ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 00.00.0000
ELATERIDARIUM ročník 4 (2010) (Supplementum)   strany  87-164  (01.02.2010)
Warning: Undefined variable $print in /volume1/homes/Dušánek/www/elateridae.com/elateridarium/page.php on line 110

 

Část III. Seznam nalezených druhů, čeledi: Coccinellidae - Melandryidae

Part III. List of founded species, families: Coccinellidae - Melandryidae

Karel RÉBL

Žižkovo náměstí 976, 271 01 Nové Strašecí, Czech Republic
k.rebl@seznam.cz


 

Část III. SEZNAM NALEZENÝCH DRUHŮ

čeledi: COCCINELLIDAE - MELANDRYIDAE

 

 

OBSAH

Část I.
Úvod
Metodika
Přehled lokalit a stručný popis biotopů

Část II.
Seznam nalezených druhů čeledí:
Aderidae, Anobiidae, Anthicidae, Anthribidae, Biphyllidae, Bostrichidae, Bruchidae, Buprestidae, Byrrhidae, Byturidae, Cantharidae, Carabidae, Cerambycidae, Cerylonidae, Chrysomelidae, Cicindelidae, Ciidae, Cleridae.

Část III.
Seznam nalezených druhů čeledí:
Coccinellidae, Colydiidae, Corylophidae, Cryptophagidae, Cucujidae, Curculionidae, Cybocephalidae, Dascillidae, Dasytidae, Dermestidae, Derodontidae, Dytiscidae, Elateridae, Elmidae, Endomychidae, Erotylidae, Eucinetidae, Eucnemidae, Geotrupidae, Gyrinidae, Haliplidae, Helophoridae, Heteroceridae, Histeridae, Homolisidae, Hydraenidae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Kateretidae, Lampyridae, Latridiidae, Leiodidae, Lissomidae, Lucanidae, Lycidae, Lymaxilonidae, Malachiidae, Melandrydae.

Část IV.
Seznam nalezených druhů čeledí:
Monotomidae, Mordellidae, Mycetophagidae, Nitidulidae, Noteridae, Oedemeridae, Phalacridae, Platypodidae, Psephenidae, Ptilidae, Pyrochrodidae, Pythidae, Ripiphoridae, Salhingidae, Scarabeidae, Scirtidae, Scolytidae, Scraptiidae, Scydmaenidae, Silphidae, Silvanidae, Sphindidae, Staphylinidae, Tenebrionidae, Tetratomidae, Throscidae, Trogidae, Trogositidae.

Část V.
Výsledky průzkumu
Poděkování
Literatura
Obrazová příloha

 

 

     V seznamu nejsou uvedeny údaje ze sběrů do nárazových pastí v Lánské oboře z let 2009 - 2010. Výsledky sběrů z nárazových pastí jsou předloženy v práci Horák et Rébl (2009).

 

 
 1. Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758) – 5848D5; 5848D14: 17.VII.1994, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C1: 13.VII.2001, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C2: 10.II.1996, 2 ex., pod kůrou stojící jedle; 5849C7: 25.VI.1993, smykem ve smíšeném lese; 5849C14: XI.1982, 16 ex., pod kůrou stojící jedle; 5849C24: 23.VII.1989, 23.II.1990, 2 ex., pod kůrou stojící borovice, 28.VII.1990, 29.VII.1991, 4.IV.1992, 3 ex., pod kůrou stojícího javoru, 22.VIII.1996, 2 ex., poklepem borovice, 11.VII.2006, na světlo; 5849C25: 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5948B4: 15.V.1992, 4 ex., poklepem kvetoucího jeřábu; 5949A4: 23.VII.1989, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 24.II.1990, 3 ex., pod kůrou stojícího javoru; 5949A10; 5949A20; 5949A22: 21.V.1992, smykem na teplomilné stráni; 5949B3: 30.VII.1989, smykem na teplomilné stráni; 5949B12: 22.X.1989, 1 ex., smykem na lesní pasece, 10.VII.2001, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B3: 15.V.1992, 3 ex., smykem v nivě řeky; 6048B4: 27.VI.1987, 1 ex., smykem; 6048B8: 6.V.1990, 4 ex., smykem v doubravě, 6.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1992, smykem v teplomilné doubravě, 11.VII.2002, 1 ex., na světlo; 6048D1; 6048D6: 18.V.1989, smykem v doubravě; 6048D20: 1.VIII.2008, 1 ex., ve světelném lapači.
 2. Adalia conglomerata (Linnaeus, 1758) – 5849C13: 17.V.1998, 2 ex., poklepem smrku; 5849C24: 21.V.1988, 2 ex., poklepem modřínu, 8.V.1989, více ex., poklepem smrku; 5949B11: 4.VII.2004, 2 ex., poklepem smrku; 6048D1: 8.V.1988, 1 ex., smykem ve smíšeném lese.
 3. Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758) – 5848D5; 5849C6: 5.VII.1996, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C7; 5849C12: 4.V.1995, 7 ex., poklepem smrku a borovice; 5849C13: 22.VII.2001, poklepem kvetoucí lípy; 5849C18: 30.IV.1995, poklepem křovin v nivě potoka, 4.VII.1996, smykem v nivě potoka; 5849C23; 5849C24: 21.V.1988, více ex., poklepem dubu, lípy a borovice, 10.VI.1988, 2 ex., poklepem dubu, 18.VI.1988, 3 ex., poklepem dubu, 16.VII.1988, 3 ex., poklepem dubu, 20.V.1989, 6.VI.1989, 16.VII.1989, 23.VII.1989, 28.VII.1990, 10.VII.1991, 1 ex., na světlo, 24.VII.1991, 2 ex., poklepem dubu, 30.VI.1992, 2 ex., na světlo, 14.VII.1992, 2 ex., poklepem lípy, 10.VIII.1994, 4 ex., poklepem dubu, 22.VIII.1996, 4 ex., poklepem borovice, 1.VIII.1998, 1 ex., poklepem dubu, 2.VII.2008, na světlo, 28.VII.2008, na světlo; 5849C25: 12.VI.1987, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.V.1988, 1 ex., poklepem habru; 5849D21: 24.VII.2001, 1 ex., na světlo, 18.VI.2002, 4 ex., smykem, 18.VI.2002, 3 ex., na světlo; 5949A4: 12.V.1993, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 25.IV.2009, 3 ex., poklepem kvetoucí trnky; 5949A17: 8.VI.1991, 20.VI.1995, smykem v nivě potoka; 5949A22: 21.V.1992, smykem na teplomilné stráni; 5949A23: 8.VI.1991, poklepem kvetoucího hlohu; 5949A24: 18.V.1988, 1 ex., poklepem dubu; 5949B6; 5949B7: 10.VII.2001, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5949B12: 10.VII.2001, poklepem dubu; 6048B3: 15.V.1992, smykem v nivě řeky, 3.V.1997, smykem v nivě řeky; 6048B4: 27.VI.1987, více ex., smykem, 25.IV.1999, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 6048B8: 27.VI.1987, více ex., smykem v doubravě, 18.V.1988, více ex., poklepem dubu, habru a smykem v doubravě, 16.VI.1988, 7 ex., poklepem dubu, 7.VIII.1988, 4 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, 11.VI.1989, 19.VII.1989, 6.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.IV.1993, 5 ex., smykem a poklepem habru, 30.VIII.1997, 1 ex., poklepem dubu; 6048D1; 6048D2: 8.V.1988, 1 ex., poklepem habru; 6048D6: 8.V.1988, 6 ex., poklepem dubu; 6048D12: 17.X.1992; 6048D20: 20.VII.2006, 27.VII.2006, 4.IX.2006, 14.VII.2007, 1 ex., 7.VI.2008, 1 ex., 2.VII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
 4. Anatis ocellata (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 14.VI.1992, 2 ex., smykem na lesní cestě podél PR; 5849C1: 2.V.1999, 3 ex., poklepem smrku, 13.VII.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 4.V.1996, 2 ex., poklepem borovice; 5849C24: 21.V.1988, 2 ex., poklepem borovice, 10.VI.1988, 1 ex., poklepem borovice, 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 10.VII.1991, 2 ex., na světlo, 14.VII.1992, 2 ex., imaturní poklepem borovice a dubu, 17.VIII.1996, 6 ex., poklepem borovice, 28.VII.2005, na světlo, 11.VII.2006, na světlo; 5849C25; 5849D21: 9.VI.2004, 1 ex., na světlo; 5949B4: 24.VII.1988, 1 ex., na světlo; 5949B11: 4.VII.2004, 1 ex., poklepem smrku; 5949B12: 20.V.1988, 1 ex., poklepem borovice; 5949C18: 5.V.2003, 1 ex., na světlo(I. Novák lgt.); 6048B8: 7.VIII.1988, 2 ex., smykem v doubravě, 24.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D20: 20.VII.2006, 20.V.2007, 2 ex., 14.VII.2007, 1 ex., 17.VII.2007, 1 ex., 31.V.2008, 8 ex., 4.VII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači; 6049A2: 15.V.1992, 2 ex., poklepem borovice.
 5. Anisosticta novemdecimpunctata (Linnaeus, 1758) – 5849C1: 20.VI.1994, 2 ex., smykem mokřadní břehové vegetace rybníka, 22.V.1995, 2 ex., smykem mokřadní břehové vegetace rybníka, 20.VII.1995, více ex., smykem mokřadní břehové vegetace rybníka, 9.VI.1996, 1 ex., smykem mokřadní břehové vegetace rybníka, 19.V.2001, 14 ex., smykem mokřadní břehové vegetace rybníka, 23.VI.2002, 1 ex., smykem mokřadní břehové vegetace rybníka; 5849C7: 7.VIII.1990, 1 ex., smykem mokřadní břehové vegetace rybníka, 29.IV.2001, 2 ex., smykem mokřadní břehové vegetace rybníka; 5849D21: 27.VII.2005, smykem břehových porostů rybníka.
 6. Aphidecta obliterata (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 19.VII.2003, více ex., poklepem smrku v PR a ve smíšeném lese; 5848D24: 21.VI.1996, 3 ex., poklepem modřínu; 5849C1: 13.VII.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě, 2.V.1999, 3 ex., poklepem smrku; 5849C2: 10.II.1996, 4 ex., pod kůrou stojící jedle; 5849C6: 5.VII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C7: 9.V.1991, 2 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 3.VI.1999, 6 ex., poklepem smrku; 5849C12: 8.V.1992, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C13: 29.III.1992, 3 ex., pod kůrou stojící lípy, 29.I.1995, 3 ex., pod kůrou stojícího jírovce; 5849C14: XI.1982, 3 ex., pod kůrou stojící jedle; 5849C19: 7.IV.1995, 5 ex., pod dřevem položeným na čerstvé borové pařezy; 5849C24: 13.III.1993, 2 ex., pod kůrou stojící borovice, 12.V.1993, 3 ex., poklepem smrku, 23.VII.1994, 2 ex., poklepem smrku, 30.IV.1995, 6 ex., poklepem borovice, 21.V.1995, 2 ex., poklepem borovice, 22.VIII.1996, 2 ex., poklepem borovice, 16.V.1997, 1 ex., na světlo, 1.VI.1997, 3 ex., poklepem borovice, 5.VIII.2000, 4 ex., poklepem smrku, 28.VII.2005, na světlo; 5849D11: 29.II.1992, 2 ex., pod kůrou stojícího dubu; 5849D21: 24.VII.2001, 1 ex., na světlo; 5949A4: 24.II.1990, 2 ex., pod kůrou stojícího javoru;, 29.IX.1990, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 2.III.1991, 1 ex., pod kůrou stojícího javoru; 5949B11: 4.VII.2004, 2 ex., poklepem smrku; 5949B12: 21.V.1988, 2 ex., poklepem borovice; 6048B8: 1.VI.1991, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.VI.1992; 6048B9: 16.XI.1991, 4 ex., pod kůrou stojícího suchého dubu; 6048D2: 8.V.1988, 1 ex., poklepem modřínu; 6048D6: 8.V.1988, více ex., poklepem smrku.
 7. Brumus qudripustulatus (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 14.VI.1992, 2 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 1.V.2005, poklepem smrku v PR, 8.X.2005, smykem v podmáčené olšině v PR; 5849C1: 31.V.1998, 6 ex., poklepem smrku; 5849C2: 10.II.1996, 1 ex., pod kůrou stojící jedle; 5849C6: 19.VI.1987, 2 ex., poklepem buku, 22.V.2005, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7: 9.V.1991, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 5.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 3.VI.1999, více ex., poklepem smrku; 5849C12: 4.V.1996, více ex., poklepem buku, smrku a modřínu; 5849C13: 17.V.1998, více ex., poklepem smrku, 12.VII.2001, více ex., poklepem kvetoucí lípy; 5849C18: 5.II.1995, 2 ex., pod kůrou stojícího javoru; 5849C19: 7.IV.1996, 2 ex., na řezu čerstvě poraženého buku; 5849C24: 20.V.1988, 10 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 10.VI.1988, 12 ex., poklepem dubu, 8.V.1989, více ex., poklepem lípy a kvetoucího hlohu, 20.V.1989, 26.V.1989, 17.VI.1989, 1.VII.1989, 23.VII.1989, 16.III.1991, 9.VIII.1991, 4 ex., poklepem suché borovice, 14.VII.1992, více ex., poklepem borovice a dubu, 30.IV.1995, 4 ex., poklepem borovice, 27.VII.1995, 6 ex., poklepem borovice, 22.VIII.1996, 3 ex., poklepem borovice, 3.VIII.1997, 2 ex., poklepem borovice, 5.VIII.2000, více ex., poklepem smrku; 5849C25: 12.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.VIII.1987, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5849D21: 1.VI.2002, 3 ex., poklepem borovice; 5948B20: 20.VI.1987, 2 ex., poklepem lípy; 5949A4: 12.V.1993, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A17: 8.VI.1991; 5949A22: 20.VI.1987, 1 ex., smykem podrostu ve smíšeném lese; 5949A23: 8.VI.1991, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B2: 30.IV.1989, 3 ex., poklepem hrušně; 5949B3; 5949B12: 19.III.1988, 7 ex., pod kůrou stojící borovice; 6048B3: 15.V.1992; 6048B4: 27.VI.1987, 2 ex., smykem podrostu ve smíšeném lese; 6048B8: 28.V.1988, více ex., poklepem dubu, 25.VI.1995, 3 ex., poklepem dubu; 6048D6: 8.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D20: 17.VII.2006, ve světelném lapači.
 8. Calvia decemguttata (Linnaeus, 1767) – 5848D5: 11.V.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě podél PR, 30.IV.2005, smykem v podmáčené olšině v PR; 5849C1: 19.V.2001, 1 ex., poklepem borovice; 5849C7: 13.VII.1997, 3 ex., smykem na lesní cestě, 1.VIII.1999, 3 ex., poklepem břízy; 5849C13: 17.VIII.1994, 1 ex., smykem na lesní cestě, 23.VI.2001, 1 ex., poklepem smrku; 5849C19: 25.VI.2003, 1 ex., 18.VI.2003, 1 ex., 9.VII.2003, 1 ex., 16.VII.2003, 1 ex., 13.VIII.2003, 1 ex., 10.VII.2004, 25.VIII.2004, 2 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 24.V.1988, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 3.VI.1994, 1 ex., na světlo, 6.VII.1994, 2 ex., na světlo, 21.VI.1997, 1 ex., poklepem borovice, 21.VI.1998, 1 ex., na světlo, 5.VIII.2000, 2 ex., poklepem borovice, 4.VI.2002, 1 ex., na světlo, 28.VII.2005, na světlo, 28.VII.2008, na světlo; 5849C25: 30.VIII.1987, 1 ex., smykem travnatých porostů, 26.VII.2008, 7 ex., na světlo, 7.VIII.2008, více ex., na světlo; 5849D21: 24.VII.2001, 1 ex., na světlo, 18.VI.2002, 3 ex., na světlo, 9.VI.2004, 1 ex., na světlo, 12.VIII.2004, 8 ex., na světlo; 5949A4: 8.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 20.V.2003, 4 ex., na světlo, 6.V.2003, 2 ex., na světlo; 5949A17: 27.VII.1996; 5949B2; 5949B4: 24.VII.1988, 2 ex., na světlo; 5949B7; 5949B12: 10.VII.2001, 2 ex., poklepem dubu; 5949C8: 28.VII.2002, 2 ex., 23.VI.2002, 8 ex., vše ve světelném lapači; 5949C18: 5.V.2003, 1 ex., na světlo (I. Novák lgt.), 17.VI.2002, 1 ex., na světlo (I. Novák lgt.); 5949B12: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady; 6048B4: 27.VI.1987, 1 ex., smykem podrostu ve smíšeném lese; 6048B8: 16.VI.1988, 2 ex., poklepem dubu, 13.V.1990, 11.VII.2002, 5 ex., na světlo, 30.VI.2002, 2 ex., na světlo; 6048D20: 15.VI.2006, 22.VI.2006, 26.VI.2006, 17.VII.2006, 20.VII.2006, 24.VII.2006, 27.VII.2006, 17.VIII.2006, 8.V.2007, 1 ex., 20.V.2007, 2 ex., 8.VI.2007, 4 ex., 12.VI.2007, 2 ex., 14.VI.2007, 2 ex., 18.VI.2007, 2 ex., 22.VI.2007, 5 ex., 6.VII.2007, 2 ex., 14.VII.2007, 4 ex., 17.VII.2007, 3 ex., 27.V.2008, 1 ex., 29.V.2008, 4 ex., 31.V.2008, 6 ex., 8.VI.2008, 7 ex., 17.VI.2008, 3 ex., 26.VI.2008, 10 ex., 2.VII.2008, 3 ex., 4.VII.2008, 4 ex., 20.VII.2008, 1 ex., 27.VII.2008, 32 ex., 1.VIII.2008, 17 ex., 6.VIII.2008, 7 ex., 12.VIII.2008, 4 ex., 15.VIII.2008, 2 ex., 25.VIII.2008, 19 ex., 27.VIII.2008, 24 ex., 31.VIII.2008, 2 ex., 6.IX.2008, 9 ex., vše ve světelném lapači.
 9. Calvia [= Anisocalvia] quattuordecimguttata (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 9.V.1993, 2 ex., smykem na lesní cestě podél PR, 11.V.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě podél PR; 5848D25: 15.V.1992, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C1: 13.VII.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C7: 13.VII.1997, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C12; 5849C13: 14.VI.1987, více ex., poklepem habru a dubu, 22.VII.2001, 6 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5849C17: 7.VII.1997, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C18: 5.VII.1987, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C19: 10.VII.2004, ve světelném lapači; 5849C24: 8.V.1989, více ex., poklepem kvetoucí jabloně, 21.VI.1997, 3 ex., poklepem borovice, 1.VIII.1998, 4 ex., poklepem borovice, 11.VII.2006, na světlo; 5849C25: 12.VI.1987, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.VIII.1987, 2 ex., smykem travnatých porostů, 1.V.1988, 1 ex., poklepem borovice, 21.V.1988, více ex., poklepem borovice, dubu a kvetoucího hlohu, 30.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 28.VII.1990, 11.VII.1991, 1 ex., na světlo, 14.VII.1992, více ex., poklepem lípy, 30.IV.1995, 8 ex., poklepem borovice; 5949A4: 8.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 15.V.2004, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A17: 21.VI.1997, 4 ex., poklepem habru, 8.VI.1991, 20.VI.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka, 26.IV.1998, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949A22: 21.V.1992, více ex., poklepem keřů na teplomilné stráni; 5949A23: 8.VI.1991, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A24: 18.V.1988, 1 ex., poklepem dubu; 5949B2; 5949B6; 5949B7: 4.VII.1987, více ex., poklepem habru a dubu, 15.I.1989, více ex., pod kůrou stojící borovice; 5949B12: 10.VII.2001, 3 ex., imaturní poklepem habru; 5949C13; 5949C18: 5.V.2003, 1 ex., na světlo(I. Novák lgt.); 6048B3: 25.IV.1999, 1 ex., smykem v nivě řeky; 6048B4: 27.VI.1987, více ex., smykem; 6048B8: 27.VI.1987, více ex., smykem v doubravě, 10.VII.1987, více ex., poklepem dubu, 18.V:1988 více ex., poklepem dubu a habru, 16.VI.1988, 6 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu a dubu, 6.V.1990, 3 ex., smykem v kamenité bučině, 20.VI.1992, 6 ex., poklepem dubu; 6048D6: 18.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D20: 20.VII.2006, 27.VII.2006, vše ve světelném lapači.
 10. Ceratomegilla [= Semiadalia] notata (Laicharting, 1781) – 5848D14: 17.VII.1994, 6 ex., smykem na lesní cestě; 5849C1: 3.VIII.2008, 1 ex., na kvetoucím okolíku na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR; 5849C6; 5849C7: 2.VII.1991, více ex., smykem v nivě potoka; 5849C11: 1.IX.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C14: 18.IX.1990, 4 ex., smykem na lesní cestě; 5849C17: 29.V.1994, 1 ex., smykem ve smíšeném lese, 26.IV.1998, 3 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 5.VII.1987, 6 ex., smykem v nivě potoka, 5.VII.1996, 6 ex., smykem v nivě potoka, 12.VIII.2001, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C23: 17.VIII.1994, 4 ex., poklepem Urtica sp.; 5849C24: 7.VIII.1988, 3 ex., poklepem Urtica sp., 17.VI.1989, více ex., poklepem Urtica sp., 20.V.1989, 23.VII.1989; 5849C25: 12.VI.1987, 1 ex., smykem Urtica sp., 16.VIII.1987, 1 ex., smykem, 24.V.1988, 2 ex., poklepem Urtica sp.; 5849D21: 18.VI.2002, 4 ex., smykem pastviny; 5948D24: 21.VII.1989, více ex., smykem v nivě řeky, 6.VIII.1989, více ex.,smykem v nivě řeky; 5949A4: 25.VII.2004, smykem v nivě potoka; 5949A17: 20.VI.1995, více ex., smykem v nivě potoka; 5949A20: 26.VIII.1989, více ex., smykem ve smíšeném lese; 5949A23: 26.VI.1990, více ex., smykem v nivě potoka; 5949B2: 23.IX.1995, 4 ex., smykem v travnaté bučině; 5949B3: 30.VII.1989, 3 ex., smykem v doubravě, 15.V.1992, více ex., smykem v nivě řeky, 3.V.1997; 5949B7: 4.VII.1987, 1 ex., smykem; 5949B11: 29.VIII.2004, 3 ex., smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 5949B12: 18.VIII.2001, 3 ex., smykem v nivě potoka, 10.VII.2001, 2 ex., smykem v nivě potoka, 21.VII.2002, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5949C12: 19.VII.1989, více ex., smykem v nivě řeky; 6048B3: 7.V.1995, více ex., smykem v nivě řeky, 29.VI.1997, 4 ex., smykem v nivě řeky; 6048B8: 6.V.1990, 1 ex., poklepem dubu; 6049A7: 11.VI.1989, více ex., poklepem Urtica sp..
 11. Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758) – 5849C2: 10.II.1996, 1 ex., pod kůrou stojící jedle; 5849C24: 5.VII.1993, 1 ex., poklepem dubu, 23.III.2003, 1 ex., pod kůrou stojící lípy.
 12. Chilocorus renipustulatus (L. G. Scriba, 1791) – 5848D5: 16.VII.1996, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 5849C1: 2.V.1999, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C7; 5849C18: 6.V.1987, 1 ex., poklepem lípy; 5849C23: 2.IV.2006, 1 ex., v prosevu listí v nivě potoka; 5849C24: 10.VI.1988, 2 ex., poklepem dubu, 30.VII.1988, 4 ex., poklepem dubu a lípy, 7.VIII.1988, 1 ex., poklepem dubu, 20.V.1989, 2 ex., poklepem dubu, 23.VII.1989, 1 ex., poklepem dubu, 28.VII.1990, 1 ex., poklepem dubu, 27.VI.1992, 1 ex., poklepem dubu, 2.VII.2000, 6 ex., poklepem kvetoucí lípy, 28.VII.2008, na světlo; 5949B2: 3.V.1987, 1 ex., poklepem habru; 6048B8: 22.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 27.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě.
 13. Coccidula rufa (Herbst, 1783) – 5848D5: 14.VI.1992, 5 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 14.VI.1992, 6 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR, 9.V.1993, 3 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 5848D24: 21.VI.1996, 1 ex., smykem mokřadních porostů na okraji zatopené pískovny; 5849C1: 20.VII.1995, více ex., smykem mokřadních břehových porostů rybníka, 1.VIII.1995, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese, 9.VI.1996, 1 ex., smykem mokřadních břehových porostů rybníka, 15.V.2005, v prosevu podmáčených travnatých okrajů rybníka; 5849C6: 5.VII.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C7: 5.VI.1991, 2 ex., v prosevu ve smíšeném lese, 18.VII.1991, 2 ex., smykem mokřadních porostů u rybníka, 24.VI.1995, 2 ex., smykem na lesní cestě, 2.V.1999, 4 ex., smykem mokřadních břehových porostů rybníka; 5849C11: 1.IX.1996, 3 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C12: 27.V.1994, 1 ex., smykem ve smíšeném lese, 17.VII.1994, 1 ex., smykem v bučině; 5849C13: 4.V.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 5.VII.1987, 1 ex., smykem v nivě potoka, 3.IX.1995, 3 ex., smykem v nivě potoka, 4.VII.1996, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19: 17.IX.1995, 3 ex., smykem mokřadních porostů v nivě potoka; 5849C24: 26.IV.1987, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 9.V.1987, 1 ex., smykem travnatých porostů, 10.IV.1988, 1 ex., smykem travnatých porostů, 24.V.1988, 1 ex., 20.VI.1989, 1.VII.1989, 23.VII.1989, 4.VIII.1996, 1 ex., imaturní v prosevu listí; 5849C25: 30.VIII.1987, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5849D21: 18.VI.2002, 6 ex., smykem mokřadních břehových porostů rybníka, 27.VII.2005, smykem břehových porostů rybníka; 5948D24: 21.VII.1989, 2 ex., smykem na břehu řeky, 6.VIII.1989; 5949A10: 15.V.2004, více ex., smykem mokřadních porostů na břehu přehrady, 20.VI.2005, smykem mokřadního porostu; 5949A17: 20.VI.1995, 6 ex., smykem v nivě potoka; 5949A20; 5949B2: 23.IX.1995, 4 ex., smykem v bučině; 5949B7; 5949B8: 1.VII.1987, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5949B11: 6.VII.2004, smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady, 29.VIII.2004, 3 ex., smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 5949C23: 24.V.1993, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; 6048B4: 17.V.1997, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 6048B3: 3.V.1997, 1 ex., smykem na břehu řeky; 6048B8: 6.V.1990, 1 ex., smykem v doubravě, 28.V.1995, 12 ex., smykem na lesní cestě na okraji bučiny; 6048D2: 8.V.1988; 6049A2: 28.V.1995, 4 ex., smykem mokřiny na okraji smíšeného lesa.
 14. Coccidula scutellata (Herbst, 1783) – 5849C1: 20.VII.1995, 1 ex., smykem mokřadních břehových porostů rybníka, 19.V.2001, 14 ex., smykem mokřadních břehových porostů rybníka, 23.VI.2002, 1 ex., smykem mokřadních břehových porostů rybníka; 5949B12: 8.VI.2002, 1 ex., smykem v nivě potoka.
 15. Coccinella hieroglyphica Linnaeus, 1758 – 5849C18: VII.1975, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949B4: 29.VIII.1987, 1 ex., smykem mokřadních porostů v horní části přítoku Lánského potoka.
 16. Coccinella quinquepunctata Linnaeus, 1758 – 5848D9: 20.VII.1993, 3 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5848D14: 17.VII.1994, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C1; 5849C6; 5849C7; 5849C18: 18.VIII.1990, 2 ex., s,ykem v nivě potoka; 5849C19; 5849C23; 5849C24; 5849C25; 5948D24: 6.VIII.1989, více ex., smykem v nivě řeky; 5949A17; 5949B2; 5949C12: 19.VII.1989, více ex., smykem v nivě řeky; 6048B3: 25.IV.1999, 4 ex., smykem v nivě řeky; 6048B8: 10.VII.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 7.VIII.1988, 2 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, 6.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.VIII.1997, 5 ex., smykem v doubravě; 6048D2: 8.V.1988, 1 ex., poklepem modřínu.
 17. Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 – 5848D5: 4.VIII.1991, 3 ex., smykem na lesní cestě podél PR, 9.V.1993, více ex., smykem mokřadních porostů v PR, 11.V.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě podél PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 5848D14: 17.VII.1994, 3 ex., smykem na lesní cestě; 5849C1: 1.VIII.1995, 4 ex., smykem na lesní cestě; 5849C7: 9.V.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 9.V.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 21.VIII.1994, více ex., smykem v nivě potoka; 5849C13: 1.XII.2002, 4 ex., na kmeni stojícího buku; 5849C17: 26.IV.1998, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 14.VIII.1988, více ex., poklepem dubu, 20.V.1989, 16.VII.1989, více ex., poklepem kvetoucí lípy, 21.X.1989, 20.II.1900 2 ex., pod kameny na suťové stráni, 30.VII.1990, 2 ex., na světlo, 6.IX.1991, 2 ex., poklepem borovice, 9.I.1993, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 10.VIII.1993, 23.IV.1995, 2 ex., poklepem borovice, 22.VIII.1996, více ex., poklepem borovice, 1.VIII.1998, 8 ex., poklepem borovice; 5849C25: 30.VIII.1987, více ex., smykem travnatých porostů, 5849C25: 7.VIII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5948D24: 21.VII.1989; 5949A4: 8.V.1989, 6 ex., smykem na teplomilné stráni, 12.V.1993, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 15.V.2004, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 25.IV.2009, poklepem kvetoucí trnky; 5949A17: 5.VIII.1995, více ex., smykem ve svahové habřině; 5949A22: 20.VI.1995, více ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B2: 23.IX.1995, více ex., smykem v travnaté bučině; 5949B7; 5949B12: 22.X.1989, 24.II.1991, 3 ex., na osluněných pařezech, 10.VII.2001, 4 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949C12: 19.VII.1989, více ex., smykem v nivě řeky; 6048B3: 15.V.1992, 6 ex., smykem v nivě řeky, 25.IV.1999, více ex., smykem v nivě řeky; 6048B4: 27.VI.1987, více ex., smykem ve smíšeném lese, 25.IV.1999, 6 ex., smykem na lesní cestě; 6048B8: 10.VII.1987, 2 ex., smykem v doubravě, 18.V.1988, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 7.VIII.1988, více ex., smykem v doubravě, 17.V.1989, 6.V.1990, více ex., smykem a poklepem dubu a habru v doubravě, 24.V.1992, 24.IV.1993, více ex., smykem v doubravě, 19.V.1993, více ex., poklepem dubu a habru, 30.VIII.1997, 12 ex., smykem v doubravě; 6048D1; 6048D2: 8.V.1988, 1 ex., poklepem modřínu.
 18. Coccinula quattuordecimpustulata (Linnaeus, 1758) – 5848D9: 20.VII.1993, 2 ex., smykem ve smíšeném lese; 5848D14: 17.VII.1994, 2 ex., smykem ve smíšeném lese; 5849C1: 1.VIII.1995, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C7: 2.VII.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 21.VIII.1994, 3 ex., smykem v nivě potoka; 5849C12: 16.V.1993, 4 ex., smykem v nivě potoka; 5849C13; 5849C18: 3.IX.1995, 1 ex., smykem na polní cestě; 5849C24: 24.V.1988, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.IX.1991, 1 ex., poklepem borovice, 21.VI.1997, 2 ex., poklepem borovice; 5849C25: 12.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.VIII.1987, 2 ex., smykem travnatých porostů; 5948D5: 22.VII.1990, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949A4: 23.VII.1989, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 15.VIII.1989, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 9.VIII.1991, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.VI.1996, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A17: 5.VIII.1995, 2 ex., smykem ve svahové habřině; 5949A22: 20.VI.1987, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.V.1992, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 20.VI.1995, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B2: 30.VII.1989, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.IX.1995, 2 ex., smykem v travnaté bučině; 5949B3; 5949B12: 21.VII.2002, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949C13: 14.VI.1987, 2 ex., poklepem habru; 6048B4: 17.V.1997, 1 ex., smykem na louce ve smíšeném lese; 6048B8: 25.VI.1995, 1 ex., smykem v doubravě; 6048D2: 8.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 19. Cynegetis impunctata (Linnaeus, 1767) – 5849C13; 5849C19: 22.VII.2000, 2 ex., smykem v podmáčené olšině; 5849C24: 24.V.1988, 3 ex., smykem travnatých porostů, 16.IV.1989, 1 ex., smykem travnatých porostů, 26.V.1989, 17.VI.1989, 31.III.1990, 2 ex., smykem travnatých porostů, 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem suché borovice, 22.VII.2000, 4 ex., smykem travnatých porostů; 5849C25: 12.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849D21: 18.VI.2002, 2 ex., smykem podmáčených lučních porostů; 5949A4: 21.V.1995, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5949A17: 21.VI.1997, 3 ex., smykem ve svahové habřině; 6048B8: 16.VI.1988, 1 ex., smykem v doubravě.
 20. Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 1758) – 5849C11: 28.X.2002, 14 ex., též imaturní na kmenech stojících buků, 16.XI.2002, 24 ex., též imaturní na kmenech stojících buků, 1.XII.2002, 10 ex., na kmenech stojících buků; 5849C12; 5849C13; 5849C19: 9.VII.2003, 1 ex., 16.VII.2003, 3 ex., 20.VII.2003, 1 ex., 10.VIII.2003, 3 ex., 13.VIII.2003, 8 ex., 17.VIII.2003, 2 ex., 4.VI.2004, 1 ex., 25.VI.2004, 2 ex., 10.VII.2004, 25.VIII.2004, 3 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 7.VI.2003, 1 ex., poklepem břízy, 7.IX.2003, 1 ex., imaturní pod padlým kmenem v nivě přítoku Klíčavy, 2.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849C25: 7.VIII.2008, 3 ex., na světlo; 5849D21: 9.VI.2004, 1 ex., na světlo; 5949C18: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo(I. Novák lgt.); 6048D20: 15.VI.2006, 22.VI.2006, 26.VI.2006, 17.VII.2006, 20.VII.2006, 24.VII.2006, 27.VII.2006, 31.VII.2006, 17.VIII.2006, 20.V.2007, 1 ex., 5.VI.2007, 1 ex., 12.VI.2007, 2 ex., 22.VI.2007, 1 ex., 6.VII.2007, 2 ex., 14.VII.2007, 2 ex., 17.VII.2007, 6 ex., 19.VII.2007, 1 ex., 31.V.2008, 4 ex., 2.VII.2008, 1 ex., 4.VII.2008, 5 ex., 20.VII.2008, 4 ex., 27.VII.2008, 3 ex., 25.VIII.2008, 5 ex., 27.VIII.2008, 4 ex., 6.IX.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
  Poznámka: v posledních letech dochází k jejímu šíření (I. Kovář, pers. comm., 2002).
 1. Harmonia axyridis (Palas, 1776) – 5849C1: 3.VIII.2008, 1 ex., na kvetoucím okolíku na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR, 10.VIII.2008, 2 ex., na kvetoucím okolíku na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR; 5849C24: 27.VII.2006, 1 ex., na světlo, 2.VII.2008, 2 ex., na světlo, 28.VII.2008, 2 ex., na světlo; 5849C25: 7.VIII.2008, 2 ex., na světlo; 5949A10: 25.IV.2009, 1 ex., poklepem kvetoucí trnky; 6048D20: 12.VIII.2007, 1 ex., 1.VIII.2008, 2 ex., 12.VIII.2008, 2 ex., 6.IX.2008, 2 ex., vše ve světelném lapači.
  Poznámka: V 80. letech 20.století bylo slunéčko uměle vysazeno v Severní Americe jako přirozený nepřítel zemědělských škůdců. Záhy se rozšířilo po kontinentu přes USA i do jižní Kanady podobně jako předtím slunéčko sedmitečné. V řadě míst se tak stalo nejpočetnějším druhem hmyzu. Z některých přirozených biotopů pak začalo vytlačovat jiné původní druhy slunéček živící se mšicemi. V oblastech pěstovánívinné révy jsou slunéčka sklízena s hrozny jimiž se živí; úrodu tak znehodnocují hořkými a páchnoucími látkami které obsahují. Počátkem 21. století byl druh uměle vysazen i v Evropě - zprvu v Německu a zemích Beneluxu. Z polí a skleníků se postupně začalo slunéčko rozšiřovat do volné přírody. Roku 2004 se přes Lamanšský průliv dostalo poprvé do Velké Británie. V Česku bylo pozorováno poprvé v roce 2006. Sledováním jejich výskytu v Česku se zabývá Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity vČeských Budějovicích.
 2. Harmonia quadripunctata (Pontoppidan, 1763) – 5848D5; 5849C2: 10.II.1996, více ex., pod kůrou stojící jedle; 5849C7: 3.VI.1999, 1 ex., poklepem smrku; 5849C14: XI.2002, 3 ex., pod kůrou stojící jedle; 5849C17: 7.VII.1997, 1 ex., poklepem smrku; 5849C18: 4.VII.1996, 3 ex., poklepem borovice; 5849C19: 7.IV.1995, 3 ex., na kmeni čerstvě poražené borovice; 5849C24: 14.II.1988, více ex., pod kůrou stojící borovice, 1.V.1988, 2 ex., poklepem borovice, 21.V.1988, 6 ex., poklepem borovice, 26.V.1989, 6 ex., poklepem borovice, 23.XII.1989, 1 ex., pod kůrou stojícího dubu, 23.II.1990, více ex., pod kůrou stojící borovice, 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 4.IV.1992, 3 ex., pod kůrou stojícího javoru, 9.I.1993, více ex., pod kůrou stojící borovice, 6.VII.1994, 1 ex., na světlo, 30.IV.1995, 6 ex., poklepem borovice, 22.VIII.1996, 6 ex., poklepem borovice, 1.VIII.1998, 3 ex., imaturní poklepem borovice, 28.VII.2005, na světlo, 11.VII.2006, na světlo, 28.VII.2008, na světlo; 5849C25: 7.VIII.2008, na světlo; 5849D11: 29.II.1992, 1 ex., pod kůrou stojícího dubu; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; 5948D20: 5.II.1989, 17 ex., pod kůrou stojící borovice; 5949A4: 24.II.1990, 3 ex., pod kůrou stojícího javoru; 5949B7: 15.I.1989, více ex., pod kůrou stojící borovice; 5949B8; 5949B12: 19.III.1988, více ex., pod kůrou stojící borovice; 5949C13: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem habru; 6048B8: 1.VI.1991, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D20: 25.VIII.2008, 1 ex., na světlo.
 1. Hippodamia tredecimpunctata (Linnaeus, 1758) – 5849C1: 9.VI.1996, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849C7: 4.V.2002, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849C13: 21.VIII.1992, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849D21: 12.VIII.2004, 1 ex., na světlo; 5948D24: 6.VIII.1989, 1 ex., smykem břehových porostů řeky, 5949A10: 15.V.2004, 1 ex., smykem mokřadních porostů na břehu přehrady, 20.VI.2005, smykem mokřadního porostu, 21.VII.2005, v bahnitém mokřadním porostu; 5949B11: 30.V.2004, 3 ex., smykem mokřadních porostů na břehu přehrady, 29.VIII.2004, 3 ex., smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady, 21.V.2005, smykem podmáčených porostů na břehu přehrady.
 2. Hippodamia [= Adonia] variegata (Goeze, 1777) – 5949A4: 15.VIII.1989, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 1.IV.2001, 2 ex., pod kameny na teplomilné stráni, 25.VII.2004, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 1.VII.2008, smykem na teplomilné stráni; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 20.VII.2008, smykem teplomilného trávníku.
 3. Hyperaspis campestris (Herbst, 1783) – 5949A4: VII.1984, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B3: 15.V.1992, 1 ex., poklepem břehových porostů řeky; 6048B8: 1.VI.1991, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu na teplomilné stráni.
 4. Hyperaspis reppensis (Herbst, 1783) – 5949A4: 30.VIII.1987, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 15.VIII.1989, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 31.III.1990, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 27.VII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 5.IX.1999, 2 ex., smykem na teplomilné stráni.
 5. Myrrha octodecimguttata (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 5849C2: 10.II.1996, více ex., pod kůrou stojící jedle; 5849C7; 5849C12; 5849C13; 5849C19: 7.IV.1995, 17 ex., na kmenech čerstvě poražených borovic; 5849C24: 14.II.1988, 2 ex., pod kůrou stojící borovice, 17.VI.1989, 2 ex., poklepem borovice, 16.VII.1989, 1 ex., poklepem borovice, 30.IV.1995, 5 ex., poklepem borovice, 17.VIII.1996, 2 ex., poklepem borovice, 21.VI.1998, 1 ex., na světlo, 5.VIII.2000, 2 ex., poklepem borovice, 28.VII.2005, na světlo, 27.VII.2006, na světlo, 2.VII.2008, na světlo; 5849C25: 26.VII.2008, na světlo; 5849D21: 24.VII.2001, 2 ex., na světlo, 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949B2; 5949B4: 24.VII.1988, 1 ex., na světlo; 5949B12: 19.III.1988, 3 ex., pod kůrou stojící borovice; 6048B8: 16.XI.1991, 2 ex., pod kůrou stojící borovice; 6048D20: 17.V.2007, 1 ex., 20.V.2007, 1 ex., 14.VII.2007, 1 ex., 17.VII.2007, 1 ex., 31.V.2008, 1 ex., 1.VIII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
 6. Myzia oblongogutteta (Linnaeus, 1758) – 5849C1: 31.V.1998, 1 ex., poklepem smrku; 5849C7: 3.VI.1999, 2 ex., poklepem smrku; 5849C12: 8.V.1992, 2 ex., poklepem borovice; 5849C19: 30.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 21.V.1988, 2 ex., poklepem borovice, 8.V.1989, 1 ex., poklepem smrku, 11.VII.1991, 1 ex., na světlo, 17.VIII.1996, 1 ex., poklepem borovice, 15.VII.1998, 1 ex., poklepem borovice, 28.VII.2005, na světlo, 11.VII.2006, na světlo; 5849C25: 12.V.1993, 1 ex., poklepem smrku, 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D21: 29.VII.2001, 1 ex., na světlo; 5949B11: 4.VII.2004, 2 ex., poklepem smrku; 6048D20: 20.VII.2006, 27.VII.2006, 15.IX.2006, 14.VII.2007, 1 ex., 27.VIII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
 7. Nephus bipunctatus Kugelann, 1794 – 5849C24: 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 17.IX.1995, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5949A4: 23.VII.1989, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 11.VI.1992, 1 ex., 1.V.2002, 1 ex., vše smykem na teplomilné stráni.
 8. Nephus quadrimaculatus (Herbst, 1783) – 5849C24: 18.V.1986, 1 ex., poklepem lípy, 6.IX.1991, 16 ex., poklepem lípy, 4.VI.1993, 1 ex., smykem travnatých porostů, 8.I.1995, 3 ex., pod kůrou stojící lípy; 5849C25: 27.VII.1988, 4 ex., též imaturní poklepem lípy; 6048B8: 22.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 7.VIII.1988, 1 ex., smykem v doubravě.
 9. Nephus redtenbacheri Mulsant, 1846 – 5849C24: 18.IV.1987, 1 ex., poklepem buku, 4.VI.1993, 1 ex., smykem travnatých porostů, 11.VIII.2000, 1 ex., v prosevu staré trávy.
 10. Oenopia [= Synharmonia] conglobata (Linnaeus, 1758) – 5848D14: 17.VII.1994, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; 5849C24: VIII.1976, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5949A4: 12.V.1993, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 11. Oenopia impustulata (Linnaeus, 1767) – 5848D5: 7.V.1996, 1 ex., poklepem doubku ve smíšeném lese.
 12. Platynaspis luteorubra (Goeze, 1777) – 5949B12: 10.VII.2001, 2 ex., smykem na teplomilné stráni.
 13. Propylea quattuordecimpunctata (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 14.VI.1992, 4 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 9.V.1993, 4 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 9.V.1993, 3 ex., smykem na lesní cestě podél PR;30.IV.2005, smykem v podmáčené olšině v PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 5849C1: 1.VIII.1995, 3 ex., smykem na lesní cestě, 2.V.1999, 3 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849C7: 16.V.1993, více ex., smykem v nivě potoka, 21.VIII.1994, 8 ex., smykem v nivě potoka, 24.VI.1995, 3 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C11: 24.VII.1995, 5 ex., smykem na lesní cestě, 1.IX.1996, 4 ex., smykem na lesní cestě; 5849C12: 3.V.1992, více ex., smykem v nivě potoka; 5849C13: 10.V.1992, 3 ex., smykem v doubravě; 5849C17: 26.IV.1998, 12 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 18.VIII.1990, více ex., smykem v nivě potoka; 5849C23: 17.VIII.1994, 2 ex., v nivě potoka; 5849C24: 1.V.1987, 1 ex., poklepem buku, 21.V.1988, více ex., poklepem dubu, buku a lípy, 27.VI.1990, 2 ex., na světlo, 28.VII.1990, více ex., smykem travnatých porostů, 14.VII.1992, 3 ex., poklepem lípy; 5849C25; 5948B4: 15.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího jeřábu; 5948B20: 20.VI.1987, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; 5948D24: 21.VII.1989, více ex., smykem v nivě řeky, 6.VIII.1989, více ex., smykem v nivě řeky; 5949A1: 1.V.1992, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949A4: 8.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.VII.1995, více ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A10: 1.V. 2003 smykem podrostu v kamenité bučině v PR, 25.IV.2009, poklepem kvetoucí trnky; 5949A17: 8.VI.1991, více ex., smykem ve svahové habřině; 5949A20: 26.VIII.1989, více ex., smykem ve smíšeném lese; 5949A23: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A24: 18.V.1988, 1 ex., smykem v doubravě; 5949B2: 23.IX.1995, 4 ex., smykem v travnaté bučině; 5949B3: 18.VIII.1989, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 30.VII.1989, 5 ex., smykem v doubravě; 5949B12: 10.VII.2001, 2 ex., smykem v doubravě; 6048B3: 15.V.1992, více ex., smykem v nivě řeky, 3.V.1997, 2 ex., smykem v nivě řeky; 6048B8: 7.VIII.1988, 3 ex., smykem v doubravě, 19.VII.1989, 6 ex., smykem v doubravě, 6.V.1990, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D2: 8.V.1988, 2 ex., smykem v doubravě; 6048D6: 18.V.1989.
 14. Psyllobora [= Thea] vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758) – 5848D14: 26.VIII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C11: 24.VII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese, 1.IX.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C18: 3.IX.1995, 1 ex., smykem travnatých porostů podél polní cesty; 5849C24: 6.VII.1996, 2 ex., smykem travnatých porostů; 5949A4; 5949A10: 25.IV.2009, v nivě potoka; 5949A17: 20.VI.1995, 2 ex., smykem v nivě potoka, 5.VIII.1995, 3 ex., smykem ve svahové habřině; 5949B2: 23.IX.1995, 6 ex., smykem v travnaté bučině; 5949B12: 21.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku, 20.VII.2008, smykem teplomilného trávníku; 6048B8: 27.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 6.V.1990, 1 ex., smykem v kamenité bučině, 11.VI.1992, 1 ex., smykem v doubravě.
 15. Rhyzobius chrysomeloides (Herbst, 1792) – 5849C7: 16.V.1993, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19: 7.IV.1995, 1 ex., na kmeni čerstvě poražené borovice; 5849C24: XII.1978, 2 ex., pod kůrou stojící borovice, 13.III.1993, 19 ex., pod kůrou stojící borovice; 5949B7: 15.I.1989, 1 ex., pod kůrou stojící borovice.
 16. Rhyzobius litura (Fabricius, 1787) – 5849C18: 3.IX.1995, 1 ex., smykem travnatých porostů podél polní cesty.
 17. Scymnus abietis Paykull, 1798 – 5848D5: 19.VII.2003, 1 ex., poklepem smrku ve smíšeném lese; 5849C1: 31.V.1998, 3 ex., poklepem smrku; 5849C7: 27.V.1986, 1 ex., poklepem suchých bukových větví, 3.VI.1999, 1 ex., poklepem smrku; 5849C19: 6.VII.1996, 1 ex., smykem ve smíšeném lese, 3.VII.1994, 4.VIII.1996, 4 ex., poklepem dubu, 9.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 30.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 28.VII.1990, 1 ex., poklepem dubu, 6.VII.1996, 3 ex., poklepem dubu; 5849C25: 26.VII.2008, na světlo; 5949B11: 4.VII.2004, 2 ex., poklepem lípy; 6048B8: 25.VI.1995, 1 ex., smykem v doubravě.
 18. Scymnus aptezi Mulsant, 1846 – 6048B8: 26.V.1982, 1 ex., smykem v doubravě, 6.V.1990, 1 ex., smykem v doubravě, 1.V.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 19. Scymnus auritus Thunberg, 1795 – 5849C24: 29.VII.1991, 2 ex., poklepem dubu; 5948B20: 20.VI.1987, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; 6048B3: 20.VI.1992, 2 ex., smykem na louce ve smíšeném lese, 15.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího dubu v nivě řeky; 6048B8: 11.VI.1992, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 20. Scymnus femoralis (Gyllenhal, 1827) – 5849C24: 11.VI.1995, 1 ex., 6.VII.1996, 1 ex.
 21. Scymnus ferrugatus (Moll, 1785) – 5848D5: 14.VI.1992, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR; 5849C12: 14.IX.1992, 1 ex., smykem na pasece v bučině; 5849C13: 10.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucí trnky, 23.VI.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 6.V.1987, 1 ex., poklepem suchých lípových větví, 30.IV.1995, 6 ex., poklepem kvetoucí střemchy; 5849C24: 21.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 1.V.2003, více ex., poklepem kvetoucí střemchy.
 22. Scymnus frontalis (Fabricius, 1787) – 5949A4: 4.VII.1977, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, IX.1980, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 15.VIII.1989, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 5.VII.1993, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 20.VIII.1994, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 27.VII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.VI.1996, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni;.
 23. Scymnus haemorrhoidalis Herbst, 1797 – 5848D5: 1.V.2005, smykem mokřadních porostů v PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 5849C6: 30.V.1999, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C7: 16.V.1993, 1 ex., smykem v nivě potoka, 24.VI.1995, 7 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese, 4.V.1996, 12 ex., poklepem kvetoucí střemchy, 4.V.2002, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C12: 12.IX.1992, 1 ex., v prosevu staré trávy na pasece, 24.VII.1995, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C13: 19.X.2003, 1 ex., v prosevu starého sena; 5849C24: 26.V.1989, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5849C25: 6.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 12.V.1993, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B2: 23.IX.1995, 5 ex., smykem v travnaté bučině; 5949B11: 21.V.2005, smykem podmáčených porostů na břehu přehrady; 6048B3: 3.V.1997, 1 ex., smykem v nivě řeky; 6048B8: 22.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě; 6049A2: 24.V.1992, 1 ex., smykem ve smíšeném lese.
 24. Scymnus schmidti [= mimulus Capra & Fürsch, 1967] Fürsch, 1958 – 5849C18: 3.XI.2001, 1 ex., pod dřevem na pasece; 5849C24: 3.VI.2007, poklepem suchých bukových větví; 5949B12: 6.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 22.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě.
 25. Scymnus nigrinus Kugelann, 1794 – 5848D5: 4.V.1996, více ex., smykem na lesní cestě a poklepem modřínu podél PR; 5849C1: 8.IX.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě, 19.V.2001, 1 ex., poklepem borovice; 5849C7: 2.VIII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese, 1.VIII.1999, 3 ex., poklepem borovice, 29.IV.2001, 4 ex., poklepem borovice; 5849C11: 22.VIII.1996, 3 ex., smykem na lesní cestě; 5849C12: 4.V.1996, více ex., smykem na lesní cestě a poklepem modřínu; 5849C13: 17.V.1998, 2 ex., poklepem smrku; 5849C24: IV.1982, 7 ex., poklepem modřínu, 5.VI.1982, 1 ex., poklepem modřínu, 28.VII.1990, 1 ex., 22.VIII.1996, 1 ex., poklepem borovice.
 26. Scymnus rubromaculatus (Goeze, 1777) – 5949A4: 12.VIII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A22: 20.VI.1987, 3 ex., smykem lučních porostů; 6048B8: 19.VIII.1995, 2 ex., smykem v doubravě.
 27. Scymnus suturalis Thunberg, 1795 – 5848D5; 5849C1: 31.V.1998, 1 ex., poklepem smrku, 2.V.1999, 3 ex., poklepem smrku; 5849C7: 3.VI.1999, 2 ex., poklepem smrku, 29.IV.2001, 6 ex., poklepem smrku a borovice; 5849C11: 1.IX.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C12; 5849C13: 27.III.1999, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: II.1980, 4 ex., pod kůrou stojící borovice, 30.IV.1995, 2 ex., poklepem borovice; 5849C19: 7.IV.1995, 16 ex., na čerstvě poražených borových kmenech; 5849C24: XII.1979, 1 ex., pod kůrou stojící borovice, 1.V.1988, 1 ex., poklepem borovice, 17.VI.1989, 2 ex., poklepem borovice, 16.VII.1989, 1 ex., poklepem borovice, 6.IX.1991, 2 ex., poklepem borovice, 24.VII.1991, 2 ex., imaturní poklepem dubu, 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 27.VI.1992, 4 ex., poklepem borovice, 14.VII.1992, více ex., též imaturní poklepem borovice, 13.III.1993, 17 ex., pod kůrou stojící borovice, 23.IV.1995, 6 ex., poklepem borovice, 6.VII.1996, 3 ex., poklepem dubu, 22.VIII.1996, 4 ex., poklepem borovice, 4.VIII.1996, 5 ex., poklepem borovice, 22.II.1997, 2 ex., pod kůrou stojící borovice, 1.VIII.1998, 6 ex., poklepem borovice, 5.VIII.2000, více ex., poklepem smrku, 19.V.2002, více ex., poklepem borovice; 5948D20: 5.II.1989, 2 ex., pod kůrou stojící borovice; 5949A17: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem borovice; 5949B2: 23.IX.1995, 1 ex., smykem v travnaté bučině; 5949B7: 15.I.1989, 3 ex., pod kůrou stojící borovice; 6048B8: 19.VIII.1995, 1 ex., smykem v doubravě.
 28. Sospita vigintiguttata (Linnaeus, 1758) – 5849C1: 28.IX.1996, 1 ex., smykem v podmáčené olšině na okraji rybníka; 5849C24: IV.1984, 1 ex., v letu v nivě potoka, 27.VII.2006, 1 ex., na světlo.
 29. Stethorus [= punctillum Weise, 1891] pusillus Herbst, 1797 – 5848D5: 1.V.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 5849C18: 3.IX.1995, 2 ex., poklepem křovin podél polí cesty; 5949B11: 29.VIII.2004, 3 ex., poklepem trnky na úpatí teplomilné stráně; 6048B3: 19.VI.1993, 1 ex., poklepem dubu v nivě řeky.
 30. Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (Linnaeus, 1758) – 5849C13; 5849C18: 27.VIII.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka, 12.VIII.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5949A17: 21.VI.1997, 2 ex., smykem ve svahové habřině; 6048B8: 30.VIII.1997, 1 ex., smykem na okraji doubravy a skalní stepi.
 31. Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 4.VIII.1991, 3 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 14.VI.1992, 4 ex., smykem na lesní cestě podél PR a mokřadních porostů v PR, 9.V.1993, 2 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 20.VII.1993, 4 ex., smykem ve smíšeném lese; 5849C13: 20.VI.2004, 2 ex., smykem květnaté potoční nivy; 5848D14: 17.VII.1994, 2 ex., smykem ve smíšeném lese; 5848D15: 14.V.1988, 1 ex., smykem na pasece; 5849C1: 1.VIII.1995, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C7: 18.VII.1991, 3 ex., smykem břehové vegetace rybníka, 29.VII.1991, 2 ex., smykem na pasece ve smíšeném lese; 5849C11: 1.IX.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C12: 14.IX.1992, 2 ex., v prosevu suché trávy na pasece; 5849C13: 28.IV.2002, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C17: 7.VII.1997, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C18: 3.IX.1995, 1 ex., smykem na polní cestě, 4.VII.1996, 3 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 23.VII.1989, 2 ex., smykem travnatých porostů, 22.VIII.1996, 3 ex., smykem travnatých porostů; 5849D21: 1.VI.2002, 2 ex., smykem travnatých porostů; 5949A4: 18.VI.1995, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A22: 20.VI.1987, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.V.1992, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B2: 23.IX.1995, 4 ex., smykem v travnaté bučině; 5949B3: 1.VII.1987, 1 ex., smykem v travnaté bučině; 5949B7; 5949B12: 6.VII.2002, 1 ex., smykem v nivě potoka, 21.VII.2002, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B3: 20.VI.1992, 4 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese, 3.V.1997, 5 ex., smykem v nivě řeky; 6048B4: 25.IV.1999, 3 ex., poklepem kvetoucí trnky; 6048B8: 27.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 6.V.1990, 5 ex., smykem v doubravě; 6049A2: 28.V.1994, 5 ex., smykem mokřiny na okraji lese.

  Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:
  Coccinella hieroglyphica Linnaeus, 1758
  Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 1758)
  Nephus quadrimaculatus (Herbst, 1783)
  Oenopia impustulata (Linnaeus, 1767)
  Platynaspis luteorubra (Goeze, 1777)
  Sospita vigintiguttata (Linnaeus, 1758)
 
 
 1. Bitoma crenata (Fabricius, 1775) – 5848D5: 14.VI.1992, 4 ex., na starých metrech březového dřeva na lesní cestě podél PR; 5848D9: 14.IX.1986, pod kůrou padlého buku; 5848D13: 25.X.1992, více ex., pod kůrou padlého buku; 5848D14: 10.IX.1989, více ex., pod kůrou padlého buku; 5849C1: 31.V.1998, 2 ex., poklepem plodnice Fomitopsis pinicola; 5849C6: 20.VII.1986, 7 ex., pod kůrou padlého buku, 20.III.1988, 6 ex., pod kůrou padlého buku, 19.V.1988, více ex., pod kůrou padlého buku; 5849C14: 19.VIII.1990, více ex., pod kůrou padlého buku; 5849C16: 26.V.1991, více ex., pod kůrou padlého buku; 5849C18: 6.V.1987, 1 ex., poklepem suché lípy; 5849C24: 12.IV.1987, více ex., pod kůrou padlého buku, 10.IV.1988, více ex., pod kůrou padlého buku, 16.IV.1989, více ex., pod kůrou padlého buku, 20.VI.1989, více ex., pod kůrou padlého dubu, 26.VI.1992, 3 ex., pod kůrou padlé borovice; 5849C25: II.1985, 5 ex., pod kůrou padlého dubu, 16.V.1987, 2 ex., pod kůrou padlé lípy, 9.IX.1990, více ex., pod kůrou padlého buku, 16.III.1991, 7 ex., pod kůrou padlého buku; 5849D21: 11.V.2002, více ex., pod kůrou padlého dubu; 5949A4: 4.IV.1992, 3 ex., pod kůrou padlé osiky; 5949A10; 5949B2; 5949B3; 5949B6; 5949B7: 9.V.1989, více ex., pod kůrou padlého buku; 5949B8: 12.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 24.IV.1988, 3 ex., poklepem plodnice Trametes sp.; 5949B11: 4.VII.2004, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 5949B12: 25.V.2008, pod kůrou padlého dubu; 6048B4: 24.V.1986, 7 ex., pod kůrou padlého buku, 21.V.1989, 3 ex., pod kůrou padlého buku; 6048B8: 23.V.1987, více ex., pod kůrou padlého dubu, 27.VI.1987, 2 ex., poklepem plodnice Trametes sp., 18.V.1988, více ex., poklepem suchého dubu, 18.V.1996, 2 ex., smykem v doubravě; 6048B9: 13.V.4 ex., pod kůrou padlého habru, 24.V.1993, 6 ex., pod kůrou modřínového pařezu; 6048B14: 19.VII.1986, pod kůrou padlého buku; 6048D1; 6048D6: 8.V.1988, 4 ex., pod kůrou padlého buku; 6049A2: 15.V.1992, 6 ex., pod kůrou padlého dubu; 6049A6: 6.VII.2001, 3 ex., poklepem suché olše; 6049A7: 19.VII.1989, 2 ex., pod kůrou padlé borovice.
 2. Cicones variegatus (Hellwig, 1792) – 5849C17: 17.X.2004, 1 ex v prosevu bukového trouchu z dutiny u paty torza kmene, 29.VI.2008, 2 ex., pod dřevem položeným na starý bukový pařez, 19.VII.2008, 5 ex., pod dřevem položeným na starý bukový pařez, 17.VIII.2008, 2 ex., pod dřevem položeným na starý bukový pařez, 14.IX.2008, 1 ex., pod dřevem položeným na starý bukový pařez, 14.VI.2009, 1 ex., pod dřevem položeným na starý bukový pařez.
 3. Colydium elongatum (Fabricius, 1787) – 5849C24: 21.VII.2004, 1 ex., na světlo, 28.VII.2005, 1 ex., na světlo, 7.VI.2007, 1 ex., v noci na padlém dubu.
 4. Colydium filiforme Fabricius, 1792 – 5849C24: 19.VII.1991, 1 ex., pod kůrou položenou na padlý odkorněný dub, 24.VII.1991, 2 ex., pod kůrou položenou na padlý odkorněný dub, 9.VIII.1991, 1 ex., pod kůrou položenou na padlý odkorněný dub, 15.VI.1992, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 17.VI.2001, 1 ex., pod dřevem položeným na dubový pařez, 21.VI.2006, 2 ex., na světlo, 15.IV.2007, v noci na padlém dubu, 7.VI.2007, na světlo, 10.VI.2007, v noci na padlém dubu, 20.VI.2007, na světlo; 5849D21: 11.V.2002, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 18.VI.2002, 1 ex., na světlo, 9.VI.2004, 1 ex., na světlo.
        Kategorie VU
 1. Pycnomerus terebrans (Olivier, 1790) – 5849C24: VIII.1984, 30.V.1987, 1 ex., pod dřevem položeným do dutiny dubu, 17.VII.2002, 1 ex., pod dřevem položeným k dutině dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 27.VI.1990, 1 ex., pod kůrou dubu, 10.IV.1994, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvý dubový pařez, 17.VI.2000, 1 ex., pod dřevem položeným k dutině dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 2.VII.2000, 4 ex., pod dřevem položeným k dutině dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 20.V.2001, 1 ex., pod dřevem položeným k dutině dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 9.VI.2001, 7 ex., pod dřevem položeným k dutině dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 17.VI.2001, 4 ex., pod dřevem položeným k dutině dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 21.VI.2001, 11 ex., pod dřevem položeným k dutině dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 20.VII.2001, 4 ex., pod dřevem položeným k dutině dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 19.V.2002, 1 ex., pod dřevem položeným k dutině dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 9.VI.2002, 2 ex., pod dřevem položeným k dutině dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 2.VII.2002, 2 ex., pod dřevem položeným k dutině dubu obsazeného Dendrolasius fuliginosus, 18.V.2003, 2 ex., pod dřevem položeným k dutině dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 10.VII.2003, 1 ex., pod dřevem položeným k dutině dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 27.VI.2004, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 5.VI.2005, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 10.VII.2005, 1 ex pod dřevem u paty solitérního dubu, 26.IV.2007, v noci na padlém dubu; 5949A10: 8.V.2004, 1 ex., v prosevu trouchnivějícího dubového pařezu; 5949B3: 30.VI.1987, 3 ex., na nezralém aethaliu žlutých hlenek; 5849D21: 11.V.2002, 3 ex., pod kůrou padlého dubu, 18.VI.2002, 3 ex., na světlo, 8.VII.2002, 2 ex., na světlo; 5949B11: 15.IV.2007, pod kůrou padlého dubu.
        Kategorie EN
 1. Synchita humeralis (Fabricius, 1792) – 5849C6: 19.V.1988, 1 ex., poklepem suchého buku; 5849C7: 17.VII.1991, 1 ex., poklepem suchého buku; 5849C23: 3.VI.1986, 2 ex., poklepem suchého buku; 5849C24: 10.VI.1988, 2 ex., poklepem suché lípy, 25.VII.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu, 5.VII.1993, 3 ex., poklepem suché břízy; 5849C25: 1.VI.1986, 3 ex., poklepem suché břízy, 9.VI.1987, 2 ex., poklepem suchého buku, 12.VI.1987, 1 ex., poklepem lísky, 20.V.1990, 2 ex., poklepem suché břízy; 5948B20: 20.VI.1987, 3 ex., poklepem lípy; 5949A4: 18.VI.1994, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A10: 1.VI.2003, 2 ex., poklepem suchého habru; 5949A17: 8.VI.1991, 3 ex., poklepem suchého habru, 27.VII.1996, 2 ex., poklepem habru; 5949B2: 22.V.1989, 2 ex., poklepem suchého habru; 5949B3: 30.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého buku; 5949B6; 5949B7: 4.VII.1987, 3 ex., poklepem suchého habru; 5949B8; 5949C13: 14.VI.1987, 2 ex., poklepem suchého habru; 6048B4: 21.VI.1987, 2 ex., poklepem dubu; 6048B8: 27.VI.1987, 4 ex., poklepem suchého dubu, 27.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice Trametes sp., 16.VI.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu; 6048B14: 19.VII.1986, 4 ex., poklepem suchého buku; 6048D6: 18.V.1989, 4 ex., poklepem suchého dubu.
 2. Synchita separanda (Reitter, 1881) – 5849C24: 20.VI.2007, 1 ex., na světlo; 5949A4: V.1974, 7 ex., poklepem suché lípy; 5949B2: 30.VII.1989, 12 ex., poklepem suché lípy, 18.VIII.1989, 2 ex., poklepem suché břízy.
  Kategorie EN

  Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:
  Cicones variegatus (Hellwig, 1792)
  Colydium elongatum (Fabricius, 1787)
 
 
 1. Corylophus cassidioides (Marsham, 1802) – 5848D5: 30.VI.2004, v prosevu staré trávy v PR.
 2. Orthoperus corticalis Redtenbacher, 1858 – 5949B11: 21.V.2005, 3 ex., poklepem plodnice Phellinus sp. v teplomilné doubravě.
 3. Sericoderus lateralis (Gyllenhal, 1827) – 5849C18: 29.IX.2002, více ex., v prosevu starého sena; 5849C24: 13.VI.2004, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 6048B3: 14.VI.2003, více ex., v prosevu sena v nivě řeky.
 
 
 1. Anterophagus nigricornis (Fabricius, 1787) – 5949A4: 17.VIII.1986, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 27.VII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A17: 27.VII.1996, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 5.VII.1993, 3 ex., poklepem kvetoucí lípy; 6048B8: 27.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě.
 2. Anterophagus pallens (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 14.VI.1992, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 5849C23: 16.VI.1990, 1 ex., v nivě potoka na kvetoucím okolíku; 5849C24: 11.VI.1995, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5949B22: 21.V.1992, 1 ex., smykem v nivě potoka.
 3. Atomaria alpina Heer, 1841 5849C13: 22.VII.2001; 5849C24: 7.VI.2007, na světlo.
 4. Atomaria analis Erichson, 1846 5848D5: 11.IV.2004, v prosevu sena u krmelce; 5849C13: 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku, 22.X.2005, v prosevu starého sena a smykem v nivě potoka; 5849C18: 12.IV.2004, smykem v nivě potoka; 5849C24: 9.VI.2002, v prosevu starého sena, 20.IV.2003, v prosevu starého sena, 18.V.2003, více ex., v prosevu starého sena, 7.VI.2003, v prosevu starého sena.
 5. Atomaria attila Reitter, 1878 6048B3: 14.VI.2003, v prosevu starého sena v nivě řeky.
  Poznámka: druh neuváděný pro území Bohemia v porovnání s Check–listem (Jelínek 1993).
 1. Atomaria atricapilla Stephens, 1830 5848D5: v prosevu mokřadních porostů v PR; 5849C24: 6.VI.1989.
 2. Atomaria elongatula Erichson, 1846 – 5949B11: 4.VII.2004, 1 ex., v prosevu dutiny habru, 3.VI.2006, v prosevu u paty dubu v teplomilné doubravě.
 3. Atomaria fuscata (Schönherr, 1808) 5849C18: 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka;  5849C24: 9.VI.2002, 26.VI.2002, na světlo, 18.V.2003, v prosevu starého sena, 7.VI.2003, v prosevu starého sena, 7.VI.2007, na světlo, 29.VII.2007, v prosevu staré trávy na pastvině, 28.VII.2008, na světlo; 5849C25: 26.VII.2008, na světlo; 5849D21: 8.VII.2002, na světlo; 5949B3: 4.VII.1987.
 4. Atomaria lewisi Reitter, 1877 5849C12: 5.VIII.1985; 5849C13: 19.X.2003, v prosevu sena, 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku; 5849C19: 29.IX.2002, v prosevu starého sena, 1.V.2005, více ex., ve světelném lapači; 5849C24: 16.V.1987, 27.IV.1996, 2 ex., v prosevu opuštěného hnízda včel v dutině dubu po jeho rozlomení, 17.V.2002, na světlo, 4.VI.2002, 9.VI.2002, 26.VI.2002, na světlo, 18.V.2003, v prosevu starého sena, 11.VII.2006, na světlo, 27.VII.2006, na světlo, 20.VI.2007, na světlo, 28.VII.2008, na světlo; 5849C25: 26.VII.2008, na světlo; 5849D21: 8.VII.2002, na světlo; 5949A10: 1.V.2003, poklepem kvetoucí trnky; 6048B8: 11.VI.1989; 6048D20: 27.VII.2007, 27.VIII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
 5. Atomaria linearis Stephens, 1830 5849C19: 9.VII.2003, 2 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 7.VI.2007, na světlo, 10.VI.2007, na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, na světlo.
 6. Atomaria nigrirostris [= fuscicollis Mannerheim, 1852] Stephens, 1830 – 5848D5: 11.IV.2004, v prosevu starého sena u krmelce.
 7. Atomaria nigrivestris Stephens, 1830 5849C24: 25.VIII.2002, v prosevu starého sena.
 8. Atomaria ornata Heer, 1841 – 5849C13: 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku.        
 9. Atomaria procerula Erichson, 1846 5849C24: 25.V.1991.
 10. Atomaria pseudatra Reitter, 1887– 5849C24: 18.V.2003, v prosevu starého sena.
 11. Atomaria puncticollis C. G. Thomson, 1868 5849C17: 25.IX.2005, poklepem staré plodnice Hericianum erinaceum, 19.VII.2008, pod dřevem na starém bukovém pařezu; 5849C18: 21.IX.2002, v prosevu starého sena, 29.IX.2002, v prosevu starého sena.
 12. Atomaria rhenana Kraatz, 1853 – 5848D5: 9.I.2005, 1 ex., v prosevu staré trávy v centru PR.
 13. Atomaria rubella [= berolinensis Kraatz, 1853]Heer, 18415849C7: 20.VII.1997; 5949B7: 31.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v nivě Lánského mpotoka.
 14. Atomaria testacea [= ruficornis (Marsham, 1802)] Stephens, 1830 5849C13: 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku; 5849C24: 18.V.2003, v prosevu starého sena, 7.VI.2003, v prosevu starého sena, 7.IX.2003, v prosevu starého sena; 5849D21: 8.VII.2002, na světlo; 5949A10: 1.V.2003, poklepem kvetoucí trnky; 6048B3: 14.VI.2003, v prosevu starého sena.
 15. Atomaria turgida Erichson, 1846 5849C24: 4.VI.2002, na světlo, 28.VII.2005, na světlo, 21.VI.2006, na světlo, 7.VI.2007, na světlo, 16.VII.2007, více ex., na světlo; 5949A10: 30.V.2003, na světlo.
 16. Caenoscelis subdeplanata C. Brisout de Barneville, 1882 5849C19: 1.VI.2004, 1 ex., ve světelném lapači.
  Poznámka: druh neuváděný pro území Bohemia v porovnání s Check–listem (Jelínek 1993).
 1. Cryptophagus acutangulus Gylenhall, 1828 5849C13: 19.X.2003, 2 ex., v prosevu sena u seníku, 23.IV.2005, 1 ex., v prosevu starého sena u seníku; 5849C24: 28.VII.2002, 18.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu.
 2. Cryptophagus affinis Sturm, 1845 5849C19: 17.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači.
 3. Cryptophagus badius Sturm, 1845 – 5849C17: 10.X.2004, 1 ex., v prosevu dutiny buku.
 4. Cryptophagus dentatus (Herbst, 1793) 5849C24: 7.VI.1986, 20.VII.1986, 20.VI.1989, 3.VIII.1997, 26.IV.2007, sběr v noci na padlém dubu; 5949B3: 9.V.1989;6048B3: 16.VII.1991; 5949B12: 16.IV.1988; 6048B8: 10.VII.1987, 11.VI.1989, 1.VI.1991; 6048D2: 18.V.1989.
 5. Cryptophagus deubeli Ganglbauer, 1897 5848D5: 27.III.2007, v prosevu mechu na okraji mokřadních porostů v PR (P. Štourač lgt.).
  Poznámka:podhorský až horský druh (P. Štourač, pers. comm., 2007).
 1. Cryptophagus distinguendus Sturm, 1845 5849C23: 26.11.2006, v prosevu starého sena u krmelce; 5849C24: XII.1979, 4.II.1989, 21.X.2000, 28.VII.2002, 25.VIII.2002, v prosevu starého sena, 7.VI.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 10.VII.2003, 1 ex., v prosevu starého sena; 5949B3: 15.I.1989.
 2. Cryptophagus dorsalis C. R. Sahlberg, 1834 5849C24: 6.V.2000; 5949B3: 15.I.1989, 2 ex., pod kůrou suchého buku.
 3. Cryptophagus labilis Erichson, 1846 5849C13: 28.IV.2002, 1 ex., smykem v nivě potoka, 16.I.2004, 1 ex., v prosevu dutiny buku; 5849C25: 21.VI.1998; 5949B3: 9.V.1989; 6048B8: 20.VI.1992.
 4. Cryptophagus nitidulus Miller, 1858 – 5849C13: 28.X.2005, v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus; 6048B8: 17.VIII.2002.
 5. Cryptophagus pseudodentatus Bruce, 1936 5849C24: 20.VII.1986, 12.VI.1987, 17.VIII.1996, 9.VI.2002, v prosevu starého sena; 5949B7: 10.V.1987, 30.VII.1989; 5949B12: 12.V.2002; 6048B8: 11.VI.1989, 27.VI.1999; 6048D1: 25.X.1992.
 6. Cryptophagu pubescens Sturm, 1845 – 5849C13: 22.VII.2001; 5849C18: 12.VIII.2001; 5849C24: 16.VII.1988, 23.VI.2001, 20.VII.2001.
 7. Cryptophagus punctipennis [= pilosus Gylenhall, 1827] Brisout, 1863 5849C13: 23.IV.2005, 3 ex., v prosevu starého sena u seníku; 5849C19: 18.VIII.2005, v prosevu starého sena; 5849C24: 20.VI.1999, 7.VI.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 20.VI.2007, 2 ex., na světlo; 5849C25: 30.VII.2008, na světlo; 5849D21: 8.V.2008, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5949B11: 6.VII.2005, 1 ex., poklepem mladé plodnice Laetiporus sulphureus.
 8. Cryptophagus reflexus [= pallidus Sturm, 1845] Rey, 1889 5949A10: 1.V.2003, 2 ex., v prosevu dutiny habru, 6.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 10.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny lípy; 5949B11: 4.VII.2004, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 6.VII.2005, 1 ex., v prosevu dutiny lípy, 1.VII.2006, v prosevu dutiny dubu; 5949B12: 6.V.2007, v prosevu starého listí na úpatí teplomilné doubravy, 30.III.2008, v prosevu starého listí v teplomilné doubravě; 6048B8: 13.VI.1999, 27.VI.1999.
 9. Cryptophagus saginatus Sturm, 1845 5849C13: 17.X.2004, 1 ex., v prosevu starého sena u seníku; 5849C24: 27.IV.1996, 2 ex., v prosevu opuštěného hnízda včel v dutině dubu po jeho rozlomení, 20.V.2001, 18.V.2003, 3 ex., v prosevu dutiny dubu, 7.VI.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 10.VII.2003, 2 ex., v prosevu starého sena, 28.IX.2004, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 10.VII.2005, 3 ex., v prosevu dutiny dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus; 5949B11: 1.VII.2006, v prosevu dutiny dubu, 16.IV.2007, v prosevu dutiny dubu; 5949B12: 26.VIII.2007, pod kůrou suché vrby.
 10. Cryptophagus scanicus (Linnaeus, 1758) 5849C24:26.VI.1999; 5949A10: 1.VI.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 6048B8: 30.VIII.1997.
 11. Cryptophagus schmidti Sturm, 1845 5849C24: 9.V.1987, pod dřevem položeným na mraveniště Formica sp., 11.VII.2006, 1 ex., na světlo; 5849C25: 7.VIII.2008, na světlo; 6048B8: 17.VIII.2002, 1 ex., na světlo; 6048D20: 1.VIII.2008, 1 ex., ve světelném lapači.
 12. Cryptophagus scutellatus Newman, 1834 5849C13: 1.XI.2005, v prosevu starého sena; 5849C24: 4.II.1989, 23.XI.1997, 28.VII.2002, v prosevu starého sena, 25.VIII.2002, v prosevu starého sena.
 13. Cryptophagus thomsoni Reitter, 1875 – 5949A10: 1.VI.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 5949B11: 6.VII.2005, 1 ex., pod kůrou padlého jasanu.
 14. Emphylus glaber (Gyllenhal, 1808) – 5848D5: 4.XII.2005, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica sp. v PR; 5849C1: 4.XI.2006, v prosevu mraveniště Formica sp.; 5849C12: 18.XI.2007, v prosevu mraveniště Formica rufa;  5849C18: 17.II.1988, 6 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa, 7.I.1989, 3 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa.; 5849C24: 4.II.1989, 3 ex., v prosevu mraveniště Formica sp., 11.II.2001, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica sp.; 5849C25: 21.II.1987, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa, 14.II.1988, 2 ex., v prosevu mraveniště Formica sp..
 15. Ephistemus globulus (Paykull, 1798) 5848D5: 6.XI.2005, v prosevu staré trávy v centru PR; 5849C13: 19.X.2003, více ex., v prosevu sena; 5849C18: 29.III.2003, v prosevu starého sena; 5849C24: 28.VII.2002, v prosevu starého sena.
 16. Ephistemus reitteri Casey, 1900 5849C24: 28.VII.2002, v prosevu starého sena, 13.VI.2004, více ex., v prosevu starého sena; 6048B3: 14.VI.2003, v prosevu starého sena.
 17. Micrambe abietis (Paykull, 1798) 5849C17: 9.VI.2007, 1 ex., poklepem smrku; 5949A4: 17.IX.1995.
 18. Micrambe lindbergorum (Bruce, 1936) 5849C24: 17.VIII.1986, 23.VII.1989, 5.VIII.2001; 5949A4: 24.VIII.2000; 5949A17: 22.VII.1990.
 19. Paramecosoma melanocephalum (Herbst, 1793) – 6048B3: 25.IV.1999, 1 ex., smykem břehových porostů řeky.
 20. Telmatophilus caricis Olivier, 1790 – 5849C1: 19.V.2001, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka.
 21. Telmatophilus typhae (Fallén, 1802) – 5849C1: 19.V.2001, 16 ex., poklepem orobince; 5849C7: 19.V.2001, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849C18: 4.VII.1996, 2 ex., smykem v nivě potoka.
  Poznámka: druh neuváděný pro území Bohemia v porovnání s Check–listem (Jelínek 1993).

  Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:
  Atomaria attila Reitter, 1878
  Caenoscelis subdeplanata C. Brisout de Barneville, 1882
  Cryptophagus deubeli Ganglbauer, 1897
  Telmatophilus typhae (Fallén, 1802)
 
 
 1. Cryptolestes corticinus (Erichson, 1845) – 5849C24: 13.III.1993, 1 ex., pod kůrou stojící borovice, 22.II.1997, 6 ex., pod kůrou stojící borovice, 23.V.1999, 1 ex., poklepem borovice; 5949B7: 15.I.1989, 36 ex., pod kůrou stojící borovice; 5949B12: 19.III.1988, 8 ex., pod kůrou stojící borovice; 6048B9: 10.I.1998, 12 ex., pod kůrou stojící borovice.
        Kategorie CR
 1. Cryptolestes duplicatus (Waltl, 1839) – 5849C24: 23.VII.1994, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 7.VI.2007, v noci na padlém dubu; 5849C25: 13.VII.2006, 3 ex., pod kůrou čerstvě padlého dubu; 5949B12: 12.V.2002, 1 ex., poklepem suchého habru.
 2. Cryptolestes ferrugineus (Stephens, 1831) – 5848D14: 21.IX.1991, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C2:17.VI.2006, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C6: 20.VII.1986, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C14: 19.VIII.1990, 4 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C24: IX.1970, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 6.VII.1996, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 9.VI.2001, 28 ex., na spodní straně krmítka na pastvině.
  Poznámka: nepůvodní synantropní druh, na mnoha místech nalézán i ve volné přírodě pod kůrou stromů.
 1. Laemophloeus krausi Ganglbauer, 1897 – 5849C24: 9.V.1986, 1 ex., 14 ex., poklepem suchých dubových větví; 5949B12: 8.VI.2002, 2 ex., poklepem suchého habru, 6.VII.2002, 1 ex., poklepem suchého habru; 6048B4: 24.V.1986, 6 ex., 14 ex., poklepem suchých dubových větví; 6048B8: 23.V.1987, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 20.VI.1992, 6 ex., 14 ex., poklepem suchých dubových větví, 24.IV.1993, 4 ex., poklepem suchých dubových větví; 6048B9: 13.V.1986, 14 ex., poklepem suchých dubových větví, 24.V.1986, 8 ex., 14 ex., poklepem suchých dubových větví; 6049A2: 15.V.1992, 3 ex., pod kůrou padlého dubu.
        Kategorie EN
 1. Laemophloeus monilis (Fabricius, 1787) – 5849C24: 10.IV.1988, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5949A4: V.1974, 7 ex., pod kůrou padlé lípy; 5949B2: 30.VII.1989, 33 ex., pod kůrou padlé lípy; 6048B8: 15.V.1992, 2 ex., poklepem suchého dubu; 6048B14: 19.VII.1986, 1 ex., poklepem dubu.
 2. Lathropus sepicola (P. W. J. Müller, 1821) – 5849C24: 4.VI.1993, 14 ex., poklepem suché břízy, 5.VII.1993, 3 ex., poklepem suché břízy, 18.VII.1993, 2 ex., poklepem suché břízy, 10.VIII.1993, poklepem lípy.
        Kategorie VU
 1. Leptophloeus alternans (Erichson, 1845) – 5849C1: 11.VI.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 1.VII.2001, 1 ex., poklepem dubu.
 2. Pediacus depressus (Herbst, 1794) – 5849C24: 20.VI.1980, 1 ex., pod kůrou padlé borovice, 20.VI.1989, 3 ex., pod kůrou padlého dubu, 25.VI.1989, 7 ex., pod kůrou padlého dubu, 1.VII.1989, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 24.VII.1991, 3 ex., pod dřevem položeným na čerstvé borové pařezy, 29.VII.1991, 2 ex., pod dřevem položeným na čerstvé borové pařezy, 9.VIII.1991, 4 ex., pod dřevem položeným na čerstvé borové pařezy, 30.VI.1992, 1 ex., na světlo, 17.VI.1993, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvé borové pařezy, 6.VII.1996, 1 ex., ve vinné pasti, 21.VI.1998, 2 ex., na světlo, 7.VI.2007, v noci na padlém dubu, 20.VI.2007, na světlo; 5949B6: 12.VII.2001, 2 ex., pod kůrou padlého buku.
        Kategorie EN
 1. Placonotus testaceus (Erichson, 1787) – 5849C24: IX.1970, 3 ex.; 5849C25: 8.V.1995, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius.
 
 
 1. Acalles comutatus Dieckmann, 1982 – 5849C18: 3.IX.1995, 1 ex.; 6048B8: 15.V.1999, 17.VIII.2002.
  Poznámka: indikátor přirozeného lesa (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
 1. Acalles hypocrita Boheman, 1837 – 5949B3; 5949B7; 6048B8: 25.VI.1995, 6 ex., poklepem suchých dubových větví na zemi, 18.V.1996.
  Poznámka: indikátor přirozeného lesa (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
 1. Amalus scortillum [= haemorrhous (Herbst, 1795)] (Herbst, 1795) – 5849C1: 28.V.2006, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 6048B8: 28.V.1995, 18.V.1996.
 2. Anoplus plantaris (Naezen, 1794) – 5848D5; 5849C1; 5849C7: 18.VII.1999; 5849C11; 5849C24: 11.VI.1995.
 3. Anoplus roboris Suffrian, 1840 – 5848D5: VI.1994, 1.V.2005, poklepem olše v PR; 5849C7; 5849C12; 5849C13: 17.V.1998; 5849C18: 29.IV.1995; 5849C19.
 4. Anthonomus conspersus Desbrochers, 1868 – 5949C13; 5849C24: 20.V.2001; 6048B8.
 5. Anthonomus humeralis (Panzer, 1795) – 5849C13; 5849C18: 29.IV.1995; 5849C19: 7.IV.1996; 5949A10.
 6. Anthonomus pedicularis (Linnaeus, 1758) – 5849C1; 5849C19: 7.IV.1996; 5849C24; 5849C25; 5949A17; 6048B8.
 7. Anthonomus phyllocola [= varians (Paykull, 1792)] (Herbst, 1795) – 5848D5; 5849C1: 28.V.2006, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C7; 5849C11; 5849C13; 5849C18; 5849C19: 15.VI.1995; 5849C24: 23.IV.1995, 30.IV.1995, více ex., poklepem borovice; 5849C25; 5949A4; 5949A17; 5949B7.
 8. Anthonomus pomorum (Linnaeus, 1758) – 5849C25: 8.V.1995; 5949A4: 18.VI.1995; 5949B7; 6048B3: 7.V.1995.
 9. Anthonomus rubi (Herbst, 1795) – 5848D5: VI.1994; 5849C1; 5849C6; 5849C7; 5849C13: 22.V.2004, 3 ex., smykem lučních porostů v nivě potoka; 5949A10: 15.V.2004, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A17: 5.VIII.1995; 5949B7; 5949B11: 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů, 6.VII.2004, smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady, 5949B11: 3.VI.2006, smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12: 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku; 5949B22; 6048B8: 7.V.1995.
 10. Anthonomus rufus Gyllenhal, 1836 – 5849C18: 20.VII.1996.
 11. Apion aestimatum Faust, 1890 – 5849C6; 5849C11; 5849C18; 5949A4; 6048B4: 27.VI.1987; 6048B8: 30.VIII.1997.
 12. Apion aethiops Herbst, 1797 – 5949A17: 27.VI.1997.
 13. Apion afer Gyllenhal, 1833 – 5848D5; 5849C1; 5849C6; 5849C11; 5849C13: 28.IV.2002, smykem podrostu v lipové aleji, 22.V.2002, 1 ex., smykem v nivě potoka, 20.VI.2004, 1 ex., smykem v nivě potoka, 8.IV.2006, v prosevu starého sena u seníku; 5849C18: 20.VII.1996; 5849C24; 5949A4: 21.VI.1997; 6048B3.
 14. Apion apricans Herbst, 1797 – 5849C1: 28.V.2006, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C6; 5849C13: 28.IV.2002, smykem podrostu v lipové aleji; 5849C17: 7.VII.1997; 5849C18; 5849C23; 5849D21; 5949A4; 5949A17; 5949B4: 16.VII.1994; 5949B11: 30.V.2004, 3 ex., smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 6048B3; 6048B4: 27.VI.1987; 6048B8.
 15. Apion assimile Kirby, 1808 – 5849C17.
 16. Apion atomarium Kirby, 1808 – 5849C6; 5849C25; 5949A4: 24.VIII.2000; 5949B12: 10.VII.2002, 21.VII.2002, smykem na teplomilné stráni; 6048B8:19.VIII.1995,11.VII.2003, 5 ex., smykem na teplomilné stráni.
 17. Apion aciculare Germar, 1817 – 6048B8.
  Poznámka: xerotermní druh, v Čechách jen Český kras, okolí Prahy a Křivoklátsko, výskyt na Helianthemum sp. (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
 1. Apion brevirostre Herbst, 1797 – 5849C11; 5849C12: 24.VI.2001; 5949B11: 6.VII.2005, smykem teplomilného trávníku na úpatí teplomilné doubravy;  5949B12: 21.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8.
 2. Apion cerdo [= consanquineum (Desbrochers, 1870)] Gestrtäcker, 1854 – 5849C18; 5949A17; 6048B8.
 3. Apion craccae (Linnaeus, 1767) – 5949A4: 3.VI.2001; 5949A17: 20.VI.1995; 5949B11: 4.VII.2004, smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 5949B12: 6.VII.2002; 6048B8: 5.VIII.1995, 13.VI.1999.
 4. Apion cruentatum Walton, 1844 – 5849C24; 5949A4: 30.IV.2006, v prosevu na teplomilné stráni; 5949B2: 23.IX.1995; 5949B11: 30.V.2004, smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 6048B3: 7.V.1995; 6048B8: 7.V.1995, 18.V.1996.
 5. Apion curtirostre Germar, 1817 – 5848D5; 5848D14; 5849C6; 5849C7; 5849C11; 5849C13: 20.VI.2004, více ex., smykem květnaté potoční nivy, 8.IV.2006, v prosevu starého sena u seníku; 5849C17; 5849C18: 12.IV.2004, smykem v nivě potoka; 5849C24; 5949A4: 31.VIII.1998; 5949A17; 5949A22; 5949B11: 16.V.2004, smykem na teplomilné stráni; 5949B12: 21.VII.2002, smykem na teplomilné stráni; 5949B22; 6048B3; 6048B4: 27.VI.1987; 6048B8: 18.V.1996.
 6. Apion dissimile Germar, 1817 – 5949B12: 18.VIII.2001, 1 ex., smykem na údolní cestě podél přehrady.
 7. Apion ebeninum Kirby, 1808 – 5949A17: 5.VII.1995, 1 ex., smykem ve svahové habřině, 27.VI.1997, 3 ex., smykem ve svahové habřině.
 8. Apion ervi Kirby, 1811 – 5849C6; 5849C11; 5849C13: 22.V.2004, 7 ex., smykem květnatých porostů podél lesní cesty, 22.V.2004, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 3.IX.1995; 5849C19; 5849C24: 23.VII.1994; 6048B8: 11.VII.2002, 1 ex., smykem v doubravě.
 9. Apion flavimanum (Gyllenhal, 1833) – 5949B12: 10.VII.2001, 21.VII.2002, 4 ex., smykem na teplomilné stráni.
  Poznámka: oligofág na Origanum sp. a snad i Mentha sp., z  Čech v r. 2005 znám jen nález z pokratických bílých strání ve Středohoří (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
 1. Apion fulvipes [= flavipes Paykull, 1792] (Fourcroy, 1785) – 5848D5: 30.IV.2005, smykem v podmáčené olšině v PR; 5849C7: 4.V.2002; 5849C12; 5849C13: 28.IV.2002, smykem podrostu v lipové aleji; 5849C18; 5849C23; 5849C24: 23.IV.1995; 5849C25: 21.VI.1998; 5849D21; 5949A4: 23.VII.1994, 25.VII.2004, smykem na teplomilné stráni; 5949A10: 15.V.2004, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5949B11: 16.V.2004, 3 ex., smykem travnatých porostů na úpatí teplomilné stráně, 30.V.2004, smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy, 6.VII.2004, 3 ex., smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12; 5949B22; 6048B4: 27.VI.1987; 6048B8.
 2. Apion frumentarium (Linnaeus, 1758) – 5849C1; 5849C12; 5849C17; 6048B8.
 3. Apion furscirostre (Fabricius, 1775) – 6048B10.
 4. Apion gibbirostre Gyllenhal, 1813 – 5848D5: 16.VII.1996; 5849C6: 5.X.1996; 5849C24: 20.VIII.1998; 5949A4: 25.VII.2004, smykem v nivě potoka; 5949B6; 5949B12.
 5. Apion haematodes Kirby, 1808 – 5949A4: 18.VI.1994, 12.VII.1997, 2 ex., smykem na teplomilné stráni.
 6. Apion hookeri Kirby, 1808 – 5849C17; 5849C18: 3.IX.1995; 5849C24; 5949A4; 5949A17; 5949B12; 6048B3: 7.V.1995; 6048B8.
 7. Apion interjectum Desbrochers, 1895 – 6048B8.
  Poznámka: monofág na Trifolium montanum, v Čechách velmi lokální – okolí Prahy a Vyšenské kopce, lokalit bude ale asi více, bývá přehlížen a zaměňován (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
 1. Apion loti Kirby, 1808 – 5849C18; 5849C24; 5949A4; 5949B12: 21.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 2. Apion marchicum Herbst, 1797 – 5849C6; 5949A4: 18.VI.1995, 23.VI.1996, 12.VII.1997; 5949B3; 5949B11: 30.V.2004, smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy, 4.VII.2004, 1 ex., smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 5949B12; 6048B8: 7.V.1995.
 3. Apion melancholicum Wencker, 1864 – 5849C18: 20.VII.1996, 1 ex.
  Poznámka: nehojný druh na Lathyrus sp. (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
 1. Apion meliloti Kirby, 1808 – 6048B8: 7.V.1995.
 2. Apion minimum Herbst, 1797 – 5848D5: 16.VII.1996, 31.V.1998; 5849C1; 5849C7: 29.IV.2001.
 3. Apion nigritarse Kirby, 1808 – 5949A17: 5.VIII.1995; 5949B12: 10.VII.2001, 21.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 4. Apion oblivium Schilsky, 1902 – 5949A4: 20.VIII.1994; 5949B11: 4.VII.2004, 1 ex., smykem na úpatí teplomilné stráně.
  Poznámka: oligofág na Thymus sp., vzácný xerotermní druh (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
 1. Apion ochropus Germar, 1818 – 5849C13: 4.V.1996, 22.V.2004, 2 ex., smykem podrostu podél lípového stromořadí, 20.VI.2004, 1 ex., smykem v nivě potoka.
  Poznámka: vzácnější druh, asi monofág na Vicia septum (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
 1. Apion onopordi Kirby, 1808 – 5949A4: 25.VII.2004, smykem v nivě potoka; 5949B2; 5949B11: 16.V.2004, více ex., smykem travnatých porostů na úpatí teplomilné stráně, 30.V.2004, smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy, 29.VIII.2004, více ex., smykem na úpatí teplomilné doubravy; 5949B12: 12.V.2002, 10.VII.2002, 21.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 26.IV.2004, 1 ex., v prosevu na úpatí teplomilné stráně; 6048B8.
 2. Apion opeticum Bach, 1854 – 5949A17: 27.VII.1996.
  Poznámka: vzácnější druh na Lathyrus sp. v podrostech teplých doubrav (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
 1. Apion pallipes Kirby, 1808 – 5849C12; 5849C13; 5849C17; 5849C23: 16.VIII.1994; 5949A10: 1.V. 2003 smykem podrostu v kamenité bučině v PR; 5949A17: 5.VII.1995, 27.VII.1996; 5949B2; 6048B8.
 2. Apion pavidum Germar, 1817 – 5849C13: 28.IV.2002, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese, 20.VI.2004, více ex., smykem květnaté potoční nivy; 5949A4: 21.VI.1997, 12.VII.1997; 5949B11: 16.V.2004, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B4: 27.VI.1987.
 3. Apion penetrans Germar, 1817 – 5949B12; 6048B8: 5.VIII.1995, 19.VIII.1995, 26.VI.1997.
 1. Apion pisi (Fabricius, 1801) – 5848D24; 5949B12: 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku; 6048B8.
 2. Apion pubescens Kirby, 1811 – 5849C7; 5849C24: 27.VII.1995, 17.VIII.1996, 28.VII.2005, 1 ex., na světlo na teplomilné stráni; 5849D21: 18.VI.2002; 5949A4; 5949A23; 5949B11: 4.VII.2004, smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 5949B12.
 3. Apion rubens Stephens, 1839 – 5849C24: 17.VIII.1996, 6.VIII.2000; 5949A4: 12.VIII.1995, 29.IX.1996, 2 ex., smykem na teplomilné stráni.
 4. Apion rubiginosum Grill, 1893 – 5949A4: 12.VII.1997, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 11.VII.2003, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 5. Apion seniculus Kirby, 1808 – 5849C18: 1.VI.1999; 5849C23: 16.VIII.1994.
 6. Apion simile Kirby, 1811 – 5849C1: 28.V.2006, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C6: 5.X.1996; 5849C11: 1.IX.1996; 5949A17.
 7. Apion simum Germar, 1817 – 5849C6: 5.X.1996; 5849C13; 5849C18; 5949A22; 5949B12; 6048B8: 17.V.1997.
 8. Apion stolidum Germar, 1817 – 5849C18: 1.VI.1999, 1 ex.
 9. Apion subulatum Kirby, 1808 – 5848D5; 5848D14: 17.VII.1996; 5849C1; 5849C6; 5849C7: 4.V.2002; 5849C13; 5849C18; 5849C25; 5949A4: 18.VI.1994; 5949A17; 5949A23.
 10. Apion tenue Kirby, 1808 – 5849C6: 5.X.1996; 5949A4: 29.IX.1996; 5949B12.
 11. Apion trifolii (Linnaeus, 1768) – 5848D5: 16.VII.1996.
 12. Apion urticarium (Herbst, 1784) – 5849C6; 5849C13; 5849C17; 5849C19; 5849C23; 5849C24: 23.VII.1994, 11.VI.1995; 5949A4; 5949A17; 5949B11: 30.V.2004, smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy.
 13. Apion viciae (Paykull, 1800) 5849C23: 16.VIII.1994.
 14. Apion vicinum Kirby, 1808 – 5849C24: 27.IV.1996.
  Poznámka: vzácnější druh na Mentha sp., indikátor zachovalejších vlhkých stanovišť (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
 1. Apion violaceum Kirby, 1808 – 5849C13: 22.V.2004, 5 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24; 5949A4; 5949A17: 20.VI.1995; 5949B7: 21.VII.2003, 2 ex., smykem v nivě Lánského potoka; 6048B3.
 2. Apion virens Herbst, 1797 – 5848D5: 8.X.2005, smykem v podmáčené olšině v PR; 5848D14; 5849C6; 5849C11: 24.VII.1995; 5849C13; 5849C18; 5849C24: 31.VII.2003, 2 ex., v prosevu dutiny dubu; 5949A4: 17.IX.1995; 6048B8.
 3. Apoderus coryli (Linnaeus, 1758) – 5849C7: 4.V.1996; 5849C13: 4.V.1996; 5849C19: 15.VI.1995; 5949A17: 27.VII.1996, 2 ex poklepem habru; 5949B11: 3.VI.2006, poklepem dubu v teplomilné doubravě; 5949B12: 21.VII.2002, 1 ex., poklepem dubu v teplomilné doubravě.
 4. Attelabus nitens (Scopoli, 1763) – 5849C1; 5849C24; 6048B8: 28.V.1995, 1 ex., poklepem dubu.
 5. Bagous longitarsis C. G. Thomson, 1868 – 5949B12: 19.IV.2004, 1 ex., v prosevu detritu na břehu přehrady, 7.V.2007, v prosevu náplavu na břehu přehrady.
  Kategorie NT
  Poznámka: vzácnější hygrofilní druh na Myriophyllum sp. (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
 1. Baris artemisiae (Herbst, 1795) – 5949A17: 20.VI.1995, 1 ex.
 2. Barynotus obscurus (Fabricius, 1775) – 5849C13: 8.IV.2006, 1 ex., post mortum v prosevu starého sena u seníku; 5849C19: 15.VI.1996, 1 ex., na stěně hájovny.
 3. Barypeithes chevrolati (Boheman, 1843) – 5849C24: VII.1992.
 4. Barypeithes mollicomus (Ahrens, 1812) – 5848D5: 10.VII.2004, 6 ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C24: 9.VI.2002, 29.V.2004, více ex., v prosevu spadaného listí; 5949A4: 21.VI.1997; 5949A10; 5949B11: 21.V.2005, v prosevu listí v teplomilné doubravě, 3.VI.2006, v prosevu listí v doubravě; 5949B12: 7.V.2007, v prosevu listí na úpatí teplomilné doubravy, 25.V.2008, v prosevu listí v doubravě, 21.VI.2008, pod dřevem na zemi v teplomilné dubohabřině; 6048B8: 26.VI.1997, 11.VII.2003, 2 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě; 6049A6.
 5. Brachonyx pineti (Paykull, 1792) – 5848D5: 1.V.2005, poklepem borovice v PR; 5849C24: 23.IV.1995, více ex., poklepem borovice, 27.IV.1996; 5849C25.
 6. Brachyderes incanus (Linnaeus, 1758) – 5949A4; 6048B4: 27.VI.1987; 6048B8.
 7. Brachysomus echinatus (Bonsdorff, 1785) – 5848D5: 29.VI.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C1: 28.V.2006, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C13: 28.IV.2002, více ex., smykem podrostu v lipové aleji, 23.IV.2005, 1 ex., v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus; 5949A17: 5.VII.1995, 1 ex., smykem ve svahové habřině.
 8. Bradybatus fallax Gerstäcker, 1860 – 5949B7: 10.VII.2001, 1 ex., poklepem Acer sp. v nivě Lánského potoka.
  Kategorie NT
  Poznámka: vzácnější, lokální druh, většinou na Acer pseudoplatanus, aktivuje asi v horních partiích, proto málo nacházený (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
 1. Bradybatus kellneri Bach, 1854 – 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; 6048B8: 25.VI.1995, 1 ex., poklepem habru
 2. Byctiscus betulae (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 6.V.2000, 1 ex., poklepem jívy, 1.X.2000.
 1. Byctiscus populi (Linnaeus, 1758) – 5849C1: 11.VI.1994, 2 ex., 8.IX.1995, 1 ex., 9.VII.2006, poklepem zmlazených porostů osiky ve smíšeném lese; 5849C24.
 2. Caenorhinus aeneovirens (Marsham, 1802) – 5849C24: 21.V.1995, více ex., poklepem mladých dubů; 5849C25: 8.V.1995; 5949A4; 5949A10: 25.IV.2009, poklepem dubu; 6048B8: 28.V.1996.
 3. Caenorhinus aequatus (Linnaeus, 1767) – 5849C7: 11.VI.1994; 5849C24; 5949A10: 15.V.2004, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A22; 5949A23; 5949B11: 30.V.2004, poklepem kvetoucího hlohu; 5949B12; 6048B8: 28.V.1995.
 4. Caenorhinus germanicus (Herbst, 1797) – 5849C17; 5949A4: 8.V.1995; 5949B11: 30.V.2004, smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 6048B3; 6048B8.
 5. Caenorhinus pauxillus (Germar, 1824) – 5849C1; 5849C24; 5949A4; 6048B4: 25.IV.1999; 6048B8: 18.V.1996.
 6. Ceutorhynchus alliariae C. Brisout de Barneville, 1860 – 6048B8: 18.V.1996, 1 ex., smykem v doubravě.
 7. Ceutorhynchus chalybaeus Germar, 1824 – 6048B8.
 8. Ceutorhynchus cochleariae (Gyllenhal, 1813) – 5849C7; 5849C13: 17.V.1998; 5849C17: 26.IV.1998; 5949A4: 18.VI.1994; 5949A17: 5.VII.1995; 5949B12; 6048B8.
 9. Ceutorhynchus contractus (Marsham, 1802) – 5949A4; 5949A10: 10.V.2003, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A17: 5.VII.1995; 5949B11: 16.V.2004, více ex., smykem travnatých porostů na úpatí teplomilné stráně; 5949B11: 30.V.2004, smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 5949B12; 6048B3; 6048B8: 7.V.1995, 18.V.1996.
 10. Ceutorhynchus constrictus (Marsham, 1802) – 5949A4; 6048B8.
 11. Ceutorhynchus erysimi (Fabricius, 1787) – 5848D5: 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR, 8.X.2005, smykem v podmáčené olšině v PR; 5849C1; 5849C17; 5849D21; 5949A4; 5949B11: 16.V.2004, 1 ex., smykem travnatých porostů na úpatí teplomilné stráně, 30.V.2004, smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 6048B3; 6048B8: 7.V.1995, smykem na teplomilné stráni.
 12. Ceutorhynchus floralis (Paykull, 1792) – 5848D5 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C7; 5849C11; 5849C13; 5849C17; 5849C24; 5849D21; 5949A4: 25.VII.2004, smykem v nivě potoka; 5949A10; 5949A17: 27.VII.1996; 5949A22; 5949B11: 16.V.2004, více ex., smykem travnatých porostů na úpatí teplomilné stráně, 30.V.2004, smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy, 21.V.2005, smykem podmáčených porostů na břehu přehrady; 5949B12; 6048B3; 6048B4: 27.VI.1987; 6048B8: 7.V.1995.
 13. Ceutorhynchus hirtulus Germar, 1824 – 5949B12: 1.VI.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
  Poznámka: v Čechách nehojný druh na Brassicaceae, spíše xerotermní lokality (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
 1. Ceutorhynchus napi Gyllenhal, 1837 – 5949A4.
 2. Ceutorhynchus obstrictus [= assimilis (Paykull, 1792)] (Marsham, 1802) – 5849C1: 28.V.2006, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C7; 5849C13: 4.V.1996; 5849C17; 5849C24: 17.VIII.1996; 5849C25: 26.VII.2008, 2 ex., na světlo; 5849D21; 5949A4; 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., smykem podrostu v kamenité bučině; 5949B7; 5949B2: 5.VIII.2001, 2 ex., smykem podrostu v nivě potoka; 5949B12: 21.VII.2002, 2 ex., smykem v nivě potoka; 6048B3; 6048B8.
 3. Ceutorhynchus pallidactylus [= quadridens (Panzer, 1795)] (Marsham, 1802) – 5849C11: 24.VII.1995; 5849C13; 5849C17; 5849C18: 25.V.2002, 12.IV.2004, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949A4: 25.VII.2004, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949A17; 5949A23; 6048B3.
 4. Ceutorhynchus pervicax Weise, 1883 – 5849C7: 4.V.2002, 2 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849C17: 26.IV.1998, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 23.IV.2005, 1 ex., smykem v nivě potoka;  5949B12: 12.V.2002, 1 ex., smykem v nivě potoka.
  Kategorie NT
  Poznámka: vzácnější druh přirozených stanovišť na Brassicaceae, většinou různé Cardamine sp. (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
 1. Ceutorhynchus pleurostigma Marsham, 1802 – 5849C13: 22.VII.2001; 5849C24: 21.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena; 5949B12: 10.VII.2001, smykem na teplomilné stráni.
 2. Ceutorhynchus roberti Gyllenhal, 1837 – 5849C24; 5949A17.
 3. Ceutorhynchus scrobicollis Neresheimer & Wagner, 1924 – 5949A17: 5.VII.1995, 27.VII.1995; 6048B8: 25.VI.1995.
 4. Ceutorhynchus sulcicollis (Paykull, 1800) – 5849C17: 26.IV.1998, 1 ex., smykem v nivě potoka.
 5. Chlorophanus viridis (Linnaeus, 1758) – 6048B3.
 6. Cimberis [= Rhinomacer] attelaboides (Fabricius, 1787) – 5849C25: 8.V.1995, 1 ex., poklepem smrku; 5949A4.
 7. Cionus alauda (Herbst, 1784) – 5849C6: 4.VI.1995; 5849C7: 24.VI.1995.
  Poznámka: nehojný a lokální na Scrophularia sp. (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
 1. Cionus hortulanus (Fourcroy, 1785) – 5849C7: 24.VI.1995, 9.VI.1996; 5849C13; 5949B12; 6048B3.
 2. Cionus longicollis C. Brisout de Barneville, 1863 – 5848D14: 17.VII.1994; 5849C18; 5949A4: 21.VI.1997; 5949B11: 30.V.2004, poklepem divizny (Verbascum sp.); 5949B12; 6048B8: 11.VII.2003, více ex., poklepem divizny (Verbascum sp.) na teplomilné stráni.
 3. Cionus olens (Fabricius, 1792) – 5949B11: 16.V.2004, 1 ex., poklepem divizny (Verbascum sp.) na úpatí teplomilné stráně.
  Kategorie NT
  Poznámka: xerotermní druh, v Čechách lokální a málo nacházený (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
 1. Cionus scrophulariae (Linnaeus, 1758) – 5849C13: 20.VI.2004, 1 ex., smykem květnaté potoční nivy; 5849C18.
 2. Cionus thapsus (Fabricius, 1792) – 5849C7; 5849C18; 5949A17; 5949B12: 1.VI.2002; 5949C13.
 3. Cionus tuberculosus (Scopoli, 1763) – 5849C1: 11.VI.1994; 5849C17; 5949A17: 27.VII.1996; 5949B7: 26.VIII.2007, poklepem krtišníku v nivě Lánského potoka; 6048B8: 18.V.1996.
 4. Cleonis pigra (Scopoli, 1763) – 5949A4: 8.V.1995, 4 ex., v prosevu detritu u paty bodláku na teplomilné stráni; 5949B2; 5949B12: 21.VII.2002, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni.
 5. Cleopus pulchellus (Herbst, 1795) – 5849C6; 5949B11: 6.VII.2004, více ex., poklepem divizny (Verbascum sp.) na úpatí teplomilné doubravy, 29.VIII.2004, 1 ex., poklepem divizny (Verbascum sp.) na úpatí teplomilné doubravy, 6.VII.2005, poklepem divizny (Verbascum sp.); 6048B8: 27.VI.1999, více ex., poklepem divizny (Verbascum sp.) na teplomilné stráni.
 6. Cleopus solani (Fabricius, 1792) – 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 7. Coeliastes lamii (Fabricius, 1792) – 5949A10: 1.V. 2003 smykem podrostu v kamenité bučině v PR; 5949A17: 27.VII.1996; 6048B3: 3.V.1997.
 8. Coeliodes erythroleucos [= cinctus (Geoffroy, 1785)] (Gmelin, 1790) – 5849C1; 5849C24: 6.VII.1996, poklepem dubu, 12.VII.1997; 6048B8: 18.V.1996.
 9. Coeliodes dryados (Gmelin, 1790) – 5849C19; 5849C24: 6.VII.1996, 4 ex.; 5948B20; 5949A4: 21.V.1995; 6048B8.
 10. Coeliodes rubicundus (Herbst, 1795) – 5849C1: V.1995, 28.V.2006, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C7: 4.V.1996, 18.VII.1999, 24.VII.1999; 5849C13.
 11. Coeliodes trifasciatus Bach, 1854 – 5849C24: 6.VII.1996; 6048B8.
 12. Cossonus cylindricus (C. R. Sahlberg, 1835) 5849C13: 22.V.2004, 1 ex., smykem v nivě potoka.
  Poznámka: teplomilný xylofág, v Čechách v poříčí velkých řek (pers. comm. ing. S. Benedikt, 2006).
 1. Cossonus linearis (Fabricius, 1775) – 5849C18: 16.III.2008, v prosevu dutiny topolu v nivě potoka; 6048B3: 1.V.2001, 3 ex., v prosevu dutiny vrby v nivě řeky.
 2. Cossonus parallelopipedus (Herbst, 1795) – 5849C13: 18.III.2001, více ex., v prosevu dutiny topolu v nivě potoka, 22.V.2004, více ex., v prosevu dutiny topolu v nivě potoka.
 3. Cotaster uncipes (Boheman, 1838) – 6048B8: 30.VIII.1998, 1 ex., poklepem spadaných větví jasanu v suťovém lese, 21.V.2003, 6 ex., poklepem spadaných větví jasanu v suťovém lese.
  Poznámka: z ČR znám jen z Podyjí a okolí Rožmberka, vzácný druh (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
 1. Curculio crux (Fabricius, 1776) – 5849C7; 5849C13; 5949B22; 6048B3: 7.V.1995.
 2. Curculio glandium Marsham, 1802 – 5849C17: 14.IX.2008, 1 ex., pod dřevem položeným na olšový pařez v podmáčené olšině; 5849C23; 5849C24: 14.V.1995, 27.VII.2006, na světlo, 28.VII.2008, 2 ex., na světlo; 5849C25: 3.VII.1994, 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D21: 18.VI.2008, poklepem dubu; 5949C18:17.VI.2002, 1 ex., na světlo(I. Novák lgt.); 6048B8: 7.V.1995; 6048D20: 17.VIII.2006, 12.VIII.2007, 27.V.2008, 1 ex., 27.VIII.2008, 1 ex., 6.IX.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
 3. Curculio nucum Linnaeus, 1758 – 5849C24.
 4. Curculio pyrrhoceras Marsham, 1802 – 5849C1; 5849C7; 5849C11: 24.VII.1995; 5849C12; 5849C13; 5849C24: 11.VI.1995; 5849C25: 8.V.1995; 5849D21: 8.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5948B4; 5948B20; 5949B6; 5949C13; 6048B8.
 5. Curculio venosus (Gravenhorst, 1807) – 5849C24: 8.V.1995, 28.VII.2005, 1 ex., na světlo; 5849C25: 3.VII.1994; 5849D21: 8.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A9; 5949C18: 17.VI.2002, 1 ex., na světlo (I. Novák lgt.); 6048B8; 6048D20: 20.VII.2006, 14.VII.2007, 5 ex., 17.VII.2007, 1 ex., 4.VII.2008, 2 ex., 1.VIII.2008, 12 ex., vše ve světelném lapači.
 6. Curculio villosus Fabricius, 1781 – 5849C24: 21.V.1995, 2 ex.; 6048B8.
 7. Datonychus angulosus (Boheman, 1845) – 5849C17: 26.IV.1998, 1 ex.; 6048B8: 17.V.1997, 1 ex., smykem v doubravě.
  Kategorie NT
  Poznámka: vzácnější druh, indikátor zachovalejších mokřadů (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
 1. Datonychus melanostictus (Marsham, 1802) – 5949A10: 16.V.2004, 3 ex., smykem mokřadních porostů na břehu přehrady; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., smykem mokřadních porostů na břehu přehrady, 21.V.2005, 1 ex., smykem mokřadních porostů na břehu přehrady.
 2. Deporaus betulae (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 11.V.1996, poklepem břízy, 1.V.2005, poklepem olše v PR; 5849C1; 5849C7: 4.V.1996, 4 ex., poklepem břízy; 5949A4; 6048B3; 6048B8; 6048D20: 7.VI.2008, 2 ex., ve světelném lapači.
 3. Donus oxalidis (Herbst, 1795) – 5849C6: 5.X.1996; 5849C13: 20.VI.2004, 2 ex., smykem květnaté potoční nivy; 5849C17; 5849C18: 5.VII.1994, 18.II.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě potoka; 5849C23: 2.IV.2006, v prosevu listí v nivě potoka; 5849C24: 18.VI.1994, 17.IX.1995; 5949A4: 27.VII.1995; 5949A10: 16.V.2004, 1 ex., smykem mokřadních porostů na břehu přehrady; 5949B7.
  Poznámka: karpatský druh, zřejmě zavlečený (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
 1. Dorytomus dejeani (Faust, 1882) – 5849C7: 19.V.2001, 3 ex., poklepem osiky; 5849C13: 8.V.2003, 1 ex., poklepem osiky.
 2. Dorytomus ictor [= validirostris (Gyllenhal, 1836)] (Herbst, 1795) – 5849C13: 29.I.1995, více ex., pod kůrou stojícího topolu; 5849C18: 5.II.1995; 5948B5.
 3. Dorytomus melanophtalmus (Paykull, 1792) – 5849C13; 5849C24; 6048B3.
 4. Dorytomus rufatus (Bedel, 1888) – 5849C7.
 5. Dorytomus taeniatus (Fabricius, 1781) – 5849C7; 5849C13.
 6. Dorytomus tortrix (Linnaeus, 1761) – 5849C13: 4.V.1996, 24.VI.2001.
 7. Doydirhynchus [= Diodyrhynchus] austriacus (Olivier, 1807) – 5849C24: 21.V.1995, 1 ex., poklepem borovice; 6048B3: 25.IV.1999, 1 ex.
  Poznámka: vzácnější druh, ale protože je aktivující v korunách borovic (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
 1. Dryophthorus corticalis (Paykull, 1792) – 5849C24: 7.VIII.2005, 2 ex., pod dřevem položeným na starý borový pařez, 28.IV.2007, více ex., v prosevu dubového trouchu.
 2. Ellescus scanicus (Paykull, 1792) – 5849C7: 24.VII.1999, 1 ex., smykem na lesní cestě.
 3. Eusomus ovulum Germar, 1824 – 5849C18; 5949A20; 5949A22; 5949B11: 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12; 6048B8.
 4. Furcipus rectirostris (Linnaeus, 1758) – 5849C13; 5849C18: 29.IV.1995, poklepem trnky; 5949A10:  25.IV.2009, poklepem kvetoucí střemchy.
 5. Glocianus punctiger (Gyllenhal, 1837) – 5849C13; 5949A4: 18.VI.1995; 5949B12; 6048B3: 3.V.1997; 6048B8.
 6. Grypus equiseti (Fabricius, 1775) – 5848D5: 1 ex., 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1; 5849C11: 24.VII.1995; 5849C13: 17.V.1998.
 7. Gymnetron antirrhini (Paykull, 1800) – 5949A22; 5949B12: 6.VII.2002, 21.VII.2002, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 30.VIII.1997, 27.V.2001, více ex., poklepem divizny (Verbascum sp.); 6048B4: 27.VI.1987.
 8. Gymnetron assellus (Gravenhorst, 1807) – 5949A10: 8.V.2004, 4 ex., poklepem divizny (Verbascum sp.) na teplomilné stráni; 5949B6; 5949B11: 30.V.2004, více ex., poklepem divizny (Verbascum sp.) na teplomilné stráni, 3.VI.2006, poklepem divizny (Verbascum sp.) na břehu přehrady; 6048B8: 11.VII.2003, více ex., poklepem divizny (Verbascum sp.) na teplomilné stráni.
 9. Gymnetron bipustulatum (Rossi, 1792) – 5849C6: 18.VI.2005, 6 ex., poklepem krtičníku; 5849C12: 11.VI.1994, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 20.VII.1996.
  Poznámka: v Čechách vzácnější, jen v teplých polohách na Scrophularia sp. (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
 1. Gymnetron labile (Herbst, 1795) – 5849C18: 25.V.2002, 1 ex.; 5949A17; 5949B12: 1.IV.2002.
 2. Gymnetron linariae (Panzer, 1792) – 5949B12: 12.V.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 26.V.1982.
 3. Gymnetron melanarium (Germar, 1821) – 6048B8: 18.V.1996.
 4. Gymnetron pascuorum (Gyllenhal, 1813) – 5949A4; 5849C24: 15.IV.2000.
 5. Gymnetron rostellum (Herbst, 1795) – 5949A4: 27.VII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 6. Gymnetron tetrum (Fabricius, 1801) – 5849C18; 5949A17: 20.VI.1995; 5949B4; 5949B11: 30.V.2004, více ex., poklepem divizny (Verbascum sp.) na teplomilné stráni, 6.VII.2004, více ex., poklepem divizny (Verbascum sp.) ; 5949B12: 6.VII.2002, 21.VII.2002, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B3; 6048B8: 13.VI.1999, 27.V.2001, 11.VII.2003, více ex., poklepem divizny (Verbascum sp.) na teplomilné stráni.
 7. Gymnetron veronicae (Germar, 1821) – 5849C18: 3.IX.1995; 5849C24: 10.VII.2003; 5949B11: 6.VII.2004, 5 ex., smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady.
 8. Gymnetron villosulum Gyllenhal, 1837 – 5949A20: 27.VI.1997, 1 ex.
  Kategorie NT
  Poznámka: vzácnější druh přirozených mokřadů na Veronica sp. (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
 1. Hadroplontus trimaculatus (Fabricius, 1775) – 5949A4: 21.VI.1997, 2 ex., 13.VI.1998, 2 ex.; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., smykem na úpatí teplomilné stráně, 6.VII.2004, 1 ex., smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex.
  Poznámka: xerotermní druh na Carduus sp., Cirsium sp., v Čechách jen v teplých polohách (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
 1. Hydronomus alismatis (Marsham, 1802) – 5849C1: VII.1995, 1 ex., smykem mokřadní porostů rybníka.
 2. Hylobius abietis (Linnaeus, 1758) – 5848D5; 5849C1; 5849C2; 5849C7; 5849C12; 5849C13; 5849C18; 5849C24: 23.IV.1995; 6048B4: 27.VI.1987; 6048B8; 6048B10.
 3. Hylobius piceus (De Geer, 1775) – 5849C7: 17.V.2009, 1 ex., na čerstvé modřínové kládě; 5849C24.
 4. Hypera adspersa (Fabricius, 1792) – 5848D5.
 5. Hypera arator (Linnaeus, 1758) – 6048B3: 7.V.1995, 12.VII.2003, 1 ex., smykem břehových porostů řeky.
 6. Hypera contaminata (Herbst, 1795) – 5949A4: 13.VI.2007, imaturní ex., smykem na úpatí teplomilné stráně.
 7. Hypera meles (Fabricius, 1792) – 5849C17: 26.IV.1998; 5849C24: 23.V.1999; 6048B8:19.VIII.1995.
 8. Hypera nigrirostris (Fabricius, 1775) – 5849C7; 5849C17; 5949A4: 27.VII.1995; 5949A10; 5949A22; 6049A2; 6048B3: 7.V.1995; 6048B8: 25.VI.1995, 19.VIII.1995.
 9. Hypera plantaginis (De Geer, 1775) – 5949A4: 18.VI.1995, 1 ex.
 10. Hypera postica (Gyllenhal, 1813) – 5849C1; 5849C7; 5849C19: 29.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C24: 23.IV.1995, 17.IX.1995; 5949B11: 21.V.2005, smykem podmáčených porostů na břehu přehrady; 5949B12: 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku; 6048B8.
 11. Hypera rumicis (Linnaeus, 1758) – 5849C13: 22.V.2004, 6 ex., smykem lučních porostů v nivě potoka; 5849C18: 3.IX.1995; 6048B3.
 12. Hypera subspiciosa (Herbst, 1795) – 5848D5: 7.IV.2007, prosevu detritu mokřadních porostů v PR; 5849C1; 5849C7: 9.VI.1996; 5849C11; 5849C13; 5849C17; 5849C18; 5949A4: 18.VI.1994, 8.V.1995; 5949A17: 20.VI.1995; 5949B7: 21.VII.2003, 1 ex., smykem v nivě Lánského potoka; 6048B3.
 13. Hypera zoila (Scopoli, 1763) – 5849C1: 8.IX.1995; 5849C24: 5.VII.2000, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5949A4: 5.IX.1999; 5949A9; 5949A22; 6048B10.
 14. Larinodontes jaceae (Fabricius, 1775) – 5849C24.
 15. Larinodontes planus (Fabricius, 1792) – 5849C13: 22.VII.2001, 22.V.2004, 1 ex., smykem lučních porostů v nivě potoka; 5849C24; 5949A4: 18.VI.1995; 5949B11: 30.V.2004, smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy, 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů; 6048B3: 2.VII.1995; 6048B8: 18.V.1996.
 16. Larinodontes turbinatus Gyllenhal, 1836 – 5849C24; 5949A4: 20.VIII.1994, 12.VIII.1995, 25.VII.2004, více ex., na kvetoucím bodláku na teplomilné stráni; 5949B12: 20.VII.2008, poklepem bodláku na teplomilném trávníku; 6048B8.
 17. Larinus brevis (Herbst, 1795) – 5949B12: 31.III.2007, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni.
  Poznámka: v Čechách nehojný, typický pro teplejší stanoviště nížin až podhůří s vazbou na Carlina vulgaris  (S. Benedikt, pers. comm., 2007).
 1. Lasiorhynchites cavifrons (Gyllenhal, 1833) – 5849C7; 5849C24; 5949A4; 6048B8.
 2. Lasiorhynchites olivaceus (Gyllenhal, 1833) – 5849C7: 4.V.1996; 5849C13; 5849C24; 6048B8.
 3. Lasiorhynchites sericeus (Herbst, 1797) – 6048B8.
 4. Leiosoma cribrum (Gyllenhal, 1834) – 6048B8: 27.V.2001, 1 ex.
 5. Leiosoma deflexum (Panzer, 1795) – 5849C13; 5849C17; 5849C18: 12.IV.2004, 1 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka; 5849C23: 2.IV.2006, 3 ex., v prosevu listí v nivě potoka; 5949A10: 1.V. 2003 smykem podrostu v kamenité bučině v PR; 5949A17: 27.VII.1996, 26.IV.1998, více ex., smykem v nivě přítoku Klíčavy; 6048B8.
 6. Lepyrus palustris palustris (Scopoli, 1763) – 5848D5.
 7. Limnobaris dolorosa [= pilistriata (Stephens, 1831)] (Goeze, 1777) – 5848D5: 22.X.2006, 1 ex., smykem mokřadních porostů v centru PR; 5849C1; 5849C7; 5849D21: 27.VII.2005, smykem břehových porostů rybníka; 5949A4.
 8. Limnobaris t–album atriplicis [= pusio (Boheman, 1844)] (Fabricius, 1792) – 5949A4: 18.VI.1994, 1 ex., smykem v nivě potoka.
 9. Limobius borealis (Paykull, 1792) – 5849C13; 5849C18: 3.IX.1995; 5949A4; 5949B12; 6048B3.
 10. Liophloeus tessulatus (O. F. Müller, 1776) – 5949A17: 27.VI.1997; 5949B7; 6048B3.
 11. Liparus germanus (Linnaeus, 1758) – 5949B7: 10.VII.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka.
 12. Lixus filiformis (Fabricius, 1781) – 5949A10: 15.V.2004, 4 ex., smykem travnatých porostů na úpatí teplomilné stráně; 5949B11: 30.V.2004, 3 ex., smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy, 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12; 6048B3: 7.V.1995; 6048B8: 7.V.1995.
 13. Lixus iridis Olivier, 1807 – 5849C1: 28.V.2006, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5848D5: 16.VI.2005, 2 ex., na okoličnatých v PR; 5849C19: 29.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena; 5949B12: 21.VII.2002, 1 ex., v prosevu na teplomilné stráni; 5949C13: 28.V.2005, 9 ex., poklepem okoličnatých v nivě řeky.
 14. Magdalis armigera [= aterrima (Fabricius, 1775)] (Fourcroy, 1785) – 6048B8: 7.V.2000.
 15. Magdalis barbicornis [= armigera (Küster, 1850)] (Latreille, 1804) – 5849C24.
 16. Magdalis cerasi (Linnaeus, 1758) – 5849C24; 5849C25: 21.VI.1998; 5949B6; 5949C13; 6048B4: 27.VI.1987; 6048B8: 25.VI.1995, 13.VI.1999.
 17. Magdalis duplicata [= weisei Schreiner, 1882; striatula Desbrochers, 1870] Germar, 1824 – 5849C1: 12.VI.2005, poklepem zasychajících borových větví ve smíšeném lese; 5849C24: 6.VII.1996; 5849C25: 21.VI.1998; 5949A4: 23.V.1999, 1 ex., poklepem borovice; 5949A17.
 18. Magdalis flavicornis (Gyllenhal, 1836) – 5849C12; 5849C24: 27.VII.1995; 5849C25; 5849D21: 18.VI.2008, poklepem dubu; 6048B3; 6048B4: 27.VI.1987; 6048B8: 28.V.1995.
 19. Magdalis frontalis (Gyllenhal, 1827) – 5949A4: 23.V.1999, 1 ex., poklepem borovice.
 20. Magdalis linearis (Gyllenhal, 1827) – 5849C24: 21.V.1995, 5.VII.1996, 12.VII.1997, 17.VII.2002, 2 ex., poklepem suchých borových větví, 6.VII.2004, 1 ex., poklepem borovice.
 21. Magdalis nitida (Gyllenhal, 1827) – 5849C13: 22.VII.2001, 1 ex., poklepem borovice; 5849C17: 10.VI.2007, poklepem smrku; 5849C24: 21.V.1995, 1 ex., poklepem borovice, 26.VI.1999, 1 ex., poklepem borovice.
 22. Magdalis phlegmatica (Herbst, 1797) – 5849C7: 2.V.1999, 1 ex.; 5849C24: 10.V.1998, 1 ex., 20.V.2001, 1 ex., poklepem borovice; 5949B12: 25.V.2008, 3 ex., poklepem na jaře padlé borovice na vrcholu dubohabřiny.
 23. Magdalis ruficornis (Linnaeus, 1758) – 5848D25; 5849C13; 5849C18; 5849C24: 3.VI.1995; 5849C25; 5949A17; 5949A22; 5949A23; 5949C13; 6048B8: 11.VII.2003, 1 ex., poklepem dubu.
 24. Magdalis violacea (Linnaeus, 1758) – 5849C7: 18.VII.1999, 24.VII.1999, 1 ex., poklepem borovice; 5849C24: 21.V.1997, 1 ex., poklepem borovice, 6.VII.1996, 1 ex., poklepem borovice; 5949B7.
 25. Mecinus pyraster (Herbst, 1795) – 5949A4: 23.V.1999, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 13.V.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B12: 17.V.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 26. Miarus ajugae (Herbst, 1798) – 5849C24; 6048B8: 18.V.1996, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 27. Miarus monticola Petri, 1912 – 5849C13: 20.VI.2004, 1 ex., smykem v nivě potoka.
 28. Mogulones asperifoliarium (Gyllenhal, 1813) – 5849C17; 5949A4: 21.VI.1997; 5949A10; 5949A17: 27.VII.1996; 5949B11: 16.V.2004, více ex., poklepem Cynoglossum sp., 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů, 6.VII.2005, smykem teplomilného trávníku; 6048B8: 5.VIII.1995, 18.V.1996, .
 29. Mogulones cruciger (Herbst, 1784) – 5849C24; 5849C25; 5949A4: 21.VI.1997, 4 ex., poklepem Cynoglossum sp.; 5949B11: 16.V.2004, více ex., poklepem Cynoglossum sp., 6.VII.2004, více ex., poklepem Cynoglossum sp.; 6.VII.2005, smykem teplomilného trávníku, 1.VII.2006, 2 ex., poklepem Cynoglossum sp.; 5949B12: 25.V.2008, poklepem Cynoglossum sp..
 30. Mogulones euphorbiae (C. Brisout de Barneville, 1866) – 5949A4: 21.VI.1997, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
  Kategorie NT
  Poznámka: v Čechách dost vzácný na Myosotis sp., indiferentní ke stanovišti (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
 1. Mogulones geographicus Goeze, 1777 – 5949B11: 6.VII.2005, 4 ex., smykem teplomilného trávníku, 1.VII.2006, 2 ex., smykem na úpatí teplomilné stráni; 5949B12: 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku; 6048B8: 25.VI.1995, 8 ex., smykem na teplomilné stráni.
 2. Nanophyes marmoratus (Goeze, 1777) – 5849C7: 4.V.2002, smykem břehových porostů rybníka; 5949A20; 6048B3.
 3. Nedyus quadrimaculatus (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 1.V.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 5849C6; 5849C7; 5849C13: 22.V.2004, více ex., smykem na lesní cestě; 5849C17; 5849C18: 3.IX.1995; 5849C19; 5849C24; 5949A4; 5949A10: 1.V. 2003 smykem podrostu v kamenité bučině v PR, 16.V.2004, více ex., smykem kopřivy na údolní cestě; 5949A17; 5949B6; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; 5949B12; 5949B22; 6048B3; 6048B4: 27.VI.1987; 6048B8: 7.V.1995.
 4. Notaris acridulus acridulus (Linnaeus, 1758) – 5849C13: 22.X.2005, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 29.IX.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849D21: 18.VI.2002, více ex., smykem břehových porostů rybníka, 8.VII.2003, 2 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka.
 5. Notaris maerkeli (Boheman, 1843) – 5848D5: 11.IX.2005,3 ex., smykem podmáčených porostů v PR; 5849C13: 22.X.2005, 3 ex., smykem v nivě potoka; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka.
  Kategorie VU
  Poznámka: vzácný druh na Graminaceae, velmi lokální (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
 1. Notaris scirpi (Fabricius, 1792) – 5849D21: 18.VI.2002, 2 ex., smykem břehových porostů rybníka.
 2. Ophroninus suturalis (Fabricius, 1775) – 5949B12: 1.VI.2002.
 3. Orobitis cyaneus (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 22.X.2006, 1 ex., smykem mokřadních porostů v centru PR; 5949A17: 27.VII.1996, 1 ex., smykem ve svahové habřině; 6048B8.
 4. Othiorhynchus laevigatus (Fabricius, 1792) – 5849C24; 5949A4: 8.V.1995, 1 ex., 18.VI.1995, 1 ex.
 5. Othiorhynchus ligustici (Linnaeus, 1758) – 6048B3.
 6. Othiorhynchus ovatus (Linnaeus, 1758) – 5848D14: 17.VII.1994; 5849C2: 6.IV.2006, 3 ex., v prosevu na železničním náspu s písčitým podkladem; 5849C13; 5849C19; 5849C24: 13.VI.2004, 1 ex., v prosevu sena; 5949A4: 25.VII.2004, 2 ex., v prosevu na teplomilné stráni; 5949B2; 5949B6; 5949B12.
 7. Othiorhynchus raucus (Fabricius, 1777) – 6048B3; 6048B8.
 8. Othiorhynchus scaber (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 27.IX.2003, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR, 1.V.2005, poklepem suché olše v PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1; 5849C7.
  Poznámka: podhorský až horský druh (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
 1. Othiorhynchus singularis (Linnaeus, 1767) – 5848D5: VI.1994; 5849C1; 5849C7; 5849C12; 5849C13; 5849C18; 6048B3; 6048B8; 6048B10.
 2. Othiorhynchus subdentatus Bach, 1854 – 5948B20; 5949B22; 5849C24.
  Poznámka: podhorský až horský druh (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
 1. Parethelcus pollinarius (Forster, 1771) – 5849C13: 22.V.2004, 1 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka; 5849C17: 26.IV.1998, 2 ex., smykem v nivě potoka; 6048B3.
 2. Pelenomus olssoni (Israelson, 1972) – 5849D21: 27.V.2005, na přízemním porostu bahnitého břehu rybníka.
  Kategorie NT
  Poznámka: vzácnější druh s monofágní vazbou na Peplis portula. V Čechách lokální výskyt na stanovištích živné rostliny. (S. Benedikt, pers. comm., 2006).
 1. Pelenomus qudricorniger [= quadricornis (Gyllenhal, 1813)] (Colonelli, 1986) – 5849C13: 20.VI.2004, 1 ex., smykem v nivě potoka.
  Poznámka: na Polygonum sp., celkem vzácnější indikátor přirozenějších mokřadů (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
 1. Phloeophagus lignarius (Marsham, 1802) – 5849C17:29.VI.2008, 1 ex., pod dřevem položeným na starý bukový pařez; 5849C24: 29.V.2004, 1 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus; 5949A10: 1.VI.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu.
 2. Phloeophagus thomsoni (Grill, 1896) – 5949B7: 25.V.2008, na metru bukového dřeva; 5949B11:4.VII.2004, 1 ex., v prosevu dutiny habru.
 3. Phyllobius arborator (Herbst, 1797) – 5848D5: 16.VII.1996; 5849C1; 5849C6; 5849C12; 5849C13; 5849C17: 30.V.1994; 5849C24; 5849C25; 5948B20; 5949A4; 5949B6; 5949C13.
 4. Phyllobius argentatus (Linnaeus, 1758) – 5848D5; 5849C1; 5849C13; 5849C24: 19.V.2002; 5849D21; 5949C13; 6048B8: 7.V.1995; 6048D20: 20.V.2007, 2 ex., ve světelném lapači.
 5. Phyllobius calcaratus (Fabricius, 1792) – 5848D5: 1.V.2005, poklepem olše v PR; 5849C1; 5849C7; 5849C13; 5849C17: 30.V.1994; 5849C18; 5849C24; 5949A17; 5949B7; 5949B12; 6048B3.
 6. Phyllobius chloropus [= viridicollis (Fabricius, 1792)] (Linnaeus, 1758) – 5848D5; 5849C1; 5849C7; 5849C13: 22.V.2004, více ex., též imaturní smykem květnatých porostů podél lesní cesty; 5849C17: 30.V.1994; 5849C18; 5849C24; 5849C25; 5949A4; 5949B2; 5949B7; 5949B11: 16.V.2004, více ex., poklepem kvetoucího hlohu a smykem travnatých porostů; 5949B12; 5949B22; 6048B3: 7.V.1995; 6048B8: 7.V.1995, 17.V.1996; 6049A2.
 7. Phyllobius maculicornis Germar, 1824 – 5849C13: 17.V.1998; 5849C24; 5949A4; 5949A22; 6048B3: 29.VI.1997, 7.V.1998.
 8. Phyllobius oblongus (Linnaeus, 1758) – 5849C13; 5849C18; 5849C24; 5949A22; 6048B3: 7.V.1995, 2.VII.1995; 6048D20: 29.V.2008, 1 ex., ve světelném lapači.
 9. Phyllobius pomaceus Gyllenhal, 1834 – 5849C13: 17.V.1998, 22.V.2004, více ex., smykem lučních porostů v nivě potoka, 22.V.2004, více ex., smykem květnatých porostů podél lesní cesty; 5849C24; 5949A17; 5949B11: 16.V.2004, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 5949B11: 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12; 6048B3.
 10. Phyllobius pyri (Linnaeus, 1758) – 5848D5; 5849C7; 5849C12; 5849C13: 22.V.2004, více ex., smykem lučních porostů v nivě potoka; 5849C18; 5849C24: 30.IV.1995, 11.VI.1995; 5849C25; 5948B20; 5949A4; 5949A22; 5949B22; 6048B3: 7.V.1995; 6048B4: 27.VI.1987; 6048B8.
 11. Pissodes castaneus (De Geer, 1775) – 5849C24: 1.VI.1997.
 12. Pissodes harcyniae (Herbst, 1795) – 5848D5: IV.1995, 1 ex.
 13. Pissodes pini (Linnaeus, 1758) – 5848D24; 5849C1; 5849C7; 5849C11; 5849C16; 5849C24: 27.VII.1995; 5849D17; 6048B4: 3.V.1997, 17.V.1997.
 14. Pissodes piniphilus (Herbst, 1795) – 5849C25.
 15. Polydrusus cervinus (Linnaeus, 1758) – 5849C13; 5849C17; 5849C18; 5948B20; 5949A17: 5.VII.1995; 5949C13; 5949B11: 30.V.2004, poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8.
 16. Polydrusus impar Des Gozis, 1882 – 5849C1; 5849C6; 5849C7; 5849C13; 5849C19: 5.VII.1996; 5849C24: 18.VI.1994, více ex., poklepem borovice, 21.V.1995; 5849C25: 21.VI.1998; 5849D21.
 17. Polydrusus marginatus Stephens, 1831 – 5848D5: VI.1994; 5848D24; 5849C7; 5849C24; 5849C25; 5949B7; 5949B11: 16.V.2004, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.V.2004, poklepem kvetoucího hlohu, 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12: 25.V.2008, poklepem dubu; 6048B4; 6048B8: 7.V.1995, poklepem dubu, 18.V.1996.
 18. Polydrusus mollis (Ström, 1768) – 5849C7: 4.V.1996; 5849C13; 5849C18: 29.IV.1995; 5948B20; 5949A17; 5949C13; 6048B4: 3.V.1997.
 19. Polydrusus pallidus [= atomarius (Olivier, 1807)] Gyllenhal, 1834 – 5849C1; 5849C13; 5849C24: 18.VI.1994, 19.V.2002.
 20. Polydrusus picus (Fabricius, 1792) – 5849C24; 5949A4; 5949A10: 15.V.2004, více ex., poklepem kvetoucího hlohu a habru; 5949A22; 5949B2; 5949B11: 30.V.2004, poklepem kvetoucího hlohu; 5949B12: 25.V.2008, poklepem dubu; 6048B8: 11.VII.2003, 1 ex., poklepem dubu.
 21. Polydrusus pilosus Gredler, 1866 – 5849C1; 5849C7: 4.V.1996; 5849C13: 22.V.2004, více ex., smykem lučních porostů v nivě potoka; 5849C17; 5849C18: 29.IV.1995; 5948B20; 5949A17; 5949B12; 6048B8.
 22. Polydrusus sericeus (Schaller, 1783) – 5849C7; 5849C13; 5849C24: 6.VII.1996; 5949A17: 27.VII.1996, 2 ex.; 5949A22; 5949B12.
 23. Polydrusus undatus (Fabricius, 1781) – 5848D5: VI.1994; 5849C1; 5849C6; 5849C7; 5849C12; 5849C13; 5849C24: 23.IV.1995; 5849C25: 8.V.1995; 5948B20; 5949A10: 1.V. 2003 smykem podrostu v kamenité bučině v PR; 5949B22; 6048B8; 6048B10.
 24. Pselaphorhynchites longiceps (C. G. Thomson, 1888) – 5848D5: 16.VII.1996; 5849C1; 5849C7; 5849C12; 5849C13; 5849C17: 30.V.1994.
 25. Pselaphorhynchites nanus (Paykull, 1792) – 5849C1: 28.V.2006, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese.
 26. Pselaphorhynchites tomentosus (Gyllenhal, 1839) – 5849C1; 5849C7: 24.VII.1999, 1 ex.; 5849C17: 30.V.1994, 1 ex.; 5849C24: 3.VI.1995, 1 ex.
 27. Rhamphus oxyacanthae Marsham, 1802 – 5849C6: 5.X.1996; 5849C13; 5849C18; 5849C24; 5949A4: 3.VII.1994.
 28. Rhamphus pulicarius (Herbst, 1795) – 5949A22; 5949B22.
 29. Rhinocyllus conicus (Frölich, 1792) – 5849C24; 5949A4: 18.VI.1995, 28.V.1995; 5949A10: 15.V.2004, 2 ex., smykem travnatých porostů na úpatí teplomilné stráně; 5949B7; 5949B12; 6048B3; 6048B8.
 30. Rhinoncus albicinctus (Gyllenhal, 1837) – 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., smykem mokřadní porostů na břehu přehrady; 5949B12: 10.VII.2001, více ex., smykem břehových porostů přehrady.
  Kategorie NT
  Poznámka: vzácnější hygrofilní druh (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
 1. Rhinoncus bruchoides (Herbst, 1784) – 5849C19; 5849C24: 29.IX.1996; 5949A4; 5949B11: 30.V.2004, smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy, 6.VII.2004, smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 6048B3.
 2. Rhinoncus castor (Fabricius, 1792) – 5849C11; 5849C24; 5949A4: 3.VII.1994, 12.VIII.1995, více ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B11: 16.V.2004, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B11: 30.V.2004, smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 5949B12; 6048B8: 25.VI.1995.
 3. Rhinoncus henningsi Wagner, 1936 – 5849C13: 4.V.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka, 28.IV.2002, 1 ex., smykem v nivě potoka.
  Poznámka: v Čechách jen v západní polovině na Polygonum bistorta (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
 1. Rhinoncus inconspectus (Herbst, 1795) – 5849C13: 24.VI.2001, 22.X.2005, smyk v nivě potoka; 5949B12.
 2. Rhinoncus pericarpius (Linnaeus, 1758) – 5848D5; 5849C13: 20.VI.2004, 2 ex., smykem květnaté potoční nivy; 5849C18; 5949A4; 5949A17: 20.VI.1995; 5949A23; 5949B11: 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B22; 6048B3: 7.V.1995, 3.V.1997, 2 ex., smykem v nivě řeky.
 3. Rhinoncus perpendicularis (Reich, 1797) – 5849C17; 5949A4; 6048B3.
 4. Rhynchaenus decoratus Germar, 1827 – 5849C1: 28.V.2006, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese. 5849C7; 5849C13: 4.V.1996; 5849C18: 20.VII.1996, 22.V.2005, poklepem vrby v nivě potoka; 5949B22; 6048B3: 7.V.1995.
 5. Rhynchaenus foliorum (O. F. Müller, 1776) – 5849C7; 5949A20: 27.VI.1997.
 6. Rhynchaenus pilosus (Fabricius, 1781) – 5849C7; 5849C24: 30.IV.1995, 6.VII.1996, poklepem dubu, 21.VI.1998; 5849D21: 18.VI.2008, poklepem dubu.
 7. Rhynchaenus populicola [= populi (Fabricius, 1793)] Silfverberg, 1977, – 5849C7: 24.VII.1999; 6048B3.
 8. Rhynchaenus quercus (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 6.VII.1996, 2 ex., poklepem dubu, 4.VIII.1996, 1 ex., poklepem dubu.
 9. Rhynchaenus rusci (Herbst, 1795) – 5849C7: 24.VII.1997, 18.VII.1999; 5849C24: 3.VIII.1997.
 10. Rhynchaenus salicis (Linnaeus, 1758) – 5849C1; 5849C7; 5849C12: 11.VI.1994; 5849C18 5849C24.
 11. Rhynchaenus signifer [= avellanae (Donovan, 1797)] (Creutzer, 1799) – 5849C24; 5849C25: 14.V.1995, 6.VII.1996; 5849D21: 18.VI.2008, poklepem dubu; 5949A4.
  Poznámka: vzácnější druh teplých doubrav (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
 1. Rhynchaenus stigma Germar, 1827 [? pseudostigma Tempere, 1982] – 5848D5; 5849C1; 5849C7; 5849C12; 5849C13: 20.VI.2004, 2 ex., smykem květnaté potoční nivy; 5849C18; 5849C24.
 2. Rhynchaenus testaceus O. F. Müller, 1776 – 5848D5: 1.V.2005, poklepem olše v PR, 8.X.2005, smykem v podmáčené olšině v PR; 5849C7: 4.V.1996, 3 ex., poklepem olše v nivě potoka.
 3. Rhynchites coeruleus (De Geer, 1775) – 5949A23.
 4. Rhynchites cupreus (Linnaeus, 1758) – 5849C24.
 5. Rhyncolus [= Eremotes] ater (Linnaeus, 1758) – 5849C7: 24.VI.1995; 5849C24: 20.V.2001, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu; 6048B8: 28.V.1995.
 6. Rutidosoma fallax (Otto, 1897) – 5849C7: 4.V.2002, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka.
 7. Sciaphilus asperatus (Bonsdorff, 1785) – 5848D5:24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR;  5849C1; 5849C11; 5849C13: 22.V.2004, 1 ex., smykem květnatých porostů podél lesní cesty; 5849C17; 5849C18: 3.IX.1995; 5849C19: 6.VII.1996; 5849C24; 5949A17; 5949B11: 6.VII.2005, smykem teplomilného trávníku; 5949B12; 6048B3; 6048B4: 27.VI.1987.
 8. Scleropterus serratus (Germar, 1824) – 5848D5: 9.X.2006, 1 ex., v prosevu rašeliníku v centru PR; 5849C1: 31.V.1998, 1 ex.
  Poznámka: v Čechách nehojný druh v zachovalejších lesních stanovištích (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
 1. Scythropus mustela (Herbst, 1797) – 5849C1; 5849C2: 7.V.2005, smykem ve smíšeném lese; 5849C7: 4.V.1996; 5849C24: 23.IV.1995, poklepem borovice, 30.IV.1995, 27.IV.1996; 5849C25: 8.V.1995, poklepem borovice; 5949A4.
 2. Sibinia subeliptica (Desbrochers, 1873) – 6048B8: 28.V.1995, 2 ex., smykem na teplomilné stráni.
  Poznámka: xerotermní druh na Dianthus carthusiarorum, ale celkem hojný v teplejších polohách (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
 1. Sirocalodes depressicollis (Gyllenhal, 1837) – 5949A17: 27.VI.1997, 1 ex.
 2. Sitona ambiguus Gyllenhal, 1834 – 6048B10.
 3. Sitona cylindricollis (Fahraeus, 1840) – 6048B8.
 4. Sitona hispidulus (Fabricius, 1776) – 5848D5: VIII.1994, 29.VI.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR, 22.X.2006, 1 ex., smykem mokřadních porostů v centru PR; 5849C1; 5849C6; 5849C13; 5849C24: 12.VIII.1995; 5949A4: 23.VII.1994; 5949A9; 5949B7; 5949B11:29.VIII.2004, 3 ex., smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 6048B3; 6048B8: 19.VIII.1995.
 5. Sitona humeralis Stephens, 1831 – 5848D5: 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 5849C6; 5849C11; 5849C13; 5849C23: 16.VIII.1994; 5849C24; 5949A4: 17.IX.1995; 5949A17; 5949B2: 23.IX.1995; 5949B11:29.VIII.2004, 4 ex., smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 5949B12; 5949B22; 6048B3; 6048B8: 19.VIII.1995.
 6. Sitona languidus Gyllenhal, 1834 – 6048B8.
 7. Sitona lepidus [= flavescens (Marsham, 1802)] Gyllenhal, 1834 – 5849C24: 27.VII.1995; 5849D21; 5949A4: 23.VII.1994; 6048B3.
 8. Sitona lineatus (Linnaeus, 1758) – 5849C13: 22.X.2005, smykem v nivě potoka; 5949A22; 5949B12; 6048B8: 15.V.1999.
 9. Sitona macularis (Marsham, 1902) – 5849C11: 24.VII.1995; 5849C12; 5849C13; 5949A4: 18.VI.1994; 5949B12: 21.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B3; 6048B8: 7.V.1995.
 10. Sitona puncticollis Stephens, 1831 – 5949A4: 23.VII.1994; 5949B11:29.VIII.2004, 3 ex., smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 6048B10.
 11. Sitona sulcifrons (Thumberg, 1798) – 5848D5: VI.1994; 5849C6; 5849C7; 5849C13: 22.V.2004, více ex., smykem květnatých porostů podél lesní cesty;5849C17; 5849C19; 5949A9; 5849C24; 5949A4: 23.VII.1994, 20.VIII.1994; 5949A10: 16.V.2004, více ex., smykem mokřadních porostů; 5949A22; 5949B2; 5949B11:29.VIII.2004, 3 ex., smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 5949B12: 21.VII.2002, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 19.VIII.1995.
 12. Sitona suturalis Stephens, 1831 – 5848D5: 1.V.2005, smykem v podmáčené olšině v PR, 9.X.2006, v prosevu rašeliníku v centru PR; 5849C1; 5849C6; 5849C7; 5849C11; 5849C12; 5849C13: 22.V.2004, více ex., smykem květnatých porostů podél lesní cesty, 22.X.2005, smykem v nivě potoka; 5849C17; 5849C18; 5849C19; 5849C24; 5949A4; 5949A10: 16.V.2004, 6 ex., smykem mokřadních porostů; 5949A17; 5949B7; 5949B11: 6.VII.2004, smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady, 29.VIII.2004, 3 ex., smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 5949B12: 21.VII.2002, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B3; 6048B4: 27.VI.1987; 6048B8: 19.VIII.1995.
 13. Sitophilus granarius (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 11.IV.2004, 1 ex., mrtvý v prosevu starých plev u krmelce; 5849C24; 5849D21.
  Poznámka: nepůvodní druh, v ČR pouze synantropní výskyt (sklady, sýpky aj.). Je schopen napadnout i žaludy dubů, výskyt ve volné přírodě nebyl zaznamenán.
 1. Smicronyx [= Micronyx] smreczynskii Solari, 1952 – 6048B3: 7.V.1995, 2 ex., smykem v nivě řeky.
 2. Stenocarus ruficornis (Stephens, 1831) – 5848D5; 5949A22; 5949B11: 30.V.2004, smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy; 5949B12: 21.VII.2002, 1 ex., smykem v nivě potoka; 6048B8.
 3. Stereocorynes truncorum (Germar, 1824) – 5849C17:29.VI.2008, 6 ex., pod dřevem položeným na starý bukový pařez; 5849C24: 23.VI.2001, 1 ex., v prosevu dutina dubu, 19.V.2002, 2 ex., v prosevu dutiny dubu, 17.VII.2002, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 18.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 5949A10: 8.V.2004, 1 ex., v prosevu trouchnivějícího dubového pařezu, 15.V.2004, 1 ex., v prosevu dutiny habru; 5949B11: 6.VII.2005, 1 ex., v prosevu dutiny habru.
 4. Stereonychus fraxini (De Geer, 1775) – 5849C13: 22.V.2005, poklepem jasanu; 5849C18; 5849C19: 3.VII.1994, více ex., poklepem jasanu, 21.V.1995; 6048B3; 6048B8.
 5. Strophosoma capitatum (De Geer, 1775) – 5849C1: 2.VIII.1995, 8.IX.1995; 5949C13; 6048B3; 6048B8.
 6. Strophosoma faber (Herbst, 1785) – 6048B3: 7.V.1995, 1 ex., smykem v nivě řeky.
 7. Strophosoma melanogrammum (Forster, 1771) – 5848D5: VI.1994; 5849C1; 5849C6; 5849C7: 4.V.1996; 5849C11; 5849C12; 5849C13; 5849C24; 5948B4; 5948B20; 5849D21; 5949A17; 5949B2; 6048B3; 6048B8.
 8. Tapinotus sellatus (Fabricius, 1794) – 5849C1 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849C7: 4.V.2002, 2 ex., smykem břehových porostů rybníka.
 9. Tanysphyrus lemnae lemnae (Paykull, 1792) – 5849C18: 25.V.2002, více ex., v prosevu okřehku; 5949B12: 26.IV.2004, 1 ex., v prosevu náplavu na břehu přehrady.
 10. Thryogenes [= Erirhinus] nereis (Paykull, 1800) – 5848D24: 21.VI.1996, více ex., smykem sítiny.
 11. Trachodes hispidus (Linnaeus, 1758) – 5949B8; 6048B4; 6048B8: 30.VIII.1997, 8 ex., v prosevu listí v doubravě, 11.VII.2003, více ex., poklepem suchých větví na zemi a v prosevu listí v teplomilné doubravě.
  Kategorie NT
  Poznámka: indikátor přirozeného lesa (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
 1. Trachyphloeus bifoveolatus (Beck, 1817) – 5949A4: 21.V.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VI.1995, 1 ex.; 5949A22; 5949B12: 26.IV.2004, 2 ex., v prosevu na úpatí teplomilné stráně; 6048B4: 27.VI.1987.
 2. Trichosirocalus troglodytes (Fabricius, 1787) – 5849C13: 20.VI.2004, 1 ex., smykem květnaté potoční nivy; 5849C18; 5949A4: 18.VI.1994; 5949B11: 16.V.2004, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B12.
 3. Tropiphorus elevatus [= carinatus (O. F. Müller, 1776)] (Herbst, 1795) – 5849C13: 28.IV.2002, 1 ex., smykem podrostu v lipové aleji, 22.X.2005, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 18.III.2007, 1 ex., v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C23: 2.IV.2006, 1 ex., v prosevu listí v nivě potoka.
 4. Tropiphorus terricola [= tomentosus (Marsham, 1802)] (Neuman, 1838) – 5849C13: 24.VI.2001, 1 ex., smykem podrostu podél lípového stromořadí; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; 6048B8: 18.V.1996.
  Kategorie NT
  Poznámka: vzácnější druh zachovalejších stanovišť (S. Benedikt, pers. comm., 2000).
 1. Tychius breviusculus Desbrochers, 1873 – 5849C19: 3.VII.1994, 2 ex.
 2. Tychius picirostris (Fabricius, 1787) – 5849C13: 20.VI.2004, 3 ex., smykem květnaté potoční nivy; 5849C18; 5849C24: 11.VI.1995; 5849D21; 5949A4; 5949A17; 5949A22; 5949B4; 5949B11: 30.V.2004, 4 ex., smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy, 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12: 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku; 5949B22; 6048B8.
 3. Tychius quinquepunctatus (Linnaeus, 1758) – 5949A22.
 4. Zacladus geranii [= affinis (Paykull, 1792)] (Paykull, 1800) – 5849C13; 5849C18; 5949B7: 21.VII.2003, 5 ex., smykem v nivě Lánského potoka; 5949B12; 6048B3; 6048B8.

  Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:
  Acalles comutatus Dieckmann, 1982
  Acalles hypocrita Boheman, 1837
  Apion aciculare Germar, 1817
  Apion flavimanum (Gyllenhal, 1833)
  Apion interjectum Desbrochers, 1895
  Apion melancholicum Wencker, 1864
  Apion oblivium Schilsky, 1902
  Apion ochropus Germar, 1818
  Apion opeticum Bach, 1854
  Apion vicinum Kirby, 1808
  Ceutorhynchus hirtulus Germar, 1824
  Cionus alauda (Herbst, 1784)
  Cossonus cylindricus (C. R. Sahlberg, 1835)
  Cotaster uncipes (Boheman, 1838)
  Donus oxalidis (Herbst, 1795)
  Doydirhynchus [= Diodyrhynchus] austriacus (Olivier, 1807)
  Gymnetron bipustulatum (Rossi, 1792)
  Hadroplontus trimaculatus (Fabricius, 1775)
  Larinus brevis (Herbst, 1795)
  Othiorhynchus scaber (Linnaeus, 1758)
  Othiorhynchus subdentatus Bach, 1854
  Pelenomus qudricorniger [= quadricornis (Gyllenhal, 1813)] (Colonelli, 1986)
  Rhinoncus henningsi Wagner, 1936
  Rhynchaenus signifer [= avellanae (Donovan, 1797)] (Creutzer, 1799)
  Scleropterus serratus (Germar, 1824)
  Sibinia subeliptica (Desbrochers, 1873)
  Strophosoma faber (Herbst, 1785)
 
 
 1. Cybocephalus politus (Gyllenhal, 1813) – 5849C24: 6.VII.1996, 1 ex., smykem travnatých porostů.
 
 
 1. Dascillus cervinus (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 9.VI.2001, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5949A17: 26.VI.1990, 2 ex., smykem ve svahové habřině, 21.VI.1997, 1 ex., smykem ve svahové habřině; 5949B7: 10.VII.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., smykem v doubravě; 6048B4: 27.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě; 6048B8: 27.VI.1987, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 24.VI.1990, 1 ex., smykem v doubravě, 21.VI.1991, 1 ex., smykem v doubravě, 20.VI.1992, 2 ex., smykem v doubravě, 26.VI.1997, 1 ex., smykem v doubravě, 13.VI.1999, 1 ex., smykem v doubravě.
 
 
 1. Aplocnemus impressus (Marsham, 1802) – 5849C24: 23.XI.1997, 1 ex., pod kůrou stojícího dubu; 6048B8: 24.V.1993, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 7.V.1995, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 2. Aplocnemus nigricornis (Fabricius, 1792) – 5848D5: 6.XI.2005, 1 ex., v prosevu staré trávy v centru PR; 5849C1: 31.V.1998, 1 ex., poklepem smrku, 2.V.1999, 3 ex., poklepem smrku; 5849C13: 17.V.1998, 1 ex., poklepem smrku, 5.XI.2005, 1 ex., v prosevu starého sena na okraji lesa, 8.IV.2006, 1 ex., v prosevu starého sena na okraji lesa; 5849C24: 23.IV.1995, 2 ex., poklepem borovice, 30.IV.1995, 2 ex., poklepem borovice, 21.V.1995, 1 ex., poklepem borovice 6.VII.1996, 1 ex., poklepem borovice, 1.VI.1997, 2 ex., poklepem borovice, 13.VI.1998, 1 ex., poklepem smrku; 5949A4: 18.VI.1994, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 3. Aplocnemus tarsalis (C. R. Sahlberg, 1822) – 5849C1: 31.V.1998, 3 ex., poklepem smrku; 5849C7: 31.V.1999, 1 ex., poklepem zasychající borovice.
 4. Danacea nigritarsis (Küster, 1850) – 5849C13: 22.VII.2001, více ex., poklepem kvetoucí lípy; 5849C24: 5.VII.1994, více ex., poklepem kvetoucí lípy; 5949A4: 27.VII.1995, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 12.VIII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.VI.1996, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 12.VII.1997, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 11.VIII.2000, 12 ex., poklepem kvetoucího bodláku; 5949B2; 5949B11: 6.VII.2004, více ex., smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12: 10.VII.2001, více ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 6 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku; 6048B8: 7.V.1995, 2 ex., smykem v doubravě.
 5. Danacea pallipes (Panzer, 1793) – 5849C24: 5.VII.1993, více ex., poklepem kvetoucí lípy; 5949A4: 3.VI.2001, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A10: 25.IV.2009, poklepem kvetoucí trnky; 5949B11: 6.VII.2004, více ex., smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12: 10.VII.2001, více ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 28.V.1995, 1 ex., smykem v doubravě, 19.IV.1997, více ex., poklepem kvetoucí střemchy v nivě řeky.
 6. Dasytes aerosus Kiesenwetter, 1867 – 5849C18: 4.VII.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 21.V.1995, 2 ex., smykem travnatých porostů, 3.VII.1996, 3 ex., smykem travnatých porostů, 21.VI.1998, 1 ex., na světlo, 13.V.2000, 3 ex., poklepem dubu, 17.V.2002, 6 ex., na světlo; 5949B12: 25.V.2008, smykem v dubohabřině; 6048B8: 7.V.1995, 1 ex., smykem v doubravě, 15.V.1999, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 13.VI.1999, 2 ex., smykem v doubravě; 6048D20: 26.VI.2006, 17.V.2007, 1 ex., vše ve světelném lapači.
 7. Dasytes niger (Linnaeus, 1761) – 5848D24: 21.VI.1996, 1 ex., smykem lučních porostů; 5849C1: 2.VIII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě, 19.V.2001, 2 ex., smykem ve smíšeném lese; 5849C7; 5849C12: 24.VII.1995, 3 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C13: 23.VI.2001, 1 ex., smykem ve smíšeném lese, 20.VI.2004, 2 ex., smykem květnaté potoční nivy; 5849C18: 5.VII.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 4.VI.1993, 2 ex., smykem travnatých porostů, 5.VII.1993, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy, 3.VII.1994, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy, 23.VII.1994, 4 ex., poklepem dubu, 15.VI.1996, 3 ex., smykem travnatých porostů, 1.VI.1997, 2 ex., poklepem smrku, 13.VI.1998, 2 ex., poklepem smrku, 3.VII.1998, 4 ex., poklepem kvetoucí lípy, 2.VII.2000, 2 ex., poklepem smrku; 5949A4: 18.VI.1995, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 11.VIII.2000, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 3.VI.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A10: 15.V.2004, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B2; 5949B6; 5949B11: 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12: 10.VII.2001, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 25.V.2008, smykem v dubohabřině, 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku; 6048B3: 29.VI.1997, 3 ex., smykem v nivě řeky; 6048B8: 24.V.1993, 4 ex., poklepem kvetoucí lípy, 28.V.1995, 4 ex., smykem v doubravě, 25.VI.1995, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.V.1996, 2 ex., smykem v doubravě; 6048D20: 26.VI.2006, ve světelném lapači.
 8. Dasytes obscurus Gyllenhal, 1813 – 5849C1: 12.VI.2005, 1 ex., poklepem smrku; 5849C19: 8.VI.2003, 1 ♂, ve světelném lapači; 5849C24: 29.V.2004, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C7: 31.V.1999, 3 ex., poklepem zasychající borovice; 6048D20: 20.V.2007, 1 ex., 8.VI.2007, 2 ex., 14.VI.2007, 1 ex., vše ve světelném lapači.
 9. Dasytes plumbeus (O. F. Müller, 1776) – 5848D5: 16.VII.1996, 7 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 5848D24: 21.VI.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C1: 31.V.1998, 3 ex., smykem na lesní cestě, 13.VII.2001, 3 ex., smykem na lesní cestě; 5849C6: 5.X.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C7: 24.VI.1995, 4 ex., smykem na lesní cestě, 20.V.2001, 6 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 23.VI.2001, 2 ex., smykem v bučině; 5849C17: 7.VII.1997, 3 ex., smykem ve smíšeném lese; 5849C18: 4.VII.1996, 3 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19: 8.VI.2003, 2 ex., 18.VI.2003, 1 ex., 4.VI.2004, 4 ex., 11.VI.2004, 4 ex., 18.VI.2004, 2 ex., 25.VI.2004, 6 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 4.VI.1994, více ex., smykem travnatých porostů, 3.VII.1994, více ex., poklepem kvetoucí lípy, 23.VIII.1996, 4 ex., smykem travnatých porostů, 13.VI.1998, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy, 11.VII.2006, 2 ex., na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, více ex., smykem travnatých porostů, 9.VI.2004, 1 ex., na světlo; 5949A4: 23.VI.1996, 7 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A8: 5.VII.1995, 7 ex., smykem na lesní pasece; 5949A10: 15.V.2004, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A17: 20.VI.1995, více ex., smykem v nivě potoka, 5.VII.1995, 12 ex., smykem ve svahové habřině, 21.VI.1997, více ex., smykem ve svahové habřině; 5949B2; 5949B7: 10.VII.2001, 6 ex., smykem v nivě potoka; 5949B12: 21.VII.2002, více ex., smykem v nivě potoka, 8.VI.2002, více ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 25.VI.1995, 4 ex., smykem v doubravě; 6048D20: 20.V.2007, 1 ex., 5.VI.2007, 1 ex., 14.VI.2007, 2 ex., 8.VI.2008, 3 ex., 17.VI.2008, 3 ex., 2.VII.2008, 1 ex., 4.VII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
 10. Dolichosoma lineare (Rossi, 1792) – 5848D5: 20.VII.1993, 2 ex., smykem ve smíšeném lese na lesní cestě podél PR; 5849C7: 24.VI.1995, 2 ex., smykem ve smíšeném lese; 5849C11: 24.VII.1995, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; 5849C13: 23.VI.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 12.VIII.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C24: 9.VIII.1991, 3 ex., smykem travnatých porostů, 4.VI.1993, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.VI.1995, 2 ex., smykem travnatých porostů, 20.VII.1995, 2 ex., smykem travnatých porostů; 5949A4: 28.VI.1995, 4 ex., smykem na teplomilné stráni, 27.VII.1995, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 12.VIII.1995, 6 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.V.1999, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A17: 21.V.1992, 3 ex., smykem ve svahové habřině; 5949A22: 21.V.1992, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě, 6.VII.2004, 3 ex., smykem teplomilných travnatých porostů, 3.VI.2006, smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12: 10.VII.2001, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku; 6048B8.
 11. Trichoceble memnonia (Kiesenwetter, 1861) – 5848D5: 23.VI.2004, 1 ex., v letu ve smíšeném lese; 5849C24: 4.VI.1993, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 3.VII.1994, 5 ex., poklepem kvetoucí lípy, 17.VIII.1996, 1 ex., smykem travnatých porostů, 6.VII.1996, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy, 21.VI.1997, 2 ex., poklepem borovice, 13.VI.1998, 3 ex., poklepem smrku, 1.VIII.1998, 1 ex., poklepem borovice, 7.VI.1999, 1 ex., poklepem borovice, 20.VI.1999, 2 ex., poklepem borovice, 3.VI.2001, 1 ex., poklepem smrku, 9.VI.2001, 1 ex., poklepem borovice, 17.VI.2001, 1 ex., poklepem borovice; 5949A4: 23.VI.1996, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5949A10: 1.VI.2003, 1 ex., poklepem dubu.
 
 
 1. Anthrenus fuscus Olivier, 1789 – 5849C11; 5849C24: 23.VI.2001, 1 ex.; 5949B7: 21.VII.2003, 3 ex., smykem v nivě Lánského potoka; 5949B12: 21.VII.2002, 2 ex., smykem v nivě potoka.
 2. Anthrenus museorum Linnaeus, 1761 – 5849C13: 22.VII.2001, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; 5849C24: 9.VII.2000, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5949B12: 21.VII.2002, 2 ex., smykem v nivě potoka.
 3. Anthrenus pimpinellae Fabricius, 1775 – 5849C24: 9.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu; 6048B8: 13.VI.1999, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 4. Anthrenus scrophulariae (Linnaeus, 1758) – 6048B8: 17.V.1997, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 5. Attagenus pelio (Linnaeus, 1758) – 5849C11: 17.X.2004, 1 ex., v prosevu sena ve stodole; 5849C24: 23.IV.1995, 2 ex., poklepem borovice, 21.V.1986, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 3.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu, 19.V.2002, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 8.V.2009, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 10.V.2003, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 28.V.1995, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.V.1997, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.V.2001, 1 ex., poklepem dubu.
 6. Attagenus punctatus (Scopoli, 1772) – 5849C24: 5.VI.1978, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.IV.1998, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 1.VI.1997, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 19.V.2002, 5 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C25: 6.VI.1987, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1988, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B3: 30.IV.1989, 2 ex., poklepem kvetoucí hrušně; 5949B11: 15.IV.2007, poklepem kvetoucí trnky; 6048B8: 28.V.1995, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 15.V.1999, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 7. Ctesias serra (Fabricius, 1792) – 5849C24: 26.VI.1999, 2 ex., poklepem dubu.
 8. Dermestes frischii Kugelann, 1792 – 5849C24: 19.I.2003, 1 ex., pod kůrou padlého dubu.
 9. Dermestes haemorrhoidalis Küster, 1852 – 5849D21: 19.VI.2002, 1 ex., na světlo.
 10. Dermestes lardarius Linnaeus, 1758 – 5849C19: 4.V.2004, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 27.IV.1996, 3 ex., v prosevu opuštěného hnízda včel v dutině dubu po jeho rozlomení; 5949B8: 18.III.1994, 2 ex., poklepem staré plodnice Fomes fomentarius.
 11. Dermestes murinus Linnaeus, 1758 – 5849C24: 27.IV.1997, 6 ex., na kadaveru, 10.V.1997, více ex., na kadaveru, 1.VI.1997, 3 ex., na kadaveru; 5949A4: 6.V.2007, ve feromonovém lapači na kůrovce; 6048D20: 26.VI.2006, ve světelném lapači.
 12. Globicornis corticalis (Eichhoff, 1863) – 6048B9: 13.V.1986, 1 ex., poklepem suchého dubu; 6048D1: 18.V.1989, 1 ex., v prosevu dutiny dubu.
 1. Globicornis nigripes (Fabricius, 1792) – 5849C24: 9.VI.2001, 1 ex., poklepem suchých dubových větví, 8.V.2009, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., smykem na úpatí teplomilné doubravy, 21.V.2005, 1 ♂, 2 ♀♀, poklepem kvetoucího hlohu.
 2. Megatoma undata (Linnaeus, 1758) – 5849C1: 10.V.2009, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C2: 17.VI.2006, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 8.VII.2006, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 24.V.1988, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.VII.1988, 1 ex., poklepem lípy, 23.IV.1995, 1 ex., poklepem borovice, 23.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 19.V.2002, 1 ex., poklepem suchého dubu; 5949A24: 18.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B7: 17.V.1987, 1 ex., poklepem habru; 6048B8: 2.V.1987, 1 ex., poklepem habru.
 3. Trinodes hirtus (Fabricius, 1781) – 5849C19: 3.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 1.VII.1989, 2 ex., v prosevu dubového trouchu, 27.VI.1992, 1 ex., poklepem suchého dubu, 4.VI.1993, 5 ex., poklepem suché břízy, 7.VII.1996, 6 ex., poklepem dubu, 17.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu, 1.VII.2001, 1 ex., poklepem dubu.
 4. Trogoderma glabrum (Herbst, 1783) – 5849C24: 6.VII.1996, 1 ex., poklepem dubu, 3.VIII.1997, 1 ex., poklepem dubu.
 
 
 1. Laricobius erichsoni Rosenhauer, 1846 – 5849C24: 23.IV.1995, 1 ex., poklepem borovice.
  Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:
  Laricobius erichsoni Rosenhauer, 1846
 
 
 1. Acilius sulcatus (Linnaeus, 1758) – 5849C7: 14.IX.1992, 2 ex., při břehu rybníka.
        Skupina E
 1. Agabus affinis (Paykull, 1798) – 5848D5: 30.III.2003, 3 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy, 26.IV.2003, 5 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy, 16.VI.2005, v prošlapu mokřadních porostů na přítoku do rybníčka na prameni Klíčavy.
        Skupina A
 1. Agabus bipustulatus (Linnaeus, 1767)5849C18: 23.VIII.1993, 3 ex., v tůňce v podmáčené olšině; 5849C24: 17.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., v tůňce na podmáčené louce; 5949B9: 11.X.1992, 2 ex., v přechodně zatopené prohlubni na lesní cestě ve smíšeném lese.
        Skupina E
 1. Agabus congener (Thunberg, 1794) – 5848D5: 26.IV.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy; 5849C24: 10.VIII.1993, 1 ex., v přechodné tůňce na pastvině.
        Skupina E
 1. Agabus melanarius Aubé, 1836 – 5848D5: 30.IV.2005, v prosevu staré trávy v podmáčené olšině v PR, 26.VI.2005, 1 ex., v přechodné tůňce na lesní cestě podél PR; 5849C1: 7.V.2005, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 1.V.2006, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 4.V.2008, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 6.IV.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 13.IV.2009, 6 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 3.V.2009, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 10.V.2009, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce.
        Skupina E
 1. Agabus sturmii (Gyllenhal, 1808) – 5849C13: 7.XI.1992, 4 ex., při břehu rybníka; 5849C18: 23.VIII.1992, 3 ex., v tůňce v podmáčené olšině, 5.IX.1992, 2 ex., v tůňce v podmáčené olšině.
        Skupina E
 1. Agabus undulatus (Schrank, 1776) – 5848D5: 30.III.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy, 26.IV.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy; 5849C13: IV.1981, 2 ex., při břehu rybníka; 5849C18: 23.VIII.1992, 4 ex., v tůňce v podmáčené olšině; 5849D21: 27.VII.2005, zaplavené břehové porosty rybníka; 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., v tůňce na podmáčené louce.
        Skupina E
 1. Colymbetes fuscus (Linnaeus, 1758) – 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., v tůňce na podmáčené louce.
        Skupina E
 1. Dytiscus marginalis Linnaeus, 1758 – 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo.
        Skupina E
 1. Graptodytes pictus (Fabricius, 1787) –5849C7: 2.IX.1992, 4 ex., při břehu rybníka; 5949B4: 1.IX.1996, 2 ex., při břehu rybníka; 5949B12: 10.VII.2001, 4 ex., při břehu přehrady.
        Skupina E
 1. Hydaticus seminiger (De Geer, 1774) – 5848D5: 26.IV.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy; 5849C18: 23.VIII.1992, 2 ex., v tůňce v podmáčené olšině, 2.IX.1992, 1 ex., v tůňce v podmáčené olšině.
        Skupina E
 1. Hydroglyphus [= Guignotus] geminus [= pusillus (Fabricius, 1781)] (Fabricius, 1781) – 5848D5: 26.IV.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy; 5849C7: 14.IX.1992, 3 ex., při břehu rybníka; 5849C24: 21.VI.1998, 2 ex., na světlo, 20.VI.2007, na světlo, 16.VII.2007, na světlo; 5849C25: 14.VI.2006, 1 ex., na světlo; 5949A4: 28.VI.2003, 1 ex., na světlo, 3.VIII.2003, 1 ex., na světlo, 1.VII.2008, na světlo; 5949A10: 1.V.2003, více ex., v přechodné tůňce v nivě potoka.
        Skupina E
 1. Hydroporus angustatus Sturm, 1835 – 5848D5: 26.IV.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy; 5849C1: 2.IX.1992, 4 ex., v tůňcezarostlé rašeliníkem; 5849C24: 30.VII.1990, 1 ex., na světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo.
        Skupina E
 1. Hydroporus erythrocephalus (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 30.III.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy, 26.IV.2003, 3 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy; 5848D24: VIII.1992, více ex., v trvale zatopené pískovně.
        Skupina E
 1. Hydroporus incognitus Sharp, 1869 – 5848D5: 26.IV.2003, 2 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy; 5849C1: 2.IX.1992, 3 ex., v tůňce zarostlé rašeliníkem; 5849C7: 2.IX.1992, více ex., při břehu rybníka, 14.IX.1992, více ex., při břehu rybníka, 22.VIII.1993, 5 ex., v přechodně zatopené prohlubňi na lesní cestě ve smíšeném lese.; 5849C18: 5.IX.1992, 6 ex., v tůňce v podmáčené olšině, 23.VIII.1992, 3 ex., v tůňce v podmáčené olšině, 26.VIII.1993, více ex., v tůňce v podmáčené olšině; 5849C24: 30.VII.1990, 3 ex., na světlo, 21.VI.1997, 2 ex., na světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., v tůňce na podmáčené pastvině; 5949B9: 11.X.1992, 5 ex., v přechodně zatopené prohlubňi na lesní cestě ve smíšeném lese.
        Skupina E
 1. Hydroporus marginatus (Duftschmid, 1805) – 5849C1: 2.IX.1992, 2 ex., v tůňce zarostlé rašeliníkem.
        Skupina E
 1. Hydroporus melanarius Sturm, 1835 – 5849C1: 2.IX.1992, 1 ex., v tůňce zarostlé rašeliníkem.
        Skupina A
 1. Hydroporus memnonius Nicolai, 1822 – 5848D5: 26.IV.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy, 26.VII.2003, 1 ex., v tůňce v mokřadních porostech v PR, 26.VI.2005, v přechodné tůňce na lesní cestě podél PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 2.IX.1992, 2 ex., v tůňce zarostlé rašeliníkem; 5949B9: 11.X.1992, 1 ex., v přechodně zatopené prohlubňi na lesní cestě ve smíšeném lese.
        Skupina E
 1. Hydroporus nigrita (Fabricius, 1792) – 5849C18: 5.IX.1992, 4 ex., v tůňce v podmáčené olšině; 5949B9: 11.X.1992, 6 ex., v přechodně zatopené prohlubňi na lesní cestě ve smíšeném lese.
        Skupina E
 1. Hydroporus palustris (Linnaeus, 1761) – 5848D5: 26.IV.2003, 2 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy; 5849C1: 13.IV.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C18: 25.V.2002, 1 ex., v nezastíněné tůňce s okřehkem v nivě potoka; 5849C19: 13.VIII.2003, 1 ex., imaturní ve světelném lapači; 5849D21: 8.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A4: 1.VII.2008, na světlo.
        Skupina E

21.    Hydroporus gyllenhalii [= piceus aut. nec Stephens, 1828] Schiödte, 1841 – 5849C1: 2.IX.1992, 4 ex., v tůňce zarostlé rašeliníkem.

        Skupina A
 1. Hydroporus planus (Fabricius, 1781) – 5849C18: 5.IX.1992, 8 ex., v tůňce v podmáčené olšině, 25.V.2002, 3 ex., v nezastíněné tůňce s okřehkem v nivě potoka; 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., v tůňce na podmáčené louce; 5949B9: 11.X.1992, více ex., v přechodně zatopené prohlubňi na lesní cestě ve smíšeném lese.
        Skupina E
 1. Hydroporus tristis (Paykull, 1798) – 5848D5: 26.IV.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy, 26.VII.2003, 5 ex., v tůňce v mokřadních porostech na prameni Klíčavy.
        Skupina E
 1. Hydroporus umbrosus (Gyllenhal, 1808) – 5848D5: 30.III.2003, 2 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy, 26.IV.2003, 2 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy.
        Skupina E
 1. Hygrotus [= Coelambus] impressopunctatus (Schaller, 1783) – 5849C18: VIII.1985, 3 ex., na světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A4: 7.VIII.2004, 1 ex., na světlo; 5949A10: 1.V.2003, více ex., v přechodné tůňce v nivě potoka.
        Skupina E
 1. Hygrotus inaequalis (Fabricius, 1776) – 5848D5: 26.IV.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy; 5849C18: 23.VIII.1992, 2 ex., v tůňce v podmáčené olšině, 25.V.2002, 5 ex., v nezastíněné tůňce s okřehkem v nivě potoka.
        Skupina E
 1. Hygrotus [= Coelambus] nigrolineatus (Steven, 1808) – 5849C24: 30.VII.1990, 2 ex., na světlo.
        Skupina E, kategorie VU
 1. Hygrotus versicolor (Schaller, 1783) – 5949A10: 1.V.2003, více ex., v tůňce na podmáčené pastvině.
        Skupina E
 1. Hyphydrus ovatus (Linnaeus, 1761) – 5848D5: 29.III.2003, 2 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy; 5849C1: 29.VIII.1992, více ex., při břehu rybníka, 3.VIII.2003, 4 ex., při břehu rybníka; 5849C7: 14.IX.1992, 4 ex., při břehu rybníka; 5849C12: 7.IX.1992, 6 ex., při břehu rybníka; 5849C18: 5.IX.1992, 1 ex., v tůňce v podmáčené olšině; 5949A10: 1.V.2003, více ex., v přechodné tůňce a při břehu rybníka v nivě potoka.
  Skupina E
 2. Ilybius ater (De Geer, 1774) – 5849C25: 7.VIII.2008, 1 ex., ve staré bučině na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, 2 ex., na světlo, 29.VII.2002, 2 ex., na světlo; 5949A4: 3.VIII.2003, 1 ex., na světlo; 5949B12: 24.VII.2002, 1 ex., na světlo.
        Skupina E
 1. Ilybius chalconotus (Panzer, 1796) – 5848D5: 26.VI.2005, v přechodné tůňce na lesní cestě podél PR; 5849C24: 10.VIII.1993, 1 ex., v přechodné tůňce na pastvině; 5949B9: 11.X.1992, 1 ex., v přechodně zatopené prohlubňi na lesní cestě ve smíšeném lese.
        Skupina E
 1. Ilybius crassus C. G. Thomson, 1854 5848D5:26.IV.2003, 2 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy.
        Skupina R, kategorie VU
 1. Ilybius fenestratus (Fabricius, 1781) – 5848D16: 11.IX.1992, 1 ex., při břehu rybníka; 5848D24: 11.VIII.1993, 3 ex., v trvale zatopené pískovně; 5849C18: IV.1981, 3 ex., v tůňce v podmáčené olšině, 26.VIII.1992, 2 ex., v tůňce v podmáčené olšině, 2.IX.1992, 4 ex., v tůňce v podmáčené olšině.
        Skupina E
 1. Ilybius fuliginosus (Fabricius, 1792) – 5849C18: 26.VIII.1992, 3 ex., v tůňce v podmáčené olšině, 2.IX.1992, 2 ex., v tůňce v podmáčené olšině, 22.VIII.1993, 1 ex., v tůňce v podmáčené olšině, 6.IX.2008, 1 ex., mezi vodní vegetací na pomale tekoucím úseku Klíčovského potoka; 5849C19: 20.VII.2003, 1 ex., 17.VIII.2003, 1 ex., 14.VI.2005, 1 ex., vševe světelném lapači; 5849C24: 30.VII.1990, 1 ex., 10.VII.1991, 2 ex., vše na světlo; 5849C25: 26.VII.2008, na světlo; 5849D21: 24.VII.2001, 3 ex., 18.VI.2002, 4 ex., 8.VII.2002, 1 ex., 29.VII.2002, 6 ex., 21.VI.2006, 1 ex., vše na světlo; 5949A4: 18.VI.2002, 2 ex., na světlo; 5949A10: : 1.V.2003, více ex., v přechodné tůňce v nivě potoka; 6048D20: 17.VIII.2006, ve světelném lapači.
        Skupina E
 1. Ilybius guttiger (Gyllenhal, 1808) – 5848D5: 26.IV.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy; 5849C18: 23.VIII.1992, 2 ex., v tůňce v podmáčené olšině; 5849C19: 11.VI.2003, 1 ex., ve světelném lapači.
        Skupina E
 1. Ilybius quadriguttatus [= obscurus (Marsham, 1802)] (Boisduval & Lacordaire, 1835) – 5848D24: 11.VIII.1993, 2 ex., v trvale zatopené pískovně; 5949A4: 18.VI.2002, 2 ex., na světlo.
        Skupina E
 1. Laccophilus hyalinus (De Geer, 1774) – 5849C13: 7.XI.1992, více ex., při břehu nově zatopeného rybníka po třech letech; 5949B12: 10.VII.2001, více ex., při břehu přehrady, 22.VIII.2007, více ex., při břehu přehrady.
        Skupina E
 1. Laccophilus minutus (Linnaeus, 1758) – 5849C7: 14.IX.1992, 6 ex., při břehu rybníka, 1.VIII.1999, 1 ex., v periodické tůňce v lese; 5849C24: VII.1990, 1 ex., na světlo, 3.VII.1994, 1 ex., na světlo; 5949A4:23.VII.2004, 1 ex., na světlo; 5949B12: 10.VII.2001, 3 ex., na světlo.
        Skupina E
 1. Platambus maculatus (Linnaeus, 1758) – 5849C7: 2.IX.1992, 3 ex.,při břehu rybníka; 5849C18: IX.1992, 4 ex., promíváním štěrkového dna potoka, 6.IX.2008, 3 ex., při břehu na pomale tekoucím úseku Klíčovského potoka; 5849C22: 26.VIII.1992, více ex., při břehu rybníka; 5949A4: 5.VI.2005, 2 ex., čeřením kamenitopísčitých břehů potoka.
        Skupina E
 1. Rhantus exsoletus (Forster, 1771) – 5849D21: 8.VII.2002, 4 ex., na světlo, 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A10: 1.V.2003, 2 ex., v tůňce na podmáčené louce.
        Skupina E
 1. Rhanthus frontalis Marsham, 1802 – 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo.
        Skupina E
 1. Rhantus frontalis [= notatus (Fabricius, 1781)] (Marsham, 1802) – 5949A4: 7.VIII.2004, 1 ex., na světlo.
        Skupina E
 1. Rhanthus suturalis [= pulverosus (Stephens, 1828)] Mac Lay, 1825 – 5848D5: 30.III.2003, 2 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy, 26.IV.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy; 5849C13: 7.XI.1992, 4 ex., při břehu nově zatopeného rybníka po třech letech; 5849C19: 10.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., v tůňce na podmáčené louce.
        Skupina E
 
 
 1. Actenicerus siaelandicus (O. F. Müller, 1764) – 5848D5: 14.VI.1992, 3 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 9.V.1993, 17 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 11.VI.1994, 16 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 5849C7: 16.V.1993, 3 ex., smykem v nivě potoka; 5849C12; 5849C13: 4.V.1996, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C17: 7.VII.1997, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 25.V.2002, 4 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: VI.1975, více ex., smykem travnatých porostů, 23.V.1986, 12 ex., smykem travnatých porostů, 12.VI.1987, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1988, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 7.VI.1988, 2 ex., poklepem dubu, 20.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.V.1992, 5 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.VI.1992, 6 ex., smykem travnatých porostů, 5.VII.1993, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5849C25; 5949A4: 12.V.1993, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D6: 18.V.1989, 3 ex., smykem lučních travnatých porostů; 6049A2: 28.V.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka.
 2. Adrastus axillaris Erichson, 18415949A4: 18.VI.1995, 1 ex., poklepem lípy na úpatí teplomilné stráně a nivy potoka, 23.VI.1996, 2 ex., poklepem lípy na úpatí teplomilné stráně a nivy potoka, 3.VI.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 25.VII.2004, 1 ex., poklepem lípy na teplomilné stráni, 1.VII.2008, poklepem kvetoucí lípy; 5949B7: 10.VII.2001, 8 ex., poklepem olše v nivě potoka; 5949B11: 4.VII.2004, 2 ex., smykem teplomilných travnatých porostů, 25.VII.2004, 6.VII.2005, smykem teplomilného trávníku; 5949B12: 6.VII.2002, 16 ex., poklepem olše v nivě potoka a babyky a habru na přilehlé stráni, 10.VII.2002, 18 ex., poklepem olše v nivě potoka, 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku.
 3. Adrastus montanus (Scopoli, 1763) – 5949A4: 1.VII.2008, poklepem kvetoucí lípy; 5949B12: 10.VII.2002, 1 ex., poklepem olše v nivě potoka, 6.VII.2005, 1 ex., poklepem olše v nivě potoka.
        Kategorie EN
 1. Adrastus pallens (Fabricius, 1792) – 5849C1: 2.VIII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese.
 2. Agriotes acuminatus (Stephens, 1830)5849C7: 5.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C12: 16.V.1993, 1 ex., smykem v nivě potoka, 23.VI.2001, 2 ex., smykem v bučině; 5849C13; 5849C17: 26.IV.1998, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 16.VII.1988, 1 ex., poklepem dubu, 6.VI.1989, 2 ex., poklepem dubu, 27.VI.1992, 6 ex., poklepem dubu, 5.VII.1993, 3 ex., poklepem dubu, 13.VI.1998, 1 ex., poklepem dubu, 19.V.2002, 17 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C25: 1.V.1988, 1 ex., poklepem buku, 24.V.1988, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 1.V. 2003 smykem podrostu v kamenité bučině v PR; 5949A17: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A23: 8.VI.1991, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B4: 24.VII.1988, 1 ex., na světlo; 5949B7: 25.V.2008, poklepem kvetoucího hlohu; 5949C23: 24.VI.1990, více ex., poklepem kvetoucí udatny; 6048B4: 21.VI.1987, 1 ex., poklepem buku, 25.IV.1999, 2 ex., poklepem habru; 6048B8: 17.V.1989, více ex., poklepem dubu, 13.V.1990, 24.VI.1990, 7.V.2000, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.V.2001, 1 ex., poklepem dubu; 6048D6: 18.V.1989, 6 ex., poklepem dubu; 6049A6: 4.V.1990.
 1. Agriotes lineatus (Linnaeus, 1767)5849C18: 5.VII.1994, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 14.VII.1992, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy, 22.VIII.1996, 2 ex., smykem travnatých porostů, 17.VI.2001, 1 ex., v prosevu staré trávy; 5849C25: VII.1975, 1 ex., smykem travnatých porostů, VI.1976, 1 ex., smykem travnatých porostů, 24.V.1988, 2 ex., smykem travnatých porostů; 5949A4: 14.VII.1985, 1 ex., smykem travnatých porostů na teplomilné stráni, 18.VI.1995, 3 ex., smykem travnatých porostů v nivě potoka; 6048B8: 7.V.1995, 3 ex., smykem travnatých porostů v nivě řeky; 6049A2: 28.V.1995, 1 ex., smykem podmáčených travnatých porostů.
 2. Agriotes obscurus (Linnaeus, 1758)5848D5: 16.V.1993, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR; 5849C1: 2.V.1999, 1 ex., smykem na lesní cestě, 12.IV.2009, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C6: 6.VI.1992, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C7: 16.V.1993, 3 ex., smykem v nivě potoka, 23.III.1996, 1 ex., pod kamenem na louce v nivě potoka; 5849C11: 24.VII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C12: 24.IV.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C13: 17.VIII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě, 23.IV.2005, 9 ex., v prosevu starého sena u seníku; 5849C19: 3.VI.1995, 3 ex., smykem podmáčených porostů v nivě potoka; 5849C21: 24.IV.1992, 2 ex., pod kamenem na polní cestě; 5849C24: 25.VI.1988, 1 ex., smykem travnatých porostů, 8.V.1989, 1 ex., smykem travnatých porostů, 26.V.1989, 2 ex., smykem travnatých porostů, 20.VI.1989, 1 ex., smykem travnatých porostů, 5.VII.1993, 4 ex., smykem travnatých porostů, 23.VIII.1996, 2 ex., smykem travnatých porostů, 20.V.2001, 1 ex., pod dřevem na pastvině; 5849C25: IV.1975, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni; 5949A4: IV.1982, 2 ex., pod kameny na teplomilné stráni, 9.V.1993, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5949A17: 8.VI.1991, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5949B3: 30.VI.1987, 1 ex., smykem travnatých porostů v nivě řeky, 20.VI.1992, 4 ex., smykem v nivě řeky, 7.V.1995, 8 ex., smykem v nivě řeky, 3.V.1997, 2 ex., smykem v nivě řeky; 5949B11: 6.VII.2004, smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 5949B22: 21.V.1992, 1 ex., smykem travnatých porostů v nivě potoka; 6048B3, 6048B8: 17.V.1989, 1 ex., smykem v doubravě, 18.V.1996, 1 ex., smykem v doubravě.
 3. Agriotes pilosellus (Schönherr, 1817)5849C17: 26.IV.1998, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 5.VII.1987, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19: 3.VI.1995, 2 ex., smykem podmáčených travnatých porostů v nivě potoka; 5849C24: 9.V.1987, 1 ex., smykem travnatých porostů, 20.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C25: 30.V.1987, 1 ex., poklepem habru, 21.V.1988, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: VI.1982, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 9.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.VI.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka, 23.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A17: 8.VI.1991, 2 ex., smykem ve svahové habřině; 5949B12; 5949C18: 5.V.2003, 1 ex., na světlo(I. Novák lgt.); 6048B3; 6048B8: V.1982, 2 ex., smykem v doubravě, VII.1980, 20 ex., poklepem kvetoucího okolíku, 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, 28.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 15.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 28.V.1995, 2 ex., poklepem dubu; 6048B9: 13.V.1986, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D6: 8.V.1988, 1 ex., poklepem dubu, 18.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 4. Agriotes sputator (Linnaeus, 1758)5849C1: 9.VI.1996, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849C7: 24.VI.1995, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C24: V.1978, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5949A1: 1.V.1992, 1 ex., pod kamenem na polní cestě; 5949A4: 31.III.1990, 2 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 21.V.1995, 6 ex., smykem v nivě potoka, 18.VI.1995, 2 ex., smykem v nivě potoka, 28.IV.2001, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni; 5949A17: 8.VI.1991, 1 ex., smykem ve svahové habřině, 20.VI.1995, 3 ex., smykem v nivě potoka; 5949A22: 20,VI.1987, 1 ex., pod kameny na teplomilné stráni; 5949B3: 30.VI.1987, 2 ex., smykem v nivě řeky.
 5. Agriotes ustulatus (Schaller, 1783)5848D9: 20.VII.1993, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5848D14: 17.VII.1994, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C24: 29.VII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 14.VII.1992, více ex., poklepem kvetoucí lípy, 5.VII.1993, 2 ex., smykem travnatých porostů, 27.VII.1995, 2 ex., smykem travnatých porostů, 6.VII.1996, 4 ex., poklepem kvetoucí lípy, 15.VII.1998, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy, 2.VII.2000, 4 ex., poklepem kvetoucí lípy, 20.VII.2001, 2 ex., smykem travnatých porostů; 5849C25: VII.1975, 12 ex., na kvetoucím okolíku v nivě potoka, 27.VII.1988, 2 ex., na květech bodláku v nivě potoka, 16.VII.1989, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5949A4: 23.VII.1989, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A23: 26.VI.1990, 6 ex., na kvetoucím okolíku v nivě potoka; 5949B3; 5949B11: 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12: 10.VII.2001, 4 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 6 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B3: 30.VII.1989, 4 ex., smykem travnatých porostů v nivě řeky, 12.VII.2003, 1 ex., smykem v nivě řeky.
 6. Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758)5848D14: 17.VII.1994, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C24: V.1976, 9 ex., poklepem kvetoucího hlohu, IV.1981, 3 ex., smykem travnatých porostů, 24.V.1988, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.VI.1989, 2 ex., smykem travnatých porostů, 20.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.V.1989, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 19.VII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 26.VI.1992, 3 ex., poklepem dubu, 24.IV.1993, 2 ex., smykem travnatých porostů, 4.VI.1993, 1 ex., na světlo, 6.VII.1996, 2 ex., ve vinné pasti; 5849C25: 9.VI.1987, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; 5949A4: 12.V.1993, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.VII.1994, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A23: 26.VI.1990, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5949C13: 14.VI.1987, 6 ex., poklepem dubu; 5949C14: 14.VI.1987, více ex., poklepem habru; 5949B3: 22.V.1989, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B12, 5949B22: 21.V.1992, 3 ex., smykem v nivě potoka; 6048B3: 15.V.1992, 6 ex., smykem v nivě řeky; 6048B8: 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, 16.VI.1988, 2 ex., smykem v doubravě, 17.V.1989, 5 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.VI.1991, 3 ex., smykem v doubravě; 6048D20: 22.VI.2006, 1 ex., 4.VII.2008, 1 ex., vše  ve světelném lapači.
 7. Ampedus balteatus (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 2.V.1993, 1 ex., v letu na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR, 9.V.1993, 1 ex., smykem na lesní cestě podél PR, 9.VI.1994, 5 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese; 5849C1: 20.VI.1994, 12 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 16.V.1997, 3 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 4.V.2008, 5 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 12.IV.2009, pod kůrou padlé borovice, 13.IV.2009, více ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 10.V.2009, více ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 28.VI.2009, 4 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C2: 7.V.2005, 6 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 28.V.2006, 4 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 17.VI.2006, 7 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 3.V.2009, více ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C6: 4.VI.1989, 1 ex., poklepem buku; 5849C7: 24.V.1991, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 4.VI.1991, 1 ex., pod kůrou na čerstvém smrkovém pařezu, 8.VI.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 8.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.VI.1991, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 2.VII.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 6.VII.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C13: 17.V.1998, 2 ex., poklepem smrku; 5849C12: 24.IV.1994, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C18: 16.VI.1990, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: VI.1978, 13 ex., při naletování na stojící odumřelý solitérní dub, IV.1982, 6 ex., pod kůrou položenou na trouchnivějící borové pařezy, 20.VII.1986, 2 ex., na starém borovém pařezu, 18.IV.1987, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 26.IV.1987, 11 ex., pod kůrou položenou na trouchnivějící borové pařezy, 9.V.1987, 8 ex., pod kůrou položenou na trouchnivějící borové pařezy, 10.IV.1988, více ex., v prosevu borového a dubového trouchu, 1.V.1988, více ex., v prosevu borového trouchu, 16.IV.1989, 2 ex., pod kůrou odumřelého stojícího dubu, 29.IV.1989, 6 ex., pod kůrou odumřelého stojícího dubu, 20.V.1989, 2 ex., poklepem dubu, 26.V.1989, 1 ex., poklepem břízy, 24.IV.1992, 1 ex., pod kůrou padlé borovice, 24.IV.1992, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 27.VI.1992, 2 ex., poklepem dubu, 14.VII.1992, 3 ex., poklepem borovice, 22.VIII.1996, 1 ex., poklepem borovice, 2.VII.2000, 1 ♀, poklepem kvetoucí lípy, 3.VI.2001, 3 ex., poklepem borovice, 26.VI.2002, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu; 5849C25: 5.V.1985, 2 ex., pod kůrou padlé borovice, 27.IV.1986, 3 ex., pod kůrou padlého dubu, VI.1986, 2 ex., pod kůrou stojícího suchého dubu, 21.V.1988, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 3.VI.1988, 3 ex., poklepem dubu, 9.VI.1988, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 5849D21: 1.VI.2002, 2 ex., poklepem borovice, 8.V.2008, pod dřevem položeným do dutiny dubu; 5948B20: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem buku; 5949B6; 5949A4:8.V.2008, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949A8: 5.VII.1995, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 6048B4: 27.VI.1987, 1 ex., smykem na lesní cestě, 17.V.1997, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 6048B8: 23.V.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, 26.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 21.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1993, 2 ex., poklepem dubu, 23.IV.1994, 3 ex., pod kůrou padlého dubu; 6048B9: 13.V.1986, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D2: 8.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 8. Ampedus brunnicornis [= fontisbellaquei Iablokov–Khnzorjan, 1937] Germar, 1844 – 5849C24: 9.V.1986, 1 ex., pod kůrou položenou na padlý trouchnivějící dub, 4.VI.1993, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 8.V.1994, 1 ex., pod kůrou položenou k patě dutého dubu, 23.V.1999, 2 ex., poklepem dubu, 13.V.2000, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 27.V.2000, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 20.V.2001, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu.
        Kategorie VU
 1. Ampedus cardinalis (Schiödte, 1865) – 5849C24: 20.V.1980, 1 ex., pod kůrou položenou na padlý dub, VI.1984, 1 ex., pod kůrou položenou na padlý dub, 5.V.1985, 1 ex., pod kůrou padlého trouchnivějícího dubu, 2.VI.1985, 1 ex., poklepem kvetoucího dubu, 17.V.1986, pod dřevem položeným na trouchnivějící dub, 9.V.1987, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 24.V.1988, 2 ex., poklepem dubu, 10.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 16.IV.1989, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 3.VII.1994, 2 ex., poklepem dubu, 9.VI.2002, 1 ex., poklepem dubu, 17.VII.2002, 1 ex., pod dřevem položeným na trouchnivějící dub, 7.VI.2003, 1 ex., poklepem dubu; 5849D21: 8.V.2008, 1 ex., pod dřevem položeným do dutiny dubu;.6048B8: 17.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
        Kategorie VU
 1. Ampedus cinnabarinus (Eschscholtz, 1829) – 5849C17: 26.IV.1998, 1 ex., v letu v nivě potoka; 5849C24: V.1974, 2 ex., pod kůrou položenou na padlou trouchnivějící břízu, V.1978, 1 ex., pod kůrou položenou na padlou trouchnivějící břízu, IV.1982, 1 ex., pod kůrou položenou na padlou trouchnivějící břízu, V.1982, 3 ex., pod kůrou položenou na padlou trouchnivějící břízu, VII.1984, 1 ex., na padlém trouchnivějícím buku, VIII.1984, 2 ex., na padlém trouchnivějícím buku, 21.IV.1985, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 5.V.1985, 3 ex., pod kůrou padlé trouchnivějící břízy, 9.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1986, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.IV.1987, 1 ex., pod kůrou padlé trouchnivějící břízy, 16.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlé lípy, 21.V.1988, 2 ex., poklepem habru, 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 16.IV.1989, 5 ex., pod kůrou padlého dubu, 16.IV.1989, 2 ex., v prosevu bukového trouchu, 29.IV.1989, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 26.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.V.1991, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 19.VII.1991, 1 ♀, poklepem lípy, 24.IV.1993, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 23.IV.1994, 5 ex., pod kůrou padlého buku, 9.IV.2000, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 27.X.2001, 1 ex., pod kůrou padlého dubu; 5849C25: 21.IV.1990, 2 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949A4: 12.V.1993, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 20.V.2003, 1 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949B3: 22.V.1989, 1 ex., poklepem habru.
        Kategorie EN
 1. Ampedus elongatulus [= glycereus (Herbst, 1784)] (Fabricius, 1787) – 5849C1: 31.V.1998, 1 ex., poklepem smrku; 5849C18: 25.V.2002, 1 ex., poklepem lípy; 5849C24: VII.1974, 1 ex., poklepem borovice, VI.1978, 1 ex., poklepem kvetoucího jeřábu, V.1982, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, VI.1984, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 16.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.V.1988, 2 ex., v prosevu borového trouchu, 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 10.VI.1988, 1 ex., poklepem lípy, 16.IV.1989, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 20.V.1989, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.VI.1989, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 14.VII.1992, 1 ♀, poklepem lípy, 6.V.1995, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 6.V.1995, 1 ex., poklepem borovice, 3.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu, 9.VI.2001, 2 ex., poklepem borovice, 19.V.2002, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C25: 1.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 9.VI.1987, 5 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.V.1995, 3 ex., poklepem smrku; 5949A4: 18.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1998, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.VII.2008, poklepem kvetoucí lípy; 6048B3: 15.V.1992, 1 ex., poklepem vrby v nivě řeky; 6048B8: V.1982, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, V.1983, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.VI.1987, 1 ex., poklepem habru, 18.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 15.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 7.V.2000, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
        Kategorie NT
 1. Ampedus erythrogonus (P. W. J. Müller, 1821) – 5849C7: 5.VI.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849D19: II.1983, 3 ex., pod kůrou u paty stojící jedle.
 2. Ampedus melanurus Mulsant & Guillebeau, 1855 – 6048B13: 16.III.1985, (Sv. Bílý lgt).
        Kategorie CR
 1. Ampedus nigerrimus (Lacordaire, 1835) – 5849C24: V.1982, 1 ex., pod kůrou položenou na trouchnivějící dub, 9.V.1986, 1 ex., pod kůrou položenou na trouchnivějící dub, 18.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1988, 2 ex., poklepem dubu, 4.VI.1988, 2 ex., poklepem lípy, 8.V.1989, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 20.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 4.VI.1993, 1 ex., pod dřevem položeným do dutiny dubu, 5.VII.1993, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 5949B2: 17.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 2. Ampedus nigrinus (Herbst, 1784) – 5849C1: 28.V.2006, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese, 3.V.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7: 22.VI.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 2.V.1999, 1 ex., poklepem borovice; 5849C24: 3.VII.1998, 1 ♀, poklepem kvetoucí lípy.
 3. Ampedus nigroflavus (Goeze, 1777) – 5848D4: 17.IV.1994, 5 ex., v padlé trouchnivějící bříze; 5849C2: 17.VI.2006, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7: 22.III.1986, 1 ex., v padlém trouchnivějícím buku; 5849C13: 18.XI.1989, 1 ex., v padlém trouchnivějícím dubu, 24.IV.1994, 1 ex., pod kůrou padlé lípy; 5849C25: 12.VI.1987, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849D11: VI.1978, 1 ex., v padlém trouchnivějícím buku, IV.1980, 5 ex., v padlé trouchnivějící bříze; 5949A4: 9.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 5.VII.1993, 1 ex., poklepem lípy; 5949B11: 15.IV.2007, poklepem kvetoucí trnky; 6048B8: V.1983, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
        Kategorie NT
 1. Ampedus pomorum [= brigittae Bouwer, 1980; robustus Bouwer, 1980; triangulum (Dohrn, 1925)] (Herbst, 1784) – 5848D4: 17.IV.1994, 3 ex., v padlé trouchnivějící bříze; 5848D5: 14.IX.2003, 1 ex., v trouchu padlé borovice v PR; 5849C1: 24.IX.1994, 1 ex., v padlé trouchnivějící olši, 31.V.1998, 1 ex., poklepem smrku, 20.V.2001, 1 ex., smykem ve smíšeném lese, 19.IV.2003, 2 ex., v prosevu dutiny topolu; 5849C2: 17.VI.2006, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 8.VII.2006, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C6: 24.IV.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7: 24.V.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 25.VI.1993, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 25.VII.1999, 1 ♀, poklepem břízy; 5849C13: 18.XI.1989, 3 ex., v padlém trouchnivějícím dubu, 22.VII.2001, 3 ex., poklepem lípy; 5849C18: III.1975, 1 ex.,v padlém trouchnivějícím habru, 5.II.1995, 1 ex., v padlém trouchnivějícím topolu; 5849C19: 22.II.1990, 1 ex., ve starém borovém pařezu; 5849C24: VI.1975, 2 ex., pod dřevem položeným na padlou trouchnivějící břízu, III.1976, 2 ex., v padlém trouchnivějícím dubu, III.1976, 1 ex., v padlé trouchnivějící bříze, VI.1978, 4 ex., v padlém trouchnivějícím buku, 6.VI.1980, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, V.1982, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 5.V.1985, 2 ex., poklepem dubu, V.1985, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.IV.1986, 2 ex., pod kůrou padlého trouchnivějícího buku, 1 ex., pod kůrou padlého trouchnivějícího dubu, 27.IV.1986, 1 ex., v padlém trouchnivějícím dubu, 4.V.1986, 1 ex., pod kůrou padlé trouchnivějící břízy, 18.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.VII.1986, 1 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub; 21.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 10.VI.1988, 1 ♀, poklepem lípy, 25.VI.1988, 1 ♂, poklepem dubu, 16.IV.1989, 5 ex., v padlém trouchnivějícím dubu, 29.IV.1989, 5 ex., v padlém trouchnivějícím dubu, 20.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.VI.1989, 1 ex., poklepem dubu, 20.VI.1989, 1 ex., poklepem dubu, 17.VII.1989, 1 ♀, v padlém trouchnivějícím buku, 24.II.1990, 3 ex., v padlém trouchnivějícím dubu, 21.IV.1990, 1 ex., v padlém trouchnivějícím dubu, 26.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 28.VII.1990, 1 ♀, pod kůrou padlého dubu, 19.VII.1991, 1 ♀, poklepem lípy, 27.VI.1992, 2 ex., poklepem lípy, 2.V.1993, 2 ex., v padlé trouchnivějící bříze, 23.IV.1994, 2 ex., v padlém trouchnivějícím dubu, 30.IV.1995, 2 ex., v padlém trouchnivějícím dubu, 17.VIII.1996, 1 ♀, pod dřevem položeným na dubový pařez, 12.VII.1997, 1 ♀, poklepem dubu, 15.VII.1998, 1 ♀, poklepem borovice, 13.V.2000, 1 ex., poklepem dubu, 17.VI.2001, 3 ex., poklepem borovice, 27.X.2001, 1 ex., v padlém trouchnivějícím dubu, 19.V.2002, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C25: 27.IV.1986, 1 ex., v padlém trouchnivějícím buku, 16.V.1986, 1 ex., pod kůrou padlé trouchnivějící břízy, 26.IV.1987, 1 ex., pod kůrou borovice, 1.V.1987, 1 ex., pod kůrou položenou na borové pařezy, 30.V.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 9.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucí třešně, 20.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849D21: 8.V.2008, pod dřevem položeným do dutiny dubu; 5949A4: 30.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1999, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A13: 8.VI.1991, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949B3; 5949B8; 5949B12: 22.X.1989, 1 ex., v padlé trouchnivějící bříze; 6048B3: 1.V.2001, 2 ex., v prosevu dutiny vrby; 6048B8: 2.V.1987, 2 ex., v padlém trouchnivějícím dubu, 22.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, 27.VI.1987, 2 ex., poklepem habru, 27.VI.1987, 3 ex., poklepem dubu, 4.IV.1988, 1 ex., pod kůrou padlého trouchnivějícího dubu, 19.III.1989, 2 ex., v padlém trouchnivějícím dubu, 17.V.1989, 3 ex., poklepem dubu, 4.II.1990, 2 ex., v padlém trouchnivějícím dubu, 1.VI.1991, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.IV.1993, 3 ex., v padlém trouchnivějícím habru, 19.VI.1993, 1 ♀, v padlém trouchnivějícím javoru, 25.VI.1995, 2 ex., poklepem dubu; 6048B9: 13.V.1986, 1 ex., poklepem habru, 13.V.1986, 1 ex., v padlém trouchnivějícím habru; 6048D6: 18.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 2. Ampedus praeustus (Fabricius, 1792) – 5849C24: V.1980, více ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, IV.1982, více ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, V.1984, 17 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 21.IV.1985, 6 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 5.V.1985, 6 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 27.IV.1986, 3 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 23.V.1986, 3 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 8.VI.1986, 1 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 20.VII.1986, 1 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 1.V.1987, 6 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 10.IV.1988, 2 ex., pod kůrou položenou na borové pařezy, 1.V.1988, 2 ex., pod dřevem položeným na padlou trouchnivějící borovici, 1.V.1988, 5 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 26.V.1988, 1 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 2.VI.1988, 1 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 16.IV.1989, 17 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 16.IV.1989, 1 ex., pod dřevem položeným na padlou trouchnivějící borovici, 29.IV.1989, 8 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 8.V.1989, 4 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub26.V.1989, 5 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 6.VI.1989, 1 ex., poklepem dubu, 17.VI.1989, 1 ♀, poklepem dubu, 21.IV.1990, 4 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 27.VIII.1990, 1 ♀, pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub 19.VII.1991, 1 ♀, pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 9.VIII.1991, 1 ♀, poklepem dubu, 30.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.IV.1993, 6 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 4.VI.1993, 1 ♀, poklepem lípy, 23.IV.1994, 6 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 6.V.1994, 13 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 3.VII.1994, 1 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 4.VIII.1996, 1 ♀, pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 3.VII.1998, 1 ♀, poklepem kvetoucí lípy, 23.V.1999, 1 ex., poklepem hlohu, 9.IV.2000, 1 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 15.IV.2000, 1 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 13.V.2000, 2 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 17.VI.2001, 2 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 21.IV.2002, 2 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 19.V.2002, 1 ♀, pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 2.VII.2002, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 8.V.2009, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C25: 14.VII.1985, 1 ♀, poklepem dubu, 9.V.1987, 3 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub; 5849D21: 11.V.2002, 1 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 8.V.2008, pod dřevem položeným do dutiny dubu, 17.V.2008, pod dřevem položeným na padlý dub; 5949A4: 8.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 31.III.1990, 1 ex., pod kameny na teplomilné stráni; 6048B8: 2.V.1987, 3 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 7.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 7.V.1995, 1 ex., poklepem dubu.
        Kategorie VU
 1. Ampedus rufipennis (Stephens, 1830) – 5849C24: VI.1978, 1 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící buk, VI.1980, 2 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící buk, IV.1982, 6 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící buk, V.1982, 5 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící buk, 5.V.1985, 1 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící buk, 9.V.1986, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 16.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1986, 2 ex., poklepem buku, 1.VI.1986, 1 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící buk, 20.VII.1986, 1 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 20.IV.1987, 2 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící buk, 1.V.1987, pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící habr, 21.V.1988, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 16.IV.1989, 3 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící habr, 7.V.1989, 2 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící habr, 20.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 13.V.2000, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C25: 20.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 16.III.1991, 3 ex., v padlém trouchnivějícím buku, 25.V.1991, 1 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub; 5949A4: 6.II.2000, 2 ex., v padlém trouchnivějícím jírovci, 8.V.1989, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B3: 22.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B8: 4.VII.1987, 1 ♀, poklepem buku; 6048B8: VI.1984, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.V.1989, 2 ♀♀, poklepem kvetoucího hlohu, 21.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.VI.1992, 2 ex., poklepem dubu, 25.VI.1995, 2 ex., poklepem dubu.
        Kategorie VU
 1. Ampedus sanguineus (Linnaeus, 1758) – 5849C6: 5.VI.1989, 1 ex., pod kůrou položenou na čerstvé modřínové pařezy; 5849C7: 2.VII.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: VI.1980, 4 ex., pod kůrou položenou na čerstvé borové pařezy, VI.1980, 1 ex., pod kůrou položenou na čerstvé smrkové pařezy, VII.1980, 1 ex., pod kůrou položenou na čerstvé borové pařezy, 27.IV.1986, 2 ex., v trouchnivějícím borovém pařezu, 20.IV.1987, 9 ex., ve starém borovém pařezu, 1.V.1987, 5 ex., pod kůrou položenou na staré borové pařezy, 9.V.1987, 6 ex., pod kůrou položenou na staré borové pařezy, 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 16.IV.1989, 3 ex., pod kůrou položenou na padlý trouchnivějící dub, 16.IV.1989, 1 ex., pod kůrou položenou na staré borové pařezy, 29.IV.1989, 1 ex., pod kůrou položenou na padlý trouchnivějící dub, 20.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.VI.1992, 1 ex., poklepem lípy, 17.VI.2001, 1 ex., pod kůrou položenou na trouchnivějící borový pařez; 5948D5: 17.VI.1990, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 22.VII.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949A20; 6048B9: 13.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6049A6: 4.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 2. Ampedus sanguinolentus (Schrank, 1776) – 5848D5: 14.VI.1992, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR; 5849C7: 9.V.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: V.1980, 2 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící buk, IV.1981, 3 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící buk, V.1982, 3 ex., pod dřevem položeným na padlou trouchnivějící borovici, 5.V.1985, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 27.IV.1986, 2 ex., ve starém borovém pařezu, 9.V.1987, 1 ex., pod kůrou položenou na trouchnivějící břízu, 21.V.1988, 1 ex., poklepem lípy, 16.IV.1989, 7 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 16.IV.1989, 2 ex., v padlém buku, 29.IV.1989, 1 ex., v padlém dubu, 7.V.1989, 3 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 17.VI.1989, 2 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 30.IV.1995, 2 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub, 15.IV.2000, 1 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dub; 5849C25: 23.IV.1994, 3 ex., pod dřevem položeným na padlý trouchnivějící dubu; 5949A4: 8.VI.1986, 1 ex., v padlém trouchnivějícím buku, 12.V.1993, 1 ex., na metrech osikového dříví, 3.VI.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 30.IV.2006, ve feromonovém lapači na kůrovce, 6.V.2007, ve feromonovém lapači na kůrovce; 6048B4: 17.V.1997, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce.
        Kategorie NT
 1. Ampedus sinuatus (Germar, 1844) – 5849C24: VI.1982, 1 ex., poklepem borovice; 5948B20: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem buku; 5949A17: 5.VII.1995, 1 ex., poklepem habru; 5949C13: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem habru; 6048B8: V.1982, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17:V.1989, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.V.2001, 1 ex., poklepem dubu.
        Kategorie VU
 1. Anostirus castaneus (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 16.V.1993, 1 ♂, ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese; 5849C1: 10.V.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7: 9.V.1991, 1 ex., ♂ ve feromonovém lapači na kůrovce, 29.IV.2001, 1 ♂, poklepem břízy; 5849C12: 8.V.1992, 1 ♂, 1 ♀, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C18: 16.VI.1990, 1 ♂, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 8.V.1995, 1 ex., poklepem dubu, 11.VI.1995, 1 ♂, poklepem lípy; 5949A10; 5949A17: 8.VI.1991, 1 ♀, poklepem habru; 6048B4: V.1981, 1 ex., poklepem habru.
 2. Anostirus gracilicollis (Stierlin, 1896) – 5949B11: 15.IV.2007, 1 ex., smykem na údolní cestě na úpatí teplomilné doubravy.
        Kategorie NT
 1. Anostirus purpureus (Poda, 1761) – 5848D5: 23.V.2002, 2 ♀♀, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR; 5849C1: 3.V.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 10.V.2009, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C12: 8.V.1992, 1 ex., smykem v bučině; 5849C24: VI.1980, 1 ex., smykem travnatých porostů, 20.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu, 23.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu; 5849C25: 9.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucí jabloně, 12.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5948B20: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem lípy ve smíšeném lese; 5949A4: 12.V.1993, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 25.IV.2009, 3 ex., poklepem kvetoucí trnky; 5949A17: 20.VI.1995, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5949B2: 30.IV.1989, 1 ex., poklepem kvetoucí hrušně; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., poklepem dubu, 3.VI.2006, pod kamenem v teplomilné doubravě; 5949B12; 5949C18: 5.V.2003, 1 ♂, na světlo(I. Novák lgt.); 6048B4: VII.1980, 3 ex., smykem podrostu, V.1981, 1 ex., poklepem lípy, V.1982, 1 ex., poklepem lípy; 6048B8: 21.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B9: 21.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D2: 8.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 2. Athous bicolor (Goeze, 1777) – 5849C18: VII.1977, 3 ex., smykem v nivě potoka na vyvýšené ploše při okraji lesa, VI.1978, 12 ex., smykem v nivě potoka na vyvýšené ploše při okraji lesa; 5949A4: 25.VII.2004, 1 ex., smykem v nivě potoka.
 3. Athous haemorrhoidalis (Fabricius, 1801) – 5848D5: 30.IV.2005, smykem v podmáčené olšině v PR; 5849C1: 20.VI.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7: 5.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.VI.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C17: 26.IV.1998, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 6.V.1987, 1 ex., poklepem lípy, 5.VII.1987, 1 ex., smykem v nivě potoka, 4.VII.1996, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: VI.1970, 27 ex., poklepem buku a dubu, V.1974, 37 ex., poklepem buku a dubu, VI.1975, 42 ex., poklepem dubu a buku, 16.V.1986, více ex., poklepem buku, dubu a borovice, 7.VI.1988, více ex., poklepem borovice, dubu a lípy, 26.VI.1988, více ex., poklepem borovice, dubu a lípy, 25.VII.1988, 3 ex., poklepem borovice, 26.V.1989, více ex., poklepem dubu, borovice a kvetoucího hlohu, 6.VI.1989, 2 ex., poklepem břízy, 30.V.1992, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.VI.1992, více ex., poklepem dubu, buku, břízy a lípy, 16.V.1997, 2 ex., na světlo, 28.VII.2005, 3 ex., na světlo, 11.VII.2006, na světlo; 5849C25: 30.V.1987, více ex., poklepem buku, habru, lípy a borovice, 21.V.1995, více ex., poklepem smrku; 5849D21: 24.VII.2001, 1 ex., na světlo; 5948D5: 17.VI.1990, více ex., poklepem dřevin ve smíšeném lese; 5949A4: 8.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1992, více ex., poklepem lípy a kvetoucího hlohu; 5949A10: 1.V.2009, poklepem dubu, habru a lípy; 5949A17: 8.VI.1991, více ex., poklepem habru; 5949A22: 21.V.1992, 4 ex., poklepem křovinatých porostů na teplomilné stráni; 5949A23: 8.VI.1991, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B2; 5949B3: 22.V.1989, více ex., poklepem dubu a habru, 30.VII.1989, 6 ex., poklepem habru; 5949B7: 10.V.1987, 1 ex., poklepem buku, 17.V.1987, více ex., poklepem habru a dubu; 5949B8: 23.V.1987, více ex., poklepem habru; 5949C18: 17.VI.2002, 2 ex., na světlo (I. Novák lgt.); 6048B3: 15.V.1992, 5 ex., poklepem břehových porostů řeky, 20.VI.1992; 6048B8: V.1982, 16 ex., poklepem habru, 2.V.1987, 2 ex., poklepem habru, 22.V.1987, více ex., poklepem habru a dubu, 7.VI.1987, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 10.VII.1987, více ex., poklepem dubu, habru a lípy, 18.V.1988, více ex., poklepem habru a dubu, 3.VI.1988, 6 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.VI.1989, více ex., poklepem dubu a habru, 6.V.1990, 7 ex., poklepem habru a dubu, 24.VI.1990, 20.VI.1992, více ex., poklepem lípy; 6048B9: 13.V.1986, více ex., poklepem habru a dubu, 22.V.1987, více ex., poklepem habru a dubu; 6048D2: 8.V.1988, 3 ex., poklepem modřínu, 8.V.1988, více ex., poklepem dubu a habru; 6048D6: 8.V.1988, více ex., poklepem dubu, 18.V.1989, více ex., poklepem dubu a kvetoucího hlohu.
 4. Athous subfuscus (O. F. Müller, 1767) – 5848D5: 22.VII.1990, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese, 14.VI.1992, 5 ex., smykem ve smíšeném lese, 2.V.1993, smykem na lesní cestě podél PR, 9.V.1993, 8 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 9.VI.1994, 6 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese, 30.IV.2005, smykem v podmáčené olšině v PR; 5849C1: 20.VI.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 22.V.1995, 1 ex., smykem ve smíšeném lese, 31.V.1998, 4 ex., poklepem smrku, 2.V.1999, více ex., poklepem smrku, 3.V.2009, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 28.VI.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C6: 19.VI.1987, více ex., poklepem buku, 4.VI.1989, více ex., poklepem buku, 5.VII.1996, smykem na lesní cestě; 5849C7: 19.V.1988, více ex., poklepem buku, 5.VI.1991, více ex., poklepem kvetoucího hlohu a smykem v bučině, 20.VI.1991, 1 ♂, 3 ♀♀, ve feromonovém lapači na kůrovce, 17.VII.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 3.VI.1999, více ex., poklepem smrku; 5849C11: 16.V.1993; 5849C12: 23.V.1987, více ex., poklepem buku, 24.VII.1995, smykem na lesní cestě; 5849C13; 5849C17: 26.IV.1998, 4 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 4.VII.1996, smykem v nivě potoka; 5849C19: 18.VI.2004, 2 ex., ve světelném lapači; 5849C23; 5849C24: V.1974, více ex., poklepem buku a borovice, VI.1976, více ex., poklepem borovice, buku a dubu, 14.VII.1985, 2 ex., poklepem borovice, 9.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.V.1988, více ex., poklepem borovice, lípy, dubu, buku a břízy, 10.VI.1988, více ex., poklepem borovice, 26.VI.1988, více ex., poklepem dubu, 30.VI.1988, více ex., poklepem dubu, 7.V.1989, více ex., poklepem buku a dubu, 20.V.1989, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.V.1989, 17.VI.1989, více ex., poklepem dubu, 6.VI.1989, 1.VII.1989, 16.VII.1989, 20.VI.1989, 20.V.1990, poklepem kvetoucího hlohu, 27.VI.1990, 3 ex., na světlo, 30.V.1992, poklepem kvetoucího hlohu, 14.VII.1992, více ex., poklepem borovice a dubu, 4.VI.1993, 7 ex., na světlo, 5.VII.1993, více ex., poklepem borovice a dubu, 16.V.1997, 6 ex., na světlo, 21.VI.1998, 6 ex., na světlo, 17.V.2002, 5 ex., na světlo, 4.VI.2002, 11 ex., na světlo, 26.VI.2002, 2 ex., na světlo, 28.VII.2005, více ex., na světlo, 2.VII.2008, na světlo; 5849C25: VI.1985, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1986, více ex., poklepem buku, 21.V.1995, 12 ex., poklepem smrku, 30.VII.2008, na světlo; 5849D21: 1.VI.2002, 6 ex., poklepem borovice, 18.VI.2002, 3 ex., na světlo, 8.VII.2002, 3 ex., na světlo, 29.IV.2004, 4 ex., na světlo, 9.VI.2004, 6 ex., na světlo; 5948B4: 15.V.1992, poklepem kvetoucího jeřábu; 5948B20: 20.VI.1987, více ex., poklepem lípy; 5948D5; 5949A4: 8.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 1.V. 2003 smykem podrostu v kamenité bučině v PR, 1.V.2009, poklepem dubu, habru a lípy; 5949A17: 8.VI.1991, poklepem habru; 5949A24: 18.V.1988, 6 ex., poklepem dubu; 5949B2: 3.V.1987, 1 ex., poklepem suchého buku; 5949B3: 30.VI.1987, více ex., smykem v bučině, 22.V.1989; 5949B7; 5949B8: 10.V.1987, 6 ex., poklepem buku a kvetoucí třešně, 17.V.1987, více ex., poklepem habru a dubu; 5949B7; 5949B12: 20.V.1988, více ex., poklepem dubu, 10.VII.2001, poklepem habru; 5949B22: 21.V.1992, smykem v nivě řeky; 5949C8: 26.V.2002, 3 ex., ve světelném lapači; 5949C13: 14.VI.1987, více ex., poklepem dubu; 5949C18: 17.VI.2002, 4 ex., na světlo (I. Novák lgt.); 6048B4: 17.V.1997, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 6048B8: 2.V.1987, 1 ex., poklepem hlohu, 23.V.1987, více ex., poklepem dubu a habru, 27.VI.1987, více ex., poklepem dubu a habru, 16.VI.1988, 2 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.VI.1989, 6.V.1990, 18.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.VI.1990, 20.VI.1992, poklepem lípy; 6048B9: 13.V.1986, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1987, více ex., poklepem buku a habru; 6048D2: 8.V.1988, více ex., poklepem dubu a habru; 6048D6: 18.V.1989, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D20: 26.VI.2006, 27.V.2008, 2 ex., 26.VI.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
 5. Athous vittatus (Fabricius, 1792) – 5849C6: 19.V.1988, více ex., poklepem buku; 5849C7: 9.VI.1991, 1 ♀, poklepem kvetoucího hlohu; 5849C13: 22.VII.2001, 4 ex., poklepem lípy; 5849C24: VI.1970, V.1974, VI.1976, VI.1978, 21.V.1988, více ex., poklepem dubu, lípy, borovice a břízy, 10.VI.1988, více ex., poklepem dubu, buku a borovice, 26.VI.1988, více ex., poklepem dubu, buku a borovice, 16.IV.1989, 2 ex., při kopulaci v trávě, 7.V.1989, více ex., poklepem buku a dubu, 26.V.1989, poklepem kvetoucího hlohu, 6.VI.1989, poklepem borovice, 1.VII.1989, 19.VII.1991, 1 ♀, poklepem dubu, 30.V.1992, poklepem kvetoucího hlohu, 14.VII.1992, poklepem dubu, 24.IV.1993, 1 ex., v letu; 5849C25: 16.VII.1988, 4 ex., poklepem dubu, 21.V.1995, 19 ex., poklepem smrku, 21.VI.1998, 2 ex., na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; 5949A4: 16.V.1986, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, buku a borovice, 1.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 9.VI.1987, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 8.V.1989, poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10; 5949A22: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem svídy; 5949A24: 18.V.1988, více ex., poklepem kvetoucího jeřábu; 5949B2: 17.V.1986, více ex., poklepem kvetoucího hlohu a buku 5949B3: 30.VI.1987; 5949B12; 5949B22: 21.V.1992, smykem v nivě potoka; 5949C13: 14.VI.1987, více ex., poklepem habru; 5949C18: 17.VI.2002, 2 ex., na světlo (I. Novák lgt.); 6048B8: 7.VI.1987, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.VI.1987, více ex., poklepem dubu a habru, 18.V.1988, více ex., poklepem dubu a habru, 17.V.1989, více ex., poklepem dubu a habru, 18.V.1990, 21.VI. 1 ♀, poklepem dubu, 24.V.1992, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.VII.2002, 1 ex., na světlo; 6048D1; 6048D6: 8.V.1988, více ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 6. Athous zebei Bach, 1854 – 5848D4: 27.V.1990, poklepem buku; 5848D5: 14.VI.1992, 2 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 9.V.1993, 3 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 5849C6: 19.VI.1987, 1 ex., poklepem buku, 5.VII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C7: 5.VI.1991, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 22.VI.1991, 2 ♂♂, ve feromonovém lapači na kůrovce, 13.VI.1993, 1 ♀, smykem v bučině, 3.VI.1999, 2 ex., poklepem smrku; 5849C12: 27.V.1994, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese, 5849C19: 25.V.2004, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: VI.1978, 5 ex., poklepem borovice, 24.V.1988, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, dubu a borovice, 10.VI.1988, 1 ♀, poklepem dubu, 26.V.1989, 6.VI.1989, 1.VII.1989, 3 ex., poklepem borovice, 30.V.1992, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 4.VI.1993, 1 ex., na světlo, 11.VI.1995, 6 ♂♂, 2 ♀♀, poklepem borovice, 21.VI.1998, 2 ex., na světlo, 21.VI.1998, 1 ♀, poklepem borovice, 17.V.2002, 3 ex., na světlo, 4.VI.2002, 2 ♀♀, na světlo, 22.V.2003, 1 ♂, na světlo; 5849C25: 9.VI.1987, 1 ♀, poklepem kvetoucího hlohu, 12.VI.1987, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ♀, na světlo, 9.VI.2004, 1 ♀, na světlo; 5948B20: 20.VI.1987, 2 ♂♂, poklepem buku; 5949A4; 5949A17: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem borovice; 5949B12: 21.V.1988, 2 ♂♂, poklepem kvetoucího hlohu; 5949C13: 14.VI.1987, více ex., poklepem habru; 6048B4: 21.VI.1987, 4 ♂♂, poklepem buku a habru; 6048B8: 23.V.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 7.VI.1987, 1 ex., poklepem suchých bukových větví, 27.VI.1987, 7 ♂♂, poklepem dubu a habru, 28.V.1988, 2 ex., poklepem dubu, 3.VI.1988, 1 ♀, poklepem dubu, 17.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.VI.1991, 1 ♀, poklepem dubu; 6048B9: 23.V.1987, 4 ex., poklepem buku a habru; 6048D6: 8.V.1988, více ex., poklepem kvetoucího hlohu a dubu, 18.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D20: 22.VI.2006, 1 ex., 20.V.2007, 13 ex., 29.V.2008, 1 ex., 31.V.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači; 6049A6: 4.V.1990.
        Kategorie NT
 1. Brachygonus megerlei (Lacordaire, 1835) – 5849C24: 12.VII.1997, 1 ♀, poklepem dubu, 1.VI.1997, 1 ex., poklepem borovice, 11.VII.2006, 1 ♂, na světlo, 20.VI.2007, na světlo, 2.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5949C18: 5.V.2003, 1 ♂, na světlo(I. Novák lgt.); 6048B8: 11.VII.2002, 1 ex., na světlo; 6048D20: 17.VIII.2006, 1 ♀, ve světelném lapači.
        Kategorie VU
 1. Calambus bipustulatus (Linnaeus, 1767)5849C24: 4.VI.1993, 4 ex., poklepem lípy, 23.V.1999, 1 ex., poklepem dubu; 5949A17: 21.VI.1997, 1 ex., poklepem habru; 5949A24: 19.IV.1986, 1 ex., (pouze krovky) pod kůrou dubu; 6048B8: 19.VI.1993, 1 ex., poklepem habru.
        Kategorie NT
 1. Cardiophorus erichsoni Buysson, 1901 – 5849C24: V.1980, 1 ex., poklepem borovice, 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C25: 9.VI.1987, 8 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.1990, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.V.1995, 2 ex., poklepem smrku; 5949A4: 9.V.1986, 1 ex., poklepem smrku, 24.II.1990, 1 ex., pod kůrou stojícího javoru, 12.V.1993, 8 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 10.IV.1994, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 23.V.1999, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.IV.2001, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 6.V.2007, ve feromonovém lapači na kůrovce; 6048B8: VI.1980, 2 ex., poklepem dubu, 7.VI.1987, 1 ex., poklepem habru, 27.VI.1987, 1 ex., poklepem habru, 17.V.1989, 14 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 2 ex., poklepem dubu, 15.V.1992, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.V.2002, 6 ex., poklepem dubu; 6048B9: 13.V.1986, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 2. Cardiophorus gramineus (Scopoli, 1763) – 5849C24: V.1982, 2 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 20.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.1990, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 2.VII.2000, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5949A4: 9.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.VI.1987, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.V.1989, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B12: 8.VI.2002, 1 ex., poklepem dubu; 6048B3: 20.VI.1992, 1 ex., poklepem dubu; 6048B8: VI.1980, 1 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 7.V.2000, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B9: 13.V.1986, 1 ex., pod kůrou u paty dubu.
        Kategorie VU
 1. Cardiophorus nigerrimus Erichson, 1840 – 5848D5: 1.VII.2004, 1 ex., poklepem borovice ve smíšeném lese; 5848D24: 21.VI.1996, 1 ex., poklepem olše ve smíšeném lese; 5849C13: 17.V.1998, 2 ex., poklepem smrku; 5849C24: VI.1976, 1 ex., poklepem habru, VI.1978, 6 ex., poklepem borovice, VI.1980, 4 ex., poklepem smrku, V.1982, 3 ex., poklepem borovice, 1.V.1988, 1 ex., poklepem borovice, 21.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.IV.1989, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 20.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.VI.1989, 1 ex., poklepem dubu, 21.IV.1990, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 8.V.1994, 2 ex., pod kůrou položenou do dutiny dubu, 15.VII.1998, 1 ♀, poklepem borovice, 11.VIII.2001, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 21.IV.2002, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 1.VI.2002, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu; 5849C25: 9.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.1990, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.V.1991, 2 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 21.V.1995, 12 ex., poklepem smrku; 5949A4: 16.V.1986, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.V.1992, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, 12 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.VIII.1995, 1 ex., poklepem lípy, 23.V.1999, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 3.VI.2001, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.V.2007, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949C13: 14.VI.197 3 ex., poklepem habru; 6048B8: 27.VI.1987, 4 ex., poklepem dubu a habru, 28.V.1988, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.VI.1989, 2 ex., poklepem dubu, 6.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 15.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1992, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.V.2002, 2 ex., poklepem dubu; 6048B9: 13.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 2. Cardiophorus ruficollis (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 17.IV.1994, 1 ex., pod kamenem ve smíšeném lese, 10.VI.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese, 20.VI.1994, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese; 5849C1: 4.V.2008, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 12.IV.2009, pod kůrou padlé borovice, 3.V.2009, 4 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 10.V.2009, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 28.VI.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C2: 7.V.2005, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 28.V.2006, 5 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7: 8.VI.1991, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 8.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.VII.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C12: 6.V.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C13: 17.V.1998, 1 ex., poklepem smrku; 5849C17: 10.VII.1994, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; 5849C24: VI.1980, 7 ex., poklepem borovice, V.1982, 8 ex., pod kůrou položenou na trouchnivějící borové pařezy, 15.VIII.1986, 2 ex., poklepem borovice, 24.IV.1987, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 1.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlé borovice, 1.V.1988, 6 ex., v prosevu borového trouchu, 21.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.V.1992, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, 1 ex., poklepem dubu, 22.VIII.1996, 1 ex., poklepem borovice, 15.IV.2000, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 22.VII.2000, 1 ex., poklepem dubu, 1.IV.2001, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 9.VI.2001, 2 ex., poklepem borovice; 5849C25: 21.V.1995, 6 ex., poklepem smrku; 5948D5: 17.VI.1990, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 22.VII.1990, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949A4: 23.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.2007, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949A10: 8.V.2004, 1 ex., v prosevu trouchnivějícího dubového pařezu; 5949B8: 17.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu;, 6.V.1990, 1 ex., poklepem dubu; 6048B8: 10.V.1987, 1 ex., poklepem habru, 15.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1992, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.V.2002, 1 ex., poklepem dubu; 6048B9: 13.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 3. Cidnopus pilosus (Leske, 1785)5849C24: VI.1973, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu, VII.1975, 3 ex., poklepem borovice, 9.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1988, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.VII.1996, 1 ex., ve vinné pasti; 5849C25: 20.V.1990, 5 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 12.V.1993, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1999, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 2 ex., poklepem dubu.
 4. Crepidophorus mutilatus (Rosenhauer, 1847)5849C24: VII.1982, 1 ♀, na kmeni solitérního dubu, 25.VI.1988, 1 ♂, poklepem kvetoucí lípy, 27.VI.1992, 1 ♂, poklepem dubu, 23.VI.1999, 1 ♀, poklepem dubu, 7.V.2000, 1 ♀, pod dřevem položeným k patě solitérního dubu; 6048B8: V.1982, 1 ♂, poklepem dubu.
        Kategorie CR
 1. Ctenicera cuprea (Fabricius, 1781)5848D5: 9.V.1993, 1 ♂, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR, 23.V.2003, 3 ♂♂, smykem na lesní cestě v PR.
  Poznámka: podhorský až horský druh.
 1. Ctenicera pectinicornis (Linnaeus, 1758)5848D5: 23.V.2003, 7 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR; 5849C1: 4.V.2002, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C7: 8.VI.1991, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 8.VI.1991, 2 ex., smykem v nivě potoka, 2.VII.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C13; 5849C24: VI.1975, 12 ex., smykem travnatých porostů, V.1976, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, VI.1978, 6 ex., smykem travnatých porostů, 9.VI.1987, více ex., poklepem kvetoucího hlohu a smykem travnatých porostů, 21.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1988, více ex., smykem travnatých porostů, 18.VI.1988, 1 ♀, smykem travnatých porostů, 26.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.VI.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.VI.1992, 1 ♀, smykem travnatých porostů, 30.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C25; 5949A4: 30.V.1992, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.VI.1995, 1 ♀, smykem na teplomilné stráni; 5949A17: 8.VI.1991, více ex., smykem v nivě potoka; 5949B3: 22.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B3: 15.V.1992, více ex., smykem v nivě řeky; 6048B8: 24.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D6: 18.V.1989, 3 ex., smykem travnatých porostů.
 2. Dalopius marginatus (Linnaeus, 1758)5848D5: 14.VI.1992, 2 ex., smykem na lesní cestě podél PR, 9.V.1993, 3 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 9.V.1993, 2 ex., smykem na lesní cestě podél PR; 5848D25: 15.V.1992, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C1: 2.V.1999, 2 ex., poklepem smrku; 5849C6: 19.VI.1987, více ex., poklepem buku, 19.V.1988, více ex., poklepem buku; 5849C7: 5.VI.1991, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 5.VI.1991, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 2.V.1999, 4 ex., poklepem borovice, 4.V.2002, 4 ex., smykem na lesní cestě; 5849C12: 23.V.1987, více ex., poklepem buku; 5849C13: 10.V.1992, 4 ex., poklepem dubu, 17.V.1998, 2 ex., poklepem smrku; 5849C18: 6.V.1987, 2 ex., poklepem lípy, 4.VII.1996, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19: 8.VI.2003, 5 ex., 15.VI.2003, 5 ex., 18.VI.2003, 1 ex., 4.V.2004, 1 ex., 25.V.2004, 3 ex., 4.VI.2004, 3 ex., 11.VI.2004, 4 ex., 15.VI.2004, 3 ex., 25.VI.2004, 2 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: V.1974, 2 ex., poklepem borovice, VI.1976, 3 ex., poklepem borovice, VI.1978, 1 ex., poklepem borovice, VI.1980, 4 ex., poklepem borovice, 18.IV.1987, 1 ex., pod kamenem na okraji pastviny, 9.V.1987, 2 ex., poklepem buku, 21.V.1988, více ex., poklepem dubu, lípy, břízy, buku, borovice a kvetoucího hlohu, 10.VI.1988, více ex., poklepem borovice, 16.VII.1988, 3 ex., poklepem dubu, 23.IV.1989, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 29.IV.1989, 1 ex., v prosevu bukového trouchu, 8.V.1989, více ex., poklepem lípy, buku a dubu, 20.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.VI.1989, více ex., poklepem borovice, buku a dubu, 27.VI.1990, 2 ex., na světlo, 8.VII.1991, 7 ex., na světlo, 10.VII.1991, 8 ♂♂, 3 ♀♀, na světlo, 27.VI.1992, více ex., poklepem lípy a buku, 30.VI.1992, 3 ex., na světlo, 4.VI.1993, 6 ex., na světlo, 5.VII.1993, 4 ex., na světlo, 3.VI.1994, 5 ex., na světlo, 6.VII.1994, 4 ex., na světlo, 16.V.1997, 1 ex., na světlo, 21.VI.1998, 2 ex., na světlo, 17.V.2002, 10 ex., na světlo, 4.VI.2002, 14 ex., na světlo, 26.VI.2002, 6 ex., na světlo, 28.VII.2005, více ex., na světlo, 21.VI.2006, 4 ex., na světlo, 11.VII.2006, na světlo; 5849C25: 14.VII.1985, 1 ex., poklepem borovice, 12.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.1990, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.V.1995, 10 ex., poklepem smrku, 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D21: 24.VII.2001, 2 ex., na světlo, 18.VI.2002, 3 ex., na světlo, 9.VI.2004, 2 ex., na světlo; 5948B20: 20.VI.1987, 3 ex., poklepem lípy; 5949A4: 9.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 1.V.2009, poklepem dubu, habru a lípy; 5949A17: 8.VI.1991, více ex., poklepem habru, 21.VI.1997, 3 ex., poklepem habru; 5949A22: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem svídy; 5949A24: 18.V.1988, 4 ex., poklepem dubu; 5949B3: 30.VI.1987, více ex., smykem v bučině, 22.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B4: 24.VII.1988, 1 ex., na světlo; 5949B7; 5949B8: 4.VII.1987, více ex., poklepem habru a dubu; 5949B12: 4.VI.1987, více ex., poklepem habru, 20.V.1988, více ex., poklepem dubu a habru; 5949C8: 23.VI.2002, 1 ex., ve světelném lapači; 5949C13: 14.VI.1987, 2 ex., poklepem habru; 5949C18: 5.V.2003, 3 ex., na světlo (I. Novák lgt.); 5949C23: 24.V.1993, více ex., smykem ve smíšeném lese; 6048B3: 15.V.1992, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B4: 21.VI.1987, 5 ex., poklepem dubu, 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu; 6048B8: 22.V.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 7.VI.1987, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.VI.1987, více ex., poklepem dubu a habru, 18.V.1988, 6 ex., poklepem dubu, 3.VI.1988, 2 ex., poklepem dubu, 16.VI.1988, 4 ex., poklepem dubu, 11.VI.1989, více ex., poklepem dubu a habru, 17.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.VII.2002, 2 ex., na světlo; 6048D2: 8.V.1988, 3 ex., poklepem dubu; 6048D6: 8.V.1988, více ex., poklepem dubu a habru, 18.V.1989, více ex., poklepem dubu; 6048D20: 15.VI.2006, 26.VI.2006, 17.V.2007, 1 ex., 20.V.2007, 1 ex., 5.VI.2007, 2 ex., 14.VI.2007, 2 ex., 18.VI.2007, 1 ex., 14.VII.2007, 1 ex., 31.V.2008, 7 ex., 8.VI.2008, 1 ex., 2.VII.2008, 1 ex., 4.VII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
 3. Denticollis linearis (Linnaeus, 1758)5848D5: 14.VI.1992, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 5849C1: 19.V.2001, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; 5849C7: 5.VI.1991, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese, 3.VI.1999, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; 5849C13: 12.V.1995, 1 ex., ex pupe v topolovém trouchu; 5849C18: V.1988, 1 ex., ex pupe v lípovém trouchu, 25.V.2002, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19: 8.VI.2003, 8 ex., 11.VI.2004, 1 ex., 25.VI.2004, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: VII.1978, 2 ex., poklepem dubu, 23.V.1986, 1 ex., poklepem habru, 24.V.1988, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 10.VI.1988, 3 ex., poklepem lípy, 26.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.VI.1989, 1 ex., poklepem dubu, 30.V.1992, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 3.VI.1994, 1 ex., na světlo, 9.VI.2001, 1 ex., poklepem lípy, 17.VI.2001, 1 ex., poklepem habru, 4.VI.2002, 2 ex., na světlo, 21.VI.2006, 1 ex., na světlo; 5949A10: 17.V.2002, 2 ♀♀, na světlo; 5949A17: 20.VI.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka, 21.VI.1997, 2 ex., smykem ve svahové habřině; 5949A23: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu v nivě potoka; 5949A24: 18.V.1988, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B3: 22.V.1989, 2 ex., poklepem habru; 5949C8: 26.V.2002, 1 ex., ve světelném lapači; 6048B8: VII.1980, 1 ex., poklepem dubu, 28.V.1988, 1 ex., poklepem habru, 27.V.2001, 1 ex., poklepem dubu; 6048B9: 24.V.1986, 1 ex., poklepem buku; 6048D20: 15.VI.2006, 22.VI.2006, 26.VI.2006, 20.V.2007, 4 ex., 24.V.2007, 3 ex., 31.V.2008, 5 ex., 8.VI.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
 4. Denticollis rubens Piller & Mitterpacher, 17835848D5: 11.VI.1994, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 5849C24: 24.V.1988, 3 ex., poklepem habru, 10.VI.1988, 1 ♀, poklepem lípy, 8.V.1989, 1 ex., poklepem buku, 26.V.1989, 2 ex., poklepem habru, 1.VI.1997, 1 ♀, poklepem habru, 8.V.2009, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C25: 20.V.1990, 1 ex., poklepem habru; 5949A4: V.1981, 7 ex., poklepem habru; 5949B2: 17.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B3: 22.V.1989, 1 ex., poklepem habru; 5949B8: 23.V.1987, 2 ex., poklepem lípy; 5949B12: 21.V.1988, 1 ex., poklepem habru.
        Kategorie VU
 1. Dicronychus cinereus (Herbst, 1784)5849C24: VI.1978, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1984, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C25: VI.1984, 32 ex., poklepem lípy, 20.V.1990, 8 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 20.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, 3 ex., poklepem lípy, 5.VII.1993, 5 ex., poklepem lípy, 23.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.VI.1995, 23 ex., poklepem lípy, 27.VII.1995, 11 ex., poklepem lípy, 1.VII.2008, poklepem kvetoucí lípy; 5949B12: 17.V.2002, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B3; 6048B8: 1.VII.1980, 127 ex., poklepem dubu, 7.VI.1987, 2 ex., poklepem habru, 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, 18.V.1988, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 16.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.VI.1992, 4 ex., poklepem dubu, 27.V.2001, 2 ex., poklepem dubu.
 2. Elater ferrugineus ferrugineus Linnaeus, 17585849C24: 25.VII.1988, 1 ex., ve vinné pasti, 6.VII.1996, 1 ex., ve vinné pasti.
        Kategorie CR
 1. Hemicrepidius niger (Linnaeus, 1758)5848D5: 1.VII.2004, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR; 5849C7: 18.VII.1991, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka, 13.VI.1993, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C13: 23.VI.2001, 2 ex., na kvetoucím okolíku v nivě potoka; 5849C18: VI.1976, 2 ex., smykem v nivě potoka, VII.1976, 2 ex., na kvetoucím okolíku v nivě potoka, VII.1977, 2 ex., na kvetoucím okolíku v nivě potoka, VI.1978, 3 ex., na kvetoucím okolíku v nivě potoka, 4.VII.1996, 2 ex., na kvetoucím okolíku v nivě potoka; 5849C24: 1.VI.2002, 1 ♂, 2 ♀♀, pod kameny na bývalém políčku v lese; 5949A4: 18.VI.1994, 3 ex., smykem v nivě potoka; 5949A17: 20.VI.1995, 2 ex., na kvetoucím okolíku v nivě potoka; 5949B11: 6.VII.2004, smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 5949B12: 20.VII.2008, smykem v nivě Lánského potoka; 6048B3: 20.VI.1992, 3 ex., smykem v nivě řeky, 19.VI.1993, 1 ex., smykem v nivě řeky, 2.VII.1995, 2 ex., smykem v nivě řeky; 6048B8: VII.1980, 1 ex., na kvetoucím okolíku v nivě řeky.
 2. Hypnoidus riparius (Fabricius, 1792)5849C24: V.1978, 12 ex., v náplavu potoka; 5948D24: VII.1980, 1 ex., na štěrkopísčitém břehu řeky; 6048B13: IV.1975, 1 ex., na štěrkopísčitém břehu potoka.
        Kategorie EN
 1. Hypoganus inunctus (Panzer, 1794)5949A17: 8.VI.1991, 1 ex., poklepem suchých habrových větví, 21.VI.1997, 1 ex., poklepem suchých habrových větví; 5949B2: 17.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B4: 24.V.1986, 2 ex., poklepem suchých bukových větví; 6048B8: 28.V.1988, 1 ex., poklepem suchých dubových větví, 3.VI.1988, 1 ex., poklepem suchých dubových větví, 17.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1995, 2 ex., pod kamenem a dřevem v doubravě, 18.V.1996, 2 ex., poklepem suchých dubových větví; 6048B9: 13.V.1986, 3 ex., poklepem suchých habrových větví, 24.V.1986, 1 ex., poklepem suchých dubových větví, 6.V.1995, 1 ex., pod kamenem v doubravě.
        Kategorie EN
 1. Idolus picipennis (Bach, 1852)5849C24: VI.1964, 4 ex., poklepem Cynoglossum sp., 21.V.1988, více ex., poklepem kvetoucího hlohu a dubu, 26.V.1989, více ex, poklepem dubu a kvetoucího hlohu; 5849C25: 9.V.1986, 21 ex., poklepem dubu, 9.VI.1987, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: V.1978, 15 ex., poklepem kvetoucího hlohu, V.1980, 16 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 8.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.VI.1995, 6 ex., poklepem lípy; 5949B7: 10.VII.2001, 1 ex., poklepem habru v nivě potoka, 25.V.2008, poklepem kvetoucího hlohu; 5949B8: 22.V.1987, více ex., poklepem dubu, habru a buku; 5949B12: 21.VI.2008, poklepem habru v teplomilné dubohabřině; 6048B3: 3.V.1997, 1 ex., poklepem babyky; 6048B4: 27.VI.1987, 2 ex., poklepem dubu; 6048B8: 2.V.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1987, více ex., poklepem dubu a habru, 7.VI.1987, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.VI.1987, více ex., poklepem dubu, buku a habru, 18.V.1988, více ex., poklepem kvetoucího hlohu a dubu, 26.VI.1988, 2 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.VI.1989, více ex., poklepem dubu a habru, 18.V.1990, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.VI.1990, více ex., poklepem dubu a habru, 21.VI.1991, více ex., poklepem dubu a habru, 1.V.2002, více ex., poklepem dubu; 6048B9: 13.V.1986, 12 ex., poklepem kvetoucího hlohu, buku a habru; 6048D6: 18.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 2. Ischnodes sanquinicollis (Panzer, 1793)5849C24: 27.VI.1992, 1 ♀, poklepem dubu, 4.VI.1993, 1 ♂, 1 ♀, poklepem lípy; 5849C25: 17.VI.1984, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.VI.1987, 1 ♂, poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 2.VI.1985, 1 ♀, poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, 1 ♀, poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: V.1982, 1 ex., poklepem dubu, 18.V.1990, 1 ♂, poklepem kvetoucího hlohu.
        Kategorie CR
 1. Lacon querceus (Herbst, 1784)5849C24: V.1981, 1 ♂, poklepem dubu, 9.V.1986, 2 ♀♀, pod kůrou položenou na padlý dub, 16.IV.1989, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 9.VII.2000, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 23.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu; 5949A10: 8.V.2004, 1 ex., v prosevu trouchnivějícího dubového pařezu.
        Kategorie EN
 1. Limoniscus violaceus (P. W. J. Müller, 1821)5849C24: V.1982, 1 ex., pod dřevem položeným do severně exponované dutiny solitérního dubu, 24.V.1988, 1 ex., poklepem dubu, 11.VI.1995, 1 ex., poklepem lípy; 6048B8: 16.VI.1988, 1 ex., 6.V.1990, 1 ex., vše poklepem dubu na okraji doubravy a teplomilné stráně.
        Kategorie CR
 1. Limonius minutus (Linnaeus, 1758)5849C24: V.1974, poklepem kvetoucího hlohu, VI.1975, V.1976, poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 1.VII.2008, více ex., poklepem kvetoucí lípy; 5949A10: 1.V.2009, poklepem dubu, habru a lípy.
  Poznámka: od druhu Limonius minutus (Linnaeus, 1758) byl v roce 2007 vyčleněn nový druhLimonius poneli Leseigneur & Mertlik, 2007. Na základě revize dostupného sbírkového materiálu byly pro L. minutus vyčleněny čtyři záznamy. Pro druh L .poneli byl vyčleněn jeden záznam. Ostatní nálezy zaznamenané před rokem 2007 jsou společné pro L minutu a L. poneli. Jedná se o tyto nálezy: 5849C1: 4.V.2002, 3 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C7: 4.V.2002, 4 ex., smykem v bučině; 5849C18: 4.VII.1996, 5 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 14.VII.1985, 6 ex., poklepem borovice, 30.VIII.1987, 1 ex., poklepem borovice, 16.VII.1988, 7 ex., poklepem dubu, 27.VII.1988, 2 ex., poklepem dubu, 23.IV.1989, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 29.IV.1989, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 17.VI.1989, více ex., poklepem dubu a lípy, 23.VII.1989, 2 ex., poklepem dubu, 29.VII.1991, 3 ex., poklepem dubu, 9.VIII.1991, 2 ex., poklepem dubu, 27.VI.1992, více ex., poklepem dubu, 14.VII.1992, 4 ex., poklepem dubu, 27.VII.1995, 6 ex., poklepem dubu, 22.VII.2000, více ex., poklepem buku, dubu a borovice; 5849C25: 1.V.1988, 1 ex., poklepem borovice, 21.V.1988, více ex., poklepem dubu, buku, lípy, borovice a kvetoucího hlohu, 7.VI.1988, více ex., poklepem dubu, lípy, buku a borovice, 25.VI.1988, více ex., poklepem dubu a lípy, 21.V.1995, 17 ex., poklepem smrku; 5948B20: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem lípy; 5949A4: 8.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.V.1992, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, 8 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.VII.1995, 6 ex., poklepem lípy; 5949A10; 5949A17: 8.VI.1991, více ex., poklepem habru; 5949A22: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem svídy, 21.V.1992, více ex., poklepem dřevin na teplomilné stráni; 5949A24: 18.V.1988, 2 ex., poklepem kvetoucího jeřábu; 5949B3: 22.V.1989, 6 ex., poklepem habru; 5949B6; 5949B7: 4.VII.1987, více ex., poklepem habru a dubu; 5949B8: 10.V.1987, 1 ex., poklepem buku; 5949B11: 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12: 10.VII.2001, více ex., poklepem dubu a habru; 5949C13: 14.VI.1987, více ex., poklepem dubu; 6048B3: 15.V.1992, více ex., poklepem křovin a kvetoucího hlohu v nivě řeky; 6048B8: 2.V.1987, 1 ex., poklepem habru, 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, 10.VII.1987, více ex., poklepem dubu a habru, 18.V.1988, více ex., poklepem habru a dubu, 16.VI.1988, 3 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, více ex., poklepem dubu, habru a kvetoucího hlohu, 11.VI.1989, více ex., poklepem dubu a habru, 6.V.1990, 5 ex., poklepem habru, 18.V.1990, více ex., poklepem dubu, habru a kvetoucího hlohu, 24.VI.1990, více ex., poklepem dubu a habru, 16.VII.1991, 7 ex., poklepem dubu, 24.V.1992, více ex., poklepem kvetoucího hlohu a dubu, 20.VI.1992, více ex., poklepem dubu a habru; 6048B9: 13.V.1986, 1 ex., poklepem dubu, 23.V.1987, 1 ex., poklepem habru; 6048D2: 8.V.1988, 1 ex., poklepem modřínu, 8.V.1988, 1 ex., poklepem dubu.
 1. Limonius poneli Leseigneur & Mertlik, 2007  – 5849C24: VII.1974, 1 ex., poklepem dubu.
 2. Megapenthes lugens (W. Redtenbacher, 1842)5849C24: 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C25: 20.V.1990, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: VI.1984, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: V.1983, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, VI.1984, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.V.1989, 8 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 12 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 15.V.1992, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 15.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
        Kategorie CR
 1. Melanotus castanipes (Paykull, 1800) – 5848D5: 31.V.2004, 4 ex., na světlo v PR; 5849C1: 28.VI.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C2: 8.VII.2006, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7: 3.VI.1999, 1 ex., poklepem smrku, 20.VI.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C12: 27.V.1994, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 10.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C19: 8.VI.2003, 1 ex., 11.VI.2004, 1 ex., 15.VI.2004, 2 ex., 25.VI.2004, 2 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: IV.1980, 2 ex., poklepem dubu, 9.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 21.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.VI.1989, 2 ex., poklepem dubu, 27.VI.1990, 1 ex., na světlo, 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 30.VI.1992, 2 ex., na světlo, 24.IV.1993, 1 ex., v prosevu dubového trouchu, 12.V.1993, 1 ex., v prosevu dubového trouchu, 4.VI.1993, 1 ♂, na světlo, 30.VI.1994, 2 ex., na světlo, 6.VII.1994, 2 ex., na světlo, 30.IV.1995, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 16.V.1997, 4 ex., na světlo, 21.VI.1998, 1 ex., na světlo, 23.V.1999, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 17.V.2002, 5 ex., na světlo, 4.VI.2002, 4 ex., na světlo, 28.VII.2005, 3 ex., na světlo, 21.VI.2006, 4 ex., na světlo, 11.VII.2006, na světlo, 2.VII.2008, na světlo, 28.VII.2008, na světlo; 5849C25: 8.VI.1986, 1 ex., poklepem suchých bukových větví, 30.VII.2008, na světlo; 5849D21: 1.VI.2002, 1 ex., poklepem borovice, 18.VI.2002, 2 ex., na světlo, 9.VI.2004, 2 ex., na světlo; 5949A4: VI.1984, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.VII.2008, poklepem kvetoucí lípy; 5949A10: 6.V.2003, 3 ex., na světlo; 5949A13: 8.VI.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949B2: 17.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B3: 19.IV.1987, 2 ex., pod kůrou padlého buku; 5949B4: 24.VII.1988,2 ex., na světlo; 6048B8: V.1974, 1 ex., poklepem dubu, V.1982, 1 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, 2 ex., poklepem dubu, 11.VII.2002, 2 ex., na světlo, 30.VII.2002, 2 ex., na světlo; 6048D20: 15.VI.2006, 22.VI.2006, 26.VI.2006, 20.VII.2006, 24.VII.2006, 27.VII.2006, 8.V.2007, 1 ex., 20.V.2007, 7 ex., 14.VII.2007, 1 ex., 27.V.2008, 2 ex., 29.V.2008, 1 ex., 31.V.2008, 5 ex., 17.VI.2008, 1 ex., 4.VII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
 2. Melanotus crassicollis (Erichson, 1841) – 5849C24: VI.1978, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C25: 12.VI.1987, 3 ex., poklepem lípy; 5949A4: 30.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 5.VII.1993, 1 ex., poklepem lípy, 23.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 10.V.2003, 2 ex., poklepem dubu; 5949A24: 18.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949C18: 5.V.2003, 1 ♂, na světlo(I. Novák lgt.); 6048B4; 6048B8: VI.1980, 4 ex., poklepem dubu, V.1982, 13 ex., poklepem dubu, 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, 18.V.1988, 6 ex., poklepem habru, 16.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 11.VI.1989, 1 ex., poklepem dubu, 6.V.1990, 2 ex., poklepem dubu, 24.V.1992, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.V.2001, 2 ex., poklepem dubu; 6048D6: 18.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
        Kategorie VU
 1. Melanotus punctolineatus (Pelerin, 1829) – 5949A4: VI.1978, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu v horní partii teplomilné stráně, VI.1984, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu v horní partii teplomilné stráně, 12.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu v horní partii teplomilné stráně, 12.V.1993, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu v horní partii teplomilné stráně, 23.V.1999, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu v horní partii teplomilné stráně.
 2. Melanotus villosus [= rufipes (Herbst, 1784)] (Fourcroy, 1785) – 5848D5: 22.VII.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese, 20.VI.1994, 4 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese; 5849C1: 20.VI.1994, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 31.V.1998, 1 ex., poklepem smrku; 5849C6: 22.III.1986, 1 ex., v prosevu bukového trouchu, 10.V.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7: 28.VI.1991, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 11.VII.2004, 4 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C18: 3.VI.1986, 1 ex., v prosevu dutiny buku; 5849C19: 8.VI.2003, 3 ex., 15.VI.2003, 1 ex., 20.VII.2003, 1 ♀, 4.VI.2004, 2 ex., 10.VII.2004, vše ve světelném lapači; 5849C24: VII.1973, 2 ex., poklepem borovice, III.1975, 1 ex., v padlém trouchnivějícím smrku, II.1977, 1 ex., v padlém trouchnivějícím smrku, VI.1978, 3 ex., pod kůrou položenou na staré borové pařezy, VII.1980, 2 ex., poklepem borovice, 30.VII.1988, 1 ♂, poklepem lípy, 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.VI.1990, 2 ex., na světlo, 10.VII.1991, 1 ♀, na světlo, 3.VI.1994, 1 ex., na světlo, 21.VI.1998, 1 ex., na světlo, 11.VIII.2001, 1 ex., na světlo, 4.VI.2002, 1 ex., na světlo; 5849C25: 18.V.1986, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo, 9.VI.2004, 1 ex., na světlo; 5948B20: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem lípy; 5949B3: 19.IV.1987, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5949B4: 7.VII.1989, 1 ex., na světlo; 5949B12: 22.X.1989, 1 ex., v prosevu březového trouchu; 5949C18: 17.VI.2002, 1 ex., na světlo(I. Novák lgt.); 6048B4; 6048B8: 28.VI.1991, 1 ex., poklepem dubu, 11.VII.2002, 1 ex., na světlo; 6048B9: 24.V.1986, 1 ex., poklepem buku; 6048D2: 8.V.1988, 3 ex., pod dřevem položeným na čerstvý smrkový pařez; 6048D20: 26.VI.2008, 1 ex., ve světelném lapači.
 3. Nothodes parvulus (Panzer, 1799) – 5848D24: 21.VI.1996, 2 ex., poklepem dubu; 5849C24: 17.VIII.1996, 6 ex., poklepem borovice; 5949A17: 8.VI.1991, 4 ex., poklepem habru, 20.VI.1995, 4 ex., smykem v nivě potoka, 27.VII.1996, 5 ex., poklepem habru, 21.VI.1997, 2 ex., poklepem habru; 5949B7; 5949B8: 17.V.1987, 1 ex., poklepem habru, 22.V.1987, 1 ex., poklepem habru; 5949B12: 25.V.2008, poklepem dubu, 21.VI.2008, poklepem habru v teplomilné dubohabřině; 5949C18: 5.V.2003, 1 ex., na světlo(I. Novák lgt.); 6048B8: VI.1980, 7 ex., poklepem dubu a habru, 23.V.1987, 2 ex., poklepem dubu, 22.VI.1987, 2 ex., poklepem habru, 18.V.1988, 6 ex., poklepem habru a dubu, 16.VI.1988, 6 ex., poklepem habru, 19.VII.1989, 2 ex., poklepem habru, 24.VI.1990, 3 ex., poklepem habru, 21.VI.1991, 5 ex., poklepem habru, 20.VI.1992, 2 ex., poklepem dubu, 27.V.2001, 4 ex., poklepem dubu; 6048B9: 13.V.1986, 12 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D6: 18.V.1989, 2 ex., poklepem dubu.
 4. Paraphotistus impressus (Fabricius, 1792) – 5849C1: 2.V.1999, 1 ♀, poklepem smrku; 5849C2: 7.V.2005, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7: 2.V.1999, 1 ex., poklepem borovice; 5849C24: VII.1977, 1 ex., poklepem borovice, VI.1978, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, VI.1984, 1 ex., poklepem borovice, 10.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu.
        Kategorie VU
 1. Paraphotistus nigricornis (Panzer, 1799) – 5849C24: VII.1972, 1 ex., poklepem dubu, 24.V.1988, 3 ex., poklepem dubu, 26.VI.1988, 4 ex., poklepem dubu, 16.VII.1988, 1 ex., poklepem dubu, 20.V.1989, 1 ex., poklepem dubu, 6.VI.1989, 2 ex., poklepem lípy, 17.VI.1989, 1 ex., poklepem dubu, 16.VII.1989, 1 ex., poklepem dubu, 20.V.1990, 3 ex., poklepem dubu, 19.VII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 29.VII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 11.VI.1995, 1 ex., poklepem lípy, 21.VI.1998, 1 ex., poklepem dubu, 17.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu.
 2. Pheletes aeneoniger (De Geer, 1774) – 5848D4: 19.V.1991, 3 ex., poklepem smrku; 5848D5: 14.VI.1992, 3 ex., smykem ve smíšeném lese; 5849C1: 4.V.2002, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C6: 5.VII.1996, 4 ex., smykem na lesní cestě; 5849C7: 2.V.1999, 3 ex., poklepem borovice, 3.VI.1999, více ex., poklepem smrku, 4.V.2002, 4 ex., smykem na lesní cestě; 5849C12: 23.VI.2001, 6 ex., smykem v bučině; 5849C24: VI.1968, 15 ex., poklepem kvetoucího hlohu, dubu a borovice, V.1974, 22 ex., poklepem dubu a borovice, VII.1977, 6 ex., poklepem dubu, V.1982, 16 ex., poklepem kvetoucího hlohu, dubu, lípy a borovice, 21.V.1988, více ex., poklepem dubu, lípy a buku, 30.VI.1988, 2 ex., poklepem dubu; 5849C25: 20.VI.1985, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.V.1987, 1 ex., poklepem habru, 9.VI.1987, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 8.V.1989, 6 ex., poklepem kvetoucí jabloně, 20.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 12.V.1993, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 5.VII.1993, 7 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A10: 1.V.2009, poklepem lípy; 5949A17: 8.VI.1991, více ex., poklepem habru, 21.VI.1997, 5 ex., poklepem habru; 5949A23: 8.VI.1991, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5949B2: 30.IV.1989, 7 ex., poklepem kvetoucí hrušně; 5949B3; 5949B7; 5949B8: 22.V.1987, 2 ex., poklepem dubu; 5949B11: 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12; 6048B4: 21.VI.1987, 2 ex., poklepem dubu; 6048B8: 26.IV.1986, 1 ex., poklepem dubu, 23.V.1987, 1 ex., poklepem dubu, 7.VI.1987, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1988, více ex., poklepem dubu, habru a kvetoucího hlohu, 26.VI.1988, 12 ex., poklepem dubu a habru, 17.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, dubu a habru, 18.V.1990, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, dubu a habru, 24.V.1992, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, dubu a habru, 27.V.2001, více ex., poklepem dubu a kvetoucího hlohu; 6048D6: 18.V.1989, 8 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 3. Pheletes quercus (Olivier, 1790) – 5849C24: 14.VII.1992, 1 ex., poklepem dubu; 5949B3: 22.V.1989, 3 ex., poklepem habru; 6048B4: 27.VI.1987, 3 ex., poklepem dubu; 6048B8: VII.1977, 1 ex., poklepem habru, VII.1980, 2 ex., poklepem habru, 27.VI.1987, více ex., poklepem dubu a habru, 18.V.1988, 7 ex., poklepem dubu, 16.VI.1988, 1 ex., poklepem habru, 11.VI.1989, 4 ex., poklepem dubu a habru, 18.V.1990, 1 ex., poklepem dubu, 28.VI.1991, 3 ex., poklepem dubu, 16.VII.1991, 1 ex., poklepem habru, 11.VI.1992, 2 ex., poklepem habru, 25.VI.1995, 1 ex., poklepem dubu, 27.V.2001, 2 ex., poklepem dubu.
        Kategorie VU
 1. Podeonis acuticornis (Germar, 1824) – 5849C24: VI.1980, 1 ♀, poklepem kvetoucího hlohu, 17.VI.1989, 1 ♂, pod kůrou položenou k patě solitérního trouchnivějícího dubu, 6.VII.1996, 1 ♂, poklepem kvetoucí lípy, 10.VII.2005, 1 ♀, na trávě u paty solitérního dubu, 28.VII.2005, 1 ♂, na světlo.
        Kategorie CR
 1. Porthmidius austriacus (Schrank, 1781) – 6048B4: 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu; 6048B8: VII.1982, 22 ex., poklepem habru, V.1982, 16 ex., poklepem habru, 7.VI.1987, 18 ex., poklepem kvetoucího hlohu a habru, 27.VI.1987, více ex., poklepem lípy, habru a dubu, 10.VII.1987, 4 ex., poklepem habru a dubu, 28.V.1988, 6 ex., poklepem habru a dubu, 16.VI.1988, 4 ex., poklepem lípy, habru a dubu, 26.VI.1988, 1 ex., poklepem habru a dubu, 17.V.1989, více ex., poklepem habru a dubu, 9.V.1990, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1990, více ex., poklepem dubu, habru, lípy a kvetoucího hlohu, 21.VI.1991, 3 ex., poklepem lípy a habru, 11.VI.1992, 6 ex., poklepem habru a dubu, 28.V.1995, 17 ex., poklepem lípy, 25.VI.1995, více ex., poklepem habru, dubu a lípy, 27.V.2001, 3 ex., poklepem dubu, 6.VII.2001, 1 ex., poklepem habru; 6048B9: 13.V.1986, 2 ex., poklepem habru, 24.V.1986, 1 ex., poklepem habru.
        Kategorie EN
 1. Procraerus tibialis (Lacordaire, 1835) – 5849C24: VI.1980, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, V.1982, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, VI.1982, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1988, 1 ♂, poklepem kvetoucího hlohu, 25.VI.1988, 1 ♀, pod kůrou položenou do dutiny dubu, 29.IV.1989, 2 ex., v padlém trouchnivějícím buku, 20.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.VI.1997, 1 ex., poklepem dubu, 18.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 5849C25: 9.VI.1987, 3 ex., v prosevu dutiny dubu, 20.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4:26.V.1989, 3 ex.,poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 1.V.2009, 1 ♂, v prosevu dutiny dubu; 6048B8: V.1982, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, VI.1984, 8 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, 12 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.V.1989, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 13.V.1990, 14 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1992, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 28.V.1995, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 7.V.2000, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 2. Prosternon tessellatum (Linnaeus, 1758) – 5849C6: 5.VII.1996, 4 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C7: 3.VI.1999, více ex., poklepem smrku; 5849C18: 5.VII.1987, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: VI.1975, 67 ex., poklepem dubu, borovice, buku a kvetoucího hlohu, 14.VII.1985, 7 ex., poklepem borovice a dubu, 8.VI.1986, 2 ex., poklepem dubu, 1.V.1987, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérní borovice, 21.V.1988, více ex., poklepem borovice, dubu, buku, habru, břízy a kvetoucího hlohu, 17.VI.1988, více ex., poklepem dubu, buku, borovice a habru, 30.VI.1988, 3 ex., poklepem dubu, 25.VII.1988, 6 ex., poklepem dubu, 26.V.1989, více ex., poklepem dubu, borovice, a kvetoucího hlohu, 17.VI.1989, 4 ex., poklepem dubu, 27.VI.1990, 1 ex., na světlo, 29.VII.1991, 2 ex., poklepem dubu, 9.VIII.1991, 2 ex., poklepem dubu, 26.VI.1992, 4 ex., poklepem borovice, 14.VII.1992, 3 ex., poklepem dubu, 3.VI.1994, 1 ex., na světlo, 22.VII.2000, více ex., poklepem dubu, 28.VII.2005, 4 ex., na světlo, 11.VII.2006, na světlo; 5849C25: 9.VI.1987, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 5.VII.1993, 4 ex., poklepem dubu; 5949A4: 8.V.1989, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.VIII.1995, 2 ex., poklepem lípy, 6.VII.1996, 2 ex., ve vinné pasti, 22.VIII.1996, 1 ex., ve vinné pasti; 5949A22: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem svídy, 21.V.1992, více ex., poklepem dřevin na teplomilné stráni; 5949A24: 18.V.1988, 2 ex., poklepem dubu; 5949B3: 30.VI.1987, více ex., smykem travnatých porostů, 22.V.1989, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B12: 10.VII.2001, 4 ex., poklepem dubu; 5949C14: 14.VI.1987, více ex., poklepem habru; 6048B4: 17.V.1997, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 6048B8: VII.1977, 18 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1987, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 10.VII.1987, více ex., poklepem dubu a habru, 18.V.1988, více ex., poklepem dubu a habru, 24.VI.1990, 7 ex., poklepem dubu a habru.
 3. Pseudanostirus globicollis (Germar, 1843) – 5949A4: 18.VI.1995, 1 ex., poklepem kvetoucí jabloně na teplomilné stráni; 6048B8: IV.1974, 1 ex., pod kůrou starého bukového pařezu, VI.1980, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, VII.1980, 1 ex., poklepem dubu, V.1982, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B9: 13.V.1986, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1988, 1 ex., v prosevu dubového trouchu, 28.V.1988, 1 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 7 ex., smykem ve vrcholové partii doubravy, 21.VI.1991, 3 ex., smykem ve vrcholové partii doubravy, 15.V.1992, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.VI.1992, 1 ex., smykem ve vrcholové partii doubravy, 6.V.1995, 4 ex., pod kameny ve vrcholové partii doubravy, 28.V.1995, 4 ex., smykem ve vrcholové partii doubravy, 18.V.1996, 3 ex., ve vrcholové partii doubravy.
        Kategorie EN
 1. Quasimus minutissimus (Germar, 1817) – 5849C7: 21.VIII.1994, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 14.VII.1985, 18 ex., poklepem dubu, 12.VI.1987, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C25: 9.VI.1987, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 12.V.1993, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 5.VII.1993, 12 ex., poklepem lípy, 23.VII.1994, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 20.VIII.1994, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 27.VII.1995, více ex., poklepem lípy, 18.VI.1994, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 27.VII.1995, více ex., poklepem lípy, 12.VIII.1995, 6 ex., poklepem lípy, 17.IX.1995, 6 ex., poklepem lípy, 5.IX.1999, 8 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B7: 22.V.1987, 3 ex., poklepem dubu; 5949B8: 4.VII.1987, 1 ex., poklepem habru; 5949B11: 30.V.2004, 3 ex., poklepem dubu; 5949B12: 21.VII.2002, více ex., poklepem dubu v teplomilné doubravě, 10.VII.2001, více ex., poklepem dubu, 8.VI.2002, více ex., poklepem trnky, 21.VI.2008, poklepem habru v teplomilné dubohabřině; 6048B4: 27.VI.1987, více ex., poklepem dubu; 6048B8: VIII.1984, 72 ex., poklepem dubu, 2.V.1987, 1 ex., poklepem dubu, 23.V.1987, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.VII.1985, 43 ex., poklepem dubu, 27.VI.1987, více ex., poklepem dubu, 28.V.1988, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 16.VI.1988, 1 ex., poklepem dubu, 26.VI.1988, více ex., poklepem habru, 7.VIII.1988, 3 ex., poklepem habru, 17.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 19.VII.1989, více ex., poklepem dubu, 16.VII.1991, více ex., poklepem dubu a habru, 20.VI.1992, 14 ex., poklepem dubu, 7.V.1995, 1 ex., poklepem dubu, 19.VIII.1995, více ex., poklepem dubu a habru, 30.VIII.1997, 2 ex., poklepem dubu, 1.V.2001, 1 ex., poklepem dubu, 27.V.2001, 1 ex., poklepem dubu.
        Kategorie VU
 1. Reitterelater dubius Platia & Cate, 1990 – 5849C24: 8.VII.1991, 5 ♀♀, na světlo, 9.VII.1991, 1 ♀, na světlo, 30.VI.1992, 2 ♀♀, mezi 23.15 – 23.30 hod na světlo, 4.VI.1993, 1 ♂, ve 23.00 hod na světlo, 4.VI.2002, 1 ex., ve 24.00 na světlo, 21.VI.2006, 7 ♂♂, na světlo, 27.VII.2006, 2 ex., na světlo, 7.VI.2007, 1 ♂, v 0.30 hodin na světlo; 5849C25: 21.VI.1998, 2 ex., mezi 23.00 – 24.00 hod na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo.
        Kategorie CR
 1. Selatosomus aeneus (Linnaeus, 1758) – 5848D4: 21.V.1991, 2 ex., poklepem smrku; 5849C1: 2.V.1999, 1 ♀, poklepem smrku; 5849C6: 19.VI.1987, 1 ex., poklepem buku; 5849C7: 24.V.1991, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C12: 8.V.1992, 5 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 24.IV.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: V.1976, 13 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 10.IV.1988, 1 ex., poklepem borovice, 8.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.1989, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.VI.1989, 2 ex., poklepem dubu, 11.V.1991, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 30.V.1992, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.VI.1992, 2 ex., poklepem dubu, 24.IV.1993, 3 ex., poklepem borovice, 24.IV.1993, 2 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 4.VI.1993, 1 ♀, poklepem lípy; 5849C25: 24.IV.1987, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 20.V.1990, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.V.1995, 4 ex., poklepem smrku; 5948B20: 20.VI.1987, 1 ex., poklepem lípy; 5948D5: 22.VII.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949A4: 8.V.1989, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B3: 27.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949C13: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu; 6048B8: 18.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.VI.1988, 1 ♀, poklepem dubu, 17.V.1989, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D1; 6048D6: 7.V.1988, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 2. Selatosomus latus [= gravidus (Germar, 1843)] (Fabricius, 1801) – 6048B3: 14.VI.2003, 1 ex., smykem v nivě řeky; 6048B8: V.1982, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 24.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
        Kategorie VU
 1. Sericus brunneus (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 9.VI.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese, 30.IV.2005, smykem na lesní cestě podél PR; 5849C7: 2.V.1999, 1 ex., poklepem borovice, 3.VI.1999, 1 ex., poklepem smrku; 5849C24: VI.1978, 1 ex., poklepem buku, VI.1980, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, V.1982, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 2.VI.1985, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 16.V.1986, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1986, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1988, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.VI.1989, 1 ex., poklepem dubu, 11.VI.1995, 12 ex., poklepem borovice, 13.VI.1998, 8 ex., poklepem borovice, 3.VI.2001, 1 ex., poklepem borovice, 17.VI.2001, 6 ex., poklepem borovice, 27.VI.2004, více ex., poklepem borovice; 5849C25: 30.V.1992, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 15.V.1992, 2 ex., poklepem dubu.
 2. Stenagostus rhombeus [= villosus (Fourcroy, 1785)] (Olivier, 1790) – 5849C24: 1.VII.1989, 1 ex., poklepem lípy, 10.VII.1991, 1 ♂, na světlo, 20.VII.1996, 1 ex., poklepem dubu, 28.VII.2005, 2 ex., na světlo, 11.VII.2006, 2 ♂, na světlo, 27.VII.2006, 1 ex., na světlo, 16.VII.2007, 3 ex., na světlo, 2.VII.2008, 1 ex., na světlo, 28.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849C25: 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D21: 24.VII.2001, 1 ex., na světlo, 8.VII.2002, 4 ex., na světlo, 29.VII.2002, 4 ex., na světlo, 25.VII.2004, 1 ex., na světlo, 12.VIII.2004, 1 ex., na světlo; 5949A10: 15.VII.2003, 2 ex., na světlo; 6048B8: 6.VII.2001, 1 ♀, na světlo, 11.VII.2002, 27 ex., na světlo, 30.VII.2002, 2 ex., na světlo; 6048D20: 14.VII.2006, 20.VII.2006, 24.VII.2006, 14.VII.2007, 1 ex., 19.VII.2007, 1 ex., 3.VIII.2007, 27.VII.2008, 2 ex., vše ve světelném lapači.
        Kategorie EN
 1. Stenagostus rufus (De Geer, 1774) – 5849C24: 28.VII.2008, 2 ex., na světlo; 5849D21: 8.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A4: 1.VII.2008, 1 ex., na světlo.
        Kategorie NT
 1. Synaptus filiformis (Fabricius, 1781) – 5849C24: V.1975, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5949A4: 18.VI.1994, 1 ex., smykem v nivě potoka; 6048B3: 15.V.1992, více ex., poklepem keřových vrbových porostů v nivě řeky, 20.VI.1992, 4 ex., poklepem keřových vrbových porostů v nivě řeky, 19.VI.1993, 1 ex., poklepem keřových vrbových porostů v nivě řeky, 7.V.1995, 1 ex., poklepem keřových vrbových porostů v nivě řeky.
 2. Zorochros dermestoides [= minimus (Lacordaire, 1835)] (Herbst 1806) – 5948D24:V.1981, 1 ex.,na štěrkopísčitém břehu řeky, 6.VII.1985, 3 ex., na štěrkopísčitém břehu řeky; 6048B13: IV.1975, 2 ex., na štěrkopísčitém břehu řeky.
  Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:
  Ampedus erythrogonus (P. W. J. Müller, 1821)
  Ctenicera cuprea (Fabricius, 1781)
  Procraerus tibialis (Lacordaire, 1835)
 
 
 1. Elmis aenea (P. W. J. Müller, 1806) – 5849C24.
        Skupina A
 1. Limnius volckmari (Panzer, 1793) – 5849C24.
        Skupina A
 
 
 1. Dapsa denticollis (Germar, 1817)5849C13: 4.XII.2004, 1 ex., v prosevu starého sena, 23.IV.2005, 9 ex., v prosevu starého sena u seníku, 5.XI.2005, 2 ex., v prosevu starého sena, 8.IV.2006, 1 ex., v prosevu starého sena u seníku; 5849C18: 29.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena; 5849C23: 26.XI.2006, 1 ex., v prosevu starého sena u krmelce; 5849C24: 1.VII.1989, 6 ex., v prosevu v podmáčené prohlubni v travnatém porostu, 16.VII.1989, 15 ex., v prosevu v podmáčené prohlubni v travnatém porostu, 25.VII.1989, 9 ex., v prosevu v podmáčené prohlubni v travnatém porostu, 21.IV.1990, 2 ex., v prosevu v podmáčené prohlubni v travnatém porostu, 20.V.1990, 3 ex., v prosevu v podmáčené prohlubni v travnatém porostu, 28.VII.1990, 2 ex., v prosevu v podmáčené prohlubni v travnatém porostu, 8.VIII.1991, 1 ex., imaturní poklepem borovice, 4.VI.1993, 1 ex., smykem podmáčeného travnatého porostu, 17.IX.1995, 1 ex., smykem podmáčeného travnatého porostu, 23.VIII.1996, 2 ex., smykem podmáčeného travnatého porostu, 29.IX.1996, 1 ex., smykem podmáčeného travnatého porostu, 23.V.1999, 1 ex., smykem travnatého porostu, 9.VI.2002, 1 ex., smykem travnatého porostu, 17.VII.2002, 1 ex., v prosevu starého sena, 26.IX.2004, 1 ex., v prosevu plodnic trsovitých lupenitých hub, 29.VII.2007, pod dřevem v bučině; 5949C3: 7.V.1978, 1 ex., v prosevu mechu na okraji lese; 5949B11:29.VIII.2004, 1 ex., smykem vlhkomilných porostů na břehu přehrady, 26.1.2008, 1 ex., v prosevu staré trávy na břehu přehrady; 6048B4: 17.V.1997, 1 ex., pod dřevem na lesní cestě ve smíšeném lese.
        Kategorie VU
 1. Endomychus coccineus (Linnaeus, 1758)5848D13: 25.X.1992, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C1: 1.VIII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C17: 18.VI.2005, 4 ex., poklepem staré plodnice Pleurotes sp., 25.IX.2005, 2 ex., pod dřevem položeným na zasychající kvasící mízu; 5849C18: 23.VIII.1992, 1 ex., na starém pařezu v nivě potoka; 5849C24: 15.VIII.1986, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5949B7: 17.V.1987, 1 ex., poklepem habru; 6048B10: 16.VII.1991, 1 ex., na plísní pokrytém dřevu ve smíšeném lese.
        Kategorie VU
 1. Lycoperdina bovistae (Fabricius, 1792)6048B14: V.1974, 1 ex., pod kůrou padlého stromu v suťovém lese.
        Kategorie EN
 1. Lycoperdina succinata (Linnaeus, 1767)5849C24: VI.1973, 2 ex., v pýchavce, 2.II.2002, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni.
 2. Mycetaea subterranea [= hirta (Marsham, 1802)] (Fabricius, 1801)5849C18: I.1972, 9 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa; 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny habru; 6048B8: 17.VIII.2002, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 6048B9: 10.I.1998, 6 ex., v prosevu mraveniště Formica sp..
 3. Mycetina cruciata (Schaller, 1783)5848D5: 14.VI.1992, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR, 14.VI.1992, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 5849C1: 16.V.1997, 1 ex., pod dřevem položeným na smrkový pařez; 5849C6: 6.VI.1992, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; 5849C7: 22.VI.1991, 1 ex., poklepem plodnice Ganoderma applanatum, 13.VII.1997, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C11: 22.VIII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C13: 22.VII.2001, 2 ex., ve staré plodnici Polyporus squamosus, 8.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny lípy, 23.IX.2007, poklepem staré plodnice hřibovité houby; 5849C24: VI.1973, 1 ex., poklepem plodnice Piptoporus betulinus, VII.1980, 2 ex., poklepem plodnice Piptoporus betulinus, V.1982, 2 ex., poklepem plodnice Piptoporus betulinus,VI.1985, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 23.V.1986, 6 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, VI.1986, 17 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 20.VII.1986, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 13.VIII.1986, 4 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 10.VI.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu, 26.V.1989, 1 ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus, 20.VI.1989, 3 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 3.VI.1997, 4 ex., v prosevu starých plodnic lupenitých hub, 7.VI.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius, 10.VI.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius, 26.VIII.2009, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5849C25: 19.VII.2009, 2 ex., poklepem zralé plodnice Hericium clathroides; 5949A4: 27.VII.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949A10: 18.V.2003, 16 ex., v prosevu suché plodnice lupenité houby; 5949A17: 20.VI.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka, 27.VII.1996, 2 ex., smykem ve svahové habřině, 21.VI.1997, 3 ex., smykem ve svahové habřině; 5949B2: 23.IX.1995, 1 ex., smykem v bučině; 5949B8: 22.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus; 5949B12: 4.VI.1987, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048B3: 2.VII.1995, 1 ex., smykem v nivě řeky; 6048B4: 21.VI.1987, 2 ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus; 6048B8: 27.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 16.VI.1988, 1 ex., smykem v doubravě, 26.VI.1988, 5 ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus, 28.VI.1991, 2 ex., v prosevu rozpadlé plodnice Laetiporus sulphureus,11.VII.2002, 1 ex., na světlo; 6048B9: 23.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice Pleurotessp..
 4. Symbiotes gibberosus (Lucas, 1849)5849C24: 1.V.1993, 12 ex., na nezralém aethaliu červené hlenky, 26.IV.2007, v noci na padlém dubu, 20.VI.2007, 2 ex., v noci na padlém dubu; 5849C25: 7.V.1989, 1 ex., v prosevu dubového trouchu u paty dubu; 5849D21: 8.V.2008, 1 ex., pod kůrou padlého dubu; 6048B8: 25.VI.1995, 1 ex., smykem v doubravě, 19.VIII.1995, 1 ex., smykem v doubravě.
 
 
 1. Dacne bipustulata (Thumberg, 1781) – 5848D13: 3.V.1986, 4 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C1: 31.V.1998, 1 ex., poklepem plodnice Fomitopsis pinicola; 5849C6: 22.V.2005, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7: 22.VI.1991, 8 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 17.VII.1991, 2 ex., poklepem plodnice Trametes sp.; 5849C18: 1.V.2005, 2 ex., poklepem plodnice Trametes confragosa v nivě potoka; 5849C24: VI.1975, 3 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 13.VI.2004, více ex., poklepem suché plodnice Pleurotes sp., 9.V.1986, 2 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 10.VI.1988, 1 ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus, 22.VII.1988, 3 ex., ve staré plodnici Laetiporus sulphureus, 22.VII.1988, 2 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 7.V.1989, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 1.VIII.1998, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 20.VII.2005, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 28.IV.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C25: 6.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice Trametes hirsuta, 21.V.1988, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949A17: 8.VI.1991, 1 ex., poklepem suchého habru, 27.VII.1996, 2 ex., smykem ve svahové habřině; 5949B2: 17.V.1986, 1 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 22.V.1989, 2 ex., pod dřevem položeným na jeden rok staré borové pařezy; 5949B3: 3.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5949B6; 5949B7; 5949B8: 10.V.1987, 4 ex., poklepem suchého habru, 17.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus; 5949B12: 4.VI.1987, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 20.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 8.VI.2002, 2 ex., poklepem suchého habru; 6048B3: 25.IV.1999, 3 ex., poklepem plodnice Trametes confragosa; 6048B4: 24.V.1986, 8 ex., pod kůrou padlého buku, 16.VII.1991, 3 ex., pod kůrou padlého dubu; 6048B8: 2.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice Trametes sp., 23.V.1987, 1 ex., poklepem suchého dubu, 20.VI.1992, více ex., v prosevu starých plodnic Hypholoma sp., 6.V.1995, 1 ex., smykem v doubravě, 5.VIII.1995, 1 ex., imaturní smykem v doubravě; 6048B9: 23.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 6048B14: 19.VII.1986, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048D6: 18.V.1989, 2 ex., pod kůrou padlého dubu; 6049A2: 15.V.1992, 4 ex., pod kůrou padlého dubu; 6049A7: 11.VI.1989, 5 ex., v prosevu suchých plodnic Pleurotes sp..
 2. Dacne rufifrons (Fabricius, 1775) – 5849D21: 17.V.2008, 4 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5949B8: 22.V.1987, 8 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 4.VI.1987, 3 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus; 5949B12: 21.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius.
 3. Triplax aenea (Schaller, 1783) – 5849C6: 9.VI.1988, 1 ex., poklepem plodnice Lentinellus cochleatus; 5849C7: 22.VI.1991, 7 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5849C13: 16.X.1990, více ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5849C24: VIII.1976, 27 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 29.V.2004, více ex., v prosevu starých plodnic Pleurotes sp., 13.VI.2004, více ex., poklepem suché plodnice Pleurotes sp., 1.VI.1986, více ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 13.VIII.1986, více ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 29.IV.1989, více ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 8.V.1989, více ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 17.VI.1989, více ex., poklepem zaschlých plodnic Pleurotes sp., 30.V.1992, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 3.VI.2007, poklepem plodnice Pleurotes sp..; 5849C25: 8.V.1989, více ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5949A4: 12.V.1993, 1 ex., poklepem čerstvé plodnice Pleurotes sp.; 5949A18: 26.VI.1990, více ex., poklepem zaschlé plodnice Pleurotes sp.; 5949A24: 18.V.1988, 2 ex., poklepem suchého habru; 5949B2: 17.V.1986, více ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5949B3: 4.IV.1987, 7 ex., pod kůrou padlého buku, 3.V.1987, více ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 22.V.1989, více ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5949B6; 5949B8: 10.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5949C23: 20.VI.1992, více ex., poklepem staré plodnice Pleurotes sp.; 6048B8: 20.VI.1992, více ex., v prosevu starých plodnic Hypholoma sp.; 6048B9: 23.V.1987, více ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 6048B14: 19.VII.1986, více ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 6048D12: 17.X.1992, více ex., poklepem staré plodnice Pleurotes sp.; 6049A2: 15.V.1992, 2 ex., poklepem suchého dubu; 6049A7: 11.VI.1989, více ex., poklepem zaschlé plodnice Pleurotes sp..
 4. Triplax lepida (Faldermann, 1835) – 5849C24: 9.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus sp., 6.VI.1987, 4 ex., poklepem plodnice Polyporus sp., 26.VIII.2009, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus sp.; 5849C25: 27.VI.2009, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus sp.; 5949A4: 12.VI.1987, 16 ex., poklepem plodnice Polyporus sp., 23.VI.1996, 2 ex., poklepem plodnice Polyporus sp., 13.VI.1998, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus sp.; 5949B11: 30.V.2004, 3 ex., poklepem plodnice Polyporus sp.; 6048B4: 24.V.1986, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus sp.; 6048B8: 6.VII.1985, 1 ex., smykem v doubravě, 21.VI.1991, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus arcularius, 19.VI.1993, 6 ex., poklepem plodnice Polyporus brumalis, 18.V.1996, 2 ex., smykem v doubravě.
        Kategorie VU
 1. Triplax rufipes (Fabricius, 1775) – 5849C6: 9.VI.1988, 2 ex., poklepem plodnice Lentinellus cochleatus, 28.V.1989, 2 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5849C7: 22.VI.1991, více ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5849C13: 16.X.1990, 8 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5849C24: VI.1975, 12 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 9.V.1986, více ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 23.V.1986, 3 ex., poklepem plodnice Piptoporus betulinus, 20.VII.1986, 4 ex., poklepem zaschlé plodnice Pleurotes sp., 13.VIII.1986, 2 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 10.VI.1988, 3 ex., poklepem plodnice Polyporus brumalis, 29.IV.1989, 3 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 20.VI.1989, 4 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 1.VII.2001, 3 ex., ve staré plodnici hřibu, 29.V.2004, více ex., v prosevu starých plodnic Pleurotes sp., 3.VI.2007, poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5849C25: 30.V.1987, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5948D5: 22.VII.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949A17: 27.VII.1996, 1 ex., smykem ve svahové habřině; 5949B2: 17.V.1986, 2 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5949B3: 30.VI.1987, více ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 22.V.1989, více ex., poklepem zaschlé plodnice Pleurotes sp.; 5949B8: 12.V.1987, 1 ex., poklepem buku; 5949B22: 21.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949C23: 20.VI.1992, 6 ex., poklepem staré plodnice Pleurotes sp.; 6048B8: 17.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 15.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.VI.1992, 4 ex., v prosevu starých plodnic Hypholoma sp.; 6048B9: 13.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1987, 3 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 6049A7: 11.VI.1989, 7 ex., poklepem zaschlé plodnice Pleurotes sp..
 2. Triplax russica (Linnaeus, 1758) – 5849C7: 22.VI.1991, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus; 5849C12: 17.VII.1994, 1 ex., smykem v bučině; 5849C24: VI.1975, 5 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 23.V.1988, 7 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 6.VII.1996, 72 ex., při rojení z pod kůry stojící proschlé břízy, 6.VII.1996, 1 ex., ve vinné pasti, 21.IX.1997, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 13.VI.2004, více ex., poklepem suché plodnice Pleurotes sp., 28.IV.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius, 10.VI.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C25: 30.V.1987, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 6.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus brumalis, 21.V.1988, více ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 29.IV.1989, 6 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5949A10: 18.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 5949B2: 17.V.1986, 4 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 22.V.1989, 6 ex., poklepem zaschlé plodnice Pleurotes sp.; 5949B3: 3.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 23.IX.1995, 1 ex., smykem v bučině; 5949B8: 22.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 6048B8: 20.VI.1992, 2 ex., v prosevu starých plodnic Hypholoma sp., 18.V.1996, 1 ex., smykem v doubravě, 27.V.2001, 2 ex., smykem v doubravě; 6048B9: 23.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp..
 3. Tritoma bipustulata Fabricius, 1775 – 5848D4: 19.V.1991, 1 ex., na plísní pokrytém dřevu; 5849C1: 31.V.1998, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C7: 24.V.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 22.V.1993, 2 ex., poklepem plodnice Polyporus brumalis, 3.VI.1999, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus sp.; 5849C16: 26.V.1991, 4 ex., poklepem plodnice Trametes versicolor; 5849C17: 19.VII.2008, pod dřevem položeným na starý bukový pařez; 5849C24: 5.IV.1974, 6 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 8.V.1989, 1 ex., na plísní pokrytém pařezu, 17.VI.1989, 2 ex., poklepem plodnice Polyporus ciliatus, 23.V.1999, 7 ex., poklepem plodnice Polyporus sp.; 5849C25: VIII.1984, 2 ex., poklepem plodnice Trametes versicolor, 1.VI.1986, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus brumalis, 30.V.1987, 8 ex., poklepem plodnice Polyporus brumalis; 5948D5: 22.VIII.1992, 3 ex., poklepem plodnice Trametes gibbosa; 5949A17: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem suchého habru; 5949B2: 17.V.1986, 1 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5949B8: 17.V.1987, 2 ex., poklepem habru; 5949B12: 21.V.1988, 2 ex., poklepem suchého habru; 6048B3: 25.IV.1999, 1 ex., poklepem plodnice Trametes confragosa; 6048B8: 22.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 19.VI.1993, 3 ex., poklepem plodnice Polyporus sp., 11.VII.2003, 1 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě; 6048B14: 19.VII.1986, 4 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius.
  Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:
   Dacne rufifrons (Fabricius, 1775)
 
 
 1. Eucinetus haemorrhoidalis (Germar, 1818) – 5849C24: 28.VII.2005, 1 ex., na světlo; 5949A4: 21.VI.1997, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 12.VII.1997, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B12: 27.IV.2003, 1 ex., v prosevu na teplomilné stráni.
 
 
 1. Eucnemis capucina Ahrens, 18125849C24: VI.1982, 1 ex., v prosevu dutiny lípy, 1.VII.2001, 1 ex., poklepem lípy; 6048B8: 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu na okraji teplomilné doubravy, 28.V.1988, 3 ex., poklepem dubu na okraji teplomilné doubravy, 21.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
        Kategorie EN
 1. Hylis [= Hypocoelus] cariniceps (Reitter, 1902)  – 6048B8: 11.IX.1993, 1 ex., v teplomilné doubravě nalepený na feromonovém plechovém lapači pro eradikaci bekyně velkohlavé (Lymantria dispar L.).
        Kategorie CR
 1. Hylis [= Hypocoelus] foveicollis (C. G. Thomson, 1874) – 5849C6: 14.VIII.1985, 1 ex., na metrech bukového dřeva, 6048B8: 11.IX.1993, 1 ex., v teplomilné doubravě nalepený na feromonovém plechovém lapači pro eradikaci bekyně velkohlavé (Lymantria dispar L.).
        Kategorie EN
 1. Isorhipis marmottani (Bonvouloir, 1871) – 5949B3: 1.VII.1987, 1 ex., poklepem habru; 6048B8: 27.VI.1999, 1 ♀, poklepem suchého habru.
        Kategorie CR
 1. Isorhipis melasoides (Laporte de Castelnau, 1835) – 5949B3: XII.1987, 3 ex., mrtvá imaga v suché bukové větvi; 6048D1: V.1989, 1 ex., mrtvý v suché bukové větvi.
        Kategorie EN
 1. Melasis buprestoides (Linnaeus, 1761) – 5849C6: 18.VI.2005, 6 ex., pod dřevem položeným na starý bukový pařez; 5849C7: 17.VII.1991, 1 ex., mrtvý na padlém buku; 5849C24: 30.V.1992, 4 ex., na bukových kládách; 5949A4: 12.V.1993, 9 ex., na metru osikového a olšového dřeva; 5949B12: 17.V.2002, 1 ♂, 2 ♀♀, na metru bukového dřeva; 6048B4: 21.V.1989, 5 ex., na metrech bukového dřeva; 6048B9: 24.V.1986, 1 ♂, 1 ♀, poklepem suché bukové větve; 6048B10: 28.V.1995, 15 ex., též kopulující na suchých březových kládách; 6049A2: 15.V.1992, 7 ex., na bukových kládách.
 2. Microrhagus [= Dirhagus] pygmaeus (Fabricius, 1792) – 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., poklepem habru v teplomilné dubohabřině.
        Kategorie EN
 
 
 1. Anoplotrupes [= Geotrupes] stercorosus (Hartmann, 1791) – 5848D14; 5849C1; 5849C6: 8.IX.1995; 5849C7; 5849C11; 5849C12; 5849C18: 24.VIII.1995; 5849C19; 5849C24: 15.VI.1996; 5849C25: 3.VII.1994.
 2. Odontaeus armiger (Scopoli, 1772) – 5849C24: 21.VII.2004, 2 ♂♂, 1 ♀, na světlo, 28.VII.2005, 1 ♂, 1 ♀, na světlo, 7.VI.2007, na světlo, 10.VI.2007, na světlo, 16.VII.2007, na světlo; 5849C25: 26.VII.2008, na světlo, 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D21: 24.VII.2001, 10 ♂, na světlo, 18.VI.2002, 1 ♂, na světlo; 5949A4: 3.VIII.2003, 1 ♀, na světlo.
        Kategorie EN
 1. Trypocoris [= Geotrupes] vernalis (Linnaeus, 1758) – 5849C1; 5849C6; 5849C7; 5849C11; 5849C12; 5849C18; 5849C19; 5849C24; 5849C25.
 
 
 1. Gyrinus substriatus Stephens, 1828 – 5849C1; 5849C12; 5849C19: 20.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači.
        Skupina E
 
 
 1. Haliplus flavicollis Sturm, 1834 – 5848D5: 29.VIII.1992, 3 ex., v tůňce s rašeliníkem v centru PR; 5848D16: 11.IX.1992, 2 ex., při břehu rybníka; 5849C1: 3.VIII.2003, více ex., při břehu rybníka.
        Skupina E
 1. Haliplus fluviatilis Aubé, 1836 – 5848D16: 11.IX.1992, 1 ex., při břehu rybníka.
        Skupina E
 1. Haliplus heydeni Wehncke, 1875 – 5848D5: 29.VIII.1992, 1 ex., v tůňce s rašeliníkem v centru PR, 26.VII.2003, v tůňce s rašeliníkem v centru PR; 5849C7: 14.IX.1992, 1 ex., při břehu rybníka; 5849C13; 5849C18: 22.VIII.1992, 2 ex., v tůňce v podmáčené olšině, 25.V.2002, v tůňce v podmáčené olšině; 5949A10: 1.V.2003, bahnitá tůňka v nivě potoka.
        Skupina E
 1. Haliplus immaculatus Gerhardt, 1877 – 5849C18: 26.VIII.1992, 2 ex., v tůňce v podmáčené olšině.
        Skupina E
 1. Haliplus laminatus (Schaller, 1783) – 5849C13; 5849C18: IV.1981, 1 ex., při břehu rybníka, 23.VIII.1992, 3 ex., v tůňce v podmáčené olšině; 5849C24: 30.VII.1990, 1 ex., na světlo.
        Skupina E
 1. Haliplus lineatocollis (Marsham, 1802) – 5949B4: 18.IV.1993, 2 ex., při břehu přehrady.
        Skupina E
 1. Haliplus ruficollis (De Geer, 1774) – 5848D5: 29.VIII.1992, 2 ex., v tůňce s rašeliníkem v centru PR; 5849C1: 3.VIII.2003, při břehu rybníka Horní Kracle.
        Skupina E
 
 
 1. Helophorus aquaticus (Linnaeus, 1758)  – 5849C11: 11.VI.1994, více ex., v periodické tůňce v nivě potoka; 5849C19: 15.VI.2003, 4 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 3.VI.2002, 2 ex., v periodické tůňce na pastvině; 5849D21: 18.VI.2002, více ex., na světlo; 5949A10: 1.V.2003, více ex., v přechodné tůňce v nivě potoka;  6048B3: 29.VI.1997, 1 ex., smykem v nivě řeky.
        Skupina E
 1. Helophorus arvernicus Mulsant, 1846 – 6048B3: 3.V.1997, 1 ex., pod dřevem na bahnitém břehu řeky.
        Skupina A, kategorie NT
 1. Helophorus brevipalpis Bedel, 18815849C18: 4.VII.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 3.VII.1994, 2 ex., na světlo, 27.IV.1994, 1 ex., v periodické tůňce na pastvině, 17.V.2002, více ex., na světlo, 26.VI.2002, více ex., na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, více ex., na světlo, 8.VII.2002, více ex., na světlo; 5949A4: 18.VI.2002, 3 ex., na světlo; 5949B12; 6048B3: 3.V.1997, 1 ex., pod dřevem na bahnitém břehu řeky.
        Skupina E

4.       Helophorus flavipes Fabricius, 1792 – 5849C24: 3.VI.2001, 1 ex., v periodické tůňce na pastvině.

        Skupina E
 1. Helophorus granularis (Linnaeus, 1761) – 5849C24: 3.VII.1994, 1 ex., na světlo; 5949A10: 1.V.2003, více ex., v přechodné tůňce v nivě potoka.
        Skupina E
 1. Helophorus griseus Herbst, 1793 – 5848D5: 26.IV.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy; 5849C18: 25.V.2002, 2 ex.,v nezastíněné tůňce s okřehkem v nivě potoka.
        Skupina E
 1. Helophorus minutus Fabricius, 1775 – 5848D5: 26.IV.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy.
        Skupina E
 1. Helophorus nanus Sturm, 1836 – 5849C18: 25.V.2002, 4 ex., v nezastíněné tůňce s okřehkem v nivě potoka.
        Skupina A
 
 
 1. Heterocerus fenestratus (Thunberg, 1784) – 5849C1: 12.IV.2009, na bahnitém břehu rybníka Horní Kracle; 5849C19: 10.VIII.2003, 3 ex., ve světelném lapači; 5849C24; 5849C25: 7.VIII.2008, na světlo; 5849D21: 8.VII.2002, 2 ex., na světlo; 5949A4: 1.VII.2008, na světlo; 5949A10: 20.VI.2005, v bahnitém mokřadním porostu; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; 5949B12; 6048B3; 6048D20: 26.VI.2006, 17.VII.2006, 27.VII.2006, 17.VIII.2006, 8.VI.2007, 2 ex., 12.VIII.2007, vše ve světelném lapači.
        Skupina E
 
 
 1. Abraeus perpusillus [= globosus (Hoffmann, 1803)] (Marsham, 1802)5848D5: 26.IV.2003, 1 ex., v prosevu dutiny topolu; 5849C6: 17.VIII.1986, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C7: 22.VI.1991, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 22.V.2004, 1 ex., pod dřevem položeným trouchnivějící bukový pařez; 5849C12: 23.V.1987, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 11.IV.1998, 6 ex., ve staré plodnici Polyporus squamosus; 5849C13: 8.V.2003, 6 ex., v prosevu lípového trouchu, 19.X.2003, 5 ex., v prosevu starého sena; 5849C17: 7.VII.1997, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 3.X.2004, poklepem plodnice Trametes sp., 29.VI.2008, pod dřevem položeným na starý bukový pařez; 5849C19: 29.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena; 5849C24: VIII.1976, 1 ex., pod kůrou padlého buku, XII.1979, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 27.IV.1986, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 18.V.1986, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 14.II.1988, 6 ex., v prosevu mraveniště Formica polyctena, 29.IV.1989, 8 ex., pod kůrou padlého dubu, 26.V.1989, 6 ex., pod kůrou padlého buku, 16.VII.1989, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 24.II.1990, 3 ex., v prosevu mraveniště Formica polyctena, 9.IX.1990, 2 ex., ve staré plodnici Polyporus squamosus, 17.VI.1993, 1 ex., v prosevu dutiny buku, 2.IV.2000, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 7.IX.2003, 7 ex., v prosevu dutiny dubu, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu starého sena; 5849C25: 20.IV.1987, 2 ex., pod kůrou padlého buku; 5849D21:8.V.2008, v prosevu staré suché plodnice Laetiporus sulphureus;5949A10: 6.V.2003, 4 ex., v prosevu dutiny lípy; 5949B7: 17.V.1987, 7 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus; 5949B8; 5949B11: 4.VII.2004, 3 ex., pod kůrou padlého dubu, 30.V.2004, 3 ex., v prosevu habrového trouchu; 6048B3: 1.V.2001, 3 ex., v prosevu dutiny vrby; 6048B8: 19.VI.1993, 2 ex., na nezralém aethaliu hlenek, 21.V.2003, 2 ex., v prosevu dutiny dubu.
 2. Acritus minutus (Herbst, 1791)5849C24: 7.V.1973, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 10.IV.1978, 3 ex., pod kůrou padlého dubu, 20.V.1980, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 12.IV.1981, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 27.IV.1986, 5 ex., pod kůrou padlého dubu, 20.VII.1986, 3 ex., pod dřevem položeným na borový pařez, 17.VIII.1986, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 12.IV.1987, 6 ex., pod kůrou padlého buku, 6.VI.1989, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 1.V.1993, 6 ex., pod kůrou padlého dubu, 21.VI.1998, 2 ex., poklepem suchého buku, 23.V.1999, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 20.V.2001, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 27.VII.2002, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 8.V.2009, pod kůrou padlého buku; 5849C25: 21.V.1988, 6 ex., pod kůrou padlého buku, 16.IV.1989, 4 ex., pod kůrou padlého buku; 5849D21: 11.V.2002, 4 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949A10: 20.V.2003, 6 ex., pod kůrou padlého dubu, 8.V.2004, 2 ex., pod kůrou dubu, 25.IV.2009, pod kůrou padlé olše; 5949B2: 22.V.1989, 3 ex., pod kůrou bukového pařezu; 5949B7: 28.X.1989, 2 ex., pod kůrou padlého javoru; 5949B11: 4.VII.2004, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 4.VII.2004, 4 ex., pod kůrou padlého dubu, 29.VIII.2004, 3 ex., pod kůrou padlého jasanu; 5949B12: 16.IV.1988, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 16.VIII.2007, pod kůrou padlého javoru.
 3. Atholus [= Peranus] bimaculatus (Linnaeus, 1758) – 5849C17: 10.VI.2007, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 12.VII.1997, 1 ex., ve staré plodnici Laetiporus sulphureus; 5949A10: 16.IV.2009, 1 ex., v prosevu tlejícího sena.
 4. Atholus [= Peranus] duodecimstriatus (Schrank, 1781) – 5849C24: VII.1967 1 ex., na kadaveru, 15.VII.1973, 2 ex., na kadaveru, 16.V.1986, 1 ex., na kadaveru, 20.VII.2001, 2 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek, 13.VI.2004, 2 ex., v prosevu rozpadlé plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., v jelením trusu, 16.IV.2009, více ex., v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, více ex., v prosevu tlejícího sena; 6048B3: 12.VII.2003, 2 ex., v prosevu sena v nivě řeky; 6048D20: 20.VII.2008, 1 ex., ve světelném lapači.
 5. Carcinops pumilio (Erichson, 1834) – 5849C24: 16.VII.1988, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 21.IX.1997, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 13.VI.2004, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5949B3: 30.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048B8: 28.V.1995, 1 ex., smykem v doubravě.
 6. Dendrophylus punctatus (Herbst, 1792)5849C24: 20.V.1980, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, V.1982, 3 ex., v prosevu dutiny dubu, 5.VI.1982, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, VI.1984, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 9.V.1987, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 29.IV.1989, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 31.III.1990, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 27.IV.1996, 18 ex., v prosevu opuštěného včelýho hnízda v dutině dubu po jeho rozlomení, 2.VII.2000, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 20.V.2001, 4 ex., v prosevu dutiny dubu, 13.VI.2004, 4 ex., v prosevu rozpadlé plodnice Laetiporus sulphureus, 6.VII.2004, 2 ex., v prosevu rozpadlé plodnice Laetiporus sulphureus, 20.VII.2005, v prosevu dutiny dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus; 5849C25: 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu dutiny buku; 5949A10: 20.V.2003, 21 ex., v prosevu osluněné dutiny dubu; 5949B11: 3.VI.2006, 2 ex., v prosevu u paty dubu; 6048B8: 11.VII.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu v teplomilné doubravě.
 7. Dendrophylus pygmaeus (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 18.XII.2004, 2 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa v PR, 4.XII.2005, 2 ex., v prosevu mraveniště Formica sp. v PR; 5849C1: 4.XI.2006, v prosevu mraveniště Formica sp. ve smíšeném lese; 5849C12: 18.XI.2007, v prosevu mraveniště Formica rufa; 5849C18: XII.1979, 3 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa, II.1982, 7 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa, 21.II.1987, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa, 17.II.1988, 4 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa, 7.I.1989, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa; 5849C24: 4.II.1989, 11 ex., v prosevu mraveniště Formica sp., 23.V.1999, v prosevu mraveniště Formica sp., 17.XI.2000, 2 ex., v prosevu mraveniště Formica sp.; 5849C25: 14.II.1988, 7 ex., v prosevu mraveniště Formica sp., 10.IV.1988, 2 ex., v prosevu mraveniště Formica sp..
 8. Gnathoncus buyssoni Auzat, 1917 – 5849C24: 30.V.1981, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 10.VII.1982, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 16.VII.1988, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 16.VII.1989, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 3.VII.1994, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 12.VII.1997, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus.
 9. Gnathoncus communis [= schmidti Reitter, 1894] (Marseul, 1862) – 5849C17: 11.XI.2006, 1 ex., poklepem staré plodnice Pholiota aurivella.
 10. Gnathoncus nannetensis (Marseul, 1862) – 5848D5: 30.VI.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C24: 10.VII.1982, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 16.VII.1988, 3 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 3.VII.1994, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 20.VIII.1997, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 12.VII.1997, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 20.VII.2005, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 2.VIII.2005, v 1 ex., v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus.
 11. Gnathoncus rotundatus [= nanus (L. G. Scriba, 1790)] (Kugelann, 1792) – 5849C24: 7.V.1973, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus.
 12. Hetaerius ferrugineus (Olivier, 1789) – 5949A4: V.1975, 6 ex., v mraveništi u Lasius sp.; 5949B11: 3.VI.2006, 1 ex., v mraveništi u Dendrolasius fuliginosus; 5949B12: 21.V.2003, 6 ex., v mraveništi u Lasius sp.; 6048B8: 26.IV.1986, 3 ex., v mraveništi u Lasius sp., 18.V.1990, 4 ex., v mraveništi u Lasius sp., 6.V.1995, 3 ex., v mraveništi u Lasius sp..
 13. Hister bissexstriatus Fabricius, 1801 – 5949A4: 17.VI.1973, 3 ex., pod kameny na suché údolní louce, 10.IV.1978, 2 ex., pod kameny na suché údolní louce, IV.1984, 1 ex., pod kameny na suché údolní louce.
 14. Hister impressus [= cadaverinus Hoffmann, 1803] Fabricius, 1798 – 5849C2: 8.VII.2006, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C18: VII.1974, 12 ex., na kadaveru; 5849C24: 25.VII.1980, 1 ex., na kadaveru, 30.VI.1985, 1 ex., na kadaveru; 5849D21: 18.VI.2008, tlející plodnice Laetiporus sulphureus.
 15. Hister unicolor Linnaeus, 1758 – 5848D5: 29.VI.2004, 4 ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C1: 12.VI.2005, na kvasící bukové míze ve smíšeném lese; 5849C7: 21.VIII.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 15.VII.1973, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 12.VII.1980, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 23.VII.1994, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5948D5: 16.IX.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 6048D20: 20.VII.2008, 1 ex., ve světelném lapači.
 16. Margarinotus [= Paralister] carbonarius (Hoffmann, 1803) – 5849C24: VII.1967, 1 ex., na kadaveru, 9.V.1986, 1 ex., na kadaveru, 23.V.1986, 1 ex., v prosevu bukového trouchu, 16.VII.1989, 3 ex., ve staré plodnici Laetiporus sulphureus, 28.VII.1990, 2 ex., ve staré plodnici Laetipotus sulphureus, 23.VII.1994, 3 ex., ve staré plodnici Laetiporus sulphureus, 17.V.1997, 1 ex., ve staré plodnici Laetiporus sulphureus, 20.VII.2005, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 6048B3: 12.VII.2003, 2 ex., v prosevu sena v nivě řeky; 6048B8: 24.VI.1990, 2 ex.,v plodnici Laetiporus sulphureus, 17.V.1997, 1 ex., smykem v doubravě.
 17. Margarinotus [= Grammostethus] marginatus (Erichson, 1834) – 5849C24: 23.IV.1994, 1 ex., v letu; 5949A4: 12.V.1993, 1 ex., na metru olšového dřeva.
 18. Margarinotus [= Hister] merdarius (Hoffmann, 1803) – 5849C24: 16.VII.1988, 1 ex., ve staré plodnici Laetiporus sulphureus; 5849C25: 20.V.1990, 1 ex., ve staré plodnici Laetiporus sulphureus, 16.VI.1990, 1 ex., ve staré plodnici Laetiporus sulphureus; 5949A4: 20.V.1989, 4 ex., v prosevu dutiny javoru; 5949B11: 15.IV.2007, smykem v teplomilné doubravě; 5949B12: 26.VIII.2007, poklepem staré plodnice Polyporus squamosus.
        Kategorie VU
 1. Margarinotus [= Paralister] obscurus (Kugelann, 1792) – 5849C7: 21.VIII.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: VII.1967, 1 ex., na kadaveru, 15.VII.1973, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus.
 2. Margarinotus [= Paralister] purpurascens (Herbst, 1792) – 5848D13: 3.V.1986, 1 ex., v letu; 5949A4: 30.IV.2006, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949B12: 22.VIII.2007, 1 ex., pod dřevem v kukelní komůrce v nivě Lánského potoka.
 3. Margarinotus [= Hister] striola succicola C. G. Thomson, 1862 – 5848D5: 29.VI.2004, 2 ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C2: 8.VII.2006, 6 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C6: 9.VI.1988, 4 ex., poklepem staré plodnice Lentinellus cochleatus; 5849C7: 17.VII.1991, 1 ex., v prosevu zasychající plodnice Polaporus squamosus; 5849C12: 17.VIII.1996, 17 ex., ve staré plodnici Polyporus squamosus, 18.VI.2005, poklepem staré plodnice Polyporus squamosus; 5849C13: 22.VII.2001, 2 ex., ve staré plodnici Polyporus squamosus; 5849C18: VII.1974, 2 ex., na kadaveru; 5849C24: VIII.1976, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus 10.IV.1978, 2 ex., na kadaveru, 16.V.1986, 6 ex., na kadaveru, 16.VII.1988, 3 ex., poklepem staré plodnice Laetiporus sulphureus, 27.VII.1988, 2 ex., poklepem staré plodnice Laetiporus sulphureus, 1.VII.1989, 4 ex., poklepem staré plodnice Laetiporus sulphureus, 16.VII.1989, 2 ex., poklepem staré plodnice Laetiporus sulphureus, 12.VII.1997, 12 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 13.VI.2004, 2 ex., v prosevu rozpadlé plodnice Laetiporus sulphureus, 13.VI.2004, 1 ex., poklepem suché plodnice Pleurotes sp., 20.VII.2005, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5949B7: 17.V.1987, 1 ex., na kvasící míze, 4.VI.1987, 3 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus; 5949C23: 20.VI.1992, 3 ex., v prosevu staré plodnice Pleurotes sp.; 6048B4: 30.VI.1987, 1 ex., poklepem staré plodnice Pleurotes sp.; 6048B8: 28.VI.1991, 1 ex., poklepem staré plodnice Laetiporus sulphureus.
 4. Margarinotus [= Paralister] ventralis (Marseul, 1854) – 5848D5: 11.VI.1994, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 5849C24: VII.1967, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 19.V.2002, 1 ex., v prosevu dutiny dubu.
 5. Myrmetes paykulli [= piceus (Paykull, 1811)] Kanaar, 1979 – 5849C18: XII.1979, 6 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa.
 6. Paromalus flavicornis (Herbst, 1792) – 5849C7: 17.VII.1991, 2 ex., poklepem plodnice Ganoderma applanatum; 5849C16: 26.V.1991, 2 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C17: 29.VI.2008, pod dřevem položeným na starý bukový pařez; 5849C24: VII.1967, 1 ex., pod kůrou padlého buku, IX.1970, 1 ex., pod kůrou padlého buku, V.1974, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 10.VIII.1982, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 27.IV.1986, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 9.V.1986, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 22.VI.1986, 1 ex., poklepem plodnice Piptoporus betulinus, 20.IV.1987, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica polyctena, 6.VI.1987, 3 ex., v prosevu bukového trouchu, 20.V.1988, 1 ex., v prosevu dubového trouchu, 21.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius,16.IV.1989, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 21.IV.1990, 1 ex., pod dřevem položeným k patě dubu, 13.VI.2004, 2 ex., v prosevu rozpadlé plodnice Laetiporus sulphureus, 13.VI.2004, 1 ex., poklepem suché plodnice Pleurotes sp., 20.VII.2005, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 28.IX.2005, v prosevu u paty solitérního dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 28.IV.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C25: 9.IX.1990, 4 ex., v prosevu bukového trouchu; 5849D21: 11.V.2002, 1 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949A10: 8.V.2004, 1 ex., v prosevu trouchnivějícího dubového pařezu, 14.V.2006, v prosevu listí v teplomilné doubravě; 5949B2: 2 ex., na rok starém bukovém pařezu; 5949B7: 9.V.1989, 1 ex., poklepem plodnice Ganoderma applanatum; 5949B11:3.VI.2006, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 15.IV.2007, pod kůrou padlého dubu; 5949B12: 5 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048B4: VIII.1979, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 6048B8: 4.II.1990, 3 ex., pod kůrou padlého habru, 19.VII.1989, 5 ex., pod kůrou padlého dubu, 6.V.1990, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 20.VI.1992, 4 ex., v prosevu starých plodnic Hypholoma sp.; 6048B9: 13.V.1986, 2 ex., pod kůrou padlého habru; 6048B19: 11.IX.2 ex., pod kůrou padlého buku; 6048D6: 18.V.1989, 2 ex., pod kůrou padlého dubu; 6049A7: 11.VI.1989, 3 ex., v prosevu zaschlých plodnic Pleurotes sp..
 7. Paromalus parallelepipedus (Herbst, 1792) – 5848D24: 25.III.1990, 1 ex., pod kůrou padlé borovice; 5849C7: 5.VI.1991, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 20.VI.1991, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 5849C24: 21.IV.1985, 3 ex., pod kůrou padlé borovice, 26.V.1989, 3 ex., pod kůrou položenou na čerstvé smrkové pařezy, 6.IX.1991, 4 ex., pod dřevem s plísní položeným na borové pařezy.
 8. Platysoma compressum (Herbst, 1783) – 5848D13: 3.V.1986, 4 ex., pod kůrou padlého buku; 5848D14: 21.IX.1991, 3 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C6: 23.V.1987, 7 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C7: 20.VII.1986, 2 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C14: 19.VIII.1990, 5 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C16: 26.V.1991, 3 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C24: VII.1967, 2 ex., pod kůrou padlého buku, X.1970, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 7.V.1973, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 21.IV.1985, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 9.V.1986, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 10.IV.1988, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 20.VI.1989, 6 ex., pod kůrou padlého dubu, 13.VI.2004, 1 ex., poklepem suché plodnice Pleurotes sp., 8.V.2009, pod kůrou padlého buku; 5849C25: 9.V.1987, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 21.V.1988, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 19.IX.1990, 4 ex., pod kůrou padlého buku; 5849D21: 11.V.2002, 1 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949A4: 4.IV.1992, 3 ex., pod kůrou padlé osiky; 5949A10: 1.V.2009, pod kůrou padlého dubu; 5949A20: 26.VIII.1989, 1 ex., pod kůrou padlé borovice; 5949B2: 22.V.1989, 3 ex., pod dřevem položeným na rok staré bukové pařezy; 5949B6; 5949B7: 9.V.1989, 4 ex., pod kůrou padlého buku; 5949B8: 10.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5949B12: 16.IV.1988, 4 ex., pod kůrou padlého buku; 6048B4: 29.VII.1978, 6 ex., pod kůrou padlého buku, 16.VII.1991, 4 ex., pod kůrou padlého dubu; 6048B8: 22.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 5.VIII.1995, 1 ex., smykem v doubravě, 6.V.1990, 4 ex., pod kůrou padlého buku; 6048B9: 13.V.1986, 1 ex., pod kůrou padlého habru, 22.V.1987, 2 ex., pod kůrou padlého dubu; 6048B13: 4.V.1974, 7 ex., pod kůrou padlého buku; 6049A7: 19.VII.1989, 2 ex., pod kůrou padlé borovice.
 9. Platysoma [= Cylister) ferrugineum [= angustatus (Hoffmann, 1803)] (Thunberg, 1794) – 5849C1: 16.V.1997, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 5849C7: 5.VI.1991, 8 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 5849C24: 20.V.1980, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvé borové pařezy, 6.VI.1980, 4 ex., pod kůrou padlé borovice, 8.V.1989, 1 ex., pod kůrou padlého smrku, 26.V.1989, 2 ex., pod kůrou padlého smrku, 17.VI.1989, 3 ex., pod kůrou padlého smrku; 6048B4: 8.VII.1980, 2 ex., pod kůrou padlého dubu.
 10. Platysoma [= Cylister] lineare (Erichson, 1834) – 5849C24: 13.V.1985, 2 ex., pod kůrou padlé borovice, 26.V.1989, 1 ex., pod kůrou padlého smrku, 17.VI.1989, 3 ex., pod kůrou padlého smrku, 11.VI.1995, 1 ex., pod kůrou padlé borovice, 1.VII.2001, 1 ex., pod kůrou padlé borovice.
 11. Platysoma [= Eurylister] minor (Rossi, 1792) – 5848D5: 10.VI.1994, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese; 5849C6: 23.V.1987, 2 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C7: 20.VI.1991, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 5849C24: VII.1967, 3 ex., pod kůrou padlého buku, IX.1970, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 7.V.1973, 13 ex., pod kůrou padlého buku, 21.IV.1985, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 23.V.1986, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 22.VI.1986, 3 ex., poklepem plodnice Piptoporus betulinus, 20.V.1989, 6 ex., pod kůrou padlého buku, 19.IX.1990, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 23.V.1999, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 8.V.2009, pod kůrou padlého buku; 5849C25: 21.V.1988, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 16.IV.1989, 6 ex., pod kůrou padlého buku; 5949B2: 22.V.1989, 2 ex., pod dřevem položeným na rok staré bukové pařezy; 5949B8: 29.VIII.1987, 1 ex., pod kůrou padlého buku.
 12. Plegaderus caesus (Herbst, 1792) – 5849C7: 19.V.1991, 4 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 20.VI.1991, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 5849C17: 9.VII.2005, 1 ex., na kvasící míze; 5849C24: V.1980, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 16.V.1987, 2 ex., pod kůrou padlé lípy, 20.VI.1989, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 11.V.2002, 1 ex., pod dřevem položeným na mraveniště Formica sp., 28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu; 5949A10: 20.V.2003, 4 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949B8, 5949B11: 1.VII.2004, 6 ex., pod kůrou padlého dubu, 30.V.2004, 2 ex., v prosevu habrového trouchu, 15.IV.2007, pod kůrou padlého dubu; 6048B8: 24.IV.1988, 1 ex., poklepem plodnice Trametes sp., 24.VI.1990, 3 ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus.
 13. Plegaderus dissectus Erichson, 1839 – 5849C13: 8.V.2003, 3 ex., v prosevu lípového trouchu; 5849C24: 20.V.1980, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 12.V.1981, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 20.VII.1986, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 20.IV.1987, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 1.V.1993, 4 ex., pod kůrou padlého dubu, 28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu; 5849C25: 9.IX.1990, 2 ex., v prosevu bukového trouchu; 5949A10: 18.V.2003, 2 ex., v prosevu dutiny dubu; 5949C23: 20.VI.1992, 3 ex., poklepem plísní pokrytého dřeva na zemi; 6048B4: VIII.1979, 1 ex., pod kůrou padlého habru, 24.V.1986, 2 ex., pod kůrou padlého buku; 6048B8: 9.V.1990, 2 ex., pod kůrou padlého buku.
        Kategorie VU
 1. Plegaderus saucius Erichson, 1834 – 5849C24: 21.IV.1985, 47 ex., pod kůrou padlé borovice společně se 160 ex., Corticeus [= Hypophloeus] longulus a 24 ex., Plegaderusvulneratus; 6049A7: 19.VII.1989, 2 ex., pod kůrou padlé borovice.
  Poznámka: druh neuváděný pro území Bohemia v porovnání s Check–listem (Jelínek 1993).
 1. Plegaderus vulneratus (Panzer, 1792) – 5848D24: 25.III.1990, 17 ex., pod kůrou padlé borovice; 5849C6: 6.VI.1992, 2 ex., . pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 5849C7: 5.VI.1991, 2 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 20.VI.1991, 6 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 5849C24: 21.IV.1985, 24 ex., pod kůrou padlé borovice, IX.1972, 3 ex., pod kůrou padlé borovice, 26.V.1989, 3 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 17.VI.1989, 4 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 3.VIII.1997, 1 ex., pod kůrou padlé borovice; 5949A20: 26.VIII.1989, 3 ex., pod kůrou padlé borovice; 6049A7: 19.VII.1989, 3 ex., pod kůrou padlé borovice.
 2. Saprinus planiusculus [= cuspidatus Ihssen, 1949] Motschulsky, 1849 – 5849C2: 8.VII.2006, 7 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C18: VII.1974, 2 ex., na kadaveru; 5849C23: 25.VII.1980, 26 ex., na kadaveru.
 3. Saprinus semistriatus (L. G. Scriba, 1790) – 5849C7: 21.VIII.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C18: VII.1974, 4 ex., na kadaveru; 5849C24: 30.VI.1985, 1 ex., na kadaveru; 6048B3: 29.VI.1997, 1 ex., pod kamenem na bahnitém břehu řeky.
  Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:
  Gnathoncus buyssoni Auzat, 1917
  Gnathoncus communis [= schmidti Reitter, 1894] (Marseul, 1862)
  Gnathoncus nannetensis (Marseul, 1862)
  Gnathoncus rotundatus [= nanus (L. G. Scriba, 1790)] (Kugelann, 1792)
  Hister bissexstriatus Fabricius, 1801
  Plegaderus saucius Erichson, 1834
 
 
 1. Omalysus fontisbellaquei (Geoffroy, 1762) – 5849C18: 4.VII.1996, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C25: 13.VI.1998, 1 ex., poklepem suchého habru; 5949A17: 5.VII.1995, 1 ex., smykem ve svahové habřině, 21.VI.1997, 2 ex., smykem ve svahové habřině; 5949B12: 25.V.2008, smykem v dubohabřině; 6048B3: 29.VI.1997, 1 ex., smykem v nivě řeky; 6048B8: 25.VI.1995, 1 ex., smykem v suťovém lese, 26.VI.1997, 1 ex., smykem v doubravě.
 
 
 1. Hydraena britteni Joy, 1907 – 5849C19: 7.IV.1996, 7 ex., v bahnité tůňce v podmáčené olšině.
        Skupina A
 1. Hydraena excisa Kiesenwetter, 1894 – 5849C24: 9.VII.2000, 2 ex., v periodické tůňce na pastvině.
        Skupina A
 1. Hydraena gracilis gracilis Germar, 1824 – 5849C24: 9.VII.2000, 1 ex., v periodické tůňce na pastvině; 5949A4: 5.VI.2005, prohrabáváním kamenitopísčitých břehů potoka Klíčava.
        Skupina E
 1. Hydraena melas Dalla Torre, 1877 – 5848D5: 26.VII.2003, v zatopeném vývratu v PR, 14.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR; 5849C1: 2.VIII.1995, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849C24: 26.VIII.1993, 3 ex., v periodické tůňce na pastvině, 9.VII.2000, 2 ex., v periodické tůňce na pastvině; 5949A4: 5.VI.2005, prohrabáváním kamenitopísčitých břehů potoka Klíčava.
        Skupina E
 1. Hydraena riparia Kugellan, 1794 – 5849C18:12.IV.2004, v prosevu starého sena u krmelce, 23.IV.2005, smykem v nivě potoka Klíčava; 5949B11: 14.V.2006, v prosevu tlejícího listí v úžlabině doubravy.
        Skupina E
 1. Limnebius crinifer (Rey, 1885) – 5849C24: 21.V.1995, 1 ex., v periodické tůňce na pastvině.
        Skupina A
 1. Limnebius papposus Mulsant, 1844 – 5849C1: 2.VIII.1995, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka.
        Skupina A
 1. Limnebius truncatellus (Thunberg, 1794) – 5848D5: 26.VII.2003, v zatopeném vývratu v PR; 5849C19: 7.IV.1996, 1 ex., v bahnité tůňce v podmáčené olšině; 5949A4: 11.VIII.2000, 1 ex., v prosevu zarostlého kamenitého břehu přítoku Klíčavy, 5.VI.2005, prohrabáváním kamenitopísčitých břehů potoka Klíčava; 5949B12: 31.III.2007, v prosevu starého listí na břehu přítoku Lánského potoka; 6048D20: 31.VII.2006, ve světelném lapači.
        Skupina E
 
 
 1. Hydrochus crenatus [= carinatus Germar, 1824] (Fabricius, 1792) – 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., smykem zarostlého bahnitého břehu rybníka, 18.VI.2002, 1 ex., na světlo.
        Skupina E
 
 
 1. Anacaena globulus (Paykull, 1798) – 5848D5: 26.IV.2003, více ex., v prosevu detritu v mokřadních porostech v PR, 19.VII.2003, více ex., v prosevu detritu v mokřadních porostech v PR, 26.VII.2003, více ex., v zatopeném vývratu v PR, 14.IX.2003, více ex., v prosevu detritu mokřadních porostů v PR, 9.IV.2005, více ex., v příležitostní tůňce ve smíšeném lese, 1.V.2005, v prosevu mokřadních porostů v PR, 31.VII.2005, v prosevu travnatých porostů v PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 3.VIII.2003, 3 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka, 15.V.2005, v prosevu podmáčených travnatých okrajů rybníka; 5849C17: 24.VIII.2008, prohrabáváním břehů potůčku Na Loužku; 5849C18: 6.IX.2008, 3 ex., mezi vodní vegetací na pomale tekoucím úseku Klíčovského potoka; 5949A4: 25.VII.2004, 1 ex., v prosevu mokřadního detritu v nivě potoka, 5.VI.2005, čeřením kamenitopísčitých břehů potoka; 5949A10: 20.VI.2005, v bahnitém mokřadním porostu; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; 5949B11: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě; 5949B12:26.VIII.2007, v prosevu listí na prameništi přítoku Lánského potoka u přehrady.
        Skupina E
 1. Anacaena limbata (Fabricius, 1792) – 5949B12: 19.IV.2004, 1 ex., v prosevu detritu na břehu přehrady.
        Skupina E
 1. Anacaena lutescens (Stephens, 1829) – 5848D5: 30.III.2003, více ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy, 26.IV.2003, více ex., v prosevu detritu v mokřadních porostech v PR, 26.VII.2003, více ex., v zatopeném vývratu v PR, 14.IX.2003, více ex., v prosevu detritu mokřadních porostů v PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 24.VI. 2004 více ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníka, 15.V.2005, v prosevu podmáčených travnatých okrajů rybníka; 5849C7; 5849C18: 12.IV.2004, 1 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka, 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C19; 5849C24: 17.VII.2002, 6 ex., v prosevu starého sena, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu starého sena; 5849D21: 8.VII.2003, 1 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka, 27.VII.2005, zaplavené břehové porosty rybníka; 5949A4: 7.VIII.2004, 1 ex., na světlo; 5949A10: 20.VI.2005, na kamenitopísčitém břehu potoka; 20.VI.2005, v bahnitém mokřadním porostu; 5949B12: 16.VIII.2007, v prosevu listí v úžlabině přítoku Lánského potoka u přehrady.
        Skupina E
 1. Cercyon analis (Paykull, 1798)5848D5: 31.VIII.2004, 6 ex., v prosevu staré trávy v PR, 19.IX.2004, 4 ex.,v prosevu staré trávy v PR; 5849C13: 19.X.2003, 1 ex., v prosevu starého sena; 5849C18: 29.III.2003, 4 ex., v prosevu starého sena; 5849C19: 6.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 3.VI.1994, 2 ex., v dančím trusu, 16.V.1997, 1 ex., na světlo, 9.VI.2002, 3 ex., v dančím trusu; 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A4: 3.VIII.2003, 4 ex., na světlo; 5949B12: 24.VII.2001, 1 ex., na světlo; 5949C8: 25.VIII.2002, 3 ex., ve světelném lapači; 6048B3: 19.IV.1997, 1 ex., na bahnitém břehu řeky.
        Skupina E
 1. Cercyon bifenestratus Küster, 18515849C24; 5849C25: 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D21: 1.VI.2002, 2 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka, 8.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A4: 28.VI.2003, 2 ex., na světlo, 3.VIII.2003, 1 ex., na světlo; 5949B12: 24.VII.2001, 6 ex., na světlo; 6048B3.
        Skupina A
 1. Cercyon convexiusculus Stephens, 1829 – 5848D5: 19.VII.2003, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR, 30.IV.2005, v prosevu mokřadních porostů v PR; 5849C1: 24.VI.2004, 6 ex., prošlapáváním mokřadních porostů na okraji rybníka, 15.V.2005, v prosevu podmáčených travnatých okrajů rybníka a v prosevu v podmáčené olšině na přítoku, 12.VI.2005, v prosevu mokřadních porostů rybníka, 5849C18: 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka.
      Skupina E
 2. Cercyon haemorrhoidalis (Fabricius, 1775)5849C7: 4.V.2002, 1 ex., v koňském trusu; 5849C19: 17.VIII.2003, 2 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 2.II.2002, více ex., v prosevu starého sena, 17.V.2002, 2 ex., na světlo; 5849C25: 26.VII.2008, na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, 6 ex., na světlo; 5949A10: 16.V.2004, více ex., v jelením trusu; 5949B8: 19.III.1994, 1 ex., v jelením trusu; 6048B3: 12.VII.2003, 4 ex., v prosevu sena v nivě řeky; 6048D20: 12.VIII.2007, ve světelném lapači.
        Skupina E
 1. Cercyon impressus (Sturm, 1807)5849C17: 26.IV.1998, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 6.VII.1996, 1 ex., v dančím trusu, 29.IX.1996, 7 ex., v dančím trusu, 3.VIII.1997, 4 ex., v dančím trusu, 1.X.2000, 3 ex., v dančím trusu, 7.IX.2003, 2 ex., v dančím trusu; 5949C8: 18.VIII.2002, 2 ex., ve světelném lapači; 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., v trusu vysoké zvěře, 16.V.2004, více ex., v jelením trusu.
       Skupina E
 2. Cercyon laminatus Sharp, 18735849C19: 15.VI.2003, 1 ex., 13.VIII.2003, 1 ex., 17.VIII.2003, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 3.VII.1994, 3 ex., 21.VI.1998, 1 ex., 4.VI.2002, 3 ex., 28.VII.2005, více ex., 21.VI.2006, 1 ex., 11.VII.2006, 2 ex., 2.VII.2008, 1 ex., 28.VII.2008, 1 ex., vše na světlo, 17.VII.2002, 2 ex., v prosevu starého sena; 5849C25: 3.IX.2004, 3 ex., na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, 4 ex., 8.VII.2002, 12 ex., 29.VII.2002, 12 ex., vše na světlo; 5949A4: 3.VIII.2003, 2 ex., na světlo; 5949C8: 16.VI.2002, 1 ex., 7.VII.2002, 6 ex., 18.VIII.2002, 2 ex., 25.VIII.2002, 2 ex., vše ve světelném lapači; 5949C18: 17.VI.2002, 1 ex., 5.V.2003, 1 ex., vše na světlo (I. Novák lgt.); 6048D20: 17.VIII.2006, 14.VII.2007, 1 ex., 20.VII.2008, 1 ex., 1.VIII.2008, 1 ex., 6.IX.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
        Skupina E
 1. Cercyon lateralis (Marsham, 1802)5849C1: 12.VI.2005, na kvasící bukové míze ve smíšeném lese; 5849C7: 1.V.2005, v trusu vysoké zvěře v nivě potoka; 5849C12: 17.VIII.1996, 4 ex., na staré plodnici Polyporus squamosus; 5849C17: 25.IX.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus; 5849C19: 11.VI.2003, 1 ex., 15.VI.2003, 1 ex., 10.VIII.2003, 1 ex., 13.VIII.2003, 1 ex., 17.VIII.2003, 2 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 21.VI.1998, 2 ex., na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, 5 ex., na světlo, 20.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949B7: 10.VII.2001, 6 ex., v trusu vysoké zvěře; 5949C8: 7.VII.2002, 1 ex., 28.VII.2002, 5 ex., 14.VIII.2002, 2 ex., 25.VIII.2002, 1 ex., vše ve světelném lapači; 6048B3: 12.VII.2003, 2 ex., v prosevu sena v nivě řeky; 6048D20:12.VI.2007, 2 ex., 14.VII.2007, 1 ex., vše ve světelném lapači.
        Skupina E
 1. Cercyon marinus C. G. Thomson, 18535848D5: 26.IV.2003, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 5849C18: 27.VIII.2005, v prosevu staré trávy v nivě potoka; 5849C24: 3.VII.1994, 3 ex., na světlo; 5849D21: 1.VI.2002, 2 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka, 8.VII.2002, 1 ex., na světlo, 29.VII.2002, 2 ex., na světlo; 5949B12: 24.VII.2001, 21 ex., na světlo.
        Skupina E
 1. Cercyon nigriceps (Marsham, 1802)5849C24: 6.VII.1996, 1 ex., v dančím trusu, 7.IX.2003, 3 ex., v dančím trusu; 5949C8: 14.VIII.2002, 1 ex., 18.VIII.2002, 1 ex., 25.VIII.2002, 1 ex., vše ve světelném lapači.
        Skupina E, kategorie VU
 1. Cercyon obsoletus (Gyllenhal, 1808) – 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., v trusu vysoké zvěře.
        Skupina E
 1. Cercyon pygmaeus (Illiger, 1801) – 5849C7: 1.V.2005, v trusu vysoké zvěře v nivě potoka; 5849C24: 6.VII.1997, 2 ex., v dančím trusu, 12.VII.1997, 4 ex., v dančím trusu; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře.
        Skupina E
 1. Cercyon quisquilius (Linnaeus, 1761) – 5849C18: 15.IX.2007, v prosevu staré trávy v nivě potoka; 5849C24: 3.VII.1994, 1 ex., na světlo, 23.VIII.1996, 1 ex., v dančím trusu, 12.VII.1997, 3 ex., v dančím trusu, 4.VI.2002, 1 ex., na světlo, 26.VI.2002, 2 ex., na světlo, 13.VII.2002, 4 ex., na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, 6 ex., na světlo, 8.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A4: 23.VII.2004, více ex., na světlo; 5949B12: 20.VII.2001, 14 ex., na světlo; 5949C8: 26.V.2002, 3 ex., ve světelném lapači; 6048D20: 27.VII.2006, 12.VI.2007, 1 ex., vše ve světelném lapači.
        Skupina E
 1. Cercyon terminatus (Marsham, 1802) – 5949B12: 27.IV.2003, 1 ex smykem na teplomilné stráni; 6048B3: 12.VII.2003, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě řeky.
        Skupina E
 1. Cercyon tristis (Illiger, 1801) – 5849D21: 1.VI.2002, 2 ex., v prosevu starého sena; 5949A4: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; 5949A10: 1.V.2003, 2 ex., v trusu vysoké zvěře, 20.VI.2005, prošlapáváním bahnitého mokřadního porostu.
        Skupina A
 1. Cercyon unipunctatus (Linnaeus, 1758)5849C18: 4.VII.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19: 11.V.2003, 1 ex., ve světelném lapači, 11.VI.2003, 1 ex., ve světelném lapači, 17.VIII.2003, 2 ex., ve světelném lapači, 10.VII.2004, 1 ex., ve světelném lapači, 14.VI.2005, více ex.,ve světelném lapači; 5849C24: 3.VI.1994, 3 ex., v dančím trusu, 3.VII.1994, 2 ex., na světlo, 16.V.1996, 13 ex., na světlo, 20.VIII.1997, 1 ex., ve staré plodnici Laetiporus sulphureus; 5849D21: 18.VI.2002, 6 ex., na světlo, 8.VII.2002, 6 ex., na světlo, 29.VII.2002, 5 ex., na světlo; 5949A4: 18.VI.2002, 3 ex., na světlo, 23.VII.2004, více ex., na světlo; 5949B12: 24.VII.2001, 3 ex., na světlo; 5949C8: 7.VII.2002, 7 ex., 28.VII.2002, 1 ex., 18.VIII.2002, 1 ex., 25.VIII.2002, 2 ex., vše ve světelném lapači; 6048D20: 8.V.2007, 1 ex., 18.VI.2007, 1 ex., vše ve světelném lapači.
        Skupina E
 1. Cercyon ustulatus (Preyssler, 1790) – 5849C12: 28.VII.2001, 2 ex., ve staré plodnici Polyporus squamosus; 5849C24: 17.VII.2002, 5 ex., v prosevu starého sena; 5849D21: 8.VII.2003, 1 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka; 5949A4: 25.VII.2004, 1 ex., imaturní v prosevu mokřadního detritu v nivě potoka; 5949A10: 20.VI.2005, na kamenitopísčitém břehu potoka; 5949B11: 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady.
        Skupina E
 1. Chaetarthria sp. (Herbst, 1797) – 5949A10: 16.V.2004, 1 ex., smykem mokřadních porostů; 5949B11: 6.VII.2004, více ex., prošlapáváním vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 5949B12: 10.VII.2001, více ex., na písčitokamenitém břehu přehrady.
 2. Coelostoma orbiculare (Fabricius, 1775) – 5848D5: 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR, 9.X.2006, v prosevu rašeliníku v centru PR; 5849C1: 2.V.1999, více ex., smykem břehových porostů rybníka, 15.V.2005, v prosevu podmáčených travnatých okrajů rybníka, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C7: 2.V.1999, 3 ex., smykem břehových porostů rybníka, 3.VI.1999, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka, 29.IV.2001, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849C13; 5849D21: 1.VI.2002, 3 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka, 18.VI.2002, 2 ex., smykem zarostlého bahnitého břehu, 8.VII.2003, 1 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka; 5949A4: 11.VIII.2000, 6 ex., na zarostlém kamenmitém břehu přítoku Klíčavy; 5949A10: 1.V.2003, 3 ex., v přechodné tůňce na pastvině, 16.V.2004, 1 ex., smykem mokřadních porostů, 20.VI.2005, v bahnitém mokřadním porostu; 5949B11: 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., na bahnitém břehu přehrady, 21.VII.2002, 2 ex., na bahnitém břehu přehrady, 20.VII.2008, více ex., prošlapáváním mokřadního porostu při břehu přehrady na přítoku Lánského potoka, 16.VIII.2009, prošlapáváním kamenitopísčitého břehu přehrady.
        Skupina E
 1. Cryptopleurum crenatum (Panzer, 1794) – 5849C24: 3.VI.1994, 1 ex., na světlo.
        Skupina A, kategorie VU
 1. Cryptopleurum minutum (Fabricius, 1775)5848D5: 19.IX.2004, 2 ex.,v prosevu staré trávy v PR; 5849C19: 13.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 20.VIII.1997, 12 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus,1.VI.2002, více ex., v prosevu starého sena, 17.VII.2002, více ex., v prosevu starého sena, 7.IX.2003, více ex., v prosevu starého sena; 5849D21: 8.VII.2002, 2 ex., na světlo; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře, 16.IV.2009, 6 ex., v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949B12:27.IV.2003, 3 ex., v trusu vysoké zvěře; 5949C8: 7.VII.2002, 1 ex., 25.VIII.2003, 4 ex., vše ve světelném lapači; 6048B3:12.VII.2003, více ex., v prosevu sena v nivě řeky.
        Skupina E
 1. Cryptopleurum subtile (Sharp, 1884) – 5949C8: 25.VIII.2002, 1 ex., ve světelném lapači; 6048B3: 12.VII.2003, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě řeky.
        Skupina E
 1. Cymbiodyta marginella (Fabricius, 1792)5849C24: 3.VII.1994, 1 ex., na světlo; 5849C25: 26.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5949B12: 24.VII.2001, 1 ex., na světlo.
        Skupina E
 1. Enochrus affinis (Thunberg, 1794) 5949A4: 1.VII.2008, 1 ex., na světlo.
        Skupina A
 1. Enochrus bicolor (Fabricius, 1792)5849C24: 3.VII.1994, 2 ex., na světlo, 16.V.1997, 1 ex., na světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 2 ex., na světlo, 8.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A4: 18.VI.2002, 2 ex., na světlo, 7.VIII.2004, 2 ex., na světlo, 1.VII.2008, na světlo; 5949B12: 24.VII.2001, 6 ex., na světlo.
  Skupina A
 2. Enochrus coarctatus (Gredler, 1863) – 5848D5: 26.IV.2003, 1 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy;  5949B12: 24.VII.2002, více ex., na světlo.
        Skupina E
 1. Enochrus melanocephalus (Olivier, 1792) – 5849C24: 3.VII.1994, 2 ex., na světlo, 21.VI.1998, 1 ex., na světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 7 ex., na světlo; 5949A4: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo, 7.VIII.2004, 3 ex., na světlo; 5949A10: 6.V.2003, 3 ex., na světlo; 5949B12: 24.VII.2002, 4 ex., na světlo; 6048D20: 17.VII.2006, ve světelném lapači.
        Skupina A
 1. Enochrus quadripunctatus (Herbst, 1797) – 5849C24: 7.VI.2003, 1 ex., na světlo, 28.VII.2005, na světlo, 28.VII.2008, 1 ex., na světlo;  5849C25: 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D21: 8.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A4: 1.VII.2008, na světlo; 5949B12: 24.VII.2001, 1 ex., na světlo.
        Skupina E
 1. Enochrus testaceus (Fabricius, 1801) – 5849C7; 5849C25: 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo, 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A4: 3.VIII.2003, 2 ex., na světlo.
        Skupina E
 1. Helochares obscurus Müller, 1776 – 5848D5: 26.IV.2003, 3 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy; 5848D16; 5849C18: 25.V.2002, 3 ex., v tůňce v nivě potoka; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo, 29.VII.2002, 1 ex., na světlo, 27.VII.2005, zaplavené břehové porosty rybníka; 5949A4: 3.VIII.2003, 1 ex., na světlo; 6048D20: 20.VII.2006, 24.VII.2006, vše ve světelném lapači.
        Skupina E
 1. Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758)5848D5: 29.III.2003, 2 ex., prošlapáváním zarostlého podmáčeného břehu potoka v PR, 26.IV.2003, 4 ex., prošlapáváním zarostlého podmáčeného břehu potoka v PR, 5848D5: 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 5849C1: 2.V.1999, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849C24: 3.VII.1994, 1 ex., na světlo, 27.IV.1996, 12 ex., v periodické tůňce na pastvině, 13.VII.2002, 1 ex., na světlo, 28.VII.2005, na světlo, 27.VII.2006, na světlo; 5849C25: 26.VII.2008, na světlo, 7.VIII.2008, na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, 4 ex., na světlo, 8.VII.2002, 9 ex., na světlo, 29.VII.2002, 2 ex., na světlo; 5949A4: 18.VI.2002, 2 ex., na světlo, 1.VII.2008, na světlo; 5949A10.
        Skupina E
 1. Hydrochara caraboides (Linnaeus, 1758) – 5949A10: 1.V.2003, 4 ex., v periodické tůňce na pastvině v nivě potoka.
        Skupina E
 1. Hydrochara flavipes (Steven, 1808) – 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., v periodické tůňce na pastvině v nivě potoka.
        Skupina A
 1. Laccobius bipunctatus (Fabricius, 1775) – 5949A10: 20.VI.2005, prošlapáváním bahnitého mokřadního porostu.
        Skupina A
 1. Laccobius minutus (Linnaeus, 1758) – 5849C12: 28.VII.2001, 3 ex., prošlapáváním mokřadního porostu při břehu rybníka; 5849D21: 27.VII.2005, prošlapáváním mokřadního porostu při břehu rybníka; 5949A10: 1.V.2003, 3 ex., v periodické tůňce v nivě potoka, 1.V.2003, více ex., prošlapáváním mokřadního porostu při břehu zadržovací nádrže, 20.VI.2005, prošlapáváním bahnitého mokřadního porostu; 5949B4: 1.IX.1996, 3 ex., při břehu rybníka; 5949B12: 21.VII.2002, 2 ex., prošlapáváním mokřadního porostu při břehu přehrady na přítoku Lánského potoka, 30.III.2008, v prosevu náplavu na břehu přehrady, 20.VII.2008, více ex., prošlapáváním mokřadního porostu při břehu přehrady na přítoku Lánského potoka.
        Skupina E
 1. Laccobius striatulus (Fabricius, 1801) – 5949A4: 5.VI.2005, 1 ex., čeřením kamenitopísčitých břehů potoka.
        Skupina E
 1. Megasternum concinnum [= obscurum (Marsham, 1802)] (Marsham, 1802)5848D5: 14.IX.2003, 2 ex., v prosevu detritu mokřadních porostů v PR, 27.IX.2003, 2 ex., v prosevu staré trávy v PR, 11.IV.2004, 3 ex., v prosevu starých plev u krmelce, 1.V.2005, v prosevu mokřadních porostů v PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C6: 5.X.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě, 30.VIII.1999, více než 100 ex., v prosevu staré trávy; 5849C11: 6.IX.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě, 22.VIII.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C12: 17.VIII.1996, 2 ex., v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus; 5849C13: 22.VII.2001, 4 ex., v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus; 5849C17: 26.IV.1998, 6 ex., smykem v nivě potoka, 25.IX.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus, 3.IX.2006, v prosevu starého sena; 5849C18: 29.III.2003, 3 ex., v prosevu starého sena; 5849C19: 22.VII.2000, 1 ex., smykem v podmáčené olšině, 29.IX.2002, 4 ex., v prosevu starého sena; 5849C24: 20.VII.1995, 1 ex., smykem travnatých porostů, 3.VIII.1997, 2 ex., v trusu vysoké zvěře, 21.IX.1997, 1 ex., ve staré plodnici Laetiporus sulphureus, 17.VI.2001, 6 ex., v prosevu staré trávy na pastvině, 17.VII.2002, více ex., v prosevu starého sena, 7.IX.2003, více ex., v prosevu starého sena, 12.VII.2009, pod dřevem na pastvině; 5849D21: 8.V.2008, v prosevu staré tlející plodnice Laetiporus sulphureus, 17.V.2008, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus;5949A10: 16.IV.2009, 3 ex., v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949B7: 26.VIII.2007, v prosevu listí na úpatí suťového lesa; 5949B12:26.VIII.2007, v prosevu listí na prameništi přítoku Lánského potoka u přehrady; 6048B3: 29.VI.1997, 1 ex., na bahnitém břehu řeky, 25.IV.1999, 1 ex., smykem v nivě řeky; 6048D20: 26.VI.2006, ve světelném lapači.
        Skupina E
 1. Sphaeridium bipustulatum Fabricius, 17815849C24: 12.VII.1997, 1 ex., v dančím trusu, 31.VIII.1997, 7 ex., v dančím trusu, 7.IX.2003, 1 ex., v dančím trusu, 10.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5849D21: 20.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře, 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 6048B3: 28.IX.1997, 1 ex., smykem v nivě řeky.
        Skupina E
 1. Sphaeridium lunatum Fabricius, 1792 – 5849C24: 10.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5849D21: 20.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 6048B3: 1.V.2002, 2 ex., v trusu vysoké zvěře v nivě řeky.
        Skupina A
 1. Sphaeridium marginatum Fabricius, 1787 – 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., v trusu vysoké zvěře, 16.IV.2009, 1 ex., v prosevu tlejícího sena; 5949B12: 27.IV.2003, 1 ex., v trusu vysoké zvěře; 6048B3: 1.V.2002, 4 ex., v trusu vysoké zvěře v nivě řeky.
        Skupina E
 1. Sphaeridium scarabaeoides (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 10.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5849D21: 20.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře.
        Skupina E
 
 
 1. Brachypterolus linariae (Stephens, 1830) – 5849C12: 17.VII.1994, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C18: 20.VII.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VIII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 1.VI.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 22.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 23.VII.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 17.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 2. Brachypterolus vestitus Kiesenwetter, 1850 – 5949B12: 12.V.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
  Poznámka: druh neuváděný pro území Bohemia v porovnání s Check–listem (Jelínek 1993).
 1. Brachypterus glaber Stephens, 1832 – 5849C13: 18.VII.1999, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949A4: 17.VIII.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího bodláku na úpatí teplomilné stráně.
 2. Brachypterus urticae (Fabricius, 1792) – 5848D5: 14.VI.1992, 16.VII.1996; 5849C1: 32.V.1998; 5849C6: 5.VII.1996; 5849C7: 24.VI.1995, 3.X.1996; 5849C11: 5.VII.1996, 22.VIII.1996; 5849C12: 24.VII.1995; 5849C13; 5849C14: 19.VIII.1990; 5849C17: 26.IV.1998; 5849C18: 20.VII.1986, poklepem kvetoucí lípy, 13.VIII.1986, 5.VII.1987, 18.VIII.1990, 17.VIII.1994, 3.IX.1995, 27.VIII.1995; 5849C19: 17.IX.1995; 5849C23: 17.VIII.1994; 5849C24: 23.V.1986, poklepem kvetoucího hlohu, 22.VI.1986, poklepem plodnice Fomes fomentarius, 20.VII.1986, 26.V.1989, 1.VII.1989, 27.VI.1992, 20.VII.1995; 5849C25: 6.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 12.VIII.1995; 5949A10: 16.V.2004; 5949A17: 8.VI.1991, 20.VI.1995, 5.VII.1995, 21.VI.1997; 5949A23: 26.VI.1990; 5949A24: 1.VI.1991; 5949B3; 5949B7: 21.VII.2003; 5949B12, 6048B3: 1.VII.1987, 20.VI.1992, 24.V.1999; 6048B4: 24.V.1986, poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 27.VI.1987, 11.VI.1989, 24.VI.1990, 21.VI.1991.
  Poznámka: mimo uvedené způsoby sběru se vždy jednalo o smyk podrostu, často prostoupeného kopřivami, často ve větším množství ex.
 1. Heterhelus scutellaris (Heer, 1841) – 5848D5: 2.V.1993, více ex., poklepem kvetoucího Sambucus racemosus; 5849C7: 7.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího Sambucus racemosus, 4.V.1996, více ex., poklepem ještě nerozkvetlého Sambucus racemosus; 5849C12: 8.V.1992, více ex., poklepem kvetoucího Sambucus racemosus; 5849C13; 5849C18: 29.IV.1995, více ex., smykem kvetoucích ostřic v nivě potoka 5849C19: 21.V.1995, smykem kvetoucích ostřic v nivě potoka; 5849C24: 21.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 8.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího Sambucus racemosus; 5849C25; 5949A4: 21.V.1995, smykem kvetoucích ostřic v nivě potoka; 6048B8: 10.VII.1987, 2 ex., smykem v doubravě, 6.V.1990, více ex., poklepem kvetoucího Sambucus racemosus.
 2. Kateretes pedicularius (Linnaeus, 1758) – 5849C1: 13.VII.2001, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 23.VI.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849D21: 18.VI.2002, 3 ex., smykem břehových porostů rybníka.
 3. Kateretes pusillus (Thumberg, 1794) – 5848D5: 9.V.1993, 26.VII.1996; 5849C1: 22.V.1995, 2.V.1999; 5849C7: 16.V.1993, 2.V.1999, 29.IV.2001, 4.V.2002; 5849C12: 16.V.1993; 5849C13: 16.V.1993, 4.V.1996, 17.V.1998, 18.IV.1999; 5849C17: 26.IV.1998, 5849C18: 26.V.1986; 5849C19: 21.V.1995; 5849C24: 16.VII.1989, poklepem kvetoucí lípy, 12.V.1993, 3.VII.1994, 1.VI.1997, 10.VII.2003, více ex., poklepem kvetoucí lípy, 21.V.1995; 5949A4: 20.V.1990, 21.V.1995; 5949A10: 15.V.2004; 5949B4: 7.VII.1989, 2 ex., na světlo; 5949B22: 21.V.1992.
  Poznámka:mimo uvedené způsoby sběru se vždy jednalo o smyk mokřadních porostů prostoupených ostřicí v nivě potoka a na břehu rybníků, často ve větším množství ex.
 1. Kateretes rufilabris (Latreille, 1807) – 5849C13: 23.VI.2001, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka.
  Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:
  Brachypterolus vestitus Kiesenwetter, 1850
 
 
 1. Lamprohiza splendidula (Linnaeus, 1767) – 5849C24: 3.VII.1994, 4 ex., na světlo, 26.VI.2002, 3 ex., na světlo, 21.VII.2004, 1 ex., na světlo; 5949A4: 1.VII.2008, na světlo.
 2. Lampyris noctiluca (Linnaeus, 1767) – 5849C24: 3.VII.1994, 2 ex., na světlo, 26.VI.2002, 2 ex., na světlo; 5949A10: 20.V.2003, 3 ex., na světlo.
 
 1. Aridius nodifer (Westwood, 1839)5848D5: 14.VI.1992, 6 ex., na plísní pokrytém metru březového dřeva na lesní cestě podél PR, 29.VI.2004, více ex., v prosevu staré trávy v PR, 21.VIII.2004, 3 ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C6: 5.VI.1989, 3 ex., pod dřevem položeným na modřínové pařezy, 6.VI.1992, 3 ex., na čerstvě přeraženém smrku mezi prasklinami dřeva; 5849C7: 22.VI.1991, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 17.VII.1991, 6 ex., poklepem plodnice Ganoderma applanatum, 17.VII.1991, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C12: 14.IX.1992, více ex., v prosevu suché trávy na pasece; 5849C13: 14.X.1990, 2 ex., poklepem plodnice Polyporus badius,22.VII.2001, 6 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek, 28.IV.2002, 1 ex., smykem v nivě potoka, 19.10. 2003 6 ex., v prosevu sena, 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku; 5849C14: 19.VIII.1990, 2 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C17: 29.VIII.1998, 6 ex., smykem v nivě potoka, 29.VI.2008, pod dřevem položeným na starý bukový pařez; 5849C18: 3.IX.1995, 2 ex., smykem na polní cestě; 5849C19: 7.IV.1995, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvé borové pařezy; 5849C20: 6.IV.1991, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C24: 17.VIII.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího bodláku, 16.VII.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu, 9.IX.1990, 5 ex., poklepem staré plodnice Polyporus squamosus, 16.III.1991, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 29.VII.1991, 3 ex., na plísní pokrytém metru bukového dřeva, 25.X.1997, 10 ex., ve staré plodnici Laetiporus sulphureus,21.VI.1998, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 11.VIII.2000, 1 ex., v prosevu sena, 17.VI.2001, 3 ex., v prosevu staré trávy, 28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu; 5849C25: 8.VIII.1991, 3 ex., poklepem suché borovice, 6.IX.1991, více ex., v prosevu starého sena; 5849D21: 8.V.2008, v prosevu staré suché plodnice Laetiporus sulphureus; 5949B2: 18.VIII.1989, 2 ex., na metru bukového dřeva; 5949B3: 30.VII.1989, 4 ex., na metru bukového dřeva; 5949C23: 20.VI.1990, 8 ex., na metru dřeva pokrytého plísní; 6048B8: 21.VI.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu, 11.VI.1992, 1 ex., smykem v kamenité bučině; 6048B10: 16.VII.1991, více ex., na plísní pokrytém metru březového dřeva, 2.VII.1995, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 6049A2: 15.V.1992, 3 ex., pod kůrou padlého buku.
 2. Cartodere constricta (Gyllenhal, 1827) – 5849C6: 6.VI.1992, 2 ex., na čerstvě přeraženém smrku mezi prasklinami dřeva; 5849C7: 19.V.1991, 3 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 5849C24: 29.VII.1991, 1 ex., na plísní pokrytém metru bukového dřeva, 21.IX.1997, 1 ex., na staré plodnici Laetiporus squamosus; 6048B10: 16.VII.1991, 2 ex., na plísní pokrytém metru březového dřeva.
 3. Corticaria crenicollis Mannerheim, 1844 – 5849C24: 21.IV.1991, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 17.VI..2001,1 ex., v prosevu staré trávy.
 4. Corticaria elongata (Gyllenhal, 1827) 5849D21: 1.VI.2002, 1 ex., v prosevu staré trávy.
 5. Corticaria fagi Wollaston, 1854 – 5849C24: 30.VII.1990, 1 ♂, na světlo.
 6. Corticaria impressa (Olivier, 1790)5848D5: 29.VI.2004, více ex., v prosevu staré trávy v PR, 8.VIII.2004, více ex., v prosevu staré trávy v PR, 9.I.2005, více ex., v prosevu staré trávy v centru PR; 5849C6: 30.VIII.1999, 2 ex., v prosevu staré trávy; 5849C7: 29.IV.2001, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849C12: 14.IX.1992, 4 ex., v prosevu suché trávy na pasece; 5849C13: 23.IV.2005, v prosevu starého sena, 8.IV.2006, více ex., v prosevu starého sena u seníku; 5849C17: 3.IX.2006, v prosevu starého sena; 5849C24: 7.V.1989, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 6.VI.1989, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 7.VI.1999, 3 ex., v prosevu starého sena, 17.VI.2000, 2 ex., v prosevu starého sena, 9.VII.2000, 1 ex., v prosevu starého sena, 5.VIII.2000, 1 ex., v prosevu starého sena, 28.IV.2001, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica sp., 17.VI.2001, 6 ex., v prosevu staré trávy, 1.VII.2001, 4 ex., v prosevu staré trávy, 15.IV.2000, 2 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 6.VIII.2000, 1 ex., smykem travnatých porostů, 9.VI.2002, 3 ex., v prosevu starého sena, 7.IX.2003, 3 ex., v prosevu starého sena; 6048B3: 14.VI.2003, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě řeky.
 7. Corticaria lapponica (Zetterstedt, 1838) – 5849C20: 6.IV.1991, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C24: 9.V.1986, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 17.V.1986, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 1.VI.1986, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 5.VI.1986, poklepem plodnice Fomes fomentarius, 22.VI.1986, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 20.VII.1986, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 20.IV.1987, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica sp., 21.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 30.V.1992, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 28.IV.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C25: 20.V.1989, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 16.III.1991, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 29.VII.1991, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B3: 16.IV.1988, 1 ex., na plísní pokrytém metru bukového dřeva, 18.VIII.1989, 2 ex., na plísní pokrytém metru bukového dřeva.
 8. Corticaria longicollis (Zetterstedt, 1838) – 5848D5: 14.VI.1992, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 12.XI.1998, 2 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa v PR, 8.XII.2004, 1 ex., imaturní v prosevumraveniště Formica rufa v PR; 5848D25: 7.I.1989, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa; 5849C1: 3.VIII.2008, pod kůrou padlé lípy; 5849C12: 18.XI.2007, 26 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa; 5849C13: 22.VII.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě, 8.V.2003, 1 ex., v prosevu lípového trouchu; 5849C17: 3.IX.2006, v prosevu starého sena; 5849C18: 17.II.1988, 2 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa, 13.XII.1997, 2 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa; 5849C24: 15.VIII.1986, 1 ex., smykem travnatých porostů, 17.IV.1988, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa, 21.IV.1991, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 27.IV.1996, 3 ex., v prosevu opuštěného včelýho hnízda v dutině dubu po jeho rozlomení, 20.IV.1997, 2 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa, 19.III.1999, 2 ex., pod kůrou položenou na starý dubový pařez, 26.VI.1999, 3 ex., poklepem zasychajících bukových větví, 11.V.2002, 1 ex., v prosevu starého sena, 18.V.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 19.I.2003, 1 ex, v prosevu mraveniště Formica sp., 26.XII.2004, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica sp.; 5849C25: 20.IV.1987, 2 ex., v prosevu mraveniště Formica sp., 14.II.1988, 3 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa; 5849D18: 15.I.1989, 2 ex., . v prosevu mraveniště Formica rufa; 6048B13: 20.I.1998, 4 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa.
 9. Corticaria longicornis (Herbst, 1793) – 5848D5: 4.VIII.1991, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 15.VIII.1995, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 1.V.2005, v prosevu mokřadních porostů v PR; 5849C1: 4.V.2002, 1 ex., smykem orobince; 5849C13: 27.III.1999, 1 ex., smykem mokřadních porostů v nivě potoka; 5849C18: 5849C24: 10.VI.1988, 1 ex., smykem travnatých porostů, 23.VIII.1996, 1 ex., smykem travnatých porostů, 9.VI.2002, 4 ex., v prosevu starého sena; 5949A17: 20.VI.1995, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5949B12: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady; 6048B13.
 10. Corticaria obscura C. Brisout de Barneville, 1863 – 5949A4: 17.VIII.1986, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 11.VII.2000, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 24.VIII.2000, 3 ex., smykem na teplomilné stráni.
 11. Corticaria pineti (Gyllenhal, 1827) – 5849C7: 2.V.1999, 1 ex., na plísní pokrytém metru bukového dřeva; 5849C17: 3.IX.2006, v prosevu starého sena; 5849C24: 14.VII.1992, 2 ex., na plísní pokrytém metru smrkového dřeva; 6048B10: 16.VII.1991, 1 ex., na plísní pokrytém metru březového dřeva.
 12. Corticaria polypori J. Sahlberg, 1900 – 5949A9; 5949B7: 15.I.1989, 1 ex., pod kůrou stojící borovice; 5949B12: 13.III.1988, 1 ex., pod kůrou stojící borovice.
 13. Corticaria pubescens (Gyllenhal, 1827) – 5949A4: 12.V.1993, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 14. Corticaria rubripes [= linearis (Paykull, 1798)] Mannerheim, 1844 – 5849C23: 3.V.1992, 1 ex., na plísní pokrytém metru borového dřeva; 5849C24: 18.III.2001, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 21.IX.2002, 3 ex., v prosevu starého sena; 5949B2: 18.VIII.1989, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus; 5949B12: 18.VIII.2001, 2 ex., smykem na teplomilné stráni.
 15. Corticaria serrata (Paykull, 1798) – 5849C13: 23.IV.2005, v prosevu starého sena, 8.IV.2006, více ex., v prosevu starého sena u seníku; 5849C18: 16.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C24: 23.XI.1997, 2 ex., v prosevu mraveniště Formica sp.; 5949B11: 21.V.2005, 3 ex., poklepem plodnice Phellinus sp. v teplomilné doubravě, 6.VII.2005, pod kůrou padlého jasanu, 1.VII.2006, pod kůrou padlého dubu; 6048B3: 1.V.2001, 1 ex., smykem v nivě řeky.
 16. Corticaria umbillicata (Beck, 1817) – 5848D14; 5849C7: 19.V.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C12: 14.IX.1992, 1 ex., v prosevu suché trávy na pasece; 5849C13: 22.VII.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese, 28.IV.2002, smykem v nivě potoka; 5849C18: 16.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C24: 24.VII.1991, 1 ex., pod kůrou padlé borovice, 4.VIII.1996, 1 ex., smykem travnatých porostů, 23.VIII.1996, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5949B12: 10.VII.2001, smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 11.VI.1992, 2 ex., smykem na okraji doubravy a teplomilné stráně.
 17. Corticarina fuscula (Gyllenhal, 1827)5848D5: 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR, 22.X.2006, 1 ex., smykem mokřadních porostů v centru PR; 5849C6: 30.VIII.1999, více ex., v prosevu staré trávy; 5849C7: 29.IV.2001, 3 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849C13: 17.V.1998, 3 ex., poklepem smrku, 27.III.1999, 1 ex., smykem mokřadních porostů v nivě potoka, 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku, 8.IV.2006, v prosevu starého sena u seníku; 5849C14: 19.VIII.1990, 1 ex., smykem v bučině; 5849C17: 26.IV.1998, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 12.IV.2004, více ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka; 5849C24: 1.VIII.1998, 2 ex., poklepem borovice, 7.VI.1999, 1 ex., v prosevu suchého sena, 11.VIII.2000, 2 ex., v prosevu listí na okraji bučiny, 18.III.2001, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 16.IV.2000, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 6.VIII.2000, 2 ex., smykem travnatých porostů; 5849D21: 1.VI.2002, 6 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5949A1: 1.V.1992, 3 ex., v prosevu suché trávy na polní cestě; 5949A4: 5.IX.1999, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5949B12: 18.VIII.2001, 4 ex., smykem na teplomilné stráni, 16.VIII.2007, poklepem suchých habrových větví; 6048B3; 6048B8: 21.VI.1991, 1 ex., smykem v doubravě.
 18. Corticarina latipennis (J. Sahlberg, 1871) – 5848D5: 4.VIII.1991, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 14.VI.1992, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 5849C13: 22.VII.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C25: 7.VIII.2008, 1 ex., na světlo.
 19. Corticarina obfuscata A. Strand, 1937 – 5849C1: 12.VI.2005, poklepem zasychajících borových větví ve smíšeném lese; 5849C24: 6.VIII.2000, 1 ex., smykem travnatých porostů.
 20. Corticarina similata (Gyllenhal, 1827) – 5849C1: 2.V.1999, 3 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849C7: 4.V.1996, více ex., poklepem kvetoucí jívy, 2.V.1999, 1 ex., poklepem borovice; 5849C17: 29.VIII.1998, 3 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19; 5849C24: 7.V.1989, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 3.VIII.1997, 2 ex., smykem travnatých porostů, 1.VIII.1998, 2 ex., poklepem borovice, 6.V.2000, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 21. Cortinicara gibbosa (Herbst, 1793)5848D5: 14.IX.2003, 2 ex., v prosevu detritu mokřadních porostů v PR, 9.I.2005, 2 ex., v prosevu staré trávy v centru PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR, 22.X.2006, 1 ex., smykem mokřadních porostů v centru PR; 5849C1: 2.V.1999, 6 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849C6; 5849C7: 29.IV.2001, více ex., poklepem břízy; 5849C13: 28.IV.2002, více ex., smykem v nivě potoka, 17.V.1998, 6 ex., poklepem smrku, 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku, 8.IV.2006, v prosevu starého sena u seníku; 5849C17: 25.IX.2005, v prosevu zaschlé plodnice Hericianum erinaceum; 5849C18: 12.IV.2004, 1 ex., v prosevu sena u krmelce, 12.IV.2004, více ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka; 5849C19: 17.VIII.2003, 5 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 1.V.1987, 112 ex., poklepem kvetoucí střemchy, 4.VIII.1996, 3 ex., smykem travnatých porostů, 21.VI.1998, více ex., poklepem suchého buku, 1.VIII.1998, 5 ex., poklepem borovice, 6.V.2000, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 4.VI.2002, 1 ex., na světlo, 17.V.2002, 4 ex., na světlo; 5849C25: 1.X.2000, více ex., poklepem bukových větví se zasychajícími bukvicemi, 7.VIII.2008, více ex., na světlo; 5849D21: 1.VI.2002, 6 ex., v prosevu staré trávy, 18.VI.2002, smykem travnatých porostů, 18.VI.2002, 4 ex., na světlo, 18.VI.2008, poklepem dubu; 5949A4: 5.IX.1999, více ex., smykem v nivě potoka, 25.VII.2004, více ex., poklepem suchým olistěných bukových větví; 5949A10: 1.V.2003, více ex., poklepem kvetoucí trnky, 1.V. 2003 smykem podrostu v kamenité bučině v PR, 1.VIII.2003, 14 ex., na světlo; 5949A17: 8.VI.1991, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A23; 5949B2: 18.VIII.1989, 2 ex., na metru bukového dřeva; 5949B3; 5949B7; 5949B11:3.VI.2006, 1 ex., v prosevu suchého dubového trouchu; 5949B12: 21.V.1988, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048B3: 25.IV.1999, 3 ex., smykem v nivě řeky; 6048B4: 25.IV.1999, více ex., poklepem kvetoucí trnky; 6048B8: 2.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius.
 22. Dienerella elongata (Curtis, 1830) – 5849C13: 4.V.1996, 2 ex.; 5849C18: 1.II.1997, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa; 5849C24: XII.1979, 3 ex., v prosevu mraveniště Formica sp..
 23. Dienerella separanda (Reitter, 1887) – 5949B2: 30.VII.1989, 1 ex., na metru bukového dřeva; 6048B8: 7.VIII.1988, 3 ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus, 6.V.1990, 4 ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus.
 24. Enicmus brevicornis (Mannerheim, 1844) – 5949B2: 30.VII.1989, 2 ex., na metru bukového dřeva; 5949B12: 8.VI.2002, 4 ex., poklepem suchého habru; 6048B4: 16.VII.1991, více ex., poklepem suchých dubových větví; 6048B8: 6.V.1990, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 18.V.1990, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius,28.VI.1991, 2 ex., smykem v teplomilné doubravě, 17.VII.1991, 4 ex., poklepem suchých dubových větví, 15.V.1992, 3 ex., poklepem suchých dubových větví, 11.VI.1992, 1 ex., smykem v doubravě, 27.VI.1999, 18 ex., poklepem suchých dubových větví; 6048B14: 19.VII.1986, 3 ex., poklepem suchých dubových větví; 6049A2: 15.V.1992, 1 ex., metru bukového dřeva.
 25. Enicmus fungicola C. G. Thomson, 1868 – 5848D5: 9.V.1993, 3 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek ve smíšeném lese, 1.V.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 5849C24: 16.VII.1989, 1 ex., smykem travnatých porostů, 27.VI.1992, 1 ex., smykem travnatých porostů, 21.VI.1998, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 11.VIII.2000, 2 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek; 5949A4: 24.II.1990, 1 ex., pod kůrou stojícího javoru; 5949B7: 17.V.1987, 1 ex., poklepem suchého habru; 5949B11: 21.V.2005, v prosevu listí v teplomilné doubravě; 6048B8: 24.IV.1993, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius.
 26. Enicmus histrio Joy & Tomlin, 19105849C6: 4.VI.1989, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvé bukové pařezy; 5849C19: 22.VII.2000, 1 ex., smykem v podmáčené olšině; 5849C24: 17.IX.1995, 2 ex., v prosevu suchého sena, 4.VIII.1996, 1 ex., smykem travnatých porostů, 1.VIII.1998, 1 ex., poklepem zasychající lípy, 17.VI.2000, 1 ex., v prosevu listí na okraji bučiny, 13.VI.2004, více ex., v prosevu sena; 5849D21: 1.VI.2002, 6 ex., v prosevu staré trávy; 5949A23: 7.VI.1991, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6049A7: 19.VII.1989, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy.
 27. Enicmus rugosus (Herbst, 1793)5848D4: 28.VI.1991, 3 ex., na plísní pokrytém metru březového dřeva; 5848D5: 14.VI.1992, 4 ex., na plísní pokrytém metru březového dřeva na lesní cestě podél PR; 5849C6: 5.VII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C7: 22.VI.1991, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 17.VII.1991, 14 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek; 5849C13: 22.VII.2001, 6 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek, 8.V.2003, 1 ex., v prosevu lípového trouchu; 5849C24: 20.VII.1986, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 30.V.1992, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 30.V.1992, 3 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek, 3.VIII.1997, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 21.VI.1998, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 6.VIII.2000, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5849C25: 16.IV.1989, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 19.V.1990, 4 ex., na nezralém aethaliu žlutých hlenek; 5949A4: 23.VII.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího bodláku; 5949A10: 18.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 1.VI.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 5949A17: 8.VI.1991, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B7: 17.V.1987, 1 ex., poklepem habru; 5949B11: 15.IV.2007, pod kůrou padlého dubu; 5949B12: 21.VI.2008, na vyzrálém aethaliu hlenek v teplomilné dubohabřině;  6048B8: 24.IV.1993, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 19.VI.1993, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6049A2: 15.V.1992, 2 ex., na metru bukového dřeva; 6049A7: 11.VI.1989, 1 ex., pod kůrou padlého dubu.
 28. Enicmus transversus (Olivier, 1790)5848D5: 14.VI.1992, 1 ex., na plísní pokrytém metru březového dřeva na lesní cestě podél PR, 14.VI.1992, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 8.VIII.2004, více ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C1: 31.V.1998, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C7: 2.V.1999, 1 ex., poklepem borovice; 5849C12: 23.VI.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 17.V.1998, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C17: 26.IV.1998, 3 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 6.IX.1991, 1 ex., v prosevu sena, 14.VII.1992, 1 ex., poklepem borovice, 11.VIII.2000, 3 ex., v prosevu sena, 17.VI.2001, 1 ex., v prosevu starého sena, 10.VII.2003, 6 ex., v prosevu starého sena, 31.VIII.2003, 2 ex., v prosevu suchého sena u krmelce, 13.VI.2004, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 13.VI.2004, více ex., v prosevu starého sena; 5849C25: 9.V.1987, 2 ex., v prosevu mraveniště Formica sp.; 5949A1: 1.V.1992, 1 ex., v prosevu suché trávy na polní cestě; 5949A4: 12.VII.1997, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B3: 15.V.1992, 1 ex., smykem v nivě řeky, 14.VI.2003, 2 ex., v prosevu starého sena, 12.VII.2003, 13 ex., v prosevu sena v nivě řeky; 6048B8: 1.VI.1991, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.VI.1991, 2 ex., poklepem suchého dubu, 15.V.1992, 1 ex., poklepem suchého dubu.
 29. Latridius anthracinus (Mannerheim, 1844) – 5848D5: 14.VI.1992, 2 ex., na plísní pokrytém metru březového dřeva na lesní cestě podél PR; 5849C18: 12.IV.2004, 2 ex., v prosevu sena u krmelce; 5849C24: 25.VII.1988, 2 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 30.VII.1988, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 14.VIII.1988, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 30.IV.1995, 1 ex., poklepem plodnice Ganoderma resinaceum, 17.IX.1995, 2 ex., smykem travnatých porostů, 31.VIII.2003, 2 ex., v prosevu suchého sena u krmelce; 5949B2: 18.VIII.1989, 2 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus; 5949B11: 21.V.2005, 2 ex., poklepem staré plodnice Phellinus sp.; 6048B3: 1.V.2001, 16 ex., též imaturní v prosevu dutiny vrby; 6048B8: 6.V.1990, 2 ex., poklepem staré plodnice Laetiporus sulphureus, 1.VI.1991, 1 ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus; 6048B10: 2.VII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě.
 30. Latridius hirtus (Gyllenhal, 1827) – 5849C13: 22.VII.2001, 2 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek; 5849C24: 23.VII.1989, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 30.V.1992, 4 ex., na nevyzrálém aethaliu žlutých hlenek, 31.VIII.2003, 1 ex., v prosevu starého sena u krmelce; 5849C25: 19.V.1990, více ex., na nevyzrálém aethaliu žlutých hlenek; 5949B11: 15.IV.2007, pod kůrou padlého dubu; 6048B8: 22.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 19.VI.1993, 2 ex., poklepem plodnice stromové houby.
 31. Latridius minutus (Linnaeus, 1767) – 5849C13: 14.X.1990, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus badius, 19.X.2003, 4 ex., v prosevu sena, 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku, 8.IV.2006, více ex., v prosevu starého sena u seníku; 5849C18: 12.IV.2004, 2 ex., v prosevu sena u krmelce; 5849C20: 6.IV.1991, 1 ex., poklepem plodnice Ganoderma applanatum; 5849C23: 3.V.1992, 3 ex., na plísní pokrytém lípovém pařezu, XI.1992, 4 ex., poklepem plodnice Inonotus micans; 5849C24: 16.III.1991, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 17.IX.1995, 1 ex., smykem travnatých porostů, 27.IV.1996, 6 ex., v prosevu opuštěného včelýho hnízda v dutině dubu po jeho rozlomení, 27.XII.1997, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 1.VIII.1998, 2 ex., poklepem zasychajícího dubového listí, 1.X.2000, 1 ex., poklepem bukových větví se zasychajícími bukvicemi, 5.XI.2000, 8 ex., v prosevu suché plodnice Fistulina hepatica, 17.XI.2000, 6 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 20.V.2001, 12 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 3.VI.2001, 4 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 17.VI.2001, 1 ex., v prosevu staré trávy, 20.IV.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 10.VII.2003, 2 ex., v prosevu starého sena, 31.VIII.2003, 7 ex., v prosevu starého sena, 26.IV.2007, v noci na padlém dubu, 28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu; 5849C25: 9.IX.1990, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus; 5849D21: 8.V.2008, v prosevu staré suché plodnice Laetiporus sulphureus;5949A1: 1.V.1995, 3 ex., v prosevu suché trávy na polní cestě; 5949A4: 23.VI.1996, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B2: 30.VII.1989, 4 ex., na metru bukového dřeva; 5949B3: 30.VII.1989, 1 ex., na plísní pokrytém metru habrového dřeva; 5949B7: 24.IV.1988, 1 ex., v prosevu bukového trouchu; 5949B11: 21.V.2005, 7 ex., poklepem staré plodnice Phellinus sp.; 6048B3: 1.V.2001, 10 ex., též imaturní v prosevu dutiny vrby; 6048B8: 7.VIII.1988, 1 ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus; 6048B10: 16.VII.1991, 3 ex., na plísní pokrytém metru březového dřeva.
 32. Melanophthalma distinguenda (Comolli, 1837) – 5849C24: 1.VIII.1998, 1 ex., poklepem zasychajícího lípového listí; 5949A4: 27.VII.1999, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 33. Melanophthalma maura Motschulsky, 1866 – 5849C24: 9.VII.2000, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy, 24.VII.1991, 1 ex., poklepem suché borovice, 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem suché borovice; 5849C25: 17.VIII.1986, 2 ex., poklepem kvetoucího bodláku na teplomilné stráni.
 34. Stephostethus alternans (Mannerheim, 1844) – 5849C24: 4.VI.1993, 1 ex., poklepem suché borovice; 5949C23: 20.VI.1992, 4 ex., na plísní pokrytém metru bukového dřeva; 6048B8: 24.VI.1990, 1 ex., smykem v doubravě, 18.V.1996, 2 ex., smykem v kamenité bučině.
 35. Stephostethus angusticollis (Gyllenhal, 1827) – 5848D5: 14.VI.1992, 4 ex., na plísní pokrytém metru březového dřeva na lesní cestě podél PR, 29.VI.2004, více ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C1: 2.VIII.1995, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 18.VII.1999, 1 ex., smykem v nivě potoka, 22.VII.2001, 4 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek, 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku; 5849C24: 1.VI.1986, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem suché borovice, 21.IV.1991, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 30.VI.1992, 4 ex., poklepem suchého dubu, 8.I.1995, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 21.VI.1998, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 6.VII.1996, 1 ex., poklepem dubu, 26.VII.1998, 1 ex., poklepem borovice, 1.VIII.1998, 7 ex., poklepem zasychajícího lípového listí, 1.VII.2001, 4 ex., v prosevu suchého sena; 5849C25: 18.VI.1988, 2 ex., poklepem plodnice Trametes versicolor, 25.VII.1988, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849D12: 26.V.1991, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; 6048B8: 27.VI.1999, 1 ex., poklepem suchého dubu.
 36. Stephostethus lardarius (De Geer, 1775) – 5849C1; 5849C7: 22.VI.1991, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C18: 20.VII.1986, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5849C24; 5849D21: 28.VI.2003, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5949A17: 8.VI.1991, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B3: 15.V.1992, 1 ex., smykem v nivě řeky.
 37. Stephostethus pandellei (C. Brisout de Barneville, 1863) – 5849C24; 5849C25: 27.VII.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího bodláku, 30.VI.1992, 1 ex., poklepem suchého dubu, 21.VI.1998, 1 ex., poklepem suchého buku; 5949A23: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 38. Stephostethus rugicollis (Olivier, 1790) – 5848D5: 14.VI.1992, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 17.VI.1992, 1 ex., smykem na lesní cestě podél PR; 5849C24: 24.VII.1991, 1 ex., poklepem suché borovice, 27.VI.1998, 1 ex., poklepem borovice, 17.VI.2001, 1 ex., v prosevu staré trávy; 5949A23: 7.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 1.VI.1991, 1 ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus, 21.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 6048D20: 17.VII.2007, 1 ex., ve světelném lapači.
 
 
 1. Agathidium atrum (Paykull, 1798)5849C6: 18.VI.2005, 1 ex., na kvasící bukové míze; 5849C24: 9.VI.2002, 4 ex., v prosevu starého sena na pastvině; 5949A10: 16.IV.2009, 6 ex., v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949B11: 26.1.2008, 1 ex., v prosevu starého listí na úpatí doubravy; 5949B12:26.VIII.2007, v prosevu listí na prameništi přítoku Lánského potoka u přehrady.
 2. Agathidium badium Erichson, 1845 – 5848D5: 4.VIII.1991, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 5849C6: 23.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C24: 16.VII.1989, 1 ex., poklepem spadaných větví na zemi.
 3. Agathidium confusum C. Brisout de Barneville, 1863 – 5849C11: 22.VIII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C24: 7.V.1989, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 8.V.1994, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 21.V.1995, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 15.VI.1996, 2 ex., smykem travnatých porostů; 5849C25: 31.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 27.VII.1988, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B12: 4.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 21.V.1988, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048B8: 23.VII.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 18.V.1996, 2 ex., poklepem suchých větví na zemi.
 4. Agathidium mandibulare Sturm, 1807 – 5849C14: 4.XI.1990, 1 ex., na nezralém aethaliu hlenek; 5849C16: 2.XI.1997, 7 ex., v prosevu starých plodnic stromových lupenitých hub; 5849C18: 31.X.1991, 5 ex., na nezralém aethaliu hlenek; 5849C19: 12.VI.1993, 2 ex., na nezralém aethaliu hlenek; 5849C24: 17.VI.1993, 9 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek; 5849C25: 31.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 6.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B11: 29.VIII.2004, 3 ex., v prosevu habrového trouchu; 6048B8: 22.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě; 6048D12: 17.X.1992, 1 ex., na nezralém aethaliu hlenek.
 5. Agathidium marginatum Sturm, 1807 5849C24: 25.IV.1996, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu; 5949A4: 23.V.1999, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B3: 7.V.1995, 1 ex., smykem břehových porostů řeky.
 6. Agathidium nigripenne (Fabricius, 1792) – 5949A17: 8.VI.1991, 1 ex., poklepem suchého habru; 5949B8: 12.V.1987, 1 ex., poklepem suchých habrových větví; 5949B12: 16.IV.1988, 16 ex., pod kůrou padlého buku; 6048B8: 2.V.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 10.VII.1987, 5 ex., suchých dubových větví.
 7. Agathidium rotundatum (Gyllenhal, 1827)5848D5: 14.VI.1992, 3 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 5849C7: 22.VI.1991, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 22.VII.2007, smykem v nivě potoka; 5849C13: 28.IV.2002, 1 ex., smykem podrostu v lipové aleji, 22.V.2005, více ex., poklepem mladé plodnice Polyporus squamosus; 5849C24: 4.VI.1993, 1 ex., pod kůrou položenou na smrkový pařez, 12.VI.1993, 2 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek, 17.VI.1993, 6 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek, 19.III.1999, 1 ex., pod dřevem na pastvině, 1.X.2000, 1 ex., poklepem spadaných větví na zemi; 5949B11: 29.VIII.2004, 2 ex., v prosevu habrového trouchu; 6048B8: 24.VI.1990, 1 ex., smykem v doubravě.
 8. Agathidium seminulum (Linnaeus, 1758)5848D5: 11.VI.1994, 2 ex., smykem na lesní cestě podél PR; 5849C1: 10.V.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 28.VI.2009, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C2:17.VI.2006, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 8.VII.2006, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7: 20.VI.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C13: 22.VII.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C18: 16.VI.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 16.VII.1989, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 27.IV.1997, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 31.VII.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 13.VI.2004, 5 ex., na nezralém aethaliu červené hlenky; 5849C25: 6.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 16.IV.1989, 1 ex., pod dřevem na plísní pokrytém pařezu, 8.V.1989, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949A10: 1.VI.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 5949B11: 1.VII.2006, pod kůrou padlého dubu; 6048D6: 18.V.1989, 1 ex., smykem v suťovém lese.
 9. Agathidium varians (Beck, 1817) – 5849C1: 8.IX.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě, 4.V.2008, 1 ex.,pod kůrou padlé olše v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C7: 4.V.1996, 3 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C24: 25.VII.1988, 4 ex., poklepem suchých habrových větví, 23.V.1999, 1 ex., poklepem suchých větví na zemi; 5849C25: 17.VI.1993, 4 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek; 5949A4: 6.IV.1996, 1 ex., pod dřevem na zemi na teplomilné stráni; 5949A12: 28.IX.1991, 14 ex., poklepem plísní pokrytých větví na zemi; 5949A18: 26.VI.1990, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; 5949B2: 3.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5949B3: 22.V.1989, 18 ex., poklepem suchých habrových větví na zemi; 5949B8: 4.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048B8: 22.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 10.VII.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 24.VI.1990, 1 ex., smykem v doubravě, 16.XI.1991, 1 ex., smykem v doubravě, 18.V.1996, 3 ex., poklepem suchých dubových větví na zemi, 30.VIII.1997, 4 ex., poklepem suchých jasanových větví na zemi, 21.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu.
 10. Amphicyllis globiformis (C. R. Sahlberg, 1833) – 5848D5: 14.VI.1992, 1 ex., smykem na lesní cestě podél PR; 5849C17: 21.VIII.1994, 1 ex., smykem mokřadního porostu; 5849C24: 27.VI.1992, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5849C25: 11.VI.1995, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949A17: 8.VI.1991, 1 ex., smykem ve svahové habřině; 5949B2: 22.V.1989, 3 ex., pod dřevem položeným na rok staré bukové pařezy; 6048B3: 25.IV.1999, 1 ex., smykem v nivě řeky; 6048B4: 27.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého dubu; 6048B8: 22.VI.1987, 4 ex., smykem v doubravě, 6.V.1990, 2 ex., smykem v doubravě, 21.VI.1991, 1 ex., smykem v doubravě, 11.VI.1992, 2 ex., smykem v kamenité bučině, 11.VI.1992, 1 ex., smykem v doubravě, 6.V.1995, 2 ex., smykem v kamenité bučině.
 11. Amphicyllis globus (Fabricius, 1792)5849C1: 23.VI.2002, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849C13:8.IV.2006, 1 ex., v prosevu starého sena u seníku; 5849C24: 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 5849C25: 27.VII.1988, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048B8: 22.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 11.VI.1992, 2 ex., poklepem suchých dubových větví na zemi, 18.V.1996, 17 ex., poklepem větví na zemi, 15.V.1999, 1 ex., smykem v suťovém lese.
 12. Anisotoma castanea (Herbst, 1792)5848D24: 21.VI.1996, 1 ex., na zralém aethaliu hlenek; 5849C6: 19.VI.1987, 3 ex., na nezralém aethaliu červených hlenek; 5849C7: 5.VIII.1991, 3 ex., na nezralém aethaliu bílých hlenek, 25.VI.1993, 12 ex., na nezralém aethaliu bílých hlenek; 5849C17: 21.VIII.1994, 2 ex., na zralém aethaliu hlenek; 5849C19: 12.VI.1993, 6 ex., na nezralém aethaliu žlutých hlenek; 5849C24: 13.VI.2004, 1 ex., na nezralém aethaliu červené hlenky, 27.VII.1988, 1 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek, 20.V.1989, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 2.VII.2000, 22 ex., na zralém aethaliu hlenek, 20.V.2001, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 5849C25: 6.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B11: 1.VII.2006, 2 ex., pod kůrou padlého dubu; 6048B4; 6048B8: 27.VI.1987, 7 ex., na nezralém aethaliu červených hlenek.
 13. Anisotoma glabra (Fabricius, 1792)5849C7: 20.VI.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 17.VII.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C13: 22.VII.2001, 2 ex., v prosevu vlhkého lípového trouchu; 5849C19: 8.V.1994, 3 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek; 5849C24: 19.V.1990, 3 ex., na nezralém aethaliu žlutých hlenek, 30.V.1992, 4 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 17.VI.1993, 6 ex., v prosevu vlhkého bukového trouchu, 6.VII.1996, 1 ex., ve vinné pasti, 3.VIII.1997, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 15.IV.2007, v noci na padlém dubu; 5849C25: 16.V.1987, 4 ex., na nezralém aethaliu červených hlenek, 8.V.1989, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 8.V.1995, 4 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B3: 1.VII.1987, 1 ex., smykem v bučině, 27.V.1989, 4 ex., poklepem trouchnivějícího dřeva na zemi; 6048B8: 27.VI.1987, 1 ex., na nezralém aethaliu červených hlenek.
        Kategorie NT
 1. Anisotoma humeralis (Fabricius, 1792)5848D5: 22.VII.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese, 4.VIII.1991, 6 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek ve smíšeném lese, 14.VI.1992, 2 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 9.V.1993, 32 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek ve smíšeném lese; 5849C1:4.V.2008, 2 ex.,pod kůrou padlé olše v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C6: 23.V.1987, 6 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C7: 19.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 22.VI.1991, 5 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 5.VIII.1991, 3 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek; 5849C12: 22.X.2005, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C13: 16.X.1990, 2 ex., poklepem plodnic Pleurotes sp., 22.VII.2001, 4 ex., v prosevu lípového trouchu, 22.V.2005, více ex., poklepem mladé plodnice Polyporus squamosus, 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice Polyporus squamosus; 5849C17: 26.IV.1998, 1 ex., na nezralém aethaliu hlenek; 5849C24: 17.VII.1988, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 7.VIII.1988, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 8.V.1989, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 26.VI.1989, 3 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 14.VII.1992, 3 ex., na plísní pokryté smrkové kládě, 2.VII.2000, 3 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek, 15.IV.2007, v noci na padlém dubu, 28.IV.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius, 10.VI.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius, 12.VII.2009, pod dřevem na pastvině; 5849C25: 30.VIII.1987, 4 ex., na nezralém aethaliu žlutých hlenek, 21.V.1988, 23 ex., na nezralém aethaliu bílých hlenek, 19.V.1990, 8 ex., na nezralém aethaliu žlutých hlenek, 8.V.1995, 4 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849D21: 11.V.2002, 4 ex., na nevyzrálém aethaliu bílých hlenek, 8.V.2008, v prosevu listí pod dřevem na pastvině, 18.VI.2008, tlející plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A12: 28.IX.1991, 7 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek; 5949A17: 21.VI.1997, 1 ex., smykem ve svahové habřině; 5949A24: 18.V.1988, 2 ex., poklepem suchých větví na zemi; 5949B3: 30.VI.1987, 1 ex., smykem v bučině; 5949B7: 4.VII.1987, 2 ex., na nezralém aethaliu bílých hlenek; 5949B8: 12.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus; 5949B12: 4.VI.1987, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 20.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 21.VI.2008, pod dřevem na zemi v teplomilné dubohabřině; 5949C23: 20.VI.1992, 4 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek; 6048B4: 21.VI.1987, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 6048B8: 27.VI.1987, 16 ex., na nezralém aethaliu červených hlenek, 2.V.1987, 4 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 16.VI.1988, 1 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek, 6.V.1990, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 6.V.1990, 6 ex., na nezralém aethaliu hlenek, 6.V.1995, 1 ex., smykem v kamenité bučině; 6048D6: 8.V.1988, 1 ex., smykem v suťovém lese; 6049A7: 11.VI.1989, 3 ex., poklepem zaschlých plodnic Pleurotes sp..
 2. Anisotoma orbicularis (Herbst, 1792) – 5849C7: 2.VII.1991, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 5.VIII.1991, 3 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek, 22.VI.1991, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C13: 23.VI.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka, 22.VII.2001, 4 ex., v prosevu lípového trouchu; 5849C24: 26.V.1989, 2 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 16.VII.1989, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 17.VI.1993, 2 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek; 5849C25: 31.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 6.VI.1987, 4 ex., poklepem suchých bukových větví na zemi, 21.V.1988, 1 ex., na nezralém aethaliu bílých hlenek, 17.VI.1993, 4 ex., v prosevu vlhkého bukového trouchu; 5949A1: 27.VI.1997, 1 ex., poklepem suchým habrových větví; 5949A17: 5.VII.1995, 1 ex., smykem ve svahové habřině; 5949B11: 29.VIII.2004, 1 ex., v prosevu dubového trouchu; 6048B8: 22.VI.1987, 2 ex., na nezralém aethaliu červených hlenek, 16.VI.1988, 1 ex., na zralém aethaliu hlenek, 19.VI.1993, 4 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek.
 3. Catops chrysomeloides (Panzer, 1798) – 5849C24: 1.X.2000, 1 ex., v prosevu starých plodnic lupenitých hub.
 4. Catops coracinus Kellner, 1846 – 5849C13: 28.X.2005, v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus.
 5. Catops fuliginosus fuliginosus Erichson, 1837 – 5849C13: 3.XI.2001, 2 ex., v prosevu starých plodnic Polyporus squamosus; 5849C24: 27.XII.1997, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 27.X.2001, 1 ex., v prosevu plodnice lupenité houby.
 6. Catops grandicollis Erichson, 1837 – 5849C24: 1.X.2000, 1 ex., v prosevu starých plodnic lupenitých hub.
 7. Catops kirbyi kirbyi (Spence, 1815) – 5849C24: 31.VIII.1997, 1 ex., smykem travnatých porostů.
 8. Catops morio (Fabricius, 1792) – 6048B8: 19.IV.1997, 1 ex., pod kamenem na bahnitém břehu řeky.
 9. Catops neglectus Kraatz, 1852 – 5949B8: III.1995, 1 ex., pod dřevem v kamenité bučině.
 10. Catops picipes (Fabricius, 1792)5848D5: 27.IX.2003, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C1: 23.X.2005, ve feromonovém lapači na kůrovce, 10.V.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C12: 23.VI.1996, 14 ex., v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus, 18.VI.2005, poklepem staré plodnice Polyporus squamosus; 5849C13: 22.X.2005, v prosevu staré trávy, 28.X.2005, v prosevu starého sena u seníku; 5849C24: 21.IX.1997, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus,13.VI.2004, 1 ex., poklepem suché plodnice Pleurotes sp., 1.X.2000, 1 ex., v prosevu starých plodnic lupenitých hub, 17.XI.2000, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5849D21: 17.V.2008, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5949B11: 3.VI.2006, v prosevu detritu u paty dubu; 6048B8: 2.V.1999, 1 ex., smykem v suťovém lese, 21.V.2003, 2 ex., v prosevu listí v doubravě.
 11. Catops tristis tristis (Panzer, 1794) – 5849C24: 27.IV.1997, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu.
 12. Choleva cisteloides (Frölich, 1799) – 5849C24: 21.IX.1997, 1 ex., smykem travnatých porostů.
 13. Choleva glauca Britten, 1918 – 5849C24: 29.IV.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka.
 14. Choleva spadicea (Sturm, 1839) – 5849C18: 29.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka.
 15. Colenis immunda (Sturm, 1807)5849C1: 2.VIII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C6: 5.VII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C7: 13.VII.1997, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 17.VIII.1996, 1 ex., v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus; 5849C13: 22.VII.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5949A17: 5.VII.1995, 3 ex., smykem ve svahové habřině; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., smykem v teplomilné dubohabřině; 6048B8: 22.VI.1987, 7 ex., smykem na okraji doubravy a teplomilné stráně.
 16. Colon latum Kraatz, 1850 – 5849C25: 21.VI.1998, 1 ex., na světlo.
 17. Colon serripes (Sahlberg, 1822) – 5849C24: 21.VI.2006, 1 ex., na světlo.
 18. Colon viennense (Herbst, 1797) – 5849C24: 26.VI.2002, 1 ex., na světlo.
 19. Dreposcia umbrina (Erichson, 1837) – 5849C24: 5.VII.2000, 5 ex., v prosevu dutiny dubu, 20.V.2001, 7 ex., v prosevu dutiny buku, 1.IV.2002, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 17.VII.2002, 2 ex., v prosevu dutiny dubu; 5849D21: 17.V.2008, 4 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus.
        Kategorie EN
 1. Leiodes dubia (Kugelan, 1794) – 5849C24: 11.VII.2006, 1 ex., na světlo.
 2. Leiodes obesa (W.L.E. Schmidt, 1841) – 5849C19: 17.VIII.2003, 1 ex., 27.VII.2005, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 23.VI.2001.
 3. Leiodes polita [= calacarata (Erichson, 1845)] (Marsham, 1802) – 5849C1: 2.VIII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C6: 5.VII.1996, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C19: 17.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 4.VIII.1996, 2 ex., smykem travnatých porostů, 4.VIII.1996, 19.IX.1998, 1 ex.; 5948D5: 22.VII.1990, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949C8: 7.VII.2002, 2 ex., ve světelném lapači; 6048B8: 22.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě.
 4. Leiodes ferruginea (Fabricius, 1787) – 5849C24: 28.VII.2006, 1 ex., na světlo.
 5. Leptinus testaceus J. Müller, 1817 – 5849C18: 3.XI.2001, 2 ex., v prosevu myšího hnízda; 5849C24: 27.X.2001, 1 ex., v prosevu myšího hnízda, 8.V.2009, 1 ex., pod dřevem na pastvině.
 6. Nargus anisotomoides (Spence, 1815)5849C19: 29.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; 5949A10: 10.V.2003, 6 ex., v prosevu listí v doubravě, 15.V.2004, více ex., v prosevu listí v doubravě; 5949B11: 21.V.2005, v prosevu listí v teplomilné doubravě, 26.1.2008, v prosevu starého listí na úpatí teplomilné doubravy; 5949B12: 12.V.2002, 2 ex., smykem v doubravě, 7.V.2007, v prosevu listí na úpatí teplomilné doubravy; 6048B8: 6.V.1995, 1 ex., smykem v doubravě, 27.V.2001, 1 ex., smykem v doubravě, 21.V.2003, 4 ex., v prosevu listí v doubravě; 6048B9: 10.I.1998, 1 ex., pod kamenem v doubravě.
 7. Nargus brunneus (Sturm, 1839) – 5949A4: 28.IV.2001, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni; 5949B12: 12.V.2002, 1 ex., v prosevu náplavu na teplomilné stráni; 6048B8: 11.VII.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu..
 8. Nargus wilkini (Spence, 1815) – 5848D5: 11.II.2007, 2 ex., imaturní v prosevu staré trávy v podmáčené olšině v PR; 5949A10: 10.V.2003, 8 ex., v prosevu listí v doubravě; 6048B8: 30.VIII.1997, 1 ex., smykem v doubravě, 21.V.2003, 4 ex., v prosevu listí v doubravě.
 9. Ptomaphagus subvillosus (Goeze, 1777) – 5849C13.
 10. Ptomaphagus varicornis (Rosenhauer, 1847) – 5949A17: 27.VI.1997, 1 ex., smykem ve svahové habřině; 5949B11: 16.V.2004, 1 ex., v prosevu listí v doubravě na teplomilné stráni.
 11. Sciodrepoides fumatus fumatus (Spence, 1815) – 5949A4: 31.VIII.1997, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 12. Sciodrepoides watsoni watsoni (Spence, 1815)5848D5: 29.VI.2004, 5 ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C1: 27.VII.2005, v prosevu starého sena na lesní cestě, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C2:28.V.2006, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C13; 5849C18: 20.VII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C19: 20.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 11.VI.1995, 1 ex., smykem travnatých porostů, 9.VII.2000, 6 ex., na kadeveru krtka; 5949A17: 27.VI.1997, 1 ex., smykem ve svahové habřině.
 
 
 1. Drapetes mordelloides [= biguttatus (Piller & Mitterpacher, 1783)] (Host, 1789) – 5848D5: 6.VII.1993, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR; 5849C24: VII.1970, 1 ex., pod kůrou padlého buku, VI.1975, 1 ex., pod kůrou položenou na starý borový pařez, VII.1980, 1 ex., pod kůrou padlého buku, VII.1984, 26 ex., na padlém trouchnivějícím buku, 1.VII.1989, 1 ex., poklepem lípy.
        Kategorie EN
 
 
 1. Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794) – 5849C19: 10.VII.2004, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 20.VI.1980, 1 ex., pod dřevem položeným do dutiny dubu, 7.VI.1986, 1 ex., pod dřevem položeným do dutiny dubu, 24.V.1988, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 27.VI.1990, 1 ex., na světlo, 29.VII.1991, 6 ex., na spodní straně padlého trouchnivějícího dubu, 21.VI.1998, 1 ex., na světlo, 3.VI.2001, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 17.VI.2001, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 7.VI.2007, na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; 5949A10: 8.V.2004, 2 ex., v prosevu trouchnivějícího dubového pařezu; 6048B8: 11.VII.2002, 1 ex., na světlo; 6048B13: 4.V.1976, 6 ex., v trouchnivějící habrové větvi na zemi v suťovém lese.
 2. Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758)5849C7: 22.V.2004, 1 ex., pod dřevem položeným na trouchnivějící bukový pařez; 5849C24: 21.V.1988, 2 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 29.IV.1988, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 22.VII.1988, 1 ex., pod dřevem v dutině dubu, 8.V.1989, 2 ex., v trouchnivějícím padlém dubu, 27.VII.1995, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 21.VI.1998, 2 ex., na kvasící dubové míze, 15.VII.1998, 4 ex., na kvasící dubové míze, 1.VIII.1998, 1 ex., na kvasící dubové míze, 17.VI.2000, 1 ex., pod dřevem u paty dubu, 9.VII.2000, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 3.VI.2001, 2 ex., pod kůrou položenou na padlý trouchnivějící dub, 9.VI.2001, 6 ex., v padlé trouchnivějící bříze, 17.VI.2001, 4 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 28.VII.2002, 2 ex., pod dřevem u paty dubu, 21.IX.2002, 2 ex., pod dřevem u paty dubu, 16.VII.2007, na světlo; 5849D21: 8.VII.2003, 1 ex., u paty dubu, 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A10: 17.XI.2003, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu; 5949B3: 30.VI.1987, 1 ex., v prosevu dubového trouchu; 6048B8: 21.V.1989, 1 ex., v dutině dubu.
 3. Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)5849C24: 26.VI.1988, 1 ♀, ve vinné pasti, 17.VI.1993, 1 ♀, volně na lesní cestě, 26.VI.1999, 1 ♂, 1 ♀, na kvasící dubové míze, 2.VII.2000, 1 ♂, pouze torza kusadel a krovek proklovnuté strakapoudem, 9.VII.2000, 2 ♀♀, na kmeni dubu, 29.VII.2002, 1 ♀, na kmeni dubu, 13.VII.2006, 2 ex., pouze torza štítu a krovek proklovnuté strakapoudem, 30.VI.2007, na kmeni dubu; 5949A10: 18.V.2003, 1 ♀, na světlo; 5949B4: 17.VII.1993, 1 ♂; 6048B8: 11.VII.2003, 2 ♂♂, pouze torza kusadel v prosevu dutiny v teplomilné doubravě.
        Kategorie EN
 1. Platycerus [= Systenocerus] carabaeoides (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 4.V.1996, 2 ex., poklepem dubu ve smíšeném lese; 5849C7: 6.V.1971, V.VI.1991, 4.VI.1993, 1 ex., poklepem suchého buku; 5849C24: 12.V.1993, 1 ex., poklepem dubu, 20.V.2001, 1 ex., poklepem dubu; 5849C25: 1.V.1987, 2 ex., poklepem jírovce, 21.V.1988, 2 ex., poklepem dubu, 20.V.1989, 2 ex., poklepem dubu; 6048B8: 13.V.1990, 2 ex., poklepem dubu, 24.IV.1993, 2 ex., smykem v doubravě; 6048D6: 18.V.1989, 3 ex., poklepem dubu.
 2. Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758) – 5848D5; 5849C1: 25.X.1998, 1 ex., imaturní v padlé trouchnivějící olši; 5849C6: 18.VII.1992, 1 ex., v prosevu dutiny v bukovém pařezu; 5849C7: 22.VI.1991, 4 ex., v dutině buku, 4.VI.1993, 2 ex., v padlém trouchnivějícím buku; 5849C17:29.VI.2008, na metru bukového dřeva; 5849C19: 2.VII.2000, 1 ex., v padlé trouchnivějící olši; 5849C24: 20.VI.1989, 2 ex., v bukovém trouchu; 5849C25: 4.VII.1977, 4 ex., v bukovém trouchu; 5949B3: 19.IV.1987, 5 ex., též imaturní v bukovém trouchu, 30.VI.1987, 3 ex., též imaturní v dubovém trouchu, 27.V.1989; 6048B8: 11.VI.1989, 19.VII.1989, 21.IV.1993, 3 ex., v padlém trouchnivějícím habru; 6048B13: 4.V.1974; 6048D12: 17.X.1992; 6048B19: 19.X.1996, 1 ex., v padlém trouchnivějícím habru.
 
 
 1. Dictyoptera aurora (Herbst, 1784) – 5848D5: 10.VI.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese; 5849C7: 24.VI.1995, 3 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 16.V.1993, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C19: 15.VI.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě, 15.VI.2004, 1 ex., ve světelném lapači.
 2. Lygistopterus sanquineus (Linnaeus, 1758) – 5848D14: 17.VII.1994, 5 ex., smykem na lesní cestě; 5849C17: 10.VII.1994, 6 ex., smykem na lesní cestě; 5849C18: 5.VII.1994, více ex., smykem kvetoucího okolíku na lesní cestě; 5849C23; 5849C24: 4.VI.1993, 14 ex., poklepem lípy, 27.VII.1995, 2 ex., smykem travnatých porostů, 6.VII.1996, 8 ex., poklepem lípy, 7.VI.1999, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5949A8: 5.VII.1995; 5949B6: 12.VII.2001, 6 ex., na metru bukového dřeva; 5949B12; 6048B8: 2.VII.1995, 4 ex., smykem v doubravě.
 3. Platycis minutus (Fabricius, 1787) – 5849C6: 5.X.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C11: 1.IX.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě, 22.VIII.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C18: 3.IX.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka.
 4. Pyropterus nigroruber [= affinis (Paykull, 1799)] (De Geer, 1774)5848D5: 16.VII.1996, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 5.VII.2003, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 5849C1: 13.VII.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C7: 18.VII.1993, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C18: 20.VII.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 23.VII.1994, 1 ex., smykem travnatých porostů, 6.VII.1996, 1 ex., smykem travnatých porostů, 20.VII.1996, 1 ex., smykem travnatých porostů, 27.VIII.1994, 2 ex., smykem travnatých porostů, 10.VII.1999, 1 ex., smykem travnatých porostů, 17.VII.2002, 1 ex., smykem travnatých porostů; 6048B8: 26.VI.1997, 2 ex., smykem v doubravě.
 
 
 1. Hylecoetus dermestoides (Linnaeus, 1761)5848D5: 16.V.1993, smykem na lesní cestě podél PR, 23.V.2003, 1 ex., v letu na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR, 1.V.2005, smykem při kopulaci v podmáčené olšině v PR; 5849C1: 3.V.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5848D13: 3.V.1986, 13 ex., na bukovém pařezu; 5849C7: 2.V.1999, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C17: 26.IV.1998, 2 ex., smykem v bučině; 5849C25: 6.VI.1987, 1 ex., na bukovém pařezu, 1.V.1988, 1 ex., na bukové kládě; 5849D21: 29.IV.2004, 1 ex., na světlo; 5949A10: 25.IV.2009, na metru olšového dřeva; 5949B8: 12.V.2002, 1 ex., na bukových kládách; 6048B4: 21.V.1989, 4 ex., na metru bukového dřeva; 6048B8: 10.V.1987, 3 ex., na bukovém pařezu, 24.IV.1993, 1 ex., smykem v doubravě; 6048B9: 22.V.1987, 1 ex., na bukové kládě; 6048D20: 5.V.2006, ve světelném lapači.
 2. Lymexylon navale (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 18.VI.1994, 1 ex., smykem travnatých porostů, 7.VI.2007, v noci na padlém dubu při kladení vajíček; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo.
        Kategorie VU
 
 
 1. Anthocomus rufus [= coccineus (Schaller, 1783)] (Herbst, 1786) – 5849C1: 14.VIII.2007, smykem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle; 5849C18: VII.1991, 1 ex., smykem v nivě potoka; 6048B3: 8.IX.2002, 1 ♂, smykem břehových porostů řeky.
 2. Antholinus [= Attalus] analis (Panzer, 1796)5848D5: 16.VII.1996, 2 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 5848D14: 17.VII.1994, více ex., smykem na lesní cestě; 5849C1: 13.VII.2001, 3 ex., smykem na lesní cestě; 5849C7: 3.VI.1999, 2 ex., poklepem smrku; 5849C11: 24.VII.1995, 4 ex., smykem na lesní cestě, 22.VIII.1996, 6 ex., smykem na lesní cestě; 5849C12: 17.VII.1994, 5 ex., smykem na lesní cestě, 24.VII.1995, 6 ex., smykem na lesní cestě, 23.VI.2001, 1 ex., smykem v bučině; 5849C13: 23.VI.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka, 22.VII.2001, 2 ex., smykem v bučině; 5849C17: 7.VII.1997, 2 ex., smykem v nivě potoka, 10.VI.2007, poklepem habru; 5849C18: 4.VII.1996, 6 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19: 3.VII.1994, více ex., poklepem jasanu v nivě potoka; 5849C24: 27.VI.1992, více ex., smykem travnatých porostů, 18.VII.1993, více ex., smykem travnatých porostů, 11.VI.1995, více ex., smykem na lesní cestě, 6.VII.1996, 3 ex., poklepem dubu, 20.VII.1996, 4 ex., poklepem dubu, 23.V.1999, 3 ex., poklepem dubu, 21.VI.1997, 4 ex., smykem travnatých porostů, 27.VI.1998, 3 ex., poklepem borovice, 2.VII.2000, 16 ex., poklepem smrku, 22.VII.2000, 4 ex., poklepem borovice, 17.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu, 1.VII.2001, více ex., poklepem dubu a borovice, 27.VI.2004, 2 ex., poklepem borovice; 5949A4: 5.VII.1994, 4 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VI.1994, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 27.VII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 5.VI.2005, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A10: 21.V.2003, 5 ex., smykem v doubravě; 5949A17: 27.VII.1996, více ex., smykem ve svahové habřině; 5949B2: 5.VIII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B6; 6048B8: 11.VI.1992, více ex., smykem v doubravě.
 3. Axinotarsus marginalis (Laporte de Castelnau, 1840)5848D9: 20.VII.1993, 4 ex., smykem na lesní cestě; 5848D14: 17.VII.1994, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C6: 5.VII.1996, 7 ex., smykem na lesní cestě; 5849C12: 23.VI.2001, 2 ex., smykem v bučině; 5849C13: 22.VII.2001, 3 ex., smykem v bučině; 5849C18: 4.VII.1996, 3 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 27.VI.1992, více ex., smykem travnatých porostů, 4.VI.1993, 2 ex., na světlo, 6.VII.1996, více ex., smykem travnatých porostů, 4.VI.2002, 3 ex., na světlo; 5949A10: 18.V.2003, 2 ex., na světlo; 5949A17: 20.VI.1995, 6 ex., smykem v nivě potoka, 5.VII.1995, 5 ex., smykem ve svahové habřině, 21.VI.1997, 2 ex., smykem ve svahové habřině; 5949A22: 20.VI.1995, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B7: 10.VII.2001, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5949B11: 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12: 6.VII.2002, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 24.V.1993, více ex., smykem v doubravě, 19.VI.1993, více ex., smykem v doubravě.
 4. Axinotarsus pulicarius (Fabricius, 1775)5849C24: 2.VII.2000, 2 ex., smykem travnatých porostů; 5849D21: 18.VI.2001, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5949A17: 20.VI.1995, 2 ex., smykem v nivě potoka, 5.VIII.1995, 3 ex., smykem ve svahové habřině; 5949B11: 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12: 10.VII.2001, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B3: 20.VI.1992, 7 ex., smykem v nivě řeky, 19.VI.1993, 4 ex., smykem v nivě řeky; 6048B8: 24.V.1993, 4 ex., smykem v doubravě, 23.VI.1995, 6 ex., smykem v doubravě.
 5. Axinotarsus ruficollis (Olivier, 1790)5849C24: 27.VI.1992, více ex., smykem travnatých porostů, 18.VII.1993, 17 ex., smykem travnatých porostů, 6.VII.1994, 2 ex., na světlo, 20.VII.1995, 3 ex., smykem travnatých porostů, 6.VII.1996, více ex., smykem travnatých porostů, 4.VIII.1996, 2 ex., smykem travnatých porostů, 22.VII.2000, 1 ex., smykem travnatých porostů.
 6. Celidus [= Anthocomus] fasciatus (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 10.VII.1991, 1 ex., na světlo, 4.VI.1993, 1 ex., poklepem lípy.
 7. Cerapheles terminatus (Ménétriés, 1832)5849C1: 20.V.2001, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka, 24.VI. 2004 1 ♂, smykem podmáčených porostů na okraji rybníka.
        Kategorie VU
 1. Charopus concolor (Fabricius, 1801)5849C13: 22.VII.2001, 1 ex., smykem v bučině; 5949A4: 23.VI.1996, 4 ex., smykem na teplomilné stráni, 12.VII.1997, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.V.1999, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A10: 15.V.2004, více ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B12: 10.VII.2001, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 8.VI.2002, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 2 ex., smykem na teplomilné stráni.
 2. Charopus graminicola [= flavipes (Paykull, 1798)] (Dejean, 1833)5848D5: 11.VI.1994, 3 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 5848D14: 17.VII.1994, 4 ex., smykem na lesní cestě; 5849C11: 24.VII.1995, více ex., smykem na lesní cestě; 5849C12: 17.VII.1994, 3 ex., smykem na lesní cestě; 5849C24: 27.VI.1992, více ex., smykem travnatých porostů, 4.VI.1993, 4 ex., smykem travnatých porostů, 11.VI.1995, více ex., smykem travnatých porostů, 7.VII.1996, 6 ex., smykem travnatých porostů; 5949A4: 23.VII.1994, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VI.1994, 7 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.1994, více ex., smykem na teplomilné stráni, 12.VII.1997, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.V.1999, 8 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A17: 21.VI.1997, 2 ex., smykem ve svahové habřině; 5949A22: 20.VI.1995, více ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B7: 10.VII.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949B12: 10.VII.2001, více ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 19.VI.1993, 3 ex., smykem v doubravě, 25.VI.1995, více ex., smykem na teplomilné stráni, 27.V.2001, 2 ex., smykem na teplomilné stráni.
 3. Clanoptilus [= Malachius] viridis (Fabricius, 1787)5848D5: 14.VI.1992, 2 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 11.VI.1994, 12 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 5849C1; 5849C7: 3.VI.1999, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C12; 5849C13: 16.VI.1994, více ex., smykem travnatých lesních porostů; 5849C18; 5849C23; 5849C24: 14.VII.1992, 5 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5949A4: 5.VII.1993, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VI.1994, více ex., smykem v nivě potoka, 18.VI.1994, 6 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.1994, více ex., smykem na teplomilné stráni, 27.VII.1995, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 27.VII.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka, 23.V.1999, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.VII.2008, smykem na teplomilné stráni; 5949A22: 15.V.1992, 7 ex., smykem na teplomilné stráni, 20.VI.1995, více ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B12: 8.VI.2002, 6 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B3: 20.VI.1992, více ex., smykem v nivě řeky, 19.VI.1993, 3 ex., smykem v nivě řeky.
 4. Hypebaeus flavipes (Fabricius, 1787)5849C13: 23.VI.2001, 4 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19: 1.VI.2004, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 27.VI.1992, více ex., poklepem lípy a dubu, 12.V.1993, více ex., poklepem lípy, 11.VI.1995, 6 ex., smykem travnatých porostů, 6.VII.1996, 14 ex., poklepem dubu a lípy, 20.VII.1996, 7 ex., poklepem dubu a lípy, 21.VI.1998, 6 ex., poklepem dubu, 23.V.1999, 7 ex., poklepem dubu a lípy, 9.VI.2001, 13 ex., poklepem dubu a lípy, 6.VII.2004, 1 ex., poklepem borovice; 5849D21: 17.V.2008, poklepem dubu; 5949A4: 5.VII.1993, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VI.1994, více ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A10: 15.V.2004, 2 ex., smykem travnatých porostů na úpatí teplomilné stráně, 1.V.2009, poklepem dubu; 5949B11: 30.V.2004, poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 11.VI.1992, více ex., poklepem dubu, 24.V.1993, více ex., poklepem dubu a habru; 6048D20: 5.VI.2007, 1 ex., 7.VI.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
 5. Malachius bipustulatus (Linnaeus, 1758)5848D5: 9.V.1993, 12 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 15.VI.1994, 7 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 5848D9: 20.VII.1993, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C1: 19.V.2001, 3 ex., smykem na lesní cestě; 5849C7: 19.V.2001, 4 ex., smykem na lesní cestě; 5849C12: 4.V.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C13: 16.V.1993, více ex., smykem v nivě potoka, 16.VI.1994, více ex., smykem travnatých lesních porostů; 5849C18: 5.VII.1994, 4 ex., smykem v nivě potoka; 5849C23; 5849C24: 14.VII.1992, 6 ex., poklepem kvetoucí lípy, 12.V.1993, více ex., poklepem kvetoucího hlohu a smykem travnatých porostů, 3.VI.1994, 2 ex., na světlo, 21.V.1995, 7 ex., poklepem borovice, 3.VI.2001, 2 ex., smykem travnatých porostů; 5849C25: 3.VII.1998, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5849D21: 18.VI.2002, více ex., smykem travnatých porostů; 5949A4: 12.V.1993, více ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VI.1994, více ex., smykem v nivě potoka, 18.VI.1994, 6 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.V.1999, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 15.V.2004, 3 ex., smykem v nivě potoka; 5949A17: 20.VI.1995, více ex., smykem v nivě potoka; 5949A22: 20.VI.1995, 8 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949C23: 24.V.1993, 3 ex., smykem na lesní cestě; 5949B12: 8.VI.2002, 6 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B3: 20.VI.1992, více ex., smykem v nivě řeky; 6048B8: 20.VI.1992, více ex., smykem v doubravě, 25.VI.1995, více ex., smykem na teplomilné stráni, 2.V.1999, více ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 6. Malachius rubidus Erichson, 1840 – 5849C24: 29.IV.1989, 1 ex., poklepem borovice, 30.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.VI.1997, 1 ex., poklepem smrku, 17.VI.2000, 1 ex., poklepem kvetoucího okolíku.
        Kategorie VU
 1. Malachius scutelaris Erichson, 1840 – 6048B3: 15.V.1992, 2 ex., poklepem vrbových porostů v nivě řeky.
        Kategorie VU
 1. Troglops albicans (Linnaeus, 1767)5849C1: 23.VI.2002, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849C24: 20.VII.1995, 2 ex., smykem travnatých porostů, 1.VII.2001, 3 ex., poklepem borovice; 5949A4: 18.VI.1994, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 3.VI.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B3: 19.VI.1993, 1 ex., smykem v nivě řeky.
 
 
 1. Abdera affinis (Paykull, 1799)5849C19: 2.VII.2000, 12 ex., poklepem plodnice Inonotus radiatus; 5849C24: 10.VI.1988, 1 ex., poklepem plodnice Inonotus dryadens, 30.V.1992, 4 ex., poklepem suchých dubových větví, 5.VII.1993, 3 ex., poklepem plodnice Inonotus sp., 16.VI.2000, 2 ex., poklepem plodnice Inonotus sp.; 5949B11: 4.VII.2004, 2 ex., poklepem Phellinus sp., 21.V.2005, více ex., poklepem staré plodnice Phellinus sp. a též imaturní ex., larvy a kukly ve staré plodnici Phellinus sp.; 5949B12: V.1988, 11 ex., ex pupe v plodnici Phellinus robustus.
 2. Abdera flexuosa (Paykull, 1799) – 5849C19: 24.V.1988, 1 ex., poklepem habru v nivě potoka, 2.VII.2000, 6 ex., poklepem plodnice Inonotus radiatus, 20.V.2001, 1 ex., poklepem plodnice Inonotus radiatus, 3.VI.2001, 3 ex., poklepem plodnice Inonotus radiatus; 5849C24: 7.VI.1999, 1 ex., poklepem borovice.
 3. Anisoxya fuscula (Illiger, 1798)5849C13: 22.VII.2001, 1 ex., poklepem suché lípy; 5849C24: 30.VII.1988, 1 ex., poklepem suché lípy, 16.VII.1989, 1 ex., poklepem suché lípy, 28.VII.1990, 2 ex., poklepem suchého dubu, 26.VI.1992, 3 ex., poklepem suchého dubu; 5949A17: 27.VII.1996, 5 ex., poklepem suchého habru; 6048B3: 29.VI.1997, 1 ex., poklepem suchého habru; 6048B4: 16.VII.1991, 8 ex., poklepem suchého dubu; 6048B8: 26.VII.1988, 2 ex., poklepem suchých lípových větví, 24.VI.1990, 3 ex., poklepem suchého dubu, 16.VII.1991, 4 ex., poklepem suchého dubu, 20.VI.1992, 4 ex., poklepem suchého habru, 26.VI.1997, 1 ex., poklepem suchého habru, 5.VIII.1998, 3 ex., poklepem dubu, 11.VII.2003, 5 ex., poklepem suchého dubu.
        Kategorie VU
Poznámka: nový druh pro území Bohemia.
 1. Conopalpus testaceus (Olivier, 1790)5849C19: 15.VI.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 5.VI.1982, 2 ex., poklepem habru, 10.VI.1988, 4 ex., poklepem dubu, 16.VII.1988, 1 ex., poklepem dubu, 1.VII.1989, 2 ex., poklepem dubu, 11.VII.1991, 1 ex., na světlo, 27.VI.1992, 3 ex., poklepem dubu, 30.VI.1992, 1 ex., na světlo, 27.VII.1995, 1 ex., poklepem dubu, 21.VI.1997, 1 ex., poklepem dubu, 21.VI.1998, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy, 3.VII.1998, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy, 17.VI.2001, 2 ex., poklepem dubu, 11.VII.2006, 1 ex., na světlo, 2.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5949A10: 15.VII.2003, 2 ex., na světlo; 5949A17: 27.VII.1996, 2 ex., poklepem habru; 5949B6: 12.VII.2001, 2 ex., poklepem habru; 5949B7: 4.VII.1987, 6 ex., poklepem habru; 5949B12: 10.VII.2001, 4 ex., poklepem dubu, 8.VI.2002, 2 ex., poklepem habru; 6048B8: 8.VII.1980, 4 ex., poklepem habru, 10.VII.1987, 1 ex., poklepem dubu, 16.VI.1988, 4 ex., poklepem dubu a habru, 24.VI.1990, 2 ex., poklepem dubu, 20.VI.1992, 2 ex., poklepem dubu, 27.VI.1999, 1 ex., poklepem dubu, 11.VII.2002, 5 ex., na světlo; 6048D20: 20.VII.2006, 26.VI.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
        Kategorie VU
 1. Eustrophus dermestoides (Fabricius, 1792) – 5849C24: 10.VII.1982, 12 ex., v prosevu starých plodnic Laetiporus sulphureus, 7.VI.1986, 2 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 16.VI.1988, 3 ex., v prosevu starých plodnic Laetiporus sulphureus, 7.VI.1986, 1 ex., poklepem plodnice Fomes sp., 27.VII.1988, 4 ex v prosevu starých plodnic Laetiporus sulphureus, 17.VI.1989, 47 ex., v prosevu starých plodnic Laetiporus sulphureus, 16.VII.1989, více ex., v prosevu starých plodnic Laetiporus sulphureus, 3.VIII.1997, 1 ex., v prosevu starých plodnic Laetiporus sulphureus, 29.VIII.1998, 11 ex., v prosevu starých plodnic Laetiporus sulphureus, 1.VIII.2001, 2 ex., poklepem staré plodnice hřibovité houby; 5849C25: 13.VII.2006, 2 ex., na kvasící dubové míze; 5849D21: 31.VIII.2007, poklepem zrající plodnice Laetiporus sulphureus, 24.X.2007, imaturní ex., poklepem staré plodnice Laetiporus sulphureus, 8.V.2008, v prosevu staré suché plodnice Laetiporus sulphureus, 17.V.2008, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus.
 2. Hallomenus binotatus (Quensel, 1790)5849C24: 13.VIII.1986, 16 ex., poklepem plodnice Sparassis crispa, 14.VIII.1988, 1 ex., poklepem plodnice Sparassis crispa, 27.VI.1990, 1 ex., na světlo, 3.VIII.1997, 6 ex., poklepem plodnice Sparassis crispa, 31.VIII.2003, 2 ex., poklepem plodnice Phaeolus schweinitzii, 2.VIII.2009, 3 ex., poklepem plodnice Sparassis crispa; 5849C25: 30.VIII.1987, 2 ex., poklepem plodnice Sparassis crispa, 6.VI.1988, 3 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 27.VIII.1988, 2 ex., poklepem plodnice Sparassis crispa; 5949B4: 24.VII.1988, 1 ex., na světlo; 5949B11: 29.VIII.2004, 2 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus; 6048B8: 26.VI.1988, 3 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus.
 3. Hypulus quercinus (Quensel, 1790) – 6048B8: 18.V.1996, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě.
 4. Melandrya barbata (Fabricius, 1792) – 5849C25: 6.VI.1987, 1 ex., poklepem suchých bukových větví na zemi; 5949B12: 21.V.1988, 1 ex., poklepem suchého habru.
        Kategorie EN
 1. Melandrya dubia (Schaller, 1783) – 5949A12: 28.IX.1991, 1 ex., mrtvý v habrové doubravě.
        Kategorie EN
 1. Orchesia fasciata (Illiger, 1798)5849C24: 17.VII.2002, 1 ex., poklepem suchého dubu; 5849C25: 30.V.1987, 1 ex., poklepem suchého buku; 5949C13: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého habru.
 2. Orchesia micans (Panzer, 1795)5849C6: 19.V.1988, 1 ex., poklepem suchého buku; 5849C19: 22.VII.2000, 1 ex., poklepem suché olše; 5849C23: XII.1992, 43 ex., ex pupe z plodnice Inonotus hispidus; 5849C24: 25.VI.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu, 19.VII.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu, 27.VI.1992, 2 ex., poklepem suchého dubu; 5849C25: 19.V.1990, více ex., ex pupe z plodnice Phellinus robustus; 5949A17: 8.VI.1991, 5 ex., poklepem suchého habru; 5949B8: V.1988, 17 ex., ex pupe z plodnice Phellinus robustus; 5949C13: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého habru; 5949B11: 21.V.2005, 4 ex., poklepem staré plodnice Phellinus sp.; 6048B8: VII.1977, 1 ex., poklepem suchého dubu, 11.VI.1989, více ex., ex pupe z plodnice Phellinus robustus, 11.VII.2002, 2 ex., na světlo.
 3. Orchesia minor Walker, 18375849C24: 18.VI.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu, 14.VII.1992, 1 ex., poklepem suchého dubu, 1.VIII.1998, 1 ex., poklepem suchého buku, 1.VI.2002, 3 ex., poklepem suchého dubu; 5949A17: 8.VI.1991, 3 ex., poklepem suchého habru; 5949B3: 1.VII.1987, 1 ex., poklepem suchéhohabru; 5949B7: 4.VII.1987, 6 ex., poklepem suchého; 5949B8: 10.V.1987, 3 ex., poklepem suchého habru; 6048B3: 29.VI.1997, 2 ex., poklepem suchého habru; 6048B4: 21.VI.1987, 2 ex., poklepem suchého dubu, 16.VII.1991, 3 ex., poklepem suchého dubu; 6048B8: 27.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého dubu, 10.VII.1987, více ex., poklepem suchého habru a dubu, 16.VI.1988, 2 ex., poklepem suchého habru, 26.VI.1988, 2 ex., imaturní poklepem suchého dubu, 26.VII.1988, 1 ex., poklepem suché lípy, 7.VIII.1988, 2 ex., poklepem suchého dubu, 15.V.1989, 3 ex., poklepem suchého dubu, 11.VI.1989, 4 ex., poklepem suchého dubu, 19.VII.1989, 6 ex., poklepem suchého dubu, 24.VI.1990, 7 ex., poklepem suchého dubu, 22.VI.1991, 5 ex., poklepem suchého dubu; 6048B9: 2.V.1987, 12 ex., poklepem suchého dubu a jasanu; 6048B14: 19.VII.1986, 3 ex., poklepem suchého dubu; 6048D2: 8.V.1988, 2 ex., poklepem suchého habru; 6048D6: 8.V.1988, 3 ex., poklepem suchého habru, 18.V.1989, 3 ex., poklepem suchého habru.
 4. Orchesia undulata Kraatz, 18535849C24: III.1982, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 11.VI.1995, 2 ex., smykem travnatých porostů; 5949A24: 19.IV.1986, 3 ex., pod kůrou padlého dubu, 24.V.1988, 15 ex., poklepem suchého habru; 5949B7: 4.VII.1987, 2 ex., poklepem suchého habru, 9.V.1989, 1 ex., poklepem suchého dubu; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., poklepem suchým dubových větví; 5949B12: 4.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého habru; 5949C13: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého habru; 6048B9: 13.V.1986, 1 ex., pod kůrou padlého habru; 6048B8: 27.VI.1987, 3 ex., poklepem suchého habru a dubu, 1.VI.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu, 28.VI.1981, 2 ex., poklepem suchého dubu, 6.V.1995, 1 ex., poklepem suchého dubu; 6048D2: 8.V.1988, 1 ex., poklepem suchého habru.
 5. Osphya bipunctata (Fabricius, 1775)5949A4: 12.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B2: 3.V.1987, 1 ex., poklepem buku; 5949B3, 5949B7: 4.VII.1987, 1 ♀, poklepem habru; 5949B12: 4.VI.1987, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B22: 21.V.1992, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu v nivě potoka; 6048B8: 23.V.1987, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 17.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1990, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 15.V.1992, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1992, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1995, 1 ex., poklepem dubu, 18.V.1996, 1 ex., poklepem habru, 7.V.2000, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.V.2002, 1 ♀, poklepem dubu; 6048B9: 24.V.1986, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D6: 18.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu.
        Kategorie VU
Poznámka: nový druh pro území Bohemia.
 1. Serropalpus barbatus (Schaller, 1783) – 5949C18: 17.VI.2002, 1 ex., na světlo (I. Novák lgt.).
        Kategorie VU
 1. Phloiotrya rufipes (Gyllenhal, 1810)5849C25: 21.VI.1997, 1 ex., poklepem suchého habru; 5949B7: 4.VII.1987, 9 ex., poklepem suchého habru; 6048B8: 3.VI.1988, 2 ex., poklepem suchého habru, 24.VI.1990, 3 ex., poklepem suchého habru, 24.V.1993, 1 ex., poklepem suchého dubu, 19.VI.1993, 1 ex., poklepem suchého habru.
 2. Xylita laevigata (Hellenius, 1786)5849C24: 1.VI.1997, 1 ex., poklepem borovice.
        Kategorie EN
Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:
Hypulus quercinus (Quensel, 1790)
Orchesia fasciata (Illiger, 1798)
Orchesia undulata Kraatz, 1853

 

TOPlist