ELATERIDARIUM
JAZYK
 
Přijato 19.03.2016
ELATERIDARIUM ročník 10 (2016)   strany  94-132  (30.03.2016)

 

Druhy podrodu Orthathous Reitter (Coleoptera, Elateridae, Dendrometrini, Athous) České republiky a Slovenska

Josef Mertlik

V této faunistické práci se zabývám třemi druhy kovaříků z podrodu Orthathous. Jedná se druhy Athous bicolor, A. gottwaldi a A. silicensis. Uvádím zde fotografie jejich imag, obrázky larev a přehled známé variability imag. Následují popisy biotopů s četnými doprovodnými fotografiemi, stručné poznámky k možnostem jejich ochrany a přehledy publikovaných a nových nálezů na území České republiky a Slovenska.
Součástí článku je také kapitola Historie, ve které popisuji historický vývoj determinací druhů podrodu Orthathous na území České republiky, Slovenska a sousedních zemí (Německa, Maďarska, Polska, Rakouska, Rumunska a Ukrajiny). Athous serbicus je zde uveden jako nový druh pro faunu Rumunska.

• Celý článek

Druhy podrodu Orthathous Reitter (Coleoptera, Elateridae, Dendrometrini, Athous) České republiky a Slovenska HTML
• mertlik_orthathous_30_3_2016.pdf pdf 8MB
TOPlist