ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 00.00.0000
ELATERIDARIUM ročník 10 (2016)   strany  43-84  (02.03.2016)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 12.7MB]

 

Faunistické mapování kovaříků Calambus bipustulatus a Hypoganus inunctus (Coleoptera: Elateridae) na území České republiky a Slovenska

Faunistics of Calambus bipustulatus and Hypoganus inunctus (Coleoptera: Elateridae) in the Czech Republic and Slovakia

Josef Mertlik

Pohřebačka 34, CZ-53345 Opatovice nad Labem, Česká republika
mertlik@elateridae.com


Abstract. In this paper, I provide the list of the records of Calambus bipustulatus (Linnaeus, 1767) and Hypoganus inunctus (Lacordaire, 1835) in the Czech Republic and Slovakia. The biotopes of this click-beetle species are described in detail and photo-documented. The website photogallery containing 202 photographs of the biotopes serves as a supplement of this paper.

Key words: Coleoptera, Elateridae, Calambus bipustulatus, Hypoganus inunctus, distribution, Europe, faunistics, biotope, Czech Republic, Slovakia

 

 

Úvod

     V palearktickém katalogu brouků (Cate 2007) je rod Calambus C. G. Thomson, 1859 zastoupen šesti druhy, z nichž na území Evropy žije jeden druh – C. bipustulatus.
     Rod Hypoganus Kiesenwetter, 1858 je zastoupen čtyřmi druhy, z nichž na území Evropy žijí dva druhy – Hypoganus inunctus a H. stepanovi Denisova, 1948 (známý z Kavkazu, severovýchodního Turecka a Íránu).

     Vzhledem k příbuzností imag druhů C. bipustulatus a H. inunctus, velké podobnosti jejich larev a zvláště pak jejich společnému typu biotopů, jsem oba druhy zařadil do jedné práce.
     Uvádím zde aktualizovaný přehled zemí, ve kterých byly oba druhy nalezeny, dále jsou zde fotografie jejich imag a larev a přehled známé variability imag. Následují popisy jejich biotopů s četnými doprovodnými fotografiemi a stručné poznámky k možnostem jejich ochrany.
     Práce je zakončena kompletním přehledem publikovaných a nových nálezů druhů C. bipustulatus a H. inunctus na území České republiky a Slovenska, které se mi podařilo shromáždit v rámci svého soukromému programu faunistického mapování druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae a Throscidae (Mertlik 2007).

 

Metodika

     Rozšíření kovaříků Calambus bipustulatus a Hypoganus inunctus na území České republiky a Slovenska až doposud nebylo předmětem intenzivního zkoumání. Jednotlivé nálezy C. bipustulatus uveřejnili ve svých pracích autoři Benedikt (2014), Csiki (1902), Čepelák (1984), Deneš et Niedl (1973), Dušánek (2009, 2011), Fleischer (1886, 1927-1930), Franc (1991, 2004), Franc, Kopecký et Korenko (2009), Gerhardt (1910), Hamet (2009), Hamet & Vancl (2016), Koloničný et al. (1983), Korbel (1951), Kuthy (1897), Konvička & Spitzer (2015), Křivan et Jelínek (2010), Lahoda (2013), Laibner (1969, 1971, 1974, 1977a, 1977b, 1979, 1981), Letzner (1871), Lokaj (1869), Ložek at al. (2005), Maňák (2007), Mertlik (2015), Moravec et Rébl (2016), Novák (2004), Rébl (2010), Reitter (1870), Roubal 1936), Strejček (2005), Škorpík (2003, 2005), Tajovský (1985), Trmal (2008), Týr (2014), Vávra (1996) a Zoufal (1921).
     Jednotlivé nálezy H. inunctus uveřejnili ve svých pracích autoři Benedikt (2010, 2014), Deneš et Niedl (1973), Franc (1995, 2002, 2004, 2010), Franc, Kopecký et Korenko (2009), Heyrovský (1910), Konvička & Spitzer (2015), Krása (1904), Kuthy (1897), Laibner (1979, 2000), Mertlik (2015), Rébl (2010), Roubal (1919, 1924, 1927, 1936), Valenčík (1979), Vávra (1996), Tajovský (1985), Trmal (2008), Zýka (2010) a Zumr & Karas 1981).

     V mé sbírce (J. Mertlik coll.) je uloženo 231 imag a 107 larev druhu Calambus bipustulatus a 122 imag a 25 larev druhu Hypoganus inunctus.
     K identifikaci nálezů druhů C. bipustulatus a H. inunctus byly krom imag odchycených v terénu využity i nálezy jejich larev či zbytků těl imag. Ke spolehlivé identifikaci těchto druhů zcela postačují i nálezy štítů či jednotlivých krovek, protože jejich tvar a zbarvení je pro specialistu dobře odlišitelné od ostatních středoevropských druhů čeledi Elateridae Leach, 1815.

     Další studovaný materiál je uložen v následujících sbírkách:
     Muzejní sbírky a jejich zkratky: Muzeum východních Čech, Hradec Králové – MVČ HK, Entomologické oddělení Národního muzea v Praze – NM Praha, Okresní muzeum Praha-východ – OM Praha-východ, Západočeské muzeum, Plzeň – ZPM Plzeň, Moravské zemské muzeum, Brno – MZM Brno, Jihomoravské muzeum, Znojmo – JMM Znojmo a Muzeum regionu Valašsko, Vsetín – MRV Vsetín.
     Soukromé sbírky: Andrštovi Zdeněk a Hana (Černošín), Bednář Jaroslav (Kralupy nad Vltavou), Benedikt Václav (Plzeň), Bobot Ludvík (Otrokovice), Boukal Milan (Pardubice), Brůha Petr (Ústí nad Labem), Čepelák Svätopluk (Šala), Černocký František (Opatovice), Čížek Lukáš (České Budějovice), Ďedek Pavel (Mikulov), Doležel Karel (Olomouc), Dongres Václav (Plzeň), Dušánek Václav (Zábřeh), Ernest Ladislav (Nymburk), Gahai Jaroslav (Uhlířské Janovice), Halaša Ivan (Martin), Hamet Alois (Hradec Králové), Harman Marcel (Kladzany), †Hervert Václav (Praha), Houška František (České Budějovice), Hruška Miloš (Žďár nad Sázavou), Chybík Josef (Modřice), Ján Radek (Jindřichův Hradec), Jaroš Miloš (Litoměřice), Jelínek Jaroslav (Chlomek u Chocně), Just Martin (Trutnov), †Kalík Vladimír (Pardubice), Karas Vladimír (Veselí nad Lužnicí), Kašovský Ľudevít (Martin), Kavka Michal (Kutná Hora), Klekner Miloš (Plzeň), Kovář Josef (Lipnice nad Sázavou), Krásenský Pavel (Chomutov), Krátký Jiří (Hradec Králové), Lahoda Jiří (Chrastavice), Lohaj Roman (Pezinok), Mantič Marion (Hlučín), Martinů Ivo (Olomouc), Mazal Lubomír (Olomouc), Mikát Miroslav (Hradec Králové), Moravec Pavel (Litoměřice), Nakládal Oto (Praha), Ouda Michal (Plasy), Pavel Filip (Hradec Králové), Pavlíček Jan (Opočno), Pelikán Jan (Hradec Králové), Pils Karel (Suchdol nad Lužnicí), Platia Giuseppe (Gatteo, Itálie), Plecháč Jiří (Pecka), Rébl Karel (Nové Strašecí), Růžička Tomáš (Praha), Samek Martin (Předměřice nad Labem), Sejkora Radek (Praha), Sieber Arnošt (Klatovy), Schlaghamerský Jiří (Brno), Schles Radovan (Brno), Sitek Tomáš (Ostrava), Smatana Ivo (Košice), Staněk Tomáš (Hradec Králové), Stejskal Robert (Znojmo), Strejček Jaromír (Praha), Šíma Adam (Praha), Škorpík Martin (Znojmo), Špaček Miroslav (Břeclav), Štěpánek František (Přerov), Trmal Antonín (Sedlčany), Týr Václav (Žihle), Vacík Dušan (Hranice), Vávra Jiří (Ostrava), Včelička Petr (Praha), Vonička Pavel (Liberec), Zbuzek Bořivoj (Praha), Zúber Miroslav (Kosmonosy) a Zýka Miroslav (Rakovník).
     Seznamy sbírek (SZ), které mi poskytli kolegové, a ve kterých jsou uvedeny nálezy C. bipustulatus a H. inunctus, jsou v přehledu nálezů uvedeny následujícím způsobem: seznam sbírky Svätopluka Čepeláka (Šala) z let 2012, 2014 a 2015 – (SZ Čepelák 2012, 2014, 2015); Ladislava Ernesta (Nymburk) z roku 2007 – (SZ Ernest 2007); Františka Houšky (České Budějovice) z let 2004 a 2008 – (SZ Houška 2004, 2008); Radka Jána (Jindřichův Hradec) z roku 2014 – (SZ Ján 2014); Vladimíra Karase (Veselí nad Lužnicí) z roku 2003 – (SZ Karas 2003); Jiřího Lahody (Domažlice) z roku 2005 – (SZ Lahoda 2005); Jana Pavlíčka (Opočno) z roku 2001 – (SZ Pavlíček 2001); Antonína Reitera (Znojmo) z roku 2004 – (SZ Reiter 2004); Radovana Schlese (Brno) z roku 2007 – (SZ Schles 2007); Arnošta Siebera (Domažlice) z roku 2009 – (SZ Sieber 2009); Ivana Smatany (Košice) z roku 2004) – (SZ Smatana 2004); Jaromíra Strejčka (Praha) z roku 2012 – (SZ Strejček 2012); Martina Škorpíka (Znojmo) z roku 2005 – (SZ Škorpík 2005); Petra Viktory (Kutná Hora) z roku 2006 – (SZ Viktora 2006); Bořivoje Zbuzka (Praha) z let 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 a 2012 – (SZ Zbuzek 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012) a Miroslava Zúbera (Kosmonosy) z roku 2012 – (SZ Zúber 2012). V práci uvádím také rukopis seznamu brouků † Jaromíra Havelky (Nymburk) – (SZ Havelka 1992), který mi laskavě zapůjčil kolega Jan Matějíček. Tento seznam byl původně určen pro plánovaný Katalog brouků středního Polabí.
     V textu jsou použity následující zkratky: centr. = centralis – střední; sept. = septentrionalis; bor. = borealis – severní; mer. = meridionalis – jižní; or. = orientalis – východní; occ. = occidentalis – západní; leg. = legit – sbíral; det. = determinavit – určil; rev. = revidit – revidoval; observ. = observavit – pozoroval; coll. = collectio – sbírka.
     Pro číslování lokalit byla použita vzestupná řada čísel faunistických čtverců (Zelený 1972).

     V textu článku je uvedena reprezentativní část fotodokumentace. Kompletní fotodokumentace nálezů je k dispozici v internetovém vyhledávači na adrese: http://www.elateridae.com/galerie/search.php
     Do tohoto vyhledávače zadáte jako klíčové slovo „Calambus“ nebo „Hypoganus“, poté kliknete na "hledej" a objeví se tabule s náhledy fotografií. U druhu C. bipustulatus je 109 fotografií na 6 stránkách, u H. inunctus je 93 fotografií na 5 stránkách. Na stránce se zobrazenou tabulí je uveden vpravo dole počet tabulí s fotografiemi. Kliknutím na některé z čísel je možné vybrat tabuli. Kliknutími na vybranou fotografii je možné dvakrát zvětšit její velikost.


Calambus bipustulatus
 

 

Obr. 1. Calambus bipustulatus, ♂ Obr. 2. Calambus bipustulatus, ♀ Obr. 3. Calambus bipustulatus, ♀
Obr. 4. Calambus bipustulatus, ♀ Obr. 5. Calambus bipustulatus, ♀ Obr. 6. Calambus bipustulatus, ♂

     Velikost těla není příliš variabilní, 6,5-8,0 mm. Tykadla nedosahují k vrcholům zadních rohů štítu. Pohlavní dimorfismus je nevýrazný, samice mají o trochu širší štít a nepatrně kratší tykadla (bez kontroly pohlavních orgánů je jejich správné rozlišení problematické).

 

Obr. 7. Calambus bipustulatus – přehled variability zbarvení krovek

 

     Zbarvení těla C. bipustulatus je variabilní. Krajní formy mají buď celé tělo černé, nebo mají celé tělo světlé. Mezi těmito krajními formami existují různé přechodové formy, které se odlišují velikostí světlé humerální skvrny a zbarvením hlavy a štítu. Souhrnný přehled této variability uvádí Jagemann (1943: 100):
     nominátní forma má tělo černé a na krovkách má malou rezavou humerální skvrnu (obr. 7c)
f. tenebricans Buysson, 1890 má celé tělo černé (obr. 7a)
f. epipleuralis Buysson, 1905 má tělo černé, humerální skvrna dosahuje báze krovek i epipleur (obr. 7d)
f. diapurus Buysson, 1928 má tělo černé, humerální skvrna je rozšířena na třetinu délky krovek (obr. 7e)
f. fasciatus Jagemann, 1943 má tělo černé, humerální skvrna je rozšířena na dvě třetiny délky krovek (obr. 7f)
f. semiflavus Fleischer, 1886 má tělo černé, krovky jsou celé žlutočervené až rezavě červené (obr. 7h)
f. rubidus Wimmel, 1894 má hlavu černou, štít je buď celý červenohnědý nebo je jeho přední a zadní okraj temnější, krovky jsou celé žlutočervené až rezavě červené
f. cutai Roubal, 1936 má hlavu a přední okraj štítu černé, ostatní část štítu je zbarvena jako krovky žlutočerveně až rezavě červeně, v apikální části krovek je černá skvrna (obr. 7g).
f. perferrugineus Buysson, 1928 má celý povrch těla rezavě červený.

     Mezi výše popsanými formami dále ještě existují různé přechodové formy v rozsahu humerální skvrny (např. obr. 7b) a zbarvení povrchu těla. Kromě autory uváděného černého zbarvení apikálních částí krovek (obr. 7f a 7g) ještě existují kusy s podobnou barevnou kombinací, u nichž je černá barva nahrazena jen poněkud ztmavělým zbarvením. Rovněž existuje variabilita zbarvení u forem se světlejším štítem. V mé sbírce jsou např. kusy s tmavými štíty, na nichž jsou uprostřed bazální třetiny okrouhlé červenohnědé skvrny.

     Při pohledu na faunistickou mapu (obr. 40) je nápadný nesoulad ve výskytu kusů s humerální skvrnou (f. nom.) a kusů se světlými krovkami (f. semiflavus apod. ). Zatímco tmavé kusy z první skupiny se vyskytují na příhodných biotopech na celém území Čech, Moravy i Slovenska, světlé kusy z druhé skupiny byly nalezeny jen v dosahu nížin a říčních úvalů Moravy a Slovenska.
     Forma s celým tělem černým (f. tenebricans) na území ČR a SR nalezena nebyla, jsou mi známy pouze nálezy kusů s výrazně redukovanými humerálními skvrnami (obr. 7b, 34).
 

Larva

     Larvu C. bipustulatus popsal Buysson (1888:15, 1906: 105). Další popisy již s kresbami larev uvádí Dolin (1964: 106, 1982: 225), Gurjeva (1989: 100), Tarnawski (2000: 301) a Tarnawski & Buchholz (2008: 120).
 

Obr. 8. Calambus bipustulatus, larva Obr. 9. Calambus bipustulatus, larva

Obr. 10. Calambus bipustulatus, VIII. a IX. zadečkový článek larvy podle Dolina (1982)

 

Biotopy

     Popis biotopů Calambus bipustulatus uvádí Burakowski et al. (1985: 182) a Martin (1989: 47). Tento kortikolní druh osídluje kůru většiny druhů listnatých dřevin (vrby, olše, duby, javory, lípy, jabloně, hrušně) a vzácněji jasany a topoly. Dvakrát byl sice sklepán z větví habru, ale to byl zřejmě jen náhodný nálet imag na větve těchto stromů.
     Nejsou mi známy nálezy z buku, jírovce a třešně. Tyto druhy dřevin mají zřejmě příliš hladkou a slabou kůru, jenž je nevhodná pro život jeho larev.
     Larvy C. bipustulatus žijí na kmenech i na silnějších větvích ve svrchních vrstvách kůry, která zpravidla bývá více či méně porostlá mechem (obr. 11-32). Tento kůrový biotop bývá osídlen množstvím druhů hmyzu, např. červotočů (Anobidae), kůrovců (Scolytidae), tesaříků (Cerambycidae) či větevníčků (Anthribidae).
     Někdy bývá nalézán také ve společnosti larev kovaříků Hypoganus inunctus a Stenagostus rhombeus (Olivier, 1790), na chladnějších biotopech Denticollis linearis (Linnaeus, 1758).
     Přítomnost rozsáhlejších kolonií korních druhů mravenců (Formicidae) není pro výskyt C. bipustulatus příznivá, ale to platí pro všechny druhy brouků, kteří nepatří mezi tzv. myrmekofilní druhy.


     První typ biotopu C. bipustulatus se nachází v nižších a ve středních polohách v zóně pobřežních porostů vodních toků či rybníků, kde žije na vrbách a olších. V periodicky zaplavovaném území osídluje silnější větve v korunách stromů (obr. 11, 13-14). V přilehlých lužních lesích osídluje duby, jilmy a javory (babyky).
     Pobřežními porosty vrb a olší proniká podél vodních toků i do chladnějších podhorských kotlin (např. okolí Hostinného). Na rozdíl od nižších poloh je zde ale mnohem vzácnější a tím i hůře zjistitelný.
 

 

Obr. 11. Strážnice, meandry Moravy, 7.4.2015,
vrba osídlená kovaříky Calambus bipustulatus
Obr. 12. Žireč, meandry Labe, 23.12.2015
javor osídlený kovaříky Calambus bipustulatus
Obr. 13. Strážnice, meandry Moravy, 7.4.2015 Obr. 14. Strážnice, meandry Moravy, 7.4.2015
Obr. 15. Broumov, meandry Stěnavy, 9.2.2016 Obr. 16. Broumov, meandry Stěnavy, 9.2.2016
Obr. 17. Harhaj, meandry Topľy, 19.9.2014 Obr. 18. Sobotka, olšina u potoka Sobotky, 3.2.2016 
Obr. 19. Lednice, okraj lužního lesa, 10.12.2015 Obr. 20. Břeclav-Pohansko, lužní les u Dyje, 17.10.2005  

     

     Druhý typ biotopu C. bipustulatus se nachází v listnatých lesích pahorkatin v nižších a středních polohách. Zde larvy žijí na kmenech dubů, javorů (babyk) a lip. Jsou poměrně citlivé na příliš silné oslunění a proto chybí na mnohých lokalitách jižních svahů suťových lesů. Na takových místech se vyskytují spíše na více zastíněných úpatích svahů.
Na Slovensku vystupuje s dubovými a lipovými porosty až do výšky 950m (např. pohoří Vtáčnik, Štiavnické vrchy, Muránska planina).
 

Obr. 21. Křivoklátsko, Týřovské skály, 30.3.2009,
dub osídlený kovaříky Calambus bipustulatus
Obr. 22. Slanské vrchy, Marocká hoľa, 28.3.2014,
dub osídlený kovaříky Calambus bipustulatus
Obr. 23. Křivoklátsko, Velká Pleš, 30.3.2009,
dub osídlený kovaříky C. bipustulatus a H. inunctus
Obr. 24. Slanské vrchy, Marocká hoľa, 28.3.2014
Obr. 25. Sobotka-Humprecht, zámecký vrch , 3.2.2016 Obr. 26. Jabkenice, obora, 27.3.2005
Obr. 27. Hrazany, suťový les nad Vltavou, 6.4.2011 Obr. 28. Bílá Třemešná, 23.12.2015

   

     Třetí typ biotopu C. bipustulatus jsou solitérní kmeny, např. v pastevních lesích, ovocné sady, stromořadí podél cest a hrází. Zde byl zalezen v kmenech lip, dubů, hrušní a jabloní. Nálezy na tomto typu biotopu bývají méně časté.
I pro tento typ biotopu platí to samé, co se týká nadměrného oslunění kmenů, jako pro biotopy druhého typu.
 

Obr. 29. Selmice – Kladruby nad Labem, lipová alej, 8.4.2010 Obr. 30. Hradec Králové, Na Plachtě, lipová alej u rybníku Jáma, 15.12.2015
Obr. 31. Týniště nad Orlicí, U Houkvice, 11.3.2014,
lípa osídlená kovaříky C. bipustulatus a H. inunctus
Obr. 32. Miletin, Miletínská bažantnice, rybník Povolír, dub, 19.12.2015

 

     Aktivita imag. Imaga C. bipustulatus jsou aktivní z jara na přelomu dubna a května, kdy je lze odchytit ve dne při jejich letu, sesmýkat z podrostu nebo sklepat z větví stromů. Avšak takové nálezy jsou náhodné a velmi vzácné. Častěji lze imaga odchytit do vhodně instalovaných nárazových pastí. Noční aktivitu imaga na kmenu dubu pozoroval kolega J. Pelikán.
     Přítomnost druhu na lokalitě lze poměrně snadno zjistit v podzimních a zimních měsících odlupováním měkkých svrchních vrstev kůry (tzv. šupinkovací metoda), kde lze nalézt larvy nebo imaga v kukelních kolébkách. Úspěšnost této metody závisí na tom, zda je zkoumaná lokalita optimální pro život C. bipustulatus. Někdy to bývá otázka několika minut, ale na sušších lokalitách, ve vyšších polohách nebo na chladnějších biotopech mi trvalo často i několik hodin, než se mi podařilo výskyt tohoto druhu na lokalitě prokázat (např. Chotěvice).
 

Obr. 33. Calambus bipustulatus Obr. 34. Calambus bipustulatus
Obr. 35. Bíla Třemešná, 23.12.2015, imago C. bipustulatus v kukelní kolébce v kůře dubu Obr. 36. Bíla Třemešná, 23.12.2015, imago C. bipustulatus v kukelní kolébce v kůře dubu
Obr. 37. Leština, Pod Trlinou, 28.9.2009,
imaga C. bipustulatus f. nom. a f. semiflavus
Obr. 38. Břeclav, Kančí obora, 10.12.2015, imago C. bipustulatus f. semiflavus v kůře javoru

 

     Ochrana. Pro Calambus bipustulatus je důležité (stejně jako pro jiné druhy brouků), zachování dostatečného množství vhodných biotopů. Mnoho biotopů tohoto kovaříka bylo zničeno likvidací lesů (např. Vodní dílo Nové Mlýny) nebo silně zredukováno jejich přeměnou na jehličnaté monokultury (např. aktivity s. p. Lesy České republiky).
     Jako kortikolní druh dokáže přežívat i v oblastech, kde byl ponechán dostatek listnatých stromů na podmáčených plochách u vodních toků a lesních rybníků (např. četné bažantnice), nebo malých enkláv listnatých porostů v hospodářsky využívaných lesích (např. Městské lesy Hradce Králové).
     Svojí adaptabilitou se výrazně odlišuje od příbuzného druhu Hypoganus inunctus, který je svým převážně saproxylickým způsobem života vázán výhradně na přírodně bohatá území.
 

Obr. 39. Mapa rozšíření kovaříka C. bipustulatus na území východočeského regionu.

Oproti ostatnímu území České republiky a Slovenska, je na tomto regionu velmi nápadný vysoký počet osídlených faunistických čtverců (viz obr. 40). Je to dané tím, že bydlím uprostřed tohoto regionu a jeho území je tak pro mne finančně i časově velmi dobře dostupné.
Pravděpodobně se C. bipustulatus bude vyskytovat také v západních čtvercích 5656 a 6058 a na dalších příhodných biotopech v jihovýchodní části regionu.
 

 

Rozšíření

     Calambus bipustulatus byl popsán z Evropy. První ucelený přehled o rozšíření tohoto druhu uvádí Horion (1953: 286). V Katalogu palearktických brouků (Cate 2007: 176) je uveden z Evropy: Belgie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, České republiky, Dánska, Irska, Itálie, Francie, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Nizozemska, Německa, Norska, Polska, Rakouska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Španělska, Švédska, Švýcarska, Velké Británie, Ukrajiny, Srbska a Černé Hory; z území Asie jej uvádí z Ruska (západní Sibiř). Z Chorvatska a Řecka jej uvádí Platia (2011: 56), z Turecka Platia et al. (2014: 42).
     Dolin (1982: 224) a Gurjeva (1989: 102) jej uvádí také z evropské centrální části Ruska, z Krymu a z Altaje.


Přehled nálezů na území České republiky a Slovenska
 

 

Obr. 40. Faunistická mapa Calambus bipustulatus pro území České republiky a Slovenska

 

ČESKÁ REPUBLIKA (Bohemia):
5354: Bohemia bor., Mimoň env., vrch Ralsko, 11. X. 2010, 1 larva, pod mechem v kůře kmene lípy, J. Mertlik observ.
5446: Bohemia bor., Červený Hrádek, 16. VII. 1962, 2 ex., St. Laibner leg. (Laibner 1979, Mertlik 2015).
5446: Bohemia bor., Drmaly, 23. V. 2008, 1 ex., oklep hlohu, P. Krásenský leg., det. et coll. (Mertlik 2015).
5457: Bohemia bor., Turnov, Sedmihorky, V. 1951, 1 ♀, J. Suchý leg., V. Benedikt det. et coll.
5460: Bohemia or., Chotěvice, soutok Labe a Pilníkovského potoka, 22. II. 2016, 1 larva, v kůře kmene lípy, J. Mertlik leg. et coll.
5464: Bohemia or., Broumov, Velká Ves, meandry Stěnavy, 9. II. 2016, 1 ♂, lužní les, v kůře kmene vrby, J. Mertlik leg. et coll. (Hamet & Vancl 2016).
5545: Bohemia bor., Krušné hory, Místo env., Hasištejn, suťový les, 26. X. 2006, 1 larva, v kůře kmene dubu (spolu s Hypoganus inunctus), J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2015).
5545: Bohemia bor., Prunéřov – Nová Víska, 26. X. 2006, 2 ex., 10 larev, v kůře kmene jabloně, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2015).
5546: Bohemia bor., Chomutov, Bezručovo údolí, 9. V. 2014, 1 ex., P. Krásenský leg., det. et coll. (Mertlik 2015).
5546: Bohemia bor., Chomutov, VI. 1965, více ex., S. Laibner leg. (Laibner 1979 – viz Laibner 1979, Mertlik 2015).
5546: Bohemia bor., Údlice, Údlický lesík, VI. 1965 a VI. 1969, více ex., sesmýkáno, S. Laibner leg. (Laibner 1971).
5555: Bohemia centr., Chudoplesy, vrch Baba (5555b), 19. III. 2011, 1 ex., Petr Brůha leg., det et coll.
5558: Bohemia or., Jičín, obora, 25. III. 1999, 1 larva, J. Mertlik leg. et coll.
5558: Bohemia or., Kovač, bažantnice (5558d), 2. II. 1998, 4 larvy, v kůře listnatých stromů, J. Mertlik leg. et coll.
5559: Bohemia or., Lázně Bělohrad, Přírodní park Bažantnice, 1. XII. 2006, 1 ex., na spodní části zamechovaného kmene javoru, J. Plecháč leg., det. et coll.
5559: Bohemia or., Miletín, Miletínská bažantnice, hráz rybníka Povolír, 19. XII. 2015, 1 larva, v kůře dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5560: Bohemia or., Bílá Třemešná, Filířovice – U Labe, 23. XII. 2015, 1 ex., v kukelní kolébce v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5561: Bohemia or., Dvůr Králové nad Labem, Žireč – Žirečský Mlýn, 23. XII. 2015, 2 larvy, v kůře kmenů javorů, J. Mertlik leg. et coll.
5562: Bohemia or., Česká Skalice env., rezervace Dubno, 4. IV. 1998, 3 ♀, v kukelní kolébce v kůře, J. Mertlik leg. et coll.; 19. V. 1999, 1 ex., sweeping, B. Mocek leg., MVČ HK coll.
5562: Bohemia or., Ratibořice, 14. XI. 1998, 1 ♂, v kukelní kolébce v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5563: Bohemia or., Náchod, Malé Poříčí, 13. II. 2016, 1 ♂, 1 larva, v kůře kmenů vrb (společně s Denticollis linearis), na mokřadu u železniční trati, J. Mertlik leg. et coll.
5656: Bohemia centr., Jabkenice, obora, 8. IV. 1994, 1 ex., v kukelní kolébce v kůře lípy, J. Mertlik leg. et coll.; 9. IV. 1994, 5 ex., J. Krátký et J. Mertlik leg. et coll.
5657: Bohemia or., Mlýnec – Bučický rybník, dubový les, 8. XI. 2003, 1 ex., v kůře stojícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5657: Bohemia or., Kopidlno, park – obora, 25. III. 2005, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.
5658: Bohemia or., Slavhostice env., Žlunické polesí, dubový les, 27. III. 2004, 1 larva, v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5659: Bohemia or., Sukorady - Kouty, dubový les, 27. III. 2004, 1 larva, v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5660: Bohemia or., Hořiněves - bažantnice (5660d), 20. II. 1998, 1 larva v kůře dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5661: Bohemia or., Jaroměř - Hořenice, listnatý les na svahu nad pravým břehem Labe, 23. III. 2004, 2 ex., 1 larva, v kůře kmenů a větví lip, J. Mertlik leg. et coll.
5662: Bohemia or., Česká Skalice, 4. IV. 1998, 1 ♀, v kukelní kolébce v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5752: Bohemia centr., Veltrusy, 29. VI. 2012, 1 ♀, Adam Šíma leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2015.
5752: Bohemia centr., Veltrusy, obora, 7. III. 1995, 1 larva, v kůře listnatého stromu, J. Mertlik leg. et coll.; 11. III. 2007, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.
5752: Bohemia centr., Obříství, Štěpánský Přívoz, IX. 1910, 1 ex., K. Klenka leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.
5754: Bohemia centr., Otradovice, VI. 1919, Štícha i. l. (SZ Havelka 1992).
5757: Bohemia centr., Dymokury env., Záhornické polesí, 17. III. 2002, 1 ex., 1 larva, v kůře kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.
5758: Bohemia or., Starý Bydžov env., Hlušice, dubový les, 27. III. 2004, 1 ex., v kůře u paty kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5759: Bohemia or., Zvíkov env., Budín, dubový les, 27. III. 2004, 1 larva, v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5760: Bohemia or., Hrádek u Nechanic, 7. II. 1998, 1 ex., 3 larvy, v kůře kmene lípy, J. Mertlik leg. et coll.
5761: Bohemia or., Hradec Králové, Slatina, Dehetník (5761c), 20. I. 1998, 1 ex., v kůře dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5762: Bohemia or., Opočno, 12. II. 1995, 3 ex., V. Dušánek et J. Krátký leg. et coll.
5762: Bohemia or., Opočno pod Orlickými horami, EVL opočenská obora, 22. VI. 2010, 1 ex., nárazové pasti, past 7, Jan Pavlíček leg., det. et coll.; 7. VII. 2010, 1 ex., nárazové pasti, past 14, Jan Pavlíček leg., det. et coll.
5762: Bohemia or., Opočno pod Orlickými horami env., bažantnice Mochov, 5. V. 2011,1 ex. (studie „výzkum Mochov“, nárazová past 12), Jan Pavlíček leg., det. et coll.       
5762: Bohemia or., Mokré env., Mochovská bažantnice, 12. III. 2004, 1 ex., v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5846: Bohemia occ., Petrohrad, 1. II. 1990, 1 ex., S. Benedikt leg., ZPM Plzeň coll. (Týr 2014); 31. V. 2000, 1 ex., V. Týr leg. et coll. (Týr 2014); 20. VII. 2010, 1 ex., V. Týr leg. et coll. (Týr 2014).
5849: Bohemia centr., Křivoklátsko, Lány, 4. VI. 1993, 4 ex., oklep lípy, K. Rébl leg., det. et coll. (Rébl 2010); 23. V. 1999, 1 ex., oklep dubu, K. Rébl leg., det. et coll. (Rébl 2010).
5849: Bohemia centr., Křivoklátsko, Lány, Lánská obora (5849d21), 4. VII. 2015, 2 ex., pastvina u Kouglova rybníku, na světlo, K. Rébl leg. et det. (Moravec et Rébl 2016).
5851: Bohemia centr., Praha – Divoká Šárka, 29. III. 2009, 1 ♀, v kůře kmenu dubu, B. Zbuzek leg., det. et coll.
5852: Bohemia centr., Praha – Suchdol, 13. IV. 2004, 1 larva, B. Zbuzek leg., det. et coll. (SZ Zbuzek 2005).
5854: Bohemia centr., Nový Vestec, 1. V. 1990, 1 ex., J. Brestovanský leg. (Novák 2004), B. Zbuzek det., OM Praha-východ coll. (SZ Zbuzek 2005).
5854: Bohemia centr., Čelákovice, V. 1953, 1 ex., R. Rous leg. (SZ Havelka 1992).
5855: Bohemia centr., Kersko, V. 1992, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. (SZ Pavlíček 2001).
5856: Bohemia centr., Libice nad Cidlinou - Kluk, lužní les na levém břehu Labe - severně od dálničního mostu, 13. III. 2004, 1 ex., v kůře kmene babyky, J. Mertlik leg. et coll.
5857: Bohemia centr., Libice nad Cidlinou env., Libický luh (staré hradiště), 13. III. 2004, 3 ex., v kůře kmene lípy, J. Mertlik leg. et coll.
5857: Bohemia centr., Velký Osek, 1 ex., J. Steigerwald leg., MVČ HK coll.
5857: Bohemia centr., Velký Osek, Libický luh, 23. V. 1995, 1 ex., lowland forest, B. Mocek leg., MVČ HK coll.
5857: Bohemia centr., Choťovice env., Žehuňská obora, 28. III. 1993, 2 larvy, v kůře listnatých stromů, J. Mertlik leg. et coll.; 1996, 1 ex., J. Krátký leg., coll. et det.; 3. X. 2002, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 20. V. 2001, 1 ex., Jan Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det.
5858: Bohemia centr., Choťovice env., Žehuňská obora, VI. 1970, 4 ex., St. Laibner leg. (Laibner 1974).
5858: Bohemia centr., Kněžičky env., Žehuňská obora, severovýchodní okraj obory, 24. IV. 2004, 1 larva, 1 krovka, v kůře stojícího kmene dubu, J. Mertlik observ.
5858: Bohemia centr., Dománovice env., dubový les východně od vsi, 17. III. 2004, 1 ex., 3 larvy, v kůře kmenů dubů a lip, J. Mertlik leg. et coll.
5858: Bohemia or., Lovčice, PR Bludy, 3. VII. 2001, 1 ex., xerotherm, B. Mocek leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.
5858: Bohemia or., Převýšov, 3. IV. 1980, 1 ex., Grossman leg., J. Mertlik coll.
5858: Bohemia or., Chlumec nad Cidlinou, bažantnice Luhy, 3. III. 2009, 1 ♂, v kůře javoru, J. Mertlik leg. et coll.
5858: Bohemia or., Klamoš, vrch Tátrum, 26. IX. 2015, 1 larva, v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5859: Bohemia or., Dobřenice, 6. XII. 1997, 1 ex., T. Staněk leg., V. Týr det. et coll.
5859: Bohemia or., Dobřenice, zámecký park, X. 1996, 1 ex., J. Krátký leg., coll. et det.
5859: Bohemia or., Rohoznice, 24. X. 1996, 1 ex., v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5860: Bohemia or., Čeperka (5860d), 7. II. 1998, 3 ex., v kůře kmene lípy, J. Mertlik leg. et coll.
5860: Bohemia or., Stéblová, 500 m severně od železniční stanice, 19. V. 2006, 1 ♂, na louce na travině, J. Mertlik leg. et coll.
5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem, cca 1 km NE (50°09.476'N, 15°48.300'E), 9. II. 2008, 2 ex., pod kůrou padlého topolu, M. Boukal leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.
5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem, Polabiny, 21. III. 2005, 1 larva, v kůře kmene lípy, J. Mertlik leg. et coll. (Dušánek 2009, Hamet 2009).
5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem, Polabiny (50°8'12.939"N, 15°48'30.512"), 13. V. 2008, 1 ex., smyk, A. Hamet leg., det. et coll. (Dušánek 2009, Hamet 2009).
5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem, lužní les u elektrárny (50°7'21.957"N, 15°48'21.545"), 15. XI. 2009, 1 ex., v kůře kmene javoru, J. Mertlik leg. et coll.
5861: Bohemia or., Vysoká nad Labem 2 km E, 18. VI. 1996, 1 ex., sklep větví lípy, M. Mikát leg., coll. et det.
5861: Bohemia or., Hradec Králové, kopec Sv. Jana, Zámeček (50.1784661N, 15.8308975E), 20. I. 1998, 1 ex., v kůře listnatého stromu, J. Mertlik leg. et coll.; (50°10'46.040"N, 15°49'55.016"E), 11. VI. 2014, 1 ex., v noci na starém dubu s čelovkou, J. Pelikán leg., det. et coll.; (50°10'45.663"N, 15°49'52.298"E), 11. XII. 2015, několik larev, v kůře kmene lípy, J. Pelikán leg., det. et coll.
5861: Bohemia or., Hradec Králové, rez. Černá stráň [ U křivé lípy], 21. II. 1995, 1 ex. (ztracen u paty kmene), v kukelní kolébce v kůře dubu, J. Mertlik leg.; 6. III. 1995, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 31. XII. 1997, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.
5861: Bohemia or., Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 1. V. 1953, 1 ex., L. Krejciřík leg., MVČ HK coll.; 21. II. 1994, 1 larva, v kůře listnatého stromu, J. Mertlik leg. et coll.; 20. IV. 1997, 1 larva, v kůře kmene olše, J. Mertlik leg. et det.
5861: Bohemia or., Hradec Králové, Novohradecké lesy, u hájovny za lesním hřbitovem, 31. XII. 1997, 2 ex., v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5861: Bohemia or., Hradec Králové, Na Plachtě, lipová alej u hráze rybníka Jáma, 15. XII. 2015, 1 larva, v kůře kmene lípy, J. Mertlik leg. et coll.
5861: Bohemia or., Bělečko, 4. III. 1997, 2 larvy v kůře kmenů olše, J. Mertlik leg. et coll.
5861: Bohemia or., Vysoké Chvojno, park, 1. III. 1995, 3 ex., v kukelních kolébkách v kůře kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.
5862: Bohemia or., Třebechovice pod Orebem (5862a), 31. XII. 1997, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.
5862: Bohemia or., Petrovice nad Orlicí - Týniště nad Orlicí, 15. IV. 2004, 1 larva, J. Mertlik leg. et coll.
5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí, U Houkvice, 11. III. 2014, 1 ex., v kůře kmene lípy, J. Mertlik leg. et coll.
5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí, 8. VI. 1988, 1 ex., J. Voda leg. et coll.; 14. IV. 1993, krovky pod kůrou kmene lípy, J. Mertlik leg. et coll.; 22. X. 1995, 3 ex., v kukelních kolébkách v kůře kmenů olší, J. Krátký et J. Mertlik leg. et coll.; 1. IV. 1996, 1 ex., v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 31. XII. 1997, 1 ♀; 11. I. 1998, 2 ex., J. Mertlik et L. Dušánková leg., J. Mertlik et V. Dušánek coll.; 20. III. 1998, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 31. III. 1998, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.
5862: Bohemia or., Křivina, 1991, 1 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.
5863: Bohemia or., Častolovice, 8. VI. 1972, 1 ex., S. Laibner leg. (Laibner 1977).
5945: Bohemia bor., Manětín env., Chlumská hora (59-6045), 16. XII. 2006, 2 ex., pod mechem na kůře kmenů dubů, Miloš Klekner leg., det. et coll.; dtto, 17. 12. 2006, 1 ex., Miloš Klekner leg., det. et coll.
5949: Bohemia centr., Křivoklátsko, Městečko, Pustověty, 21. VI. 1997, 1 ex., oklep habru, K. Rébl leg., det. et coll. (Rébl 2010).
5949: Bohemia centr., Křivoklátsko, Křivoklát, 19. IV. 1986, 1 ex. (pouze krovky), pod kůrou dubu, K. Rébl leg., det. et coll. (Rébl 2010).
5949: Bohemia centr., Branov env., rezervace Velká Pleš, 30. III. 2009, 1 larva, v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5949: Bohemia centr., Lánská obora, Klíčava env., 1. IV. 1997, 2 ex., 15 larev, v kůře kmenů listnatých stromů, J. Mertlik leg. et coll.
5949: Bohemia centr., Zbečno, 28. VI. 19??, 1 ex., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.
5950: Bohemia centr., Nižbor env., Vůznice, 3. XI. 1996, 3 ex., V. Dušánek et J. Mertlik leg. et coll.; 7. X. 2005, 1 larva, J. Mertlik leg. et coll.
5951: Bohemia centr., Praha Liboc, obora Hvězda, 16. IV. 2005, 1 ♀, v kůře kmenu dubu, B. Zbuzek leg., det. et coll.
5952: Bohemia centr., Praha, M. Chuchle, Chuchelský háj - les, 13. V. 1996, 1 ex., Quercetum, smyk, J. Strejček leg., det. et coll. (Strejček 2005); 20. V. 1996, 1 ex., Quercetum, smyk, J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 1996 (Strejček 2005).
5952: Bohemia centr., Praha, Krč, bez data, Šeda leg. (Lokaj 1869).
5952: Bohemia centr., Praha, Kunratický les, 1995, 1 ex., V. Dušánek leg., coll. et det.
5953: Bohemia centr., Praha, Petrovice, Pitkovice, údolí Pitkovického potoka (5953c), 3. II. 2007, 1 ♀, niva potoka, prosev u pat stromů, J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.
5953: Bohemia centr., Praha, Milíčovský les, V. 1993, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005).
5953: Bohemia centr., Praha, Xaverov, Xaverovský háj, 27. IV. 2004, 1 ex., Quercetum, oklep, J. Strejček leg., det. et coll. (Strejček 2005).
5994: Bohemia centr., Praha, Klánovický les, Štamberk, 11. V. 1996, 1 ex., Quercetum, smyk, J. Strejček leg., det. et coll. (Strejček 2005).
5957: Bohemia centr., Velký Osek, lužní les, 31. III. 1998, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.
5957: Bohemia centr., Veltruby, lužní les, 31. III. 1998, 1 larva, J. Mertlik leg. et coll.
5958: Bohemia or., Kladruby nad Labem – Dvůr u Selmic, lipová alej, 21. XI. 2003, 1 larva, v kůře stojícího kmene lípy, J. Mertlik leg. et coll.; lipová alej k hřebčínu, 16. III. 2005, 1 ex., v kůře kmene lípy, J. Mertlik leg. et coll.
5959: Bohemia or., Kladruby nad Labem, I. 1990, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll. (SZ Pavlíček 2001).
5959: Bohemia or., Přelouč env. [U Přelouče (Schnb.)], bez data, Schönbach leg. (Lokaj 1869).
5960: Bohemia or., Hrádek, zámek env. (5960a), 7. II. 1998, 3 ex., v kůře kmenu dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5960: Bohemia or., Chroustníkovo Hradiště u Starého Hradiště, 22. V. 1992, 1 ex., J. Matějíček leg., J. Mertlik coll.
5961: Bohemia or., Holice env., rez. Žernov (5961b), 16. II. 1998, 6 ex., 5 larev, v kůře kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.
5962: Bohemia or., Jaroslav, 1. VII 1995, 1 ex., Ing. Špaček leg. et coll., J. Mertlik det.
5962: Bohemia or., Uhersko, 16. V. 1926, 1 ex., bez jména sběratele, MVČ HK coll., J. Mertlik det.
5962: Bohemia or., Lodrant u Uherska, 3. V. 1956, 1 ex., K. Poláček leg. (Laibner 1977); 1967, 2 ex. (Laibner 1981); 1971, 1 ex. (Laibner 1981).
5962: Bohemia or., Trusnov, V. 1956, 1 ex., sesmýkán v trávě pod duby, K. Poláček leg. (Laibner 1969); 1. VI. 1980, 1 ex., K. Poláček leg., J. Mertlik coll.
5962: Bohemia or., Horní Jelení, 10. VII. 1978, 1 ex., J. Jelínek leg., det. et coll.
5963: Bohemia or., Bošín, 13. VI. 1993, 1 ex., J. Jelínek leg., coll. et det.
5963: Bohemia or., Potštejn env., 15. III. 1999, 1 ♂, 1 ♀, v kukelní kolébce v kůře hrušky, J. Mertlik leg. et coll.
6048: Bohemia centr., Skryje env., Skryjská jezírka, 26. X. 1998, 1 ♂, v kukelní kolébce v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
6048: Bohemia centr., Branov, Velká Pleš, 27. X. 1998, 1 ♂, kukelní kolébce v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
6048: Bohemia centr., Karlova Ves, Týřovické skály, 3. VI. 1986, 2 ex., smyk travin v lese, Bílý et. Jelínek leg., NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2001; 26.-27. X. 1998, 2 ♂, 1 ♀, 1 larva, v kukelních kolébkách v kůře kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.
6048: Bohemia centr., Karlova Ves, NPR Týřov, 19. VI. 1993, 1 ex., oklep habru, K. Rébl leg., det. et coll. (Rébl 2010).
6049: Bohemia centr., Zdice env., Svatá, VII. 1992, 1 ex., S. Balvín leg., J. Bednář det. et coll.
6050: Bohemia centr., Srbsko env., rezervace Koda (Ložek et al. 2005: 646).
6052: Bohemia centr., Praha, Zbraslav, Břežanské údolí, 27. V. 2012, 1 ♂, Petr Včelička leg. et coll., Z. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2012).
6058: Bohemia centr., Kutná Hora, Svatý Mikuláš, Kačina, 26. III. 1997, 3 larvy v kůře kmenů lip, J. Mertlik leg. et coll.; 6. VI. 1997, 1 ex., V. Dušánek leg., det. et coll.; 30. III. 2005, 1 ♀, 1 larva, J. Mertlik leg. et coll.; 28. V. 2013, 1 ex., M. Kavka leg., det. et coll.; 29. VII. 2013, 1 ex., T. Veverka leg., M. Kavka det. et coll.
6058: Bohemia centr., Svatý Mikuláš, 2. V. 1997, 1 ex., P. Viktora leg., det. et coll. (SZ Viktora 2006).
6059: Bohemia or., Choltice, 1 ex., J. Jelínek leg., coll. et det.; 19. V. 2007, 1 ex. (mrtvý v pavučině), J. Mertlik leg. et coll.
6060: Bohemia or., Heřmanův Městec, lužní les - park, 28. III. 2004, 1 larva, v kůře kmene javoru (babyky), J. Mertlik leg. et coll.
6061: Bohemia or., Topol env., rezervace Habrov, 5. IV. 2004, 2 larvy, v kůře kmene javoru (babyky), J. Mertlik leg. et coll.
6061: Bohemia or., Dvakačovice, 14. V. 2001, 1 ex., J. Krátký leg., J. Mertlik coll.
6062: Bohemia or., Štěnec, VI. (rok neuveden), S. Laibner leg. (Laibner 1977).
6062: Bohemia or., Džbánov (VM), 15. VI. 1996, 1 ex., lesní paseka, M. Boukal leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.
6063: Bohemia or., Choceň, Dvořisko, 28. II. 2016, 1 ex., v kůře kmene vrby, J. Mertlik leg. et coll.
6064: Bohemia or., Ústí nad Orlicí, u Tiché Orlice, 28. II. 2016, 1 ex., v kůře kmene vrby, J. Mertlik leg. et coll.
6150: Bohemia centr., Koněprusy env., 3. IV. 2005, 1 ♀ 1 ♂, v kůře kmenu dubu, B. Zbuzek leg., det. et coll.
6151: Bohemia centr., Dobříš, obora Aglaia, 29. III. 2011, 1 ex.,v kůře u paty kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
6152: Bohemia mer., Teletín, 12. IV. 2004, 1 ex., 1 larva, B. Zbuzek leg., det. et coll. (SZ Zbuzek 2005).
6152: Bohemia centr., Hradišťko, 13. IV. 1999, 1 larva, J. Mertlik leg. et coll.
6152: Bohemia centr., Davle env., údolí Bojovského potoka, lesostep (49°53'33.550"N, 14°21'43.709"E), 13. IV. 2012, 1 larva, v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
6158: Bohemia centr, Žleby, 6. VI. 1997, 1 larva, v kůře kmene olše, J. Mertlik leg. et coll.
6159: Bohemia or., Třemošnice, Pekelské údolí, 13. III. 1997, 5 ex., 1 larva, v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
6160: Bohemia or, Vysonín-obora, 28. VII. 1956, Musil leg., J. Mertlik det., MVČ HK coll.
6160: Bohemia or., Nasavrky - Strádov, 28. X. 1996, 1 ex., 3 larvy, v kůře listnatých stromů, V. Dušánek et J. Mertlik leg. et coll.; 1. IV. 2008, 1 ex., v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
6161: Bohemia or., Zaječice env., Studená Voda, okolí lesních rybníků, 5. IV. 2004, 1 krovka, 1 larva, v kůře stojících kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.
6061: Bohemia or., Dvakačovice, 14. V. 2011, 1 ♀, Quercetum, J. Krátký leg. et det., J. Mertlik coll.
6251: Bohemia centr., Dobříš, VIII. 1984, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. (SZ Pavlíček 2001).
6252: Bohemia centr., Hrazany, les na svahu nad Vltavou, 6. IV. 2011, 1 ex., pod mechem u paty kmene dubu, J. Mertlik leg., A. Trmal coll.
6265: Bohemia or., Moravská Třebová, Sušice, meandry Kunčinského potoka, 26. II. 2016, 1 larva, v kůře kmene vrby, J. Mertlik leg. et coll.
6347: Bohemia occ., Štěnovice, 10. VI. 1995, 1 ♂, V. Benedikt leg., det. et coll.
6347: Bohemia occ., Kornatice, 28. VI. 1995, 1 ♀, V. Benedikt leg., det. et coll.
6352: Bohemia centr., Kosova hora – Vyšatolany, 4. V. 2001, 1 ex., A. Trmal leg., det. et coll. (Trmal 2008).
6443: Bohemia occ., Podrážnice, obora, 450m (6443b), 18. V. 2004, 1 ex., J. Lahoda leg. (SZ Lahoda 2005).
6443: Bohemia occ., Horšovský Týn, zámecká zakrada, 17. IX. 2005, 2 ex., v kukelní kolébce pod vrstvou mechu na kmeni dubu, J. Lahoda leg., det. et coll. (Lahoda 2013).
6543: Bohemia occ., Domažlice, 21. II. 1919, 1 ♀, Růžička leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.
6544: Bohemia occ., Chudenice – bažantnice, 27. VIII. 2005, 1 ex. (ex. puppa), v kůře kmene lípy, J. Mertlik leg. et coll.
6545: Bohemia occ., Chudenice, Slatina, rez. Bělýšovský les, 27. VIII. 2005, 1 ex. (ex. puppa), v kůře kmene dubu, A. Sieber leg., J. Mertlik det.
6545: Bohemia occ., Mezihoří-Tuhošť, 30. X. 2005, 2 ex., A. Sieber leg., det. et coll. (SZ Sieber 2009).
6545: Bohemia occ., Balkovy,       8. XI. 2007, 1 ex., A. Sieber leg., det. et coll. (SZ Sieber 2009).
6554: Bohemia mer., Tábor, 8. VII. 1946, 1 ex., S. Pokorný leg., V. Týr det. et coll.
6753: Bohemia mer., Sudoměřice u Bechyně env., obora Černice, 14. IV. 2004, 1 larva, v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
6754: Bohemia mer., Zvěrotice env., Černovický potok, 1. XI. 2003, 1 ex., Pavel Vonička leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.
6858: Bohemia mer., Telč env., rezervace Luh u Telče - lipová alej, 10. IV. 2004, 1 larva, v kůře kmene lípy, J. Mertlik leg. et coll.
6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, 9. III. 2000, 1 larva, J. Mertlik leg. et coll.; 18. III. 2004, 2 ex., F. Houška leg., det. et coll. (SZ Houška 2008).
6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, Stará obora, 4. VI. 2003, 1 ex., v noci na rozpraskaném kmeni buku, F. Houška leg., det. et coll. (SZ Houška 2004).
6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, Pod Janečkem, 10. III. 2003, více larev, v kůře kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.; 18. III. 2004, 2 ex., 1 larva. v kůře kmenu dubu, J. Mertlik et F. Houška leg. et coll.
6954: Bohemia mer., Stará Hlína, 8. V. 1994, 1 ex., pod kůrou kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
6954: Bohemia mer., Lužnice, 2. VI. 1957, 1 ex., v pařezu Quercus, V. Karas leg. (Deneš et Niedl 1973).
6955: Bohemia mer., Nová Řeka, VI. 1965, 1 ex., ve smyku, Deneš leg.; V. 1955, 2 ex., Niedl leg. (Deneš et Niedl 1973).
7052: Bohemia mer., Vrábče, 28. V. 1989, 1 ex., V. Karas leg., det. et coll. (SZ Karas 2003).
7054: Bohemia mer., Cep, 11. VI. 1966, Flíček leg. (Deneš et Niedl 1973).
7055: Bohemia mer., Staňkov, 4. VII. 2010, 1 ♂, Jaroslav Gahai leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2010).
7055: Bohemia mer., Majdalena, 15. VI. 1968, 2 ex., V. Karas leg., det. et coll. (SZ Karas 2003); 8. VI. 1969, 1 ex., smyk v Quercetu, V. Karas leg., det. et coll. (SZ Karas 2003); 14. VI. 1970, 1 ex., K. Deneš leg. et det., Zúber coll. (SZ Zúber 2012).
7055: Bohemia mer., Majdalena, NPR Stará a Nová řeka, 29. V. 2015,. 1 ♀, Adam Šíma leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2016.
7055: Bohemia mer., Chlum u Třeboně, bez data, 1 ex., Niedl leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.; 8. VI. 1969, 1 ex., V. Karas leg., det. et coll. (SZ Karas 2003).
7058: Bohemia mer., Staré Hobzí env., Janov - Mutenská obora, 10. IV. 2004, 3 larvy, v kůře kmenů dubů a lip, J. Mertlik leg. et coll.
 
Bohemia centr., Praha env. [U Prahy], bez data, Krause leg. (Lokaj 1869).
 
ČESKÁ REPUBLIKA (Moravia):
6067: Moravia bor., Postřelmov, 25. V. 2011, 1 ex., lezl na chodníku, Fr. Černocký leg. et coll., D. Vacík det. 2011.
6074: Moravia bor., Kravaře, zámecký park, 12. IV. 1999, 1 larva, J. Mertlik leg. et coll.
6174: Moravia bor., Vřesina, 11. IV. 1982, 1 ♀, P. Bulirsch leg., V. Benedikt det. et coll.
6167: Moravia bor., Leština (49°52'21.357"N, 16°56'34.386"E), Pod Trlinou, v kůře kmenů dubů, 28. IX. 2009, 2 ex. (1 ex. f. semiflavus) , 2 larvy, V. Dušánek leg., det. et coll.; (49°52'21.063"N, 16°55'5.138"E), 30. IV. 2010, 1 ex., oklep, V. Dušánek leg., det. et coll. (Dušánek 2011).
6167: Moravia bor., Zvole (49°50'53.78"N, 16°53'47.214"E), V kůře kmene dubu, 4. X. 2009, 1 larva., V. Dušánek leg., det. et coll.; (49°51'8.685"N, 16°54'53.608"E), v kůře kmene olše, 17. XI. 2009, 1 larva., V. Dušánek leg., det. et coll. (Dušánek 2011).
6167: Moravia bor., Nemile (49°52'14.283"N, 16°51'23.166"E), smyk na břehu Moravské Sázavy, 7. V. 2010, 1 ex., V. Dušánek leg., det. et coll. (Dušánek 2011).
6173: Moravia bor., Nízký Jeseník, Hradec nad Moravicí, zámecký park, 7. V. 2004, 1 mrtvý ex., v kukelní kolébce v kůře kmene lípy, J. Mertlik leg. et coll.
6175: Moravia bor., Hlučín-Bobrovníky, svah nad rybníkem Štěpán, 20. IX. 2002, 2 ex., prosev mechů z kmenů a větví, M. Boukal leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.
6175: Moravia bor., Bobrovníky (6175a), 20. V. 2001, 1 ex., M. Mantič leg. et coll., T. Sitek det.; 7. X. 2001, 1 ex., M. Mantič leg. et coll., T. Sitek det.; 12. X. 2001, 1 ex., M. Mantič leg. et coll., T. Sitek det.; 20. IX. 2002, 1 ex., M. Mantič leg. et coll., T. Sitek det.
6268: Moravia bor., Moravičany (6267-68), 1995, 16 ex. (3 ex. f. semiflavaus) , V. Dušánek leg., coll. et det.
6268: Moravia bor., Moravičany, vrch nad hájovnou, 5. IV. 2005, 1 ex., pod mechem na kmeni dubu, J. Mertlik leg. et coll.
6275: Moravia bor., Paskov [Paskau], bez data, 1 ex., Dr. Graf., Zoufal coll. in coll. MZM BRNO.
6277: Moravia bor., Těšín [Teschen, selten (Kotula)] (Reitter 1870); [Teschen] (Gerhardt 1910).
6368: Moravia bor., Střeň, 27. I. 1991, 1 ♀, R. Fornůsek leg., J. Mertlik coll.
6369: Moravia bor., Horka nad Moravou, 10. II. 1979, 1 ♀, I. Jeniš leg., det. et coll.
6369: Moravia bor., Olomouc env., Hynkov, 10. III. 2001, 2 ex. (1 ex. f. semiflavus), L. Mazal leg. et coll., J. Mertlik det.; 31. III. 2001, 2 ex., M. Zýka leg. et coll., J. Mertlik det. 2014; 8. II. 2004, 1 ex., Oto Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.
6375: Moravia bor., Hukvaldy, hradní vrch (Hauck 2010).
6375: Moravia bor., Hukvaldy - obora, Telecí potok, 9. X. 2008, 1 larva, v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
6468: Moravia bor., Náměšť na Hané, 27. V. 1978, 1 ♂, I. Jeniš leg., det. et coll.
6468: Moravia bor., Náměšť na Hané, zámek env., lipová alej, 19.11.2006, 1 ex., 2 larvy, v kůře kmenů lip, J. Mertlik et V. Dušánek leg. et coll.
6469: Moravia bor., Grygov env., rez. Království, 12. III. 2002, 1 larva, v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
6472: Moravia bor., Hranice, 13. VI. 1915, 1 ex., bez jména sběratele, B. Zbuzek leg. et coll. (SZ Zbuzek 2005).
6564: Moravia mer., Doubravník env., Sokolí skály, 31. X. 2001, 2 ex., v kůře kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.
6565: Moravia mer., Rájec-Jestřebí, zámecký park, 3. IV. 2003, 1 ex., v kůře stojícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
6569: Moravia bor., Lobodice env., rez. Zástudánčí, 22. III. 2008, 2 ex., v kůře Acer campestre, Fr. Štěpánek leg. et coll., D. Vacík det. 
6664: Moravia mer., Tišnov, rez. Květnice, Velká skála, 31. X. 2006, 1 ex., v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
6664: Moravia mer., Tišnov, rez. Květnice, vrchol Květnice, 2 larvy, v kůře kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.
6664: Moravia mer., Heroltice env., rezervace Sokolí, 22. IV. 2003, 1 krovka, 1 larva, v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
6665: Moravia mer., Lelekovice env., Babí lom, 2. XI. 2000, 3 ex., v kůře stojících kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.
6665: Moravia mer., Vranov, 2003, 1 ex., Quercus (1 ex. celý černý), R. Schles leg. (SZ Schles 2007).
6665: Moravia mer., Olomučany, 2003, 1 ex., Quercus, R. Schles leg. (SZ Schles 2007).
6665: Moravia mer., Adamov env., Jelení skok, 25. X. 2006, 1 larva, v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
6666: Moravia mer., Křtiny env., Bayerova rezervace, 17. X. 2006, 1 ex., 1 larva, v kůře kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.
6666: Moravia mer., Adamov, Josefovské údolí, 25. IX. 2000, 1 larva, v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
6671: Moravia mer., Holešov env., Lysina, 17. III. 2001, 1 larva, J. Mertlik leg. et coll.
6672: Moravia mer., Hostýnské vrchy, Čerňava pr. Tesák, VI. 1957, 1 ex., bukojedlový prales, vykouřen ze starých větví, L. Krejcárek leg., Muzeum Zlín coll. (Krejcárek L. in Bezděčka P. Sborník přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 6: 187) (SZ Strejček 2012).
6673: Moravia bor., Vsetín (6673-74), 11. VI. 1940, 1 ex., M. Herrmann leg., in coll. MRV Vsetín (Konvička & Spitzer 2015).
6763: Moravia mer., Náměšť nad Oslavou, obora (440 m), 25. III. 2003, 1 ex., v kůře kmene lípy, J. Mertlik leg. et coll.
6764: Moravia mer., Veverská Bítýška env., soutok Kuřimky a Svratky, 17. X. 2005, 2 ex. (1 ex. f. semiflavus), J. Mertlik leg. et coll.
6764: Moravia mer., Veverská Bítýška env., obora, 30. IX. 2001, 2 ♂♂, v kůře kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.
6764: Moravia mer., Veverská Bítýška env., rez, Břenčák, 17. X. 2005, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.
6765: Moravia mer., Bílovice nad Svitavou, 2005, 1 ex., Quercus, R. Schles leg. (SZ Schles 2007).
6765: Moravia mer., Brno, Řečkovice, 2003, 1 ex., Quercus, R. Schles leg. (SZ Schles 2007); 2006, 1 ex., Quercus, R. Schles leg. (SZ Schles 2007).
6765: Moravia mer., Brno, Soběšice, 2003 1 ex., Quercus, R. Schles leg. (SZ Schles 2007), 2006, 1 ex. (f. semiflavus), Quercus, R. Schles leg. (SZ Schles 2007).
6765: Moravia mer., Brno, Ořešín, 2003, 1 ex., R. Schles leg. (SZ Schles 2007); 2004, 1 ex., R. Schles leg. (SZ Schles 2007); 2007, 1 ex., Quercus, R. Schles leg. (SZ Schles 2007).
6765: Moravia mer., Brno, Mokrá hora, 2004, Quercus (1 larva – Acer campestre), R. Schles leg. (SZ Schles 2007); 10. IX. 2004, 2 ex., R. Schles leg., Bořivoj Zbuzek det., Radek Sejkora coll. (SZ Zbuzek 2006).
6765: Moravia mer., Brno, Útěchov, 14. XI. 2012, 8 ex., v kůře živých stojících dubů, Josef Chybík leg., det. et coll.
6765: Moravia mer., Brno, Medlánky, 2005, 1 ex., Quercus, R. Schles leg. (SZ Schles 2007).
6766: Moravia mer., Brno, Obřany, 2005, 1 ex.,Quercus, R. Schles leg. (SZ Schles 2007).
6766: Moravia mer., Adamov env., Ronov - Malužín, 2. XI. 2000, 1 ex. (f. semiflavus), J. Mertlik leg. et coll.
6766: Moravia mer., Babice [Babitz], bez data, 1 ex., Formánek leg., Formánek coll. in coll. MZM BRNO.
6766: Moravia mer., Ochoz u Brna, Lysá hora, 11. XI. 2000, 2 ex., v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
6766: Moravia mer., Ochoz u Brna, Zadní Hády, 11. XI. 2000, 1 ex., 1 larva, v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
6770: Moravia mer., Kroměříž (66-6770?), 3 ex., O. Fiala leg., MVČ HK coll.
6770: Moravia mer., Kroměříž env., Zámeček, lužní les, 5. III. 2003, 1 ex. (f. semiflavus), v kukelní kolébce v kůře kmene vrby, J. Mertlik leg. et coll.
6772: Moravia mer., Zlín env., Lešná, 4. XI. 1998, 1 larva, v kukelní kolébce v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
6772: Moravia mer., Zlín (6771-72), 4. XI. 1998, 4 ♂♂, 7 ♀♀, v kukelních kolébkách v kůře kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.
6862: Moravia mer., Mohelno – Kramolín, Zelený les, údolní nádrž Mohelno env., 27. XI. 2006, 1 larva, v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
6862: Moravia mer., Třeběnice, Plešice, údolí Jihlavy, Staré duby, 2009-2010 (Křivan et Jelínek 2010).
6862: Moravia mer., Březník env., údolí Oslavy, suťový les, 14. X. 2011, 1 ex., pod mechem u paty kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
6862: Moravia mer., Plešice, 27. VI. 2009, 1 ♂, S. Benedikt leg., V. Benedikt det. et coll.
6863: Moravia mer., Březník env., údolí Oslavy, suťový les, 14. X. 2011, 1 larva, pod mechem na silné větvi lípy (společně s larvami Hypoganus inunctus a Stenagostus rhombeus), J. Mertlik leg. et coll.
6863: Moravia mer., Senorady env., Kraví hora, 4. IV. 1999, 1 larva, J. Mertlik leg. et coll.
6863: Moravia mer., Čučice, údolí Oslavy, 29. IX. 2008, 2 ex., v kůře vrb, J. Mertlik leg. et coll.
6863: Moravia mer., Mohelno env., Lhánice, rezervace Mohelnička, 9. IV. 2004, 1 ex., pod mechem u paty kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
6863: Moravia mer., Příbram, bez data, 1 ex., bez jména nálezce, Fiala coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2009.
6865: Moravia mer., Brno, ve skladu dřeva (f. semiflavus) (Fleischer 1886, 1927-1930).
6867: Moravia mer., Slavkov [Mor. Slav.], bez data (Roubal 1936)
6869: Moravia mer., Chřiby Mts., Buchlovice env., rezervace Holý kopec, 2005, 1 ex., za letu, M. Škorpík leg. (ŠKORPÍK 2005); 13. X. 2008, 1 ex., v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
6870: Moravia mer., Chřiby, Břestek, levý břeh Zlechovského potoka [Buchlovice env., vrch Barbora], 23. IV. 2004, 2 larvy, v kůře kmene javoru (babyka), J. Mertlik leg. et coll.
6874: Moravia mer., Kyčerská hornatina, Nedašov env., dubový les na vrchu severozápadně od obce , 23. XI. 2003, 5 ex., 4 larvy, v kůře stojících kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.
6961: Moravia mer., Jaroměřice nad Rokytnou, Příštpo, rezervace V jedlí, 9. IV. 2004, 3 larvy, v kůře kmenů dubů a lip, Bořivoj Zbuzek et J. Mertlik leg. et coll.
6962: Moravia mer., Tavíkovice env., údolí řeky Rokytná, 14. III. 2007, 2 ex., v kůře kmene javoru, J. Mertlik leg. et coll.
6963: Moravia mer., Moravský Krumlov env., údolí řeky Rokytná, 9. III. 2007, 1 ex., 1 larva, J. Mertlik leg. et coll.
6968: Moravia mer., Ždánický les, Lovčice env., Haluzice, 19. IV. 2004, 1 ex., v kukelní kolébce v kůře stojícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
6970: Moravia mer., Uherské Hradiště, bez data, 2 ex.(1 ex. f. semiflavus), Krejcárek leg., MZM BRNO coll., J. Mertlik det. 2001.
6974: Moravia mer., Kyčerská hornatina, Brumov-Bylnice env., Vrbovce, 3. XI. 2003, 2 larvy, v kukelní kolébce v kůře stojícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
6974: Moravia mer., Vlárský průsmyk, 5. XI. 1998, 3 ♀, 1 larva, v kukelních kolébkách v kůře kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.
7060: Moravia mer., Zblovice env., 10. IV. 2004, 1 ex., 1 larva, B. Zbuzek leg., det. et coll. (SZ Zbuzek 2005).
7060: Moravia mer., Dešov env., vrch Suchá hora, 10. IV. 2004, 2 larvy, v kůře kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.
7065: Moravia mer., Strachotín, 9. II. 1983, 1 ex., pod kůrou jilmu (Koloničný et al. 1983).
7065: Moravia mer., Pouzdřany, 12. VI. 1972, 1 ex. (f. semiflavus), V. Karas leg., det. et coll. (SZ Karas 2003); 29. V. 1979, 1 ex. (f. semiflavus), V. Karas leg., det. et coll. (SZ Karas 2003); III. 1994, 1 ex., P. Průdek leg. (SZ Smatana 2004); 7. V. 2014, 1 ex., oklep dubu, Josef Chybík leg., det. et coll.
7065: Moravia mer., Pouzdřany, step, 4. VI. 1983, 1 ex., J. Jelínek leg., det. et coll.; 16. V. 1984, 1 ex., M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.
7065: Moravia mer., Pouzdřanské kopce, 6. IV. 1975, 1 ex., Doškař leg. (Tajovský 1985).
7066: Moravia mer., Němčičky, 9. V. 2009, 1 ♂, S. Benedikt leg. V. Benedikt det. et coll.
7067: Moravia mer., Kobylí, 14. V. 2004, 1 ♂ (f. semiflavus), A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.
7069: Moravia mer., Bzenec, 15. V. 1993, 1 ex., M. Zýka leg. et coll., J. Mertlik det. 2014.
7069: Moravia mer., Strážnice, Osypané břehy, 7. IV. 2015, 1 larva, v kůře větve vrby, J. Mertlik leg., det. et coll.
7159: Moravia mer., Uherčice env., rezervace Bílý kříž, 10. IV. 2004, 1 krovka, v trouchu dutiny u paty kmene javoru (babyka), J. Mertlik leg. et coll.
7161: Moravia mer., Vranov nad Dyjí – Ledové sluje, 1. V. 1993, 1 ex., M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.
7161: Moravia mer., Čížov, VI. 1991, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. (SZ Pavlíček 2001).
7161: Moravia mer., Čížov – nad Kozí stezkou, 16. IX. 2012, 1 ex., pod mechem na bázi dubu, Robert Stejskal leg. et det., JMM Znojmo coll.
7161: Moravia mer., Čížov – Ledové sluje, 16. V. 1998, 1 ex., M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.
7161: Moravia mer., Podmolí env, údolí řeky Dyje, Nový Hrádek, 28. III. 2007, 1 larva, J. Mertlik leg. et coll.
7161: Moravia mer., Lukov, Nový Hrádek, nádvoří zříceniny, 22. V. 2010, 1 ex., Robert Stejskal leg., det. et coll.
7161: Moravia mer., Podmolí – Hlubocké louky, 30. V. 2011, 1 ex., Robert Stejskal leg., det. et coll.
7161: Moravia mer., Podmolí env, údolí řeky Dyje, Kozí hřbet, 2. IV. 2007, 1 larva, J. Mertlik leg. et coll.
7161: Moravia mer., Žlebský potok, V. 1995, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. (SZ Pavlíček 2001).
7161: Moravia mer., Podmolí – Šobes, 2. V. 1998, 1 ex., M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 27. V. 2001, 1 ex., M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.
7162: Moravia mer., Podyjí – Čížov, 9. VI. 1991, 1 ex., T. Růžička leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2005).
7162: Moravia mer., Znojmo, 25. V. 1926, 2 ex., bez jména sběratele, Z. Kraus det., JMM Znojmo coll. (SZ Reiter 2004).
7165: Moravia mer., Pavlovské vrchy, bez data, Hanousek coll. (Vávra 1996).
7165: Moravia mer., Pavlovské kopce, Dolní Věstonice env., Dívčí hrad, 1. IV. 2004, 1 larva, v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
7166: Moravia mer., Sedlec env., Vysoký Roh, 19. IV. 2001, 1 larva, v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
7166: Moravia mer., Lednice, Nejdek, U Skladiště (48,81320846, 16,78658031), 25. IV.-16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 205, Quercus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., O. Konvička det.
7166: Moravia mer., Lednice - Nejdek (48,80798595, 16,7912782), 25. IV.-16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 197, Fraxinus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., O. Konvička det.
7166: Moravia mer., Lednice, VI. 1970, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll. (SZ Pavlíček 2001); 27. X. 1993, 1 ex. (f. semiflavus), v kůře listnatého stromu u vodárny, J. Mertlik leg. et coll. (Vávra 1996); bez data, T. Sitek et J. Vávra coll. (Vávra 1996); 19. X. 1996, 1 ex. (f. semiflavus), J. Mertlik leg. et coll.
7166: Moravia mer., Lednice, Pastvisko u Lednice (48,81174708, 16,79360803), 24. IV.-16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 175, Salix, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., Bořivoj Zbuzek det.
7166: Moravia mer., Lednice, park, 5. III. 2002, 3 ex., Dušan Vacík leg., det. et coll.
7167: Moravia mer., Lednice, Janův Hrad (7167c), 12. V. 2011, 1 ex., oklep dubů a kvetoucích hlohů, L. Bobot leg. et coll., T. Sitek det.; (48,80604629, 16,83248498), 25. IV.-16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 218, Tilia, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., O. Konvička det.
7167: Moravia mer., Lednice, solitéry u Ladenského mostu (48,80270342, 16,85080463),24. IV.-16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 209, Ulmus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., B. Zbuzek det.
7167: Moravia mer., Ladná (7167), 7. III. 1982, 1 ex., pod kůrou jilmu (Koloničný et al. 1983); 28.III.1992, 1 ex., pod mechem na kmenu Salix, I. Smatana leg.(SZ Smatana 2004).
7170: Moravia mer., Radějov, 9. XI. 1998, 2 ♂, 2 ♀ (1 ex. f. semiflavus), v kůře hrušky, J. Mertlik leg. et coll.
7170: Moravia mer., Tvarožná Lhota env., Čertoryje, 9. XI. 1998, 1 ♂, 4 ♀, 1 larva, v kukelních kolébkách v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
7171: Moravia mer., Bílé Karpaty, Javorník, U Sabotů env., Nová hora (48°48'59.315"N, 17°31'20.507"E), 16. III. 2012, 1 ex., v kůře dubu, J. Mertlik leg. et coll.
7266: Moravia mer., Valtice – Lednice, Bezručova alej, 2003, zjištěn na několika místech (Škorpík 2003).
7266: Moravia mer., Valtice, Rendezvous, 8. III. 1997, 1 ex. (f. semiflavus), v kůře listnatého stromu, J. Mertlik leg. et coll.
7266: Moravia mer., Lednice, 5. III. 2003, 1 ex. (f. semiflavus), D. Vacík leg., V. Týr det. et coll.
7267: Moravia mer., Břeclav, Kančí obora, 5. XI. 1993, 1 ex. (f. semiflavus), v kůře listnatého stromu, J. Mertlik leg. et coll.; 9. III. 1997, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; (48,77099996, 16,87256003), 24. IV.- 16. V. 2012, 4 ex., nárazová past 60, Ulmus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., O. Konvička et B. Zbuzek det.; dtto, (48,78941174, 16,84530945), 25. IV.- 16. V. 2012, 2 ex., nárazová past 180, Ulmus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., O. Konvička det.; dtto, (48,76796965, 16,87157113), 24. IV.- 16. V. 2012, 2 ex., nárazová past 185, Ulmus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., B. Zbuzek det.; 10. XII. 2015, 1 ex. (f. semiflavus), v kůře kmene javoru babyky, J. Mertlik leg. et coll.
7267: Moravia mer., Břeclav, lužní les u zimního stadionu (48,76013056, 16,87157591), 25. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 181, Quercus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., O. Konvička det.
7267: Moravia mer., Břeclav, obora Soutok, Pohansko, 22. III. 1994, 4 ex. (3 ex. f. semiflavus), pod šupinami kmenů listnatých stromů, J. Mertlik leg. et coll. (Vávra 1996); 27. III. 1994, 5 ex. (4 ex. f. semiflavus); 21. X. 1995, 8 ex. (f. semiflavaus), J. Krátký et J. Mertlik leg. et coll.; XI. 2002, 1 ex. (f. semiflavus), L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 14. XI. 2002, 6 ex. (1 ex. f. semiflavus), v kůře javoru babyka, Dušan Vacík leg., det. et coll.; 30. IV. 2004, 1 ex. (f. semiflavus), K. Doležel leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2012.
7267: Moravia mer., Břeclav, Luhy, Soutok, Pajdave kuty (48.7182775N, 16.8933178E), 2007, 2 ex., lužní les u Dyje, nárazová past, Schlaghamerský leg., det. et coll.; (48,71854518, 16,89457593), 24. IV.- 16. V. 2012, 9 ex., nárazová past 83, Ulmus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., D. Hauck et B. Zbuzek det.; dtto, (48,71402364, 16,90733244), 25. IV.-16. V. 2012, 4 ex., nárazová past 102, Ulmus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., O. Konvička det.
7267: Moravia mer., Břeclav env., obora Soutok, Pohansko - Lány, 11. XI. 2015, 2 ex., v kůře kmenu javoru (f. semiflavus a f. rubidus), J. Mertlik leg. et coll.
7267: Moravia mer., Břeclav, Luhy, obora Soutok, Lány env. (48,71949853, 16,92239061), 25. IV.- 16. V. 2012, 4 ex., nárazová past 89, Tilia, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., O. Konvička det.; dtto, (48,72443673, 16,92043964), 25. IV.-16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 269, Quercus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., O. Konvička det.; dtto, (48,7018993, 16,92422465), 24. IV.-16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 273, Salix, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., B. Zbuzek det.; dtto, (48,7118187, 16,91273315), 24. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 125, Quercus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., B. Zbuzek det.
7267: Moravia mer., Břeclav env., obora Soutok, Pohansko - Dlouhý hrúd, lužní les (48°42'45" s. š., 16°54'17" v. d.), 2003, 1 ex., nárazová past, V. Maňák leg. (Maňák 2007).
7267: Moravia mer., Lanžhot, V. 1980, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. (SZ Pavlíček 2001); V. 1992, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll. (SZ Pavlíček 2001).
7267: Moravia mer., Lanžhot, Luhy, Tvrdonicko (48,71260224, 16,98833666), 24. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 51, Quercus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., B. Zbuzek det.; dtto, (48,70458084, 16,99482542), 24. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 133, Acer campestre, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., B. Zbuzek det.; dtto, (48,70358306, 16,99343084), 25. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 134, Alnus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., O. Konvička det.; dtto, (48,70125675, 16,99009166), 25. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 261, Salix, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., O. Konvička det.
7267: Moravia mer., Tvrdonice, Luhy, Tvrdonicko (48,72996502, 16,9935865), 25. IV.- 16. V. 2012, 2 ex., nárazová past 50, Acer campestre, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., O. Konvička det.
7268: Moravia mer., Moravská Nová Ves, Luhy, Tvrdonicko (48,78905006, 17,07438779), 25. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 25, Quercus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., O. Konvička det.; dtto, 24. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 25, Quercus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., B. Zbuzek det.
7268: Moravia mer., Týnec, Luhy, Tvrdonicko (48,77308622, 17,03277022), 24. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 27, Quercus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., B. Zbuzek det.; dtto, (48,76605833, 17,01611957), 24. IV.- 16. V. 2012, 3 ex., nárazová past 39, Quercus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., D. Hauck det., B. Zbuzek rev.; dtto, (48,76855781, 17,02031102), 25. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 40, Fraxinus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., O. Konvička det.; dtto, (48,76491554, 17,01695574), 24. IV.- 16. V. 2012, 2 ex., nárazová past 41, Quercus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., D. Hauck et B. Zbuzek det.; dtto, (48,77481792, 17,03580187), 25. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 144, Quercus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., D. Hauck et B. Zbuzek det.; dtto, (48,76844801, 17,01868049), 24. IV.- 16. V. 2012, 3 ex., nárazová past 239, Quercus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., D. Hauck et B. Zbuzek det.
7268: Moravia mer., Tvrdonice, Luhy, Tvrdonicko (48,75172771, 17,02908218), 24. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 37, Acer campestre, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., B. Zbuzek det.; dtto, (48,75494577, 17,01245173), 25. IV.- 16. V. 2012, 3 ex., nárazová past 42, Quercus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., O. Konvička det.; (48,74039026, 17,01627815), 24. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 43, Quercus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., B. Zbuzek det.; dtto, (48,74319652, 17,00325812), 24. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 48, Acer campestre, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., B. Zbuzek det.; dtto, (48,7312788, 17,00910643), 25. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 49, Quercus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., D. Hauck det., B. Zbuzek rev.; dtto, (48,75112991, 17,02099775), 25. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 129, Quercus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., O. Konvička det.; dtto, (48,75196852, 17,02411825), 25. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 130, Tilia, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., O. Konvička det.; dtto, (48,7503022, 17,01951407), 25. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 245, Alnus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., O. Konvička det.; dtto, (48,73835103, 17,00791603), 25. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 254, Quercus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., D. Hauck det., B. Zbuzek rev.; dtto, (48,7288814, 17,00602566), 25. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 258, Fraxinus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., O. Konvička det.; dtto, (48,72761616, 17,00426169), 25. IV.- 16. V. 2012, 2 ex., nárazová past 259, Fraxinus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., O. Konvička det.
7367: Moravia mer., Lanžhot, obora Soutok (48,68904239, 16,94346481), 25. IV.- 16. V. 2012, 2 ex., nárazová past 276, Quercus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., O. Konvička det.
7367: Moravia mer., Lanžhot, obora Soutok, Ranšpurk, 2007, 5 ex., nárazová past, Schlaghamerský leg., det. et coll.; (48,6779709, 16,94664264), 25. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 105, Carpinus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., O. Konvička det.; 28. X. 2015, 1 larva, v kůře kmene javoru, J. Mertlik leg. et coll.
7367: Moravia mer., Lanžhot, obora Soutok, Ranšpurk env. (48,68155902, 16,95733594), 25. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 112, Fraxinus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., D. Hauck det., O. Konvička rev.; dtto, (48,68002295, 16,96470229), 25. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 284, Salix, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., O. Konvička det.; dtto, (48,67152178, 16,92689211), 25. IV.- 16. V. 2012, 4 ex., nárazová past 292, Fraxinus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., O. Konvička det.; dtto, (48,66996274, 16,93508869), 25. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 294, Quercus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., O. Konvička det.
 7367: Moravia mer., Lanžhot, Luhy, obora Soutok, Ruské domy env. (48,6625575, 16,94207668), 24. IV.-16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 154, Quercus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., Bořivoj Zbuzek det.; dtto, (48,66159693, 16,94925553), 24. IV.-16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 297, Quercus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., Bořivoj Zbuzek det.
7367: Moravia mer., Lanžhot, obora Soutok, Cahnov, 2007, 2 ex., nárazová past, Schlaghamerský leg., det. et coll.; 28. X. 2015, 1 larva, v kůře kmene javoru, J. Mertlik leg. et coll.
7367: Moravia mer., Lanžhot, Luhy, Soutok (48,64488132, 16,95875625), 24. IV.-16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 1, Quercus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., Bořivoj Zbuzek det.; dtto, (48,645731, 16,93639124), 25. IV.-16. V. 2012, 2 ex., nárazová past 2, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., D. Hauck et B. Zbuzek det.; dtto, (48,65256325, 16,96408077), 24. IV.-16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 4, Acer campestre, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., O. Konvička det.; (48,65845816, 16,96282977), 25. IV.-16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 5, Juglans nigra, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., O. Konvička det.; dtto, (48,6277343, 16,9438912), 24. IV.-16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 14, Carpinus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., Bořivoj Zbuzek det.; dtto, (48,67597961, 16,96839334), 25. IV.-16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 15, Quercus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., O. Konvička det.; dtto, (48,68637744, 16,94783472), 24. IV.-16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 96, Quercus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., B. Zbuzek det.; dtto, (48,68452068, 16,93837498), 25. IV.-16. V. 2012, 2 ex., nárazová past 97, Fraxinus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., O. Konvička det.; dtto, (48,62363722, 16,9243446), 24. IV.-16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 104, Fraxinus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., B. Zbuzek det.; dtto, (48,66775746, 16,94211616), 25. IV.-16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 113, Fraxinus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., O. Konvička det.; dtto, (48,6223713, 16,93443993), 25. IV.-16. V. 2012, 3 ex., nárazová past 115, Fraxinus, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., L. Čížek coll., D. Hauck et B. Zbuzek det.
 
Moravia bor., Hrubý Jeseník [Altvater gebirge] (Letzner 1871, Gerhardt 1910).
Moravia mer., Prostějovský okres (Zoufal 1921).
 
 
SLOVAKIA:
6793: Slovakia or., Bardejov [Bártfa] (Kuthy 1897, Csiki 1902).
6879: Slovakia centr., Strečno env., Starý hrad, suťový les, 17. IX. 2007, 1 ♀, 1 larva, v kůře kmene Quercus, J. Mertlik leg. et coll.
6894: Slovakia or., Harhaj, meandry Topľy, 19. IX. 2014, 1 ex., 2 larvy, v kůře kmene vrby, J. Mertlik leg. et coll.
6977: Slovakia occ., Strážovské vrchy, Prečín, vrch Nadskálie, 22. X. 2010, 1 larva, v kůře dubu, J. Mertlik leg. et coll.
6993: Slovakia or., Kanaš, Bodaš - vrch Stráž, 2. XI. 2011, 1 ♂, 1 larva v kůře kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.
6993: Slovakia or., Kapušany env., Kapušanský hrad, 5. IV. 2000, 1 ♂, 1 larva v kůře dubu, J. Mertlik leg. et coll.
7075: Slovakia occ., Strážovské vrchy, Košecké Podhradie env., vrch Norovica – Stráne, 4. X. 2012, 1 ex., 1 larva, v kůře kmenů dubů, J. Mertlik leg., det. et coll.
7076: Slovakia centr., Strážovské vrchy, Podjedličná, lastevní les, 23. IX. 2007, 1 larva, v kůře kmene Quercus, J. Mertlik leg. et coll.
7094: Slovakia or., Slanské vrchy, Kokošovce env., 2. IV. 1999, 1 larva, J. Mertlik leg. et coll.
7094: Slovakia or., Slanské vrchy, Šimonka [Mons Simonka] (Kuthy 1897).
7096: Slovakia or., Tovarné, grófsky lesopark, ?2008, více ex. (f. typ. i f. semiflavaus), M. Harman leg., det. et coll.
7097: Slovakia or., Humenné env., Humenský Sokol, 22. IV. 2013, 1 larva, v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
7180: Slovakia centr., Harmanec, 16. IV. 1950, 2 ex., Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006.
7174: Slovakia occ., Trenčín, bez data, Roubal leg. (Roubal 1936).
7180: Slovakia centr., Turecká, 1 ex., 29. V. 1962, Jos. Lukás leg., L. Daněk coll. in MVČ HK.
7193: Slovakia or., Kysak – Uhrinče, suťový les, 3. X. 2013, 1 larva, v kůře kmenu dubu, J. Mertik leg. et coll.
7196: Slovakia or., Kladzany, 29. II. 2008, 3 ex., M. Harman leg., J. Bednář det. et coll.
7196: Slovakia or., Kladzany, pod lesom Stavy. 29. X.- 2. XI. 2007, 20 ex. (f. typ. i f. semiflavaus), 20 larev, v starém ovocném sadu pod kůrou asi 70 let. jabloně Malus, Marcel Harman leg. det. et coll.; dtto, 2 ex. (f. semiflavus), L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.
7197: Slovakia or., Vihorlat, Vinné env., 3. IV. 1999, 3 ♀, J. Mertlik leg. et coll.
7199: Slovakia or., Remetské Hámry, IV. 1949, 1 ex., Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006.
7273: Slovakia occ., Trenčianske Bohuslavice (7273a), 30. X. 2001, 1 ex., M. Mantič leg. et coll., T. Sitek det.
7274: Slovakia occ., Považský Inovec, Nemečky env., Kulháň, 17. X. 1999, 2 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 31. III. 2004, 1 ex., Dušan Vacík leg. et coll.; dtto, 1 larva, v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 24. X. 2010, 1 ex., v kůře kmene babyky, J. Mertlik leg. et coll.
7276: Slovakia occ., Strážovské vrchy, Hradištnica (7276c), 1993-2003, 1 ex., V. Franc leg. (Franc 2004).
7280: Slovakia centr., Starohorské vrchy, Baranovo, 25. V. 1992, V. Franc leg. et det. (Franc, Kopecký & Korenko 2009).
7280: Slovakia centr., Banská Bystrica, bez data, J. Roubal leg. (Roubal 1936).
7281: Slovakia centr., Slovenská Lupča, Príboj, 27. X. 2010, 1 ex., v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
7285: Slovakia centr., Muráň – Paseky, 29. V. 2004, 1 ♀, S. Benedikt leg. V. Benedikt det. et coll.
7285: Slovakia or., Muráňská planina, Tisovec – Martinova dolina, 29. V. 2004, 1 ex., J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.
7286: Slovakia or., Muráň env., Poludnica, 26. X. 2001, 1 larva, v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 18. V. 2003, 1 ♂, S. Benedikt leg. V. Benedikt det. et coll.; 14. V. 2004, 1 ♂, S. Benedikt leg. V. Benedikt det. et coll.
7286: Slovakia or., Muráň env., Šiance, 26. X. 2001, 1 ♀, v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 15. VI. 2007, 1 ex., M. Mantič leg. et coll., T. Sitek det.; 10. V. 2008, 1 ♀, V. Benedikt leg., det. et coll.; 7. VI. 2009, 1 ex., J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2013.
7286: Slovakia or., Muráňská planina, Šiance – lesostep, 19. V. 2007, 2 ex., J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.
7293: Slovakia or., Košice, IV. 1949, 1 ex., Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006; V. 1949, 1 ex. (f. semiflavus), Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006.
7295: Slovakia or., Dargov (7295d), 18. IX. 2001, 1 ex., M. Mantič leg. et coll., T. Sitek det.
7295: Slovakia or., Slanské vrchy, Dargov env., 21. X. 1998, 2 ♂, 1 ♀, 1 larva, v kukelních kolébkách v kůře kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.
7297: Slovakia or., Michalovce, IV. 1949, 6 ex. (5 ex. f. semiflavus), A. Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006.
7299: Slovakia or., Popriečny, Petrovce, 17. VI. 1988, 1 ex. (f. semiflavus), smyk travin u okraje lesa, J. Mertlik leg. et coll.
7373: Slovakia occ., Lúka (7373a), 6. V. 2001, 1 ex., M. Mantič leg. et coll., T. Sitek det.
7373: Slovakia occ., Považský Inovec, Modrová, 3. V. 1990, 1 ♀, S. Benedikt leg. V. Benedikt det. et coll.
7376: Slovakia occ., Chalmová, Telesný vrch, 29. V. 2013, 1 ♀, S. Benedikt leg. V. Benedikt det. et coll.; 15. VI. 2013, 1 ♂, 1 ♀, S. Benedikt leg. V. Benedikt det. et coll.
7376: Slovakia occ., Chalmová, Velký Lubin, 17. V. 2015, 1 ♀, S. Benedikt leg. V. Benedikt det. et coll.
7376: Slovakia occ., Horné Vestenice, 7. VI. 2015, 1 ♀, V. Benedikt leg., det. et coll.
7377: Slovakia occ., Vtáčník Mts, Buchlov, 23. X. 2000, 1 larva, v kůře stojícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
7379: Slovakia centr., Stará Kremnička env. (73-7479), 12. X. 2001, 2 ♀♀, v kůře kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.; 29. III. 2010, 4 ex., I. Smetana leg., L. Kašovský coll., J. Mertlik det. 2010.
7380: Slovakia centr., Vlkanová, 14. VI. 1980, 1 ex., M. Košťál leg., J. Mertlik coll.
7387: Slovakia or., Jelšavská Teplica, 1,5 km S, Slovenská skala, jižní úbočí (Benedikt 2015).
7390: Slovakia or., Zádiel – Hradisko (7390), 7.V.1995, 1 ex., sklepaný z kvitnúceho Acer campestris, I. Smatana leg.(SZ Smatana 2004).
7391: Slovakia or., Zadiel - planina, 5. VI. 1992, 1 ex., Roman Lohaj leg. et coll., J. Mertlik det. (SZ Smatana 2004).
7391: Slovakia or., Turňa na Bodvou, 9. V. 1980, 1 ex., Čížek leg., J. Mertlik coll.
7391: Slovakia or., Jasov, 13. X. 2000, 1 larva v kůře stojícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
7392: Slovakia or., Paňovce env. (7392), X. 1992, zvyšky imága, pod machom na pni Quercus, I. Smatana leg.(SZ Smatana 2004).
7396: Slovakia or., Nový Majer (7396), 24. III. 1991, 1 ex., pod kůrou Ulmus laevis, I. Smatana leg.(SZ Smatana 2004).
7396: Slovakia or., Trebišov (7396c), 17. IX. 2001, 1 ex., M. Mantič leg. et coll., T. Sitek det.
7475: Slovakia occ., Tríbeč, Klátova Nová Ves, Cibajky – pastevní les, 10. X. 2014, 1 larva, v kůře stojícího kmene hrušně, J. Krátký leg. et coll.
7477: Slovakia occ., Jedľové Kostoľany, Brezov Štál, vrch Kamenné vráta, 26. X. 2013, 1 ex., v kůře dubu, M. Samek leg., det. et coll.
7478: Slovakia centr., Vyhne, Kamenné more, 28. X. 2011, krovky, pod mechem na kmenu dubu, J. Mertlik leg. et coll.
7479: Slovakia centr., Žiar nad Hronom, 20. V. 1993, 1 ex., J. Kúdela leg., V. Týr det. et coll.
7479: Slovakia centr., Šášovské Podhradie, Šášovský hrad – vrch Suť, 29. X. 2011, 1 ex., pod mechem na kmenu dubu, J. Mertlik leg. et coll.
7480: Slovakia centr., Hronská Dúbrava, Boky, 12. III. 1995, 3 ex., v kůře kmenů dubů, V. Dušánek et J. Mertlik leg. et coll.; 7. IV. 1996, 1 ex., v kůře dubu, J. Mertlik leg. et coll.
7480: Slovakia centr., Hronská Breznica env., Demian, 14. X. 2000, 1 ♂, 1 larva, v kůře kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.
7480: Slovakia centr., Budča, 26. V. 1987, 1 ex., D. Brutovský leg., V. Týr det. et coll.
7480: Slovakia centr., Zvolen, III. 1951, 2 ex., Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006; IV. 1953, 1 ex., Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006; X. 1953, 7 ex., Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006; VI. 1954, 1 ex., Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006.
7480: Slovakia centr., Javorie Mts., Zvolen env., dolina potoka Burzovo, 11. X. 2014, 1 larva, v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
7481: Slovakia centr., Zvolen env., Sekier, 14. X. 2001, 1 larva, v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
7482: Slovakia centr., Poľana, Detva env., rez. Rohy, 1. V. 1987, 1 ex., pod kôrou vývratu Quercus petraea, Franc Valerián et Vlado Kubinec leg. (Franc 1991).
7487: Slovakia or, Šivetice, 21. VI. 2008, 1 ♀, V. Benedikt leg., det. et coll.
7488: Slovakia or., Plešivec, bez data, J. Roubal leg. (Roubal 1936).
7488: Slovakia or., Bohúňovo, 6. IV. 1980, 1 ex. (f. semiflavus), M. Košťál leg., J. Mertlik coll. et det.
7494: Slovakia or., Slanské vrchy, Marocká hoľa, pod Suchou horou, 28. III. 2014, 1 larva, v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
7568: Slovakia occ., Malacky env., ryb. Tančibor, 3. V. 2008, 1 ex. (f. semiflavus), Václav Dongres leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.
7569: Slovakia occ., Plavecké Podhradie, 1. VII. 1990, 1 ♀, S. Benedikt leg. V. Benedikt det. et coll.
7569: Slovakia occ., Malé Karpaty, Sološnica env., Vápenná, východní svah – les v sedle, 16. IV. 2003, 1 larva, mrtvá, v kůře stojícího kmene jasanu, J. Mertlik leg. et coll.
7575: Slovakia occ., Tríbeč, Hrdovická, 18. X. 2000, 1 larva, v kůře stojícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
7577: Slovakia occ., Jedlové Kostolany env., Nemčeky – Brezový vrch, 8. X. 2005, 1 ♀, v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
7577: Slovakia occ., Obyce env., Pohronský Inovec, Záhradská dolina, Dúbrava hill, 13. X. 2013, 1 ex., v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
7577: Slovakia centr., Nová Baňa, Gupňa (7577d), 1. V. 2002, 1 larva v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
7578: Slovakia centr., Hodruša-Hámry, 22. IX. 2007, 1 ex., L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 29. III. 2008, 1 ex., H. Smetana leg., L. Kašovský coll., J. Mertlik det. 2010.
7578: Slovakia centr., Hodruša-Hámre, Richnava, 3. XI. 1999, 1 ♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 13. X. 2001, 1 larva, v kůře kmene dubu; J. Mertlik leg. et coll.
7579: Slovakia centr., Štiavnické vrchy, Počúvadielské jazero, 22. X. 2002, 1 ♀, v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
7580: Slovakia centr., Dobrá Niva, 25. IV. 1999, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; (7580a), 21. VII. 2001, 1 ex. (f. semiflavus), L. Mazal leg. et coll., J. Mertlik det.
7585: Slovakia centr., Rimavská Sobota env., Svetlianská cerina, 17. X. 1998, 1 ♀ (silně poškozená), J. Mertlik leg. et coll.
7586: Slovakia centr., Budikovany, Dúbrava, pastevní les, 29. IX. 2012, 2 ex., v kůře kmenů hrušní, J. Mertlik leg. et coll.
7586: Slovakia centr., Padarovce, Vereš, 17. X. 1998, krovky, J. Mertlik leg. et coll.
7586: Slovakia or., Teplý Vrch, 20. III. 1999, 2 ♀, J. Mertlik leg. et coll.
7586: Slovakia centr., Velký Blh, bez data, J. Roubal leg. (Roubal 1936).
7674: Slovakia occ., Tribeč, Zobor, 27. V. 1967, 1 ex., S. Čepelák leg., det. et coll. (Čepelák 1984).
7686: Slovakia centr., Rimavská dolina, bez data, Roubal leg. (f. semiflavus Fleisch.) (Roubal 1936).
7596: Slovakia or., Zemplínské vrchy, motorest Mária env., 5. IV. 2001, 1 larva, v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
7596: Slovakia or., Zemplínské vrchy, Malá Bara, 28. III. 2004, 2 ex. (1 ex. f. semiflavus), F. Pavel leg. et coll., J. Mertlik det. 2006; 30. III. 2004, 1 ex. (f. semiflavus Fleisch.), F. Pavel leg., det. et coll.
7596: Slovakia or., Viničky (7596c), 20. IX. 2001, 2 ex., M. Mantič leg. et coll., T. Sitek det.
7597: Slovakia or., Rad, 29. II. 1992, 1 ex. (f. semiflavus), J. Prouza leg., J. Mertlik coll.
7676: Slovakia occ., Zlaté Moravce, 11. V. 1920, 1 ex., Růžička leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003; bez data, 1 ex., Růžička leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.
7678: Slovakia centr., Počúvadlo env., Jabloňovský Roháč, 3. XI. 1999, 1 ♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.
7679: Slovakia centr., Štiavnické vrchy, Sitno, 950 m, 22. X. 2002, 1 ♀, v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
7680: Slovakia centr., Krupina, Kňazova hora, 21. X. 2002, 1 ex., 1 larva, v kůře kmenů dubů, J. Mertlik leg et coll.
7686: Slovakia centr., Rimavská Sobota, bez data, J. Roubal leg. (Roubal 1936).
7686: Slovakia centr., Rimavská Sobota - Kurinec, 17. IV. 1981, 1 ♀ (f. rubidus), I. Jeniš leg., det. et coll.; 10. III. 1995, 11 ex., v kůře kmenů listnatých stromů, V. Dušánek et J. Mertlik leg. et coll.
7768: Slovakia occ., Malé Karpaty, Stupava env., Pomperďák, 31. III. 2012, 1 ex., v kůře kmene hrušně, V. Dušánek leg., det. et coll.; dtto, 1 larva, J. Mertlik observ.
7768: Slovakia occ., Borinka env., Pajštúnský hrad, 22. X. 1998, 2 ♂, 1 ♀, 1 larva, v kukelních kolébkách v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
7769: Slovakia occ., Svätý Jur, 8. X. 2000, 1 ex., M. Zýka leg. et coll., J. Mertlik det. 2014
7769: Slovakia occ., Svätý Jur, Šúr (Korbel 1951); V. 2008-09, 1 ex., Alnetum (Majzlan 2010).
7769: Slovakia occ., Svätý Jur, Panónsky háj, 13. XI. 2003, 1 ex., v kukelní kolébce v kůře stojícího kmene hrušně, J. Mertlik leg. et coll.; IV. 2008 (2009), 1 ex., Quercetum (Majzlan 2010); 6. XI. 2015, 2 ex., v kůře kmene javoru, J. Mertlik leg. et coll.
7777: Slovakia centr., Rybník, 25. V. 1999, 1 ♂, B. Zbuzek leg., det. et coll.
7780: Slovakia centr., Krupinská planina, Čabraď, pobřežní porosty u řeky, 29. III. 2003, 1 ex. (přeseknut), v kůře kmene vrby, J. Mertlik leg. et coll.
7782: Slovakia centr., Krupinská planina, Dolné Strháre, Koprovnica, 28. IX. 2012, 1 ex., 1 larva, v kůře kmene babyky, J. Mertlik leg. et coll.
7782: Slovakia centr., Veľký Krtíš, 30. V. 1980, 1 ♀, Václav Hervert leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2007).
7785: Slovakia centr., Hajnáčka env., Pohanský vrch, 30. III. 2002, 1 ex., v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
7867: Slovakia occ., Děvín, Šlégl leg., J. Roubal det. (Roubal 1936).
7868: Slovakia occ., Bratislava [Pozsony] (Rozsay 1880); bez data, f. rubida (Fleischer 1927-1930); bez data, Kavan, Roubal. (Roubal 1936); bez data, f. rubida, Fritsch, Rol. (Roubal 1936).
7879: Slovakia occ., Plášťovce env., 9. V. 1999, 1 ex., L. Mazal leg. et coll., J. Mertlik det.; 9.- 10. V. 2002, 1 ex., M. Ouda leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.
8178: Slovakia occ., Kamenica nad Hronom env., Kováčovské kopce, 10. III. 1984, více krovek v dutině kmene dubu, J. Mertlik leg. et det.
8278: Slovakia occ., Štúrovo, V. 1970, 1 ♂, J. Suchý leg., V. Benedikt det. et coll.
 
Slovakia occ., Malé Karpaty, Roubal leg. (Roubal 1936).
 
 
Hypoganus inunctus
 
 
Obr. 41. Hypoganus inunctus, ♂ Obr. 42. Hypoganus inunctus, ♀
Obr. 43. Hypoganus inunctus f. semitestaceus, ♂ Obr. 44. Hypoganus inunctus f. semitestaceus, ♀
 
     Velikost těla je 8,6-12,0 mm, na jihu Řecka a v Turecku dosahuje u samic až 14,0 mm. Tykadla samců sotva dosahují k vrcholům zadních rohů štítu. Samice mají výrazně širší štít, jejich tykadla asi o tři články nedosahují k vrcholům zadních rohů štítu. Zbarvení těla H. inunctus je variabilní.
     Nominátní forma má tělo černé, lesklé, krovky jsou hnědé, přehnuté okraje krovek jsou světlejší, tykadla jsou hnědá, dva až tři bazální články jsou světlejší, nohy jsou žlutohnědé, stehna jsou tmavší.
   – někdy je tělo černé, šev krovek a jejich postranní okraje, holeně a chodidla jsou světlejší, rezavě hnědá (obr. 62)
   – někdy je celé tělo rezavě hnědé, s krovkami o něco světlejšími než štít (Leseigneur 1972: 303)
   – f. semitestaceus Pic, 1905 má světlé červenohnědé krovky
   – [f. akbesianus Pic, 1903 má zbarvení těla celé černé, jen chodidla jsou nažloutlá]
Poznámka. Místo uložení typu H. inunctus f. akbesianus mi není známé. Tato forma byla popsaná z jižního Turecka (provincie Hatay, Hassa [= Haute Syrie, Akbes]. Z území sousedících s typovou lokalitou f. akbesianus (Turecko: Pozanti a Sýrie: Slinfeh) mám 1 ♂ a 3 ♀♀ zbarvením těla odpovídající jejímu originálnímu popisu. Ale tyto kusy nepřísluší do okruhu barevné variability druhu H. inunctus, protože se od něho výrazně odlišují svým protáhlým apikálním lalokem paramer a jeho ostrým zubem a hustým tečkováním povrchu štítu. Od dalšího druhu H. stepanovi, známého ze severovýchodního Turecka, Kavkazu a Iránu, se odlišují rovněž hustým tečkováním povrchu štítu, dále pak protáhlým tvarem tykadlových článků, protáhlým apikálním lalokem paramer a jeho ostrým zubem. Je velmi pravděpodobné, že typ f. akbesianus přísluší k tomuto novému, doposud nepopsanému druhu rodu Hypoganus.

     Při pohledu na faunistickou mapu druhu H. inunctus (obr. 66) je nápadný nesoulad ve výskytu kusů s tmavými krovkami (f. nominátní + ostatní tmavé formy) a kusů se světlými krovkami (f. semitestaceus). Forma semitestaceus se vyskytuje na příhodných biotopech na celém území Čech, Moravy a Slovenska. Forma nominátní spolu s ostatními tmavými formami se vyskytuje na více lokalitách pouze na území Čech, její jednotlivé nálezy jsou na jihozápadě Moravy. Určitě by bylo zajímavé udělat rozbor výskytu světlých a tmavých forem v rámci celého areálu H. inunctus, protože např. Leseigneur píše (1972: 303), že mu není z území Francie známý žádný nález f. semitestaceus.
 

Larva

     Larvu H. inunctus popsal Schiodte (1870: 519). Další popisy s kresbami larev uvádí autoři Husler & Husler (1940: 372), Jagemann (1955: 249), Dolin (1964: 107-108, 1978: 50, 1982: 253), Gurjeva (1989: 108), Tarnawski (2000: 301) a Tarnawski & Buchholz (2008: 120).
 

 
Obr. 45. Hypoganus inunctus, larva Obr. 46. Hypoganus inunctus, larva
 
 
Obr. 47. VIII. a IX. zadečkový článek larvy Hypoganus inunctus podle Dolina (1978)
 

Biotop

     Popis biotopů druhu H. inunctus uvádí např. Husler & Husler (1940: 372), Burakowski et al. (1985: 184) a Martin (1989: 45). Tento saproxylický druh osídluje mrtvé dřevo většiny druhů listnatých dřevin (buky, habry, duby, javory, jilmy a lípy), vzácněji vrby, olše, jírovce, jasany a jabloně. Nejsou mi známy žádné nálezy z topolů. Na jehličnatých stromech byli nalezeni v kůře modřínu, v trouchnivém dřevě borovic a jedlí, v Turecku také na cedrech.
     Zatím co na území České republiky a Slovenska osídluje H. inunctus poměrně velké množství dřevin, na území sousedního Polska jsou známy jeho nálezy pouze z vrby, olše a z kůry modřínu (Burakowski et al. (1985: 185).

     Larvy H. inunctus žijí převážně ve svrchních vrstvách trouchnivého dřeva na kmenech stromů stojících i padlých, v jejich pahýlech a pařezích. Mohou být také příležitostně kortikolní a podobně jako příbuzný druh Calambus bipustulatus osídlují svrchní vrstvy kůry kmenů, která bývá zpravidla více či méně porostlá mechem. Kolega Ivo Jeniš (ústní sdělení) dokonce pozoroval jednu larvu H. inunctus pod mechem na kamenu .
     Na území střední Evropy osídluje H. inunctus přírodně zachovalé lesní porosty nížin a pahorkatin až do nadmořské výšky 1000m (viz Štiavnické vrchy, Sitno), ve vyšších polohách osídluje trouchnivé dřevo buků, lip a jedlí. V Řecku a v Turecku osídluje zachovalé jehličnaté porosty (jedle, borovice, cedr) v nadmořských výškách 1000-2000m.
 

Obr. 48. Voznica, vrch Ferencky, padlý habr, 18.5.2015 Obr. 49. Doksy, vrch Pec, padlý dub, 29.5.2008
 
     První typ biotopu H. inunctus je povrchová vrstva do běla ztrouchnivělého dřeva na povrchu kmenů a silných větví, v zapojených porostech listnatých lesů nížin a pahorkatin, v mírném terénu i na strmých svazích a hřbetech kopců. Rovněž na osluněných svazích suťových lesů, kde osídluje slabší i silnější kmeny různých druhů stromů, nebo na osluněných okrajích lesních porostů kamenných moří (severní Čechy), kde osídluje mohutné duté kmeny buků.
Vývoj může prodělávat také v korunách kmenů – jedno imago v kukelní kolébce jsem nalezl i v čerstvě odlomeném trouchnivém vrcholu kmene buku (Lánská obora).
 
Obr. 50. Líska, Studenec, duté buky, 12.5.2015 Obr. 51. Prečín, vrch Nadskálie, pahýl dubu, 22.10.2010

Obr. 52. Prečín, vrch Nadskálie, larva H. inunctus v trouchnivém dřevě pahýlu dubu, 22.10.2010

     Osídluje i velké kmeny kdysi solitérních dubů na území zanikajících pastevních lesů či obor. V bílém trouchu na obvodu velkých kmenů dubů (obr. 53-54) je často nalézán ve společnosti červotočů rodu Xestobium rufovillosum (De Geer, 1774).

 

Obr. 53. Červený Hrádek, obora, dub, 7.4.2007 Obr. 54. Červený Hrádek, obora, dub, 7.4.2007
Obr. 55. Kněžičky, Žehuňská obora, dub, 7.10.2009 Obr. 56. Hluboká nad Vltavou, Stará obora, pařez dubu, 10.3.2003

     Druhý typ biotopu H. inunctus je stejný jako u příbuzného druhu C. bipustulatus, tj. svrchní vrstva kůry kmenů různých druhů listnatých stromů, která zpravidla bývá více či méně porostlá mechem (obr. 23, 26, 31, 57-60).
    Oproti méně náročnému druhu C. bipustulatus se na tomto typu biotopu vyskytuje výhradně na přírodně zachovalých biotopech. To bývají zpravidla doposud zachovalé lesy českých loveckých obor (např. Jabkenice, Týniště nad Orlicí).
     Hypoganus inunctus zřejmě není svým způsobem života vázán na tento typ biotopu, ale příležitostně jej osídluje v oblastech s kontinuálním výskytem bílé hniloby na obvodu kmenů
 

Obr. 57. Malá Fatra, Starý hrad, dub, 17.9.2007 Obr. 58. Branov, Velká Pleš, dub, 30.3.2009
Obr. 59. Kamýk, vrch Plešivec, větve lípy, 6.6.2010 Obr. 60. Týniště nad Orlicí, U Glorietu, 22.3.2005,
kovařík H. inunctus v kukelní kolébce v kůře dubu

Poznámka. Je zajímavé, že H. inunctus neosídluje záplavová územích nížinných toků, i když se v nich hojně vyskytují oba níže popsané typy jeho biotopů (např. na jižní Moravě lužní lesy na soutoku Moravy a Dyje). V roce 2007 bylo nainstalováno 75 nárazových pastí v oboře Soutok (Schlaghamerský a spol.) a v roce 2012 bylo nainstalováno 300 nárazových pastí v jihomoravských luzích od Křivého jezera po Soutok a k Hodonínu (Čížek a spol.), ale žádný H. inunctus zde nalezen nebyl. (Lukáš Čížek, písemné sdělení). Naproti tomu v roce 2007 padlo do pastí 9 kusů druhu Calambus bipustulatus a v roce 2012 dokonce 95 kusů.


     Aktivita imag. Imaga mají noční aktivitu na přelomu dubna a května (v horských oblastech Bulharska a Řecka v červnu), kdy je lze pozorovat na kmenech stromů. Během dne lze sklepat imaga ukrytá v štěrbinách trouchnivého dřeva na stěnách dutin nebo z větví kvetoucích dubů, lip či hlohů. Na vhodných lokalitách lze imaga odchytit také do nárazových pastí.

Obr. 61. Hypoganus inunctus f. semitestaceus Obr. 62. Hypoganus inunctus
Obr.63. Hypoganus inunctus f. semitestaceus Obr.64. Hypoganus inunctus

Ochrana. Reliktní druh, jakým Hypoganus inunctus bezesporu je, se vyskytuje pouze v přírodně bohatých územích. Pro jeho přežití je zřejmě nezbytná kontinuita biotopu, tj. nikdy nepřerušená přítomnost dostatečného množství vhodného trouchnivého dřeva.
     Tyto požadavky v současnosti dobře splňují četné suťové lesy, z nich mnohé jsou součástí různých typů chráněných území nebo jsou vedeny jako ochranné lesy. Podstatně hůře jsou na tom starší dochované porosty na území četných loveckých obor. Některé obory v současnosti zanikají, na území jiných se ustupuje od ponechávání starých stromů (jako vhodného prostředí pro lovecké aktivity) a jsou stále častěji využívány pro intenzivní pěstování dřeva (např. smrkové monokultury). Tuto problematiku popisuje např. Mertlik (2014: 52-53).
 

Obr. 65. Mapa rozšíření kovaříka Hypoganus inunctus na území východočeského regionu.
Při porovnání rozšíření druhů H. inunctus a Calambus bipustulatus na území východních Čech (obr. 39), je zřetelný velký rozdíl v počtu osídlených faunistických čtverců, ačkoliv je stupeň faunistického poznání tohoto regionu u obou druhů stejný!
Z toho je zřejmé, že i když lze na některých lokalitách nalézt společně larvy a imaga obou druhů v kůře listnatých stromů, tak na rozdíl od druhu C. bipustulatus není H. inunctus na kortikolní biotopy vázán a vyskytuje se na nich pouze příležitostně.
 

Rozšíření

     Hypoganus inunctus byl popsán z území Německa. První ucelený přehled o rozšíření tohoto druhu uvádí Horion (1953: 290). V Katalogu palearktických brouků (Cate 2007: 177) je uveden z Evropy: Ázerbajdžánu, Belgie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Dánska, České republiky, Francie, Gruzie, Chorvatska, Itálie, Lichtenštějnska, Lucemburska, Maďarska, Moldávie, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska (středoevropské teritorium), Řecka, Slovenska, Slovinska, Švédska, Švýcarska a Ukrajiny; z Asie jej Cate uvádí z Turecka. Z Albánie jej uvádí Pedroni & Platia (2010: 75), ze Srbska Platia (2011: 57), z Černé Hory a z Makedonie Németh et al. (2014: 113).
     Gurjeva (1989: 108) uvádí jeho nejvýchodnější lokality na Ukrajině a Moldávii. Publikované údaje o jeho výskytu na Kavkaze (Platia 1994: 82 a Cate 2007: 177) se zřejmě zakládají na jeho záměně s příbuzným druhem Hypoganus stepanovi.


Přehled nálezů na území České republiky a Slovenska
 

Obr. 66. Faunistická mapa Hypoganus inunctus pro území České republiky a Slovenska

 

ČESKÁ REPUBLIKA (Bohemia):
5151: Bohemia bor., NP České Švýcarsko, Hřensko env., Pravčická brána, 13. XI. 2010, 1 ♂, v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5151: Bohemia bor., NP České Švýcarsko, Růžovský vrch, 619 m (5151d), 29. IX. 2002, 2 ♂♂ (1 ♂, tmavá forma), trouch kmenů, prosev, J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.
5151: Bohemia bor., NP České Švýcarsko, rez. Růžovský vrch - vrchol, 27. V. 2008, 3 ♀♀ (2 ♀♀, tmavá forma), oklep mrtvého dřeva v dutinách buků, J. Mertlik leg. et coll.
5152: Bohemia bor., NP České Švýcarsko, Mlýny mt., 475m (5152a), 14. V. 2004, 1 ♂ (tmavá forma), J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.
5152: Bohemia bor., Česká Kamenice, Líska, vrch Studenec, 12. V. 2015, 5 ♂♂ (tmavá forma), oklep mrtvého dřeva, J. Mertlik leg. et coll.
5250: Bohemia bor., České Středohoří, Děčín – Krásný Studenec, vrch Klobouk, 23. V. 2006, 1 ♂ (tmavá forma), P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.
5250: Bohemia bor., Jílové env., Holý vrch, 8. V. 2015, 3 ♂♂ (1 ♀ tmavá forma), oklep suchých kmenů a větví, J. Mertlik leg. et coll.
5253: Bohemia bor., Svor, vrch Klíč, bukový les, 8. VI. 2010, 3 ♀♀ (tmavá forma (2 ex. v oklepu větví buků, 1 ex. aktivní na stěně dutiny buku), J. Mertlik leg. et coll.
5349: Bohemia bor., České středohoří, Stadice, Volská hora, 30. IV. 2013, 1 štít, P. Moravec leg., det. et coll.
5350: Bohemia bor., Ústí nad Labem, IV. 1970, 1 ♀, Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006 (Mertlik 2015).
5350: Bohemia bor., Koštov, údolí řeky Bíliny (50°37'44.193"N, 14°0'5.197"E), 25. XI. 2012, 1 ♂ (tmavá forma), B. Brůha leg., det. et coll.
5352: Bohemia bor., Stvolínky env., vrch Ronov, 16. IV. 2011, 1 larva, v kůře pod mechem na kmenu lípy, J. Mertlik leg. et coll.
5354: Bohemia bor., Mimoň, Vranov, Ralsko - vrchol, 16. VI. 2014, 1 ♀ (tmavá forma), oklep větví kvetoucí lípy, J. Mertlik leg. et coll.
5446: Bohemia bor., Červený Hrádek, obora, 7. IV. 2007, 1 larva, v trouchnivém dřevě na obvodu kmene Quercus, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2015).
5446: Bohemia bor., Drmaly env., Mufloní pahorky, 15. XII. 2006, 1 ♀, v trouchnivém dřevě padlého kmenu dubu, 1 larva, v trouchnivém dřevě padlého kmene buku, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2015); 17. V. 2013, 7 ex., ve staré dubové kládě, P. Krásenský leg., det. et coll. (Mertlik 2015).
5446: Bohemia bor., Jezeří env., rezervace Jezerka, suťový les, 17. IV. 2003, 1 larva, v trouchnivém dřevě stojícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2015); 13. V. 2008, 1 ♀ (tmavá forma), v trouchnivém dřevě padlého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2015); 26. V. 2008, 1 larva, v trouchnivém dřevě padlého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2015); 8. V. 2009, 1 ♂ (tmavá forma), oklep hlohu, V. Dušánek leg. et coll. (Mertlik 2015); 7. V. 2009, 1 ♀, oklep dubu, P. Krásenský leg., det. et coll. (Mertlik 2015), 1. VI. 2010, 1 ♀ (tmavá forma), oklep dubu, P. Krásenský leg., det. et coll. (Mertlik 2015); 15. V. 2013, 1 ♂ (tmavá forma), na ležícím trouchnivém dubovém kmenu, B. Zbuzek leg., det. et coll. (Mertlik 2015).
5448: Bohemia bor., České středohoří, Štrbice, vrch Špičák, 455m (5448-5449), 21. V. 2011, 1 ex., P. Moravec leg., det. et coll.
5449: Bohemia bor., České Středohoří, Režný Újezd, vrch Boreč, 26. V. 2009, 1 ♀, Pavel Moravec leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2010); 4. IV.- 4. V. 2014, 1 ex., pitf. traps, A. Kůrka leg., P. Moravec det. et coll.
5449: Bohemia bor., České středohoří, Sutom, Sutomský vrch, 10. VI. 2010, 2 ex., P. Moravec leg., det. et coll.
5449: Bohemia bor., České středohoří, Kletečná, vrch Kletečná, 21. V. 2011, 1 ex., P. Moravec leg., det. et coll.
5449: Bohemia bor., České středohoří, Bílý Újezd, Liščí vrch, 8. VI. 2011, 1 ex., P. Moravec leg., det. et coll.
5449: Bohemia bor., České středohoří, Hrušovka, Hrušovský vrch, 15. VI. 2011, 1 ex., P. Moravec leg., det. et coll.
5450: Bohemia bor., České středohoří, Církvice, vrch Deblík, 15. VI. 2010, 3 ex., P. Moravec leg., det. et coll.
5450: Bohemia bor., Kamýk, vrch Plešivec (50°33'53.265"N, 14°5'20.483"E), 6. VI. 2010, 1 ex. (tmavá forma), oklep větví stromů na okraji suťového pole, J. Mertlik leg. et coll.
5450: Bohemia bor., České středohoří, Bílinka, 8. II. 1994, 1 ex., M. Jaroš leg. et coll., J. Mertlik det.
5450: Bohemia bor., České středohoří, Bílinka, vrch Lovoš, 30. V. 2011, 1 ex., lux, step, M. Žemlička leg., P. Moravec det. et coll.
5450: Bohemia bor., České středohoří, Pohořany, Křížová hora, 14. IV. 2013, 1 ex., P. Moravec leg., det. et coll.
5450: Bohemia bor., České středohoří, Lovosice, Oparno, NPR Lovoš, 14. VI. 2014, 1 ex., R. Čtvrtečka leg. et coll., P. Brůha det. 2014.
5450: Bohemia bor., České středohoří, Bílinka, Lovoš (vrch), J lesostep, 29. IV. 2014, 1 ex., P. Moravec leg.,det. et coll.
5450: Bohemia bor., České středohoří, Pohořany, Křížová hora, 14. IV. 2013, 1 ex., P. Moravec leg.,det. et coll.
5451: Bohemia bor., Trávčice, 16. VI. 1991, 1 ex., M. Jaroš leg. et coll., J. Mertlik det.
5452: Bohemia bor., Strážiště, 1. IV. 1992, 1 ex., M. Jaroš leg. et coll., J. Mertlik det.
5453: Bohemia bor., Staré Splavy env., vrch Borný, 28. III. 2015, 1 ♀ (tmavá forma), P. Brůha leg., det. et coll.
5454: Bohemia bor., Doksy env., Polomené hory, vrchol vrchu Pec (450m), 29. V. 2008, 2 ♀♀ (tmavá forma), 3 larvy, v trouchnivém dřevě padlého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5454: Bohemia bor., Doksy env., Břehyně, Mlýnský vrch, hřbet, 3. X. 2010, 1 ♀, v trouchnivém dřevě padlého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5454: Bohemia bor., Bezděz env., vrch Velký Bezděz, 17. X. 2008, 1 ♀ (tmavá forma), v trouchnivém dřevě dutiny buku, J. Mertlik leg. et coll.
5545: Bohemia bor., Místo env., Hasištejn - suťový les, 26. X. 2006, 1 ♀ (tmavá forma), v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2015); 8. V. 2009, 1 ♂ (tmavá forma), oklep větví, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2015); 8. V. 2009, 2 ♂♂ (tmavá forma), oklep větví, V. Dušánek leg. et coll. (Mertlik 2015).
5546: Bohemia bor., Údlice, 24. VI. 1971, 1 ex., nalezen pod kůrou dubového pařezu, S. Laibner leg. (Laibner 1979, Mertlik 2015); 17. VI. 1984, 1 ♂ (tmavá forma), S. Laibner leg. et det., I. Jeniš coll.
5546: Bohemia bor., Údlice, Údlické doubí, 5.-6. I. 2013, 1 ex., 2 larvy, ve staré dubové kládě, P. Krásenský leg., det. et coll. (Mertlik 2015).
5548: Bohemia bor., České středohoří, Milá, vrch Milá, 18. IV. 2012, 1 ex., P. Moravec leg., det. et coll.
5548: Bohemia bor., České středohoří, Lužice, Lužické šipáky (PP), 24. VI. 2010, 1 ex., les, P. Moravec leg., det. et coll.
5448: Bohemia bor., České středohoří, Štrbice, vrch Špičák, 455m (5448/5449), 21. V. 2011, 1 ex., P. Moravec leg., det. et coll.
5644: Bohemia occ., Stráž nad Ohří, vrch Nebesa, 9. V. 2009, 1 ♂, oklep větví hlohu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2015).
5652: Bohemia centr., Mělník (5652?), bez data (Roubal 1924).
5655: Bohemia centr., Luštěnice, II. 1946, 1 ex., v pařezu borovice (SZ Havelka 1992).
5655: Bohemia centr., Dražice, VI. 1981, 1 ex., L. Ernest leg. et coll. (SZ Ernest 2007).
5656: Bohemia centr., Jabkenice, obora, 8. IV. 1994, 3 ex. (1 ex. tmavá forma), v kůře kmenů lip, J. Mertlik leg. et coll.; 9. IV. 1994, 5 ex. (2 ex. tmavá forma), J. Krátký et J. Mertlik leg. et coll.
5657: Bohemia or., Kopidlno, obora, 8. X. 1998, 1 larva v kůře dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5659: Bohemia or., Bašnice, 19. VI. 1977, 1 ex., V. Verbin leg., J. Mertlik coll.
5755: Bohemia centr., Milovice, II. 1946, 1 ex., J. Havelka leg., L. Ernest coll. (SZ Ernest 2007).
5762: Bohemia or., Opočno, obora, 12. II. 1995, 1 ex., v trouchnivém dřevě u paty kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5842: Bohemia occ., Doubí, kaňon Ohře, 14. VI. 2008, 1 ex., pod kůrou zasychajícího dubu ve skalnaté lesostepi nad pravým břehem Ohře, Z. + H. Andršovi leg., det. et coll. (Benedikt 2010).
5849: Bohemia centr., Lány (5849C24), 6. VI. 2010, 1 ♂, nárazová past č. 14, K. Rébl leg. et coll., J. Mertlik det. 2011 (Rébl 2010).
5854: Bohemia centr., Brandýs nad Labem, IV. 1988, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. (SZ Pavlíček 2001).
5854: Bohemia centr., Čelákovice, 6. VI. 1903, 1 ex., v dubu, L. Heyrovský leg. (Heyrovský 1910, Roubal 1919, Pečírka 1923); 5. IV. 1914, 1 ex., bez jména sběratele, B. Zbuzek det. et coll. (SZ Zbuzek 2005).
5858: Bohemia centr., Choťovice env., Žehuňská obora , 20. III. 1987, 1 ♂, v trouchnivém dřevě kmene dubu, 1 ♀, v trouchnivém dřevě pahýlu listnatého stromu, J. Mertlik leg. et coll.; 28. III. 1993, 6 ex., v trouchnivém dřevě pahýlů dubů, J. Krátký et J. Mertlik leg. et coll.; u lesních rybníků ve východní části obory, 24. IV. 2004, 1 ♀ (mrtvá), v kukelní kolébce v kůře stojícího kmene dubu, J. Mertlik observ.; 24. IV. 2004, 2 larvy, v bílém trouchnivém dřevě na obvodu pařezu dubu; J. Mertlik leg. et coll.
5862: Bohemia or., Tyniště nad Orlicí, Petrovice, 14. IV. 1993, 4 ex., v kůře kmene lípy, J. Mertlik leg. et coll.; 20. X. 1996, 1 ♀, v kůře olše, J. Mertlik leg. et coll.; 18. V. 2002, 1 ♀, v noci aktivní na kmenu dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí, bývalá obora, 17. IV. 1987, 2 ex., v světlém trouchu na obvodu kmene dubu ve výšce 3-4 m., J. Mertlik leg. et coll.; 6. VI. 1987, 6 ex., v noci pobíhali po kmeni dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 13. III. 1988, 1 ♀ (tmavá forma), J. Jelínek leg. et coll.; 6. XII. 1988, 1 ex., v tvrdém trouchu u paty dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 5. V. 1988, 1 ex. (tmavá forma), J. Voda leg., F. Pavel leg.; 1.-10. V. 1990, 1 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.; 25. III. 1994, 2 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.; 21. IV. 1999, 1 larva, J. Mertlik leg. et coll.; 22. III. 2000, 1 ♂, 1 ♀, (1 ex. v kůře kmene dubu, 1 ex. pod mechem v kůře kmene jírovce), J. Mertlik leg. et coll.
5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí, bývalá obora, rez. U Glorietu, 22. III. 2005, 1 ♀, v kolébce v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 21. III. 2009, 1 ex., Lukáš Roudný leg. et det., Radek Ján coll. (SZ Ján 2014).
5945: Bohemia bor., Žihle, Kalec, 1,5 km JZ, údolí řeky Střely, 31. V. 2015, 1 ex. (černá forma), oklep lísek v porostu starých jedlí, V. Týr leg., det. et coll.; 12. VI. 2015, 1 ex., V. Týr leg., det. et coll.
5945: Bohemia bor., Manětín env., Chlumská hora (59-6045), 17. XII. 2006, 1 ex. (černá forma), pod mechem na kůře na dubech Miloš Klekner leg., det. et coll.
5949: Bohemia centr., Lánská obora, Jivno env., 1. IV. 1997, 1 ex. (tmavá forma), v bílém trouchu na vrcholu padlého kmene buku, J. Mertlik leg. et det.
5949: Bohemia centr., Křivoklátsko, V. 1918, 1 ex. (f. semiflavus) J. Roubal leg. (Roubal 1919).
5949: Bohemia centr., Křivoklátsko, Městečko, Pustověty, 8. VI. 1991, 1 ex., oklep suchých habrových větví, K. Rébl leg., det. et coll. (Rébl 2010); 21. VI. 1997, 1 ex., oklep suchých habrových větví, K. Rébl leg., det. et coll. (Rébl 2010).
5949: Bohemia centr., Křivoklátsko, Běleč, 17. V. 1986, 1 ex., oklep kvetoucího hlohu, K. Rébl leg., det. et coll. (Rébl 2010).
5950: Bohemia centr., Nižbor, VI. 1982, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll. (SZ Pavlíček 2001); 16. V. 1992, 2 ex., J. Bednář leg., det. et coll.
5950: Bohemia centr., Unhošť, 3. V. 1947, 1 ♀, Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006.
5960: Bohemia or., Pardubice, bez data, 1 ex., Kalík leg. et coll. J. Mertlik det.
6048: Bohemia centr., Hřebečníky, Vrch Mileč (424 m n. m.), (6048b), 1.VI.2009, 1 ex., v noci na kmeni starého habru, M. Zýka leg., det. et coll. (Zýka 2010).
6048: Bohemia centr., Mileč h., 1 km N of Skryje, 1. VI. 2009, 1 ex., M. Zýka leg. et coll., J. Mertlik det. 2014.
6048: Bohemia centr., Skryje, V. 1975, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll. (SZ Pavlíček 2001).
6048: Bohemia centr., Skryje env., Skryjská jezírka, 26. X. 1998, 2 ♀♀, v kukelních kolébkách v kůře kmene dubu, 1 mrtvý ex. (tmavá forma), v trouchnivém dřevě ležícího kmene jedle, J. Mertlik leg. et coll.
6048: Bohemia centr., Skryje – Týřov, I. 1993, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. (SZ Pavlíček 2001).
6048: Bohemia centr., Týřovice env., Týřovické skály, 3. VI. 1986, 9 ♂♂ (5 ex. tmavá forma), smyk travin v lese, S. Bílý leg., NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2001; 26.-27. X. 1998, 1 larva, v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
6048: Bohemia centr., Křivoklátsko, Branov, NPR Velká Pleš, 24. V. 1986, 2 ex., oklep suchých bukových větví, K. Rébl leg., det. et coll. (Rébl 2010); 24. V. 1987, 1 ex. (tmavá forma), P. Pouznar leg., J. Mertlik coll.
6048: Bohemia centr., Broumy, 12. VI. 1989, 1 ♀, I. Jeniš leg., det. et coll.
6048: Bohemia centr., Broumy env., Velká Pleš, 10. IV. 1989, 1 ex., mrtvý, pod kůrou kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
6048: Bohemia centr., Křivoklát env., Týřovické skály, 19. V. 1982, 1 ex. (tmavá forma), J. Strejček leg., J. Mertlik coll.
6048: Bohemia centr., Karlova Ves env., NPR Týřov a NPR Velká Pleš, 13. V. 1986, 3 ex., oklep suchých habrových větví, K. Rébl leg., det. et coll. (Rébl 2010); 24. V. 1986, 1 ex., oklep suchých dubových větví, K. Rébl leg., det. et coll. (Rébl 2010).
6048: Bohemia centr., Karlova Ves env., NPR Týřov, IX. 1986, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll. (SZ Pavlíček 2001); V. 1988, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll. (SZ Pavlíček 2001); 28. V. 1988, 1 ex., oklep suchých dubových větví, K. Rébl leg., det. et coll. (Rébl 2010); 3. VI. 1988, 1 ex., oklep suchých dubových větví, K. Rébl leg., det. et coll. (Rébl 2010); X. 1988, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll. (SZ Pavlíček 2001); 17. V. 1989, 2 ex., oklep kvetoucího hlohu, K. Rébl leg., det. et coll. (Rébl 2010); 6. V. 1990, 3 ex., oklep kvetoucího hlohu, K. Rébl leg., det. et coll. (Rébl 2010); 6. V. 1995, 3 ex., pod kamenem a dřevem v doubravě, K. Rébl leg., det. et coll. (Rébl 2010); 18. V. 1996, 2 ex., oklep suchých dubových větví, K. Rébl leg., det. et coll. (Rébl 2010); 22. IV. 2006, 1 ♂, Bořivoj Zbuzek leg., det. et coll. (SZ Zbuzek 2006); 16. V. 2015, oklep kvetoucího hlohu, 1 ♂ Adam Šíma leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2016.
6049: Bohemia centr., Bránov, XII. 1986, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll. (SZ Pavlíček 2001); V. 1987, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll. (SZ Pavlíček 2001); VI. 1987, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll. (SZ Pavlíček 2001); IV. 1989, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll. (SZ Pavlíček 2001).
6050: Bohemia centr., Český kras, Srbsko, 6. VI. 2004, 1 ♀, Adam Šíma leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2015.
6051: Bohemia centr., Řevnice, jaro 1909, 1 ex., L. Heyrovský leg. (Heyrovský 1910).
6052: Bohemia centr., Závist, 1904, 1 ex., oklep kvetoucích keřů, Dr. Klemens Rodt leg. (Krása 1904: 82, Roubal 1919, 1924); V. 1972, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. (SZ Pavlíček 2001).
6060: Bohemia or., Heřmanův Městec, zámecký park, 23. X. 1996, 1 larva, v kůře listnatého stromu, J. Mertlik leg. et coll.
6160: Bohemia or., Svídnice – Nasavrky, Strádovské Peklo, 4. VII. 2015, 1 larva, v noci na kmenu habru, J. Mertlik leg. et coll.
6346: Bohemia occ., Dolní Lukavice, Zlín, 6. V. 2014, 1 ex., oklep dubu, I. Těťál leg. et det., ZPM Plzeň coll.
6352: Bohemia centr., Nalžovice, 10. VI. 2003, 1 ♀, A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005 (Trmal 2008); 4. V. 2005, 1 ♂, A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005 (Trmal 2008).
6545: Bohemia occ., Balkovy, 31. III. 1990, 2 ex., A. Sieber leg., det. et coll. (SZ Sieber 2009); 5. II. 1991, 1 ex., A. Sieber leg., det. et coll. (SZ Sieber 2009); 28. V. 2008, 1 ex., v pavučině - dutina dub, A. Sieber leg., det. et coll. (SZ Sieber 2009).
6545: Bohemiaocc., Slatina, vrch Bělýšov, 8. VI. 2013, 2 ♂♂, V. Benedikt leg., det. et coll.
6642: Bohemia occ., Český les, Česká Kubice env., Čerchov, V. 1998, 1 ♀, Pavel Poslední (Palič) leg., V. Dušánek det. et coll.
6950: Bohemia mer., Dubovice (6950?), V. 1965, 1 ♀, Pils leg. et coll. (Deneš et Niedl 1973).
6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, 25. V. 2003, 1 ex., František Houška leg., det. et coll.
6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, Stará obora, 10. VI. 1964, 2 ex. (1 ex. tmavá forma), ve dřevě bukového pařezu (dřevo bylo suché, měkké, bílé, houbovité), V. Karas leg. (Deneš et Niedl 1973, Zumr et Karas 1981); 29. IX. 2002, 1 ex., v kládě listnatého stromu, F. Houška leg. et det. (SZ Houška 2004); 25. V. 2003, 1 ex., v noci na patě suchého listnatého stromu, F. Houška leg., det. et coll. (SZ Houška 2004).
6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, Stará obora, vrch Baba, 10. III. 2003, 1 larva v trouchnivém dřevě pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 7. VI. 2003, 1 ex., F. Houška leg., det. et coll. (SZ Houška 2008).
6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou env., Nová obora, Spálený rybník, 7. V. 1994, 1 ♂, v trouchnivém dřevě kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
 
Bohemia centr., Berounsko (Roubal 1924).
Bohemia centr., Křivoklátsko, V. 1918, 1 ex., f. semiflavus (Roubal 1919).
Bohemia, Hřebeny (Laibner 2000).
Bohemia mer., v okolí Prachatic (Laibner 2000).
 
 
 
ČESKÁ REPUBLIKA (Moravia):
6375: Moravia bor, Hukvaldy (49°37'13.375"N, 18°13'29.529"E), 25. XI. 2011, 1 larva, dutý buk, I. Jeniš leg., det. et coll.
6564: Moravia mer., Doubravník env., Sokolí skály, 31. X. 2001, 1 ♀, 1 larva, v kůře kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.
6664: Moravia mer., Heroltice env., rezervace Sokolí, 22. IV. 2003, 1 larva, v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
6665: Moravia mer., Vranov, 31. V. 2004, 1 ex., oklep suchých větví Picea, R. Schles leg. (SZ Schles 2007).
6673: Moravia bor., Liptál env., vrch Chléviska, 21. VIII. 1949, 1 ex., M. Herrmann leg., in coll. MRV Vsetín (Konvička & Spitzer 2015).
6764: Moravia mer., Veverská Bítýška env., rezervace Výří skály, 22. IV. 2003, 1 štít, v dutině kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
6765: Moravia mer., Brno, 27. VI. 1955, 1 ex., L. Otusz leg., G. Platia coll.
6862: Moravia mer., Mohelno – Kramolín, Zelený les, údolní nádrž Mohelno env., 27. XI. 2006, 1 larva, v trouchnivém dřevě padlého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
6863: Moravia mer., Březník, kaňon Oslavy, Lamberk – jih, suťový les, 14. X. 2011, 1 larva, pod mechem na silné větvi lípy (společně s larvami Calambus bipustulatus a Stenagostus rhombeus), J. Mertlik leg. et coll.; 13. VI. 2013, 1 ♀, oklep větví habru, J. Mertlik leg. et coll.
6863: Moravia mer., Březník, kaňon Oslavy, Lamberk – východ, 16.- 17. VI. 2013, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg., det. et coll.
6865: Moravia mer., Modřice, 1. V. 2014, 1 ex., oklep dubu, Josef Chybík leg., det. et coll.
6668: Moravia mer., Borač, les Vrby, 17. IV. 2010, 1 ♀, Josef Kovář leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2014.
7065: Moravia mer., Pouzdřany, VI. 1982, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. (SZ Pavlíček 2001); 11. VI. 1999, 1 ex., oklep dubu, Josef Chybík leg. et coll., D. Vacík det.
7065: Moravia mer., Pouzdřany env., Uherčické nové hory, rez. Kolby, 2. V. 2005, 1 ♂, sklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.
7067: Moravia mer., Kobylí, 8. V. 2002, 1 ex., K. Doležel leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2012.
7160: Moravia mer., Vranov nad Dyjí – Braitava, 1. VII. 1995, 1 ♀ (tmavá forma), M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.
7161: Moravia mer., Podyjí, 8. VI. 1991, 2 ex., T. Růžička leg., B. Zbuzek det. et coll. (SZ Zbuzek 2005).
7161: Moravia mer., Hnánice, VI. 1991, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. (SZ Pavlíček 2001).
7161: Moravia mer., Vranov nad Dyjí – Ledové sluje, 12. V. 1994, 1 ♂ (tmavá forma), 1 ♀, M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 12. V. 1995, 1 ♂, Alois Reiter leg., M. Škorpík coll., J. Mertlik det. 2003.
7161: Moravia mer., Ledové sluje, V. 1994, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll. (SZ Pavlíček 2001).
7161: Moravia mer., Čížov – Hardeggská stráň, 4. VI. 1996, 1 ♀, M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.
7161: Moravia mer., Podmolí – Šobes, 27. V. 2001, 1 ♂, M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.
7162: Moravia mer., Popice u Znojma, 7. V. 1993, 2 ex., J. Bednář leg., det. et coll.
7165: Moravia mer., Pavlovské kopce [Pálav. kopce], bez data, 1 ♂, Fleischer leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003; X. 1946, 1 ♂, Stehlík leg., Matoušek coll. in coll. MZM Brno; 22. V. 1980, 2 ex., pod kůrou jilmu, 1 larva, K. Tajovský leg. (Tajovský 1985, Vávra 1996); 14. V. 1981, 1 ex., K. Tajovský leg. (Tajovský 1985, Vávra 1996); bez data, 1 ex., J. Pavlíček coll. (Vávra 1996).
7165: Moravia mer., Pálava, VI. 1964, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll. (SZ Pavlíček 2001); IV. 1985, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. (SZ Pavlíček 2001); 10. V. 1997, 1 ex., Třešňák leg. et coll., J. Mertlik det.
7165: Moravia mer., Pálava, NPR Děvín, Kotel, 22. V. 2010, 1 ♂, Matuška leg., Bořivoj Zbuzek det. 2015.
7165: Moravia mer., Pavlovské kopce, Klentnice, bez data, SNM Bratislava coll. (Vávra 1996).
7165: Moravia mer., Pavlovské kopce, Perná, bez data, M. Hruška coll. (Vávra 1996).
7165: Moravia mer., Pálava, Vysoký roh, 13. V. 1998, 1 ex., Martin Just leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2009).
7166: Moravia mer., Mikulov, Milovický les, obora Klentnice (48.843985, 16.672783), 25. V. 2012-15. VI.2012, 1 ex., nárazová past 66, Quercus, Pavel Dědek, David Hauck, Štěpán Vodka et Lukáš Čížek leg., P. Dědek coll., B. Zbuzek det.; dtto, (48.84498, 16.669426), 1 ex., nárazová past 67, Carpinus, L. Čížek coll.; dtto, (48.850559, 16.665902), 1 ex., nárazová past 59, Quercus, L. Čížek coll.
7166: Moravia mer., Nové Mlýny, bez data, Z. Kraus coll. (Vávra 1996).
 
 
SLOVAKIA:
6879: Slovakia centr., Strečno env., Starý hrad, suťový les, 17. IX. 2007, 1 ♀, v kukelní kolébce trouchnivém dřevě rozlomeného kmene Quercus, J. Mertlik leg. et coll.; 17. IX. 2007, 1 ♀, v kůře kmene Quercus, J. Mertlik leg. et coll.
6879: Slovakia centr., Vrútky, Lipovec, 26. V. 2005, 1 ♂, L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.
6976: Slovakia occ., Strážovské vrchy, NR Rohatín (6976c/7076a), 1993-2003, 1 ex., V. Franc leg. (Franc 2004).
6977: Slovakia occ., Súlovské vrchy, Prečín, vrch Nadskálie, 22. X. 2010, 3 ex., 2 larvy, v trouchnivém dřevě pahýlu kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
6994: Slovakia or., Slanské vrchy, Podhradík env., Dubová hora, 30. IV. 2003, 1 ♂, v trouchnivém dřevě pahýlu kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
7075: Slovakia occ., Trenčianske Teplice (7075), 27. VIII. 1991, zbytky imag, I. Smatana leg. (SZ Smatana 2004).
7076: Slovakia occ., Strážovské vrchy, Strážov [Mons Sztrazsov] (Kuthy 1897).
7079: Slovakia centr., Veľká Fatra, Pekárova Mt. (7079b/7080a), 16. VI. 2001, v trouchnivém buku (Franc 2002).
7094: Slovakia or., Slanské vrchy, Kokošovce env., Sigort, 30. IV. 2003, 1 štít, v trouchnivém dřevě dutiny u paty kmene dubu, 1 ♂, zalezlý v štěrbině rozpraskaného dřeva v pahýlu rozlomeného kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
7096: Slovakia or., Tovarné, grófsky lesopark, ?2008, více ex., M. Harman leg., det. et coll.
7099: Slovakia or., Ladomírov, 19. III. 1999, pronotum, v trouchnivém dřevě dutiny kmene břízy, J. Mertlik leg. et det.
7173: Slovakia occ., Kostolná-Zárečie (7173b), 4. V. 2003, 1 ex., M. Mantič leg. et coll., T. Sitek det.
7176: Slovakia occ., Čavoj, 17. VI. 1990, 2 ex., M. Zachar leg., L. Kašovský coll., J. Mertlik det. 2010.
7192: Slovakia or., Margecany env., Bujanov, 500m, 3. X. 2001, 1 ♀, v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
7194: Slovakia or., Herľany env. (7194), 30. X. 1999, 1 ex., in Quercus, I. Smatana leg.(SZ Smatana 2004).
7197: Slovakia or., Chlmec, 29. V. 1994, 1 ex., V. Týr leg. et coll., J. Mertlik det.
7197: Slovakia or., Vinné, 16. I. 2007, 1 ♀, L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.
7197: Slovakia or., Vinné, Vinianské jazero, 24. V. 2007, 1 ♂, F. Pavel leg. det. et coll.
7198: Slovakia or., Vihorlat, 12. V. 1995, 1 ex., Šťastný leg. et det., Zúber coll. (SZ Zúber 2012).
7199: Slovakia or., Podhoroď, 8. VII. 1980, 1 ex., M. Košťál leg., J. Mertlik coll.
7200: Slovakia or., Petrovce, Haseník, 767m, 19. VI. 1994, 1 ex., ve sklepu větví buku, J. Mertlik leg. et coll.
7274: Slovakia occ., Považský Inovec, Dubodiel, bez data, 1 ♂, Dr. Richter leg., MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2001.
7274: Slovakia occ., Považský Inovec, Zlatníky – Kulháň, 4. IV. 1987, 1 ex., v trouchnivém dřevě pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll.
7276: Slovakia occ., Strážovské vrchy, Hradištnica (7276c), 1993-2003, 1 ex., V. Franc leg. (Franc 2004).
7276: Slovakia occ., Uhrovské Podhradie, Rokoš (7276a), 2. V. 2003, 1 ex., M. Mantič leg. et coll., T. Sitek det.
7276: Slovakia occ., Dolné Vestenice – Stredná dolina, 5. VI. 2015, 1 ♂, V. Benedikt leg., det. et coll.
7277: Slovakia occ., Prievidza, Dubnica, 11. X. 1982, 1 ex., Zachar leg., L. Kašovský coll., J. Mertlik det. 2013.
7280: Slovakia centr., Starohorské vrchy, Baranovo, 21. IV. 1991, v dutině poškozeného dubu na skalní terase, V. Franc leg. et det. (Franc, Kopecký & Korenko 2009).
7280: Slovakia centr., Banská Bystrica env. (7280?) (Roubal 1927, 1936); V. 1951, 2 ♂♂, 1 ♀, Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006.
7286: Slovakia centr., Muráň env., 14. V. 2008, 1 ♂, S. Benedikt leg. V. Benedikt det. et coll.; 3. VII. 2009, 1 ♀, V. Benedikt leg., det. et coll.
7286: Slovakia or., Muráňska planina, Poludnica, 26. V. 2004, 1 ♀, Jan Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.
7286: Slovakia or., Muráňska planina, Šiance, 27. V. 2004, 1 ♀, Jan Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 2. VI. 2005, 1 ex., M. Mantič leg. et coll., T. Sitek det.
7286: Slovakia or., Muráňská planina, Šiance – lesostep, 2. VII. 2006, 1 ♂, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.
7293: Slovakia or., Čermeľské údolie (7293), 9. a 11. XI. 1990, 16. III. 1991, v povrchovej papierovitej hnilobe pňov Quercus spolu so Xestobium, I. Smatana leg. (SZ Smatana 2004).
7293: Slovakia or., Košice – Hradová (7293), 20. IV. 1989, 7. III. 1991, v povrchovej papierovitej hnilobe pňov Quercus spolu so Xestobium, I. Smatana leg.(SZ Smatana 2004).
7374: Slovakia occ., Podhradie env., Holé brehy, 30. IV. 2014, 1 ex., na chorom buku, S. Čepelák leg., det. et coll., J. Mertlik rev.; 30. IV. 2014, 1 ex., S. Čepelák leg. et coll. (SZ Čepelák 2015).
7374: Slovakia occ., Bojná, Hradná dolina, 16. I. 2015, 1 ex., S. Čepelák leg., det. et coll.
7374: Slovakia occ., Považský Inovec, Hradná dolina – Kľak, 16. I. 2014, 1 ex., S. Čepelák leg. et coll. (SZ Čepelák 2015).
7391: Slovakia or., Zádielska planina (7391), 2.IV.1990, 15. X. 1994, in Cerasus avium, I. Smatana leg.(SZ Smatana 2004).
7394: Slovakia or., Nový Salaš (7394), 7. X. 1999, in Carpinus, 18. IV. 2000, so Xestobium, I. Smatana leg.(SZ Smatana 2004).
7476: Slovakia occ., Tríbeč, Kolačno, VII. 2012, 4 ex., Murár leg., L. Kašovský coll., J. Mertlik det. 2013.
7476: Slovakia occ., Jedľové Kostoľany, Brezov Štál, vrch Kamenné vráta (7476d), 26. 10. 2013, 1 larva, v kůře pod mechem u paty kmene dubu, J. Mertlik leg., det. et coll.
7479: Slovakia centr., Žiar nad Hronom, 1. VI. 1992, 1 ex., J. Kúdela leg., V. Týr det. et coll.
7479: Slovakia centr., Šášovské Podhradie, Šášovský hrad env., 29. V. 2015, 1 ♂, 1 ♀, oklep trouchnivého pahýlu buku, J. Mertlik leg. et coll.
7479: Slovakia centr., Šášovské Podhradie env., Blanočný vrch, 29. V. 2015, 2 ♂♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
7479: Slovakia centr., Šášovské Podhradie env., vrch Suť, 29. V. 2015, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
7480: Slovakia centr., Hronská Breznica, 27. IV. (rok neuveden), Roubal leg. (Roubal 1936); 18. V. 1915, 1 ♀, bez jména nálezce, MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.
7480: Slovakia centr., Hronská Dúbrava env., Boky, 8. X. 1992, 1 ex., v trouchnivém dřevě kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 12. III. 1995, 1 ♀, V. Dušánek leg. et coll.; 24. IV. 1999, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 28. III. 2003, 1 larva, v kůře u paty kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
7480: Slovakia centr., Zvolen, IV. 1951, 1 ♂, 1 ♀, Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006; V. 1951, 4 ♂♂, 1 ♀, Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006; VI. 1951, 1 ♀, Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006; V. 1952, 6 ♀♀, Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006; IV. 1953, 1 ♀, Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006; X. 1953, 2 ♀♀, Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006; VI. 1954, 2 ♀♀, Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006; V. 1956, 1 ♂, 2 ♀♀, Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006.
7480: Slovakia centr., Zvolen, Pustý hrad, 1. XI. 1997, 1 ♂, v trouchnivém dřevě ležícího kmene dubu, V. Dušánek leg. et det.
7487: Slovakia or., Šivetice, 0,5-1,5 km SSZ, vrch Muteň, 320-350m, 16. V. 2009, 1 ex., V. Dongres leg., det. et coll. (Benedikt 2014); 28. V. 2010, 1 ex., V. Dongres leg., det. et coll. (Benedikt 2014).
7488: Slovakia or., Plešivec, 25. V. 1978, 1 ♂,1 ♀, S. Doležal leg., V. Benedikt det. et coll.; 3. III. 1984, 1 ex., M. Mikát leg., J. Mertlik coll.; 28. V. 1988, 1 ♂, I. Jeniš leg., det. et coll.
7569: Slovakia occ., Malé Karpaty, Plavecké Podhradie, 21. IV. 1989, 1 ex., Dr. I. Halaša leg. et coll., J. Mertlik det. 2013.
7572: Slovakia occ., Hlohovec, Sedlisko, VI. 1974-76, J. Lukáš leg. (Valenčík 1979).
7575: Slovakia occ., Jelenec, Gýmeš 500 m, 10. IV. 1997, 1 ♂ v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et det.
7576: Slovakia occ., Jedľové Kostoľany (7576-77), 25. X. 2009, 2 ♀♀, L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.
7577: Slovakia occ., Jedľové Kostoľany env., Nemčeky – Brezový vrch, 8. X. 2005, 1 krovka, v dutině kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
7577: Slovakia occ., Obyce env., Pohronský Inovec, Záhradská dolina, vrch Dúbrava, 13. X. 2013, 1 larva, v trouchnivém dřevě padlého kmene buku, J. Mertlik leg. et coll.
7577: Slovakia centr., Nová Baňa env., (7577-78), 13. IV. 2001, 1 ♀, v trouchnivém dřevě pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll.
7577: Slovakia centr., Nová Baňa, Gupňa (7577d), 1. V. 2002, 1 ♀, pod kůrou stojícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
7578: Slovakia centr., Hodruša-Hámre env., Richnava, 13. X. 2001, 1 ♀, v trouchnivém dřevě ležícího kmene jedle, J. Mertlik leg. et coll.
7578: Slovakia centr., Štiavnické vrchy, rez. Kašivárová (7578a), 1. V. 2002, 2 ♀♀, v noci aktivní na kmenech dubů, J. Mertlik leg. et coll.
7578: Slovakia centr., Štiavnické vrchy, Voznica env., vrch Kojatín – hřbet, 18. V. 2015, 6 ♂♂, oklep suchých větví, J. Mertlik leg. et coll.
7578: Slovakia centr., Štiavnické vrchy, Rudno nad Hronom env., sedlo Vavrišová – Drastavica, 28. V. 2015, 4 ♂♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
7579: Slovakia centr., Štiavnické vrchy, Sitno, 980-1000m, 5. III. 1989, 1 ♀ (ex. larva), v trouchnivém dřevě kmene jedle, J. Mertlik leg. et coll.
7580: Slovakia centr., Dobrá Niva, 9. V. 1992, 1 ex., Dr. I. Halaša leg. et coll., J. Mertlik det. 2013.
7580: Slovakia centr., Dobrá Niva env., Ďurianová 509m, 28. IV. 2001, 1 larva, pod kůrou kmene břízy, J. Mertlik leg. et coll.
7586: Slovakia centr., Rybník, 23. V. 1999, 1 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll. (SZ Zbuzek 2005).
7586: Slovakia centr., Vyšná Pokoradz, 25. V. 1993, 2 ♀♀, V. Benedikt leg., det. et coll.
7669: Slovakia occ., Pezinok, 6. X. 1982, 1 ex., L. Daněk leg., MVČ HK coll.
7674: Slovakia occ., Tríbeč, Nitra env., 27. III. 1987, 1 ex., v trouchnivém dřevě kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
7680: Slovakia centr., Babiná, Mäsiarsky bok, 17. III. 1984, 1 ex., v trouchnivém dřevě dubu, J. Mertlik leg. et coll.
7680: Slovakia centr., Krupiná env., 6. III. 1988, 1 ♂, v bílém trouchu na obvodu kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
7680: Slovakia centr., Krupina, Kňazova hora, 21.X. 2002, 1 larva, v trouchnivém dřevě ležícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
7682: Slovakia centr., Luboreč env., Ostrožky, vrch Lysec, 4. VII. 2006, 1 ex., V. Franc leg. (Franc 2010); 12. X. 2013, 1 larva, v trouchnivém dřevě padlého kmene borovice, J. Krátký leg. et coll.; dtto, 1 ♂ (f. semitestaceus), P. Brůha leg., det. et coll.
7768: Slovakia occ., Malé Karpaty, Stupava env., Pomperďák, 31. III. 2012, 2 larvy, v trouchnivém dřevě padlých kmenů dubů, V. Dušánek et J. Mertlik leg., det. et coll.
7769: Slovakia occ., Jur pri Bratislave, V. 1992, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll. (SZ Pavlíček 2001).
7769: Slovakia occ., Svätý Jur, 20. IV. 2013, 1 ex., S. Čepelák leg., det. et coll. (SZ Čepelák 2014).
7769: Slovakia occ., Svätý Jur, Šúr, VI. 2008-09, 2 ex., Alnetum (Majzlan 2010).
7780: Slovakia centr., Čabraď, 19. IV. 2005, 1 ♂, 1 ♀, L. Kašovský leg. et coll., D. Vacík det. 2005.
7781: Slovakia centr., Modrý Kameň, 25. IV. 2003, 1 ex., Ivo Martinů leg. et coll., J. Mertlik det. 2014.
7785: Slovakia centr., Cerová vrchovina, Hajnáčka env., vrch Zaboda, 30. IV. 2002, 1 ♂, F. Pavel leg. et coll., J. Mertlik det.
7785: Slovakia centr., Cerová vrchovina, Hajnáčka env., Ostrá skala, 23. V. 2009, 1 ex., K. Doležel leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2012.
7785: Slovakia centr., Cerová vrchovina, NPR Pohanský hrad (Franc 1995).
7881: Slovakia centr., Čebovce, 19. IV. 2005, 1 ♂, Dr. I. Halaša leg. et coll., J. Mertlik det. 2013; 3. V. 2008, 1 ♂, L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.
7979: Slovakia occ., Šahy, 17. VIII. 1970, 1 ♀, Krejcárek leg., MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2001.
8177: Slovakia occ., Štúrovo env., Modrý vrch [Hegyfárok], recentní nález (?1990), několik ex., oklep větví kvetoucího hlohu (leg. et coll.? = ústní sdělení mi neznámého sběratele na burze).
8178: Slovakia occ., Leľa, Kovačovské kopce, Leliansky les, 19. V. 2013, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2015.
8178: Slovakia occ., Kováčov env., 1.-2. V. 2006, 1 ♀, Václav Týr leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.
 
 
Slovakia, Slovenské Rudohoří [Krušnohorie] (Roubal 1927).
 
 

PODĚKOVÁNÍ

     Je mojí milou povinností poděkovat všem kolegům, kteří mi poskytli faunistické údaje ze svých soukromých sbírek. Jejich jména jsou uvedena v kapitole „Metodika“. Dále bych chtěl poděkovat kolegovi Giuseppe Platiovi za poskytnutí informací o celkovém rozšíření druhů rodu Calambus a Hypoganus.
     Za fotografe larev a imag děkuji kolegům Tamási Némethovi (Budapešť): (obr. 1-2, 8-9, 33-34,42, 44-46 a 61-63), Ivo Jenišovi (Náklo): (obr. 3-5, 41 a 43) a Václavu Dušánkovi (Zábřeh): (obr. 6). Ostatní fotografie jsou dílem autora článku.
     Za připomínky k textu článku dále děkuji Petru Brůhovi (Ústí nad Labem), Václavu Dušánkovi (Zábřeh), Janu Pavlíčkovi (Opočno) a Bořivoji Zbuzkovi (Praha). Za překlad do angličtiny děkuji Robinu Kundratovi (Olomouc).
 

SUMMARY

     In the Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Cate (2007) listed six species of the elaterid genus Calambus C. G. Thomson, 1859, with only one reported from Europe – C. bipustulatus, and four species of the genus Hypoganus Kiesenwetter, 1858, with two species known from Europe – Hypoganus inunctus and H. stepanovi Denisova, 1948 (the latter known from the Caucasus).
     I have included both C. bipustulatus and H. inunctus into this study, because their adults and larvae are morphologically similar and both species live in the same biotopes. Herein, I provide the updated list of countries, in which both species were found, the photographs of their adults and larvae, and review of their variability. Additionally, I provide the photographs and descriptions of the biotopes of both species along with the possible ways of their conservation. Finally, I provide a complete overview of all records (both new and literature-based) for C. bipustulatus and H. inunctus from the Czech Republic and Slovakia, which I gathered for my personal project focused on the faunistics of the Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae and Throscidae (Mertlik 2007).

     The complete photo-documentation of the studied biotopes can be found at http://www.elateridae.com/galerie/search.php 
     After typing the "Calambus" or „Hypoganus“ into the browser, you can click on the "search" button and go through six pages containing 109 photographs for C. bipustulatus and five pages containing 93 photographs for H. inunctus. You can double-size each photograph by clicking on it.
 

 
LITERATURA
 
 
BENEDIKT S. 2010: Fauna brouků (Coleoptera) lokality Kaňon Ohře (Evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000). – Západočeské entomologické listy, 1: 1–15.
BENEDIKT S. 2014: Příspěvek k poznání fauny brouků (Coleoptera) Jelšavského krasu (Slovensko). – Západočeské entomologické listy, 5: 32–90. In: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 21-8-2014.
BURAKOWSKI B., MROCZOWSKI M. & STEFANSKA J. 1985: Katalog fauny Polski. Coleoptera. Cz. 23, t. 10. Buprestoidea, Elateriodea i Cantharoidea. – Warszawa: Panstwowe wydawnictwo naukowe, 400 pp.
BUYSSON H. DU. 1888: Note sur les larves d´Elateridae. – Revue d´Entomolie, 8: 14-17.
BUYSSON H. DU. 1906: Faune gallo-rhénane ou species des Insectes, qui habitent la France, la Hollande, le Luxembourg, la Prusse rhénane, le Nassau et le Valais. Coléoptères, V. – Caen (1893-1906), 494 pp.
CATE P. G. 2007: Family Elateridae, pp. 89-209. In LÖBL I. & SMETANA A. (eds.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 4. Elateroidea - Derodontoidea - Bostrichoidea - Lymexyloidea - Cleroidea - Cucujoidea. – Apollo Books, Stenstrup, 935 pp.
CSIKI E. 1902: Bártfa bogárfauna. In: A magyar orvosok és Természetvizsgálók 1901 augustus 21.-24. – Bártfán és Bártfa Fürdön tartott XXXL. Vándorgzülésének történeti vázlata és munkalatai, Budapest, 300-322.
ČEPELÁK S. 1984: Príspevok k poznaniu kováčikov Zobora (Elateridae). – Rosalia, 1: 139-146.
DENEŠ K. & NIEDL J. 1973: Dosavadní výsledky průzkumu rozšíření kovaříků (Coleoptera, Elateridae) Třeboňské pánve. – Přírodovědný časopis jihočeský – Jihočeské muzeum České Budějovice, 13: 87-99.
DOLIN V. G. 1964: Ličinki žukov-ščelkunov (provoločniki) evropejskoj časti SSSR. – Izdatel'stvo Urožaj, Kiev, 206 pp.
DOLIN V. G. 1978: Opredelitel ličinok žukov-ščelkunov fauny SSSR. – Urožaj, Kiev, 126 pp.
DOLIN V. G. 1982: Fauna Ukrainy. (Elateridae subf. Agrypninae, Negastriinae, Diminae, Athoinae, Oestodinae). – Akademia Nauk Ukrainskoy RSR, Naukova Dumka, Kiev, 19 (3): 1-285.
DUŠÁNEK V. 2009: Elateridae, Throscidae a Melasidae (Coleoptera) nivy Labe v úseku Vysoká nad Labem – Němčice (Česká republika, východní Čechy). – Elateridarium, 3: 145-173.
           In: http://www.elateridae.com/clanky/opatovicko.pdf
DUŠÁNEK V. 2011: Elateridae, Lissomidae, Melasidae a Throscidae (Coleoptera) Zábřežska (Česká republika). – Elateridarium, 5: 205-231. In: http://www.elateridae.com/clanky/elateridae_zabreh_9_6_2011.pdf
FLEISCHER A. 1886: Neue Käfer-Varitäten. – Wienere Entomologische Zeitung, V: 235-236.
FLEISCHER A. 1927-1930: Přehled brouků fauny Československé republiky. – Moravské Muzeum, Brno, 483 pp.
FRANC V. 1991: Príspevok k poznaniu fauny chrobákov (Coleoptera) oblasti Poľany. – Stredné Slovensko 10-Prírodné vedy: 95-110.
FRANC V. 1995: O chrobákoch (Coleoptera) Cerovej vrchoviny so zvláštnym zreteľom k bioindikačne významným druhom. – Rimava 1995-Odborné výsledky zoologických a mykologických výskumov, Rimavská Sobota. 52-70.
FRANC V. 2002: Beetles (Coleoptera) of the Veľká Fatra Mts. with special reference to bioidicatively significant species. – Matthias Belivs Univ. Proc. (UMB Banská Bystrica), Suppl. 2/1: 165-177.
FRANC V. 2004: Beetles (Coleoptera) of the Strážovské vrchy Mts.with special reference to bioidicatively significant species. – Strážovské vrchy Mts.- research and conservation of nature. Proceedings of the conference, Belušské Slatiňany, October 1 & 2, 2004; 103-115.
FRANC V. 2010: Príspevok k poznaniu chrobákov (Coleoptera) orografického celku Ostrôžky. Contribution to the knowledge on beetles (Coleoptera) of the Ostrôžky orographic area. In: Ján Šalamún Petian-Petényi: život, dielo, odkaz. Kaczarová I. (ed.): Zborník príspevkov z konferencie pri príležitosti 210. výročia narodenia J. Š. Petiana, Lučenec, 7. – 8. október 2010. – Novohradské múzeum a galéria, Banskobystrický samosprávny kraj, Lučenec – Banská Bystrica, 227 pp., ISBN: 9788089525003
FRANC V., KOPECKÝ T. & KORENKO S. 2009: Selected arthropod groups of the Panský diel massiv (Starohorské vrchy Mts, Slovakia). – Faculty of Natural Sciences, Matthias Belius University, Banská Bystrica, 80 pp.
GERHARDT J. 1910: Verzeichnis der Käfer Schlesiens, preußischen und österreichischen Anteils geordnet nach dem Catalogus coleopterorum Europae vom Jahre 1906. Dritte, neubearbeitette Auflage. – Berlin, Verlag fon Julius Springer, 431 pp.
GURJEVA E. L. 1989: Fauna SSSR. Elateridae subf. Athoinae (Tribe Ctenicerini). – Nauka, Leningrad, 12 (3): 1-293.
HAMET A. 2009: Faunistický průzkum brouků (Coleoptera) nivy Labe v úseku Vysoká nad Labem - Němčice (Česká republika, východní Čechy) provedený v roce 2008. – Klapalekiana, 45: 33-63.
HAMET A. & VANCL Z. 2016: Katalog brouků (Coleoptera) CHKO Broumovsko. Opravené a doplněné druhé vydání. – Elateridarium 10 (Supplementum), 137 pp.
HEYROVSKÝ L. 1910: Fauna Bohemica. Nové druhy a odrůdy českých brouků. – Časopis české společnosti entomologické, VII (1): 27-28.
HAUCK D. 2010: Inventarizační průzkum entomologický PP Hradní vrch Hukvaldy – brouci (Coleoptera) [ms. depon. in Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha]. – http://mspp.kr-moravskoslezsky.cz/assets/fauna/zaverecna-zprava-1-16.pdf
HUSLER F. & HUSLER J. 1940: Studien über die Biologie der Elateriden (Schnellkäfer). – Mitteilungen Münchener Entomologischen Gesellschaft, 30 (1): 343-397.
JAGEMANN E. 1943: Notulae Elaterologicae. (1.- 11.). formarum novarum descriptiones. – Entomologické listy, 6: 98-102.
JAGEMANN E. 1955: Kovaříkovití - Elateridae. Fauna ČSR. 4. – Praha: Československá Akademie Věd., 302 pp.
KRÁSA T. 1904: Fauna Bohemica. Noví brouci pro českou faunu. – Časopis České Společnosti Entomologické, I. (3): 81-83.
KOLONIČNÝ L., ORSZULÍK K. & STANOVSKÝ J. 1983: Kovaříkovití z okolí Malacek a některé zajímavější nálezy kovaříků z Moravy a Slovenska. – Entomologický zpravodaj Krajské stanice mladých přírodovědců v Ostravě-Porubě, 13 (2): 30-33.
KONVIČKA O. & SPITZER L. 2015: Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) z východní Moravy ve sbírce Miloslava Herrmanna (Česká republika). – Acta Carpathica Occidentalis, 6: 119–122.
KORBEL L. 1951: Coleoptera Svatojurského Šúru. Prírodná rezervácia. – SAVU, Bratislava, 1-10, 149 pp.
KUTHY D. 1897: Ordo. Coleoptera. - In: A Magyar Birodalom Álletvilága (Fauna Regni Hungariae). III. Arthropoda. (Insecta. Coleoptera). – Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, 213 pp.
KŘIVAN V. & JELÍNEK A. 2010: Entomologický a arachnologický průzkum lokality Staré duby, 32 pp. – Grantový program: Fond Vysočiny – Krajina Vysočiny 2009, projekt č. FV – 035/231/09.
In: https://www.kr-vysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4033171
LAHODA J. 2013: Významné druhy brouků (Coleoptera) zámeckého parku v Horšovském Týně. 1. Kovaříkovití (Elateridae). – Západočeské entomologické listy, 4: 69–73.
LAIBNER S. 1969: Nálezy některých vzácnějších kovaříků v Čechách (Col: Elateridae). – Listy Orlického muzea. Choceň, 2-3: 167-168.
LAIBNER S. 1971: Příspěvek k poznání broučí fauny Údlického lesíka u Chomutova. – Ochrana Přírody, 8: 29-31.
LAIBNER S. 1974: Příspěvek k ekologii a fenologii kovaříka Melanotus brunnipes Germar. – Acta Rev. Natur. Mus. Nat. Slov., 19: 157-166.
LAIBNER S. 1977a: Kovaříkovití Trstěnické tabule ve východních Čechách. – Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, Praha, 13: 109-114.
LAIBNER S. 1977b: Kovaříkovití brouci. In: ROČEK Z. (ed.): Příroda Orlických hor a Podorlicka. – Státní zemědělské nakladatelství, Praha, 481-495.
LAIBNER S. 1979: Kovaříkovití Krušných hor a Mostecké kotliny (Coleoptera, Elateridae). – Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, Praha, 15: 17-32.
LAIBNER S. 1981: Rozbor kovaříkovitých v asociaci Querceto-Carpinetum a Dicranto-Pineetum (Coleoptera, Elateridae). – Acta Mus. Reginaehradecensis S. A. Sc. Nat., 16: 171-181.
LAIBNER S. 2000: Elateridae of the Czech and Slovak Republics České a Slovenské republiky. – Kabourek, Zlín: 292 pp. (In Engl. & Czech).
LESEIGNEUR L. 1972: Coléopteres Elatéridae de la faune de France continentale et de Corse. – Supplément au Bulletin mensuel de la Societe Linneenne De Lyon, ann. 41, 379 pp.
LETZNER K. 1871: Verzeichnis der Käfer Schlesiens. – Zeitschrift für Entomologie, N. F., Breslau, 2 (XXIV): 169-177.
LOKAJ E. 1869: Seznam brouků Čech. – Archiv pro Přírodovědecké Prozkoumání Čech 1 (1868), Sect. 4: 7-76.
LOŽEK V., KUBÍKOVÁ J., ŠPRYŇAR P. ET AL. 2005: Střední Čechy. In: Maskovčin P. a Sedláček M. (eds): Chráněná území ČR, svazek XIII. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 904 pp.
MAJZLAN O. 2010: Chrobáky (Coleoptera) PR Šúr, 163-204. In: MAJZLAN, O., VIDLIČKA, Ľ. (eds), Príroda rezervácie Šúr. – Ústav zoológie SAV, Bratislava.
MAŇÁK V. 2007: Společenstvo saproxylických brouků tvrdého luhu na lokalitě Dlúhý hrúd zjištěné odchytem do nárazových pastí. – Diplomová práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie, 41 pp. + 8. Online: http://is.muni.cz/th/67618/prif_m/DP_Manak_Vitezslav.pdf
MARTIN O., 1989: Click beetles (Coleoptera) from old deciduous forests in Denmark. – Entomologiske Meddelelser, 57 (1-2): 1-107.
MERTLIK J. 2007: Faunistické mapy druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Lissomidae, Melasidae a Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) České republiky a Slovenska. – Elater o. s. Permanentní elektronická publikace k dispozici na: http://www.elateridae.com/page.php?idcl=105 (Verze: 1.1.2016).
MERTLIK J. 2014: Faunistické mapování Crepidophorus mutilatus (Coleoptera: Elateridae) na území České republiky a Slovenska. – Elateridarium, 8: 36-56.
In: http://www.elateridae.com/clanky/mertlik-crepidophorus_25_2_2014.pdf
MERTLIK J. 2015: Přehled druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae a Throscidae (Coleoptera) Krušných hor a Podkrušnohoří (Česká republika), zaměřený na saproxylické druhy listnatých lesů. – Elateridarium, 9: 41-110. In: http://www.elateridae.com/clanky/mertlik_krusnohori_28_1_2015.pdf
MORAVEC P. & RÉBL K. 2016: Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika). Dodatek III.. – Elateridarium, 10: 1-42.
In: http://www.elateridae.com/clanky/moravec-rebl_krivoklatsko3_17_2_2016.pdf
NÉMETH T., DUŠÁNEK V., MERTLIK J. & KUNDRATA R. 2014: New distributional data on Elateroidea (Coleoptera: Elateridae, Eucnemidae and Omalisidae) for Albania, Montenegro and Macedonia. – Elateridarium, 8: 112-117. In: http://www.elateridae.com/clanky/nemeth_new_data_elateroidea_6_10_2014.pdf
NOVÁK I. 2004: Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) ve středním Polabí [Interesting findings of beetles (Coleoptera) in the Central Labe River region]. – Studie a zprávy Oblastního muzea Praha-východ, 15: 55-100.
PEČÍRKA J. 1923: Vzácní kovaříci (De Elateridis raris). – Časopis Československé společnosti entomologické, 3: 7-81.
PEDRONI G. & PLATIA G. 2010: Il popolamento a Coleotteri Elateridi dell’Albania (Coleoptera, Elateridae). – Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 34, 2010 Botanica Zoologia: 65-86.
PLATIA G. 2011: New species and new records of click beetles from the Palearctic region (Coleoptera, Elateridae). Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.), 48: 47-60.
PLATIA G., ABACIGIL T. O., JANSSON N., KAYIS T., COSKUN M. & VARLI S. V. 2014: Click-beetles (Coleoptera, Elateridae) from two oak forests in Turkey. – Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.), nº 55: 41–48.
RÉBL K. 2010: Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika). – Elateridarium 4 (Supplementum): 1-253.
REITTER E. 1870: Uebersicht der Käfer-Fauna von Mähren und Silesien. – Verhandlungen des naturforchenden Vereines in Brünn, 8, 2: III-VII, 1-195.
ROUBAL J. 1919: Noví brouci Čeští. – Časopis Československé společnosti entomologické, XVI: 17-18.
ROUBAL J. 1924: O význačných kovářících. (Sur quelques Elaterides rares). – Časopis Československé společnosti entomologické, 21: 94-95.
ROUBAL J. 1936: Katalog Coleopter (Brouků) Slovenska a Podkarpatské Rusi II. – Nákladem Učené spol. Šafaříkovy v Bratislavě, 434 pp.
SCHIODTE J. C. 1870: De metamorphosi eleutheratorum observationes: Bidrag til insekternes udviklingshistorie. Pars V, Elateres. Kjøbenhavn, Thieles Bogtrykkeri, 467-536.
STREJČEK J. 2005: Významné či zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) zjištěné na území Prahy. – Natura Pragensis, Praha, 17: 75-93.
ŠKORPÍK M. 2003: Entomologický průzkum xylofágního hmyzu vázaného na stromové biotopy v Bezručově aleji a zámeckém parku u Lednice na Moravě, dílčí zpráva [ms. depon. in Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha].
ŠKORPÍK M. 2005: Ověření výskytu a mapování druhu Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) na evropsky významné lokalitě Chřiby – Holý kopec. Provedení inventarizačního výzkumu brouků na této lokalitě [ms. depon. in Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha].
TARNAWSKI D. 2000: Elateridae - Sprężykowate (Insecta: Coleoptera) Część I (część ogólna oraz podrodziny: Agrypninae, Negastriinae, Diminae i Athoinae). – Fauna Polski, Warszawa, 21: 412 pp.
TARNAWSKI D. & BUCHHOLZ L. 2008: Klucze do oznaczania owadóv Polski, XIX, Coleoptera, 34b: Elateridae: Athoinae. – Polskie towarzystwo entomologiczne, Wroclaw, 164 pp.
TAJOVSKÝ K. 1985: Faunal - ecological study of the Elateridae (Coleoptera) in south Moravia (Czechoslovakia). – Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Purk. Brun., 15 (8): 431-441.
TRMAL A. 2008: Příspěvek k poznání brouků (Coleoptera) na Sedlčansku (78-179). – Vlastivědný sborník středního Povltaví, sborník Městského muzea Sedlčany, 248 pp.
TÝR V. 2014: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 8. část. Elateridae, Eucnemidae, Throscidae. – Západočeské entomologické listy (2014), 5: 1–11. In: http://zpcse.cz/entolisty/dokumenty/2014/05-01-Tyr.pdf
VALENČÍK M 1979: Chrobáky (Coleoptera) chráneného náleziska Sedlisko a jeho okolia. – Vlastivedný zborník múzeí Západoslovebského kraja, 6: 124-126, 133-134, 147-152.
VÁVRA J. 1996: Coleoptera: Elateroidea. In: Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of Unesco, III, Edited by Rozkošný R. & Vaňhara J. – Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykiannae Brunnensis, Biologia 94: 447-455.
ZELENÝ J. 1972: Návrh členění Československa pro faunistický výzkum. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, Praha, 8: 3–16.
ZOUFAL V. 1921: Fauna brouků Prostějovského okresu. – (Zvláštní otisk z Věstníku Klubu Přírodovědeckého v Prostějově za rok 1920/21. Ročník XVIII.) Klub Přírodovědecký v Prostějově, Prostějov, 19 pp. (Reprint.)
ZUMR V. & KARAS V. 1981: Faunistický příspěvek k poznání brouků (Coleoptera) v lesích u Hluboké nad Vltavou v jižních Čechách. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 21: 13-20.
ZÝKA M. 2010: Významné druhy brouků vrchu Mileč u Hřebečníků. – Západočeské entomologické listy, 1: 64–68.
In: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 9-11-2010.
 
 

 

TOPlist