ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 09.03.2011
ELATERIDARIUM ročník 5 (2011)   strany  59-204  (02.04.2011)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 14.5MB]

 

Druhy podčeledi Cardiophorinae (Coleoptera: Elateridae) České republiky a Slovenska

The species of the subfamily Cardiophorinae (Coleoptera: Elateridae) of the Czech Republic and Slovakia

Mertlik Josef

Pohřebačka 34, CZ-53345 Opatovice nad Labem, Czech Republic
mertlik@elateridae.com
 

Abstract. A review of the subfamily Cardiophorinae Candèze, 1860, based on new records and literature data, is made. In the area of the Czech Republic the presence of 14 species of the subfamily Cardiophorinae was proven: Cardiophorus asellus Erichson, 1840; C. atramentarius Erichson, 1840; C. discicollis (Herbst, 1806); C. ebeninus (Germar, 1824); C. erichsoni Buysson, 1901; C. gramineus (Scopoli, 1763); C. nigerrimus Erichson, 1840; C. ruficollis (Linnaeus, 1758); C. vestigialis Erichson, 1840; Dicronychus cinereus (Herbst, 1784); D. equiseti (Herbst, 1784); D. equisetioides Lohse, 1976; D. rubripes (Germar, 1824) a Paracardiophorus musculus (Erichson, 1840). In the area of Slovakia there was proven the presence o 15 species of the subfamily Cardiophorinae. Except the 14 species listed above, known from the Czech Republic, in Slovakia there is also Cardiophorus anticus Erichson, 1840. Exact position data, biotope photos and notes on biotope conservation possibilities are added to the text.

Key words: Coleoptera, Elateridae, Cardiophorinae, taxonomy, key, distribution, faunistic records, habitat, conservation, Europe, Czech Republic, Slovakia

 

OBSAH

 

Úvod
Materiál a metodika
Historie
Seznam druhů České republiky a Slovenska
Klíč k určování středoevropských druhů
Faunistická část
Cardiophorus anticus
Cardiophorus asellus
Cardiophorus atramentarius
Cardiophorus discicollis
Cardiophorus ebeninus
Cardiophorus erichsoni
Cardiophorus gramineus
Cardiophorus nigerrimus
Cardiophorus ruficollis
Cardiophorus vestigialis
Dicronychus cinereus
Dicronychus equiseti
Dicronychus equisetioides
Dicronychus rubripes
Paracardiophorus musculus
Poznámky k bionomii, biotopům a jejich ochraně, fotografie biotopů
Červený seznam ohrožených druhů
Poděkování
Závěr / Conclusion
Literatura
 
60-61
61-65
66
67-80
81-172
81-82
82-85
85-86
86-89
89-92
93-105
106-113
113-123
123-137
137-140
140-155
156-157
158-161
161-170
170-172
172-195
196-197
198
198-199
200-204
 

 

ÚVOD

     Tato práce se podrobně zabývá druhy podčeledi Cardiophorinae Candèze, 1860 (Coleoptera, Elateridae), které se vyskytují na území České republiky a Slovenska, ale nabízí také nový pohled na ostatní středoevropské druhy. Její význam spočívá nejen v kritickém přehledu doposud publikovaných faunistických údajů, ale obsahuje i nové údaje, získané autorem během třicetiletého studia druhů podčeledi Cardiophorinae. K faunistickým údajům jsou připojeny faunistické mapy, dále determinační klíč imag středoevropských druhů podčeledi Cardiophorinae, který je doplněn o kresby morfologických znaků a fotografie jednotlivých druhů. Dále zde jsou fotografie biotopů jednotlivých druhů, stručné poznámky k jejich bionomii a k praktické ochraně jejich biotopů.
      Morfologií larev se tato práci nezabývá, protože byla velmi podrobně zpracována Dolinem (1964, 1978 a 1988).

     Podčeleď Cardiophorinae je kosmopolitní podčeleď s největším počtem zástupců v tropické Africe, nejmenší zastoupení má v Austrálii. Více než 1100 druhů je rozděleno do 2 tribů s nejméně 38 rody. Z palearktické oblasti je známo 7 rodů, z nichž se v Evropě a také v ČR a SR vyskytují 3 rody. Klasifikaci evropských a mediterráních druhů zpracoval Dajoz (1963), revizi středoasijských druhů Gurjeva (1966). Revizi druhů Řecka a Turecka zpracovali Platia & Gudenzi (2000, 2002 a 2004). Katalog rodů a druhů palearktické oblasti zpracoval Cate (2007).
     Na území střední Evropy je podčeleď Cardiophorinae zastoupena třemi rody: Cardiophorus Eschscholtz, 1829, Dicronychus Brullé, 1832 a Paracardiophorus Schwarz, 1895, které zde obsahují celkem 17 druhů. Na území České republiky bylo zjištěno čtrnáct druhů: Cardiophorus asellus Erichson, 1840; C. atramentarius Erichson, 1840; C. discicollis (Herbst, 1806); C. ebeninus (Germar, 1824); C. erichsoni Buysson, 1901; C. gramineus (Scopoli, 1763); C. nigerrimus Erichson, 1840; C. ruficollis (Linnaeus, 1758); C. vestigialis Erichson, 1840; Dicronychus cinereus (Herbst, 1784); D. equiseti (Herbst, 1784); D. equisetioides Lohse, 1976; D. rubripes (Germar, 1824) a Paracardiophorus musculus (Erichson, 1840).
     Na území Slovenska byl kromě výše uvedených čtrnácti druhů zjištěn navíc druh Cardiophorus anticus Erichson, 1840.

     Taxonomické i nomenklatorické potíže se v rodu Cardiophorus vyskytují především u druhů s černým tělem a s červenýma nohama (C. rufipes, C. vestigialis, C. erichsoni a C. maritimus Dolin, 1971) a u druhů s černým tělem a černýma nohama (C. atramentarius, C. discicollis, C. dolini Mardjanian, 1985 a C. ebeninus). To mělo za následek značnou nejednotnost v určování a nevídaný zmatek v užívání jmen těchto druhů. V rodu Dicronychus se záměny v určování týkají pouze dvou druhů, D. equiseti a D. equisetioides. Historií omylů a chyb při určování výše uvedených druhů různými autory se podrobněji zabývám v kapitole „Historie“.
Dlouholeté studium studovaných druhů na území celé Evropy a západní části Asie mi umožnilo rozlišovat jednotlivé druhy nejen podle jejich morfologických znaků, ale také podle rozdílů v typech biotopů, které tyto druhy osídlují – viz kapitola „Poznámky k bionomii a biotopům“.

 

MATERIÁL A METODIKA

     Obsáhlý materiál a unikátní informace o biologii studovaných druhů podčeledi Cardiophorinae jsem získal vlastním dlouholetým sběrem a pozorováním, prováděnými na území České republiky, Slovenska a v dalších zemí Evropy, západní Asie a severní Afriky. Dokladový materiál je uložen v mé sbírce.
     Přehled studovaného materiálu z vlastní sbírky: Cardiophorus anticus (45 ex.); C. asellus (189 ex.); C. atramentarius (61 ex.); C. discicollis (342 ex.); C. dolini (56 ex.); C. ebeninus (175 ex.); C. erichsoni (619 ex.); C. gramineus (121 ex.); C. nigerrimus (275 ex.); C. rufipes (146 ex.); C. ruficollis (179 ex.); C. vestigialis (649 ex.); Dicronychus cinereus (308 ex.); D. equiseti (252 ex.); D. equisetioides (188 ex.); D. rubripes (273 ex.) a Paracardiophorus musculus (157 ex.).

     Revidovány byly všechny kusy podčeledi Cardiophorinae v muzejních sbírkách Muzea východních Čech v Hradci Králové (MVČ HK), Oblastního muzea v Mostě (OM Most), Vlastivědného muzea v České Lípě (VM Česká Lípa) a Šarišského múzea v Bardějově (ŠM Bardejov). Částečně byly revidovány kusy ve sbírkách Entomologického oddělení Národního Muzea v Praze (NM Praha), Moravského zemského muzea v Brně (MZM Brno), Slovenského národného múzea v Bratislavě (SNM Bratislava) a Termeszettudományi Múzeum Állattára v Budapešti (HNHM Budapest). Dále byl použit seznam materiálu z Jihomoravského muzea ve Znojmě (JM Znojmo). Další velmi bohatý materiál byl studován v soukromých sbírkách níže jmenovaných kolegů:
     BENEDIKT Stanislav (Plzeň), BENEDIKT Václav (Plzeň), BOUKAL Milan (Pardubice), BRŮHA Petr (Ústí nad Labem), ČERMÁK Matěj (Praha), ČTVRTEČKA Richard (Liberec), DUŠÁNEK Václav (Zábřeh), ERNEST Ladislav (Nymburk), GAHAI Jaroslav (Uhlířské Janovice), HAMET Alois (Hradec Králové), HANZLÍK Václav (Neratovice), HOFFMANNOVÁ Klára (Praha), HOLUB Antonín (České Budějovice), HORÁK Jakub (Sruby), HOUŠKA František (České Budějovice), JAROŠ Miloš (Litoměřice), JELÍNEK Jaroslav (Chlomek u Chocně), JENIŠ Ivo (Mladeč), JISKRA Petr (Karlovy Vary), KARAS Vladimír (Veselí nad Lužnicí), KAŠOVSKÝ Ľudevít (Martin), KEJVAL Zbyněk (Domažlice), KOPECKÝ Tomáš (Hradec Králové), KRÁSENSKÝ Pavel (Chomutov), KRÁTKÝ Jiří (Hradec Králové), KROŠLÁK Josef (Plzeň), KŘIVAN Václav (České Budějovice), KUBÁŇ Vítězslav (Brno), LACKNER Tomáš (Amsterdam, Nizozemsko), LAHODA Jiří (Horšovský Týn), LENGÁL Tomáš (Velké Hostěrádky), MANTIČ Marion (Hlučín), MAZAL Lubomír (Olomouc), MIKÁT Miroslav (Hradec Králové), MORAVEC Pavel (Litoměřice), NAKLÁDAL Oto (Praha), ODVÁRKA Oldřich (Chomutov), PAVEL Filip (Hradec Králové), PAVLÍČEK Jan (Opočno), PELIKÁN Jan (Hradec Králové), PLECHÁČ Jiří (Pecka), POKLUDA Pavel (Horní Újezd u Litomyšle), PROUZA Jaroslav (Hradec Králové), PRŮŠA Milan (Železný Brod), RÉBL Karel (Nové Strašecí), RŮŽIČKA Tomáš (Praha), Roudný Lukáš (Třebechovice pod Orebem), ŘÍHA Jan (Teplice), SAMEK Martin (Skalice), SIEBER Arnošt (Klatovy), SIMANDL Jiří (České Budějovice), SMATANA Ivo (Košice), STANĚK Tomáš (Hradec Králové), STREJČEK Jaromír (Praha), SZOPA Richard (Bystřice nad Olší), ŠAUŠA Ondrej (Bratislava), ŠKORPÍK Martin (Znojmo), TRMAL Antonín (Sedlčany), TÝR Václav (Žihle), UDRŽAL Radek (Pardubice), VACÍK Dušan (Hranice), VEVERKA Tomáš (Kutná Hora), VONIČKA Pavel (Liberec), ZBUZEK Bořivoj (Praha) a ZÚBER Miroslav (Kosmonosy).

     Pro číslování lokalit byla použita vzestupná řada čísel faunistických čtverců, vycházejících z prací Novák (1989) a Zelený (1972). Základní údaje z lokalitních štítků jsou sepsány v jednotném stylu za použití standardních zkratek.

 

HISTORIE

     Pojetí studovaných druhů podčeledi Cardiophorinae v pracích českých a slovenských entomologů vycházejí z pojetí evropských entomologů své doby. Interpretace druhů, vyjmenovaných v úvodní kapitole, byla velmi často založena na nesprávném určení a u různých autorů odlišná. To lze zjistit i při podrobnějším studiu původních popisů jednotlivých druhů. Studium dochovaného dokladového materiálu, který jsem měl možnost revidovat ve výše uvedených sbírkách, prokázalo nejednotnost a omyly v určování studovaných druhů a zcela zmatečné užívání jejich jmen. Většina publikovaných faunistických údajů výše zmíněných druhů je proto použitelná jen částečně či zcela nepoužitelná
     Spolehlivě určovány byly pouze druhy Cardiophorus anticus, C. gramineus, C. ruficollis a samice C. discicollis, méně spolehlivě např. Cardiophorus nigerrimus, Dicronychus cinereus, D. rubripes a Paracardiophorus musculus. Kriticky bylo nutno přistupovat k druhům C. rufipes, C. vestigialis, C. erichsoni, C. maritimus, C. atramentarius, C. discicollis, C. dolini a C. ebeninus. Velmi pracné bylo vyhledávání publikovaných nálezů za účelem jejich revize. Ve faunistické části této práce uvádím také publikované údaje, které se mi doposud nepodařilo nalézt a revidovat, ve faunistických mapách však zaneseny nejsou.
     Kromě nálezů výše uvedených patnácti druhů byly z území České republiky a Slovenska uváděny také nálezy druhů Cardiophorus rufipes, C. maritimus, C. melampus (Illiger, 1807) a Dicronychus incanus (Erichson, 1840) (Jagemann 1940 a 1955, Laibner 1993 a 2000, Cate 2007). Tyto druhy byly zařazeny do fauny České republiky a Slovenska na základě chybné determinace (viz níže).
 

Cardiophorus discicollis (Herbst, 1806)
     Druh s výrazným pohlavním dimorfismem. Samci mají tělo celé černé. Samice mají tělo dvoubarevné, černé, s větší částí štítu zbarvenou červeně. Ještě ve druhé polovině minulého století byl samec tohoto druhu prakticky neznámý. Buysson (1906) popsal samce tohoto druhu jako černou formu ganglbaueri, známou pouze z Rumunska (Baia Herculane).
     Posledním z řady publikujících autorů, který neznali pohlavní dimorfismus C. discicollis, byl zřejmě Lohse (1979). Prvním autorem, který na pohlavní dimorfismus upozornil byl Dolin (1988). Následně pak Mertlik (1991), Platia (1994) a Laibner (2000).
     Samci C. discicollis, nalezení na území České republiky a Slovenska, byli určováni jako C. atramentarius, C. ebeninus nebo C. melampus, viz níže. Např. Jagemannův (1940 a 1955) popis druhu C. ebeninus odpovídá popisu samce druhu C. discicollis. Na první nálezy samců C. discicollis z území Slovenska (okolí Štúrova a Malacek) upozornil Mertlik (1991).

Cardiophorus ebeninus (Germar, 1824)
     Ještě ve druhé polovině minulého století byl tento eurosibiřský druh pravidelně zaměňován za C. atramentarius (např. Reitter 1911, Rudolph 1982). Vzácněji byl ve sbírkách zaměňován za druh Paracardiophorus musculus, zřejmě díky svému zavalitému tělu.
     Jagemannův (1940 a 1955) popis druhu C. atramentarius odpovídá popisu druhu C. ebeninus. Laibner (1993) uvádí: „Pokud se týká Cardiophorus ebeninus, všechny exempláře z Čech a Moravy, které jsem revidoval, byli samci Cardiophorus discicollis“. Laibner (1993) uvádí výskyt C. ebeninus (Germ.) na území Čech a Moravy s otazníkem.
     Dajoz (1963) sice uveřejnil první kresbu aedeagu a skleritů bursy copulatrix (BC) druhu C. ebeninus, ale mylně se domníval, že přísluší druhu C. atramentarius. Spolehlivé rozlišení C. ebeninus umožnilo až studium pohlavních orgánů typů C. atramentarius a C. ebeninus, které uskutečnila paní C. M. F. von Hayek. Výsledky svých studií sice nepublikovala, ale písemně o nich informovala kolegy Leseigneura (viz Leseigneur 1972), Lohseho (viz Lohse 1979) a v roce 1995 i mne. V roce 1995 mi kurátor Manfred Uhlig (Zool. Mus. Berlin) zapůjčil kus, označený od C. M. F. von Hayek jako lectotyp C. ebeninus.
     Kresby pohlavních orgánů druhu C. ebeninus mají správně ve svých pracích např. Lohse (1979), Dolin (1988), Platia (1994) a Laibner (2000).
 

Cardiophorus melampus (Illiger, 1807)
     Ze Slovenska jej udává Roubal (1936). Tento druh je ale známý ze Španělska, Maroka a Alžírska. Je zřejmé, že Roubal determinoval kovaříky podle práce Reittera (1911), který v klíči rodu Cardiophorus použil jméno tohoto druhu.
     Pro jaký druh ze slovenských druhů rodu Cardiophorus ale použil Roubal jméno C. melampus? Z ostatních „tmavých“ druhů Roubal uvádí C. asellus, C. nigerrimus, C. ebeninus a C. melampus. V jeho práci ale chybí C. atramentarius, který byl ostatními středoevropskými autory pravidelně zaměňován za C. ebeninus nebo za samce C. discicollis (Herbst). Na rozdíl od ostatních autorů ale Roubal determinoval druh C. ebeninus správně (ve sbírce J. Roubala v SNM Bratislava J. Mertlik revid.).
     Vzhledem k tomu, že ve své době ani Roubal neznal pohlavní dimorfismus druhu C. discicollis, ale samice tohoto druhu mu byly ze Slovenska dobře známy (na lokalitách se přitom samice i samci vyskytují společně), musel pro samce C. discicollis použít jméno jiného známého druhu. Kusy determinované jako druh „C. melampus“ jsem v Roubalově sbírce nenalezl, avšak lokality, uvedené v jeho práci u druhu C. melampus, odpovídají již známým lokalitám C. discicollis. Je tedy zřejmé, že Roubal použil jméno C. melampus pro samce druhu C. discicollis.
 

Dicronychus incanus (Erichson, 1840)
     Z území České republiky pochází jeden publikovaný nález: Závist, 17. V. 1912, 1 ex., J. Zeman leg. (Blattný 1912). S lokalitou Závist jsem nalezl ve sbírkách NM Praha pouze několik kusů druhu Dicronychus cinereus, sbíraných panem Zemanem, ale žádný kus s výše uvedeným datem (viz faunistická část). Vzhledem k současnému známému rozšíření D. incanus, tj. Malá Asie, jižní a jihovýchodní Evropa, se zřejmě jedná o chybnou determinaci některého z našich druhů z rodu Dicronychus.
 

Dicronychus rubripes f. abnormis (Roubal, 1932)
     Roubal (1932: 18) popsal jako Cardiophorus rubripes f. abnormis exempláře, jimž chybí bazální vrásky štítu (viz Jagemann 1940 a 1955), a to podle kusů z Makedonie (Schneeberg) a ze Slovenska (Děvín, Čeklís a Šamorín). Ve sbírce J. Roubala (SNM Bratislava) jsem v sérii kusů D. rubripes našel tři kusy s lokalitami Děvín, Čeklís a Šamorín, z nichž jeden (Čeklís) byl označen Roubalem jako typ Cardiophorus rubripes f. abnormis. Mezi těmito kusy se nenachází žádný, kterému by chyběly bazální vrásky na štítu. Revize těchto kusů přinesla následující zjištění:
     Slovakia occ., Bernolákovo [Čeklís], bez data, Laco leg., J. Roubal det. (jako typ C. rubripes f. abnormis) = C. rubripes, J. Mertlik revid. 2009 (basální vrásky na štítu přítomny).
Slovakia occ., Děvín, bez data a jména sběratele = Dicronychus equiseti, J. Mertlik revid. 2009
Slovakia occ., Šamorín, bez data, 1 ex., Laco leg. = Oedostethus tenuicornis, J. Mertlik rev.   2009
 

     Následuje přehled druhů ze skupiny Cardiophorus rufipes (Goeze). Tyto druhy se od sebe odlišují tvarem skleritů bursy copulatrix (BC), typem ochlupení krovek nebo zbarvením těla (viz kapitolu „Klíč k určování...“).

     Historie záměn těchto druhů je poměrně komplikovaná. V základní práci o rodu Cardiophorus od Erichsona (1840) jsou uvedeny ze střední Evropy tři druhy z této skupiny: C. rufipes, C. vestigialis a C atramentarius. Velmi podrobný popis druhů rodu Cardiophorus uvádí Kiesenwetter (1858: 378-379) a popisuje zde i dvě barevné formy druhu Cardiophorus vestigialis (z Řecka a Španělska). Stejné pojetí druhů C. rufipes a C. vestigialis použili ve své práci i Redtenbacher (1858: 496) a Candèze (1860: 154-155).
     Buysson (1901) zřejmě prostudoval sbírku Geoffroye (1762 a 1785), ze které pochází typ druhu C. rufipes. Prostudoval i sbírku Erichsona a zjistil, že Cardiophorus rufipes sensu Erichson je odlišný od C. rufipes sensu Goeze. Zároveň zjistil, že C. vestigialis je podle zbarvení nohou, tvaru těla a typu ochlupení krovek totožný s kusy C. rufipes. Proto použil pro druh C. rufipes sensu Erichson (1840) jméno C. erichsoni a druh C. vestigialis uvádí jako synonymum druhu C. rufipes. Reitter (1911) používá stejně jako Buysson (1901, 1906) jméno C. erichsoni a jméno C. vestigialis použil jako synonymum druhu C. rufipes. Stejné pojetí druhu jako Buysson a Reitter používá také Jagemann (1940 a 1955).

     Tento stav byl zachován až do doby, kdy se započalo se studiem pohlavních orgánů rodu Cardiophorus. Normand (1941) jako první uveřejnil fotografii laterárního skleritu bursy copulatrix (BC) druhu Cardiophorus rufipes. Dajoz (1963) uveřejnil kresbu mediálního i laterárních skleritů BC druhu C. rufipes. V roce 1955 studovala C. M. F. von Hayek sklerity BC u kusů z typových sérií od druhů C. vestigialis a C. atramentarius a také od druhu C. erichsoni. (C. rufipes sensu Erichson). Zjistila, že tyto tři druhy mají podobný tvar skleritů BC (viz Lohse 1976), ale že tvary jejich skleritů BC se výrazně odlišují od tvaru skleritů BC druhu C. rufipes. Na základě této výrazné shody ve stavbě skleritů BC jsou podle C. M. F. von Hayek druhy C. vestigialis Er., C. atramentarius Er. a C. erichsoni Buysson pouze jeden variabilní druh (viz Lohse 1976). Výsledky svého studia typů nepublikovala, ale písemné informace o nich měl k dispozici již Leseigneur (1972). Ovšem ten s nimi nesouhlasil a v jeho práci jsou druhy C. rufipes, C. vestigialis a C. erichsoni vedeny jako samostatné druhy.

     Lohse (1976 a 1979) uvádí, že C. vestigialis je platné jméno pro druh, který byl označován jako C. erichsoni. Tím vnáší zmatek do používání vžitých jmen. Lohse dal zřejmě prioritu studiu domnělých typů a opomenul jejich srovnání s originálními popisy. Problematiku studia starých typů podrobně popisuje Balthasar (1957). Texty originálních a na svoji dobu velmi podrobných popisů druhů v pracích Erichsona (1840), Kiesenwettera (1858) i Buyssona (1906) poměrně jednoznačně dokazují správnost závěrů Leseigneura (1972).
     Lohseho práce (1976 a 1979) měla podstatný vliv na práce dalších autorů (Dolin 1988, Mertlik 1991, Laibner 2000, Cate 2007). Lohse (1979) uvádí chybně (i když kresby skleritů BC používá správně), výskyt druhu C. rufipes na území střední Evropy (Morava, Slovensko, východ Rakouska), v jižním Rusku a západní Asii. Stejnou chybu přebírá i Laibner (2000). Současný známý výskyt druhu C. rufipes je přitom doložen jen z území Francie, Itálie, Švýcarska, Belgie, Španělska, Portugalska, Maroka, Alžírska a Tunisu.
     Dolin (1988) si byl vědom rozdílů ve stavbě skleritů BC mezi C. rufipes a středoevropskými kusy C. vestigialis sensu Erichson. Pro tyto středoevropské kusy proto Dolin použil jméno východoevropského druhu C. maritimus. Dolinovo pojetí středoevropských C. vestigialis používají ve svých pracích také Mertlik (1991), Vávra (1996) a Laibner (2000).

     V roce 2010 mi kurátor Berndt Jaeger (Zool. Mus. Berlin) zapůjčil kusy Cardiophorus vestigialis a C. rufipes sensu Erichson, které se nachází v historické sbírce berlínského muzea a které měl mít k dispozici Erichson v roce 1840. K nim mi napsal následující komentář:
     V sérii od druhu Cardiophorus rufipes sensu Erichson je 6 ex. ze série No. 16586 (podle katalogu Hist.-Coll. obsahovala tato série původně 7 ex. s lokalitou „Germania“, místo uložení sedmého ex. není známé). Těchto šest kusů měl zřejmě k dispozici Erichson při interpretaci druhu C. rufipes. Dále jsou zde dva kusy, u kterých není uvedeno číslo série: 1 ex. se štítkem „Halle, Erichs.“ a 1 ex. se štítkem „Austria, Ullrich“.
     V sérii druhu Cardiophorus vestigialis je 5 ex. ze série No. 16587 (podle katalogu 5 ex. s lokalitou „Europ. merid“) s nejméně jedním kusem z Portugalska („Lusit.“), který byl od paní Hayek označen jako „Lectotypus“ druhu C. vestigialis, nebyl však publikován. Dále jsou zde 2 ex. ze série No. 16588 (podle katalogu Hist.-Coll. 2 ex. s lokalitou „Orenburg“) a 1 ex. ze série No. 16589 (podle katalogu Hist.-Coll. obsahovala tato série původně 7 ex. C. vestigialis „var. tars. nigricant.“ s lokalitou „Europ. merid.“. Pan Jaeger našel ve sbírce jen jeden kus s lokalitou „Lusit.“, který označil Platia (1994) jako „Lectotypus“ druhu C. vestigialis. Místo uložení dalších šesti kusů ze série No. 16589 není známé.

     Pokud vycházím důsledně z originálního popisu Erichsona (1840) a následného popisu Kiesenwettera (1858), tak se ve výše uvedených sériích nacházejí tyto druhy (J. Mertlik revid., 2011):
     V sérii druhu „Cardiophorus rufipes“ sensu Erichson přísluší všechny kusy k druhu C. erichsoni. Z nich je 6 ex. ze série No. 16586 a jsou opatřeny štítky: 16586 (1 ex. má štítek tištěný, ostatní psané tuží); Hist.-Coll. (Coleoptera), Nr. 16586, Cardiophorus rufipes Fabr., Germania, Zool. Mus. Berlin. U jednoho kusu je štítek s vypreparovanými sklerity BC. Dále je zde 1 ex. opatřený štítky: Austria, Ullrich; Hist.-Coll. (Coleoptera), Nr., Cardiophorus rufipes F. or vestigialis Er., Zool. Mus. Berlin. Lokalitu „Austria, Ullrich“ sice cituje Redtenbacher (1858: 496) u druhu C. vestigialis, údaj se však týká C. erichsoni. Poslední kus je opatřený štítky: Halle. Erichs.; Hist.-Coll. (Coleoptera), Nr., Cardiophorus rufipes F. or vestigialis Er., Zool. Mus. Berlin.
     V sérii druhu Cardiophorus vestigialis se nachází směs dvou druhů. Jsou zde 4 ex. C. vestigialis ze série No. 16587 („Europ. merid“). První ex., ♀, je opatřený štítky: 16587; červený štítek: Paratypus; štítek s abdominálními sternity a tergity a s laterárními sklerity BC; Hist.-Coll. (Coleoptera), Nr. 16587, Cardiophorus vestigialis Er., rufipes Ill. a černá hvězdička, Europ. merid., Zool. Mus. Berlin. Druhý ex., ♀, je opatřený štítky: ♂; 16587; červený štítek: Paratypus; žlutý štítek: Zool. Mus. Berlin; Hist.-Coll. (Coleoptera), Nr. 16587, Cardiophorus vestigialis Er., rufipes Ill. a černá hvězdička, Europ. merid., Zool. Mus. Berlin. Třetí ex., ♂, je opatřený štítky: ♂; tištěný štítek: 16587; rufipes?, sic Schwarz; červený štítek: Paratypus; Hist.-Coll. (Coleoptera), Nr. 16587, Cardiophorus vestigialis Er., rufipes Ill. a černá hvězdička, Europ. merid., Zool. Mus. Berlin. Čtvrtý ex., ♂, je opatřený štítky: ♂; 16587; červený štítek: Paratypus; Hist.-Coll. (Coleoptera), Nr. 16587, Cardiophorus vestigialis Er., rufipes Ill. a černá hvězdička, Europ. merid., Zool. Mus. Berlin.
     Dále 1 ex. ze série No. 16586 („Germania“), tj. sedmý „pohřešovaný“ ex. ze série C. rufipes sensu Erichson. Tento ex. je ♀ druhu C. vestigialis Er. opatřený těmito štítky: Lusit; 16587; vypreparované sklerity BC, ♀, Plates of bursa – cop.; červený štítek Lektotypus, Nr.; LECTOTYPE, Cardiophorus vestigialis Erichson., C.M.F. von Hayek., přeškrtaný nápis det., 1955. May 5; žlutý štítek, Zool. Mus. Berlin; psacím písmem vestigialis Er., rufipes Ill. a hvězdička; Hist.-Coll. (Coleoptera), Nr. 16586, Cardiophorus rufipes Fab., Germania, Zool. Mus. Berlin.
     Dále 2 ex. ze série No. 16588 (s lokalitou „Orenburg“). První ex., ♂, je východní forma C. vestigialis Er., odlišující se protáhlejším štítem. Je opatřený štítky: Orenb., Eversm.; 16588; Zool. Mus. Berlin; Hist.-Coll. (Coleoptera), Nr. 16588, Cardiophorus vestigialis Er., Orenburg, Eversmann, Zool. Mus. Berlin; CARDIOPHORUS ?vestigialis Er. ♂, det. G. Platia 1987. Druhý ex., ♂, je východní forma C. erichsoni, odlišující se drobnějším a protáhlejším tělem. Je opatřený štítky: Or; Orenburg, Eversmann; Nr. 16588; C. Erichsoni Buyss, (rufipes Erichson); Zool. Mus. Berlin; Hist.-Coll. (Coleoptera), Nr. 16588, Cardiophorus vestigialis Er., Orenburg, Eversmann, Zool. Mus. Berlin; CARDIOPHORUS ?vestigialis Er. ♂, det. G. Platia 1987.
     Poslední ex., tj. 1 ex. ze série No. 16589 („Europ. merid.“) je C. erichsoni Buysson. Je opatřený štítky: plastový štítek v vypreparovanými laterálními sklerity BC; Lusit.; C. Erichsoni Buyss., (rufipes Erichson); Nr. 16589; Zool. Mus. Berlin; červený štítek: LECTOTYPUS ♀, CARDIOPHORUS vestigialis Er., des. G. Platia 1987; Hist.-Coll. (Coleoptera), Nr. 16589, Cardiophorus vestigialis Er., var. tars. nigricant., Europ., merid., Zool. Mus. Berlin.
 

Cardiophorus vestigialis Erichson, 1840                       Cardiophorus erichsoni Buysson, 1901
Délka těla 6,5 mm                                                    Délka těla 8,0 mm
 

Závěr. Oba druhy, C. vestigialis a C. erichsoni (= C. rufipes sensu Erichson), zastoupené ve výše citovaných sériích, bylo možné rozlišit podle popisů Erichsona (1840), Kiesenwettera (1858) a Buyssona (1906). Určit, které kusy měl k dispozici Erichson v roce 1840 je ale mnohem problematičtější. Štítky pod kusy z roku 1840 byly několikrát přepíchávány a některé jejich štítky byly zřejmě zaměněny.
     Textu originálního popisu druhu C. vestigialis přesně odpovídá kus označený jako lectotyp od C. M. F. von Hayek. Kus označený Platiou (1994) jako lectotyp Cardiophorus vestigialis naprosto neodpovídá originálnímu popisu druhu C. vestigialis, ale naopak přesně odpovídá popisu druhu C. rufipes sensu Erichson (= C. erichsoni).

     Platia (1994) rozdělil druhy ze skupiny C. rufipes podle tvarů skleritů BC do dvou skupin. Druh s mediálním skleritem BC (obr. 64) a laterálními sklerity BC ve tvaru na obr. 49 odpovídá druhu C. rufipes. Druhy bez mediálních skleritů BC a s laterálními sklerity ve tvaru na obr. 50-52, tj. C. atramentarius, C. erichsoni, C. maritimus a C. vestigialis jsou podle Platii jen jedním druhem – C. vestigialis. Toto rozdělení bylo provedeno v souladu s názorem C. M. F. von Hayek (viz. Lohse 1976). Takovéto pojetí druhů má snad své opodstatnění jako výrazně zjednodušující faktor v mediterrání oblasti, ve které se vyskytuje větší množství variabilních, v současnosti prakticky nedeterminovatelných druhů. Oproti tomu lze rozlišit na území střední a západní Evropy (i díky dlouholeté tradici faunistických průzkumů, viz kapitola „Faunistická část“) hodnotu druhů ze skupiny Cardiophorus rufipes nejen podle jejich morfologických rozdílů (viz kapitolu „Klíč k určování imag...“), ale zároveň i podle jejich odlišných požadavků na typ biotopů (viz kapitola „Poznámky k bionomii, biotopům a jejich ochraně“).
     Sánchez-Ruiz (1996: 185) použil pro C. rufipes jméno C. goezei, ale Cate (2007: 33) se navrací k používání vžitého jména C. rufipes.

     V této práci proto používám jména druhů Cardiophorus rufipes (Goeze , 1777), C. vestigialis Erichson, 1840, C. atramentarius Erichson, 1940 a C. erichsoni Buysson, 1901 v pojetí na základě studia originálních popisů a zachovávám kontinuitu vžitých jmen podle Leseigneura (1972).
     Stejné pojetí druhů bylo použito v práci o kovařících Maďarska (Merkl & Mertlik 2005).
 

Cardiophorus atramentarius Erichson, 1840
     V roce 1995 mi kurátor Manfred Uhlig (Zool. Mus. Berlin) zapůjčil kus, označený od C. M. F. von Hayek jako lectotyp C. atramentarius. Podle tvarů skleritů BC (obr. 51) a typu ochlupení krovek je Cardiophorus atramentarius blízký druhu C. vestigialis.
     Cardiophorus rufipes var. atripes Buysson, 1902 byl Leseigneurem (1972) synonymizován na základě shodné stavby skleritů BC s C. vestigialis, ale Lohse (1976 a 1979) jej vede jako samostatný druh C. atripes.
     Kusy C. atripes z území jihozápadní Evropy (Itálie, Korsika, Francie, Švýcarsko) mají zbarvení těla shodné s C. atramentarius, pouze jejich šikmé ochlupení podél švu krovek je trochu delší a tím i nápadnější než u středoevropských a skandinávských kusů C. atramentarius. Biotopy C. atripes a C. atramentarius jsou stejného typu a rozdíly v délce ochlupení považuji pouze za geografickou variabilitu jednoho druhu. Proto i v této práci používám jméno C. atripes jako synonymum druhu C. atramentarius.
     Žádný kus druhu C. atramentarius, který by pocházel z území České republiky ani Slovenska jsem v muzejních sbírkách nenalezl. Všechna dosavadní určení pod jménem Cardiophorus atramentarius (Pečírka, Jagemann, Olexa, Laibner a několik dalších sběratelů), které jsem měl možnost revidovat (viz kapitola „Faunistická část“), byla chybná a týkala se následujících čtyř druhů: samců C. discicollis, C. ebeninus, vzácněji také C. nigerrimus a C. asellus (1 kus se zcela sedřeným ochlupením povrchu těla).
     Přesto C. atramentarius na území České republiky a Slovenska žije, což dokladují jeho recentní nálezy z Krušných hor, Malých Karpat a Muránske planiny, viz kapitola „Faunistická část“. Zde zveřejněné nálezy jsou prvními věrohodnými údaji o výskytu tohoto druhu z území České republiky a Slovenska.
 

Cardiophorus erichsoni Buysson 1901
     Autoři Reitter (1911), Jagemann (1940 a 1955) a Leseigneur (1972) použili pro tento druh jméno C. erichsoni; Lohse (1976 a 1979), Dolin (1988), Platia (1994) a Laibner (2000) jméno C. vestigialis.
     Na území České republiky a Slovenska je široce rozšířen na teplejších biotopech nížin a pahorkatin. Výsledky revize dřívějších určení jsou uvedeny v kapitole „Faunistická část“.

Cardiophorus maritimus Dolin, 1971
     Podle tvarů skleritů BC, tvaru aedeagu a typu ochlupení krovek je blízký druhu C. vestigialis. Byl popsán Dolinem z poloostrova Krym (Ukrajina) a ještě v roce 1982 jej Dolin uvádí jako endemita Krymu; C. maritimus se od C. vestigialis odlišuje tvarem těla (štítu) a bronzovým ochlupením povrchu těla. Osídluje písčité biotopy na březích Černého moře a u větších řek (Ukrajina, Rusko, Gruzie, Rumunsko, Bulharsko, Řecko a Turecko).
     Nálezy Cardiophorus maritimus, uváděné ze střední Evropy Mertlikem (1991), Dolinem (1988), Vávrou (1996) a Laibnerem (2000), přísluší k druhu C. vestigialis (Merkl et Mertlik 2005).

Cardiophorus rufipes (Goeze, 1777)
     Kresby skleritů BC druhu C. rufipes, které mají ve svých pracích Normand (1941), Dajoz (1963), Leseigneur (1972), Lohse (1979), Platia (1994) a Laibner (2000) považuji za správné. Autoři Lohse (1979), Laibner (2000) a Cate (2007) sice používají jméno C. rufipes a kresby skleritů BC v mnou uznávaném pojetí, avšak chybně uvádějí jeho výskyt v několika zemích střední a východní Evropy a v Asii.
     Z území České republiky a Slovenska jej uvádí Laibner (2000), ale všechny mnou revidované kusy, určené Laibnerem jako C. rufipes, např. kus z lokality České Středohoří – vrch Zlatník, přísluší k druhu C. erichsoni. U všech doposud revidovaných nálezů druhů C. rufipes z území ČR a SR, se jednalo o chybné určení druhů C. erichsoni nebo C. vestigialis (viz kapitola „Faunistická část“).
     Vzhledem k úplné absenci nálezů druhu C. rufipes v Německu, Rakousku a v Maďarsku, je výskyt tohoto druhu na území České republiky a Slovenska nepravděpodobný.

Cardiophorus vestigialis Erichson, 1840
     Autoři Reitter (1911), Jagemann (1940 a 1955) a Lohse (1976 a 1979) použili pro tento druh jméno C. rufipes; Leseigneur (1972) jméno C. vestigialis; Dolin (1988) jméno C. maritimus; Platia (1994) jméno C. vestigialis a Laibner (2000) jména C. rufipes a C maritimus.
     Na území České republiky (jižní Morava) a na jihu Slovenska je rozšířen na sprašových stepních biotopech. Z Čech je mi znám pouze jediný starý nedatovaný nález (Nová Huť). Výsledky revize dřívějších určení jsou uvedeny v kapitole „Faunistická část“.
 

Seznam druhů podčeledi Cardiophorinae České republiky a Slovenska

Podčeleď Cardiophorinae Candèze, 1860


Tribus Cardiophorini Candèze, 1860

Rod Cardiophorus Eschscholtz, 1829

 

 

1. Cardiophorus anticus Erichson, 1840
2. Cardiophorus asellus Erichson, 1840
3. Cardiophorus atramentarius Erichson, 1840
4. Cardiophorus discicollis (Herbst, 1806)
5. Cardiophorus ebeninus (Germar, 1824)
6. Cardiophorus erichsoni Buysson, 1901
7. Cardiophorus gramineus (Scopoli, 1763)
8. Cardiophorus nigerrimus Erichson, 1840
9. Cardiophorus ruficollis (Linnaeus, 1758)
10. Cardiophorus vestigialis Erichson, 1840


B
B
B?
B
B
B
B
B
B†
 


M

M
M
M
M
M
M
M
 

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

 

Rod Dicronychus Brullé, 1832


1. Dicronychus cinereus (Herbst, 1784)
2. Dicronychus equiseti (Herbst, 1784)
3. Dicronychus equisetioides Lohse, 1976
4. Dicronychus rubripes (Germar, 1824)
 

B
B
B
B?
 

M
M
M
M
 

S
S
S
S
 

Rod Paracardiophorus Schwarz, 1895


1. Paracardiophorus musculus (Erichson, 1840)

B

M†

S

Vysvětlivky k použitým zkratkám:
B = Česká republika – Čechy (Bohemia)
M = Česká republika – Morava (Moravia)
S = Slovensko (Slovakia)
B, M, S = výskyt druhu doložen od roku 1950 do současnosti (2011)
† = vyhynulý druh, jehož výskyt nebyl potvrzen od roku 1950 do současnosti (2011)
? = doložen pouze náhodný výskyt mimo souvislý areál jeho rozšíření, jenž nebyl potvrzen dalšími nálezy
 

KLÍČ K URČOVÁNÍ IMAG STŘEDOEVROPSKÝCH DRUHŮ PODČELEDI CARDIOPHORINAE CANDÈZE, 1860

 

 • Všechny středoevropské druhy zahrnují klíče, které publikovali Lohse (1979), Platia (1994) a Laibner (2000). Klíč je sestaven pro imaga druhů, které jsou známé z území střední Evropy. Jedná se o kompilaci výše citovaných prací, včetně využití již publikovaných kreseb. Před použitím klíče věnujte pozornost následujícím řádkům:
   
 • nutná je především dokonalá čistota těla brouka, protože nečistoty a slepené ochlupení vyhledávání determi-načních znaků velmi ztíží, případně znemožní.
   
 • ochlupení krovek je důležitým determinačním znakem. U některých druhů je ochlupení na krovkách rovnoměrně rozloženo a směřuje od baze k apexu. U některých druhů je ale ochlupení krovek na jednom či více krovkových mezirýžích podél švu šikmé a směřuje pod různým úhlem (30-80˚) k vnějšímu okraji krovek.
   
 • při determinaci je nutné použít mikroskop s rovnoměrně rozptýleným osvětlením - nikoliv s osvětlením bodovým, které znemožňuje kvalitní pozorování determinačních znaků (pozorovaný povrch se nesmí lesknout!).
   
 • u imag některých druhů musí být dobře viditelný

  tvar a délka boční hrany štítu – tomu se musí přizpůsobit styl preparace předního páru noh.
 • zřejmě největším determinačním problémem je správné rozlišení druhů skupiny Cardiophorus rufipes (C. rufipes, C. vestigialis, C. erichsoni, C. atramentarius) a dvojice druhů C. discicollis a C. dolini. Ke spolehlivé determinaci je nutné prohléhnout tvar sklerotizovaných částí pohlavních orgánů.
   

ROD CARDIOPHORUS ESCHSCHOLTZ, 1829

 

1(8)

Štít dvojbarevný, červený a černý.

2(3) Štít celý červený, jen jeho přední a zadní okraj velmi úzce černě lemován (obr. 6). Konec paramer s výrazným zubem (obr. 25). Mediální sklerit BC má tvar vysokého písmene „U“ (obr. 57) a je alespoň tak dlouhý jako laterální sklerit (obr. 41).
Velikost těla 8,0-9,5 mm. Kromě štítu a hypomer černý, kloubní spojení čl. tykadel a noh narezavělé. Ochlupen žlutošedě, na krovkách někdy hnědě. Aedeagus obr. 25. Foto imaga obr. 72 (♂)
     C. gramineus (Scopoli, 1763)

                                                                                       
 

 

3(2) Štít červený s černou plochou. Konec paramer s nepatrným zoubkem. Mediální sklerit BC ve tvaru nízkého písmene „U“ je kratší než laterální sklerit.
4(7) Černá plocha na štítě má tvar příčného pruhu, je umístěna v přední části štítu (obr. 7-9).
5(6) Nohy černohnědé až černé, chodidla světlejší. Tečky na terči štítu skoro stejně velké, nejbližší jsou od sebe vzdáleny o 1 svůj průměr. Černý příčný pruh zaujímá přední třetinu až polovinu štítu, zadní okraj pruhu uprostřed směrem k bázi obloukovitě (obr. 7) nebo tupoúhle protažený (obr. 8). Konec paramer s malým ventrálním zoubkem (obr. 26). Laterální sklerit BC na obr. 42. Mediální sklerit BC dlouhý jako polovina laterálního skleritu (obr. 58).
Velikost těla 5,5-7,0 mm. Kromě částí štítu a hypomer černý. Tykadla někdy hnědá, kloubní spojení čl. noh rezavá. Krovky s modravým leskem. Ochlupen hnědě nebo černě, vespod šedě. Aedeagus obr. 26. Foto imaga obr. 73 (♀)
  C. ruficollis (Linnaeus, 1758)


 

6(5) Nohy červené, chodidla zčásti tmavá. Tečky na terči štítu zřetelně dvojí velikosti, nejbližší jsou od sebe vzdáleny o 2-3 své průměry. Černý příčný pruh zaujímá přední čtvrtinu až třetinu štítu, zadní okraj pruhu rovný (obr. 9) nebo uprostřed směrem k bázi tupoúhle protažený (obr. 8). Konec paramer bez zubu. Laterální sklerit BC na obr. 43. Mediální sklerit BC dlouhý jako 0,7-0,8 laterálního skleritu (obr. 59).
Velikost těla 6,5-7,5 mm. Kromě červených částí štítu a hypomer černý. Krovky někdy s modravým leskem. Ochlupen hnědě nebo žlutohnědě, vespod světlejší; chlupy při švu krovek šikmé, někdy tvoří světlou pásku. Aedeagus obr. 27. Foto imaga obr. 74
  C. anticus Erichson, 1840
  Poznámka: Rozsah a tvar černého pruhu na štítě je variabilní, viz výše. V Bulharsku (Sandanski) jsem nalezl tři samce, u nichž byla černá skvrna rozšířena až ke středu base štítu, červené zbarvení bylo redukováno na dvě skvrny směřující od středu base k zadním rohům štítu.

 

7(4) Černá plocha na štítě má tvar vřetenové skvrny, umístěné uprostřed a protažené od předního okraje za polovinu štítu (obr. 9). Laterální sklerit BC na obr. 44. Mediální sklerit BC na obr 60.
Velikost těla 6,0-7,5 mm. Kromě červených částí štítu a hypomer černý. Krovky někdy s bronzovým odleskem. Vzácně 1. čl. tykadel rezavý. Ochlupen šedě nebo šedohnědě, chlupy při švu krovek šikmé, někdy tvoří světlou pásku. Foto imaga (♀) obr. 76, samec viz bod 22 (23)
 
  samice C. discicollis (Herbst, 1806)
  Poznámka: Šířka a délka černé plochy na štítě je variabilní! Vzácně může být štít samice i jednobarevně černý, v mé sbírce se nachází 2 ex. z území Řecka (Rhodos).

 

8(1) Štít jednobarevně černý.
9(10) Tělo válcovité, hustě pokryté dlouhými chlupy, které zakrývají základní zbarvení. Vrcholový trn středních holení dlouhý, tak dlouhý, jako šíře holení na jejich konci. Tečkování štítu pravidelné a husté, rozdíly ve velikosti teček na štítě nevýrazné, větší tečky nejvýše 2x větší než malé. Konec paramer s výrazným zubem (obr. 31). Laterální sklerit BC na obr. 47. Mediální sklerit BC na obr 63.
Velikost těla 8,0-10,5 mm. Černý nebo černohnědý, chodidla světlejší. Někdy 1 čl. tykadel rezavě hnědý. Ochlupen šedě nebo žlutošedě. Aedeagus obr. 31. Foto imaga obr. 77 (♂)
 
  C. asellus Erichson, 1840
  Poznámka: Upozorňuji na časté záměny Cardiophorus asellus za druhy rodu Dicronychus. Zkontrolujte tvar drápků chodidel!

 

10(9) Tělo zploštělé, krátké ochlupení nepřekrývá základní zbarvení. Vrcholový trn středních holení kratší, než je šíře holení na jejich konci. Konec paramer bez zubu nebo s nepatrným zoubkem, viditelným při 50x zvětšení. Mediální sklerit BC jiného tvaru než na obr. 63, nebo chybí vůbec.
11(16) Nohy rezavé, červené nebo žlutočervené, chodidla někdy zčásti tmavá.
12(13) Ochlupení krovek tmavé, krátké, na vnitřních mezirýžích netvoří podél švu světlou pásku, chlupy jsou zde orientovány jen mírně šikmo do strany, nejvýše pod úhlem asi 20˚. Celý povrch štítu je hustě tečkován, tečkování štítu dvojí velikosti (obr. 22). Laterální sklerit BC na obr. 52. Mediální sklerit BC chybí.
Velikost těla 7-9 mm. Černý, stehna a holeně červené, chodidla černá. Ochlupen tmavohnědě až černě, vespod světleji. Aedeagus obr. 35. Foto imaga obr. 79 (♂)
  C. erichsoni Buysson, 1901
  Poznámka: V mediterrání oblasti se vyskytují populace, které mají černě zbarvené nohy (Sicílie, Řecko).

 

13(12) Ochlupení krovek světlé, na vnitřních mezirýžích tvoří podél švu ještě světlejší pásku, chlupy jsou zde orientovány výrazně šikmo do strany pod úhlem asi 60-80˚. Tečkování štítu dvojí velikosti. Mediální sklerit BC ve tvaru drobného, více méně zřetelného, slabě sklerotizovaného prstence (obr. 64) nebo chybí.
14(15) Mediální sklerit BC ve tvaru drobného, více méně zřetelného, slabě sklerotizovaného prstence (obr. 64). Laterální sklerit BC na obr. 49.
Velikost těla 6,0-7,5 mm. Tečkování štítu dvojí velikosti (obr. 23), ale tečky menší velikosti a vzdálenější, než u C. erichsoni.. Černý, nohy rezavě červené, chodidla načernalá. Ochlupen celý světle šedě, podél švu stříbrošedě. V mediterrání oblasti se vyskytují populace ochlupené bronzovošedě. Aedeagus obr. 33. Foto imaga obr. 78 (♂)
 
  C. rufipes (Goeze 1777)
  Typová lokalita: Francie (Paříž env.).
Rozšíření: Itálie, Švýcarsko, Francie, Belgie, Španělsko, Portugalsko, Maroko, Alžír, Tunis.

 

15(14) Mediální sklerit BC chybí. Laterální sklerit BC na obr. 50.
Velikost těla 5,5-7,5 mm. Tečkování štítu dvojí velikosti (obr. 23), ale tečky menší velikosti a vzdálenější, než u C. erichsoni. Černý, nohy rezavě červené, chodidla na špici načernalá. Ochlupen celý světle šedě, podél švu stříbrošedě. Aedeagus obr. 34. Foto imaga obr. 80 (♀)
  C. vestigialis Erichson, 1840


16(11) Nohy černé nebo černohnědé, klouby a chodidla někdy zčásti světlejší.
  Poznámka: Determinace následujících pěti druhů je podle vnějších morfologických znaků velmi obtížná i pro odborníka a pro potvrzení správnosti determinace je nutné studium aedeagů nebo skleritů BC. Toto platí zvláště pro druhy Cardiophorus atramentarius Er., C. discicollis (Herbst) a C. dolini (Mardjanian).
17(18) Postranní hrana štítu je krátká a nedosahuje až do jeho poloviny. 3. čl. tykadel 1.3-1,4x delší než 2. čl. Bazální vrásky štítu dlouhé asi jako vzdálenost mezi jejich bází a vnějším okrajem zadních rohů (obr. 12). Tečkování štítu pravidelné a husté, rozdíly ve velikosti teček na štítě nevýrazné, větší tečky někdy sotva znatelné, jindy nejvýše 2x větší než malé. Druh se zavalitým a klenutým tělem. Štít na basi zřetelně rozšířený, na stranách silně zaoblený (obr. 12). Laterální sklerit BC na obr. 48. Mediální sklerit má tvar dvou plošně stlačených kuželů (obr. 69).
Velikost těla 6,0-7,5 mm. Černý, klouby končetin rezavé, nohy někdy zčásti hnědé. Ochlupen šedě nebo bronzově. Aedeagus obr. 32. Foto imaga obr. 82 (♂) a 83 (♀)
  C. ebeninus (Germar, 1824)

 

18(17) Postranní hrana štítu dlouhá a přesahuje jeho polovinu. 3. čl. tykadel 1,6-2,0x delší než 2. čl.
19(20) Tykadla robustní, u samců pilovitá (obr. 19) a přesahující vrcholy zadních rohů štítu o 2 čl., tykadla samic o 1 čl. Postranní okraje štítu u samců se téměř přímočaře sbíhají k předním rohům (obr. 11). Bazální vrásky štítu velmi krátké, dlouhé asi jako jedna čtvrtina vzdálenosti mezi jejich bází a vnějším okrajem zadních rohů (obr. 11). Tečkování štítu dvojí velikosti. Ochlupení krovek směřuje přímo dozadu. Laterální sklerit BC na obr. 46. Mediální sklerit BC ve tvaru „U“ (obr. 61).
Velikost těla 7,0-9,5 mm. Celý černý, tykadla tmavohnědá. Silně lesklý, ochlupen černě nebo hnědě, vespod šedě. Aedeagus obr. 30. Foto imaga obr. 84 (♂)
  C. nigerrimus Erichson, 1840

 

19(20) Tykadla subtilnější (nitkovitá – obr.18), u samců přesahující vrcholy zadních rohů štítu nejvýše o 1 čl., tykadla samic k nim sotva dosahují. Postranní okraje štítu u obou pohlaví se sbíhají k předním rohům nerovnoměrně klenutým obloukem (obr. 12 a 13).

Obr. 11-23. Obr. 11-13: Přední polovina těla, dorsální pohled. 11 – Cardiophorus nigerrimus; 12 – Cardiophorus ebeninus; 13 – Cardiophorus erichsoni. Obr. 14-15: Štít, dorsální pohled. 14 – Dicronychus cinereus; 15 – Dicronychus rubripes. Obr. 16-17. Bazální okraj štítu, dorsální pohled. 16 – Dicronychus cinereus; 17 – Dicronychus equiseti. Obr. 18-19: Tykadlo, dorsální pohled. 18 – Cardiophorus vestigialis; 19 – Cardiophorus nigerrimus. Obr. 20-21: Přední okraj čela, dorsální pohled. 20 – Dicronychus cinereus; 21 – Dicronychus rubripes. Obr. 22-23. Tečkování na disku štítu. 22 – Cardiophorus erichsoni; 23 – Cardiophorus vestigialis a C. rufipes; 24 – Cardiophorus discicollis.

21(22) Bazální vrásky štítu dlouhé asi jako dvě třetiny vzdálenosti mezi jejich bází a vnějším okrajem zadních rohů (obr. 13). Tečkování štítu dvojí velikosti (obr. 23). Chlupy při švu výrazně šikmé (60-80˚). Konec paramer s drobným zoubkem. Laterální sklerit BC na obr. 51. Mediální sklerit BC chybí.
Velikost těla 6-8 mm. Celý černý. Ochlupen černě, podél švu s bronzovým nádechem, vespod šedě. Aedeagus obr. 34. Foto imaga obr. 81 (♀)
 

C. atramentarius Erichson, 1840

 

22(21) Bazální vrásky štítu velmi krátké, dlouhé asi jako jedna čtvrtina až třetina vzdálenosti mezi jejich bází a vnějším okrajem zadních rohů. Tečkování štítu dvojí velikosti (obr. 24). Konec paramer bez zoubku.
23(24) Štít nejširší před polovinou. Chlupy při švu výrazně šikmé (50-60˚). Mezirýží krovek klenutá.
Velikost těla 5,0-6,5 mm. Černý, klouby končetin rezavé. Ochlupen šedě nebo na štítě hnědě. Aedeagus obr. 28. Foto imaga obr. 75 (♂)
 
  samec C. discicollis (Herbst, 1806)

 

24(24) Štít nejširší v polovině. Chlupy při švu jen málo šikmé (do 30˚). Mezirýží krovek plochá. Laterální sklerit BC na obr. 45. Mediální sklerit BC ve tvaru „U“ (obr. 62.).
Velikost těla 6,5-7,5 mm. Černý, klouby končetin rezavé. Ochlupen hnědožlutě, vespod šedě. Aedeagus obr. 29. Foto imaga obr. 85 (♂) a 86 (♀)
  C. dolini Mardjanian, 1985
  Typová lokalita: Ukrajina (Krym), Rusko (Saratov).
Rozšíření: Arménie, Rusko (jihoevropské teritorium), Ukrajina, Rumunsko, Maďarsko, Makedonie, Bulharsko, Řecko a Turecko (Cate 2007).
 

 

ROD DICRONYCHUS BRULLÉ, 1832

1(4) Postranní hrana štítu je od báze zadních rohů ohnuta dospodu a dosahuje často až do jeho poloviny. Bazální okraj štítu uprostřed směrem ke štítku protažen v trojúhelníkovitý na vrcholu zaoblený lalok, po jehož stranách je okraj hluboce a úzce vykrojen (obr. 16). Konec paramer se zubem.
2(3) Přední okraj čela uprostřed je skoro rovný (obr. 20). Bazální vrásky vedle zadních rohů štítu směřují asi do poloviny krajů štítu (obr. 14). Vnitřní rýhy krovek mělčí a jemněji tečkované než ostatní. Apikální zub paramer robustní a lokalizován laterárně (obr. 37). Laterární sklerit BC na obr. 53. Mediální sklerity BC klínovité (obr. 67).
Velikost těla 8-11 mm. Celý černý, nebo krovky se žlutohnědou, v různém rozsahu difundující, humerální skvrnou (f. kyselyi Roubal, 1927), příp. krovky celé žluté až hnědé (f. testaceus Fabricius, 1792). Obě tyto formy mají pozoruhodný geografický výskyt, viz faunistická mapa (str. 140). Tykadla a nohy tmavohnědé nebo zčásti rezavé. Ochlupen šedě žlutě či rezavě. Aedeagus obr. 37. Foto imaga obr. 88 (♂), 89 (♀) a 90 (f. testaceus, ♂)
 
  D. cinereus (Herbst, 1784)

 

3(2) Přední okraj čela uprostřed obloukovitě vyklenut (obr. 21). Bazální vrásky vedle zadních rohů štítu jsou rovnoběžné a směřují k jeho předním rohům (obr. 15). Všechny rýhy krovek skoro stejně hluboké a tečkované. Apikální zub paramer drobný a lokalizován dorzálně (obr. 38). Laterární sklerit BC na obr. 54. Mediální sklerity BC miskovité (obr. 68).
Velikost těla 5,0-6,5 mm. Černý, tykadla tmavohnědá, někdy zčásti nebo celá rezavá, nohy červenohnědé. Ochlupen šedě, bronzově, nebo rezavě. Aedeagus obr. 38. Foto imaga obr. 87 (♂)
 
  D. rubripes (Germar, 1824)

 

4(1) Postranní hrana štítu chybí, nebo je jen nezřetelně naznačena u zadních rohů. Bazální okraj štítu uprostřed jen široce a ploše vyklenut směrem ke štítku a po stranách tohoto vyklenutí je okraj dlouze a mělce, u samců hlouběji, vykrojen (obr. 17). Konec paramer bez zubu.
5(6) Stehna rezavě hnědá, holeně a chodidla světleji rezavá. Tykadla rezavěhnědá, 2 a 11 čl. celé rezavé, čl. 3-10 rezavé na apexu. Tělo protáhlejší, válcovité. Přední okraj čela uprostřed skoro rovný, jeho vyvýšený lem je zde nezřetelný. Štít v podélné ose bazální poloviny s úzkým lesklým vtiskem bez vryté střední rýhy. Plocha vnějších štítů zadních rohů hypomer hustě tečkovaná a matná. Laterální sklerit BC na obr. 55. Mediální sklerity BC na obr. 70.
Velikost těla 7-10 mm. Černý, nebo hnědočerný, ochlupen rezavě nebo bronzově. Aedeagus obr. 39. Foto imaga obr. 91 (♂) a 92 (♀)
 
  D. equiseti (Herbst, 1784)

 

6(5) Nohy černohnědé, klouby a chodidla rezavá. Tykadla černohnědá, čl. 10 a 11 někdy na apexu rezavé. Tělo zavalitější, plošší. Přední okraj čela je rovnoměrně zaoblen, jeho vyvýšený lem je po celém jeho okraji zřetelný. Štít v podélné ose bazální poloviny s úzkým lesklým vtiskem, jehož středem prochází jemná, hluboce vrytá rýha (u menších kusů rýha chybí). Plocha vnějších štítů zadních rohů hypomer řídce tečkovaná, místy lesklá. Laterální sklerit BC na obr. 56. Mediální sklerity BC na obr. 71.
Velikost těla 7,5-9,5 mm. Černý, vzácně hnědý, ochlupen šedě až stříbřitě. Aedeagus obr. 40. Foto imaga obr. 94 (♂) a 95 (♀)
 
  D. equisetioides Lohse, 1976

 

ROD PARACARDIOPHORUS SCHWARZ, 1895

      Oválný, štít silně dorzálně klenutý, jeho tečky odděleny jen vráskami a menší tečky jsou mezi většími sotva rozeznatelné. Zadní rohy štítu široké, krátké a tupé, bazální vrásky dlouhé jako jejich vzdálenost od vnějšího okraje. Tykadla samců přesahují vrcholy zadních rohů štítu o 0,5 čl., tykadla samic k nim nedosahují, 3 čl. 1,4-1,5x delší než 2. čl. Rýhy krovek hluboké, vnitřní jemněji tečkované než vnější, mezery klenuté. Aedeagus obr. 36. Laterální sklerit BC na obr. 65. Mediální sklerit BC na obr. 66.
Velikost těla 5,8-7,0 mm. Černý, matný, nohy tmavohnědé, jejich klouby rezavé. Foto imaga obr. 93 (♂)
  P. musculus (Erichson, 1840)

 

OBRAZOVÉ TABULE

     V obrazových tabulích jsou využita již publikovaná vyobrazení (Dajoz 1963: obr. 64-66; Dolin 1988: obr. 4-5, 15, 22-24, 26, 32, 34-35; Laibner 2000: obr. 20-21; Leseigneur 1972: obr. 1-3, 11-14, 15-19, 25, 30-31, 33, 47, 63; Platia 1994: obr. 36-40, 41-44, 46, 53-62, 67-71; Platia & Gudenzi 2000: obr. 28-29, 45).
     Fotografie imag pro tuto práci zhotovili Lech Borowiec (Wroclaw): obr. 7, 10, 73, 76, 93; Ivo Jeniš (Náklo): obr. 8-9, 74-75, 78, 80-84, 94; Josef Mertlik (Opatovice nad Labem): obr. 79; Tamás Németh (Budapest): obr. 6, 72, 77, 85-86, 88-92, 95;

     V obrazových tabulích není uvedena velikost zobrazených těl imag a larev ani velikost kreseb jednotlivých částí těl. V případě potřeby doporučuji použít pro velikost těl imag údaje, jenž jsou uvedeny v textu určovacího klíče.
     Fotografie imag o větším rozlišení jsou k dispozici v HTML verzi internetového časopisu Elateridarium: http://www.elateridae.com/elateridarium/
 

     Obr. 25-32: Aedeagus, dorsální pohled. 25 – Cardiophorus gramineus; 26 – Cardiophorus ruficollis; 27 – Cardiophorus anticus; 28 – Cardiophorus discicollis; 29 – Cardiophorus dolini; 30 – Cardiophorus nigerrimus; 31 – Cardiophorus asellus; 32 – Cardiophorus ebeninus.

     Obr. 33-40: Aedeagus, dorsální pohled. 33 – Cardiophorus rufipes; 34 – Cardiophorus vestigialis; 35 – Cardiophorus erichsoni; 36 – Paracardiophhorus musculus; 37 – Dicronychus cinereus; 38 – Dicronychus rubripes; 39 – Dicronychus equiseti; 40 – Dicronychus equisetioides.

     Obr. 41-52: Laterální sklerit bursy copulatrix (BC). 41 – Cardiophorus gramineus; 42 – Cardiophorus ruficollis; 43 – Cardiophorus anticus; 44 – Cardiophorus discicollis; 45 – Cardiophorus dolini; 46 – Cardiophorus nigerrimus; 47 – Cardiophorus asellus; 48 – Cardiophorus ebeninus; 49 – Cardiophorus rufipes; 50 – Cardiophorus vestigialis; 51 – Cardiophorus atramentarius; 52 – Cardiophorus erichsoni.

     Obr. 53-71. Obr. 53-56 a 65: Laterální sklerit bursy copulatrix (BC). 53 – Dicronychus cinereus; 54 – Dicronychus rubripes; 55 – Dicronychus equiseti; 56 – Dicronychus equisetioides; 65 – Paracardiophorus musculus. Obr. 57-64 a 66-71: Mediální sklerit bursy copulatrix (BC). 57 – Cardiophorus gramineus; 58 – Cardiophorus ruficollis; 59 – Cardiophorus anticus; 60 – Cardiophorus discicollis; 61 – Cardiophorus nigerrimus; 62 – Cardiophorus dolini; 63 – Cardiophorus asellus; 64 – Cardiophorus rufipes; 66 – Paracardiophorus musculus; 67 – Dicronychus cinereus; 68 – Dicronychus rubripes; 69 – Cardiophorus meridionalis; 70 – Dicronychus equiseti; 71 – Dicronychus equisetioides.

     Obr. 72-77: Habitus, dorsální pohled. 72 – Cardiophorus gramineus, ♂; 73 – Cardiophorus ruficollis, ♀; 74 – Cardiophorus anticus, ♀; 75 – Cardiophorus discicollis, ♂; 76 – Cardiophorus discicollis, ♀; 77 – Cardiophorus asellus, ♀.

     Obr. 78-83: Habitus, dorsální pohled. 78 – Cardiophorus rufipes, ♂; 79 – Cardiophorus erichsoni, ♂; 80 – Cardiophorus vestigialis, ♀; 81 – Cardiophorus atramentarius, ♀; 82 – Cardiophorus ebeninus, ♂; 83 – Cardiophorus ebeninus, ♀.

     Obr. 84-89: Habitus, dorsální pohled. 84 – Cardiophorus nigerrimus, ♂; 85 – Cardiophorus dolini, ♂; 86 – Cardiophorus dolini, ♀; 87 – Dicronychus rubripes, ♂; 88 – Dicronychus cinereus, ♂; 89 – Dicronychus cinereus, ♀.

     Obr. 90-95: Habitus, dorsální pohled. 90 – Dicronychus cinereus f. testaceus, ♂; 91 – Dicronychus equiseti, ♂; 92 – Dicronychus equiseti, ♀; 93 – Paracardiophorus musculus, ♀; 94 – Dicronychus equisetioides, ♂; 89 – Dicronychus equisetioides, ♀.

 

FAUNISTICKÁ ČÁST

Výsledky faunistického mapování České republiky a Slovenska

     Pro číslování lokalit byla použita vzestupná čísla v souladu s čísly faunistických čtverců, vycházejících z prací Novák (1989) a Zelený (1972). Byly opsány originální údaje z lokalitních štítků a použity obvyklé stan¬dardní zkratky.
 

Cardiophorus anticus Erichson, 1840

Typová lokalita: Řecko, Korfu.
Rozšíření. Evropa: Bulharsko, Francie, Itálie, Maďarsko, Řecko, Slovensko. Asie: Turecko, „Palestina“ (Cate 2007).

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA:

7199: Slovakia or., Remetské Hámre env., bez data (Laibner 2000).

7577: Slovakia centr., Nová Baňa, Gupňa (7577d), 1. V. 2002, 1 ♀, oklep pahýlu slabého kmenu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7580: Slovakia centr., Babiná, 21. X. 1937, 1 ex., J. Roubal leg., det. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

7580: Slovakia centr., Dobrá Niva, okolí drůbežárny, 8. V. 1990, 1 ex., oklep větví, I. Jeniš leg., det. et coll.; 8. V. 1992, 2 ex., dopolední oklep větví Quercus sp. a Juniperus sp., I. Halaša leg. et coll., J. Mertlik det.; 23. IV. 1998, 10 ex., v trouchnivém dřevě po obvodu ze země vytrhaných pařezů dubů, J. Mertlik leg. et coll.

7768: Slovakia occ., Rača, 2. VI. 1994, 1 ex., Kamil Miček leg., L. Kašovský coll., J. Mertlik det. 2010

7769: Slovakia occ., Malé Karpaty, Svätý Jur, 30. IV. 2004, 1 ♂, 1 ♀, oklep větví dubů, D. Vacík leg., det. et coll.

7769: Slovakia occ., Bratislava env., Vajnory, Panonský háj, 16. III. 1989, 1 ex., v kukelních kolébkách v trouchnivém dřevě padlého kmene hrušně, J. Mertlik leg. et coll.; 29. IV. 1992, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 23. III. 1993, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

7785: Slovakia centr., Hajnáčka, 1. V. 1993, 1 ex., T. Lackner leg., det. et coll.

7868: Slovakia occ., Bratislava (7868-69), 27. IV.1985, 1 ex., M. Štrba leg. (seznam Smatana 2004); 1. V. 1991, 2 ex., F. Fornůsek leg., V. Benedikt det. et coll. (seznam Benedikt 2010); 11. V. 1991, 1 ex., R. Fornůsek leg., J. Mertlik coll.; 29. V. 1991, 1 ex., I. Martinů leg., V. Dušánek coll.; dtto, 1 ex., T. Lengál leg. et coll.

7868: Slovakia occ., Bratislava – jih env., 11. V. 1991, 1 ex., M. Bednařík leg., J. Mertlik coll.

7868: Slovakia occ., Bratislava, Vlčie hrdlo – Kopáčsky ostrov, 17. IV. 1998, 10 ex., v trouchu pařezu topolu, J. Mertlik leg. et coll.; 6. IV. 2000, 4 ex., J. Mertlik leg. et coll.

7879: Slovakia centr., Plášťovce, 4.- 6. V. 1993, 1 ex., I. Martinů leg. et coll., J. Mertlik det.

8070: Slovakia occ., Podunajská nížina, Bodíky - Kráľovská lúka (8070d), 3. VI. 2005, 1 ex., O. Majzlan leg., O. Šauša det. et coll.

8071: Slovakia occ., Dunajská Streda, Kútniky, V. 1988, 1 ex., F. Holly leg. et coll., J. Mertlik det.

8178: Slovakia occ., Kamenica nad Hronom, 8. V. 1989, 1 ex., O. Kapler leg., J. Mertlik coll.; 6. V. 1994, 1 ex., O. Kapler leg., J. Mertlik coll.

8278: Slovakia occ., Štúrovo, 28. VI. 1953, 1 larva, v červeně ztrouchnivělém dřevě Salix (líhnutí imaga 25. VIII. 1953), Rektořík leg. et coll., A. Olexa det. (Olexa 1950: 54; Havelka 1964: 101).

Slovakia occ., v jižních výběžcích Malých Karpat, bez data (Laibner 2000).
Slovakia centr., Zvolenská kotlina, bez data (Laibner 2000).
Slovakia occ., Dolnohronský úval, bez data (Laibner 2000).

 

 

Cardiophorus asellus Erichson, 1840

Typová lokalita: Severní Německo (Brauschweig a Berlin).
Rozšíření. Evropa: Anglie, Belgie, Bělorusko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko: severoevropské, středoevropské a jihoevropské teritorium, Řecko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Ukrajina (Cate 2007).

 

ČESKÁ REPUBLIKA (Bohemia):

5353: Bohemia bor., Jestřebí env., Provodín, U Cihelny, 21. IV. 2003, 1 ♂, přilétl na písčitou cestu u železniční trati, J. Mertlik leg. et coll.

5451: Bohemia bor., Trávčice, 19. IV. 1999, 2 ex., M. Jaroš leg. et coll., J. Mertlik det.

5451: Bohemia bor., Terezín, Travčický les, bez data, 1 ex., J. Roubal leg. , SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

5454: Bohemia bor., Doksy env., vrch Borný, 18. V. 1996, 3 ex., oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5454: Bohemia bor., Vrchbělá, 15. IV. 2000, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det.; 15. IV. 2000, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5556: Bohemia bor., Dobšín, 20. V. 1975, 1 ex., Šťastný leg. et det.

5557: Bohemia or., Prachov, vrch Přivýšina, 30. V. 1996, 1 ♀, oklep z větví borovice, J. Mertlik leg. et coll.; 12. V. 2002, 1 ex., oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5749: Bohemia centr., Slaný env., Lotouš, 8. V. 1978, 3 ♂♂, 1 ♀, R. Macek leg. et coll., J. Mertlik det.

5753: Bohemia centr., Neratovice, 1907, 1 ex., Rambousek leg., Dr. Pečírka coll. in NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

5753: Bohemia centr., Jiřina, 25. V. 1910, 1 ex., bez jména sběratele, [Cardiophorus asellus Er., nový pro Čechy], Dr. Pečírka coll. in NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; 19. V. 1946, 4 ex., bez jména nálezce, V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

5754: Bohemia centr., Otradovice, IV. 1920, Štícha leg. (rukopis Havelka – Brouci Polabí); bez data, 2 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

5755: Bohemia centr., Milovice, V. 1949, Rekt. leg. (rukopis Havelka – Brouci Polabí).

5852: Bohemia centr., Praha, Chabry, bez data, 1 ex., Pečírka coll. et det. (jako C. atramentarius - s cedulkou "Nový pro Čechy"), J. Mertlik det.

5854: Bohemia centr., Stará Boleslav, bez data, 1 ex., Fára leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

5854: Bohemia centr., Káraný, 10. V. 1942, 2 ex., Görtler leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

5854: Bohemia centr., Čelákovice, 10. V. 1942, 1 ex., J. Baumert leg., E. Jagemann det., NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; VI. 1946, 1 ex., Matoušek leg., Jagemann coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009; V. 1947, Rous leg. (rukopis Havelka – Brouci Polabí).

5855: Bohemia centr., Poříčany, Kersko, 18. V. 1996, 3 ex., oklep větví borovic a dubů, J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001).

5856: Bohemia centr., Nymburk, Písty, 28. III. 1989, 1 ex., vyklepán z drnu, J. Mertlik leg. et coll.; 4. V. 2000, 3 ex., J. Gahai leg. et. coll., J. Mertlik det. 2002; 30. IV. 2001, 2 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 14. IV. 2006, 2 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5860: Bohemia or., Vysoká nad Labem, 4. IV. 1987, 1 ex., F. Pavel leg., J. Mertlik coll.

5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem, 11. V. 1983, 1 ex., Křemenák leg., S. Krejčík coll., J. Mertlik det

5860: Bohemia or., Čeperka, 17. V. 1937, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; V. 1953, 1 ex., Ad. Růžička leg., MVČ HK coll.; 2. V. 1953, 1 ex., Hozák leg.; 8. V. 2001, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; písčité plochy pod elektrovody, 6. IV. 2009, 2 ex., J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 9. IV. 2009, 3 ex., aktivní na travinách, 2 larvy, v písku pod mechem, J. Mertlik leg. et coll.; 24. IV. 2010, 6 ex., podél trati pod elektrovody mezi stanicemi Čeperka a Stéblová, V. Hron leg., det. et coll.; 25. IV. 2010, 11 ex., podél trati pod elektrovody mezi stanicemi Čeperka a Stéblová, V. Hron leg., det. et coll.; 27. IV. 2010, 1 ex., v letu, J. Mertlik leg. et coll.              

5860: Bohemia or., Bukovina nad Labem, popílkoviště (Loc: 50°7'7.686"N, 15°49'50.009"E), 27. IV. 2010, 2 ex., na travinách, J. Mertlik leg. et det.; (Loc: 50°7'7.719"N, 15°49'49.884"E a Loc: 50°7'3.276"N, 15°49'44.041"E), 1. V. 2010, 3 ex., na travinách, J. Mertlik leg.

5861: Bohemia or., Hradec Králové (5861?), 3. V. 1913, 5 ex., Witner leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.

5861: Bohemia or., Hradec Králové [NHK], V. 1948, 2 ex., Dr. V. Balthasar leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.

5861: Hradec Králové, Na Plachtě (Loc: 50°11'26.354"N, 15°51'45.812"E), 4. V. 1988, 10 ex., na travinách, J. Mertlik leg. et coll. (Mikát, Fremuth et Prouza 1997); 5. V. 1988, 10 ex., J. Mertlik leg. et coll. (Mikát, Fremuth et Prouza 1997); 24. IV. 1989, 6 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 23. IV. 1993, 7 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 24. IV. 1994, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 29. IV. 1994, 2 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.; 27. IV. 1998, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; (Loc: 50°11'26.397"N, 15°51'47.603"E), 22. IV. 2005, 2 ex., aktivní na travinách, J. Mertlik leg. et coll.; 2. V. 2006, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 22. IV. 2007, 1 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2008; (Loc: 50°11'26.354"N, 15°51'45.812"E a Loc: 50°11'26.397"N, 15°51'47.603"E), 24. IV. 2008, 14 ex, aktivní na travinách u jízdárny, J. Mertlik leg. et coll.; 5. IV. 2009, 2 ex., J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2011; 24. IV. 2009, 2 ex., V. Hron leg., det. et coll.; (Loc: 50°11'26.397"N, 15°51'47.603"E), 18. IV. 2010, 5 ex., na stéblech kostřav, J. Mertlik leg. et coll.; 25. IV. 2010, 6 ex., V. Hron leg., det. et coll.; 30. IV. 2010, 2 ex., V. Hron leg., det. et coll.

5861: Bohemia or., Rokytno, písečný přesyp env., okraje borového lesa, 21. IV. 2006, 22 ex., 4 larvy (v písčité půdě pod mechem), na písčité zemi pod mechem, pod větvičkami a šiškami nebo v letu nízko nad zemí, J. Mertlik leg. et coll.; 14. IV. 2009, 1 ♂, 2 ♀♀, v písčité zemi pod mechem na osluněném okraji lesa, J. Mertlik observ.

5862: Bohemia or., Bědovice, 7. V. 2009, 1 ex., L. Roudný leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5862: Bohemia or., Petrovice nad Orlicí [nad Orličkou], 25. IV. 1948, 1 ex., Dr. Balthasar leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.; 15. V. 1948, 1 ex., Balthasar leg. (Laibner 1977).

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí, bez data, J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

5862: Bohemia or., Rašovice env., písník, 1.- 10. V. 1990, 1 ex., J. Voda leg. et coll., J. Mertlik det.

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí, Albrechtice, 1. V. 1950, 1 ♀, Smatana leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 28. IV. 2007, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2009).

5862: Bohemia or., Nová Ves, 29. IV. 1984, 1 ex., J. Voda leg. et coll., J. Mertlik det.

5862: Bohemia or., Borohrádek, 1967-1971, více ex., S. Laibner leg. (Laibner 1981).

5952: Bohemia centr., Modřany, 25. VI. 1939, 1 ex., J. Havelka leg. et coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5956: Bohemia centr., Oseček, písečný přesyp, 9. V. 2000, 3 ex., J. Gahai leg. et. coll., J. Mertlik det. 2002.             

5957: Bohemia centr., Velký Osek (5957a), 28. IV. 2008, 3 ♂♂, M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5958: Bohemia or., Labské Chrčice, Duny u Sváravy (Loc: 50°3'20.948"N, 15°23'50.114"E), 26. IV. 2010, 12 ex., na travinách, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Bohemia or., Labské Chrčice, Merenda, písečná duna pod elektrovody (Loc: 50°3'6.008"N, 15°25'0.919"E), 26. IV. 2010, 8 ex., na stéblech kostřav, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Bohemia or., Veská - Malolánské, okraj písčité cesty, 18. IV. 1997, 1 ♂, v písku pod drnem, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Bohemia or., Malolánské - Veská, okraj lesa u písčité cesty, 21. IV. 2009, 5 ex., aktivní na travinách, J. Mertlik leg. et coll.; 27. IV. 2010, 1 ex., písčitá cesta na okraji lesa, V. Hron leg., det. et coll.

5962: Bohemia or., Korunka u Čermné nad Orlicí, 15. V. 1982, 2 ex., J. Jelínek leg., det. et coll; 10. V. 1987, 4 ex., J. Jelínek leg., det. et coll.; 6. V. 1990, 4 ex., J. Jelínek leg., det. et coll.; 28. IV. 1991, 4 ex., J. Jelínek leg., det. et coll.

5962: Bohemia or., Nová Ves u Čermné nad Orlicí, V. 1969, více ex., K. Poláček leg. (Laibner 1969); 1964-1970, 140 ex., K. Poláček leg. (Laibner 1972); více ex., od konce dubna (23. IV. 1963) do konce května (23. V. 1973), Poláček leg. (Laibner 1977); 9. V. 1971, 2 ex., K. Poláček leg., J. Mertlik coll.; 2. V. 1976, 1 ♂, K. Poláček leg., J. Mertlik coll.; 1. V. 1977, 1 ex., S. Laibner leg. et det., M. Zúber coll. (seznam Zúber 2008); 8. V. 1979, 1 ♂, K. Poláček leg., J. Mertlik coll.; ditto, dtto, 1 ex., J. Jelínek leg., det. et coll; 11. V. 1980, 1 ♂, K. Poláček leg., J. Mertlik coll.; 2. V. 1984, 1 ex., J. Jelínek leg., det. et coll.; 18. V. 1984, 1 ♂, K. Poláček leg., J. Mertlik coll.; 1. V. 1988, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 29. V. 1991, 2 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll.; 31. V. 1996, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6064: Bohemia or., Ústí nad Orlicí, bez data, 1 ex., Syrovátka leg., L. Hromádka det. 1993 (jako D. equiseti), NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

6854: Bohemia mer., Chotýčany [Chotýčany], 10. V. 1964, 1 ex., V. Karas leg. (Deneš et Niedl 1973, seznam Karas 2003).

6854: Bohemia mer., Veselí nad Lužnicí, duben, V. Karas leg. (Deneš et Niedl 1973).

6854: Bohemia mer., Vlkov, 19. IV. 1964, několik ex., K. Deneš leg. (Deneš et Niedl 1973); 2. V. 1965, 1 ex., V. Karas leg., det. et coll. (seznam Karas 2003); 10. IV. 1968, 1 ex., V. Karas leg., det. et coll. (seznam Karas 2003); 29. IV. 2001, 2 ex., D. Čudan leg. et coll., J. Mertlik det.

6954: Bohemia mer., Lužnice, Slepičí vršek, 2. V. 2003, 1 ex., V. Němec leg., F. Houška det. et coll. (seznam Houška 2008).

7055: Bohemia mer., Chlum u Třeboně, IV. 1950, 5 ex., J. Niedl leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.

7155: Bohemia mer., Tušť - Halámky, 20. V. 1965, K. Deneš leg. (Deneš et Niedl 1973).

Bohemia centr., Praha, 1947, 1 ex., J. Baumert leg., NM Praha coll., A. Olexa det., J. Mertlik rev. 2010.

ČESKÁ REPUBLIKA (Moravia):

7067: Moravia mer., Čejč u Hodonína, bez data, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

7069: Moravia mer., Bzenec, 17. IV. 1992, 1 ♀, J. Brádka leg., J. Bednář coll., J. Mertlik rev. 2008; 7. V. 1999, 1 ex., na borovici, R. Szopa leg. et coll. T. Sitek det. (seznam Szopa 2006); 15. V. 2001, 1 ex., na borovici, R. Szopa leg. et coll. T. Sitek det. (seznam Szopa 2006); 12. IV. 2002, 1 ♀, J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7069: Moravia mer., Bzenec – přívoz, 3. IV. 1989, 1 ex., I. Teťál leg., V. Benedikt det. et coll. (seznam Benedikt 2010); 1. V. 2005, 1 ♀, D. Vacík leg., J. Mertlik coll.; 1. V. 2005, 1 ex., D. Vacík leg., L. Kašovský coll., J. Mertlik det. 2010; 19. IV. 2007, 1 ♀, J. Plecháč leg. et coll.; 30. IV. 2007, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

7069: Moravia mer., Bzenec – přívoz, okraje lesa u železniční trati u písníku, 28. IV. 2008, 1 ♂, 5 ♀♀, oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.; 8. V. 2008, 1 ♂, 1 ♀, S. Urban leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

7165: Moravia mer., Mikulov, 21. IV. 1985, 1 ex., J. Prouza leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

7168: Moravia mer., Mutěnice, bez data, 2 ex., J. Bechyně leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; bez data, 1 ex., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006.

7168: Moravia mer., Hodonín, 7. VI. 1934, 1 ex., J. Baumert leg., (jako C. nigerrimus), NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

7169: Moravia mer., Rohatec, 3. V. 1942, 1 ex., Dr. V. Balthasar leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.

7266: Moravia mer., Valtice, 22.- 23. V. 1998, 1 ex., J. Gahai leg. et. coll., J. Mertlik det. 2002.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA:

7468: Slovakia occ., Velké Leváre, V. 1984, 1 ex. (seznam Pavlíček 2001).

7469: Slovakia occ., Lakšárska Nová Ves, 28. IV. 1989, 3 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt leg., det. et coll. (seznam Benedikt 2010).

7469: Slovakia occ., Plavecký Mikuláš [Plavecký Š. Mikuláš], V. 1935, 1 ex., Matějka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

7568: Slovakia occ., Malacky, bez data, 1 ♀, Šlégl leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; V. 1929, 3 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll. (Roubal 1936), J. Mertlik rev. 2009; 9. V. 1986, 1 ex., V. Karas leg., det. et coll. (seznam Karas 2003); (7568c/d), 9. V. 2003, 1 ♀, O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7568: Slovakia occ., Záhorská nížina, Malacky-Široké (7568c), 7. V. 2003, 1 ex., O. Majzlan leg. O. Šauša det. et coll.

7596: Slovakia or., Malá Bara env., 3. IV. 1999, 2 ex., J. Krátký leg., J. Mertlik coll.

7597: Slovakia or., Malý Horeš, 18. IV. 2000, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det.

7668: Slovakia occ., Plavecký Štvrtok, bez data, 1 ex., O. Kavan leg., E. Jagemann coll. in MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009; 26. IV. 1988, 9 ex., sklepán z větví borovice, J. Mertlik leg. et coll.

7668. Slovakia occ., Plavecký Štvrtok, písník, 6. V. 2003, 2 ex., oklep větví borovic na jižním okraji písníku, 1 ex., seděl ne stéble traviny na jižním okraji písníku, J. Mertlik leg. et coll.

7677: Slovakia centr., Hronský Beňadik [Benedik], VI. 1938, 2 ex., Pfeffer coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

7696: Slovakia or., Tarbucka, 17. VI. 1995, 1 ex., pod kameňom, I. Smatana leg. et coll., J. Mertlik det. (seznam Smatana 2004).

7868: Slovakia occ., Bratislava [Presburg], VI., na keřích [Auf Gesträuchen, P. Juni.] (Bolla 1859); [Pozsony], bez data (Rózsay 1880); bez data, Fritsch leg., J. Roubal det. (Roubal 1936); 4. V. 1949, 1 ex., V. Karas leg., det. et coll. (seznam Karas 2003).

8277: Slovakia occ., Štúrovo env., Čenkov, 3. IV. 1982, 2 ♂♂, M. Mikát leg., J. Mertlik coll.; III. 1986, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); IV. 1987, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); 3. IV. 1990, 3 ex., Kovařík leg., V. Vyhnálek coll., J. Mertlik det.; 25.-29. IV. 1993, 1 ex., Martinů leg., T. Lengál coll.; 7. V. 1993, 1 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010; 15. IV. 2003, 1 ex., St. Krejčík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 20. IV. 2003, 7 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det.; 20. IV. 2003, 1 ♂, V. Týr leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

8277: Slovakia occ., Štúrovo env., Čenkov, střelnice, 7. IV. 1988, 25 ex., na zemi, na travinách a za letu, J. Mertlik leg. et coll.; 17. IV. 1988, 12 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 22. IV. 1988, 15 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 27. IV. 2001, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

Slovakia or., Vihorlat, bez data, 1 ♀, bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

 

Cardiophorus atramentarius Erichson, 1840

Typová lokalita: Německo.
Rozšíření. Evropa: Česká republika, Francie, Itálie, Švýcarsko, Německo, Slovensko, Švédsko.

ČESKÁ REPUBLIKA (Bohemia):

5446: Bohemia bor., Krušné hory, Vysoká Pec env., rez. Jezerka, 13. V. 2008, 1 ♂, oklep větví dubů a borovic, J. Mertlik leg. et coll.; 7. V. 2009, 1 ♂, P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010; 8.- 9. V. 2009, 1 ♂, 1 ♀, oklep větví hlohů, J. Mertlik leg. et coll.

Nerevidované nálezy:
7165: Moravia mer., Pavlov, bez data, Laibner coll. (Vávra 1996).
7165: Moravia mer., Pavlovské vrchy (Fleischer 1927-1930, Jagemann 1955, Tajovský 1985, Vávra 1996).

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA:

7285: Slovakia centr., NP Muráňská planina, Martinova dolina, lesostep, 600-800m, 29. V. 2004, 1 ♀, lezla po zemi na kamenité lesostepi, S. Benedikt leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7286: Slovakia or., NP Muráňská planina, rez. Suchý dol, 26.- 30. V. 2004, 1 ♀, J. Pelikán leg., J. Mertlik coll.

7286: Slovakia or., NP Muráňska planina, rez. Poludnica, 26. V. 2004, 1 ♀, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det.; dtto, 1 ex., M. Mantič leg., T. Sitek det. (seznam Benedikt 2005).

7371: Slovakia occ., Malé Karpaty, Pustá Ves env., 17. VI. 2004, 1 ♀, J. Habarta leg., J. Mertlik coll.

Nerevidované nálezy:
Slovakia or., Turňa [Torňa],bez data, Dr. J. Fleischer leg. (Fleischer 1927-1930).
 

 

Cardiophorus discicollis (Herbst, 1806)

Typová lokalita: Řecko, Korfu.
Rozšíření. Evropa: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Gruzie, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Makedonie, Moldávie, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko: středoevropské a jihoevropské teritorium, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Černá Hora, Švýcarsko, Ukrajina. Asie: Kazachstán, „Palestina“, Rusko: západní Sibiř, Sýrie, Tádžikistán, Turecko. Čína: Xinjiang (Sinkiang) (Cate 2007).
 

ČESKÁ REPUBLIKA (Bohemia):

5842: Bohemia occ., Loketský kraj [Glückselig 1842] (Lokay 1869).

5854: Bohemia centr., Čelákovice, bez data, 1 ♀, bez jména sběratele, L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, Stará obora, 4. IV. 1995, 1 ♀, V. Karas leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

ČESKÁ REPUBLIKA (Moravia):

5868: Moravia bor., jižní stráně Jeseníků, velmi vzácný [In den Südhänge des Altvater-Gebirges sehr selten] (Letzner 1871); Kouty nad Desnou [Winkelsdorf], 1 ex., coll. Letzner, Deutsches Entom. Institut, Berlin-Friedrichshagen (Horion 1953).

6868: Moravia mer., Koryčany et env. (6868-69), VI. 1959, 1 ♀, O. Kodym leg., coll. Hlisnikovský, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

7065: Moravia mer., Pouzdřany, 25. V. 1942, 1 ♀, Snoflák leg., Jagemann coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009.

7069: Moravia mer., Bzenec, V. 1942, 1 ♀, Pfeffer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; 11. V. 1986, 1 ♀, M. Mikát leg., J. Mertlik coll.; 30. VI. 1998, 1 ex., A. Holub leg., et coll., F. Houška det. (seznam Houška 2008); 7. V. 1999, 1 ex., R. Szopa leg. et coll., J. Vávra det. (seznam Szopa 2006); 21. V. 1999, 1 ♂, M. Zúber leg. et coll., T. Sitek det. 2004 (jako C. vestigialis [dříve atramentarius – černé nohy]), J. Mertlik rev. 2010; 13. VI. 1999, 1 ♂, A. Mikyška leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 15. V. 2001, 1 ex., R. Szopa leg. et coll., T. Sitek det. (seznam Szopa 2006); 10. V. 2002, 1 ex., V. Němec leg., F. Houška det. et coll. (seznam Houška 2008); 16. V. 2004, 1 ♂, A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7069: Moravia mer., Bzenec, okolí pískovny, 22. IV. 2000, 2 ex., oklep borovic M. Zúber leg. et coll. (seznam Zúber 2008); dtto, 6 ex., Muz. Brandýs nad Labem coll. (seznam Zúber 2008); 29. IV. 2001, 1 ex., oklep borovic v okolí pískovny, M. Zúber leg. et coll. (seznam Zúber 2008); dtto, 3 ex., Muz. Brandýs nad Labem coll. (seznam Zúber 2008); 8. V. 2003, 3 ex., M. Zúber leg. et coll. (seznam Zúber 2008); dtto, 4 ex., Muz. Brandýs nad Labem coll. (seznam Zúber 2008).

7069: Moravia mer., Bzenec – přívoz, okraje lesa u železniční trati u písníku, 2. VI. 1996, 1 ♂, 4 ♀♀, oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.; 4. VII. 1997, 1 ♂, J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 27. VI. 1999, 1 ♂, 1 ♀, Horsák et Nerudová leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; 5. VII. 1999, 1 ex., F. Houška leg., det. et coll. (seznam Houška 2008); 10. V. 2003, 1 ♂, J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 6. V. 2004, 4 ♀♀, J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 27. VI. 1999, 2 ♂♂, 2 ♀♀, Horsák, Nerudová leg., J. Hájek coll., J. Mertlik det. 2005; 22. VI. 2003, 1 ex., F. Houška leg., det. et coll. (seznam Houška 2008); 28. IV. 2008, více ex., oklep větví dubů a borovic, J. Mertlik leg. et coll.; 19. IV. 2007, 21 ♂♂, 9 ♀♀, J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

7069: Moravia mer., Bzenec, Sahara, 2. VII. 2002, 1 ♂, D. Čudan leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7070: Moravia mer., Moravský Písek, VII. 2001, 2 ♀, D. Čudan leg. et coll., J. Mertlik det.

7160: Moravia mer., Vranov nad Dyjí, 4. V. 1988, 1 ♂, M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7161: Moravia mer., Čížov, v domě č. p. 146, 1. VII. 2004, 1 ex., A. Reiter leg., Z. Kraus det., JM Znojmo coll. (seznam Reiter 2008).

7161: Moravia mer., Podmolí – Šobes, 9. V. 1995, 1 ♀, M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 25. IV. 1998, 1 ♀, M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 2. V. 1998, 1 ♀, M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 10. V. 1998, 1 ♀, M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7161: Moravia mer., Hnanice, Havranické vřesoviště, 12. VI. 1996, 1 ♀, M. Mikát leg., J. Mertlik det.

7162: Moravia mer., Podyjí, Hradiště, 2. V. 1995, 1 ex., Sv. Bílý leg., NM Praha coll., J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010; 14. V. 1993, 2 ♀♀, S. Bílý leg., NM Praha coll., J. Pavlíček det., J. Mertlik rev. 2010.

7162: Moravia mer., Znojmo, 26. V. 1921, 1 ex., bez jména nálezce, Z. Kraus det., JM Znojmo coll. (seznam Reiter 2008); 1. I. 1925, 1 ex., Z. Kraus det., JM Znojmo coll. (seznam Reiter 2008); 1. I. 1928, 2 ex., Z. Kraus det., JM Znojmo coll. (seznam Reiter 2008); 1. I. 1929, 3 ex., Z. Kraus det., JM Znojmo coll. (seznam Reiter 2008); bez data (Laibner 2000).

7165: Moravia mer., Pálava, VI., bez dalších dat, 1 ex., I. Martinů coll., J. Mertlik det. 2006.

7165: Moravia mer., Pálava, Děvín, bez data, S. Laibner coll. (Vávra 1996).

7165: Moravia mer., Pavlovské vrchy, 2. VI. 1994, 2 ♂♂, 3 ♀♀, J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.; bez data (Laibner 2000).

7165: Moravia mer., Pavlovské vrchy, D. Věstonice až Soutěska, 16. IV. 1995, 1 ex., L. Malinková leg., T. Sitek det. 1996, Z. Malinka coll. (seznam Malinka 2010).

7166: Moravia mer., Lednice, bez data, J. Jelínek coll. (Vávra 1996); bez data (Laibner 2000).

7169: Moravia mer., Rohatec, VII. 1942, 1 ex., Dr. Hoffer leg., L. Hromádka det., NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

7169: Moravia mer., Rohatec, okraj lesa u bývalé pískovny, 26. IV. 2004, 4 ♂♂, 2 ♀, oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.

7266: Moravia mer., Valtice, Boří les [forest], 6. VI. 2004, Z. Malinka leg. et coll., T. Sitek det. 2004 (seznam Malinka 2010).

7267: Moravia mer., Břeclav, Františkův rybník, 16. V. 2002, 1 ♂, Dr. A. Hamet leg. et coll., J. Mertlik det.

7267: Moravia mer., Břeclav, Poštorná, V. 1996, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); 3. V. 2004, 3 ♀♀, M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 1. V. 2009, 1 ex., V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. (seznam Hanzlík 2009).

7267: Moravia mer., Břeclav, Hradiště, V. 1993, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001).

7267: Moravia mer., Břeclav, Pohansko, J. Vávra coll. (Vávra 1996); V. 1997, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001).

SLOVENSKÁ REPUBLIKA:

7075: Slovakia occ., Trenčianské Teplice, bez data, 1 ♀, col. Šípek, coll. Hlisnikovský, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

7188: Slovakia or., Dobšiná, bez data, 1 ♂, Stejskal leg., J. Mertlik coll. (jako C. ebeninus, St. Laibner det. 1972); bez data, 1 ♀, Stejskal leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002, dez data, 1 ♂, Stejskal leg., MVČ HK coll. (Dr. A. Fleischer det. jako C. atramentarius, St. Laibner det. 1972 jako C. atramentarius), J. Mertlik det. 2002.

7368: Slovakia occ., Šaštín, 19. V. 1994, 2 ♀♀, M. Boukal leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

7368: Slovakia occ., Kúty, 1984, 1 ex., (seznam Pavlíček 2001).

7369: Slovakia occ., Šajdíkové Humence, VII. 1996, 1 ex. (seznam Pavlíček 2001).

7389: Slovakia or., Rožňava, VI. 1969, 1 ♀, Dr. Pokorný leg., J. Mertlik det., V. Týr coll.

7391: Slovakia or., Zádiel [Szádello], bez data (Kuthy 1897); 17. VI. 1975, 1 ♂, V. Karas leg. et coll. (det jako C. ebeninus), J. Mertlik det. 2003; 17. V. 1994, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

7391: Slovakia or., Turňa nad Bodvou, bez data, 2 ♀♀, Fleischer leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; 20. V. 1932, 1 ♀, A. Hoffer leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; 1. V. 1993, 1 ex., R. Lohaj leg. et coll. (seznam Smatana 2004); 3. V. 1994, 4 ♂♂, 1 ♀, oklep větví dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 17. V. 1994, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

7468: Slovakia occ., Moravský Ján, 9. V. 1986, 15 ex., A. Sieber leg. et coll., J. Mertlik det.; dtto, 2 ♂♂, J. Mertlik coll.

7469: Slovakia occ., Lakšárska Nová Ves, 10. VI. 1989, 3 ex., V. Benedikt leg., det. et coll. (seznam Benedikt 2010); 27. V. 2008, 1 ex., L. Roller leg. et coll., O. Šauša det.

7469: Slovakia occ., Plavecký Mikuláš [Plavecký Š. Mikuláš], V. 1935, 1 ♀, Matějka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

7488: Slovakia or., Plešivec, Plešivecká planina, 21. V. 1983, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

7567: Slovakia occ., Jakubov, 4. V. 1989, 1 ♂, 1 ♀, J. Kovařík leg., Vl. Vyhnálek coll., J. Mertlik det.; 9. V. 1989, 1 ex., I. Martinů leg., T. Lengál coll.

7567: Slovakia occ., Malacky, Kostoliště, 17. V. 1987, 1 ♂, J. Jelínek leg., J. Prouza coll., J. Mertlik det. 2008.

7568: Slovakia occ., Malacky, bez data, J. Roubal leg. (Roubal 1936); 6. VII. 1979, 1 ex., na borovici (Koloničný, Orszulík et Stanovský 1983); 31. V. 1981, 6 ex., na borovicích (Koloničný, Orszulík et Stanovský 1983); 10. V. 1986, 1 ex., V. Karas leg., det. et coll. (seznam Karas 2003); VI. 1986, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); bez data (Mertlik 1991); 17. V. 2001, 1 ♂, L. Mazal leg. et coll., J. Mertlik det.; 8. VII. 2004, 1 ex., na borovici, R. Szopa leg. et det., T. Sitek det. (seznam Szopa 2006).

7568: Slovakia occ., Malacky, ryb. Tančibok, 3. V. 2008, 2 ♂♂, 2 ♀♀, V. Dongres leg. et coll., J. Mertlik det. 2011.

7667: Slovakia occ., Plavecký Štvrtok, [Rol., dtto.], bez data (Roubal 1936); bez data, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; 26. IV. 1988, 4 ♂♂, 2 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.; 9.- 12. VII. 1997, 1 ♀, L. Fiala leg., T. Staněk coll., J. Mertlik det.; 9-12. VII. 1997, 1 ♂, L. Fiala leg. et coll., J. Mertlik det.

7668: Slovakia occ., Plavecký Štvrtok, písník, 6. V. 2003, 8 ♂♂, 17 ♀♀ (1 ♂, 3 ♀♀, J. Mertlik coll.), oklep větví borovic na jižním okraji písníku, J. Mertlik leg. et coll.

7668: Slovakia occ., Pernek, 15. VI. 1981, 1 ex., V. Karas leg., det. et coll. (seznam Karas 2003).

7674: Slovakia occ., Nitra, Zobor, Svoradova step a Pleška, V. 1978-1981, několik ex., O. Majzlan et I. Rychlík leg. (Majzlan et Rychlík 1985).

7786: Slovakia centr., Cerová vrchovina, Gemerské Dehtáre, V. 1993-1995, 1 ex., V. Kubinec leg. et coll. (Franc 1995).

7868: Slovakia occ., Bratislava [Pozsony], bez data (Rózsay 1880); bez data, Fritsch leg., J. Roubal det. (Roubal 1936); bez data, 1 ex., Jos. Laco leg., L. Hromádka det., NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

7868: Slovakia occ., Bratislava, Vinice, 19. VI. 1923, 1 ♀, Dr. Rambousek leg., Jagemann coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009.

7885: Slovakia centr., Gemerský Jablonec, 6. V. 1997, 1 ♀, T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det.

8074: Slovakia occ., Nesvady, pr. Nové Zámky, 27.- 28. V. 2001, 3 ♀♀, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

8074: Slovakia occ., Nesvady, pr. Nové Zámky, rez. Liščie diery, 23. V. 2003, 1 ♂, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

8177: Slovakia occ., Štúrovo env., Hegyfarok, V. 1951, 1 ♀, Marek leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; 8. V. 1989, 1 ♀, J. Kritzbach leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 2. V. 1998, 1 ex., I. Smatana leg., det. et coll. (seznam Smatana 2010).

8177: Slovakia occ., Kamenný Most, 3. V. 1955, 1 ♂, A. Smetana leg., J. Mertlik coll., (jako C. ebeninus, St. Laibner det.1972).

8178: Slovakia occ., Kamenica nad Hronom, V. 1987, 1 ex., (seznam Pavlíček 2001); 29. IV. 2001, 2 ♀, L. Sekerka leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; V. 2001, 1 ♀, T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 9. V. 1998, 7 ♀♀, L. David leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 25. IV. 2010, 1 ex., O. Majzlan leg., O. Šauša det. et coll.

8178: Slovakia occ., Kováčovské kopce, 11. V. 1987, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 26. IV. 1999, 6 ex., na dubu, R. Szopa leg. et coll., T. Sitek det. (seznam Szopa 2006).

8178: Slovakia occ., Kamenica nad Hronom env., Kovačovské kopce – jih, NPR Skaly, 19. IV. 2009, 3 ♂♂, J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; (47.49.42N, 018.45.04E), 310m, 30. IV.- 1. V. 1999, 1 ♀, L. Sekerka leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 29. IV. 2002, 5 ♀♀, L. Sekerka leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

8178: Slovakia occ., Kamenica nad Hronom env, pod svahom Burda juh (8178c), 5. VI. 2010, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.; 6. VI. 2010, 2 ex., S. Čepelák & O. Šauša leg., det. et coll.; 13. VI. 2010, 1 ex., O. Majzlan leg., O. Šauša det. et coll.; dtto, 1 ex., O. Majzlan & L. Vidlička leg., O. Šauša det. et coll.

8178: Slovakia occ., Kováčovské kopce, Kováčov, 3. V. 1937, 2 ♀♀, B. Štícha leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; V. 1949, 1 ♀, O. Rydl leg., coll. Havelka, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; VI. 1957, 2 ♀♀, leg., det. et coll. Jaromír Havelka, L. Ernest coll., J. Mertlik rev. 2010; VI. 1960, 1 ♂, leg., det. (jako C. ebeninus) et coll. Jaromír Havelka (Havelka 1964), L. Ernest coll., J. Mertlik rev. 2010; V. 1987, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); 20. IV. 2008, 1 ♀, L. David leg. et coll., J. Krátký det. 2009, J. Mertlik rev. 2010.

8277: Slovakia occ., Podunajská nížina, Jurský Chlm , 27. IV. 2008, 1 ex., M. Machálik leg. et coll., O. Šauša det.; 9. VI. 1991, 1 ex., J. Plecháč leg., R. Lohaj coll. (seznam Smatana 2004); 2. V. 1993, 5 ex., V. Benedikt leg., det. et coll. (seznam Benedikt 2010); 24. V. 2003, 1 ♀, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

8277: Slovakia occ., Štúrovo env., Čenkov, lesostep, 25. IV. 1989, 2 ♂♂, 3 ♀♀, oklep z větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.; 7. IV. 1988, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 11. V. 1987, 2 ♂♂, 4 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.; 4. V. 1989, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 12. VI. 1987, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; bez data (Mertlik 1991); 17. V. 1995, 2 ex., M. Zúber leg. et coll. (seznam Zúber 2008); 9. V. 1999, 1 ex., A. Holub leg. et coll., F. Houška det. (seznam Houška 2008); 27. IV. 2001, 2 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 30. IV. 2002, 1 ♂, 3 ♀♀, L. Sekerka leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

8278: Slovakia occ., Štúrovo [Parkan] (8278?), bez data, J. Roubal leg. (Roubal 1936); bez data, 1 ex., Doc. Obenberger leg., L. Hromádka det., NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; V. 1957, 1 ex., J. Suchý leg., V. Benedikt det. et coll. (seznam Benedikt 2010); 10. VI. 1957, Z. Koleška leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005); 21. VI. 1960, 1 ♀, M. Honců leg. et det. 1977, VM Česká Lípa coll., J. Mertlik rev. 2010; V. 1987, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001).

8278: Slovakia occ., Štúrovo – Pereš (8278?), 2. VI. 2007, 1 ♀, L. David leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

 

Cardiophorus ebeninus (Germar, 1824)

Typová lokalita: Turkestán (Buchara).
Rozšíření. Evropa: Bělorusko, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Francie, Gruzie, Chorvatsko, Itálie, Litva, Maďarsko, Makedonie, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko: středoevropské a jihoevropské teritorium, Řecko, Slovensko, Švýcarsko, Ukrajina. Asie: Kazachstán, Mongolsko, Rusko: východní Sibiř, Turecko (Cate 2007), Pakistan (Platia 2010).

 

ČESKÁ REPUBLIKA (Bohemia):

5151: Bohemia bor., Mezní Louka [Rainwiese], 1845-65, v dříví vzácný, nadlesní Schönbach leg. (Lokay 1869).

5151: Bohemia bor., Děčín env., Růžák 600 m, V. 1971, 1 ex., náhodně na cestě, V. Pižl leg., coll. et det. (Pižl 1977).

5152: Bohemia bor., Srbská Kamenice, 1972, 1 ex., V. Pižl leg. (Pižl 1975).

5152: Bohemia bor., Všemily, 1972, 1 ex., V. Pižl leg. (Pižl 1975).

5152: Bohemia bor., CHKO Labské pískovce, Jetřichovice env., 27. VI. 2004, 1 ex., J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5249: Bohemia bor., Adolfov, 29. V. 1905, 1 ex., Dr. Lokay coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5251: Bohemia bor., Děčín, 23. V. 1954, 1 ex., K. Mikvas leg., (jako C. ebeninus), VM Česká Lípa coll., J. Mertlik rev. 2010.

5253: Bohemia bor., Polevsko, 9. VI. 2002, 1 ♂, Klapka leg. et coll., J. Mertlik det. 2002

5353: Bohemia bor., Česká Lípa, Lada, 11. V. 1998, 1 ex., L. Kašpar leg., J. Plecháč coll., J. Mertlik det.

5353: Bohemia bor., Jestřebí env., Provodín, U Cihelny, pískovcové skály na západním okraji nad železniční tratí, 21. IV. 2003, 2 ex., 3 larvy, v písčitohlinité půdě pod vrstvou borového jehličí, J. Mertlik leg. et coll.

5354: Bohemia bor., Mimoň, bez data, 1 ex., K. Mikvas leg., VM Česká Lípa coll. (jako C. atramentarius), J. Mertlik rev. 2010.

5448: Bohemia bor., České Středohoří, V. Zlatník, 13. V. 1990, 1 ♂, P. Moravec leg., J. Mertlik det.; lesostep, 3. V. 2009, 2 ex., V. Benedikt det. et coll. (seznam Benedikt 2010).

5450: Bohemia bor., Deblik, 25. V. 1930, 1 ex., Havelka coll. v NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5450: Bohemia bor., České Středohoří, Velké Žernoseky, 12. V. 1957, 1 ex., J. Strejček leg., A. Olexa det. 1979 (jako C. atramentarius), OM Most coll., J. Mertlik rev. 2010;

5450: Bohemia bor., Velké Žernoseky, vrch Kalvárie, 22. V. 1972, 1 ♂, M. Honců leg. et det. (jako D. rubripes) (Honců 1974), VM Česká Lípa coll., J. Mertlik rev. 2010; 10. VI. 1972, 2 ex., M. Honců leg. et det. (jako D. rubripes) (Honců 1974), VM Česká Lípa coll., J. Mertlik rev. 2010; dtto, 1 ♀, A. Olexa det. (jako C. atramentarius), VM Česká Lípa coll., J. Mertlik rev. 2010.

5453: Bohemia bor., Staré Splavy, 17. V. 1995, 1 ♀, M. Zúber leg. et coll., S. Laibner det. 1995 (jako C. atramentarius), J. Mertlik det. 2010; 21. V. 1997, 1 ex., M. Zúber leg. et coll., O. Odvárka det. (seznam Zúber 2008).

5453: Bohemia bor., Doksy env., Borný (5453-54), 3.- 16. VII. 1976, 2 ♀♀, V. Vysoký leg., VM Česká Lípa coll., J. Mertlik det. 2010; 18. V. 1996, 4 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 2 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.; 2. VI. 1996, 1 ex., Šťastný leg., MVČ HK coll.; 17. V. 1997, 6 ex., J. Mertlik leg., det. et coll.

5453: Bohemia bor., Doksy env., vrch Borný, Limonitová žíla, holoseč (5453-54), 21. IV. 2003, 1 ex., po odvalení kamene velmi rychle odletěl, J. Mertlik observ. et det.

5454: Bohemia bor., Doksy, 18. VI. 1977, 1 ex., M. Honců leg., VM Česká Lípa coll., J. Mertlik det.2010; 18. VI. 1994, 1 ex., M. Zúber leg. et coll., S. Laibner det. (jako C. atramentarius), J. Mertlik det. 2010; 31. V. 2003, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 30. V. 2004, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 25. VII. 2004, 1 ex., M. Zúber leg. et coll., T. Sitek det. (jako C. atramentarius), J. Mertlik det. 2010.

5454: Bohemia bor., Doksy - Hradčany, Polomené hory, Dlouhá rokle, 29. V. 2008, 56 ex., oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5454: Bohemia bor., Bezděz, 24. VI. 1981, 1 ex., Odvárka coll., J. Mertlik det.

5456: Bohemia bor., Turnov, 5. VII. 1995, 1 ♀, J. Stanovský coll., J. Mertlik det.

5456: Bohemia bor., Jičínská pahorkatina, Mužský, V. 1957, 2 ex., Jaromír Havelka leg. et det. (jako C. atramentarius), L. Ernest coll., J. Mertlik det. 2010.

5456: Bohemia bor., Příhrazy, 24. VI. 1973, 1 ♀, R. Macek leg. et coll., J. Mertlik det.

5456: Bohemia or., Podkost env., Pomníky, 21. V. 2002, 1 ex., oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll. 

5457: Bohemia or., Borek pod Troskami, 4. V. 2008, 1 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5457: Bohemia or., Rovensko pod Troskami, 28. IV. 2007, 3 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5556: Bohemia centr., Dobšín, 20. V. 1975, 1 ex., Šťastný leg.

5556: Bohemia or., Podkost, vrch Kozlov env., 21. V. 2002, 1 ex., oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll. 

5557: Bohemia or., Hrdoňovice env., starý lom nad vsí, 21. V. 2002, 3 ex., oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5557: Bohemia or., Prachov, 28. V. 1944, 1 ♀, Smetana leg., B. Zbuzek coll., J. Mertlik det. 2005.

5557: Bohemia or., Jičín env., Prachov, vrch Přivýšina, 3. VI. 1994, 6 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll.; 13. VI. 1994, 4 ♂♂,  4 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.; 12. V. 2002, 1 ex., oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5559: Bohemia or., Pecka env., 26. V. 1980, 1 ex., J. Plecháč leg., J. Mertlik det.; 15. IV. 1988, 2 ex., J. Plecháč leg., J. Plecháč et J. Mertlik coll.; V. 1995, 2 ex., J. Plecháč leg., V. Benedikt det. et coll. (seznam Benedikt 2010); 5. VI. 1999, 1 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 16. VI. 1999, 1 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 15. IV. 2000, 22 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det.; ditto, 4 ex., M. Zúber coll. (seznam Zúber 2008); 20. IV. 2000, 3 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det.; 1. V. 2001, 37 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. (1 ex., in coll. R. Szopa); 2. V. 2001, 15 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det.; 3. V. 2001, 8 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det.; 8. V. 2001, 2 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det.; 15. V. 2001, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det.; 1. V. 2002, 21 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det.; 12. V. 2002, 2 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det.; 4. V. 2003, 12 ex., J. Plecháč leg. et coll. (2 ex., J. Mertlik coll.), J. Mertlik det.; 30. IV. 2004, 13 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det.; dtto, 1 ex., A. Sieber coll.; 23. IV. 2006, 2 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 30. IV. 2007, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 19. V. 2007, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5648: Bohemia bor., Hoblík - Louny, 30. IV. 1961, 4 ex., bez jména nálezce, V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

5653: Bohemia centr., Kokořín (5553-324), PR Kokořínský důl, louka u hostince U Grobiána, 1997, 1 ex., A. Kůrka leg., M. Honců det. (jako C. atramentarius) (Honců 2006), VM Česká Lípa coll., J. Mertlik det. 2010.

5842: Bohemia occ., Loketský kraj [Glückselig 1842] (Lokay 1869).

5854: Bohemia centr., Čelákovice, VIII. 1947, Gottwald leg. (rukopis Havelka-Brouci Polabí)(jako C. atramentarius).

5856: Bohemia centr., Písty – Zvěřínek, VII. 1987, 1 ex., L. Ernest leg. et coll., J. Mertlik det. 1994.

5952: Bohemia centr., Svatý Prokop u Prahy, IV. 1909, 1 ex., Mulač leg., Dr. Pečírka det. (jako C. atramentarius), NM Praha coll.

6048: Bohemia centr., Týřov – Oupoř, 10. V. 2003, 1 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008.

6050: Bohemia centr., Beroun env., Svatý Jan, 27. V. 1911, 2 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; 12. VI. 1999, 2 ex., V. Benedikt leg., det. et coll. (seznam Benedikt 2010); 18. VI. 2001, 1 ♂, J. Krošlák leg. et coll., J. Mertlik det.

6050: Bohemia centr., Beroun, Hostím, skalnatý hřbítek, 2. VI. 2000, 1 ex., oklep větví borovic, J. Krošlák leg., Klouček coll., J. Mertlik det. 2004.

6050: Bohemia centr., Srbsko – Koda, bez data, 10 ex., Obenberger leg., Hromádka coll., NM Praha coll. et Jagemann coll v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009.

6050: Bohemia centr., CHKO Český kras, Srbsko – Kodské skály, 19. V. 2004, 2 ex., A. Šíma leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

6051: Bohemia centr., Karlštejn, 31. V. 2002, 3 ex., Dr. J. Říha leg. et coll. (1 ex. J. Mertlik coll.), J. Mertlik det. 2003.

6052: Bohemia centr., Chuchel, 12. V. 1912, 1 ex., J. Zeman leg., Dr. Pečírka det. (jako C. atramentarius) (Blattný 1912: 150), NM Praha coll., J. Mertlik det.

6251: Bohemia centr., Stará Huť, 25. V. 2008, 4 ex., A. Trmal leg., J. Plecháč coll., J. Mertlik det. 2008.

6260: Bohemia or., Chotěboř - Kacíře, bez data, 1 ex., bez jména sběratele, MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

6350: Bohemia centr., Příbram, Bytíz [Sv. Ivan], 27. V. 1911, 1 ex., J. Roubal leg., J. Roubal coll. in SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009

6451: Bohemia centr., Příbram, Týnčany (6451-52), 4. V. 2002, 1 ♀, J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 23. V. 2002, 1 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2003 (Trmal 2008); 1. IV. 2004, 1 ex., S. Urban leg. et coll., O. Odvárka det. (Trmal 2008) .

6452: Bohemia centr., Nechvalice- Bratřejov, 3. V. 2002, 1 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2003 (Trmal 2008).

6452: Bohemia centr., Skoupý (6452a), 19. V. 1999, 1 ex., S. Urban leg. et coll. (Trmal 2008); 2. V. 2000, 1 ex., S. Urban leg. et coll. (Trmal 2008).

6750: Bohemia mer., Ražice, Lhota u Kestřan, 13. V. 2000, 1 ♂, F. Houška leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2004.

6845: Bohemia occ., Železná Ruda [Český Eisenstein], Šeda leg. (Lokaj 1869).

6952: Bohemia mer., Hluboká, 1906, 1 ex., Dr. Lokay leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6952: Bohemia mer., Hluboká, u rybníků, 1906, 1 ex., Dr. Lokay coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

7151: Bohemia mer., Kleť [= Plánský les-Schönenger](7151?), 19. IV. 1904, 2 ex., bez jména nálezce, Buysson det. (jako C. atramentarius), NM Praha coll., J. Mertlik rev.

7152: Bohemia mer., Záluží [= Pozděraz u Českých Budějovic] (7152?), bez data, 1 ex., bez jména nálezce, Dr. Pečírka det. (jako C. atramentarius), NM Praha coll., J. Mertlik rev.

Bohemia centr., okolí Prahy, V. 1943, 2 ex., Pfeffer leg. et coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

Nerevidované nálezy:
Bohemia centr., Berounsko, bez data (Laibner 2000).
Bohemia centr., Pražská kotlina, bez data (Laibner 2000).
Bohemia bor., Mimoňská kotlina, bez data (Laibner 2000).
Bohemia bor., Zákupská pahorkatina, bez data (Laibner 2000).

 

ČESKÁ REPUBLIKA (Moravia):

6863: Moravia mer., Mohelno, V. 1940, 1 ex., Snotlák leg., J. Fiala coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2009; VI. 1963, 1 ex., Heyrovský leg., J. Novotný det. (jako C. atramentarius), OM Most coll., J. Mertlik rev. 2010; step, 26. V. 2005, více ex., aktivní na zemi mezi kameny na vrcholu stepi, V. Kubáň leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

6962: Moravia mer., Tavíkovice env., údolí řeky Rokytná, 14. III. 2007, 1 larva, v zemi pod jehličím u kmene borovice, J. Mertlik leg. et coll.

7060: Moravia mer., Vranov nad Dyjí, VI. 1966, 1 ♂, O. Marek leg., J. Mertlik coll.

7165: Moravia mer., Mikulov, VI. 1970, 1 ex., Dr. Pokorný leg., J. Mertlik det., V. Týr coll.; 21. IV. 1985, 1 ♂, J. Prouza leg., J. Mertlik coll.

7165: Moravia mer., Mikulov, Svatý kopeček, 16. VI. 2002, 1 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt det. et coll. (seznam Benedikt 2010).

Nerevidované nálezy:
Moravia bor., Opavská kotlina, bez data (Laibner 2000).
Moravia mer., Pavlovské vrchy, bez data (Laibner 2000).
7169: Moravia mer., Rohatec, 16. IV. 1980, 1 ex., Bezděčka leg. (Tajovský 1985).

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA:

6879: Slovakia centr., Strečno env., Starý hrad, suťový les, 17. IX. 2007, 2 larvy, v hrabance pod borovicí, J. Mertlik leg. et coll.

7076: Slovakia centr., Strážovské vrchy mts., Podjedličná, pastevní les, 23. IX. 2007, 2 ♀♀, 2 larvy, v zemi mezi drobnou vápencovou drtí, J. Mertlik leg. et coll.

7079: Slovakia centr., Blatnica, Ostrý vrch, 30. V. 2005, 1 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt det. et coll. (seznam Benedikt 2010).

7174: Slovakia occ., Motešice, V. 1929, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

7183: Slovakia centr., Podbrezová, Lopej, 22. VI. 2004, 2 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt det. et coll. (seznam Benedikt 2010).

7276: Slovakia occ., Dolné Vestenice, 25. V. 2002, 1 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt det. et coll. (seznam Benedikt 2010).

7280: Slovakia centr., Banská Bystrica, nad Radvaňou, bez data (Roubal 1927).

7280: Slovakia centr., Banská Bystrica, Kordíky, 24. IV. 1998, 1 ex., J. Šuška leg., SNM-MAK Martin coll., J. Mertlik det.

7280: Slovakia centr., Banská Bystrica, 23. IV. 1974, 1 ex., J. Šuška leg., SNM-MAK Martin coll., J. Mertlik det.

7373: Slovakia occ., Lúka - Tematín, 18. VI. 1988, 1 ♂, I. Paloušek leg., Jeniš coll., J. Mertlik det.

7373: Slovakia occ., Nové Mesto nad Váhom env., Lúka (7373A), 6. V. 2001, 2 ex., M. Mantič leg. et coll., T. Sitek det.; 25. V. 2004, 1 ex., M. Mantič leg. et coll., T. Sitek det. 

7373: Slovakia occ., Lúka env., Tematínské vrchy, 27. IV. 2006, 1 ♂, L. Koloničný leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

7373: Slovakia occ., Považský Inovec, Tematín env., Tematínské vrchy, 25. IV. 2003, 1 ♂, 1 larva, v zemi pod povrchovou vrstvou borového jehličí a vápencových kamínků, J. Mertlik leg. et coll.

7373: Slovakia occ., Považský Inovec, Lúka env., Tematínské vrchy, NR Kňaží vrch, 25. V. 2004, 1 ex., J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

7468: Slovakia occ., Studienka, IV. 1979, 1 ex. (seznam Pavlíček 2001).

7480: Slovakia centr., Zvolen, IV. (bez letopočtu), J. Roubal leg. (Roubal 1936).

7488: Slovakia or., Plešivec, bez data, J. Roubal leg. (Roubal 1936).

7868: Slovakia occ., Bratislava, bez data, [L.], J. Roubal det. (Roubal 1936).

Nerevidované nálezy:
8178: Slovakia occ., Kováčovské kopce, bez data (Laibner 2000).
7286: Slovakia centr., Muráň, NPR Hrdzavá, bez data (Profant 1997).
7568: Slovakia occ., Malacky, bez data (Laibner 2000); 31. V. 1981, 5 ex., na borovicích (Koloničný, Orszulík et Stanovský 1983).
Slovakia occ., Trenčianská kotlina, bez data (Laibner 2000).
Slovakia occ., Nitrianská tabule, bez data (Laibner 2000).

 

Cardiophorus erichsoni Buysson, 1901

Typová lokalita: Německo.
Rozšíření. Evropa: Bulharsko, Česká republika, Francie, Itálie, Maďarsko, Makedonie, Moldávie, Německo, Polsko, Rakousko, Rusko: jihoevropské teritorium, Řecko, Slovensko, Ukrajina. Asie: Ázerbajdžán, Turecko, Turkménie, Sýrie.
Výskyt tmavých forem: Ázerbajdžán, Írán, Itálie, Řecko, Rusko: jihoevropské teritorium, Sýrie, Turecko.

 

ČESKÁ REPUBLIKA (Bohemia):

5151: Bohemia bor., Mezní Louka [Rainwiese], 1845-65, nadlesní Schönbach leg. (Lokay 1869) (jako C. rufipes).

5348: Bohemia bor., Oldřichov (5348c), 13. XI. 2008, 2 ex., prosev dubů, Dr. J. Říha leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2009.

5349: Bohemia bor., Velvěty, 21. V. 2001, 1 ♀, Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5349: Bohemia bor., Teplice, vrch Doubravka, 8. IV. 2009, 1 ♂, pod kůrou dubu, J. Mertlik leg.et coll.; 23. IV. 2009, 1 ex., P. Krásenský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5349: Bohemia bor., České Středohoří, Habří, vrch Rač, 22. V. 1972, 1 ex., M. Honců leg. (Honců 1975); 17. IV. 1976, 1 ex., J. Strejček leg., T. Táborský det. 1977 (jako C. rufipes), OM Most coll., J. Mertlik rev. 2010; 9. V. 1976, 1 ex., T. Táborský leg., det. 1977 (jako C. rufipes), OM Most coll. (Táborský 1979), J. Mertlik rev. 2010; 5. VI. 1976, 3 ex., J. Strejček leg., T. Táborský leg., det. 1977 (jako C. erichsoni), OM Most coll. (Táborský 1979), J. Mertlik rev. 2010; V. 1977, 1 ex., M. Honců leg. et det. (jako C. erichsoni), VM Česká Lípa coll. (Táborský 1979); 24. VI. 1977, 1 ex., J. Strejček leg., OM Most coll., J. Mertlik det. 2010.

5349: Bohemia bor., Malhostice, 27. V. 1954, 1 ex., J. Marjanko leg., OM Most coll., J. Mertlik det. 2010; 14. VI. 1955, 1 ex., J. Marjanko leg., OM Most coll., J. Mertlik det. 2010.

5349: Bohemia bor., Stadice, VI. 1952, 1 ex., bez jména nálezce, MM Ústí nad Labem coll. (Táborský 1979).

5350: Bohemia bor., Ústí nad Labem (Kojetice-Březí-Budov),1980, V . Vysoký leg. (Vysoký 1982).

5350: Bohemia bor., Ústí nad Labem, Střekov – Brná, rezervace Sluneční stráň, 22. IV. 2007, 9 ex., oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.

5350: Bohemia bor., České Středohoří, Ústí nad Labem env., Nová Ves, 26. IV. 1995, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5350: Bohemia bor., České středohoří, Průčelská rokle pr. Brná n. L., 22. IV. 2007, 2 ex., pod kůrou dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5446: Bohemia bor., Vysoká Pec env., rez. Jezerka, 26. V. 2008, 3 ex., oklep větví dubů a borovic, J. Mertlik leg. et coll.; 8.- 9. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5447: Bohemia bor., Černice env., Jezeří – park, okraj hnědouhelného dolu, 26. V. 2008, 2 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5447: Bohemia bor., Most, 21. V. 1961, 2 ex., J. Kačer leg. et coll., S. Laibner det. (jako C. erichsoni Buyss.)(Laibner 1979), J. Mertlik rev. 2010.

5447: Bohemia bor., Most – Třebušice, výsypka, 6. V. 2001, 1 ex., P. Vonička leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5448: Bohemia bor., Most env., vrch Zlatník, 28. V. 1963, 6 ex., J. Kačer leg., S. Laibner det. 1974 (jako C. erichsoni); 29. V. 1963, 1 ex., J. Kačer leg., S. Laibner det. 1974 (jako C. rufipes)(Laibner 1979), J. Mertlik det. 2010 [= České Středohoří (Laibner 2000)] ; V. 1963, 1973, 5 ex., Táborský leg., S. Laibner det. (jako C. erichsoni)(Laibner 1979), J. Mertlik rev. 2010; 20. V. 1973, 1 ex., P. Tyrner leg., OM Most coll., J. Mertlik rev. 2010; 10. VI. 1973, 1 ex., P. Tyrner leg., OM Most coll., J. Mertlik rev. 2010; 1973-1976 (Schön, Táborský et Tyrner); 25. V. 1986, 1 ex., O. Odvárka leg. et coll., J. Mertlik det.; 9. V. 2010, více ex., oklep větví dubů, P. Brůha leg., det. et coll.; 25. V. 2010, více ex., oklep větví dubů, P. Brůha leg., det. et coll.

5449: Bohemia bor., Boreč – res., 13. VI. 1959, 1 ex., J. Strejček leg., OM Most coll., J. Mertlik det. 2010.

5449: Bohemia bor., Mrsklesy, 10. XI. 1960, 2 ex., J. Marjanko leg., OM Most coll., J. Mertlik det. 2010.

5450: Bohemia bor., Kamýk, vrch Plešivec (Loc: 50°33'51.877"N, 14°5'23.127"E), 6. VI. 2010, 1 ex., oklep větví stromů na okraji suťového pole, P. Brůha leg., det. et coll.

5450: Bohemia bor., České středohoří, vrch Trabice, 24. IV. 1983, 1 ex., J. Strejček leg.(Táborský 1987) (jako C. vestigialis); 19. VI. 1994, 1 ex., M. Jaroš leg. et coll., J. Mertlik det.

5450: Bohemia bor., Libochovany, lom, 7. X. 1991, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 29. X. 1993, 1 ex., M. Jaroš leg. et coll., J. Mertlik det.

5450: Bohemia bor., Lovosice, VI. 1950, 1 ex., Pfeffer coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5450: Bohemia bor., České Středohoří, vrch Lovoš, 18. V. 1992, 3 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt det. et coll. (seznam Benedikt 2010).

5450: Bohemia bor., Velké Žernoseky, vrch Kalvárie, 22. V. 1972, 6 ex., M. Honců leg., VM Česká Lípa coll. (Honců 1974), J. Mertlik rev. 2010; 10. VI. 1972, 4 ex., M. Honců leg., VM Česká Lípa coll. (Honců 1974), J. Mertlik rev. 2010.

5450: Bohemia bor., Velké Žernoseky, jezero, 28. III. 1993, 1 ex., M. Jaroš leg. et coll., J. Mertlik det.

5450: Bohemia bor., Litoměřice, Střelecký ostrov, 18. V. 1996, 2 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5450: Bohemia bor., Litoměřice, Labe, 17. VI. 1995, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5450: Bohemia bor., České Středohoří, Církvice, 2. V. 2007, 2 ex., M. Žemlička leg., P. Moravec coll., J. Mertlik det. 2008.

5450: Bohemia bor., České Středohoří, Církvice, vrch Deblík, 14. V. 1983, 2 ex., T. Táborský leg., OM Most coll. (Táborský 1987) (jako C. vestigialis), J Mertlik det. 2010.

5450: Bohemia bor., České Středohoří, Církvice, vrch Trabice, 24. IV. 1983, 2 ex., T. Táborský leg., OM Most coll., J Mertlik det. 2010.

5450: Bohemia bor., Humenský vrch u Lovosic, 5. V. 2004, 1 ♀, P. Šrůta leg., OMPV Brandýs nad Labem coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2010).

5450: Bohemia bor., Terezín, lužní les mezi Ohří a silnicí do Č. Kopist, 27. III. 2009, 2 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5451: Bohemia bor., Trávčice, 18. IX. 1999, 1 ♂, Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5546: Bohemia bor., Chomutov env., 29. X. 1994, 2 ex., P. Krásenský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5548: Bohemia bor., Počerady, Jezeří vrch, cca 250 m, 11. VI. 2005, 1 ex., J. Lahoda leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; dtto, 1 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt det. et coll. (seznam Benedikt 2010).

5548: Bohemia bor., České Středohoří, vrch Milá, 17. V. 1977, 2 ex., Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5548: Bohemia bor., České Středohoří, Louny env., vrch Raná, 25. IV. 1979, 1 ex., L. Daněk leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.; IV. 1989, 1 ex., bez jména nálezce, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 10. IV. 1993, 1 ex., O. Odvárka leg. et coll., J. Mertlik det.; 6. V. 1992, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 18. XI. 1992, 3 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 10. IV. 1993, 2 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 22. III.- 25. V. 1993, 2 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 28. IV.- 25. V. 1993, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 25. V.- 15. VI. 1993, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 25. V.- 10. VII. 1993, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 17. X. 1993, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., T. Sitek det. 1994 (jako C. vestigialis), J. Mertlik rev. 2009; 2. IV. 1995, 1 ex., P. Krásenský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 10. V. 2004, 2 ex., V. Dongres leg. et coll., J. Mertlik det. 2011; 25. V. 2004, 1 ex., P. Kylies leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 16. III. 2001, Z. Švec leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005); 29. V. 2005, 1 ex., M. Bočan leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 2. VI. 2006, 2 ♀♀, B. Zbuzek leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010; 11. VI. 2005, 1 ex., J. Lahoda leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; [step 2], 20. VI. 2007, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 3. V. 2008, 1 ex., V. Šilha leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010; 21. IV. 2009, 1 ex., V. Dongres leg. et coll., J. Mertlik det. 2011.

5548: Bohemia bor., České Středohoří, Louny env., Raná - Oblík, 19. VII. 1980, K. Rébl leg., O. Odvárka coll., J. Mertlik det.; 5. VI. 1994, 1 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.; 23. V. 1996, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 9. VI.- 8. VII. 1997, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5548: Bohemia bor., Louny env., Oblík [Hoblík – Louny], 30. IV. 1961, 1 ex., bez jména nálezce, V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; 7. IV. 2009, 1 ex., L. Kašpar leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5548: Bohemia bor., Mnichov p. Louny, 9. IV. 2007, 1 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt det. et coll. (seznam Benedikt 2010).

5548: Bohemia bor., Srdov, 1. V. 2002, 3 ex., J. Velc leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005).

5549: Bohemia bor., České Středohoří, Hnojnice, Kamenná moře env., 31. V. 2005, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5549: Bohemia bor., Dřemčice, 20. IX. 1960, 1 ex., J. Marjanko leg., OM Most coll., J. Mertlik det. 2010.

5550: Bohemia bor., Písty, Pístecký les, 21. V. 1995, 1 ex., M. Jaroš leg. et coll., J. Mertlik det.

5550: Bohemia bor., Hazmburk (mt.), V. 1963, J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001).

5559: Bohemia bor., Levínská Olešnice (5559), 5. V. 1996, 1 ♂, B. Zbuzek leg., det. et coll. (jako C. vestigialis), J. Mertlik det. 2005.

5559: Bohemia or., Pecka, 26. V. 1980, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det.; 4. V. 2003, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det.

5644: Bohemia occ., Stráž nad Ohří, Himlštejn, horní okraj starého lomu, 9. V. 2009, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5646: Bohemia, Kadaň, Svatý kopeček [Kaaden, Heilige Berg], 20. VI. 1937, 1 ex., Prof. Bachmann leg., (jako C. rubripes), NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

5646: Kadaň env., Běšický vrch, 25. IV. 2009, 3 ex., P. Krásenský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5646: Bohemia bor., Přívlaky – Stroupeč (5646-47), 17. IV. 2007, 70 ex., oklep větví hrušní a dubů, J. Mertlik leg. et coll.

5647: Bohemia bor., Žatec env., Stroupeč, VI. 1957, 2 ex., J. Havelka leg., L. Ernest coll., J. Mertlik det.; 19. VII. 1975, 1 ex., J. Strejček leg., et det. 1975, OM Most coll., J. Mertlik rev.; 10. IV. 1985, 1 ex., O. Odvárka leg. et coll., J. Mertlik det.; 4. VI. 1994, 1 ♂, J. Prouza leg., J. Mertlik coll.; 4. VI. 1994, 1 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.; 22. IV. 1995, 6 ex., P. Krásenský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 5. III. 1990, 2 ex., M. Šanda leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 15. V. 1997, 4 ex., Morozinski leg. et coll., J. Mertlik det.; 1. V. 1998, 1 ex., J. Krošlák leg. et coll., J. Mertlik det.; 1. V. 2001, 2 ex., V. Týr leg. et coll., J. Mertlik det.; 21. IV. 2003, 3 ex., M. Šanda leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 26. IV. 2003, 2 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 12. IV. 2004, 1 ex., J. Pávek leg., V. Benedikt coll., J. Mertlik det. 2005; 15. IV. 2006, 2 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt det. et coll. (seznam Benedikt 2010); 6. III. 2007, 1 ex., V. Šilha leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5648: Bohemia bor., Údolí Hasiny u Lipence, 1999, 1 ex., sklepán z Crataegus, J. Novotný leg. (Novotný 2001).

5650: Bohemia bor., Vrbice, 16. IV. 2000, 1 ex., J. Velc leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005).

5652: Bohemia centr., Mělník (5653-53), bez data, 1 ex., Dr. J. Fleischer leg., L. Hromádka det. 1993 (jako C. vestigialis), NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5653: Bohemia centr., Vysoká u Mělníka (5653-121), PR Kokořínský důl, Komorsko – skalní lesostep ve východním cípu Komorska na hraně skal nad vodárnou, 1999, 1 ex., L. Beran leg., M. Honců det. (jako C. rufipes) (Honců 2006).

5747: Bohemia bor., Deštnice, Sádek, Sádecký vrch, lesostep, 11. IV. 2007, 4 ex., oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5750: Bohemia centr., Dřínov, PP Hradiště, 23. III. 2007, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5751: Bohemia centr., Kamenný Most, 22. V. 1991, 4 ex., J. Brádka leg., J. Bednář coll., J. Mertlik rev. 2008; 22. V. 1991, 1 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008.

5751: Bohemia centr., Nelahozeves, 26. V. 1989, 1 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008.

5751: Bohemia centr., Veltrusy (5751-52), 26. III. 1924, 1 ♂, bez jména sběratele, Dr. Pečírka coll. in NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; 13. V. 1992, 1 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008.

5751: Bohemia centr., Kralupy nad Vltavou, VI. 1928, 1 ex., L. Hromádka det. 1993 jako C. vestigialis, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; IV. 1934, 7 ex., bez jména nálezce, L. Hromádka det. 1993 jako C. vestigialis, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; V. 1934, 3 ex., bez jména nálezce, L. Hromádka det. 1993 jako C. vestigialis, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5753: Bohemia centr., Dvorce - Sojovice, Všetatská trať, 3. V. 1994, 3 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det. (jako C. vestigialis vestigialis), OMPV Brandýs nad Labem coll. (Zbuzek 1998).

5753: Bohemia centr., Neratovice, 6.- 10. IV. 2009, 2 ex., V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. 2009 (seznam Hanzlík 2009); 20.- 26. IV. 2009, 1 ex., V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. 2009 (seznam Hanzlík 2009); 2.- 5. VII. 2009, 1 ex., na UV zářivku, V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. 2009 (seznam Hanzlík 2009).

5753: Bohemia centr., Tišice, Písčina u Tišic (Loc: 50°15'56.165"N, 14°33'8.441"E), 20. V. 2010, 6 ex., oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.

5754: Bohemia centr., Stará Boleslav, Všetatská trať, 3. VI. 2008, 1 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek coll., J. Mertlik det. 2010.

5758: Bohemia centr., Chroustov, 12. V. 1994, 1 ex., V. Novák leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005).

5842: Bohemia occ., Loketský kraj [Glückselig 1842] (Lokay 1869) (jako C. rufipes).

5845: Bohemia bor., Lubenec, 1. VI. 2002, 1 ex., V. Týr leg. et coll., J. Mertlik det.

5849: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Lány (5849C24), V. 1980, 1 ex., oklep větví borovice (Rébl 2010); 24. V. 1988, 1 ex., oklep větví kvetoucího hlohu, (Rébl 2010); 30. V. 1992, 2 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010).

5849: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Lány (5849C25), 9. VI. 1987, 8 ex., oklep větví kvetoucího hlohu, (Rébl 2010); 20. V. 1990, 6 ex., oklep větví kvetoucího hlohu, (Rébl 2010); 21. V. 1995, 2 ex., oklep větví smrku (Rébl 2010).

5850: Bohemia centr., Kladno, 2. V. 1952, 2 ex., O. Voříšek leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.

5850: Bohemia centr., Vinařice, 26. IV. 2003, 1 ex., T. Růžička leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005).

5851: Bohemia centr., Kováry, 1. VI. 1952, 1 ex., Voříšek leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.

5851: Bohemia centr., Okoř, VI. 1950, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; V. 1951, 4 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

5851: Bohemia centr., Praha, Velké Přílepy – Hajnice, VI. 1956, 1 ex., J. Havelka leg. et det. (jako C. erichsoni), L. Ernest coll., J. Mertlik rev. 2010.

5851: Bohemia centr., Praha, Přední Kopanina, 27. IV. 1981, 1 ex., Sv. Bílý leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

5852: Bohemia centr., Horoměřice, IX. 1944, 1 ex., J. Havelka leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.

5852: Bohemia centr., Únětice, III. 1991, 1 ex., bez jména nálezce, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5852: Bohemia centr., Větrušice, VI. 1991, 1 ex., bez jména nálezce, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5852: Bohemia centr., Praha, Lysolaje, Housle, 14. V. 1999, 1 ex., O. Balvín leg., K. Hoffmannová coll., J. Mertlik det. 2002.

5852: Bohemia centr., Praha, Tiché údolí, V. 1984, 1 ex., bez jména nálezce, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5852: Bohemia centr., Praha, Tiché údolí, Slunečná stráň, V. 1971, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis).

5852: Bohemia centr., Roztoky u Prahy, V. 1989, 1 ex., bez jména nálezce, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); III. 1990, 2 ex., bez jména nálezce, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); VI. 1996, 1 ex., bez jména nálezce, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); IV. 1997, 1 ex., bez jména nálezce, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5852: Bohemia centr., Praha, Divoká Šárka, 26. III. 1939, 1 ex., Kočvara leg., coll. Havelka, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 2. V. 2003, 1 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll. (seznam Zbuzek 2005); 21. V. 2006, 1 ♂, B. Zbuzek leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010.

5852: Bohemia centr., Praha, Šárka, IX. 1909, 1 ex., coll. Procházka, L. Hromádka det. 1993 jako C. vestigialis, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5852: Bohemia centr., Praha, Šárecký potok, Vizerka, VI. 1987, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis).

5852: Bohemia centr., Praha, Baba, V. 1988, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis); IV. 1989, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis); 12. VI. 1989, 4 ♂♂, J. Strejček leg., J. Mertlik coll.; IV. 2000, 2 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis); IV. 2002, 2 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis).

5852: Bohemia centr., Řež, 27. XI. 1991, 1 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008.

5852: Bohemia centr., Praha, Podbabské skály, V. 1987, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis); 5. V. 1989, 1 ♂, J. Strejček leg., J. Mertlik coll.; VI. 1989, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis); IV. 2000, 2 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis); IV. 2001, 3 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis); V. 2001, 20 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis); VI. 2001, 3 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis); IV. 2002, 2 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis); V. 2002, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis).

5852: Bohemia centr., Praha, Podhoří, severní část, V. 1971, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis); V. 1999, 5 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis).

5852: Bohemia centr., Praha, Podhoří, jižní část, V. 2000, 2 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis).

5852: Bohemia centr., Praha, Bubeneč, rez. vrch Pecka (5852c), 25. V. 1997, 1 ♂, J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det.; VI. 1997, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis); V. 1998, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis).

5852: Bohemia centr., Praha, Sedlec, 3. V. 1944, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; 10. V. 1988, 1 ♂, P. Číla leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2010).

5852: Bohemia centr., Praha, Suchdol, Sedlecké skalky, V. 1973, 2 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis); IV. 1974, 3 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis); 4. V. 1989, 3 ♂♂, J. Strejček leg., J. Mertlik coll. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis); VI. 1989, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis); V. 2002, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis); X. 2002, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis).

5852: Bohemia centr., Praha, Suchdol, 10. IV. 2000, 2 ex., O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5852: Bohemia centr., Praha, Salabka, V. 2002, 3 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis).

5852: Bohemia centr., Praha, Zámky, 31. V. 1982, 2 ♂♂, J. Strejček leg., J. Mertlik coll.

5852: Bohemia centr., Praha, Bohnice, 30. V. 1939, 2 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

5852: Bohemia centr., Praha, Bohnice, Zámky, severně od Čimického potoka, III. 1980, 2 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis); V. 1980, 2 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis); V. 1999, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis); IV. 2000, 3 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis).

5852: Bohemia centr., Praha, Bohnické údolí, V. 1980, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis).

5852: Bohemia centr., Praha, Čimické údolí, IV. 1974, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis).

5852: Bohemia centr., Praha, Trója, 1. V. 1935, 1 ex., bez jména nálezce, MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003 (jako C. rufipes, Jagemann det.); 25. II. 1940, 1 ex., V. Hyka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; 20. V. 2004, 3 ♂♂, 3 ♀♀, B. Zbuzek leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010; IV. 2007, 3 ex., L. Ernest leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5852: Bohemia centr., Praha, Trója-Sklenářka, V. 1987, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis); V. 1998, 2 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis); V. 2002, 5 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis); X. 2002, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis).

5852: Bohemia centr., Praha, Trója, Bohnická terasa, III. 1998, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis).

5852: Bohemia centr., Praha, Libeň, Bílá skála, V. 1998, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis).

5852: Bohemia centr., Praha, Libeň, Jablonka, V. 1976, 3 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis); III. 1992, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis); V. 1992, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis).

5854: Bohemia centr., Únětice u Prahy, VII. 1976, 1 ex., L. Ernest leg. et coll., S. Laibner det. (jako C. rufipes), J. Mertlik det. 2010; 13.- 20. V. 2007, 2 ♂♂, 1 ♀, J. Háva leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2010); 10.- 13. IV. 2008, 3 ♀♀, J. Háva leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2010).

5854: Bohemia centr., Čelákovice, V. 1936, 1 ex., L. Niedl leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

5856: Bohemia centr., Nymburk, 21. IV. 1999, 1 ex., JUDr. L. Daněk leg., J. Mertlik det. et coll.; 1. VI. 2007, 1 ex., L. Daněk leg., L. Roudný coll., S. Laibner det. 2008 (jako C. vestigialis), J. Mertlik det. 2010.

5857: Bohemia centr., Polabí, vrch Báně, VI. 1984, 1 ex., L. Ernest leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5857: Bohemia centr., Choťovice, Žehuňská obora, 29. V. 1998, 1 ex., J. Matějíček leg. et coll., J. Mertlik det.; 13. VI. 2009, 1 ex., L. Roudný leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5858: Bohemia or., Převýšov, 28. V. 1994, 2 ex., J. Krátký leg., coll. et det.

5860: Bohemia or., Praskačka, pískovna u železniční trati (Loc: 50°10'43.327"N, 15°44'41.847"E), 23. V. 2010, 6 ex., oklep větví hlohu, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Hradec Králové, Březhrad, štěrkoviště u železniční trati (Loc: 50°10'23.562"N, 15°47'35.142"E), 15. V. 2010, 2 ex., oklep větví hlohu, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Hradec Králové, Březhrad (Loc: 50°10'18.534"N, 15°47'43.679"E), 8. VI. 2009, 1 ex., oklep větví dubu, J. Mertlik leg. et coll.; (Loc: 50°10'19.283"N, 15°47'40.692"E), 3. IV. 2010, 2 ex., v písku, J. Mertlik leg. et coll.; (Loc: 50°10'18.206"N, 15°47'39.502"E), 2. V. 2010, 1 ex., oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.; 15. V. 2010, 3 ex., oklep větví dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5949: Bohemia centr., Branov, 9. VI. 1987, 1 ♂, P. Pouznar leg., J. Mertlik coll.

5949: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Lány (5949A4): 9. V. 1986, 1 ex., oklep větví smrku (Rébl 2010); 24. II. 1990, 1 ex., pod kůrou stojícího javoru (Rébl 2010); 12. V. 1993, 8 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 10. IV. 1994, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni (Rébl 2010); 23. V. 1999, 2 ex., oklep větví kvetoucího hlohu, 1. IV. 2001, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni (Rébl 2010); 6. V. 2007, ve feromonovém lapači na kůrovce (Rébl 2010).

5949: Bohemia centr., Klíčava, 8. VI. 1923, 1 ex., Dr. Klička leg., L. Hromádka det. 1993 jako C. vestigialis, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5949: Bohemia centr., Křivoklát, 21. VI. 1965, 1 ex., J. Kačer leg., S. Laibner det. 1974, OM Most coll., J. Mertlik det. 2010.

5949: Bohemia centr., Žloukovice, 1897, 1 ex., coll. Brýdl., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; 10. VI. 1973, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., T. Sitek det. 1994 (jako C. vestigialis), J. Mertlik rev. 2009; 19.- 23. X. 1992, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 11.- 14. V. 1993, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., T. Sitek det. 1995 (jako C. vestigialis), J. Mertlik rev. 2009.

5950: Bohemia centr., Nižbor, 1955, 1 ex., Fára leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; V. 1965, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); 26. V. 1984, Odvárka leg. et coll., J. Mertlik det.

5951: Bohemia centr., Praha, Kalvárie v Motole, VI. 2001, 1 ex., 1992, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis).

5951: Bohemia centr., Praha, Radotínské údolí, levobřežní svahy nad Špačkovým mlýnem, V. 1977, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis).

5951: Bohemia centr., Praha, Ďivoká Šárka, Dívčí skok, I. 1998, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis).

5951: Bohemia centr., Praha, Ďivoká Šárka, Kozákova skála, IV. 1993, 8 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis).

5951: Bohemia centr., Praha, Ďivoká Šárka, Nebušická skála, V. 1987, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis); IV. 1998, 5 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis).

5952: Bohemia centr., Praha, Hodkovičky, 1. VII. 1952, 2 ex., M. Reška leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.

5952: Bohemia centr., Praha, Chuchel, bez data, 2 ex., Zeman leg., L. Hromádka det. 1993 jako C. vestigialis, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 1912, Zeman leg., J. Roubal coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

5952: Bohemia centr., Praha, Doly, Velká Chuchle, lom Přídolí, V. 1996, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis).

5952: Bohemia centr, Praha, Lochkovický profil, vršek-homolka u Radotínské cementárny, V. 1995, 1 ex., 1992, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis); VI. 1995, 4 ex., 1992, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis).

5952: Bohemia centr, Praha, Lochkovický profil, návrší k lomu, VI. 1995, 1 ex., 1992, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis).

5952: Bohemia centr., Praha, Barrandovské skály, IV.-V. 1971, 3 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis); IV. 1981, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis).

5952: Bohemia centr., Praha, Truhlářka-Bulovka, 2. V. 1989, 1 ex., I. Kovář leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

5952: Bohemia centr., Košíře, 17. V. 1949, 1 ex., J. Picka leg., MVČ coll., J. Mertlik det. 2006.

5952: Bohemia centr., Praha, Motol, 8. V. 1938, 3 ex., bez jména nálezce, V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

5952: Bohemia centr., Praha, Bělehradská u Botiče, 4. XII. 2008, 1 ♀, P. Včelička leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2010).

5952: Bohemia centr., Praha, Krč, Botič, 25. III. 1953, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

5952: Bohemia centr., Bráník, Lhotka, 19. V. 1905, V. Zeman leg. et det. (jako C. erichsoni), NM Praha coll. (Zeman 1908), L. Hromádka det. 1993 (jako C. vestigialis), J. Mertlik det. 2009.

5952: Bohemia centr., Praha, Kunratické skalky, VII. 1987, 1 ex., 1992, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis).

5953: Bohemia centr., Praha, háj Xaverovský, V. 1997, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis); IV. 1999, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis); V. 2002, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005) (jako C. vestigialis).

5954: Bohemia centr., Klánovice, bez data (Havelka 1948, rukopis Havelka-Brouci Polabí).

5955: Bohemia centr., Vrbčany, Velká Stráž, 25. IV. 2009, 1 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek coll., J. Mertlik det. 2010.

5955: Bohemia centr., rez. Chroustov, 14. VI, 1992, 1 ex., L. Daněk leg., L. Hromádka det. 1993 (jako C. vestigialis), NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; [Stráň u Chroustova], 12. V. 1994, 1 ex., V. Novák leg., Z. Zbuzek det. (jako C. vestigialis vestigialis), OMPV Brandýs nad Labem coll. (Zbuzek 1998); [Chroustov u Radimi], V. 2000, 3 ex., Ernest leg. et coll., J. Mertlik det. 1994 (jako C. vestigialis), J. Mertlik rev. 2010; V. 2001, 1 ex., Ernest leg. et coll., J. Mertlik det.; 8. V. 2003, 1 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 7. V. 2009, 1 ex., L. Daněk leg., L. Roudný coll., S. Laibner det. 2008 (jako C. vestigialis), J. Mertlik det. 2010.

5956: Bohemia centr., Radim, 6. VI. 2004, 3 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

5957: Bohemia centr., Kolín env., Polepy, 31. III. 1996, 1 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.

6048: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Branov, rez. Velká Pleš, 28. IV. 1983, 1 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik coll.; 13. VI. 1984, 1 ex., Sv. Bílý et J. Jelínek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; 27. X. 1998, 4 ex., pod kůrou kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6048: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Karlova Ves, rez. Týřov, 18. X. 1997, 1 ♂, pod kůrou kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6048: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Karlova Ves, Týřovické skály, vyhlídka, 26. X. 1998, 1 ex., v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6048: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Vápenný Vrch, 9. V. 2003, 3 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008.

6048: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Karlova Ves (6048B8), VI. 1980, 2 ex., oklep větví dubu (Rébl 2010); 7. VI. 1987, 1 ex., oklep větví habru (Rébl 2010); 27. VI. 1987, 1 ex., oklep větví habru (Rébl 2010); 17. V. 1989, 14 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 6. V. 1990, 2 ex., oklep větví dubu (Rébl 2010); 15. V. 1992, 4 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 24. V. 1992, 2 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 1. V. 2002, 6 ex., oklep větví dubu (Rébl 2010).

6048: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Karlova Ves (6048B9), 13. V. 1986, 2 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010).

6048: Bohemia centr., Skryje, VI. 1974, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001).

6048: Bohemia centr., Skryje – II, 18. V. 1974, 1 ex., Sv. Bílý leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

6049: Bohemia centr., Branov, VI. 1987, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001).

6049: Bohemia centr., Karlova Ves, VI. 1987, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001).

6049: Bohemia centr., Nová Huť (6049-50), bez data, 2 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; bez data, 1 ex., Dr. Lokay leg., L. Hromádka det. 1993 (jako C. vestigialis), NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6050: Bohemia centr., Beroun, V. 1968, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001). 

6050: Bohemia centr., Český kras, Beroun env., lom Kosov, 30. V. 2002, 1 ex., P. Vonička leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

6050: Bohemia centr., Srbsko, III. 1954, 1 ex., A. Olexa leg., MVČ coll., J. Mertlik det. 2006; X. 1976, 1 ex., bez jména nálezce, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 23. X. 1976, 1 ex., T. Scholz leg., B. Zbuzek det. et coll. (seznam Zbuzek 2005); 31. V. 2002, 1 ex., P. Špryňar leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005).

6050: Bohemia centr., Srbsko, Koda, bez data, 31 ex., [Excursio Musaei], Doc. J. Obenberger leg., L. Hromádka det. 1993 (jako C. vestigialis), NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 2. VI. 1957, 1 ex., A. Hoffer leg., L. Hromádka det. 1993 (jako C. vestigialis), NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 10. IV. 1960, 2 ex., J. Komárek leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.; 26. V. 1993, 1 ♀, oklep větví dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 2. VI. 2002, 1 ex., P. Špryňar leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005).

6051: Bohemia centr., Karlštejn [Karlův Týn], 27. V. 1910, 1 ex., bez jména sběratele, Dr. Pečírka coll. in NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; bez data, 3 ex., Čepelák leg., coll. Hlisnikovský, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; 13. IV. 1936, 1 ex., B. Štícha leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.; 31. V. 2002, 1 ex., M. Zúber leg. et coll. (seznam Zúber 2008).

6051: Bohemia centr., CHKO Český Kras, Karlštejn, nad kempem, 15. V. 2004, 1 ex., A. Šíma leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

6051: Bohemia centr., CHKO Český Kras, Karlík, PP Krásná stráň, 4. IV. 2004, 2 ex., A. Šíma leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

6052: Bohemia centr., Radotín, 20. V. 1907, 1 ex., col. Holík, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; 26. V. 1907, 1 ex., s dubu, L. Hromádka det. 1993 (jako C. vestigialis), NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 1. I. 1999, 1 ex., Kovařík leg., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

6052: Bohemia centr., Praha, Závist, bez data nálezu, 1 ex., Čepelák leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; bez data, 1 ex., J. Obenberger leg., Jagemann coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009; 28. V. 1908, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; 4. V. 1939, 1 ex., J. Baumert leg., NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

6052: Bohemia centr., Praha, Zbraslav, 19. V. 1946, 1 ex., A. Olexa leg., MVČ coll., J. Mertlik det. 2006; V. 1954, 1 ex., A. Olexa leg., MVČ coll., J. Mertlik det. 2006; 2. II. 2002, 1 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll. (seznam Zbuzek 2005).

6052: Bohemia centr., Závist, bez data, 1 ex., Dr. Lokay coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; bez data, 1 ex., Čepelák leg., coll. Hlisnikovský, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; bez data, 1 ex., bez jména nálezce, L. Hromádka det. 1993 jako C. vestigialis, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 1906, 1 ex., V. Smetana leg., L. Hromádka det. 1993 jako C. vestigialis, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; V. 1908, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; 16. V. 1909, 1 ex., bez jména nálezce, L. Hromádka det. 1993 jako C. vestigialis, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 1929, 1 ex., Syrovátka leg., L. Hromádka det. 1993 jako C. vestigialis, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6052: Bohemia centr., Zbraslav – Točná, Šance env., 14. IV. 2005, 14 ex., zalezlí v kůře kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.

6052: Bohemia centr., Vrané nad Vltavou, bez data, 1 ex., Krása leg., K. Mikvas coll. in VM Česká Lípa coll., J. Mertlik rev. 2010; 16. V. 1909, 1 ex., C. Mazura leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.; 16. V. 1953, 1 ex., J. Komárek leg.

6052: Bohemia centr., Vrané nad Vltavou env., vrch Homole, 30. IV. 1999, 20 ex., oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.; 19. X. 2004, 2 ex., zalezlí pod odchlípnutou kůrou stojících kmenů dubů, 1 larva, v zemi pod keříkem vřesu, J. Mertlik leg. et coll.

6154: Bohemia centr., Pyšely, 26. II. 1926, 1 ex., Zeman coll. in NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

6057: Bohemia centr., Kutná Hora – Kaňk, 11. XI. 1994, 1 ex., P. Viktora leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

6057: Bohemia centr., Starý Kolín env., západní okraj borového háje jižně od obce, 14. IV. 2008, 3 ex., na písčité půdě pod vrstvou napadaného jehličí, J. Mertlik leg. et coll.

6058: Bohemia centr., N Čáslav, Žehušice – obora, 30. X. 2002, 1 ex., L. Mazal leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

6146: Bohemia centr., Druztová, Věžka, 6. V. 1995, 1 ex., V. Benedikt leg., det. et coll. (seznam Benedikt 2010).

6147: Bohemia occ., Kamenec p. Radnice (6147b), 25. V. 2005, 1 ex., V. Dongres leg. et coll., J. Mertlik det. 2011; 28. VI. 2008, 1 ex., V. Dongres leg. et coll., J. Mertlik det. 2011.

6151: Bohemia centr., Čisovice u Prahy, V. 1994, 1 ex., bez jména nálezce, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

6152: Bohemia centr., Davle, 7. VII. ?rok, 1 ex., Zemal leg., L. Hromádka det. 1993 jako (C. vestigialis), NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6152: Bohemia centr., Libřice, V. 1954, 2 ex., bez jména sběratele, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010

6153: Bohemia centr., Kamenice p. Vlkavou, 29. IV. 1926, 1 ex., bez jména nálezce, L. Hromádka det. 1993 (jako C. vestigialis), NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6245: Bohemia occ., Plzeň, Radčice, 15. V. 1956, 1 ex., J. Suchý leg., V. Benedikt det. et coll. (seznam Benedikt 2010); I. 1983, Doležal leg., J. Mertlik coll.

6245: Bohemia occ., Dolní Vlkýš, Komberk, 22. IV. 2006, S. Benedikt leg., V. Benedikt det. et coll. (seznam Benedikt 2010).

6246: Bohemia occ., Plzeň env., Sytná (6246?), 10. IV. 1995, 1 ex., J. Krošlák leg. et coll., J. Mertlik det.

6246: Bohemia occ., Plzeň, V. 1916, 1 ex., A. Růžička leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.

6249: Bohemia centr., Jince, V. 1922, 2 ex., Pfeffer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

6250: Bohemia centr., Příbram, Květná, 29. V. 1913, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

6250: Bohemia centr., Příbram (?6250), 1913, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

6251: Bohemia occ., Dam Slapy, Županovice vill. env., cca 310m, 22. IV. 2006, 2 ex., J. Lahoda leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

6252: Bohemia centr., Hrazany env., 27. V. 2008, 1 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

6252: Bohemia centr., Albertovy skály (6252c), 25.- 30. V. 2005, J. Plecháč leg. et coll. (Trmal 2008, jako C. vestigialis vestigialis Er.).

6351: Bohemia centr., Kamýk nad Vltavou (6351c), 30. V. 1992, 1 ex., S. Urban leg. et coll. (Trmal 2008, jako C. vestigialis vestigialis Er.).

6351: Bohemia centr., Luhy p. Kamýk nad Vltavou, 2. V. 1992, 1 ex., V. Benedikt leg., det. et coll. (seznam Benedikt 2010).

6351: Bohemia centr., Sedlčany, Roviště, 21. IV. 2000, 5 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det.

6351: Bohemia centr., Lichovy (Sedlčany), V. 1992, 1 ex., bez jména nálezce, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

6351: Bohemia centr., Příbram, Velká, 2. V. 2002, 7 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

6351: Bohemia centr., Obory (Jindrov), 12. IV. 2001, 2 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det.

6351: Bohemia centr., Přední Chlum 6351c), 23. V. 2008, 1 ex., Ant. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

6351: Bohemia centr., Cholínská (6351a), 27. IV. 2008, 1 ex., S. Urban leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

6351: Bohemia centr., Chramosty (6351b), 23. V. 2008, 1 ex., S. Urban leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

6352: Bohemia centr., Dublovice (6352a), 29. IV. 1999, 1 ex., S. Urban leg. et coll. (Trmal 2008, jako C. vestigialis vestigialis Er.).

6352: Bohemia centr., Sedlčany, 9. V. 2001, 1 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det.; 7. IV. 2007, 1 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 31. V. 2007, 1 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

6352: Bohemia centr., Nalžovice, 21. IV. 2004, 2 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det.

6452: Bohemia centr., Skoupý (6452a), 13. V. 1999, 1 ex., S. Urban leg. et coll. (Trmal 2008, jako C. vestigialis vestigialis Er.).

6452: Bohemia centr., Týnčany, 2. V. 2000, 1 ex., S. Urban leg. et coll., O. Odvárka det. (Trmal 2008, jako C. vestigialis vestigialis Er.); 17. VI. 2001, 1 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det.; 10. V. 2002, 1 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2003 (Trmal 2008, jako C. vestigialis vestigialis Er.).

6553: Bohemia mer., Tábor (6553-54), bez data nálezu, 1 ex., Fára leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

6650: Bohemia mer, Písek, 1907, 1 ex., Rambousek leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.

6747: Bohemia occ., Sušice, VI. 2006, 2 ex., V. Sommer leg. et coll., A. Sieber det.

6747: Bohemia occ., Sušice env., Čimice, 10. V. 2003, 2 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6747: Bohemia occ., NE-Sušice, [limestone quarry near main rd.], 470-520 m, 7. VI. 2004, 2 ex., Z. Kejval coll., J. Mertlik det. 2008.

6747: Bohemia occ., Čepice (Čepičná), 10. VI. 2006, 1 ex., P. Kresl leg., A. Sieber det. et coll.

6747: Bohemia occ., Rabí, VIII. 2006, 2 ex., V. Sommer leg. et coll., A. Sieber det.

6845: Bohemia occ., Železná Ruda [Český Eisenstein], Šeda leg. (Lokaj 1869) (jako C. rufipes).

7152: Bohemia mer., Kamenný Újezd env., Pozděraz, 10. V. 1905, 17 ex., bez jména sběratele, Dr. Pečírka coll. in NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

Bohemia centr., Praha-Podhůří, V. 1968, 1 ex., Žirovnický leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.; V. 1962, 1 ex., MVČ HK coll.

Bohemia centr., Praha, 1939, 1 ex., V. Hyka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

Bohemia centr., u Prahy hojný, Lokaj leg. (Lokaj 1869) (jako C. rufipes).

Bohemia, Minice (které?), 10. VI. 1985, 1 ex., Hájek leg., L. Hromádka det. 1993 (jako C. vestigialis), NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; V. 1931, 1 ex., bez jména nálezce, L. Hromádka det. 1993 (jako C. vestigialis), NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

Bohemia centr., Berounsko, bez data (Laibner 2000)(jako C. vestigialis).

Bohemia bor., Žatecká tabule, bez data (Laibner 2000)(jako C. vestigialis).

Bohemia centr., Pražská kotlina, bez data (Laibner 2000)(jako C. vestigialis).

Bohemia centr., Nymburská kotlina, bez data (Laibner 2000)(jako C. vestigialis).

Bohemia centr., okolí Prahy, IV. 1943, 2 ex., Pfeffer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010

 

ČESKÁ REPUBLIKA (Moravia):

6167: Moravia bor., Vitošov - lom, 9. V. 2010, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; nad lomem, 15. V. 2010, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

6368: Moravia bor., Náměšť na Hané, 1942, 1 ex., Dr. Kameníček leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.

6369: Moravia bor., Olomouc [Olmütz (Klug)], bez data (jako C. rufipes Goeze) (Reitter 1870).

6465: Moravia mer., Svitávka – Souček, bez data, 2 ex., J. Volák leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.

6565: Moravia mer., Skalice nad Svitavou, rez. Lebeďák, 27. IV. 2006, 1 ex., oklep větví kmenu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6565: Moravia mer., Boskovice env., Pilské údolí, 27. IV. 2006, 2 ex., oklep větví kmenů borovic, J. Mertlik leg. et coll.

6568: Moravia bor., Prostějov [Prossnitz], bez data, 1 ex., Zoufal coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009; bez data, 1 ex., bez jména nálezce, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); bez data, 1 ex., Ing. Kouřil leg., B. Zbuzek det. et coll. (seznam Zbuzek 2005).

6664: Moravia mer., Tišnov, 22. IV. 2001, 1 ex., Třešňák leg. et coll., J. Mertlik det.

6665: Moravia mer., Adamov env., Jelení skok, 24. IV. 2001, 3 ex., pod kůrou kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.; 25. X. 2006, 3 ex., pod uvolněnou kůrou suchých větví dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6666: Moravia mer., Adamov env., Josefovské údolí, 24. IV. 2001, 2 ex., pod kůrou kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.

6668: Moravia mer., Ivanovice na Hané, bez data, 1 ex., Palásek leg., J. Fiala coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2009.

6764: Moravia mer., Veverská Bítýška env., rezervace Výří skály, 22. IV. 2003, 1 ♂, aktivní na stéblu traviny, J. Mertlik leg. et coll.

6764: Moravia mer., Veverská Bítýška env., rez, Břenčák, 17. X. 2005, 5 ex., pod kůrou kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6764: Moravia mer., Veverská Bítýška env., obora, 30. IX. 2001, 1 ♀, v dutině kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6765: Moravia mer., Brno [Brünn (Müller)] (67-6865), bez data (jako C. rufipes Goeze) (Reitter 1870).

6765: Moravia mer., Brno, Řečkovice, 1994 (seznam Schles 2007).

6765: Moravia mer., Brno, Mokrá hora, 1994, 2005 (seznam Schles 2007).

6765: Moravia mer., Brno, Útěchov, 2003, 2004 (seznam Schles 2007).

6765: Moravia mer., Brno, Medlánky, 2005 (seznam Schles 2007).

6765: Moravia mer., Brno, Jehnice, 2007 (seznam Schles 2007).

6766: Moravia mer., Adamov env., Ronov, Malužín, 2. XI. 2000, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6863: Moravia mer., Mohelno, step, 25. V. 2005, 1 ex., V. Kubáň leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

6863: Moravia mer., Lhánice, 16. IV. 2005, 1 ♂, B. Zbuzek leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010.

6863: Moravia mer., Lhánice, Velká skála, 8. V. 2008, 1 ♂, B. Zbuzek leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010.

6863: Moravia mer., Lhánice pr. Mohelno, NR. Mohelnička, 13. IV. 2003, 1 ex., J. Krátký leg., J. Mertlik coll.

6863: Moravia mer., Oslavany, údolí Oslavy, jihozápadní svah vrchu Kocoury, 29. IX. 2008, 6 ex., pod kůrou borovic a dubů, J. Mertlik leg. et coll

6865: Moravia mer., Střelice, bez data, 1 ex., Mazura leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.

6870: Moravia mer., Chřiby, Břestek env., Břestecká skalka, 18. V. 2004, 1 ex., oklep větve borovice (vyskočil mi ze smrtičky a uletěl), J. Mertlik observ.

6962: Moravia mer., Tavíkovice env., údolí řeky Rokytná, 14. III. 2007, 2 ex., pod kůrou kmene Quercus, J. Mertlik leg. et coll.; 15. IV. 2007, 3 ex., oklep větví, J. Krátký leg., J. Mertlik coll.

6963: Moravia mer., Moravský Krumlov env., údolí řeky Rokytná, skalní lesostep, 9. III. 2007, 3 ex., pod kůrou kmene Quercus, J. Mertlik leg. et coll.

7065: Moravia mer., Strachotín, 10. V. 1985, 1 ♂, Hanzlík leg., J. Mertlik coll.

7065: Moravia mer., Pouzdřany env., VI. 1952, 2 ex., Pfeffer coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; V. 1959, 1 ex., bez jména nálezce, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 14. V. 2004, 1 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 15. V. 2004, 1 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 18. V. 2004, 1 ♀, J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7067: Moravia mer., Kobylí, 2. VII. 1940, 1 ex., J. Baumert leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

7067: Moravia mer., Čejč, 10. IV. 1982, 1 ex., A. Sieber. leg. et coll., S. Laibner det. (jako C. vestigialis).

7161: Moravia mer., Podmolí env, údolí řeky Dyje, Nový Hrádek, 28. III. 2007, 1 ex., pod kůrou kmene Quercus, J. Mertlik leg. et coll.

7161: Moravia mer., Podmolí env, údolí řeky Dyje, Kozí hřbet - Šobes, 2. IV. 2007, 3 ex., pod kůrou kmene Quercus, J. Mertlik leg. et coll.

7161: Moravia mer., Podyjí, Šobes, 16. IV. 1993, 1 ex., V. Švihla leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; 16. VI. 1994, 3 ex., S. Bílý leg., NM Praha coll., J. Pavlíček det. (C. vestigialis vestigialis), J. Mertlik det. 2010; 12. V. 1994, 5 ex., Sv. Bílý leg., NM Praha coll., J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010; 8. V. 2002, 2 ex., Sv. Bílý leg., NM Praha coll., J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010.

7161: Moravia mer., NP Podyjí, Hargegg, 10. V. 1994, 1 ex., V. Švihla leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

7161: Moravia mer., Podmolí – Šobes, V. 1993, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); II. 1995, 12 ex., M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 2. V. 1998, 1 ex., M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 28. V. 1998, 1 ex., Švihla leg., NM Praha coll. J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

7161: Moravia mer., Znojmo, Mašovice, 26. V. 2001, 1 ex., A. Holub leg., et coll., F. Houška det. (jako C. vestigialis)(seznam Houška 2008).

7162: Moravia mer., Znojmo env., bez data, 1 ex., coll. Kelemen, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

7162: Moravia mer., Znojmo, Havraníky, 5. V. 2006, 1 ex., Z. Černý leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2006).

7162: Moravia mer., Znojmo, Havraníky, Havranické vřesoviště, 7. V. 2006, 1 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det. 2006; 8. V. 2006, 2 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

7162: Moravia mer., Znojmo, Hradiště, 14. V. 1993, 1 ex., S. Bílý leg., NM Praha coll., J. Pavlíček det. (C. vestigialis vestigialis), J. Mertlik det. 2010; 15. IV. 1993, 4 ex., V. Švihla leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; 18. V. 1996, 1 ♂, T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det.; 25. III. 2003, 1 ♂, Z. Kraus leg.et coll., J. Mertlik det. 2005.

7162: Moravia mer., Popice, 21. IV. 2007, 1 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

7165: Moravia mer., Mikulov, 10. V. 1983, 1 ♂, E. Kučera leg., J. Mertlik coll. (Vávra 1996).

7165: Moravia mer., Klentnice, 20. V. 2004, 1 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7165: Moravia mer., Pavlovské vrchy (Pavlíček 1987, Vávra 1996); 23. V. 1936, 1 ex., O. Kodym leg., coll. Hlisnikovský, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; VI. 1963, 1 ex., J. Havelka leg., Ernest coll., J. Mertlik det.

7165: Moravia mer., Pavlovské vrchy, Pálava, bez data, 1 ex., Dr. J. Fleischer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; VII. 1984, 1 ex., bez jména nálezce, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

7166: Moravia mer., Milovice env., NR Milovická stráň, 2. IV. 2003, 1 ex., J. Krátký leg., J. Mertlik coll.

7166: Moravia mer., Bulhary, bez data, J. Jelínek coll. (Vávra 1996); 19. IX. 2005, 1 ♂, 1 ♀, B. Zbuzek leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010.

7166: Moravia mer., Lednice, bez data, 1 ex., J. Kovařík leg., V. Vyhnálek coll., J. Mertlik det.; V. 1990, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); 10. V. 2006, 1 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

7266: Moravia mer., Valtice, V. 1988, 1 ex., bez jména nálezce, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 12. V. 1989, 2 ex., bez jména nálezce, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 18. VI. 2003, 1 ex., v letu, R. Szopa leg. et coll., T. Sitek det. (jako C. vestigialis) (seznam Szopa 2006).

7266: Moravia mer., Lednice-Randesvous, 16. V. 1994, 2 ex., Sv. Bílý leg., NM Praha coll., J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010.

7266: Moravia mer., Valtice, Boří les [forest], 6. VI. 2004, Z. Malinka leg. et coll. T. Sitek det. 2004 (seznam Malinka 2010).

7267: Moravia mer., Břeclav, Poštorná env., 29. XI. 2000, 7 ex., na dubu, R. Szopa leg. et coll., T. Sitek det. (jako C. vestigialis) (seznam Szopa 2006); 24. VI. 2001, 3 ex., na dubu, R. Szopa leg., det. et coll. (jako C. vestigialis) (seznam Szopa 2006); 3. V. 2004, 1 ♀, J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 1. V. 2009, 1 ex., V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. 2009 (seznam Hanzlík 2009).

7267: Moravia mer., Břeclav env., Boří les, 16. V. 1997, 1 ex., J. Simandl leg. et coll., J. Mertlik det.

7267: Moravia mer., Břeclav env., Pohansko, 13. III. 2000, 1 ex., L. Mazal leg. et coll., J. Mertlik det.; 15. V. 2004, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 18. VI. 2002, 1 ex., P. Jelínek leg., J. Mertlik coll.

Moravia bor., Opavská kotlina, bez data (Laibner 2000) (jako C. vestigialis).
Morava mer., Dyje, bez data, 1 ex., MUDr. Fleischer leg., L. Hromádka det. 1993 (jako C. vestigialis), NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.
Moravia mer., Dyjskosvratecký úval, bez data (Laibner 2000)(jako C. vestigialis).
Moravia mer., Dolnomoravský úval, bez data (Laibner 2000)(jako C. vestigialis).

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA:

7090: Slovakia or., Spišské Vlachy, 7.- 9. VII. 1993, 1 ex., Jászay leg., J. Mertlik det. (seznam coll. ŠM Bardejov).

7174: Slovakia occ., Trenčín [Trencsén], bez data (Kuthy 1897) (jako C. rufipes).

7175: Slovakia occ., Trenčín, Omšenie (7175 A), 3. XI. 2007, 1 ex., M. Mantič leg. et coll., T. Sitek det. (jako C. vestigialis).

7175: Slovakia occ., Motešice, 23. VI. 1931, 1 ex., borovice, J. Roubal leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

7175: Slovakia occ., Strážovské vrchy, Timoradza (7175c), 13. VI. 2007, L. Vidlička leg., O. Šauša det. et coll.; 30. VI. 2007, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.

7197: Slovakia or., Strážské [Env. de Strážské], 1937, 2 ex., O. Kodym leg., coll. Hlisnikovský, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

7197: Slovakia or., Zemplínská šírava, les (7197?), 14. V. 1968, 2 ex., O. Ptáček leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.

7276: Slovakia occ., Strážovské vrchy Mts., Hradištnica (7276c), 1993-2003, 1 ex., V. Franc leg. et det. 2004 (jako C. vestigialis vestigialis) (Franc 2004).

7276: Slovakia occ., Strážovské vrchy Mts., Stredná dolina (7276c), 1993-2002, 1 ex., V. Franc leg. et det. (jako C. vestigialis vestigialis) (Franc 2004).

7280: Slovakia centr., Banská Bystrica, bez data, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; bez data, 1 ex., J. Čejka leg., J. Roubal det. (jako C. rufipes)(Roubal 1936), J. Mertlik rev. 2009; 11. VII. 1919, 2 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; 1. V. 1923, 3 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

7280: Slovakia centr., Banská Bystrica, nad Radvaňou, bez data (Roubal 1927); [nečitelný údaj: ?Sruková], 6. IV. 1926, 3 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

7286: Slovakia or., Revúca, Muráň, Poludnica (7286 A), 26. V. 2004, 1 ex., M. Mantič leg. et coll., T. Sitek det. (jako C. vestigialis).

7373: Slovakia occ., Nové Mesto nad Váhom, Lúka (7373 A), 25. V. 2004, 2 ex., M. Mantič leg. et coll., T. Sitek det. (jako C. vestigialis).

7380: Slovakia centr., Badín, 1. XI. 1998, 1 ex., L. Mazal leg. et coll., J. Mertlik det.

7475: Slovakia occ., Tríbeč, Hrdovická NPR (7475c), 18. IV. 2000, 1 ex., J. Cunev leg. et coll., O. Šauša det.; 2. VI. 2000, 1 ex., J. Cunev leg. et coll., O. Šauša det.

7478: Slovakia centr., Štiavnické vrchy, Hliník nad Hronom (7478d), 5. IV. 2008, 1 ex., M. Machálik leg. et det., O. Šauša det.

7480: Slovakia centr., Budča, 7. IV. 1984, 2 ex., V. Franc leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.

7480: Slovakia centr., Hronská Breznica, J. Roubal leg. et det. (jako C. erichsoni Buyss.) (Roubal 1936).

7480: Slovakia centr., Kremnické vrchy, Hronská Dúbrava env., Boky, 31. V. 1987, 2 ♂, 1 ♀, oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.; 8. XI. 1992, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 29. IV. 2001, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

7480: Slovakia centr., Hronská Dúbrava, 25. VI. 1987, 2 ex., Sv. Bílý leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

7480: Slovakia centr., Hronská Breznica, 20. V. 1928, 2 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll. (Roubal 1936), J. Mertlik rev. 2009; V. 1931, 3 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll. (Roubal 1936), J. Mertlik rev. 2009.

7480: Slovakia centr., Budča, IV. 1984, 1 ex., bez jména nálezce, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

7480: Slovakia centr., Zvolen, III. 1951, 4 ex., A. Olexa leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; IV. 1951, 2 ex., A. Olexa leg., MVČ coll., J. Mertlik det. 2006; V. 1951, 4 ex., A. Olexa leg., MVČ coll., J. Mertlik det. 2006; V. 1952, 3 ex., A. Olexa leg., MVČ coll., J. Mertlik det. 2006; IV. 1953, 1 ex., A. Olexa leg., MVČ coll., J. Mertlik det. 2006; IV. 1988, 1 ex., bez jména nálezce, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

7486: Slovakia centr., Slovenské Rudohorie, Rovné (7486a), 20. V. 1999, 1 ex., bez jména sběratele, O. Šauša det.

7486: Slovakia centr., Slovenské Rudohorie, Slizké (7486d), 27. V. 2006, ?Tóth leg. et coll., O. Šauša det.

7487: Slovakia centr., Šivetice – Muteň, 350-460m, 30. IV. 2007, 1 ex., lesostep, V. Dongres leg. et coll., J. Mertlik det. 2011. 

7488: Slovakia or., Plešivec, 7. IV. 1923, 2 ex., J. Roubal leg., det. (jako C. erichsoni) et coll. v SNM Bratislava coll.(Roubal 1936), J. Mertlik rev. 2009; VI. 1965, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001).

7572: Slovakia occ., Hlohovec, Sedlisko, VI. 1974-76, 1 ex., M. Valenčík leg. (Valenčík 1979).

7575: Slovakia occ., Tríbeč, Hrdovická, 18. X. 2000, 2 ex., pod kůrou stojícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7575: Slovakia occ., V. Tríbeč, VI. 1923, 1 ex., A. Růžička leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.

7575: Slovakia occ., Jelenec env., Gýmeš 500 m, 10. IV. 1997, 3 ♀♀ pod kůrou kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7577: Slovakia centr., Nová Baňa, 23. IV. 1994, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

7577: Slovakia centr., Pohronský Inovec, Nová Baňa env., Dievčia skala (75-7677), 18. IV. 1998, 3 ex. (2 mrtví ex.), pod kůrou stojícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll

7577: Slovakia centr., Nová Baňa, Gupňa (7577d), 1. V. 2002, 5 ex., oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.

7586: Slovakia centr., Teplý Vrch env., Hradiště - Čierna obora, 20. III. 1999, 1 ex., v štěrbině v kůře u paty kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7587: Slovakia centr., Rimavská kotlina, Behynce, VI. 1983, 2 ex., L. Ernest leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

7596: Slovakia or., Viničky, Borsuk, step, 11. V. 1993, 1 ex., Jászay leg., J. Mertlik det. (seznam coll. ŠM Bardejov).

7669: Slovakia occ., Pezinok (76-7769), V. 1988, 1 ex., bez jména nálezce, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); V. 1991, 1 ex., bez jména nálezce, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 8. IV. 2010, 2 ex., L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

7670: Slovakia occ., Pezinok [S of], 25.- 26. IV. 2006, 1 ex., L. Mazal leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

7670: Slovakia occ., Pezinok [S of], Jur, 25.- 26. IV. 2006, 1 ex., L. Mazal leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

7674: Slovakia occ., Nitra, 31. V. 1990, 1 ex., bez jména sběratele, J. Mertlik det.

7674: Slovakia occ., Nitra, Zobor, V.- VI. 1978-1981, několik ex., O. Majzlan et I. Rychlík leg. (jako C. rufipes)(Majzlan et Rychlík 1985); V. 1992, 1 ex., T. Lackner leg., R. Lohaj coll. (seznam Smatana 2004).

7674: Slovakia occ., Nitra, Zobor, Svoradova step a Pleška, V.- VI. 1978-1981, několik ex., O. Majzlan et I. Rychlík leg. (jako C. rufipes)(Majzlan et Rychlík 1985).

7675: Slovakia occ., Podunajská nížina, Kolíňanský vrch (7675c), 2. V. 2000, 1 ex., J. Cunev leg. et coll., O. Šauša det.

 

7676: Slovakia occ., Zlaté Moravce, bez data, 1 ex., Růžička leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.

7677: Slovakia centr., Hronský Beňadik [Sv. Benadik], bez data, 3 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

7696: Slovakia or., Borša, 3.- 7. VII. 1934, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

7769: Slovakia occ., Svätý Jur, bez data, [Fritsch. L., Šlégl], J. Roubal det. (jako C. erichsoni)(Roubal 1936); 26. V. 2001, 1 ex., J. Gahai leg. et. coll., J. Mertlik det. 2002; 25. IV. 2010, 1 ex., L. Kašovský leg., J. Mertlik coll.; (7769a), 13. V. 2010, 1 ex., O. Majzlan leg., O. Šauša det. et coll.; 30. V. 2010, 1 ex., O. Majzlan & L. Vidlička leg., O. Šauša det. et coll.; 12. VI. 2010, 1 ex., O. Majzlan leg., O. Šauša det. et coll.; 14. VI. 2010, 1 ex., O. Majzlan leg., O. Šauša det. et coll.

7769: Slovakia occ., Svätojurský Šúr, 1940-1946, L. Korbel leg. (Korbel 1951).

7769: Slovakia occ., Vinosady, V. 1991, 1 ex., bez jména nálezce, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

7769: Slovakia occ., Svätý Jur, vinice (7769c), 19. IV. 2009, O. Šauša leg., det. et coll.

7774: Slovakia occ., Nitra, Štitáre, 17. V. 1987, 1 ex., V. Benedikt leg., det. et coll. (seznam Benedikt 2010).

7777: Slovakia occ., Rybník p. Hronský Benadik, V. 2001, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

7781: Slovakia centr., Modrý Kameň (7781-82), 16. X. 1989, 4 ex., Kovařík leg., V. Vyhnálek coll., J. Mertlik det.; 25. IV. 2003, 1 ex., I. Martinů leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7782: Slovakia centr., Modrý Kameň, 28. V. 2005, 1 ex., L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

7785: Slovakia centr., Rimavská Sobota, Gemerský Jablonec, Ragáč (7785 D), 30. IV. 2005, 1 ex., M. Mantič leg. et coll., T. Sitek det. (jako C. vestigialis).

7867: Slovakia occ., Děvín, bez data, J. Roubal det. (jako C. erichsoni)(Roubal 1936).

7867: Slovakia occ., Malé Karpaty, Devín, nad lomom (7868a), 21. VI. 2006, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.

7868: Slovakia occ., Bratislava [Presburg], III., v dubovém dřevě [Am Eichenholze, P. März.] (Bolla 1859); [Pozsony], bez data (Rózsay 1880); 31. X. 1989, 12 ex., M. Šanda leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7868: Slovakia occ., Malé Karpaty, Lamač (7868a), 2. V. 2008, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.

7868: Slovakia occ., Malé Karpaty, Lamač, lúky (7868a), 19. IV. 2009, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.; 10. VI. 2009, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.; 15. V. 2010, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.

7868: Slovakia occ., Malé Karpaty, Bratislava, pod Kamzíkom (7868b), 8. V. 2008, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.

7868: Slovakia occ., Bratislava [Stolné], 192?, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

7868: Slovakia occ., Petržalka, 1931, 1 ex., Syrovátka leg., L. Hromádka det. 1993 jako C. vestigialis, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

7879: Slovakia occ., Plášťovce, V. 1984, 1 ex., bez jména nálezce, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 31. V. 1987, 1 ex., V. Benedikt leg., det. et coll. (seznam Benedikt 2010); IV. 1988, ex., bez jména nálezce, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); VI. 1990, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); 26. V. 1995, 1 ex., V. Novák leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005); 11. V. 1997, 2 ex., J. Krošlák leg. et coll., J. Mertlik det.; 11. V. 1997, 1 ex., M. Nikodým leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 9. V. 1998, 1 ex., A. Holub leg. et coll., F. Houška det. (seznam Houška 2008); 30. V. 2000, 3 ex., R. Szopa leg. et coll., T. Sitek det. (jako C. vestigialis) (seznam Szopa 2006); 30. V. 2000, 1 ex., L. Kašovský leg. et coll., T. Sitek det. 2000 (jako C. vestigialis), J. Mertlik det. 2010; 22. IV. 2003, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 23. V. 2001, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 7. V. 2002, 1 ex., J. Klečka leg., F. Houška coll., J. Mertlik det. 2004; 22. IV. 2003, 3 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 29. IV. 2004, 1 ♂, J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 16. V. 2005, 8 ex., smýkáním různé vegetace, R. Szopa leg. et coll., T. Sitek det. (jako C. vestigialis) (seznam Szopa 2006); 20. IV. 2008, 1 ex., M. Machálik leg. et coll., O. Šauša det.; 18. V. 2008, M. Machálik leg. et coll., O. Šauša det.; 25. IV. 2010, 1 ex., L. Kašovský leg., J. Mertlik coll.

7879: Slovakia centr., Plášťovce env., Šipka, 8. V. 2008, 6 ex., L. Kašovský leg. et coll., D. Vacík det. 2009, J. Mertlik det. 2010.

7881: Slovakia centr., Krupinská Planina, Čebovce, hřbet nad dolinou Cerianského potoka, 19. IV. 2005, 1 ♂, oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.

7881: Slovakia centr., Čebovce, 29. IV. 2003, 2 ex., L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 15. V. 2004, 2 ex., L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

7979: Slovakia occ., Šahy env., Tešmak, 27. IV. 2002, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

8177: Slovakia occ., Gbelce [Köbölkút], III. 1935, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

8177: Slovakia occ., Štúrovo env., Belá [Parkan, Belá], bez data, 2 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

8177: Slovakia occ., Štúrovo env., Belianské kopce, 8.- 11. V. 1998, 3 ex., L. David leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

8177: Slovakia occ., Štúrovo env., Modrý vrch [Hegyfarok], 8. V. 1966, 1 ex., K. Poláček leg., J. Jelínek coll., J. Mertlik det. 2004; 10. VI. 1980, 1 ex., M. Honců leg., VM Česká Lípa coll., J. Mertlik rev. 2010; 6. VII. 1980, 1 ex.; 14. VI. 1981, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 26. IX. 1981, 2 ♂♂, pod kůrou v koruně kmenu dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 10. V. 1987, 6 ♂♂, 4 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.; 11. VI. 1987, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 1. V. 1988, 1 ex., J. Kovařík leg., V. Vyhnálek coll., J. Mertlik det.; 13. V. 1988, 1 ♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 4. V. 1989, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 15. VI. 1992, 2 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.; 8. VI. 1994, 1 ♂, 5 ♀♀, oklep větví dubů na okraji lesa, J. Mertlik leg. et coll.; 29. VI. 1995, 1 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det. (jako C. vestigialis vestigialis), OMPV Brandýs nad Labem coll. (Zbuzek 1998); 8. V. 2010, 3 ex., L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.  

8177: Slovakia occ., Kamenín, bez data, 2 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

8178: Slovakia occ., Kamenica nad Hronom, 20. V. 1956, 3 ex., M. Dvořák leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.; V. 1987, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); 30. V. 1987, 1 ♂, oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.; V. 1988, 1 ex., bez jména nálezce, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 24. V. 1991, 1 ex., J. Simandl leg. et coll., J. Mertlik det.; VI. 1992, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); 5. VI. 1993, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 7. V. 1995, 1 ex., M. Zúber leg. et coll. (seznam Zúber 2008).

8178: Slovakia occ., Kováčovské kopce, 22. V. 1983, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 7.- 12. V. 1991, 2 ex., P. Viktora leg. et coll., J. Mertlik det. 2006; 17. V. 1992, 2 ex., P. Viktora leg. et coll., J. Mertlik det. 2006; 24. III. 1995, 1 ♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 26. IV. 1999, 6 ex., na dubu, R. Szopa leg. et coll., J. Vávra det. (jako C. vestigialis) (seznam Szopa 2006); 22.- 25. V. 1999, 3 ex., M. Rejzek leg., M. Kovařík coll., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 29. IV. 2001, 7 ex., L. Sekerka leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

8178: Slovakia occ., Kamenica nad Hronom, Burda-juh (8178c), 6. VI. 2010, O. Šauša leg., det. et coll.; 6. VI. 2010, 1 ex., S. Čepelák leg. et coll., O. Šauša det.

8178: Slovakia occ., Kamenica nad Hronom, pod svahom Burda juh, (8178c), 5. VI. 2010, O. Šauša leg., det. et coll.; 13. VI. 2010, 1 ex., O. Majzlan leg., O. Šauša det. et coll..

8178: Slovakia occ., Kamenica nad Hronom env., Kovačovské kopce – jih, NPR Skaly, 310 m (47.49.42N, 018.45.04E), 29. IV. 2002, 2 ex., L. Sekerka leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 19. IV. 2009, 1 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

8178: Slovakia occ., Kováčov, bez data, 7 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; bez data, 1 ex., bez jména nálezce, L. Hromádka det. 1993 (jako C. vestigialis), NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 28. V. 1933, 1 ex., B. Štícha leg., Matoušek coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2009; 20. V. 1950, 1 ex., Rektořík leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.; VI. 1951, 1 ex., Balthasar et Růžička leg.; 10. VI. 1974, 1 ex., Říha leg. et coll., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 24. IX. 2007, 1 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt det. et coll. (seznam Benedikt 2010); 20. IV. 2008, 2 ex., L. David leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

8178: Slovakia occ., Štúrovo (81-8278), V. 1987, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); V. 1988, ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); VI. 1989, 1 ex., bez jména nálezce, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001);  IV. 1988, 1 ex., bez jména nálezce, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); V. 1991, 1 ex., bez jména nálezce, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 7. V. 1995, 3 ex., M. Zúber leg. et coll. (seznam Zúber 2008); dtto, 12 ex., Muz. Brandýs nad Labem coll. (seznam Zúber 2008).

8278: Slovakia occ., Štúrovo [Parkan], 192?, 4 ex., J. Roubal leg., det. (jako C. erichsoni Buyss.) et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009 (Roubal 1936); bez data, 3 ex., Rektořík leg., VM Česká Lípa coll., J. Mertlik rev. 2010; 12. V. 1948, 1 ex., J. Baumert leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; V. 1951, 2 ex., Heyrovský leg., OM Most coll., J. Mertlik det. 2010; 2. V. 1953, 1 ♂, 1 ♀, Rataj leg., V. Hervert coll., J. Mertlik det. 2010; V. 1953, 1 ex., Krupka leg., P. Moravec coll., J. Mertlik det. 2009; 22. V. 1954, 2 ex., J. Baumert leg., NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; 1. V. 1956, 1 ♀, Rataj leg., V. Hervert coll., J. Mertlik det. 2010; VI. 1957, 2 ex., J. Havelka leg., L. Ernest coll., J. Mertlik det. 2010; VI. 1957, 1 ex., leg. et coll., Jaromír Havelka, L. Ernest coll., J. Mertlik det. 2010; 25. V. 1959, 1 ex., J. Baumert leg., NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; 5. VI. 1980, 1 ex., J. Bouchal leg. et coll., J. Mertlik det. 2011; 23. IV. 1983, 1 ex., J. Prouza leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 4. V. 1984, 1 ex., J. Kovařík leg., V. Vyhnálek coll., J. Mertlik det.; 1. V. 1987, 1 ♂, M. Mikát leg., J. Mertlik coll.; 10. IV. 1977, 1 ♀, M. Košťál leg., J. Mertlik coll.; 29. IV. 1990, 2 ex., V. Benedikt leg., det. et coll. (seznam Benedikt 2010); 26. V. 1991, 1 ex., J. Simandl leg. et coll., J. Mertlik det.; 18. V. 1993, 2 ex., P. Krásenský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; (8278a) 6. V. 1995, 1 ex., J. Rozenberg leg. et coll., O Šauša det.

Slovakia, mnoho lokalit s početnými populacemi při jižní hranici a na úpatí Slovenského Rudohoří (Laibner 2000, jako C. vestigialis).

 

Cardiophorus gramineus (Scopoli, 1763)

Typová lokalita: Slovinsko [Carniolia].
Rozšíření. Evropa: Arménie, Ázerbajdžán, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Francie, Gruzie, Chorvatsko, Itálie, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Moldávie, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko: středoevropské a jihoevropské teritorium, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Černá Hora, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina. Asie: Turecko, „Palestina“. (Cate 2007).

ČESKÁ REPUBLIKA (Bohemia):

5152: Bohemia bor., Srbská Kamenice, 8. V. 1972, 2 ex., na metrech borového dřeva, V. Pižl leg. (Pižl 1975); [Růžák, svahy nad Kamenicí], V. 1972, na metrech borového dřeva, V. Pižl leg. (Pižl 1977).

5249: Bohemia bor., Adolfov, 19. VI. 1906, 4 ex., bez jména nálezce, L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2009.

5253: Bohemia bor., Pihel, VI. 1976, 1 ex., J. Beneš leg., J. Mertlik coll.

5349: Bohemia bor., Teplice, V. 1952, 1 ex., A. Láska leg., T. Táborský det. 1986, OM Most coll., J. Mertlik rev. 2010.

5347: Bohemia bor., Krušné hory, Horní Litvínov, VI. 1935, 1 ex., J. Borovička leg., OM Most coll., J. Mertlik rev. 2010.

5349: Bohemia bor., Teplice, vrch Doubravka, 8. IV. 2009, 1 larva, v trouchu dutiny lípy, J. Mertlik leg.et coll.

5350: Bohemia bor., Ústí nad Labem, Svádov [Schvaden], bez data, 1 ex., E. Pawlik leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

5354: Bohemia bor., Mimoň, V. 1952, 2 ex., K. Mikvas leg., VM Česká Lípa coll., J. Mertlik rev. 2010.

5446: Bohemia bor., Drmaly env., Mufloní pahorky, 15. XII. 2006, 1 larva, v trouchu dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5446: Bohemia bor., Krušné hory, Vysoká Pec env., rezervace Jezerka, suťový les, 17. IV. 2003, 1 larva, v trouchu dutiny stojícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 13. V. 2008, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 17. V. 2008, 2 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010; 26. V. 2008, 5 ex., oklep větví kvetoucích keřů, Josef Mertlik leg. et coll.; 7. IV. 2009, 1 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010; 27. IV. 2009, 1 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010; 7. V. 2009, 7 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010; 8.- 9. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5447: Bohemia bor., Most, bez data, 2 ex., J. Borovička leg., OM Most coll., J. Mertlik rev. 2010.

5448: Bohemia bor., Most env., vrch Zlatník (5448c), 9. V. 2010, více ex., oklep větví dubů na horní hraně suťových polí spodní části kopce, P. Brůha leg., det. et coll.; 25. V. 2010, více ex., oklep větví dubů, P. Brůha leg., det. et coll.

5449: Bohemia bor., České Středohoří, Velké Sedlo (5449?), 23. IV. 1989, 1 ex., Sv. Bílý leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

5450: Bohemia bor., Kamýk, vrch Plešivec (Loc: 50°33'53.265"N, 14°5'20.483"E), 6. VI. 2010, 3 ex., oklep větví stromů na okraji suťového pole, J. Mertlik leg. et coll.

5450: Bohemia bor., České Středohoří, vrch Strážiště, pr. Velké Žernoseky, 15. V. 1994, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., T. Sitek det. 1995, J. Mertlik rev. 2009.

5454: Bohemia bor., Okna, 31. V. 1964, 1 ex., Bachratý leg., VM Česká Lípa coll., J. Mertlik rev. 2010.

5454: Bohemia bor., Doksy env., Břehyně, Mlýnský vrch, jihovýchodní svah, 3. X. 2010, 1 larva, v trouchu dutiny u paty kmene buku, J. Mertlik leg. et coll. 

5454: Bohemia bor., Bělá pod Bezdězem, bez data, 1 ex., A. Krůta leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; III. 1966, J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001).

5456: Bohemia bor., Turnov, V. 1950, 1 ex., J. Kohoušek leg., J. Jelínek coll.

5461: Bohemia or., Trutnov, 1933, 1 ex., J. Roubal coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

5549: Bohemia occ., Koštice nad Ohří, 1930, 1 ex., Payer leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2009.

5550: Bohemia bor., Libochovice env. [Umg. Liboch a. E.], bez data, 1 ex., E. Sprenger leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2009.

5550: Bohemia bor., Budyně nad Ohří, 17. VI. 1944, 1 ♀, Dr. Pokorný leg., J. Mertlik det., V. Týr coll.

5553: Bohemia centr., Mělník-Mšeno, 1961, 1 ex., Fára leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; 22. VI 1962, 1 ex., Fára leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; 1963, 1 ex., Fára leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

5555: Bohemia centr., Bradlec, V. 2004, 2 ex., chyceni v domě na verandě, kde nalétávali na okna, M. Zúber leg. et coll. (seznam Zúber 2008); dtto, 6 ex., Muz. Brandýs nad Labem coll. (seznam Zúber 2008); V. 2005, 2 ex., chyceni v domě na verandě, kde nalétávali na okna, M. Zúber leg. et coll. (seznam Zúber 2008); dtto, 5 ex., Muz. Brandýs nad Labem coll. (seznam Zúber 2008).

5556: Bohemia centr., Husí Lhota, 10. V. 1977, 1 ex., M. Hoskovec leg., B. Zbuzek det. et coll. (seznam Zbuzek 2005).

5557: Bohemia or., Sobotka, 19. IV. 1912, 1 ex., bez jména nálezce, L. Hromádka det. 1993., NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2009; 13, V. 1912, 1 ex., bez jména nálezce, L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2009.

5558: Bohemia or., Jičín, bez data, 3 ex., bez jména nálezce, L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2009.

5559: Bohemia or., Pecka, bez data, 1 ex., bez jména nálezce, L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2009.

5652: Bohemia centr., Mělník, 10. VII. 1955, 1 ex., J. Marjanko leg., T. Táborský det. 1986, OM Most coll., J. Mertlik rev. 2010; 22. V. 1948, 1 ex., Z. Koleška leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005); 17. V. 1977, 1 ex., K. Votípka leg., A. Sieber det. et coll.; 19. V. 1978, 2 ex., K. Votípka leg., A. Sieber det. et coll.

5653: Bohemia centr., Mělník, bez data, 2 ex., J. Fleischer leg., MVČ HK coll.

5662: Bohemia or., Bohuslavice n. Metují, 29. V. 1975, 1 ex., O. Sucharda leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

5751: Bohemia centr., Veltrusy (5751b), 18. IV. 1993, 1 ex., J. Brádka leg., J. Klouček coll., J. Mertlik det.

5751: Bohemia centr., Veltrusy (5751-52), VI. 1956, 1 ex., leg. et coll. Jaromír Havelka, L. Ernest coll., J. Mertlik rev. 2010; 27. XI. 1992, 1 ex., J. Brádka leg., T. Lengál coll.; 27. XI. 1992, 2 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 30. XI. 1992, 1 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 24. IV. 1993, 1 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 22. VIII. 1993. 1 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 16. XI. 1996, 1 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 4.- 5. V. 2000, 1 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008;

5752: Bohemia centr., Veltrusy, obora, 26. III. 1998, larvy v dutině padlého kmene dubu, J. Mertlik leg et coll.

5760: Bohemia or., Hradec Králové [Kr. Hradec] (5760-61, 5860-61), 1897, 1 ex., coll. Brýdl, L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

5762: Bohemia or., Opočno pod Orlickými horami env., NPR Zbytka u Českého Meziříčí, 16. IV. 2009, 1 ex., pahýl vrby, J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2009).

5755: Bohemia centr., Lysá nad Labem, IV. 1948, Rektořík [Rekt.] leg. (rukopis Havelka-Brouci Polabí). 

5755: Bohemia centr., Milovice – Mladá, 16. VI. 2001, 1 ex., M. Zúber leg. et coll. (seznam Zúber 2008).

5762: Bohemia or., Opočno, X. 1952, 2 ex., A. Olexa leg., MVČ coll., J. Mertlik det. 2006.

5762: Bohemia or., Opočno env., Mochovská bažantnice, 14. IX. 1988, 2 ex., v trouchu dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg., coll. et det.; 27. III. 1993, 9 ex., J. Mertlik leg., coll. et det.; 20. XI. 1997, 4 ex., Krátký et Mertlik leg. et coll.; [Mokré], 6. XI. 1994, 6 ex., J.Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.

5762: Bohemia or., Městec env., dubová alej u Zlatého potoka, 12. III. 2004, 2 ex., v trouchu v dutině kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5848: Bohemia centr., Rakovník, 1897, 1 ex., coll. Brýdl, L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

5849: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Lány (5849C24), V. 1982, 2 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu (Rébl 2010); 20. V. 1989, 2 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 20. V. 1990, 3 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 2. VII. 2000, 1 ex., oklep větví kvetoucí lípy (Rébl 2010).

5849: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Lány (5949A4), 9. VI. 1987, 1 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 12. VI. 1987, 3 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 26. V. 1989, 7 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010).

5850: Bohemia centr., Smečno, 1937, ex., Syrovátka leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

5850: Bohemia centr., Kladno env., bez data, 1 ex., Ing. Kouřil leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5852: Bohemia centr., Roztoky u Prahy, bez data, 1 ex., Dr. Obenberger leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2009.

5852: Bohemia centr., Praha-Trója, bez data, 1 ex., J. Bechyně leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.; 8. X. 2006, 1 ex., Matěj Čermák leg. et coll., Karel Kleisner det.

5854: Bohemia centr., Stará Boleslav, V. 1940, Poláček leg. (rukopis Havelka-Brouci Polabí). 

5854: Bohemia centr., Toušeň, bez data, 1 ex., Obenberger leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; V. 1950, Štícha leg. (rukopis Havelka-Brouci Polabí). 

5854: Bohemia centr., Čelákovice env., PR Lipovka, 14. V. 2005, 1 ex., A. Šíma leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5858: Bohemia or., Chlumec nad Cidlinou, bažantnice Luhy, 3. III. 2009, více larev, v trouchnivém dřevě pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Bohemia or., Kratonohy, 18. V. 2002, 1 ex., lezl po nových domovních dveřích, J. Prouza leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem, Pohřebačka, 24. V. 2003, 1 ex., chycen v letu, V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det.

5861: Bohemia or., Vysoké Chvojno, rez. Buky, 7. V. 2008, 1 ex., v pahýlu kmene buku, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Bohemia or., Petrovice, U houkvice, 17. IV. 1987, 1 ex., v trouchu dutiny největšího dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 14. IV. 1993, 1 ex., v trouchu u paty odumřelého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Bohemia or., Petrovice, železniční zastávka Petrovice env., 1. IV. 1996, 1 ♂, v trouchnivém dřevě pod kůrou stojícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 23. III. 1997, 8 larev, [v tom samém kmenu dubu, dub byl ale pokácen a rozřezán], J. Mertlik leg. et coll.

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí, rybník Rozkoš env., 10. III. 1988, 3 ex., v trouchu dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 29. III. 1991, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Bohemia or., Nová Ves, Žďárský rybník, 10. XII. 2000, štít v trouchu dutiny pařezu kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5949: Bohemia centr., Zbečno, VI. 1993, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5949: Bohemia centr., Zbečno env., Lánská obora, vrch Vlčina, 31. III. 2009, 1 ex., v trouchu dutiny buku, J. Mertlik leg. et coll.

5949: Bohemia centr., Roztoky env., rezervace Stříbrný luh, 4. IV. 2009, tělo bez štítu, více larev, v trouchu dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5949: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Lány, Běleč (5949B12), 8. VI. 2002, 1 ex., oklep větví dubu (Rébl 2010).

5950: Bohemia centr., Nižbor env., Žlubinecký potok [valley], 7. X. 2005, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5952: Bohemia centr., Praha (5952?), 27. V. 1978, 1 ex., Pavlů leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.

5952: Bohemia centr., Praha, Krč, V. 1983, J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001).

5952: Bohemia centr., Praha, Školní vrch, 1995, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005).

5957: Bohemia centr., Hluboký Důl, 9. III. 2000, 1 ex., J. Gahai leg. et. coll., J. Mertlik det. 2002.              

5958: Bohemia or., Kladruby nad Labem – Josefov, pastvina, 21. XI. 2003, 1 larva, v trouchnivém dřevě u paty stojícího suchého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Bohemia or., Přelouč, VKP Slavíkovy ostrovy, 17. V. 2001, 1 ex. [dead hollow tree], M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.; (Mikát, Mocek et Zámečník 2004).

5959: Bohemia or., Valy u Přelouče, Lepějovice, meandry Strúhy, 5. IV. 2008, larvy, v vysypaného trouchu u paty kmene starého dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Bohemia or., Uhersko, bez data, 1 ex., Táborský leg. (Laibner 1977).

5963: Bohemia or., Brandýs nad Orlicí, 20. V. 1941, 1 ex., O. Marek leg. (Laibner 1977).

6044: Bohemia occ., Nečtiny, Preitenstein, bez data, 1 ex., Schopf leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

6048: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Branov (6048B3), 20. VI. 1992, 1 ex., oklep větví dubu (Rébl 2010).

6048: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Branov, rez. Velká Pleš, 10. IV. 1989, 1 ex., pod kůrou kmene dubu, J. Mertlik leg., coll. et det.

6048: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Karlova Ves (6048B8), VI. 1980, 1 ex., oklep větví dubu (Rébl 2010); 17. V. 1989, 1 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 21. V. 1989, 1 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 18. V. 1990, 2 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 7. V. 2000, 1 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010).

6048: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Karlova Ves (6048B9), 13. V. 1986, 1 ex., pod kůrou u paty dubu (Rébl 2010).

6048: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Karlova Ves, rez. Týřov, 18. X. 1997, 1 ♂, v trouchu dutiny dubu, J. Mertlik leg., coll. et det.

6049: Bohemia centr., Branov, I. 1988, J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001).

6049: Bohemia centr., Karlova Ves, V. 1986, 1 ex., J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001); VI. 1987, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); IX. 1987, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

6049: Bohemia centr., Nová Huť, bez data, 1 ex., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2009.

6050: Bohemia centr., Srbsko, 26. V. 1973, 1 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll. (seznam Zbuzek 2005).

6051: Bohemia centr., Karlštejn [Karl. Týn], 6. VI.1912, 1 ex., bez jména nálezce, L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2009.

6052: Bohemia centr., Radotín, bez data, 1 ex., Zeman leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; 10. VI. 1919, 1 ex., bez jména nálezce, L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2009.

6055: Bohemia centr., Kostelec nad Černými lesy, bez data, 1 ex., Syrovátka leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

6056: Bohemia centr., Zásmuky, 16. VI. 2010, 1 ex. mrtvý v pavučině v duté lípě, Tomáš Veverka leg., det. et coll.

6059: Bohemia or., Choltice, zámecký park, 1. IV. 1993, 1 ex., v trouchu dutiny dubu, J. Mertlik leg., coll. et det.; 20. V. 1991, 2 ex., M. Mocek leg., J. Mertlik det. (MVČ HK); 15. III. 2003, 9 ex., 5 larev (3 ex. J. Mertlik coll.), v trouchu dutiny odlomené větve kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6060: Bohemia or., Chrudim, bez data, 1 ex., Z. Fuchs leg., MVČ HK coll.; 1895, 1 ex., bez jména sběratele, L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

6063: Bohemia or., Sloupnice (6063-64), bez data, 1 ex., coll. Fleischer, L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2009.

6064: Bohemia or., Česká Třebová, bez data, 1 ex., Syrovátka leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

6151: Bohemia centr., Čisovice u Prahy, V. 1994, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

6153: Bohemia centr., Těptín, VII. 1999, 1 ex., P. Číla leg. et coll., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001, seznam Zbuzek 2006).

6160: Bohemia or., Nasavrky, Slavická obora, Strádov env., 28. X. 1996, 4 ex., v trouchu dutiny kmene dubu, V. Dušánek et J. Mertlik leg. et coll.

6161: Bohemia or., Vyhnánov p. Hlinsko [domicilium], IV. 1945, 3 ex., Brejcha leg., MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2001.

6246: Bohemia occ., Jíkalka, 12. V. 1907, bez jména nálezce, L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2009.

6249: Bohemia centr., Příbram env., Drahlín, bez data, 1 ex., Ing. Kouřil leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2009.

6251: Bohemia centr., Brdy, Dobříš, Chotobuš, VII. 1934, 1 ex., J. Borovička leg., OM Most coll., J. Mertlik rev. 2010.

6252: Bohemia centr., Suchdol u Sedlčan (6252d) 11. V. 2008, 1 ex. Horníková leg., A. Trmal det. et coll. (Trmal 2008); 14. V. 2008, 3 ex. Horníková leg., A Trmal det. et coll. (Trmal 2008).

6253: Bohemia centr., Neveklov, 5. VI. 1976, 1 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll. (seznam Zbuzek 2005).

6346: Bohemia occ., Štěnovice, doubrava na severním okraji, 12. VI. 1994, 1 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt det. et coll. (seznam Benedikt 2010); 10. VI. 1995, 1 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt det. et coll. (seznam Benedikt 2010).

6350: Bohemia centr., Příbram, Lišnice (6350-51), 7. V. 1916, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

6443: Bohemia occ., Horšovský Týn, zámecký park (6443d), 380-420m, 17. IV. 2004, 1 ex., J. Lahoda leg., det. et coll. (seznam Lahoda 2005).

6443: Bohemia occ., Podrážnice, obora (6443b), 450m, 18. V. 2004, 2 ex., J. Lahoda leg., det. et coll. (seznam Lahoda 2005).

6543: Bohemia occ., Domažlice, V. 1950, J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001).

6555: Bohemia mer., Pacov (6555-56), IV. 1909, 1 ex., [doma na zdi Joza, R.], J. Roubal coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

6650: Bohemia mer., Písek, bez data, 3 ex., J. Tyl leg., det. et coll. in Lesnická škola v Písku coll., J. Mertlik rev. 2010.

6747: Bohemia occ., Sušice, bez data, 1 ex., Maule leg., J. Roubal coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

6852: Bohemia mer., Temelín, 27. IV. 1999, 1 ex., V. Tichý leg. et coll., F. Houška det. (seznam Houška 2008).

6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, 8. VI. 2003, 1 ex., na světlo, F. Houška leg., det. et coll. (seznam Houška 2008).

6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, Bezdrev, 9. IV. 1998, 2 ex., Sv. Bílý leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

6954: Bohemia mer., Lužnice, 10. V. 1957, V. Karas leg. (Deneš et Niedl 1973).

6954: Bohemia mer., Třeboň env., Rožmberk, hráz, 9. IV. 2000, 1 ex., F. Houška leg., det. et coll. (seznam Houška 2008); 23. IV. 2001, 1 ♂, v trouchu dutiny kmene dubu, J. Mertlik det. et coll.

6954: Bohemia mer., Třeboň, 9. VI. 1960, 2 ex., J. Baumert leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; V. 1964, K. Deneš leg. (Deneš et Niedl 1973).

6954: Bohemia mer., Stará Hlína, Vitmanov, 8. V. 1994, 1 ♀, pod kůrou kmene dubu, J. Mertlik leg., coll. et det.

6955: Bohemia mer., Stráž nad Nežárkou, Jemčina, 2. VI. 2002, 1 ex., ve staré lípě, V. Křivan leg. et coll., F. Houška det. (seznam Houška 2004).

6955: Bohemia mer., Třeboň, Nové řeky, bez data, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

6955: Bohemia mer., Nová řeka, V. 1964, K. Deneš leg. (Deneš et Niedl 1973).

6955: Bohemia mer., Majdalena env., Novořecká Bašta, 4. IV. 2002, 1 larva, v trouchu dutiny ležícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7054: Bohemia mer., Třeboň, 6. V. 1981, 1 ex. (seznam Karas 2003); 7. V. 1981, 1 ex., (seznam Karas 2003); 7. V. 1981, 2 ex., J. Štěpánek leg., V. Benedikt det. et coll. (seznam Benedikt 2010).

7055: Bohemia mer., Chlum u Třeboně, 12. IV. 1967, 1 ex., J. Niedl leg. et coll. (Deneš et Niedl 1973); IV. 1950, 2 ex., J. Niedl leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.; V. 1951, 1 ex.

Bohemia, Tupadly (které?), bez data, 3 ex., Emil Sprenger leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2009.
Bohemia, Lestkov (který?), 1983, 1 ex., Víša leg., Dušánek coll.
Bohemia?, Podvinec (?), 2. X. 1906, 1 ex., bez jména sběratele, Z. Kraus det., JMM Znojmo coll. (seznam JMM Znojmo coll.).
Bohemia centr., Praha – okolí, bez data, 1 ex., O. Kavan leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.
Bohemia, Podol, 16. VII. 1895, 1 ex., coll. Niclerl, L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

 

ČESKÁ REPUBLIKA (Moravia):

6177: Moravia bor., Fryšták [Freistadt, selten], bez data (Reitter 1870).

6177: Moravia bor., Stonava [Steinau], bez data (Reitter 1870).

6277: Moravia bor., Těšín [Teschen], bez data (Reitter 1870).

6369: Moravia bor., Olomouc [Olmütz, nicht häufig (Klug)], bez data (Reitter 1870).

6565: Moravia mer., Boskovice [Boskowitz], bez data, 1 ex., na jaře chycen na jedné zdi [im Frühjahre an einer Mauer gefangen](Kittner 1868).

6568: Moravia bor., Prostějov env. (Prostějovský okres), bez dalších dat (Zoufal 1921).

6664: Moravia mer., Heroltice env., rezervace Sokolí, 22. IV. 2003, 1 ♂, více larev, v trouchu dutiny dubu [spolu s Limoniscus violaceus, Ischnodes sanguinicollis, Melanotus villosus, Crepidophorus mutilatus a Procraerus tibialis], J. Mertlik leg. et coll.

6665: Moravia mer., Lelekovice env., Babí lom, 2. XI. 2000, 1 ♂, 1 ♀, v kukelní kolébce v malém kousku trouchnivého dřeva ležícího na dně dutiny dubu (v sousedství kukelní kolébky Ampedus brunnicornis), J. Mertlik leg. et coll.; 23. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg.et coll.

6665: Moravia mer., Adamov env., Nový hrad, 30. III. 2001, 2 ex., v trouchu dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6666: Moravia mer., Adamov, Josefovské údolí, 24. IV. 2001, 2 ex., pod kůrou kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6672: Moravia, Hostín (6672?), bez data, 2 ex., A. Senz leg., MZM Brno coll. (Dr. Raušer coll.), J. Mertlik det. 2001.

6763: Moravia mer., Náměšť nad Oslavou [Náměšť-(L)] (6763c?), V. 1918, Mazura leg., MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2001.

6763: Moravia mer., Náměšť nad Oslavou, obora, 25. III. 2003, 1 ♂, v trouchnivém dřevě u paty stojícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 22. IV. 2009, 1 mrtvý ex., v trouchu rozlomené dutiny padlého dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6862: Moravia mer., Koněšín, bez data, 2 ex., Z. Hort leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.

6862: Moravia mer., Mohelno – Kramolín, Zelený les, údolní nádrž Mohelno env., 27. XI. 2006, 6 ex., více larev, v trouchnivém dřevě dutých kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.

6863: Moravia mer., Senorady env., Kraví hora, 4. IV. 1999, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

6863: Moravia mer., Mohelno, Lhánice env., rez. Velká skála, 9. IV. 2004, 1 ex., 3 larvy, v trouchu dutin kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.

6865: Moravia mer., Střelice [Střelitz], bez data, 1 ex., Formánek leg., MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2001.

6865: Moravia mer., Brno [Bruna] (6865?), bez data, 1 ex., Formánek leg., MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2001; [Brünn (Müller)], bez data (Reitter 1870).

6870: Moravia mer., Chřiby, Břestek env., Břestecká skalka, 18. V. 2004, 1 ex., oklep větve dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6962: Moravia mer., Tavíkovice env., údolí řeky Rokytná, 14. III. 2007, 1 ♂, 1 ♀, v dutině kmene Quercus, J. Mertlik leg. et coll.

6963: Moravia mer., Moravský Krumlov env., údolí řeky Rokytná, lesostep, 9. III. 2007, 5 ex., v dutině kmene Quercus, J. Mertlik leg. et coll.

6965: Moravia mer., Židlochovice, 24. IV. 1965, 1 ex., Dezort leg., MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2001.

7060: Moravia mer., Bítov, 15. X. 1988, 1 ♂, M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7161: Moravia mer., Podmolí env, údolí řeky Dyje, Nový Hrádek, 28. III. 2007, 1 ex., v dutině kmene Quercus, J. Mertlik leg. et coll.

7161: Moravia mer., NP Podyjí, Znojmo env., Šobes, 19. IV. 1988, 2 ♂♂, M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; VI. 1994, 2 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).  

7161: Maravia mer., Hnanice – Šobes, 6. V. 2006, 1 ex., M. Zúber leg. et coll. (seznam Zúber 2008).

7161: Moravia mer., NP Podyjí, Šobes, 12. V. 1994, 4 ex., Sv. Bílý leg., NM Praha coll., J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010; 16. VI. 1994, 1 ex., S. Bílý leg., NM Praha coll., J. Pavlíček det., J. Mertlik rev. 2010.

7161: Moravia mer., NP Podyjí, Podmolí - Šobes, 2. V. 1998, 1 ex., M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7162: Moravia mer., Znojmo, 7. VI. 1922, 1 ex., bez jména sběratele, Z. Kraus det., JMM Znojmo coll. (seznam JMM Znojmo coll.); 1. I. 2008, 2 ex., Z. Kraus det., JMM Znojmo coll. (seznam JMM Znojmo coll.); 1. I. 1930, 2 ex., Z. Kraus det., JMM Znojmo coll. (seznam JMM Znojmo coll.); VI. 1935, J. Matoušek leg., MZM BRNO coll., J. Mertlik det. 2001.     

7165: Moravia mer., Dolní Věstonice, VI. 1946, 1 ex., MVČ HK coll., J. Mertlik det.

7165: Moravia mer., Pavlovské vrchy, Děvín, 28. V. 2002, 1 ex., v letu, K. Hoffmannová leg. et coll., J. Mertlik det.

7166: Moravia mer., Lednice, bez data (Tajovský 1985); bez data, Z. Kraus, S. Laibner, T. Sitek et J. Vávra coll. (Vávra 1996); 3. VI. 1984, 2 ex., J. Prouza leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 8. V. 1986, 1 ex., Kučera leg., J. Mertlik coll.; 20. VI. 1986, 1 ex., M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 16. V. 1994, 1 ex., J. Simandl leg. et coll., J. Mertlik det.; 9. V. 2003, 1 ex., L. Černý leg., A. Holub coll., F. Houška det. (seznam Houška 2008).

7166: Moravia mer., Lednice (71-7266), bez data, 1 ex., Fleischer leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2009; 14. III. 1993, 1 ex., pri päte starého Quercus (seznam Smatana 2004); 5. VII. 2001, 1 ex., R. Szopa leg., det. et coll. (seznam Szopa 2006); 8. V. 2006, 2 ex., Z. Doležal leg., V. Benedikt det. et coll. (seznam Benedikt 2010).

7166: Moravia mer., Lednice, zámecký park, 1. V. 2004, 4 ex., A. Šíma leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

7167: Moravia mer., Břeclav-Ladná, 5. II. 1988, J. Vávra leg., Z. Malinka coll. (seznam Malinka 2010); bez data, J. Vávra coll. (Vávra 1996).

7167: Moravia mer., Ladná, solitéry na loukách u vodárny (za Dyjí), 16. IX. 1987, 4 ex., v trouchu dutiny u paty dubu, J. Mertlik leg., coll. et det. (Vávra 1996).

7167: Moravia mer., Ladná, lužní les, 28. X. 1988, 1 ex., v suchém trouchu dutiny u paty vyvráceného kmene dubu [zde ve vlhkém trouchu 50 ex. Ampedus brunnicornis a v nejvlhčím Melanotus villosus], J. Mertlik leg., coll. et det. (Vávra 1996).

7168: Moravia mer., Hodonín, bez data, 1 ex., J. Baumort leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.; dtto, VI. 1930, 2 ex., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

7266: Moravia mer., Valtice, 6. V. 1982, 1 ex., v trouchu v dutině dubu (Koloničný, Orszulík et Stanovský 1983).

7266: Moravia mer., Lednice, Prostřední rybník, 10. V. 1990, 1 ex., J. Macek leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

7267: Moravia mer., Břeclav env., Poštorná, V. 1996, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

7267: Moravia mer., Břeclav, bez data, 1 ex., Hála leg., J. Rolčík coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005); V. 1996, J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001).

7267: Moravia mer., Břeclav, Pohansko, V. 1988, J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001); 12. V. 1993, 2 ex., Sv. Bílý leg., NM Praha coll., J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010; 22. III. 1994, 1 ♂, 1 ♀, v trouchu dutiny jilmu, J. Mertlik leg., coll. et det. (Vávra 1996); 4. IV. 2000, 1 ex., L. Mazal leg. et coll., J. Mertlik det.; 19. V. 2000, 1 ex., T. Růžička leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005); 9. V. 2002, 1 ex., J. Klouček leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 16. VI. 2005, 1 ex., J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

7367: Moravia mer., Lanžhot env., rez. Ranšpurk, 29. III. 2002, 1 ex., v trouchu dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

Moravia, Bohuslavice n. M. (které?), 29. V. 1975, 1 ex., O. Sucharda leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.
Moravia bor., Jeseníky, 5. IV. 19??, 1 ex. (mrtvý), J. Volák leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.¨
Moravia bor., Beskydy, bez data, 1 ex., Dr. Jureček leg., L. Hromádka det., NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.
Moravia, bez data, 1 ex., Dr. Jureček leg., L. Hromádka det., NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA:

6778: Slovakia occ., Žilina, bez data nálezu, 1 ex., bez jména nálezce, V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

6794: Slovakia or., Bardejov, bez data (Kuthy 1897, Csiki 1902).

6879: Slovakia centr., Strečno env., Starý hrad, suťový les, 25. IX. 2007, 1 larva, v trouchnivém dřevě dutiny kmene Quercus, J. Mertlik leg. et coll.

7076: Slovakia centr., Strážovské vrchy mts., Podjedličná, pastevní les, 23. IX. 2007, 1 ex., 1 larva, v trouchu dutiny kmene Quercus, J. Mertlik leg. et coll.

7094: Slovakia or., Slanské vrchy, Kokošovce env., Sigort, 30. IV. 2003, 1 ex., více larev, v trouchu dutin u pat kmenů dubů (spolu s Limoniscus violaceus a Melanotus villosus), J. Mertlik leg. et coll.

7098: Slovakia or., Snina [Szinna], bez data (Kuthy 1897).

7174: Slovakia occ., Trenčín, bez data (Kuthy 1897); [Trencsen, Ungarn] bez data, 3 ex., bez jména sběratele, L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; bez data, [Tren., L. leg.], J. Roubal det. (Roubal 1936); bez data, 1 ex., J. Bechyně leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

7194: Slovakia or., Slanské vrchy, Podhradík env., Dubová hora, 30. IV. 2003, 3 ex., zalezlí pod odchlípnutou kůrou kmenů dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7169: Slovakia or., Vranov nad Topľou [Varannó], bez data (Kuthy 1897).

7197: Slovakia or., Vihorlat Mts., Vinné env., Vinianský hradný vršok, zřícenina, 15. V. 2006, 1 ♂, oklep větví jilmu, J. Mertlik leg. et coll.

7199: Slovakia or., Vihorlat, Hlivištia env., 26. IV. 2003, 1 larva, v trouchu dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7273: Slovakia occ., Beckov, 14. VII. 1960, 1 ex., MVČ HK coll., J. Mertlik det.

7276: Slovakia occ., Bánovce nad Bebravou, Uhrovské Podhradie, Rokoš (7276 A), 2. V. 2003, 1 ex., M. Mantič leg. et coll., T. Sitek det.

7280: Slovakia centr., Banská Bystrica, V. 1951, 1 ex., A. Olexa leg., MVČ coll., J. Mertlik det. 2006.

7286: Slovakia or., Revúca, Muráň, Šiance (7286 A), 29. V. 2005, 1 ex., Marek Mantič leg., T. Sitek det., M. Mantič coll.

7293: Slovakia or., Košice, VI. 1952, 1 ex., bez jména nálezce, MVČ HK coll., J. Mertlik det.; 30. IV. 2009, 1 ex., I. Smatana leg., det. et coll. (seznam Smatana 2010).

7296: Slovakia or., Horovce, 11. V. 1991, 1 ex., na dne dutiny v červenom hnijúcom dreve Salix (seznam Smatana 2004).

7376: Slovakia occ., Malé Kršteňany, PR Veľký vrch (7376 d), 1997, 1 ex. (Cunev et Majzlan 1998).

7379: Slovakia centr., Kremnické vrchy, Stará Kremnička (73-7479!), 15. IV. 1993, v trouchu dutiny u paty kmene dubu, J. Mertlik leg., coll. et det.

7391: Slovakia or., Zadiel, VI. 1954, 1 ex., K. Mikvas leg., VM Česká Lípa coll., J. Mertlik rev. 2010.

7391: Slovakia or., Turňa nad Bodvou, 21. V. 1932, 1 ex., A. Hoffer leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

7394: Slovakia or., Nový Salaš, 14. IV. 2009, 1 ex., I. Smatana leg., det. et coll. (seznam Smatana 2010).

7479: Slovakia, Trnavá Hora, Jalná, bez data, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

7480: Slovakia centr., Zvolen, bez data, J. Roubal leg. (Roubal 1936); IV. 1951, 2 ex., A. Olexa leg., MVČ coll., J. Mertlik det. 2006; V. 1952, 1 ex., A. Olexa leg., MVČ coll., J. Mertlik det. 2006; IV. 1953, 1 ex., A. Olexa leg., MVČ coll., J. Mertlik det. 2006.

7480: Slovakia centr., Javorie, Zvolen env., Gavurka, 29. VI. 1980, 1 ex., oklep větví dubu, J. Mertlik leg., coll. et det.

7480: Slovakia centr., Hronská Dúbrava, Boky, 5. III. 1988, 2 ex., J. Mertlik leg., coll. et det.; 28. III. 2003, 14 ex., v obnažené dutině u paty rozlomeného kmene dubu, v části se sušším trouchem [s Ischnodes sanguinicollis, Limoniscus violaceus a Melanotus villosus], J. Mertlik leg., coll. et det.

7480: Slovakia centr., Hronská Dúbrava, bez data, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; 26.- 27. III. 2003, 1 ex., F. Houška leg., det et coll. (seznam Houška 2008)

7480: Slovakia centr., Hronská Breznica, bez data nálezu, 1 ex., bez jména nálezce, V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; V. 1931, 2 ex., J. Roubal leg. et. coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

7487: Slovakia or., Šivetice, vrch Muteň, 16. V. 2009, quercetum, V. Benedikt leg., det. et coll. (seznam Benedikt 2010);

7567: Slovakia occ., Jakubov, 2. V. 1998, 1 ex., T. Třešňák leg. et coll., J. Mertlik det.; 25. IV. 1989, 1 ex., T. Třešňák leg. et coll., J. Mertlik det.

7568: Slovakia occ., Malacky, 1. V. 1980, 1 ex., pod kůrou dubu (Koloničný, Orszulík et Stanovský 1983).

7569: Slovakia occ., Plavecké Podhradie, 26. V. 1987, 2 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (spolu s Podeonius acuticornis), J. Mertlik leg., coll. et det.

7575: Slovakia occ., Jelenec, Gýmeš 500 m., 10. IV. 1997, 1 ♂, 1 ♀, v trouchu dutiny dubu, J. Mertlik leg., det. et coll.

7577: Slovakia centr., Nová Baňa (7577?), bez data, J. Čejka coll. (Roubal 1936).

7577: Slovakia centr., Vtáčnik, Nová Baňa env., Červená skala 350 m (7577-78!), 23. IV. 1994, 1 ♀, v trouchu dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg., coll. et det.

7577: Slovakia centr., Nová Baňa, Gupňa, (7577d), 1. V. 2002, 2 ex., oklep větví kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.

7578: Slovakia centr., Hodruša-Hámre, Richnava, 13. X. 2001, 1 ex., v trouchu dutiny u paty kmene dubu, K. Hoffmannová leg. et coll., J. Mertlik det. 2002.

7580: Slovakia centr., Dobrá Niva env., Gavúrky, pastevní les, 28. IV. 2001, 1 ♂, pod kůrou ležícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 30. III. 2003, 2 ♂♂, v trouchu dutiny u paty kmene dubu, více larev v dutině rozlomeného kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7586: Slovakia centr., Padarovce, Vereš, 22. IV. 1984, 1 ex., pod kůrou dubu, J. Mertlik leg., coll. et det.

7588: Slovakia or., Kečovo, 7. V. 1974, 1 ex., Sv. Bílý leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

7667: Slovakia occ., Vysoká pri Morave, VI. 1982, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

7676: Slovakia centr., Zlaté Moravce, 5. V. 1921, 1 ex., Růžička leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.; bez data, 1 ex., Jagemann coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009; (7676a), 24. V. 2009, J. Rozenberg leg. et coll., O. Šauša det.

7680: Slovakia centr., Babiná, Mäsiarsky bok (75-7680!), 17. III. 1984, 1 ex., v trouchu v dutině dubu, J. Mertlik leg., coll. et. det.; 6. V. 1984, 1 ex., pod kůrou dubu.

7680: Slovakia centr., Krupiná, IV. 1938, 1 ex., K. Kult leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

7686: Slovakia centr., Rimavská Sobota (7685-86?), 4. V. 1924, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009 (Roubal 1936).

7768: Slovakia occ., Bratislava, vrch Kačín, 4. XI. 2001, 1 ex., P. Šomody et M. Štrba leg., L. Kašovský coll., J. Mertlik det. 2010.

7768: Slovakia occ., Rača [Račištorf, L.], bez data, J. Roubal det. (Roubal 1936).

7769: Slovakia occ., Bratislava env., Panónsky háj, 25. III. 1989, 1 ♂, pod kůrou kmene dubu, J. Mertlik leg., coll. et det.

7777: Slovakia centr., Levice, 18. V. 1924, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009 (Roubal 1936).

7868: Slovakia occ., Bratislava [Presburg], VII., na kvetoucích keřích [P. Juli., Auf blühenden Gesträuchen] (Bolla 1859); [Pozsony], bez data (Rózsay 1880); bez data, 1 ex., coll. Hlisnikovský, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; bez data, 1 ex., coll. Kelemen, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

7868: Slovakia occ., Malé Karpaty, Bratislava, Areal SAV, Patrónka (7868a), 19. V. 2008, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.

7879: Slovakia occ., Plášťovce env., 9.- 10. V. 2002, 2 ex., M. Ouda leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 1. V. 2009, 1 ex., L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.     

7881: Slovakia centr., Čebovce, 29. IV. 2003, 1 ex., L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

8174: Slovakia occ., Podunajská nížina, Martovce (8174b), 10. VI. 2010, S. Čepelák leg. et coll., O. Šauša det.

8178: Slovakia occ., Kamenica nad Hronom, 23. V. 1994, 1 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010.

8178: Slovakia occ., Kamenica nad Hronom env, pod svahom Burda juh (8178c), 5. VI .2010, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.

8278: Slovakia mer., Štúrovo [Parkan], bez data, J. Roubal leg. (Roubal 1936).; V. 1949, 1 ex., MVČ HK coll., J. Mertlik det.; 25. VI. 1956, 1 ex., Exc. M.N. Pragae, L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; (81-8278!), V. 1988, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

Slovakia centr., Pohroní, J. Roubal leg. (Roubal 1936).

 

Cardiophorus nigerrimus Erichson, 1840

Typová lokalita: Německo.
Rozšíření. Evropa: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Francie, Itálie, Maďarsko, Moldávie, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko: středoevropské a jihoevropské teritorium, Řecko, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina. Asie: Turecko (Cate 2007).

ČESKÁ REPUBLIKA (Bohemia):

5052: Bohemia bor., NP České Švýcarsko, Piket – ok., Hadí pramen, 1. VI. 2003, 1 ex., J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5052: Bohemia bor., NP Labské pískovce, údolí Brtnického potoka (5052c), 13. VI. 2002, 1 ex., J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5151: Bohemia bor., Dolní Žleb – státní hranice, 24. V. 2007, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5151: Bohemia bor., NP České Švýcarsko, rez. Růžovský vrch – vrchol, 27. V. 2008, 2 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5152: Bohemia bor., Růžák, svahy nad Kamenicí, V. 1972, 1 ex., na smrkovém kmenu, V. Pižl leg. (Pižl 1977).

5152: Bohemia bor., Všemily, 1972, 1 ex., V. Pižl leg. (Pižl 1975).

5251: Bohemia bor., Labské pískovce, Pastýřská stěna (res.) (Děčín) (5251a), 26. V. 2006, 2 ex., J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

5251: Bohemia bor., Horní Žleb env., vrch Vrásník, 4. V. 2007, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5253: Bohemia bor., Polevsko, 9. VI. 2002, 1 ex., Klapka leg. et coll., J. Mertlik det. 2002

5349: Bohemia bor., Teplice, vrch Doubravka, 8. IV. 2009, 1 ♂, pod kůrou dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5352: Bohemia bor., České Středohoří, Dubí hora pr. Dubičná, V. 2005, 1 ex., [pherom. traps], M. Hanuš leg., P. Moravec coll., J. Mertlik det. 2008.

5352: Bohemia bor., Rašovice pr. Úštěk, 2. V. 2005, 1 ex., [pherom. traps], M. Hanuš leg., P. Moravec coll., J. Mertlik det. 2008.

5353: Bohemia bor., Česká Lípa – Lada, 27. VI. 2001, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det.

5357: Bohemia bor., Malá Skála, Pantheon – Frýdštejn, hřeben, 29. V. 2004, 3 ex., oklep větví dubů a borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5362: Bohemia or., CHKO Broumovsko, Adršpach env., Vlčí rokle, 21. VI. 1996, 1 ex., J. Mertlik leg., det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 23. V. 2002, 1 ex., A. Hamet leg., det. et coll., J. Mertlik rev. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5446: Bohemia bor., Červený Hrádek, obora, 7. IV. 2007, 1 ex., více larev, v zemi u paty kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5446: Bohemia bor., Vysoká Pec env., rez. Jezerka, 13. V. 2008, více ex., oklep větví dubů a borovic, J. Mertlik leg. et coll.; 17. V. 2008, 4 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010; 26. V. 2008, více ex., oklep větví dubů a borovic, J. Mertlik leg. et coll.; 30. V. 2008, 3 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010; 12. VI. 2008, 1 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010; 8.- 9. V. 2009, více ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5447: Bohemia bor., Černice env., Jezeří – park, okraj dolu, 9. IV. 2008, více larev, v písčité půdě u paty kmene dubu; J. Mertlik leg., det. et coll.; 26. V. 2008, 5 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5448: Bohemia bor., České Zlatníky, Zlatník, V. 1962, 2 ex., S. Laibner leg. (Laibner 1979); 1973-1976 (Schön, Táborský et Tyrner); 9. V. 2010, více ex., oklep větví dubů, P. Brůha leg., det. et coll.; 25. V. 2010, více ex., oklep větví dubů, P. Brůha leg., det. et coll.

5450: Bohemia bor., Kamýk, vrch Plešivec (Loc: 50°33'51.877"N, 14°5'23.127"E), 6. VI. 2010, 5 ex., oklep větví stromů na okraji suťového pole, J. Mertlik leg. et coll.

5450: Bohemia bor., České středohoří, vrch Kalvárie pr. V. Žernoseky, 22. V. 1972, 3 ex., M. Honců leg., VM Česká Lípa coll. (Honců 1974), J. Mertlik rev. 2010; 12. V. 2000, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det.; 29. V. 2008, 2 ex., M. Žemlička leg., P. Moravec coll., J. Mertlik det. 2009.

5450: Bohemia bor., České středohoří, Lovoš, VI. 2002, 1 ex., L. Ernest leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5450: Bohemia bor., České Středohoří, Církvice, step, 31. V. 2008, 3 ex., smyk, M. Žemlička leg., P. Moravec coll., J. Mertlik det. 2009.

5450: Bohemia bor., České Středohoří, Tlučeň, vrch Trabice, 22. VII. 1984, 1 ex., T. Táborský leg., OM Most coll. (Táborský 1987), J. Mertlik rev. 2010.

5453: Bohemia bor., Břehyně, 4. V. 1998, 1 ex., Klapka leg. et coll., J. Mertlik det. 2002

5454: Bohemia bor., Břehyně, 4. VII. 1975, 1 ex., M. Honců leg., VM Česká Lípa coll., J. Mertlik rev. 2010.

5454: Bohemia bor., Břehyňský rybník – Mlýnský vrch, 28. VII. 2008, 1 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5454: Bohemia bor., Doksy, Borný env., 18. V. 1996, 3 ♀♀, oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.; 4 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.

5454: Bohemia bor., Doksy - Hradčany, Polomené hory, Dlouhá rokle, 29. V. 2008, více ex., oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5456: Bohemia bor., Všeň u Turnova, 23. IV. 2007, 1 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5456: Bohemia or., Podkost env., Pomníky, 21. V. 2002, 1 ex., oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll. 

5457: Bohemia or., Borek pod Troskami, 28. IV. 2008, 3 ex., M. Průša leg. et coll., V. Benedikt det. 2009, J. Mertlik rev. 2009; 4. V. 2008, 4 ex., M. Průša leg. et coll., V. Benedikt det. 2009, J. Mertlik rev. 2009; 6. V. 2008, 2 ex., M. Průša leg. et coll., V. Benedikt det. 2009, J. Mertlik rev. 2009.

5457: Bohemia or., Rovensko pod Troskami, 28. IV. 2007, 1 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5462: Bohemia or., Adršpach, 21. VI. 1995, 1 ♂, sedící na kameni na cestě, J. Mertlik leg., coll.; Vlčí rokle, 23. V. 2002, 1 ♀, Dr. A. Hamet leg. et coll., J. Mertlik det.

5462: Bohemia or., NPR Adršpašsko-teplické skály, Skály (okolí skalního hradu), 26. V. 2005, 1 ex., M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5545: Bohemia bor., Prunéřov env., Hasištejn, suťový les (Loc: 50°26'39.1"N, 13°14'32.944"E), 8. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5546: Bohemia bor., Chomutov, VI. 1969, 1 ex., S. Laibner leg. (Laibner 1971 a 1979).

5547: Bohemia bor., Horní Lom, 30. VI. 2001, 1 ex., J. Velc leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005).

5550: Bohemia bor., České Středohoří, vrch Hazmburk, 30. V. 1985, 1 ♀, J. Strejček leg. et det., OM Most coll., J. Mertlik rev. 2010.

5552: Bohemia bor., Tupadly, PP Hluboký důl, 2003, 1 ex., L. Beran leg., VM Česká Lípa coll. (jako Agriotes ustulatus), J. Mertlik rev. 2010

5553: Bohemia centr., Mšeno - Mělník, 1966, 1 ex., Fára leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

5556: Bohemia or., Kost, VI. 1962, 2 ex., na listech jívy, S. Laibner leg., A. Olexa det. (Laibner 1969).

5556: Bohemia or., Podkost, vrch Kozlov env., 21. V. 2002, 1 ex., oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll. 

5557: Bohemia or., Hrdoňovice env., starý lom nad vsí, 21. V. 2002, 1 ex., oklep větví stromů, J. Mertlik leg. et coll.

5557: Bohemia or., Český ráj, Prachov, 10. VI. 2006, 1 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5557: Bohemia or., Jičín env., Prachov, vrch Přivýšina, 3. VI. 1994, 1 ex., oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.; 13. VI. 1994, 4 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 7. VI. 1995, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 16. VI. 1995, 9 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 3. V. 1996, 15 ♂♂, 11 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.; 30. V. 1996, 23 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 5. VI. 1996, 1 ♂, 5 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.; 16. V. 2000, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det.

5559: Bohemia or., Pecka, 20. IV. 2000, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det.; 1. V. 2002, 2 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det.; 30. IV. 2004, 1 ♂, J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 19. V. 2007, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 5. VI. 2007, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 1. V. 2009, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5644: Bohemia occ., Stráž nad Ohří, Himlštejn, 9. V. 2009, 3 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 20. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg.et coll.

5646: Bohemia bor., Kadaň env., Běšický vrch, 25. IV. 2009, 2 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010.

5663: Bohemia or., Náchod, rez. Peklo, Olešenka [Valley], 21. VI. 1996, 1 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 1996.

5742: Bohemia occ., Karlovy Vary env., Doubí – údolí Ohře, Vysoký hřbet, suťový les, 12. V. 2008, více ex., oklep větví dubů, J. Mertlik leg., det. et coll.

5747: Bohemia bor., Deštnice, Sádek, Sádecký vrch, lesostep, 11. IV. 2007, 1 ex., oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.; 11. IV. 2007, 1 ex., 1 larva, v trouchu dutiny u paty kmene Quercus, J. Mertlik leg. et coll.

5749: Bohemia centr., Slaný env., Lotouš, 20. V. 1978, 1 ♀, R. Macek leg. et coll., J. Mertlik det.; 5. VI. 1978, 1 ♀, R. Macek leg. et coll., J. Mertlik det.

5751: Bohemia centr., Kralupy nad Vltavou, 9. VI. 1991, 2 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 15. V. 1992, 1 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 23. V. 1998, 2 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 30. IV.- 1. V. 2000, 6 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008.

5753: Bohemia centr., Kostelec n. Labem, IV. 1984, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5753: Bohemia centr., Tišice, Písčina u Tišic, 20. V. 2010, 4 ex., oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5754: Bohemia centr., Otradovice, 21. V. 1933, 1 ex., B. Štícha leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

5755: Bohemia centr., Lipník, 25. VI. 2003, 1 ex., V. Novák leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005).

5755: Bohemia centr., Milovice, V. 1946, 1 ex., leg. et coll. Jaromír Havelka, L. Ernest coll., J. Mertlik det. 2010; 20. V. 2001, 1 ex., J. Gahai leg. et. coll., J. Mertlik det. 2002; 8. V. 2002, 3 ex., M. Zúber leg. et coll., S. Laibner det. (seznam Zúber 2008); dtto, 3 ex., Muz. Brandýs nad Labem coll. (seznam Zúber 2008); 1. V. 2004, 3 ex., M. Zúber leg. et coll. (seznam Zúber 2008); dtto, 3 ex., Muz. Brandýs nad Labem coll. (seznam Zúber 2008).

5756: Bohemia centr., N. Vestec, V. 1949, Picka leg. (rukopis Havelka-Brouci Polabí).

5761: Bohemia or., Hradec Králové env., Stříbrný potok, 12. VII. 1987, 1 ♀, J. Prouza leg., J. Mertlik coll.

5761: Bohemia or., Nepasice env., jihozápadní okraj vrchu Čičínská, 8. V. 2008, 3 ex., oklep větví na okraji lesa, J. Mertlik leg. et coll.

5762: Bohemia or., Opočno pod Orlickými horami, EVL opočenská obora, 22. VI. 2010, 1 male, nárazové pasti, past 1, Jan Pavlíček leg., det. et coll.

5847: Bohemia centr., Nouzov, 19. VII. 2002, 1 ♀, V. Šilha leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5846: Bohemia bor., Jesenice, 25. V. 1951, 1 ex., J. Suchý leg., V. Benedikt coll. (seznam Benedikt 2010).

5848: Bohemia or., Lužná u Rakovníka, V. 1994, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5848: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Řevničov (5848D5), 1. VII. 2004, 1 ex., oklep větví borovice ve smíšeném lese (Rébl 2010).

5848: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Lužná (5848D24), 21. VI. 1996, 1 ex., oklep větví olše ve smíšeném lese (Rébl 2010).

5848: Bohemia centr., Řevničov, 20. VI. 2005, 1 ex., Z. Švec leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2006).

5849: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Ruda (5849C13), 17. V. 1998, 2 ex., oklep větví smrku (Rébl 2010).

5849: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Lány (5849C24), VI. 1976, 1 ex., oklep větví habru (Rébl 2010); VI. 1978, 6 ex., oklep větví borovice (Rébl 2010); VI. 1980, 4 ex., oklep větví smrku (Rébl 2010); V. 1982, 3 ex., oklep větví borovice (Rébl 2010); 1. V. 1988, 1 ex., oklep větví borovice (Rébl 2010) 21. V. 1988, 1 ex., oklepem větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 23. IV. 1989, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu (Rébl 2010); 20. V. 1989, 2 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 20. VI. 1989, 1 ex., oklep větví dubu (Rébl 2010); 21. IV. 1990, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu (Rébl 2010); 8. V. 1994, 2 ex., pod kůrou položenou do dutiny dubu (Rébl 2010); 15. VII. 1998, 1 ♀, oklep větví borovice (Rébl 2010); 11. VIII. 2001, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu (Rébl 2010); 21. IV. 2002, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu (Rébl 2010); 1. VI. 2002, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu (Rébl 2010).

5849: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Lány (5849C25), 9. VI. 1987, 1 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 20. V. 1990, 3 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 11. V. 1991, 2 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu (Rébl 2010); 21. V. 1995, 12 ex., oklep větví smrku (Rébl 2010).

5850: Bohemia centr., Kladno, 14. V. 2000, 1 ex., J. Velc leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005).

5852: Bohemia centr., Větrušice, Velký vrch, 3. VI.-2. VII. 2000, 2 ex., pasti, les, P. Moravec et P. Vonička leg., P. Moravec coll., J. Mertlik det.

5852: Bohemia centr., Roztoky u Prahy, V. 1995, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5852: Bohemia centr., Šárka, V. 1909, 1 ex., Procházka coll., Jagemann coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009.

5852: Bohemia centr., Praha, Divoká Šárka, 21. V. 2006, 4 ♂, B. Zbuzek leg., det. et coll. (seznam Zbuzek 2006).

5852: Bohemia centr., Praha, Troja, Havránka-Haltýře (5852d), 29. 5. 1997, 1 ♀, J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det., (Strejček 2005).

5852: Bohemia centr., Praha, Troja, Salabka, 10. V. 2002, 1 ex., J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5852: Bohemia centr., Praha, Sedlec, Suchdol, Sedlecké skály (5852c), V. 1988, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005); V. 2002, 2 ex-. J. Strejček leg. (Strejček 2005); 16. V. 2003, 1 ex., J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5852: Bohemia centr., Praha, Stromovka, 26. VI. 2008, 1 ex., večerní sběr, A. Šíma leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5852: Bohemia centr., Praha, Podhoří, jižní část, V. 2000, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005).

5854: Bohemia centr., Stará Boleslav, bez data nálezu, 2 ex., Fára leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; VIII. 1991, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5854: Bohemia centr., Káraný, 19. IV. 1992, 1 ex., J. Vitner leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (seznam Zbuzek 2005).

5854: Bohemia centr., Káraný, Svatý Václav, 24. V. 1992, 1 ex., J. Vitner leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (Zbuzek 1998); 30. V. 1996, 1 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (Zbuzek 1998); 13. VIII. 1997, 1 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (Zbuzek 1998).

5854: Bohemia centr., Vestec, bez data, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

5854: Bohemia centr., Čelákovice, bez data, 2 ex., Pfeffer leg. et coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 19. V. 1912, 1 ex., coll. Holík, Jagemann coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009; 8. VI. 1937, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; VI. 1946, 1 ex., Matoušek leg., Jagemann coll. v MZM Brno coll, J. Mertlik rev. 2009; 19.- 21. V. 1953, 2 ex., Balthasar et Růžička leg., MVČ HK coll.; V. 1964, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); 1. VI. 1958, 1 ex., M. Honců leg., VM Česká Lípa coll., J. Mertlik rev. 2010; V. 1965, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); VI. 1965, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); 1. V. 1976, 1 ex., L. Daněk leg.; V. 1986, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); V. 1987, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); V. 1989, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); V. 1990, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 29. V. 1993, 1 ex., J. Rolčík leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005); 31. V. 1994, 30 ex., oklep větví borovic a dubů na okraji lesa, J. Mertlik leg. et coll.

5855: Bohemia centr., Poříčany, XI. 1983, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); V. 1990, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); V. 1995, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); V.1996, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); 9. V. 1998 1 ♂, 1 ♀, J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001).

5855: Bohemia centr., Kersko, V. 1983, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); V. 1990, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); V. 1991, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); V. 1995, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); V. 1996, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5856: Bohemia centr., Nymburk (5856?), 1 ex., L. Daněk leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.; 11. VI. 2003, 1 ex., L. Ernest leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

5856: Bohemia centr., Nymburk env., Písty, 17. VI. 1995, 6 ex., oklep větví borovic, J. Mertlik et M. Samek leg. et coll.; 30. IV. 2001, 1 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 30. IV. 2001, 6 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; písečný přesyp, 13. IV. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5856: Bohemia centr., Písty – Zvěřínek, V. 1967, 1 ex., L. Ernest leg. et coll., J. Havelka det. ,J. Mertlik rev. 2010.

5856: Bohemia centr., Poděbrady, 4. VI. 1939, 1 ex., B. Štícha leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

5856: Bohemia centr., Poděbrady, Kluk, 9. V. 1999, 1 ex., L. Hradecký leg. et coll., J. Mertlik det.

5856: Bohemia centr., Oseček, písečný přesyp, 13. IV. 2009, 1 ex., oklep větví dubů a borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5857: Bohemia or., Choťovice env., Žehuňská obora, 11. V. 2002, 1 ex., F. Pavel leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5858: Bohemia centr., Choťovice env., Žehuňská obora, V. 1970, 2 ex., S. Laibner coll. (Laibner 1974).

5858: Bohemia or., Převýšov, 28. V. 1994, 1 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.

5858: Bohemia or., Pamětník, okraje písníků Dolní a Horní Flajšar, 11. V. 2006, 7 ex., oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Čeperka, 17. V. 1935, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; 8. V. 2001, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 7. V. 2009, 1 ex., oklep větví stromků pod elektrovody, J. Mertlik leg. et coll.; 8. VI. 2009, 10 ex. oklep větví stromků pod elektrovody, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Bukovina nad Labem (50°8'4.149"N 15°49'5.021"E), 5. VII. 2008, 1 ex., V. Dušánek leg., det. et coll.

5860: Bohemia or., Hradec Králové env., Roudnička, 12. VII. 1997, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det.

5860: Bohemia or., Bukovina, břeh Labe u rez. Polabiny, chatová oblast, 20. VI. 2008, 1 ex., V. Dušánek leg., det. et coll. (Hamet 2009; Dušánek 2009); 5. VII. 2008, 1 ex., V. Dušánek leg., det. et coll. (Hamet 2009; Dušánek 2009).

5860: Bohemia or., Vysoká nad Labem, 30. VII. 1989, 1 ♀, lezoucí v noci na písku u pařezu borovice, J. Mertlik leg. et coll.; 24. VI. 1997, 1 ♂, M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.; 30. VII. 1998, 1 ex., F. Pavel leg. et coll., J. Mertlik det.

5861: Bohemia or., Vysoká nad Labem, u lesní cesty k rybníku Biřička, okraj holoseče (Loc: 50°9'31.071"N, 15°50'42.01"E), 17. V. 2009, 2 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Bohemia or., Hradec Králové, lesy, VII. 1938, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

5861: Bohemia or., Nový Hradec Králové, Biřička, 12. V. 2009, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Bohemia or., Rokytno (5861c), 6. V. 2002, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; písečný přesyp, 16. V. 2008, 2 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Bohemia or., Běleč nad Orlicí, 30. IV. 1990, 1 ♂, 2 ♀, T. Kopecký leg., J. Mertlik coll.; 20. V. 2006, 1 ♂, oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Bohemia or., Běleč nad Orlicí, u lesní cesty k rybníku Výskyt, okraj holoseče (Loc: 50°10'44.643"N, 15°55'1.211"E), 17. V. 2009, 2 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Bohemia or., Krňovice, 8. VI. 1995, 1 ♀, na vegetaci u cesty, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Bohemia or., Vysoké Chvojno – náhorní plošina, okraj lesa, 7. V. 2008, 2 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll

5862: Bohemia or., Petrovice, U Houkvice (Loc: 50°10'56.703"N, 16°2'48.651"E), 16. IV. 2010, 1 ♂, 1 larva, pod kousky dřeva u paty kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí env., Suté břehy, 24. V. 1988, 1 ex., J. Voda leg. et coll., J. Mertlik det.; 9. V. 1999, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

5862: Bohemia or., Rašovice, písník (5862b), 7. V. 2002, 1 ♂, oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5867: Bohemia or., Králický Sněžník [Glatzergebirge] (5867?), bez data (Horion 1953, Laibner 1980).

5942: Bohemia occ., CHKO Slavkovský les, Údolí Teplé (res.), pr. Tisová (5942d), 12. V. 2006, 1 ♂, J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

5945: Bohemia occ., Rabštejn nad Střelou, 30. VI. 2002, 1 ♀, V. Týr leg. et coll., J. Mertlik det

5945: Bohemia occ., Rabštejn, údolí Střely, 1. VI. 1992, 1 ex., V. Benedikt leg., det. et coll. (seznam Benedikt 2010).

5946: Bohemia occ., Žihle, 3. VI. 2003, 1 ex., V. Týr leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

5948: Bohemia centr., Nový Dům, 27. VI. 1996, 1 ♂, V. Šilha leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5949: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Lány (5949A4), 16. V. 1986, 2 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 30. V. 1992, 4 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 12. V. 1993, 12 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 12. VIII. 1995, 1 ex., oklep větví lípy (Rébl 2010); 23. V. 1999, 3 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 3. VI. 2001, 2 ex., smykem na teplomilné stráni (Rébl 2010); 6. V. 2007, ve feromonovém lapači na kůrovce (Rébl 2010).

5949: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Křivoklát (5949C13), 14. VI. 1973, 3 ex., oklep větví habru (Rébl 2010).

5949: Bohemia centr., Křivoklát, V. 1989, 1 ex., P. Kylies leg., V. Dušánek coll.

5949: Bohemia centr., Roztoky, 1.- 4. IV. 2009, 1 ex., V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. (seznam Hanzlík 2009).

5949: Bohemia centr., Žloukovice pr. Nižbor, 11.- 14. V. 1993, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., T. Sitek det. 1995, J. Mertlik rev. 2009.

5950: Bohemia centr., Nižbor, 1955, 1 ex., Fára leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; V. 1974, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); [?Luby] 8. V. 1992, 1 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 16. V. 1992, 1 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 14. V. 2008, 4 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2009).

5952: Bohemia centr., Praha, Barrandovské skály, V. 1971, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005).

5952: Bohemia centr., Praha, Podolí, 16. IV. 1905, 2 ex., bez jména sběratele, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.             

5957: Bohemia centr., Velký Osek, 17. V. 1994, 1 ex., P. Číla leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (seznam Zbuzek 2005).

5958: Bohemia centr., Uhlířská Lhota, vrch Kamenec (Loc: 50°5'1.388"N, 15°23'25.532"E), 26. IV. 2010, 2 ex., oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Bohemia or., Labské Chrčice, Merenda, písečná duna pod elektrovody (Loc: 50°3'6.595"N, 15°25'1.917"E), 26. IV. 2010, 1 ex., oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Bohemia or., Kladruby nad Labem, 12.- 23 VI. 2010, 1 ex, Malaise trap, B. Mocek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5959: Bohemia or., Přelouč, Mělice, písník, 20. V. 2002, 5 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5959: Bohemia or., Živanice (5959b), 20. V. 2002, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5960: Bohemia or., Lázně Bohdaneč, Na kovárně, motokros (Loc: 50°5'24.904"N, 15°42'27.088"E), 13. VI. 2009, 2 ♂♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; (Loc: 50°5'24.114"N, 15°42'21.088"E), 30. IV. 2010, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5960: Bohemia or., Lázně Bohdaneč, severovýchodní okraj golfového hřiště (Loc: 50°5'29.486"N, 15°41'44.024"E - Loc: 50°5'33.624"N, 15°42'1.372"E), 30. IV. 2010, 24. V. 2010, více ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Bohemia or., Srch env., 1. V. 2006, 5 ex., okraj lesa, oklep větví stromů, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Bohemia or., Kunětická hora [hill], 1. VI. 2007, 1 ex., třešňový sad, Cerasus, M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2008.

5960: Bohemia or., Kunětická hora [hill, south slopes], 7. V. 2007, 6 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2008.

5960: Bohemia or., Černá za Bory env., písečný přesyp u železniční trati, 21. IV. 2009, 5 ex., oklep větví doubků a borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Bohemia or., Malolánské - Veská, okraj lesa u písčité cesty, 21. IV. 2009, 3 ex., oklep větví dubů a borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Bohemia or., Nová Ves u Čermné nad Orlicí, 2. V. 1973, 1 ex., S. Laibner leg. (Laibner 1977); 12. V. 1990, 1 ♂, K. Poláček leg., J. Mertlik coll.; 30. IV. 1986, 2 ex., J. Voda leg. et det.

5962: Bohemia or., Lodrant, 1. VI. 2003, 1 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5962: Bohemia or., Jaroslav, Řeháč, 20. V. 2004, 1 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5963: Bohemia or., Skořenice, 10. V. 1954, 2 ex., K. Poláček leg. (Laibner 1977).

5963: Bohemia or., Újezd u Chocně, písník, 17. V. 1990, 2 ex., J. Jelínek leg., J. Prouza coll., J. Mertlik det. 2008.

5963: Bohemia or., Choceň, Peliny, V. 1970, 1 ex., S. Laibner leg. (Laibner 1973).

5964: Bohemia or., Litice nad Orlicí env., hradní vrch, 9. V. 2004, 1 ex., mrtvý v pavučině na větvi smrku, J. Mertlik leg. et coll.

6047: Bohemia centr., Kožlany, V. 1993, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

6048: Bohemia centr., Podmokly, Sirská hora, 26. IV. 2009, 1 ♂, M. Ouda leg., V. Benedikt coll., J. Mertlik det. 2010.

6048: Bohemia centr., Týřovice, 26. V. 1982, 1 ex., K. Rébl leg., P. Krásenský coll., J. Mertlik det. 2010.

6048: Bohemia centr., Skryje - I, 25. V. 1974, 1 ♂, Sv. Bílý leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; 3. VI. 1986, 1 ex., Sv. Bílý et J. Jelínek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

6048: Bohemia centr., Skryje env., Týřovické skály, 3. VI. 1986, 1 ♂, smyk travin v lese, Sv. Bílý leg., NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2001.

6048: Bohemia centr., Vápenný Vrch, 9. V. 2003, 1 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008.

6048: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Karlova Ves (6048B8), 27. VI. 1987, 4 ex., oklep větví dubu a habru (Rébl 2010); 28. V. 1988, 2 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 17. V. 1989, 3 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 11. VI. 1989, 2 ex., oklep větví dubu (Rébl 2010); 6. V. 1990, 2 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 15. V. 1992, 1 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 24. V. 1992, 3 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 1. V. 2002, 2 ex., oklep větví dubu (Rébl 2010).

6048: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Karlova Ves (6048B9), 13. V. 1986, 1 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010).

6048: Bohemia centr., Oupoř (6048-49), 3. VII. 1916, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

6049: Bohemia centr., Karlova Ves, IX. 1988, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001).

6049: Bohemia centr., Nový Jáchymov, V. 1981, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001).

6050: Bohemia centr., Beroun, V. 1986, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); V. 1990, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001).

6051: Bohemia centr., Karlštejn, 31. V. 2002, 1 ex., A. Šíma leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005).

6051: Bohemia centr., Český Kras, Dobřichovice, Karlík – PP Krásná stráň, 19. VIII. 2006, 1 ex., J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

6051: Bohemia centr., Vonoklasy, 24. V. 2001, 1 ex., T. Růžička leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005); 1. V. 2005, 1 ex., Z. Švec leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2006).

6052: Bohemia centr., Vrané nad Vltavou, Homole, 24. V. 1982, 1 ♂, J. Strejček leg., J. Mertlik coll.; 30. IV. 1999, 25 ex., oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.; 8. V. 2002, 2 ♂♂, 1 ♀, K. Hoffmannová leg. et coll., J. Mertlik det 2002.

6052: Bohemia centr., Ohrobec [Károv], 17. V. 1900, 1 ex., Zeman leg., L. Hromádka det., NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

6052: Bohemia centr., Praha, Zbraslav, 6. III. 2002, 1 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll. (seznam Zbuzek 2005).

6052: Bohemia centr., Zbraslav – Točná, Šance env., 14. IV. 2005, 1 ♂, v kůře u paty kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6052: Bohemia centr., Praha, Točná, 10. VI. 1999, 3 ex., leg. M. Kovařík leg., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

6057: Bohemia centr., Starý Kolín env., západní okraj borového háje jižně od obce, 14. IV. 2008, 1 ex., více larev, na písčité půdě pod vrstvou napadaného jehličí, J. Mertlik leg. et coll.

6063: Bohemia or., Sruby, ovocný sad, 24. V. 2009, 1 ex., hrušeň, J. Horák leg., det. et coll.

6063: Bohemia or., Choceň env., rezervace Peliny, V. 1970, 1 ex., v letu, S. Laibner leg. (Laibner 1973).

6142: Bohemia occ., Pavlovice, 30. IV. 2001, 1 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt det. et coll. (seznam Benedikt 2010).

6143: Bohemia occ., Kokašice, údolí Hadovky, 1. V. 2004, 1 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt det. et coll. (seznam Benedikt 2010).

6146: Bohemia occ., Plzeň et loc. vicina, obora (6245-46?), 24. V. 1953, 1 ex., Brožík leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.; 6. VI. 1953, 1 ex., Brožík leg., A. Olexa det., L. Ernest coll., J. Mertlik rev. 2010.

6152: Bohemia centr., Davle, Libřice, VI. 1916, 1 ex., Dr. Rambousek leg., Dr. Pečírka det., NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

6152: Bohemia centr., Luka pod Medníkem, bez data, 1 ex., dubina pod stanicí, J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

6152: Bohemia centr., Hradíštko Střimelice, VIII. 1987, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

6153: Bohemia centr., Těptín, 20. VII. 2004, 1 ex., P. Číla leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2006).

6154: Bohemia centr., Soběhrdy, VI. 1977, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001);

6155: Bohemia centr., Sázava, 25. V. 1995, 1 ex., Fiala leg. et coll., J. Mertlik det.

6155: Bohemia centr., Černé Budy, 7. VII. 1991, 1 ex., P. Horsák leg., J. Bednář coll., J. Mertlik rev. 2008.

6160: Bohemia or., Nasavrky, 11. IV. 2004, 1 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll. (seznam Zbuzek 2005).

6160: Bohemia or., Nasavrky, Strádovské Peklo, 1. IV. 2008, 1 ex., vyhrabán z půdy pod borovicemi, J. Mertlik leg., det. et coll.

6163: Bohemia or., Budislav (6163?), VI. 1967-1973, 1 ex., S. Laibner leg. (Laibner 1977).

6245: Bohemia occ., Dolní Vlkýš, Komberk, 2. V. 1996, 1 ex., V. Benedikt leg., leg. et coll. (seznam Benedikt 2010).

6245: Bohemia occ., Plzeň, Radčice, 22. IV. 1956, 1 ex., Suchý leg., V. Benedikt det. et coll. (seznam Benedikt 2010).

6246: Bohemia occ., Plzeň, Bolevec, 13. V. 1920, 1 ex., A. Adámek leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.

6246: Bohemia occ., Plzeň, Košinář, 13. V. 1920, 1 ex., A. Adámek leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.

6246: Bohemia occ., Plzeň, Zábělá, 14. VI. 1987, 1 ex., V. Benedikt leg., det. et coll. (seznam Benedikt 2010).

6251: Bohemia occ., Dam Slapy, Županovice vill. env., cca 310m, 22. IV. 2006, 1 ex., J. Lahoda leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

6251: Bohemia occ., Stará Huť, 8.- 10. V. 2009, 2 ex., V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. (seznam Hanzlík 2009).

6251: Bohemia centr., Cholín, Dubová hora, 12. IV. 2006, 1 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt det. et coll. (seznam Benedikt 2010).

6252: Bohemia centr., Častoboř (6252c), 25.- 30. V. 2005, 1 ex., S. Urban leg. et coll. (Trmal 2008).

6252: Bohemia centr., Hrazany (6252c), 18. V. 1999, 1 ex., A. Trmal leg. et coll. (Trmal 2008); 17. VI. 2000, 1 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det.; 17. IV. 2005, 1 ♀, A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 27. V. 2008, 1 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

6252: Bohemia centr., Suchdol u Sedlčan, 24. IV. 1975, 1 ex., A. Trmal leg. et coll. (Trmal 2008); 5. V. 1976, 1 ex., A. Trmal leg. et coll. (Trmal 2008); 15. VI. 1978, 1 ex., A. Trmal leg. et coll. (Trmal 2008); 2. V. 2002, 1 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 16. V. 2000, 2 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det.

6252: Bohemia centr., Křepenice, VI. 1989, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); IV. 1990, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001).

6343: Bohemia occ., Brod u Stříbra (6343b), 8. V. 1997, 1 ♂, J. Strejček et E. Strejčková leg. et coll., J. Mertlik det.

6346: Bohemia centr., Štěnovice, doubrava na severním okraji, 22. V. 1994, 1 ex., V. Benedikt leg., leg. et coll. (seznam Benedikt 2010).

6347: Bohemia occ., Mirošov, 25. V. 2005, 1 ex., J. Macek leg., J. Velc coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2006).

6351: Bohemia centr., Roviště (6351b), 22. IV. 2000, 4 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det.; 23. IV. 2000, 1 ex., S. Urban leg. et coll. (Trmal 2008).

6351: Bohemia centr., Líchovy (Sedlčany), V. 1992, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 9. V. 2009, 4 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

6351: Bohemia centr., Svatý Jan – Roviště, 21. IV. 2007, 1 ex., Ant. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

6351: Bohemia centr., Příbram, Velká, 2. V. 2002, 3 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

6351: Bohemia centr., Třtí, vrch Cholínská, 25. IV. 2007, 2 ex., Ant. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

6351: Bohemia centr., Obory, 1. V. 2001, 2 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

6352: Bohemia centr., Nalžovice, 16. V. 2002, 1 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

6351: Bohemia centr., Chramosty (6351b), 24. VI. 2001, 1 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2003 (Trmal 2008).

6352: Bohemia centr., Sedlčany (6352b), 13. IV. 1981, 1 ex., A. Trmal leg. et coll. (Trmal 2008); 16. V. 2000, 1 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det.; 29. VI. 2000, 4 ex.; 16. VI. 2002, 1 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 8. V. 2004, 1 ♂, A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6355: Bohemia centr., Blaník mt., VI. 1991, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

6443: Bohemia occ., Horšovský Týn, zámecký park, 400m (6443d), 3. VI. 2001, 1 ex., J. Lahoda leg., det. et coll. (seznam Lahoda 2005); 20. VI. 2001, 1 ex., J. Lahoda leg., det. et coll. (seznam Lahoda 2005).

6452: Bohemia centr., Týnčany (6452a), 10. V. 2002, 1 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2003 (Trmal 2008).

6545: Bohemia occ., Klatovy (Klatovský bor), 9. V. 2002, 2 ex., A. Sieber leg., det. et coll.

6545: Bohemia occ., Mezihoří - Tuhošť, 18. V. 2004, 6 ex., A. Sieber leg., det. et coll.

6545: Bohemia occ., Švihov, 11. V. 1980, 1 ex., A. Sieber leg. et coll., S. Laibner det.

6545: Bohemia occ., Balkovy, 19. V. 1984, 2 ex., A. Sieber leg., det. et coll.; 10. VI. 1989, 1 ex., A. Sieber leg., det. et coll.

6549: Bohemia mer., Blatná, 16. V. 1988, 1 ex., J. Simandl leg. et coll., J. Mertlik det.

6551: Bohemia centr., Dobříš (6551?), 1. V. 2001, 2 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

6555: Bohemia mer., Pacov (6555-56), VII. 1933, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

6642: Bohemia occ., Český les mts., Česká Kubice env., Čerchov Mt., svah Vysoké závory, 13. V. 2007, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6745: Bohemia occ., Hojsova Stráž – Brčálník, 25. VI. 1980, 1 ex., P. Kresl leg., A. Sieber det. et coll.

6746: Bohemia occ., Lešišov, 23. V. 1982, 2 ex., A. Sieber leg. et coll., J. Mertlik det.; 9. V. 1989, 2 ex., A. Sieber leg., det. et coll.

6747: Bohemia occ., Sušice, Čimice, 30. V. 2002, 1 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 10. V. 2003, 1 ♂, A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6754: Bohemia centr., Soběslav, VII. 1951, 1 ex., J. Baumert leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; VII. 1984, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

6852: Bohemia mer., Purkarec, Karlův Hrádek, 4. V. 2003, 1 ex., F. Houška leg., det. et coll. (seznam Houška 2008).

6854: Bohemia mer., Veselí nad Lužnicí, 8. V. 1959, více ex., V. Karas leg. (Deneš et Niedl 1973).

6854: Bohemia mer., Kardašova Řečice, Malý Závistivý rybník, Karštejn [Kařtýn], 12. VII. 1965, Čech leg. (Deneš et Niedl 1973).

6947: Bohemia occ., Srní, Antigl, 4. VII. 1989, 1 ♂, Z. Doležal leg., J. Mertlik coll.

6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou [Hluboká], bez data, 1 ex., Reitter det., Dr. Pečírka coll. in NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, Stará obora, 16. V. 1989, 1 ♂, v trouchu ležícího kmene smrku, J. Mertlik leg. et coll.; 2. VI. 1996, 1 ex., J. Simandl leg. et coll., J. Mertlik det.; 4. VI. 2003, 1 ex., F. Houška leg., det. et coll. (seznam Houška 2008).

6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, směr Baba (h.), 8. V. 2003, 1 ex., F. Houška leg., det. et coll. (seznam Houška 2008).

6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, Baba, 28. IV. 1983, 1 ex., Sv. Bílý leg. et det., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

7055: Moravia mer., Kosky, ryb. Vizír, 25. V. 1994, 1 ex., 8. V. 1992, 1 ex., P. Horsák leg., J. Bednář coll., J. Mertlik rev. 2008

7055: Bohemia mer., Chlum u Třeboně, květen až červen, 2 ex., J. Niedl leg. et coll. (Deneš et Niedl 1973); V. 1950, 2 ex., J. Niedl leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.; V. 1950, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; VI. 1950, 1 ex., J. Niedl leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.; IV. 1951, 1 ex., Niedl leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.

7055: Bohemia mer., Chlum u Třeboně, Mirochov – Hajnice, 5. VI. 2002, 1 ex., V. Křivan leg. et coll., F. Houška det. (seznam Houška 2008).

7055: Bohemia mer., Chlum u Třeboně, Mirochov, 15. VI. 2001, 1 ex., V. Křivan leg. et coll., F. Houška det. (seznam Houška 2008).

7152: Bohemia mer., Zlatá Koruna, 5. VII. 1974, 1 ex., T. Scholz leg, B. Zbuzek det. et coll. (seznam Pavlíček 2001, seznam Zbuzek 2005).

7152: Bohemia mer., Kamenný Újezd env., Pozděraz, 10. V. 1905, 4 ex., bez jména sběratele, Dr. Pečírka coll. in NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

7155: Bohemia mer., Suchdol nad Lužnicí, 28. X. 2006, 1 ex., (ex. 1.), J. Krošlák leg. et coll., J. Mertlik det. 2011.

Bohemia centr., Praha env. ( ? ), 1. VI. 1940, 1 ex., Voříšek leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.
Bohemia centr., na starých stromech u Prahy, velmi vzácný, Lokaj leg. (Lokaj 1869).

 

ČESKÁ REPUBLIKA (Moravia):

6076: Moravia bor., Bohumín [Oderberg], bez data (Gerhardt 1910).

6272: Moravia bor., Oderské vrchy, Klokočůvek – Heřmánky, holoseč na jižním svahu nad železniční zastávkou Klokočov, 4. V. 2004, 2 ex., v kůrovcovém lapači, J. Mertlik leg. et coll.

6472: Moravia bor., Hranice, Olšovec, 8. VI. 2010, 1 ♂, D. Vacík leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

6565: Moravia mer., Skalice nad Svitavou, rez. Lebeďák, 27. IV. 2006, 1 ex., 1 larva, v písčité půdě u paty kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6663: Moravia mer., Řikonín, 7. V. 1988, 1 ♂, 1 ♀, M. Hruška leg., J. Mertlik coll.

6665: Moravia mer., Lelekovice, rezervace Babí lom, 23. V. 2009, 4 ex., oklep větví, J. Mertlik leg.et coll.

6665: Moravia mer., Vranov, 31. V. 2004, 1 ex., oklep listnáčů (seznam Schles 2007).

6666: Moravia mer., Moravský kras, NPR Vývěry Punkvy, suťová bučina na levém břehu Punkvy, 27. V. 2009, 1 ex., A. Hamet leg., det. et coll., J. Mertlik rev.

6666: Moravia mer., Moravský kras, NPR Vývěry Punkvy, xerotermní hrany východně od vrcholových partií Chobotu, 28. V. 2009, 2 ex., nárazová past, A. Hamet leg., det. et coll., J. Mertlik rev.

6666: Moravia mer., Adamov env., Josefovské údolí, 24. IV. 2001, 1 ex., pod kůrou kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 16. V. 2002, 1 ♂, 2 ♀♀, oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.

6765: Moravia mer., Brno [Brünn (Müller)] (67-6865), bez data (Reitter 1870); 27. V. 1939, 1 ex., J. Marjanko leg., OM Most coll., J. Mertlik det. 2010.

6767: Moravia mer., Vyškov (6767-68), V. 1958, 1 ex., L. Daněk leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002 (seznam Pavlíček 2001).

6862: Moravia mer., Mohelno – Kramolín, Zelený les, hájovna env., lesostep, 27. XI. 2006, 1 krovka, v dutině u paty kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6863: Moravia mer., Čučice, údolí Oslavy jihovýchodně od obce, lesostep, 29. IX. 2008, 1 ex., v zemi u paty kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6869: Moravia mer., Chřiby, Buchlovice env., rez. Barborka, Čertovo sedlo, 23. IV. 2004, 3 larvy, v zemi u paty kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 18. V. 2004, 2 ♀♀, oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.

6870: Moravia mer., Chřiby, Břestek env., Břestecká skalka, 18. V. 2004, 6 ex., oklep větví dubů a borovic, J. Mertlik leg. et coll.

6963: Moravia mer., Moravský Krumlov, 10. V. 1986, 1 ♂, oklep větví borovice, M. Mikát leg., J. Mertlik coll.

6964: Moravia mer., Vedrovice, 13. VI. 2005, 1 ♂, R. Szopa leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

7060: Moravia mer., Bítov, 29. VI. 2002, 1 ex., D. Čudan leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7062: Moravia mer., Vevčice, 5. V. 2000, 1 ex., Z. Kraus leg. et det., JMM Znojmo coll. (seznam JMM Znojmo coll.).

7069: Moravia mer., Bzenec, 2. VI. 1996, 1 ♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 15. V. 2001, 1 ex., R. Szopa leg. et coll., T. Sitek det. (seznam Szopa 2006); VII. 2001, 1 ♂, Čudan leg. et coll., J. Mertlik det.; 2. V. 2003, 1 ex., M. Zúber leg. et coll. (seznam Zúber 2008); dtto, 2 ex., Muz. Brandýs nad Labem coll. (seznam Zúber 2008).

7069: Moravia mer., Bzenec, cvičiště, 8. V. 2008, 3 ex., S. Urban leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

7069: Moravia mer., Bzenec-Přívoz, 29. V. 2005, 1 ex., na světlo, R. Szopa leg. et coll., T. Sitek det. (seznam Szopa 2006); 19. V. 2007, 1 ex., smyk, R. Szopa leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; 20. V. 2007, 1 ex., oklep, R. Szopa leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; 28. IV. 2008, více ex., oklep větví dubů a borovic, J. Mertlik leg. et coll.; 8. V. 2008, 1 ex., S. Urban leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

7160: Moravia mer., Vranov nad Dyjí, 18. V. 1996, 1 ex., Z. Kraus leg. et det., JMM Znojmo coll. (seznam JMM Znojmo coll.).

7161: Moravia mer., Podyjí, 8. V. 1991, 1 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll. (seznam Zbuzek 2005).

7161: Moravia mer., Podyjí, Ledové sluje, V. 1994, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

7161: Moravia mer., Podyjí, Lukov, IV. 1992, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

7161: Moravia mer., NP Podyjí, Nový Hrádek, 6. VI. 2002, 1 ex., Sv. Bílý leg., NM Praha coll., J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010.

7161: Moravia mer., Podmolí – Šobes, V. 1993, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 12. V. 1994, 1 ♂, Sv. Bílý leg., NM Praha coll., J. Pavlíček det. 1994 (jako C. discicollis), J. Mertlik rev. 2010; VI. 1994, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 8. V. 1996, 1 ex., M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 2. V. 1998, 3 ex., M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 9. V. 1998, 2 ex., M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 10. V. 1998, 1 ex., M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 28. V. 1998, 1 ex., Švihla leg., NM Praha coll., 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 9. VI. 1998, 1 ex., Sv. Bílý leg., NM Praha coll., J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010; 10. VI. 1998, 1 ex., J. Rolčík leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Pavlíček 2001, seznam Zbuzek 2005); 27. VII. 2001, 1 ex., M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7161: Moravia mer., NP Podyjí, Šobes, 12. V. 1994, 4 ex., Sv. Bílý leg., NM Praha coll., J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010.

7162: Moravia mer., Znojemsko, Havraníky env., lesostepi S obce (7162c), 6. V. 2006, 1 ex., J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

7162: Moravia mer., Znojmo, Havranické vřesoviště, 8. V. 2006, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

7162: Moravia mer., Znojmo, 15. V. 1994, 1 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.

7162: Moravia mer., Znojmo, Hradiště, 6. V. 1992, 1 ex., V. Švihla leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; VI. 1994, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 10. V. 2003, 1 ex., V. Němec leg., F. Houška det. et coll. (seznam Houška 2008).

7162: Moravia mer., Znojmo, Králův stolec, 18. V. 1996, 6 ex., T. Kopecký leg., coll. et det.

7162: Moravia mer., Znojmo, Cínová hora, 10. VII. 1995, 1 ex., M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7264: Moravia mer., Únanov, les Purkrábka, 6. V. 2008, 1 ♂, T. Růžička leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2006).

7267: Moravia mer., Poštorná, bez data, Hruška et Vávra coll. (Vávra 1996).

SLOVENSKÁ REPUBLIKA:

6879: Slovakia centr., Lipovec, 2. VI. 2010, 1 ex., L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010. 

6987: Slovakia or., Nízké Tatry, PR Hranovnická dubina (6987d), 25. VI. 2005, 1 ex., E. Jendek leg. et coll., O. Šauša det.

7090: Slovakia or., Spišské Vlachy, Za Horou, 4. VIII. 1994, 1 ex., Jászay leg.. (seznam coll. ŠM Bardejov).

7090: Slovakia or., Spišské Vlachy, Prostá dolina, 13. VII. 1996, 1 ex., Jászay leg.. (seznam coll. ŠM Bardejov).

7174: Slovakia occ., Trenčín [Trencsén], bez data (Kuthy 1897).

7179: Slovakia centr., Žiar, Rakša env., Nedozerská dolina (7179a), 20. VI. 2003, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.

7180: Slovakia centr., Staré Hory, 9. V. 1993, 1 ♀, v trouchu pařezu jedle na holoseči, J. Mertlik leg. et coll.; 12. V. 1997, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

7180: Slovakia centr., Nízké Tatry, Jasenová, Staré Hory – Uľanka, 26. IV. 2008, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2010

7268: Slovakia occ., Gbely, 26. V. 1984, 1 ♂, J. Šafanda leg., J. Mertlik coll.

7467: Slovakia occ., Moravský Ján, 9. V. 1986, 2 ex., A. Sieber leg. et coll., J. Mertlik det.; dtto, 1 ♀, J. Mertlik coll.

7480: Slovakia centr., Hronská Breznica, 10. VII. 1923, 2 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll. (Roubal 1936), J. Mertlik rev. 2009.

7480: Slovakia centr., Zvolen, IV. 1951, 1 ex., A. Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.

7488: Slovakia or., Plešivec, 6. VII. 1918, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

7568: Slovakia occ., Malacky, 31. V. 1980, 2 ex., na borovicích (Koloničný, Orszulík et Stanovský 1983); VI. 1986, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 22. V. 1990, 1 ex., I. Martinů leg., T. Lengál coll.

7568: Slovakia occ., Malacky, Bažantnica, 9. XI. 2003, 1 ex., mrtvý v štěrbině kůry u paty stojícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7577: Slovakia centr., Nová Baňa, Gupňa (7577d), 1. V. 2002, 7 ex., oklep větví dubů a borovic, J. Mertlik leg. et coll.

7578: Slovakia centr., Voznica, VII. 1953, 4 ex., Pfeffer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

7578: Slovakia centr., Štiavnické vrchy, Banská Hodruša (7578c), 1. VI. 1999, O. Majzlan leg., O. Šauša det. et coll.

7586: Slovakia centr., Nižný Skalník (7586), 30. V. 1991, 1 ex., sklepaný z kvitnúceho Crataegus (seznam Smatana 2004).

7668: Slovakia occ., Plavecký Štvrtok env., písník za dálnicí, 6. V. 2003, 3 ex., oklep větví borovic na jižním okraji písníku, J. Mertlik leg. et coll. (1 ♂, J. Mertlik coll.).

7777: Slovakia occ., Levice (7777?), bez data, J. Roubal leg. (Roubal 1936).

7782: Slovakia centr., Modrý Kameň, 28. V. 2005, 1 ex., L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

7785: Slovakia centr., Cerová vrchovina, Belina, 6. VI. 2010, 1 ex., L. Kašovský leg. et coll., D. Vacík det. 2010, J. Mertlik rev. 2010. 

7879: Slovakia occ., Plášťovce, 2. XII. 1995, 1 ♂, J. Prouza leg., J. Mertlik coll.; V. 1998, 1 ♀, D. Čudan leg. et coll., J. Mertlik det.; 1. V. 2009, 1 ex., L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

7879: Slovakia occ., Slatina, V. 1989, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

7881: Slovakia centr., Krupinská Planina, Čebovce, hřbet nad dolinou Cerianského potoka, 19. IV. 2005, 1 ♂, oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.

8177: Slovakia occ., Štúrovo env., Modrý vrch (Hegyfarok), 8. VI. 1994, oklep větví dubu na okraji lesa, J. Mertlik leg. et coll.; 8. V. 2010, 2 ex., L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; (8177d), 7. VI . 2010, 1 ex., S. Čepelák leg. et coll., O. Šauša det.

8177: Slovakia occ., Kamenný Most, 7. V. 1995, 1 ex., M. Zúber leg. et coll., S. Laibner det. (seznam Zúber 2008).

8177: Slovakia occ., Kamenín, bez data, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

8178: Slovakia occ., Malá nad Hronom, 4. V. 1986, 2 ex., E. Kučera leg., J. Mertlik coll.; 21. IV. 2003, 2 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 21. IV. 2003, 3 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 21. IV. 2003, 9 ex., V. Týr leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

8178: Slovakia occ., Kováčovské kopce, 15. VI. 1963, 1 ♂, Novotný leg., A. Olexa det. (jako C. atramentarius), OM Most coll., J. Mertlik rev. 2010; 26. IV. 1999, 1 ex., na dubu, R. Szopa leg. et coll., J. Vávra det. (seznam Szopa 2006).

8178: Slovakia occ., Kamenica nad Hronom env., Kovačovské kopce – jih, Skaly, 310 m (47.49.42N, 018.45.04E), 29. IV. 2002, 1 ♂, L. Sekerka leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

8178: Slovakia occ., Kamenica nad Hronom env, pod svahom Burda juh (8178c), 5. VI. 2010, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.; 13. VI . 2010, 1 ex., O. Majzlan leg., O. Šauša det. et coll.

8178: Slovakia occ., Kamenica nad Hronom, Burda-juh (8178c), 6. VI. 2010, 1 ex., S. Čepelák leg. et coll., O. Šauša det.

8178: Slovakia occ., Kováčov, 29. V. 1936, 1 ex., B. Štícha leg., Matoušek coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2009.

8278: Slovakia occ., Štúrovo [Parkan] ((81-8278), 192?, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll. (Roubal 1936), J. Mertlik rev. 2009; V.1955, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); V. 1987, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); V. 1988, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

Slovakia centr., 17. IV. 1932, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.
Slovakia, Nízké Tatry, VIII. 1923, 1 ex., Pfeffer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

Nezařazeno:
Olešná (která?), 22. V. 1979, 1 ex., L. Daněk leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.
 

 

Cardiophorus ruficollis (Linnaeus, 1758)

Typová lokalita: Evropa.
Rozšíření. Evropa: Belgie, Bělorusko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko: severoevropské a středoevropské teritorium, Řecko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina. Asie: Rusko: západní Sibiř (Cate 2007).

ČESKÁ REPUBLIKA (Bohemia):

5052: Bohemia bor., NP Labské pískovce, Piket env., Kuní vrch 441m (5052d), 10. VI. 2002, 1 ex., lapák, J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5053: Bohemia bor., Rumburk (5053) 5. VI. 1996, 2 ex., 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 3. IV. 1999, 1 ex., 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 3. V. 1998, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 25. VI. 1981, 1 ex., Říha leg. et coll., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 10. VII. 1996, 1 ex., P. Číla leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2006).

5053: Bohemia bor., Rumburk, Kopec, VII. 1996, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5053: Bohemia bor., Staré Křečany, 14.- 16. V. 1994, 2 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 10.- 14. VII. 1994, 2 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008.

5151: Bohemia bor., Mezní Louka [Rainwiese], 1845-65, nadlesní Schönbach leg. (Lokay 1869).

5151: Bohemia bor., NP České Švýcarsko, rez. Růžovský vrch - vrchol, 27. V. 2008, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5152: Bohemia bor., CHKO Labské Pískovce, Na Tokání, 25. VI. 1997, 1 ex., Vysoký leg., 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5152: Bohemia bor., Růžák, svahy nad Kamenicí, VII. 1971, 1 ex., za letu ve smrkovém lese, V. Pižl leg. (Pižl 1977); V. 1973, více ex., V. Pižl leg. (Pižl 1977).

5152: Bohemia bor., Srbská Kamenice, 1972, 2 ex., v letu, V. Pižl leg. (Pižl 1975).

5152: Bohemia bor., Všemily, 1972, 1 ex., V. Pižl leg. (Pižl 1975).

5155: Bohemia bor., Lužické hory, vrch Vápenný, 19. V. 1998, 2 ex., A. Sieber leg., det. et coll.

5250: Bohemia bor., Labské pískovce, Holý vrch pr. Jílové, JV suť, 1. V. 2006, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5251: Bohemia bor., Horní Žleb env., vrch Vrásník, holoseč, 4. V. 2007, 4 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5253: Bohemia bor., Polevsko, 8. V. 1990, 1 ex., H. Waldhauser leg., VM Česká Lípa coll., J. Mertlik rev. 2010;

5253: Bohemia bor., Lindava, vrch Ortel, 26. V. 1990, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5253: Bohemia bor., Lindava env., Svitava, 26.- 27. V. 1990, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5253: Bohemia bor., Svor, vrch Klíč, vrcholová doubrava (Loc: 50°47'18.596"N, 14°34'18.427"E), 8. VI. 2010, více ex., oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.

5255: Bohemia bor., Hamr u České Lípy, 3. VI. 1973, 1 ex., M. Honců leg., VM Česká Lípa coll., J. Mertlik rev. 2010.

5260: Bohemia or., Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Zelený důl, Čertovy schody, 4. VI. 2002, 1 ex., feromonový lapač, J. Mertlik leg. et coll.

5347: Bohemia occ., Krušné hory, Křižatky env., 25. VI. 2000, 1 ex., K. Schön leg., J. Mertlik coll.

5348: Bohemia bor., Teplice (5348-49), nadlesní Schönbach leg. (Lokay 1869).

5348: Bohemia bor., Teplice, Oldřichov, 24. V. 1977, 1 ex., Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5348: Bohemia bor., Krušné hory, Hrob (5348d), VI. 1938, 1 ex., Fr. Hradec leg., Dr. J. Říha coll., Honců det., J. Mertlik rev. 2009.

5349: Bohemia bor., Ústí nad Labem, Chlumec, V. 1950, 1 ex., J. Strejček leg., MVČ HK col., J. Mertlik det. 2002.

5350: Bohemia bor., Ústí nad Labem, bez data, J. Kačer leg. (Laibner 1979); bez data, 1 ex., J. Strejček leg., MVČ HK col., J. Mertlik det. 2002.

5350: Bohemia bor., Ústí nad Labem (Kojetice-Březí-Budov),1980, V . Vysoký leg. (Vysoký 1982).

5351: Bohemia bor., České Středohoří, Muckov pr Levín, V. 2004, 1 ex., lapáky, M. Hanuš leg., P. Moravec coll., J. Mertlik det. 2008.

5352: Bohemia bor., České Středohoří, Dubičná, 2. V. 2005, 1 ex., [pherom. traps], M. Hanuš leg., P. Moravec coll., J. Mertlik det. 2008.

5352: Bohemia bor., České Středohoří, Stvolínky, 22. V. 1989, 3 ex., P. Moravec leg. et coll., T. Sitek det. 1994, J. Mertlik rev. 2009.

5353: Bohemia bor., Zákupy [Reichstadt], bez data, 1 ex., Syrovátka leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; V. 1982, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5353: Bohemia bor., Česká Lípa, 18. V. 1965, 1 ex., M. Honců leg., VM Česká Lípa coll., J. Mertlik rev. 2010.

5354: Bohemia bor., Mimoň, bez data, 5 ex., K. Mikvas leg., VM Česká Lípa coll., J. Mertlik rev. 2010.

5357: Bohemia bor., Dolánky u Turnova, 19. VI. 2004, 1 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

5357: Bohemia bor., Malá Skála, bez data, 1 ex., Dr. Obenberger leg., Jagemann coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009; 4. VII. 1980, 2 ex., Brestovanský leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (seznam Zbuzek 2005).

5362: Bohemia or., CHKO Broumovsko, Adršpach env., Vlčí rokle, 13. V. 1997, 1 ex., J. Mertlik leg., det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 4. VI. 1997, 1 ex., v trouchu smrkového pahýlu, J. Mertlik leg., det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5362: Bohemia or., CHKO Broumovsko, Ruprechtice, 20. V. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll., (Hamet, Vancl et al. 2005).

5445: Bohemia bor., Chomutov, Kalek, 15. VIII. 1993, 1 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010.

5446: Bohemia bor., Vysoká Pec env., rez. Jezerka, 13. V. 2008, 2 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 17. V. 2008, 2 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010; 26. V. 2008, 2 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 30. V. 2008, 1 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010; 7. V. 2009, 1 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010; 8.- 9. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5446: Bohemia bor., Boleboř, bez data, J. Kačer leg. (Laibner 1979).

5447: Bohemia bor., Most, bez data, J. Kačer leg. (Laibner 1979).

5448: Bohemia bor., Most env., vrch Zlatník, 1973-1976 (Schön, Táborský et Tyrner); 9. V. 2010, více ex., oklep větví dubů, P. Brůha leg., det. et coll.; 25. V. 2010, více ex., oklep větví dubů, P. Brůha leg., det. et coll.

5449: Bohemia bor., Kostomlaty pod Milešovkou, Březiny (5449a), 28. IV. 2008, 2 ex., Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5449: Bohemia bor., Oparno, 27. IV. 1996, 1 ex., Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5449: Bohemia bor., České Středohoří, Lipská hora, pr. Medvědice, 3. VI. 1992, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., T. Sitek det. 1994, J. Mertlik rev. 2009.

5450: Bohemia bor., České Středohoří, Církvice, les, 15. VII. 2007, 1 ex., M. Žemlička leg., P. Moravec coll., J. Mertlik det. 2008.

5451: Bohemia bor., Nučničky, pískovna (54-5551), 11. V.- 3. VI. 1999, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det

5451: Bohemia bor., Trnobrany env., vrch Sedlo (Loc: 50°35'30.212"N, 14°16'28.365"E), 6. VI. 2010, 1 ex., v kůrovcovém lapači, J. Mertlik leg. et coll.

5452: Bohemia bor., Hvězda p.Vlhoštěm (5452-212), PP Stříbrný vrch, reliktní bor, skály v PP, 2000, 1 ex., L. Beran leg. (Honců 2006), J. Mertlik rev. 2010.

5452: Bohemia bor., Litice (5452-212), PR Vlhošť, reliktní bor, 1999, 1 ex., L. Beran leg. (Honců 2006), J. Mertlik rev. 2010. 

5452: Bohemia bor., Tuhanec (5452-223), PP Martinské stěny, skály, vřesoviště a rozvolněný bor v PP Martinské stěny, 2000, 1 ex., L. Beran leg. (Honců 2006), J. Mertlik rev. 2010. 

5453: Bohemia bor., vrch Tachov u České Lípy, V. 1972, 1 ex., M. Honců leg., VM Česká Lípa coll., J. Mertlik rev. 2010.

5453: Bohemia bor., Nedvězí (5453-334), okolí osady Nedvězí a stejnojmenného vrchu, zalesněné okraje skal, 15. V. 1999, 2 ex., M. Hnilica leg. et det. (Honců 2006), J. Mertlik rev. 2010. 

5454: Bohemia bor., Ralsko – Kuřivody, 24. VII. 2004, 2 ex., M. Zúber leg. et coll. (seznam Zúber 2008).

5454: Bohemia bor., Kuřivody u Mimoně, V. 1981, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5454: Bohemia bor., Doksy, 23. IV. 1995, 1 ex., M. Zúber leg. et coll. (seznam Zúber 2008).

5454: Bohemia bor., Doksy env., vrch Borný, Limonitová žíla, 18. V. 1996, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 17. V. 1997, 1 ex., oklep větví borovice, J. Mertlik leg. et coll.; 21. IV. 2003, 3 ex., aktivní na větvích borovice, více larev, v zemi (písčitohlinité) pod vrstvou borového jehličí, J. Mertlik leg. et coll.

5454: Bohemia bor., Doksy – Břehyně, 24. VI. 1995, 1 ex., M. Zúber leg. et coll. (seznam Zúber 2008).

5454: Bohemia bor., Okna, 26. IV. 1964, 2 ex., Bachratý leg., VM Česká Lípa coll., J. Mertlik rev. 2010.

5454: Bohemia bor., Vrchbělá, 27. V. 2005, 1 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5456: Bohemia centr., Příhrazy, 26. IV. 1998, 1 ex., Brestovanský leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (seznam Zbuzek 2005).

5457: Bohemia or., Rovensko pod Troskami, 28. IV. 2007, 1 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5461: Bohemia or., Trutnov [Trautenau], 1933, 5 ex., bez jména sběratele, L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

5462: Bohemia or., CHKO Broumovsko, Jestřebí Hory, severní svah Žaltmanu, 8. V. 2004, 1 ex., A. Hamet leg., det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5462: Bohemia or., CHKO Broumovsko, Radvanice, Paseka, 23. IV. 1995, 1 ex., A. Hamet leg., det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Bohemia or., CHKO Broumovsko, Broumovské stěny, Hájkova rokle, 5. VI. 2003, 1 ex., Beran leg., Vancl leg. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 11. VI. 2003, 4 ex., Beran leg., Vancl leg. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 10. V. 2004, 15 ex., Beran leg., Vancl leg. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 20. V. 2004, 7 ex., Beran leg., Vancl leg. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 27. V. 2004, 7 ex., Beran leg., Vancl leg. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 4. VI. 2004, 17 ex., Beran leg., Vancl leg. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 11. VI. 2004, 25 ex., Beran leg., Vancl leg. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 23. VI. 2004, 10 ex., Beran leg., Vancl leg. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 8. VII. 2004, 12 ex., Beran leg., Vancl leg. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 15. VII. 2004, 6 ex., Beran leg., Vancl leg. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Bohemia or., CHKO Broumovsko, Broumovské stěny, Slavný, Hájkova rokle (5463d), 19. V. 2003, 2 ex., kůrovcové lapače, J. Beran leg., Z. Vancl coll., J. Mertlik det. 2003.

5463: Bohemia or., CHKO Broumovsko, Broumovské stěny, Hvězda, 19. V. 2003, 3 ex., kůrovcové lapače, Beran leg., Vancl coll., J. Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 5. VI. 2003, 5 ex., kůrovcové lapače, Beran leg., Vancl coll., J. Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 10. V. 2004, 5 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 27. V. 2004, 8 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 30. V. 2004, 2 ex., oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 23. VI. 2004, 9 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 1. VII. 2004, 4 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 15. VII. 2004, 2 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Bohemia or., CHKO Broumovsko, Broumovské stěny, Koruna, 8. VI. 2003, 1 ex., A. Hamet leg. et coll., J. Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 23. VI. 2004, 4 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 8. VII. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Bohemia or., CHKO Broumovsko, Broumovské stěny, Modrý kámen, 19. V. 2003, 2 ex., kůrovcové lapače, Beran leg., Vancl coll., J. Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005); 20. V. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 27. V. 2004, 9 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 11. VI. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 23. VI. 2004, 4 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Bohemia or., CHKO Broumovsko, Broumovské stěny, U Václava, 20. V. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 27. V. 2004, 6 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 4. VI. 2004, 4 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 11. VI. 2004, 2 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 23. VI. 2004, 3 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 8. VII. 2004, 2 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 15. VII. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Bohemia or., CHKO Broumovsko, Broumovské stěny, Velká kupa (5463d), 5. VI. 2003, 2 ex., kůrovcové lapače, J. Beran leg., Z. Vancl coll., J. Mertlik det. 2003 (Hamet, Vancl et al. 2005); 10. V. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 20. V. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 4. VI. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5463: Bohemia or., CHKO Broumovsko, Machov, Řeřišný, 7 . V. 1999, 1 ex., Vancl leg. et det., J. Mertlik det. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5464: Bohemia or., CHKO Broumovsko, Božanov, Břidlicová stráň, 14. V. 2002, 1 ex., Spíšek leg., Vancl leg. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005);

5464: Bohemia or., CHKO Broumovsko, Božanov, Lopota, 4. VI. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl leg. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 8. VI. 2004, 1 ex., A. Hamet leg., det. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 23. VI. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl leg. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005); 8. VII. 2004, 1 ex., Beran leg., Vancl leg. et coll. (Hamet, Vancl et al. 2005).

5545: Bohemia bor., Prunéřov env., Hasištejn, suťový les, 8. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5546: Bohemia bor., Chomutov, bez data, J. Kačer leg. (Laibner 1979).

5551: Bohemia bor., Předonín, pískovna (5551-52), 19. V. 2007, 2 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5551: Bohemia bor., Litoměřice env., Trávčice, 19. II. 1977, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 4. IV. 1982, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5551: Bohemia centr., Roudnice nad Labem, VI. 1972, 1 ex., Rath leg., B. Zbuzel det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (Zbuzek 1998).

5552: Bohemia centr., Roudnice nad labem, Račice – Předonín env., 29. IV. 1975, 2 ex., I. Kovář et J. Ježek leg., L. Hromádka det., NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

5556: Bohemia centr., Branžež, Nová Ves, VII. 1987, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5557: Bohemia or., Libuň [ k.], III.1907, 1 ex., Rambousek leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003; ditto, 2 ex., Rambousek leg., Jagemann coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009.

5557: Bohemia or., Český ráj, Prachov, 10. VI. 2006, 1 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5557: Bohemia or., Jičín env., Prachov, vrch Přivýšina, 13. VI. 1994, 3 ex., oklep větví borovice, J. Mertlik leg. et coll.; 7. VI. 1995, 5 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 16. VI. 1995, 5 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 17. VI. 1995, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 30. V. 1996, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 12. V. 2002, 1 ex., oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5642: Bohemia occ., Abertamy, bez data, J. Kačer leg. (Laibner 1979).

5643: Bohemia occ, Jáchymov, Nové Město, 5643 10. V. 1998, 1 ex., Kovařík leg., 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5645: Bohemia bor., Kadaň, bez data, J. Kačer leg. (Laibner 1979).

5646: Bohemia bor., Stroupeč, 1. V. 1999, 1 ex., M. Šanda leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5652: Bohemia centr., Mělník (5652-53), 7. V. 1908, 1 ex., Jos. Černý leg., L. Hromádka det., NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

5653: Bohemia centr., Hostín (5653D3), 9. V. 2009, 1 ex., J. Kadlec leg. et coll., Mertlik det. 2011.

5654: Bohemia centr., Košátky, 1. V. 1999, 1 ex., Brestovanský leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (seznam Zbuzek 2005).

5659: Bohemia or., Podhorní Újezd, V.1994, 1 ex., F. Fiala leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

5664: Bohemia or., Deštné, VII. 1964, 1 ex., S. Laibner leg. (Laibner 1977).

5741: Bohemia occ., Sokolov, Lomnický les, 7. VI. 1994, 1 ex., V. Švihla leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

5742: Bohemia occ., Karlovy Vary env., Doubí - údolí Ohře, Vysoký hřbet, suťový les, 12. V. 2008, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg., det. et coll.

5743: Bohemia occ., Karlovy Vary, VII. 1987, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5743: Bohemia occ., Karlovy Vary, suťový les, V. 1996, 1 ex., P. Jiskra leg., det. et coll.

5743: Bohemia occ., Drahovice, IV. 1980, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5747: Bohemia bor., Holedeč, 12. VII. 2008, 1 ex., V. Šilha leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5749: Bohemia bor., Klobuky, bez data, 1 ex., coll. Procházka, L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

5752: Bohemia centr., Tišice – Kopa, 30. IV. 1987, 2 ex., Hanzlík leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (seznam Zbuzek 2005).

5753: Bohemia centr., Tišice, Písčina u Tišic (Loc: 50°15'56.165"N, 14°33'8.441"E), 20. V. 2010, 2 ex., oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.

5752: Bohemia centr., Chrást, 24. IV. 1986, 1 ex., Brestovanský leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (seznam Zbuzek 2005).

5753: Bohemia centr., Lhota, 8. IV. 1998, 1 ex., Brestovanský leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (seznam Zbuzek 2005).

5753: Bohemia centr., Jiřina, 9. V. 1907, 1 ex., Jos. Černý leg., L. Hromádka det., NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; 7. V. 1911, 1 ex., J. Pleticha leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.

5753: Bohemia centr., Borek, 8. V. 1998, 1 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll. (seznam Zbuzek 2005).

5753: Bohemia centr., Kostelec nad Labem, Na Kopě, 23. V. 2009, 2 ex., V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. (seznam Hanzlík 2009).

5754: Bohemia centr., Sojovice, 13. V. 1906, 1 ex., bez jména nálezce, MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003; 24. V. 1982, 1 ex., T. Růžička leg., det. et coll. (seznam Zbuzek 2005).

5754: Bohemia centr., Sojovice – Dvorce, 9. IV. 1987, 1 ex., V. Novák leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005).

5754: Bohemia centr., Otradovice, bez data, Štícha leg. (rukopis Havelka-Brouci Polabí); bez data, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

5755: Bohemia centr., Milovice, IV. 1950 (rukopis Havelka-Brouci Polabí); 20. IV. 1961, 1 ex., M. Honců leg., VM Česká Lípa coll., J. Mertlik rev. 2010.

5755: Bohemia centr., Milovice, bývalý vojenský prostor Mladá, 13. V. 1993, 1 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (Zbuzek 1998); 25. V. 1993, 1 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (Zbuzek 1998).

5755: Bohemia centr., Lipník, 12. V. 1996, 2 ex., M. Zúber leg. et coll. (seznam Zúber 2008); 24. V. 1996, 1 ex., M. Zúber leg. et coll. (seznam Zúber 2008); 16. V. 2003, 1 ex., Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5756: Bohemia centr., Loučeň, V. 1953, 1 ex., leg. et coll. Jaromír Havelka, L. Ernest coll., J. Mertlik det. 2010; V. 1986, 1 ex., L. Ernest leg. et coll., J. Mertlik det. 1994.

5762: Bohemia or., Bolehošť env., Ledecké bory (57-5862), 18. IV. 2008, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2009).

5848: Bohemia centr., Krušovice, 1910, 1 ex., Obenberger leg., L. Hromádka det., NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; dtto, 1 ex., Jagemann coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009.

5848: Bohemia centr., Rakovník, 25. VI. 1914, 3 ex., A. Procházka leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

5848: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Řevničov (5848D5), 17. IV. 1994, 1 ex., pod kamenem ve smíšeném lese (Rébl 2010); 10. VI. 1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese (Rébl 2010); 20. VI. 1994, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese (Rébl 2010).

5849: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Lány (5849C1), 4. V. 2008, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce (Rébl 2010); 12. IV. 2009, pod kůrou padlé borovice (Rébl 2010); 3. V. 2009, 4 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce (Rébl 2010); 10. V. 2009, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce (Rébl 2010); 28. VI. 2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce (Rébl 2010).

5849: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Lány (5849C2), 7. V. 2005, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce (Rébl 2010); 28. V. 2006, 5 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce (Rébl 2010).

5849: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Ruda (5849C7), 8. VI. 1991, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce (Rébl 2010); 8. VI. 1991, 2 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 17. VII. 1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce (Rébl 2010).

5849: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Ruda (5849C12), 6. V. 1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce (Rébl 2010).

5849: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Ruda (5849C13), 17. V. 1998, 1 ex., oklep větví smrku (Rébl 2010).

5849: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Ruda (5849C17), 10. VII. 1994, 1 ex., smykem ve smíšeném lese (Rébl 2010).

5849: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Lány (5849C24), VI. 1980, 7 ex., oklep větví borovice (Rébl 2010); V. 1982, 8 ex., pod kůrou položenou na trouchnivějící borové pařezy (Rébl 2010); 15. VIII. 1986, 2 ex., oklep větví b oklep větví borovice (Rébl 2010); 24. IV. 1987, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu (Rébl 2010); 1. V. 1987, 1 ex., pod kůrou padlé borovice (Rébl 2010); 1. V. 1988, 6 ex., v prosevu borového trouchu (Rébl 2010); 21. V. 1988, 1 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 30. V. 1992, 4 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 12. V. 1993, 1 ex., oklep větví dubu (Rébl 2010); 22. VIII. 1996, 1 ex., oklep větví borovice (Rébl 2010); 15. IV. 2000, 1 ex., pod kůrou padlého dubu (Rébl 2010); 22. VII. 2000, 1 ex., oklep větví dubu (Rébl 2010); 1. IV. 2001, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu (Rébl 2010); 9. VI. 2001, 2 ex., oklep větví borovice (Rébl 2010).

5849: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Lány (5849C25), 21. V. 1995, 6 ex., oklep větví smrku (Rébl 2010).

5849: Bohemia centr., Lány, 19. III. 2004, 1 ex., Skoupý leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

5850: Bohemia centr., Kladno, V. 1997, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5850: Bohemia centr., Kladno, Rozdělov, 22. V. 1991, 1 ex., O. Malcev leg., J. Bednář coll., J. Mertlik rev. 2008

5852: Bohemia centr., Ládví, VII. 1991, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5854: Bohemia centr., Jirny, bez data, 1 ex., Labler leg., L. Hromádka det., NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

5854: Bohemia centr., Stará Boleslav, bez data nálezu, 1 ex., Fára leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; V. 1988, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001);  IV. 1984, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); V. 1989, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); V. 1985, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5854: Bohemia centr., Vestec, bez data, 3 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

5854: Bohemia centr., Nový Vestec, 16. V. 1954, 1 ex., Říha leg. et coll., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); V. 1963, Gottwald leg. (rukopis Havelka-Brouci Polabí); 22. III. 1994, 1 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (Zbuzek 1998); 9. V. 1998, 1 ex., Brestovanský leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (seznam Zbuzek 2005).

5854: Bohemia centr., Otradovice, bez data, 1 ex., Roubal leg., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 3. VI. 1999, 1 ex., O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5854: Bohemia centr., Káraný, VI. 1984, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); VII. 1984, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5854: Bohemia centr., Káraný, Svatý Václav, 19. IV. 1992, 1 ex., J. Vitner leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (Zbuzek 1998); 13. V. 1993, 1 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (Zbuzek 1998); 30. V. 1996, 2 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (Zbuzek 1998).

5854: Bohemia centr., Čelákovice, bez data, 1 ex., J. Achard leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; bez data, 1 ex., Čepelák leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; bez data, 51 ex., Dr. Obenberger leg., L. Hromádka det., NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; 1906, 1 ex., Frankenberger leg., L. Hromádka det., NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; 20. IV. 1947, 4 ex., A. Olexa leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; ditto, 2 ex., Aldo Olexa leg., MVČ coll., J. Mertlik det. 2006; 1. VI. 1958, 1 ex., M. Honců leg., VM Česká Lípa coll., J. Mertlik rev. 2010; 27. VII. 1958, 1 ex., M. Honců leg., VM Česká Lípa coll., J. Mertlik rev. 2010; 2. IV. 1964, 1 ex., J. Görtler leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; V. 1964, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); 2. V. 1964, 1 ♂, A. Görtler leg., J. Schneider coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2006); 1 ♂, A. Görtler leg., J. Schneider coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2006); 30. V. 1964, V. 1965, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); V. 1975, 1 ex., Vl. Švihla leg., A. Olexa det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; V. 1983, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); V. 1987, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 29. V. 1993, 2 ex., J. Rolčík leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005).

5854: Bohemia centr., Lysá nad Labem env., Svatý Václav, písčiny, 14. V. 2005, 2 ex., A. Šíma leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5854: Bohemia centr., Lysá nad Labem, Karlov, 22. IV. 1994, 1 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (Zbuzek 1998).

5854: Bohemia centr., Nehvizdy, IV. 1969, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001).

5855: Bohemia centr., Poříčany, 30. V. 1922, 1 ex., Dr. Rambousek leg., Jagemann coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009; 15. IV. 1989, 2 ♂♂, J. Schneider leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2006); V. 1990, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); V. 1996, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); 20. V. 1995, 1 ex., P. Viktora leg., det. et coll. (seznam Viktora 2006).

5855: Bohemia centr., Kersko, IV. 1967, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); VI. 1966, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5856: Bohemia centr., Nymburk, V. 1986, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5856: Bohemia centr., Nymburk env., Písty, VIII. 1994, 3 ex., L. Ernest leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 17. VI. 1995, 3 ex., oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.; 4. V. 2000, 5 ex., J. Gahai leg. et. coll., J. Mertlik det. 2002; 30. IV. 2001, 3 ex.; 30. IV. 2001, 3 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 14. IV. 2006, 2 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; písečný přesyp, 13. IV. 2009, více ex., v oklepu větví borovic a 2 ex. aktivní na uschlé borovici, J. Mertlik leg. et coll.

5856: Bohemia centr., Polabí, Písty – Zvěřínek, V. 1987, 2 ex., L. Ernest leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5856: Bohemia centr., Poděbrady, Kluk, 1. V. 1999, 2 ex., L. Hradecký leg. et coll., J. Mertlik det.

5856: Bohemia centr., Oseček, písečný přesyp, 13. IV. 2009, 1 ex., oklep větví dubů a borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5857: Bohemia centr., Libický luh, 7. VI. 1994, 1 ex., V. Brabec leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005).

5857: Bohemia centr., Choťovice, 2. V. 2002, 1 ex., oklep větví lísky u železniční trati, V. Kubík leg. et coll., J. Mertlik det.

5858: Bohemia or., Pamětník, východní okraj písníku Horní Flajšar, 11. V. 2006, 7 ex., okraj holoseče, oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Bohemia or., Rohoznice, „Na víně“ [hill], 17. VI. 1999, 2 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

5860: Bohemia or., Hradec Králové, Čeperka, 17. V. 1935, 3 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; 8. V. 1938, 3 ex., Brož. leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; 9. IV. 2009, 2 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 8. VI. 2009, 3 ex., oklep větví stromků pod elektrovody, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Čeperka env., na okraji borového lesa u železniční trati ke Stéblové, 8. V. 2001, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 0,5 km SW, lesní světliny, 27. V. 2008, 2 ex., J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 7. V. 2009, 1 ex., oklep větví stromků pod elektrovody, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem, V. 1973, 1 ex., Jedlička leg., J. Rolčík coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005).

5860: Bohemia or., Vysoká nad Labem, písník, 8. V. 1980, 1 ex., v letu, J. Mertlik leg. et coll.; 25. IV. 1984, 1 ex., Dušek leg. et coll.; ; 24. V. 1985,1 ex., Dušek leg. et coll.; 20. VI. 1987, 1 ex., F. Pavel leg. et coll.

5860: Bohemia or., Vysoká nad Labem, okraj holoseče u hájovny (Loc: 50°9'32.764"N, 15°51'24.88"E), 17. V. 2009, 2 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Bohemia or., Běleč nad Orlicí, u lesní cesty k rybníku Výskyt, okraj holoseče (Loc: 50°10'44.643"N, 15°55'1.211"E), 17. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Bohemia or., Běleč, 25. V. 1987, 1 ex., L. David leg. et coll., J. Mertlik det.; 16. VI. 1985, 1 ex.; IV. 1990, 1 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.; 26. III. 1989, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 20. V. 2006, 1 ♀, oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Bohemia or., Krňovice, 18. V. 1976, 1 ex., Dušek leg. et coll., J. Mertlik det.

5861: Bohemia or., Hradec Králové, 15. VIII. 1976, 1 ex., J. Prouza leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 15. VIII. 1978, 1 ex., J. Prouza leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 15. V. 1983, 1 ex., J. Prouza leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5861: Bohemia or., Hradec Králové, lesy, VII. 1935, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

5861: Bohemia or., Nový Hradec Králové, 1941, 1 ex., Přívora leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; 26. VI. 1997, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det.

5861: Bohemia or., Hradec Králové env., Císařská studánka, 12. VII. 2001, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5861: Bohemia or., Hradec Králové, PP Na Plachtě, 5. VI. 1997, 1 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.; 3. IV. 2005, 1 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5861: Bohemia or., Rokytno u Býště, 19. IV. 1997, 10 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det.

5861: Bohemia or., Rokytno, písečný přesyp env., okraje holoseče, 21. IV. 2006, 4 ex., v blízkosti borových pařezů pod mechem a větvičkami, J. Mertlik leg. et coll.; 14. IV. 2009, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5861: Bohemia or., Vysoké Chvojno, rez. Buky, 7. V. 2008, 2 ex., pod odchlipující se kůrou uschlého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Bohemia or., Bědovice, 8. IV. 2009, 1 ex., L. Roudný leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 7. V. 2009, 1 ex., L. Roudný leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5862: Bohemia or., Štěpánovsko, Suté břehy, 8. V. 2009, 1 ex., L. Roudný leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí, bez data (Laibner 1977); 18. VI. 1984, 1 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll., J. Mertlik det.; 3. VII. 1985, 1 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll., J. Mertlik det.; 28. III. 1986, 1 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll., J. Mertlik det.

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí env., Ježkovice, skládka dřeva, 4. V. 2008, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2009).

5862: Bohemia or., Rašovice env., písník, 18. VII. 1993, 1 ex., oklep větví borovice, J. Mertlik leg. et coll.; 7. V. 2002, 1 ♂, oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Bohemia or., Borohrádek, 1967-1971, více ex., S. Laibner leg. (Laibner 1981).

5945: Bohemia occ., Rabštejn, VI. 1932, Štěrba leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

5948: Bohemia centr., Čistá u Rakovníka, 16. V. 1983, 1 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll. (seznam Zbuzek 2005).

5948: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Velká Buková (5948D5), 17. VI. 1990, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce (Rébl 2010); 22. VII. 1990, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce (Rébl 2010).

5949: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Lány (5949A4), 23. V. 1999, 1 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 6. V. 2007, ve feromonovém lapači na kůrovce (Rébl 2010).

5949: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Lány (5949A10), 8. V. 2004, 1 ex., v prosevu trouchnivějícího dubového pařezu (Rébl 2010).

5949: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Lhota (5949B8), 17. V. 1989, 2 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 6. V. 1990, 1 ex., oklep větví dubu (Rébl 2010).

5949: Bohemia centr., Žloukovice pr. Nižbor, 19.- 23. VII. 1993, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., T. Sitek det. 1995, J. Mertlik rev. 2009.

5950: Bohemia centr., Nižbor, 1955, 1 ex., Fára leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

5951: Bohemia centr., Úhonice, 8. V. 1994, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 8. V. 1994, 1 ♀, J. Schneider leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2006).

5952: Bohemia centr., Praha, Krč, 13. V. (rok neuveden), Zeman leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; 24. VI. 1906, 1 ex., Jos. Černý leg., L. Hromádka det., NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

5954: Bohemia centr., Úvaly u Prahy, 25. IV. 1999, 1 ♂, O. Balvín leg., K. Hoffmannová coll., J. Mertlik det. 2002.

5956: Bohemia centr., Ohrada u Kolína, 6. VII. 2004, 1 ex., J. Ryšánek leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2006).

5958: Bohemia centr., Bernardov, 1. V. 1994, 1 ex., P. Viktora leg., det. et coll. (seznam Viktora 2006).

5958: Bohemia centr., Uhlířská Lhota, vrch Kamenec (Loc: 50°5'1.388"N, 15°23'25.532"E), 26. IV. 2010, 1 ex., oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Bohemia or., Labské Chrčice, 25. V. 2003, 1 ex., Jaroslav Prouza leg., J. Mertlik coll.

5958: Bohemia or., Labské Chrčice, Duny u Sváravy (Loc: 50°3'20.948"N, 15°23'50.114"E), 8. IV. 2010, 5 ex., zalezlí v kůře na pařezu borovice, J. Mertlik leg. et coll.; 26. IV. 2010, 1 ex., oklep větví borovice, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Bohemia or., Labské Chrčice, Merenda, písečná duna pod elektrovody (Loc: 50°3'6.595"N, 15°25'1.917"E), 8. IV. 2010, 1 ex., oklep větví borovice, J. Mertlik leg. et coll.; 26. IV. 2010, 1 ex., oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5658: Bohemia or., Kladruby, 14. V. 2005, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5959: Bohemia or., Přelouč, 1933, 1 ex., O. Kodym leg., coll. Hlisnikovský, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; III. 1991, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5959: Bohemia or., Přelouč, Semín, 20. V. 2002, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5959: Bohemia or., Živanice (5959b), 20. V. 2002, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5960: Bohemia or., Lázně Bohdaneč, Dolany – Hrádek, 30. IV. 2005, 2 ex., S. Krejčík leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5960: Bohemia or., Lázně Bohdaneč, Stará kolonie, okraj lesní cesty (Loc: 50°4'2.094"N, 15°41'55.21"E), 17. IV. 2010, 1 ex., více larev, v písčité půdě u pat borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Bohemia or., Stéblová, 1. V. 1999, 1 ex., B. Mocek leg. et coll.

5960: Bohemia or., Srch env., 1. V. 2006, 2 ex., okraj lesa, oklep větví stromů, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Bohemia or., Kunětická hora hill, 7. V. 2007, 1 ex., třešňový sad, Cerasus, M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2008.

5960: Bohemia or., Černá za Bory, písečný přesyp u železniční trati, 21. IV. 2009, více ex., oklep větví doubků a borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Bohemia or., Malolánské - Veská, okraj lesa u písčité cesty, 21. IV. 2009, 2 ex., oklep větví dubů a borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Bohemia or., Poběžovice u Holic, starý písník (5962a), 7. V. 2002, 1 ex., oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Bohemia or., Jaroslav, V. 1983, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 16. V. 1982, 1 ex., K. Poláček leg., J. Rolčík coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005).

5962: Bohemia or., Jaroslav - Řeháč, 20. V. 2004, 1 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5962: Bohemia or., Horní Jelení, bez data (Laibner 1977).

5962: Bohemia or., Nová Ves u Čermné nad Orlicí, bez data (Laibner 1977); 8. VI. 2002, 2 ex., Brokeš leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5962: Bohemia or., Uhersko, V. 1958, 2 ex., K. Poláček leg. (Laibner 1969).

5962: Bohemia or., Trusnov, bez data (Laibner 1977).

5962: Bohemia or., Čermná nad Orlicí, V. 1971, 1 ex., Čížek leg. et coll., J. Mertlik det.

5962: Bohemia or., Újezd, V. 1969, 1 ex., na borové kládě, S. Laibner leg., det. et coll. (Laibner 1969).

5963: Bohemia or., Skořenice, bez data (Laibner 1977).

5963: Bohemia or., Plchůvky, 27. VII. 1978, 1 ex., M. Doležal leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

5965: Bohemia or., Letohrad (5965?), bez data (Laibner 1977).

6046: Bohemia centr., Mladotice, 6. V. 1977, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

6046: Bohemia centr., Dolní Hradiště, 30. V. 2002, 1 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt det. et coll. (seznam Benedikt 2010).

6047: Bohemia centr., Kožlany, III. 1993, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

6048: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Karlova Ves (6048B8), 10. V. 1987, 1 ex., oklep větví habru (Rébl 2010); 15. V. 1992, 2 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 24. V. 1992, 3 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 1. V. 2002, 1 ex., oklep větví dubu (Rébl 2010).

6048: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Karlova Ves (6048B9), 13. V. 1986, 1 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010).

6048: Bohemia centr., Skryje, VII. 1984, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

6048: Bohemia centr., Týřov, Skryje, 19. VI. 1965, 1 ex., M. Dvořák leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

6048: Bohemia centr., Broumy, VI. 1971, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); V. 1973, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001).

6049: Bohemia centr., Branov, XII. 1986, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001).

6049: Bohemia centr., Karlova Ves, V. 1986, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001).

6049: Bohemia centr., Nová Huť, bez data, 1 ex., bez jména sběratele, L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

6049: Bohemia centr., Svatá u Berouna, VI. 1994, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

6050: Bohemia centr., Beroun, vrch Děd, 6. V. 2000, 1 ex., ve feromonovém lapáku na kůrovce, J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001).

6051: Bohemia centr., Karlštejn, 13. IV. 1952, 1 ex., M. Reška leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

6051: Bohemia centr., Řevnice, 19. IV. 1925, 1 ex., Štícha leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

6051: Bohemia centr., Dobřichovice, 1. VI. (rok neuveden), 1 ex., Zeman leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; 17. V. (rok neuveden), Zeman leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

6051: Bohemia centr., Černolice, 25. IV. 1993, 1 ex., P. Šrůta leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (Zbuzek 1998).

6052: Bohemia centr., Praha, Zbraslav, V. 1994, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

6052: Bohemia centr., Praha, Závist, bez data, na dubech vzácný, Lokaj leg. (Lokaj 1869).

6052: Bohemia centr., Vrané nad Vltavou, Homole, 30. IV. 1999, 1 ex., oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.

6052: Bohemia centr., Vrané nad Vltavou env., 8. V. 2002, 2 ex., K. Hoffmannová leg. et coll., J. Mertlik det 2002.

6055: Bohemia centr., Kostelec nad Černými lesy, 1934, 1 ex., Syrovátka leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

6057: Bohemia centr., Starý Kolín env., západní okraj borového háje jižně od obce, 14. IV. 2008, 1 ex., na písčité půdě pod vrstvou napadaného jehličí, J. Mertlik leg. et coll.

6062: Bohemia or., Brteč, V. 1967-1973, 1 ex., S. Laibner leg. (Laibner 1977).

6062: Bohemia or., Džbánov, 3. IV. 1997, 1 ♂, M. Boukal leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

6062: Bohemia or., Džbánov, les Hájek, 10. VII. 2004, 1 ex., v lapáku na kůrovce, M. Boukal leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

6063: Bohemia or., Choceň, VI. 1967, více ex., na borovicích, S. Laibner leg., det. et coll. (Laibner 1969), bez data (Laibner 1977).

6063: Bohemia or., Vysoké Mýto, Na Hartech, V. 1967-1973, 1 ex., S. Laibner leg. (Laibner 1977).

6064: Bohemia or., Česká Třebová, bez data, 1 ex., Syrovátka leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

6141: Bohemia occ., Tachov (61-6241), VII. 1963, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001).

6142: Bohemia occ., Planá u Mariánských Lázní env., Kosí potok, Caltov (6142b), 29. IV. 2006, 1 ex., J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

6143: Bohemia occ., Lhota (Černošín), 7. VI. 1986, 1 ex., Z. Andrš leg., A. Sieber det. et coll.

6146: Bohemia occ., Obora u Kaznějova [Obora, Plzeň], bez data, 1 ex., bez jména sběratele, L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; 11. V. 1980, 1 ex., V. Benedikt leg., det. et coll. (seznam Benedikt 2010)

6146: Bohemia occ., Zruč u Plzně, Drahotín, 10. V. 1981, 3 ex., V. Benedikt leg., det. et coll. (seznam Benedikt 2010)

6151: Bohemia centr., Čisovice u Prahy, V. 1994, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

6151: Bohemia centr., Řitka, 27. IV. 1996, 3 ex., P. Šrůta leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (Zbuzek 1998); 19. V. 1996, 1 ex., P. Šrůta leg., B. Tbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (Zbuzek 1998).

6152: Bohemia centr., Jílové u Prahy, VII. 1987, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

6152: Bohemia centr., Masečín, VII. 1992, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

6153: Bohemia centr., Těptín, 19. V. 1974, 1 ex., P. Číla leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2006); 29. V. 1983, 1 ex., P. Číla leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2006).

6154: Bohemia centr., Pyšely, V. 1927, 1 ex., bez jména sběratele, L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

6156: Bohemia centr., Uhlířské Janovice, 5. VI. 2001, 1 ex., Jaroslav Gahai leg. et. coll., J. Mertlik det. 2002.         

6157: Bohemia centr., Hološiny, IV. 1987, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

6160: Bohemia or., Nasavrky - Strádov, 1. IV. 2008, 1 ex., v půdě pod borovicemi, J. Mertlik leg. et coll.

6162: Bohemia or., Bor u Skutče, V. 1967-1973, 1 ex., S. Laibner leg. (Laibner 1977).

6162: Bohemia or., Budislav, 21. IV. 2004, 1 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

6163: Bohemia or., Litomyšl, 13. V. 1974, 1 ex., Stehlík leg., J. Prouza coll., J. Mertlik det. 2008.

6245: Bohemia occ., Sitná u Plzně, 29. IV. 1967, 2 ex., J. Brožík leg., Z. Koleška coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005).

6246: Bohemia occ., Plzeň, Košinář?, 18. VI. 1919, 1 ex., Ad. Adámek leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.

6246: Bohemia occ., Plzeň, Bolevec, 1. V. 1973, 1 ex., V. Benedikt leg., det. et coll. (seznam Benedikt 2010).

6247: Bohemia occ., Klabava, IV. 1975, 2 ex., Pulpán leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002; dtto, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

6249: Bohemia centr., Jince, VI. 1919, 2 ex., Pfeffer leg. et coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; V. 1924, 4 ex., Pfeffer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

6249: Bohemia centr., Příbram, Hutě, 9. III. 1915, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; [Mark. les.] 5. IV. 1916, 1 ex., pod kamenem, J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

6251: Bohemia centr., Dobříš, 7. VII. 1973, 1 ex., Kaftan leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

6251: Brdy – Dobříš, obora, VI. 1934, 1 ex., J. Borovička leg., OM Most coll., J. Mertlik rev. 2010; VIII. 1934, 2 ex., J. Borovička leg., OM Most coll., J. Mertlik rev. 2010

6251: Bohemia centr., Nový Knín, V. 1983, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 22. V. 1983, 1 ex., Z. Jindra leg., det. et coll. (seznam Zbuzek 2005).

6252: Bohemia centr., Křepenice, VII. 1987, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); IV. 1990, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001).

6252: Bohemia occ., Živhošť, skalní lesostep, 30. IV. 2005, 1 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt det. et coll. (seznam Benedikt 2010).

6252: Bohemia centr., Hrazany (6252c), 27. VI. 2002, 1 ex., A. Trmal leg. et coll. (Trmal 2008).

6252: Bohemia centr., Suchdol u Sedlčan (6252d), 24. IV. 1976, 1 ex., A. Trmal leg. et coll. (Trmal 2008).

6253: Bohemia mer., Neveklov, III. 1974, 1 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll. (seznam Zbuzek 2005).

6257: Bohemia centr., Řeplice, 30. V. 1987, 1 ex., P. Viktora leg., det. et coll. (seznam Viktora 2006).

6343: Bohemia occ., Brod u Stříbra, 6. VI. 2004, 1 ex., J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6348: Bohemia occ., Míšov, 20. VII. 2001, 1 ex., V. Benedikt leg., det. et coll. (seznam Benedikt 2010).

6350: Bohemia centr., Příbram (6350?), 1943, 1 ex., B. Kouřil leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003; 14. IV. 1984, 1 ex., J. Plecháč leg. (seznam Smatana 2004); 17. IV. 1993, 1 ex., J. Plecháč leg., R. Lohaj coll. (seznam Smatana 2004).

6350: Bohemia centr., Příbram, S. Ivan, 1930, 1 ex., [Abbestreits], Jos. Hlisnikowski leg., coll. Hlisnikovský, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

6351: Bohemia centr., Lichovy (Sedlčany), V. 1992, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

6352: Bohemia centr., Sedlčany (6352b), 10. V. 1976, 1 ex., A. Trmal leg. et coll. (Trmal 2008); 24. VI. 2001, 2 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6356: Bohemia centr., Všebořice, V. 1988, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

6443: Bohemia occ., Horšovský Týn, zámecký park, 400m (6443d), 16. IV. 2003, 1 ex., J. Lahoda leg., det. et coll. (seznam Lahoda 2005); 6. V. 2003, 1 ex., J. Lahoda leg., det. et coll. (seznam Lahoda 2005).

6443: Bohemia occ., Horšovský Týn, Kocourovský les, 420m (6443d), 28. IV. 2001, 1 ex., J. Lahoda leg., det. et coll. (seznam Lahoda 2005).

6446: Bohemia occ., VI. 2004, 1 ex., V. Šilha leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

6449: Bohemia centr., Rožmitál, Bílá skála, 23. IV. (rok neuveden), 1 ex., bez jména sběratele, L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

6460: Bohemia or., Přibyslav, VII. 1989, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

6543: Bohemia occ., Domažlice, [Dmout. Kohoutek?], 4. V. 1918, 1 ex., Růžička leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.

6543: Bohemia occ., Domažlice, V. 1957, 1 ex., B. Kraus leg. (Laibner 1969).

6545: Bohemia occ., Chudenice, bez data, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; 1897, 1 ex., coll. Brýdl, L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; Farský hájek, IV. 1909, 1 ex., [Maruš R.], J. Roubal coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; Farský les, IV. 1909, 1 ex., [Kámen R.], Roubal coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

6545: Bohemia occ., Balkovy, 21. V. 1978, 1 ex., F. Kantner leg., A. Sieber det. et coll.; 30. IV. 1980, 1 ex., F. Kantner leg., A. Sieber det. et coll.; 21. V. 1983, 1 ex., A. Sieber leg., det. et coll.

6545: Bohemia occ., Švihov, 13. V. 1990, 2 ex., A. Sieber leg., det. et coll.

6545: Bohemia occ., Svrčovec, 24. V. 2001, 1 ex., A. Sieber leg., det. et coll.

6551: Bohemia mer., Jickovice, skály, 28. V. 2005, 2 ex., F. Krampl leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

6553: Bohemia mer., Tábor (6553-54), bez data nálezu, 1 ex., Fára leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

6644: Bohemia occ., Kdyně, 6. IV.1939, 5 ex., bez jména nálezce, MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

6645: Bohemia occ., Klatovy, 12. V. 1998, 1 ex., A. Sieber leg., det. et coll.

6645: Bohemia occ., Klatovy (Klatovský bor), 9. V. 2002, 1 ex., A. Sieber leg., det. et coll.

6645: Bohemia occ., Neznašovy, 4. V. 2003, 1 ex., A. Sieber leg., det. et coll.

6645: Bohemia occ., Petrovice nad Úhlavou, 7. IX. 2007, 1 ex., A. Sieber leg., det. et coll.

6650: Bohemia mer., Písek, bez data, 3 ex., I. Madar leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; bez data, 1 ex., J. Tyl leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; 1906, 3 ex., bez jména sběratele, L. Hromádka det., NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; 12. IV. 1914, 1 ex., pod kamenem v lese, bez jména sběratele, L. Hromádka det., NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

6654: Bohemia mer., Košice, rybník Koberný, S břeh, 17. IV. 2004, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

6746: Bohemia mer., Mokrosuky, 24. X. 1992, 1 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008.

6746: Bohemia occ., Lešišov, 2. V. 1977, 1 ex., A. Sieber leg., det. et coll.; 27. V. 1985, 1 ex., A. Sieber leg., det. et coll.; 7. V. 1995, 1 ex., A. Sieber leg., det. et coll.

6747: Bohemia occ., Milčice, 15. VI. 2003, 2 ex., A. Sieber leg., det. et coll.

6750: Bohemia mer., Ražice, Lhota u Kestřan, 13. V. 2000, 2 ex., F. Houška leg., det. et coll. (seznam Houška 2008); 30. IV. 2001, 1 ex., A. Holub leg. et coll., F. Houška det. (seznam Houška 2008).

6753: Bohemia mer., Borkovice, VII.1932, 1 ex., J. Roubal leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003; 28. V. 1959, 1 ex., V. Karas leg., det. et coll. (seznam Karas 2003); 3. IX. 1981, 1 ex., Jelínek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

6754: Bohemia mer., Soběslav, bez data (Deneš et Niedl 1973); 23. V. 1986, 1 ex., V. Karas leg., det. et coll.

6757: Bohemia mer., Počátky, bez data, 1 ex., Dr. Hoffer leg., L. Hromádka det., NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

6844: Bohemia mer., Šumava, Svaroh 1050 m (6844-45), 13. VII. 1985, 1 ex., les, Pošta leg., Morozinski coll., J. Mertlik det.

6845: Bohemia occ., Šumava, Č. jezero, 12. VI. 2004, 1 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6845: Bohemia occ., Šumava mts., Špičák mt., horní ohraj sjezdovky, 20. V. 2007, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6851: Bohemia mer., Chelčice, 22. V. 1989, 1 ex., Mašek leg., P. Krásenský coll., J. Mertlik det. 2010.

6854: Bohemia mer., Veselí nad Lužnicí, 17. VII. 1953, 1 ex., V. Karas leg., det. et coll. (seznam Karas 2003) (Deneš et Niedl 1973); 19. IV. 1970, 1 ex., V. Karas leg., det. et coll. (seznam Karas 2003) (Deneš et Niedl 1973).

6854: Bohemia mer., Zlukov, 20. V. 1950, 1 ex., V. Karas leg., det. et coll. (seznam Karas 2003).

6854: Bohemia mer., Drahov, 28. IV. 1986, 1 ex., V. Karas leg., det. et coll. (seznam Karas 2003).

6854: Bohemia mer., Vlkov env., 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 7. V. 2006, 2 ex., oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 2 ♂♂, 1 ♀, B. Zbuzek leg., det. et coll. (seznam Zbuzek 2006).

6854: Bohemia mer., Mezimostí, Vlkov, VII. 1932, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

6854: Bohemia mer., Val, Nežárka, VI. 1987, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

6854: Bohemia mer., Horusice, 8. V. 1980, 1 ex., V. Karas leg., det. et coll. (seznam Karas 2003).

6855: Bohemia mer., Jindřichův Hradec (6855-56), V. 1964, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001).

6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, Baba, 17. IV. 1984, 1 ex., Sv. Bílý leg. et det., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; 14. IV. 1987, 1 ex., V. Karas leg., det. et coll. [jako C. discicollis], J. Mertlik det. 2003; 1. V. 1987, 1 ex., V. Karas leg., det. et coll. (seznam Karas 2003).

6953: Bohemia mer., Lišov, bez data (Deneš et Niedl 1973).

6953: Bohemia mer., Chotýčany, 14. VI. 1969, 1 ex., V. Karas leg., det. et coll. (seznam Karas 2003).

6954: Bohemia mer., Třeboň, 15. V. 1906, 2 ex., Dr. Lokay coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; VII. 1932, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

6955: Bohemia mer., Stříbřec env., 29. IV. 2007, 5 ex., A. Sieber leg., det. et coll.

6956: Bohemia mer., Nová Bystřice, Albeř, VI. 1963, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001).

7048: Bohemia mer., Soumarský Most, 4. VI. 2000, 1 ex., F. Houška leg., det. et coll. (seznam Houška 2008).

7051: Bohemia mer., České Budějovice, Čakov, 1.- 10. IV. 2003, 1 ex., V. Němec leg., F. Houška det. et coll (seznam Houška 2008).

7055: Bohemia mer., Majdalena, XII. 1964, několik ex., pod kůrou borovic na okraji lesa, K. Deneš leg. (Deneš et Niedl 1973); 14. III. 1983, 1 ex., V. Karas leg., det. et coll. (seznam Karas 2003).

7055: Bohemia mer., Chlum u Třeboně, bez data (Deneš et Niedl 1973); bez data, 2 ex., J. Niedl leg., coll. Havelka, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; IV. 1948, 1 ex., J. Niedl leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002; V. 1949, 3 ex., J. Niedl leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002; III. 1950, 3 ex., J. Niedl leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002; 22. V. 1998, 1 ex., A. Sieber leg., det. et coll.

7055: Bohemia mer., Chlum u Třeboně, Mirochov – Hajnice, 5. VI. 2002, 1 ex., V. Křivan leg. et coll., F. Houška det. (seznam Houška 2008).

7151: Bohemia mer., Vyšný, 1. V. 2002, 1 ex., V. Němec leg. et coll., F. Houška det. (seznam Houška 2008).

7154: Bohemia mer., Červené Blato env., 20. VI. 1999, 1 ex., F. Houška leg., det. et coll. (seznam Houška 2008); 13. VI. 2000, 1 ex., F. Houška leg., det. et coll. (seznam Houška 2008).

7154: Bohemia mer., Šalmanovice, NPR Červené Blato, 17. V. 2002, 1 ex., V. Křivan leg. et coll., F. Houška det. (seznam Houška 2008).

7250: Bohemia mer., Černá v Pošumaví, 23. VII. 1953, 1 ex., Dr. Hoffer leg., Z. Koleška coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005).

7250: Bohemia mer., Přední Zvonková, Račín, 18. V. 2002, 1 ex., F. Houška leg., det. et coll. (seznam Houška 2008) .

7250: Bohemia mer., Horní Planá, Přední Zvonková, 9. IX. 2000, 1 ex., F. Houška leg., det. et coll. (seznam Houška 2008).

7255: Bohemia mer., České Velenice, bez data (Deneš et Niedl 1973).

7351: Bohemia mer., Loučovice, 10. VII. 1990, bez jména nálezce [původně ve sbírce Milana Havlase, Opava], Z. Malinka coll. (seznam Malinka 2010).

7354: Bohemia mer., Novohradské hory mts., Huťský rybník, 19. VII. 2004, 1 ex., O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

Bohemia, Strašice (-které?), bez data, 1 ex., coll. Kelemen, coll. Havelka, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.
Bohemia centr., Hraštice (-které?), 4. IV. 1974, 1 ex., Kaftan leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.
Bohemia centr., Praha env. [Umgbg.], bez data nálezu, 1 ex., bez jména nálezce, V. Dušánek coll., J. Mertlik det.
Bohemia bor., Děčínsko, Slunečný vrch, 1972, 1 ex., V. Pižl leg. (Pižl 1975).
Bohemia or., Zdechovice [Zdechovitz], V. 1913, 1 ex., J. Matcha leg., L. Hromádka det., NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.
Bohemia, Nové Hrady, 25. V. 1918, 1 ex., Dr. Klička leg., L. Hromádka det., NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.
Bohemia, les u Kvasejovic, 1920, 1 ex., bez jména sběratele, L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.
Bohemia?, Přestavlky, bez data, 1 ex., coll. Syrovátka, L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.
Bohemia, Skuhrov, 15. IV. 1957, 1 ex., Syrovátka leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

ČESKÁ REPUBLIKA (Moravia):

5768: Moravia bor., Lipová Lázně, VII. 1978, J. Vavroušek leg. (Vavroušek 1983).

5769: Moravia bor., Mikulovice, VI.- VII. 1977, J. Vavroušek leg. (Vavroušek 1983).

5868: Moravia bor., Ramzová, VII. 1978, J. Vavroušek leg. (Vavroušek 1983).

5969: Moravia bor., Jeseníky, Praděd, VII. 1956, 1 ex., Pfeffer leg. et coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6169: Moravia bor., Nízký Jeseník, Ruda, 8.-13. VI. 2002, 1 ex., St. Krejčík leg. et coll., J. Mertlik det.; 22. V. 2003, 1 ex.; 14. VII. 2005, 1 ex., S. Krejčík leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

6170: Moravia bor., Dětřichov nad Bystřicí – Lomnice, smrkový les, 25. IV. 2007, 3 ex., aktivní na travinách, J. Mertlik leg. et coll.

6172: Moravia bor., Nízký Jeseník, Jelenice env., Albrechtický Mlýn, 7. V. 2004, 2 ex., v kůrovcových lapačích, J. Mertlik leg. et coll.

6173: Moravia bor., Hradec nad Moravicí, Březová env. [forest], 26.5.-2.6.2004, 2 ex., [Scolytidae pheromone trap], L. Honč leg., T. Sitek det. 2004, Z. Malinka coll. (1 ex. T. Sitek coll.) (seznam Malinka 2010); 20.- 30. V. 2009, 12 ex., L. Honč leg., Z. Malinka coll., T. Sitek det. 2009 (seznam Malinka 2010)

6177: Moravia bor., Fryšták [Freistadt, selten], bez data (Reitter 1870).

6177: Moravia bor., Stonava [Steinau], bez data (Reitter 1870, Gerhardt 1910).

6272: Moravia bor., Oderské vrchy, Klokočov env. [Klokočůvek - Heřmánky], holoseč na jižním svahu nad pravým břehem Čermné, 4. V. 2004, 15 ex., v kůrovcových lapačích, J. Mertlik leg. et coll.

6277: Moravia bor., Těšín [Teschen], bez data (Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1910).

6370: Moravia bor., Nízký Jeseník Mts., Hrubá Voda env., holoseč nad železniční stanicí, 6. V. 2005, 6 ex., v štěrbinách dřeva pahýlů smrků, J. Mertlik leg. et coll.

6376: Moravia bor., Frýdek [Friedek Umg.], 10. VI. 1926, Jos. Hlisnikowsi leg., coll. Hlisnikovský, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; 16. VI. 1928, 1 ex., Jos. Hlisnikowski leg., coll. Hlisnikovský, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

6467: Moravia mer., Suchdol u Prostějova, V.- VII. 2003, 4 ex., P. Hájek leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

6565: Moravia mer. [Boh.], Boskovice (6565?), VII. 1932, 1 ex., J. Roubal leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.

6663: Moravia mer., Řikonín, IV. 1999, 1 ex., L. Hradecký leg. et coll., J. Mertlik det.

6665: Moravia mer., Lelekovice, rezervace Babí lom, 23. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg.et coll.

6665: Moravia mer., Brno, Vranov, bez data, 1 ex., Dr. J. Fleischer leg., L. Hromádka det., NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

6665: Moravia mer., Adamov env., rezervace Jelení skok, 25. III. 2007, 1 ♀, v trouchnivém dřevě pahýlu Quercus, J. Mertlik leg. et coll.

6666: Moravia mer., Ostrov u Macochy - PR Balcarka – Vintoky (6666b), 2005-2007, 1 ex. (Hamet et el. 2009)

6764: Moravia mer., Brněnská přehrada - sever, 1998, 2003 (seznam Schles 2007).

6765: Moravia mer., Vranov, 2005 (seznam Schles 2007).

6765: Moravia mer., Brno [Bruna], bez data, 1 ex., Dr. Fleischer leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

6766: Moravia mer., Hostěnice, 7. V. 2002, 2 ex., L. Kříž leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

6773: Moravia mer., Vizovice, 16. IV. 1944, 1 ex., bez jména nálezce, MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

6865: Moravia mer., Brno [Brünn (Müller)], bez data (Reitter 1870).

6869: Moravia mer., Chřiby, Buchlovice env., rez. Barborka, Čertovo sedlo, 18. V. 2004, 1 ex., oklep větví dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6870: Moravia mer., Chřiby, Břestek env., Břestecká skalka, 18. V. 2004, 1 ex., oklep větví dubů a borovic, J. Mertlik leg. et coll.

6962: Moravia mer., Tavíkovice env., údolí řeky Rokytná, 14. III. 2007, 1 ex., na zemi v jehličí u kmenu borovice, J. Mertlik leg. et coll.; 15. IV. 2007, 1 ex., oklep, J. Krátký leg., J. Mertlik coll.

6963: Moravia mer., Mohelno, bez data, 1 ex., Jagemann coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009.

6965: Moravia mer., Rajhrad, bez data, 5 ex., bez jména sběratele, L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

7061: Moravia mer., Jevišovice, Nedveka, 5. V. 1990, 1 ex., J. Kobylák leg., Z. Kraus det. JMM Znojmo coll. (seznam JMM Znojmo 2008).

7065: Moravia mer., Pouzdřany, 21. VII. 1984, 1 ex., M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7067: Moravia mer., Mutěnice env., borový lesík na jižním svahu kopce, 17. IV. 2006, 1 ex., pod korou pařezu borovice, J. Mertlik leg. et coll.

7069: Moravia mer., Bzenec, V. 1981, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); IV. 1989, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 7. V. 1999, 1 ex., na borovice, R. Szopa leg. et coll., J. Vávra det. (seznam Szopa 2006); 29. IV. 2001, 2 ex., M. Zúber leg. et coll. (seznam Zúber 2008).

7069: Moravia mer., Bzenec – přívoz, Váté písky, bez data, 1 ex., Dr. Hoffer leg., L. Hromádka det., NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; 1. VI. 2001, 1 ex., F. Houška leg., det. et coll. (seznam Houška 2008); 1. VI. 2001, 1 ex., A. Holub leg. et coll., F. Houška det. (seznam Houška 2008); 22. VI. 2003, 1 ex., F. Houška leg., det. et coll. (seznam Houška 2008); 5. VII. 2004, 1 ex., R. Udržal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; mezi jihozápadním okrajem písníku a železniční tratí, 18. IV. 2006, 2 ex., pod korou uschlé borovice, J. Mertlik leg. et coll.; 1. VII. 2007, 1 ex., J. Kadlec leg. et coll., J. Mertlik det. 2011; 28. IV. 2008, 1 ex., oklep větví dubů a borovic, J. Mertlik leg. et coll.; 10. VII. 2008, 1 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

7069: Moravia mer., Strážnice (70-7169), VI. 1985, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

7161: Moravia mer., Vranov nad Dyjí – Sluje, 1. V. 1993, 1 ex., M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7161: Moravia mer., Čížov dist., 15. V. 1994, 7 ex., M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 2. VI. 1994, 1 ex.

7161: Moravia mer., Lesná - Větrník, 10. VII. 1995, 1 ex., M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7161: Moravia mer., Šobes, VI. 1994, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

7161: Moravia mer., NP Podyjí, Šobes, 12. V. 1994, 1 ex., Sv. Bílý leg., NM Praha coll., J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010.

7161: Moravia mer., Znojmo env., Mašovice, Podyjí-Thayatal N. P., 15. VII. 1992, 1 ex., I. Kovář leg.,

7162: Moravia mer., Znojmo, Popice, 9. V. 1991, 1 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 31. V. 2001, 1 ex., F. Houška leg., det. et coll. (seznam Houška 2008).

7162: Moravia mer., Popice u Znojma - Vřesoviště, 12. V. 2001, 2 ex., M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det.

7162: Moravia mer., Havraníky, vřesoviště, 14. IV. 2006, 1 ex., prosev, M. Boukal leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

7162: Moravia mer., Znojmo – Kravák, 10. VI. 1989, 1 ex., M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7165: Moravia mer., Dolní Věstonice, 28. V. 1958, 1 ex., J. Štusák leg. (Černý 1994, Vávra 1996).

7166: Moravia mer., Lednice (71-7266), 25.- 30. IV. 1989, 1 ex., Sv. Bílý leg., NM Praha coll., J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010.

7169: Moravia mer., Rohatec (Tajovský 1985); 7. IV. 1985, 1 ex., Z. Jindra leg., det. et coll. (seznam Zbuzek 2005).

7267: Moravia mer., Poštorná, bez data, M. Hruška coll. (Vávra 1996).

7266: Moravia mer., Valtice, 5. VII. 2004, 1 ex., O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7266: Moravia mer., Valtice, Boří les [forest], 6. VI. 2004, Z. Malinka leg. et coll., T. Sitek det. 2004 (seznam Malinka 2010).

7267: Moravia mer., Břeclav, 26. V. 2001, 1 ♀, J. Kovář leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 9. V. 2003, 1 ex., J. Simandl leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

7267: Moravia mer., Břeclav, Pohansko, 27. IV. 1985, 1 ex., Bílý et Jelínek leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; VI. 1994, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 13. V. 2006, 1 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

7267: Moravia mer., Lanžhot, V. 1935, 1 ex., Matějka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA:

6879: Slovakia centr., Malá Fatra, Varín, Jedľovina (6879b), 15. VI. 1964, 1 ex., E. Piovarči leg., Považské Muz. Žilina coll., O. Šauša det.; 18. V. 1980, 1 ex., E. Piovarči leg., Považské Muz. Žilina coll., O. Šauša det.

6880: Slovakia centr., Bystrička, 15. V. 1990, 1 ex., L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

6885: Slovakia bor., Tatry, Podbanské (6885c), 6. VII. 2009, 1 ex., O. Majzlan leg., O. Šauša det. et coll.

6886: Slovakia bor., Vysoké Tatry, Vyšné Hágy, bez data nálezu, 2 ex., Wadas leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; bez data, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

6886: Slovakia bor., Vysoké Tatry [Schmecks] (6886?), VI. 1928, 1 ex., Henning leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.

6886: Slovakia bor., Tatry, Nová Polianka ext., Danielov dom (6886d), 6. VI. 2008, 1 ex., O. Majzlan leg., O. Šauša det. et coll.

6887: Slovakia or., Smokovce, 17. VII. 2004, 1 ex., L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

6887: Slovakia or., Tarty, Kežmarské ŽIaby (6887b), 14. VI. 2010, 1 ex., O. Majzlan leg., O. Šauša det. et coll.

6978: Slovakia centr., Martinské hole, 28. V. 2010, 10 ex., L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

6979: Slovakia centr., Martin, 15. VI. 1992, 1 ex., L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

6979: Slovakia centr., Martin - Stráne, 15. V. 1989, 1 ex., L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 23. V. 2008, 6 ex., L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 7. V. 2010, 4 ex., L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

6984: Slovakia centr., Kráľova Lehota, 26. VI. 1938, 1 ex., Prokš leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

6984: Slovakia centr., Liptovský Hrádok, 1936, 3 ex., Dr. Jureček leg., L. Hromádka det., NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

6985: Slovakia or., Čierny Váh, bez data, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

6985: Slovakia centr., Nízké Tatry Mts., Svarín, 12. V. 2001, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6986: Slovakia or., Štrba, 14. VI. 2007, 1 ex., L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

6986: Slovakia or., Tatry, Tatranská Štrba (6986a), 9. VII. 1992, 1 ex., bez jména sběratele, O. Šauša det.

6987: Slovakia or., Poprad, bez data nálezu, 1 ex., Wadas leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

6987: Slovakia or., Nízké Tatry, PR Hranovnická dubina (6987d), 25. VI. 2005, 1 ex., E. Jendek leg. et coll., O. Šauša det.

7088: Slovakia or., Slovenský Ráj (70-7188), bez data nálezu, 1 ex., Wadas leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; 15. VI. 1989, bez jména nálezce [původně ve sbírce Milana Havlase, Opava], Z. Malinka coll. (seznam Malinka 2010).

7090: Slovakia or., Spišské Vlachy, Zahura chata, 11. VII. 1999, 1 ex., Jászay leg. (seznam coll. ŠM Bardejov).

7097: Slovakia or., Kamienka (7097-98), bez data, 1 ex., bez jména sběratele, L. Hromádka det., NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

7168: Slovakia occ., Holíč, bez data, 1 ex., J. Baumort leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.

7175: Slovakia occ., Strážovské vrchy, PR Kňaží stôl, Ľutov env. (7175d), 10. V. 2009, 1 ex., O. Majzlan leg., O. Šauša det. et coll.; 3. V. 2010, 1 ex., O. Majzlan leg., O. Šauša det. et coll.; 19. V. 2010, 1 ex., O. Majzlan leg., O. Šauša det. et coll.

7177: Slovakia occ., Žiar, Pravenec DFS (7177 B), 8. V. 1993, 1 ex., O. Majzlan leg., O. Šauša det. et coll.

7180: Slovakia centr., Harmanec, V. 1951, 2 ex., A. Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006.

7180: Slovakia centr., Staré Hory, 8. V. 1996, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 19. V. 1996, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 1. V. 1998, 3 ex. , J. Mertlik leg. et coll.; 14. V. 2000, 1 ex., L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 29. IV. 2001, 1 ex. , J. Mertlik leg. et coll.; 13. V. 2001, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

7180: Slovakia centr., Staré Hory env., Polkanová, 8. V. 2007, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

7184: Slovakia centr., Nízké Tatry, Maková dolina, 5. VII. 1997, 1 ex., I. Smatana leg., det. et coll. (seznam Smatana 2010).

7186: Slovakia centr., Červená Skala, 6. VI. 1997, 1 ex., I. Smatana leg., det. et coll. (seznam Smatana 2010).

7268: Slovakia occ., Gbely, VI. 1933, 1 ex., O. Kodym, coll. Hlisnikovský, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; 12. V. 1933, 1 ex., O. Kodym leg., coll. Hlisnikovský, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; VII. 1933, 1 ex., A. Matějka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; V. 1934, 1 ex., Matějka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

7279: Slovakia centr., Kremnica, V. 1956, 2 ex., A. Olexa leg., MVČ coll., J. Mertlik det. 2006.

7280: Slovakia centr., Banská Bystrica, bez data, J. Roubal leg. (Roubal 1936).

7280: Slovakia centr., Velká Fatra, Králíky, 11. IX. 1927, v shnilém pařezu mezi Formica rufa L., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll. (Roubal 1936), J. Mertlik rev. 2009.

7280: Slovakia centr., Uľanka [Ulmanka], bez data, J. Roubal leg. (Roubal 1936).

7283: Slovakia centr., Čierny Balog, 25. VI. 1982, 1 ex., D. Brutovský leg. (Franc1991); 25. VIII. 1984, 1 ex., D. Brutovský leg. (Franc1991).

7290: Slovakia or., Smilník, 21. VI. 1999, 1 ex., I. Smatana leg., det. et coll. (seznam Smatana 2010).

7368: Slovakoa occ., Kúty, 1984, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

7368: Slovakia occ., Záhorská nížina, Brodské (7368a), 1. VI. 2007, 1 ex., L. Vidlička leg., O. Šauša det. et coll.; 14. VI. 2007, 1 ex., L. Vidlička leg., O. Šauša det. et coll.

7380: Slovakia centr., Kremnické vrchy, Badín env., 13. V. 2001, 1 ex., pod korou ležícího kmene jedle, J. Mertlik leg. et coll.

7468: Slovakia occ., Závod, VI. 1987, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

7469: Slovakia occ., Plavecký Mikuláš [Plavecký Sv. Mikuláš], 21. V. 1933, 1 ex., O. Kodym leg., coll. Hlisnikovský, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; V. 1935, 1 ex., Matějka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

7483: Slovakia centr., Hriňová (7483), 11. VI. 1994, 1 ex., smyk, J. Lakota leg. (seznam Smatana 2004).

7568: Slovakia occ., Malacky, bez data, 1 ex., J. Laco leg., L. Hromádka det., NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; V. 1929, 2 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll. (Roubal 1936), J. Mertlik rev. 2009; 30. IV. 1950, 1 ex., Přívora leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; 16. V. 1981, I. Martinů leg., T. Lengál coll.; 31. V. 1981, 5 ex., na borovicích (Koloničný, Orszulík et Stanovský 1983); 9. V. 1982, 4 ex., na borovicích (Koloničný, Orszulík et Stanovský 1983); V. 1986, 4 ex., J. Hála leg., I. Martinů coll., J. Mertlik det. 2006; 10. V. 1986, 1 ex., V. Karas leg., det. et coll. (seznam Karas 2003); VII. 1986, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); (7568c/d), 9. V. 2003, 1 ex., O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7668: Slovakia occ., Plavecký Štvrtok env., písník za dálnicí, 6. V. 2003, 2 ex., oklep větví borovic na jižním okraji písníku, J. Mertlik leg. et coll.

7669: Slovakia occ., Modra env., Kamenná brána 608 m, 19. IV. 2000, 1 ex., pod korou kmene buku, J. Mertlik leg. et coll.

7669: Slovakia occ., Malé Karpaty, Babia hora, 29. V. 1994, 1 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (Zbuzek 1998).

7782: Slovakia centr., Horné Strháre, 26. V. 1995, 1 ex., Porsch leg., L. Kašovský coll., J. Mertlik det. 2010, 26. V. 1995, 1 ex., L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

7868: Slovakia occ., Karlova Ves, [Rarbok?, Pol.], bez data, J. Roubal det. (Roubal 1936).

7978: Slovakia occ., Slovenský Búr (78-7978), V. 1932, 1 ex., Pfeffer leg. et coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

8278: Slovakia occ., Štúrovo [Parkáň], 7. VI. 1948, 1 ex., J. Brožík leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002; 192?, 1 ex., J. Roubal leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.

8278: Slovakia occ., Štúrovo, V. 1963, 1 ex., J. Volák leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.

 

Cardiophorus vestigialis Erichson, 1840

Typová lokalita: Evropa (Rakousko, Portugalsko, Rusko).
Rozšíření. Evropa: Albánie, Arménie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Gruzie, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Makedonie, Moldávie, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko: severoevropské, středoevropské a jihoevropské teritorium, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Černá Hora, Španělsko, Ukrajina. Severní Afrika: Alžír, Maroko, Tunis. Asie: Írán, Kazachstán, Kypr, Turecko, Turkmenistán.

ČESKÁ REPUBLIKA (Bohemia):

6049: Bohemia centr., Nová Huť, bez data, 1 ♀, bez jména sběratele, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

Nerevidované údaje:
Bohemia centr., Praha env., bez data (Laibner 2000) ( jako C. rufipes).
Bohemia mer., Třeboňská pánev, bez data (Laibner 2000)( jako C. rufipes).
Bohemia, bez data, 1 ex., Skalitzky leg, Museum Frey, München coll. (Horion 1953)(jako C. rufipes)
6854: Bohemia mer., Veselí nad Lužnicí, 4. VIII. 1954, Karas leg. et coll. (Deneš et Niedl 1973)(jako C. rufipes).

 

ČESKÁ REPUBLIKA (Moravia):

6468: Moravia bor., Stařechovice (Kosíř), 22. IV. 2009, 1 ex., oklep kvetoucího dubu, I. Jeniš leg., det. et coll.

6568: Moravia bor., Prostějov [Prossnitz], bez data, 2 ex., Zoufal coll. v MZM Brno coll. (Zoufal 1921), J. Mertlik rev. 2009.

6765: Moravia mer., Brno [Brünn (Müller)] (67-6865), bez data (jako C. vestigialis)(Reitter 1870).

6866: Moravia mer., Sokolnice, bez data, 1 ex., J. Fiala leg. et coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2009.

7065: Moravia mer., Pouzdřany, VI. 1920, 1 ex., A. Hoffer leg., NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2009; 21. V. 1936, 1 ex., O. Kodym leg., coll. Hlisnikovský (jako C. erichsoni), NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; 14. V. 1938, 2 ex., A. Hoffer leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2009; 9. VI. 1959, 5 ex., L. Daněk leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.; V. 1994, 3 ♂♂, T. Kopecký leg. et coll. (1 ♂, J. Mertlik coll.); 6. VI. 1992, 2 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.; 27. IV. 1994, 1 ex., J. Plecháč leg., J. Prouza coll., J. Mertlik det. 2008; bez data, (Laibner 2000); 24. IV. 2003, 2 ex. (1 ex. in J. Mertlik coll.), V. Týr leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 14. V. 2004, 1 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 15. V. 2004, 4 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 18. V. 2004, 1 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 30. IV. 2005, 1 ex., A. Šíma leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

7065: Moravia mer., Pouzdřany env., step, 28. IV. 2005, 1 ♀, prolézala štěrbiny v obnaženém hliněném svahu mezi terasami, J. Mertlik leg. et coll.; 2. V. 2005, 10 ex., sklep větví kvetoucích dubů, J. Mertlik leg. et coll.

7065: Moravia mer., Pouzdřany, Puzdřanský rybník, pískovna, 30. III. 2009, 2 ex., na stěně pískovny, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 18. V. 2009, 1 ex., J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

7066: Moravia mer., Hustopeče, slaniště, 28. V. 2005, 2 ex., R. Udržal leg., V. Zieris coll., J. Mertlik det. 2008.

7066: Moravia mer., Hustopeče env., terasy 1,5 km NE, 16. V. 2005, 1 ex., V. Dongres leg. et coll., J. Mertlik det. 2011.

7067: Moravia mer., Kobylí, IV. 1944, 1 ex., Dr. Balthasar leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.; 24. V. 1985, 2 ex., J. Plecháč leg., O. Odvárka coll., J. Mertlik det.; 26.- 27. IV. 1999, 3 ex., J. Plecháč leg., J. Bednář coll., J. Mertlik rev. 2008; dtto, 1 ex., V. Benedikt det. et coll. (seznam Benedikt 2010); 16. V. 2003, 1 ex., L. Kašpar leg., J. Plecháč coll., J. Mertlik det. 2004.

7067: Moravia mer., Čejč, VI. 1940, 1 ex., Dr. Hoffer leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; V. 1948, 1 ex., Matoušek coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2009; 24. V. 1956, 1 ex., J. Komárek leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.; VI. 1957, 1 ex., Pfeffer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; 20. IV. 1985, 1 ♂, M. Mikát leg., J. Mertlik coll.; bez data, 4 ♂♂, J. Prouza leg.; 26. IV. 1996, 2 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.; 24. V. 1997, 1 ex., J. Plecháč leg., J. Prouza coll., J. Mertlik det. 2008; 2. VI. 2001, 3 ex., F. Houška leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 8. V. 2002, 1 ex., L. Mazal leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 12. IV. 2003, 1 ♀, T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 15. V. 2004, 1 ♂, A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 19. VI. 2004, 1 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 30. IV. 2005, 1 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

7067: Moravia mer., Čejč, Výchoz, 19. IV. 1988, 4 ♂♂, sklep z malých borovic, J. Mertlik leg. et coll.; 28. IV. 2005, 4 ex., ve sklepu větví keřů i v štěrbinách hlíny, J. Mertlik leg. et coll.

7067: Moravia mer., Čejč, Čejkovické Špidláky env., 8. IV. 2006, 5 ex., zalezlí v štěrbinách obnažené hlíny svahu u polní cesty, J. Mertlik leg. et coll.

7067: Moravia mer., Čejkovice, 18. VI. 1992, 1 ex., V. Benedikt leg., det. et coll. (seznam Benedikt 2010).

7067: Moravia mer., Čejkovice, Špidláky, 28. IV. 2004, 4 ex., smýkáním stepi, R. Szopa leg. et coll., T. Sitek det. (jako C. maritimus) (seznam Szopa 2006).

7067: Moravia mer., Čejč, vrch Špidlák env., Jiříčkovy terasy mezi Maladerovou a Mansonovou stepí, 3. IV. 2006, 1 ex., zalezlý v štěrbině obnažené hlíny svahu nad terasou, J. Mertlik leg. et coll.; 20. IV. 2008, 11 ex., pobíhali na svazích mezi terasami po obnažené rozpukané hlíně, J. Mertlik leg. et coll.

7067: Moravia mer., Mutěnice env., jižní terasové svahy, 17. IV. 2006, 7 ex., 4 larvy, zalezlí v štěrbinách obnažené hlíny ve svahu nad terasou, J. Mertlik leg. et coll.

7067: Moravia mer., Mutěnice env., svah příkopu u železniční trati Mutěnice - Čejč, 17. IV. 2006, 1 ex., na travině, J. Mertlik leg. et coll.

7068: Moravia mer., Mutěnice env., PP Nivky za Větrákem, 29. IV. 2005, 1 ex., L. Sekerka et. K. Štajerová leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

7069: Moravia mer., Bzenec, Bzenec – přívoz, 25. V. 2002, 1 ♀, J. Kovář leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

7162: Moravia mer., Tasovice, pískovna na S okraji, 12. IV. 2004, 2 x., A. Reiter leg., T. Sitek det., JMM Znojmo coll. (seznam JMM Znojmo 2008).

7165: Moravia mer., Dunajovické kopce, 17. V. 1997, 2 ♂♂, 1 ♀, J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.; 15. V. 2008, 2 ex., Z. Černý leg., B. Zbuzek det. et coll., J. Mertlik rev. 2010.

7165: Moravia mer., CHKO Pálava, Sedlec, 24. V. 2007, 1 ♂, Z. Černý leg. et coll.

7166: Moravia mer., Rakvice, 2. VI.. 1985, bez jména nálezce [původně ve sbírce Milana Havlase, Opava], Z. Malinka coll. (det. jako C. rufipes) (seznam Malinka 2010).

7166: Moravia mer., Milovice pod Pavlovskými vrchy, bez data (Vávra 1996, Laibner 2000) (jako C. maritimus).

7166: Moravia mer., Pálava, Milovický les, 10. V. 1994, 1 ♀, Z. Černý leg., J. Mertlik coll. et det. B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2010).

7166: Moravia mer., Bulhary env., VI. 2008, 1 ♂, J. Schneider leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2010).

7166: Moravia mer., Zaječí env., vrch Sokolovna, 3. V. 2005, 2 ex., sklep větví keřů, J. Mertlik leg. et coll.

7166: Moravia mer., Lednice, 15. III. 1989, 5 ex., E. Kučera leg., V. Karas coll., J. Mertlik det. 2003.

7170: Moravia mer., Radějov, louka, 5. VI. 1948, 1 ex., J. Volák leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.

7262: Moravia mer., NP Podyjí, Ječmeniště, Dyjákovičky, 11. V. 1994, 1 ex., S. Bílý leg., NM Praha coll., J. Pavlíček det. (C. rufipes), J. Mertlik det. 2010;

7262: Moravia mer., Ječmeniště, terasy, 7. IV. 1994, 1 ex., M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 10. IV. 2001, 1 ex., A. Reiter leg., M. Škorpík det., JMM Znojmo coll. (seznam JMM Znojmo 2003); 9. V. 2001, 2 ex., S. Krejčík leg. et coll., J. Mertlik det.; 30. III. 2002, 3 ex., S. Krejčík leg. et coll., J. Mertlik det .; 30. III. 2004, 2 ex., A. Reiter leg., T. Sitek det., JMM Znojmo coll. (seznam JMM Znojmo 2008); 11. VI. 2006, 1 ex., M. Klekner et Navrátilová leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

7263: Moravia mer., Jaroslavice, 8. V. 2003, 2 ex., Sv. Bílý leg., NM Praha coll., J. Pavlíček det. 2004 (jako C. rufipes), J. Mertlik det. 2010.

 
Nerevidované údaje:

7065: Moravia mer., Pouzdřanské kopce, jižní svahy, 12. VII. 1978, 1 ex. (Tajovský 1985)( jako C. rufipes), 9. VI. 1981, 1 ex. (Tajovský 1985)( jako C. rufipes).

7165: Moravia mer., Pavlovské kopce, 26. VI. 1962, 1 ex., P. Čermák leg., Z. Černý det. ( jako C. rufipes) (Černý 1994).

7065: Moravia mer., Pouzdřany, 23. VI. 1960, 2 ex., Z. Koleška leg., Z. Černý det. ( jako C. rufipes) (Černý 1994).

7067: Moravia mer., Čejč, 2. V.- 12. VI. 1942, 5 ex., O. Kodym leg., Z. Černý det. ( jako C. rufipes) (Černý 1994); 2. V. 1943, 1 ex., V. Zavadil leg., Z. Černý det. ( jako C. rufipes) (Černý 1994); 8. VI. 1961, 1 ex., Z. Koleška leg., Z. Černý det. ( jako C. rufipes) (Černý 1994).

Moravia, bez data, 3 ex., coll. Breit, Museum Frey, München coll. (Horion 1953)(jako C. rufipes).

SLOVENSKÁ REPUBLIKA:

7597: Slovakia or., Somotor, 8. VII. 1934, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; 15. V. 1963, 1 ex., 1 ex., M. Honců leg., VM Česká Lípa coll. (jako C. erichsoni), J. Mertlik rev. 2010; 9. V. 1995, 1 ex., I. Smatana leg. et coll., J. Mertlik det.; 30. IV. 1995, 1 ♀, I. Smatana leg., J. Mertlik coll.; 9. V. 1996, pod piesčitým svahom, I. Smatana leg., det. et coll. (seznam Smatana 2004).

7597: Slovakia or., Kráľovský Chľmec, 3. V. 1997, 2 ex., L. Klíma leg. et coll., J. Mertlik det.

7675: Slovakia occ., Podunajská nížina, Kolíňanský vrch (7675c), 2. V. 2000, 1 ex., J. Cunev leg. et coll., O. Šauša det.

7696: Slovakia or., Tarbucka, Malý Kamenec, 11. V. 1994, 1 ex., Jászay leg. (seznam coll. ŠM Bardejov); 17. IV. 1995, 1 ex., I. Smatana leg. et coll., J. Mertlik det.; 17. IV. 1996, 1 ex., pod kameňom, I. Smatana leg. et coll. (seznam Smatana 2004); 19. IV. 1996, 1 ex., pod kameňom, I. Smatana leg. et coll. (seznam Smatana 2004); 4. IV. 1998, 1 ex., na tráve, I. Smatana leg. et coll. (seznam Smatana 2004); 6. IV. 2002, 4 ex., na tráve alebo pod kameňmi, [vlastne všetky moje "marittimusy" boli zbierané v Malom Kamenci. Keď prídeš do dediny zo Somotora cez Veľký Kamenec, hneď prvý dom v dedine napravo od cesty má pri ceste kamenný múrik a z oboch strán okolo neho vedú poľné cesty do kopca do viníc. Tam som tie potvory na jar nachádzal pod kameňmi, keď som sa snažil nájsť nejaké mirmekofiolné Psellafidy], I. Smatana leg. et coll. (seznam Smatana 2004).

7696: Slovakia or., Veľký Kamenec, V. 1992, 1 ex., J. Simandl leg. et coll., J. Mertlik det.

7769: Slovakia occ., Svätojurský Šúr, 1940-1946, L. Korbel leg. (Korbel 1951) (jako C. rufipes).

7785: Slovakia centr., Cerová vrchovina, Belina, 6. VI. 2010, 3 ex., L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

7786: Slovakia centr., Gemerské Dehtáre, 23. V. 2003, 1 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7881: Slovakia centr., Šošár – Čebovce, V. 1938, 1 ex., Matějka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

7885: Slovakia centr., Gemerský Jablonec (7885b), 25. IV. 2003, 2 ♂♂, na písečné cestě, M. Boukal leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; 29. IV. 2005, 6 ex., M. Mantič leg., T. Sitek det. (jako C. maritimus), M. Mantič et T. Sitek coll. 

8178: Slovakia occ., Malá nad Hronom, 21. IV. 2003, 1 ex., V. Týr leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

8178: Slovakia occ., Kováčovské kopce, 27. IV. 1949, 1 ex., O. Kavan leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2009.

8178: Slovakia occ., Kováčovské kopce, Kamenica nad Hronom, 28. IV. 1949, 1 ex., O. Kavan leg., L. Hromádka det. 1993 (jako D. rubripes), NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

8178: Slovakia occ., Kováčov, V. 1953 (seznam Pavlíček 2001).

8277: Slovakia occ., Jurský Chlm, 20. V. 1988, 2 ex., V. Benedikt leg., det. et coll. (seznam Benedikt 2010); 20. IV. 1990, 8 ex., V. Benedikt leg., det. et coll. (seznam Benedikt 2010); 9. VI. 1991, 2 ex., Urban leg., Odvárka coll., J. Mertlik det.; 2. V. 1993, 2 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt det. et coll. (seznam Benedikt 2010); 30. V. 1998, 1 ♂, J. Krošlák leg. et coll., J. Mertlik det.; 20. IV. 2002, 2 ex., L. Sekerka leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; V. 2001, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 19. V. 2005, 1 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2006; 13. IV. 2008, 1 ex., M. Machálik leg. et coll., O. Šauša det.; 27. IV. 2008, 1 ex., M. Machálik leg. et coll., O. Šauša det.

8277: Slovakia occ., Obid, 2. V. 1991, 1 ♂, J. Prouza leg., J. Mertlik coll. et det.

8277: Slovakia occ., Mužla, 2. V. 1993, 1 ex., V. Benedikt leg., J. Krošlák coll., J. Mertlik det.

8277: Slovakia occ., Mužla, Jurský Chlm, 12. V. 2002, 2 ex., V. Dongres leg. et coll., J. Mertlik det. 2011.

8278: Slovakia occ., Štúrovo [Parkan], V. 1946, 1 ex., A. Matějka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; V. 1951, 1 ex., Pavlů leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.; V. 1950, 1 ex., J. Strejček leg.; 1. VII. 1954, J. Komárek leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.

 
Nerevidované údaje:

Slovakia: jižní a střední Slovensko, bez dat, J. Roubal leg. (Roubal 1936)(jako C. rufipes).

Slovakia: jižní Slovensko, bez dat (Laibner 2000)(jako C. rufipes).

 

Dicronychus cinereus (Herbst, 1784)

Typová lokalita: Evropa.
Rozšíření. Evropa: Arménie, Ázerbajdžán, Belgie, Bělorusko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Francie, Gruzie, Chorvatsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Moldávie, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko: severoevropské, středoevropské a jihoevropské teritorium, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko. Asie: Čína, Kazachstán, Libanon, Turecko (Cate 2007); Írán (Mertlik nepubl. data).

ČESKÁ REPUBLIKA (Bohemia):

5151: Bohemia bor., Růžák (5151-52), V. 1973, 1 ex., sesmýkán na okraji lesa, V. Pižl leg. (Pižl 1977).

5250: Bohemia bor., České Středohoří, Děčín, Krásný Studenec, vrch Klobouk, 23. V. 2006, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5347: Bohemia bor., Meziboří, 5. VI. 1955, 4 ex., J. Kačer leg. (Laibner 1979).

5348: Bohemia bor., Teplice, Oldřichov, 24. V. 1977, 1 ex., Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5349: Bohemia bor., Teplice, Doubravka, 12. VI. 2008, 2 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010.

5349: Bohemia bor., České Středohoří, Rač u Habří, V. 1976, 1 ex., J. Strejček leg., I. Táborský det. (Táborský 1979); VI. 1976, 1 ex., J. Strejček leg., I. Táborský det. (Táborský 1979).

5349: Bohemia bor., Velvěty, 21. V. 2001, 6 ex., Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5350: Bohemia bor., Ústí nad Labem, bez data, 3 ex., J. Strejček leg. (Laibner 1979).

5350: Bohemia bor., Ústí nad Labem, Střekov – Brná, rezervace Sluneční stráň, 22. IV. 2007, 1 ex., oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.

5352: Bohemia bor., Stvolínky, 14. VI. 1997, 1 ex., M. Jaroš leg. et coll., J. Mertlik det.

5352: Bohemia bor., České Středohoří, Dubí hora pr. Dubičná, V. 2005, 1 ex., [pherom. traps], M. Hanuš leg., P. Moravec coll., J. Mertlik det. 2008.

5353: Bohemia bor., Česká Lípa (5353a), 12. V. 2008, 1 ex., L. Kašpar leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5353: Bohemia bor., Zakrádky, V. 1999, 1 ex., L. Ernest leg. et coll., J. Mertlik det. 2000.

5353: Bohemia bor., Zákupy, 16. V. 1918, 1 ex., Syrovátka leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

5353: Bohemia bor., Jestřebí, 10. VI. 1982, 1 ex., Skořepa leg., VM Česká Lípa coll., J. Mertlik det. 2010

5446: Bohemia bor., Vysoká Pec env., rez. Jezerka, 13. V. 2008, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 17. V. 2008, 2 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010; 25. V. 2008, 2 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010; 26. V. 2008, 2 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 8.- 9. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5447: Bohemia bor., Černice env., Jezeří – park, 26. V. 2008, 4 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5447: Bohemia bor., Hamr, 25. V. 1959, 1 ex., J. Kačer leg. (Laibner 1979).

5447: Bohemia bor., Most, 22. V. 1960, 1 ex., J. Kačer leg. (Laibner 1979).

5448: Bohemia bor., Most env., vrch Zlatník (5448c), 9. V. 2010, více ex., oklep větví dubů, P. Brůha leg., det. et coll.; 25. V. 2010, více ex., oklep větví dubů, P. Brůha leg., det. et coll.

5449: Bohemia bor., České Středohoří, Oparno, 18. V. 1982, 1 ex., Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5450: Bohemia bor., Kamýk, vrch Plešivec (Loc: 50°33'51.877"N, 14°5'23.127"E), 6. VI. 2010, více ex., oklep větví lip na okraji suťového pole, J. Mertlik leg. et coll.

5450: Bohemia bor., České Středohoří, Velké Žernoseky env., vrch Kalvárie, 22. V. 1972, 10 ex., M. Honců leg. et det. (jako Cardiophorus asellus), VM Česká Lípa leg. (Honců 1974); 10. VI. 1972, 4 ex., M. Honců leg. et det. (jako Cardiophorus asellus), VM Česká Lípa coll. (Honců 1974); 29. V. 2008, 2 ex., smyk, M. Žemlička leg., P. Moravec coll., J. Mertlik det. 2009.

5450: Bohemia bor., České Středohoří, Církvice, step, 31. V. 2008, 2 ex., [UV trap], M. Žemlička leg., P. Moravec coll., J. Mertlik det. 2009.

5450: Bohemia bor., České Středohoří, vrch Radobýl pr. Litoměřice, 28. V. 2005, 1 ex., [lux], M. Žemlička leg., P. Moravec coll., J. Mertlik det. 2008.

5450: Bohemia bor., České Středohoří, Církvice, step, 31. V. 2008, 3 ex., smyk, M. Žemlička leg., P. Moravec coll., J. Mertlik det. 2009.

5450: Bohemia bor., Trávčice env., 13. V. 1979, 3 ex., V. Vysoký leg., VM Česká Lípa coll., J. Mertlik det. 2010; 20. V. 1997, 1 ex. (f. typ), M. Jaroš leg. et coll., J. Mertlik det.

5450: Bohemia bor., Litoměřice env., 24. V. 1997, 1 ex. (f. typ), M. Jaroš leg. et coll., J. Mertlik det.; 6. VI. 1997; 1 ex., 10. VI. 1997, 1 ex (defektní imago), M. Jaroš leg. et coll., J. Mertlik det.

5450: Bohemia bor., Lovosice, Boreč, 24. V. 2004, 1 ex., F. Grycz leg., F. Houška coll. (seznam Houška 2008).

5450: Bohemia bor., Terezín, 15. V. 1989, 7 ♂♂, J. Strejček leg., J. Mertlik coll.

5450: Bohemia bor., Tlučeň, 30. VI. 1984, 2 ♀♀, J. Strejček leg., J. Mertlik coll.

5451: Bohemia bor., Trnobrany env., vrch Sedlo (Loc: 50°35'32.585"N, 14°15'48.606"E), 6. VI. 2010, 1 ex., oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.

5451: Bohemia bor., Nučničky, pískovna (54-551), 11. V. 1999, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det.

5451: Bohemia bor., Trávčice, V. 1989, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5451: Bohemia bor., Liběšice, 22. V. 1997, 1 ex. (f. typ), M. Jaroš leg. et coll., J. Mertlik det.

5452: Bohemia bor., Kokořínsko, Martinská stěna, Dřevčice, 10. IV.- 10. 2000, 1 ex., L. Beran leg., VM Česká Lípa coll. (jako Agriotes ustulatus), J. Mertlik rev. 2010

5453: Bohemia bor., Doksy 17. V. 1979, 1 ex., V. Novák leg., VM Česká Lípa coll., J. Mertlik det. 2010

5454: Bohemia bor., Ralská pahorkatina, Břehyně env. (5454a), 21. V. 2005, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5548: Bohemia bor., České Středohoří, vrch Milá, 17. V. 1977, 2 ex., Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5548: Bohemia bor., České Středohoří, vrch Raná, 16. VI.- 10. VII. 1993, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., T. Sitek det. 1994, J. Mertlik rev. 2009.

5548: Bohemia bor., České Středohoří, vrch Oblík, 12.- 26. V. 1999, 1 ex., T. Kumstátová leg., P. Moravec coll., J. Mertlik det. 2009.

5548: Bohemia bor., Počerady, Jezeří vrch, cca 250 m, 11. VI. 2005, 2 ex., J. Lahoda leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; dtto, 2 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt det. et coll. (seznam Benedikt 2010).

5549: Bohemia bor., Třebenice, VI. 1987, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001).

5550: Bohemia bor., Hazmburk mt. V. 1965, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001).

5551: Bohemia bor., Roudnice nad Labem, bez data, 4 ex. (Laibner 1983).

5551: Bohemia bor., Předonín, pískovna (5551-52), 21. IV. - 19. V. 2007, 1 ex., [1 pitf. traps], P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5551: Bohemia bor., Dobříň env., 29. V. 2010, 1 ex., F. Pavel leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 5. VI. 2010, 1 ex., F. Pavel leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 22. VI. 2010, 1 ex., F. Pavel leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5551: Bohemia bor., Roudnice nad Labem, Dobříňský háj, 29. V. 2010, 3 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5551: Bohemia bor., Oleško, střelnice, 28. V. 2008, 1 ex., smyk, M. Žemlička leg., P. Moravec coll., J. Mertlik det. 2009.

5554: Bohemia centr., Spikaly, 1964-1971, Podaný leg. (Podaný 1973).

5555: Bohemia bor., Bakov nad Jizerou, 31. V. 1999, 3 ex., A. Sieber leg., det. et coll.

5555: Bohemia centr., Kosmonosy, vrch Baba, 6. V. 2006, 2 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5555: Bohemia centr., Čejetice env., Choboty, 1964-1971, Mikvas leg. (Podaný 1973).

5644: Bohemia occ., Stráž nad Ohří, Himlštejn, 9. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5644: Bohemia occ., Boč, suťové pole, 20. V. 2009, 2 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5645: Bohemia bor., Kadaň env., Jelení vrch mt., 30. V. 1998, 1 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010.

5646: Bohemia bor., Kadaň env., Běšický vrch, 25. IV. 2009, 2 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010.

5646: Bohemia bor., Stroupeč, 17. IV. 2007, 8 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5647: Bohemia bor., Žatec, 5. V. 2000, 3 ex., Morozinski leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5647: Bohemia bor., Žatec, PP Žatec, 8. V. 2008, 1 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010.

5650: Bohemia bor., Vrbice, 1. V. 1998, 1 ex., Velc leg., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 17. V. 2003, 1 ex., J. Velc leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005).

5656: Bohemia centr., Seletice, V. 1967, 1 ex., L. Ernest leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5742: Bohemia occ., Karlovy Vary env., Doubí - údolí Ohře, Vysoký hřbet - suťový les, 12. V. 2008, 3 ex., oklep větví, J. Mertlik leg., det. et coll.

5750: Bohemia centr., Slaný, 9. VI. 2003, 2 ex., P. Kylies leg. et coll., J. Mertlik det. 2003. 

5751: Bohemia centr., Kralupy nad Vltavou, 1. VI. 1935, 1 ex., Hájek leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; VI. 1933, 1 ex., bez jména sběratele, L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; V. 1937, 1 ex., Hájek leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; 27. V. 1991, 6 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 9. VI. 1991, 1 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 2. VII. 1991, 1 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 9.- 11. V. 1998, 2 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 30. IV.- 1. V. 2000, 4 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 8. VI. 2009, 1 ex., V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. 2009 (seznam Hanzlík 2009).

5751: Bohemia centr., Veltrusy (5751-52), 29. V. 1922, 2 ex., Dr. Klička leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; 9. V. 1946, 1 ex., B. Štícha leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; VI. 1987, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); V. 1988, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 27. V. 1989, 1 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 6. V. 1993, 1 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (Zbuzek 1998).

5752: Bohemia centr., Veltrusy – park (5752a), 12. V. 2001, 1 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik coll.; 16.V. 2002, 1 ex., Z. Švec leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005).

5753: Bohemia centr., Tuhaň (Loc: 50°17'43.369"N, 14°31'19.551"E), 20. V. 2010, 5 ex., oklep větví hlohu, J. Mertlik leg. et coll.

5753: Bohemia centr., Tuhaň, Červená Píska (Loc: 50°17'35.981"N, 14°32'30.306"E), 20. V. 2010, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5753: Bohemia centr., Tišice, 18. V. 1988, 1 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008.

5753: Bohemia centr., Neratovice, 13. V. 2009, 3 ex., V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. 2009 (seznam Hanzlík 2009); 24. V. 2009, 1 ex., V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. 2009 (seznam Hanzlík 2009).

5753: Bohemia centr., Neratovice, Na Skalách, 5. V. 2009, 2 ex., V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. 2009 (seznam Hanzlík 2009).

5753: Bohemia centr., Lobkovice, lužní les (Loc: 50°14'53.853"N, 14°32'47.06"E), 20. V. 2010, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5753: Bohemia centr., Mlékojedy, 4.- 6. VII. 2009, 1 ex., V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. 2009 (seznam Hanzlík 2009).

5753: Bohemia centr., Jiřina, 19. VI. 1908, 1 ex., Jos. Černý leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

5753: Bohemia centr., Kostelec nad Labem, V. 1991, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5753: Bohemia centr., Kostelec nad Labem, Na Kopě, 23. V. 2009, 4 ex., V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. 2009 (seznam Hanzlík 2009).

5754: Bohemia centr., Benátky nad Jizerou, 19. VI. 1994, 1 ex., M. Zúber leg. et coll. (jako D. equiseti), J. Mertlik det. 2010.

5754: Bohemia centr., Otradovice, bez data nálezu, 1 ex., Fára leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; 5.- 17. VI. 1999, 1 ex., V. Novák leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005).

5754: Bohemia centr., Sojovice env., 29. VII. 1982, 1 ex., T. Růžička leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005); 29. V. 1995, 1 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (Zbuzek 1998).

5754: Bohemia centr., Sojovice, Všetatská trať, 28. V. 1993, 2 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (Zbuzek 1998).

5754: Bohemia centr., Dvorce – Sojovice, Všetatská trať, 9. V. 1993, 1 ex., J. Vitner leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (Zbuzek 1998).

5754: Bohemia centr., Stará Boleslav, Proboštská jezera, 3. V. 1993, 2 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (Zbuzek 1998); 18. V. 1994, 2 ex., J. Vitner leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (Zbuzek 1998); 15. VIII. 1995, 1 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (Zbuzek 1998).

5755: Bohemia centr., Středolabská tabule, Milovice – Lipník (5755c), 15. VI. 2006, 1 ♂, J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5755: Bohemia centr., Lipník, VII. 1993, 1 ex., L. Ernest leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 13. V. 2002, 1 ex., Klapka leg. et coll., J. Mertlik det. 2002

5755: Bohemia centr., Milovice, 1. V. 1999, 2 ex., L. Hradecký leg. et coll., J. Mertlik det.; 4. V. 2002, 2 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5755: Bohemia centr., Milovice – Mladá, 4. VI. 1994, 1 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (seznam Zbuzek 2005); 24. V. 1996, 3 ex., M. Zúber leg. et coll. (seznam Zúber 2008); 4. V. 2003, 7 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 9. VI. 2004, 3 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5757: Bohemia centr., Dymokury, V. 1993, 1 ex., L. Ernest leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5761: Bohemia or., Nepasice env., jihozápadní okraj vrchu Čičínská, 8. V. 2008, 5 ex., oklep větví na okraji lesa, J. Mertlik leg. et coll.

5846: Bohemia bor., Jesenice, 27. V. 1951, 1 ex., J. Suchý leg., V. Benedikt coll. (seznam Benedikt 2010).

5849: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Lány (5849C24), VI. 1978, 1 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 24. V. 1984, 2 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 26. V. 1989, 3 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010).

5849: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Lány (5849C25), VI. 1984, 32 ex., oklep větví lípy (Rébl 2010); 20. V. 1990, 8 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010).

5852: Bohemia centr., Větrušice, VI. 1991, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5852: Bohemia centr., Praha, 1952, 1 ex., A. Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006.

5852: Bohemia centr., Roztoky u Prahy, V.- VI. 1916, 1 ex., coll. Roland, L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; V. 1984, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5852: Bohemia centr., Praha, Šárka, 26. V. 1910, 1 ex., Procházka coll., Jagemann coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009; 21. V. 1947, 1 ex., A. Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006.

5852: Bohemia centr., Praha, Bubeneč, vrch Pecka, VI. 1997, 3 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005).

5852: Bohemia centr., Praha, Suchdol, Sedlecké skalky (5852c), V. 1988, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005); 4. V. 1989, 2 ♂♂, J. Strejček leg., J. Mertlik coll.; V. 2002, 2 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005); 16. V. 2003, 1 ex., J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5852: Bohemia centr., Praha, Suchdol, Podbabské skály (5852c), 5. V. 1989, 1 ♀, J. Strejček leg., J. Mertlik coll.; IV. 2000, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005); 9. V. 2001, 1 ♂, 2 ♀♀, J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2002 (Strejček 2005); VI. 2001, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005); 20. V. 2002, 2 ♀♀, J. Strejček leg. (Strejček 2005); V. 2003, 10 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005).

5852: Bohemia centr., Praha, Dejvice, Baba, 11. V. 1989, 2 ♀♀, J. Strejček leg., J. Mertlik coll.; IV. 2000, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005); VI. 2001, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005); X. 2002, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005).

5852: Bohemia centr., Praha, Královská obora (=Stromovka), V. 2001, 2 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005); 18. V. 2007, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5852: Bohemia centr., Praha, Bubny [Bubna], 16. VII. 1907, 1 ex., náplav, Dr. Klička leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

5852: Bohemia centr., Praha, Troja, pobřeží Vltavy (5852c), 7. VII. 2002, 1 ex., J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5852: Bohemia centr., Praha, Trója-Sklenářka, V. 1987, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005); V. 1997, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005); V. 2002, 4 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005).

5852: Bohemia centr., Praha, Bohnice, Zámky, jižně od Čimického potoka, VI. 1999, 2 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005).

5852: Bohemia centr., Praha, Čimické údolí, V. 1999, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005); V. 2001, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005).

5852: Bohemia centr., Praha, Podhoří, severní část, V. 1999, 2 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005); V. 2000, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005).

5853: Bohemia centr., Praha, Miškovice, les Háječek – ok. (5853a), 13. V. 2002, 1 ♂, J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5854: Bohemia centr., Stará Boleslav, bez data nálezu, 1 ex., Fára leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; V. 1988, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); V. 1989, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); V. 1994, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5854: Bohemia centr., Nový Vestec, V. 1953. 2 ex., A. Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006.

5854: Bohemia centr., Čelákovice, bez data, 2 ex., Dr. Rambousek, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; bez data, 1 ex., coll. Roland, L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; 28. III. 2009, 1 ex., Dr. Klička leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; 6. VI. 1909, 1 ex., Kracík leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; V. 1954, 9 ex., A. Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006; 30. V. 1964, 1 ex., J. Görtler leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; V. 1964, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); V. 1965, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); V. 1975, 3 ex., Vl. Švihla leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; IV. 1983, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); V. 1987, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); V. 1989, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5854: Bohemia centr., Káraný, bez data, 17 ex., coll. Obenberger, L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010, 8. V. 1987, 1 ex., J. Vitner leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (seznam Zbuzek 2005).

5854: Bohemia centr., Káraný, Svatý Václav, 30. V. 1996, 3 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (Zbuzek 1998); 13. V. 1997, 1 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (Zbuzek 1998).

5854: Bohemia centr., Lysá nad Labem, Karlov – Káraný, Svatý Václav, 10. VI. 1994, 1 ex., J. Vitner leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (Zbuzek 1998).

5854: Bohemia centr., Přerov nad Labem, V. 1982, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); V. 1984, 1 ex., L. Ernest leg. et coll., S. Laibner det. 1985, J. Mertlik rev. 2010.

5855: Bohemia centr., Kostomlaty nad Labem, VI. 1981, 1 ex., L. Ernest leg. et coll., J. Mertlik rev. 2010, 22. V. 1994, 1 ex., J. a V. Vitner leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (Zbuzek 1998).

5855: Bohemia centr., Kersko, VI. 1985, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); V. 1988, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5855: Bohemia centr., Poříčany, 30. V. 1922, 1 ex., Dr. Rambousek leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; V. 1986, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); V. 1990, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); 20. V. 1995, 1 ex., P. Viktora leg. et coll., J. Mertlik det. 2006; V. 1996, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); 9. V. 1998, 7 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001).

5855: Bohemia centr., Sadská, 18. V. 2003, 1 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll. (seznam Zbuzek 2005).

5856: Bohemia centr., Velký Osek, Libický luh (5856d), 9. VI. 1996, 1 ♂, J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det.

5857: Bohemia centr., Velký Osek, 23. V. 2007, 1 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 5. VI. 2007, 1 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5856: Bohemia centr., Křečkov, 19. V. 2001, 1 ex., Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5856: Bohemia centr., Nymburk env., Písty, V. 1987, 6 ex., L. Ernest leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; VIII. 1994, 1 ex., L. Ernest leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 17. VI. 1995, 5 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll.; 30. IV. 2001, 6 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 14. IV. 2006, 3 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5856: Bohemia centr., Nymburk, 4. VII. (rok neuveden), Zeman leg., L. Hromádka det. 1993, J. Mertlik rev. 2010; V. 1961, 1 ex., J. Havelka leg., L. Ernest coll., J. Mertlik rev. 2010; V. 1976, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5856: Bohemia centr., Nymburk, seřaďovací nádraží – vozovka, 22. V. 2009, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5856: Bohemia centr., Poděbrady, 6. V. 1903, 1 ex., Dr. Klička leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

5856: Bohemia centr., Poděbrady, Kluk, 1. V. 1999, 1 ex., L. Hradecký leg. et coll., J. Mertlik det.

5857: Bohemia centr., Sány, les Bor, 29. VI.- 3. VIII. 2008, 4 ex., P. Moravec et P. Vonička leg., P. Moravec coll., J. Mertlik rev. 2009.

5858: Bohemia centr., Choťovice env., Žehuňská obora, V. 1970, 6 ex., S. Laibner leg. (Laibner 1974); 1. VI. 1995, 1 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (Zbuzek 1998).

5858: Bohemia or., Pamětník, 11. V. 2006, 3 ex., oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Praskačka, pískovna u železniční trati (Loc: 50°10'43.327"N, 15°44'41.847"E), 23. V. 2010, 4 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Libišany, Na bahnách, 29. V. 2006, 1 ex., oklep větví stromů, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Čeperka, 8. V. 2001, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 8. VI. 2009, více ex., oklep větví stromků pod elektrovody, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Čeperka – Stéblová, okraj lesa u železniční trati, 19. V. 2006, více ex., na travinách, J. Mertlik leg. et coll.; 7. V. 2009, 2 ex., oklep větví stromků pod elektrovody, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Stéblová, 9. V. 1987, 3 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem, Tůň, lužní les, 17. V. 2008, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll. (Hamet 2009; Dušánek 2009).

5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem, rez. Polabiny, 13. V. 2008, 3 ex., smyk, A. Hamet leg. et coll., J. Mertlik det. (Hamet 2009; Dušánek 2009); 18. VI. 2008, 3 ex., oklep větví lípy, J. Mertlik observ. (Hamet 2009; Dušánek 2009); 26. VI. 2008, více ex., oklep větví kvetoucí lípy, J. Mertlik leg. et coll. (Hamet 2009; Dušánek 2009); 2. VII. 2008, 1 ex., oklep větví kvetoucí lípy, J. Mertlik leg. et coll. (Hamet 2009; Dušánek 2009).

5860: Bohemia or., Hradec Králové, Březhrad, štěrkoviště u železniční trati (Loc: 50°10'23.562"N, 15°47'35.142"E), 15. V. 2010, 5 ex., oklep větví hlohu, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Hradec Králové, Březhrad (Loc: 50°10'18.369"N, 15°47'39.391"E), 15. V. 2010, 3 ex., oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Bukovina, břeh Labe u rez. Polabiny, chatová oblast, 4. V. 2008, 1 ex., V. Dušánek leg., det. et coll. (Hamet 2009; Dušánek 2009); 25. V. 2008, 1 ex., oklep větví, V. Dušánek leg., det. et coll. (Hamet 2009; Dušánek 2009); 20. VI. 2008, 1 ex., V. Dušánek leg., det. et coll. (Hamet 2009; Dušánek 2009).

5860: Bohemia or., Bukovina nad Labem (50°8'4.149"N 15°49'5.021"E), levý břeh Labe, 4. V. 2008, 1 ex., V. Dušánek leg., det. et coll. (Hamet 2009; Dušánek 2009); 25. V. 2008, 1 ex., večerní oklep lípy, V. Dušánek leg., det. et coll. (Hamet 2009; Dušánek 2009); (50°8'4.149"N 15°49'5.021"E), 20. VI. 2008, 1 ex., V. Dušánek leg., det. et coll. (Hamet 2009; Dušánek 2009).

5860: Bohemia or., Bukovina nad Labem (50°7'13.275"N, 15°48'5.737"E), levý břeh u mostu, 14. V. 2008, 1 ex., smyk, A. Hamel leg., det. et coll. (Hamet 2009; Dušánek 2009); 27. V. 2008, 3 ex., A. Hamel leg. et coll., J. Mertlik det. (Hamet 2009; Dušánek 2009); 27. V. 2008, 2 ex., nárazová past, A. Hamet leg. et coll., J. Mertlik det. (Hamet 2009; Dušánek 2009); 7. VII. 2008, 1 ex., A. Hamet leg. et coll., J. Mertlik det. (Hamet 2009; Dušánek 2009).

5860: Bohemia or., Hrobice (50°7'13.279"N, 15°47'55.766"E), pravý břeh u mostu, malý les, 27. V. 2008, 1 ex., nárazová past, A. Hamel leg. et coll., J. Mertlik det. (Hamet 2009; Dušánek 2009).

5860: Bohemia or., Vysoká nad Labem, 14. V. 1986, 1 ex., na květu Crataegus sp., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.; 1. V. 1986, 1 ex., oklep dubu (U kříže), M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.; 22. VI. 1985, 1 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.

5860: Bohemia or., Vysoká nad Labem, Petrofovy ramena, 3. V. 2007, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 31. V. 2007, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 3. VII. 2007, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll

5860: Bohemia or., Hradec Králové, Březhrad, 8. VI. 2009, 5 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 2. V. 2010, 4 ex., oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Bohemia or., Rokytno (5861c), 6. V. 2002, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; písečný přesyp, 16. V. 2008, 3 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; (Loc: 50°6'37.449"N, 15°53'48.718"E), 1. V. 2010, 1 ex., na travině, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Bohemia or., Hradec Králové (5861?), bez data, 1 ex. (Laibner 1983).

5861: Bohemia or., Hradec Králové, Na Plachtě, 31. V. 2007, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 19. V. 2007, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 26. V. 2009, 1 ex., M. Mikát leg., MVČ Hradec Králové coll., J. Mertlik det. 2010.

5861: Bohemia or., Nový Hradec Králové, rybník Výskyt env., 3. VI. 1998, 6 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

5861: Bohemia or., Běleč nad Orlicí, 25. V. 1987, 1 ex., L. David leg. et coll., J. Mertlik det.; 28. V. 1995, 1 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.; V. 2001, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

5861: Bohemia or., Bělečko, 13. VII. 1974, 1 ex., J. Prouza leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5861: Bohemia or., Vysoké Chvojno, náhorní plošina, okraj lesa, 7. V. 2008, 3 ex., oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Bohemia or., Třebechovice pod Orebem, bez data (Laibner 1977).

5861: Bohemia or., Třebechovice pod Orebem, Štěnkov, luční formace v nivě řeky Orlice, 8. V. 2008, 2 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2009).

5862: Bohemia or., Bědovice, 7. V. 2009, 2 ex., L. Roudný leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; písník, 20. VI. 2009, 1 ex., L. Roudný leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí, 19. V. 1986, 1 ex., J. Voda leg. et coll., J. Mertlik det.; 22. V. 1986, 1 ex., J. Voda leg. et coll., J. Mertlik det.; 18. V. 1988, 3 ex., J. Voda leg. et coll., J. Mertlik det.; 19. V. 1988, 1 ex., J. Voda leg. et coll., J. Mertlik det.; 4. VII. 1991, 1 ex., J. Voda leg. et coll., J. Mertlik det.; 18. V. 1987, 3 ex., oklep větví dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí env., Světlá, písník (5862d), 7. V. 2002, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Bohemia or., Rašovice, písník (5862b), 7. V. 2002, 2 ♂♂, oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.; 21. V.2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Bohemia or., Lípa nad Orlicí, 3. V. 1983, 1 ex., J. Voda leg. et coll., J. Mertlik det.

5862: Bohemia or., Nová Ves u Týniště nad Orlicí, 29. V. 1988, 2 ex., J. Voda leg. et coll., J. Mertlik det.; 1. VI. 1991, 1 ex.; 31. V. 1996, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5942: Bohemia occ., Slavkovský les, Pluhův bor, 3. VI. 1994, 1 ♂, J. Strejček leg., J. Mertlik coll.

5945: Bohemia occ., Rabštejn, 1995, 1 ex., Krošlák leg.

5949: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Lány (5949A4), 20. V. 1989, 2 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 12. V. 1993, 3 ex., oklep větví lípy (Rébl 2010); 5. VII. 1993, 5 ex., oklep větví lípy (Rébl 2010); 23. V. 1999, 1 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 18. VI. 1995, 23 ex., oklep větví lípy (Rébl 2010); 27. VII. 1995, 11 ex., oklep větví lípy (Rébl 2010); 1. VII. 2008, oklep větví kvetoucí lípy (Rébl 2010).

5949: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Lány, Běleč (5949B12), 17. V. 2002, 1 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010).

5952: Bohemia centr., Praha, Modřany, 27. V. (rok neuveden), Zeman leg., L. Hromádka det. 1993, J. Mertlik rev. 2010; V. 1983, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); VI. 1997, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5952: Bohemia centr., Praha, Barrandovské skály, V. 2001, 5 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005).

5952: Bohemia centr., Praha, les Kunratický (Krčský), VI. 1974, 2 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005).

5955: Bohemia centr., Chroustov u Radeče, V. 2003, 1 ex., L. Ernest leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5956: Bohemia centr., Pňov u Kolína, 19. V. 1993, 1 ex., J. Ryšánek leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005).

5957: Bohemia centr., Velký Osek (5957a), 27. IV. 2009, 1 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5957: Bohemia centr., Ohrada u Kolína, 20. V. 1998, 2 ex., J. Ryšánek leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005).

5958: Bohemia centr., Bernardov, 16.- 23. IV. 1989, 1 ex., P. Viktora leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5958: Bohemia or., Kladruby nad Labem, 6. VI. 2010, 1 ex., B. Mocek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5958: Bohemia or., Kladruby nad Labem, Nár. hřebčín – Mošnice, 23. VI. 2010, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5958: Bohemia or., 1 km E of Labětín, PP Votoka, 10. VI. 2010, 1 ex., B. Mocek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5959: Bohemia or., Přelouč, Mělice, písník, 20. V. 2002, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5959: Bohemia or., Přelouč, VKP Slavíkovy ostrovy, 17. V. 2001, 1 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002 (Mikát, Mocek et Zámečník 2004); 26. VI. 2001, 1 ex. (Mikát, Mocek et Zámečník 2004).

5959: Bohemia or., Živanice (5959b), 20. V. 2002, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5959: Bohemia or., Valy u Přelouče, V. 1992, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5960: Bohemia or., NPR Bohdanečský rybník a ryb. Matka, 7. VI. 2009, 5 ex., L. Roudný leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5960: Bohemia or., Lázně Bohdaneč, 9. V. 2006, 5 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 17. V. 2006, 5 ex., smyk, V. Zieris leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5960: Bohemia or., Lázně Bohdaneč, Na kovárně, motokros (Loc: 50°5'24.904"N, 15°42'27.088"E), 13. VI. 2009, 2 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 30. IV. 2010, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 24. V. 2010, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Bohemia or., Lázně Bohdaneč, severovýchodní okraj golfového hřiště (Loc: 50°5'29.486"N, 15°41'44.024"E - Loc: 50°5'33.624"N, 15°42'1.372"E), 30. IV. 2010, 2 ex., oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.; 24. V. 2010, více ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Bohemia or., Hrádek env., 24. V. 2006, 5 ex., V. Zieris leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5960: Bohemia or., Pardubice, 20. V. 1994, 3 ex., J. Odehnal leg., J. Klouček coll., J. Mertlik det.

5960: Bohemia or., Pardubice, u starých ramen Labe, 10. VI. 2006, 1 ex., prosev, V. Zieris leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5960: Bohemia or., Pardubice env., rezervace Baroch, 1. V. 2004, 1 ex., R. Udržal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5960: Bohemia or., Kunětická hora, 9. V. 2006, 1 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5960: Bohemia or., Kunětická hora hill, jihozápadní svahy, 7. V. 2007, 2 ex., třešňový sad, M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2008.

5960: Bohemia or., Kunětická hora hill, north slopes, 24. V. 2007, 1 ex., Corylus, Quercus, M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2008.

5960: Bohemia or., Staré Ždánice (5960a), 20. V. 2002, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5960: Bohemia or., Srch env., 1. V. 2006, 1 ex., okraj lesa, oklep větví dubů a borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Bohemia or., Černá za Bory, písečný přesyp u železniční trati, 21. IV. 2009, 5 ex., oklep větví doubků a borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Bohemia or., Veská – Vesecký kopec, 12. V. 2008, 1 ex., V. Zieris leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5961: Bohemia or., Malolánské - Veská, okraj lesa u písčité cesty, 21. IV. 2009, 3 ex., oklep větví dubů a borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Bohemia or., Borohrádek (58-5962), bez data (Laibner 1974); bez data (Laibner 1977); 1967-1971, více ex., S. Laibner leg. (Laibner 1981); bez data, 6 ex. (Laibner 1983); bez data (Laibner 1985).

5962: Bohemia or., Nová Ves u Čermné nad Orlicí, bez data (Laibner 1977); [Nová Ves u Plchůvek], 15. VI. 1972, 1 ex., v letu, S. Laibner leg. (Laibner 1982); 13. V. 1990, 3 ex., K. Poláček leg., J. Mertlik coll.

5962: Bohemia or., Lodrant u Uherska, bez data (Laibner 1977).

5962: Bohemia or., Jaroslav, Řeháč, 20. V. 2004, 12 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 19. V. 2005, 3 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5962: Bohemia or., Prochody, 1965-1970, více ex., S. Laibner leg. (Laibner 1972), bez data (Laibner 1977).

5962: Bohemia or., Újezd, 1965-1970, více ex., S. Laibner leg. (Laibner 1972).

5966: Bohemia or., Králíky (50°04.850'N, 16°45.380'E), 26. V. 2008, 1 ex., na cestě před nádražím, M. Boukal leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

6045: Bohemia occ., Manětín, Chlumská hora, 10. V. 2003, 2 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt det. et coll. (seznam Benedikt 2010).

6048: Bohemia centr., Skryje – II, 18. V. 1974, 1 ex., Sv. Bílý leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

6048: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Karlova Ves (6048B8), 1. VII. 1980, 127 ex., oklep větví dubu (Rébl 2010); 7. VI. 1987, 2 ex., oklep větví habru (Rébl 2010); 27. VI. 1987, 1 ex., oklep větví dubu (Rébl 2010); 18. V. 1988, 7 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 16. VI. 1988, 1 ex., oklep větví dubu (Rébl 2010); 17. V. 1989, 6 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 20. VI. 1992, 4 ex., oklep větví dubu (Rébl 2010); 27. V. 2001, 2 ex., oklep větví dubu (Rébl 2010).

6049: Bohemia centr., Branov, VI. 1987, 1 e., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001).

6049: Bohemia centr., Karlova Ves, VI. 1987, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001).

6049: Bohemia centr., Nová Huť [Neuhütten], VI. 1896, 1 ex., bez jména sběratele, L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

6050: Bohemia centr., Beroun, V. 1968, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); V. 1988, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); V. 1984, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); VI. 1984, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); V. 1992, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001).

6050: Bohemia centr., CHKO Český kras, Srbsko – Doutnáč, 6. VI. 2004, 2 ex., A. Šíma leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

6050: Bohemia centr., Srbsko – Koda, bez data, 10 ex., Dr. Obenberger leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; 26. V. 1993, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

6050: Bohemia centr., Srbsko, 19. VII. 1962, 1 ex. (seznam Karas 2003); VI. 1972, 1 ex., Vl. Švihla leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

6050: Bohemia centr., CHKO Český kras, mezi Karlštejnem a Srbskem, 15. V. 2004, 1 ex., A. Šíma leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

6051: Bohemia centr., CHKO Český kras, Zadní Třebáň, obec, 20. V. 2004, 2 ex., A. Šíma leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

6051: Bohemia centr., Karlštejn, 15. VII. 1962, 1 ex. (seznam Karas 2003); 31. V. 2002, 1 ex., Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

6051: Bohemia centr., Řevnice, 25. VII. 1982, 1 ex., T. Růžička leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005).

6052: Bohemia centr., Radotín, 6. VII. (rok neuveden), 2 ex., Zeman leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

6052: Bohemia centr., Praha, řeka Vltava u Modřan a Komořan, VI. 1991, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005); V. 1996, 5 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005); VI. 2001, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005).

6052: Bohemia centr., Praha, řeka Vltava od Tróje po Drahaňskou rokli, V. 1998, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005).

6052: Bohemia centr., Praza, Zbraslav, Krňák, tůň u Zbraslavského zámku, VI. 1991, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005).

6052: Bohemia centr., Praha, Závist, bez data, 1 ex., bez jména sběratele, L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; bez data, 1 ex., Obenberger leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; 22. V. (rok neuveden), 1 ex., Zeman leg., NM Praha coll., L. Hromádka det. 1993 (jako D. rubripes), J. Mertlik det. 2010; 24. V. (rok neuveden), 1 ex., Zeman leg., NM Praha coll., L. Hromádka det. 1993 (jako D. rubripes), J. Mertlik det. 2010; 6. VII. (rok neuveden), 2 ex., Zeman leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; 22. V. (rok neuveden), L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; 8. VI. (rok neuveden), Zeman leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; V. 1953, 1 ex., Krupka leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; 1. VI. 1955, 1 ex., P. Čermák leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; 31. V. 1965, 1 ex., P. Čermák leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

6052: Bohemia centr., Šance (Točná), bývalé keltské hradiště blíže Komořan, VII. 1997, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005).

6052: Bohemia centr., Vrané nad Vltavou, 30. V. (rok neuveden), Zeman leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; V. 1958, 1 ex., bez jména nálezce, V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

6058: Bohemia centr., Kačina, 24. IV. 2000, 1 ex., L. Hradecký leg. et coll., J. Mertlik det.; 27. IV. 2000, 1 ex.

6064: Bohemia or., Ústí nad Orlicí, bez data, 1 ex., Syrovátka leg., L. Hromádka det. 1993 (jako D. equiseti), NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

6142: Bohemia occ., Pavlovice, 7. VI. 2003, 1 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt det. et coll. (seznam Benedikt 2010).

6151: Bohemia centr., Svinaře, 24. V. 1989, 1 ex., T. Růžička leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005).

6162: Bohemia or., Bor u Skutče, V. 1967-1973, několik ex., S. Laibner leg. (Laibner 1977).

6246: Bohemia occ., Plzeň env., 11. V. 2000, 2 ex., J. Macek leg., B. Zbuzek det., J. Velc coll. (seznam Zbuzek 2005).

6251: Bohemia centr., Brdy, Dobříš, Kodetka, VII. 1936, 1 ex., na trávě v lese, J. Borovička leg., OM Most coll., J. Mertlik rev. 2010.

6346: Boihemia centr., Litice, 3. VII. 1996, 1 ex., Z. Doležal leg., V. Benedikt det. et coll. (seznam Benedikt 2010).

6346: Bohemia centr., Štěnovice, doubrava na severním okraji, 16. VI. 1995, 3 ex., V. Benedikt leg., leg. et coll. (seznam Benedikt 2010).

6351: Bohemia centr., Příbram, Velká, 2. V. 2002, 35 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

6351: Bohemia centr., Třtí, vrch Cholínská, 25. IV. 2007, 3 ex., Ant. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

6351: Bohemia centr., Líchovy u Sedlčan, V. 1992, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 9. V. 2009, 2 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

6351: Bohemia centr., Velká, skály nad Vltavou, 8. V. 1998, 1 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt det. et coll. (seznam Benedikt 2010).

6351: Bohemia centr., Chramosty (6351b), 15. VI. 1996, 1 ex., A. Trmal leg. et coll. (Trmal 2008); 23. V. 2008, 2 ex., S. Urban leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; dtto, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

6352: Bohemia centr., Sedlčany, 23. V. 1995, 1 ex., A. Trmal leg. et coll. (Trmal 2008); 12. V. 1997, 2 ex., A. Trmal leg. et coll. (Trmal 2008); 17. VI. 1997, 1 ex., A. Trmal leg. et coll. (Trmal 2008); 7. V. 2007, 1 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

6443: Bohemia occ., Horšovský Týn, zámecký park, 400m (6443d), 20. VI. 2001, 4 ex., J. Lahoda leg., det. et coll. (seznam Lahoda 2005); 28. IV. 2003, 2 ex., J. Lahoda leg., det. et coll. (seznam Lahoda 2005); 6. V. 2003, 1 ex., J. Lahoda leg., det. et coll. (seznam Lahoda 2005); 30. V. 2003, 1 ex., J. Lahoda leg., det. et coll. (seznam Lahoda 2005).

6551: Bohemia centr., Dobříš (6551?), 1. V. 2001, 1 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

6551: Bohemia centr., Lickovice, 11. VI. 1986, 2 ex., T. Růžička leg., et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005).

6746: Bohemia occ., Lešišov, 13. VI. 1980, 2 ex., A. Sieber leg. et coll., S. Laibner det.; 23. V. 1982, 3 ex., A. Sieber leg., det. et coll.; 13. V. 2001, 6 ex., A. Sieber leg., det. et coll.

6747: Bohemia occ., Sušice, 14. VI. 1996, 1 ex., A. Sieber leg., det. et coll.

6750: Bohemia mer., Ražice, Lhota u Kestřan, 13. V. 2000, 1 ex., F. Houška leg., det. et coll. (seznam Houška 2008).

6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, 20. V. 1985, 1 ex. (seznam Karas 2003); 9. VI. 1989, 1 ♂ (f. typ), J. Simandl leg. et coll., J. Mertlik det.; 17. V. 2001, 1 ex., F. Houška leg., det. et coll. (seznam Houška 2008); 14. VI. 2002, 1 ex., V. Křivan leg. et coll., F. Houška det. (seznam Houška 2008).

6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, Munické aleje, 19. V. 2003, 1 ex., F. Houška leg., det. et coll. (seznam Houška 2008).

6954: Bohemia mer., Lužnice, 23. VI. 1965, 1 ex. (seznam Karas 2003).

6954: Bohemia mer., Lomnice nad Lužnicí, Koclířov (ryb.), 5. V. 2003, 1 ex., V. Křivan leg. et coll., F. Houška det. (seznam Houška 2008).

6954: Bohemia mer., Stará Hlína, 8. V. 1994, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

6955: Bohemia mer., Stráž nad Nežárkou, VII. 1086, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

7054: Bohemia mer., Třeboň, 3. VII. 2001, 1 ex., V. Křivan leg. et coll., F. Houška det. (seznam Houška 2008).

7055: Bohemia mer., Chlum u Třeboně, V.- VI. 1965, J. Niedl leg. et coll. (Deneš et Niedl 1973); 22. V. 1998, 1 ex., A. Sieber leg., det. et coll.

7055: Bohemia mer., Majdalena, 4. VI. 1967, Čech leg. (Deneš et Niedl 1973).

7055: Bohemia mer., Lutová, 28. IV. 2007, 7 ex., A. Sieber leg., det. et coll.

7152: Bohemia mer., Třísov 26. V. 1995, 1 ex. (seznam Karas 2003).  

7155: Bohemia mer., Halámky, V. 1958, K. Deneš leg. (Deneš et Niedl 1973).

Městečko, 1 ex., Jos. Černý leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

 

 

ČESKÁ REPUBLIKA (Moravia):

6275: Moravia bor., Paskov [Paskau, selten], bez data (Reitter 1870).

6369: Moravia bor., Olomouc [Olmütz, selten (Klug)], bez data, (f. testaceus)(Reitter 1870).

6464: Moravia mer., Hodonín (6464c), 7. VI. 2005, 1 ex. (f. kyselyi), Mil. Šanda leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6765: Moravia mer., Brno, Řečkovice, 2005 (seznam Schles 2007).

6869: Moravia mer., Chřiby, Buchlovice env., rez. Barborka, Čertovo sedlo, 18. V. 2004, 2 ex. (1 ex. f. kyselyi), oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.

6870: Moravia mer., Chřiby, Břestek env., Břestecká skalka, 18. V. 2004, 3 ex. (2 ex. f. kyselyi), oklep větví dubů a borovic, J. Mertlik leg. et coll.

6963: Moravia mer., Jamolice env., hrad Templštýn, 15. V. 1967, 1 ex., listnaté stromy, odpoledne, polojasno, Z. Malinka leg. et coll., T. Sitek det. (seznam Malinka 2010).

6965: Moravia mer., Žabčice – Smolín, příkop u silnice, 16. V. 2005, 1 ex. (f. kyselyi), smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.

6965: Moravia mer., Smolín – Medlov, Jihlava river, 16. V. 2005, 1 ex., oklep pobřežní vegetace, J. Mertlik leg. et coll.

6965: Moravia mer., Medlov – Hrušovany, násep silnice, 16. V. 2005, 1 ex. (f. kyselyi), smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.

7063: Moravia mer., Hostěradice (7063b), 7. V. 1996, 1 ex., Z. Kraus leg. et. det. (seznam coll JMM Znojmo).

7063: Moravia mer, Oleksovice, 14. IV. 2006, 1 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

7065: Moravia mer., Vranovice, 14. V. 2004, 2 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009. 

7065: Moravia mer., Pouzdřany, 21. V. 1936, 1 ex. (f. kyselyi), O. Kodym leg., coll. Hlisnikovský, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; V. 1959, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 13. VI. 1982, 1 ♀ (f. kyselyi), V. Vyhnálek leg. et coll., J. Mertlik det.; bez data, 10 ex. (Laibner 1983); 23. V. 1983, 2 ex. (1 ex. f. testaceus)(seznam Karas 2003); VI. 1984, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); VII. 1985, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 5. VI. 1993, 1 ex., J. Krátký leg et coll., J. Mertlik det.; V. 1994, 2 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det.; V. 1995, 6 ex., V. Nový leg. (seznam Lahoda 2005); 15. VI. 1996, 2 ex., M. Zúber leg. et coll. (seznam Zúber 2008); 28. IV. 2001, 1 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 2. VI. 2001, 10 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 6. VII. 2001, 2 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 4. V. 2002, 1 ex., L. David leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 8. V. 2002, 3 ex. (1 ex. f. testaceus), P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 9. V. 2002, 1 ex., V. Němec leg., F. Houška det. et coll. (seznam Houška 2008); 8. V. 2003, 1 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll. (seznam Zbuzek 2005); 9. V. 2003, 5 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 16. VI. 2003, 2 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 14. V. 2004, 4 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 15. V. 2004, 5 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 23. VI. 2004, 1 ex. (f. kyselyi), P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 30. IV. 2005, 1 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 22. V. 2005, 2 ex. (1 ex. f. testaceus), P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 23. V. 2005, 1 ex. (f. testaceus), P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 25. V. 2005, 1 ex. (f. kyselyi), P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

7065: Moravia mer., Pouzdřany env., step, 2. V. 2005, 2 ex. (1 ex. f. kyselyi), J. Mertlik leg. et coll.; 6. VI. 1996, 1 ex. (f. kyselyi), T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2006; 30. IV. 2005, 2 ex., A. Šíma leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

7065: Moravia mer., Uherčice, bez data (Jagemann 1940, Tajovský 1985); 12. V. 1997, 2 ex., L. Klíma leg. et coll., J. Mertlik det.

7065: Moravia mer., Pasohlávky, 24. V. 2005, 3 ex. (1 ex. f. testaceus, 1 ex. f. kyselyi), P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

7067: Moravia mer., Čejč env., bez data (Jagemann 1940, Tajovský 1985); VI. 1940, 1 ex. (f. testaceus), Dr. Hoffer leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006; 25. V.- 6. VI. 1942, 1 ex. (f. testaceus), Dr. A. Matějka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; 29. V. 1947, 1 ex. (f. kyselyi), A. Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006; 18. V. 1977, 1 ex. (f. testaceus), J. Prouza leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; V. 1985, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 4. VI. 1988, 1 ex., V. Novák leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005); VI. 1993, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 1. VI. 1995, 1 ex., M. Kovařík leg. et coll., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); VI. 1995, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 13. V. 2000, 2 ex. (1 ex. f. kyselyi), L. Sekerka leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 2: VI. 2001, 1 ex., F. Houška leg., det. et coll. (seznam Houška 2008); 16. V. 2003, 1 ex. (f. kyselyi), J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7068: Moravia mer., Mutěnice, bez data, 1 ex. (f. testaceus), J. Bechyně leg., Jagemann coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009; 12. V. 1994, 2 ♀♀ (f. kyselyi), smyk travin na železničním náspu, J. Mertlik leg. et coll.

7069: Moravia mer., Bzenec, VII. 1995, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); 7. V. 1999, 1 ex., na borovici, R. Szopa leg. et coll., J. Vávra det. (seznam Szopa 2006); 15. V. 2001, 7 ex., na borovici, R. Szopa leg. et coll., T. Sitek det. (seznam Szopa 2006); 2. VII. 2001, 2 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 12. IV. 2002, 6 ex. (2 ex., f. kyselyi, 2 ex. f. testaceus), J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 16. V. 2004, 1 ♀ (f. kyselyi), A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7069: Moravia mer., Bzenec, cvičiště, 8. V. 2008, 4 ex., S. Urban leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

7069: Moravia mer., Bzenec- přívoz, 2. VI. 1996, 1 ♂ (f. kyselyi), 1 ♀ (f. testaceus), J. Mertlik leg. et coll.; 10. V. 2003, 1 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 6. V. 2004, 1 ex. (f. testaceus), J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 4. VII. 1997, 1 ex. (f. kyselyi), J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 9. V. 1997, 1 ex., A. Holub leg. et coll., F. Houška det. (seznam Houška 2008); 11. V. 2003, 1 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll. (seznam Zbuzek 2005); 28. IV. 2008, 4 ex. (f. kyselyi), oklep větví dubů a borovic, J. Mertlik leg. et coll.; 8. V. 2008, 1 ex., S. Urban leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 2. V. 2009, 1 ex., V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. 2009 (seznam Hanzlík 2009).

7070: Moravia mer., Moravský Písek, 1. VII. 2002, 1 ex., V. Němec leg., F. Houška det. et coll. (seznam Houška 2008).

7160: Moravia mer., Vranov nad Dyjí, 13. V. 1994, 1 ex., J. Krátký leg et coll., J. Mertlik det.; 18. V. 1996, 1 ex., Z. Kraus leg. et. det. (seznam coll. JMM Znojmo).

7160: Moravia mer., Vranov nad Dyjí – Braitava, 6. V. 1995, 1 ex., M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7161: Moravia mer., Vranov nad Dyjí – Ledové sluje, 12. VI. 1991, 1 ex., M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; V. 1994, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 4. VI. 1997, 1 ex., Z. Kraus leg. et. det. (seznam coll. JMM Znojmo).

7161: Moravia mer., Lukov – Nový Hrádek, 7. VI. 1991, 1 ex., M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 6. V. 2002, 1 ex. (f. kyselyi), S. Bílý leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

7161: Moravia mer., Čížov, VI. 1991, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

7161: Moravia mer., Čížov dist., 15. V. 1994, 3 ex., M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7161: Moravia mer., Čížov – Hargeggská stráň, 3. VI. 1995, 1 ex., M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7161: Moravia mer., NP Podyjí, Hargegg, 7. V. 1992, 1 ex., V. Švihla leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; 10. V. 1994, 1 ex., S. Bílý leg., NM Praha coll., J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010.

7161: Moravia mer., N.P. Podyjí, 2 km NW Hnánice, Šobes, 3. VI.1994, 1 ex., M. Mikát leg., MHK coll., J. Mertlik det. 2002; 14. V. 1997, 2 ex., Z. Kraus leg. et. det. (seznam coll JMM Znojmo).

7161: Moravia mer., NP Podyjí, Podmolí - Šobes, 11. VII. 1994, 1 ex., M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 2. V. 1997, 3 ex., M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 9. V. 1998, 1 ex. (f. testaceus), M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 17. VI. 1999, 2 ex. (f. kyselyi), M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 27. V. 2001, 5 ex. (3 ex. f. kyselyi), M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 26. VI. 2001, 1 ex., V. Křivan leg. et coll., F. Houška det. (seznam Houška 2008).

7161: Moravia mer., NP Podyjí, Šobes, V. 1993, VI. 1994, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 12. V. 1994, 12 ex. (1 ex. f. testaceus), S. Bílý leg., NM Praha coll., J. Pavlíček det. 2004 (1 ex. det. jako D. equiseti), J. Mertlik rev. 2010; 11. VI. 1997, 1 ex., S. Bílý leg., NM Praha coll., J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010; 28. V. 1998, 5 ex., Švihla leg., NMP coll., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 9. VI. 1998, 2 ex., S. Bílý leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; 8. V. 2002, 1 ex., S. Bílý leg., NM Praha coll., J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010; 9. V. 2003, 3 ex., S. Bílý leg., NM Praha coll., J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010.

7161: Moravia mer., Podmolí, VI. 1991, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

7162: Moravia mer., Znojmo, bez data, 2 ex. (f. testaceus a f. kyselyi), Matoušek leg., J. Fiala coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2009; 1931, 3 ex., bez jména sběratele, Z. Kraus det. (seznam coll. JMM Znojmo).

7162: Moravia mer., Znojmo env., 13. V. 1999, 1 ex. (f. kyselyi), J. Skuhrovec leg. et coll., J.Mertlik det. 2003.

7162: Moravia mer., Znojmo, Hradiště, V. 1993, VI. 1994, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 10. V. 2003, 1 ex., V. Křivan leg. et coll., F. Houška det. (seznam Houška 2008).

7162: Moravia mer., Znojmo, Kraví hora, VI. 1994, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 6. V. 2004, 2 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 20. V. 2005, 2 ex. (1 ex. f. testaceus), J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

7162: Moravia mer., Liščí skála, V. 1993, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

7162: Moravia mer., Znojmo, Popice, 14. V. 1994, 4 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det.; 12. V. 2001, 5 ex. (4 ex. f. testaceus, 1 ex. f. kyselyi), M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7162: Moravia mer., Znojmo, Havranické vřesoviště, 8. V. 2006, 3 ex. (1 ex. f. testaceus), J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

7163: Moravia mer., Božice u Znojma, bez data (Tajovský 1985); 11. V. 1980, 1 ♀ (f. testaceus), K. Tajovský leg., V. Vyhnálek coll., J. Mertlik det.

7163: Moravia mer., Božice – Hrádek (71-7263), 16. V. 2006, 3 ex., na travinách na okraji silnice, J. Mertlik leg. et coll.

7165: Moravia mer., Klentnice, 4. V. 1989, 1 ♀ (f. testaceus), Kovařík leg., V. Vyhnálek coll., J. Mertlik det.

7165: Moravia mer., Klentnice – soutěska, 6. V. 2008, 1 ex., Ant. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

7165: Moravia mer., Pavlovské vrchy, bez data, 1 ex. (f. kyselyi), O. Kavan leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; VI. 1928, 1 ex., Hoffer leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; 23. V. 1936, 5 ex. (f. kyselyi), O. Kodym leg., coll. Hlisnikovský, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; V. 1963, 1 ex., J. Pavlíček det.; VI. 1963, 1 ex., J. Havelka leg., L. Ernest coll., J. Mertlik rev. 2010.

7165: Moravia mer., Pavlovské vrchy, Pálava, VI. 1965, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001)(Pavlíček 1987, Vávra 1996); 3. VI. 1978, 1 ex. (f. testaceus), M. Honců leg. et det., VM Česká Lípa leg., J. Mertlik rev. 2010; 24. V. 2008, 4 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2009).

7165: Moravia mer., Pavlov, 27. V. 1988, 1 ♀ (f. kyselyi), oklep lip na okraji lesa, J. Mertlik leg. et coll.; 21. V. 1999, 1 ex., V. Benedikt leg., det. et coll. (seznam Benedikt 2010).

7166: Moravia mer., Milovice, 25. V. 1999, 1 ex., J. Klouček leg. et coll., J. Mertlik det.; V. 2008, 1 ex., V. Sommer leg. et coll., A. Sieber det.

7166: Moravia mer., Milovice env., Milovická stráň, 3. V. 2005, 3 ex. (1 ex. f. kyselyi, 1 ex. f. testaceus), J. Mertlik leg. et coll.

7166: Moravia mer., Zaječí env., vrch Sokolovna, 3. V. 2005, 1 ex. (f. kyselyi), J. Mertlik leg. et coll.

7166: Moravia mer., Lednice (71-7266), bez data (Tajovský 1985, Vávra 1996); VI. 1964, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); VI. 1969, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); VI. 1970, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); VI. 1975, 2 ex. (f. kyselyi a f. testaceus), M. Honců leg. et det., VM Česká Lípa coll., J. Mertlik rev. 2010; V. 1978, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 30. V. 1982, 1 ♂ (f. testaceus), P. Bezděčka leg.; VI. 1983, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); V. 1983, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 3. VI. 1984, 1 ex. (f. testaceus), J. Prouza leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; V. 1985, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); VI. 1985, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); VI. 1985, 1 ♂ (f. kyselyi), J. Kovařík leg., V. Vyhnálek coll., J. Mertlik det.; VII. 1985, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); V. 1986, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 8. V. 1986, 3 ex. (f. kyselyi), 1 ex. (f. testaceus), E. Kučera leg., J. Mertlik coll.; VI. 1986, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); V. 1987, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); VI. 1987, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); V. 1988, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); IV. 1989, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 20. V. 1989, 1 ex., S. Bílý leg., NM Praha coll., J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010; V. 1990, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); VI. 1991, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 20. VI. 1991, 1 ex. (f. kyselyi), P. Horskák leg., J. Bednář coll., J. Mertlik rev. 2008; 3. VI. 2000, 1 ex., F. Houška leg., det. et coll. (seznam Houška 2008); 11. V. 2002, 1 ex., A. Holub leg. et coll., F. Houška det. (seznam Houška 2008); 10. VI. 2008, 1 ex., V. Benedikt leg., det. et coll. (seznam Benedikt 2010).

7166: Moravia mer., Lednice, zámecký park, 1. V. 2004, 2 ex. (1 ex. f. kyselyi), A. Šíma leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

7167: Moravia mer., Ladná, bez data, M. Hruška leg. (Vávra 1996); 20. V. 1984, 6 ex., oklep hlohu, J. Mertlik leg. et coll.; M. Hruška coll. (Vávra 1996); 14. V. 1993, 1 ex., M. Zúber leg. et coll. (seznam Zúber 2008); 6. V. 2004, 1 ex. (f. testaceus), J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7168: Moravia mer., Mutěnice, bez data, 1 ex. (f. testaceus), J. Bechyně leg., MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2004.

7168: Moravia mer., Hodonín, bez data, Bezděčka leg. (Tajovský 1985); 1. VI. 1947, 2 ex. (1 ex. f. kyselyi), A. Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006; 25. V. 1985, 5 ex. (2 ex., f. testaceus), E. Kučera leg., J. Mertlik coll.

7169: Moravia mer., Strážnice, 3. VI. 1947, 1 ex. (f. kyselyi), A. Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006.

7263: Moravia mer., Jaroslavice, 8. V. 2003, 1 ex. (f. testaceus), S. Bílý leg., NM Praha coll., J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010;   

7263: Moravia mer., Hrádek – Oleksovičky, Horní Jaroslavický rybník env., pobřežní vegetace na pravém břehu Dyje, 16. V. 2006, 3 ex., na travinách, J. Mertlik leg. et coll.

7266: Moravia mer., Sedlec-Skalky, 11. V. 1993, 2 ex., S. Bílý leg., NM Praha coll., J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010.

7266: Moravia mer., Lednice env., Nový Dvůr, 12. V. 2000, 1 ex. (f. kyselyi), L. Sekerka leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

7266: Moravia mer., Lednice-rybníky, 16. VI. 1992, 2 ex., S. Bílý leg., NM Praha coll., J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010.

7266: Moravia mer., Lednice, Prostřední rybník, 10. V. 1950, 1 ex., J. Macek leg., L. Hromádka det. 1993, J. Mertlik rev. 2010.

7266: Moravia mer., Valtice, 29. IV. 2000, 1 ex. (f. testaceus), L. Hradecký leg. et coll., J. Mertlik det.; 14. V. 2000, 4 ex. (f. testaceus), J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 20. V. 2000, 4 ex. (2 ex., f. testaceus), J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 3. VI. 2000, 1 ex., F. Houška leg., det. et coll. (seznam Houška 2008); 5. VII. 2004, 3 ex. (f. kyselyi), O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 20. V. 2000, 1 ex., T. Růžička leg., et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005).

7266: Moravia mer., Valtice env., Rendez-vous, 23. VI. 2004, 1 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 30. VI. 2006, 1 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

7266: Moravia mer., Lednice-Randesvous, 12. V. 1994, 2 ex. (f. testaceus), S. Bílý leg., NM Praha coll., J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010;

7266: Moravia mer., Valtice env., Boří les [forest], 6. VI. 2004, 2 ex., Z. Malinka leg. et coll., T. Sitek det. 2004 (seznam Malinka 2010).

7267: Moravia mer., Břeclav, Poštorná, BV, písky u Krantiškova rybníka (N 48°43'05,34'' E 16°52'00,13''), 29. V. 1999, 1 ex. (f. testaceus), P. Kment leg., J. Hájek coll., J. Mertlik det. 2005.

7267: Moravia mer., Břeclav, Poštorná, bez data, M. Hruška coll. (Vávra 1996); V. 1996, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 16. V. 1999, 7 ex. (3 ex. f. testaceus, 2 ex. f. kyselyi), L. Kříž leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 18. V. 1999, 4 ex., J. Ryšánek leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005); 24. VI. 2001, 7 ex., R. Szopa leg. et coll., T. Sitek det. (seznam Szopa 2006); 3. V. 2004, 8 ex. (5 ex. f. testaceus, 3 ex. f. kyselyi), M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 16. V. 2005, 1 ex., R. Szopa leg., T. Lengál coll.; 4.- 5. V. 2006, 2 ♂♂, J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 1. V. 2009, 2 ex., V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. 2009 (seznam Hanzlík 2009).

7267: Moravia mer., Břeclav, bez data, 4 ex. (Laibner 1983, Vávra 1996); 9. V. 1972, 2 ex., 1 ex. (1 ex. f. testaceus, 1 ex. f. kyselyi), P. Moravec leg. et coll., T. Sitek det. 1995, J. Mertlik rev. 2009; V. 1983, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); IV. 1984, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); VII. 1984, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); V. 1986, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); VI. 1986, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); V. 1987, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); V. 1989, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); VI. 1992, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); 5. VI. 1993, 1 ex. (f. testaceus), J. Krátký leg et coll., J. Mertlik det.; VI. 1995, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 25. V. 1995, 1 ex., J. Simandl leg. et coll., J. Mertlik det.; V. 1996, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); V. 1997, 2 ex., M. Kybal leg., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 26. V. 2001, 2 ex. (1 ex. f. testaceus), J. Kovář leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 24. VI. 2001, 1 ex., na dubu, R. Szopa leg. et coll., T. Sitek det. (seznam Szopa 2006); 9. V. 2003, 1 ♂ (f. testaceus), J. Simandl leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7267: Moravia mer., Břeclav, okraj Kančí obory, hráz Dyje, 1. VI. 2000, 1 ex., sklepán s vegetace podél cesty, J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001).

7267: Moravia mer., Břeclav, Boří les, 16. V. 1997, 1 ex. (f. kyselyi), J. Simandl leg. et coll., J. Mertlik det.

7267: Moravia mer., Břeclav, Pohansko, bez data, S. Laibner, T. Sitek et J. Vávra coll. (Vávra 1996); V. 1982, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); V. 1988, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 12. V. 1993, 1 ex. (f. testaceus), S. Bílý leg., NM Praha coll., J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010; 29. V. 1994, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 4. VI. 1994, 1 ex., Kořínek leg., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); VI. 1994, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); V. 1996, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 12. V. 1998, 3 ex. (2 ex. f. testaceus), S. Bílý leg., NM Praha coll., J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010; 13. III. 1999, 2 ex., L. Mazal leg. et coll., J. Mertlik det.; 11. V. 2000, 1 ex. (f. kyselyi), L. Sekerka leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 9. V. 2003, 2 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll. (seznam Zbuzek 2005); 11. V. 2003, 2 ex., A. Holub leg. et coll., F. Houška det. (seznam Houška 2008); 29. IV.- 2. V. 2004, 2 ex. (1 ex. f. kyselyi), L. Sekerka et. K. Štajerová leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 22. VI. 2004, 2 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 5. VII. 2006, 1 ex., R. Udržal leg., V. Zieris coll., J. Mertlik det. 2011; 8. V. 2008, 2 ex., J. Kadlec leg. et coll., J. Mertlik det. 2011.

7267: Moravia mer., Lanžhot, 7. V. 1972, 1 ex. (f. testaceus), Jelínek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; VI. 1986, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 9. V. 2008, 1 ex., Ant. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

7267: Moravia mer., Lanžhot, okolí, břeh Kyjovky, les "Trny", 11. V. 2008, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2009).

7367: Moravia mer., Lanžhot - Soutok, Košár. louky, 10. V. 2008, 1 ex., J. Kadlec leg. et coll., J. Mertlik det. 2011.

Vl. Javůrek, V. 1910, 1 ex., Muchet, L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

Moravia mer., Podyjí, 8. VI. 1991, 12 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll. (seznam Zbuzek 2005).

SLOVENSKÁ REPUBLIKA:

6878: Slovakia centr., Strážovské vrchy, Rajecké Teplice, Zábystričie (6878 C), 17. VII. 2007, 1 ex., O. Šauša leg. (Šauša 1995).

6979: Slovakia centr., Martin [T. Sv. Martin] (6979?), bez data, SNM Bratislava coll., J. Roubal det. (Roubal 1936).

7174: Slovakia occ., Trenčín [Trencsén], bez data (Kuthy 1897, Roubal 1936).

7268: Slovakia occ., Gbely, 12. V. 1935, 1 ex. (f. kyselyi), O. Kodym leg., coll. Hlisnikovský, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; V. 1935, 1 ex. (f. kyselyi), 1. VI. 1936, 1 ex. (f. kyselyi), A. Matějka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

7280: Slovakia centr., Banská Bystrica [Banská Bystřice], bez data, 2 ex. (f. kyselyi), col. Šípek, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

7367: Slovakia occ., Dolnomoravský úval, Sekule (7367d), 27. V. 2008, 1 ex., L. Roller leg. et coll., O. Šauša det.

7368: Slovakia occ., Šaštín, 19. V. 1994, 3 ex. (f. testaceus), M. Boukal leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

7368: Slovakia occ., Kúty, 1984, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

7370: Slovakia occ., Senica, [Malé Karpaty, Sen.], 21. V. 1936, 1 ex. (f. kyselyi), O. Kavan leg., Jagemann coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009.

7376: Slovakia occ., Malé Kršteňany, PR Veľký vrch (7376 d), 1997, 1 ex. (Cunev et Majzlan 1998).

7391: Slovakia or., Turňa nad Bodvou, 6. VI. 1974, 1 ex., J. Prouza leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 12. VI. 1976, 2 ex., A. Sieber leg. et coll., S. Laibner det.; 17. V. 1994, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 28. V. 1995, 1 ex., I. Smatana leg., det. et coll. (seznam Smatana 2010).

7467: Slovakia occ., Záhorská nížina, Veľké Leváre (7467d), 5. VII. 1987, O. Šauša leg., det. et coll.

7468: Slovakia occ., Závod-Abrod, 3. VI. 1989, 1 ex. (f. kyselyi), J. Stanovský leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

7468: Slovakia occ., Velké Leváre, bez data, 1 ex., f. testaceus, O. Kavan leg., Jagemann coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009; V. 1984, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

7469: Slovakia occ., Lakšárska Nová Ves, 10. VI. 1989, 3 ex., V. Benedikt leg., det. et coll. (seznam Benedikt 2010); (7469a), 27. V. 2008, 1 ex., L. Roller leg. et coll., O. Šauša det.

7469: Slovakia occ., Plavecký Mikuláš [Plavecký Sv. Mikuláš], V. 1935, 2 ex. (f. kyselyi), Matějka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; 21. V. 1935, 2 ex. (f. kyselyi), O. Kodym leg., coll. Hlisnikovský, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

7488: Slovakia or., Plešivec, bez data, J. Roubal leg. (Roubal 1936).

7498: Slovakia or., Malé Trakany, břeh Tisy, 18. V. 1993, 1 ♂ (f. testaceus), J. Mertlik leg. et coll.

7567: Slovakia occ., Jakubov – Bogdalický vrch, 23. V. 2010, 8 ex. (2 ex. f. kyselyi, 2 ex. f. testaceus), J. Bouchal leg. et coll., J. Mertlik det. 2011.

7568: Slovakia occ., Malacky [etc.], bez data, 1 ex., Šlégl leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; bez data, J. Roubal leg. (Roubal 1936); V. 1953, 1 ex. (f. testaceus), Krupka leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; dtto, 1 ex. (f. testaceus), P. Moravec coll., J. Mertlik det. 2009; 31. V. 1981, 23 ex., na borovicích (Koloničný, Orszulík et Stanovský 1983); 10. V. 1986, 1 ex. (seznam Karas 2003); V. 1988, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); VI. 1992, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); 10. V. 1999, 1 ex. (f. testaceus), Z. Lucbauer leg., L. Kašovský coll., J. Mertlik det. 2010; 17. V. 2001, 1 ex. (f. testaceus), L. Mazal leg. et coll., J. Mertlik det.; 9. V. 2003, 13 ex. (11 ex., f. kyselyi), O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 6. VI. 2003, 1 ex. (f. kyselyi), M. Klekner leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7596: Slovakia or., Somotor, 8. V. 2000, 1 ex., I. Smatana leg., det. et coll. (seznam Smatana 2010).

7597: Slovakia or., Somotor, 9. V. 1995, 1 ex., I. Smatana leg., det. et coll. (seznam Smatana 2010).

7597: Slovakia or., Velké Kapušany, Beša, 12. VI. 2001, 5 ex. (3 ex., f. testaceus, 1 ex., f. kyselyi), J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 12. VI. 2001, 2 ex. (f. testaceus, f. kyselyi), Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7668: Slovakia occ., Plavecký Štvrtok, bez data, 1 ex. (f. testaceus), O. Kavan leg., Jagemann coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009; dtto, 3 ex. (f. kyselyi a f. testaceus), L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; 14. VI. 1936, 1 ex. (f. kyselyi), O. Kavan leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; [Rol.], J. Roubal det. (Roubal 1936); VII. 1996, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 9.- 12. VII. 1997, 1 ex., L. Fiala leg. et coll., J. Mertlik det.

7668: Slovakia occ., Plavecký Štvrtok env., písník za dálnicí, 6. V. 2003, 18 ex. (1 ♂, f. testaceus, 1 ♂, f. kyselyi), oklep větví borovic na jižním okraji písníku, J. Mertlik leg. et coll.

7668: Slovakia occ., Lozorno, 24. V. 1988, 1 ♂, 1 ♀ (f. kyselyi), J. Mertlik leg. et coll.

7669: Slovakia occ., Modra, 18. V. 2002, 3 ex. (1 ex., f. kyselyi, 1 ex., f. testaceus), J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7673: Slovakia occ., Podunajská nížina, Báb, NPR Veľký Báb (7673c), 4. VI. 2007, 1 ex., J. Cunev leg. et coll., O. Šauša det.

7674: Slovakia occ., Podunajská nížina, Nitra-Borina (7674c), 11. V. 2007, 1 ex., J. Cunev leg. et coll., O. Šauša det.

7696: Slovakia or., Somotor [Szomotor], bez data (Kuthy 1897).

7696: Slovakia or., Malý Kamenec, Tarbucka, step, 11. V. 1993, 3 ex., Jászay leg. (seznam coll. ŠM Bardejov); 24. V. 1997, 1 ex., R. Bležek leg. et coll., O. Šauša det.

7698: Slovakia or., Malé Trakany, VI. 1988, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 23. V. 1989, 1 ex. (f. kyselyi), J. Mertlik leg. et coll.; 18. V. 1993, 1 ♂ (f. testaceus), J. Mertlik leg. et coll.; 20. V. 1996, 1 ♀ (f. testaceus), J. Mertlik leg. et coll.; 13. V. 2000, 1 ♂ (f. kyselyi), J. Mertlik leg. et coll.

7698: Slovakia or., Malé Trakany env., Tisa [riv.], V. 1969, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001).

7767: Slovakia occ., Záhorská nížina, Devínska Kobyla (7767d), 17. VI. 1992, 1 ex., bez jména sběratele, O. Šauša det.

7768: Slovakia occ., Malé Karpaty, Stupava, pod Pajštúnom, potok env. (7768a), 3. V. 2009, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.

7769: Slovakia occ., Podunajská nížina, Svätý Jur (7769a), 13. V. 2010, 1 ex., O. Majzlan leg., O. Šauša det. et coll.; 30. V. 2010, O. Majzlan & L. Vidlička leg., O. Šauša det. et coll.; 12. VI. 2010, O. Majzlan leg., O. Šauša det. et coll.

7769: Slovakia occ., Jurský Šúr, 7. V. 1995, 1 ex., Jászay leg. (seznam coll. ŠM Bardejov); 9. V. 2002, 1 ex., F. Grycz leg., F. Houška coll. (seznam Houška 2008).

7769: Slovakia occ., Čierna Voda, 2. V. 2003, 1 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7770: Slovakia occ., Senec, 19. V. 2002, 1 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7777: Slovakia occ., Rybník nad Hronom, 16. V. 1993, 1 ♀ (f. kyselyi), J. Simandl leg. et coll., J. Mertlik det.

7867: Slovakia occ., Bratislava, Devínska Kobyla, 18. V. 1978, 1 ex. (f. testaceus), J. Prouza leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 19. V. 1978, 2 ex. (1 ex., f. kyselyi), J. Strejček leg., J. Mertlik coll.; 9. VI. 1978, 1 ♂ (f. testaceus), J. Strejček leg., J. Mertlik coll.; 17. V. 1988, 1 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (Zbuzek 1998); 17. VI. 1999, 1 ex., Jászay leg. (seznam coll. ŠM Bardejov).

7868: Slovakia occ., Bratislava [Presburg], VI. na brslenu evropském [Auf Evonymus europaeus, P. Juni.], (f. testaceus) (Bolla 1859); [Pozsony], bez data (Rózsay 1880); bez data, 1 ex, Šlégl leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; bez data, více ex. [hoj.], J. Roubal etc. (Roubal 1936).

7868: Slovakia occ., Devínska Kobyla, Dlhé Diely, za sídl. (7868a), 9. VI. 2006, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.

7868: Slovakia occ., Malé Karpaty, Lamač, lúky (7868a), 10. VI. 2009, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.; 10. VI. 2009, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.; 15. V. 2010, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.

7868: Slovakia occ., Malé Karpaty, Dlhé Diely, priesek sever (7868a), 11. VI. 2006, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.

7868: Slovakia occ., Malé Karpaty, Bratislava, Dlhé Diely, pod VN, juh (7868a), 22. V. 2008, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.

7868: Slovakia occ., Malé Karpaty, pod Kamzíkom (7868b), 14. VI. 2006, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.; 28. V. 2010, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.

7868: Slovakia occ., Malé Karpaty, Sitina, SAV (7868a), 20. VI. 2006, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.

7868: Slovakia occ., Malé Karpaty, Devín, nad lomom (7868a), 21. VI. 2006, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.

7868: Slovakia occ., Malé Karpaty, Devín-vinice (7868a), 8. V. 2008, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.

7868: Slovakia occ., Malé Karpaty, Bratislava, pod Kamzíkom (7868b), 8. V. 2008, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.

7868: Slovakia occ., Bratislava, Kopáčsky ostrov, 3. V. 1998, 1 ♂, 1 ♀ (f. kyselyi), 1 ♂ (f. testaceus), J. Mertlik leg. et coll.; (7968b), 15. VI. 2006, 1 ex., O. Majzlan leg., O. Šauša det. et coll.

7868: Slovakia occ., Bratislava, Petržalka, bez data, 1 ex. (f. testaceus), O. Kavan leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; bez data, 1 ex., Jos. Laco leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; bez data, 1 ex. (f. testaceus), O. Kavan leg., Jagemann coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009; VI. 1923, 1 ex., Dr. Rambousek leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; 7. VI. 1924, 1 ex., Dr. Rambousek leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; V. 1933, 1 ex., J. Roubal leg. (Roubal 1936), V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

7868: Slovakia occ., Bratislava, Petržalka, Ovsište, V. 1978-1979, 1 ex., O. Majzlen et I. Rychlík leg. (Majzlan et Rychlík 1982).

7869: Slovakia occ., Biskupice, bez data nálezu, 1 ♂ (označen etiketou „f. kyselyi typus“), J. Roubal leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

7874: Slovakia occ., D. Jatov, bez data, [L.], J. Roubal det. (Roubal 1936).

7876: Slovakia occ., Podunajská nížina, Iňa (7876b), 16. VI. 2004, 1 ex., ?Tóth leg. et coll., O. Šauša det.

7879: Slovakia centr., Pláštovce, V. 1987, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 12. VI. 1989, 1 ex., V. Benedikt leg., det. et coll. (seznam Benedikt 2010).

7886: Slovakia centr., Cerová vrchovina, Petrovce, env., lúky (7886a), 25. V. 2006, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.

7969: Slovakia occ., Šamorín [Šamorýn], VI. 1933, 1 ex. (f. testaceus), Pfeffer leg. et coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

7969: Slovakia occ., Podunajská nížina, Dunajské luhy (7969c), 15. VI. 2006, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.

7972: Slovakia occ., Tomášikovo, 26. V. 1996, 1 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt det. et coll. (seznam Benedikt 2010).

7979: Slovakia centr., Šahy, VI. 1992, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

8074: Slovakia occ., Nesvady, 4. VI. 2002, 1 ex. (f. kyselyi), Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

8074: Slovakia occ., Nové Zámky (8074?), 29. V. 1930, J. Roubal leg. (Roubal 1936).                                                                                              

8174: Slovakia occ., Martovce, 8. V. 1983, 2 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt det. et coll. (seznam Benedikt 2010).

8274: Slovakia occ., Komárno env., Nová Stráž, 17. V. 1982, 1 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt coll. (seznam Benedikt 2010).

8177: Slovakia occ., Štúrovo env., Modrý vrch (Hegyfarok), 18. V. 1985, 1 ♂ (f. typ), 1 ♂, 1 ♀ (f. testaceus), J. Kovařík leg., V. Vyhnálek coll., J. Mertlik det.; 9. VI. 1988, 1 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 24. V. 1999, 1 ♂, J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); 8. V. 2010, 3 ex., L. Kašovský leg., J. Mertlik coll.

8178: Slovakia occ., Kamenica nad Hronom, V. 1987, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); 9. VI. 1988, 1 ex., V. Novák leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005); V. 1999, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 9. V. 1998, 2 ex. (1 ex. f. testaceus), L. David leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

8178: Slovakia occ., Kamenica nad Hronom env, pod svahom Burda juh (8178c), 5. VI. 2010, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.

8178: Slovakia occ., Kamenica nad Hronom, Burda-juh (8178c), 6. VI. 2010, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.; dtto, 1 ex., S. Čepelák leg. et coll., O. Šauša det.

8178: Slovakia occ., Kováčov env., 23.- 29. V. 2009, 1 ♂, V. Týr leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

8178: Slovakia occ., Chľaba, 24.- 26. V. 2009, 1 ex. J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

8274: Slovakia occ., Komárno, VI. (bez letopočtu), J. Roubal leg. (Roubal 1936); 8. VI. 2005, 3 ex. (2 ex. f. testaceus), L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

8276: Slovakia occ., Marcelová, 8. VI. 1978, 1 ex. (f. kyselyi), J. Strejček leg., J. Mertlik coll.

8277: Slovakia occ., Mužla, bez data, 1 ex. (f. testaceus), O. Kavan leg., Jagemann coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009; 1. VI. 1936, 1 ex. (f. kyselyi), O. Kavan leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; VI. 1976, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

8277: Slovakia occ., Štúrovo env., Čenkov, III. 1986, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 11. V. 1987, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 12. VI. 1987, více ex. (2 ♂♂, 2 ♀♀ (f. kyselyi); 6 ♂♂ (f. testaceus), J. Mertlik leg. et coll.; IV. 1988, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 12. V. 1988, 1 ♂ (f. testaceus); 25. IV. 1989, 2 ♂♂ (1 ♂ f. kyselyi), J. Mertlik leg. et coll.; 4. V. 1989, 3 ♂♂ (f. testaceus), J. Mertlik leg. et coll.; 7. V. 1993, 1 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010; 25. V. 1995, 2 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (Zbuzek 1998); 22. VI. 1999, 1 ex., V. Novák leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005).

8277: Slovakia occ., Jurský Chlm, 20. V. 1988, 2 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt det. et coll. (seznam Benedikt 2010); 19. V. 1999, 2 ex., R. Szopa leg. et coll., J. Vávra det. (seznam Szopa 2006); V. 2001, 2 ex. (1 ex., f. kyselyi), T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 24. V. 2003, 1 ex., J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2006; 22.- 23. V. 1999, 1 ex., T. Růžička leg., et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005).

8278: Slovakia occ., Štúrovo [Parkan], bez data, J. Roubal leg. (Roubal 1936); VI. 1957, 1 ex. (f. testaceus), J. Havelka leg., L. Ernest coll., J. Mertlik det. 2010; V. 1970, 1 ex. (f. testaceus), V. Švihla leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; V. 1972, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); bez data, 3 ex. (Laibner 1983); V. 1973, 1 ex. (f . kyselyi), V. Švihla leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; 4. VI. 1984, 2 ex. (f. typ), J. Kovařík leg., V. Vyhnálek coll., J. Mertlik det.; bez data (Laibner 1985); V. 1985, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); V. 1988, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); V. 1991, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); V. 1992, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); 25. V.1998, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001); 20. V. 2002, 1 ex. (f. testaceus), J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

Slovakia centr., Nízké Tatry, bez data, O. Kavan leg. (Roubal 1936).

Slovakia centr., Malá Fatra, VIII. 1948, 1 ex. (f. testaceus), J. Havelka leg., L. Ernest coll., J. Mertlik det. 2010.

Slovakia occ., Malé Karpaty, n/Stolno, bez data, 2 ex. (f. testaceus), O. Kavan leg., Jagemann coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009.

Slovakia occ., Malé Karpaty, bez data, 3 ex. (2 ex. f. kyselyi a 1 ex. f. testaceus), O. Kavan leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; 21. V. 1936, 1 ex. (f. testaceus), O. Kavan leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; 26. V. 1938, 1 ex. (f. kyselyi), O. Kavan leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010

 

Dicronychus equiseti (Herbst, 1784)

Typová lokalita: Evropa.
Rozšíření. Evropa: Anglie, Arménie, Ázerbajdžán, Belgie, Bělorusko, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Francie, Gruzie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko: severoevropské, středoevropské a jihoevropské teritorium, Řecko, Slovensko, Srbsko a Černá Hora, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina. Asie: Írán, Kazachstán, Turecko (Cate 2007).

ČESKÁ REPUBLIKA (Bohemia):

5551: Bohemia bor., Oleško, 1. V. 1980, 1 ♀, P. Moravec leg. et coll., T. Sitek det. 1994, J. Mertlik rev. 2009.

5749: Bohemia centr., Třebíz, 12. IV. 1914, 1 ex., A. Procházka leg., Jagemann coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2003; dtto, 1 ex., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

5755: Bohemia centr., Lysá nad Labem, IV. 1950, více ex. (rukopis Havelka – Brouci Polabí); V. 1950, 1 ex., J. Havelka leg. et det., Ernest coll., J. Mertlik rev. 2010.

5761: Bohemia or., Hradec Králové (5761?), bez data, 3 ex. (Laibner 1983 a 1985).

5854: Bohemia centr., Čelákovice, 18. IV. 1943, 1 ♂, bez jména nálezce, V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

5857: Bohemia centr., Velký Osek (5857?), bez data, 5 ex. (Laibner 1983 a 1985).

5960: Bohemia or., Pardubice, 28. IV. 1918, 1 ex., A. Procházka leg., Jagemann coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2009.

6159: Bohemia or., Vápenný Podol, bez data, 1 ♂, Dr. Lokay coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.                                         

Na lukách v hornitých krajinách u Prahy, Lokaj leg. (Lokaj 1869).  

Městečko, bez data, 1 ex., Jos. Černý leg., L. Hromádka det. 1993 (jako D. cinereus), NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

ČESKÁ REPUBLIKA (Moravia):

6368: Moravia bor., Náměšť na Hané, bez data, 16 ex. (Laibner 1983).

6665: Moravia mer., Brno, Vranov, bez data, 1 ex., Dr. J. Fleischer leg., (C. equiseti), NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

6865: Moravia mer., Rebešovice, 29. V. 2005, 4 ex., nory Vulpes na stepi (seznam Schles 2007).

6963: Moravia mer., Moravský Krumlov, bez data, 1 ex., Kunovský leg., V. Benedikt det. et coll. (seznam Benedikt 2010).

6963: Moravia mer., Hrubšice – Řeznovice, bez data, více ex., v brambořištích (Jagemann 1940).

7067: Moravia mer., Čejč, bez data, J. Bechyně leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006; bez data, 3 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll. (det. jako D. equiseti a. luridipes), J. Mertlik rev. 2009; bez data, 4 ex. (Laibner 1983); 30. IV. 1977, 2 ex. (Koloničný, Orszulík et Stanovský 1983); 22. IV. 1978, 3 ex. (Koloničný, Orszulík et Stanovský 1983); 16. IV. 1980, 7 ex. (Koloničný, Orszulík et Stanovský 1983); 28. IV. 1977, 3 ex. (Koloničný, Orszulík et Stanovský 1983).

7067: Moravia mer., Čejč, vrch Špidlák env., Maladerová step, 29. III. 1989, více ex., V. Kubáň leg, coll. et det. (7 ♂♂, J. Mertlik coll.); 16. IV. 1980, 1 spec, V. Kubáň leg. J. Mertlik coll.; 3. IV. 2006, 2 ♂♂, v kukelních kolébkách v hlíně na okraji pole, 1 ♂, zalezlý ve štěrbině pod hrudkou hlíny, J. Mertlik leg. et coll., 8. IV. 2006, 12 ♂♂, na zemi na okraji pole, J. Mertlik leg. et coll.

7067: Moravia mer., Čejč, vrch Špidlák env., okraj pole mezi Maladerovou a Mansonovou stepí (u Jiříčkových teras), 26. IV. 2006, 2 ♂♂, J. Mertlik et V. Dušánek leg. et coll.

7067: Moravia mer., Čejč, vrch Špidlák env., okraj pole u Mansonovy stepi; 17. IV. 2006, 43 ♂♂, aktivní na písčitém okraji pole, kde poletovali a nasedávali na zem a na stonky mladého obilí, J. Mertlik leg. et coll.; 26. IV. 2006, více ex., aktivní na písčitém okraji pole, kde poletovali a nasedávali na zem a na stonky mladého obilí, J. Mertlik et V. Dušánek leg. et coll. (22 ♂♂, 2 ♀♀ in J. Mertlik coll.); 20. IV. 2008, 56 ♂♂, 1 ♀, na travinách na okraji pole, J. Mertlik leg. et coll.

7067: Moravia mer., Čejč, NR Špidlák env., 17. IV. 2006, 4 ♂♂, D. Vacík leg., L. Kašovský coll., J. Mertlik det. 2010. 

7165: Moravia mer., Pavlovské vrchy, bez data, 6 ex. (Laibner 1983 a 1985, Vávra 1996).

7166: Moravia mer., Lednice (7166?), bez data, T. Sitek coll. (Vávra 1996).

SLOVENSKÁ REPUBLIKA:

7272: Slovakia occ., Čachtický hradný vrch, VII. 1999, 2 ex. (Majzlan, Štepanovičová et Fedor 2000).

7368: Slovakia occ., Kúty, 24. V. 1959, Minář leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

7568: Slovakia occ., Malacky, bez data, 6 ex. (Laibner 1983 a 1985).

7597: Slovakia or., Svätuše, 11. IV. 2009, 1 ♂, D. Vacík leg., det et coll.

7597: Slovakia or., Somotor, 9. V. 1995, 1 ex., I. Smatana leg., det. et coll. (seznam Smatana 2010).

7597: Slovakia or., Kráľovský Chlmec, 23. IV. 2005, 1 ♀, M. Harman leg., L. Kašovský coll., J. Mertlik det. 2010.

7696: Slovakia or., Malý Kamenec, 27. IV. 1997, 2 ♂♂, T. Lackner leg. et coll., J. Mertlik det.

7696: Slovakia or., Velký Kamenec, 10. IV. 2001, 1 ♂, L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 10. IV. 2005, 1 ♂, L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

7696: Slovakia or., Somotor, 1934, 1 ex., J. Roubal leg. et det. (jako D. equiseti a. luridipes), SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; IV. 1937, 1 ♂, Pfeffer leg. et coll., S. Laibner det (jako D. luciae), NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 9. V. 1995, více ex., I. Smatana leg. et coll., J. Mertlik det.; 29. IV. 1994, 3 ♂, R. Lohay leg. et coll., J. Mertlik det.

7696: Slovakia or., Tarbucka, 19. IV. 1995, více ex., I. Smatana leg. et coll., J. Mertlik det.

7697: Slovakia or., Strážne, 27. III. 2007, 1 ♂, 1 ♀, M. Harman leg., D. Vacík det et coll. (zpráva D. Vacíka, 7.5.2007).

7769: Slovakia occ., Grinava, bez data, [L.], J. Roubal det. (1936).

7769: Slovakia occ., Svätý Jur, VI. (rok neuveden), na louce [Auf Wiesen, St. Georgen., Juni.] (Bolla 1859).

7785: Slovakia centr., Cerová vrchovina, Šurice, V. 1993-1995, 2-4 ex., V. Franc leg. (Franc 1995).

7786: Slovakia centr., Cerová vrchovina, Gemerské Dehtáre, V. 1993-1995, 2-4 ex., V. Franc leg. (Franc 1995).

7867: Slovakia occ., Bratislava, Děvín, bez data, J. Roubal coll. (jeden ze série typů od Platynychus rubripes f. abnormis Roubal), J. Mertlik revid.

7868: Slovakia occ., Bratislava [Pozsony], bez data (Rózsay 1880).

7868: Slovakia occ., Bratislava, Petržalka, bez data, 1 ex., Rolland leg., B. Zbuzek det. et coll. (seznam Zbuzek 2005).

7973: Slovakia occ., Neded, bez data, Drexler leg., J. Roubal det. (Roubal 1936).

8074: Slovakia occ., Nesvady env., Liščie diery, písčiny, 22. IV. 1999, 1 ♀, S. Benedikt leg., V. Benedikt coll., J. Mertlik det.

8074: Slovakia occ., Nové Zámky, VI. 1931, J. Roubal leg., SNM Bratislava coll., J. Mertlik det.

8175: Slovakia occ., Modrany env., stepní svahy, 22. IV. 1999, 1 ♂, S. Benedikt leg., V. Benedikt coll., J. Mertlik det.

8274: Slovakia occ., Dunaj, Komárno, V. 1931, 2 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll. (det. jako D. equiseti a. luridipes), J. Mertlik rev. 2009.

8277: Slovakia occ., Čenkov, lesostep, bez data (Majzlan, Rychlík et Deván 1999); 1. V. 1998, 1 ex., I. Smatana leg., det. et coll. (seznam Smatana 2010); 8. V. 1998, 1 ex., J. Vávra leg. (seznam Zbuzek 2005); dtto, 1 ex., F. Houška coll. (seznam Houška 2008).

8277: Slovakia occ., Mužla, bez data, 4 ex. (Laibner 1983 a 1985).

8278: Slovakia occ., Štúrovo [Parkan], V. 1931, J. Roubal leg. (Roubal 1936); 5. V. 1993, 1 ♀, P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010.

 

Dicronychus equisetioides Lohse, 1976

Typová lokalita: Německo
Rozšíření. Evropa: Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Itálie, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Švédsko (Cate 2007). Nizozemsko (Mertlik nepubl. data).

ČESKÁ REPUBLIKA (Bohemia):

5450: Bohemia bor., Trávčice, 16. VI. 1991, 1 ♀, M. Jaroš leg. et coll., J. Mertlik det.; 1. V. 1995, 1 ♀, M. Jaroš leg. et coll., J. Mertlik det.

5451: Bohemia bor., Trávčice, pískovna (5451c), 24. IV. 2004, 1 ♂, J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 15. V. 2009, 1 ♂, 1 ♀, P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5454: Bohemia bor., Doksy, 25. V. 1996, 1 ♂, J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det.

5454: Bohemia bor., Vrchbělá, 13. V. 2001, 3 ♂♂, J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det.; 27. V. 2006, 3 ♀♀, J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5546: Bohemia bor., Chomutov, Bezručovo údolí, smyk na písčině u říčky Chomutovky, 10. VI. 1995, 1 ♂, P.Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2006.

5557: Bohemia or., Hrdoňovice, 11. V. 1997, 2 ♂♂, R. Čtvrtečka leg. et coll., J. Mertlik det. (1 ex., J. Mertlik coll.).

5749: Bohemia centr., Slaný env., Lotouš, 20. V. 1978, 1 ♂, R. Macek leg. et coll., J. Mertlik det.

5753: Bohemia centr., Neratovice, 26. V. 1907, 1 ♀, Rambousek leg., E. Jagemann coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2003.

5755: Bohemia centr., Lipník, 3. V. 2001, 1 ♀, Klapka leg. et coll., J. Mertlik det. 2002

5755: Bohemia centr., Milovice, 20. V. 2001, 1 ex., J. Gahai leg. et. coll., J. Mertlik det. 2002; 4. V. 2002, 1 ♂, J. Gahai leg. et. coll., J. Mertlik det. 2002.

5854: Bohemia centr, Káraný, 25. V. 1041, 2 ex., A. Görtler leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; 10. V. 1942, 1 ♂, A. Görtler leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

5854: Bohemia centr., Čelakovice, bez data, 1 ♀, Dr. K. Pfleger leg., Matoušek coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2009; 26. V. 1940, 1 ♂, J. Baumert leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; 11. V. 1947, 1 ♀, A. Olexa leg., MVČ coll., J. Mertlik det. 2006; 19.- 21. V. 1952, 1 ♀, Balthasar et Růžička leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002; 22. V. 1969, 1 ex., J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001).

5856: Bohemia centr., Písty u Nymburka, 2. V. 1999, 1 ♂, J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 16. V. 1999, 1 ♂, M. Jaroš leg. et coll., J. Mertlik det.; V. 2001, 1 ♀, Ernest leg. et coll., J. Mertlik det. 2002; 30. IV. 2001, 3 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 9. V. 2010, 5 ♂♂, T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2011.

5858: Bohemia or., Pamětník, severovýchodní okraj písníku Horní Flajšar, 11. V. 2006, 13 ♂♂, oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Hradec Králové, Čeperka, 17. V. 1937, 1 ♂, J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll. (det. jako D. equiseti), J. Mertlik rev. 2009.

5860: Bohemia or., Bukovina nad Labem, popílkoviště (Loc: 50°7'8.423"N, 15°49'51.055"E a Loc: 50°7'3.276"N, 15°49'44.041"E), 1. V. 2010, více ex. (rojení), na travinách a na zemi na volných popílkových plochách, J. Mertlik leg.; 6. V. 2010, více ex., aktivní na travinách, J. Mertlik leg. et det.; 10. V. 2010, více ex., aktivní na travinách, J. Mertlik leg. et det.; (Loc: 50°7'8.215"N, 15°49'50.724"E, Loc: 50°7'3.359"N, 15°49'43.816"E a Loc: 50°7'3.532"N, 15°50'4.818"E), 27. IV. 2010, více ex., na travinách, J. Mertlik leg. et det.

5860: Bohemia or., Dříteč, golfové gřiště (Loc: 50°6'11.472"N, 15°49'39.372"E), 6. V. 2010, 1 ♂, seděl na travině, J. Mertlik leg. et det.

5861: Bohemia or., Hradec Králové (5861?), 10. V. 1967, 1 ex., S. Laibner leg., coll. et det. (Laibner 1985); bez data (Mertlik et Tarnawski 1998); [v okolí Hradce Králové], bez data (Laibner 2000).

5862: Bohemia or., Rašovice, písník, 2. V. 2001, 4 ♂♂, oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.; 7. V. 2002, 8 ♂♂, sklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.; 1. V. 2003, 24 ♂♂, 2 ♀ [od 13.00 do 14.00 aktivovali samci na volných písčitých plochách na severovýchodním okraji písníku. Někteří poletovali nízko nad terénem, jiní vzrušeně pobíhali po písku (obr. 205). Příčinou toho byla samice, která byla zahrabaná v písku, jen kousek zadečku jí koukal ven. Právě probíhala její kopulace se samcem, který byl na povrchu. Okolo pobíhali další samci a jeden z nich se pokusil k samici prohrabat. To se mu ale nezdařilo a samice zalezla ještě hlouběji i s ní spojeným samcem! Nedaleko od tohoto místa (5 m) se stejná situace opakovala s jinou samicí!]; 5. V. 2006, 2 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det. 2006; 5. V. 2006, 3 ♂♂, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

5862: Bohemia or., Lípa nad Orlicí, 3. V. 1983, 1 ex., J. Voda leg. et coll., J. Mertlik det.

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí, 26. VI. 1953, 1 ♀, Pavlů leg., J. Mertlik coll.

5952: Bohemia centr., Praha env. [Umgebg] (5952?), bez data nálezu, 1 ♀, bez jména nálezce, V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

5956: Bohemia centr., Oseček, 30. IV. 2001, 1 ex., Jaroslav Gahai leg. et. coll., J. Mertlik det. 2002.          

5957: Bohemia centr., Velký Osek, 17. V. 1909, 1 ♂, J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll. (det. jako D. equiseti), J. Mertlik rev. 2009.

5958: Bohemia or., Labské Chrčice, Duny u Sváravy (Loc: 50°3'20.948"N, 15°23'50.114"E), 26. IV. 2010, 3 ex., na travinách, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Bohemia or., Labské Chrčice, Merenda, písečná duna pod elektrovody (Loc: 50°3'6.424"N, 15°24'59.942"E), 26. IV. 2010, 4 ex., na stéblech kostřav, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Bohemia or., Semín, duna v lese (Loc: 50°3'34.65"N, 15°31'7.552"E), 20. V. 2002, 1 ♂, 4 ♀, nalétávali v lesním písníku na malé borovičky, J. Mertlik leg. et coll.; 26. IV. 2010, 2 ex., oklep větví boroviček, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Bohemia or., Semín, Semínský přesyp (Loc: 50°3'20.535"N, 15°31'19.608"E), 26. IV. 2010, 5 ex., na stéblech kostřav, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Bohemia or., Semín, kemp, pláž (Loc: 50°3'15.488"N, 15°32'1.533"E), 26. IV. 2010, 7 ex., na stéblech kostřav, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Bohemia or., Kunětická hora, 1947, 1 ♂, Smetana leg., L. Hromádka det. 1993 (jako D. cinereus), NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

5961: Bohemia or., Veská, písečný přesyp, 15. IV. 2004, 1 ♀, M. Boukal leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; 15. IV. 2005, 1 ♂, R. Udržal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 25. IV. 2005, 1 ♂, J. Klouček leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; 28. IV. 2005, 1 ex., R. Udržal leg., J. Gahai coll., J. Mertlik det. 2006; 15. VI. 2005, 2 ♂♂, R. Udržal leg., V. Zieris coll., J. Mertlik det. 2010; (Loc: 50°2'43.537"N, 15°51'12.937"E), 21. IV. 2009, více ex. (rojení samců), J. Mertlik leg. et coll.; 27. IV. 2010, více ex. (velmi hojný výskyt), V. Hron leg., det. et coll.

5962: Bohemia or., Korunka u Čermné nad Orlicí, 10. V. 1987, 5 ex., J. Jelínek leg. et coll., J. Mertlik det.

5962: Bohemia or., Nová Ves u Čermné nad Orlicí, 1. V. 1971, 1 ex., K. Poláček leg., J. Mertlik coll.

6854: Bohemia mer., Veseli n. Lužnicí, Vlkov, 13. V. 1950, 1 ♀, V. Karas leg. et coll. (det. jako C. asellus), J. Mertlik det. 2003.

Bohemia, Červená, 19. VI. 09, 1 ♂, Dr. Lokay coll. v NM Praha coll. J. Mertlik rev.

 

ČESKÁ REPUBLIKA (Moravia):

7067: Moravia mer., Čejč, 19. IV. 2003, 2 ♂♂, L. Mazal leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 16. V. 2003, 3 ♀♀, I. Martinů leg. et coll. (1 ♀, J. Mertlik coll.), J. Mertlik det. 2003.

7068: Moravia mer., Mutěnice, bez data, 2 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

7069: Moravia mer., Bzenec, V. 1948, 1 ♂, Matoušek coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2009; 8. V. 1996, 1 ♀, J. Prouza leg., J. Mertlik coll.; 23. IV. 1994, 2 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det.; 8. V. 1996, 1 ♂, P. Vonička leg. et coll., J. Mertlik det.; 7. VI. 1997, 1 ♂, 1 ♀, M. Zúber leg. et coll., O. Odvárka det. (jako D. equiseti), J. Mertlik det. 2010; IV. 1999, 2 ♂♂, Čudanovi leg., J. Mertlik coll.; 22. IV. 2000, 1 ♂, M. Zúber leg. et coll. (jako D. equiseti), J. Mertlik det. 2010.

7069: Moravia mer., Bzenec env., vojenské cvičiště, 190m (7069b/d), 30. IV. 2005, 1 ♂, L. Sekerka et. K. Štajerová leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 6. V. 2006, 1 ♂, 2 ♀♀, M. Klekner et Navrátilová leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

7069: Moravia mer., Bzenec – přívoz, mezi železniční tratí a pískovnou, 8. V. 1997, 1 ex., A. Holub leg., J. Mertlik det., F. Houška coll.; 6. V. 2003, 2 ♀, přelétávaly přes písčitou cestu, J. Mertlik leg. et coll.; 6. V. 2004, 13 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; mezi písníkem a železniční tratí, 9. IV. 2005, 2 ♂♂, M. Klekner et Navrátilová leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 1. V. 2005, 1 ♀, D. Vacík leg., L. Kašovský coll., J. Mertlik det. 2010; 18. IV. 2006, 2 ♂♂, přelétávali přes písčitou cestu, J. Mertlik leg. et coll.; 19. IV. 2007, 1 ♂, 30. IV. 2007, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

7162: Moravia mer., Znojmo, 1932, 1 ex., Z. Kraus det. (seznam coll. JMM Znojmo).

7168: Moravia mer., Mutěnice, bez data nálezu, 2 ex., J. Bechyně leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; bez data, 1 ♀, J. Bechyně leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006.

7262: Moravia mer., Znojmo env., Ječmeniště, 30. III. 2002, 1 ♂, S. Krejčík leg. et coll., J. Mertlik det.; 20. IV. 2006, 1 ♂, S. Krejčík leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

Silesia, bez data, 2 ♂ (nahnědlé krovky), bez dalších údajů, L. Hromádka det. 1993 (jako D. cinereus), NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA:

7467: Slovakia occ., Závod – Borová, 2. V. 2008, 1 ♂, J. Krošlák leg. et coll., J. Mertlik det. 2011.

7468: Slovakia occ., Závod - pila, 29. IV. 2000, 3 ex., M. Ouda leg., V. Benedikt coll., J. Mertlik det. (1 ex., J. Mertlik coll.).

7468: Slovakia occ., Závod env. Pila, Dľhé Lúky, 29. IV. 2000, 1 ♀, Dongres leg. et coll., J. Mertlik det.

7468: Slovakia occ., Záhorská nížina, Studienka (7468d), 26. V. 2000, 1 ex., J. Cunev leg. et coll., J. Mertlik det.

7567: Slovakia occ., Malacky, Kostoliště, 17. V. 1987, 1 ex., J. Jelínek leg., det. et coll.; 9. V. 1988, 1 ex., J. Jelínek leg., det. et coll.

7568: Slovakia occ., Malacky, bez data, 1 ♀, Šlégl leg., L. Hromádka det. 1993 (jako D. cinereus), NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

7568: Slovakia occ., Malacky, ryb. Tančibok, 3. V. 2008, 2 ♂♂, V. Dongres leg. et coll., J. Mertlik det. 2011.

7597: Slovakia or., Somotor, 6. IV. 1989, 3 ♂♂, 1 ♀♀, Skoupý leg., J. Mertlik coll.; dtto, 2 ex., I. Těťál leg., V. Benedikt det. et coll. (seznam Benedikt 2010); bez data (Mertlik 1991); ovčín, 12. V. 1995, 2 ex., I. Smatana leg. et coll., J. Mertlik det.

7597: Slovakia or., Kráľovský Chľmec, 3. V. 1997, 2 ♂♂, L. Klíma leg. et coll., J. Mertlik det.; 23. IV. 2005, 7 ♂♂, 1 ♀, M. Harman leg., L. Kašovský coll., J. Mertlik det. 2010.

7598: Slovakia or., Potiská nížina, Leles, V. 1985, 4 ex., L. Ernest leg. et coll., J. Mertlik det. 1994.

7668: Slovakia occ., Plavecký Štvrtok, 6. V. 1988, 1 ♂, M. Samek leg., J. Bednář coll., J. Mertlik rev. 2008; dtto, 1 ex., J. Jelínek leg., det. et coll.

7668: Slovakia occ., Plavecký Štvrtok env., malá písečná duna vedle dálnice, 26. IV. 1988, 3 ♂♂, v písku v drnu trávy, J. Mertlik leg. et coll.; bez data (Mertlik 1991).

7668: Slovakia occ., Plavecký Štvrtok env., jižní okraj písníku za dálnicí, 6. V. 2003, 22 ♂♂ (4 ♂♂, J. Mertlik coll.), někteří samci lezli po písku spolu se samicemi D. cinereus, ale nekopulovali, další zde seděli na stéblech travin nebo na větvičkách malých borovic, J. Mertlik leg. et coll.

7696: Slovakia or., Borša, 3.- 7. VII. 1934, 1 ♂, J. Roubal leg., det. et coll. v SNM Bratislava coll. (det. jako D. equiseti), J. Mertlik det. 2009.

7696: Slovakia or., Somotor, 25. IV. 1993, 1 ex., T. Lackner leg., Z. Malinka coll (seznam Malinka 2010).

7697: Slovakia or., Malý Horeš, 30. IV. 2010, 1 ♀, J. Bouchal leg. et coll., J. Mertlik det. 2011.

7698: Slovakia or., Malé Trakany env., břeh Tisy, V. 1969, 1 ex., 1 ex., J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001); 12. V. 1991, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 20. V. 1996, 3 ♂♂, 10 ♀♀, J. Mertlik et V. Dušánek leg. et coll.; 2. V. 1997, 1 ♂, L. Klíma leg. et coll., J. Mertlik det.; 13. V. 2000, 1 ♂, L. Klíma leg. et coll., J. Mertlik det.; 1. V. 2003, 1 ♂, I. Smatana leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 21. V. 2004, 1 ♀, přední polovinou těla byla zahrabaná do písečné duny, J. Mertlik leg. et coll.

7974: Slovakia occ., Tvrdošovce, 22. V. 1999, 1 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll. (seznam Zbuzek 2005).

7978: Slovakia occ., Slovenský Búr (78-7978), VI. 1932, 1 ex., Pfeffer leg. et coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

8074: Slovakia occ., Nesvady env., 28. IV. 1999, 2 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det.; 19. IV. 2003, 1 ex., V. Týr leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

8074: Slovakia occ., Nesvady, Líščie diery, 3. IV. 2007, 2 ♀♀, S. Benedikt leg., V. Benedikt coll., J. Mertlik det. 2008.

8277: Slovakia occ., Jurský Chlmec [=Chlm], 9. VI. 1991, 1 ♂, J. Plecháč leg., R. Lohaj coll., J. Mertlik det.

8277: Slovakia occ., Podunajská nížina, Čenkov, Čenkovská lesostep, 3. IV. 1982, 1 ♂, M. Mikát leg., J. Mertlik coll.; 1. V. 1998, 1 ex., I. Smatana leg., det. et coll. (seznam Smatana 2010).

8277: Slovakia occ., Štúrovo env., Čenkov, VI. 1986, 1 ex., J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001); 7. IV. 1988, 30 ex., J. Mertlik leg. et coll., Lohse revid.; 17. IV. 1988, 10 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 19. IV. 1988, 1 ex., J. Mertlik leg., A. Sieber coll.; 27. IV. 1988, 40 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 25. IV. 1989, 15 ex., J. Mertlik leg. et coll.; bez data (Mertlik 1991); 2. IV. 1990, 1 ex., I. Martinů leg., B. Zbuzek coll. (seznam Zbuzek 2005); 3. IV. 1990, 1 ♂, Kovařík leg., V. Vyhnálek coll., J. Mertlik det.; 8. V. 1998, 1 ex., J. Vávra leg. et det., F. Houška coll. (seznam Houška 2008); 29. IV. 1999, 1 ex., J. Plecháč leg., R. Szopa coll., J. Mertlik det. (seznam Szopa 2006); 27. IV. 2001, 1 ♂, 2 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.; 20. IV. 2003, 10 ♂♂, J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 2. V. 2003, 3 ex., Z. Kraus leg.et coll., J. Mertlik det. 2005.

8278: Slovakia occ., Štúrovo, IV. 1988, 1 ex., J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001); 20. V. 2002, 1 ♀, J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

 

Dicronychus rubripes (Germar, 1824)

Typová lokalita: Rakousko.
Rozšíření. Evropa: Arménie, Ázerbajdžán, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Makedonie, Moldávie, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko: jihoevropské teritorium, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Černá Hora, Španělsko, Švýcarsko, Turecko. Asie: Írán, Kazachstán, Turecko (Cate 2007). Ukrajina (Dolin 1988).

ČESKÁ REPUBLIKA (Bohemia):

5852: Bohemia centr., Praha, Troja, 1. V. 1935, 1 ex., bez jména nálezce, MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.

5861: Bohemia or., Hradec Králové, Plachta, 15. VI. 1980, 1 ex., Grossman leg., J. Mertlik coll. (Mikát, Fremuth et Prouza 1997).

6050: Bohemia centr., Beroun, na Ptáku [tj. údolní niva Berounky na pravém břehu směr k Hýskovu], 18. VI. 1964, 1 ex., J. Pavlíček leg. (seznam Pavlíček 2001).

6543: Bohemia occ., Domažlice, bez data, 1 ex., A. Růžička leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.

Na lesních lukách u Prahy dosti hojný, Lokaj leg. (Lokaj 1869).  

ČESKÁ REPUBLIKA (Moravia):

5969: Moravia bor., Hrubý Jeseník, Praděd env., 2. VI. 2001, 1 ♀, P. Kylies leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

6862: Moravia mer., Náměšť nad Oslavou env., Sedlec-Gloriet (6862-63), 27. V. 1995, 10 ex., Z. Malinka leg., T. Sitek det. 1996 (seznam Malinka 2010).

6863: Moravia mer., Mohelno, bez data (Jagemann 1940).

6863: Moravia mer., Mohelno, Hadcová step, 5. VII. 2003, 2 ♂♂, Klekner leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6865: Moravia mer., Brno, bez data, 1 ex., Fleischer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; V. 1942, 1 ex., Matoušek leg. et coll. v MZM BRNO coll., J. Mertlik det.

7065: Moravia mer., Pouzdřany, bez data, 5 ex., bez jména sběratele, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; bez data, 2 ex., J. Fiala leg. et coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2009; bez data, 2 ex., Hoffer leg., J. Fiala coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2009; VI. 1928, 6 ex., Hoffer leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; 21. V. 1936, 4 ex., O. Kodym leg., coll. Hlisnikovský, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; 5. VI. 1938, 1 ex., J. Roubal leg. (Roubal 1942); V. 1959, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); V. 1962, 3 ex., Pfeffer leg. et coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; VI. 1964, 1 ex., J. Pavlíček leg. (seznam Pavlíček 2001); VI. 1965, 1 ex., J. Pavlíček leg. (seznam Pavlíček 2001); 7. VI. 1966, 1 ex., V. Karas coll. (seznam Karas 2003); 23. VI. 1972, 1 ex., V. Karas coll. (seznam Karas 2003); 26. V. 1977, 1 ex., J. Prouza leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 29. V. 1979, 1 ex., V. Karas coll. (seznam Karas 2003); 16. VI. 1981, 1 ex., V. Karas coll. (seznam Karas 2003); 16. VI. 1982, 5 ex., A. Sieber leg., det. et coll.; VI. 1984, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 12. VI. 1984, 1 ♀, J. Kovařík leg., V. Vyhnálek coll., J. Mertlik det.; VII. 1984, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); bez data (Laibner 1985); 28. VI. 1985, 3 ♂♂, V. Karas leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; V. 1986, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); VI. 1991, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 7. V. 1993, 5 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 15. V. 1993, 2 ex., M. Zúber leg. et coll. (seznam Zúber 2008); ditto, 16 ex., OMPV Brandýs nad Labem coll. (seznam Zúber 2008); 6. VI. 1993, 1 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.; 1. V. 1998, 1 ex., J. Ryšánek leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005); 30. IV. 2000, 1 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 10. V. 2000, 2 ex., L. Sekerka et. K. Štajerová leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 28. IV. 2001, 16 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 2. VI. 2001, 6 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 8. V. 2002, 1 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 17.-18. V. 2002, 9 ex., S. Sieber leg., det. et coll.; 8. V. 2003, 1 ex., T. Růžička leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005); 9. V. 2002, 1 ex., V. Němec leg., F. Houška det. et coll. (seznam Houška 2008); 9. V. 2003, 4 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 16. VI. 2003, 2 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 18. VI. 2003, 1 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 26. VI. 2003, 1 ex., V. Novák leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005); 1. V. 2004, 2 ex., L. Sekerka leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 8. V. 2004, 1 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll. (seznam Zbuzek 2005); 14. V. 2004, 2 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 15. V. 2004, 6 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 18. V. 2004, 1 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 21. VI. 2004, 2 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 25. VI. 2004, 2 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 21. V. 2005, 6 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 22. V. 2005, 5 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 25. V. 2005, 4 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 26. V. 2005, 3 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 30. V. 2005, 2 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 28. VI. 2006, 3 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 1. V. 2007, 1 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

7065: Moravia mer., Pouzdřanské kopce, bez data (Tajovský 1985).

7065: Moravia mer., Pouzdřany env., step, Pouzdřany – step, 17. V. 1968, 1 ex., odpoledne, zataženo, Z. Malinka leg. et coll., T. Sitek det. (seznam Malinka 2010); 28. IV. 2005, více ex., aktivní na travinách, J. Mertlik leg. et coll.; 30. IV. 2005, 3 ex., A. Šíma leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 2. V. 2005, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 13. VI. 2005, 1 ex., smýkáním stepi, R. Szopa leg. et coll., T. Sitek det. (seznam Szopa 2006).

7065: Moravia mer., Pouzdřany – Popice, 9. V. 2002, 5 ex., D. Čudan leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7065: Moravia mer., Uherčice, bez data (Jagemann 1940).

7066: Moravia mer., Hustopeče env., Kurdějov, 19. VI. 2004, 5 ex., J. Mertlik leg. et coll.

7067: Moravia mer., Kobylí, 15. VI. 1986, 1 ex., E. Kučera leg., J. Mertlik coll.; VI. 1995, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 25. IV. 2000, 1 ♀, T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 1. VI. 2001, 3 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 8. V. 2003, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 14. V. 2004, 2 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 6. V. 2006, 1 ex., J. Prouza leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 9. V. 2008, 1 ex., Ant. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 13. V. 2008, 3 ex., smyk, P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

7067: Moravia mer., Čejč, [Čejč u Hodonína] VI. 1940, 1 ex., Dr. Hoffer leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; VI. 1942, 1 ex., J. Havelka leg., L. Ernest coll., J. Mertlik det. 2010; VI. 1957, 7 ex., Pfeffer leg. et coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; VI. 1961, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 28. V. 1977, 1 ex., J. Prouza leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 10. VI. 1978, 3 ♂♂, J. Strejček leg., J. Mertlik coll.; bez data, 8 ex. (Laibner 1983); V. 1980, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); VI. 1986, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); V. 1988, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 4. VI. 1988, 1 ex., V. Novák leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005); VI. 1989, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); VI. 1993, 1 ex., J. Pavlíček leg. (seznam Pavlíček 2001); 1. VI. 1995, 5 ex. M. Kovařík leg. et coll., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 12. V. 1996, 1 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.; 25. V. 2001, 1 ♂, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 1. VI. 2001, 1 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 2. VI. 2001, 2 ex., F. Houška leg., det. et coll. (seznam Houška 2008); 23. IV. 2003, 1 ex., V. Týr leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 11. V. 2003, 1 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll. (seznam Zbuzek 2005); 15. V. 2004, 1 ♂, A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 19. VI. 2004, 1 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 5. VII. 2004, 1 ex., R. Udržal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 28. IV. 2005, 4 ex., J. Mertlik leg. et coll.; (7067d), 21. V. 2005, 4 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 9. VI. 2005, 3 ex., M. Šanda leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 10. V. 2006, 2 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 18. IV. 2007, 1 ex., V. Týr leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; bez data, (Laibner 1983, Tajovský 1985).

7067: Moravia mer., Kyjovská pahorkatina, Čejč – Špidláky, 3. V. 2006, 6 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2008

7067: Moravia mer., Čejč, vrch Špidlák env., okraj Mansonovy stepi; 26. IV. 2006, 9 ♂♂, seděli na travinách, J. Mertlik leg. et coll.

7067: Moravia mer., Čejkovice, 10. V. 2003, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 8. V. 2004, 1 ♀, J. Prouza leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

7067: Moravia mer., Čejkovice, Špidláky, 27. IV. 2004, 1 ex., R. Szopa leg. et coll., T. Sitek det. (seznam Szopa 2006); 28. IV. 2004, 7 ex., smýkáním stepi, R. Szopa leg. et coll., T. Sitek det. (seznam Szopa 2006); 2. V. 2008, 3 ex., S. Urban leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; dtto, 1 ex., Ant. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

7068: Moravia mer., Mutěnice env., 5. VI. 1978, 1 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik coll.

7069: Moravia mer., Bzenec – přívoz, 21. V. 2004, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 2. V. 2009, 1 ex., V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. 2009 (seznam Hanzlík 2009).

7069: Moravia mer., Bzenec, 8. V. 2003, 2 ex., M. Zúber leg. et coll. (seznam Zúber 2008); ditto, 12 ex., Muz. Brandýs nad Labem coll. (seznam Zúber 2008).

7070: Moravia mer., Moravský Písek, VI.- VII. 2001, 1 ex., V. Němec leg., F. Houška det. et coll. (seznam Houška 2008).

7160: Moravia mer., Vranov nad Dyjí, 13. V. 1994, 2 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.; 18. V. 1996, 1 ex., Z. Kraus leg., T. Sitek det., JMM Znojmo coll. (seznam coll. JMM Znojmo).

7161: Moravia mer., NP Podyjí, Lukov env., 5. VI. 1996, 7 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (Zbuzek 1998).

7161: Moravia mer., NP Podyjí, Vranov nad Dyjí, Braitava, 9. VI. 1997, 1 ex., Z. Kraus leg., T. Sitek det., JMM Znojmo coll. (seznam coll. JMM Znojmo); 11. VI. 1999, 1 ex., Z. Kraus leg., T. Sitek det., JMM Znojmo coll. (seznam coll. JMM Znojmo).

7161: Moravia mer., NP Podyjí, Hardegg, vyhlídka, 4. VI. 1986, 2 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

7161: Moravia mer., NP Podyjí, Hargegg, 7. V. 1992, 3 ex., V. Švihla leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

7161: Moravia mer., NP Podyjí, Ledové sluje, V. 1994, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 10. VI. 1998, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 10. VI. 1998, 1 ex., J. Rolčík leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005).

7161: Moravia mer., NP Podyjí, Vraní skála, V. 1995, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 5. V. 2002, 6 ex., S. Bílý leg., NM Praha coll., J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010.

7161: Moravia mer., NP Podyjí, Čížov, V. 2002, 1 ex., A. Šíma leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

7161: Moravia mer., NP Podyjí, Nový Hrádek V. 1993, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 6. V. 2002, 1 ex., S. Bílý leg., NM Praha coll., J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010; 6. VI. 2002, 4 ex., S. Bílý leg., NM Praha coll., J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010.

7161: Moravia mer., NP Podyjí, Liščí skály, V. 1993, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 3. VII. 1995, 3 ex., S. Bílý leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

7161: Moravia mer., NP Podyjí, Šobes, 12. V. 1994, 3 ex., S. Bílý leg., NM Praha coll., J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010; 1. VII. 1995, 3 ex., S. Bílý leg., NM Praha coll., J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010; VI. 1996, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 14. V. 1997, 1 ex., Z. Kraus leg., T. Sitek det., JMM Znojmo coll. (seznam coll. JMM Znojmo); 11. VI. 1997, 4 ex., S. Bílý leg., NM Praha coll., J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010; 28. V. 1998, 1 ex., Švihla leg., NM Praha coll., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 10. V. 1998, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 9. VI. 1998, 1 ex., S. Bílý leg., NM Praha coll., J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010; 10. VI. 1998, 1 ex., J. Rolčík leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005); 8. V. 2002, 3 ex., S. Bílý leg., NM Praha coll., J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010; 9. V. 2003, 3 ex., S. Bílý leg., NM Praha coll., J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010.

7161: Moravia mer., NP Podyjí, Podmolí – Šobes, 26. VI. 2001, 1 ex., V. Křivan leg. et coll., F. Houška det. (seznam Houška 2008).

7162: Moravia mer., CHKO Podyjí, Havraníky, 3. VI. 1986, 3 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002; 6. VI. 2006, 1 ex., T. Lengál leg. et coll.

7162: Moravia mer., Znojmo, Popice, 14. V. 1994, 1 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.; 2. VI. 1994, 1 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.

7162: Moravia mer., Znojemsko, Havraníky env., lesostepi S obce (7162c), 6. V. 2006, 1 ex., J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

7162: Moravia mer., Znojmo, Havranické vřesoviště, 8. V. 2006, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

7162: Moravia mer., Znojmo, [Gegend von Znaim, Moravia], bez data, 2 ex., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; 1931, 1 ex., Z. Kraus det., JMM Znojmo coll. (seznam coll. JMM Znojmo); V. 1935, 1 ♂, Matoušek leg., MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2004; V. 1935, 1 ex., Matoušek leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; VI. 1935, 1 ex., Matoušek leg., coll. Hlisnikovský, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

7162: Moravia mer., Znojmo, Hradiště, 6. VI. 1987, 3 ex., M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003, 26. V. 1992, 6 ex., V. Švihla leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; VI. 1994, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 10. V. 2003, 2 ex., V. Němec leg., F. Houška det. et coll. (seznam Houška 2008).

7162: Moravia mer., Derflice (7162d), 21. VI. 2006, 1 ex., A. Reiter leg., Z. Kraus det. (seznam coll. JMM Znojmo).

7165: Moravia mer., Pavlovské vrchy, 23. V. 1936, 2 ex., O. Kodym leg., coll. Hlisnikovský, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; 13. VI. 1934, 5 ex., O. Kodym leg., coll. Hlisnikovský, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; 1954, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001)(Pavlíček 1987, Vávra 1996); 2. VI. 1994, 1 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.; 14. VI. 1987, 4 ex., Z. Jindra leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005); 18. V. 2000, 1 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll. (seznam Zbuzek 2005).

7165: Moravia mer., Pavlovské vrchy, Děvičky [Dívčí Hrady], bez data (Tajovský 1985, Vávra 1996); [Pavlov] 27. V. 1988, 1 ex., smyk stepi, J. Mertlik leg. et coll.; [Pavlov] 26. V. 1994, 2 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.

7165: Moravia mer., Pavlovské vrchy, Děvín, bez data (Tajovský 1985, Vávra 1996).

7165: Moravia mer., Pavlovské vrchy, Pavlov, 15. V. 1964, 1 ex., Rektořík leg., J. Mertlik coll.; bez data, S. Laibner coll. (Vávra 1996).

7165: Moravia mer., Pavlovské vrchy, Pálava, Soutěska, bez data, T. Sitek coll. (Vávra 1996).

7165: Moravia mer., Pavlovské vrchy, Pálava, bez data, 1 ex., Dr. Fleischer leg., L. Hromádka det. 1993, J. Mertlik rev. 2010; VI. 1962, 4 ex., K. Mikvas leg. et coll. in coll. VM Česká Lípa coll., J. Mertlik rev. 2010, VI. 1963, 2 ex., K. Mikvas leg. et coll. in coll. VM Česká Lípa coll., J. Mertlik rev. 2010, VI. 1964, 1 ex., J. Pavlíček leg. (seznam Pavlíček 2001); VI. 1965, 1 ex., J. Pavlíček leg. (seznam Pavlíček 2001); VI. 1966, 1 ex., J. Pavlíček leg. (seznam Pavlíček 2001); VI. 1970, 1 ex., J. Pavlíček leg. (seznam Pavlíček 2001); V. 1986, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); VI. 1987, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 7. V. 1994, 5 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det.; 17. VI. 1999, 3 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 1. V. 2004, 2 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7165: Moravia mer., Pavlovské vrchy, Kotel, 10. V. 2001, 1 ex., [Pálava-Kolet], S. Bílý leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; 2. V. 2008, 1 ex., smyk, R. Szopa leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

7165: Moravia mer., Klentnice – soutěska, 6. V. 2008, 1 ex., Ant. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

7165: Moravia mer., Klentnice u Mikulova, 19. VI. 1969, Maidl leg., V. Benedikt det. et coll. (seznam Benedikt 2010); 4. VI. 1985, 1 ex., Z. Jindra leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005).

7165: Moravia mer., Turold, bez data (Tajovský 1985, Vávra 1996).

7165: Moravia mer., Mikulov, bez data, 3 ex., Jagemann coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009; bez data, S. Laibner coll. (Vávra 1996); 22. VI. 2005, 1 ex., R. Udržal leg., V. Zieris coll., J. Mertlik det. 2010.

7166: Moravia mer., Milovice, V. 1987, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); VI. 1987, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 20. IV. 2000, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det.

7166: Moravia mer., Rakvice, 2. VI. 1985, 1 ex., bez jména nálezce [původně ve sbírce Milana Havlase, Opava], Z. Malinka coll., T. Sitek det. 2006, (cMH) (seznam Malinka 2010); 3. VI. 1985, 2 ex., bez jména nálezce [původně ve sbírce Milana Havlase, Opava], Z. Malinka coll. (seznam Malinka 2010).

7166: Moravia mer., Milovice env., Milovická stráň, 3. V. 2005, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

7166: Moravia mer., Zaječí env., vrch Sokolovna, 3. V. 2005, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

7166: Moravia mer., Lednice (71-7266), VII. 1963, 3 ex., Pfeffer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; VI. 1970, 1 ex., J. Pavlíček leg. (seznam Pavlíček 2001); V. 1983, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 10. V. 1990, 3 ♂♂, J. Schneider leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2006); 14. V. 1997, 1 ex., S. Bílý leg., NM Praha coll., J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010; 10.- 15. VI. 2002, 1 ex., S. Bílý leg., NM Praha coll., J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010.

7167: Moravia mer., Ladná, 6. V. 2004, 3 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 17. VI. 2009, 1 ex., R. Udržal leg., V. Zieris coll., J. Mertlik det. 2010.

7169: Moravia mer., Rohatec, 1936, 1 ex., Baumert leg., L. Hromádka det. 1993, J. Mertlik rev. 2010; VI. 1985, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

7262: Moravia mer., Znojmo env., Ječmeniště, 3. V. 2002, 1 ex., St. Krejčík leg. et coll., J. Mertlik det.; 26. IV. 2003, 3 ex., V. Křivan leg. et coll., J. Mertlik det. 2004 (seznam Houška 2008); 24. IV. 2004, 3 ex., J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2006; 23. V. 2005, 1 ex., S. Krejčík leg. et coll., J. Mertlik det. 2006; 20. IV. 2006, 8 ex., S. Krejčík leg. et coll., J. Mertlik det. 2006; 6. V. 2006, 3 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 6. V. 2006, 7 ex., T. Lengál leg. et coll.

7262: Moravia mer., Chvalovice – Ječmeniště, V. 1994, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001);10. V. 1994, 1 ex., M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7262: Moravia mer., Dyjákovičky – Lamplberk, 6. V. 2006, 3 ex., Václav Týr leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

7263: Moravia mer., Hrádek, svah příkopu u kapličky u silnice k Dyji, 16. V. 2006, 3 ex., na travinách, J. Mertlik leg. et coll.

7263: Moravia mer., Jaroslavice, meze 1,5 km JZ obce (7263c), 1. V. 2003, 1 ♂, A. Reitter leg., JMM Znojmo coll., J. Mertlik det. 2003.

7266: Moravia mer., Mikulov, Sedlec, u státní hranice, 10. V. 2003, 2 ex., O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7266: Moravia mer., Sedlec, PR Skalky (7266A3), 9. V. 2008, 1 ex., J. Kadlec leg. et coll., J. Mertlik det. 2011.

7266: Moravia mer., Sedlec u Mikulova, 8. V. 2003, 3 ex., T. Růžička leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005).

7266: Moravia mer., Valtice, 29. IV. 2000, 1 ex., L. Hradecký leg. et coll., J. Mertlik det.

7266: Moravia mer., Lednice, VII. 1963, 3 ex., Pfeffer coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

7267: Moravia mer., Břeclav, bez data (Laibner 1983, Tajovský 1985, Vávra 1996).

7267: Moravia mer., Břeclav, Poštorná, 2. VI. 1995, 1 ex., M. Kovařík leg. et coll., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 1. V. 2009, 2 ex., V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. 2009 (seznam Hanzlík 2009).

7267: Moravia mer., Břeclav, Pohansko, 9. VI. 1996, 2 ex., Z. Kraus leg., T. Sitek det., JMM Znojmo coll. (seznam coll. JMM Znojmo).

Silesia, bez data, 1 ex., bez jména nálezce, MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003; bez data, 1 ex., bez jména nálezce, L. Hromádka det. 1993, J. Mertlik rev. 2010.
Moravia mer., Podyjí, VI. 1996, 1 ex., J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001); 8. VI. 1996, 5 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll. (seznam Zbuzek 2005).
Moravia mer., Dyje, bez data, 1 ex., MUDr. Fleischer leg., L. Hromádka det. 1993, J. Mertlik rev. 2010.

Nerevidovaný materiál:
5768: Moravia bor., Lipová Lázně, VII. 1978, J. Vavroušek leg. (Vavroušek 1983).
5769: Moravia bor., Mikulovice, VI.- VII. 1977, J. Vavroušek leg. (Vavroušek 1983).
5769: Moravia bor., Rejvíz, VII. 1978,J. Vavroušek leg. (Vavroušek 1983).

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA:

6878: Slovakia centr., Strážovské vrchy, Rajecké Teplice, Zábystričie (6878c), 17. VII. 2007, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.

6985: Slovakia or., Svarín, VII. 1935, 1 ex., Boumert leg., L. Hromádka det. 1993, J. Mertlik rev. 2010.

7174: Slovakia occ., Trenčín [Trencsén], bez data (Kuthy 1897, Roubal 1936).

7175: Slovakia occ., Motešice, bez data, J. Roubal leg. (Roubal 1936).

7175: Slovakia occ., Strážovské vrchy, PR Kňaží stôl, Ľutov env. (7175d), 13. VII. 2010, 1 ex., O. Majzlan leg., O. Šauša det. et coll.

7180: Slovakia centr., Starohorská dolina, Staré Hory, 21. VII. 2003, 1 ♂, L. Mazal leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

7183: Slovakia centr., Brezno env., Horné lazy, 28. IV. 2007, 2 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

7186: Slovakia or., Nízké Tatry Mts., Kráľova Hoľa, VII. 1992, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001

7197: Slovakia or., Strážské [Env. de Strážské], V. 1937, 1 ex., A. Matějka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

7197: Slovakia or., Vinné, 23. V. 1980, 6 ex., A. Sieber leg. et coll., S. Laibner det.; 24. V. 2007, 1 ex., L. Roller leg. et coll., O. Šauša det.

7197: Slovakia or., Vihorlat Mts., Vinné env., Vinianský hradný vršok, lesostep, 15. V. 2006, 5 ♂♂, 4 ♀♀, oklep větví keřů, J. Mertlik leg. et coll.; 16. IV. 2007, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 25. V. 2007, 1 ex., J. Cunev leg. et coll., O. Šauša det.

7272: Slovakia occ., Čachtice, bez data, 2 ex. (Laibner 1983).

7272: Slovakia occ., Čechtice, Plešivec, 7. V. 1988, 1 ex., S. Benedikl leg., V. Benedikt det. et coll. (seznam Benedikt 2010).

7273: Slovakia occ., Nové Mesto nad Váhom [S. N. Mes. p. Siat.], [Kut.] (Roubal 1936).

7275: Slovakia occ., Lutov, 15. VI. 2002, 1 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7276: Slovakia occ., Strážovské vrchy, Dolné Vestenice (7276c), 1. V. 2007, 1 ex., J. Cunev leg. et coll., O. Šauša det.

7280: Slovakia centr., Banská Bystrica, 1950, 1 ♀, A. Olexa leg., MVČ coll., J. Mertlik det. 2006.

7280: Slovakia centr., Banská Bystrica, nad Radvaňou, bez data (Roubal 1927).

7293: Slovakia or., Košice, bez data, 2 ex., Machulka leg., Dr. Pečírka coll. in NM Praha coll., J. Mertlik rev 2010.

7293: Slovakia or., Košice – Podhradová, 30. V. 1995, 1 ex., I. Smatana leg., det. et coll. (seznam Smatana 2010).

7293: Slovakia or., Košice – Hradová, 9. V. 2010, 1 ♂, I. Smatana leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

7297: Slovakia or., Zemplínská Šírava (7297-7198), 4. VII. 2000, 1 ex., L. Hradecký leg. et coll., J. Mertlik det.

7373: Slovakia occ., Nové Mesto nad Váhom, Lúka (7373 A), 6. V. 2001, 1 ex., M. Mantič leg. et coll., T. Sitek det.; 25. V. 2004, 2 ex., M. Mantič leg. et coll., T. Sitek det.

7376: Slovakia occ., Malé Kršteňany, PR Veľký vrch (7376 d), 1997, 3 ex. (Cunev et Majzlan 1998).

7387: Slovakia or., Jelšavská Teplica, 26. V. 2006, 1 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt det. et coll. (seznam Benedikt 2010).

7388: Slovakia or., Kunova Teplica, 13. VI. 1950, 2 ex., Smetana leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

7391: Slovakia or., Zadiel, V. 1936, 1 ex., B. Štícha leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; VII. 1951, 4 ex., Pfeffer leg. et coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 17. VI. 1975, 1 ex., V. Karas coll. (seznam Karas 2003).

7391: Slovakia or., Turňa nad Bodvou [Torna] (73-7491), bez data (Kuthy 1897); bez data, 4 ex., Fleischer leg., L. Hromádka det. 1993, J. Mertlik rev. 2010; VI. 1965, 1 ex., J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001); 17. VI. 1981, 1 ex., M. Honců leg. et det. 1977 (jako C. rufipes), VM Česká Lípa coll., J. Mertlik rev. 2010; 28. IV. 1989, 1 ♂, J. Strejček leg., J. Mertlik coll.; 3. V. 1994, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 28. V. 1995, 1 ex., I. Smatana leg., det. et coll. (seznam Smatana 2010).

7391: Slovakia or., Slovenský kras, Hájska dolina, 16. V. 1981, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

7393: Slovakia or., Košice [Koš.], 29. V. 1930, 1 ex., Joh. Tuschl leg. (Roubal 1936), NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

7395: Slovakia or., Sečovce [Gálszécs], bez data (Kuthy 1897)

7469: Slovakia occ., Plavecký Mikuláš [Plavecký Š. Mikuláš], V. 1935, 5 ex., Matějka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

7470: Slovakia occ., Trstín, 17. V. 2002, 1 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7470: Slovakia occ., Podunajská nížina, Dolina Hlboče (7470d), 22. V. 2006, 1 ex., S. Čepelák leg. et coll., O. Šauša det.

7774: Slovakia occ., Nitra-Kalvária (7774b), 30. IV. 2007, 1 ex., J. Cunev leg. et coll., O. Šauša det.

7487: Slovakia or., Revúca, Šivetice (7487 B), 5. VI. 2006, 3 ex., M. Mantič leg. et coll., T. Sitek det.

7488: Slovakia or., Plešivec, bez data, J. Roubal leg. (Roubal 1936); 20. V. 1963, 1 ex., M. Honců leg. et det. 1977 (jako C. rufipes), VM Česká Lípa coll., J. Mertlik rev. 2010; 5. V. 1984, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 21. V. 1983, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

7568: Slovakia occ., Malacky, VI. 1986, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

7569: Slovakia occ., Malé Karpaty, Plavecké Podhradie, 26. V. 1987, více ex., smyk lesostepi u hradu, J. Mertlik leg. et coll.; 20. V. 2001, 4 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

7572: Slovakia occ., Hlohovec, bez data, 5 ex. (Laibner 1983); V. 1954, 1 ♀, Krupka leg., MVČ coll., J. Mertlik det. 2006; 17.- 18. VI. 2002, 3 ex., F. Houška leg., det. et coll. (seznam Houška 2008).

7572: Slovakia occ., Hlohovec, Sedlisko, VI. 1974-76, více ex., J. Lukáš, V. Rakšáni et M. Valenčík leg. (Valenčík 1979).

7575: Slovakia occ., Zoborské vrchy, Žibrica, VI.- VII. 1978-1981, několik ex., O. Majzlan et I. Rychlík leg. (Majzlan et Rychlík 1985).

7596: Slovakia or., Ladmovce, 27. V. 1992, 1 ♂, J. Simandl leg. et coll., J. Mertlik det.; (7596d), 5. VII. 2003, ?Tóth leg. et coll., O. Šauša det.

7597: Slovakia or., Královský Chľmec, 24. V. 1965, 1 ex., L. Daněk leg., J. Mertlik coll.

7597: Slovakia or., Boľ, V. 1964, 1 ex., Pfeffer leg. et coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

7597: Slovakia or., Velké Kapušany env., Beša, 12. VI. 2001, 1 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7598: Slovakia or., Leles, 9. V. 2002, 1 ex., J. Kovář leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

7668: Slovakia occ., Plavecký Štvrtok, písník, 6. V. 2003, 5 ex. (1 ♂, J. Mertlik coll.), sklep větví borovic na jižním okraji písníku, J. Mertlik leg. et coll.

7674: Slovakia occ., Nitra, bez data, 1 ex., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; bez data, J. Roubal leg. (Roubal 1936); V. 1956, 5 ♂♂, A. Olexa leg., MVČ coll., J. Mertlik det. 2006; dtto, 1 ex., A. Olexa det., B. Zbuzek coll. (seznam Zbuzek 2005); VI. 1983, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 1992, 1 ex., Hála leg., I. Martinů coll., J. Mertlik det. 2008.

7674: Slovakia occ., Nitra, Zobor, VI. 1960, 1 ex., J. Havelka leg., L. Ernest coll., J. Mertlik det. 2010; V. 1976, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 7. V. 1978, 1 ex., M. Valenčík leg. et det., VM Česká Lípa coll., J. Mertlik rev. 2010; bez data, 4 ex. (Laibner 1983); VI.- VII. 1978-1981, několik ex., O. Majzlan et I. Rychlík leg. (Majzlan et Rychlík 1985); 27. V. 1999, 2 ex., L. Mazal leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

7674: Slovakia occ., Nitra, Plieška, 8. V. 1979, 1 ex., M. Valenčík leg. et det., VM Česká Lípa coll., J. Mertlik rev. 2010; 19. V. 1986, 3 ex., V. Benedikt leg., det. et coll. (seznam Benedikt 2010).

7674: Slovakia occ., Nitra, Zobor, Svoradova step a Pleška, VI.- VII. 1978-1981, několik ex., O. Majzlan et I. Rychlík leg. (Majzlan et Rychlík 1985).

7686: Slovakia centr., Rimavská Sobota, bez data, 2 ex. (Laibner 1983).

7696: Slovakia or., Velký Kamenec, 19. VI. 1986, 1 ♂, L. Daněk leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

7696: Slovakia or., Streda nad Bodrogom (7696b), 30. V. 1989, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.

7696: Slovakia or., Streda nad Bodrogom, Keveč, 11. V. 1972, 2 ex., Ing. J. Fremuth leg. et coll., J. Mertlik det.

7696: Slovakia or., Streda nad Bodrogom, Piesky, 12. VI. 2000, 1 ♂, J. Straka leg., Z. Vancl coll., J. Mertlik det. 2003.

7696: Slovakia or., Somotor, 8. VI. 1960, 1 ex., M. Honců leg. et det. 1977 (jako C. rufipes), VM Česká Lípa coll., J. Mertlik rev. 2010; 15. V. 1963, 2 ex., M. Honců leg. et det. 1977 (jako C. rufipes), VM Česká Lípa coll., J. Mertlik rev. 2010; 10. V. 1990, 2 ♀♀, J. Prouza leg., J. Mertlik coll.; V. 1990, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

7696: Slovakia or., Malý Kamenec, 10. VI. 1984, 1 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010.

7696: Slovakia or., Tarbucka, [Tarbuczka], 31. V. 1993, 1 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (Zbuzek 1998); 11. V. 1994, 3 ♂♂, Jászay leg., J. Mertlik det. (seznam coll. ŠM Bardejov); 24. VI. 1994, 2 ♀♀, Jászay leg., J. Mertlik det. (seznam coll. ŠM Bardejov); (7696b), 2. VII. 1995, 1 ex., I. Smatana leg., det. et coll. (seznam Smatana 2010); 24. V. 1997, 1 ex., R. Blažek leg. et coll., O. Šauša det.; 8. V. 2002, 3 ex., I. Smatana leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7697: Slovakia or., Malý Horeš env., 8. V. 2000, 1 ex., I. Smatana leg., det. et coll. (seznam Smatana 2010); 10. V. 2003, 1 ♀, J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7698: Slovakia or., Malé Trakany, VI. 1988, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

7699: Slovakia or., Malé Trakany env., Tisa [riv.], V. 1969, 1 ex., J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001).

7767: Slovakia occ., Záhorská nížina, Devínska Kobyla (7767d), 17. VI. 1992, 1 ex., bez jména sběratele, O. Šauša leg., det. et coll.

7768: Slovakia occ., Malé Karpaty, Rača, záhrady Alstrova (7768d), 26. V. 2009, 1 ex., L. Vidlička leg., O. Šauša det. et coll.

7769: Slovakia occ., Podunajská nížina, Svätý Jur (7769a), 30. V. 2010, 1 ex., O. Majzlan & L. Vidlička leg., O. Šauša det. et coll.

7769: Slovakia occ., Šúr, 16. V. 1938, 1 ex., coll. Kočvara in NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

7769: Slovakia occ., Čierna Voda, 2. V. 2003, 1 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7770: Slovakia occ., Senec, 19. V. 2002, 4 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7784: Slovakia centr., Fiľakovo, VI. 1987, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); VI. 1988, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

7785: Slovakia centr., Čamovce, 8. VI. 1981, 1 ex., M. Mikát leg., J. Mertlik coll.

7785: Slovakia centr., Cerová vrchovina, Belina, 6. VI. 2010, více ex., L. Kašovský leg. et coll., D. Vacík det. 2010, J. Mertlik rev. 2010. 

7785: Slovakia centr., Hajnáčka, VI. 1978, 6 ex., L. Ernest leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; V. 1993, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 20. VI. 1995, 2 ex., T. Růžička leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005); VII. 1997, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001)

7785: Slovakia centr., Hajnáčka, hradný vrch, 1. V. 1989, 1 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik coll.; 2. V. 1993, 2 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.

7785: Slovakia centr., Cerová vrchovina, Hajnáčka env., Szarkö Hill 300-400 m, 3. VII. 1985, 2 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

7785: Slovakia centr., Šurice, 31. V. 1994, 31. V. 1993, 1 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (Zbuzek 1998).

7786: Slovakia centr., Gemerské Dechtáre, 23. V. 2003, 1 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; (7786c), 17. V. 2008, 1 ex., M. Machálik leg. et coll., O. Šauša det.

7786: Slovakia centr., Cerová vrchovina, Jestice env., 27. V. 2006, 2 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

7867: Slovakia occ., Bratislava, Děvínská Kobyla, 18. V. 1978, 1 ex., J. Prouza leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 19. V. 1978, 3 ♂♂, 1 ♀, J. Strejček leg., J. Mertlik coll.; 28. V. 1983, 1 ex., B. Mocek leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002; 17. V. 1988, 1 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (Zbuzek 1998); 17. VI. 1992, 2 ex., Jászay leg., J. Mertlik det. (seznam coll. ŠM Bardejov).

7868: Slovakia occ., Železná Studienka, 8. V. 1938, 1 ex., coll. Kočvara in NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

7868: Slovakia occ., Bratislava [Pozsony], bez data (Rózsay 1880); bez data, velmi hojný, J. Roubal leg. (Roubal 1936); 17. V. 1988, 1 ex., V. Novák leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005); 26. V. 1949, 1 ex., V. Karas coll. (seznam Karas 2003).

7868: Slovakia occ., Bratislava, Petržalka, 7. VII. 1924, 2 ex., Dr. Rambousek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

7868: Slovakia occ., Bratislava, Petržalka, Ovsište, V. 1978-1979, 1 ex., O. Majzlen et I. Rychlík leg. (Majzlan et Rychlík 1982).

7868: Slovakia occ., Bratislava, Kopáčsky ostrov, 3. V. 1998, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

7869: Slovakia occ., Bernolákovo [Čeklís], bez data, Laco leg., J. Roubal det. (jako typ C. rubripes f. abnormis) (Roubal 1932), J. Mertlik rev. [štít má basální brázdky].

7876: Slovakia occ., Iňa (7876b), 16. VI. 2004, 1 ex., ?Tóth leg. et coll., O. Šauša det.

7879: Slovakia centr., Pláštovce, IV. 1988, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

7881: Slovakia centr., Opatovská nová Ves, 12. VI. 1989, 2 ex., V. Benedikt leg., det. et coll. (seznam Benedikt 2010).

7885: Slovakia centr., Cerová vrchovina, Tachty, 7. V. 2007, 2 ec., 30. IV. 2007, 2 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

7885: Slovakia centr., Cerová vrchovina, vodná nádrž Tachty env., 7. V 2007, 5 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 24. V. 2008, 2 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

7885: Slovakia centr., Cerová vrchovina, Stará Bašta to Pohanský hrad, 6. V. 2007, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

7885: Slovakia centr., Cerová vrchovina, Gemerský Jablonec (7885b), 26. V. 2006, 1 ex., J. Cunev leg. et coll., O. Šauša det.

7886: Slovakia centr., Cerová vrchovina, Petrovce, env., lúky (7886a), 25. V. 2006, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.

7886: Slovakia centr., Cerová vrchovina, Dubno, lúky 2, (7886a), 25. V. 2006, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.

7968: Slovakia occ., Podunajská nížina, Bratislava - PR Kopáč (7968b), 31. V. 2005, 1 ex., O. Majzlan leg., O. Šauša det. et coll.; 15. VI. 2006, 1 ex., O. Majzlan leg., O. Šauša det. et coll.; 4. V. 2007, 1 ex., J. Cunev leg. et coll., O. Šauša det.; 11. V. 2010, 1 ex., Selnekovič leg. et coll., O. Šauša det.

7969: Slovakia occ., Podunajská nížina, Dunajské luhy (7969c), 15. VI. 2006, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.

7973: Slovakia occ., Neded [Negyed, Neutr. Com.], bez data, 1 ex., B. Drexler leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

8074: Slovakia occ., Nesvady, 21. V. 2000, 2 ex., Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 21. V. 2000, 2 ex., M. Zúber leg. et coll. (seznam Zúber 2008); ditto, 8 ex., Muz. Brandýs nad Labem coll. (seznam Zúber 2008); 3. VI. 2002, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 3. VI. 2002, 3 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 4. VI. 2002, 1 ex., Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 22.- 23. IV. 2000, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 27.- 28. IV. 2001, 1 ♀, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

8074: Slovakia occ., Podunajská nížina, Imeľ (80-8174), 7.- 8. VI. 2001, 2 ex., T. Růžička leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005).

8074: Slovakia occ., Podunajská nížina, Imeľ-NPR Líščie diery (8074d), 28. IV. 2007, J. Cunev leg. et coll., O. Šauša det.

8174: Slovakia occ., Martovce, 8. V. 1983, 1 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt det. et coll. (seznam Benedikt 2010); (8174b), 10. VI. 2010, 1 ex., S. Čepelák leg. et coll., O. Šauša det.

8177: Slovakia occ., Gbelce, 7.- 13. VI. 1956, 3 ex., Balthasar leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

8177: Slovakia occ., Podunajská nížina, Jurský Chlm, PR (8177c), 14. IV. 2007, 1 ex., J. Cunev leg. et coll., J. Mertlik det.

8177: Slovakia occ., Štúrovo, Modrý vrch [Hegyfarok], 8. V. 2003, 1 ex., J. Klouček leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

8177: Slovakia occ., Belanské kopce, 1. V. 1949, 1 ex., O. Kavan leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; VI. 1963, 1 ex., K. Mikvas leg. et coll. in coll. VM Česká Lípa coll.), J. Mertlik rev. 2010,

8177: Slovakia occ., Kamenín, 4.- 5. VI. 1993, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 6. VI. 1996, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

8178: Slovakia occ., Štúrovo, hráz, 30. V. 1994, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., T. Sitek det. 1995, J. Mertlik rev. 2009.

8178: Slovakia occ., Štúrovo, hráz Dunaje a Hronu, 22.- 26. V. 1999, 5 ex., J. Pavlíček leg., det. et coll. (seznam Pavlíček 2001).

8178: Slovakia occ., Malá nad Hronom, 29. V. 2000, 10 ex., na stepi, R. Szopa leg. et coll., T. Sitek det. (seznam Szopa 2006); 21. IV. 2003, 1 ex., V. Týr leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 15. VI. 2004, 3 ex., smýkáním stepi, R. Szopa leg. et coll., T. Sitek det. (seznam Szopa 2006); 2. V. 2006, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

8178: Slovakia occ., Štúrovo, soutok, 3. V. 1993, 3 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010.

8178: Slovakia occ., Kamenica nad Hronom, 4. V. 1949, 1 ex., Tichý leg., L. Hromádka det. 1993, J. Mertlik rev. 2010; V. 1985, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); V. 1987, 1 ex., J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001); 1.- 3. V. 1987, 1 ♂, 2 ♀, R. Dunda leg., J. Schneider coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2006); 30. V. 1987, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; V. 1988, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 9. VI. 1988, 1 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (Zbuzek 1998); 12. V. 1989, 1 ex., V. Novák leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005); 23. V. 1994, 2 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.; 9. V. 1998, 2 ex., L. David leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 15. V. 1998, 1 ex., A. Holub leg. et coll., F. Houška det. (seznam Houška 2008); 1. V. 2001, 1 ex., V. Křivan leg. et coll., J. Mertlik det. 2004 (seznam Houška 2008); V. 2001, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 20. V. 2002, 4 ex., Dr. Jurčíček leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; (8178c), 25. IV. 2010, 1 ex., O. Majzlan leg., O. Šauša det. et coll.

8178: Slovakia occ., Kamenica nad Hronom env, pod svahom Burda juh (8178c), 5. VI. 2010, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.; 13. VI. 2010, 1 ex., O. Majzlan leg., O. Šauša det. et coll.

8178: Slovakia occ., Kamenica nad Hronom, Burda-juh (8178c), 6. VI. 2010, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.; dtto, 1 ex., S. Čepelák leg. et coll., O. Šauša det.

8178: Slovakia occ., Kováčovské kopce, 27. IV. 1949, 2 ex., O. Kavan leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; VI. 1960, 2 ex., K. Mikvas leg. et coll. in coll. VM Česká Lípa coll., J. Mertlik rev. 2010; 7.- 12. V. 1991, 4 ex., P. Viktora leg. et coll., J. Mertlik det. 2006; 17. V. 1992, 1 ex., P. Viktora leg. et coll., J. Mertlik det. 2006; VI. 1968, 1 ex., J. Strejčel leg., B. Zbuzek det. et coll. (seznam Zbuzek 2005).

8178: Slovakia occ, Kováčov, bez data, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; 29. V. 1936, 1 ex., B. Štícha leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; 21. VI. 1952, 1 ex., K. Mikvas leg. et coll. in coll. VM Česká Lípa coll., J. Mertlik rev. 2010; VI. 1975, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 1.- 2. V. 2006. 1 ex., Václav Týr leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 1.- 2. V. 2006, 1 ♂, J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

8178: Slovakia occ., Chľaba, 9. VI. 1950, 1 ex., Smetana leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; 17. VI. 1975, 3 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 12. IV. 1988, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 30. IV. 1993, 2 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.; 29. IV. 2002, 2 ex., L. Sekerka leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; (8178 D), 11. VI. 2008, 1 ex., S. Čepelák leg. et coll., O. Šauša det.; 24.- 26. V. 2009, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

8178: Slovakia occ., Bajtava, 31. V. 2003, 1 ♂, I. Martinů leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

8272: Slovakia occ., Čičov, 2. V. 1999, 1 ♂, M. Boukal leg. et coll., T. Sitek det. 2001, J. Mertlik rev. 2007.

8273: Slovakia occ., Zlatná na Ostrove. V. 1991, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).¨

8273: Slovakia occ., Velký Lél, 9. V. 1991, 2 ex., P. Moravec leg. et coll., T. Sitek leg. 1994, J. Mertlik rev. 2009; V. 1993, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 19. V. 2002, 1 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 20. V. 2006, 4 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

8274: Slovakia occ., Komárno, bez data, J. Roubal leg. (Roubal 1936); 29. IV. 2005, 2 ♂♂, J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

8275: Slovakia occ., Chotín, 8. VI. 1978, 3 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik coll.

8275: Slovakia occ., Marcelová, Bašov kopec, 2. V. 1999, 5 ♂♂, 3 ♀♀, smyky, M. Boukal leg. et coll., T. Sitek det. 2001, J. Mertlik rev. 2007.

8275: Slovakia occ., Patince, V. 1987, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); V. 1988, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

8276: Slovakia occ., Marcelová, 8. VI. 1978, 1 ♀, J. Strejček leg., J. Mertlik coll.

8276: Slovakia occ., Žitva, bez data, J. Roubal leg. (Roubal 1936).

8277: Slovakia occ., Štúrovo env., Čenkov, V. 1975, 1 ex., Davidová leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; 11. V. 1987, více ex., J. Mertlik leg. et coll.; V. 1987, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); IV. 1988, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 8. V. 1989, 22 ex., O. Kapler leg., J. Mertlik coll.; 15. V. 1989, 1 ex., V. Novák leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005); 6. VI. 1990, 1 ex., J. Voda leg., T. Lengál coll.; 26. IV. 1992, 1 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010; 20. VI. 1995, 1 ex., V. Novák leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005); 6. V. 1998, 1 ex., M. Zúber leg. et coll. (seznam Zúber 2008); ditto, 10 ex., Muz. Brandýs nad Labem coll. (seznam Zúber 2008); 22. V. 1999, 1 ex., V. Novák leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005); 10. VI. 1999, 1 ex., Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 22.- 23. V. 2000, 7 ex., T. Růžička leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005); 30. IV. 2002, 3 ex., L. Sekerka leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

8277: Slovakia occ., Jurský Chlm, 28. IV. 1987, 1 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt det. et coll. (seznam Benedikt 2010); 9. V. 1992, 10 ex., J. Prouza leg., J. Mertlik coll.; 8. V. 1997, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det.; 19. V. 1999, 4 ex., smyk vegetace, R. Szopa leg. et coll., J. Vávra det. (seznam Szopa 2006); 21. V. 1999, 1 ex., Dr. Jurčíček leg., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 22.- 23. V. 1999, 22 ex., T. Růžička leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005); 23. V. 1999, 1 ♂, T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det.; 1. V. 2000, 1 ex., T. Staněk leg., T. Lengál coll.; 30. IV. 2002, 6 ex., L. Sekerka leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; V. 2001, 4 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 24. V. 2003, 6 ex., J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 19. V. 2005, 1 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 20. V. 2006, 1 ex., L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 14. IV. 2007, 1 ex., S. Čepelák leg. et coll., O. Šauša det.; 27. IV. 2008, 1 ex., M. Machálik leg. et coll., O. Šauša det.

8277: Slovakia occ., Štúrovo env., Obid, 10. V. 1992, 3 ex., J. Prouza leg., J. Mertlik coll.; 26.- 28. IV. 2002, 1 ex., St. Krejčík leg. et coll., J. Mertlik det.

8277: Slovakia occ., Mužla, 8. V. 1952, 2 ex., J. Komárek leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002; VI. 1976, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

8278: Slovakia occ., Štúrovo [Parkan], bez data, 1 ex., Ing. Kouřil leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; bez data, J. Roubal leg. (Roubal 1936); bez data, 1 ex., Doc. Obenberger leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; bez data (Laibner 1974); bez data, 8 ex. (Laibner 1983); 7. VI. 1950, 1 ex., Smetana leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; VI. 1957, 1 ex., J. Havelka leg., L. Ernest coll., J. Mertlik det. 2010; V. 1975, 1 ex., V. Švihla leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; V. 1983, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 4. VI. 1984, 1 ♂, 1 ♀, J. Kovařík leg., V. Vyhnálek coll., J. Mertlik det.; 30. V. 1984, 5 ex., A. Sieber leg., det. et coll.; bez data (Laibner 1985); V. 1985, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); V. 1986, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 5. V. 1986, 1 ex., E. Kučera leg., J. Mertlik coll.; V. 1987, 1 ex., J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001); V. 1988, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 9. VI. 1988, 6 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 27. IV. 1989, 1 ♂, 2 ♀, J. Schneider leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2006); 12. V. 1989, 2 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek leg., OMPV Brandýs nad Labem coll.(Zbuzek 1998); 20. VI. 1995, 1 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det., OMPV Brandýs nad Labem coll. (Zbuzek 1998); V. 1991, 1 ex., J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001); VI. 1992, 1 ex., J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001); 5. V. 1993, 1 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010; 8. V. 1993, 1 ex., P. Viktora leg. et coll., J. Mertlik det. 2006; 22. V. 1993, 1 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010; V. 1995, 1 ex., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 8. V. 1998, 1 ex., A. Holub leg. et coll., F. Houška det. (seznam Houška 2008); 24. V. 1998, 1 ex., Kybal leg., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 20. V. 2002, 2 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

8278: Slovakia occ., Štúrovo, valy, 2. V. 1999, 3 ex., L. Sekerka leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

8278: Slovakia occ., Štúrovo – Pereš (8278?), 2. VI. 2007, 4 ex., L. David leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

Tatry, Hungaria, bez data, 1 ex., bez jména sběratele, L. Hromádka det. 1993, J. Mertlik rev. 2010.


Paracardiophorus musculus (Erichson, 1840)

Typová lokalita: Německo a Rakousko.
Rozšíření. Evropa: Bulharsko, Česká republika, Francie, Gruzie, Itálie, Litva, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko: středoevropské a jihoevropské teritorium, Řecko, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina. Severní Afrika: Alžír, Tunis. Asie: Rusko: západní a východní Sibiř (Cate 2007). Turecko (Mertlik et Platia 2008).

ČESKÁ REPUBLIKA (Bohemia):

5255: Bohemia bor., Hamr u České Lípy, 16. V. 1974, 1 ex., M. Honců leg. et det., VM Česká Lípa coll., J. Mertlik rev. 2010.

5354: Bohemia bor., Hradčany u Mimoně, 30. V. 2004, 2 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

5451: Bohemia bor., Zimoř, 6. VI. 1942, 1 ex., J. Marjanko leg., OM Most coll., J. Mertlik det. 2010.

5451: Bohemia bor., Trávčice (5450-51), V. 1988, 1 ex., J. Pavlíček det (seznam Pavlíček 2001); V. 1989, 1 ex., J. Pavlíček det (seznam Pavlíček 2001); 1. V. 1995, 1 ex., M. Jaroš leg. et coll., J. Mertlik det.; (5451c), V. 1988, 1 ex., J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001); 24. IV. 2004, 2 ex., Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 13. IV. 2009, 2 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 15. V. 2009, 4 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5453: Bohemia bor., Staré Splavy, vrch Šroubený env. (50°36´8.263´´N; 14°37´42.508´´E), 21. V. 1997, 2 ex., M. Zúber leg. et coll., S. Laibner revid. (seznam Zúber 2008); ditto, 4 ex., Muz. Brandýs nad Labem coll. (seznam Zúber 2008).

5454: Bohemia bor., Doksy, V. 1996, 1 ex., J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001); 4. VI. 1998, 1 ex., M. Zúber leg. et coll. (jako C. atramentarius), J. Mertlik det. 2010; 31. V. 2003, 3 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 30. V. 2004, 7 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5453: Bohemia bor., Doksy, Máchovo jezero - vrch Borný, 28. VI. 1987, 1 ex., Šťastný leg., J. Mertlik det.; 22. VII. 1995, 1 ex., M. Jaroš leg. et coll.; 22.- 28. VII. 1995, 1 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 2. VI. 1996, 2 ex., Šťastný leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev.

5454: Bohemia bor., Doksy, vrch Borný env. (50°35´36.545´´N; 14°39´53.878´´E), 4. VI. 1998, 4 ex., M. Zúber leg. et coll., S. Laibner revid. (seznam Zúber 2008); ditto, 50 ex., Muz. Brandýs nad Labem coll. (seznam Zúber 2008).

5453: Bohemia bor., Doksy env., Borný (5453-54), 3.- 16. VII. 1976, 1 ♀, V. Vysoký leg., VM Česká Lípa coll., J. Mertlik det. 2010.

5454: Bohemia bor., Doksy, vrch Borný, Havířský vrch ( Loc: 50°35'13.153"N, 14°40'31.028"E), 18. V. 1996, 130 ex., J. Mertlik et J. Krátký leg. et coll.; 17. V. 1997, 49 ex., J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 1 ex., A. Sieber coll. 

5454: Bohemia bor., Doksy, Břehyně, 23. VI. 1965, 1 ex., M. Honců leg., VM Česká Lípa coll., J. Mertlik det. 2010; 30. V. 2004, 6 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

5751: Bohemia centr., Nelahozeves, 18. IV. 1998, 1 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008.

5753: Bohemia centr., Tišice, 3. VI. 1942, 1 ex., B. Štícha leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; 5. V. 1946, 1 ex., J. Havelka leg. et det., L. Ernest coll. (seznam Ernest 2007), J. Mertlik rev. 2010.

5753: Bohemia centr., Jiřina, 19. V. 1946, 6 ex., bez jména nálezce, V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

5753: Bohemia centr., Sojovice, 28. V. 1993, 1 ex., V. Novák leg., PMB coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005).

5756: Bohemia centr., Jizbice, bez data, 1 ex., L. Daněk leg. et coll., J. Mertlik det.

5854: Bohemia centr., Čelákovice, 26. V. 1940, 1 ex., J. Baumert leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; V. 1946, 1 ex., Matoušek leg., Zoufal coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2009; 11. V. 1947, 1 ex., A. Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006; V. 1947, 3 ex., A. Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006; V. 1947, 1 ex., R. Rous leg., Daněk coll., J. Mertlik det.; [Čelák. les], 19.-21. V. 1953, 1 ex., Balthaser et Růžička leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.; V. 1953, 1 ex., A. Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006; VII. 1953, 1 ex., A. Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006; 2. VI. 1954, 1 ex., B. Štícha leg., NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010; V. 1965, 1 ex., J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001); IV. 1976, 1 ex., V. Švihla leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; V. 1984, 1 ex., J. Pavlíček det (seznam Pavlíček 2001); IV. 1988, 1 ex., J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001); bez data (Mertlik 1991); V. 1996, 1 ex., J. Pavlíček det (seznam Pavlíček 2001); bez data (Laibner 2000).

5854: Bohemia centr., Káraný, 29. V. 1910, 1 ex., oklep, [Paracardiophorus musculus Er., nový pro Čechy], J. Pleticha leg., Dr. Pečírka coll. in NM Praha coll. (Borek et al. 1911), J. Mertlik rev. 2010; 25. V. 1948, 1 ex., A. Gärtler leg., Daněk coll., J. Mertlik det.

5854: Bohemia centr., Přerov nad Labem, VI. 1947, 1 ex., bez jména sběratele, E. Jagemann coll. in MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2003.

6050: Bohemia centr., Koda u Berouna, bez data, 2 ♂♂, Dr. Obenberger leg., NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

6051: Bohemia centr., Karlštejn, bez data nálezu, 1 ex., Dr. K. Pflegner leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

6152: Bohemia centr., Malá Lečice, VI. 1966, 1 ♂, L. Hromádka leg. et det., NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

6750: Bohemia mer., Putim, Blánice, bez data, 1 ex., Dr. Lokay coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

Bohemia centr., Praha env. [Umgebg], bez data nálezu, 1 ex., bez jména nálezce, V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; bez data, 1 ex., coll. Obenberger, L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

Bohemia centr., Střední Polabí, bez data (Laibner 2000).

Bohemia bor., okolí Dokeských rybníků, bez data (Laibner 2000).

ČESKÁ REPUBLIKA (Moravia):

5768: Moravia bor., Dolní Lipová [Lindewiesse], bez data (Letzner 1871)..

6175: Moravia bor., Paskov, bez data, 1 ex., E. Reitter coll., J. Mertlik det.; 1 ex., Dr. Graf leg., J. Roubal coll. in SNM Bratislava coll., J. Mertlik det.

6277: Moravia bor., Těšín [Teschen], pod kameny u břehu Olšavy, bez data, A. Fleischer leg. (Reitter 1870, Letzner 1871, Fleischer 1927-1930).

6565: Moravia mer., Boskovice [Boskowitz], bez data (Kittner 1867, Reitter 1870).

6762: Moravia mer., Náměšť nad Oslavou env. (67-6862), bez data (Laibner 2000).

6865: Moravia mer., Brno env. (6865?), 1932, E. Jagemann leg. et coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2009.

7065: Moravia mer., Pouzdřany env., bez data (Laibner 2000).

7067: Moravia mer., Kobylí na Moravě, bez data, 2 ex., E. Jagemann coll., J. Mertlik det.

Moravia mer., pod kameny na břehu Dyje [sbíral u Bítova a na Pavlovských kopcích (Gregor 1937:93)], bez data, A. Fleischer leg. (Fleischer 1927-1930).

SLOVENSKÁ REPUBLIKA:

6794: Slovakia or., Bardejov, bez data (Csiki 1902); 26. V. 1948, 1 ex., O. Kavan leg., B. Zbuzek coll., J. Mertlik det. (seznam Zbuzek 2005).

6984: Slovakia centr., Liptovský Hrádok, Bielka, bez data, 1 ex., J. Roubal leg. (det. jako C. atramentarius) et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009

7174: Slovakia occ., Trenčín [Trencsén], bez data (Kuthy 1897); bez data, 1 ex., bez jména nálezce, V. Dušánek coll., J. Mertlik det., bez data, 1 ex., bez jména sběratele, L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

7467: Slovakia occ., Závod, 28. V. 1995, 1 ex., Dongres leg., J. Bednář coll., J. Mertlik rev. 2008; dtto, 1 ex., I. Smatana coll. (seznam Smatana 2010).

7467: Slovakia occ., Závod, Dlhé lúky, 29. V. 1993, 6 ex., V. Benedikt leg., det. et coll. (seznam Benedikt 2010).

7467: Slovakia occ., Závod env., Dlhé lúky - Borová, 10. VI. 1997, 1 ♀, M. Boukal leg., J. Vávra coll., T. Sitek det. (J. Mertlik det. 2004).

7467: Slovakia occ., Záhorská nížina, Abrod rez. (7467d), 25. V. 2000, 1 ex., J. Cunev leg. et coll., O. Šauša det.

7868: Slovakia occ., Bratislava [Presburg], V. (bez letopočtu), na kopřivě [Auf Brennnesseln, P. Mai.] (Bolla 1859); [Pozsony], bez data (Rózsay 1880).

Slovakia occ., při Dunaji u Bratislavy, bez data (Laibner 2000).

Slovakia occ., podél Váhu u Trenčína, bez data (Laibner 2000).

Slovakia, bez data, 4 ex., bez jména sběratele, L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2010.

 

 

POZNÁMKY K BIONOMII, BIOTOPŮM A JEJICH OCHRANĚ, FOTOGRAFIE BIOTOPŮ

     Bionomií druhů podčeledi Cardiophorinae se ve svých pracích zabývalo více autorů, např. Hustler et Hustler (1940), Iablokoff (1943), Jagemann (1955), Leseigneur (1972), Burakowski et al. (1985) nebo Dolin (1988). Další autoři, kteří se zabývali bionomií druhů podčeledi Cardiophorinae, jsou uvedeni v pracích výše citovaných autorů.

Biotopy středoevropských druhů podčeledi Cardiophorinae je možné rozdělit do dvou základních skupin:

A – narušené volné písčité, štěrkové a sprašové půdy
B – trouchnivějící dřevo

Biotopy skupiny A je možné rozdělit na:

1 – narušené písčité a sprašové půdy jižních silně osluněných svahů (lesostepní formace a suťoviště řídce porostlá keři či stromy), ve východních Čechách také pískovny (Cardiophorus erichsoni)
2 – narušené písčité půdy jižních silně osluněných svahů vyšších poloh – vrcholová suťoviště (Cardiophorus atramentarius)
3 – suché písčité lesní půdy, mikropísčinky u pat stromů (Cardiophorus nigerrimus)
4 – písčité půdy (duny) nebo štěrkové půdy na osluněných svazích (Cardiophorus discicollis)
5 – písčité půdy na hřbetech pískovcových skal nebo na silně osluněných svazích, vápencová štěrkoviště na hřbetech vápencových skal (Cardiophorus ebeninus)
6 – písčité půdy s kostřavami a vřesem, ale také odkaliště popílku (Cardiophorus asellus)
7 – štěrkové a písčité terasy v blízkosti toků, osluněné sprašové svahy (Dicronychus equisetioides, D. rubripes).
8 – volné písky na písčitých terasách v blízkosti větších říčních toků (pískovny), písečné duny ale také odkaliště popílku (Dicronychus equisetioides)
9 – lesní hrabanka nebo trouchnivé dřevo v prosvětlených lesích nížin a pahorkatin (Dicronychus cinereus)
10 – volné štěrkopísčité půdy břehů a ostrovů vodních toků, v severních Čechách také pískovny a volné písky v oblastech pískovcových skal (Paracardiophorus musculus)

Biotopy skupiny B je možné rozdělit na:

1 – trouchnivé dřevo pařezů a padlých kmenů a písčité půdy v jejich blízkém okolí. Často ve společnosti mravenců (Cardiophorus anticus a C. ruficollis). C. ruficollis preferuje borové lesy a proniká až do osluněných horských údolí (holoseče).
2 – dutiny listnatých stromů nebo trouch vysypaný z dutin u pat kmenů v lesích, alejích i v solitérních kmenech (Cardiophorus gramineus)

     Imaga většiny středoevropských druhů aktivují na jaře na větvích kvetoucích bříz, borovic, dubů, lip či hlohů. Imaga na tyto stromy zalétají z výše uvedených biotopů a čím více příhodných biotopů se v okolí vyskytuje, tím více různých druhů můžeme na větvích kvetoucích stromů nebo keřů objevit.
     Některé druhy ale aktivují na travinách, např. Dicronychus equiseti, D. equisetioides a D. rubripes nebo   a na větvích kvetoucích stromů a keřů se objevují poměrně vzácně (nalezl jsem je na kvetoucích borovicích a hlozích).
    Odlišná je i aktivita imag druhu Paracardiophorus musculus. U zachovalých štěrkových řek jsem jej pravidelně nacházel během dne na štěrku pod kamínky. Vzácněji a jen jednotlivě jsem jej sklepával z větví vrb. Na jeho lokalitách v severních Čechách, což jsou osluněné volné písčiny na plošinách mezi pískovcovými skalami, jsem pozoroval imaga, jak ve velkém množství naletovala na sluncem rozpálené cesty a rychle pobíhala po písku. Nasedávala i na osluněný pískovec.

     Fotografie biotopů jsou dílem autora článku. Reprezentativní výběr z pořízených fotografií biotopů jednotlivých druhů je umístěn přímo v textu této práce. Kompletní pořízená fotodokumentace je k dispozici v internetovém vyhledávači na adrese: http://www.elateridae.com/galerie/search.php (načítání trvá přibližně 30 vteřin) - zde zadejte do vyhledávače klíčových slov jméno druhu, např. "Cardiophorus gramineus“ - pak klikněte na "hledej". Objeví se tabule s fotografiemi. Na stránce se zobrazenou tabulí je uveden vpravo dole celkový počet tabulí s fotografiemi (kliknutím na číslo je možné zvolit jednotlivé tabule). Kliknutím na fotografii je možno dvakrát zvětšit jejich velikost.
     V této fotogalerii je možné vyhledávat také fotografie jednotlivých lokalit. V tom případě zadáte jako klíčové slovo název lokality, např. slovo „Veltrusy“.

 

Cardiophorus anticus Erichson, 1840

     Jeho biotopem je suché dřevo osluněných padlých trouchnivějících kmenů a pařezů, osidluje i trouchnivé dřevo starých rozpadajících se kmenů vrb. Často v blízkosti dřevokazných mravenců, ale zřejmě na ně není vázán.
     Na území Slovenska byl nalezen v pobřežních porostech u Dunaje (obr. 96 a 97), v pastevních lesích nížin a pahorkatin a také v suťových lesích. Imaga jsem nacházel v kukelních kolébkách v trouchnivém dřevě na obvodu kmenů a pařezů, ale jen vzácně jsem je sklepal z větví z kvetoucích hlohů. Zajímavý byl nález imaga, které se právě prokousávalo z kukelní kolébky (obr. 98).
       U tohoto druhu je velmi pravděpodobný jeho výskyt na jižní Moravě, zvláště v oblasti obory Soutok (Lanžhot). Údajně byl pozorován 1 ex. nedaleko moravské hranice (Závod – Abrod), ale podařilo se mu od pozorovatele uskočit a zmizet (P. Boža, písemné sdělení).
     Ochrana biotopů. Pro ochranu biotopů C. anticus má určitě význam ponechávání mrtvého dřeva v krajině. Ohroženy jsou jeho biotopy v pastevních lesích, které po ukončení pastvy postupně zarůstají keři a stromovým náletem. Např. Panónský háj u Bratislavy (obr. 98 a 99) a dva pastevní lesy u Dobré Nivy (v okolí drůbežárny a Svätá Anna).
     Ochrana biotopů tohoto druhu by měla spočívat v ponechávání mrtvého dřeva v krajině a zamezení zapojení některých lesních porostů.
 

Obr. 96. Bratislava, Vlčie hrdlo, 30.10.2009 Obr. 97. Bratislava, Vlčie hrdlo, 30.10.2009
Obr. 98. Bratislava, Vlčie hrdlo, 17.4.1998 Obr. 99. Dobrá Niva, pastevní les, 30.3.2003
Obr. 100. Vajnory, zarůstající Panónský háj, 23.3.1993 Obr. 101. Vajnory, zarostlý Panónský háj, 13.11.2003


Cardiophorus asellus Erichson, 1840

     Jeho biotopem jsou písčité půdy s porosty kostřav nebo vřesu. Osidluje volné plochy i osluněné lesní okraje, nalezen byl také na osluněném pískovcovém hřbetu u Prachova (obr. 123). Dokázal osídlit i odkaliště popílku u Bukoviny nad Labem (Mertlik 2011). Gilbert (1954) jej udává také z písčitých půd u mořských a říčních břehů. Larvy jsou dravé a nekrofágní (Dolin 1988). Imaga aktivují na přelomu měsíců dubna a května na zemi a na travinách, vzácněji na větvích kvetoucích borovic.
     Na území České republiky a Slovenska vyskytuje velmi lokálně, ale na zachovalých biotopech vytváří bohaté populace.
     Ochrana biotopů. Ochranou biotopů C. asellus na území východních Čech se podrobně zabývá Mertlik (2011). Problematiku jejich ochrany podrobně popisuje v kapitole „Ochrana biotopů – management“ na příkladu péče o Přírodní památku Na Plachtě. Pro tento druh má význam udržování bezlesí na písčitých půdách, tj. zamezit samovolnému zarůstání písčin vyskytujících se např. podél železničních tratí, na lesních okrajích, vojenských cvičištích, pod elektrovody, na písečných dunách atd. Zastíněná místa neosidluje.
     Ochrana biotopů tohoto druhu by měla spočívat v udržování bezlesí na písčitých biotopech.
 

Obr. 102. Hradec Králové, Na Plachtě, 4.4.2010  Obr. 103. Bzenec – přívoz, Váté písky, 8.4.2008
 Obr. 104. Čeperka, 25.3.2010  Obr. 105. Labské Chrčice, Duny u Sváravy, 8.4.2010
 Obr. 106. Bukovina nad Labem, odkaliště, 27.4.2010  Obr. 107. Hradec Králové, Na Plachtě, 24.5.2008
 Obr. 108. Hradec Králové, Na Plachtě, 24.5.2008  Obr. 109. Labské Chrčice, Merenda, 8.4.2010
 Obr. 110. Rokytno, 24.4.2008
Larva Cardiophorus asellus
 Obr. 111. Hradec Králové, Na Plachtě, 24.5.2008
Cardiophorus asellus

 

Cardiophorus atramentarius Erichson, 1840

     Jeho biotopem jsou osluněná podhorská a horská sutoviště. Na území České republiky a Slovenska jsou známy tři lokality. Je velmi vzácný a nalézaný jen náhodně. Na krušnohorské lokalitě se vyskytuje společně s velkým množstvím imag C. nigerrimus, od jejichž menších kusů je v terénu prakticky nerozeznatelný. Vzhledem k obtížně přístupnému terénu a dosavadní neprozkoumanosti biotopů tohoto typu je možné, že se vyskytuje i na dalších příhodných lokalitách.
     Prostředí, ve kterém se vyvíjí larvy není známo. Na suťovištích se vyskytují různé typy biotopů volných půd. Imaga byla nalezena v květnu, při oklepu větví kvetoucích hlohů, borovic, dubů nebo sedící na suti.
     Ochrana biotopů. Ochrana biotopů C. atramentarius spočívá v udržování lesostepních formací na suťovištích tohoto typu. Tuto důležitou funkci zde obstarává lesní zvěř, která na suťovištích s oblibou shromažďuje. Zvířata zde okusují mladou vegetaci a svými kopyty rozvolňují terén.
 

Obr. 112. Muránska planina, Poludnica, 13.7.2007 Obr. 113. Krušné hory, Jezerka, 26.5.2008
Obr. 114. Krušné hory, Jezerka, 8.5.2009 Obr. 115. Krušné hory, Jezerka, 8.5.2009

 

Cardiophorus discicollis (Herbst, 1806)

     Jeho biotopem jsou osluněné písčité půdy (oblasti vátých písků – obr. 116-117) nebo jemné štěrkové půdy na osluněných suťových svazích v dosahu nížin (obr. 118-119). Larvy jsou dravé a nekrofágní (Dolin 1988). Imaga zimují v půdě, aktivují v květnu a na počátku června, kdy naletují na větve kvetoucích borovic, dubů nebo hlohů.
Na území České republiky (jižní Morava) a na jihu Slovenska se vyskytuje velmi lokálně, ale na zachovalých biotopech vytváří bohaté populace. Náhodné nebo historické nálezy na území Čech a severní Moravy nebyly potvrzeny dalšími nálezy.
     Ochrana biotopů. Mnoho biotopů C. discicollis v minulosti podlehlo přirozené sukcesi po ukončení pastvy, některé zanikly umělým zalesněním. V okolí Bzence a Rohatce jsou jeho biotopy na borových plantážích pravidelně rozvolňovány lesní hospodářskou činností (holoseče), takže kovaříci zde mají stále dostatek volných osluněných písčin. Ideální podmínky zde nacházejí na území Národní přírodní památky Váté písky.
     Ochrana biotopů C. discicollis by měla spočívat v udržování bezlesí na písčitých biotopech a lesostepních formací na osluněných suťovištích v říčních kaňonech.
 

Obr. 116. Bzenec – přívoz, Váté písky, 8.4.2008 Obr. 117. Plavecký Štvrtok, pískovna, 6.5.2003
Obr. 118. Pavlovské vrchy, Děvín, 1.4.2004 Obr. 119. Pavlovské vrchy, Soutěska, 1.4.2004


Cardiophorus ebeninus (Germar, 1824)

     Jeho biotopem jsou osluněné písčité půdy na hřbetech pískovcových skal (obr. 122-125) nebo na silně osluněných svazích na jejich úpatí (obr. 120 a 121). Druhým osidlovaným biotopem jsou drobná vápencová štěrkoviště na ostrých hřbetech vápencových pohoří (obr. 126-129). Imaga zimují v půdě, aktivují od počátku května do poloviny června, kdy naletují na větve kvetoucích borovic. Imaga jsou velmi rychlá a za poledního žáru jsou prakticky nechytatelná, protože dokáží uletět ještě před dopadnutím na plochu sklepávače. Kolega J. Plecháč je u Pecky vyhrabával hrabičkami zpod jehličí v hojném počtu již ve druhé polovině dubna.
     Na území České republiky se vyskytuje velmi lokálně, ale na zachovalých písčitých biotopech mnohdy vytváří bohaté populace (Doksy, Pecka, Prachov). Na Slovensku je vzácnější a zřejmě zde vytváří jen malé populace.
     Ochrana biotopů. V okolí Doks jsou jeho biotopy na borových plantážích pravidelně rozvolňovány lesní hospodářskou činností (holoseče), takže kovaříci zde mají stále dostatek volných osluněných písčin. Jako nepříznivý faktor ale působí zalesňování hřbetů pískovcových skal (Prachovské skály). Nepříznivá je také situace na některých slovenských lokalitách, které po ukončení pastvy podléhají přirozené sukcesi (Považský Inovec) nebo dochází k jejich umělému zalesňování (Strážovské vrchy).
     Ochrana biotopů C. ebeninus by měla spočívat v udržování bezlesí na písčitých biotopech a vápencových hřbetech.
 

Obr. 120. Hradčany env., 29.5.2008
Polomené hory - Dlouhá rokle
Obr. 121. Hradčany env., 29.5.2008
Polomené hory - Dlouhá rokle
Obr. 122. Doksy env., Havířský vrch, 9.8.2009 Obr. 123. Prachov, 12.5.2002
Obr. 124. Provodín, 21.4.2003 Obr. 125. Provodín, 21.4.2003
Larva Cardiophorus ebeninus
Obr. 126. Považský Inovec, Tematín, 25.4.2003 Obr. 127. Považský Inovec, Tematín, 25.4.2003
Obr. 128. Košecké Podhradie, Podjedličná, 23.9.2007 Obr. 129. Košecké podhradie, Podjedličná, 23.9.2007


Cardiophorus erichsoni Buysson, 1901

     Jeho typickým biotopem jsou lesostepní formace na osluněných suťových svazích např. v kaňonech řek (Vltava, Berounka, Jihlava, Dyje, Svitava, Hron, Dunaj), na osluněných svazích nižších kopců (České Středohoří, Vitošov) nebo na sprašových svazích (Stroupeč, Hegyfarok). Ne východě Čech byl nalezen na také na třech netradičních písčitých biotopech (Starý Kolín, Praskačka a Březhrad). Na území České republiky i Slovenska se vyskytuje lokálně, ale na příhodných biotopech vytváří bohaté populace.
     Podle pozorování Huslerových (1940) žije larva v písčité půdě mezi kořeny trav a bylin. Larvy jsou dravé a nekrofágní (Dolin 1988). Imaga v příznivých letech aktivují již koncem léta a zimu přečkávají v úkrytech pod kůrou dubů či borovic. Zjara imaga aktivují od počátku května do poloviny června, kdy naletují na větve kvetoucích dubů, borovic nebo hlohů.
     Ochrana biotopů. Mnoho biotopů C. erichsoni v minulosti podlehlo přirozené sukcesi po ukončení pastvy, některé zanikly po jejich umělém zalesnění.
     Ochrana jeho biotopů by měla spočívat v udržování rozvolněných lesostepních formacích na suťovištích a redukci porostů na sprašových svazích a písčinách.
 

 

 Obr. 130. Vrané nad Vltavou, Homole, 19.10.2004  Obr. 131. Vrané nad Vltavou, Homole, 19.10.2004
 Obr. 132. Vrané nad Vltavou, Homole, 19.10.2004 Obr. 133. Vrané nad Vltavou, Homole, 19.10.2004
Zimující imago Cardiophorus erichsoni

 
 Obr. 134. Křivoklátsko, Týřovské skály, 30.3.2009  Obr. 135. Křivoklátsko, Velká Pleš, 30.3.2009
 Obr. 136. Stroupeč - Přívlaky, 17.4.2007  Obr. 137. Stroupeč, 17.4.2007
 Obr. 138. Hradec Králové-Březhrad, 17.1.2011  Obr. 139. Hradec Králové-Březhrad, 3.4.2010


Cardiophorus gramineus (Scopoli, 1763)

     Jeho biotopem jsou suché dutiny se suchým trouchem v kmenech a větvích (obr. 145) listnatých stromů nebo trouch vysypaný z dutin k patám jejich kmenů. Osidluje dutiny v zapojených lesních porostech, alejích i v solitérních kmenech. Na území České republiky i Slovenska se vyskytuje v osluněných listnatých lesích nížin a pahorkatin, podmínkou je výskyt dutých kmenů.
     Někdy bývá nalezen v trouchu na dně vlhkých dutin u pat kmenů ve společnosti druhů Ischnodes sangunicollis (Panzer, 1793) nebo Limoniscus violaceus (Müller, 1821). Toto ale není jeho typický biotop, je to spíše náhodný výskyt, způsobený pádem uvolněného suchého trouchu s larvami C. gramineus z vyšších partií kmene.
     Larvy podle Huslerových (1940) lezou i po kmenu a ničí různé larvy v děrách kůry. Zimují imaga v kukelních kolébkách v trouchnivém dřevě, podle Dolina (1988) zimují také v půdě u pat dubů. Imaga aktivují v květnu, kdy je můžeme zastihnout na kvetoucích větvích dubů, hlohů a kalin. Někdy bývají imaga zalezlá pod kůrou osluněných suchých větví stromů.
      Ochrana biotopů. Mnoho přirozených lesních biotopů C. gramineus bylo v minulosti zničeno lesním monokulturním hospodářstvím, likvidací pastevních lesů a alejí nebo cílenou likvidací posledních zbývajících dutých kmenů (Konvička, Čížek et Beneš 2006; Čížek et Procházka 2010). Podstatně většímu ústupu z krajiny, než jaký potkal druhy vázané na trouchnivé dřevo dutin osídlené dřevními houbami, např. Lacon querceus (Herbst, 1784) nebo na dutiny osídlenými páchníky, např. Reitterelater dubius Platia et Cate, 1990, se C. gramineus vyhnul svojí schopností osídlovat i poměrně malé dutiny ve větvích. Vzácně byl nalezen i v dutinách ovocných stromů (hrušní).
     Ochrana jeho biotopů spočívá v zachování starších a dutých kmenů v lesích i ve volné krajině. Je to jediná šance pro přežití hmyzu osídlujícího stromové dutiny.
 

Obr. 140. Mokré, Jalový potok, 12.3.2004 Obr. 141. Mokré, Ohnišťovský potok, 12.3.2004
Obr. 142. Petrovice, U Houkvice, 16.4.2010 Obr. 143. Vysoké Chvojno, Buky, 16.4.2010
Obr. 144. Ladná, lužní les, 28.9.1988 Obr. 145. Choltice, 15.3.2003
Odlomená trouchnivá větev dubu
Obr. 146.Podmolí, Žlebský potok, 28.3.2008 Obr. 147. Krušné hory, Jezerka 9.5.2009


Cardiophorus nigerrimus Erichson, 1840

     Jeho biotopem jsou světlé listnaté i jehličnaté lesy. Osidluje suchou písčitou půdu pod korunami stromů, často bývá nalézán přímo u pat stromů v suché písčité zemi mezi kořeny. Osidluje oblasti vátých písků i suťové lesy. Vyskytuje se v nížinách a pahorkatinách a některými údolími proniká dosti vysoko do hor (Staré Hory).
     Cardiophorus nigerrimus je na území České republiky široce rozšířeným druhem, protože se zde úspěšně dokázal přizpůsobit současným holosečným metodám lesního hospodaření. Na Slovensku je jeho výskyt velmi lokální, ale zřejmě přirozenější, protože zde doposud lesníci hospodaří citlivěji.
     Imaga zimují v půdě, aktivují od května do poloviny června, kdy je můžeme zastihnout na příhodných biotopech v hojném počtu na větvích kvetoucích bříz, dubů a borovic.
     Ochrana biotopů. Tento druh doposud nevyžaduje zvláštní ochranu, protože se dokázal přizpůsobit současným metodám lesního hospodářství.

 

 Obr. 148. Hradčany env., 29.5.2008
Polomené hory - Dlouhá rokle
 Obr. 149. Veská - Malolánské, 21.4.2009
 Obr. 150. Lázně Bohdaneč, golfoviště, 30.4.2010  Obr. 151. Veská - Malolánské, 21.4.2009
 Obr. 152. Sádek, 11.4.2007  Obr. 153. Nasavrky, Strádovské Peklo, 1.4.2008
 Obr.154. Krušné hory, Jezerka, 26.5.2008  Obr.155. Krušné hory, Jezerka, 9.5.2009
 Obr. 156. Petrovice, U Houkvice, 16.4.2010  Obr. 157. Sádek, 11.4.2007
 Obr. 158. Chřiby, Břestek, 23.4.2004  Obr. 159. Chřiby, Břestek, 23.4.2004
Larva Cardiophorus nigerrimus
 Obr. 160. Svatá Kateřina, 14.4.2008  Obr. 161. Nasavrky, Strádovské Peklo, 1.4.2008
Imago Cardiophorus nigerrimus


Cardiophorus ruficollis (Linnaeus, 1758)

     Jeho biotopem je suché dřevo osluněných padlých trouchnivějících kmenů a pařezů a písčitá půda v jejich blízkém okolí. Často je nalézán v blízkosti dřevokazných mravenců, ale zřejmě na ně není vázán. Preferuje jehličnaté lesy nížin a pahorkatin, ale osidluje i vhodné biotopy na osluněných horských svazích.
     Larvy jsou dravé a nekrofágní (Dolin 1988). Imaga aktivují od poloviny dubna do poloviny června. Můžeme je zastihnout na příhodných biotopech v hojném počtu na větvích kvetoucích bříz, dubů a borovic. Také se mi při jejich vyhledávání osvědčilo oklepávání uvolněné kůry z osluněných borových pařezů do sklepávače nebo odhrabávání jehličí u pat pařezů.
     Ochrana biotopů. Tento druh doposud nevyžaduje zvláštní ochranu, protože se dokázal přizpůsobit současným metodám lesního hospodářství.
 

Obr.162. Pamětník, Horní Flajšar, 11.5.2006 Obr.163. Labské Chrčice, Svárava, 8.4.2010
Obr. 164. Labské Chrčice, Merenda, 8.4.2010 Obr. 165. Pardubice, Studánka, 21.4.2009
Obr. 166. Chřiby, Břestek, 23.4.2004 Obr. 167. Rokytno, 21.4.2006
Obr. 168. Pardubice, Studánka, 21.4.2009 Obr. 169. Rokytno, 21.4.2006


Cardiophorus vestigialis Erichson, 1840

     Jeho biotopem jsou volné sprašové půdy na osluněných svazích na okrajích říčních teras (okolí Štúrova) nebo na okrajích pahorkatin (Čejč). Osidluje také uměle terasovitě upravené svahy (Čejč, Mutěnice) a úvozy u cest.
Na území České republiky (jižní Morava) a jihu Slovenska se vyskytuje lokálně, ale na příhodných biotopech vytváří bohaté populace (Pouzdřany). Historický nález jednoho kusu z území Čech (Nová Huť) nebyl potvrzen dalšími nálezy.
     Imaga zimují v půdě, aktivují od konce dubna do konce května. V dubnu je lze najít odlupováním rozpraskané hlíny, později naletují na větve kvetoucích dubů.
     Ochrana biotopů. Mnoho biotopů C. vestigialis v minulosti podlehlo přirozené sukcesi po ukončení pastvy, některé zanikly po jejich umělém zalesnění.
     Ochrana jeho biotopů by měla spočívat v udržování volných sprašových půd a redukci dřevin na zarůstajících svazích.

 

Obr.170. Pouzdřany, 2.5.2005 Obr.171. Pouzdřany, 28.4.2005
Obr. 172. Čejč, 8.4.2006 Obr. 173. Čejč, 28.4.2005
Obr. 174. Čejč, 20.4.2008 Obr. 175. Čejč, 20.4.2008
Obr. 176. Čejč, 28.4.2005 Obr. 177. Pouzdřany, 28.4.2005
Imago Cardiophorus vestigialis

 


Dicronychus cinereus (Herbst, 1784)

     Jeho biotopem je lesní hrabanka nebo trouchnivé dřevo v prosvětlených lesích nížin a pahorkatin. Osidluje lužní lesy i svahové porosty, nalézán bývá i na osluněných svazích lesostepních formacích suťových lesů.
     Larvy jsou dravé a nekrofágní (Dolin 1988). Zimují imaga v kukelních kolébkách v zemi, vzácněji v trouchnivém dřevě padlých kmenů a větví. Aktivují od poloviny května do konce června a lze je sklepat na okrajích lesů a na lesních mýtinách z větví kvetoucích keřů a stromů. S oblibou vyhledávají kvetoucí duby, lípy a borovice.
      Ochrana biotopů. Tento druh je ohrožen postupující přeměnou přirozených listnatých lesů na jehličnaté monokultury, nevyhovují mu také vysokokmenné zapojené porosty.

Obr.178. Lednice, pastevní les, 24.3.2003 Obr.179. Opatovice nad Labem, Polabiny, 25.8.2007
Obr. 180. Pouzdřany, Kolby, 2.5.2005 Obr. 181. Lázně Bohdaneč, golfoviště, 30.4.2010
Obr. 182. Bzenec-přívoz, 28.4.2008 Obr. 183. Čeperka, 9.4.2009
Obr. 184. Podyjí, Šobes, 2.4.2007 Obr. 185. Kamýk, vrch Plešivec, 6.6.2010


Dicronychus equiseti (Herbst, 1784)

     V Bulharsku osidluje písčité a travinami jen řídce zarostlé náplavy na terasách podél říčních toků. V Maďarsku jsem pozoroval početný výskyt na písčitém vojenském cvičišti (Örkény), imaga zde aktivovala na větvích kvetoucích hlohů. V Polsku (Rogalinek) jsem pozoroval početnější výskyt imag na kostřavách, které rostly na osluněné písčité stráni nad záplavovým územím řeky.
     V České republice a na Slovensku C. equiseti osidluje sprašové a písčité půdy na úpatí svahů v blízkosti říčních úvalů. V současné době je mi známa jen jediná lokalita (Čejč), na které ještě přežívá početnější populace. Imaga jsem zde pozoroval za slunných dubnových dnů na zemi a na obilninách přímo na obdělávaném poli. Pole bylo tvořeno směsí písčité a sprašové půdy a imaga aktivovala jen na okraji pole u úpatí zatravněných svahů. Hromadný výskyt imag na poli (brambořišti) s písčitou půdou (u Oslavan) pozoroval v první polovině minulého století Jagemann (1940). Larvy jsou dravé a nekrofágní (Dolin 1988).
     Ochrana biotopů. Dicronychus equiseti je na území České republiky a Slovenska kriticky ohroženým druhem. Z Čech je mi znám poslední nález tohoto druhu z roku 1980 (Oleško). S současné době znám jen několik málo osídlených lokalit na jižní Moravě a na jihu Slovenska. Mnoho jeho lokalit zřejmě zaniklo po ukončení pastvy a vyhynutí kolonií králíků (králičí mor), když podlehly přirozené sukcesi, některé biotopy zanikly po jejich umělém zalesnění.
     Ochrana jeho biotopů je problematická, zvláště když se v současnosti vyskytuje na území ČR na obdělávaných polích. Rozhodně by bylo zajímavé zahájit v okolí Čejče aktivní péči o volné sprašové půdy a redukovat dřeviny (akáty) na zarůstajících svazích. Pomoci by nám zde mohlo opětovné vysazení očkovaných králíků, kteří by si s rozvolňováním zarůstajících sprašových svahů dokázali hravě poradit.

 

Obr.186. Čejč, Mansonova step, 26.4.2006 Obr.187. Čejč, Mansonova step, 24.6.2006
Obr. 188. Čejč, Mansonova step, 20.4.2008 Obr. 189. Čejč, Maladerová step, 8.4.2006
Obr. 190. Čejč, Mansonova step 20.4.2008 Obr. 191. Čejč, Mansonova step 20.4.2008
Imago Dicronychus equiseti
Obr. 192. Polsko, Rogalinek, 26.4.2008 Obr. 193. Polsko, Rogalinek, 26.4.2008
Obr. 194. Polsko, Rogalinek, 26.4.2008 Obr. 195. Polsko, Rogalinek, 26.4.2008
Imago Dicronychus equiseti
Obr. 196. Maďarsko, Örkény, 6.5.1987 Obr. 197. Maďarsko, Örkény, 6.5.1987


Dicronychus equisetioides Lohse, 1976

     Jeho biotopem jsou volné písky dun nebo osluněných svahů pískoven. Na východním Slovensku byl nalezen i na písečných náplavech v korytě řeky Tisy (obr. 207). Dokázal osídlit i odkaliště popílku (Dříteč, Bukovina nad Labem – obr. 208 ).
     Vývoj jeho larev probíhá v sypké, písčité půdě. Podle Dolina (1988) jsou larvy nekrofágní. Imaga aktivují v dubnu a na počátku května na písku nebo na travinách, někdy se také dají sklepat z větví kvetoucích borovic rostoucích na okrajích písčin.
     Dicronychus equisetioides se na území České republiky a Slovenska vyskytuje velmi lokálně, ale na zachovalých biotopech (duny) může vytvářet velmi bohaté populace. Lze jej označit jako nejvýznamnějšího psamofila z typických zástupců psamofilní fauny Elateridů.
     Ochrana biotopů. Ochranou biotopů D. equisetioides na území východních Čech se podrobně zabývá Mertlik (2011). Problematiku jejich ochrany podrobně popisuji v kapitole „Ochrana biotopů – management“ na příkladu péče o Přírodní rezervaci Duny u Sváravy (Labské Chrčice).
     Ochrana biotopů tohoto druhu by měla spočívat v udržování bezlesí na písčitých půdách, tj. zamezit samovolnému zarůstání nebo zalesňování volných písčin (duny, pískovny).
     Pozoruhodným typem biotopu osídleného D. equisetioides je doposud aktivní odkaliště Opatovické elektrárny. Toto oligotrofní stanoviště s rozvolněným vegetačním pokryvem a sypkým substrátem bylo svým charakterem velmi podobné přirozeným písčinám. Díky tomu se stalo důležitým refugiem pro psamofilní druhy. Svižník Cicindela arenaria vienensis (Schrank, 1781) nebo kovaříci Cardiophorus asellus a Dicronychus equisetioides jsou toho typickým příkladem.
     Na příkladu tohoto typu biotopu lze doložit nutnost přehodnotit ochranářský pohled na význam umělých, antropogenně podmíněných stanovišť. I v těchto biotopech by bylo žádoucí provádět ve zdůvodněných případech managementové práce směřující k zajištění přežití cílových druhů (blokovat sukcesní procesy, zamezit zapojení vegetace a vytvoření kompaktního drnu). Touto problematikou se podrobně zabývají autoři Rauch, Kovář, Tropek et Řehounek (2010).
 

Obr. 198. Semín, lesní duna, 8.4.2010 Obr. 199. Písty, Písečný přesyp u Píst, 13.4.2009
Obr. 200. Semín, kemp, 26.4.2010 Obr. 201. Semín, Semínský přesyp, 8.4.2010
Obr. 202. Veská, Vesecký kopec, 21.4.2009 Obr. 203. Veská, Vesecký kopec, 21.4.2009
Imago Dicronychus equisetioides
Obr. 204. Lípa nad Orlicí, pískovna, 1.5.2003 Obr. 205. Lípa nad Orlicí, pískovna, 1.5.2003
Rojení imag Dicronychus equisetioides
Obr. 206. Bzenec-přívoz, Váté písky, 18.4.2006 Obr. 207. Malé Trakany, Tisa, 21.5.2004
Obr. 208. Bukovina nad Labem, odkaliště, 27.4.2010 Obr. 209. Bukovina nad Labem, odkaliště, 27.4.2010
Imago Dicronychus equisetioides


Dicronychus rubripes (Germar, 1824)

     Jeho biotopem jsou zatravněné sprašové půdy na osluněných svazích na okrajích říčních teras (okolí Štúrova) nebo na okrajích pahorkatin (Čejč). Proniká i na malé stepi na osluněných svazích říčních kaňonů (Dyje, Jihlava). Osidluje stepní i lesostepní formace, meze i okraje polních cest.
     Na území České republiky (jižní Morava) a na jihu Slovenska se vyskytuje lokálně, ale na zachovalých biotopech vytváří bohaté populace (Pouzdřany, Čejč). Náhodné nebo historické nálezy na území Čech a severní Moravy nebyly potvrzeny dalšími nálezy.
     Larvy jsou dravé a nekrofágní (Dolin 1988). Imaga aktivují od poloviny května do poloviny června na travinách, vzácněji na větvích kvetoucích keřů, létají po ránu a večer.
     Ochrana biotopů. Mnoho biotopů D. rubripes v minulosti podlehlo přirozené sukcesi po ukončení pastvy, některé zanikly po jejich umělém zalesnění.
     Ochrana jeho biotopů by měla spočívat v redukci dřevin na zarůstajících stepích, mezích a okrajích polních cest.
 

Obr. 210. Čejč, Mansonova step, 1.5.2003 Obr. 211. Čejč, Mansonova step, 1.5.2003
Obr. 212. Čejč, Mansonova step, 18.4.2006 Obr. 213. Pouzdřany, step, 21.5.2004
Obr. 214. Cerová vrchovina, Hajnáčka, 30.3.2002 Obr. 215. Malé Karpaty, Plavecký Mikuláš, 16.4.2003
Pastviny zničené sukcesí a zalesněním borovicemi.


Paracardiophorus musculus (Erichson, 1840)

     Tento druh osidluje dva dosti odlišné typy biotopů. Jeho hlavním biotopem jsou volné štěrkové půdy břehů a ostrovů vodních toků (obr. 216-221). Tyto jeho biotopy byly na celém území České republiky a větší části Slovenska zničeny regulacemi říčních toků a budováním přehrad. Stav říční sítě na území obou států zdokumentoval Mertlik (2009).
     V původním stavu se dochovaly štěrkové řeky na dvou tocích na severovýchodě Slovenska, více se jich dochovalo na sousedním území Ukrajiny (Podkarpatská Rus). Na území Moravy prakticky vyhynul, na Slovensku se dochovala jen jediná lokalita, která ovšem není říční, ale leží v oblasti vátých písků. Devastaci říční sítě České republiky a Slovenska dokumentují ve svých pracích také autoři Vlašín (2008), Ungerman et Přibyl (2006), Just (2005), Kalauzová et Stejskal (2008). Technokraté neustále postupují v přípravách na likvidaci dalších částí doposud zachovalých toků (Anonym 2009).
     Ve středních Čechách je známo několik nálezů P. musculus z Polabí (např. Čelákovice), kde osidluje štěrkové terasy a pískovny podél toku Labe. Jeho největší známé české populace osidlují volné písky v oblastech pískovcových skal v severních Čechách (Doksy).
     Lze jej označit jako druhého nejvýznamnějšího psamofila z typických zástupců psamofilní fauny Elateridů. Larvy jsou dravé a nekrofágní (Dolin 1988). Zimují larvy, kuklení probíhá v květnu. Imaga aktivují od poloviny května do konce června. U zachovalých štěrkových řek jsem jej pravidelně nacházel během dne na štěrku pod kamínky, vzácněji jsem jej sklepal i z větví vrb. Na jeho lokalitách v severních Čechách (Doksy), což jsou osluněné volné písčiny na plošinách mezi pískovcovými skalami, naletovala imaga ve velkém množství na sluncem rozpálené cesty a rychle pobíhala po písku. S oblibou zde nasedávala i na osluněný pískovec.
     Ochrana biotopů. V okolí Doks jsou jeho biotopy na borových plantážích pravidelně rozvolňovány lesní hospodářskou činností (holoseče, pojezd techniky), takže kovaříci zde mají stále dostatek volných osluněných písčin. Jako nepříznivý faktor zde působí zalesňování. Je škoda, že se zde na rozvolňování písčin a třeba i na větším obnažení některé z místních písečných dun nepodílí pracovníci ochrany přírody. Myslím že, současný stav biotopů písčin je ostudou české ochrany přírody a zároveň smutnou vizitkou její neschopnosti prosadit takové změny v lesním zákonu, jenž by výrazně zjednodušily ochranu volných písků (Mertlik 2011).
     Ochrana biotopů P. musculus by měla spočívat v důsledné ochraně přirozených říčních toků. Na písčitých biotopech v narušování půd a udržování bezlesí.

 

Obr. 216. Albánie, Fushë Arrëzi, 14.6.2010 Obr. 217. Albánie, Fushë Arrëzi, 14.6.2010
Obr. 218. Albánie, Fushë Arrëzi, 14.6.2010 Obr. 219. Ukrajina, Iza, řeka Rika, 29.4.2009
Obr. 220. Ukrajina, Chust, řeka Tisa, 28.4.2009 Obr. 221. Ukrajina, Vinogradiv, řeka Tisa, 29.4.2009
Obr. 222. Doksy env., Havířský vrch, 9.8.1996 Obr. 223. Staré Splavy env., Borný, 3.4.2009
Obr. 224. Staré Splavy env., Borný, 3.4.2009 Obr. 225. Staré Splavy env., Borný, 3.4.2009


Druhy podčeledi Cardiohorinae a jejich zařazení do Červeného seznamu

     Neodborný přístup při výběru druhů do Červeného seznamu Slovenské republiky nebo mezi legislativně chráněné druhy hmyzu podrobují důkladné kritice autoři Jendek et Jendek (2006) a Jendek, Štrba, Kautman, Hergovits et Rychlík (2009). Mnohé druhy hmyzu byly zřejmě vybrány do červených seznamů nebo byly vyhlášeny za legislativně chráněné druhy bez povinných vědeckých podkladů, jenž by měly vycházet z jejich komplexního monitoringu (IUCN 2001 a 2003; Vačkář 2005). Totéž zřejmě platí i pro výběr druhů čeledi Elateridae do Červeného seznamu České republiky (Farkač, Král et Škorpík 2005).

     V Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky je uveden výběr devíti druhů podčeledi Cardiophorinae, zařazených zde ve třech kategoriích:

Kriticky ohrožený (CR)
Paracardiophorus musculus

Ohrožený (EN)
Cardiophorus vestigialis (jako C. maritimus)

Zranitelný (VU)
Cardiophorus ebeninus
Cardiophorus gramineus
Dicronychus equiseti
Dicronychus equisetioides
Dicronychus rubripes

 

     Výsledky mojí práce umožňují zpřesnit výběr výše uvedených ohrožených druhů podčeledi Cardiophorinae do „Červeného seznamu“:

     Regionálně vyhynulý (RE) - stav taxonu, kdy neexistují žádné rozumné pochybnosti, že v dané oblasti uhynul nebo vymizel poslední jedinec potenciálně schopný rozmnožování nebo, pokud se jedná o dříve příležitostně se vyskytující taxon, že v dané oblasti uhynul nebo vymizel poslední jedinec:
Cardiophorus vestigialis – pro Čechy
Paracardiophorus musculus – pro Moravu

     Kriticky ohrožený (CR) - druhy, které čelí výjimečně vysokému nebezpečí vyhynutí ve volné přírodě:
Dicronychus equiseti – pro Čechy
Paracardiophorus musculus – pro Slovensko

     Ohrožený (EN) - druhy, které čelí velmi vysokému nebezpečí vyhynutí ve volné přírodě:
Cardiophorus anticus – pro Slovensko
Cardiophorus asellus – pro Moravu a Slovensko
Cardiophorus vestigialis – pro Moravu a Slovensko
Dicronychus equiseti – pro Moravu a Slovensko
Dicronychus equisetioides – pro Moravu a Slovensko
Paracardiophorus musculus – pro Čechy

         Zranitelný (VU) – druhy, které čelí vysokému nebezpečí vyhynutí ve volné přírodě:
Cardiophorus asellus – pro Čechy
Cardiophorus ebeninus – pro Čechy, Moravu a Slovensko
Cardiophorus gramineus – pro Čechy, Moravu a Slovensko
Dicronychus equisetioides – pro Čechy

     Také většina ostatních druhů podčeledi Cardiophorinae je nějakým způsobem ohrožená nebo zranitelná, viz kapitola „Poznámky k bionomii, biotopům a jejich ochraně“. Pouze dva druhy z rodu Cardiophorus se dokázaly úspěšně přizpůsobit metodám monokulturního lesního hospodaření – Cardiophorus nigerrimus a C. ruficollis. Narušování půdy na lesních plantážích na písčitých půdách vyhovuje i druhu C. discicollis, ale jeho lesostepní biotopy ničí umělé zalesňování nebo postupující sukcese.
     Nadměrný chov lesní zvěře zřejmě vyhovuje kovaříkům C. atramentarius a C. erichsoni. Zvěř se s oblibou shromažďuje na osluněných suťových svazích, kde ožírá stromový nálet a kopýtky rozvolňuje půdu. Ale ani tato zvěř si neporadí s postupným zarůstáním některých svahů, zejména v nižších polohách, akáty a různými keři (šípek, trnka, hloh). Suťové biotopy ničí také umělé zalesňování.
     Druh světlých lesů nížin Dicronychus cinereus je ohrožen postupující přeměnou přirozených lesů na lesní monokultury.
     Stepní a lesostepní druh Dicronychus rubripes je ohrožen postupným zarůstáním travnatých ploch (mezí, okrajů cest, stepí) keři a stromy (sukcesí) nebo jejich umělým zalesňováním.

    

     Úspěšná ochrana druhů podčeledi Cardiophorinae je možná, stejně jako u ostatního hmyzu pouze důslednou ochranou jejich biotopů.
     Efektivita ochranářské práce je, co se týká ochrany ohrožených biotopů, nedostatečná. Naše společnost vynakládá na ochranu životního prostředí a přírody stále větší množství peněz, ale již nikdo se zřejmě nepozastavuje nad tím, kolik z nich je na ochranu přírody opravdu smysluplně použito.
     O základním bytí či nebytí naši původní biodiverzity (včetně velkoplošných ZCHÚ) rozhoduje v současnosti částka o výši cca 150 milionů/rok (a to je v ní zahrnuta také spousta zbytečných výdajů, takže reálně jsme tak někde na cca 75 milionech). Tyto peníze jsou určeny pro program „Péče o krajinu“ (PPK), ze kterého je možné čerpat pro vlastníky, nájemce, či vypůjčitele dotace na údržbu přírodovědně hodnotných lokalit (tj. také na údržbu ohrožených lokalit druhů podčeledi Cardiophorinae).
     V praxi se jedná o finanční prostředky, které se pohybují u každé akce v řádech tisícikorun a které zdaleka nepokrývají celkové náklady na údržbu přírodovědně hodnotných lokalit. Jedná se tak spíše jen o symbolický příspěvek státu na zachování přírodního bohatství České republiky. Po letech snažení se dlouhodobým "přemlouváním" vlastníků či nájemců přírodovědně hodnotných území, či díky síti dobrovolníků, kteří na údržbě cenných lokalit pracují dobrovolně, jen za úhradu nejnutnějších nákladů na materiál či použití ručního nářadí, se podařilo i díky tomu zdánlivě malému objemu peněz zabezpečit velké množství přírodovědně cenných ploch (David Číp, písemné sdělení).
     Naproti tomu úředníci MŽP věnují nepoměrně větší částku na operační program „Životní prostředí“, viz: http://www.opzp.cz/ke-stazeni/12035/detail/seznam-vsech-schvalenych-projektu-opzp-stav-k-3-2-2011/ Povšimněte si zde výše nákladů na sporné až negativní programy, jakými jsou „Revitalizace zeleně“, „Revitalizace rybníků“ nebo tzv. „Domy přírody“. Náklady se u každého z těchto programů pohybují v řádu stovek miliónů korun. A kdo nich má prospěch…
     Až si stát uvědomí, že udělal chybu, bude to pro něj za pár let daleko dražší. Tedy pokud se nerozhodne zcela zanevřít na ochranu přírodních hodnot České republiky.

 

     Legislativní normy určené k ochraně přírody by měly být v souladu s potřebami její praktické ochrany a nesmí být zneužívány k omezování vědecké výzkumné činnosti.

     S aktivitami státních orgánů ochrany přírody (OP), jako je proces vyhlašování legislativně chráněných druhů, úzce souvisí důležitá povinnost. Zároveň se zařazením druhu mezi tzv. chráněné druhy musí OP pro tento druh vytvořit ochranný program a důsledně jej uskutečňovat. Bez profesionálních ochranných programů nemá seznam chráněných druhů vůbec žádný praktický význam.

     Cílem každého snažení je výsledek. Výsledkem ochrany hmyzu musí být vytvoření nebo udržení podmínek k jeho životu tak, že ohrožené druhy přestanou být ohrožené a bude je možno z vyhlášky vyjmout.

     Současné snahy o legislativní ochranu imag jednotlivých druhů hmyzu jsou neúčinné, kontraproduktivní a směřují k likvidaci entomologické vědy (Jendek 2001; Jendek et Jendek 2006; Jendek et al. 2009; Mertlik et al. 2009b, 2009c).

     Budeme-li učit budoucí generaci, že "entomologie" je špatná, kdo ji bude studovat, milovat, nebo pečovat o osud hmyzu! Nikdo! Odsuzujeme jej k nepopsatelnému vyhubení...
                                                                                          Max Barclay, britský entomolog

 

 

PODĚKOVÁNÍ

     Je mou milou povinností poděkovat kurátorům za umožnění studia muzejních materiálů: Ottó Merkl (HNHM Budapešť), Berndt Jaeger a Manfred Uhlig (ZM Berlin), Jiří Hájek a Vítězslav Kubáň (NM Praha), Bohuslav Mocek a Miroslav Mikát (MVČ Hradec Králové), Ivan Táborský (OM Most), Miroslav Honců (Česká Lípa), Vladimír Janský (NM Bratislava) a Tomáš Jaszay (ŠM Bardejov).
     Za poskytnutí seznamu muzejního materiálu děkuji Antonínu Reiterovi (JM Znojmo). Děkuji také velice všem kolegům, kteří mi laskavě zapůjčili svůj materiál k revizi nebo poskytli údaje ze svých soukromých sbírek, jsou jmenováni v kapitole „Metodika“. Bez jejich významného přispění by tato práce nevznikla.

     Za poskytnutí fotografií imag velice děkuji kolegům:
Lech Borowiec (Wroclaw, Polsko): http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl/index.htm
Ivo Jeniš (Mladeč, Česká republika): http://www.elateridae.com/scutelum.php
Tamás Németh (Budapest, Maďarsko): http://www.nhmus.hu/ColeoColl/elaterodata.html

     Můj veliký dík patří Vítězslavu Kubáňovi (NM Praha), za jeho velikou pomoc při shánění historických faunistických prací a za jeho odborné připomínky k taxonomické a nomenklatorické části tohoto článku.
     Za připomínky k textu článku dále děkuji Václavu Dušánkovi (Zábřeh), Janu Pavlíčkovi (Opočno) a Bořivoji Zbuzkovi (Praha). Za překlad do angličtiny děkuji Kláře Mázikové.

    
ZÁVĚR

     Studie o druzích podčeledi Cardiophorinae je druhou studií z plánované řady souborných prací o druzích čeledi Elateridae České republiky a Slovenska (Mertlik 2007).
     Na území střední Evropy je podčeleď Cardiophorinae zastoupena třemi rody: Cardiophorus Eschscholtz, 1829, Dicronychus Brullé, 1832 a Paracardiophorus Schwarz, 1895, které zde obsahují celkem 17 druhů. Na území České republiky bylo zjištěno čtrnáct druhů: Cardiophorus asellus Erichson, 1840; C. atramentarius Erichson, 1840; C. discicollis (Herbst, 1806); C. ebeninus (Germar, 1824); C. erichsoni Buysson, 1901; C. gramineus (Scopoli, 1763); C. nigerrimus Erichson, 1840; C. ruficollis (Linnaeus, 1758); C. vestigialis Erichson, 1840; Dicronychus cinereus (Herbst, 1784); D. equiseti (Herbst, 1784); D. equisetioides Lohse, 1976; D. rubripes (Germar, 1824) a Paracardiophorus musculus (Erichson, 1840).
     Na území Slovenska byl kromě výše uvedených čtrnácti druhů zjištěn navíc druh Cardiophorus anticus Erichson, 1840.
     V této studii jsem použil jména druhů Cardiophorus rufipes (Goeze, 1777), C. vestigialis Erichson, 1840, C. atramentarius Erichson, 1940 a C. erichsoni Buysson, 1901 ve znění jejich originálních popisů a zachoval jsem zde kontinuitu s vžitými jmény, jenž je doložena od roku 1777 (Goeze) do roku 1972 (Leseigneur). Stejným způsobem byla tato jména použita v práci o kovařících Maďarska (Merkl & Mertlik 2005).
     Studie obsahuje databázi faunistických dat druhů podčeledi Cardiophorinae s připojenými faunistickými mapami, determinační klíč středoevropských druhů, fotografie jednotlivých druhů a jejich biotopů, poznámky k bionomii druhů a k praktické ochraně jejich biotopů.

     Současný stav biotopů druhů podčeledi Cardiophorinae na území České republiky a Slovenska je přesně popsán ve studiích autorů Konvička, Beneš & Čížek (2005) a Konvička, Čížek & Beneš (2006). V první studii autoři hodnotí stav biotopů nelesních stanovišť, které jsou i domovem většiny druhů podčeledi Cardiophorinae. Podrobně zde popisují stav suťových lesů, stepí, písčin i říčních biotopů. Ve druhé studii autoři hodnotí stav biotopů nížinných lesů. Na unikátní práce výše jmenovaných autorů úzce navázal Mertlik zpracováním říčních biotopů České republiky a Slovenska Mertlik (2009), dále východočeských stepních biotopů (Mertlik 2010) a východočeských biotopů písčin (Mertlik 2011).
     Faunistická data uveřejněná v práci o druzích podčeledi Cardiophorinae poskytují první ucelený přehled o jejich doposud existujících i zničených biotopech na území ČR a SR. Pokud se nám ohrožené biotopy nepodaří ochránit, zůstanou pro následující generace zde publikované údaje a bohatá fotogalerie alespoň důležitým informačním zdrojem o tom, jak vypadala příroda České republiky a Slovenska před rokem 2011.
     Reprezentativní výběr z pořízených fotografií biotopů jednotlivých druhů je umístěn přímo v textu článku. Kompletní pořízená fotodokumentace biotopů je k dispozici v internetovém vyhledávači na adrese: http://www.elateridae.com/galerie/search.php

     Studium druhů podčeledi Cardiophorinae bylo financováno ze soukromých zdrojů autora. O finančních nákladech je podrobněji pojednáno na internetových stránkách http://www.elateridae.com/page.php?idp=30 – v závěru kapitoly „Odborná entomologická činnost“. Přímé finanční náklady na faunistickou práci jsou nemalé, ale největší investicí je čas věnovaný faunistickým výzkumům, studiu faunistické literatury a revizím determinací.
     V současnosti je faunistika jako entomologický obor prakticky ignorován oficiálními vědeckými institucemi České republiky i Slovenska, což já pokládám za velmi krátkozraké rozhodnutí. V některých „ochranářsky vyspělých zemích“ byla dokonce entomologická faunistika ponechána na pospas libovůli úředníků státních orgánů ochrany přírody (Mertlik & kol. 2009b, 2009c).
     Pokud vás projekt faunistického mapování oslovil a chtěli by jste se zapojit do jeho realizace, ať již formou připomínek ke zlepšení jeho kvality, finanční podporou, doplněním nových faunistických dat nebo fotografiemi biotopů, imag či larev, napište prosím na adresu autora.

CONCLUSION 

     Study on species of the subfamily Cardiophorinae is a second study from the planned series of collective papers on species of the family Elateridae of the Czech Republic and Slovakia (Mertlik 2007).
     The subfamily Cardiophorinae is represented in the Central Europe by three genera: Cardiophorus Eschscholtz, 1829, Dicronychus Brullé, 1832 and Paracardiophorus Schwarz, 1895, which contain together 17 species. In the area of the Czech Republic there were found 14 species: Cardiophorus asellus Erichson, 1840; C. atramentarius Erichson, 1840; C. discicollis (Herbst, 1806); C. ebeninus (Germar, 1824); C. erichsoni Buysson, 1901; C. gramineus (Scopoli, 1763); C. nigerrimus Erichson, 1840; C. ruficollis (Linnaeus, 1758); C. vestigialis Erichson, 1840; Dicronychus cinereus (Herbst, 1784); D. equiseti (Herbst, 1784); D. equisetioides Lohse, 1976; D. rubripes (Germar, 1824) and Paracardiophorus musculus (Erichson, 1840).
     In the area of Slovakia there was found Cardiophorus anticus Erichson, 1840, except the 14 species listed above.

     In this study I used names of species Cardiophorus rufipes (Goeze, 1777), C. vestigialis Erichson, 1840, C. atramentarius Erichson, 1940 and C. erichsoni Buysson, 1901 according to their original descriptions and I kept continuity with established names, proven from 1777 (Goeze) to 1972 (Leseigneur). The same way I used these names in the paper on Hungarian click-beetles (Merkl et Mertlik 2005).
     This study contains database of faunistic data of species of the subfamily Cardiophorinae, including faunistic maps, key to determination of central European species, photos of individual species and their biotopes, notes to bionomics of species and practical conservation of their biotopes.

     Current state of biotopes of species of the subfamily Cardiophorinae in the Czech Republic and Slovakia is described in detail in papers of Beneš et Čížek (2005) a Konvička, Čížek et Beneš (2006). In the first study authors evaluate the state of biotopes of nonforest habitats, which are inhabited by most of the species of the subfamily Cardiophorinae. They describe in detail here the state of talus forests, steppes, sands and river biotopes. In the second study authors evaluate the state of biotopes of lowland forests. Mertlik took up these unique papers of above mentioned authors with elaborating the river biotopes of the Czech Republic and Slovakia (Mertlik 2009), eastern-bohemian steppe biotopes (Mertlik 2010) and eastern-bohemian sand biotopes (Mertlik 2011).
     Faunistic data published in this paper on the species of the subfamily Cardiophorinae give the first compact review of their existing and destroyed biotopes in ČR and SR. If we fail in conserving the endangered biotopes, the data published here and rich photo gallery will remain for further generation at least as an important source of information on how the nature of the Czech Republic and Slovakia looked before 2011.
     The representative selection of pictures of biotopes of individual species is placed directly in the article text. Complete photo documentation of biotopes is available in the search engine at http://www.elateridae.com/galerie/search.php

     Study of species of the subfamily Cardiophorinae was funded from private resources of the author. Detailed information on financial costs is available at http://www.elateridae.com/elater/pag_uni.php?idp=41 – in the conclusion of the chapter “Expert entomological activity”. Direct financial costs of faunistic work are not small, but the biggest investment is time given to faunistic research, faunistic literature studies and checking on determinations.
     Currently faunistics as an entomological field is being almost ignored by official scientific institutions of the Czech Republic and Slovakia, which I consider a short-sighted decision. In some “protective developed countries” the entomological faunistic was even given to the mercy of officials of state administration of the nature conservation (Mertlik et kol. 2009b, 2009c).
     If you were addressed by the project of faunistic mapping and you would like to join it, by comments for enhancing its quality, financial support, adding new faunistic data or pictures of biotopes, imagos or larvae, please send message to the address of author.

LITERATURA

ANONYM 2009: Plavba a vodní cesty o.p.s.: Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe: mimořádný projekt je stále aktuální. Zpracováno pro časopis Stavebnictví na základě podkladů společnosti Plavba a vodní cesty o.p.s., 6.2.2009. In: http://www.casopisstavebnictvi.cz/vodni-koridor-dunaj-odra-labe-mimoradny-projekt-je-stale-aktualni_N1977

BALTHASAR V. 1957: Nomenklatorický formalismus a atomistické tendence v entomologii. Acta Societatis entomologicae Čechosloveniae, LIII. (1956): 11-22.

BOLLA J. 1859: Beitrag zur Kenntniss der Koleopteren-Fauna Presburg´s. Verhandlungen des Vereins für Naturkunde zu Presburg, IV. Jahrgang, Presburg: 25-44.

BOREK J, LOKAY E., OBENBERGER J., PLETICHA J., PROCHÁZKA A., ROUBAL J., ŠULC J. & TYL J. 1911: Noví brouci pro českou faunu. Časopis České Společnosti Entomologické, VIII (4): 129-137.

BURAKOWSKI B., MROCZOWSKI M., STEFANSKA J. 1985: Katalog fauny Polski. Coleoptera. Cz. 23, t. 10. Buprestoidea, Elateriodea i Cantharoidea. Panstw. wyd. nauk., Warszawa, 400 pp. (In Polish).

BUYSSON H. DU 1906: Faune gallo-rhénane ou species des Insectes, qui habitent la France, la Hollande, le Luxembourg, la Prusse rhénane, le Nassau et le Valais. Coléoptères, V. Caen (1893-1906), 494 pp.

CATE P. G. 2004: Fauna Europaea: Elateridae. In: ALONSO-ZARAZAGA M. A. (eds.) (2004): Fauna Europaea: Coleoptera 1. Fauna Europaea version 1.2 (2005), http://www.faunaeur.org.

CATE P. G. 2007: Family Elateridae. Pp. 89-209. In LÖBL I. & SMETANA A. (eds.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 4. Elateroidea - Derodontoidea - Bostrichoidea - Lymexyloidea - Cleroidea - Cucujoidea. Apollo Books, Stenstrup, 935 pp.

CSIKI E. 1901: Bártfa bogárfauna. A magyar orvosok és Természetvizsgálók 1901 augustus 21.-24. Bártfán és Bártfa Fürdön tartott XXXL. Vándorgzülésének történeti vázlata és munkalatai, Budapest: 300-322. (Elateridae: pp. 312-313).

CUNEV J. & MAJZLAN O. 1998: Ekosozologické vyhodnotenie fauny chrobákov (Coleoptera) pr Veľký vrch v katastri Malé Kršteňany. Folia faunistica Slovaca, 3: 81-96.

ČÍŽEK L. & PROCHÁZKA J. 2010: Případ Břeclavské aleje aneb jak peníze na ochranu prírody zaplatily likvidaci ohrožených tvorů. Živa,3: 131-133.

ČERNÝ Z. 1994: Předběžné výsledky entomologického faunistického průzkumu chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Pálava a jejího širšího okolí na jižní Moravě, dodatek 4, Elateridae (kovaříkovití). Nepublikováno.

DAJOZ R. 1963: Note preliminaire sur la classification des Cardiophorinae d'Europe et de la region Mediterraneenne (Col. Elateridae). Rev. franc. entomol., 30 (3): 164-173.

DENEŠ K. & NIEDL J. 1973: Dosavadní výsledky průzkumu rozšíření kovaříků (Coleoptera, Elateridae) Třeboňské pánve. Přírod. čes. jihočes., České Budějovice, 13: 87-99.

DOLIN V. G. 1964: Ličinki žukov-ščelkunov (provolčiki) evropejskoj časti SSSR. Urožaj, Kiev, 207 pp.

DOLIN V. G. 1971: New click beetles (Coleoptera, Elateridae) from the Soviet Union. Entomol. obozr., 50 (3): 641-654.

DOLIN V. G. 1978: Opredelitel ličinok žukov-ščelkunov fauny SSSR. Urožaj, Kiev, 126 pp.

DOLIN V. G. 1982: Fauna Ukrainy. (Elateridae subf. Agrypninae, Negastriinae, Diminae, Athoinae, Oestodinae). Akad. Nauk. Ukr. RSR, 19 (3): 285 pp.

DOLIN V. G. 1988: Fauna Ukrainy. (Elateridae subf. Cardiophorinae, Elaterinae), Akad. Nauk. Ukr. RSR, 19 (4): 202 pp.

DUŠÁNEK V. 2009: Elateridae, Throscidae a Melasidae (Coleoptera) nivy Labe v úseku Vysoká nad Labem – Němčice (Česká republika, východní Čechy). Elateridarium, 3: 145-173. 

FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M. [eds.] (2005): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.

FLEISCHER A. 1927-1930: Přehled brouků fauny Československé republiky. Mor. Muzeum, Brno, 483 pp.

FRANC V. 1991: Príspevok k poznaniu fauny chrobákov (Coleoptera) oblasti Poľany. Stredné Slovensko 10 –Prírodné vedy: 95-110.

FRANC V. 1995: O chrobákoch (Coleoptera) Cerovej vrchoviny so zvláštnym zreteľom k bioindikačne významným druhom. Rimava 1995-Odborné výsledky zoologických a mykologických výskumov, Rimavská Sobota: 52-70.

FRANC V. 2004: Beetles (Coleoptera) of the Strážovské vrchy Mts. with special reference to bioidicatively significant species. Strážovské vrchy Mts.- research and conservation of nature. Proceedings of the conference, Belušské Slatiňany, October 1-2, 2004: 103-115.

GEOFFROY E. L. 1762: Histoire abregée des insectes qui se trouvent aux environs de Paris; dans laquelle ces animaux sont rangés suivant un ordre méthodique. Tome premier. A Paris, Chez Durand, 523 pp. + 10 tab.

GEOFFROY E. L. 1785: Coleoptera. In FOURCROY A. F. de: Entomologia Parisiensis; sive Catalogus Insectorum quade in Agro Perisiensi reperiuntur; secundum methodum Geoffraeanam in sectiones, genera et species distributus: cui addita sunt nomina trivalia et Trecentae novae species. Vol. 1. Paris, 544 pp.

GILBERT O. 1954: Notes on the life-history and habitat of Cardiophorus asellus Er. (Col. Elateridae). Entomol. Mon. Mag., 90, N 1084: 204-205.

GOEZE J. A. E.: 1777: Entomologische Beytrage zu der Ritter Linné, zwölften Ausgabe des Natursystems, Erster Theil. Leipzig, bei Weidmanns Erben und Reich, 736 pp.

GURJEVA E. L. 1966: The click-beetles of subfamily Cardiophorinae of the Middle Asia. Trudy, 62-97.

HAMET A., VANCL Z. & AL 2005: Katalog brouků (Coleoptera) CHKO Broumovsko. Catalogue of beetles (Coleoptera) of the Broumovsko Protected Landscape Area. Olga Černíková, grafické a reklamní studio, Hradec Králové, 126 pp.

HAMET A. 2009: Faunistický průzkum brouků (Coleoptera) nivy Labe v úseku Vysoká nad Labem - Němčice (Česká republika, východní Čechy) provedený v roce 2008. Klapalekiana, 45: 33-63.

HAMET A., VANCL Z., BOUKAL M., TRÁVNÍČEK D. & VAŠÍČKOVÁ K. 2009: Brouci CHKO Moravský kras. Acta musealia, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (1-2): 11-46.

HAVELKA J. 1964: Příspěvek k poznání Coleopter Slovenska. 1 část. (Doplňky k Roubalovu Katalogu Coleopter). Acta. Rev. Nat. Mus. Nat. Slov., 10: 66-68, 100-102.

HERBST J. F. W. 1806: Natursystem aller bekannten in- und ausländischen Insecten, als eine Fortsetzung der von Büffonschen Naturgeschichte. Der Käfer zehnter Theil. Berlin: Paulischen Buchhandlung, viii + 285 pp., 18 pls.

HOLECOVÁ M. & FRANC V. 2001: Červený (ekosozologický) zoznam chrobákov (Coleoptera) Slovenska. Red (ecosozological) list of beetles (Coleoptera) of Slovakia. pp. 111–133. In: Baláž D, Marhold K, Urban P (eds.): Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. Red list of plants and animals of Slovakia. Ochrana prírody, 20, Suplement, 160 pp.

HONCŮ M. 1974: Příspěvek k poznání fauny Coleopter vrchu Kalvárie u Velkých Žernosek (České středohoří). In: Přírodovědný výzkum navržené státní přírodní rezervace Kalvárie u Velkých Žernosek. Severočeskou přírodou, Litoměřice, 5: 73-87.

HONCŮ M. 1975: Základní průzkum Coleopter SPR Rač v Českém středohoří. Stipa, Ústí nad Labem, 2: 67-78.

HONCŮ M. 2006: Brouci (Coleoptera) CHKO Kokořínsko I. Bohemia centralis, Praha, 27: 515-547.

HORION A. 1953: Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band III. Malocodermata, Sternoxia (Elateridae bis Throscidae). Entom. Arb. Mus. Frey, Sonderband. München, XVIII + 340 pp.

HUSLER F. & HUSLER J. 1940. Studien über die Biologie der Elateriden (Schnellkäfer). Mitteilungen Münchener Entomologischen Gesellschaft, 30 (1): 343-397.

IUCN 2001: IUCN red list categories and criteria: Version 3.1. IUCN Species Survival Commission. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK, ii + 30 pp.

IUCN 2003: Guidelines for application of IUCN red list criteria at regional levels: Version 3.0. IUCN Species Survival Commission. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK, ii + 26 pp.

JAGEMANN E. 1940: Pružníci (Elateridae) střední Evropy. Entomologické listy, 3: 43-101.

JAGEMANN E. 1955: Kovaříkovití - Elateridae. Fauna ČSR. 4. Nakladatelství Československé Akademie Věd., Praha, 302 pp.

JENDEK E 2001: Formalizmus a fetišizmus v druhovej ochrane hmyzu. Hmyz, 2: 39-41.

JENDEK B. & JENDEK E. 2006: Analýza druhovej ochrany Co­leoptera na Slovensku na základe modelovej skupiny fuzáče (Coleoptera, Cerambycidae). Folia faunistica Slovaca, 11 (4): 15-28.

JENDEK E., ŠTRBA M., KAUTMAN V., HERGOVITS R. & RYCHLÍK I. 2009: Monitoring vybraných ohrozených a chránených chrobákov (Coleoptera) na území Bratislavy – východisko k diskusii o druhovej ochrane hmyzu na Slovensku. Folia faunistica Slovaca, 14 (2): 17-29.

JUST T. 2005: Vodohospodářské revitalizace a jejich uplatnění v ochraně před povodněmi. 3. ZO ČSOP Hořovicko společně s AOPK ČR a MŽP ČR, 359 pp.

KALAUZOVÁ S. & STEJSKAL J. 2008: Gabčíkovo: patálie bez konce. Ekolist, Praha.

KIESENWETTER H. von. 1757-1963: Naturgeschichte der Insekten Deutschlands. Vol. IV.: Coleoptera. Nicolai, Berlin (1858): 6 + 746 pp. (Poznámka: pp. 177-384, obsahující Elateridae jsou z roku 1858).

KITTNER T. 1867: Verzeichnis der bei Boskowitz aufgefundenen Coleopteren. Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn, V. Band, 1866, Abhandlungen: 114-149.

KITTNER T. 1868: Ergänzung des Verzeichnis der um Boskowitz aufgefundenen Coleopteren.1). Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn, VI. Band, 1867, Abhandlungen: 146-152.

KOLONIČNÝ L., ORSZULÍK K. & STANOVSKÝ J. 1983: Kovaříkovití z okolí Malacek a některé zajímavější nálezy kovaříků z Moravy a Slovenska. Entomologický zpravodaj Krajské stanice mladých přírodovědců v Ostravě-Porubě, 13 (2): 30-33.

KORBEL L. 1951: Coleoptera Svatojurského Šúru. Prírodná rezervácia. SAVU, Bratislava, 1-10, 114-122, 131.

KUTHY D. 1897: Ordo. Coleoptera. - In: A Magyar Birodalom Állatvilága (Fauna Regni Hungariae). III. Anthropoda. (Insecta. Coleoptera. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, 213 pp.

LAIBNER S. 1969: Nálezy některých vzácnějších kovaříků v Čechách (Col: Elateridae). Listy Orlického muzea. Choceň, 2-3: 167-168.

LAIBNER S. 1971: Příspěvek k poznání broučí fauny Údlického lesíka u Chomutova. Ochrana Přír., 8: 29-31.

LAIBNER S. 1972: Kovaříkovití (Coleoptera, Elateridae) prochodských lesů u Chocně. Práce a studie - příroda Pardubice, 4: 61-71.

LAIBNER S. 1973: Kovaříkovití v reservaci Peliny u Chocně. Zprávy Čsl. spol. ent. při ČSAV, 9: 45-55.

LAIBNER S. 1974: Příspěvek k ekologii a fenologii kovaříka Melanotus brunnipes Germar. Acta Rev. Natur. Mus. Nat. Slov., 19: 157-166.

LAIBNER S. 1977a: Kovaříkovití Trstěnické tabule ve východních Čechách. Zprávy Čsl. spol. ent. při ČSAV, Praha, 13: 109-114.

LAIBNER S. 1977b: Kovaříkovití brouci. In: ROČEK Z. (ed.): Příroda Orlických hor a Podorlicka. St. zeměděl. nakl., Praha, 481-495.

LAIBNER S. 1979: Kovaříkovití Krušných hor a Mostecké kotliny (Coleoptera, Elateridae). Zprávy Českoslov. spol. entomol. při ČSAV, Praha, 15: 17-32.

LAIBNER S. 1980: Seznam kovaříkovitých (Col., Elateridae) Králického Sněžníku. Práce a studie - přír., Pardubice, 12: 111-116.

LAIBNER S. 1981: Rozbor kovaříkovitých v asociaci Querceto-Carpinetum a Dicranto-Pineetum (Coleoptera, Elateridae). Acta Mus. Reginaehradecensis S. A. Sc. Nat., 16: 171-181.

LAIBNER S. 1982: Koleopterofauna lokality Nová Ves u Plchůvek. Práce a studie - přír., Pardubice, 13-14: 111-123.

LAIBNER S. 1983: Bursa copulatrix mitteleuropäischen Arten Gattung Dicronychus (Coleoptera, Elateridae) und deren Bestinumengschlüssel. Acta entomol. bohemosl., 80: 49-54.

LAIBNER S. 1985: Die bulgarischen Arten der Gattung Dicronychus (Coleoptera, Elateridae). Acta. ent. Bohemoslov., 82: 129-137.

LAIBNER S. 1993: Elateridae: 76-79. In: JELÍNEK J. (ed).: Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera). Seznam československých brouků. Folia Heyrovskiana, Suppl. 1: 3-172.

LAIBNER S. 2000: Elateridae of the Czech and Slovak Republics České a Slovenské republiky. Kabourek, Zlín: 292 pp.

LESEIGNEUR L. 1972: Coléopteres Elatéridae de la faune de France continentale et de Corse. Suppl. au Bull. mensuel Soc. Linn. Lyon, 41, 379 pp.

LETZNER K. 1871: Verzeichnis der Käfer Schlesiens. Z. Ent., N. F., Breslau, 2 (XXIV): 169-177.

LOHSE G. A. 1976: Elateriden-Studien. Entomol. Bl., 72, (2): 90-104.

LOHSE G. A. 1979: Elateridae. In FREUDE H., HARDE K. W., LOHSE G. A.: Die Käfer Mitteleuropas. 6. Goecke & Evers, Krefeld, 103-186.

LOKAY E. 1869: Seznam brouků českých. Archiv pro přír. výzk. Čech, I. díl. IV. část.

MAJZLAN O. & RYCHLÍK I. 1982: Chrobáky (Coleoptera) v dosahu riečneho toku Dunaja při Bratislavě. Entomol. Problémy, 17: 33-81.

MAJZLAN O. & RYCHLÍK I. 1985: Chrobáky (Coleoptera, excl. Curculionidae) Zoborských vrchov. Rosalia (Nitra), 2: 201-226.

MAJZLAN O., RYCHLÍK I. & DEVÁN P. 1999: Vybrané skupiny hmyzu (Coleoptera, Hymenoptera – Sphecidae, Pompilidae et Vespidae) NPR Čenkovská step a NPR Čenkovská lesostep na južnom Slovensku. Folia faunistica Slovaca, 4: 129-150.

MAJZLAN O., ŠTEPANOVIČOVÁ O. & FEDOR P. 2000: Vybrané skupiny hmyzu (Coleoptera, Heteroptera, Blattodea, Ensifera et Caelifera) na území NPR Čachtický hradný vrch (CHKO Malé Karpaty). Folia faunistica Slovaca, 2000, 5: 135-150.

MERKL O. & MERTLIK J. 2005: Distributional notes and a checklist of click beetles (Coleoptera: Elateridae) from Hungary. Folia Entomologica Hungarica, Rovartani Közlemények, 66: 63-80.

MERTLIK J. 1991: Elateridae Střední Evropy. Kovaříčkářský informační občasník ORITHALES, Hradec Králové, 1: 1-24. (http://www.elateridae.com/pag_uni.php?idp=14).

MERTLIK J. 2007: Faunistické mapy druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Lissomidae, Melasidae a Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) České republiky a Slovenska. Permanentní elektronická publikace k dispozici na: http://www.elateridae.com/page.php?idcl=105 (verze: 1.1.2011).

MERTLIK J. 2009a: Druhy podčeledi Negastriinae (Coleoptera: Elateridae) České a Slovenské republiky. Elateridarium 3: 41-136.

MERTLIK J. & KOL. 2009b: Internetová diskuze na téma entomologové a ochranáři (2007-2009). Občanské sdružení Elater, Skalice. In: http://www.elateridae.com/page.php?idcl=74

MERTLIK J. & KOL. 2009c: Vědci bijí na poplach: Entomologie se v některých státech stává, díky novým drakonickým zákonům, kriticky ohroženým vědním oborem! Občanské sdružení Elater, Skalice. In: http://www.elateridae.com/page.php?idcl=106

MERTLIK J. 2010: Přehled nálezů kovaříka Agriotes gallicus Lacordaire, 1835 a krasce Anthaxia candens (Panzer, 1792), známých na území východních Čech (Česká republika). Elateridarium, 4: 33-67.

MERTLIK J. 2011: Příspěvek k ochraně písčitých biotopů východních Čech s uvedením nálezů devíti vzácných psamofilních brouků. Elateridarium, 5: 5-42.

MERTLIK J.   PLATIA G. 2008: Catalogue of the family Cebrionidae, Elateridae, Lissomidae, Melasidae and Throscidae (Coleoptera) from Turkey. Elateridarium, 2: 1-40.

MERTLIK J. & TARNAWSKI D. 1998: Dicronychus equisetioides Lohse, 1976 – nowy przedstawiciel sprezykowatych (Coleoptera: Elateridae) dla fauny Polski [Dicronychus equisetioides Lohse, 1976 - a new representative of click-beetle (Coleoptera: Elateridae) for the Polish fauna]. Przeglad zoologiczny, 42 (3-4): 227-229.

MIKÁT M., FREMUTH J. & PROUZA J. 1997: Elateridae, Throscidae.- In: Příspěvek k poznání fauny brouků (Coleoptera) navrhovaného chráněného území "Na Plachtě" v Hradci Králové. Acta Mus. Reginaehradecensis s. A., 25: 93-154.

NORMAND D´ H. 1941: Remarques sur les especes Nord-Africaines du groupe du Cardiophorus rufipes Goeze. Bulletin de la Societe d'Histoire Aqer natourelle d'Afrique du Nord, 32: 331-334.

NOVÁK I. 1989: Seznam lokalit a jejich kódů pro síťové mapování entomofauny Československa. Zprávy Českoslov. spol. entomo. ČSAV, Praha, 25: 3-84.

NOVOTNÝ J. 2001: Entomologický průzkum vybraných skupin hmyzu naučné stezky "Údolí Hasiny u Lipence. In: Přírodovědný průzkum "Údolí Hasiny u Lipence". ZO ČSOP Louny, Hasina, Louny, 98-104.

PIŽL V. 1975: Příspěvek ke zvířeně kovaříkovitých (Coleoptera: Elateridae) Děčínska. Sborník Severočeského muzea - Přírodní Vědy, Liberec, 7: 83-98.

PIŽL V. 1977: Kovaříkovití v rezervaci Růžák na Děčínsku (Col.). Zprávy Českoslov. Spol. Entomol. při ČSAV, Praha, 13: 20-24.

PLATIA G. 1994: Fauna d'Italia, Coleoptera Elateridae. Edizioni Calderini, Bologna, 429 pp.

PLATIA G. & GUDENZI I. 2000: Revisione dei Cardiophorus Eschscholtz della Turchia. I: Le specie bicolori. (Coleoptera, Elateridae, Cardiophorinae). Lambillionea, 100: 601-612.

PLATIA G. & GUDENZI I. 2002: Revisione dei Cardiophorus della Turchia. II. Le specie unicolori (Coleoptera Elateridae). Boll. Soc. entomol. ital., 134 (1): 27-55.

PLATIA G. & GUDENZI I. 2002: Contributo alla conoscenza dei Dicronychus Brullé della Grecia con descrizione di nuove specie e chiave di determinazione per quelle note. (Coleoptera Elateridae: Cardiophorini). Ann. Mus. Civ. St. Nat. Ferrara, 5: 27-39.

PLATIA G. & GUDENZI I. 2004: Contributo alla conoscenza dei Dicronychus Brullé, 1832 della Turcia con descrizione di nuove specie e chiave di determinazione per le specie note (Coleoptera: Elateridae: Cardiophorini). Bol. S.E.A., 34: 9-22.

PODANÝ Č. 1973: Elateridae pp. 68-71. In: Hmyz okresu Mladá Boleslav. Labores Musei in Benátky n. Jizerou, 9.

PROFANT J. 1997: Príspevok k poznaniu chrobákov (Coleoptera) Muránskej planiny. Výzkum a ochrana prírody Muránskej planiny, Uhrin M. (ed.). Revúca, 85-87.

RAUCH O., KOVÁŘ P., TROPEK R. & ŘEHOUNEK J. (ed.) 2010: Odkaliště. – In: ŘEHOUNEK J., ŘEHOUNKOVÁ K. & PRACH K. (eds.) 2010: Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi. Calla, České Budějovice, 172 pp. In: http://www.elateridae.com/page.php?idcl=160

REDTENBACHER L. 1849: Fauna Austriaca. Die Käfer, nach der analytischen Methode bearb. von Ludwig Redtenbacher. Wien, C. Gerold, 27 + 883 pp.

REDTENBACHER L. 1858: Fauna Austriaca. Die Käfer. Nach der analytischen Methode bearb. von Ludwig Redtenbacher. Wien, C. Gerold's Sohn, 136 + 1017 pp.

REITTER E. 1870: Uebersicht der Käfer-Fauna von Mähren und Silesien. Vehr. Naturf. Ver. Brünn, Brünn, 8, 2: III-VII, 1-195.

REITTER E. 1911: Fauna Germanica. Die Käfer Deutschen Reiches. III. Band. Schr. Dtsch. Lehrerver. Naturk., Stuttgart, 26: 436 pp.

ROUBAL J. 1927: Predbežné poznámky k faune Coleopter Nízkých Tatier a súsedných krajov. VI. Časopis Československé společnosti entomologické, XXIV: 39-41.

ROUBAL J. 1932: Cardiophorus rubripes Germ. Miscellanea Entomologica, 17 (2): 17-18.

ROUBAL J. 1936: Katalog Coleopter (Brouků) Slovenska a Podkarpatské Rusi II. Nákladem Učené spol. Šafa­říkovy v Bratislavě, 434 pp.

ROUBAL J. 1942: Výsledky dosavadního průzkumu koleopterologické fauny na jihomoravské stepi Uherčické. Entomologické listy, V.: 77-82.

RÓZSAY E. 1880: Enumeratio Coleopterorum Posoniensium. Adalék Pozsony rovar-faunájának ismeréthes čsszeállította. Verhandlungen des Vereins für Natur- und Heilkunde zu Presburg, Neue folge. - 3. heft, Presburg: 26-54.

SAMŠIŇÁK K. 1943: Poznámky o českých myrmekophilech. Časopis České společnosti entomologické, XXXIX: 137-138.

SÁNCHEZ-RUIZ A. 1996: Catálogo bibliográfico de las especies de la familia Elateridae (Coleoptera) de la Península Ibérica e Islas Beleares. Documentos Fauna Ibérica, 2. Ramos, M. A. (Ed.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC., 265 p.

SCHÖN K., TÁBORSKÝ I. & TYRNER P. 1978: Inventerizační průzkum Coleopter v navržené SPR Zlatník. Sborník Severočeského muzea - Přírodní Vědy, Liberec, 10: 41-57.

STREJČEK J. 2005: Významné či zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) zjištěné na území Prahy. Natura Pragensis, Praha, 17: 75-93.

ŠAUŠA O. 1995: Faunistický prieskum kováčikov Rajeckej doliny a priľahlého okolia (Coleoptera, Elateridae). Entomofauna carpathica, 7: 188-191.

TRMAL A. 2008: Příspěvek k poznání brouků (Coleoptera) na Sedlčansku. Vlastivědný sborník středního Povltaví – sborník Městského muzea Sedlčany, 78-179.

TÁBORSKÝ I. 1979: Faunistický průzkum vybraných skupin Coleopter na území budoucího velkolomu Chabařovice - jih. In: Přírodovedecký výzkum těžebního pole Chabařovice- jih. Krajské muzeum v Teplicích, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem, Palivový kombinát Antonína Zápotockého v Ústí nad Labem, TIS - Svaz pro ochranu přírody a krajiny v Praze, Teplice, 367-395.

TÁBORSKÝ I. 1987: Coleoptera (vybrané čeledi) vrchu Trabice a jeho okolí (České středohoří). In: Dokumentační přírodovědný průzkum lokality Trabice v Českém středohoří. Severočeskou přírodou, Litoměřice, příloha 1987: 99-105.

TAJOVSKÝ K. 1985: Faunal-ecological study of the Elateridae (Coleoptera) in South Moravia (Czechoslovakia). Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Purk. Brun., 15 (8), Biol.: 431-444.

VALENČÍK M. 1979: Chrobáky (Coleoptera) chráneného náleziska Sedlisko a jeho okolia. Vlast. Sbor. Múz. Západoslov. Kraja, 6: 124-152.

VAVROUŠEK J. 1983: Střevlíkovití a kovaříkovití v chráněné krajinné oblasti Jeseníky (Coleoptera - Carabidae, Elateridae). Zprávy Českoslov. spol. entomol. ČSAV, Praha, 19: 95-104.

VAČKÁŘ D. 2005: Kritéria a kategorie červených seznamů a jejich možné aplikace pro hodnocení přírodních biotopů na regionální úrovni. In KUČERA, T. [ed.]: Červená kniha biotopů České republiky. In: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha

VÁVRA J. 1996: Coleoptera: Elateroidea. In ROZKOŠNÝ R. & VAŇHARA J. (eds.): Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of Unesco, III. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykiannae Brunnensis, Bi­ologia, 94: 447-455.

VYSOKÝ V. 1982: Příspěvek k poznání Coleopter CHKO České středohoří. Fauna Bohemiae Septentrionalis, Ústí nad Labem, 7: 129-143.

VLAŠÍN M. 2008: Přehrady ano či ne? Literární noviny, 26: 1. (http://vlasin.blog.idnes.cz/c/80453/Prehrady-ano-ci-ne.html)

ZBUZEK B. & NOVÁK V. 1998: Z přírodovědných sbírek muzea VI – Brouci (Coleoptera) 5 – Elateridae, Lissomidae. Studie a zprávy Okresního muzea Praha-východ v Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi, 13: 174-188.

ZELENÝ J. 1972: Návrh členění Československa pro faunistický výzkum. Zpr. Čs. Společ. Entomol. při ČSAV, 8: 3-16.

ZEMAN J. 1908: Fauna Bohemica. 1. Noví brouci. Časopis České Společnosti Entomologické, V (1): 32.

ZOUFAL V. 1921: Fauna brouků Prostějovského okresu. (Zvláštní otisk z Věstníku Klubu Přírodovědeckého v Prostějově za rok 1920/21. Ročník XVIII.) Klub Přírodovědecký v Prostějově, Prostějov, 19 pp. (Reprint.) (Elateridae na str. 12).

 

TOPlist