ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 26.11.2015
ELATERIDARIUM ročník 10 (2016)(Supplementum)   strany  88-123  (16.02.2016)
Warning: Undefined variable $print in /volume1/homes/Dušánek/www/elateridae.com/elateridarium/page.php on line 110

 

Část III.
Komentář k jednotlivým druhům

Alois Hamet 1) & Zdeněk Vancl 2)

KOMENTÁŘ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM

     Komentář je připojen jednak ke všem druhům patřícím do některé skupiny ohrožených druhů podle Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky (Farkač et al. 2005) a dále k význačnějším nálezům.
     Zkratky použité u jednotlivých druhů: CR kriticky ohrožený, EN ohrožený, VU zranitelný, NT téměř ohrožený, podle Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky. (Farkač et al. 2005), ChZ druh v ČR zvláště chráněný podle Zákona č. 114/1992 Sb. a Vyhlášky č. 395/1992 Sb. Způsob psaní „Nálezů“: před názvem lokality jsou v závorce uvedena čísla lokality, jak jsou uvedena v kapitole „Charakteristika lokalit“, v dalším pořadí je datum nálezu, počet chycených a determinovaných exemplářů, sběratel, determinátor a sbírka, ve které je brouk uložen, nakonec je u některých nálezů uvedena metoda sběru, případně upřesnění lokality či biotopu.
 

 
Čeleď Aderidae
Euglenes pygmaeus (DeGeer, 1775), nově prokázaný druh na území CHKO Broumovsko, dosud nepublikovaný. Vyvíjí se v tlejícím dřevě listnatých stromů, zejména dubů a vrb (Borowiec & Tarnawski 1983, Hůrka 2005).
Nálezy: (141) Police nad Metují – město, 9.6.2012, 1 ex, Vancl lgt., det. et coll., UV světlo.
 
Čeleď Agyrtidae
Agyrtes bicolor Laporte, 1840, (VU), lokálně nalézaný druh, hlavně ve vyšších polohách. Nalézán pod kůrou stromů, v mechu na pařezech, kládách, v trouchnivějícím dřevě. Někdy se nachází také v mraveništích. Imago s aktivitou převážně v zimních měsících (Freude et al. 1971, Mikát 2005,).
Nálezy: (41) Broumovské stěny – Laudonovy valy, 23.10.2002, 1 ex, Hamet lgt., det. et coll., prosev.
Pteroloma forsstromii (Gyllenhal, 1810), (VU), boreomontánní druh, nepříliš často nalézaný na březích bystřin v mechu a listí (Freude et al. 1971, Mikát 2005,).
Nálezy: (1), Adršpach, 26.6.1973, 1ex.; 24.4.1974, 2 ex., Macek lgt., Hamet det. et coll.; (60) Dědov – Za továrnou, 2.5.1999, 1 ex, Vancl lgt. et coll., Prouza det., (176)Teplické skály, 1.7.1988, 1 ex., Mertlik lgt., det. et coll., v letu u potoka.
 
Čeleď Apionidae
Apion rubens Stephens, 1839, vzácnější druh žijící monofágně na Acetosella vulgaris jak na osluněných, tak i zastíněných místech (Dieckmann 1977, Freude et al. 1981, Strejček 2001).
Nálezy: (17) Božanov, 4.9.2002, 1 ex., Spíšek lgt., Hamet det.,Vancl coll.
Eutrichapion melancholicum (Wencker, 1864), žije oligofágně na sušších místech na Lathyrus sp. (L. sylvestris, L. tuberosus, L. latifolius) (Dieckmann 1977, Freude et al. 1981, Strejček 2001). Chycen třikrát na dvou lokalitách.
Nálezy: (83) Chvaleč – Přední Hradiště,22.5.1999, 2 ex.; 25.6.2001, 3 ex., Hamet lgt., det. et coll; (155) Rožmitál – lom, 2.6.2002, 2 ex., Hamet lgt., det. et coll.
Ischnopterapion modestum (Germar, 1817), (NT), poměrně vzácný druh vlhkých biotopů žijící na Lotus uliginosus (Dieckmann 1977, Freude et al. 1981, Strejček 2001).
Nálezy: (105) Křinice – Křinické rybníčky, 27.7.2001, 1ex., Hamet lgt., det. et coll.; (173) Šonov – Novorudská niva, 30.5.2002, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.
Oxystoma ochropus (Germar, 1818), řídký druh, žije jako oligofág na druzích Lathyrus a Vicia. Častěji se vyskytuje v horách (Dieckmann 1977, Freude et al. 1981, Strejček 2001).
Nalezy: (15) Bělý – Písčitý důl, 1.5.1999, 1 ex.; 18.6.2000, 1 ex.; 2.7.2001, 1 ex.; 25.7.2003, 1 ex., Vancl lgt. et coll.,Hamet det.;(16 b)Bohdašín – Mořská transgrese, 8.8.2007, 1 ex.,Hamet lgt., det. et coll., nárazová past; (50 a)Česká Metuje – pískovcové sloupky, 11.5.2007, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., smyk; (52)Česká Metuje – Skalka, 11.8.2003, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det.; (63)Hejtmánkovice – rybník, 18.10.2000, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det.; (64)Heřmánkovice, 31.5.1987, 1 ex., Strejček lgt., det. et coll.; (77)Horní Vernéřovice – Janovická niva, 24.5.2002, 2 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det.; 5.6.2003, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (78)Horní Vernéřovice – Rač, 24.5.2008, 2 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det.; 5.6.2008, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (102)Jívka – údolí potoka Jívka, 13.6.2001, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (137)Otovice – Hoprich, 17.5.2000, 1 ex.; 14.4.2004, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.
Squamapion hoffmanni (Wagner, 1930), (NT), ve střední Evropě a ve Francii se vyskytuje na mateřídoušce téměř výhradně v horských a podhorských oblastech. Vyskytuje se jak na xerotermních tak i na chladných stanovištích (Dieckmann 1977, Freude et al. 1981). Sklepán z mateřídoušky.
Nálezy: (154) Radvanice – Paseka, 5.6.1998, 2 ex., Hamet lgt., det. et coll., (123) Malé Svatoňovice – Petrovice, 23.8.2001, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., Fremuth rev.
 
Čeleď Bolboceratidae
Odonteus armiger (Scopoli, 1772), (EN), vyskytuje se vzácně v nížinách a pahorkatinách. Létá při západu slunce, přilétá i na světlo (Hůrka 2005, Poláček 1977b, Tesař 1957). Prokázán třikrát na dvou lokalitách.
Nálezy: (141) Police nad Metují – město, 5.8.2013, 1 ex.; 27.7.2014, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll., UV světlo; (155 a) Rožmitál – Dlouhý vrch, 10.6.2014, 1 ex., Mikát lgt., det. et coll.
 
Čeleď Buprestidae
Agrilus betuleti (Ratzeburg, 1837), (VU), vyskytuje se především v pahorkatinách a v podhůří, kde preferuje výškový interval mezi 400 až 800 m n. m. Vyvíjí se v tenších kmíncích a větvích bříz (Bílý 2002, Poláček 1977a). Zjištěn na odvalech lomu s ruderální vegetací a s nízkými břízami u Rožmitálu.
Nálezy: (155)Rožmitál – lom, 17.5.2000, 1 ex., Mikát lgt., det. et coll.
Agrilus cuprescens (Ménétries, 1832), (NT), vyvíjí se v silnějších větvích maliníku, ostružiníku a růží (Bílý 2002).
Nálezy: (155) Rožmitál – lom, 19.6.2008, 1 ex., Mikát lgt. et det., MHK coll.; (176) Teplické skály, Dračí propast, 20.6.2008, 1 ex., Mlejnek lgt. et coll., Krátký det., smyk.
Agrilus cyanescens cyanescens (Ratzeburg, 1837), (NT), vyvíjí se pod kůrou a ve dřevě zimolezu černého (Bílý 2002). Zjištěn dvakrát v lese Hoprich, kde se hojně vyskytuje v podrostu živný keř.
Nálezy: (137) Otovice – Hoprich, 4.6.2002, 1 ex., Spíšek lgt., Mikát det., Vancl coll., nárazová past; 2.6.2003, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Mikát det., oklep Lonicera sp.
Agrilus pratensis pratensis (Ratzeburg, 1837), (NT), v ČR na celém území, ale jen v teplejších oblastech. Vyvíjí se pod kůrou v tenkých větvičkách topolů a vrb (Bílý 1989, Poláček 1977a). Nalezen pouze jednou ale v chladném údolí potoka Jívky.
Nálezy: (102) Jívka – údolí potoka Jívka, 13.6.2001, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.
Buprestis rustica rustica Linnaeus, 1758, (NT), vyvíjí se v kmenech a pařezech starých smrků, modřínů a jedlí, vzácně i borovic (Bílý 1989, 2002). Na sledovaném území nepatří k vzácným druhům. Často byl nalézán v kůrovcových feromonových lapačích.
Nálezy: (1) Adršpach, 7.8.1977, 2 ex.; 25.7.1987, 2 ex., Macek lgt., Bílý det., Hamet coll., (14) Adršpach – Vlčí rokle,14.7.2005, 8 ex., Mikát lgt., det. et coll.; (15) Bělý – Písčitý důl, 23.6.1983, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Bílý det., 5.7.2006, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll., kůrovcový lapač; (36) Broumovské stěny – Hvězda, 10.7.2003, 7 ex., Beran lgt., Vancl det. et coll., kůrovcový lapač; (42) Broumovské stěny – Modrý kámen, 10.7.2003, 3 ex, Beran lgt., Vancl det. et coll., kůrovcový lapač; (45) Broumovské stěny – U Václava, 15.7.2004, 1 ex, Beran lgt., Vancl det. et coll., kůrovcový lapač; (46) Broumovské stěny – Velká kupa, 8.9.2003, 1 ex., Beran lgt., Vancl det. et coll., kůrovcový lapač; (154) Radvanice – Paseka, 1.8.2003, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (162) Slavný, 6.4.1991, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Bílý det., (174) Teplice nad Metují, 20.7.1997, 1 ex., Pasker lgt. et coll., Hamet det., (180) Teplické skály – Lokomotiva, 23.6.2003, 4 ex., Hamet lgt., det. et coll., kůrovcový lapač.
Coroebus elatus elatus (Fabricius, 1787), (NT), v Čechách se podle Bílého (1989) vyskytuje pouze v teplých oblastech v Českém středohoří a ve středních Čechách. Nicméně řada autorů (Honců & Kašpar 2003, Mikát 2007, Poláček 1977a, Škorpík et. al. 2011, Trmal 2008) ho uvádějí z celé řady míst v Čechách. Nalezen dvakrát ve více exemplářích.
Nálezy: (141) Police nad Metují, 6.6.1994, 1 ex., Uhlíř lgt. et coll., Vancl det.; (168) Suchý Důl , 6.6.1993, 12 ex., Vancl lgt. et coll., Bílý det.
Lamprodila rutilans rutilans (Fabricius, 1777), (NT), druh vázaný na lípy (Bílý 2002, Poláček 1977a). Výskyt byl prokázán na dvou lokalitách v okolí Broumova. V obou případech zjistil J. Mertlik v kmenech lip výletové otvory.
Nálezy: (28) Broumov – Velká Ves, 18.8.2012, výletové otvory Mertlik observ. et det.; (133) Olivětín, 9.2.2016, stará převážně jasanová alej podél silnice, výletové otvory na čtyřech kmenech lip; (135) Otovice, 18.8.2012, výletové otvory, Mertlik observ. et det.
Phaenops cyaneus (Fabricius, 1775), vývíjí se v kůře borovic (Pinus spp.), především v osluněných stromech, hojnější v nížinných borech (Bílý 2002, Poláček 1977a, Škorpík et al. 2011 ). Zjištěn na třech lokalitách, z toho jednou při revizi staršího nedeterminovaného materiálu Muzea východních Čech v Hradci Králové.
Nálezy: (14) Adršpach – Vlčí rokle, 14.7.2005, 3 ex., Mikát lgt., det. et coll.; (141) Police nad Metují, 20.6.1956, 1 ex., Sucharda lgt., Hamet det., MHK coll.; (155 a) Rožmitál – Dlouhý vrch, 11.7.2008, 1 ex., Mikát lgt. et det., MHK coll., Cikánský kopec.
 
Čeleď Byrrhidae
Byrrhus arietinus arietinus Steffahny, 1842, častěji se vyskytuje v horských oblastech (Hamet & Vancl 2005a, Růžička & Vonička 1999), ale je známý i z nížin v okolí Hradce Kálové (Mikát et al. 1997). Prokázán celkem na deseti lokalitách.
Nálezy: (1)Adršpach, 19.5.1974, 1 ex.; 23.5.1975, 1 ex.; 9.5.1976, 1 ex. Macek lgt., Boukal M. det., Vancl coll.; (12)Adršpach – Ptačí příkop, 1.5.1999, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Boukal M. det.; (14) Adršpach – Vlčí rokle, 23.5.2002, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; 23.5.2002, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Boukal M. det.; (15) Bělý – Písčitý důl, 15.4.1999, 1 ex, Vancl lgt. et coll., Boukal M. det.; (107) Křinice – Pasa – odkaliště, 9.5.2004, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Boukal M. det.; 20.4.2003, 1 ex., Spíšek lgt., Boukal M. det., Vancl coll.; (132) Odolov, 20.5.1973, 1 ex.; 1.4.1974, 2 ex., Macek lgt., Boukal M. det., Hamet coll.; (141) Police nad Metují, 20.8.1984, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Boukal M. det.; (174) Teplice nad Metují, 2.6.1994, 1 ex., Kraus Z. lgt., Boukal M. det., Kraus Z. coll.; 28.6.1995, 2 ex., Staněk lgt., Boukal M. det. et coll.;(182 a) Teplické skály – Poseidon II, 14.6.2009, 1 ex.; 27.6.2009, 1 ex., Mlejnek lgt. et coll., Boukal M. det.
Byrrhus pustulatus pustulatus (Forster, 1771), (VU), vyhledává teplejší biotopy (Hamet & Vancl 2005a). Z území CHKO Broumovsko je jediný údaj.
Nálezy: (100) Jívka, 14.5.1974, 1 ex., Macek lgt., Boukal M. det., Hamet coll.
Curimopsis paleata (Erichson, 1846), (EN), žije na okrajích vodních nádrží v mechu, pravděpodobně také vázán na písek (Hamet & Vancl 2005a). Zjištěn v Adršpachu (bez bližších údajů) a opakovaně na odkališti bývalého dolu Bohumír (Jívka – Kuprovka).
Nálezy: (1) Adršpach, 15.3.1977, 1 ex., Macek lgt., Boukal M. det., Vancl coll.
(101) Jívka – Kuprovka, 6.10.2001, 2 ex.; 15.10.2001, 7 ex.,Hamet lgt., det. et coll., Boukal rev.; 15.10.2001, 6 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det.
Morychus aeneus (Fabricius, 1775), (VU), druh je vázaný na písky, vyhledává teplejší lokality (Hamet & Vancl 2005a). Nalezen pouze jednou na okraji staré pískovny.
Nálezy: (50) Březová – písník, 7.10.2001, 1 ex., Boukal lgt., det. et coll., prosev kolem mechů.
 
Čeleď Cantharidae
Ancistronycha abdominalis (Fabricius, 1798), horský, lokální, vzácný (Švihla 2005). Tento druh byl zjištěn v inverzní rokli Adršpašských skal a v rokli Sibiř v Teplických skalách.
Nálezy: (14) Adršpach – Vlčí rokle, 23.5.2002, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., Švihla rev.; 7.6.2003, 4 ex.; 17.6.2003, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; 17.6.2003, 2 ex., Vancl lgt., det. et coll.; 16.7.2009, 1 ex., Včelička lgt. et coll., Dvořák L. det.; (183) Teplické skály – Sibiř, 25.6.2009, 1 ex., Mlejnek lgt. et coll., Hamet det.
Ancistronycha erichsoni erichsoni (Bach, 1852), podhorský a horský, lokální, nehojný nehojný (Freude et al. 1979, Švihla 2005).
Nálezy: (1) Adršpach, 16.7.1974, 1 ex., Macek lgt., Švihla det., Hamet coll.;(147) Police nad Metují – Kluček, 2.6.1999, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Špryňar det.; (141) Police nad Metují – město, 20.7.2014, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll., UV světlo.
Ancistronycha violacea (Paykull, 1798), podhorský a horský, lokální, nehojný (Freude et al. 1979, Švihla 2005). Prokázán celkem na devíti lokalitách z nichž řada leží v chladných údolích vodotečí.
Nálezy: (1) Adršpach, 22.6.1973, 1 ex., Macek lgt., Švihla det., Hamet coll.; 7.6.1999, 1 ex., Vancl lgt., Špryňar det., Vancl coll.; (14) Adršpach – Vlčí rokle, 7.6.2003, 2 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (77) Horní Vernéřovice – Janovická niva, 24.5.2002, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det.; (78) Horní Vernéřovice – Rač, 24.5.2008, 1 ex., Vancl lgt., Hamet det., Vancl coll.; (114 a) Machov – Pod Borem, 7.7.2006, 1 ex. ,Vancl lgt., det. et coll., nárazová past;(115) Machov – Řeřišný, 19.5.2007, 3 ex., 7.6.2007, 5 ex., Vancl lgt., det. et coll., nárazová past, Hamet rev.; (154) Radvanice – Paseka, 1.6.2001, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., Švihla rev.;(165) Stárkov – údolí potoka Jívka, 10.5.2000, 2 ex., Hamet lgt., Špryňar det., Hamet coll., 1 ex. coll. Špryňar; (168) Suchý Důl, 28.6.2003, 1 ex., Spíšek lgt., Hamet det., Vancl coll., nárazová past.
Cantharis fibulata Märkel, 1851, tento druh byl v roce 1974 synonymizován s druhem Cantharis pagana Rosenhauer, 1847 (Wittmer 1974). Švihla později prokázal, že se skutečně jedná o dva samostatné druhy (Švihla 2009). Ty se liší nejenom morfologickými znaky, ale i ekologickými preferencemi. Cantharis pagana se vyskytuje v pahorkatinách a nižších polohách hor, Cantharis fibulata upřednostňuje v horách vyšší polohy, vzácně se objevuje i v nižších polohách v inverzních údolích (Švihla 2009). V Katalogu brouků CHKO Broumovsko (Hamet & Vancl 2005a) nejsou tyto druhy ještě rozlišeny a jsou uvedeny jako Cantharis pagana. Švihla, který dodatečně revidoval tento materiál, zjistil, že část materiálu patří k druhu Cantharis fibulata. Druh Cantharis fibulata se na území CHKO Broumovsko vyskytuje v inverzních polohách, a to jak v Adršpašských, tak i v Teplických skalách. V Teplických skalách je relativně hojný, během jediné exkurze 31.5.2002 bylo sklepáno z porostu 15 jedinců.
Nálezy: (14) Adršpach – Vlčí rokle, 23.5.2002, 2 ex.; Hamet lgt., det. et coll., Švihla rev.; 7.6.2003, 1 ex., Hamet lgt., et coll., Švihla det., nárazová past; 17.6.2003, 1 ex.; 7.6.2004, 1 ex., Hamet lgt., et coll., Švihla det.; (177) Teplické skály – Anenské údolí, 31.5.2002, 15 ex., Hamet lgt., et coll., Švihla det.
Cantharis nigra (DeGeer, 1774), nížinný, teplomilný, lokální, vzácný (Švihla 2005, Tětál 2013). Zjištěn třikrát na dvou lokalitách v průběhu let 1973 – 1977. Ani jedna z lokalit nepatří v CHKO k vysloveně teplým oblastem. V pozdějších letech již neprokázán.
Nálezy: (1) Adršpach, 22.6.1973, 1 ex.; 10.7.1976, 1 ex.; Macek lgt., Švihla det., Hamet coll.; (84) Janovice, 25.6.1977, 1 ex., Macek lgt., Švihla det., Hamet coll.
Cantharis pagana Rosenhauer, 1847, byl prokázán na šesti lokalitách, všechny leží pod 550 m n. m.
Nálezy: (15) Bělý – Písčitý důl, 30.7.1996, 1 ex., Vancl lgt., et coll., Špryňar det.; (16 b) Bohdašín – Mořská transgrese, 30.5.2007, 1 ex., Hamet lgt.,det. et coll., Švihla rev., nárazová past; (102) Jívka – údolí potoka Jívka, 13.5.2001, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., (114 a) Machov – Pod Borem, 7.7.2006, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det., nárazová past; (141) Police nad Metují, 15.6.1992, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Špryňar det.
Malthinus frontalis (Marsham, 1802), nížiny až hory, lokální, vzácný. Žije na stromech, keřích a v lesním podrostu (Hůrka2005, Švihla 2005). Zjištěn pouze jednou na keřích v oblasti rašeliniště u Jetřichova.
Nálezy: (99) Jetřichov – rašeliniště, 12.5.2000, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Špryňar det.
Malthodes guttifer Kiesenwetter, 1852, nížiny až hory, lokální, vzácný, brouci žijí na stromech, především listnatých, keřích a lesním podrostu (Hůrka2005, Švihla 2005). Prokázán opakovaně v inverzní Vlčí rokli v Adršpašských skalách.
Nálezy: (14) Adršpach – Vlčí rokle, 30.6.2000, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Špryňar det.; 3.7.2003, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Švihla det.
Rhagonycha atra (Linnaeus, 1767), nížiny až hory, lokální, vzácný (Švihla 2005). Prokázán pouze v inverzní Vlčí rokli v Adršpašských skalách ve více jedincích.
Nálezy: (14) Adršpach – Vlčí rokle, 17.6.2003, 3 ex., Hamet lgt., det. et coll., Švihla rev.;17.6.2003, 2 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det.
Rhagonycha nigripes W. Redtenbacher, 1842, podhůří až hory, lokální, vzácný (Švihla 2005).
Nálezy: (1) Adršpach, 11.6.1978, 1 ex., Macek lgt., Švihla det., Hamet coll.; (15) Bělý – Písčitý důl, 5.7.1995, 1 ex.; 20.7.1996, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Špryňar det.; (154) Radvanice – Paseka, 12.6.2003, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., nárazová past.
Rhagonycha translucida (Krynicki, 1832), podhůří až hory, lokální, vzácný (Švihla 2005, Týr 2013).
Nálezy: (55) Dědov, 25.7.1992, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Špryňar det.; (61) Hejtmánkovice – Hynčická olšina, 6.7.2003, 1 ex., Spíšek lgt., Hamet det., Vancl coll., nárazová past; (78) Horní Vernéřovice – Rač, 10.7.2008, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; 28.7.2008, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll., nárazová past; (114 a) Machov – Pod Borem, 1.7.2006, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll., smyk; (155) Rožmitál – lom, 21.6.2000, 1 ex., Mikát lgt., Švihla det., MHK coll.; 15.6.2003, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., Švihla rev.
Silis ruficollis (Fabricius, 1775), (VU), poměrně vzácný druh, který se vyskytuje na podmáčených loukách a vlhkých březích vod, především v nižších polohách (Hůrka2005, Mikát et al. 1997).
Nálezy: (144) Police nad Metují – cihelna, 20.6.2009, 2 ex., Vancl lgt., det. et coll.
 
Čeleď Carabidae
Amara erratica (Duftschmid, 1812), boreomontánní druh s cirkumpolárním rozšířením. Maximum jeho výskytu v subalpinském (klečovém) pásmu. Preferuje polosuchá stanoviště bez zastínění, pastviny, lesní světliny, alpínské louky (Hůrka 1996, Vonička & Šťastný 2007). Zjištěn v Kovářově rokli v Broumovský stěnách. Pozoruhodný nález dokumentující inverzní charakter lokality. Na této lokalitě jsou také místa, která splňují uváděné požadavky na životní podmínky tohoto brouka. Zjištěn pouze jednou na jediné lokalitě.
Nálezy: (40) Broumovské stěny – Kovářova rokle, 1996, 1 ex., Spíšek lgt., Bezděk det., EÚČB coll.
Bembidion millerianum Heyden, 1833, v Čechách se vyskytuje jen vzácně, obývá štěrkové a kamenité břehy vod bez zastínění nebo jen částečným, v podhůří až horách (Hůrka 1996). Chytán na břehu Metuje.
Nálezy: (60) Dědov – Za továrnou, 2.5.1999, 1 ex, Vancl lgt. et coll., Prouza det.
Bembidion stomoides Dejean, 1831, v Čechách není hojný, obývá kamenitopísčité břehy tekoucích vod, bez závislosti na zastínění (Hůrka 1996). Nalezen na třech lokalitách, vždy na březích Metuje.
Nálezy: (60) Dědov – Za továrnou, 2.5.1999, 2 ex.;24.4.2000,1 ex.; Vancl lgt. et coll., Prouza det.; (141) Police nad Metují, 28.4.1974, 1 ex., Macek lgt., Pulpán det., Hamet coll.; (187) Velké Petrovice – údolí Metuje, 8.10.1998, 17 ex., Moravec P. lgt., det. et coll.
Bradycellus ruficollis (Stephens, 1828), stenoekní druh vřesovišť, žije pod keříčky vřesu, ve vřesové opadance i na izolovaných nevelkých plochách vřesovišť. Dospělci i larvy se živí semeny vřesu (Hůrka 1996, Kopecký & Prouza 2001, Mikát et. al. 1977, Veselý 2002, Vonička & Šťastný 2007). Nalezen pouze jednou v oblasti Adšpašských skal.
Nálezy: (1) Adršpach, 15.3.1977, 1 ex., Macek lgt., Pulpán det., Hamet coll.
Bradycellus verbasci (Duftschmid, 1812), euroanatolský druh, který se v Čechách vyskytuje vzácně na suchých stanovištích bez zastínění, v lesostepích, na okrajích lesů a na lesních světlinách. Žije skrytě v zemi, a proto kromě odchytů na světlo nalézaný jen sporadicky. Byl prokázán i na druhotných, ba i ruderálních stanovištích (Hůrka1996, Kopecký & Prouza 2001, Mikát et. al. 1977, Veselý 2002). Na území CHKO byl nalezen v kůrovcovém feromonovém lapači nedaleko chaty Hvězda v Broumovských stěnách a v Machově – Řeřišném, na světlo, ve více kusech.
Nálezy: (36) Broumovské stěny – Hvězda, 19.7.2004, 1 ex., Beran lgt., Prouza det., Vancl coll.; (115) Machov – Řeřišný, 7.8.2007, 8 ex., Vancl lgt., det. et coll., na světlo, Hamet rev.
Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758), (ChZ), pro území CHKO Broumovsko je nález zajímavý, protože se jedná o druh teplých dubových lesních nížin a pahorkatin. Žije na různých keřích a stromech, kde pronásleduje housenky (Hůrka1996, Mikát et. al. 1977, Veselý 2002).
Nálezy: (155)Rožmitál – lom, 27.4. – 2.6.2000, 1 ex., Mocek lgt., Mikát det.,MHKcoll.; (159)Skály, 8.5.2000, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.
Carabus arvensis arvensis Herbst, 1784, (ChZ), spíše lesní druh. Tento poddruh se vyskytuje jen v České republice, kde žije na loukách, pastvinách, v lesích, vřesovištích, rašeliništích. Vystupuje až do alpínského pásma (Hůrka1996, Mikát et. al. 1977, Veselý 2002, Vonička & Čtvrtečka 1999). Na území CHKO Broumovsko, se vyskytuje poměrně často. Zjištěn na jedenácti lokalitách.
Nálezy: (1) Adršpach, 14.5.1973, 1 ex.; 8.9.1973, 1 ex., Macek lgt., Pulpán det., Hamet coll., 7.6.2003, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., zemní past; 1997, 11 ex., Spíšek lgt., Bezděk det., EÚČB coll.;(40) Broumovské stěny – Kovářova rokle, 1995, 1 ex.; 18.6.1996, 2 ex.; 9.7.1996, 2 ex.; 30.7.1996, 2 ex.; Spíšek lgt., Bezděk det., EÚČB coll., zemní past; (48) Broumovské stěny – Zelený hájek, 1997, 26 ex., Spíšek lgt., Bezděk det., EÚČB coll., zemní past; (78) Horní Vernéřovice – Rač, 26.5.2008, 3 ex., Hamet lgt., Vancl det. et coll., zemní past; 26.5.2008, 2 ex.; 10.6.2008, 2 ex.; Hamet lgt., Vancl det. et coll., zemní past; (103) Jívka – Volský důl, 14.5.2001, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (107) Křinice – Pasa – odkaliště, 4.2003, 1 ex., Spíšek lgt., Vancl det. et coll., zemní past;(114 a) Machov – Pod Borem, 12.9.2006, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll., prosev;(132) Odolov, 20.7.2012, 5 ex., Jarouš lgt., det. et coll., zemní past s pivem; (154) Radvanice – Paseka, 24.5.1986, 2 ex., Hamet lgt., det. et coll., (202) Žďár nad Metují – Ostaš, 1997, 1 ex., Pasker lgt., det. et coll.; 5.6.1998, 3 ex., Pasker lgt. et det., Straka coll.
Carabus cancelatus cancelatus Illiger, 1798, (NT), dříve hojný, polní druh. S chemizací a změnami v polním hospodářství došlo na řadě území k tak dramatickému poklesu jeho populací, jaké nemá u jiných polních druhů střevlíkovitých obdoby (Veselý 2002). Na území CHKO Broumovsko se vyskytuje poměrně často, byl zjištěn celkem na šestnácti lokalitách.
Nálezy: (14) Adršpach – Vlčí rokle, 1997, 2 ex., Spíšek lgt., Bezděk det., EÚČB coll.; (22) Božanov – louky u ožanova, 7.5.2002, 1 ex., Spíšek lgt., Vancl det. et coll., zemní past; (29) Broumov – rybník Cígl, 20.4.2005, 1 ex., Spíšek lgt., Vancl det. et coll.; (36 a) Broumovské stěny – jeskyně pod Luciferem, 5.7.2006, 1 ex., Mlejnek lgt. et coll., Hamet det., prosev;(127) Martínkovice, 28.5.2002, 3 ex., Spíšek lgt., Vancl det. et coll., zemní past;(141) Police nad Metují, 20.5.1986, 2 ex., Seifert lgt., det. et coll.; 20.5.1998, 2 ex., Straka lgt. et coll., Vancl det.; (146) Police nad Metují – Chrast, 20.5.1998, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll.; (150) Police nad Metují – pod Zákopanicí, 8.5.2004, 2 ex., Vancl lgt., det. et coll., zemní past; (154) Radvanice – Paseka, 7.1987, 1 ex.; 24.5.1993, 3 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (155) Rožmitál – lom, 2.6.2002, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (159) Skály, 3.7.2001, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (161) Skály – jižní svah Čápu, 15.6.2001, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (173) Šonov – Novorudská niva, 30.5.2002, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (187) Velké Petrovice – údolí Metuje, 4.1997, 6 ex., Pasker lgt., det. et coll.; (199) Žabokrky – Nad závodištěm, 10.5.2003, 1 ex., Spíšek lgt., Vancl det. et coll., zemní past; (202) Žďár nad Metují – Ostaš, 4.1997, 4 ex., Pasker lgt., det. et coll.
Carabus scheidleri helleri Ganglbauer, 1892, (ChZ), tento poddruh se vyskytuje jen v severovýchodní části Čech. Obývá celou řadu rozmanitých biotopů: pole, louky, okraje lesů. Žije v nížinách, ale vystupuje až do lesního pásma hor (Hůrka 1996, Mikát et. al. 1977, Mikát 2007, Veselý 2002). V CHKO Broumovsko se vyskytuje poměrně často. Zjištěn celkem na deseti lokalitách.
Nálezy: (16) Bezděkov nad Metují – Mýto, 23.5.1989, 2 ex., Vancl lgt., det. et coll., zemní past;(69) Hlavňov, 17.7.2003, 2 ex., Moravec J. lgt. et coll., Vancl det.; (107) Křinice – Pasa – odkaliště, 5.2003 , 1 ex., Spíšek lgt., Vancl det. et coll., zemní past; (111) Lachov – Hejda, 16.7.2009, 8 ex., Včelička lgt., det. et coll.; (141) Police nad Metují, 11.6.1983, 1 ex., Seifert lgt. et coll., Hamet det.; (155 a) Rožmitál – Dlouhý vrch, 21.5.2009, 1 ex., Mikát lgt., det. et coll.; (155) Rožmitál – lom, 21.6.2000, 1 ex., Mocek lgt., Mikát det.,MHKcoll.; 2. – 8.6.2000, 1 ex., Mikát lgt., det. et coll.; (167) Stárkov – Vysoký kámen, 7.8.2012, 1 ex., Jarouš lgt., det. et coll.,noční sběr; (195) Vižňov, 15.8.1974, 1 ex., Souček lgt., det. et coll.; (202) Žďár nad Metují – Ostaš, 6.1997, 3 ex., Pasker lgt., det. et coll.
Carabus sylvestris sylvestris Panzer 1793, horský druh Variského pohoří (Jura, Vogézy, Český masiv), vyskytuje se i v nižších polohách na pískovcích ve smrkových lesích (Tisá, 40 m n. n.) (Hůrka1996, Pokorný 1985, Vonička & Šťastný 2007). Prokázán v roklích Adršpašsko – teplických skal a v Kovářově rokli v Broumovských stěnách. Nález dokumentuje inverzní charakter roklí sledovaného území.
Nálezy: (1) Adršpach, 7.8.1973, 1 ex.; 5.10.1976, 1 ex., Macek lgt., Pulpán det., Hamet coll.; (14) Adršpach – Vlčí rokle, 9.5.2003, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., zemní past; 1997, 1 ex., Spíšek lgt., Bezděk det., EÚČB coll., zemní past; (40) Broumovské stěny – Kovářova rokle, 23.8.2003, 1 ex.; 29.8.2003,1 ex., Moravec J. lgt. et coll., Vancl det.; 29.7.2005,1 ex., Moravec J. lgt., det. et coll., Vancl rev.; (183) Teplické skály – Sibiř, 30.5.2007, 1 ex., Mlejnek lgt. et coll., Hamet det.
Carabus ullrichi ullrichi Germar, 1824, (ChZ), vyskytuje se na rozmanitých stanovištích, zejména na polích, loukách, při okrajích lesů, pravděpodobně vyhledává vlhčí místa (Hůrka1996, Mikát 2007, Mikát et. al. 1977, Veselý 2002). Na sledovaném území patří mezi hojně se vyskytující druh rodu Carabus.
Nálezy: (1) Adršpach, 24.5.1973, 2 ex., Macek lgt., Pulpán det., Hamet coll.; (15) Bělý – Písčitý důl, 1.6.1996, 1 ex.; 15.4.1999, 4 ex., Vancl lgt., det. et coll., zemní past; (40) Broumovské stěny – Kovářova rokle, 1995, 4 ex.; 1997, 2 ex.; 9.7.1996, 2 ex.; 10.7.1996, 1 ex.; 30.7.1996, 2 ex.; 20.8.1996, 2 ex.; Spíšek lgt., Bezděk det., EÚČB coll., zemní past; 27.7.2003, 2 ex., Moravec J. lgt. et coll., Vancl det.; (48) Broumovské stěny – Zelený hájek, 1997, 2 ex., Spíšek lgt., Bezděk det., EÚČB coll., zemní past; (51) Česká Metuje – Pušvíza, 29.4.2003, 1 ex., Hamet lgt., det. et observ.; 9.6.2003, 3 ex., Vancl lgt., det. et coll., zemní past; (52) Česká Metuje – Skalka, 22.7. – 2.8.1995, 1 ex., Klouček lgt., det. et coll., louky nad Skalkou; (53) Česká Metuje – Solovický dvůr, 4.6.2003, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll., zemní past; (77) Horní Vernéřovice – Janovická niva, 9.5.2003, 2 ex.; 5.6.2003, 6 ex., Hamet lgt. et coll., Vancl det., zemní past; (78) Horní Vernéřovice – Rač, 9.5.2008, 2 ex.; 5.6.2008, 6 ex., Hamet lgt. et coll., Vancl det.; (111) Lachov – Hejda, 10.7.1996, 1 ex., Spíšek lgt., Bezděk det., EÚČB coll., zemní past; (113) Machov, 6.6.2008, 1 ex., Zíma lgt., Vancl det. et coll.; (127) Martínkovice, 28.5.2002, 3 ex., Spíšek lgt., Vancl det. et coll., zemní past; (139) Pěkov, 12.4.1989, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll., (141) Police nad Metují, 12.6.1984, 2 ex., Seifert lgt., det. et coll.; 8.6.1997, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll.; 3.5.1998, 1 ex., Straka lgt. et coll., Vancl det.; (150) Police nad Metují – pod Zákopanicí, 8.5.2004, 6 ex., Vancl lgt., det. et coll., zemní past; (154) Radvanice – Paseka, 26.4.2006, 1 ex., Hamet lgt., det. et observ.; (194) Vernéřovice – Vernéřovická studánka, 11.6. – 1.7.2014, 1 ex., Just lgt. et coll., Just & Hejda det.; (195) Vižňov, 20.4.1974, 2 ex., Souček lgt., det. et coll.; 12.8.2001, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (199) Žabokrky – Nad závodištěm, 23.5.2003, 1 ex.; 20.7.2003, 1 ex., Spíšek lgt., Vancl det. et coll., zemní past; (200) Žďár nad Metují, 18.6.1997, 2 ex., Pasker lgt., det. et coll.
Cicindela arenaria viennensis Schrank, 1781, (ChZ), zcela výjimečný nález ve sledované oblasti. Ve východních Čechách patří k jedné ze čtyř lokalit, na kterých byl prokázán (Hamet et al. 1999, Mocek 1995). Populace tohoto brouka se nalézá v chladném údolí ve výšce kolem 500 m n. m. Je poměrně početná a sledujeme ji od roku 1998 dosud. Broukům vyhovuje jemnozrnný substrát na odkališti bývalé úpravny měděné rudy. V současné době lokalita postupně zarůstá náletovými dřevinami a populace již slábne. Poslední údaj z této lokality je z 14.6.2009, kdy Včelička pozoroval více jedinců. Je pravděpodobné, že během poměrně krátké doby zdejší unikátní (byť umělý) biotop zcela zanikne. Tento osud již potkal zdejší jezírka, ve kterých jsme prokázali vzácné druhy vodních brouků, např. Haliplus confinis Stephens, 1828, Deronectes latus (Stephens, 1829) a další druhy, které zde žily v početných populacích (Hamet & Vancl 2005a). V současné době jsou vodní plochy ve stadiu pokročilého zazemnění a v posledních letech jsme je již nezjistili.
Nálezy: (101) Jívka – Kuprovka, 20.7.1998; hojný, 7.8.1999, hojný, lgt., det. et coll.; 15.6.2001, 2 ex., Vancl lgt., det. et coll.; 15.4.2003, 4 ex., Hamet lgt. et det., Vancl coll., více ex. observ.; 15.6.2003, 4 ex., Hamet lgt. et det., Vancl coll., více ex. observ.; 4.7.2004, 4 ex., Vancl lgt., det. et coll.; 14.6.2009, hojný, Včelička observ.
Cicindela sylvatica Linnaeus, 1758, (NT, ChZ), vzácně se vyskytující druh. Vyhledává místa s písčitým podkladem, často v borových lesích se sporou vegetací (Čtvrtečka 1997, Hudousek 1985, Hůrka 1996, Mikát & Hájek 1999).
Nálezy: (15) Bělý – Písčitý důl, 20.7.1986, 1 ex.; Vancl lgt., det. et coll., zemní past; (141) Police nad Metují, 15.6.1982, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll.
Cicindela sylvicola Dejean in Latreille et Dejean, 1822, (ChZ), horský druh, který obývá slunné lesy (Hůrka1996) Chytán na šesti lokalitách.
Nálezy: (6) Adršpach – Dolní mlýn, 15.6.2001, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (10) Adršpach – písník, 15.6.1999, 2 ex., Jüptner lgt., Vancl det. et coll.; (15) Bělý – Písčitý důl, 1.6.1996, hojný, Vancl lgt., det. et coll., zemní past; 5.1998, 1 ex., Pasker lgt., det. et coll.; (40) Broumovské stěny – Kovářova rokle, 8.8.2003, 3 ex.; 29.8.2003, 3 ex., Moravec J. lgt. et coll., Vancl det.; (112) Libná, 9.5.1974, 1 ex.; 12.6.1980, 1 ex., Macek lgt., Hamet det. et coll.; (154) Radvanice – Paseka, 26.6.1974, 1 ex., Macek lgt., Hamet det. et coll.; 11.8.1992, 1 ex., Hamet lgt., det., coll.
Cryptophonus tenebrosus centralis (Schauberger, 1929), druh suchých biotopů s vazbou na semena mrkvovitých rostlin, z původních stanovišť se rozšiřuje i na druhotná stanoviště jako jsou lomy, skládky a ruderály (Hůrka1996, Veselý 2002). Zjištěn na jedné lokalitě ve starém třešňové sadu.
Nálezy: (53) Česká Metuje – Solovický dvůr, 4.6.2003, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Prouza det., nárazová past.
Cychrus attenuatus (Fabricius, 1792), reliktní, poměrně vzácný lesní druh, vázaný především na zachovalé bukové lesy (Hudousek 1985, Hůrka1996). Ve zbytcích starých bukových porostů byl na území CHKO Broumovsko nalézán poměrně často v zemních pastích. Prokázín celkem na šesti lokalitách.
Nálezy: (14) Adršpach – Vlčí rokle, 14.6.2009, 1 ex., Včelička lgt., det. et coll.;
(35) Broumovské stěny – Honský Špičák, 27.7.1999, 1 ex., Spíšek lgt., Hamet det. et coll.; zemní past.(43 a) Broumovské stěny – Strážná hora, 11.6. – 1.7.2014, 1 ex., Just lgt. et coll., Just & Hejda det.;(78) Horní Vernéřovice – Rač, 10.7.2008, 2 ex.; 26.5.2008, 1 ex.,Hamet lgt., det. et coll., zemní past; 28.7.2008, 1 ex.; 1.9.2008, 3 ex.; 1.9.2008, 4 ex., Vancl lgt., det. et coll., zemní past; 10.7.2008, 2 ex., Hamet lgt. et det., Vancl coll., zemní past; (145) Police nad Metují – čistička, 6.1998, 1 ex., Pasker lgt. et coll., Hamet det.; (167) Stárkov – Vysoký kámen, 5.6.2003, 3 ex., Hamet lgt., det. et coll., zemní past; 15.8.2012,1 ex., Jarouš lgt., det. et coll., noční sběr.
Dyschirius intermedius Putzeys, 1846, (NT), v Čechách vzácný druh s výskytem na bahnitých a hlinitopísčitých březích zejména tekoucích vod, v nížinách až v podhůří (Hůrka1996, Mantič & Stanovský 1990, Veselý 2002, Vonička & Beran 1997, Vošlajer & Szymonik 1999). Zjištěn ve staré cihelně u Police nad Metují.
Nálezy: (144) Police nad Metují – cihelna, 22.8.2002, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Prouza det.
Chlaenius tristis (Schaller, 1783), (VU), druh zachovalých mokřadů mezi vegetací na březích močálů, v rákosinách a na slatinách. Mimo jižní Moravu se vyskytuje jen vzácně a lokálně (Hůrka 1996, Veselý 2002, Vonička & Beran 1997). Ve východních Čechách nalezen u Hradce Králové v roce 1998 na PP Na Plachtě (Mikát & Hájek 1999).
Nálezy: (1) Adršpach, 10.6.1977, 1 ex., Macek lgt., Pulpán det., Hamet coll.
Lasiotrechus discus discus (Fabricius, 1792), v ČR se vyskytuje jen ojediněle, zejména na vlhkých loukách a v okolí vod. Často se vyskytuje v norách savců (Hůrka1996, Kopecký & Prouza 2001, Mantič & Stanovský 1990, Mikát et al. 1997, Veselý 2002, Vonička & Beran 1997, Vošlajer & Szymonik 1999). Prokázán na čtyřech lokalitách.
Nálezy: (1) Adršpach, 20.7.1981, 1 ex., Macek lgt., Pulpán det., Hamet coll.; (104) Křinice – Amerika, 7.10.2001, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Prouza det.; (141) Police nad Metují – město, 20.7.2013, 5 ex.; 20.7.2014, 2 ex., Vancl lgt., det. et coll., UV světlo; (144) Police nad Metují – cihelna, 14.8.2011, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll., UV světlo.
Lebia cruxminor (Linnaeus, 1758), nehojný druh, osídlující výslunná stanoviště stepního charakteru (Čtvrtečka 1997, Hůrka1996, Mikát et al. 1997, Veselý 2002). Zjištěn pouze na jednom místě v areálu kamenolomu u Rožmitálu.
Nálezy: (155) Rožmitál – lom, 1.4.2008, 1 ex., Mikát lgt., det. et observ.
Nebria rufescens (Stroem, 1768), arkto-alpínský druh s cirkumboreálním rozšířením. V sudetských a karpatských pohořích se vyskytuje často (Hůrka1996, Vonička & Šťastný 2007). Prokázán opakovaně v inverzních roklích Teplických skal.
Nálezy: (183) Teplické skály – Sibiř, 1.5.2002, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Prouza det.; (184) Teplické skály – soutěsky, 22.7.2000, 3 ex.; 30.7.2003, 3 ex., Klouček lgt., det. et coll.
Perileptus areolatus (Creutzer, 1799), (NT), lokální druh poříčních písčitých a štěrkopískových břehů a náplavů, místy mizející vlivem lidské činnosti (Hůrka1996, Veselý 2002). Nalezen v lomu Rožmitál, na štěrkových, až hlinitoštěrkových březích lomového jezírka, s dosud velmi řídkou, nezapojenou vegetací.
Nálezy: (155) Rožmitál – lom, 19.8.2008, 1 ex., Mikát lgt., Prouza J., MHK coll.; 19.8.2008, 1 ex., Mikát lgt. et det., MHK coll.
Pterostichus rufitarsis cordatus Letzner, 1842, (NT), vzácný a lokální reliktní lesní druh nalézaný především v horských bukových porostech (Hůrka1996, Vonička & Šťastný 2007). Zjištěn na devíti lokalitách v roklích Broumovských stěn a v Adršpašsko- teplických skalách. Nález dokresluje zachovalost lokalit a jejich klimatický, inverzní charakter.
Nálezy: (1) Adršpach, 27.4.1976, 1 ex., Macek lgt., Pulpán det., Hamet coll.; (14) Adršpach – Vlčí rokle, 7.7.2006, 1 ex., Mlejnek lgt. et coll., Hamet det.; (36) Broumovské stěny – Hvězda, 15.7.2003, 1 ex., Moravec J. lgt., Hamet det., Vancl coll.; (40) Broumovské stěny – Kovářova rokle, 1996, 2 ex., Spíšek lgt., Bezděk det., EÚČB coll.; (41) Broumovské stěny – Laudonovy valy, 12.9.2003, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (176) Teplické skály, 28.4.2009, 2 ex.; 28.4.2009, 2 ex., Mlejnek lgt. et coll., Hamet det.; Plutonův chrám, 7.7.2006, 1 ex., Mlejnek lgt. et coll., Hamet det.; Teplická jeskyně, 29.9.2006, 2 ex., Mlejnek lgt. et coll., Prouza det.; Tundra a Dunivá propast;,10.10.2006, 1 ex., Mlejnek lgt. et coll., Prouza det. (183) Teplické skály – Sibiř, 21.8.1999, 1 ex., Seifert lgt., Prouza det., Vancl coll.; (184) Teplické skály – soutěsky, 30.7.2003, 3 ex., Klouček lgt., det. et coll.; (184 b) Teplické skály – Teplická jeskyně, 4.7.2006, 1 ex., Mlejnek lgt. et coll., Hamet det.
Tachyura diabrachys Kolenati, 1845, žije na nezastíněných místech v nížinách až podhůřích, na štěrkopískových březích vod, v pískovnách, hliništích. Ještě v polovině devadesátých let 20. století byl pro území Čech uváděn jako vzácný až velmi vzácný (Hůrka 1996); v současné době je pro území ČR považován za druh expanzivní (Veselý et al. 2009). Kromě kamenolomu Rožmitál není z CHKO Broumovsko známa žádná další lokalita.
Nálezy: (155) Rožmitál – lom, 19.8.2008, 6 ex., Mikát lgt., det. et coll., na břehu lomového jezírka.
Tachyura parvula (Dejean, 1831), druh nezastíněných stanovišť v nížinách až podhůřích, lomy, pískovny, na březích vod (Hůrka 1996). Kromě kamenolomu Rožmitál není z CHKO Broumovsko známa žádná další lokalita.
Nálezy: (155) Rožmitál – lom, 19.8.2008, 2 ex., Mikát lgt., det. et coll., na břehu lomového jezírka.
Tachyura quadrisignata (Duftschmid, 1812), v ČR hojný druh štěrkopískových břehů vod v nížinách a v podhůřích (Hůrka 1996). Kromě kamenolomu Rožmitál není z CHKO Broumovsko známa žádná další lokalita.
Nálezy: (155) Rožmitál – lom, 7.5.2008, 1 ex.; 23.7.2009, 1 ex., Mikát lgt. et coll., Prouza det., na hraně lomu.
Trechoblemus micros (Herbst, 1784), nacházen v norách hlodavců, pod zapadlými kameny, příležitostně i v podzemních prostorách jako jsou jeskyně, staré studny, meliorační šachty, sklepy a podobně (Hůrka 1996, Kopecký & Prouza 2001, Mikát et al. 1997, Mlejnek 1995, Mlejnek et al. 2015, Mikát et al. 1977, Veselý 2002, Vošlajer & Szymonik 1999). Jeho adaptabilita na jeskynní prostředí je značná, jak o tom svědčí četné nálezy z České republiky. Nejpočetnější populace v jeskyních byly v Páterově a Podolské jeskyni v Železných horách, kde byly zaznamenány stabilní, značně početné a celoroční populace. Zde bylo v zemních pastích chyceno celkem 374 jedinců (Mlejnek 1995, 1999). Nalezen pouze jednou s lokalitou Adršpach (bez bližších údajů).
Nálezy: (1) Adršpach, 11.6.1980, 1 ex., Macek lgt., Pulpán det., Hamet coll.
Trechus amplicollis Fairmaire, 1859, v Čechách se vyskytuje jen vzácně. Reliktní druh rašelinišť a podmáčených půd v horách a podhůří (Hůrka 1996, Pičman 1986, Vonička & Šťastný 2007). Vzácně se může vyskytnout i v nížinách kam jsou jedinci patrně splavováni z vyšších poloh (Kopecký & Prouza 2001).
Nálezy: (41)Broumovské stěny – Laudonovy valy, 12.9.2003, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Prouza det., prosev; (184)Teplické skály – soutěsky, 30.7.2003, 1 ex., Klouček lgt., det. et coll.
Trechus rubens (Fabricius, 1792), podhorský a horský druh s cirkumpolárním rozšířením. Na vlhkých biotopech včetně břehů stojatých i tekoucích vod (Hůrka 1996, Mantič & Stanovský 1990, Veselý 2002, Vonička & Čtvrtečka 1999, Vysoký 1977).
Nálezy: (1)Adršpach, 20.4.1976, 1 ex.; 20.5.1977, 1 ex., Macek lgt., Prouza det., Hamet coll.; (48)Broumovské stěny – Zelený hájek, 1997, 1 ex., Spíšek lgt., Bezděk det., EÚČB coll., zemní past.
Trechus striatulus Putzeys, 1847, sudetsko-karpatský horský druh v alpínském pásmu hor. Žije v horských lesích a na pastvinách, je indiferentní k vlhkosti i k zastínění (Hůrka1996). Prokázán pouze v Teplických skalách, v sousedních Adršpašských skalách zatím nebyl zjištěn. Tento zajímavý nález dokresluje výjimečný charakter inverzních roklí Adršpašsko – teplických skal, kde se v poměrně malé nadmořské výšce vyskytují druhy s vysloveně horským rozšířením.
Nálezy: (182 a) Teplické skály – Poseidon II., 29.6.2009, 9 ex., Mlejnek lgt. et coll., Hamet det.; (183)Teplické skály – Sibiř, 11.5.2002, 3 ex., Vancl lgt. et coll., Prouza det., 26.9.2006, 2 ex., Mlejnek lgt. et coll., Prouza det., Ulice u Strážce Sibiře; 26.9.2006 – 20.3.2007, 7 ex., Mlejnek lgt. et coll., Zieris det., Ulice u Strážce Sibiře, zemní pasti.
Zabrus tenebrioides (Goeze, 1777), v minulosti patřil tento druh mezi závažné škůdce obilovin („hrbáč osenní“). Se změnami hospodaření téměř vymizel. Teprve v poslední době se začíná objevovat častěji (Hudousek 1985, Hůrka 1996, Veselý 2002).
Nálezy: (154) Radvanice – Paseka, 25.8.2005, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., v chalupě na chodbě.
 
Čeleď Cerambycidae
Acanthocinus griseus (Fabricius, 1792), poměrně vzácný druh, který se vyskytuje především ve smrkových kulturách. Larvy se vyvíjejí pod kůrou oslabených, vyvrácených nebo čerstvě pokácených stromů (Heyrovský 1955, Sláma 1998). V lesích postižených kůrovcovou kalamitou se jeho výskyt zvýšil. Ve sledovaném území prokázán pouze jednou na jižním svahu Čápu v Teplických skalách.
Nálezy: (161) Skály – jižní svah Čápu, 14.8.2011, 1 ex., Just lgt., det. et coll.
Aromia moschata moschata (Linnaeus, 1758), (NT), je význačným škůdcem vrb, s oblibou napadá zejménána seřezávané nebo jinak poškozené stromy. Může se vyvíjet v topolech i olších (Heyrovský 1955, Sláma 1998). Na území CHKO Broumovska se nachází hojně. Zjištěn celkem na devatenácti lokalitách, převážně na jívách.
Nálezy: (1) Adršpach, 20.7.1977, 1 ex., Macek lgt., Hamet det. et coll.; (15) Bělý – Písčitý důl, 30.7.1998, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll.; (36) Broumovské stěny – Hvězda, 21.8.1984, 2 ex., Seifert lgt., det. et coll.; (69) Hlavňov, 15.7.2004, 1 ex., Moravec J. lgt. et coll., Vancl det.; (86) Janovice – Záboř, 7.1998, 1 ex., Pasker lgt., det. et coll.; (90) Jestřebí hory, 23.8.1995, 1 ex., Uhlíř lgt., det. et coll.; (99) Jetřichov – rašeliniště, 4.8.1999, hojný, Mikát lgt. et det.,MHKcoll.; (122) Malé Svatoňovice – Nepomucká stráň, 17.7.2003, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., nárazová past; (129) Meziměstí, 15.12.1973, 1 ex., Souček lgt., det. et coll., ex larva; (132) Odolov, 12.7.1973, 1 ex., Macek lgt., Hamet det. et coll.; (141) Police nad Metují, 18.7.1990, 1 ex.; 10.8.1995, 1 ex., Straka lgt., det. et coll.; (149) Police nad Metují – Ochoz, 19.8.1986, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll.; (154) Radvanice – Paseka, 30.7.1995, 1 ex., Hamet lgt., det., et observ.; 25.7.1998, 1 ex.; 30.6.1999, 1 ex.; 21.6.2000, 2 ex.; 6.7.2002, 3 ex.; 24.6.2003, 4 ex., Hamet lgt., det. et coll., (159) Skály, 23.8.1993, 1 ex.; 23.8.1993, 1 ex.; 27.7.1996, 1 ex.; 23.7.2000, 1 ex.; Klouček lgt., det. et coll.; (165) Stárkov – údolí potoka Jívka, 8.7.2002, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (174) Teplice nad Metují, 7.1986, 2 ex., Seifert lgt., det. et coll.
Clytus lama Mulsant, 1847, druh, který se vyskytuje jen řídce v místech dřívějšího výskytu Abiet. Žije spíše v horských a podhorských oblastech (Heyrovský 1955, Sláma 1998). Na území CHKO zjištěn na sedmi lokalitách.
Nálezy: (7) Adršpach – Kalousy, 7.6.2003, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.;(14) Adršpach – Vlčí rokle, 14.7.2005, 1 ex., Mikát lgt., det. et coll.;(15) Bělý – Písčitý důl, 5.7.1998, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll.; (116) Machov – vrch Bor, 8.7.2004, 1 ex., Moravec J. lgt. et coll., Vancl det.; (154) Radvanice – Paseka, 23.7.2015; (159) Skály, 5.7.1999, 1 ex., Straka lgt. et coll., Hamet det.;(182) Teplické skály – Pod Zvětralým vrchem, 25.7.1996, 1 ex.; 27.7.1996, 1 ex., Klouček lgt., det. et coll.
Etorufus pubescens (Fabricius, 1787), (EN), velmi vzácný a lokální. Heyrovský (1955) uvádí, že v posledních desetiletích nebyl v Čechách sbírán. Podle Slámy (1998) byl nalezen v posledních desetiletích pouze v severních Čechách. Na území CHKO Labské pískovce a v NP České Švýcarsko se vyskytuje poměrně hojně (Benda 2000). Prokázali jsme ho pouze v Adršpašsko – teplických skalách. V oblasti Vlčí rokle však patří v době výskytu jeho maxima k poměrně hojným tesaříkům. Během týdne nalétalo do nárazové pasti umístěné ve Vlčí rokli více jak 60 jedinců. Z těchto důvodů byla nárazová past na této lokalitě okamžitě zrušena. Základní formu, která je tmavá, jsme prokázali pouze 14x z celkového počtu sebraných a pozorovaných 125 kusů. Zbývající kusy byly f. auriflua. Jeho vývoj byl spolehlivě zjištěn pouze v Pinus (borovice). Na jiných místech Adršpašských a Teplických skal se vyskytuje spíše jen ojediněle. Podle Slámy (1998) se jedná v Čechách i na Moravě o vymírající druh.
Nálezy: (1) Adršpach, 4.7.1973, 1 ex., Macek lgt., Vancl det. et coll.; 31.7.1996, 17 ex.; 28.7.2000, 18 ex., Klouček lgt., det. et coll.; (7) Adršpach – Kalousy, 26.7.2003, 2 ex., Hamet lgt., det. et observ.;(14) Adršpach – Vlčí rokle, 6.7.1989, 1 ex.; 6.6.1993, 1 ex., Mertlik lgt., det. et coll.; 17.6.2003, 12 ex., Vancl lgt., det. et coll.; 17.6.2003, 1 ex.; 3.7.2003, 65 ex.; 26.7.2003, 4 ex., Hamet lgt., det. et coll., nárazová past; (159) Skály, 5.7.1999, 1 ex., Straka lgt. et coll., Hamet det.; (161) Skály – jižní svah Čápu, 27.7.1994, 1 ex., Klouček lgt., det. et coll.; (178 a) Teplice nad Metují – Střmenské podhradí, 12.7.2009; 16.7.2009,hojný, Včelička lgt., det. et coll.; (181) Teplické skály – Martinské stěny, 23.6.2003, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., nárazová past.
Evodinus clathratus (Fabricius, 1792), v České republice se vyskytuje téměř výlučně v pohraničních horách, jen místy je hojnější (Heyrovský 1955, Sláma 1998). Tento druh patří ve Vlčí rokli k nejhojnějším tesaříkům. V době jeho výskytu lze pozorovat desítky kusů na kvetoucích bylinách i na mrtvých kmenech a větvích. Na území CHKO Broumovsko se vyskytuje často, celkem na devatenácti lokalitách.
Nálezy: (1) Adršpach, 18.5.1974, 1 ex., Macek lgt., Hamet det. et coll.; (12) Adršpach – Ptačí příkop, 11.5.1999, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (14) Adršpach – Vlčí rokle, 24.5.2001, hojný, Hamet lgt., det. et coll.; 9.5.2003, 1 ex.; Hamet lgt., det. et coll., nárazová past; 7.6.2003, hojný, Hamet lgt., det. et coll.; 7.6.2003, 8 ex., Hamet lgt. et coll., Vancl det., nárazová past; 17.6.2003, 3 ex., Vancl lgt., det. et coll.; (15) Bělý – Písčitý důl, 15.7.1992, 1 ex.; 9.6.1999, 4 ex., Vancl lgt., det. et coll.; (21) Božanov – Lopota, 10.7.2003, 1 ex., Beran lgt., Vancl det. et coll., kůrovcový lapač;(22) Božanov – louky u Božanova, 21.5.2002, 1 ex., Spíšek lgt., Vancl det. et coll., nárazová past; (23) Božanov – Na končinách, 11.6.2002, 1 ex., Spíšek lgt., Vancl det. et coll.; nárazová past; (42) Broumovské stěny – Modrý kámen, 20.5.2004, 1 ex., Beran lgt., Vancl det. et coll., kůrovcový lapač; (46) Broumovské stěny – Velká kupa, 19.6.2003, 1 ex.; 10.7.2003,1 ex.; 27.5.2004, 1 ex., Beran lgt., Vancl det. et coll., kůrovcový lapač; (58) Dědov – Klučanka, 30.4.2001, 4 ex., Vancl lgt., det. et coll.; (78) Horní Vernéřovice – Rač, 11.5.2005, 1 ex., Spíšek lgt., Vancl det. et coll.; 15.5.2008, 1 ex., Hamet lgt., Vancl det. et coll.; 26.5.2008, 2 ex., Hamet lgt., Vancl det. et coll., nárazová past;(83) Chvaleč – Přední Hradiště, 4.5.2002, 2 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (128) Martínkovice – Sahara, 4.6.2003, 2 ex., Spíšek lgt., Vancl det. et coll., nárazová past; (149) Police nad Metují – Ochoz, 5.7.1989, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll.; (159) Skály, 7.1998, 1 ex., Pasker lgt., det. et coll.; (161) Skály – jižní svah Čápu, 2.5.2001, 2 ex., Hamet lgt., det. et coll.; 7.7.2011, 1 ex., Just lgt., det. et coll.; (177) Teplické skály – Anenské údolí, 31.5.2002, 3 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (178 a) Teplice nad Metují – Střmenské podhradí, 12.7.2009, 1 ex.; 16.7.2009, 1 ex., Včelička lgt., det. et coll.; (181) Teplické skály – Martinské stěny, 7.5.2003, 2 ex.; 22.8.2003, 2 ex., Hamet lgt. et coll., Vancl det., nárazová past.
Leiopus nebulosus nebulosus (Linnaeus, 1758) se vyskytuje na sledovaném území často. Od podobného, nově popsaného druhu Leiopus linnei Wallin, Nylander & Kvamme, 2009, se nám ho nepodařilo rozlišit.
Nálezy: (1) Adršpach, 15.6.1980, 1 ex., Seifert lgt., det. et coll.; (8) Adršpach – křižovatka na Zdoňov, 3.6.2003, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll.; (137) Otovice – Hoprich, 17.5.2000, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; 7.5.2002, 1 ex., Spíšek lgt., Vancl det. et coll., nárazová past; 2.6.2003, 4 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (141) Police nad Metují, 15.6.1992, 1 ex., Uhlíř lgt. et coll., Vancl det.; 20.7.2013, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll., UV světlo;(147) Police nad Metují – Kluček, 15.6.1992, 5 ex., Vancl lgt., det. et coll.; (154) Radvanice – Paseka, 14.7.1996, 1 ex.; 25.6.1998, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (155) Rožmitál – lom, 17.5.2000, 1 ex., Mikát lgt., det. et coll.; 8.6.2000, 1 ex., Mocek lgt., Mikát det.,MHKcoll.; (155 a) Rožmitál – Dlouhý vrch , 19.6.2008, 1 ex.; 23.7.2009, 1 ex., Mikát lgt., det. et observ., Cikánský kopec – klenová bučina; (159) Skály, 6.1997, 1 ex., Pasker lgt., det. et coll.; (161) Skály – jižní svah Čápu, 23.7.2004, 1 ex., Moravec J. lgt. et coll., Vancl det.
Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795), řídký až vzácný druh původních i nepůvodních borových porostů (Heyrovský 1955, Sláma 1998). Zjištěn jednou v roce 1979 v oblasti Adršpašských skal.
Nálezy: (1) Adršpach, 1.8.1979, 1 ex., Macek lgt., Hamet det. et coll.
Monochamus sartor (Fabricius, 1787), (EN), v českých zemích velmi vzácný a vymírající druh původních smrkových porostů převážně pralesního typu nebo porostů, kde zůstává déle ležet nezpracované dřevo (Heyrovský 1955, Sláma 1998). Sláma (1998) považoval Vanclův nález z Teplic nad Metují, za zavlečený druh. Během průzkumu se nám však podařilo zjistit, že na území Adršpašsko-teplických skal opravdu žijí populace tohoto tesaříka. Prokázali jsme ho celkem na sedmi lokalitách. Všechny leží na území NPR Adršpašsko – teplických skal. Poslední nález: Skály – jižní svah Čápu, 15.8.2012.
Nálezy: (1) Adršpach, 15.8.1978, 1 ex., Macek lgt., Vancl det. et coll.; 18.6.1980, 1 ex., Seifert lgt. et coll., Hamet det.; 6.7.2011, 1 ex., Fiala M. lgt., det. et coll.,u skály Páže; 8.2001, 4 ex., Spíšek lgt., Hamet det. et coll., u vchodu do skalního města.; (14) Adršpach – Vlčí rokle, 14.7.2005, 3 ex. Mikát lgt., det. et observ., čerstvá kláda Picea, nad horní částí rokle; (86) Janovice – Záboř, 7.1997, hojný, Pasker lgt., det. et coll., z pokáceného smrku.; (159) Skály, 14.7.2001, 1 ex., Klouček lgt., det. et coll.; 18.7.2005, 1 ex., Mikát lgt., det. et coll.;(161) Skály – jižní svah Čápu, 14.8.2011, 1 ex., Just lgt., det. et coll.; 15.8.2012, 7 ex., Jarouš lgt., det. et coll., odchov ze smrkového špalku.; (176) Teplické skály, 21.6.2005, 2 ex., Vrána foto, Vancl det., Hamet. rev.; 27.7.2005, 1 ex., Moravec J. lgt., det. et coll., Vancl rev.; 28.7.2005, 1 ex., Moravec J. lgt., det. et coll., Vancl rev., Velký amfiteátr; 16.6.2012, 1 ex., Vrána lgt., det. et observ., Ostrov; (178) Teplické skály – hrad Střmen, 7.3.2003, 1 ex., Spíšek lgt., Vancl det. et coll., rozšlápnutý na cestě.
Pachyta lamed lamed (Linnaeus, 1758), (EN), v Čechách velmi vzácný a lokální, pouze na Šumavě a v oblasti Labských pískovců nacházen častěji. Vyvíjí se v kořenových nábězích starých stojících smrků (Benda 2000, Heyrovský 1955, Sláma 1998). Byl prokázán v roce 1996 a 2010 na jižním svahu Čápu (nejvyšší vrchol Teplických skal).
Nálezy: (161) Skály – jižní svah Čápu, 27.7.1996, 1 ex., Klouček lgt., det. et coll.; 3.7.2010, 1 ex., Just lgt., det. et coll.
Pogonocherus ovatus (Goeze, 1777), (NT), z přírody mizící druh, protože jeho výskyt je spjatý se zbytky jedlových porostů (Heyrovský 1955, Sláma 1998). V ČR se jedná o velmi lokální druh. Zjištěn pouze na jedné lokalitě.
Nálezy: (115) Machov – Řeřišný, 29.5.2003, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll., smyk na louce.
Pyrrhidium sanquineum (Linnaeus, 1758), vyvíjí se převážně v dubech, méně často i v bucích, habrech, případně ovocných stromech. (Heyrovský 1955, Sláma 1998). Byl nalezen v kůrovcovém lapači v prostoru staré bučiny pod Velkou kupou v Broumovských stěnách.
Nálezy: (46) Broumovské stěny – Velká kupa, 5.6.2003, 1 ex., Beran lgt., Vancl det. et coll., kůrovcový lapač.
Saperda perforata (Pallas, 1773), na území Čech lokální a relativně vzácný druh. Vývoj larev probíhá pod kůrou osik, zejména v oslabených nebo pokácených stromech (Mikát & Hájek 1999, Sláma 1998).
Nálezy: (155) Rožmitál – lom, 29.7.2008, 1 ex., Mikát lgt. et det., MHK coll.
Saperda similis (Laicharting, 1784), (NT), vyskytuje se celkem vzácně, vyvíjí se v živém dřevě slabších kmínků a větví výhradně Salix caprea (Heyrovský 1955, Sláma 1998). Zjištěn pouze na jediné lokalitě, kdy nalétl na žluté triko sběratele pod Salix caprea.
Nálezy: (154) Radvanice – Paseka, 11.7.1997, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.
Saphanus piceus piceus (Laicharting, 1784), (NT), vzhledem ke skrytému způsobu života je nalézán spíše náhodně. Vyvíjí se v mrtvém dřevě pařízků, kořenových nábězích, kořenech nebo i v podzemních částech ve dřevě, které je často rozrušeno hnilobou (Čtvrtečka 1997, Heyrovský 1955, Sláma 1998). Uvádí se, že bývá často nalézán i v zemních pastích (Benda 2000, Hamet et al. 2009, Sláma 1998). Na sledovaném území byl prokázán poměrně často, celkem na deseti lokalitách.
Nálezy: (1) Adršpach, 25.6.1979, 1 ex., Macek lgt., Hamet det. et coll.; (36 a) Broumovské stěny – jeskyně pod Luciferem, 5.7.2006, 1 ex., Mlejnek lgt., det. et coll., prosev; (132) Odolov, 15.2.1974, 1 ex., Macek lgt., Hamet det. et coll.; (141) Police nad Metují, 15.6.1986, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll.; 8.6.1993, 1 ex., Straka det. et coll., Vancl det.; (151) Police nad Metují – starý park, 1.7.2002, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll.;(154) Radvanice – Paseka, 22.7.1993, 1 ex.; 16.7.1994, 1 ex.; 7.7.1999, 1 ex.; 8.7.2001, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (155) Rožmitál – lom, 30.6.2001, 1 ex., Mikát lgt., det., MHK coll.; 28.6.2006, 1 ex., Mocek lgt., Mikát det. et coll.; 20.8.2009, 1 ex., Mocek lgt., Mikát det., MHK coll.; (155 a) Rožmitál – Dlouhý vrch, 26.6. – 23.7.2009, 1 ex., Mikát lgt. et det., MHK coll., Cikánský kopec – klenová bučina; (159) Skály, 7.1998, 1 ex., Pasker lgt., det. et coll.; (160) Skály – Černé jezírko, 28.7.2001, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.
Tetropium fuscum (Fabricius, 1787), vyskytuje se po celém území ČR ve smrkových porostech, převážně v horách (Heyrovský 1955, Sláma 1998). Byl prokázán pouze jednou, s lokalitou Adršpach (bez bližších údajů).
Nálezy: (1) Adršpach, 6.1971, 1 ex., Klouček lgt., det. et coll.
 
Čeleď Ciidae
Cis dentatus Mellié, 1848, (VU), vzácný horský druh v bukovém či bukovosmrkovém stupni, patrně vázán na choroše z rodu Trametes (Freude et al. 1967). Zjištěn v Adršpašských skalách, v Broumovských stěnách a ve starém parku v Polici nad Metují. Nálezy: (14) Adršpach – Vlčí rokle, 7.6.2004, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll., prosev, Průdek rev.; (21) Božanov – Lopota, 23.6.2004, 1 ex.; 8.7.2004, 2 ex., Beran lgt., Vancl det. et coll., kůrovcový lapač, Průdek rev.(41) Broumovské stěny – Laudonovy valy, 23.11.2002, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Průdek det.; 14.9.2003, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Průdek det.; (45) Broumovské stěny – U Václava, 1.7.2004, 1 ex., Beran lgt., Vancl det. et coll., kůrovcový lapač, Průdek rev.; (46) Broumovské stěny – Velká kupa, 23.6.2004, 1 ex.; 8.7.2004, 1 ex.; 15.7.2004, 1 ex., Beran lgt., Vancl det. et coll., kůrovcový lapač, Průdek rev.; (151) Police nad Metují – starý park, 15.4.2006, 8 ex., Vancl lgt., det. et coll., prosev, Průdek rev.
 
Čeleď Coccinelidae
Harmonia axyridis (Pallas, 1773), původem východoasijské slunéčko, celosvětově používané při biologickém boji proti mšicím. V řadě evropských zemí včetně ČR se stalo úspěšným expanzním druhem. Šíří se ve volné přírodě a může být i vážným konkurentem ostatním druhům slunéček, jimž potravně konkuruje. V Čechách byl zjištěn poprvé v roce 2006 v Praze a blízkém okolí (Špryňar 2008). Již v roce 2007 byl zjištěn i na území CHKO Broumovsko a od té doby opakovaně. Celkem je devět údajů ze čtyř lokalit. Poslední je z roku 2014.
Nálezy: (16 a) Bohdašín – Mořská transgrese, 27.8.2007, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Kovář det.; (141) Police nad Metují – město, 20.9.2009, 10 ex., Vancl lgt., det. et coll.; 28.8.2011, 1 ex.; 20.7.2013, 7 ex.,Vancl lgt., det. et coll., UV světlo; (154) Radvanice – Paseka, 22.9.2010, 1 ex.; 10.8.2014, 2 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (155) Rožmitál – lom, 19.8.2008, 3 ex.; 29.6.2011, 1 ex.; 20.7.2012, 1 ex.Mikát lgt. et det., MHK coll.
Sospita vigintiguttata (Linnaeus, 1758), velmi vzácný druh, který se vyskytuje na vlhkých místech v blízkosti olší, nebo na olších (Bielawski 1959, Freude et al. 1967). Tomu odpovídá i místo nálezu na rašeliništi v Jetřichově, kde byl smýkán z vegetace pod olšemi.
Nálezy: (99) Jetřichov – rašeliniště, 24.6.2007, 2 ex., Hamet lgt., det. et coll.
 
Čeleď Cryptophagidae
Atomaria nitidula (Marsham, 1802), při determinaci prosevů staršího materiálu byl zjištěn tento druh jako nový pro Českou republiku a jeho nález byl již také publikován (Ernest 2015).
Nálezy: (55) Dědov, 4.4.2005, 1 ex. samec; (141) Police nad Metují, 4.4.2005, 1 ex., samec; (186) Velké Petrovice – Kozínek, 20.9.2005, 1 ex., samec, vše Vancl lg. et coll., Ernest det.
Caenoscelis sibirica Reitter, 1889, druh byl dříve znám z území bývalého Československa pouze ze Slovenska (Jelínek 1993). Při redeterminaci druhů rodu Caenoscelis z území CHKO Broumovsko Ernest určil jednoho samce z lokality Adršpach, který byl chycen v roce 1973. Je to první nám známý údaj z České republiky. Později byl tento druh také chytán u Mělníka (1984) a na několika lokalitách v Praze v letech 1991 – 1993 (Štourač 2014, pers. comm.). Tato data však nebyla dosud publikována.
Nálezy: (1) Adršpach, 15.4.1973, 1 ex., Macek lgt., Ernest det., Hamet coll.
Telmatophilus caricis (A. G. Olivier, 1790), nehojný mokřadní druh s vývojem v orobincích a zevarech (SparganiumTypha sp.) (Freude et al. 1967, Mikát et al. 1997). V cihelně u Police nad Metují byl opakovaně chytán v letech 2004 – 2009. Další lokalita v CHKO je v areálu kamenolomu u Rožmitálu, kde byl zjištěn v roce 2008 (Mikát & Hamet 2014).
Nálezy: (144) Police nad Metují – cihelna, 29.6.2004, 5 ex.;15.8.2005, 1 ex.; Vancl lgt., det. et coll., smyk, Průdek rev.; 20.6.2009, 5 ex., Vancl lgt., det. et coll., smyk; (155) Rožmitál – lom, 29.7.2008, 3 ex., Mikát lgt. et det., MHK coll., mokřad pod Cikánským kopcem.
 
Čeleď Curculionidae
Acalles camelus (Fabricius, 1792), (NT), Acalles fallax Boheman, 1844, (NT), Onyxacalles pyrenaeus (Boheman, 1844), (NT) a Ruteria hypocrita (Boheman, 1837, (NT) jsou relitkní málo pohyblivé lesní druhy, vyvíjející se v opadaných větévkách a v detritu pod stromy. Indikují kontinuitu lesa bez delšího přerušení (Strejček 2001). Na území CHKO se vyskytují často ve starších bukových porostech. Nečastěji byl chytán A. fallax, celkem na 21 místech, R. hypocrita na jedenácti, A. camelus na sedmi a O. pyrenaeus na šesti lokalitách.
Acalles camelus (Fabricius, 1792), (NT), Nálezy: (41) Broumovské stěny – Laudonovy valy, 23.10.2002, 2 ex., Hamet lgt., det. et coll.; 12.9.2003, 2 ex., Hamet lgt., det. et coll., prosev; 12.9.2003, 1 ex., Boža lgt., det. et coll.; (57) Dědov – Bukalán, 20.4.1999, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det.; (64) Heřmánkovice, 31.5.1987, 1 ex., Strejček lgt., det. et coll.; (78) Horní Vernéřovice – Rač, 17.4.2008, 1 ex.; 10.7.2008, 2 ex.; 17.4.2008, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; 10.7.2008, 2 ex., Hamet lgt., Vancl det. et coll., zemní past; 26.5.2008, 1 ex., Hamet lgt., Vancl det. et coll., zemní past; (103) Jívka – Volský důl, 4.9.1999, 1 ex.; 15.4.2000, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (122) Malé Svatoňovice – Nepomucká stráň, 30.7.1999, 1 ex.; 16.9.2000, 3 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (161) Skály – jižní svah Čápu, 23.4.2001, 3 ex.; 15.6.2001, 3 ex., Hamet lgt., det. et coll.
Acalles fallax Boheman, 1844, (NT),
Nálezy: (35) Broumovské stěny – Honský Špičák, 3.11.1999, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (41) Broumovské stěny – Laudonovy valy, 23.10.2002, 1ex.; 12.9.2003, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det.; 12.9.2003, 1 ex., Boža lgt., det. et coll.; 12.9.2003, 5 ex., Hamet lgt., det. et coll.;(48) Broumovské stěny – Zelený hájek, 12.9.2003, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (50 a) Česká Metuje – pískovcové sloupky, 14.7.2007, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (57) Dědov – Bukalán, 20.4.1999, 1 ex.; 18.10.2001, 4 ex.; 12.9.2003, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det.;(65) Heřmánkovice – Heřmánkovické údolí, 1.10.2003, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (78) Horní Vernéřovice – Rač, 17.4.2008, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; 26.5.2008, 1 ex., Hamet lgt., Vancl det. et coll.; 10.7.2008, 3 ex., Hamet lgt. et det., Vancl coll.; 1.9.2008, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll.; (83) Chvaleč – Přední Hradiště, 25.6.2001, 5 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (91) Jestřebí hory – jižní svah Kolčarky, 4.9.1999, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (103) Jívka – Volský důl, 26.9.2003, 2 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (114 a) Machov – Pod Borem, 12.9.2006, 4 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (122) Malé Svatoňovice – Nepomucká stráň, 3.7.1999; 1 ex.; 30.7.1999; 1 ex.; 16.9.2000, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (154) Radvanice – Paseka, 14.9.2003, 1 ex., Boža lgt., det. et coll.; 9.6.2004, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., (155) Rožmitál – lom, 8.6.2000, 1 ex., Mocek lgt., Hamet det. et coll.; 26.7.2000, 4 ex.; 29.8.2000, 3 ex.; 12.4.2001, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; 15.8.2000, 14 ex., Mikát lgt. et coll., Hamet det.; 14.5.2008, 1 ex., Mikát lgt., Fremuth det., MHK coll.; (155 a) Rožmitál – Dlouhý vrch, 12.10.2007, 1 ex., Mikát lgt., det. et observ.; (161) Skály – jižní svah Čápu, 23.4.2001, 2 ex.; 5.6.2001, 1 ex.; 25.4.2003, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., (166 a) Stárkov – Vápenka – Stárkovská bučina, 10.8.2005, 4 ex., Hamet lgt., det. et coll., 1.9.2005, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll.;(167) Stárkov – Vysoký kámen, 25.4.2003, 5 ex.; 17.10.2003, 4 ex.; 10.5.2004, 2 ex., Hamet lgt., det. et coll.; 21.5.2005, 1 ex.; 2.6.2005, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll.; 23.10.2005, 3 ex.; Krátký lgt., Hamet det., Vancl coll.; 23.10.2005, 1 ex.; Krátký lgt., det. et coll.; 29.10.2005, 5 ex.Krátký lgt. et det., Hamet coll.; (185) Velké Petrovice, 29.10.2005, 1 ex., Pelikán lgt. et coll., Krátký det.; (186) Velké Petrovice – Kozinek, 25.9.2005, 2 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det.; (187) Velké Petrovice – údolí Metuje, 23.9.2005, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; 23.10.2005, 1 ex., Pelikán lgt. et coll., Krátký det.
Onyxacalles pyrenaeus (Boheman, 1844), (NT)
Nálezy: (14) Adršpach – Vlčí rokle, 7.6.2004, 1 ex.,Vancl lgt. et coll., Hamet det.; (101) Jívka – Kuprovka, 14.9.2003, 1 ex., Boukal lgt., Hamet det. et coll., prosev; (137) Otovice – Hoprich, 8.4.2000; 1 ex., 17.5.20002 ex.; 2.6.2003, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; 25.11.2002, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det., prosev;(166 a) Stárkov – Vápenka – Stárkovská bučina, 1.9.2005, 1 ex.,Vancl lgt., det. et coll., prosev, Hamet rev.; (167) Stárkov – Vysoký kámen, 21.5.2005, 1 ex.; 26.5.2005, 2 ex., Vancl lgt., det. et coll., prosev, Hamet rev.; 23.10.2005, 1 ex.; 29.10.2005, 5 ex., Krátký lgt., det. et coll., prosev;(185) Velké Petrovice, 21.10.2012, 2 ex., Krátký lgt., det. et coll.
Ruteria hypocrita (Boheman, 1837, (NT)
Nálezy: (41) Broumovské stěny – Laudonovy valy, 12.9.2003, 3 ex., Hamet lgt., det. et coll., prosev; 12.9.2003, 1 ex., Boža lgt., det. et coll.; (50 a) Česká Metuje – pískovcové sloupky, 14.7.2007, 1 ex.; 8.8.2007, 2 ex.; 27.8.2007, 2 ex. Hamet lgt., det. et coll., zemní past; (57) Dědov – Bukalán, 24.4.2000, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det.; (64) Heřmánkovice, 31.5.1987, 1 ex., Strejček lgt., det. et coll.; (78) Horní Vernéřovice – Rač, 26.5.2008, 1 ex., Hamet lgt., Vancl det. et coll., zemní past; 17.4.2008, 4 ex., Hamet lgt., det. et coll.; 7.5.2008, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll., zemní past; 10.7.2008, 3 ex., Hamet lgt. et det.,Vancl coll., zemní past; (114 a) Machov – Pod Borem, 12.9.2006, 1 ex., lgt., det. et coll., prosev; (120) Malé Svatoňovice – Na Horách, 3.7.1999, 3 ex.; 30.7.1999, 3 ex.; 16.9.2000, 6 ex., Hamet lgt., det. et coll.;(155) Rožmitál – lom, 26.7.2000, 2 ex.; 29.8.2000, 2 ex.,Hamet lgt., det. et coll.; 15.5.2008, 1 ex., 26.6.2009, 1 ex., Mikát lgt. et det., MHK coll.; (155 a) Rožmitál – Dlouhý vrch, 19.6.2008, 1 ex.; 21.5.2009, 1 ex.; 11.6.2014, 1 ex., Mikát lgt. et det., MHK coll., Cikánský kopec – klenová bučina; (167) Stárkov – Vysoký kámen, 26.5.2003, 1 ex., lgt., det. et coll.; 21.5.2005, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll., prosev, Hamet rev.;(186) Velké Petrovice – Kozinek, 25.9.2005, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det., prosev.
Bagous glabrirostris (Herbst, 1795), (VU), široce rozšířený druh vázaný hlavně na Stratoites. Ostatní uváděné rostliny jako jsou Alisma plantago – aquatica, Potamogeton (Freude et al. 1983) Dieckmann (1983) zpochybňuje.
Nálezy: (1) Adršpach, 21.5.1973, 1 ex., Macek lgt., Hamet det. et coll.
Bagous lutulentus (Gyllenhal, 1813), (NT), široce rozšířený druh od Sibiře přes celou Evropu. Vyvíjí se v přesličce říční (Equisetum fluviatile) (Dieckmann 1983, Freude et al. 1983, Strejček 2001).
Nálezy: (101) Jívka – Kuprovka, 29.7.2001, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.
Barynotus moerens (Fabricius, 1792), (NT), vzácnější horský druh s širokým ekologickým potenciálem. Vyskytuje se nejen na studených lokalitách, ale také v otevřeném terénu a na suchých místech. Má noční aktivitu a objevuje se až po 22. hodině. Ožírá přízemní listy Viola sp., Primula sp., Digitalis sp. a Convalaria majalis (Dieckmann 1980, Freude et al. 1981).
Nálezy: (16 b) Bohdašín – Mořská transgrese, 15.5.2007, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., smyk; (61) Hejtmánkovice – Hynčická olšina, 29.3.2004, 2 ex., Hamet lgt., det. et coll., prosev; (84) Janovice, 27.4.1977, 1 ex., Macek lgt., Hamet det. et coll.
Bradybatus fallax Gerstäcker, 1860, (NT), lokální, nehojný druh, spíše v teplejších oblastech, s vazbou na javory (Freude et al. 1983)
Nálezy: (61) Hejtmánkovice – Hynčická olšina, 29.3.2004, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det.; (155) Rožmitál – lom, 12.4.2001, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., prosev; 14.5.2008, 1 ex., Mikát lgt. et coll., Fremuth det.; 27.6.2014, 1 ex., Mikát lgt. et coll., Hamet det.
Ceutorhynchus barbarae Suffrian, 1847, (NT), vzácný druh na vlhčích stanovištích v horách. Žije na Barbarea vulgaris a praecox, Rorippa islandica a Dentaria enneaphylos (Dieckmann 1972, Freude et al. 1983, Smreczyński 1974). Na území CHKO nalezen opakovaně a jednou ve velkém množství na xerothermním stanovišti na jižně orientované hraně aktivního lomu u Rožmitálu na Barbarea vulgaris. Po rozšíření kamenolomu zanikla část stanovišť, avšak později byl druh nalezen, především na odvalech porostlých zdejší hlavní živnou rostlinou barborkou obecnou (Mikát & Hamet 2014).
Nálezy: (155) Rožmitál – lom, 26.7.2000, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., prosev; 15.6.2003, 45 ex., Hamet lgt., det. et coll., oklep Barbarea vulgaris; 3.5.2005, 4 ex., Mikát lgt. et coll., Hamet det.; 4 ex., Mikát lgt., Hamet det., MHK coll.
Ceutorhynchus inaffectatus Gyllenhal, 1837, (NT), vyskytuje se jak na teplých, tak i studených stanovištích. Žije na Hesperis matronalis a tristis (Dieckmann 1972, Freude et al. 1983, Smreczyński 1974). Zjištěn pouze na jedné lokalitě, kde byl také poprvé v ČR zjištěn Brassicogethes matronalis, který je monofágem na H. matronalis.
Nálezy: (137) Otovice – Hoprich, 17.6.2000, 5 ex., Hamet lgt., det. et coll.
Ceutorhynchus parvulus C. Brisout, 1869, (NT), vzácnější druh zejména na teplejších lokalitách vázaný na Lepidium campestre (Dieckmann 1972, Fremuth 1977, Freude et al. 1983, Smreczyński 1974). Prokázán na jediné lokalitě, která patří na území CHKO k nejteplejším.
Nálezy: (137) Otovice – Hoprich, 4.6.2002, 1 ex., Spíšek lgt., Hamet det., Vancl coll., nárazová past.
Ceutorhynchus pectoralis Weise, 1895,(NT), lokální a vzácný druh s vývojem na Barbarea vulgaris , Cardamine amara, hirsuta a pratensis a Rorippa islandica (Dieckmann 1972, Fremuth 1977, Freude et al. 1983, Smreczyński 1974). V aktivním kamenolomu u Rožmitálu byl opakovaně sbírán i ve velkém množství (54 jedinců) na odvalech porostlých zdejší hlavní živnou rostlinou barborkou obecnou (Barbarea vulgaris). Kromě této lokality zjištěn ještě na dalších dvou místech.
Nálezy: (77) Horní Vernéřovice – Janovická niva, 5.6.2003, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Fremuth det.; (78) Horní Vernéřovice – Rač, 5.6.2008, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (155) Rožmitál – lom, 17.5.2000, 1 ex., Mikát lgt. et coll., Hamet det.; 2.6.2002, 54 ex., Hamet lgt., det. et coll., na Barbarea sp.; 15.6.2003, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., ojediněle na Barbarea sp.; 3.5.2005, 1 ex., Mikát lgt. et coll., Hamet det.
Dorytomus reussi Formánek, 1908, (NT), vzácnější druh s relativně malým areálem rozšíření (Česká a Slovenská republika, Polsko a Rumunsko). Živnou rostlinou jsou vrby Salix aurita a S. fragilis (Benedikt et al. 2010, Dieckmann 1986). Na území CHKO Broumovsko opakovaně zjištěn v nivě Metuje v katastru Velké Petrovice.
Nálezy: (187) Velké Petrovice – údolí Metuje, 14.12.2004, 1 ex.; 3.4.2005, 1 ex., Udržal lgt. et coll., Krátký det., Fremuth rev.; 22.9.2005, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., Fremuth rev.; 23.10.2005, 1 ex.; 29.10.2005, 6 ex., Pelikán lgt. et coll., Krátký det.; 23.10.2005, 3 ex., Krátký lgt. et det., Pelikán coll.; 21.10.2012, 1 ex., Krátký lgt., det. et coll.
Charagmus gressorius (Fabricius, 1792), poměrně vzácný, lokální druh, oligofág na bobovitých rostlinách (Fabaceae). Dříve byl známý pouze ze severních Čech (Freude et al. 1981). V současnosti se pravděpodobně expanzivně šíří. Na území CHKO Broumovsko jsme ho chytali v roce 2000 a na jižní Moravě v roce 2005 (Hamet et al. 2009). V celém areálu lomu u Rožmitálu je od roku 2000 opakovaně pozorovaný a sbíraný. Výskytuje se zde hojně na nelesních stanovištích na vlčím bobu mnoholistém (Lupinus polyphyllus). Tato živná rostlina v současnosti expanduje v lomovém areálu ale i v jeho okolí, na dříve kosených nebo spásaných loukách (Mikát & Hamet 2014). Na jiné lokalitě v CHKO byl prokázaný až v roce 2007. Na jiných místech tohoto území zatím nezjištěn, i když se živná rostlina vyskytuje velmi hojně na celé řadě lokalit.
Nálezy: (115) Machov – Řeřišný, 19.5.2007, 2 ex., Vancl lgt., det. et coll., nárazová past; 7.8.2007, 1 ex.,Vancl lgt., det. et coll., noční smyk; (155) Rožmitál – lom, 26.7.2000, 12 ex., Hamet lgt., det. et coll.; 15.8.2000, 1 ex., Mikát lgt. et coll., Hamet det.; 29.8.2000, hojný, Hamet lgt., det. et coll., masový výskyt; 2.6.2002, 2 ex., Hamet lgt., det. et coll., velmi ojediněle; 19.7.2003, 7ex., Hamet lgt., det. et coll.; 1.5.2005, 1 ex., Mikát lgt. et coll., Hamet det.; 13.5.2004, 1 ex., Mikát lgt., Hamet det., MHK coll.; 1.4.2008, 1 ex.; 7.5.2008,1 ex.; 8.4.2009, 1 ex.; 21.5.2009, 4 ex.; 20.7.2012, 1 ex.; 10.6.2014, 2 ex.; Mikát lgt. et det., MHK coll.
Larinus sturnus (Schaller, 1783), (NT), druh nelesních, přirozených i ruderálních stanovišť, s vývojem ve statných bylinách z čeledi hvězdnicovitých: Cirsium, Carduus, Centaurea, Arctium (Dieckmann 1983, Freude & al. 1983). Jako druh s nejistým výskytem v Čechách byl uveden v práci Jelínek (1993). V období po roce 2000 bylo dokumentováno jeho rychlé rozšíření na území Čech. Poprvé byl v areálu lomu Rožmitál nalezen až v roce 2012 a představuje první a jedinou známou lokalitou jeho výskytu v CHKO Broumovsko (Hamet et al 2014, Mikát & Hamet 2014).
Nálezy: (155) Rožmitál – lom, 20.7.2012, 1 ex., Mikát lgt. et det., MHK coll.
Lixus iridis Olivier, 1807,v minulosti se tento druh ve východních Čechách vyskytoval jen ojediněle (Mikát et al. 2004). Vyvíjí se v lodyhách statnějších miříkovitých rostlin (Apiaceae) na vlhkých loukách a na březích vod (Dieckmann 1983, Freude et al. 1983). V posledních letech se pravděpodobně expanzivně šíří. První nález v CHKO je teprve z roku 2007. Je málo pravděpodobné, že při prvním rozsáhlém průzkumu tohoto území v letech 2000-2005, by tak nápadný brouk unikal pozornosti. V dalších letech jsme jej však zaznamenali na dalších lokalitách, včetně těch lokalit, na kterých bylo dříve sbíráno (Hamet & Vancl 2007).
Nálezy: (16 b) Bohdašín – Mořská transgrese, 14.5.2007, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (99) Jetřichov – rašeliniště, 24.6.2007, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (101) Jívka – Kuprovka, 14.6.2009, 1 ex., Včelička lgt., det. et coll.; (129) Meziměstí, 16.6.2009, 1 ex.; 30.7.2009, 1 ex.,Patrný lgt., det. et observ.; (144) Police nad Metují – cihelna, 24.6.2007, 2 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det.; (155) Rožmitál – lom, 19.6.2008, 1 ex., Mikát lgt., det. et coll.; 26.6.2009,1 ex.; 10.6.2014, 1 ex., Mikát lgt. et det., MHK coll.
Microplontus triangulum (Boheman, 1845), (NT), vzácnější druh převážně na suchých místech na Achilea millefolii (Dieckmann 1972, Freude et al. 1983). Od roku 1989, kdy byl poprvé zjištěn, v Dědově – Bukalánu,vícekrát neprokázán.
Nálezy: (57) Dědov – Bukalán, 5.9.1989, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det., Fremuth rev.
Orthochaetes setiger (Beck, 1817), (NT), řídce nalézaný druh. Vyvíjí se v celé řadě druhů různých složnokvětých rostlin, které upřednostňuje (Freude et al. 1983). Vypěstován byl ale i z rostlin, jiných čeledí (Plantaginaceae, Boraginaceae či Ranuculaceae) (Dieckmann 1986). Vyskytuje se jak na osluněných, teplých místech, tak i na studených. Ve Švýcarsku byl zjištěn i ve výšce 2100 m n. m. (Dieckmann 1986). Prokázán celkem na čtyřech lokalitách.
Nálezy: (50 a) Česká Metuje – pískovcové sloupky, 11.5.2007, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., prosev; (82) Chlívce, 2.6.1980, 2 ex., Macek lgt., Hamet det. et coll.; (102) Jívka – údolí potoka Jívka, 6.10.2001, 2 ex., Hamet lgt., det. et coll., prosev; (154) Radvanice – Paseka, 14.9.2003, 1 ex., Boža lgt., det. et coll., prosev.
Otiorhynchus pinastri (Herbst, 1795), (NT), vzácnější druh, který se vyskytuje od nížin do subalpinského pásma. Vyskytuje se na světlých otevřených místech, vývoj není známý. Uváděná živná rostlina Vincetoxicum hirundinaria (Dieckmann 1980, Freude et al. 1981) nebude asi jediná, protože ta se ani na jediné z obou zjištěných lokalit nevyskytuje. Ta se vyskytuje na území CHKO pouze na jediném místě, které je od obou lokalit vzdáleno přes 12 km.
Nálezy: (83)Chvaleč – Přední Hradiště, 25.6.2001, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.;
(123)Malé Svatoňovice – Petrovice, 23.8.2001, 3 ex.; 2.6.2002, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.
Otiorhynchus uncinatus Germar, 1824, (NT), vzácný druh v podhorských až horských oblastech, na suchých, ale i vlhkých a studených stanovištích. Má noční aktivitu byl zjišťován na listech Prunella vulgaris, Plantago lanceolata, Alnus icana a Spirea spec. (Dieckmann 1980, Freude et al. 1981). Prokázán na pěti lokalitách.
Nálezy: 15, Bělý – Písčitý důl, 15.6.2003, 1 ex., Vancl lgt., Hamet det. et coll.; (50 a) Česká Metuje – pískovcové sloupky, 14.7.2007, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., zemní past; (166 a) Stárkov – Vápenka – Stárkovská bučina, 10.8.2005, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., prosev; (167) Stárkov – Vysoký kámen , 2.7.2006, 12 ex., Krátký lgt., det. et coll., prosev; (198) Žabokrky, 29.10.2005, 1 ex., Pelikán lgt. et coll.,Krátký det., prosev.
Phytobius leucogaster (Marsham, 1802), VU, rozšířen roztroušeně po celém území ČR. Žije pod vodou na Mariophyllum verticilatum a M. spicatum (Dieckmann 1972, Freude et al. 1983).
Nálezy: (101) Jívka - Kuprovka, 29.7.2001, 2 ex., Hamet lgt., det. et coll.
Sirocalodes quercicola (Paykull, 1792), (NT), vzácnější druh s vývojem ve stoncích Fumaria officinalis, bývá nalézán jak na suchých, tak i vlhkých biotopech v nížinách a podhůří (Benedikt et al. 2010). V Čechách je tento druh vzácně nalézaný a v literatuře nejsou žádná konkrétní nálezová data (Benedikt et al. 2010). Dokladů jeho výskytu je dostatek, ale jsou převážně z jižních a západních Čech. Naše údaje jsou první uveřejněná data z východních Čech.
Nálezy: (151) Police nad Metují – starý park, 15.4.2006, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det., prosev stromových hub; (185) Velké Petrovice , 29.10.2005, 1 ex., Pelikán lgt. et coll., Krátký det., prosev; 21.10.2012, 1 ex., Putz lgt., det. et coll., prosev;(187) Velké Petrovice – údolí Metuje, 23.10.2005, 1 ex., Pelikán lgt. et coll., Krátký det.
Tachyerges rufitarsis (Germar, 1821), (NT), vyskytuje se řídce. Žije na topolech, méně často na jívě (Benedikt et al. 2010, Smreczynski 1976).
Nálezy: (15) Bělý – Písčitý důl, 30.5.1992, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det.
Tropiphorus terricola (Newmann, 1838), (NT), vzácný horský druh, polyfág, nejčastěji na rostlinách čeledě Asteraceae. Na území ČR se vyvíjí parthenogeneticky. Samci jsou známi až z Bulharska (Dieckmann 1983).
Nálezy: (102) Jívka – údolí potoka Jívka, 13.6.2001, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., smyk; (154) Radvanice – Paseka, 8.8.2001, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., prosev; (185) Velké Petrovice, 23.10.2005, 1 ex., Pelikán lgt. et coll., Krátký det., prosev; (187) Velké Petrovice – údolí Metuje, 23.10.2005, 1 ex., Pelikán lgt. et coll., Krátký det.
Tychius pusillus Germar, 1842, (NT), vzácný druh, na území CHKO Broumovsko byl zjištěn v roce 2001. Je to první průkaz jeho výskytu v Čechách (Hamet 2002). Žije na různých druzích Trifolium sp. Lokalita, na které byl zjištěn (Radvanice – Paseka) byla zničena a přes opakované snahy o jeho nalezení na sousedících místech podobného charakteru jako byla původní lokalita nebyl nález opakován.
Nálezy: (154) Radvanice – Paseka, 3.5.2001, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., Fremuth rev.
 
Čeleď Dasytidae
Danacea morosa Kiesenwetter, 1863, druh se vyskytuje na teplých osluněných stráních v podhorských a horských polohách. Larvy se vyvýjejí v suché jílovité půdě pod růžicemi listů. Imaga jsou florikolní a lze je zastihnout především na okoličnatých rostlinách (Kolibáč et al. 2005). Nalezen na horní hraně činného lomu u Rožmitálu, na výslunném kamenitém stanovišti poloruderálního charakteru. To přímo navazovalo na dlouhodobě bezlesé stanoviště na severním okraji areálu lomu, které v té době ještě nebylo přímo zasaženo lomovou činností. Následně však během rozšiřování kamenolomu směrem k severu zcela zaniklo (s výjimkou několika malých plošek). V roce 2011 a 2012 se zde podařilo výskyt druhu znovu prokázat ve více exemplářích, a to na nově vytvořených stanovištích, vzniklých v důsledku přípravných prací před těžbou (štěrkovité a kamenité plochy s řídkou vegetací) (Mikát & Hamet 2014). Mimo kamenolom Rožmitál nebyl tento druh jinde v CHKO Broumovsko zjištěn a nález na této lokalitě byl publikován jako první výskyt druhu na území Čech (Hamet & Vancl 2005a). Původní nález ještě dodatečně revidoval V. Švihla v roce 2010. Lokalita Rožmitál představuje dosud jediné známé místo výskytu tohoto druhu v Čechách. Jeho výskyt v Broumovské kotlině pravděpodobně souvisí se známým rozšířením v polském Kladsku (Trzebieszowice, Międzygórze, Góry Kłodzkie) (Burakowski et al. 1986).
Nálezy: (155) Rožmitál – lom, 15.6.2003, 3 ex., Hamet lgt., det. et coll.; 3.8.2011, 7 ex.; 20.7.2012, 9 ex., Mikát lgt. et det., MHK coll.
 
Čeleď Dermestidae
Trogoderma angustum (Solier, 1849), druh zavlečený do Evropy z jižní Ameriky. Na území ČR se vyskytuje velice řídce, žije synantropně, známý spíše z větších měst (Háva 2011). Zjištěn opakovaně v Polici nad Metují kde byl chytán na UV světlo.
Nálezy: (141) Police nad Metují – město, 20.6.2002, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Háva det.; 20.7.2013, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll., UV světlo.
Trogoderma glabrum (Herbst, 1783), jedná se o typického zástupce skladištních škůdců škodících nejen na potravinářských komoditách. Je rozšířen po celém světě, ale na území ČR se vyskytuje řídce. Imaga lze nalézt i ve volné přírodě, zpravidla na květenstvích miříkovitých rostlin (Háva 2011). Prokázán na třech lokalitách.
Nálezy: (15) Bělý – Písčitý důl, 2.7.2001, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Háva det.; (141) Police nad Metují – město, 20.6.2009, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll.; (195) Vižňov, 8.4.1996, 7ex., Růžička J. lgt. et coll., Háva det., na okně v chalupě.
 
Čeleď Dytiscidae
Cybister lateralimarginalis (DeGeer, 1774), (CR), vzácný druh, jehož jediný recentní údaj uváděný v Katalogu vodních brouků (Boukal et al. 2007) pocházel pouze z jediné lokality z Broumovska z rybníku u Hejtmánkovic 27.9.2000. (Hamet et al. 2002, Hamet & Vancl 2005a). Řada nových údajů, zahrnující období 2008 – 2015, z různých oblastí Čech naznačují, že by se v současnosti mohl v ČR šířit (Boukal et al. 2012, Kolář et. al. 2015).
Nálezy: (63) Hejtmánkovice – rybník , 27.9.2000, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll.
Deronectes latus (Stephens, 1829), (VU), žije na horních úsecích vodních toků a je dosti náročný na obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě a na její čistotu. V ČR patří k vzácným druhům (Boukal et al. 2007). Opakovaně chytán v malém rybníčku na potoku Jívka poblíž bývalého odkaliště dolu Bohumír (Jívka – Kuprovka).
Nálezy: (101) Jívka – Kuprovka, 6.10.2001, 2 ex.; 31.5.2002, 4 ex., Vancl lgt., det. et coll., průtočný rybník; 6.10.2001, 1 ex., Boukal lgt., det. et coll., průtočný rybník.
Dytiscus circumflexus Fabricius, 1801, (VU), vyskytuje se velmi vzácně. Osidluje nejrůznější typy stojatých vod bohatých na živiny. V ČR nalézán také často v nově vzniklých nádržích jílovitým nebo písčitým dnem a téměř bez vegetace (Boukal et al. 2007). Nalezen opakovaně pouze v rybníku u Hejtmánkovic.
Nálezy: (63) Hejtmánkovice – rybník, 16.9.2000, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Hájek det.; 29.5.2002, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.
Graphoderus zonatus zonatus (Hoppe, 1795), (NT), v ČR jde o poměrně řídce se vyskytující druh, který je nejčastěji vázán na místa s bohatou vodní vegetací a vody se zvýšenou aciditou (Boukal et al. 2007).
Nálezy: (101) Jívka – Kuprovka, 29.7.2001, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Šťastný det.
Hydroporus fuscipennis Schaum, 1868, (CR), je novým druhem pro Čechy a potvrzením jeho výskytu v České republice, z jejíhož území byly známy pouze údaje staršího data ((Boukal et al. 2007, Hamet et al. 2002). Nalezen poblíž Adrpšachu, na křižovatce na Zdoňov 14.9.2000, v malém rybníčku bez hospodářského využití. Nilsson & Holmen (1995) uvádějí, že preferuje otevřené jarní travnaté tůně a sezónně zaplavované okraje řek a jezer. Podobné poměry jsou i na této lokalitě.
Nálezy: (8) Adršpach – křižovatka na Zdoňov, 14.9.2000, 1 ex., Jeziorski lgt. et coll., Boukal M. det., Trávníček rev.
Hydroporus longicornis Sharp, 1871, (VU), druh obývající slatinné a rašelinné vody ve vyšších polohách. V ČR patří k vzácnějším druhům (Boukal et al. 2007, Vonička & Šťastný 2007). Prokázán opakovaně na čtyřech místech s rašelinovými jezírky.
Nálezy: (5) Adršpach – Černý důl, 12.7.2002, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll., rašeliniště; (99) Jetřichov – rašeliniště, 13.4.2002, 2 ex., Boukal lgt., det. et coll., podmáčená louka; 13.4.2002, 1 ex., Trávníček lgt. et det., MJMZ coll.; 13.4.2002, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Vancl det., Hájek rev.; (157) Ruprechtice – Pod rybníčkem, 7.10.2001, 2 ex., Boukal lgt., det. et coll.; 13.4.2002, 1 ex., Trávníček lgt. et det., MJMZ coll., podmáčená louka;(194) Vernéřovice – Vernéřovická studánka, 27.7.2001, 2 ex., Boukal lgt., det. et coll., potok.
Hygrotus nigrolineatus (Steven, 1808), (VU), je druh vyhledávající lokality se zvýšeným obsahem solí. Nilsson & Holmen (1995) poznamenávají, že v uplynulých dvaceti letech se tento druh v Evropě šíří jako obyvatel nově zřízených bahnitých rybníků, které po několika letech v důsledku postupného zarůstání opět opouští. Ke stejnému jevu došlo i na lokalitě, kde byl prokázán v nově vybudovaných rybníčcích v bývalé cihelně u Police nad Metují.
Nálezy: (144) Police nad Metují – cihelna, 29.8.2001, 10 ex., Jeziorski lgt., det. et coll.; 11.6.2002, 2 ex., Vancl lgt., det. et coll., Hájek rev.,
Liopterus haemorrhoidalis (Fabricius, 1787), v Čechách se vyskytuje vzácně a lokálně, upřednostňuje trvalé nádrže a hustě zarostlé mokřady (Boukal et al. 2007). Nalezen v mělkém jezírku na dně lomu u Rožmitálu 30.6.2001. Pro CHKO Broumovsko je lom Rožmitál jediná dosud známá lokalita tohoto druhu.
Nálezy: (155) Rožmitál – lom, 30.6.2001, 1 ex., Mikát lgt., Boukal M. det.,MHKcoll.
Stictotarsus duodecimpustulatus (Fabricius, 1792), (NT), je západopalearktický druh, který má v ČR východní hranici svého rozšíření. Jeho nálezy jsou velmi ojedinělé. Druh žije v biotopech s čistou, alespoň mírně tekoucí vodou nebo v jezerech (Boukal et al. 2007). Chytán opakovaně v pískovně, která je součástí areálu Adršpašských skal.
Nálezy: (10) Adršpach – písník, 14.9.2000, 6 ex., Jeziorski lgt., det. et coll.; 14.9.2000, 2 ex., Hamet lgt., det. et coll.; 1 ex.,Hájek lgt., det. et coll.; 20.9.2000, 5 ex., Vancl lgt., det. et coll.; 12.9.2003, 1 ex., Boukal M. lgt., det. et coll.
 
Čeleď Elateridae
Ampedus nigroflavus (Goeze, 1777), (NT), v ČR známý z nížin a pahorkatin. Zde osidluje listnaté dřeviny (včetně ovocných stromů ve zpustlých sadech) od záplavových území až po osluněné okraje bukových lesů. Vývoj prodělává ve svrchních vrstvách tlejícího dřeva v horních partiích převážně stojících, živých stromů. Bývá nalézán také v trouchnivém dřevě pahýlů, ležících kmenů a odlomených větví (Jagemann 1955, Janoszek & Tarnawski 2001, Laibner 1977, Mikát et al. 1997). Adaptován na stromořadí na okrajích vodních toků a vodních ploch, aleje a větrolamy (Mertlik 2005).
Nálezy: (8) Adršpach – křižovatka na Zdoňov, 11.5.2001, 4 ex., Hamet lgt. et coll., Mertlik det., v trouchu kmene Alnus sp.; (61) Hejtmánkovice – Hynčická olšina, 21.4.2004, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Mertlik det.; (155) Rožmitál – lom, 17.5.2000, 1 ex., Mikát lgt. et det., MHK coll.
Ampedus suecicus (Palm, 1976), (EN), v ČR uveden poprvé v roce 1993, ze Šumavy (Stožec) a Beskyd (Staré Hamry, Bumbálka) (Vávra 1993). Mertlik (2007) jej uvádí jako synonymum druhu A. karpathicus (Buysson, 1885). Z Broumovska byl publikován v roce 2003 (Hamet et al. 2003). Jedná se o relikt přirozených podhorských smrkových porostů s přechody na území sousedících jedlových porostů. Vývoj prodělává v trouchnivém dřevě smrků a jedlí. Jeho biotopy byly výrazně zredukovány antropickou přeměnou lesů (Mertlik 2005). Na území CHKO Broumovsko prokázán na dvou lokalitách v Adršpašských skalách, na devíti lokalitách v NPR Broumovské stěny a jednou na Lopotě, která patří do horského systému Stolových hor. V převážné většině případů byl nacházen v kůrovcových feromonových lapačích, kde bylo chyceno celkem 54 jedinců.
Nálezy: (14) Adršpach – Vlčí rokle, 21.6.1996, 1 ex., Mertlik lgt., det. et coll.; (21) Božanov – Lopota, 10.6.2003, 2 ex., Beran lgt., Mertlik det., Vancl coll., kůrovcový lapač; 4.6.2004, 1 ex., Beran lgt., Vancl det. et coll., kůrovcový lapač, Mertlik rev.; 8.6.2004, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Mertlik det., kůrovcový lapač, Mertlik rev.; 23.6.2004, 2 ex., Beran lgt., Vancl det. et coll., kůrovcový lapač, Mertlik rev.; 8.7.2004,1 ex., Beran lgt., Mertlik det., Vancl coll., kůrovcový lapač;(24) Božanov – pod Božanovským špičákem, 24.4.2000, 1 ex., Mertlik lgt., det. et coll., tlející dřevo Picea sp.;18.6.2012, 1 ♂, ex. puppe, v trouchnivém dřevě pařezu Picea sp., J. Mertlik leg., det. et coll.; (33) Broumovské stěny – Hájkova rokle, 11.6.2003, 1 ex., Beran lgt., Mertlik det., Vancl coll., kůrovcový lapač; 11.6.2004, 1 ex.; 23.6.2004, 3 ex., Beran lgt., Vancl det. et coll., kůrovcový lapač, Mertlik rev.; (36) Broumovské stěny – Hvězda, 5.6.2003, 3 ex., Beran lgt., Mertlik det., Vancl coll., kůrovcový lapač; 27.5.2004, 1 ex.; 11.6.2004, 1 ex.; 1.7.2004, 1 ex., Beran lgt., Vancl det. et coll., kůrovcový lapač, Mertlik rev.;(38) Broumovské stěny – kaple svatého Huberta, 3.6.2003, 1 ex., Beran lgt., Mertlik det., Hamet coll., kůrovcový lapač;(39) Broumovské stěny – Koruna, 8.6.2004, 5 ex., Hamet lgt. et coll., Mertlik det., kůrovcový lapač, Mertlik rev.; 23.6.2004, 1 ex., Beran lgt., Vancl det. et coll., kůrovcový lapač, Mertlik rev.; 1.7.2004, 2 ex., Beran lgt., Vancl det. et coll., kůrovcový lapač, Mertlik rev.;8.7.2004, 3 ex., Beran lgt., Vancl det. et coll., kůrovcový lapač, Mertlik rev.;(42) Broumovské stěny – Modrý kámen, 11.6.2004, 2 ex.; 23.6.2004, 1 ex., Beran lgt., Vancl det. et coll., kůrovcový lapač, Mertlik rev.;(45) Broumovské stěny – U Václava, 4.6.2004, 1 ex.; .7.2004, 2 ex.; 15.7.2004, 1 ex., Beran lgt., Vancl det. et coll., kůrovcový lapač, Mertlik rev.;(46) Broumovské stěny – Velká kupa, 5.6.2003, 5 ex.; 10.7.2003, 5 ex., Beran lgt., Mertlik det., Vancl coll., kůrovcový lapač; 11.6.2004, 3 ex., Beran lgt., Vancl det. et coll.; kůrovcový lapač, Mertlik rev.; 23.6.2004, 2 ex.; 23.6.2004, 2 ex.; 8.7.2004, 2 ex., Beran lgt., Vancl det. et coll., kůrovcový lapač, Mertlik rev.;(48) Broumovské stěny – Zelený hájek, 12.9.2003, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., prosev, Mertlik rev.;(85) Janovice – Liščí hora, 30.5.2003, 1 ex., Mertlik lgt., det. et coll.
Aplotarsus angustulus (Kiesenwetter, 1858), (VU), v ČR známý z Krušných hor (Jáchymov, Kovářská) (Mertlik 2015a) , Šumavy (Stožec), Krkonoše (Kotelní jámy, Černá hora) a Hrubého Jeseníku (Velká kotlina). Zde osidluje jílovité půdy na březích potoků a přilehlých luk od podhůří až do území ledovcových karů. Vývoj prodělává v zemi mezi kořínky travin (Jagemann 1955, Janoszek & Tarnawski 2001). Prokázán na třech lokalitách, kde byl opakovaně chytán.
Nálezy: (1) Adršpach, 28.5.1978, 3 ex., Macek lgt., Mertlik det., Hamet coll.; 10.6.1978, 1 ex., Macek lgt., Mertlik det., Hamet coll.; (2) Dolní Adršpach, Lesní zátiší env., u břehu Metuje (50°36'51.735"N 16°7'1.732"E), 30.5.2003, 1 ex., ve smyku travin u břehu, J. Mertlik leg. et coll.; (77) Horní Vernéřovice – Janovická niva, 24.5.2002, 2 ex., Vancl lgt. et coll., Mertlik det.; 30.5.2003, 1 ex., Mertlik lgt., det. et coll.; 5.6.2003, 2 ex., Hamet lgt., det. et coll., Mertlik rev.;(84) Janovice, 27.5.1977, 2 ex., Macek lgt., Mertlik det., Hamet coll.
Athous zebei Bach, 1854, (NT), v ČR široce rozšířený druh, který na Moravě dosahuje východní hranici svého rozšíření. Vývoj prodělává v půdě smíšených a jehličnatých lesů v zóně pahorkatin a podhůří, ale někdy se nachází i v nížinách (Janoszek & Tarnawski 2001, Laibner 1977, Mikát et al. 1997). V CHKO Broumovsko jde o velmi rozšířený druh, byl zjištěn na 33 lokalitách.
Nálezy: (1) Adršpach, 2.6.1999, 2 ex., Vancl lgt. et coll., Mertlik det.; (8) Adršpach – křižovatka na Zdoňov, 3.6.2003, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Mertlik det.; (12) Adršpach – Ptačí příkop, 20.6.2005, 2 ex., Spíšek lgt., Vancl det. et coll.; (14) Adršpach – Vlčí rokle, 1.7.1988; 20.5.1989; 6.7.1989; 4.6.1994; 10.6.1996; 14.6.1997, hojný; Mertlik lgt., det. et coll., aktivní na travinách; 7.6.2003, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Mertlik det., nárazová past; 17.6.2003, 2 ex., Vancl lgt. et coll., Mertlik det.; (15) Bělý – Písčitý důl, 30.5.1992, 1 ex.; 25.6.1998, 1 ex.; 6.7.1999, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Mertlik det.; (16 b) Bohdašín – Mořská transgrese, 30.5.2007, 1 ex.; 21.6.2007, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., nárazová past; (17) Božanov, 11.6.2002, 1 ex., Spíšek lgt., Mertlik det., Vancl coll., nárazová past; (21) Božanov – Lopota, 20.5.2004, 1 ex.; 27.5.2004, 5 ex.; 27.5.2004, 5 ex.; 4.6.2004, 6 ex.; 23.6.2004, 5 ex., Beran lgt., Vancl det. et coll., kůrovcový lapač; (25) Božanov – Punarův les, 28.5.2002, 1 ex., Spíšek lgt., Mertlik det., Vancl coll., nárazová past; (33) Broumovské stěny – Hájkova rokle, 11.6.2003, 1 ex., Beran lgt., Mertlik det., Vancl coll., kůrovcový lapač; 4.6.2004, 4 ex.; 11.6.2004, 1 ex.; 23.6.2004, 10 ex., Beran lgt., Vancl det. et coll., kůrovcový lapač; (35) Broumovské stěny – Honský Špičák, 30.5.2004, hojný, Mertlik lgt., det. et coll., Strážná hora; (36) Broumovské stěny – Hvězda, 5.6.2003, 1 ex.; 10.5.2004, 1 ex.; 11.6.2004, 4 ex., Beran lgt., Mertlik det., Vancl coll., kůrovcový lapač; (42) Broumovské stěny – Modrý kámen, 11.6.2004, 2 ex., Beran lgt., Vancl det. et coll., kůrovcový lapač; (45) Broumovské stěny – U Václava, 27.5.2004, 5 ex.; 4.6.2004, 3 ex.; 23.6.2004, 4 ex.; 8.7.2004, 1 ex., Beran lgt.,Vancl det. et coll., kůrovcový lapač; (46) Broumovské stěny – Velká kupa, 19.5.2003, 2 ex.; 5.6.2003, 6 ex., Beran lgt., Mertlik det., Vancl coll., kůrovcový lapač; 27.5.2004, 2 ex.; 4.6.2004, 1 ex.; 23.6.2004, 1 ex., Beran lgt.,Vancl det. et coll., kůrovcový lapač;(51) Česká Metuje – Pušvíza, 7.6.2003, 1 ex., Vancl det. et coll., Mertlik det., nárazová past; (55) Dědov, 4.7.1999, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Mertlik det.; (61) Hejtmánkovice – Hynčická olšina, 23.6.2003, 1 ex.; 22.7.2003, 2 ex., Spíšek lgt., Mertlik det., Vancl coll., nárazová past; (69) Hlavňov, 26.6.1999, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Mertlik det.; (78) Horní Vernéřovice – Rač, 10.7.2008, 1 ex.; 26.5.2008, 3 ex., Hamet lgt., Vancl det. et coll., nárazová past; 26.5.2008, 2 ex., Hamet lgt. et coll., Mertlik det., nárazová past;(114 a) Machov – Pod Borem, 7.7.2006, 2 ex., Vancl lgt., det. et coll., nárazová past; (115) Machov – Řeřišný, 29.5.2003, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Mertlik det.; 19.5.2007, 1 ex.; 7.6.2007, 1 ex.; 24.6.2007, 3 ex., Vancl lgt., det. et coll., nárazová past; (128) Martínkovice – Sahara, 31.5.2002, 1 ex.; 4.6.2002, 2 ex., Spíšek lgt., Mertlik det., Vancl coll., nárazová past; (134) Olivětín – rybník, 5.5.2005, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll., prosev; (137) Otovice – Hoprich, 17.5.2000, 3 ex., Hamet lgt. et coll., Mertlik det.; 7.5.2002, 1 ex.; 14.5.2002, 1 ex., Spíšek lgt., Mertlik det., Vancl coll., nárazová past; 2.6.2003, 3 ex., Hamet lgt. et coll., Mertlik det.; (141) Police nad Metují, 3.6.1992, 1 ex.; 20.5.1998, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Mertlik det.; (144) Police nad Metují – cihelna, 24.5.1992, 2 ex., Straka lgt. et coll., Mertlik det.; (154) Radvanice – Paseka, 12.6.2003, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Mertlik det., nárazová past; (155) Rožmitál – lom, 14.5.2008, 1 ex., Mikát lgt., det. et coll.; 11.7.2008, 1 ex., Mikát lgt. et det., MHK coll.; (156) Ruprechtice, 20.5.2004, 1 ex., Beran lgt., Vancl det. et coll., kůrovcový lapač; (167) Stárkov – Vysoký kámen, 5.6.2003, 2 ex., Hamet lgt. et coll., Mertlik det., nárazová past; 2.6.2005, 3 ex., Vancl lgt., det. et coll., zemní past; 18.6.2005, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det., zemní past; (171) Šonov – Homole – sopka, 26.5.2003, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Mertlik det.; (181) Teplické skály – Martinské stěny, 7.5.2003, 1 ex.; 22.8.2003, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Mertlik det., nárazová past.
Calambus bipustulatus (Linnaeus, 1767), (NT), na území ČR se vyskytuje jenom sporadicky, žije skrytým způsobem života. Osídluje lužní lesy a listnaté lesy v nížinách i pahorkatinách. Karnivorní larva žije v kůře listnatých stromů zejména lip, dubů, jilmů, javorů, olší a vrb (Freude at al. 1979, Laibner 1977). Z východních Čech je známý z řady míst (Hamet 2009, Mertlik pers. comm.).
Nálezy: (135) Otovice, meandry Stěnavy, 9.2.2016, 1 ex., v kukelní kolébce v kůře kmenu vrby, lužní les, Mertlik leg., det. et coll.
Cardiophorus nigerrimus Erichson, 1840, (NT), v ČR široce rozšířený druh, od nížin do podhorského pásma. Vývoj prodělává v písčitých půdách světlých listnatých a jehličnatých lesů (Jagemann 1955, Janoszek & Tarnawski 2001, Mertlik 2011). Opakovaně zjištěn v hluboké inverzní rokli v Adršpašských skalách ve Vlčí rokli a u osady Skály, která sousedí s Teplickými skálami.
Nálezy: (14) Adršpach – Vlčí rokle, 21.6.1996, 1 ex., Mertlik lgt., det. et coll.; 23.5.2002, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., Mertlik rev.;(159) Skály, 26.5.2005, 1 ex., Mikát lgt. et coll., Mertlik det.
Cidnopus aeruginosus (Olivier, 1790), (EN), v ČR výskyt velmi lokální, především v pahorkatinách a podhorském pásmu v dosahu řek a potoků, na vlhčích, zastíněných nebo i močálovitých půdách (Jagemann 1955, Janoszek & Tarnawski 2001, Laibner 1977, Mertlik 2005). Opakovaně nalézán na odkališti dolu Bohumír (Jívka – Kuprovka) a v nivě Metuje u Velkých Petrovic.
Nálezy: (101) Jívka – Kuprovka, 1.5.1999, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Mertlik det.; 8.5.2003, 1 ex.; 9.6.2003, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Mertlik det., zemní past; 16.5.2003, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Mertlik det., nárazová past;(186) Velké Petrovice – Kozinek, 26.5.1999, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Mertlik det.
Ctenicera virens (Schrank, 1781), (EN), v ČR známý z Krkonoš, Broumovska, Orlického podhůří, Hrubého Jeseníku, Zábřežska a Beskyd. Zde osidluje břehy podhorských a horských toků nebo erodované půdy na svazích lesních cest, na lesních loukách a jejich okrajích. Vývoj prodělává v zemi mezi kořínky travin, ale s minimem vegetačního pokryvu (stržené břehy) (Janoszek & Tarnawski 2001, Laibner 1977, Mertlik 2005). Jeho biotopy byly výrazně zredukovány regulací vodních toků. V současnosti je ve větším počtu nalézán jen na moravských lokalitách (Dušánek 2013).
Nálezy: (21) Božanov – Lopota, 8.7.2004, 1 ex., Beran lgt., Vancl det. et coll., kůrovcový lapač; (126) Maršov nad Metují – údolí, 1 – 8.8.2004, 2 ex., Sekerka lgt., det. et coll.
Danosoma fasciata (Linnaeus, 1758), v ČR známý z Krušných hor, Šumavy, Novohradských hor, Broumovska (Hamet et al. 2003), Orlických hor, Králického Sněžníku a Beskyd (Janoszek & Tarnawski 2001, Laibner 1977, 1980). Zde relikt přirozených smrkových porostů nižších poloh, s četnými přechody na území sousedících jedlových porostů. Vývoj prodělává v trouchnivém dřevě smrků a jedlí, nacházen pod kůrou a ve štěrbinách mrtvého dřeva (Čechovský 1990, Jagemann 1955). Jeho biotopy byly výrazně zredukovány antropickou přeměnou lesů (Mertlik 2005).Nalezen na jediné lokalitě.
Nálezy: (24) Božanov – pod Božanovským Špičákem, 24.4.2000, 1 ex., Mertlik lgt., det. et coll., larva v trouchu Picea sp.; 15.8.2004, 2 ex., Mertlik lgt., det. et coll., imago pod kůrou pařezu Picea sp.
Denticollis rubens (Piller & Mitterpacher, 1783), (VU), v ČR známý od nižších poloh (studená inverzní údolí) až do horských pramenišť v zóně bukových lesů. Zde relikt přirozených jedlobukových a bukových porostů. Vývoj prodělává ve svrchních vrstvách vlhkého tlejícího dřeva nebo pod kůrou buků, vzácněji i jedlí (Janoszek & Tarnawski 2001, Mertlik 2005). Jeho biotopy byly výrazně zredukovány přeměnou lesů. Zjištěn na čtyřech lokalitách, naposledy v roce 2009.
Nálezy: (14) Adršpach – Vlčí rokle, 14.6.2009, 2 ex., Včelička lgt. et coll., Zbuzek det.; (78) Horní Vernéřovice – Rač, 26.5.2008, 1 ex., Hamet lgt., Vancl det. et coll., nárazová past; (154) Radvanice – Paseka, 30.6.1974, 1 ex., Macek lgt., Hamet det. et coll., na světlo; (185) Velké Petrovice, 23.5.1989, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Mertlik det.
Hypnoidus riparius (Fabricius, 1792), (EN), holarktický horský druh, v ČR známý z podhorských a horských oblastí, místy sestupuje podél potoků do chladných míst v pahorkatinách. Vývoj prodělává v zemi na březích vodních toků, imaga aktivují mezi trsy trav a pod kamením (Jagemann 1955, Janoszek & Tarnawski 2001, Laibner 1977, Laibner 2000, Mertlik 2005). Nalézán opakovaně pod kameny na březích potoka Jívka a Dřevíč, dále v zemních pastích na odkališti dolu Bohumír (Jívka – Kuprovka).
Nálezy: (74) Horní Dřevíč – potok Dřevíč, 24.5.2002, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (77) Horní Vernéřovice – Janovická niva, 24.5.2002, 16 ex., Hamet lgt., det. et coll., pod kameny na břehu potoka; 25.5.2003, 2 ex., Mertlik lgt., det. et coll.; (101) Jívka – Kuprovka, 8.5.2003, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Mertlik det., zemní past; 9.6.2003, 1ex.,Hamet lgt., det. et coll., zemní past; 16.5.2004, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., prosev; 21.5.2005, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll., prosev;(165) Stárkov – údolí potoka Jívka, 10.5.2000, 2 ex., Hamet lgt., det. et coll., pod kameny na břehu potoka.
Limonius minutus (Linnaeus, 1758) a Limonius poneli Leseigneur & Mertlik, 2007 byli dříve uváděni jako jeden druh – Limonius minutus, případně Kubunea minuta. Teprve v roce 2007 bylo zjištěno, že se jedná o dva samostatné druhy (Leseigneur & Mertlik, 2007). Proto je nutné starší faunistická data revidovat. Uváděná data jejich výskytu v CHKO Broumovsko v tab. 2 se opírají o revidovaný materiál. Pokud se z některých lokalit materiál nepodařilo dohledat nebo se jednalo o samice, nejsou tito jedinci do tabulky zahrnuti a byli vynecháni. Oba druhy se na sledovaném území vyskytují běžně. Ve shodě se zkušeností Mertlika (pers. comm.) jsme také zjistili, že se oba druhy mohou vyskytnout na stejné lokalitě a ve stejném čase
Liotrichus affinis (Paykull, 1800), (VU), boreomontánní druh, v ČR v lesích i travnatých formacích horského a subalpínského pásma (Jagemann 1955, Janoszek & Tarnawski 2001, Mertlik 2005)). Nalezen na deseti lokalitách pouze v Adršpašsko – Teplických skalách a v Broumovských stěnách, kde se objevoval velice často ve feromonových kůrovcových lapačích.
Nálezy: (12) Adršpach – Ptačí příkop, 1.5.1999, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Mertlik det.; 1.7.1988, 5 ex.; 20.5.1989, 5 ex.; 4.6.1994, 10 ex.; 13.6.1996, 1 ex.; 19.6.1996, 20 ex.; 4.7.1997, hojný; Mertlik lgt., det. et coll., Betula sp. – oklep; 23.5.2002, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Mertlik det.; 7.6.2003, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Mertlik det., nárazová past; 9.6.2003, 10 ex., Mertlik lgt., det. et coll.; (21) Božanov – Lopota, 19.5.2003, 1 ex.; 10.6.2003, 1 ex.; 20.5.2004, 2 ex.; 4.6.2004, 1 ex.; 23.6.2004, 2 ex., Beran lgt., Mertlik det., Vancl coll., kůrovcový lapač; (33) Broumovské stěny – Hájkova rokle, 11.6.2003, 6 ex., Beran lgt., Mertlik det., Vancl coll., kůrovcový lapač; (36) Broumovské stěny – Hvězda, 19.5.2003, 8 ex.; 5.6.2003, 5 ex.; 10.5.2004, 2 ex., Beran lgt., Mertlik det., Vancl coll., kůrovcový lapač; 27.5.2004, 3 ex.; Beran lgt., Vancl det. et coll., kůrovcový lapač; (39) Broumovské stěny – Koruna, 23.6.2004, 1 ex., Beran lgt., Vancl det. et coll., kůrovcový lapač; (45) Broumovské stěny – U Václava, 20.5.2004, 2 ex.; 27.5.2004, 1 ex.; 11.6.2004, 2 ex., Beran lgt., Vancl det. et coll., kůrovcový lapač; (85) Janovice – Liščí hora, 30.5.2003, 3 ex., Mertlik lgt., det. et coll.; (177) Teplické skály – Anenské údolí, 31.5.2002, 4 ex., Hamet lgt., det. et coll., Mertlik rev.; (183) Teplické skály – Sibiř, 30.5.2007, 1 ex., Mlejnek lgt. et coll., Mertlik det.
Oedostethus quadripustulatus (Fabricius, 1792), (EN), v ČR známý z nižších poloh ze záplavových území s možností průniku do pásma vrchovin (Janoszek & Tarnawski 2001). Zde osidluje periodicky zaplavované luční porosty. Vývoj prodělává v zemi mezi kořínky travin. Imaga přečkávají období záplav ukryta v zemi. Jeho biotopy byly výrazně zredukovány regulací toků, melioracemi a zástavbou záplavových území (Mertlik 2009). Na území CHKO ani jedna z obou zjištěných lokalit neodpovídá této charakteristice.
Nálezy: (53) Česká Metuje – Solovický dvůr, 15.7.2003, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det., smyk; (128) Martínkovice – Sahara, 4.9.2002, 1 ex., Spíšek lgt., Vancl det. et coll., Mertlik rev.
Orithales serraticornis (Paykull, 1800) v ČR známý z hraničních pohoří, vzácněji i z nižších poloh (Třeboňsko, Královéhradecko, Ostravsko) (Janoszek & Tarnawski 2001, Mertlik 2005, Mikát et al. 1997). Zde se (pravděpodobně) původně vyskytoval jen na pomalu zarůstajících plochách, které vznikly náhlou likvidací vegetačního pokryvu (stromové vývraty, sesuvy půdy, stržené břehy potoků). Vývoj prodělává v zemi pod mechem a mezi kořínky travin. V současné době je často nalézán na obnažených svazích (v úvozech nebo na sutích vybagrované zeminy) na okrajích cest budovaných pro těžařské stroje (Mertlik 2015b). Zjištěn na jediné lokalitě: Adršpach – Vlčí rokle.
Nálezy: (14) Adršpach – Vlčí rokle, 12.5.2002, 8 ex., Mertlik lgt., det. et coll.
Paraphotistus impressus (Fabricius, 1792), (VU), vyskytuje se řídce po celém území ČR zvláště v borových ale i smíšených lesích od pahorkatin do subalpínského pásma (Janoszek & Tarnawski 2001, Mertlik 2005). Nalezen na pěti lokalitách v Adršpašsko – teplických skalách a v Broumovských stěnách a jednou v Odolově (bez bližšího určení).
Nálezy: (14) Adršpach – Vlčí rokle, 1.7.1988, 1 ex.; 4.6.1994, 1 ex.; Mertlik lgt., det. et coll.; 21.6.1995, 3 ex., Mertlik lgt., det. et coll., Picea sp. – oklep; 17.6.2003, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det., Mertlik rev.; (36) Broumovské stěny – Hvězda, 5.6.2003, 1 ex., Beran lgt., Mertlik det., Vancl coll.; (42) Broumovské stěny – Modrý kámen, 11.6.2004, 1 ex., Beran lgt., Vancl det. et coll., kůrovcový lapač; (46) Broumovské stěny – Velká kupa, 4.6.2004, 1 ex.; 23.6.2004, 1 ex., Beran lgt., Vancl det. et coll., kůrovcový lapač; (132) Odolov, 17.6.1973, 1 ex., Macek lgt., Mertlik det., Hamet coll.; (177) Teplické skály – Anenské údolí, 31.5.2002, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., Mertlik rev.
Quasimus minutissimus (Germar, 1817), (VU), teplomilný druh s vývojem v půdě výslunných stepních a lesostepních biotopů (Jagemann 1955, Mertlik 2009). Jde i vysoko do hor, až do 1000 m n. m. (Janoszek & Tarnawski 2001). Nalezen v lomu Rožmitál mezi horní lomovou hranou a lesním okrajem, kde se v důsledku rozšiřování kamenolomu tvoří nová dočasná xerothermní stanoviště. Nález je velmi významný pro celý Královéhradecký kraj, protože odtud byl zatím známý jen jediný údaj ze Slatiny nad Zdobnicí (Roubal 1942). Je znám ze sousedních oblastí Polska, ve Stolových horách (Janoszek & Tarnawski 2001).
Nálezy: (155) Rožmitál – lom, 29.7. – 19.8.2008, 1 ex., Mocek lgt., Mertlik det.,MHKcoll; 29.7. – 19.8.2008, 1 ex., Mocek lgt., Mikát det., MHK coll; 3.8.2011, 1 ex., Mikát lgt. et det.,MHK coll.
Sericus subaeneus (W. Redtenbacher, 1842), (CR), v ČR známý z hraničních pohoří (převážně jen starší nálezy), recentními nálezy doložen z několika komplexů inverzních údolí (České Švýcarsko, Ralská pahorkatina, Český Ráj a Podyjí). Vývoj prodělává v zemi pod mechem, mezi kořínky travin a zjištěn byl i v tlejícím dřevě. Jeho biotopy byly výrazně zredukovány lidskou přeměnou lesů (Mertlik 2005). Prokázán na sedmi lokalitách, z toho na třech místech v kůrovcových lapačích.
Nálezy: (1) Adršpach, 18.6.1974, 1 ex., Macek lgt., Mertlik det., Hamet coll.; (14) Adršpach – Vlčí rokle, 1.7.1988, 6 ex.; Betula sp. – oklep; 6.6.1993, 11 ex.; 4.6.1994, 20 ex.; 21.6.1995, 4 ex.; 19.6.1996, 40 ex.; 4.6.1997, 2 ex.; 14.6.1997, 30 ex., lgt., det. et coll., Picea sp. – oklep; 6.7.1989, 1 ex., Mertlik lgt., det. et coll., na travinách; 7.6.2003, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., Mertlik rev.; 9.6.2003, 30 ex., Mertlik lgt., det. et coll., 17.6.2003, 3 ex., Hamet lgt., det. et coll., Mertlik rev.; 3.7.2003, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (21) Božanov – Lopota, 10.6.2003, 1 ex.; 23.6.2004, 1 ex., Beran lgt., Mertlik det., Vancl coll., kůrovcový lapač; (33) Broumovské stěny – Hájkova rokle, 11.6.2003, 1 ex.; 8.7.2004, 2 ex., Beran lgt., Vancl det. et coll., kůrovcový lapač; Mertlik rev.;(42) Broumovské stěny – Modrý kámen,11.6.2004, 1 ex.; 8.7.2004, 1 ex., Beran lgt., Vancl det. et coll., kůrovcový lapač, Mertlik rev.; (85) Janovice – Liščí hora, 30.5.2003, 3 ex., Mertlik lgt., det. et coll.; (177) Teplické skály – Anenské údolí, 31.5.2002, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., Mertlik rev.
Stenagostus rufus (DeGeer, 1774), (NT), v ČR známý z nížin a okrajů pahorkatin. Zde osidluje lesní biotopy na písčitém podloží (mimo záplavových území). Vývoj prodělává v borovicích, pod kůrou nebo ve svrchních vrstvách trouchnivého dřeva, pod úrovní okolní zeminy (Čechovský 1990, Jagemann 1955, Laibner 1977, Zúber 1986). Ve východních Čechách se ne příliš hojně vyskytuje v borových lesích kolem Hradce Králové (Mikát & Hájek 1999).V současné době jsou známy četné nálezy z borových plantáží (Janoszek & Tarnawski 2001, Mertlik 2005). Námi uváděný druh s lokalitou Hronov nezaručuje, že druh byl sbírán na území CHKO. Bližší údaje o lokalitě ani o sběrateli nejsou známé.
Nálezy: (79) Hronov, 20.8.1965, 1 ex.,?, Mertlik det., Hamet coll., údaj je pochybný.
Zorochros meridionalis (Laporte de Castelnau, 1840), (CR), lokálně se vyskytující druh. Obývá především říční štěrkopískové náplavy při březích řek a potoků zejména podhorského a horského pásma. Žije ale i v pískovnách a na podobných biotopech. Imaga jsou pod detritem, ve štěrku nebo na zemi mezi pobřežními rostlinami. Často se vyskytuje hromadně, pravidelně se vyskytuje i v náplavech (Jagemann 1955, Mertlik 2009). Na území CHKO zjištěn poprvé v lomu u Rožmitálu. V areálu lomu na řadě míst Mikát pozoroval až stovky imag.
Nálezy: (155) Rožmitál – lom, 29.7.2008, 1 ex.; 19.8.2008, 10 ex.; 23.7.2009, 3 ex.; Mikát lgt. et det., MHK coll; 23.7.2009, hojný, Mikát lgt., observ. et det.
 
Čeleď Endomychidae
Endomychus coccineus (Linnaeus, 1758), (VU), vyskytuje se na houbách, často i stromových, někdy ve dřevě prorostlém houbami (Freude et al. 1967, Hůrka 2005). Prokázán na pěti lokalitách.
Nálezy: (16 b) Bohdašín – Mořská transgrese, 30.5.2007, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., nárazová past; (46) Broumovské stěny – Velká kupa, 20.5.2004, 1 ex., Beran lgt., Vancl det. et coll., kůrovcový lapač; (155 a) Rožmitál – Dlouhý vrch, 25.9.2008, 1 ex., Mikát lgt. et det., MHK coll., Cikánský kopec – klenová bučina; 25.5. – 26.6.2009, 1 ex., Mocek lgt., Mikát det., MHK coll., Cikánský kopec – klenová bučina;(161) Skály – jižní svah Čápu, 3.7.2001, 2 ex., Hamet lgt., det. et coll.
Lycoperdina bovistae (Fabricius, 1792), (EN), vzácnější druh, který se objevuje převážně na podzim a je vázán zejména na houby rodu Lycoperdon a Scleroderma, někdy i v hnijícím dřevě (Freude et al. 1967, Mazur 1983).
Nálezy: (167) Stárkov – Vysoký kámen, 22.9.2005, 2 ex., Vancl lgt., det. et coll., prosev.
 
Čeleď Erirhinidae
Notaris maerkeli (Boheman, 1843), (VU), vzácný druh, který žije na Scirpus sylvaticus na vlhkých a bahnitých místech (Dieckmann 1986, Strejček 2001). Byl zjištěn pouze jednou, bližší údaje o lokalitě neznáme.
Nálezy: (84) Janovice, 27.4.1977, 1 ex., Macek lgt., Hamet det. et coll.
Thryogenes scirrhosus (Gyllenhal, 1836), vzácnější druh žijící na březích vod. Žije na Scirpus sp. a Sparganium sp. (Dieckmann 1986, Freude et al. 1983, Mikát et al. 1997, Strejček 2001).
Nálezy: (29) Broumov – rybník Cígl, 29.5.2002, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det.; (144) Police nad Metují – cihelna, 15.9.2000, 1 ex., Boukal lgt. et coll., Hamet det.; 29.6.2004, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det.
 
Čeleď Erotylidae
Triplax rufipes (Fabricius, 1787), vázaný na stromové houby, poměrně vzácný druh, v horách a v subalpimském pásmu (Freude et al. 1967, Švec 1984). Prokázán na dvou lokalitách.
Nálezy: (78) Horní Vernéřovice – Rač, 10.7.2008, 1 ex., Hamet lgt., Vancl det. et coll., nárazová past; (155 a) Rožmitál – Dlouhý vrch, 23.7.2009, 2 ex., Mikát lgt. et det., MHK coll., Cikánský kopec – klenová bučina.
Triplax russica (Linnaeus, 1758), poměrně vzácný druh, vázaný na stromové houby listnatých stromů, zejména buků (Freude et al. 1967, Švec 1984). Ve východních Čechách velmi lokální a vzácný s výjimkou PR Buky u Vysokého Chvojna (Mikát & Hamet 2014).
Nálezy: (155) Rožmitál – lom, 8.6.2000, 1 ex., Mikát lgt. et det.,MHKcoll.; (155 a) Rožmitál – Dlouhý vrch, 19.6.2008, 1 ex., Mikát lgt. et det., MHK coll., Cikánský kopec – klenová bučina.
Čeleď Eucnemidae
Eucnemis capucina Ahrens, 1812, (EN), nehojný arborikolní druh s vývojem v odumřelém dřevě listnáčů. Vyskytuje se od nížin do hor, častější je v nížinách. Ke svému vývoji vyhledává starší, poškozené stromy s otevřenými dutinami v kmenech nebo silnějších větvích (Burakowski 1991, Mikát 2007, Vávra & Škorpík 2013).
Nálezy: (155 a) Rožmitál – Dlouhý vrch, 11.7.2008, 1 ex., Mikát lgt. et det., MHK coll., Cikánský kopec – klenová bučina.
Hylis foveicollis (C. G. Thomson, 1874), (EN), poměrně vzácný druh, vyvíjí se v mrtvém dřevě listnáčů, méně často smrků a jedlí (Burakowski 1991, Mikát 2007, Vávra & Škorpík 2013). Chytán opakovaně na čtyřech lokalitách. Nalézán i ve feromonovém kůrovcovém lapači nebo nárazových pastech.
Nálezy: (45) Broumovské stěny – U Václava, 28.8.2004, 1 ex., Beran lgt., Mertlik det., Vancl coll., kůrovcový lapač; (78) Horní Vernéřovice – Rač, 1.9.2008, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll., nárazová past; (114 a) Machov – Pod Borem, 24.7.2006, 2 ex.; 7.8.2006, 2 ex., Vancl lgt., det. et coll., nárazová past; (155 a) Rožmitál – Dlouhý vrch, 26.6. – 23.7.2009, 1 ex.; 23.7. – 19.8.2009, 1 ex., Mocek lgt., Mikát det., MHK coll., Cikánský kopec – klenová bučina.
 
Čeleď Haliplidae
Brychius elevatus (Panzer, 1794), (EN), v ČR vzácný, ojediněle se vyskytující druh, v řadě oblastí zcela chybí. Vyskytuje se ve vodách spíše na vápenitém podloží, často v porostech mechů nebo mezi porosty Myriophyllum nebo Nasturtium. Je špatný plavec, leze obvykle mezi kameny, po kořenech a rostlinách (Boukal et al. 2007). Opakovaně chytán v potoce napájející rybníček u křižovatky na Zdoňov a v Teplickém potoku v Horních Teplicích.
Nálezy: (8) Adršpach – křižovatka na Zdoňov, 11.5.2001, 2 ex.; 27.7.2001, 2 ex., Vancl lgt., det. et coll., Zdoňovský potok; 27.7.2001, 2 ex., Boukal M. lgt., det. et coll., Zdoňovský potok; (75) Horní Teplice, 14.9.2000, 1 ex., Jeziorski lgt., det. et coll., potok.
Haliplus confinis Stephens, 1828, (EN), velmi vzácný druh, který je znám jen z několika málo lokalit v ČR a i na nich jsou jeho nálezy ojedinělé (Boukal et al. 2007). Opakovaně chytán v jezírku na odkališti dolu Bohumír (Jívka – Kuprovka), kde byl chytán i ve větším množství. Od těch dob se jezírko postupně zazemňuje a lokalita zaniká.
Nálezy: (101) Jívka – Kuprovka, 29.7.2001, 2 ex., Hamet lgt., det. et coll., Boukal M. rev.; 29.7.2001, 2 ex., Vancl lgt. et coll., Boukal M. det.; 14.9.2003, 2 ex., Boukal M. lgt., det. et coll.; 22.9.2006, 23 ex., Hamet lgt., det. et coll.
Haliplus fulvus (Fabricius, 1801), (VU), druh se v ČR vyskytuje velice roztroušeně, na žádné lokalitě není hojným druhem a patří mezi zranitelné druhy. Je citlivý k nevhodným zásahům do biotopu. Obývá zarostlé nádrže různého typu, především močály a bažiny (Boukal et al. 2007). Zjištěn pouze jednou, v jezírku na lokalitě Vernéřovice – Vernéřovická studánka.
Nálezy: (194) Vernéřovice – Vernéřovická studánka, 15.9.2000, 2 ex., Trávníček lgt., Boukal M. det. et coll., rašeliniště.
 
Čeleď Helophoridae
Helophorus arvernicus Mulsant, 1846, (NT), obývá mělčiny a vlhké hlinitopísčité břehy tekoucích vod. V ČR lokálně, především ve středních a vyšších polohách. Na vhodných lokalitách se může vyskytovat i v hojnějším počtu (Boukal et al. 2007). Prokázán celkem na pěti lokalitách.
Nálezy: (1) Adršpach, 7.6.1977, 1 ex., Macek lgt., Fikáček det., Hamet coll.; (8) Adršpach – křižovatka na Zdoňov, 11.5.2001, 1 ex.; 15.6.2001, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Trávníček det.; (13) Adršpach – Spálený mlýn, 11.5.2001, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Trávníček det.; (53) Česká Metuje – Solovický dvůr, 11.8.2003, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll., potok, Trávníček rev.; (84) Janovice, 3.5.1977, 1 ex., Macek lgt., Fikáček det., Hamet coll.
Helophorus asperatus Rey, 1885, (NT), z větší části území ČR nejsou známy spolehlivé údaje o jeho výskytu (Boukal et al. 2007). Na vhodných lokalitách se pak ale může vyskytnout masově. Březová – písník, Jetřichov – lom na Pasách.
Nálezy: (50) Březová – písník, 27.7.2001, 2 ex.; 7.10.2001, 2 ex., Hamet lgt. et coll., Boukal det.; 3.4.2008, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll.;(95) Jetřichov – Lom na Pasách, 3.5.2002, 7 ex., Vancl lgt. et coll., Trávníček det.; (99) Jetřichov – rašeliniště, 3.4.2008, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll.
Helophorus croaticus Kuwert, 1886, (VU), na všech známých lokalitách v ČR jde o velmi sporadicky nalézaný druh. Vyhledává mělké, detritem bohaté vody, nacházen i pod vlhkým listím (Boukal et al. 2007).
Nálezy: (194) Vernéřovice – Vernéřovická studánka, 15.9.2000, 2 ex., Boukal M. lgt., det., coll.
Helophorus montenegrinus Kuwert, 1885, na Moravě je znám z více lokalit (Boukal et al. 2007). Nálezy z CHKO Broumovsko jsou první a jediné z Čech (Boukal et al. 2007, Hamet et al. 2002). Zjištěn na dvou lokalitách.
Nálezy: (153) Radešov, 9.5.2002, 11 ex., Vancl lgt. et coll., Trávníček det.; (173) Šonov – Novorudská niva, 27.6.2001, 3 ex.; 30.5.2002, 2 ex., Vancl lgt. et coll., Trávníček det.
 
Čeleď Histeridae
Abraeus granulum Erichson, 1839, (VU), nehojný druh. Žije pod kůrou a v trouchu buků, topolů, ale i borovice, často ve společnosti mravenců (Freude et al. 1971, Hůrka 2005).
Nálezy: (41) Broumovské stěny – Laudonovy valy, 14.9.2003, 2 ex., Hamet lgt., det. et coll., prosev.
Margarinotus merdarius (Hoffman, 1803), (VU), vzácný druh, nejčastěji na různých mršinách, na hnijících substancích, ve hnoji i pod lidskými výkaly. Též v hnízdech ptáků a mravenců Lasius fuliginosus (Freude et al. 1971). Chytán šestkrát na třech lokalitách. Opakovaně u králíkárny na králíčích exkrementech.
Nálezy: (22) Božanov – Louky u Božanova, 7.5.2002, 1 ex., Spíšek lgt., Lackner det., Vancl coll., zemní past; (55) Dědov, 26.5.2004, 1 ex.; 15.6.2004, 4 ex.; 9.9.2004, 4 ex.; 26.5.2006, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Lackner det., hnojiště s králičími exkr.; (132) Odolov, 11.7.1973, 1 ex., Macek lgt., Lackner det., Vancl coll.
 
Čeleď Hydraenidae
Hydraena morio Kiesenwetter, 1849, (VU), v ČR je známo jen několik málo lokalit (Boukal et al. 2007). Nejvíce, celkem šest je z CHKO Broumovsko. Na jednotlivých lokalitách byl sbírán opakovaně ve více kusech (celkem 38). Většinou byl zde chytán v malých prameništích nebo blízko nich. Osidluje nejhornější části toků a je možné, že v podhůří bude běžnějším druhem, než bylo dosud známo.
Nálezy: (15) Bělý – Písčitý důl, 1.8.2001, 2 ex., Vancl lgt., Trávníček det., Boukal D. coll., Boukal D. rev.; 2.7.2002, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Boukal D. det., T.O. Šarkán – potok; 2.7.2002, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll., Boukal D. det., T.O. Šarkán – potok; 14.9.2002, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Boukal D. det., T.O. Donovan – potok; 14.9.2002, 1 ex.; 16.8.2013, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Boukal D. det., T.O. Šarkán – bažinka;(51) Česká Metuje – Pušvíza, 7.6.2003, 2 ex., Vancl lgt., det. et coll., potok, Boukal D. rev.; (52) Česká Metuje – Skalka, 11.8.2003, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Boukal D. det.; (53) Česká Metuje – Solovický dvůr, 11.8.2003, 2 ex., Vancl lgt. et coll., Boukal D. det.; 11.8.2003, 3 ex., Vancl lgt., Boukal D. det. et coll.; 28.8.2003, 2 ex., Hamet lgt. et coll., Vancl det., Boukal D. rev.; 28.8.2003, 1 ex., Hamet lgt., Vancl det., Boukal D. coll.; 22.9.2005, 8 ex., Vancl lgt., det. et coll., potok;(145) Police nad Metují – čistička, 1.11.2002, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Boukal D. det.; 20.9.2005, 9 ex.; 10.5.2011, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll., přítok u chaloupky;(171) Šonov – Homole – sopka, 26.5.2003, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll., Boukal D. rev.
 
Čeleď Hydrophilidae
Berosus frontifoveatus Kuwert, 1888, (VU), na území Čech relativně vzácný druh, na Moravě se zdá být na vhodných lokalitách hojný. Přehled jeho nálezů publikovali Trávníček & Boukal (1999). Chytán v nově vytvořených rybníčkách v cihelně v Polici nad Metují.
Nálezy: (144) Police nad Metují – cihelna, 29.8.2001, 2 ex., Vancl lgt., det. et coll., nové rybníčky.
Crenitis punctatostriata (Letzner, 1840), (VU), druh obývající výhradně podhorská a horská rašeliniště, kde se může za vhodných podmínek vyskytovat i v masovém množství (Boukal et al. 2007). Opakovaně byl chytán ve větším množství v rašelinních tůňkách v Adršpašsko-teplických skalách.
Nálezy: (1) Adršpach, 10.7.1976, 3 ex.; 23.4.1977, 1 ex.; 8.5.1977, 1 ex.; 7.6.1977, 1 ex., Macek lgt., Vancl det. et coll.; (14) Adršpach – Vlčí rokle, 23.5.2002, 11 ex., Vancl lgt., det. et coll., rašeliniště – jezírko; 23.5.2002, 2 ex.; 3.7.2003, 2 ex., Hamet lgt. et coll., Boukal M. det., rašeliniště – jezírko; 7.6.2003, 3 ex., Hamet lgt., Vancl det. et coll., nárazová past; 7.6.2003, 8 ex.; 17.6.2003, 2 ex.; 3.7.2003, 2 ex., Vancl lgt., det. et coll.; 3.7.2003, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Boukal M. det.; (181) Teplické skály – Martinské stěny, 7.6.2004, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., smyk.
Laccobius obscuratus Rottenberg, 1874, (EN), v ČR vzácný druh obývající vyšší polohy. Vyskytuje se na okrajích pramenných stružek či příkopů se studenou vodou (Boukal et al. 2007).
Nálezy: (15) Bělý – Písčitý důl, 14.9.2002, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll., Trávníček rev.;(164) Slavný – rybník v polích, 9.8.2001, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Boukal M. det.
 
Čeleď Chrysomelidae
Apteropeda globosa (Illiger, 1794), (EN), vzácný druh horských lesů (Pyreneje, Alpy, Sudety, Karpaty), žije na rostlinách čeledi Lamiaceae (Ajuga spp., Lamium spp., Prunella spp., Stachys spp.) a Scrophulariaceae (Veronica spp.) (Čížek & Doguet 2008, Freude et al. 1969, Warchalowski 1978). Prokázán na čtyřech lokalitách.
Nálezy: (51) Česká Metuje – Pušvíza, 29.3.2003, 3 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (121) Malé Svatoňovice – Německé louky, 27.5.2003, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., zemní past;(145) Police nad Metují – čistička, 17.4.2003, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (167) Stárkov – Vysoký kámen, 25.4.2003, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.
Cryptocephalus parvulus O. F. Müller, 1776, (EN), reliktní druh, vyvíjející se v různých dřevinách jako např. Betula, Quercus (Freude et al. 1969, Mikát et al. 1997, Warchalowski 1971). Na zkoumaném území se vyskytuje poměrně často ve Vlčí rokli, kde byl sklepáván nejčastěji z břízy. Největší výskyt byl zjištěn na náletových dřevinách ve střední části rokle na rašeliništi. Zjištěn také v Teplických skalách.
Nálezy: (14) Adršpach – Vlčí rokle, 17.6.2003, 5 ex.; 26.7.2003, 5 ex.; 22.8.2003, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; 17.6.2003, 4 ex.; 3.7.2003, 2 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det.; (181) Teplické skály – Martinské stěny, 23.6.2003, 1 ex.; 22.8.2003, 2 ex., Hamet lgt., det. et coll., nárazová past.
Cryptocephalus pusillus Fabricius, 1777, (EN), nehojný arborikolní druh, vývojem vázaný na listnaté stromy (břízy, duby, lísky, topoly, vrby) (Freude et al. 1969, Mikát et al. 1997, Warchalowski 1971). V CHKO Broumovsko byl zjištěn na šesti lokalitách.
Nálezy: (16 b) Bohdašín – Mořská transgrese, 19.9.2007, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., nárazová past; (110) Křinice – rybník Šlégl, 29.8.2000, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det.; (127) Martínkovice, 28.8.2003, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (155) Rožmitál – lom, 26.7.2000, 1 ex.; 29.8.2000, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; 29.7.2008, 1 ex., Mikát lgt. et det., MHK coll.; (157) Ruprechtice – Pod rybníčkem, 12.8.2003, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det.; (199) Žabokrky – Nad závodištěm, 19.8.2000, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.
Cryptocephalus sexpunctatus sexpunctatus (Linnaeus, 1758), (EN), druh se širokým geografickým rozšířením. Žije od Japonska přes Koreu až do Evropy. Bývá chytán na různých listnatých dřevinách (Salix, Quercus, Betula, Corylus, Crataegus) (Freude et al. 1969, Warchalowski 1971).
Nálezy: (102) Jívka – údolí potoka Jívka, 13.6.2001, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (155 a) Rožmitál – Dlouhý vrch , 21.5.2009, 1 ex., Mikát lgt., det. et coll.
Cryptocephalus vittatus Fabricius, 1775, (EN), vyskytuje se na stepních a xerotermních plochách na Achilea spp., Genista tinctoria, Chrysanthemum spp., Leucanthemum spp. a Sarothamus spp. (Freude et al. 1969, Strejček 2000, Warchalowski 1971). Pro jeho nález ve Vlčí rokli v Adršpašských skalách zatím chybí spolehlivé vysvětlení, ale pravděpodobně se jedná o jedince, kteří žijí na horních osluněných okrajích rokle, a do spodních částí zalétl náhodně. V CHKO Broumovsko se tento druh vyskytuje u Petrovic na xerotermním stanovišti, ale byl zjištěn také v Jestřebích horách na Pasece v nadmořské výšce 700 m n m., kde se vysloveně xerotermní plochy nevyskytují.
Nálezy: (14) Adršpach – Vlčí rokle, 17.6.2003, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.;(123) Malé Svatoňovice – Petrovice, 22.8.2001, 8 ex.; 2.6.2002, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (154) Radvanice – Paseka, 22.6.1997, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.
Donacia cinerea (Herbst, 1784), (EN), vzácněji se vyskytující druh, žije na Typha angustifolia a T. latifolia, zjištěn také v Carex spp., Phragmites spp. a Sparganium spp. (Strejček 2000, Warchalowski 1971, Zúber 2001).
Nálezy: (101) Jívka – Kuprovka, 31.5.2004, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll.; (144) Police nad Metují – cihelna, 29.5.1999, 5 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det.
Donacia clavipes (Fabricius, 1793), (EN), vzácný druh, vázaný na Phragmites australis, Phragmites communisPhalaroides arundinacea (Freude et al. 1969, Warchalowski 1971, Zúber 2001).
Nálezy: (101) Jívka – Kuprovka, 26.6.2001, 8 ex.; 29.7.2001, 1 ex.; 15.6.2003, 12 ex., Hamet lgt. et coll., Čížek det.; 31.5.2002, 16 ex., Hamet lgt., det. et coll.;31.5.2002, 18 ex., Vancl lgt. et coll., Voříšek det.; 31.5.2004, 10 ex.; 26.5.2005, 1 ex.,Vancl lgt., det. et coll.
Donacia versicolorea (Brahm, 1790), (EN), vzácný druh, vázaný na Potamogeton natans (Freude et al. 1969, Warchalowski 1971). Na některých lokalitách se může vyskytovat i masově (Zúber 2001).
Nálezy: (101) Jívka – Kuprovka, 29.7.2001, 1 ex.; 15.6.2003, 12 ex., Hamet lgt. et coll., Čížek det.; 31.5.2002, 3 ex., Hamet lgt., det. et coll.; 26.5.2005, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll., prosev.
Gonioctena linnaeana linnaeana (Schrank, 1781), (EN), méně častý podhorský až horský druh žijící na vrbách v severní a střední Evropě (Freude et al. 1969, Warchalowski 1973).
Nálezy: (1) Adršpach, 4.6.1977, 1 ex., Macek lgt., Voříšek det., Vancl coll.
Chrysolina umbratilis (Weise, 1887), (CR), vzácný horský druh známý z Krkonoš, Kladského pohoří, Jeseníků, Beskyd a Karpat (Freude et al. 1969, Warchalowski 1973). Na sledovaném území byl prokázán dvakrát. Jeho výskyt doplňuje znalosti o jeho rozšíření mezi Krkonošemi a Jeseníky.
Nálezy: (57) Dědov – Bukalán, 20.4.1999, 1 ex., Vancl lgt., Hamet det. et coll.;(141) Police nad Metují, 20.5.1999, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det.
Chrysomela cuprea (Fabricius, 1775), (EN), řídký druh severní a střední Evropy žijící na vrbách (Freude et al. 1969, Warchalowski 1973). Zjištěn na třech lokalitách.
Nálezy: (55) Dědov, 7.7.1985, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Voříšek det.; (99) Jetřichov – rašeliniště, 22.5.2003, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det.; (188) Velké Petrovice – Vlčinec, 6.5.2005, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det., smyk.
Chrysomela lapponica Linnaeus, 1758, (CR), horský druh střední a severní Evropy žijící na břízách, topolech a vrbách (Freude et al. 1969, Warchalowski 1973). Jeho výskyt v Adršpašských a Teplických skalách dokumentuje jedinečný charakter území. Dle ústního sdělení (Hájek pers. comm.) se vyskytuje také v oblasti Boru na hranicích s Polskem. Dokladový exemplář jsme neviděli.
Nálezy: (14) Adršpach – Vlčí rokle, 23.5.2002, 1 ex., Vancl lgt., Hamet det. et coll.; (176) Teplické skály, 30.5.1987, 3 ex., Strejček lgt., det. et coll., na jeřábu.
Mniophila muscuorum muscuorum (Koch, 1803), (EN), jeho bionomie je málo známá, žije skrytě ve vlhkém mechu v pahorkatinách a horách, pravděpodobně jako polyfág některých druhů mechů (Čížek & Doguet 2008, Freude et al. 1969). Warchalowski (1978) uvádí larvy v listech náprstníku a jitrocelu.
Nálezy: (167) Stárkov – Vysoký kámen, 22.9.2005, 9 ex., Vancl lgt., det. et coll., prosev.
Sclerophaedon carniolicus (Germar, 1824), (EN), středoevropský, podhorský a horský fytofágní druh vlhčích stanovišť, vázaný na Caltha palustris a Stellaria nemorum (Freude et al. 1969, Warchalowski 1973). Byl nalezen celkem na deseti místech CHKO Broumovsko, která patří v regionu ke studeným, i když jejich nadmořská výška není vždy velká (nejníže 420 m n.m.).
Nálezy: (14) Adršpach – Vlčí rokle, 3.6.2000, 12 ex.; 23.5.2002, 16 ex.; 7.6.2004, 2 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (15) Bělý – Písčitý důl, 15.4.1999, 1 ex.; 1.5.2000, 1 ex.; 10.6.2000, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (61) Hejtmánkovice – Hynčická olšina, 18.9.2003, 1 ex., Spíšek lgt., Hamet det., Vancl coll., nárazová past; (64) Heřmánkovice, 31.5.1987, Strejček lgt., det. et coll.; (102) Jívka – údolí potoka Jívka, 6.10.2001, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det.; (126) Maršov nad Metují – údolí, 5. – 6.6.2004, 17 ex., Sekerka lgt. et coll., Bezděk det.; (154) Radvanice – Paseka, 27.7.1996, 1 ex.; 1.6.2001, 1 ex.; 21.5.2002, 3 ex.; Hamet lgt., det. et coll.; 9.6.2004, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., prosev. (155) Rožmitál – lom, 28.6.2006, 1 ex., Mikát lgt. et coll., Pelikán det., mokřad pod Cikánským kopcem; (176) Teplické skály, 30.5.1987, Strejček lgt., det. et coll.; (181) Teplické skály – Martinské stěny, 7.6.2004, 5 ex., Hamet lgt., det. et coll.
Timarcha metallica (Laicharting, 1781), horský druh (Freude et al. 1969), jako živná rostlina se uvádí borůvka černá (Warchalowski 1973). Zjištěn na šestnácti místech, nejčastěji v Broumovských skalách a v Teplických skalách, kde jsou velice hojné porosty živné rostliny.
Nálezy: (36 a) Broumovské stěny – jeskyně pod Luciferem, 5.7.2006, 1 ex., Mlejnek lgt. et coll., Hamet det.; (41) Broumovské stěny – Laudonovy valy, 23.10.2002, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det.; (36 a) Broumovské stěny – jeskyně pod Luciferem , 5.7.2006, 1 ex., Mlejnek lgt. et coll., Hamet det., prosev; (61) Hejtmánkovice – Hynčická olšina, 18.9.2003, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det.; (64) Heřmánkovice, 31.5.1987, Strejček lgt., det. et coll.; (78) Horní Vernéřovice – Rač, 17.4.2008, 1 ex., Spíšek lgt., Hamet det. et coll.; (99) Jetřichov – rašeliniště, 20.5.2003, 1 ex., Spíšek lgt., Hamet det., Vancl coll., zemní past; 22.7.2003, 1 ex., Spíšek lgt., Hamet det., Vancl coll., nárazová past; (107) Křinice – Pasa – odkaliště, 4.2003, 1 ex., Spíšek lgt., Hamet det., Vancl coll., zemní past; 9.5.2004, 3 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det., zemní past; (126) Maršov nad Metují – údolí, 11.4.2004, 1 ex., Sekerka lgt., det. et coll.; (145) Police nad Metují – čistička, 17.4.2003, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., prosev;(167) Stárkov – Vysoký kámen, 5.6.2003, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., zemní past; (176) Teplické skály, 27.6.2009, 1 ex., Mlejnek lgt. et coll., Hamet det., Bloková chodba; 28.4.2009, 2 ex., Mlejnek lgt. et coll., Hamet det., Plutonův chrám; 29.9.2006, 1 ex., Mlejnek lgt. et coll., Hamet det., Tundra a Dunivá propast; 4.7.2006, 1 ex., Mlejnek lgt. et coll., Hamet det., Teplická jeskyně, prosev; (179) Teplické skály – jeskyně Kořenka, 6.7.2006, 1 ex., Mlejnek lgt. et coll., Hamet det.; (183) Teplické skály – Sibiř, 25.6.2009, 1 ex., Mlejnek lgt. et coll., Hamet det.; (184 b) Teplické skály – Teplická jeskyně, 4.7.2006, 1 ex., Mlejnek lgt. et coll., Hamet det.; (188) Velké Petrovice – Vlčinec, 1.5.2001, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det.
 
Čeleď Laemophloeidae
Notolaemus castaneus (Erichson, 1845), (VU), teplomilný druh, obývající především nížinné dubové lesy. Na území středních Čech (Kolínsko a Nymbursko) byl nalezen relativně nedávno (Daněk & Jelínek 1994). Opakovaně byl zjištěn Mikátem v NPR Kněžičky a v severovýchodních Čechách v NPP Babiččino údolí (Mikát 2007). Na území CHKO byl nalezen na stanovišti s relativně teplým mikroklimatem v lomu u Rožmitálu. Druh je známý i z polského území, které přiléhá od severu k sudetským pohořím (Burakowski et al. 1986). Pro CHKO Broumovsko je Rožmitál dosud jediným místem, kde byl tento druh nalezen.
Nálezy: (155) Rožmitál – lom, 27.6.2014, 1 ex., Mikát lgt., det. et coll.
 
Čeleď Lampyridae
Phosphaenus hemipterus (Goeze, 1777), (VU), naše nejvzácnější světluška, samci mají zkrácená křídla a krovky, samice jsou bezkřídlé. Jsou aktivní za soumraku, jejich bionomie je velmi málo známá (Hůrka 2005, Nigrín & Zahradník 1986). V CHKO Broumovsko byla poprvé nalezena v roce 2006 v areálu kamenolomu Rožmitál a jeho okolí (Mikát & Hamet 2014), později byla zjištěna ještě na dalších třech lokalitách.
Nálezy: (16 b) Bohdašín – Mořská transgrese, 14.7.2007, 3 ex., Hamet lgt., det. et coll., zemní pas; (50 a) Česká Metuje – pískovcové sloupky, 14.7.2007, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., zemní past;(115) Machov – Řeřišný, 24.6.2007, 5 ex., Vancl lgt., det. et coll., zemní past;(155) Rožmitál – lom, 5.7.2006, 1 ex., Mikát lgt. et det., MHK coll.; (155 a) Rožmitál – Dlouhý vrch, 28.6.2006, 1 ex., Mikát lgt. et det., MHK coll., Cikánský kopec – klenová bučina.
 
Čeleď Leiodidae
Anisotoma glabra (Fabricius, 1787), (NT), horský druh, žije na stromových houbách, pod kůrou starých pařezů (Nunberg 1987).
Nálezy: (1) Adršpach, 19.7.1974, 1 ex., Macek lgt., Hamet det. et coll.; 7.6.1977, 3 ex., Macek lgt., Hamet det., Vancl coll.; (33) Broumovské stěny – Hájkova rokle, 4.6.2004, 1 ex., Beran lgt., Vancl det. et coll., kůrovcový lapač.
Catops longulus Kellner, 1846, v ČR řidčeji se vyskytující evropský druh. Nalézá se často ve vstupních partiích jeskyní, v norách savců, pravidelně také v sutích (Růžička 1996a, 1996b, 1999, 2000, 2005, Růžička & Vonička 1999, Vonička & Čtvrtečka 1999). Na území CHKO Broumovsko zjištěn na čtyřech lokalitách.
Nálezy: (1) Adršpach, 19.7.1974, 2 ex., Macek lgt., Růžička det., Vancl coll.; (78) Horní Vernéřovice – Rač, 19.6.2008, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det., zemní past;(182 a) Teplické skály – Poseidon I, 27.9.2006 – 26.3.2007, 4 ex., Mlejnek lgt. et coll., Růžička det., zemní past; 26.9.2006 – 30.3.2007, 1 ex., Mlejnek lgt. et coll., Růžička det., zemní past.
Choleva elongata (Paykull, 1798), vyskytuje se jen velmi lokálně v hnízdech a chodbách krtka (Růžička & Vávra 1993).
Nálezy: (195) Vižňov, 29.10.1992, 1 ex., Růžička lgt., det. et coll., chodba Talpa.
Choleva nivalis (Kraatz, 1856), chladnomilný evropský druh s maximem výskytu v jarních měsících. V nižších polohách se v ČR vyskytuje na inverzních lokalitách s chladnějším mikroklimatem. Nalézán též v chladných sutích (Růžička 1996a, Růžička & Vávra 1993, Růžička & Vonička 1999, Růžička 2005, Vonička & Čtvrtečka 1999).
Nálezy: (15) Bělý – Písčitý důl, 14.9.2002, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Růžička det.; (199) Žabokrky – Nad závodištěm, 12.6.2003, 1 ex., Spíšek lgt., Růžička det., Vancl coll., zemní past.
Choleva pozi Roubal 1916, (VU), velmi lokálně se vyskytující druh. Vyžaduje přírodně bohaté prostředí, nejraději lesnaté, kopcovité terény. V Čechách je znám z Českého středohoří a Šumavy (Růžička & Vávra 1993, Růžička 2005).
Nálezy: (61) Hejtmánkovice – Hynčická olšina, 22.7.2003, 1 ex., Spíšek lgt., Růžička det., Vancl coll., zemní past.
Liodopria serricornis (Gyllenhal, 1813), (VU), velmi vzácně se vyskytující, boreomontánní druh. Žije na starém plesnivějícím dřevě, prorostlém houbami, zejména dubů, buků, ale i smrků (Nunberg 1987).
Nálezy: (15) Bělý – Písčitý důl, 10.6.2000, 1 ex.; 8.6.2003, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll., prosev, Švec rev.;(39) Broumovské stěny – Koruna, 23.6.2004, 1 ex., Beran lgt., Vancl det. et coll., kůrovcový lapač, Švec rev.;(61) Hejtmánkovice – Hynčická olšina, 29.3.2004, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll., prosev, Švec rev.
 
Čeleď Malachiidae
Cerapheles terminatus (Ménétriés, 1832), (VU), nížiny až podhůří, okraje vod, žije na Iris pseudacorus, vyskytuje se jen lokálně(Evers 1979, Kolibáč et al. 2005, Švihla 2005). Sesmýkán z listů živné rostliny na okraji jezírka v cihelně v Polici nad Metují.
Nálezy: (144) Police nad Metují – cihelna, 1.6.2004, 1 ex.; 29.6.2004, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll.
 
Čeleď Megalopodidae
Zeugophora frontalis Sufrian, 1840, (EN), vzácný druh, žije na topolech obdobně jako ostatní druhy tohoto rodu (Freude et al. 1969). Na území CHKO Broumovsko zjištěn jen jednou.
Nálezy: (1) Adršpach, 14.5.1973, 1 ex., Macek lgt., Hamet det., Vancl coll.
Zeugophora turneri Power, 1863, (EN), vzácný druh žijící na topolech (Freude et al. 1969, Warchalowski 1971). Prokázán pouze jednou.
Nálezy: (84) Janovice, 27.5.1977, 1 ex., Macek lgt., Hamet det. et coll.
 
Čeleď Melandryidae
Conopalpus testaceus (A. G. Olivier, 1790), (VU), nehojný arborikolní druh s vývojem v trouchnivém dřevě (Mikát & Hamet 2014).
Nálezy: (155) Rožmitál – lom, 11.7.2008, 1 ex., Mikát lgt. et det., MHK coll.; (155 a) Rožmitál – Dlouhý vrch, 27.6.2014, 1 ex., Mikát lgt. et det., MHK coll., Cikánský kopec – klenová bučina.
Hallomenus axillaris (Illiger, 1807), relativně vzácný a lokální mykofágní druh, vývoj larev v plodnicích stromových hub (Mikát 2005).
Nálezy: (155) Rožmitál – lom, 21.6.2000, 1 ex., Mikát lgt. et det.,MHKcoll., na Piptophorus betulinus.
Orchesia blandula Brancsik, 1874, (CR), V Čechách byl dosud tento druh znám pouze z Krkonoš a Podkrkonoší (Obenberger 1952), nově byl nalezen v zachovalých lesních porostech v NPP Babiččino údolí (Mikát 2007). Nebyl však nalezen v Orlických horách a dosud chyběly i doklady z Broumovska. Z polské strany Sudetské soustavy uvádějí ojedinělé starší údaje Burakowski et al. (1987). Žije v zachovalých, zejména bukových lesích, v tlejících substrátech (opadané větve, hnijící pařízky, návěje opadaného listí).
Nálezy: (51) Česká Metuje – Pušvíza, 9.6.2003, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Horák det., prosev.(186) Velké Petrovice – Kozinek, 20.10.2006, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll.
Serropalpus barbatus (Schaller, 1783), (VU), vyvíjí se ve stojících, ale již poškozených jedlích a smrcích. Zjištěn při nočním lovu ve staré bučině.
Nálezy: (167) Stárkov – Vysoký kámen, 26.7.2014, 1 ex., Jarouš lgt., det. et coll., noční lov, Hamet rev.
Xylita laevigata (Hellenius, 1786), (EN), druh, který je vázán na zachovalé jehličnaté porosty včetně horských smrčin. Na území východních Čech je velmi lokální a vzácný, více nálezů je známo pouze z masívu Králického Sněžníku (Mikát 2005). Ve sledovaném území byl opakovaně nalezen v NPR Broumovské stěny v kůrovcových lapačích.
Nálezy: (21) Božanov – Lopota, 19.5.2003, 8 ex.; 10.6.2003, 1 ex., Beran lgt., Mikát det., Vancl coll., kůrovcový lapač; 4.6.2004, 1 ex.; 23.6.2004, 1 ex.; 8.7.2004, 4 ex., Beran lgt., Vancl det. et coll., kůrovcový lapač; 8.6.2004, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Mikát det.; (46) Broumovské stěny – Velká kupa, 5.6.2003, 1 ex., Beran lgt., Mikát det., Vancl coll., kůrovcový lapač.
 
Čeleď Meloidae
Meloe rugosus Marsham, 1802, (VU, ChZ), v ČR roztroušeně rozšířený druh, parazitoid v hnízdech samotářských včel (Dvořák 1983, Mikát et al. 1997, Mikát 2007). Imága jsou nalézána především na podzim, většina datovaných nálezů pochází z měsíce října. Vystupuje i vysoko do hor (Vlašské boudy v Krkonoších, Rokytnice v Orlických horách, Hamet coll.). V posledních létech se druh opětovně šíří (Mikát 2007). Potenciální ohrožení spočívá v úbytku hostitelů a stanovišť. Na území CHKO sbírán celkem čtyřikrát.
Nálezy:(141) Police nad Metují, 1.10.1999, 1 ex.; 20.9.2000, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det.; (155) Rožmitál – lom, 25.9.2008, 1 ex., Mocek lgt., Mikát det., MHK coll.; 8.4.2009, 1 ex., Mikát lgt., observ. et det.
Meloe violaceus Marsham, 1802, (VU, ChZ), tento druh patří k jarním druhům, vyvíjí se v hnízdech včel (Dvořák 1983, Mikát 2007). Opakovaně chytán a pozorován na šesti lokalitách.
Nálezy: (60) Dědov – Za továrnou, 2.5.1999, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det.; (131) Nízká Srbská, 18.4.2003, 1 ex., Straka lgt. et coll., Vancl det.; (141) Police nad Metují – město, 15.4.2015, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll., rozšlápnutý na chodníku; (150) Police nad Metují – pod Zákopanicí, 8.5.2004, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll., zemní past – torzo; 20.5.2005, 1 ex., Spíšek lgt., observ. et det., zemní past; 29.5.2005, 1 ex., Vancl lgt., observ. et det., zemní past;(154) Radvanice – Paseka, 16.6.2011, 1 ex., Hamet lgt., observ. et det., fotodokumentace; (198) Žabokrky, 29.5.2012, 1 ex., Spíšek lgt., Vancl det. et coll.
 
Čeleď Monotomidae
Rhizophagus cribratus (Gyllenhal, 1827), (VU),poměrně vzácný arborikolní druh, indikátor zachovalých listnatých lesů. Nalézán převážně pod kůrou listnatých stromů, jen zřídka i jehličnanů (Freude et al. 1967).
Nálezy: (137) Otovice – Hoprich, 26.11.2002, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Průdek det.; (155 a) Rožmitál – Dlouhý vrch, 2.6.2008, 1 ex., Mikát lgt. et det., MHK coll., Cikánský kopec.
 
Čeleď Mycetophagidae
Mycetophagus fulvicollis Fabricius, 1792, (VU), lokální a vzácný saproxylický druh, považovaný za relikt zachovalých lesních porostů. Ve východních Čechách především z Polabí, bylo v posledním desetiletí publikováno více nálezů (Hamet 2009, Mikát et al. 2004).
Nálezy: (155 a) Rožmitál – Dlouhý vrch, 8.4.2009, 1 ex., Mikát lgt., det. et coll., Cikánský kopec – klenová bučina.
Mycetophagus multipunctatus Fabricius, 1792, (VU), vyskytuje se jen lokálně, saproxylický a fungikolní druh, převážně na stromových houbách listnatých stromů (Freude et al. 1967, Mikát & Hájek 1999). Nalezen v areálu kamenolomu Rožmitál v listnatém porostu (staré kleny, břízy, lísky).
Nálezy: (155) Rožmitál – lom, 14.5.2008, 1 ex., Mikát lgt., observ. et det.
Mycetophagus populi Fabricius, 1798, (VU), lokální a poměrně vzácný druh zachovalých listnatých lesů. Nacházen ve dřevě prorostlém houbami nebo na stromových houbách listnatých stromů (Freude et al. 1967).
Nálezy: (43 a) Broumovské stěny – Strážná hora, 1.7.1993, 1 ex., Mikát lgt., det. et coll.; (155 a) Rožmitál – Dlouhý vrch, 22.10.2009, 2 ex., Mikát lgt. et det., MHK coll., v klenová bučině.
 
Čeleď Nitidulidae
Brassicogethes coeruleovirens Förster, 1849, (VU), lokální, bionomie a ekologie málo známá, zjišťován na květech Caltha palustris, Alliaria officinalis, Anemone nemorosa, Anemone petiolata, Ficaria verna, Knautia arvensis (Marek 1977, Nunberg 1976). Chytán celkem na šesti lokalitách.
Nálezy: (15) Bělý – Písčitý důl, 5.8.2001, 1 ex.; 16.6.2002, 1 ex.; 28.4.2003, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det., Jelínek Jos. rev.; (99) Jetřichov – rašeliniště, 22.5.2003, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det., Jelínek Jos. rev.;(110) Křinice – rybník Šlégl, 17.5.2003, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., Jelínek Jos. rev.;(115) Machov – Řeřišný, 11.6.2000, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Jelínek Jos. det.; (165) Stárkov – údolí potoka Jívka, 10.5.2000, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Jelínek Jos. det.; (173) Šonov – Novorudská niva, 16.6.2001, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det., Jelínek Jos. rev.
Brassicogethes matronalis Audisio et Spornraft, 1990, druh z komplexu „sibling – species“ M. coracinus, jehož systematika není dosud zcela uspokojivě vyřešena (Audisio et al. 2001). Žije na Hesperis matronalis a s ní jako zahradní rostlinou rozšířen po střední Evropě. V době publikování prvního vydání Katalogu brouků CHKO Broumovsko (Hamet & Vancl 2005a) nebyl ještě hlášen jako nový druh pro Českou republiku.
Nálezy: (137) Otovice – Hoprich, 5.5.2003, 2 ex., Spíšek lgt., Jelínek Jos. det., Vancl coll; 15.5.2003, 2 ex., Hamet lgt. et coll., Jelínek Jos. det.
Ipidia binotata Reitter, 1875, (VU), nepříliš hojný druh, vyskytuje se pod kůrou jehličnanů (Freude et al. 1967, Marek 1977). Nacházen celkem na sedmi lokalitách.
Nálezy: (21) Božanov – Lopota, 10.6.2003, 1 ex., Beran lgt., Vancl det. et coll., kůrovcový lapač; (33) Broumovské stěny – Hájkova rokle, 11.6.2003, 1 ex.; 11.6.2004, 1 ex., Beran lgt., Vancl det. et coll., kůrovcový lapač; (36) Broumovské stěny – Hvězda, 5.6.2003, 1 ex., Beran lgt., Hamet det., Vancl coll., kůrovcový lapač; (39) Broumovské stěny – Koruna, 23.6.2004, 1 ex.; 1.7.2004, 1 ex., Beran lgt., Vancl det. et coll., kůrovcový lapač; (45) Broumovské stěny – U Václava, 23.6.2004, 1 ex., Beran lgt., Vancl det. et coll., kůrovcový lapač; (46) Broumovské stěny – Velká kupa, 5.6.2003, 2 ex.; 10.5.2004, 1 ex.; 27.5.2004, 1 ex.; 23.6.2004, 1 ex., Beran lgt., Hamet det., Vancl coll., kůrovcový lapač; (132) Odolov, 12.7.1973, 1 ex., Macek lgt., Hamet det. et coll.
Pocadius adustus Reitter, 1888, v Čechách zřejmě nerovnoměrně rozšířený druh. Z Královéhradeckého a Pardubického kraje až dosud chybí publikované údaje (Mikát & Hamet 2014). Nacházen na různých druzích hub (Freude et al. 1967). Nalezen ve smyku na enklávě mokřadní vegetace uvnitř lesního komplexu severně od Cikánského kopce u Rožmitálu.
Nálezy: (155) Rožmitál – lom, 28.6.2006, 1 ex., Mikát lgt. et det., MHK coll., mokřad pod Cikánským kopcem.
Čeleď Phloeostichidae
Phloeostichus denticollis W. Redtenbacher, 1842, (EN), jediný zástupce této čeledi žijící v České republice byl také zjištěn na jedné lokalitě v NPR Broumovské stěny ve staré bučině na Laudonových valech. Jedná se o vzácný reliktní druh horských lesů, jehož bionomie není známá. Vyskytuje se především pod odumřelou kůrou javorů vzácně i buků (Freude et al. 1967).
Nálezy: (41) Broumovské stěny – Laudonovy valy, 12.9.2003, 1 ex., Boukal lgt., det. et coll.
 
Čeleď Psephenidae
Eubria palustris (Germar, 1818), (CR), bioindikačně i faunisticky významný druh, jehož larvy se vyvíjejí pod kameny v proudících vodách, imága aktivní na mokřadní vegetaci (Boukal et al. 2007, Wieźlak 1986). V Čechách lokální a vzácný druh, známý jen ze šesti lokalit (Boukal et al. 2007). S poznáním jeho nároků a způsobu života je však nalézán v poslední době častěji, novější údaje publikovali např. Kejval et al. (2006) ze západních Čech a Mikát (2007) z východních Čech (NPP Babiččino údolí).
Nálezy: (115) Machov – Řeřišný, 24.6.2007, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll., nárazová past.
 
Čeleď Ptinidae
Ptinus coarticollis Sturm, 1837, (NT), druh žijící pouze v přírodně zachovalém prostředí. Je většinou nehojný, lokální v lesních porostech, vyvíjí se v různých druzích stromů a keřů, preferuje borovice (Borowski 1996, Freude et al, 1969). Prokázán opakovaně na třech lokalitách. Jednalo se o staré porosty v Broumovských skalách a ve Stárkovských bučinách.
Nálezy: (48) Broumovské stěny – Zelený hájek, 15.9.2003, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Mikát det., krmelec – prosev; 18.4.2005, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll., krmelec – prosev; (166 a) Stárkov – Vápenka – Stárkovská bučina, 1.9.2005, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll., krmelec – prosev; (167) Stárkov – Vysoký kámen, 2.7.2005, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll., zemní past.
 
Čeleď Rhipiphoridae
Metoecus paradoxus (Linnaeus, 1760), (NT), na území republiky se vyskytují tři druhy této čeledi. Zjistili jsme jeden druh, který se vyvíjí v hnízdech vos Vespa vulgaris a V. germanica. Ve volné přírodě se nachází zřídka, častěji v hnízdech jmenovaných druhů (Freude et al, 1969).
Nálezy: (104) Křinice – Amerika, 7.10.2001, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll., na pastvině v letu.
 
Čeleď Rhynchitidae
Auletobius sanguisorbae (Schrank, 1798), (VU), vyskytuje se na vlhčích extenzivně využívaných loukách od nížin do podhůří jako monofág na Sanguisorba officinalis (Dieckmann 1974, Freude et al. 1981).
Nálezy: (99) Jetřichov – rašeliniště, 24.6.2007, 1 ex., Krátký lgt., det. et coll., smyk.
Deporaus mannerheimi Hummel, 1823, řídký druh, který se v posledních letech šíří. Je vázán na vlhčí a chladnější stanoviště, žije jako oligofág na jívách, břízách a lískách (Dieckmann 1974, Freude et al. 1981, Strejček 2001).Tento druh byl sbírán opakovaně ve Vlčí rokli společně s Cryptocephalus parvulus. Oba druhy se tam vyskytovaly poměrně hojně na náletových břízách a jívách v oblasti rašeliniště.
Nálezy: (14) Adršpach – Vlčí rokle, 17.6.2003, 2 ex.; 26.7.2003, 3 ex., Hamet lgt., det. et coll.; 3.7.2003, 5 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det.; (20) Božanov – Lomeček, 4.6.2002, 2 ex., Spíšek lgt., Hamet det., Vancl coll., nárazová past. 4.
 
Čeleď Salpingidae
Rabocerus gabrieli (Gerhardt, 1901), (EN), vyskytuje se vzácně a lokálně v hnijícím dřevě a v chodbách jiných brouků zejména v olšinách (Borowiec & Tarnawski 1982, Mikát 2005).
Nálezy: (99) Jetřichov – rašeliniště, 23.5.1999, 1 ex., Mikát lgt., det., MHK coll.; (152) Police nad Metují – Žděřina, 14.4.2000, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Mikát det., Vancl coll.
 
Čeleď Scarabaeidae
Aphodius corvinus Erichson, 1848, vzácný druh, častější v horách pod jelením a srnčím trusem (Poláček 1977b, Tesař 1957). Zjištěn opakovaně na šesti lokalitách.
Nálezy: (15) Bělý – Písčitý důl, 15.4.1999, 2 ex.; 30.4.2000, 2 ex.; 8.6.2003, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll.; (33) Broumovské stěny – Hájkova rokle, 10.5.2004, 1 ex., Beran lgt., Vancl det. et coll., kůrovcový lapač; (83) Chvaleč – Přední Hradiště, 22.5.1999, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Červenka det.;
(115) Machov – Řeřišný, 17.9.2003, 5 ex., Vancl lgt., det. et coll., koňský exkrement;(152) Police nad Metují – Žděřina, 1.5.2002, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll.; (155) Rožmitál – lom, 20.4.2000, 1 ex., Mocek lgt., Mikát det.,MHKcoll.
Aphodius fasciatus (A. G. Olivier, 1789), charakteristický lesní druh vyskytující se přednostně v trusu srnčí a jelení zvěře (Tesař1957). Objevuje se hlavně na podzim a na jaře. Zjištěn opakovaně na šesti lokalitách.
Nálezy: (15) Bělý – Písčitý důl, 15.4.1999, 1ex.,Vancl lgt. et coll., Hamet det.; (104) Křinice – Amerika, 7.10.2001, 1ex., Vancl lgt., det. et coll.; (110) Křinice – rybník Šlégl, 27.4.2006, 1 ex.,Vancl lgt., det. et coll., prosev v olšině; (115) Machov – Řeřišný, 15.10.2000, 5 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det.; 15.10.2000, 3 ex., Vancl lgt., Hamet det. et coll.; 17.9.2003, 19 ex., Vancl lgt., det. et coll., jelení exkrement; (119) Machovská Lhota – pod Lhotským Šefelem, 27.4.2004, 3 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det., krmelec – prosev; (155) Rožmitál – lom, 22.10.2009, 3 ex., Mikát lgt. et det., MHK coll.
Aphodius zenkeri Germar, 1813, vzácný druh, vyhledává lesnaté oblasti s lehčí písčitou půdou, kde žije v exkrementech lesní zvěře (Tesař1957). Dříve byl známý pouze z Čech, teprve v roce 1996 zjištěn i na Moravě v Hrubém Jeseníku (Juřena et al. 2000). Nalezen na jedné lokalitě v jelením a koňském exkrementu.
Nálezy: (115) Machov – Řeřišný, 17.9.2003, 3 ex., Vancl lgt., det. et coll., Červenka rev.
Gnorimus nobilis nobilis (Linnaeus, 1758), (VU, ChZ), je příznačným broukem přírodně zachovalých podhorských a horských bukových porostů. Vyvíjí se v trouchnivějícím dřevě starých kmenů, kořenů, různých listnatých stromů, převážně buků. Za plného slunečního svitu vyhledává bohatě bíle kvetoucí rostliny (Balthasar 1956). S úbytkem starých stromů se jeho výskyt stává sporadický. Vzácněji se objevuje i v nížinách (Mikát et al. 1997). Patří mezi silně ohrožené druhy a je zákonem chráněn. Zjištěn opakovaně na šesti lokalitách, naposledy v roce 2013.
Nálezy: (7) Adršpach – Kalousy, 6.7.2013, 2 ex., Jarouš lgt., det. et coll.; (101) Jívka – Kuprovka, 14.6.2009, 1 ex., Včelička lgt., det. et coll.; (121) Malé Svatoňovice – Německé louky, 27.6.2003, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., nárazová past; (159) Skály,22.7.1994, 1 ex., Klouček lgt., det. et coll.; 20.7.1999, hojný, Pasker lgt., det. et coll.; 20.7.1999, 2 ex., Pasker lgt., Vancl det. et coll.; 22.7. – 2.8.1995, 1 ex., Klouček lgt., det. et coll.; (161) Skály – jižní svah Čápu, 23.7.2004, 3 ex., Moravec lgt. et coll., Vancl det.; 7.7.2011, 3 ex., Just lgt., det. et coll., (178 a) Teplice nad Metují – Střmenské podhradí, 12.7.2009, 6 ex., Včelička lgt., det. et coll.
Onthophagus verticicornis (Laicharting, 1781), jediný historický údaj je uváděný s lokalitou Police nad Metují (bez bližších údajů) z roku 1955, Tůma lgt., coll. Muzeum města Ústí nad Labem., D. Král det. Původně byl tento druh mylně determinován jako Onthopagus vitulus (Fabricius, 1776) a takto uváděn i v literatuře (Juřena et al. 2000). Při revizi materiálu provedené D. Králem v roce 2007, byl tento údaj opraven na O. verticicornis (Juřena et al. 2008).
Nálezy: (141) Police nad Metují, 1955, 1 ex., Tůma lgt., Král David det., MMÚL coll., in lit. Juřena (2000 et 2008)
Oryctes nasicornis ondrejanus Minck, 1916, (EN, ChZ), vyvíjí se v tlejících, často již téměř rozpadlých a s humusem promísených pařezech, kmenech nebo kořenech různých listnatých stromů, především dubů, buků, ořešáků a jiných stromech. Larvy původně čistě saproxylické se pravděpodobně adaptovaly na náhradní, antropogenní materiály (komposty, stohy slámy apod.) (Balthasar 1956, Poláček 1977b). Nacházen na deseti lokalitách regionu, ale žádná z lokalit nemá charakter jeho přirozeného výskytu. Zjištěn v hromadách starých pilin u dřevozpracujících závodů, opakovaně ve stozích shnilé slámy, v kompostu, v hromadě kůr na pile, na UV světlo v Polici nad Metují.
Nálezy: (53) Česká Metuje – Solovický dvůr, 25.6.2005, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll., stoh staré slámy; 2.7.2005, hojný; 25.9.2005, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll., kompost; (55) Dědov, 24.6.2005, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll.; (69) Hlavňov, 28.7.2005, 1 ex., Moravec lgt., det. et coll., na hrázi rybníka; (100) Jívka, 1.6.2001, 1 ex., Spíšek lgt., det. et coll.; 13.6.2001, 4 ex., Hamet lgt., det. et coll., uhynulý exemplář; (141) Police nad Metují – město, 20.5.1977, 1 ex.; 27.7.1999, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll., na světlo; 20.5.2012, 1 ex.; 15.6.2012, 1 ex., Vancl lgt., observ. et det., UV světlo; (159) Skály, 1 ex., Pasker lgt., det. et coll.; (185) Velké Petrovice, 26.7.2006, 1 ex., Richter lgt., observ et det., na světlo, (189) Velký Dřevíč, 5.8.2006, 1 ex., Hanzl lgt., observ. Vancl det., kompost;(195) Vižňov, 13.8.1970, 1 ex., Souček lgt., det. et coll.; (198) Žabokrky, 29.9.2004, 1 ex., Vancl lgt. et det., Hamet coll., v kupě kůry na pile.
Oxythyrea funesta (Poda von Neuhaus, 1761), (ChZ), larvy tohoto druhu se vyvíjejí v půdách nelesních stanovišť, případně i v různém organickém materiálu (Horák et al. 2009). Ještě v nedávné době se o tomto druhu soudilo, že je v Čechách na kraji vymření či zcela vyhynul (Král 1989). Nicméně i v té době jsou v literatuře uváděny doklady o jeho výskytu v Čechách i na Moravě. Výskyt byl potvrzen prakticky v každém deceniu od čtyřicátých let, s výjimkou let sedmdesátých (Kletečka 1993, Král & Vitner 1993, Vitner & Král 1993, Šuhaj 1996). Od počátku 90. let minulého století je již uváděn z jižní Moravy jako místy běžný druh (Vláčil 1993) a v pozdějších dobách se nalézá v Čechách stále častěji a v současné době se expanzivně šíří. Již v roce 2008 se uvádí několik desítek lokalit z území ČR (Juřena et al. 2008, Špryňar 2007). Na území CHKO Broumovsko je první údaj jeho výskytu s lokalitou Police nad Metují (bez bližších údajů) z roku 1955 – 1960, 4 ex., Tůma lgt., coll. Muzeum města Ústí nad Labem (Juřena et al. 2008). Od roku 2008 jsou zde již údaje častější (Hamet et al. 2014, Juřena et al. 2008). Dosud zde byl brouk nalezen na šesti lokalitách. Hojný výskyt dospělců pozoroval na jižních svazích Čápu Just (pers. comm.). Poslední údaj je z roku 2014 z lomu u Rožmitálu. Dříve se soudilo, že vyhledává výhradně teplá a xerotermní stanoviště (např. Balthasar 1956), ale nyní se zjišťuje nejenom ve vyšších polohách, ale také na chladnějších vlhkých lokalitách (Horák 2009, Chybík 2007). Horák (2009) cituje Mantiče a Vávru, kteří brouka sbírali i ve výškách nad 1100m n. m.
Nálezy: (7) Adršpach – Kalousy, 6.7.2013, 1 ex., Jarouš lgt., det. et coll.; (55) Dědov, 8.6.2011, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll.; (83) Chvaleč – Přední Hradiště, 10.6.2008, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (144) Police nad Metují – cihelna, 2.6.2011, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll.; (155) Rožmitál – lom, 10.6.2014, 1 ex.; Mocek lgt. et det., MHK coll.; 27.6.2014, 1 ex., Mikát lgt. et det., MHK coll.; (161) Skály – jižní svah Čápu, 7.7.2011, hojný, Just lgt., det. et coll.
Psammoporus mimicus Pittino, 2006, (EN), v Čechách velmi vzácný druh. Žije skrytě jako fytosaprofág na nezregulovaných písčitých březích vodních toků, jezer a horských ples (Juřena 2008, Král & Vitner 1993). Dříve byl uváděný jako Aegialia sabuleti (Panzer, 1797), později jako Psammoporus sabuleti (Panzer, 1797). Tento druh se podle prací Pittina rozdělil na čtyři samostatné druhy. Samotný Psammoporus sabuleti (Panzer, 1797) se však na území ČR nevyskytuje, všechny takto uváděné a revidované druhy patří k druhu Psammoporus mimicus Pittino, 2006 (Juřena 2008). Zjištěn dvakrát a determinován jako Aegialia sabuleti (Panzer, 1797), bližší údaje o lokalitě a biotopu se nepodařilo zjistit.
Nálezy: (1) Adršpach, 19.5.1974,1 ex., Macek lgt. et det., Král rev., Vancl coll., Horní Adršpach, 24.4.1964, 1 ex., Macek lgt., Rakovič det., Resl coll.
Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758), (NT, ChZ), nehojný druh zachovalých podhorských lesů. Vyvíjí se v trouchnivějícím dřevě různých listnatých stromů, převážně buků, ale i olší bříz a jiných. Za plného slunečního svitu vyhledává bohatě bíle kvetoucí rostliny (Balthasar 1956). Nálezy: (14 ) Adršpach – Vlčí rokle, 17.6.2003, 1 ex.; 3.7.2003, 2 ex., Hamet lgt., det. et coll., nárazová past; 14.6.2009, 1 ex., Včelička lgt., det. et coll.; (66) Heřmánkovice – Jelení vrch – jižní svah, 18.7.2003, 1 ex., Moravec lgt. et coll., Vancl det.; (141) Skály, 28.6.2005, 1 ex., Mikát lgt., det. et coll.; (155) Rožmitál – lom, 8.6.2000, 1 ex.; 23.7.2009, 1 ex., Mocek lgt., Mikát det.,MHKcoll.; 11.7.2008, 1 ex., Mikát lgt., det. et coll.; 10.6.2014, 1 ex.; 19.6.2008, 1 ex., Mikát lgt. et det., MHK coll., (178 a) Teplice nad Metují – Střmenské podhradí, 12.7.2009, 1 ex.; 16.7.2009, 3 ex., Včelička lgt., det. et coll.; 12.7.2009, 1 ex., Včelička lgt. et coll., Týr det.
 
Čeleď Scirtidae
Cyphon punctipennis Sharp, 1872, (VU), vzácný a lokální druh, vyskytující se pouze na rašeliništích. Podle Boukala (2007) je známý pouze ze sedmi lokalit, všechny s výjimkou jedné, leží nad 600 m n. m. Zjištěn v rašelinových tůňkách v Adršpachu – Vlčí rokli.
Nálezy: (14) Adršpach – Vlčí rokle, 9.5.2003, 2 ex., Hamet lgt. et coll., Boukal D. det.
Odeles marginata (Fabricius, 1798), lokálně se vyskytující druh v horách a pahorkatinách nad 400 m n. m. (Boukal 2007). Larvy se vyvíjejí v tekoucích vodách a imaga se vyskytují na vegetaci poblíž potoků.
Nálezy: (15) Bělý – Písčitý důl, 8.6.2003, 3 ex., Vancl lgt., det. et coll., nárazová past, Boukal D. rev.; (18) Božanov – Břidlicová stráň, 14.5.2002, 1 ex., Spíšek lgt., Boukal D. det., Vancl coll., nárazová past; (19) Božanov – Červený vršek, 4.6.2002, 1 ex., Spíšek lgt., Boukal D. det., Vancl coll., nárazová past; (115) Machov – Řeřišný, 11.6.2000, 1 ex., Vancl lgt., Boukal D. det., Vancl coll.
 
Čeleď Silphidae
Nicrophorus sepultor Charpentier, 1825, (NT), je řídce sbíraný, jen místy je jeho výskyt hojný. Vyskytuje se spíše v otevřené krajině, včetně chladnějších biotopů (Jakubec & Růžička 2012). Nálezy: (195) Vižňov, 6.8.1982, 1 ex.; 15.8.1982, 1 ex., Hlasová lgt., Růžička det. et coll., zemní past, pole.
 
Čeleď Silvanidae
Silvanoprus fagi (Guérin – Méneville, 1844), (VU), lokálně nalézaný, vázaný na jehličnany (především smrky), nalézaný pod kůrou, v hromadách klestu, kůry nebo jehličí apod. (Burakowski et al. 1986, Freude et al. 1967). Opakovaně byl zjištěn na břehu potoka v zahnívajícím dřevě.
Ve sledovaném území prokázán na sedmi lokalitách.
Nálezy: (15) Bělý – Písčitý důl, 30.7.2004, 3 ex., Hamet lgt., det. et coll., prosev; 5.7.2006, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll., prosev;(74) Horní Dřevíč – potok Dřevíč, 24.5.2002, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., Průdek rev. (103) Jívka – Volský důl, 26.9.2003, 2 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (115) Machov – Řeřišný, 30.7.2007, 3 ex.; 21.9.2007, 1 ex., Vancl lgt., det. et coll., prosev; (154) Radvanice – Paseka, 8.8.2001, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (155) Rožmitál – lom, 2.-19.6.2008, 1 ex., Mocek lgt., Mikát det. et coll.; (166 a) Stárkov – Vápenka – Stárkovská bučina, 1.9.2005, 3 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det., krmelec – prosev.
 
Čeleď Staphylinidae
Anthobium unicolor (Marsham, 1802), (VU), hygrofilní druh, který žije v lesích, nivách řek, na rašeliništích, vřesovištích, bažinách (Boháč 1984, Zanetti 2011a). Byl chycen na jediné lokalitě v Jestřebích horách.
Nálezy: (154) Radvanice – Paseka, 16.7.2002, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Boháč det.
Anthophagus alpestris alpestris Heer, 1839, (VU), široce rozšířený druh, hojný v montánním a submontánním pásmu (Szujecki 2008, Zanetti 2011a). Zjištěn celkem na pěti lokalitách, všechny jsou ve vyšších polohách regionu nebo v inverzních lokalitách.
Nálezy: (1) Adršpach, 27.6.1974, 1 ex.; 11.6.1978, 2 ex.; 5.8.1980, 1 ex., Macek lgt., Boháč det., Hamet coll.; (14) Adršpach – Vlčí rokle, 30.6.2000, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., Boháč rev.; 17.6.2003, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Štourač det.; (17) Božanov, 4.6.2000, 2 ex., Matějíček lgt. et coll., Boháč det.; (84) Janovice, 1.7.1978, 1 ex., Macek lgt., Boháč det., Hamet coll.; (154) Radvanice – Paseka, 12.7.1997, 1 ex.; 24.7.1997, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., Boháč rev.
Astenus procerus (Gravenhorst, 1806), xerofilní druh, žijící na teplých bezlesních biotopech, písčinách, pod kameny, v detritu, někdy i na vegetaci (Assing 2011b, Boháč 1985b, Szujecki 1965). Zjištěný na jediné lokalitě při okraji lesa na jižním úbočí Jestřebích hor.
Nálezy: (120) Malé Svatoňovice – Na Horách, 9.10.2001, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.
Atheta aquatilis (Thomson, 1867), (VU),málo známý, vzácný druh, jeho bionomie je prakticky neznámá, žije na studených a zastíněných místech pod listím a mechem (Benick & Lohse 1974).
Nálezy: (179) Teplické skály – jeskyně Kořenka, 10.5.1989, 6 ex., Růžička lgt. et coll., Boháč det.
Atheta luridipennis (Manerheim, 1830),(VU), hygrofilní druh, žijící na písčitých, štěrkovitých i bahnitých březích toků pod detritem (Benick & Lohse 1974). V CHKO zatím pouze jediný nález ze zemní pasti: Teplické skály – soutěska Sibiř.
Nálezy: (183) Teplické skály-Sibiř, 3.-30.5.2007, 1 ex., Mlejnek lgt. et coll., Jazsay det., zemní past
Atrecus longiceps (Fauvel, 1872), (EN), ve střední Evropě vzácný horský druh žijící pod kůrou starých stromů (smrků, jedlí někdy i borovic), kde pronásleduje různý drobný hmyz (Boháč 1979, Szujecki 1976). Dává přednost jehličnatým stromům. V severním Sasku se vyskytuje i v nížinách (Assing 2011b). Známý ze Šumavy, Krkonoš a Beskyd (Smetana 1958). Zjištěn celkem čtyřikrát, z toho jednou v kůrovcovém lapači.
Nálezy: (15) Bělý – Písčitý důl, 5.4.1999, 1 ex., Vancl lgt., Janák det., Hamet coll.; 16.10.2000, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det.; (46) Broumovské stěny – Velká kupa, 5.6.2003, 1 ex., Beran lgt., Hamet det., Vancl coll., kůrovcový lapač; (182 a) Teplické skály – Poseidon II., 31.5.2007, 2 ex., Mlejnek lgt. et coll., Jazsay det., prosev.
Autalia longicornis Scheerpeltz, 1947, (VU), vzácný mycetofilní druh žijící v lesích, parcích, podél potoků. V plodnicích hub Armillaria, Boletus, Lactarius, Polyporus a jiných (Boháč & Matějíček 2003). Jako nový druh pro Československo jej ohlásil Smetana v roce 1960 (Smetana 1960). Z Čech později ohlášen z několika málo lokalit (Janák 1992, Boháč 1979, Máca 1982), ze severní části Prahy (Boháč 1979, Boháč & Matějíček 2003, Štourač 2006). Jako nový druh pro Moravu je uváděn z Kněhyně v Beskydech (Janák 1993). V CHKO zjištěn na sedmi lokalitách, ve dvou případech získán cíleným prosevem hub.
Nálezy: (1) Adršpach, 4.10.1976, 1 ex., Macek lgt., Štourač det., Hamet coll.; (14) Adršpach – Vlčí rokle, 22.8.2003, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Štourač det., prosev hub; (36 a) Broumovské stěny – jeskyně pod Luciferem, 5.7.2006, 1 ex., Mlejnek lgt. et coll., Hamet det., vchodová část jeskyně; 5.7.2006, 1 ex., Mlejnek lgt. et coll., Hamet det., prosev;(82) Chlívce, 25.9.1980, 1 ex., Macek lgt., Štourač det., Hamet coll.; (114 a) Machov – Pod Borem, 12.9.2006, 2 ex., Hamet lgt., det. et coll., prosev; (167) Stárkov – Vysoký kámen, 17.10.2003, 2 ex., Hamet lgt. et coll., Štourač det., Fagetum – prosev.
Bisnius nitidulus (Gravenhorst, 1802), (VU), není příliš vzácný, žije v otevřeném terénu téměř výhradně na písčitých půdách, kde je pod listy přízemních rostlin, pod úlomky dřeva a kaménky. Někdy se nachází v náplavech i ve větším množství. Sekundárně i na tlejících zbytcích rostlin (Schillhamer 2011, Smetana 1958, Szujecki 1980).
Nálezy: (64) Heřmánkovice, 20.8.2002, 1 ex., Matějíček lgt., det. et coll., prosev tlející trávy a kompostu.
Bledius subterraneus Erichson, 1839, (VU), vzácnější druh, který je známý z ČR jen z málo lokalit. Žije na písčito hlinitých březích vod ( Boháč & Matějíček 2003, Schülke 2011, Szujecki 2008).
Nálezy: (2) Adršpach – břehy Metuje, 11.5.2001, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Štourač det.; (60) Dědov – Za továrnou, 2.5.1999, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Štourač det.
Bolitochara mulsanti Sharp, 1875, (VU), vzácnější mycetofilní druh, žije na stromových houbách nebo v plesnivějícím listí (Janák 1992, Lohse 1974b). Zjištěn opakovaně na pěti lokalitách, také v kůrovcovém lapači.
Nálezy: (39) Broumovské stěny – Koruna, 23.9.2003, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Štourač det., prosev hub; (42) Broumovské stěny – Modrý kámen, 30.6.2004, 4 ex., Hamet lgt., det. et coll., Štourač rev., v kůrovcovém lapači; (114 a) Machov – Pod Borem, 12.9.2006, 2 ex., Hamet lgt. et coll., Štourač det.; (167) Stárkov – Vysoký kámen, 10.5.2004, 2 ex., Hamet lgt. et coll., Štourač det., prosev hub; 1.9.2005, 4 ex., Vancl lgt. et coll., Štourač det., prosev hub.
Bryophacis rufus (Erichson, 1839), (VU), vzácnější horský druh nalézaný na vlhkých místech pod listím a v mechu. V ČR je znám ze Šumavy, Krkonoš, Kralického Sněžníku, Hrubého Jeseníku a Moravskoslezských Beskyd (Boháč 1972, Lohse 1964, Schülke 2011, Smetana 1966). Zjištěn v Teplické propasti a v jeskyni Kořenka v Teplických skalách. Vyskytuje se i v sousedních roklích Adršpašských skal (Hamet &Vancl 2005). Jeho výskyt v tak nízké nadmořské výšce dokumentuje inverzní charakter těchto lokalit.
Nálezy: (1) Adršpach, 20.4.1974, 1 ex., Macek lgt., Boháč det., Hamet coll.; (14) Adršpach – Vlčí rokle, 7.6.2004, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., Štourač rev.; (46) Broumovské stěny – Velká kupa, 19.5.2003, 1 ex., Beran lgt., Štourač det., Vancl coll., kůrovcový lapač; (97) Jetřichov – pastviny, 12.5.2000, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Štourač det.; (176) Teplické skály – Poseidon, 25.6.2007, 3 ex.; 27.6.2007, 1 ex., Mlejnek lgt. et coll., Jazsay det., prosev;(179) Teplické skály – jeskyně Kořenka, 6.7.2006, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., prosev.
Bryoporus cernuus (Gravenhorst, 1806), (EN), řídce se vyskytující druh. Jeho životní nároky jsou obdobné jako u předcházejícího druhu, nicméně jeho bionomie je málo známá (Vonička & Šťastný 2007, Schülke 2011). V České republice je znám zatím pouze z Čech.
Nálezy: (77) Horní Vernéřovice – Janovická niva, 5.6.2002, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Štourač det.; (78) Horní Vernéřovice – Rač, 5.6.2008, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Štourač det.; (145) Police nad Metují – čistička, 1.11.2002, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Štourač det.
Cypha pulicaria (Erichson, 1839), (VU), hygrofilní druh žijící v podmáčených lesích, na mokrých loukách a rašeliništích, někdy i pod kůrou stromů (Lohse 1974a, Boháč & Matějíček 2003). Zjištěn dvakrát na území Adršpachu v roce 1977. Bližší okolnosti nálezu nejsou známé.
Nálezy: (1) Adršpach, 12.3.1977, 1 ex.; 20.5.1977, 1 ex., Macek lgt., Hamet det. et coll., Štourač rev.
Deinopsis erosa (Stephens, 1832), (VU), vzácný hygrofilní druh žijící na rašeliništích a bahnitých březích toků a rybníků (Lohse 1974b, Janák 1992, Janák 1993, Šustek 1983). Znalosti o jeho rozšíření jsou zatím jen velmi nedostatečné.
Nálezy: (64) Heřmánkovice, 18.9.2003, 1 ex., Matějíček lgt., det. et coll., pastvina u potoka; (133) Olivětín, 6.6.1999, 1 ex., Matějíček lgt. et coll., Boháč det., bahnité břehy rybníka.
Deliphrum tectum (Paykull, 1789), (VU), vzácnější druh považovaný za boreální prvek, žijící na okrajích lesů a horských luk, pod hnijícími zbytky rostlin, v plodnicích hub, na vytékající šťávě z listnatých stromů, velmi často v exkrementech. Vyskytuje se především v podhorských a horských oblastech Sudet a Beskyd, ale i v okolí Prahy (Boháč 1984, Boháč & Matějíček 2003, Smetana 1958, Szujecki 2008, Zanetti 2011a).
Nálezy: (1) Adršpach, 4.10.1976, 1 ex., Macek lgt., Boháč det., Hamet coll.
Emus hirtus (Linnaeus, 1758), (EN) koprofilní predátor, závislý především na pastvě skotu (Schillhamer 2011). Loví v trusu larvy koprofágních brouků zejména čeledě Scarabaeidae a dvoukřídlých hmyzů čeledě Statophagidae (Kočárek 1997). Za vzácný druh v Čechách jej považoval již Smetana (1958), který z východních Čech uvádí pouze jedinou lokalitu (Hradec Králové). Z roku 1967 je uváděný Jelínkem (2001) z východních Čech (Benátky u Skuhrova nad Bělou). Boháč (2001) ho uvádí z řady míst v jižních Čechách. V devadesátých letech 20. století považoval Kočárek (1997) výskyt trvalé stabilní populace tohoto druhu na území ČR za málo pravděpodobnou. V posledních letech se však v souvislosti s rozšiřováním pastvy skotu vyskytuje častěji. Horák et al. (2011) uvádějí pro ČR a období po roce 2000 jeho výskyt na 17 lokalitách. Na území CHKO Broumovsko zatím jediný nález. Patrný fotograficky dokumentoval 1 exemplář na koňském hnoji.
Nálezy: (195) Vižňov, 7.5.2011, 1 ex., Patrný lgt., observ. et det., koňský hnůj.
Encephalus complicans Stephens, 1832, (VU), vzácný druh, o jehož výskytu v Čechách je málo dokladů. Hygrofilní druh okrajů toků, mokrých luk a lesů, ve schnoucí trávě bultů, někdy i v chodbách drobných savců, v detritu i na stromových houbách (Boháč 1979, Boháč 1982, Benick & Lohse 1974, Boháč & Matějíček 2003, Vonička & Šťastný 2007). Chytán opakovaně na pěti lokalitách.
Nálezy: (1) Adršpach, 27.4.1973, 1 ex.; 18.5.1974,1 ex.; 7.6.1977,1 ex., Macek lgt., Štourač det., Hamet coll.; (15) Bělý – Písčitý důl, 8.8.2003, 1 ex., Vancl lgt., Hamet det. et coll.; (82) Chlívce, 2.6.1980, 1 ex., Macek lgt., Štourač det., Hamet coll.; (84) Janovice, 11.7.1978, 1 ex.; 15.4.1979, 3 ex., Macek lgt., Štourač det., Hamet coll.; (187) Velké Petrovice – údolí Metuje, 23.9.2005, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., prosev u vrb.
Erichsonius subopacus (Hochhuth, 1851), (VU), vzácný hygrofilní druh, žijící na březích stojatých vod i toků, rašeliništích a mokrých loukách (Schillhamer 2011, Smetana 1958).
Nálezy: (17) Božanov, 4.6.2000, 3 ex., Matějíček lgt., det. et coll., okraj louky.
Eudectus giraudi Redtenbacher, 1857, (VU), druh s vzácným a roztroušeným výskytem. Nejčastěji je nalézán prosevem mechů, zejména při patách starých stromů, zejména javorů (Zanetti 2011a). V Broumovských stěnách byl prokázán ve starém listnatém porostu v mechu při patě starého javoru klenu.
Nálezy: (41) Broumovské stěny – Laudonovy valy, 12.9.2003, 1 ex., Boukal lgt., Hamet det. et coll., Štourač rev.,prosev ve staré bučině,.
Eusphalerum alpinum alpinum (Heer, 1839), (VU), horský druh, chytaný v otevřeném terénu na kvetoucích rostlinách (Vonička & Šťastný 2007, Szujecki 2008, Zanetti 2011a). Ve sledovaném území nepatří mezi vzácné druhy, opakovaně byl chytán na sedmi lokalitách.
Nálezy: (1) Adršpach, 28.5.1978, 1 ex.; 11.6.1980, 1 ex., Macek lgt., Boháč det., Hamet coll.; (14) Adršpach – Vlčí rokle, 11.6.1980, 1 ex.; 30.6.2000, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Boháč det.; 23.5.2003, 1 ex.; 3.7.2003, 1 ex.; 7.6.2004, 3 ex.; Hamet lgt., det. et coll.; 7.6.2004, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det.; (87) Janovičky, 3.6.2000, 1 ex., Matějíček lgt., det. et coll., smyk vegetace; (101) Jívka – Kuprovka, 4.7.2004, 2 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det.; (154) Radvanice – Paseka, 5.6.1998, 3 ex., Hamet lgt. et coll., Boháč det.; 1.6.2001, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., Boháč rev.;(165) Stárkov – údolí potoka Jívka, 10.5.2000, 2 ex.; 13.6.2001, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Boháč det.; (176) Teplické skályPoseidon, 20.6.2007, 4 ex., Mlejnek lgt. et coll., Jazsay det., prosev.
Eusphalerum longipenne (Erichson, 1839), (VU), vzácnější druh horských oblastí, žije na různých kvetoucích bylinách a keřích při okrajích lesa, na loukách a v nivách toků, jde až do subalpinského pásma (Szujecki 2008, Zanetti 2011a). V CHKO Broumovsko byl chytaný na pěti lokalitách.
Nálezy: (14) Adršpach – Vlčí rokle, 30.6.2000, 2 ex., Hamet lgt. et coll., Boháč det.; (69) Hlavňov, 26.6.1999, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Boháč det.; (102) Jívka – údolí potoka Jívka, 13.6.2001, 2 ex., Hamet lgt. et coll., Boháč det.; (154) Radvanice – Paseka, 23.8.1986, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Boháč det.; (176) Teplické skály – Poseidon, 25.6.2007, 1 ex., Mlejnek lgt. et coll., Jazsay det., prosev.
Eusphalerum pseudaucupariae (E. Strand, 1917), (VU), velmi vzácný druh, vyskytuje se v montánním až subalpinském pásmu na různých kvetoucích bylinách a keřích (Mazur et al. 2004, Szujecki 2008, Zanetti 2011a). V ČR známý pouze z několika málo nalezišť (Hrubý Jeseník, Králický Sněžník, Beskydy, Soos (Boháč 1979, Jánák 1992). Na území CHKO byl opakovaně prokázán na dvou lokalitách oklepem kvetoucích jeřábů a oklepem kvetoucí třešně.
Nálezy: (15) Bělý – Písčitý důl, 29.4.2007, 1 ex., Vancl lgt., Hamet det. et coll., kvetoucí třešeň – oklep; (154) Radvanice – Paseka, 24.5.1998, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., Štourač rev.; 1.6.2001, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Boháč det.; 27.5.2005, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., vždy oklepem kvetoucího jeřábu.
Eusphalerum tenenbaumi (Bernhauer, 1932), (EN), nepatří k hojným druhům, vyskytuje se v lesích na různých na jaře kvetoucích rostlinách (Vonička & Šťastný 2007, Zanetti 2011a).
Nálezy: (83) Chvaleč – Přední Hradiště, 22.5.1999, 1 ex.; 15.4.2000, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Boháč det.; (154) Radvanice – Paseka, 27.5.2005, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.;(167) Stárkov – Vysoký kámen, 10.5.2004, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.;(181) Teplické skály – Martinské stěny, 7.6.2004, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll.
Eusphalerum torquatum (Marsham, 1802), (EN), druh žijící na suchých stanovištích, na vřesovištích, suchých mezích, na kvetoucím janovci (Szujecki 2008, Zanetti 2011a). V CHKO Broumovsko zatím pouze jediný nález.
Nálezy: (183) Teplické skály – Sibiř, 31.5.2007, 1 ex., Mlejnek lgt. et coll., Jazsay det.
Gabrius appendiculatus Sharp, 1910, (VU), poměrně vzácný druh, žije v podhorských až horských oblastech, vystupuje až do alpinského stupně. Žije na vlhkých a stinných místech, u horských potoků na kamenech obrostlých mechem (Schillhamer 2011, Smetana 1958, Szujecki 1980). Prokázán na pěti lokalitách.
Nálezy: (1) Adršpach, 15.4.1976, 1 ex., Macek lgt., Hromádka det., Hamet coll.; (7) Adršpach – Kalousy, 4.11.1999, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Jelínek Jar. det.; (15) Bělý – Písčitý důl, 30.5.2003, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det.; (84) Janovice, 14.10.1974, 2 ex., Macek lgt., Hromádka det., Hamet coll.; (137) Otovice – Hoprich, 7.5.2002, 1 ex., Spíšek lgt., Hamet det., Vancl coll., nárazová past.
Gabrius astutoides (Strand, 1946), (CR), žije na březích vodních toků v mechu, pod kameny a v detritu. V Čechách byl v literatuře poprvé oznámen teprve v roce 1992 (Vávra). Od podobného Gabrius astutus je možné rozlišení pouze u samců podle aedagu (Schillhamer 2011, Smetana 1958, Szujecki 1980). Bionomie a rozšíření je obdobné jako u Gabrius astutus. V CHKO Broumovsko jediný nález nabřehu potoka Dřevíč.
Nálezy: (77) Horní Vernéřovice – Janovická niva, 24.5.2002, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Štourač det.
Gabrius astutus (Erichson, 1840), (EN) vzácný podhorský až horský druh žijící na březích vod pod drobným štěrkem i většími kameny, v humusu nebo v detritu, vždy v bezprostřední blízkosti vody. Někdy bývá splaven do nižších poloh, kde se nezřídka aklimatizuje (Schillhamer 2011, Smetana 1958, Smetana 1964, Szujecki 1980). Zjištěn jen jednou v roce 1980, bližší údaje nesjou známé.
Nálezy: (1) Adršpach, 25.9.1980, 1 ex., Macek lgt., Hromádka det., Hamet coll.
Geodromicus nigrita nigrita (P. Müller, 1821), horský druh s výskytem na březích potůčků a říček, v kamení a písku, případně v mokrém mechu (Boháč 1972, Szujecki 2008), nacházen v jeskyních, chytaný i v propasti Macocha (Mlejnek 2015). V CHKO Broumovsko zjištěn kromě břehů potoků také v sutích a jeskyních.
Nálezy: (1) Adršpach, 2.9.1981, 4 ex., Macek lgt., Boháč det., Hamet coll.; (8) Adršpach – křižovatka na Zdoňov, 15.6.2001, 6 ex., Hamet lgt., det. et coll.; (36a) Broumovské stěny – jeskyně pod Luciferem , 25.IX.2006, 1 ex., Mlejnek lgt. . et coll. Hamet det., prosev; (77) Horní Vernéřovice – Janovická niva, 23.7.2002, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Boháč det.; (78) Horní Vernéřovice – Rač, 28.7.2008, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det., prosev v sutích; (184a) Teplické skály – Teplická jeskyně, 26.III.2007–20.IX.2007, 6 ex., Mlejnek lgt. et coll. Hamet det., zemní past.
Gymnusa variegata Kiesenwetter, 1845, (VU), vzácný, horský hygrofilní druh nacházený v mechu studených potoků (Lohse 1974b).
Nálezy: (1) Adršpach,24.3.1974, 3 ex., Macek lgt. et det., Hamet coll., Štourač rev.; 21.5.1976, 1 ex., Macek lgt. et det., Hamet coll.; (115) Machov – Řeřišný, 7.6.2007, 1 ex., Vancl lgt., Štourač det., Hamet coll.
Haploglossa gentilis (Märkel, 1844), všude vzácný druh žijící při patách starých stromů ve společnosti Lasius fuliginosus (Lohse 1974c). Zjištěn na jediné lokalitě v roce 1974.
Nálezy: (154) Radvanice – Paseka, 21.6.1974, 1 ex., Macek lgt., Boháč det., Hamet coll.
Haploglossa picipennis (Gyllenhall, 1827), (VU), vzácný druh, vyskytující se v blízkosti mravenčích hnízd a v ptačích hnízdech (Lohse 1974c). V CHKO Broumovsko zatím na jediné lokalitě: Hejtmánkovice – Hynčická olšina.
Nálezy: (61) Hejtmánkovice – Hynčická olšina, 21.4.2004, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Štourač det.; 21.4.2004, 1 ex., Hamet lgt., Štourač det. et coll.
Hesperus rufipennis (Gravenhorst, 1802), (VU), u nás všude vzácný, jen místy je častější. Žije v přírodně zachovalém prostředí. Vázaný na dutiny starých stromů, zejména Fagus, Quercus a Populus, případně se nachází v mechu při jejich patách a ve stromových houbách (Janák 1992, Schillhamer 2011, Smetana 1958, Szujecki 1980). Nalezen pouze jednou.
Nálezy: (133) Olivětín, 6.6.1999, 1 ex., Matějíček lgt., det. et coll., dutina Quercus.
Hygronoma dimidiata (Gravenhorst, 1806), (VU), vzácný hygrofilní druh žijící na bahnitých březích toků, rybníků a rašelinišť v bezprostřední blízkosti vody. Nacházen v opadu, pod listím na vodních rostlinách Pragmites, Typha, Carex. Přezimuje často v listových pochvách orobinců (Boháč & Matějíček 2003, Lohse 1974b). Výskyt je jen ostrůvkovitý, známý jen z malého počtu lokalit.
Nálezy: (1) Adršpach, 7.5.1974, 1 ex., Macek lgt. et det., Hamet coll.; (170) Šonov, 4.6.2000, 1 ex., Matějíček lgt. et coll., Boháč det.
Leptusa flavicornis Brancsik, 1874, (VU), horský druh, v ČR známý z pohoří Sudetské soustavy, Krušných hor, Šumavy a Beskyd (Boháč 1983, Smetana 1973). Z Krkonoš je uváděn ze subalpinského a alpinského pásma (Obenberger 1952), na Šumavě byl chytán v sutích do formalinových pastí (Boháč 1988). Růžička ho uvádí ze sutí CHKO České Středohoří, Jizerských hor a Ještědu (Růžička et al. 1989, Růžička & Vonička 1999). Vyskytuje se také v propastích a jeskyních. Při průzkumech jeskyní a propastí v ČR, které prováděl Mlejnek, byl zjištěn také na dně propasti Macocha, kde se vyskytuje téměř masově a dále v jeskyních Jevišovické pahorkatiny, Ralské pahorkatiny, Moravskoslezských Beskyd a Šumavy (Mlejnek et al. 2015). Na území CHKO Broumovsko byl opakovaně nalezen v Teplických skalách na místech, která patří svým mikroklimatem k nejchladnějším partiím celého území.
Nálezy: (176) Teplické skály, 4.7.2006, 2 ex., Mlejnek lgt. et coll., Hamet det.; (183) Teplické skály – Sibiř, 24.6.2007, 3 ex., Mlejnek lgt. et coll., Jazsay det., prosev, 25.6.2007, 1 ex., Mlejnek lgt. et coll., Jazsay det., prosev; (184 b) Teplické skály – Teplická jeskyně, 4.7.2006, 2 ex., Mlejnek lgt. et coll., Hamet det., vstupní část jeskyně; 6.7.2006, 2 ex., Hamet lgt., det. et coll., prosev, Štourač rev.; 1.4.2007, 5 ex., Hamet lgt., det. et coll., prosev.
Lesteva hanseni Lohse, 1953, (VU), vzácný druh zjištěný v ČR republice poprvé Gottwaldem na Moravě v roce 1975 (Janák 1992). Později prokázán i i v Čechách a na dalších místech na Moravě (Boháč 1984). Převážně v horách, nalézaný ve vlhkém mechu a detritu kolem potoků a vodopádů (Zanetti 2011a). Nalezen celkem sedmkrát, na čtyřech lokalitách.
Nálezy: (1) Adršpach, 28.1.1974, 1 ex.; 7.2.1974, 1 ex.; 7.2.1976, 1 ex.; 25.4.1980, 1 ex., Macek lgt., Boháč det., Hamet coll.; (4) Adršpach – Bučnice, 14.9.2000, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det., Boháč rev.; (155) Rožmitál – lom, 9.3.2002, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., Boháč rev.; (176) Teplické skály, Poseidon, 29.3.2007, 1 ex., Mlejnek lgt. et coll., Jazsay det.,
Lesteva monticola Kiesenwetter, 1847, (VU) a Lesteva pubescens Mannerheim, 1830,(VU) jsou stenotopní hygrofilní druhy, žijící v mechu, někdy i v mechu na balvanech ležících přímo ve vodě, pod kameny a v detritu, zejména v horských oblastech (Boháč 1972, Boháč 1984, Boháč & Matějíček 2003, Janák 1992, Smetana 1957, Szujecki 2008, Zanetti 2011a).
Lesteva monticola Kiesenwetter, 1847, (VU)
Nálezy: (76) Horní Teplice – Nad zbořeništi, 27.6.2001, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., Boháč rev.
Lesteva pubescens Mannerheim, 1830,(VU)
Nálezy: (102) Jívka – údolí potoka Jívka, 6.10.2001, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., Boháč rev.
Liogluta micans (Mulsant & Rey, 1852), (EN), vzácný horský druh žijící na rašeliništích a březích potoků, nacházen i v lesích. V nižších polohách se vyskytuje v inverzních lokalitách (Benick & Lohse 1974, Boháč & Matějíček 2003).
Nálezy: (57) Dědov – Bukalán, 24.4.2000, 1 ex., Vancl lgt., Boháč det., Matějíček coll.; (184 b) Teplické skály – Teplická jeskyně, 1.4.2007, 8 ex., Hamet lgt. et coll., Štourač det., vstupní část jeskyně.
Micropeplus longipennis Kraatz, 1859, (CR), v Čechách velmi vzácný druh, jehož výskyt byl z území Čech publikován poprvé v roce 2006 (Hamet et al. 2006). Je uváděn jako horský druh (Zanetti 2011, Szujecki 2008). V CHKO Broumovsko byl nalezen ve 3 ex. v prosevu pod starou vrbou:
Nálezy: (187) Velké Petrovice – údolí Metuje, 23.10.2005, 3 ex., Krátký lgt., Hamet det., 1 ex coll.,1 ex. Matějíček det. et coll., 1 ex. Štourač rev. et coll., prosev u vrb.
Mycetoporus bimaculatus Lacordaire, 1835, (CR), hygrofilní druh, žijící v lesích u potoků, pod listím, v mechu (Boháč & Matějíček 2003, Schülke 2011).
Nálezy: (51) Česká Metuje – Pušvíza, 29.3.2003, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Štourač det., prosev listí u potůčku;(114 a) Machov – Pod Borem, 1.9.2006, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det., nárazová past ve starém bukovém lese.
Mycetoporus bosnicus Luze, 1901,druh byl popsán na základě jediného exempláře z Bosny, později byl zjištěn i v Bulharsku v pohoří Pirin. Z České republiky je v literatuře poprvé uveden v roce 1999, kdy byl zjištěn ve třech exemplářích v sutích vrchu Boreč v Českém středohoří (Růžička 1999). Žije v sutích a v jeskyních. Další údaje ze střední Evropy jsou ze Saska, Badensko-Würtenberska, Thüringenu, Dolního Rakouska a ještě další údaje z České republiky z Labských pískovců, NP Českého Švýcarska a Českého středohoří (Schülke 2009, Schülke 2011). Při průzkumu jeskyní byl již také prokázán na Moravě v Jevišovické pahorkatině (Mlejnek et al. 2015). Na území CHKO Broumovsko byl chytán na třech místech Teplických skalách, vždy v jeskyních. Exempláře, které sbíral V. Růžička v jeskyni Kořenka v letech 1985 a 1989 Boháč determinoval jako Mycetoporus monticola Fowler, 1888. Při pozdější revizi těchto jedinců Štourač zjistil, že se jedná o M. bosnicus. Mycetoporus monticola Fowler, 1888 je z ČR uveden pouze jako paralektotyp v jednom exempláři z Krkonoš ze Špindlerova Mlýna (Schülke 2009). Druhy dříve uváděné jako Mycetoporus monticola mohou být nerozpoznané Mycetoporus bosnicus. Úplná revize dosud uváděných druhů jako Mycetoporus monticola nebyla dosud provedena.
Nálezy: (36 a) Broumovské stěny – jeskyně pod Luciferem, 5.7.2006, 2 ex., Mlejnek lgt. et coll., Hamet det., Štourač rev.; 5.7.2006, 1 ex., Mlejnek lgt. et coll., Krásneský det., prosev; (179) Teplické skály – jeskyně Kořenka, 19.5.1985, 1 ex.; 10.5.1989, 1 ex., Růžička lgt.,Štourač det. et coll.; (184 b) Teplické skály – Teplická jeskyně, 1.4.2007, 2 ex., Hamet lgt., Štourač det. et coll.; 1.4.2007, 1 ex., Hamet lgt., det. et coll., afotická zóna jeskyně, Štourač rev.
Mycetoporus corpulentus Luze, 1901, (VU), druh se vyskytuje vzácně v montánním až alpínském pásmu středoevropského prostoru. V ČR je znám z Krušných hor, Lužických hor a Krkonoš (Schülke 2011). V CHKO Broumovsko zatím jediný nález.
Nálezy: (167) Stárkov – Vysoký kámen, 10.5.2004, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Štourač det., prosev ve starém bukovém porostu.
Mycetoporus glaber (Sperk, 1835), (VU), bionomie je jako téměř u všech druhů tohoto rodu málo známá. Bývá nalézán v prosevu listí, detritu. Většina nálezů pochází z nižších poloh, ale jsou známé údaje z hor až kolem 2000 m (v Bosně Bjelasica Planina, v Armenii jezero Sewan) (Schülke & Kocián 2000). V Čechách je znám z řady lokalit, z Moravy byl hlášen poprvé v roce 2011 (Schülke & Kocián 2000, Vávra et al. 2011).
Nálezy: (161) Skály – jižní svah Čápu, 15.6.2001, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Štourač det., prosev ve staré bučině.
Mycetoporus mulsanti Ganglbauer, 1895,(VU) – řídce se vyskytující druh, převážně v horských oblastech, zde převážně v mechu, pod plesnivějícími větvemi nebo kůrou (Schülke 2011, Lohse 1964).
Nálezy: (36 a) Broumovské stěny – jeskyně pod Luciferem, 5.7.2006, 2 ex., Mlejnek lgt. et coll., Hamet det., prosev, vchodová část jeskyně; (123) Malé Svatoňovice – Petrovice, 8.10.2001, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Hromádka det.; (182 a) Teplické skály – Poseidon I, 26.3. – 21.9.2007, 1 ex., Mlejnek lgt. et coll., Jazsay det., zemní past, 30.9.2007, 1 ex., Mlejnek lgt. et coll., Jazsay det., prosev; (179) Teplické skály – jeskyně Kořenka, 16.10.2007, 1 ex., Mlejnek lgt. et coll., Jazsay det.; (183) Teplické skály – Sibiř, 24.6.2007, 1 ex., Mlejnek lgt. et coll., Jazsay det., prosev.
Mycetoporus rufescens (Stephens, 1832), (EN), mycetofilní druh, ve střední Evropě není vzácný (Schülke 2011). Známý z Čech jen z několika málo lokalit, na Moravě byl prokázán teprve v roce 2009 (Vávra et al. 2011).
Nálezy: (110) Křinice – rybník Šlégl, 30.4.2003, 1 ex., Hamet lgt. et col., Štourač det.
Myllaena infuscata Kraatz, 1853, (VU), hygrofilní druh, žijící v mechu, detritu a listí, často se objevuje v náplavech (Lohse 1974b).
Nálezy: (114 a) Machov – Pod Borem, 12.9.2006, 2 ex., Vancl lgt. et coll., Matějíček det., prosev.
Ocalea concolor Kiesenwetter, 1847, vzácný hygrofilní druh, žijící v mechu, detritu a listí, u horských potoků, v dosahu vodní tříště vodopádů (Janák 1992, Lohse 1974c).
Nálezy: (144) Police nad Metují – cihelna, 23.10.2002, 1 ex., Vancl lgt., Matějíček det. et coll.
Ocalea rivularis Miller, 1851, (EN), žije převážně v horských oblastech ve vlhkém mechu na březích potoků (Boháč & Matějíček 2003, Lohse 1974b).
Nálezy:(1) Adršpach, 5.7.1978, 2 ex., Macek lgt., Štourač det., Hamet coll.; (166) Stárkov – Vápenka, 6.5.2003, 1 ex., Hamet lgt. et coll., Štourač det.; (182 a) Teplické skály – Poseidon I., 15.10.2007, 1 ex., Mlejnek lgt. et coll., Jazsay det., prosev.
Olophrum piceum (Gyllenhal, 1810), (EN), vzácný hygrofilní druh žijící na rašeliništích, mokrých loukách a bahnitých březích toků (Boháč 1984, Boháč & Matějíček 2003, Janák 1992, Szujecki 2008, Zanetti 2011a). Na sledovaném území znám ze šesti lokalit.
Nálezy: (1) Adršpach, 14.3.1977, 2 ex.; 22.3.1977, 2 ex., Macek lgt., Boháč det., Hamet coll.; (15) Bělý – Písčitý důl, 5.4.2004, 1 ex., Vancl lgt. et coll., Hamet det., krmelec prosev;(64) Heřmánkovice, 15.4.2000, 1 ex.