ELATERIDARIUM
JAZYK
 
Přijato 26.11.2015
ELATERIDARIUM ročník 10 (2016)   strany  1-13  (01.03.2016)

 

Katalog brouků (Coleoptera) CHKO Broumovsko
Opravené a doplněné druhé vydání

Alois Hamet 1) & Zdeněk Vancl 2)

Chráněná krajinná oblast Broumovsko patří z hlediska entomofauny k dosud málo prozkoumaným oblastem. Do doby zahájení soustavného průzkumu oblasti v roce 1999 bylo známo z literatury jen několik málo údajů. Námi uváděná data obsahují výsledky našeho patnáctiletého systematického průzkumu CHKO Broumovsko. Navíc jsou zde uvedena také data, získaná výpisem ze sbírek jednotlivých sběratelů a data poskytnutá od řady entomologů, kteří na tomto území sbírali. Celkem bylo prokázáno 2160 druhů v 89 čeledích. Celkový počet shromážděných faunistických dat je 23291. Do druhů bylo determinováno více jak 48955 exemplářů. Uváděná data pokrývají časový úsek v letech 1970-2016.

• Celý článek

Katalog brouků (Coleoptera) CHKO Broumovsko Opravené a doplněné druhé vydání HTML
• hamet-vancl_katalog-brouku-broumovska_1_3_2016.pdf pdf 1MB
TOPlist