ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 00.00.0000
ELATERIDARIUM ročník 4 (2010) (Supplementum)   strany  243-253  (01.02.2010)
Warning: Undefined variable $print in /volume1/homes/Dušánek/www/elateridae.com/elateridarium/page.php on line 110

 

Část V., Poděkování, Literatura, Obrazová příloha

Part V., Acknowledgments, Literature, Picture attachement

Karel RÉBL

Žižkovo náměstí 976, 271 01 Nové Strašecí, Czech Republic
k.rebl@seznam.cz


Část V. Poděkování, Literatura, Obrazová příloha

 

 

OBSAH

Část I.
Úvod
Metodika
Přehled lokalit a stručný popis biotopů

Část II.
Seznam nalezených druhů čeledí: Aderidae, Anobiidae, Anthicidae, Anthribidae, Biphyllidae, Bostrichidae, Bruchidae, Buprestidae, Byrrhidae, Byturidae, Cantharidae, Carabidae, Cerambycidae, Cerylonidae, Chrysomelidae, Cicindelidae, Ciidae, Cleridae.

Část III.
Seznam nalezených druhů čeledí: Coccinellidae, Colydiidae, Corylophidae, Cryptophagidae, Cucujidae, Curculionidae, Cybocephalidae, Dascillidae, Dasytidae, Dermestidae, Derodontidae, Dytiscidae, Elateridae, Elmidae, Endomychidae, Erotylidae, Eucinetidae, Eucnemidae, Geotrupidae, Gyrinidae, Haliplidae, Helophoridae, Heteroceridae, Histeridae, Homolisidae, Hydraenidae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Kateretidae, Lampyridae, Latridiidae, Leiodidae, Lissomidae, Lucanidae, Lycidae, Lymaxilonidae, Malachiidae, Melandrydae.

Část IV.
Seznam nalezených druhů čeledí: Monotomidae, Mordellidae, Mycetophagidae, Nitidulidae, Noteridae, Oedemeridae, Phalacridae, Platypodidae, Psephenidae, Ptilidae, Pyrochrodidae, Pythidae, Ripiphoridae, Salhingidae, Scarabeidae, Scirtidae, Scolytidae, Scraptiidae, Scydmaenidae, Silphidae, Silvanidae, Sphindidae, Staphylinidae, Tenebrionidae, Tetratomidae, Throscidae, Trogidae, Trogositidae.

Část V.
Výsledky průzkumu
Poděkování
Literatura
Obrazová příloha

 

 

VÝSLEDKY PRŮZKUMU

 

Nové druhy pro Českou republiku:

STAPHYLINIDAE
Lordithon bimaculatus (Schrank, 1798) (Štourač et Rébl 2009) in litt.
Scaphisoma boreale Lundblad, 1952 (Štourač et Rébl 2009) in litt.

Nové druhy pro území Čech (Bohemia):

ANOBIIDAE
Ochina latreillei (Bonelli, 1809) (Jelínek et Rébl 1990)

CERYLONIDAE
Cerylon [= Pseudophilothermus] evanescens (Reitter 1876) (Jelínek et Rébl 1990)

MELANDRYIDAE
Anisoxya fuscula (Illiger, 1798) (Jelínek et Rébl 1990)
Osphya bipunctata (Fabricius, 1775) (Jelínek et Rébl 1990)

TROGIDAE
Trox perrisii Fairmaire, 1868 (Král et Rébl 2007)

Druhy neuváděné pro území Čech (Bohemia) v porovnání se Seznamem česko-slovenských brouků (Jelínek 1993):

ADERIDAE
Euglenes [= Aderus] oculatus (Panzer, 1796)

CANTHARIDAE
Rhagonycha interposita Dahlgren, 1978

CARABIDAE
Diachromus germanus (Linnaeus, 1758)

CRYPTOPHAGIDAE
Atomaria attila Reitter, 1878
Caenoscelis subdeplanata C. Brisout de Barneville, 1882
Telmatophilus typhae (Fallén, 1802)

HISTERIDAE
Plegaderus saucius Erichson, 1834

KATERETIDAE
Brachypterolus vestitus Kiesenwetter, 1850

MORDELLIDAE
Mordellistena nigritarsis Horák, 1997

STAPHYLINIDAE
Atheta boletophila [= lohsei G. Benick, 1962] (C. G. Thomson, 1856)
Ocyusa [= Deubelia] picina (Aubé, 1850)

 


      Přehled počtu druhů a poddruhů nalezených v CHKO Křivoklátsko v porovnání s Červeným seznamem ohrožených druhů České republiky (Farkač, Král et Škorpík 2005) a se Seznamem československých brouků (Jelinek 1993) včetně přehledu nálezů ohrožených druhů a poddruhů v CHKO Křivoklátsko v porovnání s Červeným seznamem ohrožených druhů České republiky (Farkač, Král et Škorpík 2005):
 

 

 
Čeleď
 
Celkový počet druhů
 
Seznam československých brouků / CHKO
Ohrožené druhy
 

Červený seznam / CHKO

Kriticky ohrožený (CR)

Ohrožený (EN)
Zranitelný (VU)

Téměř ohrožený (NT)

1. Aderidae
5 / 4
- / -
- / -
- / -
- / -
2.Anobiidae
102 / 43
- / -
7 / -
- / -
3 / 1
3.Anthicidae
21 / 4
4 / -
3 / -
1 / -
- / -
4.Anthribidae
19 / 7
1 / -
2 / -
3 / -
6 / -
5. Biphyllidae
3 / 1
1 / -
1 / -
- / -
- / -
6.Bostrychidae
11 / 4
- / -
1 / -
- / -
- / -
7.Bruchidae
43 / 8
8 / -
8 / -
- / -
- / -
8.Buprestidae
108 / 33
21 / -
32 / 6
15 / 4
16 / 8
9.Byrrhidae
24 / 8
5 / -
4 / 2
3 / 1
1 / -
10.Byturidae
*2 / 1
- / -
- / -
- / -
- / -
11.Cantharidae
*84 / 41
- / -
5 / -
24 / -
- / -
12.Carabidae
508 / 220
24 / 1
21 / -
85 / 4
24 / 3
13.Cerambycidae
209 / 96
14 / 3
17 / 2
6 / 1
17 / 5
14.Cerylonidae
7 / 4
1 / 1
2 / -
- / -
- / -
15.Chrysomelidae
521 / 189
88 / 6
128 / 22
- / -
- / -
16.Cicindelidae
*8 / 2
1 / -
- / -
1 / -
1 / -
17.Ciidae
41 / 24
10 / 3
1 / -
6 / 2
- / -
18.Cleridae
22 / 10
2 / 1
- / -
3 / -
/ -
19.Coccinellidae
84 / 53
- / -
1 / -
- / -
- / -
20.Colydiidae
19 / 7
2 / -
8 / 2
4 / 1
- / -
21.Corylophidae
*9 / 3
- / -
- / -
- / -
- / -
22.Cryptophagidae
*103 / 47
- / -
- / -
- / -
- / -
23.Cucujidae
19 / 9
2 / 1
5 / 2
4 / 1
- / -
24.Curculionidae
916 / 305
31 / -
37 / -
102 / 1
199 / 11
25.Cybocephalidae
*3 / 1
- / -
- / -
- / -
- / -
26.Dascillidae
*1 / 1
- / -
- / -
- / -
- / -
27.Dasytidae
*21 / 11
- / -
- / -
- / -
- / -
28.Dermestidae
44 / 16
- / -
2 / -
- / -
- / -
29.Derodontidae
*2 / 1
- / -
- / -
- / -
- / -
30.Dytiscidae 
120 / 43
15 / -
6 / -
9 / 1
9 / -
31.Elateridae 
158 / 83
32 / 8
38 / 8
25 / 13
15 / 7
32.Elmidae
21 / 2
4 / -
2 / -
3 / -
- / -
33.Endomychidae
16 / 7
4 / -
4 / 1
3 / 2
- / -
34.Erotylidae
12 / 7
1 / -
3 / -
2 / 1
- / -
35.Eucinetidae
*1 / 1
- / -
- / -
- / -
- / -
36.Eucnemidae 
16 / 7
9 / 2
6 / 4
- / -
- / -
37.Geotrupidae
*7 / 3
2 / -
1 / 1
- / -
- / -
38.Gyrinidae
11 / 1
1 / -
2 / -
- / -
- / -
39.Haliplidae 
19 / 7
4 / -
2 / -
1 / -
- / -
40.Heteroceridae
*11 / 1
- / -
- / -
- / -
- / -
41.Histeridae
194 / 35
- / -
6 / -
10 / 2
/ -
42.Homalisidae 
*1 / 1
- / -
- / -
- / -
- / -
     Hydrophiloidea
43.Helophoridae
44.Hydraenidae
45.Hydrochidae
46.Hydrophilidae
109 / 60
/ 8
/ 8
/ 1
/ 43
7 / -
7 / -
8 / -
4 / -
47.Kateretidae
12 / 8
1 / -
- / -
- / -
- / -
48.Lampyridae
3 / 2
- / -
- / -
- / -
1 / -
49.Latridiidae
*56 / 38
- / -
- / -
- / -
- / -
50.Leiodidae
133 / 44
1 / -
1 / 2
12 / -
3 / 1
51.Lissomidae
1 / 1
- / -
1 / 1
- / -
- / -
52.Lucanidae
*7 / 5
1 / -
1 / 1
- / -
- / -
53.Lycidae
7 / 4
- / -
- / -
2 / -
- / -
54.Lymexylonidae 
3 / 2
1 / -
- / -
1 / 1
- / -
55.Malachiidae
28 / 15
- / -
5 / -
5 / 3
- / -
56.Melandryidae
31 / 17
6 / -
5 / 3
6 / 4
- / -
57.Monotomidae
22 / 15
- / -
- / -
4 / 2
- / -
58.Mordellidae
51 / 23
4 / -
7 / 1
7 / -
4 / -
59.Mycetophagidae
14 / 12
- / -
2 / 1
4 / 4
- / -
60.Nitidulidae
118 / 68
9 / -
4 / -
9 / 2
- / -
61.Noteridae
*2 / 2
- / -
- / -
- / -
- / -
62.Oedemeridae
*26 / 11
- / -
3 / -
10 / 1
- / -
63.Phalacridae
*21 / 11
- / -
- / -
- / -
- / -
64.Platypodidae
*1 / 1
- / -
- / -
- / -
- / -
65.Psephenidae 
1 / 1
1 / 1
- / -
- / -
- / -
66.Ptiliidae
44 / 3
- / -
- / -
- / -
- / -
67.Pyrochroidae
*3 / 2
- / -
- / -
- / -
- / -
68.Pythidae
2 / 1
1 / -
- / -
- / -
- / -
69.Ripiphoridae
2 / 1
1 / -
- / -
- / -
1 / 1
70.Salpingidae
13 / 9
1 / -
4 / 2
1 / -
- / -
71.Scarabaeidae
*138 / 47
19 / 1
26 / 2
17 / 4
12 / -
72.Scirtidae 
22 / 12
1 / 1
- / -
4 / 1
- / -
73.Scolytidae
111 / 40
- / -
- / -
8 / -
- / -
74.Scraptiidae 
14 / 7
- / -
1 / -
3 / -
2 / 1
75.Scydmaenidae
50 / 14
5 / -
1 / -
6 / -
- / -
76.Silphidae
24 / 13
- / -
1 / -
5 / -
2 / -
77.Silvanidae 
10 / 7
1 / 1
1 / -
1 / -
- / -
78.Sphindidae
*2 / 2
- / -
- / -
- / -
- / -
79.Staphylinidae
**1403 / 497
125 / 7
200 / 20
226 / 38
- / -
80.Tenebrionidae
92 / 44
19 / 2
8 / 3
6 / 6
7 / 3
81.Tetratomidae
3 / 2
1 / -
- / -
- / -
- / -
82.Throscidae
*6 / 3
- / -
- / -
- / -
- / -
83.Trogidae
6 / 4
- / -
2 / 1
1 / -
- / -
84.Trogositidae
*8 / 3
- / -
- / -
- / -
- / -

 

 

* = počet podle Jelínka (1993)
** = počet podle Boháče, Matějíčka et Rouse (2007)

     Zařazení druhů do kategorií podle stupně ohrožení může být využito jak pro bioindikaci stavu životního prostředí a vlivu člověka v té které části CHKO, ale též pro srovnání a zhodnocení změn ve sledovaném území. Ke stejným účelům mohou být využity i nálezy druhů, které jsou označeny jako „faunisticky zajímavý nález“.

     Mezi území s vysokou bioindikační hodnotou, již mimo ustanovené rezervace, lze na základě inventarizačního průzkumu zařadit např. ekosystémy nacházející se v Lánské oboře na lokalitách s kódem mapového pole:

  • 5849C24 a 5849C25 (pastviny se solitérními letitými duby, buky a lípou v areálu Myší díra a Liščina)
  • 5949B2, 5949B3, 5949B7 a 5949B8 (suťové lesy, svahové habrové doubravy, teplomilné doubravy na kopci Šance a Dlouhý hřeben a teplomilná stráň s porosty Stipa sp. se skalními výchozy na kopci Kutnýř)
  • 5949A10 a 5949B11 (teplomilné jižně exponované svahové habřiny a doubravy podél přehrady Klíčava)
  • 5949B12 a 5949A4 (teplomilné stráně se skalními výchozy a sutěmi). Na lokalitě 5949A4 navrhuji odlesnit borovicí uměle zalesněné teplomilné stráně a ponechat je přirozené sukcesi

     V Lánské oboře jsem sbíral na lokalitách s těmito kódy mapových polí: 5849C19, 5849C24, 5849C25, 5849D21, 5949A4, 5949A9, 5949A10, 5949B2, 5949B3, 5949B4, 5949B7, 5949B8, 5949B11 a 5949B12.
     Nálezy na biotopech souvisejících s rybníkem Horní Kracle ukazují na vysokou zachovalost této lokality. Navrhuji začlenit toto území mezi přírodní rezervace, např. jako PR Prameny Klíčavy II nebo PR Horní Kracle. Pokusit se o ochranu dobře vyvinutých rozsáhlých litorálních porostů formou přírodní rezervace se přiklání i Kolbek (Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko, 1999).
     Při prohlížení feromonových lapačů na kůrovce IT–ETOKAP a feromonových lapačů, které byly instalovány za účelem eradikace lokálního přemnožení bekyně velkohlavé (Lymantria dispar L.) v teplomilné doubravě v NPR Týřov lze takto získat podobně jako u světelných lapačů, jak cenné údaje o letové aktivitě, tak i doplňující informace o zastoupení druhů na lokalitě. Nefunkční či zatopené feromonové lapače příležitostně slouží i jako nárazová past, případně jako vnadidlo pro nekrofágní druhy.
     Prohlížení feromonových lapačů nebylo cílené, pouze příležitostné a počet prohlížených byl různý, od jednoho do dvou až tří na lokalitě. Pouze na lokalitě 5849C1 jsem prohlížel pravidelně 5 lapačů. Výsledek prohlížení je negativně ovlivněn časovým odstupem od poslední kontroly ze strany vlastníků, kdy je po kontrole obsah lapače zlikvidován.
     Některé porosty, zejména pak teplomilné doubravy např. v NPR Týřov a letité solitérní duby v Lánské oboře (na lokalitě s kódem mapového pole 5849C24, 5849C25 a 5849D21), jsou ohroženy stromovou houbou Obolarina dryophila, která vyvolává tracheomykózou dubu s následným postupným uschnutím celého stromu.
     Zajímavé bude sledovat populaci druhu Cerambyx cerdo z hlediska ohrožení strakapoudem (viz. poznámka u druhu). Dne 13. července 2006 bylo provedeno společně s biologem CHKO Křivoklátsko mapování dubů obsazených Cerambyx cerdo.

 

PODĚKOVÁNÍ

     Na determinaci se podíleli specialisté: S. Benedikt (Curculionidae, Anthicidae), Sv. Bílý (Buprestidae, Elateridae), M. Boukal (Haliplidae, Hydraenidae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Byrrhidae), D. Boukal (Elmidae, Dryopidae, Helodidae), J. Fikáček (Hydrophilidae), J. Háva (Dermestidae), J. Horák (Mordellidae, Scraptiidae), P. Hozman (Staphylinidae, Scydmaenidae, Scarabaeidae), L. Hromádka (Staphylinidae), J. Janák (Staphylinidae), J. Januš (Chrysomelidae), J. Jelínek (Kateretidae, Nitidulidae, Rhizophagidae, Sphindidae, Cucujidae, Silvanidae, Erotylidae, Cerylonidae, Endomychidae, Colydiidae, Mycetophagidae, Ciidae, Melandryidae, Aderidae, Salpingidae, Tenebrionidae, Anthribidae, Eucenetidae, Throscidae, Eucnemidae, Bostrichidae), M. Knížek (Scolytidae), I. Kovář (Coccinellidae, Cybocephalidae), D. Král (Scarabaeidae), P. Krásenský (Staphylinidae), T. Lackner (Histeridae), S. Laibner (Elateridae), K. Majer (Dasytidae), J. Mertlik (Elateridae, Throscidae), P. Míka (Latridiidae), P. Moravec (Carabidae), V. Novák (Tenebrionidae), O. Odvárka (Curculionidae), A. Olexa (Histeridae, Elateridae, Eucnemidae), P. Průdek (Ciidae, Cryptophagidae, Latridiidae), K. Schön (Curculionidae), S. Skalický (Heteroceridae), J. Strejček (Curculionidae), J. Šťastný (Dytiscidae, Haliplidae, Noteridae, Gyrinidae), P. Štourač (Corylophidae, Ptiliidae, Scydmaenidae, Staphylinidae), M. Švarc (Pselaphinae), V. Švihla (Cantharidae, Homalisidae, Lycidae, Oedemeridae, Malachiidae, Lymexylonidae), Z. Švec (Leiodidae, Phalacridae), V. Týr (Scarabaeidae), J. Vávra (Cucujidae, Eucnemidae, Ptinidae, Leiodidae, Silvanidae, Silphidae), O. Voříšek (Chrysomelidae, Curculionidae, Bruchidae, Urodonidae), P. Zahradník (Anobiidae, Bostrichidae).

     Všem determinátorům touto cestou děkuji za ohromný kus práce a čas, který determinaci věnovali.

     Všem pracovníkům Správy CHKO Křivoklátsko a ředitelství Lesní správy Lánské obory děkuji za umožnění provádět entomologický průzkum. Bez jejich pomoci, umožnění vstupu do chráněných území a vstupu do Lánské obory, by nebylo možné v tomto rozsahu průzkum provést.

 

LITERATURA

 

BOHÁČ J., MATĚJÍČEK J. & ROUS R. 2007: Check-list of staphylinid Beetles (Coleoptera, Staphylinidae) of the Czech Republic and the division of species according to their ecological characteristics and sensitivity to human influence. Čas. Slez. Muz. Opava (A), 56: 227-276.

BOUKAL D., BOUKAL M., FIKÁČEK M. ET AL. 2007: Katalog vodních brouků (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae). Klapalekiana, 43 (Suppl.): 1-289.

FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M. (EDS.) 2005: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threated species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.

HORÁK J. & RÉBL K. 2009: Inventarizační průzkum saproxylických brouků (Coleoptera) na území Lánské  

          obory. Občanské sdružení Lesák (In: http://www.lesak.eu/aktivity_prezident.htm)

HŮLA P. 2009: Z naší přírody. Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko. Ochrana přírody, 2009, 1: 1-5 (In: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/Z-nasi-prirody/chranena-krajinna-oblast-krivoklatsko.htm).

HŮRKA K., VESELÝ P. & FARKAČ J. 1996: Využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k indikaci kvality prostředí. Klapalekiana, 32: 15-26.

JANUŠ J. 2004: Výsledky faunistického inventarizačního průzkumu brouků (Coleoptera) čeledi Chrysomelidae s. lat. na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. Klapalekiana, 40: 55-121.

JELÍNEK J. 1993: Check-list of Czechoslovak Insects IV. (Coleoptera). Seznam československých brouků. Praha, Folia Heyrovskyana, Supplementum 1: 3-172 (in English and Czech).

JELÍNEK J. & RÉBL K. 1990: Faunistic records from Czechoslovakia. Coleoptera: Anobiidae. Acta Entomol. Bohemoslov., 87: 235.

JELÍNEK J. & RÉBL K. 1990: Faunistic records from Czechoslovakia. Coleoptera: Cerylonidae. Acta Entomol. Bohemoslov., 87: 235.

JELÍNEK J. & RÉBL K. 1990: Faunistic records from Czechoslovakia. Coleoptera: Melandryidae. Acta Entomol. Bohemoslov., 87: 236.

KOLBEK J., MORAVEC J. (EDS.) ET AL. 1995: Mapa potenciální přirozené vegetace biosférické rezervace Křivoklátsko. Map of potential natural Vegetation of the Biosphere Reserve Křivoklátsko. Botanický ústav AV ČR a MŽP. Průhonice.

KOLBEK J. ET AL. 1999: Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. (Vegetation of the Protected Landscape Area and Biosphere Reserve Křivoklátsko. 1. Development of the Landscape and Vegetation, Aquatic, River Bank and Meadow Communities). Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Botanický ústav AV ČR. Praha, 232 pp. (In Czech, English abstr.).

KOLBEK J., MLADÝ F., PETŘÍČEK V. ET AL. 1999: Květena Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 1. Mapy rozšíření cévnatých rostlin. (Flora des Landschafsschutzgebietes und Biosphären-Reservates Křivoklátsko. 1. Verbreitungskarten von Gefässpflanzen). Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Botanický ústav AV ČR. Praha, 300 pp. (In Czech, German abstr.).

KOLIBÁČ J., MAJER K. & ŠVIHLA V. 2005: Cleroidea. Brouci nadčeledi Cleroidea Česka, Slovenska a sousedních oblastí. Beatles of the superfamily Cleroidea in the Czech and Slovak Republice and neighbouring areas. Praha, Clarion Production, 186 pp.

KRÁL D. & RÉBL K. 2007: Faunistic records from the Czech Republic – 230. Coleoptera: Troginae. Klapalekiana, 43: 186.

KRÁL D. & JANUŠ J. 2003: Faunistic records from the Czech Republic – 159. Coleoptera: Scarabaeidae. Klapalekiana, 39: 52.

LESEIGNEUR L. & MERTLIK J. 2007: Limonius minutus (Linnaeus, 1758) et Limonius poneli nov. sp., deux espèces jumelles confondues sous un même nom (Coleoptera, Elateridae). Bull. mens. Soc. linn., Lyon, 76: 225-234.

MAZUR S., 1973: Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XIX. Chrzaąszcze – Coleoptera. Zeszyt 11 - 12. Sphaeritidae i Gniliki – Histeridae. Warszawa, 74 pp.

MLÍKOVSKÝ J. & STÝBLO P. 2006: Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Praha, ČSOP, 496 pp.

PRUNER L. & MÍKA P. 1996: Seznam obcí a jejich částí s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. Klapalekiana, 32 (Suppl.): 1-115. (In Czech, English abstr.).

REJZEK M. & RÉBL K. 1999: Cerambycidae of Křivoklátsko Biosphere Reserve (Central Bohemia) (Insecta: Coleoptera). Frankfurt a. Main.. Mitteilungen des Internationalen Entomologischen Vereins e. V., Supplement VI: 1-69.

SKOUPÝ V. & RÉBL K. 1984: Střevlíci rodu Dromius (Coleoptera, Carabidae) přezimující na jedlích. Praha, Bohemia Centralis 13: 271-277.

ŠTOURAČ P. 2002: Faunistic records from the Czech Republic – 145. Coleoptera: Histeridae. Klapalekiana, 38: 84.

ZELENÝ J. 1972: Návrh členění Československa pro faunistický výzkum. (Entwurf einer Gliederung der Tschechoslowakei für Zwecke der faunistischen Forschung). Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV, 8: 3-16. (In Czech, German abstr.).

 

 

 

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

 

 Obr. 1. Lánská obora, Klíčavské luhy, niva Klíčavy, 13.6.2007  Obr. 2. Lánská obora, 13.6.2007. Teplomilná stráň nad Klíčavskými luhy
 Obr. 3. Lánská obora, Vlčina, 31.3.2009  Obr. 4. Lánská obora, Vlčina, 31.3.2009
 Obr. 5. Lánská obora, Vlčina, 31.3.2009  Obr. 6. Lánská obora, Vlčina, 31.3.2009
 Obr. 7. Lánská obora, 31.3.2009. Suťový les západně od rybníka U Ručiček  Obr. 8. Lánská obora, 1.4.1997. Pohled od západu na vodní nádrž Klíčavu
 Obr. 9. Lánská obora, vodní nádrž Klíčava, 25.5.2008  Obr. 10. Ruda, PR Prameny Klíčavy, 15.3.2008. Podmáčená olšina s bledulemi
 Obr. 11. Lánská obora, Jelení loužek, 7.4.2006  Obr. 12. Lánská obora, Jelení loužek, 7.4.2006
 Obr. 13. Lánská obora, Jelení loužek, 7.4.2006  Obr. 14. Zbečno, pohled od Zadního Vápence na vodní nádrž Klíčavu, 1.4.1997
 Obr. 15. Ruda, rybník Horní Kracle, 13.12.2009  Obr. 16 Ruda, rybník Horní Kracle, 13.12.2009
 Obr. 17. Lánská obora, U Spáleného dubu, 8.5.2009. Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)  Obr. 18. Lánská obora, U Spáleného dubu, 7.4.2006
 Obr. 19. Lánská obora, Myší díra, 7.4.2006  Obr. 20. Lánská obora, Myší díra, 7.4.2006
 Obr. 21. Lánská obora, Myší díra, 7.4.2006. Torzo dubu s požerky tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo)  Obr. 22. Lánská obora, Myší díra, 7.4.2006. Pastevní les na svazích nad Piňským potokem u Kobylí hlavy
Obr. 23. Lánská obora, Liščina, pastevní les, 7.4.2006 Obr. 24. Lánská obora, Liščina, 19.3.2003. Duby
 Obr. 25. Lánská obora, Liščina, 19.3.2003. Torzo dubu uprostřed plantáže dubů červených  Obr. 26. Lánská obora, Liščina, 19.3.2003
 Obr. 27. Lánská obora, vrch Kocourová, suťový les, 31.3.2009  Obr. 28. Lánská obora, vrch Kocourová, 31.3.2009
 Obr. 29. Lánská obora, pohled na svahy vrchu Kocourová od Klíčavy, 31.3.2009  Obr. 30. Lánská obora, údolí Klíčavy pod vrchem Kocourová, 31.3.2009
 Obr. 31. Lánská obora, les u Sv. Alžběty, 31.3.2009  Obr. 32. Lánská obora, 31.3.2009. Pohled z vrchu Kocourová na svahy nad Klíčavskými luhy
 Obr. 33. Lánská obora, U Červené kůlny, 7.4.2006  Obr. 34. Lánská obora, U Červené kůlny, 19.3.2003
 Obr. 35. Lánská obora, U Červené kůlny, 7.4.2006  Obr. 36. Lánská obora, U Červené kůlny, 19.3.2003
 Obr. 37. Lánská obora, Kouglův rybník, 19.3.2003  Obr. 38. Lánská obora, Kouglův rybník, 21.6.2009
 Obr. 39. Karlova Ves, NPR Týřov, les na hřbetu nad Týřovickými skalami, 30.3.2009  Obr. 40. Karlova Ves, NPR Týřov, les na hřbetu nad Týřovickými skalami, 30.3.2009
 Obr. 41. Karlova Ves, NPR Týřov, les na hřbetu nad Týřovickými skalami, 30.3.2009  Obr. 42. Karlova Ves, NPR Týřov, 30.3.2009. Pohled z Týřovických skal na Týřov a Skryje
 Obr. 43. Branov, NPR Velká Pleš, jihozápadní svah, 30.3.2009  Obr. 44. Branov, NPR Velká Pleš, jihozápadní svah, 30.3.2009
 Obr. 45. Branov, NPR Velká Pleš, jihozápadní svah, 30.3.2009  Obr. 46. Branov, NPR Velká Pleš, 30.3.2009. Pohled na Malou Pleš z vrchu Prachoviště
 Obr. 47. Roztoky, NPR Stříbrný luh, 4.4.2009  Obr. 48. Roztoky, NPR Stříbrný luh, 4.4.2009

 

TOPlist