ELATERIDARIUM
JAZYK
 
Přijato 09.02.2012
ELATERIDARIUM ročník 6 (2012)   strany  29-53  (27.02.2012)

 

Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika). Dodatek I.

Pavel Moravec1) & Karel Rébl2)

V této práci jsou shrnuty výsledky průzkumů prováděných v území CHKO a BR Křivoklátsko prvním autorem v letech 1968-2008 a druhým autorem zejména v Lánské oboře v letech 2009-2010. Připojeny jsou převážně recentní sběry několika dalších sběratelů. Předložená práce přímo navazuje na základní soupis fauny brouků CHKO a BR Křivoklátsko (Rébl 2010).

• Celý článek

Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika). Dodatek I. HTML
• moravec-rebl_27_2_2012.pdf pdf 257kB
TOPlist