ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 01.03.2012
ELATERIDARIUM ročník 6 (2012)   strany  58-60  (20.03.2012)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 89.3kB]

 

Poznámky k výskytu Xenos vesparum (Strepsiptera: Xenidae) v Čechách

Notes of the occurence of Xenos vesparum (Strepsiptera: Xenidae) in Bohemia

Háva Jiří

Private Entomological Laboratory and Collection,
Únětice u Prahy 37, CZ - 252 62 Praha-západ, Czech Republic
e-mail: jh.dermestidae@volny.cz

Abstract. Xenos vesparum Rossi, 1793 (Strepsiptera: Xenidae) has been reported from 15 localities from central and northern Bohemia. The species stylopized on the present mentioned localities on paper wasps Polistes dominulus (Christ, 1791) and P. nimphus (Christ, 1791).

Key words: faunistics, Strepsiptera, Hymenoptera, Xenos, Polistes, Bohemia, Czech Republic.

Úvod

     Jen několik publikací se zabývá řásníky (Strepsiptera) České republiky, recentně jsou publikovány práce Batelka & Straka (2005a,b), Straka et al. (2006) a Háva & Háva (2009). V poslední publikované práci Batelka & Straka (2005a) jsou uvedeny lokality výskytu druhu Xenos vesparum Rossi, 1793 z území České republiky, a to včetně poznámek o bionomii a hostitelích tohoto druhu. Z území Prahy a okolí jsou publikovány některé lokality v práci Háva & Háva (2009). V této práci autor předkládá další lokality výskytu.

Materiál a metodika

     Údaje jsou uvedeny podle faunistických čtverců podle Pruner & Míka (1996). Jednotlivá stádia jsou uvedena: M - samec; F - samice. Zkratky: observ. - pozorováno, lgt. - sbíráno. Druhy rodu Polistes Latreille, 1802 byli byly určeny podle práce Dvořák & Roberts (2006). Veškerý zde uvedený studovaný materiál je uložen ve sbírce autora.


Výsledky

Xenos vesparum Rossi, 1793
(Obr. 1)

 

Studovaný materiál.
Bohemia

5652: Cítov, obec, na květech Daucaceae, 1 F, 15.VIII.2010, J. Háva lgt., hostitel: Polistes dominulus

5652: Dolní Beřkovice, cesta na břehu Labe, 2 F, 17.VII.2011, J. Háva lgt., hostitel: Polistes dominulus

5652: Horní Beřkovice, obec, na květech Daucaceae, 1 F, 5-10.VIII.2010, J. Háva lgt., hostitel: Polistes dominulus

5652: Horní Beřkovice, obec, více exemplářů oserv., 5-10.VIII.2010, J. Háva lgt., hostitel: hnízdo Polistes dominulus

5652: Hořín, park, na květech Solidago sp., 2 F, 22-23.VII.2011, J. Háva lgt., hostitel: Polistes nimphus

5652: Krábčice, obec, cesta na Říp, v letu, 1 F, 6.VIII.2011, J. Háva lgt., hostitel: Polistes dominulus

5652: Mělník centrum, obec, na květech Daucaceae, 6 F observ., 18-25.VII.2011, J. Háva lgt., hostitel: Polistes dominulus

5652: Mělník - Mlazice, obec, na květech Daucaceae, 2 F, 18-25.VII.2011, J. Háva lgt., hostitel: Polistes dominulus

5652: Veltrusy, park, na květech Daucaceae, 1 F, 22.VII.2011, J. Háva lgt., hostitel: Polistes dominulus

Obr. 1. Xenos vesparum Rosi, 1793.

5752: Máslovice, obec, na květech Daucaceae, 2 F, 19.VIII.2011, J. Háva lgt., hostitel: Polistes dominulus

5852: Praha-Troja, obec, na květech Daucaceae, 1 F, 15.VIII.2009, J. Háva lgt., hostitel: Polistes dominulus

5852: Únětice, obec, na květech Solidago sp., 4 F observ., 20-25.VII.2011, J. Háva lgt., hostitel: Polistes dominulus

6052: Praha-Zbraslav, pod Havlínem, obec, na květech Daucaceae, 1 F, 10.VII.2010, J. Háva lgt., hostitel: Polistes dominulus

6052: Praha-Radotín, obec, cesta na břehu Vltavy, na kmeni stromu, 1 F, 3.VIII.2010, J. Háva lgt., hostitel: Polistes dominulus

6250: Dobříš, osada Vlaška, na květech Solidago sp., 2 F, 5.VIII.2009, J. Háva lgt., hostitel: Polistes dominulus

7052: České Budějovice, sídliště Máj, obec, na květech Daucaceae, 1 F, 10.VIII.2011, J. Háva ml. lgt., hostitel: Polistes dominulus

Obr 2. Mapka známého rozšíření druhu Xenos vesparum Rosi, 1793 v České republice.


Poznámky. Na některých studovaných lokalitách byli stylopizovaní vosíci pozorováni společně ve více exemplářích s neparazitovanými jedinci.
     Podle práce Batelka & Straka (2005a) je v rámci svého výskytu Xenos vesparum Rossi, 1793 vázán na různé druhy vosíků rodu Polistes Latreille, 1802, což potvrzuje i Háva & Háva (2009). Na zde studovaných lokalitách tento druh stylopizoval na druzích Polistes dominulus (Christ, 1791) a P. nimphus (Christ, 1791).

Literatura

Batelka J. & Straka J. 2005a: Výskyt Xenos vesparum a Pseudoxenus heydeni (Strepsiptera: Xenidae) v České republice. (Occurence of Xenos vesparum and Pseudoxenus heydeni (Strepsiptera: Xenidae) in the Czech Republic.) Klapalekiana 41: 1-9. (in Czech, English summary)

Batelka J. & Straka J. 2005b: Several records of Xenidae and Stylopidae from the West Palaearctic region (Strepsiptera). Bulletin de la Société Entomologique de France 110: 403-406.

Dvořák L. & Roberts S. P. M. 2006: Key to the paper and social wasps of Central Europe) (Hymenoptera: Vespidae). (Klíč k určování vosíků a vos střední Evropy (Hymenoptera: Vespidae).) Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 46: 221-244.

Háva J. & Háva J. 2009: Poznámky k výskytu řásníka Xenos vesparum (Strepsiptera: Xenidae) v Praze. Notes on the occurence of strepsipteran Xenos vesparum (Strepsiptera: Xenidae) in Prague. Bohemia Centralis 29: 97-99.

Pruner L. & Míka P. 1996: Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. (List of settlements in the Czech Republic with associated map field codes for faunistic grid mapping system.) Klapalekiana 32 (Suppl.): 1-115 (in Czech, English summary).

Straka J., Malenovský I. & Batelka J. 2006: The genus Halictoxenos Pierce, 1908 (Strepsiptera, Stylopidae) in the Czech Republic and Slovakia. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, Brno 91: 69-82.

 

TOPlist