poklepem Fomes fomentarius; 6048B19: 11.IX.1993, 2 ex., pod kůrou buku; 6048D6: 18.V.1989, 5 ex., pod kůrou padlého dubu.
 2. Cerylon ferrugineum Stephens, 18305849C6: 4.VI.1989, 6 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C7: 15.VI.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 17.VII.1991, 7 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C12: 11.IV.1998, 1 ex., v prosevu starých plodnic Polyporus squamosus; 5849C13; 5849C17:29.VI.2008, pod dřevem položeným na starý bukový pařez; 5849C24: VI.1974, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 27.IV.1986, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 9.V.1986, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 17.VI.1989, 3 ex., pod kůrou padlé lípy, 16.VII.1989, 5 ex., pod kůrou padlého buku, 1.V.1993, 2 ex., pod kůrou padlého dubu; 5849C25: 12.IV.1987, 7 ex., pod kůrou padlého buku, 9.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého buku, 27.VII.1988, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 23.IV.1989, 4 ex., pod kůrou padlého dubu, 7.V.1989, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 19.V.1990, 2 ex., na nezralém aethaliu žlutých hlenek; 5849D21: 11.V.2002, 2 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949A10: 8.V.2004, 1 ex., v prosevu trouchnivějícího dubového pařezu, 14.V.2006, v prosevu dutiny dubu; 5949A12: 28.IX.1991, pod kůrou padlého buku; 5949A17: 8.VI.1991, 4 ex., pod kůrou padlého habru; 5949A18: 13.IX.1987, 2 ex., pod kůrou padlého habru; 5949A22: 20.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A24: 19.IV.1986, 5 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949B2: 17.V.1986, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 30.VII.1989, 13 ex., pod kůrou padlé lípy; 5949B3: 4.IV.1987, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 4.IV.1987, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 3.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 30.VI.1987, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B6, 5949B7: 9.V.1989, 2 ex., poklepem plodnice Ganoderma applanatum; 5949B8: 10.V.1987, 3 ex., imaturní pod kůrou padlého dubu, 22.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 22.V.1987, 2 ex., na kvasící míze poraženého habru; 5949B11: 4.VII.2004, více ex., pod kůrou padlého dubu, 3.VI.2006, pod kůrou padlého dubu; 5949B12: 16.IV.1988, 5 ex., pod kůrou padlého dubu, 29.VIII.2004, 3 ex., pod kůrou padlého jasanu; 6048B4: VIII.1979, 6 ex., pod kůrou padlého buku, 24.VI.1990, 8 ex., pod kůrou padlého dubu; 6048B8: 4.IV.1988, 4 ex., pod kůrou padlého dubu, 6.V.1990, 6 ex., pod kůrou padlého buku, 20.VI.1992, 18 ex., v prosevu starých plodnic Hypholoma sp.; 6048B9: 13.V.1986, 5 ex., pod kůrou padlého habru, 23.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 6048B14: 19.VII.1986, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6049A6: 4.V.1990; 6049A7: 11.VI.1989, 3 ex., pod kůrou padlého dubu; 6048B19: 11.IX.1993, 7 ex., pod kůrou padlého buku, 19.X.1996, 3 ex., pod kůrou padlého dubu.
 3. Cerylon histeroides (Fabricius, 1792)5848D5: 4.VIII.1991, 2 ex., pod kůrou padlé borovice v PR; 5848D15: 15.IV.1986, 3 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 5849C1: 4.V.2008, 1 ex.,pod kůrou padlé olše v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle, 28.VI.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C6: 1.V.1991, 5 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C7: 19.V.1991, 3 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 5849C12: 23.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 17.VIII.1996, 3 ex., v prosevu starých plodnic Polyporus squamosus, 11.IV.1998, 1 ex., v prosevu starých plodnic Polyporus squamosus; 5849C13: 19.10. 2003 2 ex., v prosevu starého sena, 29.III.1992, 6 ex., pod kůrou padlé lípy, 10.V.1992, 11 ex., pod kůrou padlého dubu, 22.VII.2001, 4 ex., v prosevu lípového trouchu; 5849C17: 18.VI.2005, poklepem staré plodnice Pleurotes sp., 19.VII.2008, pod dřevem položeným na starý bukový pařez; 5849C18: 3.VI.1986, 2 ex., pod kůrou padlého habru, 17.II.1988, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa; 5849C23; 5849C24: VI.1974, 6 ex., pod kůrou padlého buku, VIII.1981, 2 ex., pod kůrou padlého buku, IV.1982, 1 ex., pod kůrou padlého buku, V.1984, 3 ex., pod kůrou padlého dubu, IV.1985, 21 ex., pod kůrou padlého dubu a buku, 27.IV.1986, 6 ex., pod kůrou padlého buku, 9.V.1986, 5 ex., pod kůrou padlého buku, 23.V.1986, 4 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 20.VII.1986, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 15.VIII.1986, 4 ex., pod dřevem položeným na borové pařezy, 10.IV.1988, 6 ex., pod dřevem s plísní položeným na borový pařez, 10.IV.1988, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica sp., 4.II.1989, 2 ex., v prosevu mraveniště Formica sp., 16.IV.1989, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 23.IV.1989, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 29.IV.1989, 7 ex., pod kůrou padlého dubu, 7.V.1989, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica sp., 8.V.1989, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 17.VI.1989, 6 ex., pod kůrou padlé lípy, 20.VI.1989, 12 ex., pod kůrou padlého buku, 16.VII.1989, 4 ex., pod kůrou padlého dubu, 1.V.1993, 3 ex., pod kůrou padlého dubu, 26.IV.2007, v noci na padlém dubu; 5849C25: IV.1984, 5 ex., pod kůrou padlého dubu, 20.IV.1987, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 30.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 19.V.1990, 4 ex., na nezralém aethaliu žlutých hlenek; 5849D21: 11.V.2002, 4 ex., pod kůrou padlého dubu, 8.V.2008, pod kůrou padlého dubu; 5949A10: 8.V.2004, 4 ex., v prosevu trouchnivějícího dubového pařezu; 5949A17: 20.VI.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949A24: 19.IV.1986, 2 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949B2: 17.V.1986, 6 ex., pod kůrou padlého buku; 5949B3: 30.VI.1987, 2 ex., na nezralém aethaliu žlutých hlenek, 30.VI.1987, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 22.V.1989, 6 ex., pod kůrou padlého buku; 5949B6; 5949B8: 12.V.1987, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 23.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B11: 4.VII.2004, více ex., pod kůrou padlého dubu, 30.V.2004, 4 ex., v prosevu habrového trouchu, 21.V.2005, v prosevu listí v teplomilné doubravě, 3.VI.2006, pod kůrou padlého dubu, 1.VII.2006, 2 ex., pod kůrou padlého dubu; 6048B4: VIII.1979, 7 ex., pod kůrou padlého buku, 24.V.1986, 8 ex., pod kůrou padlého buku; 6048B8: 2.V.1987, 1 ex., poklepem suchého habru, 22.V.1987, pod kůrou padlého dubu, 27.VI.1987, 2 ex., na nezralém aethaliu červených hlenek, 26.VII.1988, 1 ex., v prosevu starých plodnic Laetiporus sulphureus, 20.VI.1992, 7 ex., v prosevu starých plodnic Hypholoma sp., 20.VI.1992, 4 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048B9: 13.V.1986, 1 ex., pod kůrou padlého habru, 22.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 6048B14: 19.VII.1986, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048B19: 11.IX.1993, 2 ex., pod kůrou padlého dubu; 6048D6: 18.V.1989, 3 ex., pod kůrou padlého dubu.
 
 
 1. Adoxus [= Bromius] obscurus (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 1.VII.2004, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5848D25; 5849C6; 5849C7; 5849C18; 5849C24; 5849C25; 5949A4; 5949A23; 5949B22; 6048B8: 7.V.1995, 18.V.1995.
 2. Agelastica alni (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 1.VII.2004, více ex., poklepem olše v PR, 1.V.2005, poklepem olše v PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 5849C1; 5849C6; 5849C7; 5849C12; 5849C13: 22.V.2004, více ex., poklepem olše v nivě potoka; 5849C17: 30.V.1994; 5849C18: 29.IV.1995; 5849C23: 2.IV.2006, v prosevu listí u paty olše v nivě potoka; 5849C24: 17.IX.1995; 5949A4; 5949B22; 6048B3.
 3. Altica [= Haltica] oleracea oleracea (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 11.VI.1995, 27.VII.2006, na světlo; 5949A4: 18.VI.1994; 5949B22; 6048B8.
 4. Altica [= Haltica] pusilla [= helianthemi (Allard, 1859)] (Duftschmid, 1825) – 5849C13: 20.VI.2004, smykem v nivě potoka; 6048B3: 7.V.1995, 3.V.1997, 1 ex., smykem v nivě řeky.
 5. Aphthona atrocoerulea [= cyanella L. Redtenbacher, 1849] (Stephens, 1831) – 5849C24: 31.VIII.2003, 1 ex.; 5949A10: 15.V.2004, 1 ♂, smykem na úpatí teplomilné doubravy.
 6. Aphthona cyparissiae (Koch, 1803) – 5949A4: 18.VI.1994, 27.VII.1995, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B11: 4.VII.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; 5949B12: 1.VI.2002.
 7. Aphthona euphorbiae (Schrank, 1781) – 5849C13; 5849C24; 5849C25: 8.V.1995; 5949A4; 5949A9; 5949A10: 8.V.2004, více ex., smykem v teplomilné doubravě; 5949A22; 5949B2; 5949B12; 6048B8.
 8. Aphthona pygmaea Kutschera, 1861 – 5949A4: 27.VII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 9. Aphthona venustula Kutschera, 1861 – 5848D5; 5849C7; 5849C24: 30.IV.1995; 5949A4: 18.VI.1994; 5949A10; 5949A22; 5949B11: 4.VII.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; 6048B3; 6048B8.
 10. Asiorestia [= Crepidodera] femorata (Gyllenhal, 1813) – 5848D5: 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR, 11.II.2007, v prosevu staré trávy v podmáčené olšině v PR; 5849C1; 5849C6: 4.VI.1995; 5849C7; 5849C11; 5849C17: 21.VIII.1994, smykem v nivě potoka; 5849C18: 27.VIII.1995, 3.IX.1995, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19.
 11. Asiorestia ferruginea (Scopoli, 1763) – 5848D5; 5849C1: 2.VIII.1995, 1 ex., smykem mokřadních porostů; 5849C18; 5849C19; 5849C24: 21.VI.1998, 1 ex., ve světelném lapači; 5949A4: 12.VIII.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949B2; 5949B12; 6048B3.
 12. Asiorestia transversa (Marsham, 1802) – 5848D5: 16.VII.1996, smykem mokřadních porostů v PR; 5849C1: 14.VIII.2007, smykem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle; 5849C24: 12.VIII.1995, 6.VII.1996, 11.VII.2006, 1 ex., na světlo; 5949A4: 25.VII.2004, smykem v nivě potoka.
 13. Batophila rubi (Paykull, 1790) – 6048B4: 27.VI.1987, 2 ex., smykem na lesní cestě.
 14. Cassida denticollis Suffrian, 1844 – 5848D5; 5849C24; 5949A4: 27.VII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 25.VII.2004, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 1.VII.2008, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A17: 5.VIII.1995; 5949B4; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 5949B12: 10.VII.2002; 6048B8: 27.V.2001.
 15. Cassida flaveola Thunberg, 1794 – 5849C7; 5849C19: 6.VII.1996; 5849C24: 12.VIII.1995; 5849D21; 5949A4: 12.VIII.1995; 5949B7: 21.VII.2002, smykem v nivě potoka; 5949B11: 6.VII.2004, smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady, 29.VIII.2004, 3 ex., smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 6048B3; 6048B8.
 16. Cassida hemisphaerica Herbst, 1799 – 5849C13: 27.III.1999, 1 ex., smykem v nivě potoka.
 17. Cassida margaritacea Schaller, 1783 – 5949A4: 24.VIII.2000, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 18. Cassida nebulosa Linnaeus, 1758 – 5848D5: 11.II.2007, v prosevu staré trávy v podmáčené olšině v PR; 5849C1: 11.VI.1994; 5849C2: 6.IV.2006, 1 ex., v prosevu v lese na železničním náspu s písčitým podkladem; 5849C7; 5849C13; 5849C17; 5849C24; 5949A23; 5949B11: 6.VII.2004, 2 ex., smykem teplomilných travnatých porostů; 6048B3: 7.V.1995; 6048B8: 28.V.1995.
 19. Cassida nobilis Linnaeus, 1758 – 5949B7; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 6048B3.
 20. Cassida pannonica Suffrian, 1844 – 6048B8: 5.VIII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
        Kategorie EN
 1. Cassida prasina Illiger, 1798 – 5849C13; 5949A4; 5949A17; 5949B4; 5949B12: 21.VII.2002, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B3.
 2. Cassida rubiginosa O. F. Müller, 1776 – 5849C7; 5849C13; 5849C17; 5949A4: 8.V.1995; 5949B2; 5949B7; 5949B11: 6.VII.2004, smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 5949B12: 10.VII.2002; 6048B3; 6048B4; 6048B8.
 3. Cassida rufovirens Suffrian, 1844 – 5849C2: 6.IV.2006, v prosevu starého listí na železničním náspu; 5849C17: 26.IV.1998, 1 ex., smykem v nivě potoka.
        Kategorie EN
 1. Cassida sanguinolenta O. F. Müller, 1776 – 5849C18; 5949A4: 13.VI.2007, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B12: 10.VII.2001; 6048B8: 27.V.2001.
 2. Cassida vibex Linnaeus, 1767 – 5848D5; 5849C13; 5849C18: 27.IX.2009, smykem v nivě potoka; 5949A4: 18.VI.1994, 29.IX.1996, 31.VIII.1997; 5949B2; 5949B7; 5949B12; 6048B8.
 3. Cassida viridis Linnaeus, 1758 – 5849C1; 5849C11; 5849C18; 5849C24: 12.VIII.1995; 5949A17: 27.VII.1996, 27.VI.1997; 5949A20; 5949B7; 5949B11: 30.V.2004, 6 ex., smykem mokřadních porostů na břehu přehrady, 6.VII.2004, smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 5949B22; 6048B3; 6048B8.
 4. Cassida vittata Villers, 1789 – 5949A4: 8.V.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy.
 5. Chaetocnema aerosa (Letzner, 1846) – 5849C7: 29.IV.2001, smykem v nivě potoka; 5949B7: 21.VII.2002, smykem v nivě potoka.
        Kategorie EN
 1. Chaetocnema aridula (Gyllenhal, 1827) – 5848D5: 22.X.2006, smykem mokřadních porostů v centru PR; 5849C1: 14.VIII.2007, smykem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle; 5849C7; 5849C13: 22.X.2005, smykem v nivě potoka; 5849C18: 12.IV.2004, 1 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka.
 2. Chaetocnema concinna (Marsham, 1802) – 5848D5: 30.IV.2005, smykem v podmáčené olšině v PR; 5849C11; 5849C17; 5849C18; 5849C23; 5849C24: 11.VI.1995; 5949A10: 15.V.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; 5949B11: 6.VII.2004, smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 6048B3; 6048B8.
 3. Chaetocnema hortensis (Geoffroy, 1785) – 5848D5: 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR, 22.X.2006, smykem mokřadních porostů v centru PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 8.IX.1995; 5849C11; 5849C13; 5849C18: 12.IV.2004, více ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka; 5849C24: 23.VII.1994, 20.VII.1995; 5849D21; 5949A4; 5949B2; 5949B7: 21.VII.2003, 3 ex., smykem v nivě Lánského potoka; 5949B11: 4.VII.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; 5949B12; 6048B3; 6048B8: 19.VIII.1995.
 4. Chaetocnema mannerheimi (Gyllenhal, 1827) – 5949B11: 30.V.2004, 3 ex., smykem mokřadních porostů na břehu přehrady; 6048B3: 7.V.1995, 1.V.2001, 4 ex., smykem v nivě řeky.
 5. Chaetocnema picipes [= laevicollis (C. G. Thomson, 1866); heikertingeri Lubischew, 1962] Stephens, 1831 – 5849C7: 1.VIII.1999; 5849C13: 17.V.1998; 5849C17: 29.VIII.1992; 5849C18: 12.IV.2004, více ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka; 5849C23: 16.VIII.1994; 5849C24; 5949A10: 16.V.2004, více ex., smykem mokřadních porostů, 15.V.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; 5949B11: 6.VII.2004, smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 6048B3: 25.IV.1999.
 6. Chrysolina analis (Linnaeus, 1767) – 5949A4: 1.IV.2001, 3 ex., na úpatí teplomilné stráně v nivě potoka na Klíčavském luhu.
        Kategorie EN
 1. Chrysolina aurichalcea bohemica G. Müller, 1948 – 6048B8: 25.VI.1995, více ex., poklepem tolity (Cynanchus vincetoxicum), 19.VIII.1995, poklepem tolity (Cynanchus vincetoxicum).
 2. Chrysolina cerealis cerealis (Linnaeus, 1767) – 5849C25; 5949A4: 18.VI.1995, 17.IX.1995, 25.VII.2004, 1 ex., vše smykem a v prosevu na teplomilné stráni; 6048B8: 25.VI.1995, 5.VIII.1995, 27.V.2001, 11.VII.2003, 9 ex., vše v prosevu a smykem na teplomilné stráni.
        Kategorie CR
 1. Chrysolina coerulans (L. G. Scriba, 1791) – 5949A10: 15.V.2004, více ex., smykem mokřadních porostů na břehu přehrady; 5949B7; 5949B11: 6.VII.2004, 1 ex., smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 5949B22; 6048B3.
 2. Chrysolina geminata (Paykull, 1799) – 5848D14: 17.VII.1994; 5849C17: 10.VII.1994; 5849C19: 15.VI.1995; 5949B2: 23.IX.1995; 6048B8.
 3. Chrysolina herbacea (Duftschmid, 1825) – 5949B11: 6.VII.2004, více smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady, 29.VIII.2004, více ex., smykem porostů máty na břehu přehrady; 5949B12; 6048B3.
 4. Chrysolina hyperici (Forster, 1771) – 5949A17: 20.VI.1995; 5949B12.
 5. Chrysolina oricalcia (O. F. Műller, 1776) – 5849C13: 22.X.2005, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5949B7: 10.VII.2001, více ex., smykem v nivě potoka, 21.VII.2003, 2 ex., smykem v nivě Lánského potoka; 5949B12: 21.VII.2002, 2 ex., smykem v nivě potoka.
 6. Chrysolina polita (Linnaeus, 1758) – 5949A4; 5849C13: 4.V.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka, 22.X.2005, 3 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 27.VIII.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka, 12.VIII.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 27.IX.1996; 5949B7: 21.VII.2003, 1 ex., smykem v nivě Lánského potoka.
 7. Chrysolina rufa rufa (Duftschmid, 1825) – 5849C18: 27.VIII.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949B7: 26.VIII.2007, v prosevu listí na úpatí suťového lesa; 6048B3: 3.V.1997, 1 ex., smykem v nivě řeky.
 8. Chrysolina sangiunolenta (Linnaeus, 1758) – 5949B12: 26.IV.2004, 1 ex., pod kamenem (pouze krovky) na úpatí teplomilné stráně; 6048B8.
 9. Chrysolina staphylea staphylea (Linnaeus, 1758) – 5849C13: 18.VII.1999, 22.X.2005, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5949A4: 22.II.1998, 21.III.1998; 5949B7.
 10. Chrysolina sturmi (Westhoff, 1882) – 5849C19: 3.VII.1994, 27.VIII.2005, 1 ex., smykem na lesní pasece; 5949A4; 5949B2: 25.III.2007, pod kamenem na úpatí teplomilné stráně; 5949B12: 26.IV.2004, 1 ex., pod kamenem na úpatí teplomilné stráně; 6048B8.
 11. Chrysolina varians (Schaller, 1783) – 5848D5; 5849C6; 5849C17: 10.VII.1994; 5849C18: 3.IX.1995; 5949A17: 5.VII.1996; 5949A22; 5949B12; 6048B3; 6048B8: 18.V.1996.
 12. Chrysomela cuprea Fabricius, 1775 – 5849C18; 5949A10: 25.IV.2009, poklepem vrby; 6048B3: 7.V.1995, více ex., 2.VII.1995, vše poklepem vrby v nivě řeky.
        Kategorie EN
 1. Chrysomela populi Linnaeus, 1758 – 5849C1: 9.VII.2006, poklepem zmlazených porostů osiky ve smíšeném lese; 5849C17: 30.V.1994; 6048B3: 2.VII.1995.
 2. Chrysomela vigintipuntata (Scopoli, 1763) – 5849C18; 5849C24; 5949A4: 18.VI.1994; 5949A10: 15.V.2004, více ex., 25.IV.2009, vše poklepem vrby v nivě potoka; 5949A17; 6048B3: 2.VII.1995; 6048B8.
 3. Clytra laeviuscula Ratzeburg, 1837 – 5849C24: VII.1968, 2 ex., poklepem trnky, VI.1969, 1 ex., pupe v mraveništi u Formica sp., VII.1976, 1 ex., poklepem hlohu; 6048B8: 28.V.1988, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 16.VI.1988, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.VII.2003, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 4. Clytra quadripunctata (Linnaeus, 1758) – 5848D24; 5849C17: 10.VII.1994, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C18: 4.VII.1996, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: VI.1975, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, VI.1984, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 25.VI.1988, 1 ex., smykem travnatých porostů, 27.VII.1995, 1 ex., poklepem dubu; 5949A4: 26.V.1989, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 12.V.1993, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.VII.1995, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.VI.1996, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949C13: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem zimostrázu; 5949B7; 5949B12; 5949B22: 21.V.1992, 1 ex., smykem v nivě řeky; 6048B8: 27.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 17.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.VI.1989, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 5. Coptocephala rubicunda (Laicharting, 1824) – 5848D14: 21.IX.1991, 1 ex., smykem na lesní louce; 5849C24; 5949A4: VII.1975, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.VII.1989, 12 ex., smykem na teplomilné stráni, 9.VIII.1991, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.VII.1994, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 20.VIII.1994, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 27.VII.1995, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A22: 5.VIII.1995, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B2: 18.VIII.1989, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B2: 5.VIII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B12: 18.VIII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 6. Crepidodera [= Chalcoides] aurata (Marsham, 1802) – 5848D5; 5848D24; 5849C1; 5849C7; 5849C12: 11.VI.1994; 5849C13; 5849C17; 5849C18; 5949A10: 15.V.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy, 25.IV.2009, poklepem vrby v nivě potoka; 5949A17; 5949A20; 5949B22; 6048B3: 7.V.1995.
 7. Crepidodera [= Chalcoides] aurea (Geoffroy, 1785) – 5848D5; 5848D24; 5849C1; 5849C7: 19.V.2001; 5849C13; 5849C18; 5949A4; 5949A20; 6049A7.
 8. Crepidodera [= Chalcoides] fulvicornis (Fabricius, 1792) – 6048B3: 2.VII.1995.
 9. Crepidodera [= Chalcoides] nitidula (Linnaeus, 1758) – 5849C13: 4.V.1996.
 10. Crioceris asparagi asparagi (Linnaeus, 1758) – 5849C19: 23.VII.1994, více ex., na uměle vysazeném chřestu u hájovny; 5949A17: 1 ex., pravděpodobně na uměle vysazeném chřestu.
 11. Crioceris duodecimpunctata (Linnaeus, 1758) – 5849C19: 23.VII.1994, více ex., na uměle vysazeném chřestu u hájovny.
 12. Cryptocephalus aureolus aureolus Suffrian, 1847 – 5849C18: 5.VII.1987, 1 ex.; 5849C24: VII.1974, 1 ex., na květu jestřábníku, VII.1982, 17.VI.1989; 5849C25: 12.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 23.VII.1989, na teplomilné stráni; 5949A22: 20.VI.1987, 1 ex.; 5949B2: 22.V.1989, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B3: 1.VII.1987, 3 ex., smykem na lesní pasece; 6048B8: 17.V.1989, smykem v doubravě, 28.VI.1991, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 13. Cryptocephalus biguttatus (Scopoli, 1763) – 5848D14: 17.VII.1994, 1 ex., smykem lučního porostu ve smíšeném lese; 5849C13: VI.1976, 12 ex., smykem lučního porostu na stráni v nivě potoka; 5849C18: 5.VII.1994, 3 ex., smykem lučního porostu na stráni v nivě potoka, 4.VII.1996, 1 ex., smykem lučního porostu na stráni v nivě potoka; 5849C24: 30.VI.1988, 1 ex., smykem travnatého porostu.
 14. Cryptocephalus bipunctatus (Linnaeus, 1758) – 5849C24: VI.1976, 1 ex., poklepem dubu, 30.V.1992, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: V.1976, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.VI.1994, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B2: 1.VII.1987, 1 ex.; 5949B3: 22.V.1989, 2 ex.; 5949B11: 6.VII.2004, 1 ex., smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12: 10.VII.2001, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: V.1982, 1 ex., poklepem dubu, 27.VI.1987, 11 ex., poklepem dubu a smykem na teplomilné stráni, 18.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.V.1989, 21.V.1989, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1990, 28.VI.1991, 24.V.1992, 25.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 7.V.2000, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 15. Cryptocephalus chrysopus Gmelin, 1788 – 5849C24: 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 16.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1999, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A22: 20.VI.1987, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A23: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu v nivě potoka; 5949C13: 14.VI.1987, 1 ex.; 6048B8: VI.1984, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 28.V.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 16. Cryptocephalus coryli (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 24.V.1988, 2 ex., poklepem lípy, 10.VI.1988, 1 ex., poklepem lípy, 30.VI.1988, 1 ex., poklepem lípy; 5949A4: 12.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 17.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
        Kategorie EN
 1. Cryptocephalus exiguus Schneider, 1792 – 5848D5: 14.VI.1992, 12 ex., smykem mokřadním porostů v centru PR, 11.VI.1994, 6 ex., smykem mokřadních porostů v centru PR, 16.VII.1996, 1 ex., smykem mokřadních porostů v centru PR; 5849C13: 24.VI.2001, 1 ex., poklepem jasanu v nivě potoka; 5849C18: 4.VII.1996, 1 ex., smykem lučních porostů v nivě potoka.
 2. Cryptocephalus flavipes Fabricius, 1781 – 5849C24: 24.V.1988, 1 ex., poklepem dubu; 5849C25: 20.V.1989, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.V.1992, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 2.VI.1985, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.VII.1989, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VI.1994; 5949A10: 15.V.2004, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A17: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A22: 20.VI.1987, více ex., smykem podrostu, 20.VI.1995; 5949B2: 1.VII.1987, 1 ex.; 5949B3: 22.V.1989; 5949B11: 30.V.2004, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.VII.2004, 5 ex., smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12: 10.VII.2001, 6.VII.2002, 8 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949C13: 14.VI.1987, více ex., poklepem habru; 6048B4: 27.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě; 6048B8: VI.1980, více ex., poklepem dubu, 23.V.1987, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1988, 2 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, více ex., poklepem dubu, 11.VI.1989, 19.VII.1989, 24.V.1992, více ex., poklepem dubu, 20.VI.1992, více ex., poklepem dubu, 25.VI.1995.
 3. Cryptocephalus frontalis Marsham, 1802 – 5849C13: 23.VI.2001, 6 ex., smykem v nivě potoka, 22.VII.2001, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5849C24: 19.VII.1991, 1 ex., poklepem lípy, 29.VII.1991, 2 ex., poklepem dubu, 6.IX.1991, 2 ex., poklepem lípy, 11.VI.1995, 1 ex., poklepem lípy, 23.V.1999, 3 ex., poklepem dubu; 5849C25: 26.V.1989, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5948B20: 20.VI.1987, 1 ex.; 5949A4; 5949A13; 6048B8: 27.VI.1987, 1 ex., smykem na skaní stepi, 19.VII.1989, 1 ex., smykem v doubravě.
 4. Cryptocephalus fulvus Goeze, 1777 – 5849C24; 5949A4: 4.VII.1985, 7 ex., smykem na teplomilné stráni, 9.VIII.1991, 6.VII.1994, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 20.VIII.1994, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 12.VIII.1995, 5.IX.1999, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 25.VII.2004, smykem na teplomilné stráni; 5949B2: 30.VII.1989, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B4: 17.VII.1994, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5949B12: 10.VII.2001, 4 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VIII.2001, 6.VII.2002, více ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 5.VIII.1995, 2 ex., 11.VII.2003, 4 ex., vše smykem na teplomilné stráni.
 5. Cryptocephalus hypochoeridis (Linnaeus, 1758) – 5849C7; 5849C24: VI.1976, 1 ex., na kvetoucím jestřábníku; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B22: 21.V.1992.
 6. Cryptocephalus imperialis Laichartig, 1781 – 5949A17: 27.VI.1997, 1 ex., poklepem habru v teplomilné svahové habřině.
        Kategorie EN
 1. Cryptocephalus labiatus (Linnaeus, 1761) – 5849C7: 21.VIII.1994, 2 ex., poklepem křovinatých porostů v nivě potoka, 13.VII.1997, 3 ex., smykem na lesní cestě v bučině; 5849C11: 24.VII.1995, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C13: 8.VII.1997, 2 ex., poklepem křovin, 18.VII.1999, 4 ex., poklepem břízy, 23.VI.2001, 8 ex., poklepem jasanu, 24.VI.2001, 4 ex., poklepem jasanu, 20.VI.2004, 2 ex., smykem květnaté potoční nivy; 5849C18; 5849C24: 12.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.VI.1991, 3 ex., poklepem dubu, 9.VIII.1991, 2 ex., poklepem dubu, 11.VI.1995, 8 ex., poklepem lípy, 3.VIII.1997, 1 ex., poklepem hlohu, 20.VIII.1997, 1 ex., poklepem dubu; 5849C25: VI.1976, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5948B20: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem lípy; 5949A17: 21.VI.1997, 1 ex., poklepem habru; 5949C13: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem habru; 5949B2: 5.VIII.2001, 1 ex., poklepem habru na teplomilné stráni; 5949B12: 10.VII.2001, 6 ex., poklepem dubu; 6048B4: 21.VI.1987, více ex., poklepem dubu; 6048B8: 11.VI.1989, 5 ex., poklepem dubu, 19.VII.1989, 1 ex., poklepem dubu, 1.VI.1991, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 25.VI.1995, 2 ex., poklepem dubu, 5.VIII.1995, 19.VIII.1995, 30.VIII.1997, 1 ex., poklepem dubu, 6.VII.2001, 3 ex., poklepem dubu; 6049A7: 11.VI.1989, 1 ex.
 2. Cryptocephalus marginatus Fabricius, 1781 – 5849C24: VII.1970, 1 ex., poklepem dubu; 6048B8: V.1981, 1 ex., poklepem dubu, V.1982, 1 ex., poklepem dubu; 6048B9: 13.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 3. Cryptocephalus moraei (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 11.VI.1994, 4 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 5848D9: 20.VII.1993, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C6; 5849C7: 17.VII.1991, 2 ex., na květech třezalky ve smíšeném lese; 5849C12: 17.VII.1994, 3 ex., smykem na lesní cestě, 23.VI.2001, 2 ex., smykem v bučině; 5849C13: 22.VII.2001; 5849C18: 5.VII.1994, 4 ex., smykem lučních porostů v nivě potoka, 4.VII.1996; 5849C24: 18.VII.1993, 2 ex.; 5949A4: 23.VII.1989, 18.VI.1994, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B2: 30.VII.1989; 5949B11: 6.VII.2004, 6 ex., smykem teplomilných travnatých porostů, 29.VIII.2004, 1 ex., smykem na úpatí teplomilné doubravy; 5949B12: 10.VII.2001, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 7 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B4: 27.VI.1987; 6048B8: 27.VI.1987, 6 ex., smykem v doubravě, 7.VIII.1988, 1 ex., smykem v doubravě, 11.VI.1989.
 4. Cryptocephalus nitidulus Fabricius, 1787 – 5849C24: VI.1978, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, VI.1984, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 5. Cryptocephalus nitidus (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 2.VI.1985, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.VII.1986, 1 ex., poklepem dubu, 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 10.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 20.V.1989, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 14.VII.1992, 22.VIII.1996, 1 ex., poklepem dubu; 5849C25: 6.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu; 5949A4: 18.VI.1995, 6 ex., poklepem lípy; 5949B11: 30.V.2004, 4 ex., smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., poklepem šípku; 5949C13: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem habru; 6048B8: VI.1980, více než 50 ex., poklepem dubu a kvetoucího hlohu, 23.V.1987, více ex., poklepem dubu a kvetoucího hlohu, 16.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, 11.VI.1989, 19.VII.1989, 21.VI.1991, 16.VII.1991, 20.VI.1992, 25.VI.1995.
 6. Cryptocephalus ocellatus Drapiez, 1819 – 5849C25: 16.VII.1989, 1 ex., poklepem dubu.
 7. Cryptocephalus octomaculatus Rossi, 1790 – 6048B8: VIII.1984, 1 ex., poklepem dubu v suťovém lese.
        Kategorie EN
 1. Cryptocephalus parvulus O. F. Müller, 1776 – 5849C24: 30.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 16.VII.1988, 1 ex., poklepem dubu, 24.VII.1991, 2 ex., poklepem dubu, 4.VI.1993, 1 ex., poklepem lípy.
        Kategorie EN
 1. Cryptocephalus pusillus Fabricius, 1777 – 5848D5: 19.VII.2003, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR, 8.X.2005, smykem v podmáčené olšině v PR; 5849C1: 13.VII.2001, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C7: 19.VII.1999, 14 ex., poklepem břízy a olše na břehu rybníka; 5849C13: 22.VII.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C24: 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 10.VII.2003, 1 ex., poklepem lípy; 5949A17: 5.VII.1995, 1 ex., smykem v teplomilné svahové habřině; 5949B2: 5.VIII.2001, 2 ex., poklepem habru na teplomilné stráni.
        Kategorie EN
 1. Cryptocephalus pygmaeus Fabricius, 1792 – 5949B11: 6.VII.2005, smykem teplomilného trávníku; 5949B12: 10.VII.2001, 19 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.VII.2002, 5 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku.
 2. Cryptocephalus querceti Suffrian, 1848 – 5849C12: 23.VI.2001, 1 ex., smykem v bučině; 5849C24: V.1981, 4 ex., poklepem dubu, 10.VI.1988, 8 ex., poklepem lípy, 30.VI.1988, 17 ex., poklepem lípy, 20.V.1989, 3 ex., poklepem lípy, 26.V.1989, 1 ex., poklepem lípy, 6.VI.1989, 2 ex., poklepem lípy, 17.VI.1989, 4 ex., poklepem lípy, 1.VII.1989, 1 ex., poklepem lípy, 16.VII.1989, 1 ex., poklepem lípy, 1.VI.1997, 1 ex., poklepem dubu, 30.VIII.1997, 1 ex., poklepem dubu, 12.VII.1997, 1 ex., poklepem dubu, 23.V.1999, 1 ex., poklepem dubu, 9.VI.2001, 23 ex., poklepem lípy a dubu, 17.VI.2001, 10 ex., poklepem lípy a dubu, 20.VII.2001, 4 ex., poklepem lípy; 5849C25.
 3. Cryptocephalus quinquepunctatus Scopoli, 1763 – 5948B20: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem lípy; 6048B8: 7.VI.1980, 1 ex., poklepem dubu, 23.V.1982, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.VI.1991, 1 ex., poklepem dubu.
        Kategorie EN
 1. Cryptocephalus schaefferi Schrank, 1789 – 5849C24: VI.1978, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, VI.1980, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 2.VI.1985, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
        Kategorie CR
 1. Cryptocephalus sericeus (Linnaeus, 1758) – 5849C24: VIII.1978, 1 ex., na kvetoucím jestřábníku, 17.VI.1989, 2 ex., smykem travnatého porostu; 5949A4: 23.VII.1989, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 5.VII.1993, 2 ex., na kvetoucím bodláku, 18.VI.1995, 4 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B12: 10.VII.2001, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B22: 21.V.1992; 6048B8: 26.VI.1988, 1 ex., 17.V.1989, 27.V.2001, 2 ex., vše smykem na teplomilné stráni.
 2. Cryptocephalus sexpunctatus (Linnaeus, 1758) – 584924: 20.V.1990, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 26.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A17: 8.VI.1991, 1 ex.; 6048B8: VI.1984, 1 ex., poklepem dubu v teplomilné doubravě, 17.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
        Kategorie EN
 1. Cryptocephalus violaceus Laichartig, 1781 – 5849C24; 5849C25: 12.VI.1987, 7 ex., na kvetoucím jestřábníku; 5949A4: 18.VI.1994, 6.VII.1994, 6 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VI.1995, 4 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.VI.1996, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.V.1999, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B2: 1.VII.1987, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 22.V.1989; 5949B3; 5949B12; 6048B8: VI.1980, více ex., smykem na teplomilné stráni, 23.V.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1988,8 2 ex., na kvetoucím jestřábníku, 21.V.1989, 11.VI.1989, 25.VI.1995, 5 ex., na kvetoucím jestřábníku, 27.V.2001, 3 ex., na kvetoucím jestřábníku.
 2. Cryptocephalus vittatus Fabricius, 1775 – 5849C18: 5.VII.1994, 2 ex., smykem lučních porostů na stráni v nivě potoka; 5849C24: VI.1985, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: VII.1973, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, VI.1980, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, VII.1980, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 15.VIII.1989, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VI.1994, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 25.VII.2004, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B2: 1.VII.1987, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B3; 5949B11: 6.VII.2004, 1 ex., smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12: 10.VII.2001, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 7 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B4: 27.VI.1987, 2 ex.; 6048B8.
 3. Kategorie EN
 4. Cryptocephalus vittula Suffrian, 1848 – 5949A4: 23.VII.1989, 6 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.1994, 6 ex., smykem na teplomilné stráni, 12.VIII.1995; 5949B2: 18.VIII.1989, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B12: 18.VIII.2001, 3 ex., smykem na teplomilné stráni.
        Kategorie EN
 1. Derocrepis rufipes (Linnaeus, 1758) – 5849C13: 4.V.1996, 2 ex., smykem v nivě potoka; 6048B8: 7.V.1995.
 2. Dibolia cryptocephala (Koch, 1803) – 5949A4: 20.VIII.1994, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B12: 10.VII.2001, 18.VIII.2001, 6.VII.2002, 21.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 27.VI.1999.
        Kategorie EN
 1. Dibolia cynoglossi (Koch, 1803) – 5949B11: 1.VII.2006, smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 18.V.1996, 2 ex., smykem na teplomilné stráni.
 2. Dibolia occultans (Koch, 1803) – 5949A10: 16.V.2004, více ex., smykem vlhkomilných porostů s mátou na břehu přehrady; 5949B11: 29.VIII.2004, 3 ex., smykem vlhkomilných porostů s mátou na břehu přehrady.
        Kategorie CR
 1. Donacia aquatica (Linnaeus, 1758) – 5849C1: V.1995, 2.V.1999; 5849C7: 19.V.2001; 5849D21; 5949A10: 16.V.2004, více ex., smykem mokřadních porostů.
 2. Donacia semicuprea Panzer, 1796 – 5849C7: 11.VI.1994, 9.VI.1996.
 3. Donacia versicolorea (Brahm, 1790) – 5848D24: 5.VII.1994, 27.VI.1997.
        Kategorie EN
 1. Donaciella cinerea (Herbst, 1784) – 5849C1: 11.VI.1994, 9.VI.1996.
        Kategorie EN
 1. Epithrix atropae Foudras, 1859 – 5948B20; 5849C7: 21.VIII.1994; 5849C12; 5849C13; 5848D14; 5949A17: 5.VII.1995; 5949A22.
 2. Epithrix pubescens (Koch, 1803) – 5849C18; 5949B12.
 3. Fastuolina fastuosa (Scopoli, 1763) – 5849C1; 5849C6; 5849C13: 22.V.2004, více ex., smykem lučních porostů v nivě potoka; 5849C17: 30.V.1994; 5849C18; 5949A17; 5949C13; 5949B7; 6048B3; 6048B4: 27.VI.1987; 6048B8: 25.VI.1995.
 4. Galeruca tanaceti (Linnaeus, 1758) – 5849C17; 5849C19; 5849C24; 5949A4: 29.IX.1996; 6048B8.
 5. Galerucella aquatica (Geoffroy, 1785) – 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., smykem mokřadních porostů na břehu přehrady; 5949B12: 18.VIII.2001, 6.VII.2002.
 6. Galerucella lineola (Fabricius, 1781) – 5848D5: 1.V.2005, poklepem olše v PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 5849C7; 5849C12; 5849C13; 5849C17; 5849C18: 3.IX.1995; 5849C23: 16.VIII.1994; 5849C24: 30.IV.1995; 5949A17; 5949A20; 6048B3.
 7. Galerucella pusilla (Duftschmid, 1825) – 5949A20: 27.VI.1997.
 8. Galerucella tenella (Linnaeus, 1761) – 5849C13: 22.V.2004, více ex., smykem lučních porostů v nivě potoka, 22.X.2005, smykem v nivě potoka; 5849C17; 5849C18: 20.VII.1996, 12.IV.2004, 1 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka.
 9. Gastrophysa polygoni (Linnaeus, 1758) – 5849C7; 5849C17: 26.IV.1998; 5849C24: 21.V.1995; 5949A10; 5949B12; 6048B8.
 10. Gastrophysa viridula (De Geer, 1775) – 5849C1; 5849C6; 5849C13; 5849C17; 5949A4; 5949A10: 15.V.2004, více ex., smykem mokřadních porostů na břehu přehrady; 5949B11: 6.VII.2004, smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady, 21.V.2005, smykem podmáčených porostů na břehu přehrady; 5949B12: 21.VII.2002, 4 ex., smykem v nivě potoka; 5949B22; 6048B3.
 11. Gonioctena decemnotata (Marsham, 1802) – 5849C1: 9.VII.2006, poklepem zmlazených porostů osiky ve smíšeném lese; 5849C13: 8.VII.1997; 5849C18: 20.VII.1996; 5849C24; 6048B8.
 12. Gonioctena linnaeana (Schrank, 1781) – 6048B3: 7.V.1995, 1.V.2002.
        Kategorie EN
 1. Gonioctena quinquepunctata (Fabricius, 1787) – 5849C1; 5849C12; 5849C13: 4.V.1996; 5849C18: 29.IV.1995, 18.II.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě potoka, 9.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C23: 2.IV.2006, v prosevu listí v nivě potoka; 5849C24; 5849C25; 5948B4; 5949A10: 25.IV.2009, poklepem střemchy v nivě potoka; 5949C13; 6048B3; 6048B8.
 2. Gonioctena viminalis (Linnaeus, 1758) – 5849C1: 11.VI.1994; 5849C12: 11.VI.1994; 6048B3.
 3. Hermaeophaga mercurialis (Fabricius, 1792) – 5849C12; 5849C13; 5849C17; 5849C18: 12.IV.2004, 3 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka, 27.VIII.2005, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka, 9.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C23: 2.IV.2006, 1 ex., v prosevu listí v nivě potoka; 5949A4: 18.VI.1994, 8.V.1995; 5949A10: 1.V. 2003 smykem podrostu v kamenité bučině v PR; 5949A17; 5949B7: 26.VIII.2007, v prosevu listí na úpatí suťového lesa; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 6048B8.
 4. Hippuriphila modeeri (Linnaeus, 1761) – 5848D5; 5849C1: V.1995, VII.1995, 9.VI.1996; 5849C13; 5949A4; 5949A10: 16.V.2004, 3 ex., smykem mokřadních porostů; 5949B7.
 5. Hispa atra Linnaeus, 1767 – 5848D9; 5849C13; 5849C17: 30.V.1994; 5849C19: 15.VI.1995; 5949A4: 18.VI.1994, 29.IX.1996; 5949A10: 15.V.2004, 4 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A17: 5.VII.1995; 5949B11: 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů, 6.VII.2004, smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 5949B12: 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku; 6048B3; 6048B8.
 6. Hypocassida subferruginea (Schrank, 1776) – 5949A23.
 7. Hydrothassa glabra (Herbst, 1783) – 5849C18: 27.VIII.2005, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka.
 8. Hydrothassa marginella (Linnaeus, 1758) – 5849C13: 20.VI.2004, 2 ex., smykem květnaté potoční nivy; 5849C17; 5849C18: 12.IV.2004, 9 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka, 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; 5949A10: 15.V.2004, více ex., smykem mokřadních porostů na břehu přehrady; 5949B11: 6.VII.2004, smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady, 21.V.2005, smykem podmáčených porostů na břehu přehrady.
 9. Labidostomis humeralis (Schneider, 1792) – 5849C24: VI.1978, 1 ex., poklepem dubu, 2.VI.1985, 26 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C25: 9.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 26.V.1989, 12 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B11: 6.VII.2004, 1 ex., smykem teplomilných travnatých porostů.
 10. Labidostomis longimana (Linnaeus, 1761) – 5849C24: VII.1973; 5949A4: VI.1973, 5 ex., 23.VII.1989, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 5.VII.1993, 16 ex., smykem na teplomilné stráni, 27.VII.1995, 2 ex.; 5949A17: 5.VIII.1995, 3 ex., smykem v teplomilné svahové habřině; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 11. Labidostomis tridentata (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 6.VI.1989, 1 ex., smykem travnatých porostů nesekaných pastvin, 11.VI.1995, 1 ex., smykem travnatých porostů nesekaných pastvin.
        Kategorie CR
 1. Lachnaia [= Lachnaea] sexpunctata (Scopoli, 1763) – 5849C24: VII.1969, 1 ex., poklepem dubu.
        Kategorie CR
 1. Leptinotarssa decemlineata (Say, 1824) – 5849C7: 21.VIII.1994; 5949A4: 13.VI.2007, více ex., na blínu černém (Hyoscyamus niger) v Jelením luhu.
        Poznámka: nepůvodní druh adaptovaný na lilek brambor Solanum tuberosum a další druhy čeledi Solanaceae.
 1. Lilioceris merdigera (Linnaeus, 1758) – 5949A17: 27.VI.1997, 3 ex., na Lilium martagon.
 2. Linaeidea aenea (Linnaeus, 1758) – 5848D5: VI.1994; 5849C1; 5849C7; 5849C12; 5849C13: 22.V.2004, více ex., poklepem olše v nivě potoka; 5849C17; 5849C18; 5849C24; 5949A4: 8.V.1995; 5949A10: 25.IV.2009, poklepem olše; 6048B8.
 3. Lochmaea capreae (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 7.IV.2007, prosevu detritu mokřadních porostů v PR; 5849C1; 5849C7; 5849C12; 5849C13; 5849C11: 6.IX.1995; 5849C17: 30.V.1994; 5949A10; 6048B8: 7.V.1995, 28.V.1995, 5.VIII.1995.
 4. Lochmaea crategi (Forster, 1771) – 5849C24; 5949A10: 15.V.2004, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A23; 6048B8.
 5. Longitarsus anchusae (Paykull, 1799) – 5949A4; 5949A10: 15.V.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; 5949B11: 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12: 25.V.2008, poklepem Cynoglossum sp.; 6048B8: 25.VI.1995.

128.Longitarsus atricillus (Linnaeus, 1761) – 6048B3.

 1. Longitarsus curtus (Allard, 1860) – 5849C23: 16.VIII.1994; 5849D21; 5949A4: 3.VII.1994; 6048B8: 7.V.1995, 11.VII.2003, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 2. Longitarsus exoletus (Linnaeus, 1758) – 5949A4: 21.VI.1997; 5949B2: 5.VIII.2001; 5949B11: 4.VII.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; 5949B12: 10.VII.2002, 21.VII.2002, více ex., smykem na teplomilné stráni.
 3. Longitarsus luridus (Scopoli, 1763) – 5849C13: 12.V.1999; 5849C18: 3.IX.1995; 5849C24; 5949A10: 15.V.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; 6048B3: 3.V.1997, 25.IV.1999.
 4. Longitarsus melanocephalus (De Geer, 1775) – 5849C8; 5849C13; 5849C24: 23.IV.1995; 5849D21; 5949A4: 5.VIII.1995; 5949A20: 27.VI.1997; 5949B11: 4.VII.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; 6048B3: 3.V.1997; 6048B8: 19.VIII.1995.

133.Longitarsus monticola Kutschera, 1863 – 5949B2: 5.VIII.2001, 1 ex.; 5949B12: 10.VII.2002, 1 ex.

 1. Longitarsus nasturtii (Fabricius, 1792) – 5849C24: 21.V.1995; 5949A10: 15.V.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; 5949B11: 4.VII.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; 6048B3.
 2. Longitarsus niger (Koch, 1803) – 5949A4: 3.VII.1994, 27.VII.1995, 23.VI.1996, 1.IV.2001.
        Kategorie CR
 1. Longitarsus nigrofasciatus (Goeze, 1777) – 5949B2; 5949B6; 6048B8: 27.VI.1999, 27.V.2001.
 2. Longitarsus obliteratus (Rosenhauer, 1847) – 5949A4: 23.VII.1994, 20.VIII.1994; 5949B12: 10.VII.2001; 6048B8: 19.VIII.1995, 11.VII.2003, více ex., smykem na teplomilné stráni.
 3. Longitarsus parvulus (Paykull, 1799) – 5949A10: 15.V.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; 6048B8: 25.VI.1995.
 4. Longitarsus pratensis (Panzer, 1794) – 5849C23: 16.VIII.1994; 5949A4: 23.VII.1994; 5949B12; 6048B8: 19.VIII.1995.
 5. Longitarsus quadriguttatus (Pontoppidan, 1765) – 5949A4: 18.VI.1994, 27.VII.1995, 23.VI.1996, 21.VI.1997; 5949B6; 5949B11: 30.V.2004, více ex., smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy, 21.V.2005, smykem podmáčených porostů na břehu přehrady, 1.VII.2006, více ex., smykem na úpatí teplomilné stráně; 5949B12.
 6. Longitarsus suturellus (Duftschmid, 1825) – 5849C13; 5849C17; 5949A4: 8.V.1995; 5949B11: 21.V.2005, smykem podmáčených porostů na břehu přehrady; 6048B3: 3.V.1997.
 7. Longitarsus tabidus (Fabricius, 1775) – 5949B2; 5949B12: 10.VII.2001, smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy, 18.VIII.2001; 6048B8: 11.VII.2003, 2 ex., smykem na teplomilné stráni.
 8. Luperus lyperus (Sulzer, 1776) – 5849C18: 20.VII.1996; 5849C24; 5949A17: 20.VI.1995; 5949A22; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy, 3.VI.2006, smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12; 5949B22; 5949C13; 6048B8.
 9. Mantura chrysanthemi (Koch, 1803) – 5949A4: 18.VI.1994, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 6048B8: 28.V.1995.
 10. Oomorphus concolor (Sturm, 1807) – 5949A17: 8.VI.1991, 5.VII.1995, více ex., smykem ve svahové habřině, 27.VII.1996; 6048B8.
 11. Orsodacne cerasi (Linnaeus, 1758) – 5848D5: VI.1994; 5848D25; 5849C7; 5849C12; 5849C13: 17.V.1998, 23.IV.2005, 2 ex., imaturní smykem na lesní louce; 5849C17: 30.V.1994; 5849C18; 5849C24: 3.VI.1995; 5948B20; 5949A10: 1.V. 2003 smykem podrostu v kamenité bučině v PR; 5949B2; 5949B12; 6048B4: 27.VI.1987; 6048B8.
 12. Oulema erichsonii (Suffrian, 1841) – 5849C13: 14.VI.1987, 1 ♀, smykem v nivě potoka.
        Kategorie CR
 1. Oulema galleciana (Heyden, 1870) – 5848D5: VI.1994, 1.V.2005, smykem mokřadních porostů v PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 5848D14; 5849C1; 5849C6: 5.X.1996; 5849C7; 5849C13: 22.V.2004, více ex., smykem lučních porostů v nivě potoka, 22.X.2005, smykem v nivě potoka; 5849C17: 29.VIII.1998; 5849C18: 12.IV.2004, 3 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka, 27.VIII.2005, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C24; 5849C25; 5849D21; 5949A17; 5949B2; 5949B11: 30.V.2004, 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B22; 6048B3: 3.V.1997; 6048B4: 27.VI.1987; 6048B8.
 2. Oulema melanopus (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 1.V.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 5849C6; 5849C7; 5849C11: 1.IX.1996; 5849C12: 11.VI.1994; 5849C13: 22.X.2005, smykem v nivě potoka; 5849C17; 5849C18: 12.IV.2004, 1 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka, 27.VIII.2005, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C23; 5849C24; 5849C25: 26.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5949A4; 5949A17; 5949B11: 29.VIII.2004; 5949B12; 5949B22; 6048B3; 6048B8.
 3. Pachybrachys picus Weise, 1882 – 5849C24: VI.1978, 1 ex., poklepem dubu; 5849C25: 2.VI.1985, 5 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.V.1988, 2 ex., poklepem dubu, 26.V.1989, 1 ex., poklepem dubu; 5949A4: 30.V.1992, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., poklepem dubu, 6.VII.2004, 1 ex., imaturní smykem teplomilných travnatých porostů; 6048B8: VII.1980, 1 ex., poklepem dubu, VI.1980, 1 ex., poklepem dubu, 9.V.1981, 3 ex., poklepem dubu.
        Kategorie EN
 1. Phaedon armoraciae (Linnaeus, 1758) – 5849C1: 2.V.1999; 5849C12; 5849C19: 6.VII.1996; 5849C24: 18.VI.1994; 5849D21: 27.V.2005, více ex., na břehu rybníka, 27.VII.2005, smykem břehových porostů rybníka; 5949B7: 12.V.2002; 5949B12.
 2. Phaedon cochleariae (Fabricius, 1792) – 5848D5: 24.IX.2005, smykem v podmáčené olšině v PR; 5849C1; 5849C7; 5849C13; 5849C17: 21.VIII.1994, smykem mokřadního porostu; 5849C18: 12.IV.2004, 4 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka, 27.VIII.2005, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; 5949A20; 5949B11: 21.V.2005, smykem podmáčených porostů na břehu přehrady; 5949B12: 21.VII.2002, 2 ex., smykem v nivě potoka.
 3. Phratora [= Phyllodecta] laticollis Suffrian, 1851 – 5849C7: 24.VII.1999, 1.VIII.1999; 5849C13: 17.V.1998; 5949A20: 27.VI.1997.
 4. Phratora [= Phyllodecta] vitellinae (Linnaeus, 1758) – 5849C7; 5849C13; 5849C18; 5949A4: 18.VI.1994; 6048B3: 1.V.2001; 6048B8.
 5. Phyllobrotica quadrimaculata (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 16.VII.1996, smykem mokřadních porostů v PR; 5849C1; 5849C6; 5849C7: 24.VI.1995; 5849C17: 21.VIII.1994, smykem v nivě potoka ; 5849C19: 15.VI.1996, 6.VII.1996, smykem v nivě potoka; 5849D21: 27.VII.2005, smykem břehových porostů rybníka; 5949B7; 5949B12.
 6. Phyllotreta astrachanica Lopatin, 1977, – 5849C18: 23.IV.2005, smykem v nivě potoka; 5949B11: 4.VII.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy.
 7. Phyllotreta atra (Fabricius, 1775) – 5849C7; 5849C12; 5849C13; 5849C17; 5849C18: 12.IV.2004, smykem podmáčené olšiny v nivě potoka; 5849C24: 30.IV.1995, 11.VI.1995; 5949A4: 20.VIII.1994; 5949A10: 1.V.2003, 15.V.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy, 1.V. 2003 smykem podrostu v kamenité bučině v PR; 5949A17; 5949B11: 6.VII.2004, smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 5949B12: 20.VII.2008, smykem teplomilného trávníku; 6048B4: 27.VI.1987.
 8. Phyllotreta christinae Heikertinger, 1941 – 6048B8: 18.V.1996.
        Kategorie EN
 1. Phyllotreta cruciferae (Goeze, 1777) – 5949A4: 25.VII.2004, smykem v nivě potoka.
 2. Phyllotreta nemorum (Linnaeus, 1758) – 5849C17; 5849C18; 5949A17; 5949B11: 21.V.2005, smykem podmáčených porostů na břehu přehrady; 6048B3: 7.V.1995; 6048B8.
 3. Phyllotreta nigripes (Fabricius, 1775) – 5849C1; 5849C6; 5849C7; 5849C12; 5849C13: 20.VI.2004, 2 ex., smykem květnaté potoční nivy; 5849C24; 5949A20; 5949B2; 6048B4: 27.VI.1987.
 4. Phyllotreta ochripes (Curtis, 1837) – 6048B8: 25.VI.1995, 18.V.1996.
 5. Phyllotreta striolata [= vittata (Fabricius, 1801)] (Fabricius, 1803) – 5849C7: 4.V.2002; 5849C17: 26.IV.1998; 6048B3: 29.VI.1997; 6048B8.
 6. Phyllotreta tetrastigma (Comolli, 1837) – 5848D5; 5849C7; 5849C17; 5849C18: 23.IV.2005, smykem v nivě potoka; 5849C19: 21.V.1995, 7.IV.1996; 5849C23; 5949B11: 21.V.2005, smykem podmáčených porostů na břehu přehrady; 5949B12: 10.VII.2001.
 7. Phyllotreta undulata Kutschera, 1860 – 5848D5; 5849C13; 5849C17; 5849C24: 27.VII.2006, na světlo; 5949A10: 1.V. 2003 smykem podrostu v kamenité bučině v PR, 15.V.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; 5949B12; 6048B3; 6048B4: 27.VI.1987; 6048B8.
 8. Phyllotreta vittula (L. Redtenbacher, 1849) – 5849C7; 5849C12; 5849C13; 5849C17; 5849C18: 12.IV.2004, smykem podmáčené olšiny v nivě potoka, 18.II.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě potoka; 5849C24: 23.VII.1994; 5949A4; 5949B2; 5949B12: 21.VII.2002, 2 ex., smykem v nivě potoka; 6048B3; 6048B4: 27.VI.1987; 6048B8.
 9. Plagiodera versicolora (Laicharting, 1781) – 5849C7; 5949A4; 6048B3: 7.V.1995, více ex., poklepem vrb v nivě řeky, 2.VII.1995.
 10. Plateumaris consimilis (Schrank, 1781) – 5848D5: 11.VI.1994; 5849C1; 5849C17; 5849C18: 5.VII.1994; 5849D21; 5949A10: 16.V.2004, 2 ex., smykem mokřadních porostů; 5949A17; 5949B7; 5949B12: 1.VI.2002; 6048B4: 27.VI.1987; 6049A2.
 11. Plateumaris rustica (Kunze, 1818) – 5849C1: V.1995.
 12. Plateumaris sericea (Linnaeus, 1761) – 5849C1: 11.VI.1994, V.1995, V.1996,19.V.2001.
 13. Podagrica fuscicornis (Linnaeus, 1766) – 5849C18: 5.VII.1994.
 14. Prasocuris junci (Braham, 1790) – 5849C19: V.1997, 1 ex., smykem v nivě přítoku Klíčavy.
 15. Prasocuris phelandrii (Linnaeus, 1758) – 5849C1: 4.V.2002, 1 ex., smykem vlhkomilných porostů podél lesní cesty.
 16. Psylliodes affinis (Paykull, 1799) – 5849C18: 25.V.2002.
 17. Psylliodes brisouti Bedel, 1898 – 5949A4: 12.VII.1997, 22.VII.1999, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B12: 6.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8.
        Kategorie EN
 1. Psylliodes chalcomerus [= brunnipes (Duftshmid, 1825)] (Illiger, 1807) – 5949A10: 16.V.2004, 1 ex., smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 5949B11: 30.V.2004, 2 ex., smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady, 4.VII.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy, 6.VII.2005, smykem teplomilného trávníku, 1.VII.2006, 3 ex., smykem na úpatí teplomilné stráně; 5949B12: 6.VII.2002, 20.VII.2008, 1 ex., smykem teplomilného trávníku.
 2. Psylliodes chrysocephala chrysocephala (Linnaeus, 1758) – 5849C7; 5849C13: 22.VII.2001.
 3. Psylliodes dulcamarae (Koch, 1803) – 5849C1; 5849C18; 5949A9; 5949A10: 15.V.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy.
 4. Psylliodes illiricus Leonardi & Gruev, 1993 – 5849C13: 4.V.1996, smykem v nivě potoka; 5849C19; 5949B12: 6.VII.2002, 21.VI.2008, 1 ex., smykem teplomilného trávníku; 6048B8: 27.VI.1999.
        Kategorie EN
 1. Psylliodes hyosciami (Linnaeus, 1758) – 5949A4: 5.VI.2005, 2 ex., poklepem Hyosciamus niger.
 2. Psylliodes napi napi (Fabricius, 1792) – 5849C7: 4.V.2002, smykem břehových porostů rybníka; 5849C13; 5849C19; 5849C18: 12.IV.2004, 1 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka; 5849C24; 5949A4: 29.IX.1996, smykem na teplomilné stráni, 25.VII.2004, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A17; 5949B12: 21.VII.2002, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 18.V.1996, 27.V.2001.
 3. Psylliodes picina (Marsham, 1802) – 5849C7; 5849C13: 4.V.1996, 20.VI.2004, 2 ex., smykem květnaté potoční nivy; 5849C18; 5949A4; 5949B2; 6048B3: 25.IV.1999, smykem v nivě řeky; 6048B8.
 4. Sermylassa halensis (Linnaeus, 1767) – 5849C6; 5849C17: 5.VIII.1995; 5949A4: 23.VII.1994, 20.VIII.1994; 6048B8: 19.VIII.1995.
 5. Smaragdina affinis (Illiger, 1794) – 5849C13; 5849C24: VI.1976, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, V.1980, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1988, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.V.1989, 30.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C25: 6.VI.1987, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 8.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.VI.1995, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 24.V.1999, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A17: 8.VI.1991, 5.VII.1995, 2 ex., smykem v teplomilné svahové habřině; 5949A22: 21.V.1992, 20.VI.1995; 6048B3: 15.V.1992, více ex., poklepem břehových porostů; 6048B8: V.1982, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 22.VI.1987, 1 ex., 17.V.1989, 24.V.1992, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.V.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 6. Smaragdina aurita (Linnaeus, 1766) – 5849C25: 2.VI.1985, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: VII.1980, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, V.1981, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1999, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A17: 5.VII.1995, 2 ex., smykem v teplomilné svahové habřině; 5949B12: 25.V.2008, poklepem dubu; 6048B8: VI.1984, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 24.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B9: 13.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 7. Smaragdina salicina [= cyanea (Fabricius, 1775)] (Scopoli, 1763) – 5849C18: VI.1976, 5 ex., poklepem šťovíku v nivě potoka; 5849C25: 12.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.V.1989; 5949A4: 26.V.1989, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.V.1999, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A17: 8.VI.1991, 3 ex., smykem v nivě potoka, 5.VII.1995, 1 ex., smykem v teplomilné svahové habřině; 5949B22: 21.V.1992; 6048B3: 15.V.1992, více ex., poklepem břehových porostů; 6048B8: 21.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 11.VI.1992, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 27.V.2001, 1 ex., smykem v doubravě.
 8. Sphaeroderma testaceum (Fabricius, 1775) – 5848D5: 16.VII.1996; 5949A4: 27.VII.1995; 5949A9; 5949B12; 6048B3.
 9. Zeugophora flavicollis (Marsham, 1802) – 5849C7: 4.V.1996, 1 ex., poklepem olše v nivě potoka.
 10. Zeugophora subspinosa (Fabricius, 1781) – 5849C18: 20.VII.1996, 1 ex., poklepem topolu v nivě potoka.

  Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:
  Dibolia cynoglossi (Koch, 1803)
  Cassida margaritacea Schaller, 1783
  Chrysolina aurichalcea bohemica G. Müller, 1948
  Cryptocephalus exiguus Schneider, 1792
  Cryptocephalus marginatus Fabricius, 1781
  Cryptocephalus nitidulus Fabricius, 1787
  Cryptocephalus pygmaeus Fabricius, 1792
  Cryptocephalus querceti Suffrian, 1848
  Hydrothassa glabra (Herbst, 1783)
  Plateumaris rustica (Kunze, 1818)
  Zeugophora flavicollis (Marsham, 1802)
  Zeugophora subspinosa (Fabricius, 1781)
 
 
 1. Cicindela (Cicindela) campestris campestris Linnaeus, 17585848D14: 10.IX.1989, 4 ex., na lesní cestě; 5848D15: 12.VI.1985, 1 ♂, na písčitém regulovaném břehu potoka, 14.V.1988, 6 ex., na písčité pasece; 5849C1: 16.V.1993, 8 ex., na lesní cestě; 5849C7: 12.VII.1985, 1 ♂, na pasece s písčitým podkladem, 20.III.1988, 1 ex., na lesní cestě, 15.V.1993, 16 ex., na lesní cestě, 19.IV.2009, na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C18: 2.IV.1988, 3 ex., na lesní cestě; 5849C24: 20.V.1989, 4 ex., na lesní cestě, 6.V.1995, 14 ex., na lesní cestě; 5949A10: 16.IV.2009, na údolní cestě; 6048B4: 17.V.1997, 2 ex., na lesní cestě; 6048B8: 17.V.1989, 2 ex., na teplomilné stráni.
        Skupina A
 1. Cicindela(Cicindela) sylvicola Dejean, 18225848D4: 27.V.1990, 2 ex., na lesní cestě; 5849C6: 23.V.1987, 1 ex., na lesní cestě; 5849C7: 15.V.1993, 1 ex., na lesní cestě; 5849C11: 3.VI.1999, 18 ex., na písčitém břehu rybníka; 5949A10: 16.IV.2009, na údolní cestě; 5949B2: 18.VIII.1989, 14 ex., na lesní cestě; 6048B9: 2.V.1987, 14 ex., ve štěrkovém lomu v lese, 11.VI.1989, 6 ex., ve štěrkovém lomu v lese.
        Skupina A
 
 
 1. Cis bidentatus (Olivier, 1790) – 5849C18: 23.IV.2005, poklepem plodnice Trametes confragosa; 5849C24: 21.VI.1997, 1 ex., smykem travnatých porostů, 17.VI.2001, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949A12: 28.IX.1991; 5949B8; 6048B8: 9.V.1989, 11 ex., poklepem plodnice Ganoderma applanatum, 24.VI.1990, 1 ex., poklepem staré suché plodnice Laetiporus sulphureus, 6.V.1990, 3 ex., poklepem staré suché plodnice Laetiporus sulphureus.
 2. Cis boleti Scopoli, 1763 – 5848D5: 22.VII.1990, 2 ex., ve feromovovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese, 14.VI.1992, 3 ex., poklepem plodnice Trametes sp. v PR; 5848D9: 20.IV.1986, 3 ex., poklepem plodnice Trametes sp., 14.IX.1986,2 ex., poklepem plodnice Trametes sp.; 5848D14: 26.VIII.1995, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C6: 6.VI.1992, 7.XI.1992, 4 ex., v plodnici Trametes gibbosa; 5849C7: 23.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice Trametes sp., 5.VIII.1991, 3 ex., poklepem plodnice Trametes versicolor, 12.VI.1991, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C12; 5849C14: 19.VIII.1990, 6 ex., poklepem plodnice Trametes gibbosa; 5849C16: 26.V.1991, poklepem plodnice Trametes versicolor; 5849C17: 3.X.2004, poklepem plodnice Trametes sp.; 5849C18: 3.XI.1991, 4 ex., poklepem plodnice Trametes versicolor, 23.IV.2005, poklepem plodnice Trametes confragosa; 5849C24: 12.IV.1987, 2 ex., poklepem plodnice Trametes sp., 18.VI.1988, 3 ex., poklepem plodnice Trametes versicolor; 5849C25: 23.V.1986, 2 ex., poklepem plodnice Trametes sp., 13.III.1991; 5948D5: 29.VIII.1992, 7 ex., poklepem plodnice Trametes gibbosa; 5949A24: 19.IV.1986, 6 ex., poklepem plodnice Trametes sp.; 5949B2: 6.II.1988, 2 ex., v plodnici Trametes hirsuta; 5949B3: 19.IV.1987, více ex., poklepem plodnice Trametes sp.; 5949B7: 22.V.1987, 6 ex., poklepem plodnice Trametes gibbosa; 5949B8: 2.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 9.V.1989, 3 ex., poklepem plodnice Trametes gibbosa; 6048B8: 4.VII.1987, 16.XI.1991, 3 ex., v plodnici Trametes betulina, 11.VI.1992, 1 ex., smykem v doubravě; 6048B9: 24.V.1986; 6048B14: 19.VII.1986, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048D1: 8.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice Trametes gibbosa; 6048D12: 17.X.1992, 6 ex., v plodnici Trametes gibbosa.
 3. Cis castaneus Mellié, 1848 – 5849C7: 22.VI.1991, 1 ex., poklepem plodnice Ganoderma applanatum; 5849C24: 1.VIII.1998, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B7: 22.V.1987, 3 ex., poklepem plodnice Ganoderma applanatum, 24.IV.1988, 1 ex., v prosevu bukového trouchu, 9.V.1989, 1 ex., poklepem plodnice Ganoderma applanatum; 5949B12: 21.VI.2008, poklepem habru v teplomilné dubohabřině; 6048B3: 1.V.2001,poklepem plodnice Trametes confragosa v nivě řeky; 6048D6: 8.V.1988, 2 ex., poklepem plodnice Trametes gibbosa.
 4. Cis comptus Gyllenhal, 1827 – 5848D9: 20.IV.1986, poklepem plodnice Trametes sp.; 5849C6: 23.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Trametes sp.; 5849C18: 3.XI.1991, poklepem plodnice Trametes versicolor; 5849C24: 12.IV.1987, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 7.V.1989, poklepem plodnice Fomes fomentarius, 16.VII.1989, poklepem plodnice Trametes hirsuta; 5849C25: 27.VI.1998, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949A12: 28.IX.1991, poklepem plodnice Trametes hirsuta; 5949B8: 22.V.1987, 1 ex., poklepem Trametes hirsuta; 5949B12: 25.V.2008, poklepem suchých dubových větví v teplomilné dubohabřině, 21.VI.2008, poklepem suchých dubových větví napadených Stereum rugosum v teplomilné dubohabřině; 6048B3: 25.IV.1999, 8 ex., poklepem plodnice Trametes confragosa; 6048B4: 24.V.1986, poklepem suchého buku; 6048B8: 16.XI.1991, poklepem plodnice Trametes hirsuta.
 5. Cis fagi Waltl, 1839 – 5949A18: 13.IX.1987, 1 ex., na metru starého suchého habrového dřeva; 5949B11: 21.V.2005, 1 ex., poklepem plodnice Phellinus sp. v teplomilné doubravě.
 6. Cis hispidus (Paykull, 1798) – 5849C6: 7.XI.1992, 3 ex., poklepem plodnice Trametes gibbosa; 5849C13: 10.V.1992, 4 ex., poklepem plodnice Trametes versicolor; 5849C14: 19.VIII.1990, 2 ex., poklepem plodnice Trametes gibbosa; 5849C17: 3.X.2004, poklepem plodnice Trametes sp.; 5849C18: 6.V.1987, 1 ex., poklepem suché lípy, Cis boleti Scopoli, 1763 – 5848D5: 22.VII.1990, 2 ex., ve feromovovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese, 14.VI.1992, 3 ex., poklepem plodnice Trametes sp. v PR; 5848D9: 20.IV.1986, 3 ex., poklepem plodnice Trametes sp., 14.IX.1986,2 ex., poklepem plodnice Trametes sp.; 5848D14: 26.VIII.1995, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C6: 6.VI.1992, 7.XI.1992, 4 ex., v plodnici Trametes gibbosa; 5849C7: 23.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice Trametes sp., 5.VIII.1991, 3 ex., poklepem plodnice Trametes versicolor, 12.VI.1991, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C12; 5849C14: 19.VIII.1990, 6 ex., poklepem plodnice Trametes gibbosa; 5849C16: 26.V.1991, poklepem plodnice Trametes versicolor; 5849C17: 3.X.2004, poklepem plodnice Trametes sp.; 5849C18: 3.XI.1991, 4 ex., poklepem plodnice Trametes versicolor, 23.IV.2005, poklepem plodnice Trametes confragosa; 5849C24: VIII.1984, 1 ex., 20.VII.1986, 9.V.1987, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica sp., 18.VI.1988, 2 ex., poklepem plodnice Trametes versicolor, 20.VI.1989, 2 ex., poklepem plodnice Trametes hirsuta, 30.V.1992, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 14.VII.1992, 6 ex., poklepem plodnice Trametes sp.; 5849C25: 20.IV.1987, 3 ex., poklepem plodnice Trametes sp., 16.III.1991; 5949A12: 28.IX.1991, 2 ex., poklepem plodnice Trametes hirsuta; 5949A17: 8.VI.1991, 1 ex., poklepem suchého habru; 5949B8; 5948D5: 22.VIII.1992, 5 ex., poklepem plodnice Trametes gibbosa; 6048B8: 22.V.1987, 1 ex., na kvasící stromové míze, 23.VII.1987, 2 ex.; 6048B14: 19.VII.1986, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048D6: 8.V.1988, 3 ex., poklepem plodnice Trametes gibbosa.
 7. Cis jacquemarti Mellié, 1848 – 5848D4: 5.IX.1993, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5848D5: 21.VIII.2004, 2 ex., poklepem staré plodnice Phellinus nigricans v PR; 5848D14: 10.IX.1989, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C1: 31.V.1998, 3 ex., poklepem plodnice Fomitopsis pinicola; 5849C7: 17.VII.1991, 2 ex., poklepem plodnice Ganoderma applanatum, 17.VII.1991, 6 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C17: 3.X.2004, poklepem plodnice Trametes sp.; 5849C20: 6.IV.1991, 2 ex., poklepem plodnice Ganoderma applanatum; 5849C24: IX.1976, 4 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, V.1982, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 20.VII.1986, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 26.IV.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 6.VI.1987, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 20.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 23.IV.1989, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 7.V.1989, 4 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 25.VI.1989, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 14.VIII.1989, v plodnici Polyporus squamosus, 17.VI.1993, 4 ex., na obnaženém syrrociu Fomes fomentarius; 5849C25; 5949A12: 28.IX.1991, 2 ex., poklepem plodnice Gloeophyllum sepiarium; 5949B2: 30.VII.1989, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B3: 3.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B8: 12.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048B3: 19.VI.1993; 6048B8: 4.IV.1988, 24.IV.1993, více ex., poklepem Ganoderma applanatu; 6048B9: 16.XI.1991, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048B19: 11.IX.1993, 4 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius.
 8. Cis lineatocribratus Mellié, 1848 – 5849C24: 20.VII.1986, 1 ex.; 6048B9: 16.XI.1991, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius.
        Kategorie VU
 1. Cis micans (Fabricius, 1792) – 5849C25: 16.III.1991, 1 ex.
 2. Cis nitidus (Fabricius, 1792) – 5848D13: 25.X.1992, 3 ex., v plodnici Fomes fomentarius; 5849C6: 19.V.1988, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C7: 22.VI.1991, 3 ex., poklepem plodnice Ganoderma applanatum, 17.VII.1991, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C13: 23.IV.2005, 2 ex., v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus; 5849C20: 6.IV.1991, 6 ex., v plodnici Ganoderma applanatum; 5849C23: 3.V.1992, více ex., poklepem plodnice Ganoderma applanatum; 5849C24: V.1982, 1 ex., V.1984, 1 ex., 20.VII.1986, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 26.IV.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 7.V.1989, 4 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 20.VI.1989, 2 ex., poklepem plodnice Trametes hirsuta, 9.IX.1990, 2 ex., poklepem plodnice Ganoderma applanatum, 30.IV.1995, 3 ex., poklepem plodnice Ganoderma resinaceum,29.V.2004, více ex., poklepem plodnice Fomes sp.; 5849C25: 16.VIII.1987, 4 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949A12: 28.IX.1991, 6 ex., poklepem plodnice Ganoderma applanatum; 5949A18: 13.IX.1987, 1 ex., pod kůrou padlého habru; 5949B2: 3.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 1.VII.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 18.VIII.1989, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus; 5949B3: 17.V.1986, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 30.VII.1989, 5 ex., poklepem plodnice Ganoderma applanatum; 5949B7: 9.V.1989, 23 ex., poklepem a v plodnici Ganoderma applanatum, 24.III.1990, 2 ex., poklepem plodnice Ganoderma applanatum; 5949B8: 22.V.1987, 8 ex., poklepem plodnice Ganoderma applanatum, 29.VIII.1987, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B12: 16.IV.1988, 2 ex., pod kůrou padlého habru, 21.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 24.II.1991, 2 ex., imaturní v plodnici Ganoderma applanatum; 5949C23: 20.VI.1992; 5949B11:3.VI.2006, 1 ex poklepem plodnice Fomes sp. rostoucí na dubu; 6048B8: 2.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 24.IV.1993, 2 ex., poklepem plodnice Ganoderma applanatum; 6048B9: 13.V.1986, 1 ex., pod kůrou padlého habru; 6048D12: 17.X.1992, 3 ex., v plodnici Lensites betulina.
 3. Cis rugulosus Mellié, 1848 – 5849C6: 19.V.1988, 3 ex., poklepem suchých bukových větví; 5849C24: 20.VII.1986, 1 ex., poklepem plodnice Trametes sp., 12.IV.1987, 2 ex., pod kůrou padlého dubu; 5849C25; 5949B3: 30.IV.1989, 1 ex., poklepem plodnice Trametes gibbosa; 5949B7: 4.VII.1987, 1 ex., poklepem plodnice Trametes sp., 24.IV.1988, více ex., poklepem plodnice Trametes sp.; 6048B4: 24.V.1986, 1 ex., poklepem plodnice Trametes sp..
 4. Cis setiger Mellié, 1848 – 5849C24: 17.VI.1989, 1 ex., poklepem suché lípy.
 5. Cis striatulus Mellié, 1848 5949B12: 18.VIII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 16.VIII.2007, 1 ex., poklepem suchých habrových větv í na teplomilné stráni, 25.V.2008, poklepem suchých dubových větví v teplomilné dubohabřině, 21.VI.2008, poklepem suchých dubových větví napadených Stereum rugosum v teplomilné dubohabřině.
        Kategorie VU
 1. Ennearthron cornutum (Gyllenhal, 1827) – 5849C18: 14.I.1990, 2 ex., v plodnici Phellinus igniarius; 5849C24: 23.IV.1989, 1 ex., na plodnici Fomes fomentarius, 28.VII.1990, 3 ex., poklepem plodnice Peniophora quercina, 12.V.1993, 1 ex., poklepem suchých dubových větví, 30.IV.1995, 4 ex., poklepem plodnice Ganoderma resinaceum, 20.V.2004, 30.V.2006, poklepem plodnice Daedalea quercina; 5849C25: 31.V.1987, 1 ex.; 5949B3: 1.VII.1987, 1 ex.; 5949B7: 4.VII.1987, 1 ex.; 5949B11: 21.V.2005, 3 ex., poklepem plodnice Phellinus sp. v teplomilné doubravě; 5949B11: 3.VI.2006, poklepem dubu v teplomilné doubravě; 5949B12: 21.VII.2002; 6048B8: 2.V.1987, 1 ex., 22.VI.1987, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě, 4.VI.1988, 4 ex., v plodnici Phellinus robustus, 7.VIII.1988, 1 ex., poklepem suchých dubových větví, 7.VIII.1988, 2 ex., v plodnici Phellinus robustus, 6.V.1990, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 1.VI.1991, 2 ex., v plodnici Phellinus robustus, 11.VI.1992, 1 ex., smykem v kamenité bučině; 6048D6: 8.V.1988, 1 ex., v plodnici Phellinus robustus.
 2. Ennearthron palmi Lhose, 1964, – 5849C24: 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 6.IX.1991, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius.
        Kategorie CR
 1. Ennearthron pruinosulum (Perris, 1864) – 5849C24: 28.VII.1990, 1 ex., poklepem plodnice Peniophora quercina,9.VIII.1991, 6 ex., poklepem suchých tenkých lipových větví, 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem suchých dubových větví.
        Kategorie CR
 1. Octotemnus glabriculus (Gyllenhal, 1827) – 5848D9; 5848D14: 14.IX.1986, 3 ex., poklepem plodnice Trametes sp.; 5849C6: 18.VII.1992, 5 ex., poklepem plodnice Trametes hirsuta; 5849C18: 3.XI.1991, 6 ex., v plodnici Trametes versicolor; 5849C24: 9.V.1986, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 18.VI.1988, 4 ex., poklepem plodnice Trametes versicolor, 16.V.1997, 1 ex., na světlo; 5849C25: 26.IV.1987, 5 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849D19: 29.XI.1986, 4 ex., v plodnici Trametes sp.; 5949B2: 6.II.1988, více ex., v plodnici Trametes hirsuta; 5949B3: 19.IV.1987, více ex., poklepem plodnice Trametes sp.; 5949B7: 4.VII.1987, 2 ex., 24.III.1990, 2 ex.; 6048B8: 16.XI.1991, 2 ex., v plodnici Lensites betulina; 6048D12: 17.X.1992, 2 ex., v plodnici Lensites betulina, 17.X.1992, 4 ex., v plodnici Trametes gibbosa.
 2. Orthocis [= Cis] alni (Gyllenhal, 1813) – 5849C18: 20.VII.1986, 3 ex., poklepem suché lípy v nivě potoka, 6.V.1987, 6 ex., poklepem suché lípy v nivě potoka; 5849C24: 12.VII.1997, 1 ex., poklepem suché břízy; 5949B12: 25.V.2008, poklepem suchých habrových větví v teplomilné dubohabřině; 6048B8: 7.VIII.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu, 11.VII.2002; 6048D2: 8.V.1988, 3 ex., poklepem suchého dubu.
 3. Orthocis [= Cis] festivus (Gyllenhal, 1813) – 5849C24: 19.IX.1998; 5949B3: 18.VIII.1989, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus; 5949B7: 4.VII.1987, 5 ex.; 6048B8: 16.VI.1988, 1 ex., 15.V.1992, 1 ex., poklepem suchého dubu.
 4. Orthocis [= Cis] vestitus (Mellié, 1848) – 5849C24: 9.VIII.1991, 4 ex.; 5949B11: 21.V.2005, 2 ex., poklepem plodnice Phellinus sp. v teplomilné doubravě; 6048B8: 7.VIII.1988, 1 ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus, 19.VI.1991.
 5. Rhopalodontus novorossicus Reitter, 1902 – 5849C18: 2.IV.1988, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C24: 12.IV.1987, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 6.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 29.VII.1991, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 17.VIII.1996, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C25: 19.VII.1991, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 8.V.1995, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius.
        Kategorie CR
 1. Rhopalodontus perforatus (Gyllenhal, 1813) – 5848D14: 10.IX.1989, 7 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C6: 19.V.1988, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C24: 23.V.1986, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 1.VI.1986, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 22.VI.1986, 5 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 20.VII.1986, 2 ex., poklepem plodnice Fuligo sp., 17.VIII.1986, více ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 10.IV.1988, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 27.VII.1988, 1 ex., poklepem suché lípy, 20.V.1989, více ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 16.IV.1989, 6 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 17.VI.1989, více ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 16.VII.1989, 31.III.1990, více ex., plodnici Fomes fomentarius, 9.VIII.1991, 8 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 30.V.1992; 5849C25: 1.V.1987, více ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 21.V.1988, 1 ex., poklepem mladé plodnice Fomes fomentarius, 16.III.1991, více ex., v plodnici Fomes fomentarius, 8.V.1995, 16 ex., v plodnici Fomes fomentarius; 5949A17: 26.VI.1990, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B3: 4.IV.1987, více ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 22.V.1989; 5949B7: 9.V.1989, 6 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B8: 17.V.1987, více ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 22.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Ganoderma applanatum; 5949B9: 12.X.1991, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B11: 21.V.2005, 1 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě, 3.VI.2006, 2 ex poklepem plodnice Fomes sp. na dubu; 5949B12: 19.III.1988, více ex., v plodnici Fomes fomentarius, 4.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 16.IV.1988, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 21.V.1988, 6 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048B8: 4.IV.1988, 1 ex., poklepem suchých habrových větví, 6.V.1990, 4 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 24.IV.1993, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048B9: 23.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048D12: 17.X.1992, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius.
 2. Sulcacis affinis (Gyllenhal, 1827) – 5848D9: 20.IV.1986, 13 ex., poklepem plodnice Trametes sp.; 5848D13: 25.X.1992, více ex., v plodnici Trametes hirsuta; 5848D14: 21.IX.1991, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 21.IX.1991, více ex., v plodnici Trametes cinnabarinus; 5849C13: 21.VIII.1992, více ex., v plodnici Trametes hirsuta; 5849C14: 19.VIII.1990, více ex., v plodnici Trametes gibbosa; 5849C17: 3.X.2004, poklepem plodnice Trametes sp.; 5849C18: 16.VI.1990, více ex., v plodnici Trametes gibbosa; 5849C24: 9.V.1986, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 12.IV.1987, více ex., v plodnici Trametes hirsuta, 16.VII.1989, více ex., v plodnici Trametes hirsuta, 30.V.1992, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 14.VII.1992, více ex., v plodnici Trametes sp.; 5849C25: 20.VII.1986, 16.III.1991, 19.VII.1991, více ex., v plodnici Trametes hirsuta; 5948B20: 20.VI.1987; 5949A12: 28.IX.1991, více ex., v plodnici Trametes hirsuta; 5949B2: 6.II.1988, více ex., v plodnici Trametes hirsuta; 5949B3: 18.VIII.1989, 12 ex., v plodnici Trametes cinnabarinus, 8.XI.1992, 6 ex., v plodnici Trametes zonata; 5949B7: 24.IV.1988, 4 ex., v plodnici Trametes gibbosa, 9.V.1989, více ex., v plodnici Trametes hirsuta, 9.V.1989, 1 ex., poklepem plodnice Ganoderma applanatum; 5949B8: 22.V.1987, více ex., poklepem plodnice Trametes hirsuta; 5949B11: 4.VII.2004, více ex., poklepem Trametes sp.; 6048B3: 19.IV.1987, více ex., v plodnici Trametes hirsuta, 25.IV.1999, více ex., v plodnici Trametes confragosa; 6048B4: 24.V.1986; 6048B8: 23.VII.1987; 6048B14: 19.VII.1986, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048D1: 8.V.1988, 6 ex., poklepem plodnice Trametes gibbosa.
 3. Sulcacis fronticornis (Panzer, 1809) – 5849C6: 7.XI.1992, 3 ex., v plodnici Trametes gibbosa; 5849C13: 10.V.1992, 6 ex., v plodnici Trametes versicolor; 6048B3: 25.IV.1999, 5 ex., v plodnici Trametes confragosa; 6048B14: 19.VII.1986, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius.
 
 
 1. Aporthopleura [= Orthopleura] sanquinicollis (Fabricius, 1787) – 5849C24: 23.V.1986, 1 ex., na kmeni stojícího proschlého dubu.
        Kategorie CR
 1. Korynetes coeruleus (De Geer, 1755) – 5849C24: VII.1982, 1 ex., poklepem dubu; 10.VII.1982, 1 ex., poklepem dubu.
 2. Korynetes ruficornis Sturm, 1837 – 5849C24: 22.VI.1986, 1 ex., poklepem dubu, 6.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, 24.V.1988, 3 ex., poklepem dubu, 26.V.1989, 3 ex., poklepem dubu, 28.VII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 26.VI.1992, 1 ex., poklepem dubu, 14.VII.1992, 1 ex., poklepem dubu, 5.VII.1993, 1 ex., poklepem dubu, 5.VII.1993, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy, 6.VII.1994, 1 ex., na světlo, 6.VII.1996, 1 ex., ve vinné pasti, 2.VII.2000, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy, 17.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu, 23.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu, 19.V.2002, 1 ex., poklepem dubu, 2.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849C25: 20.V.1990, 1 ex., poklepem dubu, 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D21:8.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A4; 6048B8: 10.VII.1987, 1 ex., poklepem dubu, 16.VI.1988, 2 ex., poklepem dubu, 18.V.1990, 1 ex., poklepem dubu.
 3. Necrobia rufipes (De Geer, 1755) – 5849C24: VII.1974, 1 ex., na kadaveru, 6.VII.1996, 1 ex., na kadaveru; 5949B3: 1.VII.1987, 1 ex., na kadaveru.
 4. Necrobia violacea (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 6.VII.1996, 3 ex., na kadaveru, 21.VI.1997, 4 ex., na kadaveru, 22.VII.2000, 6 ex., na kostěných zbytcích kadaveru; 5949B3: 1.VII.1987, 1 ex., na kadaveru.
 5. Opilo mollis (Linnaeus, 1758) – 6048B8: 28.V.1988, 1 ex., poklepem dubu, 16.VI.1988, 1 ex., poklepem lípy, 26.VI.1988, 1 ex., poklepem lípy, 5.VIII.1995, 1 ex., v teplomilné doubravě nalepený na feromonovém plechovém lapači pro eradikaci bekyně velkohlavé (Lymantria dispar L.).
 6. Thanasimus femoralis [= rufipes (Brahm, 1797)] (Zetterstedt, 1828) – 5848D5: 20.VI.1994, 8 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese; 5849C1: 20.VI.1994, 7 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 13.IV.2009, více ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C2: 22.VIII.1994, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7: 9.V.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 24.V.1991, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 20.VI.1991, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 2.VII.1991, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 17.VII.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C12: 8.V.1992, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 23.IV.1994, 7 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C13: 18.VII.1999, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C23: 24.V.1993, 1 ex., na poraženém smrku; 5849C24: XI.1982, 6 ex., pod kůrou stojící borovice, 1.VI.1997, 1 ex., poklepem borovice, 9.VI.2001, 1 ex., poklepem suché borovice; 5949B12: 24.II.1991, 1 ex., pod kůrou stojící borovice.
 7. Thanasimus formicarius (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 9.VI.1994, 1 ex., na čerstvém smrkovém pařezu ve smíšeném lese; 5849C1: 16.V.1997, 2 ex., na čerstvých borových pařezech, 13.IV.2009, více ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 3.V.2009, více ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 28.VI.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 9.VIII.2009, více ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C2: 8.VII.2006, 7 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7: 8.VI.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 20.VI.1991, 1 ex., na čerstvém smrkovém pařezu, 17.VII.1991, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C12: 8.V.1992, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C13: 18.VII.1999, 7 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C23: I.1974, 7 ex., pod kůrou stojící borovice; 5849C24: 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 8.V.1989, 3 ex., na čerstvých smrkových a borových pařezech, 26.V.1989, 3 ex., na čerstvém smrkovém pařezu, 21.IV.1990, 2 ex., pod kůrou padlé borovice, 1.V.1993, 3 ex., na metru smrkového dřeva; 5948D20: 12.VII.1989, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949A24: 21.V.1989, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949B3: 8.XI.1993, 1 ex., pod kůrou stojícího dubu; 5949B8: 24.IV.1987, 2 ex., na poražené borovici, 10.V.1987, 2 ex., na poražené borovici, 15.I.1989, 1 ex., pod kůrou stojící borovice; 5949B12: 24.II.1991, 4 ex., pod kůrou stojící borovice; 6048B4: 17.V.1997, 2 ex., na poražené borovici; 6049A6: 4.V.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce.
  Poznámka: při kontrole feromonových lapačů na kůrovce na lokalitě 5849C1 dne 9.8. 2009 bylo v průměru odchyceno do jednoho lapače mezi 30 – 50 ex.
 1. Tillus elongatus (Linnaeus, 1758) – 5849C7: 17.VII.1991, 1 ex., poklepem suchého buku; 5849C24: VII.1970, 2 ♂♂, na metru bukového dřeva, 30.VI.1978, 1 ♀, poklepem dubu, 8.VII.1980, 1 ♂, poklepem dubu, V.1982, 1 ♂, poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1988, 1 ♀, poklepem kvetoucího hlohu, 10.VI.1988, 1 ex., v dutině dubu, 25.VI.1988, 1 ♀, v dutině dubu, 16.VII.1988, 1 ♂ poklepem lípy, 26.VI.1992, 1 ex., na padlém buku, 20.VII.1995, 1 ♂, poklepem lípy, 21.VI.1998, 1 ♂, na světlo, 3.VII.1998, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy, 21.VII.2004, 1 ♂, na světlo, 28.VII.2005, 2 ♂♂, 1 ♀, na světlo, 21.VI.2006, 1 ♂, na světlo, 11.VII.2006, 1 ♂, na světlo, 2.VII.2008, na světlo, 28.VII.2008, na světlo; 5849C25: 26.V.1989, 1 ex., poklepem buku, 19.VII.1991, 1 ex., poklepem buku; 5849D21: 24.VII.2001, 4 ♂♂, na světlo, 18.VI.2002, 2 ♂♂, na světlo, 8.VII.2002, 1 ♂, na světlo, 29.VII.2002, 1 ♂, 1 ♀, na světlo, 12.VIII.2004, 1 ♂, na světlo, 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 7.VIII.2008, 2 ♂, 1 ♀, ve staré bučině na světlo; 5949A4: 23.VI.1996, 1 ♀, poklepem lípy; 5949B3: 1.VII.1987, 2 ex., na suchém stojícím buku, 27.V.1989, 1 ex., poklepem suchého buku; 5949B11: 6.VII.2004, 1 ex., poklepem dubu; 5949B12: 20.XII.1988, 2 ♀♀, ex pupe ze suché bukové větve společně s Xyletinus plumbeus; 5949C18: 17.VI.2002, 1 ♂, na světlo(I. Novák lgt.); 6048B8: 27.VI.1987, 2 ex., smykem v teplomilné doubravě, 10.VII.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 20.VI.1992, 2 ♂♂, na padlém buku; 6048B14: VII.1974, 1 ♀, na metru bukového dřeva; 6048D20: 24.VII.2006, ve světelném lapači.
 2. Trichodes apiarius (Linnaeus, 1758) – 5849C18: VI.1976, 1 ex., na kvetoucím okolíku, 4.VII.1977, 1 ex., na kvetoucím okolíku; 5849C24: 28.VII.1991, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy, 20.VII.1995, 1 ex., smykem travnatých porostů, 29.VIII.1998, 1 ex., na kvetoucím řebříčku, 2.VII.2000, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy, 20.VII.2001, 1 ex., smykem, 13.VII.2005, 1 ex., v letu; 5849C25: 16.VIII.1987, 1 ex., smykem, 16.VII.1989, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5949A4: 5.VII.1993, 2 ex., na kvetoucím řebříčku, 18.VII.1993, 4 ex., na kvetoucím řebříčku na teplomilné stráni, 12.VIII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A23: 26.VI.1990, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949B12: 10.VII.2001, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 2 ex., smykem; 6048B4: 19.VI.1993, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 6048B8: 25.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048D20: 2.VII.2008, 1 ex., 4.VII.2008, 1 ex., 27.VII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.

  Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:
  Tillus elongatus (Linnaeus, 1758)
  Opilo mollis (Linnaeus, 1758)

 

TOPlist