ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 02.02.2019
ELATERIDARIUM ročník 13 (2019)   strany  49-74  (01.03.2019)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 7.7MB]

 

Faunistické mapování druhu Ischnodes sanguinicollis (Coleoptera, Elateridae) na území
Česka a Slovenska

Faunistics of Ischnodes sanguinicollis (Coleoptera: Elateridae) in the Czechia and Slovakia

Josef Mertlik

 Pohřebačka 34, CZ – 533 45 Opatovice nad Labem, Česko, e-mail: mertlik@elateridae.com


Abstract. In this paper, the list of the records of Ischnodes sanguinicollis (Panzer, 1793) in the Czechia and Slovakia is provided, as well as the first records for Montenegro. The biotopes of this click-beetle species are described in detail and photo-documented. The website photogallery containg 477 photographs of the biotopes is a supplement of this paper (see Summary).

Key words: Coleoptera, Elateridae, Ischnodes sanguinicollis, Europe, Czechia, Slovakia, faunistics, biotope

 

Obr. 1. Ischnodes sanguinicollis, ♂, foto Ivo Jeniš Obr. 2. Ischnodes sanguinicollis, ♀, foto Ivo Jeniš

 

MATERIÁL A METODIKA

     V této práci je uveden přehled publikovaných nálezů a přehled nových nálezů druhu Ischnodes sanguinicollis, které se mi podařilo shromáždit v rámci soukromého programu faunistického mapování druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae a Throscidae na území Česka a Slovenska (Mertlik 2007).
     K identifikaci nálezů druhu I. sanguinicollis byly krom imag odchycených v terénu využity i nálezy jeho larev či zbytků těl imag. Ke spolehlivé identifikaci tohoto druhu postačují i nálezy jednotlivých štítů a krovek. V mojí entomologické sbírce je uloženo 346 imag a 75 larev.

     Přehled využitých muzejních sbírek a jejich zkratek: Jihomoravské muzeum, Znojmo – JMM Znojmo, Národní muzeum, Praha – NM Praha, Muzeum východních Čech, Hradec Králové – MVČ HK, Moravské zemské muzeum, Brno – MZM Brno, Oblastní muzeum, Most – OM Most a Slovenské národní muzeum-Muzeum Andreja Kmeťa , Martin – SNM-MAK Martin.

     Rozsáhlé seznamy svých sbírek, případně přehledy uskutečněných determinací mi poskytli kolegové: Čepelák Svätopluk, Houška František, Lahoda Jiří, Lengál Tomáš, Pavlíček Jan, Sieber Arnošt, Schles Radovan, Szopa Richard, Reiter Antonín, Smatana Ivo, Zbuzek Bořivoj a Zúber Miroslav.

     Přehled jmen dalších sběratelů a determinátorů: Andrš Zdeněk, Bednář Jaroslav, Bílý Svatopluk, Bobot Ludvík, Brůha Petr, Burda Alexandr, † Čejka Jindřich, Čechovský Petr, Čepelák Svätopluk, † Černý Zdeněk, Číla Petr, Čížek Lukáš, Doležel Karel, Dušánek Václav, † Fleischer Josef , Franc Valerián, Franke Peter, Gahai Jaroslav, Gottwald Josef, Habarta Jan, † Hanuš Florián, Hauck David, Hergovits Roman, † Hervert Václav, Holický Peter, Horsák Petr, Houška František, Hruška Miloš, Januš Jiří, Jaroš Miloš, Jeniš Ivo, Jiskra Jiří, Jiříček Vojtěch, Kašovský Ľudevít, Kavka Michal, Konvička Ondřej, Kopecký Tomáš, † Kovařík Jiří, Kovařík Milan, Krásenský Pavel, Krátký Jiří, Kraus Zdeněk, Kubáň Vítězslav Kučera Emil, Kupec Miroslav, Lackner Tomáš, Lahoda Jiří, † Lauterer Pavel, Lengál Tomáš, Linhart Martin, Lohaj Roman, Majzlan Oto, † Machulka Václav, Mantič Marion, † Marjanko Josef, Martinů Ivo, Mařík Martin, Matuška Jiří, Matějíček Jan, Moravec Pavel, Michalega Miroslav, Nakládal Oto, Navrátil David, Nikodým Milan, Odvárka Oldřich, Olexa Aldo, Pavlíček Jan, Pelikán Jan, Pumr Jaromír, † Rambousek František, † Raušer Jaroslav, Rataj Karel, Rébl Karel, † Rektořík Bohumil, † Roubal Jan, † Rous Rudolf, Růžička Tomáš, Sejkora Radek, Schles Radovan, Sieber Arnošt, Sitek Tomáš, Smatana Ivan, Somody Petan, Souček Martin, Staněk Tomáš, Stejskal Richard, † Strejček Jaromír, † Strejčková Alexandra, Szopa Richard, Šíma Adam, Škorpík Martin, † Šťastný Zdeněk, Šuška Ján, Švec Zdeněk, Tajovský Karel, † Tesař Zdeněk, Trmal Antonín, † Urban Stanislav, Vacík Dušan, Vališ Josef, Vávra Jiří, Veverka Tomáš, Včelička Petr, Vodka Štěpán, † Volák Jan, Vonička Pavel, Zbuzek Bořivoj, Zelenka Michal, Zelina Jaroslav, † Zeman Jan, Zúber Miroslav a Zýka Miroslav.
Pro číslování lokalit byla použita vzestupná řada čísel faunistických čtverců (Zelený 1972). Základní údaje z lokalitních štítků jsou sepsány v jednotném stylu za použití standardních zkratek. Pokud není uveden autor u fotografie, je jím autor článku.

     V textu článku je uvedena reprezentativní část fotodokumentace. Kompletní fotodokumentace nálezů je k dispozici v internetovém vyhledávači na adrese: http://www.elateridae.com/galerie/search.php Do tohoto vyhledávače zadáte jako klíčové slovo „Ischnodes“, poté kliknete na "hledej" a objeví se tabule s náhledy fotografií. Na stránce se zobrazenou tabulí je uveden vpravo dole počet tabulí s fotografiemi (477 obrázků na 24 stránkách). Kliknutím na některé z čísel je možné vybrat tabuli. Kliknutími na vybranou fotografii je možné dvakrát zvětšit její velikost.
 

HISTORIE DETERMINACÍ A ROZŠÍŘENÍ

     Kovařík Ischnodes sanguinicollis patří pro své nápadné zbarvení a tvar těla k druhům, které zpravidla nejsou zaměňovány s jinými druhy kovaříků. Jen v několika případech jsem se ve sbírkovém materiálu setkal s jeho záměnami za podobně zbarvené druhy kovaříků – Ampedus sinuatus Germar, 1944 a Cardiophorus gramineus (Scopoli, 1763).

Přehled druhů rodu Ischnodes
V současné době je známo celkem šest druhů rodu Ischnodes Germar, 1844. Z nich dva druhy žijí v jižní Americe (Chile): Ischnodes elguetai Aranda, 1999 a I. reedi Candèze, 1881 (Hallan 2008).

V palearktické oblasti žijí čtyři druhy:
Ischnodes kadleci Mertlik, 2005 (jihovýchodní Turecko)
Ischnodes maiko Suzuki, 1985 (Japonsko)
Ischnodes sanguinicollis (Panzer, 1793) (Maroko, Evropa mimo její severní oblasti, Turecko, Sýrie a Írán)
Ischnodes sibiricus Cherepanov, 1966 (Rusko: Karélie, Udmurtsko, Sibiř a Dálný Východ)

Poznámky: 
– druh Ischnodes maiko (Suzuki 1985, Ôhira & Arimoto 2001), je některými autory uváděn jako subspecie druhu I. sanguinicollis, např. Kishii (1987, 1999) a Cate (2007).
– tři druhy původně popsané v rodu Ischnodes (Ischnodes picinus Buysson, 1891, I. languidus Buysson, 1891 a I. schembrii Platia, 1985), byly přeřazeny do rodu Haterumelater Ôhira, 1968.

Rozšíření: Ischnodes sanguinicollis byl popsán z území Německa.

     V současnosti je známý z 29 zemí: Ázerbajdžán, Belgie, Bosna a Hercegovina, Česko, Dánsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Polsko, Maďarsko, Moldávie, Německo, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Velká Británie, Írán, Sýrie, Japonsko (Cate 2007: 130); Bulharsko (Tarnawski 1984: 244); Turecko (Mertlik & Platia 2008: 32); Albánie (Németh et al. 2017: 50) a Maroko (Rattu & Massarone 2017: 50).

     První nález na území Černé Hory: Montenegro, Petrovac env., sedlo Poljice, 21. VI. 2003, 5 larev, v trouchu dutiny u paty kmene dubu, V. Dušánek leg., J. Mertlik coll.
     Nové nálezy na území Bulharska: Bulgaria, Trnovo, XII. 1919, 1 ♀, Ing. Hanuš leg., MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2001; Bulgaria, Gorna Breznica, 24. VI. 2010, 1 ex. (mrtvý), v pavučině v dutině kmenu platanu, P. Brůha leg. et coll.


Variabilita imag Ischnodes sanguinicollis
     V dostupné literatuře je uváděna velikost těl imag 8-10 mm. V mé sbírce se nachází kusy s velikostí těl imag 6,6-10,6 mm.
     U imag je variabilita v délce tykadel (u samců mohou přesahovat zadní rohy štítu o 1-2,5 článku, u samic je přesahují o 0-1,5 článku); ve tvaru tykadlových článků, které mohou být protáhlejšího tvaru nebo jsou rozšířenější (někdy jsou středové články na vnější straně zaoblené, někdy jsou před vrcholem slabě vykrojené); ve tvaru štítu (štít může být 0,95-1,08x delší než široký) a ve tvaru aedeagů (obvykle se paramery od báze k apikálnímu zubu zužují jen pozvolně, ale někdy mohou být v apikální polovině zúženy více, rovněž poměr šířky a délky apikálního zubu je variabilní).
     Kusy s kratšími tykadly a robustnějšími tykadlovými články se vyskytují především v Řecku a v Turecku.


BIOTOP
 

 

Obr. 3. Osídlení kovaříky Ischnodes sanguinicollis = I a Limoniscus violaceus = L v různých typech dutin buků, A = dutina suchá, B = dutina mírně vlhká, C = dutina velmi vlhká (Iablokov 1943, Leseigneur 1972).

 

Literární údaje
     Podrobný popis biotopu I. sanguinicollis uvádějí autoři Husler & Husler (1940). Jejich práci přeložil Jagemann (1955), který píše, že larva I. sanguinicollis žije výhradně v původních, prastarých a značně velkých, málo prosluněných listnatých lesních porostech, v nichž vyhledává hlavně buk nebo dub. I v těchto stromech je biotop omezen na dutiny u paty stromu, v nichž je dostatek černohnědého, humusovitého detritu, který ještě nezhumusovatěl. Dutina musí být vždy chráněna proti přímému vnikání deště a musí mít přímé spojení s půdou a její spodní vláhou. Vývoj je tříletý. Úmrtnost larev je značná , neboť jsou zcela bezbranné; zejména když se kuklí, stávají se snadno kořistí karnivorních larev jiných druhů hmyzu. Poměr dvouletých larev k imagům je podle Huslera (1940) asi 20 až 25 ku 1.

     Volák (1972) uveřejnil výsledky podrobného průzkumu obsahu dutiny jírovce, ve kterém se vyskytoval, mimo mnoha jiných determinovaných druhů brouků a mravenců Lasius bruneus, také I. sanguinicollis.

     Burakowski, Mroczkowski & Stefańska (1985) uvádějí, že I. sanguinicollis je relikt přirozených listnatých lesů. Osidluje dutiny u paty kmenů. Vývojový cyklus trvá 3–4 roky. Larvy žijí ve vlhkém trouchnivém dřevě na stěnách dutin nebo v tmavohnědém až černém trouchu na dně dutiny, který je tvořen z třísek a exkrementů, sypajících se z chodeb xylofágních brouků, hlavně nosatců Rhyncolus Germar, 1817 nebo tesaříka Rhamnusium bicolor (Schrank, 1782). Imago přezimuje v kukelní kolébce a objevuje se koncem dubna nebo na počátku května. Mají skrytý způsob života, dny přečkávají v úkrytech v štěrbinách dřeva nebo pod kůrou a vylézají po soumraku.

     Martin (1989) uvádí popis jeho biotopu v rámci studie dánských saproxylických druhů čeledi Elateridae. V této práci se poprvé objevuje větší množství dokumentárních fotografií biotopů těchto druhů, včetně biotopu a larev druhu I. sanguinicollis.

     Čechovský (1990) uvádí, že I. sanguinicollis se vyvíjí v přízemních dutinách jilmů, dubů a habrů ve vlhkém jílovcovém substrátu, který kromě čisté hlíny obsahuje napadaný materiál z vnitřku stromů (nejčastěji kousky dřev, odpadovou drť od působení larev nosatců rodů Cossonus Clairville, 1798 nebo Rhyncolus, listí apod.); substrát nesmí být příliš vlhký (zatékající dešťová voda), ale ani suchý a prašný. Larvy se kuklí v sušší kompaktní hlíně, občas v kouscích dřev a kůry, ležících na dně dutiny.
Že je druh považován za vzácný, lze podle Čechovského vysvětlovat snad tím, že larva vytváří komůrku v hlíně a kukla je pak bezbranná proti ostatnímu karvivornímu hmyzu, žijícímu v dutině. Velký počet nalezených mladých larev dokazuje, že vzácnost I. sanguinicollis je pouze relativní.

Nová pozorování
     Biotopy obývané I. sanguinicollis lze rozdělit do pěti typů (I.-V.), z nichž první čtyři na sebe časově navazují tak, jak postupuje proces vyhnívání středové části kmene. Tvorbě dutin v kmenech a průběhu jejich osídlování několika druhy kovaříků se podrobně věnuje Iablokov (1943), některé z jeho informací a kresby různých typů dutin uvádí Leseigneur (1972).
     Tyto biotopy vznikají činností obligátně parazitických dřevních hub (obligátní nekrotrofové). Tyto dřevní houby jsou úzce vázány na živé hostitele, ačkoliv využívají pouze lignocelulózy neživých buněk jádrového dřeva. K hostiteli se chovají šetrně a významně jej nepoškozují, ačkoliv celá středová část kmene je vyhnilá. V pokročilejších fázích se může vytvářet i dutina. Bělová část zůstává dostatečně široká, takže vytváří trubkový profil. Ten, za předpokladu, že není narušen jiným činitelem, je mechanicky vysoce odolný. Díky aktivitě dřevních hub je do prostředí uvolňována řada živin, které jsou využitelné hostitelem a mohou stimulovat jeho růst (Jankovský 1999).

Biotop I. Larvy I. sanguinicollis mohou prodělávat svůj vývoj ve dřevě napadeném bílou (žlutou) hnilobou již v počínajících dutinách stojících kmenů listnatých stromů, ve vlhkém trouchnivém dřevě za „zrcátky“ (zrcátka jsou různě velká místa na kmenech živých stromů, zbavená kůry). Vznikají sedřením kůry kmene, způsobeném např. nárazem ze svahu padajících kamenů, pádem sousedních kmenů, parožím zvěře nebo při průjezdu zemědělských či lesnických strojů. Přes tato poranění jsou kmeny napadány různými druhy dřevních hub.
     Vyschlé tvrdé dřevo „zrcátek“ je po čase provrtáno množstvím malých výletových otvorů od nosatců nebo červotočů, případně tesaříků. Za touto tvrdou „zátkou“ bývá již dřevo měkčí, zpracované bílou (žlutou) hnilobou, která se odtud postupně šíří vzhůru středovou částí kmene. Kukelní kolébka I. sanguinicollis se zde nachází v trouchnivém, ale ještě kompaktním dřevě.
     Biotopy tohoto typu (I.) jsem pozoroval na jižní Moravě (Ladná) ve dvou kmenech topolů a v jednom kmenu jírovce (Valtice), v jírovcové aleji na východním Slovensku (Slanec) a jednom kmenu dubu na Sicílii (Madonie, 1800m).
     V trouchnivém dřevě topolů a jírovce jsem nalezl larvy a imaga I. sanguinicollis společně s nosatci rodu Rhyncolus a kovaříky Crepidophorus mutilatus (Rosenhauer, 1847) a Megapenthes lugens (Redtenbacher, 1842). V dalších kmenech jírovce a v dubu byly larvy a imaga I. sanguinicollis společně s larvami zlatohlávků Protaetia aeruginosa (Scopoli, 1786).

Biotop II. Larvy I. sanguinicollis prodělávají svůj vývoj ve dřevě napadeném bílou (žlutou) hnilobou výhradně v dutinách kmenů listnatých stromů. Osidlují kusy vlhkého trouchnivého dřeva na dně a trouchnivé dřevo po obvodu na stěnách dutiny, které je zcela prožrané chodbičkami nosatců rodu Cossonus a Rhyncolus. Kukelní kolébka I. sanguinicollis se nachází v trouchnivém, ale ještě kompaktním dřevě ve stěnách dutiny, nebo ve větších kusech trouchnivého dřeva ležících na dně dutiny.
     Na jižní Moravě (Lednice) jsem měl možnost pozorovat několik roků jednu dutinu v mohutném kmenu topolu. V roce 1993 byl do jednoho kořene topolu proříznutý motorovou pilou čtyřhranný otvor. Dřevo za tvrdou odříznutou vrstvou bylo sice napadeno dřevní houbou, ale dutina zde ještě nebyla vytvořena. Zpočátku jsem u okraje vznikající dutiny nalezl v trouchnivém dřevě v kukelní kolébce jen Ampedus pomorum (Herbst, 1784), nosatce rodu Cossonus a Rhyncolus a stehenáčky Ischnomera caerulea (Linnaeus, 1758). Postupem času se otvor prohluboval a vzniklou dutinu osídlil A. elegantulus (Schönherr, 1817), I. sanguinicollis a M. lugens. V některých částech dutiny byl trouch dosti vlhký, protože z horních částí kmene dovnitř zatékalo. Při poslední návštěvě v roce 2002 již měla dutina průměr přes 100 cm a její strop byl několik metrů vysoko. Na protilehlé stěně dutiny vyrůstal mohutný trs hub (václavky), vysoký 60 cm, široký 30-40 cm. Larvy a imaga I. sanguinicollis v kukelních kolébkách jsem nacházel ve stěnách dutiny ve velmi vlhkém trouchnivém dřevě s požerky nosatců rodu Cossonus.
     Na západním Slovensku (Bratislava, Petržalka) jsem v roce 1997 našel více larev a imag I. sanguinicollis v trouchnivém dřevě stěn a stropů dutin dvou kmenů topolů. Byly zde požerky a larvy tesaříků Rhamnusium bicolor a Megopis scabricornis (Scopoli, 1763), larvy a imaga nosatců rodu Cossonus a Rhyncolus, stehenáčků Ischnomera caerulea (Linnaeus, 1758) a kovaříků Procraerus tibialis (Lacordaire, 1835), M. lugens a Melanotus villosus (Geoffroy, 1785).

Biotop III. Tento typ biotopu je dutina stromu, jehož středová část je již zcela vyhnilá a rozpadlá, takže z kmene zbývá jen trubkový profil jeho bělové části. U dna dutiny, na úrovni okolní země je drť vlhkého světlého (rezavého) trouchu, který je složen z třísek a exkrementů, pocházejících z chodeb xylofágních brouků i z velkého množství zbytků hmyzích těl. Na tomto vlhkém trouchu se ještě může nacházet sušší vrstva, obsahující směs listí, větviček a kousků trouchnivého dřeva. Většinou bývá spodní část dutiny otevřená a spojená se zemí. Kukelní kolébka se nachází ve vlhkém trouchu, v místech, kde je směs trochu sušší a drží pohromadě, v případě otevřené dutiny může být kolébka „přilepená“ i na kameni (tj. tento kámen se stává součástí kukelní kolébky). Na několika lokalitách byly kukelní kolébky vytvořeny v zemi pod vrstvou trouchu v relativně sušší vrstvě jílu.
     Larva si zde vytváří kukelní kolébku stejného typu jako kovaříci Elater ferrugineus Linnaeus, 1758, Brachygonus dubius (Platia & Cate, 1990) a Limoniscus violaceus (Müller, 1821), a podobné prostory (kolébky) si larva průběžně vytváří i ke svému svlékání (tato místa jsou lépe pozorovatelná v tmavém trouchu čtvrtého typu biotopu).
     Výše uvedené typy biotopů jsou typické pro lužní lesy (topol, jilm, habr a dub), ale biotop třetího typu jsem našel také v kmenech dubů a buků v pahorkatinách středních a severních Čech (Křivoklátsko, Krušnohoří), jižní Moravy (Adamov) a středního Slovenska (Stará Kremnička, Krupiná).
     V dutinách dubů a buků v zónách pahorkatin jsou spolu s I. sanguinicollis často nalézány jako tzv. doprovodné druhy kovaříci E. ferrugineus a L. violaceus.

Biotop IV. Tento typ biotopu se vytváří z biotopu třetího typu, za předpokladu, že není spodní část dutiny a zde uložený trouch v přímém kontaktu se zemí (u velkých solitérních kmenů sice může být spodní část hlavní dutiny otevřená a být v kontaktu se zemí, ale v tomto případě bůže být osídlený trouch uložen v dutině na malých vyvýšených plošinkách, které již nejsou v přímém kontaktu se zemí). Ze středové části kmene zbývá jen trubkový profil jeho bělové části. Kmeny většinou rostou přímo na prudkých svazích nebo na jejich horních okrajích. Spodní část jejich dutiny bývá rozdělena do více částí, z nichž některé mohou být vedle sebe, nebo v různé výšce. U dna dutiny je menší množství tmavého, mazlavého trouchu (velmi špatně jde z rukou omýt). Některé dutiny obsahují i několik druhů této směsi (bývá rozdělena do různých míst dutiny), nacházející se v různém stupni vlhkosti (podle toho, jak je daleko od otvoru do dutiny, nebo kde zatéká voda otvory z boku či z horní části kmene). Larvy I. sanguinicollis jsou většinou ve vlhčích prostorách, jejich kukelní kolébky v sušších. Spolu s I. sanguinicollis tento biotop často obývá také L. violaceus.
Kukelní kolébka se nachází v místech, kde je směs sušší a drží pohromadě, v případně otevřené dutiny může být přímo „přilepená“ i na kameni. Larva si vytváří podobné prostory i ke svému svlékání.
     Dutiny tohoto typu jsem většinou nacházel v kmenech dubů (na tvorbě tohoto typu dutiny se v mnoha případech významně podílejí svým žírem tesaříci Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 a nosatci rodu Rhyncolus). Ve středních Čechách (Týřovice) byly také v kmenech jasanů.
     Třetí a čtvrtý typ biotopu jsou posledním stádiem tvorby dutiny v středové části kmene. Následuje její úplné vyschnutí (u dutin se dřevěným dnem), kdy trouch ztvrdne až do podoby strusky, případně se rozpadne na prach, nebo trouch zcela zhumusovatí (u částí dutiny spojenými se zemí).


Biotop V. Biotop nacházející se mimo dutiny kmenů. Někdy se trouch vysypává prasklinami nebo starými výletovými otvory tesaříků Cerambyx cerdo ven z dutiny kmene a ukládá se na zemi u jeho paty. Záhyby kmene nad ním a větve stromu vytváří jakousi ochrannou stříšku před nadměrným deštěm i sluncem a trouch si tak uchovává vlastnosti potřebné k vývoji I. sanguinicollis. Pouze dvakrát se mi podařilo nalézt tento unikátní biotop – Krušné hory, Jezerka (obr. 38) a Štiavnické vrchy, Richnava.


Larva. Larvu Ischnodes sanguinicollis popsali Henriksen (1911), Husler & Husler (1940), van Emden (1945), Rudolph (1971) a Dolin (1988).
 

Obr. 4. Larva I. sanguinicollis
Foto Václav Dušánek
Obr. 5. Larva I. sanguinicollis, VIII. a IX. článek
(Kovács & Németh 2012: 24)

 

Obr. 6. Larva I. sanguinicollis, foto Tamás Németh

 

     Ischnodes sanguinicollis obývá listnaté lesy nížin a pahorkatin. Osídluje zapojené zastíněné lesní porosty i osluněné solitérní kmeny (pastevní lesy a aleje), ale pouze v přírodně bohatém prostředí s nepřerušenou kontinuitou vývoje. Osídluje dutiny doposud živých kmenů listnatých dřevin, jeho larvy byly nalezeny v dutinách buků, dubů, habrů, jasanů, javorů, jilmů, jírovců, lip a topolů.
     Jeho nejvýše položené lokality na území Česka a Slovenska jsou vrch Jezerka v Krušných horách (740m) a vrch Bujanov u Margecan (750m).

     Vývoj je tříletý. Larvy jsou saprofágní (Leseigneur 1972) a příležitostně karnivorní nebo nekrofágní (Dolin 1988). Pokud jde o vysokou úmrtnost larev, o které píší autoři Husler & Husler (1940) a Čechovský (1990), tak s autory souhlasím, ale podle mého názoru je největší úmrtnost larev v období jejich pravidelných svlékání, protože prostory (kolébky), které si larvy vytváří ke svému svlékání nejsou tak bytelné, jako bývá klasická kukelní kolébka.
     Náhlá změna vlhkosti dutiny mívá fatální následky. V několika dutinách jsem v kukelních kolébkách nalezl větší množství mrtvých imag, která zde zplesnivěla, když do dutiny vnikla shora voda (zlomený vršek kmene). Opačným případem byl nález dutiny, kde trouch zcela vyschnul (kmen rozlomený u dutiny) a ztvrdnul a imaga se ze svých kukelních kolébek již nedokázala dostat ven. Rozlomením dutiny nebo pokácením stromu biotop zpravidla zaniká. Jen v jednom případě jsem našel imaga a larvy v otevřené dutině několik let padlého kmene topolu – Krásný Dvůr (obr. 18).

     Kuklení probíhá na přelomu srpna a září. Přezimují imaga. Kukelní kolébku opouští imago zpravidla na konci dubna, ale pokud se v některých výjimečných letech protáhne období teplých dnů z léta až do podzimních měsíců, pak některá imaga opouští své kukelní kolébky již v září nebo v říjnu.
     V prvních dnech po opuštění rodné dutiny lze imaga nalézt i ve větším množství v štěrbinách kůry v jejím blízkém okolí. Mají skrytý způsob života, dny přečkávají v úkrytech v štěrbinách dřeva nebo pod kůrou. Aktivují za soumraku a v noci od konce dubna do konce května. Občas jsou nalezena při oklepu větví kvetoucích keřů (hlohů) a stromů. Také byla nalezena v několika nárazových pastech v lužních lesích v okolí Břeclavi a Lednice, ale jen v jednotlivých kusech. Pouze jednou byla pozorována při denním letu (Pavlíček 1988).


Doprovodné druhy kovaříků. Spolu s larvami Ischnodes sanguinicollis je často nalézaný i Limoniscus violaceus (biotopy III.-V.). Ten je ale známý z menšího počtu lokalit a to zřejmě ze dvou důvodů. Nemá schopnost obývat dutiny již od prvních fází jejich vzniku (biotop I.-II.), ale osídluje je až ve fázi, kdy je již středová část kmene dutá a také neosídluje dutiny v periodicky zaplavovaném území lužních lesů. Dalším častým doprovodným druhem je Elater ferrugineus, obývající vlhčí dutiny (biotop III.).
     Ve vlhčích dutinách jsem rovněž zaznamenal občasný výskyt kovaříků Crepidophorus mutilatus, Megapenthes lugens, Melanotus villosus a Podeonius acuticornis.
     V sušších dutinách jsem nalezl kovaříky Cardiophorus gramineus a různé druhy rodu Ampedus, např. A. balteatus (Linnaeus, 1758), A. brunnicornis Germar, 1844, A. cardinalis (Schiödte, 1865) a A. elegantulus (Schönherr, 1817).
     Ale výskyt těchto druhů je jen občasný a proto o nich nelze psát jako o klasických doprovodných druzích.


Ochrana. Podle ekologických nároků je Ischnodes sanguinicollis druh s nízkou ekologickou valencí. Je to relikt přirozených lesů a jeho areál má v současné době již jen ostrůvkový charakter. Nevyskytuje na všech zdánlivě (vizuálně) vhodných lokalitách, ale jen na primárních biocentrech s kontinuálním vývojem. Pro přežití tohoto druhu je nezbytná kontinuita, tj. nikdy nepřerušená přítomnost dostatečného množství vhodných stanovišť. Proto jsou jeho nároky na kvalitu životního prostředí v přímém rozporu se současnými metodami intenzivního obhospodařování lesů.
     V současnosti je zařazen v Červeném seznamu bezobratlých v kategorii VU = zranitelný (Zbuzek 2017). Sice není zahrnut do seznamů chráněných druhů, ale oba z jeho doprovodných druhů, E. ferrugineus a L. violaceus, v nich uvedeni jsou.

     Elater ferrugineus je zařazen mezi zvláště chráněné druhy živočichů v kategorii silně ohrožených druhů (příloha III vyhlášky č. 395/1992 Sb. ve znění vyhlášky č. 175/2006 Sb., kterými se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).

     Limoniscus violaceus je zařazen do evropského ochranářského programu NATURA 2000, který vyžaduje ochranu druhu podle Směrnice Rady č. 92/43/EEC z 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Příloha II: Druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyznačení zvláštních území ochrany a Příloha IV: Druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, vyžadující přísnou ochranu).

     Oficiální management ochrany biotopů saproxylického hmyzu uvádí Krása (2015).


     Problematikou praktické ochrany hmyzu, tj. ochranou jeho ohrožených biotopů, se zabývám v několika svých pracích. Z jednotlivých saproxylických druhů osídlujících listnaté stromy jsem doposud zpracoval informace o kovařících Crepidophorus mutilatus (Mertlik 2014), Calambus bipustulatus a Hypoganus inunctus (Mertlik 2016), Ampedus brunnicornis a A.. hjorti (Mertlik 2018b) a potemníkovi Menephilus cylindricus (Mertlik 2018a).
     Komplexní pohled na problematiku ochrany ohrožených biotopů saproxylických kovaříků, včetně druhu I. sanguinicollis, uvádím ve svých pracích o kovařících Krušných hor (Mertlik 2015) a kovařících východních Čech (Mertlik 2017). V posledně citované práci uvádím přehled recentních prací, věnovaných ochraně ohrožených biotopů saproxylických druhů hmyzu – viz kapitola Diskuze a Závěr (str. 94-106).

     Níže je umístěno šest fotografií z jižní Moravy. Na obr. 7-10 je rozvolněná část starého dubového lesa u Valtic (Rendez-vous), na obr. 11-12 je topolová alej u Podivínského mostu (Lednice). Jsou to známé biotopy I. sanguinicollis a mnoha dalších ohrožených saproxylofágů. Obě lokality spojuje deklarovaná snaha chránit starší stromy na místech s čilým a neustále se rozvíjejícím turistickým ruchem - i když jsou obě tyto aktivity v přímém rozporu kvůli snahám o zajištění co největší bezpečnosti turistů. Více k problematice ochrany alejí viz Čížek & Procházka (2010).

 

Obr. 7. Valtice, Rendez-vous, 6.5.2018 Obr. 8. Valtice, Rendez-vous, 6.5.2018
Obr. 9. Valtice, Rendez-vous, 6.5.2018 Obr. 10. Valtice, Rendez-vous, 6.5.2018
Obr. 11. Lednice, alej u Dyje, 25.9.2012 → Obr. 12. Lednice, alej po revitalizaci, 16.11.2015

FAUNISTICKÁ ČÁST 

 

 

Obr. 13. Faunistická mapa Ischnodes sanguinicollis pro území Česka a Slovenska

ČESKO (BOHEMIA):

5349: Bohemia bor., Teplice, vrch Doubravka, 9. IX. 2009, 1 ex., P. Krásenský leg. (Krásenský 2009, Mertlik 2015).

5350: Bohemia bor., České středohoří, Průčelská rokle pr. Brná, 10. IV. 1999, 1 ♂, P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det.; 22. IV. 2007, 1 ♂, v kůře u paty kmene Quercus, více larev v trouchu dutin Quercus a Fagus, J. Mertlik leg. et coll.

5354: Bohemia bor., Mimoň env., vrch Ralsko, 11.10.2010, 1 larva, v trouchu v dutině kmene javoru, J. Mertlik leg. et coll.

5446: Bohemia bor., Červený Hrádek, obora, 7. IV. 2007, 2 larvy, v trouchu dutiny u paty kmene Fagus, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2015).

5446: Bohemia bor., Drmaly env., Mufloní pahorky, 15. XII. 2006, 1 ♂, 1 ♀, v trouchu dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2015).

5446: Bohemia bor., Horní Jiřetín, Jezeří env., Jezerka, suťový les, 17. IV. 2003, 2 larvy, v dubu, z kterého se uvolňoval sypký trouch, který dole mezi jeho kořeny humusovatěl (spolu s Limoniscus violaceus), J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2015); dtto, 12. X. 2006, 1 ♀, v trouchu na dně dutiny javoru (spolu s L. violaceus a Elater ferrugineus); dtto, 12. X. 2006, torzo těla v trouchu na dně dutiny kmene dubu (spolu s L. violaceus); 17. V. 2008, 1 ♂, oklep kvetoucích keřů, P. Krásenský leg., det. et coll. (Mertlik 2015); 26. V. 2008, 2 ♀♀, oklep větví kvetoucích keřů (Viburnum lantana), J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2015); V. 2009, 1 ex., O. Odvárka leg., det. et coll. (Mertlik 2015); 1. VI. 2010, 2 ♀♀, oklep kvetoucích hlohů, P. Krásenský leg., det. et coll. (Mertlik 2015); 22. IV. 2018, 2 ex., V. Dušánek leg., det. et coll.

5447: Bohemia bor., Horní Jiřetín, Jezeří env., údolí Šramnického potoka – Jánský vrch, 20. IV. 2018, 1 ♀, více larev, v dutině buku (spolu s L. violaceus), J. Mertlik leg. et coll.

5447: Bohemia bor., Horní Jiřetín [Černice env.], Jezeří env., Jezeřské arboretum, 9. IV. 2008, 2 ♀♀, v trouchu dutiny u paty kmene dubu (spolu s L. violaceus), J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2015); 1. VI. 2011, 1 ♂, 1 ♀, v dutině při patě starého dubu, P. Krásenský leg., det. et coll. (Mertlik 2015); 15. XII. 2011, 1 ♂, 1 ♀, v trouchu dutiny u paty kmene dubu (spolu s L. violaceus), P. Krásenský leg., det. et coll. (Mertlik 2015).

5447: Bohemia bor., Horní Jiřetín [Černice env.], Jezerské lesy, Alberk, 11. X. 2006, 3 larvy, v trouchu na dně dutiny kmene buku (spolu s E. ferrugineus), J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2015).

5450: Bohemia bor., Lovosice, Havraní ostrov, 9. IV. 2017, 1 ex., ve stromové dutině, P. Brůha, M. Michalega et P. Moravec leg. (Brůha et al. 2017); dtto, 24. IV. 2017, 1 ex., sklepán z pobřežní vegetace; 13. III. 2018, 1 ex., prosev trouchu v dutině jilmu, zemní padací past (Brůha et al. 2018: 28); dtto, 7. IV.– 18. V. 2018, 1 ex.; dtto, 18. V.– 2. VI. 2018, 3 ex.

5450: Bohemia bor., Litoměřice env., Střelecký ostrov, 24. V. 1996, 1 ♀, M. Jaroš leg., J. Mertlik coll.; 8. V. 1998, 1 ♀, P. Moravec leg., J. Mertlik coll.; 26. V. 1999, 1 ♀, P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det.

5454: Bohemia bor., Doksy env., Břehyně, Mlýnský vrch, jihovýchodní svah, 3. X. 2010, 1 larva, v trouchu dutiny u paty kmene buku, J. Mertlik leg. et coll.

5454: Bohemia bor., Bezděz env., vrchy Malý a Velký Bezděz, 19. X. 2008, více larev, v trouchu dutin kmenů buků, J. Mertlik leg. et coll.

5548: Bohemia bor., České středohoří, vrch Milá, jižní úpatí, 9.- 22. V. 2017, 1 ex., mrtvý Fraxinus, nárazová past (roztok cukru ve víně), P. Moravec leg., det. et coll.

5646: Bohemia bor., Stroupeč (50°21'32"N, 13°29'43"E), 11. IV. 2015, 3 ex., v trouchu dutiny topolu, P. Brůha leg., det. et coll.

5647: Bohemia bor., Žatec, Libočany, 12. I. 1982, 1 ♂, J. Zelina leg., M. Zýka coll., J. Mertlik det. 2014.

5649: Bohemia bor., Levousy, les Šebín (5649-50), 1. IV. 2009, 4 ♂♂, P. Moravec leg. et coll., B. Zbuzek det.; dtto, 2 ♀♀, P. Moravec leg., P. Vonička coll., B. Zbuzek det.; dtto, 1 ♂, 1 ♀, P. Moravec leg., M. Linhart coll., B. Zbuzek det. 2014.

5656: Bohemia centr., Jabkenice, obora, VI. 1998, 1 ex., v noci na dubu, J. Pumr leg. et coll., Z. Šťastný det.; VII. 2002, 3 ex., v noci na dubu, J. Pumr leg., Z. Šťastný det. et coll., VI. 2004, 1 ex., v noci na dubu, J. Pumr leg., Z. Šťastný det. et coll.

5746: Bohemia bor., Krásný Dvůr, zámecký park, 9. IV. 2017, 1 ♀, 1 larva, v trouchu dutiny padlého kmene topolu, J. Mertlik leg. et coll.

5747: Bohemia bor., Sádek – Deštnice, lesostep, 2 ♀♀, v trouchu dutiny u paty kmene Quercus, J. Mertlik leg. et coll.

5751: Bohemia centr., Veltrusy (5751?), bez data, immaturní ♂, coll. Pfeffer, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010; III. 1923, 2 ex., v dutém jilmu, Ing. Machulka leg., coll. Pečírka in NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2001 (Pečírka 1923); bez data, 1 ex., R. Rous leg., MVČ HK coll.; 8. V. 1994, 2 ex., J. Bednář leg., det. et coll.; dtto, 28. V. 1998, 1 ex.

5751: Bohemia centr., Veltrusy, lužní les u zámku, 26. III. 1998, 1 ♀, v trouchu pařezu lípy, J. Mertlik leg. et coll.

5751: Bohemia centr., Kralupy nad Vltavou, 24. IV. 2012, 3 ex., J. Bednář leg., det. et coll.

5751: Bohemia centr., Kralupy nad Vltavou, koupaliště env., 6. V. 2000, 1 ♀, J. Bednář leg., J. Mertlik coll.

5762: Bohemia or., Opočno, park, IV. 1916, 1 ex., v mechu lípy, J. Roubal leg., SNM Bratislava coll. (Roubal 1924, Mertlik 2017).

5846: Bohemia bor., Podbořany env., Petrohrad, Háj Petra Bezruče (PP), 22. IV. 2006, 3 ex., Z. Andrš leg. (Týr 2014); 17. IV. 2012, 1 ex., v prosevu dutiny Tilia sp., P. Moravec leg., det. et coll.

5849: Bohemia centr., Lány, Lánská obora (5849C24), 27. VI. 1992, 1 ♀, poklepem dubu, K. Rébl leg. (Rébl 2010); dtto, 4. VI. 1993, 1 ♂, 1 ♀, poklepem lípy; (5849C25), 17. VI. 1984, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, K. Rébl leg. (Rébl 2010); dtto, 12. VI. 1987, 1 ♂, poklepem kvetoucího hlohu.

5949: Bohemia centr., Zbečno env., Lánská obora, vrch Vlčina, 31. III. 2009, 2 ♂♂, 2 ♀♀, více larev, v trouchu dvou dutin u pat kmenů buků, J. Mertlik leg. et coll.

5949: Bohemia centr., Lánská obora, Pytlácký vrch, 1. IV. 1997, 2 larvy, v dutině kmene dubu, J. Mertlik leg. et det.

5949: Bohemia centr., Lány, Lánská obora, údolí Klíčavy (5949A4), 2. VI. 1985, 1 ♀, poklepem kvetoucího hlohu, K. Rébl leg. (Rébl 2010); dtto, 12. V. 1993, 1 ♀.

5949: Bohemia centr., Sýkořice – Kovářův luh (5949D2), 30. V. 2012, 1 ♀, květnatá bučina, poblíž přízemní dutiny na kmenu Fagus sylvatica, J. Januš leg. (Januš 2016).

5950: Bohemia centr., Nižbor env., Vůznice, Suchá Mýť, 3. XI. 1996, 3 ex., více larev, v trouchu dutin kmenů dubů, J. Krátký et J. Mertlik leg. et coll.

5950: Bohemia centr., Nižbor env., údolí Žlubince, Tesařka - Horní Žlubinec, 3. XI. 1996, 1 ♂, více larev, v trouchu pařezu nedávno pokáceného dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5952: Bohemia centr., Praha, Modřanská rokle, III. 1923, 1 ex., na staré houbě, J. Zeman leg. (Pečírka 1923).

5952: Bohemia centr., Praha, Krč, 26. VI. 1906, 1 ex., na cestě, F. Rambousek leg. (Roubal 1924).

6048: Bohemia centr., Broumy-Skryje, 16. VI. 1986, 1 ex., A. Burda leg.

6048: Bohemia centr., Branov env., Velká Pleš, vrch Prachoviště, 30. III. 2009, více larev, v dutině u paty kmene buku, J. Mertlik observ.

6048: Bohemia centr., Branov env., Velká Pleš, 27. X. 1998, 1 ♂, 1 ♀, v trouchu dutiny jasanu, J. Mertlik leg. et coll.

6048: Bohemia centr., Karlova Ves, Týřovické skály, 26.- 27. X. 1998, 1 ♀, v trouchu dutiny jasanu, J. Mertlik leg. et coll.

6048: Bohemia centr., Skryje env., vrch Strážov (511,5m), 19. X. 1997, 1 ♂, 1 ♀, v trouchu dutiny dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6048: Bohemia centr., Karlova Ves, NPR Týřov (6048B8), V. 1982, 1 ex., oklep dubu, K. Rébl leg. (Rébl 2010); dtto, 18. V. 1990, 1 ♂, oklep kvetoucího hlohu.

6048: Bohemia centr., Karlova Ves, NPR Týřov, Týřovické skály (6048B8), 17. IV. 2010, zbytky imaga spolu s L. violaceus, J. Bednář leg. (Januš 2016); 22. V. 2010, 1 ex., oklep kvetoucího hlohu, P. Horsák leg., J. Bednář det. (Januš 2016)

6049: Bohemia centr., Bránov, I. 1988, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll.; dtto, VII. 1988, 1 ex.

6049: Bohemia centr., Karlova Ves, IX. 1988, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll.

6049: Bohemia centr., Broumy, VI. 1986, M. Souček coll., J. Pavlíček det.

6049: Bohemia centr., Nižbor, Nová Huť [Bohemia, Nová Huť], bez data, 1 ♀, J. Pečírka coll. in NM Praha, J. Mertlik rev. 2001.

6050: Bohemia centr., Beroun env., vrch Ostrý, smíšený les, 2. V. 1987, 1 ex. (za letu, druhý ex. ulétl), J. Pavlíček leg., coll. et det. (Pavlíček 1988).

6050: Bohemia centr., Tmaň env., Kotýz (6050c), 31. V. 2014, 1 ex., L. Bobot leg. et coll., T. Sitek det. 2017.

6050: Bohemia centr., Srbsko, 10. VI. 2006, 1 ex., M. Mařík leg., T. Kopecký det. et coll.

6051: Bohemia centr., Vonoklasy, bez data, 1 ex., M. Kovařík leg. et coll., B. Zbuzek det.

6052: Bohemia centr., Zbraslav, X. 1953, 1 ♀, A. Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006.

6052: Bohemia centr., Zbraslav env., Závist, bez data, 1 ex., pod olšovou kůrou, Lokay senior leg. (Pečírka 1923).

6052: Bohemia centr., Praha – Točná, bez data, 1 ex., T. Růžička leg. et coll., B. Zbuzek det.; dtto, 1 ex., Z. Švec leg. et coll., B. Zbuzek det.; 8. I. 2005, 1 ♂, 1 ♀, v dutině u paty kmene dubu, B. Zbuzek leg., det. et coll.

6052: Bohemia centr., Praha, Závist – Točná, nad ostrou zatáčkou silničky vedoucí od Vltavy k Točné, dubový svah odvrácený k Vltavě, 20.3.2004, 1 ex., vertikální 2 m trhlina v dubu průměru cca 30cm táhnoucí se až pod okolní terén orientovaná proti svahu, v dutině opuštěné hnízdo, na místě nalezeny rovněž dvě larvy téhož druhu – ponechány v téměř blátivém protředí, M. Zelenka leg., det. et coll.

6052: Bohemia centr., Praha, Zbraslav – Točná, Šiance env., 14. IV. 2005, 1 ex. (mrtvý), v dutině u paty kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6052: Bohemia centr., Trnová, údolí Bojovského potoka (49°54'26.697"N, 14°22'54.754"E), 13. IV. 2012, 2 larvy, v trouchu dutiny dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6057: Bohemia centr., Nové Dvory [Kutná Hora], Kačina, lužní les, 49°58'46.621"N, 15°19'52.313"E , 17. III. 2012, 2 larvy, v trouchu dutiny jilmu, J. Mertlik observ. (Kavka & Veverka 2018); 25. II. 2017, 1 larva, v trouchu dutiny jilmu, M. Kavka observ. (Kavka & Veverka 2018).

6058: Bohemia centr., Nové Dvory [Kutná Hora], Kačina, lužní les, 6. III. 1997, 1 larva, v trouchu dutiny jírovce, J. Mertlik leg., det. et coll. (Kavka & Veverka 2018); 16. III. 2003, 2 ex., v žlutobílém trouchu na stěnách dutiny pařezu jasanu (strom nedávno pokácen), spolu s Ampedus brunnicornis a nosatci Cossonus, J. Mertlik leg., det. et coll. (Kavka & Veverka 2018); 14. IV. 2008, 2 ex., pod šupinami kůry na kmenu jírovce, J. Mertlik leg., det. et coll. (Kavka & Veverka 2018); 19. VI. 2011, 1 ex., v dutině javoru, T. Veverka leg., det. et coll. (Kavka & Veverka 2018); 2. XII. 2012, 1 ex., pod kůrou jilmu s dutinou při bázi, T. Veverka leg., det. et coll. (Kavka & Veverka 2018).

6059: Bohemia or., Choltice, zámecký park, 26. III. 1991, 1 larva, v trouchu dutiny dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017); dtto, 15. III. 2003, 9 ex. (3 ♂♂, 2 ♀, J. Mertlik coll.), v trouchu v dutině u paty kmene jírovce; dtto, 23. IV. 2008, 5 ♂♂, pod šupinami kůry v okolí dutiny u paty kmene jírovce, 2 ♀♀, v trouchu dutiny kmene jírovce.

6060: Bohemia or., Slaťiňany, V Kaštance, 3. VI. 2012, 1 ex., D. Navrátil leg., det. et coll. (Mertlik 2017).

6152: Bohemia centr., Davle env., údolí Bojovského potoka, lesostep (49°53'33.550"N, 14°21'43.709"E), 13. IV. 2012, 1 larva, v trouchu v dutině kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6152: Bohemia centr., Štěchovice, 1923, 1 ex., Z. Tesař leg., T. Lengál coll.

6160: Bohemia or., Nasavrky, Slavická obora, Strádov env., 28. X. 1996, 2 ♀, 6 larev, J. Krátký et J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017).

6350: Bohemia centr., Bohostice, 4. IV. 1994, 1 ex., Dr. S. Urban leg., A. Trmal coll. et det.

6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, 21. XI. 1987, 2 ex., E. Kučera leg., J. Mertlik coll.; 25. V. 2003, 1 ex., F. Houška leg., det. et coll.

6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, Stará obora, IV. 1978 (Zumr & Karas 1981); 25. V. 2003, 1 ex., na světlo, F. Houška leg., det. et coll.

6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, Stará obora, vrch Velký Kameník (570 m), 16. V. 1989, 1 ♀, pod odchlípnutou kůrou pařezu buku, J. Mertlik leg. et coll.; 18. IV. 2009, 7 larev, v trouchu dutiny u paty kmene buku, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 2 larvy (s L. violaceus a E. ferrugineus), v trouchu dutiny u paty kmene buku; dtto, 1 larva, v trouchu dutiny u paty kmene buku.

6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, Stará obora, vrch Baba, 18. IV. 2009, 1 ♂, 2 larvy (s L. violaceus), v trouchu dutiny u paty kmene buku, J. Mertlik leg. et coll.

6952: Bohemia mer., Poněšice, Poněšická obora, vrch Hradec, 1.4.2011, 1 larva, v trouchu dutiny buku, J. Mertlik leg. et coll.

 

Bohemia bor., Hradčanská pahorkatina [Kummersgebirge], bez data (Kral 1915).

Bohemia centr., Praha env. [u Prahy na staré vrbě], bez data, 1 ex., Tuček leg. (Lokaj 1869, Pečírka 1923).

Bohemia centr., Berounsko, 12. V. 1913, 1 ex., starý buk, spolu s Conopalpus testaceus dopoledne za žáru slunečního v době letu krasců, J. Roubal leg. (Roubal 1924).

 

ČESKO (MORAVIA):

6375: Moravia bor., Hukvaldy, obora, 1984, 1994, T. Sitek coll. (Hauck 2010); 9. X. 2008, 3 ♂♂, 3 ♀♀, více larev, v trouchu dutiny rozlomeného kmene jírovce, J. Mertlik leg. et coll.

6470: Moravia bor., Velká Bystřice, parčík na levém břehu řeky Bystřice, kousek od nádraží proti proudu řeky, recentní nález, 1 ex. (mrtvý), v dutině starého topolu černého, I. Jeniš leg., det. et coll.

6472: Moravia bor., Hranice, Hůrka u Hranic, 27. X. 2008, 1 ♂, více larev, v trouchu dutin dubů, J. Mertlik leg. et coll.

6564: Moravia mer., Doubravník env., Sokolí skály, 31. X. 2001, 1 ♂, v dutině kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6565: Moravia mer., Boskovice [Boskowitz], bez data (Kittner 1867, Reitter 1870).

6565: Moravia mer., Boskovice env., Pilské údolí, 27. IV. 2006, torza více těl imag, více larev, v trouchu na dně dutiny zdvojeného kmene dubu (spolu s L. violaceus), J. Mertlik leg. et coll.

6664: Moravia mer., Sentice [Heroltice env.], vrch Sokolí, suťový les na západním svahu, 22. IV. 2003, 3 larvy, v trouchu dutiny dubu (spolu s Cardiophorus gramineus, L. violaceus, Melanotus villosus, Crepidophorus mutilatus a Procraerus tibialis), J. Mertlik leg. et coll.

6665: Moravia mer., Vranov, 25. III. 2005, 1 ex., dutina Fagus, R. Schles leg., det. et coll.; dtto, 23. X. 2005, 5 larev; dtto, 15. IV. 2006, 2 ex., 13 larev; dtto, 8.- 19. V. 2006, 2 ex., lapák na vývratu Fagus.

6665: Moravia mer., Vranov [Adamov env.], Jelení skok, 4. IV. 2006, více larev, v trouchu na dně tří dutin (buku, jasanu a lípě), 18 ♂♂, 6 ♀♀, v trouchu na dně dutiny buku (spolu s L. violaceus a E. ferrugineus), J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 16. IV. 2015, 1 ♂, 6 ♀♀.

6665: Moravia mer., Olomučany, 2. IV. 2004, 1 ex., 30 larev, dutina Fagus, R. Schles leg., det. et coll.

6666: Moravia mer., Adamov, Josefovské údolí, Slovenská stráň, 25. IX. 2000, 2 ♂♂, v dutinách dubů, J. Mertlik leg. et coll.; 24. IV. 2001, 1 ♂, 2 ♀♀, v trouchu dutiny buku, J. Mertlik leg. et coll.; 6. X. 2006, 1 ♀, více larev, v trouchu na dně dutiny kmene buku (spolu s E. ferrugineus), J. Mertlik leg. et coll.; 13. IV. 2006, 1 ♀, 3 larvy, v trouchu na dně dutiny kmene buku, 5 ♂♂, 4 ♀♀, v trouchu na dně dutiny rozlomeného kmene buku, 3 larvy, v trouchu na dně dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6666: Moravia mer., Adamov env., Býčí skála, 6. X. 2006, 3 larvy, v trouchu na dně dutiny buku, J. Mertlik leg. et coll.

6666: Moravia mer., Ruprechtov, Rakovecké stráně, Beran env., 21. III. 2016, 1 ♂, v trouchu dutiny prasklého kmene dubu, 2 larvy, v trouchnu dutiny buku, J. Mertlik leg., det. et coll.

6674: Moravia bor., Vsacká Tanečnice [Vsacké hory bez bližšího údaje, lze však míti za to, že pochází z jižních svahů Vsacké Tanečnice], bez data (Jagemann 1940).

6674: Moravia bor., Halenkov (6674-75), 15. V. 1955, 1 ex., M. Herrmann leg., in coll. Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně (Konvička & Spitzer 2015).

6763: Moravia mer., Náměšť nad Oslavou (6762-63), bez data, 1 ♀, Dr. J. Fleischer leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003; bez data, 1 ex., Dr. Raušer leg., MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2001; 30. IV. 1988, 1 ♀ (ex larva), M. Hruška leg., J. Mertlik coll.; 11. III. 1989, 1 ♂; 28. VIII. 1988, 1 ex. (ex pupa), M. Hruška leg.

6763: Moravia mer., Náměšť nad Oslavou, obora (440 m), 1985-1990, více ex. (Málek & Hruška 1991); 25. III. 2003, 1 ♂, 2 ♀♀, 5 larev, ve vlhkém trouchu velké otevřené dutiny kmene lípy (spolu s L. violaceus a C. mutilatus), J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 22. IV. 2009, 1 ♀, 2 larvy; dtto, 22. IV. 2009, 1 larva, v trouchu otevřené dutiny malé lípy; dtto, 3 larvy, v trouchu dutiny habru, J. Mertlik leg. et coll.

6764: Moravia mer., Sentice [Veverská Bítýška env.], rezervace Výří skály, 22. IV. 2003, 2 štíty, více larev, v dutině kmene dubu (spolu s L. violaceus), J. Mertlik leg. et coll.

6764: Moravia mer., Veverská Bítýška, Chudčice, obora, Kuňky (422 m), 30. IX. 2001, 1 ♂, v dutině kmene lípy, J. Mertlik leg. et coll.

6764: Moravia mer., Veverská Bítýška env., Břenčák, 17. X. 2005, 1 larva, v trouchu dutiny rozlomeného kmene jasanu, J. Mertlik leg. et coll.

6765: Moravia mer., Vranov, 30. IX. 2004, 10 ex., 20 larev, dutina Fagus, R. Schles leg., det. et coll.; dtto, 20. X. 2004, 4 ex., 30 larev.

6765: Moravia mer., Adamov, 20. XI. 2004, 3 ex., dutina Fagus, R. Schles leg., det. et coll.; dtto, 7. V. 2006, 3 larvy, tři dutiny Fagus; dtto, 4. XI. 2006, 1 ex., 19 larev, dvě dutiny Fagus.

6765: Moravia mer., Bílovice nad Svitavou, 10. XII. 2005, 4 larvy, dutina Fagus, R. Schles leg., det. et coll.
6765: Moravia mer., Brno - Útěchov, 11. XII. 2005, 2 larvy, dutina Fagus, R. Schles leg., det. et coll.

6766: Moravia mer., Adamov, 23. IX. 1951, P. Lauterer leg., Zd. Fleischer coll. in MZM Brno, J. Mertlik det. 2001.

6770: Moravia mer., Kroměříž env., Zámeček, lužní les, 5. III. 2003, 3 ♂♂, 1 ♀, 1 larva, v kukelních kolébkách v trouchu dutiny u paty kmene jilmu, J. Mertlik leg. et coll.

6862: Moravia mer., Plešice (1 km severně), 5. II. 2011, 1 ex., L. Skořepa leg., P. Brůha det. et coll.

6863: Moravia mer., Březník env., údolí Oslavy, suťový les, 14. X. 2011, 1 larva, v trouchu dutiny u paty kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6863: Moravia mer., Mohelno, Lhánice env., západní okraj rezervace Velká skála, 9. IV. 2004, 2 ♂♂, 1 ♀, 7 larev, v trouchu dutin u pat kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.; 3 larvy, v trouchu dutiny u paty kmene dubu, V. Dušánek leg. et coll.; dtto, 1 ♂, 1 larva, B. Zbuzek leg. et coll.

6863: Moravia mer., Biskoupky – Lhánice, Velká skála, suťový les pod Velkou skálou, 16. IV. 2005, 1 ♂, v trouchu dutiny u paty kmene dubu, B. Zbuzek leg. et coll.; (N49 06.096 E16 14.658), 2. XII. 2006, 1 larva, v trouchu dutiny u paty kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; dtto (N49 06.125 E16 14.509), 3 larvy, v trouchu dutiny u paty kmene dubu (spolu s L. violaceus).

6863: Moravia mer., Čučice, údolí Oslavy jihozápadně od obce, 29. IX. 2008, více larev, v trouchu dutiny dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6865: Moravia mer., Brno (6865?), bez data, 1 ex., Fleischer leg., MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2001.

6867: Moravia mer., Slavkov u Brna, V. 1937, 3 ex., trouch dutiny Aesculus hippocastaneum L., J. Volák leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003 (Jagemann 1940); 3. X. 1944, 9 ex., J. Volák leg. (Volák 1972).

6869: Moravia mer., Chřiby Mts., Buchlovice env., Holý kopec, 13. X. 2008, 1 ♂, 2 ♀♀, více larev, v trouchu dutin kmenů buků, J. Mertlik leg. et coll.

6869: Moravia mer., Chřiby, Buchlovice env., vrch Barbora, 23. IV. 2004, 3 ♀♀, zalezlé v štěrbinách dřeva v dutině pahýlu buku, více larev v trouchu na dně dutiny, J. Mertlik leg. et coll.

6870: Moravia mer., Chřiby, Břestek env., Břestecká skála, 18. V. 2004, 1 ♂, sklep větve dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6874: Moravia mer., Valašské Příkazy, 6. VI. 2006, 1 ex., O. Konvička leg. et coll., T. Sitek det. (Konvička 2010).

6962: Moravia mer., Tavíkovice env., údolí řeky Rokytná, lesostep, 14. III. 2007, 2 larvy, v dutině kmenů Quercus, J. Mertlik leg. et coll.

6963: Moravia mer., Biskoupky – Lhánice, rezervace Velká skála, jihozápadní svah Pod Templštýnem env. (N49 05.779 E16 14.868), 2. XII. 2006, torzo těla, v trouchu dutiny u paty kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7060: Moravia mer., Bítov, 15. X. 1989, 3 ♀♀, M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7060: Moravia mer., Bítov, U Doutné skály, okraj lesa u pole nad cestou od parkoviště směrem k hradu Bítov (430 m), 31. III. 2001, 80 ex., veliká dutina Acer campestre, od půl metru výš Stictoleptura erythroptera, Megapenthes lugens, P. tibialis a dole I. sanguinicollis a L. violaceus, Z. Kraus leg. et coll.

7063: Moravia mer., Želetice, zámecký park, 6. X. 2015, 6 ex., v dutině s tmavě červeným vlhkým trouchem v rozdvojené části kmene Aesculus asi 3 m nad zemí, R. Stejskal coll. (Stejskal & Vávra 2017).

7065: Moravia mer., Pouzdřany, IV. 1978, 1 ex., K. Tajovský leg. (Tajovský 1985); IV. 1989, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det.

7159: Moravia mer., Uherčice env., Bílý kříž, 10. IV. 2004, 5 larev, v trouchu dutiny u paty kmene javoru (babyka), J. Mertlik leg. et coll.

7160: Moravia mer., Vranov nad Dyjí – Braitava, 4. II. 1989, 1 ♂, M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 15. X. 1997, 2 ex., Z. Kraus leg. et det., JMM Znojmo coll.; dtto, 10. X. 1998, 1 ex.

7161: Moravia mer., Podyjí, Ledové sluje, V. 1994, 2 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det.

7161: Moravia mer., Podmolí env, údolí řeky Dyje, Nový Hrádek, 28. III. 2007, více larev, v dutině kmenů Quercus, J. Mertlik leg. et coll.

7161: Moravia mer., Podmolí env, údolí řeky Dyje, Kozí hřbet, 2. IV. 2007, štít, v dutině kmene Quercus, J. Mertlik leg. et coll.

7161: Moravia mer., Podyjí, Šobes, 25. IV. 1992, 1 ex., T. Růžička leg. et coll., B. Zbuzek det.; VI. 1994, 2 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det.

7165: Moravia mer., Pavlovské kopce, bez data (Šustek 1974); 2. VII. 1980, 1 ex., K. Tajovský leg. (Tajovský 1985).

7165: Moravia mer., Pavlovské kopce, jihozápadní svah vrchu Děvín – soutěska, 1. IV. 2004, 1 mrtvý ex., více larev, v trouchu dutin dubů, J. Mertlik leg. et coll.; (48°51'52.921"N, 16°38'45.374"E), 20. V. 2012, 1 ♂, T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2016.

7165: Moravia mer., Pavlov – Děvín, 24. IV. 1999, 1 ♂, Dr. P. Čížek leg. et coll., J. Mertlik det. 2011.

7166: Moravia mer., Sedlec env., obora Bulhary, Vysoký Roh, 19. IV. 2001, 9 ♂♂, 5 ♀♀, v štěrbinách kůry v okolí dutin kmenů jasanů, J. Mertlik leg. et coll.

7166: Moravia mer., Milovice env., Milovický les, 11. V. 2008, 1 ♀, v dutině u paty dubu, B. Zbuzek leg., det. et coll.

7166: Moravia mer., Klentnice, obora Klentnice (48.850559N 16.665902E), 10.- 25. V. 2012, 1 ex., nárazová past, Quercus, L. Čížek, D. Hauck & Š. Vodka leg. et coll., B. Zbuzek det.; dtto, 48.848803N 16.671439E, 15. VI.- 3. VII. 2012, 1 ex.

7166: Moravia mer., Mikulov, obora Klentnice (48.842542N 16.676567E), 10.- 25. V. 2012, 1 ex., nárazová past, Fraxinus, L. Čížek, D. Hauck & Š. Vodka leg. et coll., B. Zbuzek det.; dtto, 48.843985N 16.672783E, 10.- 25. V. 2012, 1 ex., Quercus; dtto, 48.84557N 16.664969E, 25. V.- 15. VI. 2012, 1 ex.,; dtto, 10.- 25. V. 2012, 1 ex.

7166: Moravia mer., Mikulov, obora Bulhary (48.815407N 16.703122E), 10.- 25. V. 2012, 1 ex., nárazová past, Quercus, L. Čížek, D. Hauck & Š. Vodka leg. et coll., B. Zbuzek det.; dtto, 25. V.- 15. VI. 2012, 1 ex.; dtto, 48.83147N 16.686791E, 10.- 25. V. 2012, 1 ex.; dtto, 48.829628N 16.695776E, 25. V.- 15. VI. 2012, 1 ex.; dtto, 48.827821N 16.708894E, 10.- 25. V. 2012, 2 ex.; dtto, 48.827596N 16.712834E, 10.- 25. V. 2012, 1 ex.; dtto, 25. V.- 15. VI. 2012, 1 ex.; dtto, 48.819118N 16.70182E, 10.- 25. V. 2012, 1 ex.

7166: Moravia mer., Sedlec, obora Bulhary (48.803751N 16.70556E), 25. V.- 15. VI. 2012, 1 ex., nárazová past, Quercus, L. Čížek, D. Hauck & Š. Vodka leg. et coll., B. Zbuzek det.; dtto, 48.808326N 16.715253E, 15. VI.- 3. VII. 2012, 1 ex.; dtto, 48,823497N 16,701296E, 10.- 25. V. 2012, 1 ex.; dtto, 48.800773N 16.709143E, 10.- 25. V. 2012, 1 ex.; dtto, 48.801083N 16.708879E, 10.- 25. V. 2012, 3 ex.; dtto, 48.801203N 16.711785E, 10.- 25. V. 2012, 1 ex.; dtto, 48.799966N 16.696112E, 10.- 25. V. 2012, 1 ex.; dtto, 48.810076N 16.695692E, 10.- 25. V. 2012, 1 ex.; dtto, 25. V.- 15. VI. 2012, 1 ex.

7166: Moravia mer., Bulhary, 18. IV. 2005, 1 ♀, J. Matuška leg., B. Zbuzek det. 2015.

7166: Moravia mer., Lednice (71-7266), 10.- 11. IV. 1971, 15 ex., lužní les, ve ztrouchnivělém kmenu jilmu, A. Strejčková leg. (Strejček 1973, Tajovský 1985, Černý 1994, Vávra 1996); 28. IV. 1974, 1 ex., J. Adámek leg., S. Laibner coll. in NM Praha, J. Mertlik rev. 2019; 23. IV. 1977, 1 ex., K. Tajovský leg. (Tajovský 1985); 15. IV. 1981, 3 ex., K. Tajovský leg. (Tajovský 1985); 1. IV. 1984, 20. V. 1997, 2 ex., Z. Kraus leg. et det., JMM Znojmo coll.; IV. 1987, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det.; 8. XI. 1987, 20. V. 1997, 1 ex., Z. Kraus leg. et det., JMM Znojmo coll.; 10. XII. 1987, 1 ♂, 1 ♀, M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; II. 1988, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det.; dtto, III. 1988, 1 ex.; dtto, IV. 1988, 1 ex.; 16. X. 1988, 3 ♂♂, 5 ♀♀, Z. Kraus leg., J. Mertlik coll. (Vávra 1996); XII. 1989, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det.; dtto, IV. 1994, 1 ex.; bez data, T. Sitek, J. Vávra et S. Laibner coll. (Vávra 1996); 25. XI. 2000, 1 ex., K. Doležel leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2012; 25. XI. 2000, 2 ex., M. Zýka leg. et coll., J. Mertlik det. 2014; 18. X. 2002, 1 ♂, O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 30. VI. 2003, 1 ex., J. Vališ leg., B. Zbuzek det.; 20. V. 2012, 1 ♂, B. Zbuzek leg., det. et coll.

7166: Moravia mer., Lednice, zámecký park, 27. X. 2002, 1 ex., K. Doležel leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2012.

7166: Moravia mer., Lednice env., Obelisk, 27. X. 2002, 5 ex., K. Doležel leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2012.

7166: Moravia mer., Lednice, Podivínský most, topolová alej, 14. III. 1993, 2 ♀♀, v trouchu dutiny Populus nigra, J. Mertlik leg. et coll. (Vávra 1996); 23. III. 2000, 2 ♂♂, 2 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.; 13. XI. 2002, 5 ♂♂, 3 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.

7166: Moravia mer., Lednice env., Podivínský most – Janohrad, topolová alej, holoseč mezi Dyjí a kanálem (7166-67), 3. XII. 2004, 3 ex., v trouchnivém dřevě pokáceného kmene topolu, J. Mertlik et D. Vacík leg. et coll.

7167: Moravia mer., Lednice env., Janův hrad, 12. IX. 2008, 1 ♂, A. Šíma leg. et coll., B. Zbuzek det. 2015.

7167: Moravia mer., Lednice env., solitérní stromy u Ladenského mostu, 28. X. 1988, 1 ♀, v trouchnivém dřevě „zrcátka“ na kmenu jilmu, J. Mertlik leg. et coll.; 48.80270342N 16.85080463E, 25. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past, Ulmus, L. Čížek, D. Hauck & Š. Vodka leg. et coll., B. Zbuzek det.

7167: Moravia mer., Ladná, 1. IV. 1979, 2 ex., K. Tajovský leg. (Tajovský 1985); 11. IV. 1981, 1 ♀, I. Jeniš leg., J. Mertlik coll.; dtto, S. Laibner coll. in NM Praha, J. Mertlik rev. 2019; 24. IV. 1981, 1 ex., I. Jeniš leg., S. Laibner coll. in NM Praha, J. Mertlik rev. 2019; 28. XI. 1981, 4 ex., více larev, K. Tajovský leg. (Tajovský 1985); 14. IV. 1984, 1 ♂, Z. Kraus leg., J. Mertlik coll.; 15. I. 1985, 1 ex., Z. Kraus leg. et det., JMM Znojmo coll.; 27. III. 1986, 1 ex., V. Kubáň leg., T. Lengál coll.; 26. IV. 1986, 2 ♂♂, v trouchu jírovce, M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 1. III. 1989, 2 ex., V. Jiříček leg., J. Mertlik coll.; 8. V. 1990, 1 ex., V. Jiříček leg., J. Mertlik coll.; 8. IV. 2004, 1 ex., R. Schles leg., B. Zbuzek det., R. Sejkora coll.

7167: Moravia mer., Ladná (1 km Z), 17. V. 2002, 1 ex., K. Doležel leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2012; 48.80801856N 16.85731276E, 24. IV.- 16. V. 2012, 13 ex., nárazová past, Ulmus, L. Čížek, D. Hauck & Š. Vodka leg. et coll., B. Zbuzek det.; dtto, 17. V.- 14. VI. 2012, 8 ex.

7167: Moravia mer., Ladná, lužní les, 15. IV. 1988, 1 ♂, v dutině jilmu, J. Mertlik leg. et coll. (Vávra 1996).

7167: Moravia mer., Ladná, topolová alej u cesty k řece Dyji, 3. XII. 2002, 1 ♂, v trouchnivém dřevě za zrcátkem v kmenu topolu, J. Mertlik leg. et coll.

7176: Moravia mer., Břeclav – Ladná, 6. VI. 1982, 1 ex., I. Jeniš leg., B. Zbuzek det. et coll.

7266: Moravia mer., Valtice – Lednice, Bezručova alej, 2003 (Škorpík 2003).

7266: Moravia mer., Valtice, Břeclavská alej, 27. V. 2003, 1 ex., v dutině kmene jírovce (v době od 13.00 do 16.00 hod. pozorována jeho aktivita v blízkosti kladoucí samice tesaříka Rhamnusium bicolor (Schrank, 1781), spolu s 1 ex. M. lugens, 2 ex. C. mutilatus a 1 ex. A. sinuatus), I. Martinů leg., det. et coll.

7266: Moravia mer., Valtice, Rendez-vous, 8. III. 1997, 1 ♀, v trouchu dutiny (1 metr nad zemí) jírovce s larvami Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786), J. Mertlik leg. et coll.; 18. IV. 2014, 1 ♂, 1 ♀, P. Včelička leg. et coll., B. Zbuzek det. 2014; 8. III. 2014, 1 ♀, A. Šíma leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2017; 6. V. 2018, více larev, v trouchu na dně dutiny pokáceného dubu ceru, J. Mertlik leg. et coll.

7266: Moravia mer., Lednice, 26. III. 1953, 1 ♂, Rataj leg., B. Zbuzek det., V. Hervert coll.; 9. IV. 1974, 1 ex., Z. Šťastný leg., M. Zúber det. et coll.; dtto, 29. IV. 1984, 1 ex.

7266: Moravia mer., Lednice, Apollo, 11. IV. 2015, 1 ♂, P. Včelička leg. et coll., B. Zbuzek det. 2016.

7266: Moravia mer., Lednice, Apollo, hráz Mlýnského rybníka, 18. V. 1983, 1 ♂, v rákosí u hráze, J. Matějíček leg., J. Mertlik coll.

7266: Moravia mer., Lednice, Kančí obora (48.78941174N 16.84530945E), 5.- 24. VI. 2012, 2 ex., nárazová past, Ulmus, L. Čížek, D. Hauck & Š. Vodka leg. et coll., B. Zbuzek det.

7267: Moravia mer., Břeclav, 25. X. 1981, více ex., P. Čechovský leg. (Tajovský 1985); 17. III. 1984, 1 ♀, M. Nikodým leg., J. Mertlik coll.; 13. X. 1985, 1 ♀, M. Nikodým leg., J. Mertlik coll.

7267: Moravia mer., Břeclav, Kančí obora – Lubeš, 23. IV. 1988, 1 ♀, 10 larev, v trouchu dutiny jilmu, J. Mertlik leg. et coll.

7267: Moravia mer., Břeclav, Kančí obora (48.77099996N 16.87256003E), 25. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past, Ulmus sp., L. Čížek, D. Hauck & Š. Vodka leg. et coll., B. Zbuzek det.; dtto, 48.76887842N 16.8656147E, 24. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., Quercus sp.; dtto, 48.77651551N 16.86557639E, 15. V.- 4. VI. 2012, 1 ex.

7267: Moravia mer., Břeclav, topolová alej na cestě k Pohansku (mezi silnicí a železniční tratí), 29. III. 2002, 1 ♂, více larev, v trouchu dutiny pařezu nedávno pokáceného Populus niger, J. Mertlik leg. et coll.

7267: Moravia mer., Břeclav, obora Soutok, Pohansko, IV. 1983, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det.; 27. III. 1994, 10 ex., v trouchnivém dřevě v stěnách dutiny zlomeného jilmu (zde také Podeonius acuticornis a Ampedus rufipennis, J. Mertlik leg. et coll. (Vávra 1996); 2. XII. 2000, 2 ex., M. Zýka leg. et coll., J. Mertlik det. 2014; 48.72862609N 16.90992848E, 24. IV.- 16. V. 2012, 2 ex., nárazová past, Acer campestre, L. Čížek, D. Hauck & Š. Vodka leg. et coll., B. Zbuzek det.

7267: Moravia mer., Břeclav, obora Soutok, Lány env. (48.71949853N 16.92239061E), 20. VIII.- 7. IX. 2012, 2 ex., nárazová past, Tilia sp., L. Čížek, D. Hauck & Š. Vodka leg. et coll., B. Zbuzek det.; 48.71402364N 16.90733244E, 25. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., Ulmus sp., O. Konvička det.; dtto, 15. V.- 4. VI. 2012, 3 ex., B. Zbuzek det.; 48.71504925N 16.91713708E, 25. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., Acer campestre, L. Čížek, D. Hauck & Š. Vodka leg. et coll., B. Zbuzek det.; dtto, 48.70905259N 16.9302437E, 24. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., Quercus.

7267: Moravia mer., Lanžhot, VI. 1986, 1 ♀, S. Bílý leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det. 2001.

7267: Moravia mer., Lanžhot – Jasenové, topolová alej, 1. V. 2018, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

7268: Moravia mer., Týnec, lužní les (48.76926969N 17.02920766E), 25. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past, Quercus sp., L. Čížek, D. Hauck & Š. Vodka leg. et coll., O. Konvička det.

7267: Moravia mer., Tvrdonice, lužní les (48.72996502N 16.9935865E), 17. V.- 4. VI. 2012, nárazová past, Acer campestre, L. Čížek, D. Hauck & Š. Vodka leg. et coll., B. Zbuzek det.

7268: Moravia mer., Tvrdonice, lužní les (48.75587474N 17.02780922E), 25. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past, Ulmus sp., L. Čížek, D. Hauck & Š. Vodka leg. et coll., B. Zbuzek det.; dtto, 17. V.- 4. VI. 2012, 3 ex.

7367: Moravia mer., Lanžhot, obora Soutok, Ranšpurk, V. 1986, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček coll. et det.

7367: Moravia mer., Lanžhot, lužní les (48.6779709N 16.94664264E), 15. IV.- 4. VI. 2012, 1 ex., nárazová past, Carpinus sp., L. Čížek, D. Hauck & Š. Vodka leg. et coll., B. Zbuzek det.

 

Moravia mer., lužní lesy v okolí Lednice, Břeclavi a Ladné, 1974-1987, více než 500 ex., P. Čechovský leg. (Čechovský 1990).

Moravia mer, Ladná, Břeclav, Lanžhot (7167, 7267), 28.-29. III. 1992, více ex.,Ulmus laevis, I. Smatana leg.

Moravia mer, Lednice-Ladná, 19. V. 1984, 2 ex., Z. Černý leg. (Černý 1994); 13. VI. 1993, 1 ex., Z. Černý leg. (Černý 1994). 

 

SLOVENSKO (SLOVAKIA):

6879: Slovakia centr., Strečno env., Starý hrad, suťový les, 17. IX. 2007, 1 larva, v trouchu dutiny kmene Fagus, J. Mertlik leg. et coll.; 25. IX. 2007, 1 ♀, v trouchu dutiny kmene Fagus, J. Mertlik leg. et coll.

6879: Slovakia centr., Malá Fatra, Lipovec env., Jánošíkovo, úpatí vrchu Krivé, 28. X. 2010, 1 larva, v trouchu v dutině u paty kmene buku, J. Mertlik leg. et coll.

6974: Slovakia occ., Vlára (6974?), bez data, Richter leg. (Roubal 1936).

6975: Slovakia occ., Vršatské Podhradie, recentní nález, 1 ex., bez jména sběratele, J. Mertlik det. (uvedený kus jsem viděl na pražské burze).

6993: Slovakia or., Veľký Šariš, hradní vrch, 5. V. 2003, 3 larvy, v trouchu dutiny kmene dubu (většina dutin vypálena, v nedávné době zde byl lesní požár!), J. Mertlik leg. et coll.

6993: Slovakia or., Kanaš, Bodaš – vrch Stráž, 2. XI. 2011, 12 ex., více larev, v trouchu dutin buků, J. Mertlik leg. et coll.

7075: Slovakia occ., Strážovské vrchy, Košecké Podhradie, vrch Norovica (48°59'31.86"N, 18°17'5.19"E), 4. X. 2012, 2 larvy, v dutině u paty kmene buku, J. Mertlik leg., det. et coll.

7076: Slovakia centr., Strážovské vrchy mts., Podjedličná env., pastevní les, 23. IX. 2007, 2 larvy, v dutině kmene Fagus, J. Mertlik leg. et coll.

7094: Slovakia or., Dubová, 1. IV. 2000, 1 ex., na dubu, J. Habarta leg. et det., R. Szopa coll.

7097: Slovakia or., Humenné env., Humenský Sokol, 22. IV. 2013, více larev, v trouchu dutin kmenů buků, J. Mertlik leg. et coll.

7173: Slovakia occ., Opatovce (7173b), 4. XI. 2007, 1 ex., M. Mantič leg. et coll., T. Sitek det.

7174: Slovakia occ., Trenčín, V. 19??, dutý buk, Čepelák leg. (Roubal 1936); V. 1931, 1 ♂, Dr. Richter leg., MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2001.

7192: Slovakia or., Margecany, vrch Bujanov, 27. IV. 2012, 1 larva, v trouchu dutiny buku, J. Mertlik leg. et coll.

7193: Slovakia or., Kysak – Uhrinče, suťový les, 3. X. 2013, 1 ♀, více larev, v trouchu dutiny buku (spolu s E. ferrugineus), J. Mertik leg. et coll.

7197: Slovakia or., Vihorlat, Vinné env., Vinianský hradný vrch, 16. IV. 2007, 4 ♀♀, v trouchu dutiny kmene jasanu, J. Mertlik leg. et coll.; 12. III. 2008, 7 ex., larvy, v trouchu dutiny javoru (spolu s L. violaceus), P. Holický leg., det. et coll.

7198: Slovakia or., Vihorlat (7197-98) [Mons Vihorlat], bez data (Kuthy 1897, Roubal 1936).

7272: Slovakia occ., Čachtice, 21. VI. 1987, 1 ex., T. Kopecký leg., P. Franke coll.

7274: Slovakia occ., Považský Inovec, Selec, vrch Hradisko, 8. XI. 2018, více larev, v trouchu dutin buků, J. Mertlik leg. et coll.

7274: Slovakia occ., Považský Inovec, Zlatníky [Nemečky env.], Kulháň, 31. III. 2004, 1 ♂, v trouchu dutiny buku, J. Mertlik leg. et coll.; 2014-2025, 2 ex. (Majzlan 2015).

7281: Slovakia centr., Slovenská Lupča, Príboj, 27. X. 2010, 1 ♀, 3 larvy, v trouchu v dutině u paty kmene buku, J. Mertlik leg. et coll.

7293: Slovakia or., Košice, bez data, V. Machulka leg. (Roubal 1936); bez data (Moczár 1947).

7293: Slovakia or., Košice [Koš], Čermeľské údolie (7293), 24. XI. 1991, uhynutý ex., v pavučině, I. Smatana leg., det. et coll.

7299: Slovakia or., Popriečny, Petrovce env., X. 1992, 1 ex., v trouchu dutiny buku (s L. violaceus), T. Lackner leg., T. Kopecký coll.

7299: Slovakia or., Petrovce env. (7299), 12. IX. 1992, 19. IX. 1992 a 26. IX. 1992, 30 ex. v dutinách Fagus silvatica spolu s L. violaceus, R. Lohaj, T. Lackner & I. Smatana (Lohaj 1993); 12. IX. 1992, 1 ♀, R. Lohaj leg., L. Kašovský coll., J. Mertlik det. 2010; 19. IX. 1992, 1 ♀, I. Smatana leg., L. Kašovský coll., J. Mertlik det. 2010.

7373: Slovakia occ., Povážský Inovec, Nová Lehota env., Švibov, 25. IV. 2003, 1 ♀, 1 larva, v trouchu dutiny u paty kmene buku (spolu s L. violaceus), J. Mertlik leg. et coll.

7373: Slovakia occ., Lúka (7373a), 25. V. 2004, 1 ex., M. Mantič leg. et coll., T. Sitek det.

7379: Slovakia centr., Kremnické vrchy, Stará Kremnička (73-7479), 4. IV. 1998, 1 ♂, L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 12. X. 2001, 2 ♂♂, 3 ♀♀, v trouchu dutin kmenů buků, J. Mertlik leg. et coll.

7382: Slovakia centr., Hrochoť env., Hrochotská dolina (Beňova dolina-Žiarec hill), 6. XI. 1994, 1 ex., v dutině kořenu starého dubu, V. Franc leg. (Franc 2006).

7391: Slovakia or., Zádiel, bez data, Machulka leg. (Roubal 1936).

7394: Slovakia or., Nový Salaš, 27. V. 2017, 2 ex., na stojících Fagus v lesním zápoji, I. Smatana leg., det. et coll.

7474: Slovakia centr., Topoľčany, Tovarníky [Tavarnok], bez data (Kuthy 1897).

7476: Slovakia occ., Veľký Klíž, vrch Malá Suchá, 8. X. 2016, 1 ♀, 2 larvy, v trouchu dutiny dubu (spolu s L. violaceus), J. Mertlik leg. et coll.

7477: Slovakia occ., Jedľové Kostoľany, Brezov Štál, vrch Kamenné vráta, 26. 10. 2013, více larev, v trouchu dutin kmenů a pařezů buků, J. Mertlik leg., det. et coll.

7479: Slovakia centr., Žiar nad Hronom [Hronský Sv. Kříž], bez data, 1 ex., J. Čejka leg. (Roubal 1936).

7479: Slovakia centr., Kremnické vrchy, Stará Kremnička (73-7479), 15. IV. 1993, 1 ♂, pod kůrou u dutiny paty kmene dubu (spolu s Brachygonus megerlei), J. Mertlik leg. et coll.

7479: Slovakia centr., Štiavnické vrchy, Šášovské Podhradie, Šášovský hrad env., hradiště, 29. X. 2011, 2 ex., 3 larvy, v trouchu dutiny buku, J. Mertlik leg. et coll.

7480: Slovakia centr., Kremnické vrchy, Budča [Hronská Dúbrava env.], Boky, 1. XI. 1987, 1 ex., J. Kovařík leg., J. Mertlik det., A. Sieber coll.; 5. III. 1988, 4 ex., v trouchu dutiny dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 4. X. 1988, 1 ♀, obnažená dutina v prasklém kmenu dubu (s L. violaceus); 24. IV. 1999 1 ♂, pod kůrou vedle dutiny u paty kmene dubu, více larev v trouchu v dutině kmene dubu (s L. violaceus), J. Mertlik leg. et coll.; 16. X. 1999, 3 ♀, v trouchu dutiny dubového pahýlu (s L. violaceus), J. Mertlik leg. et coll.; 7. III. 2002, 2 ♀♀, L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 28. III. 2003, 1 ♂, 1 ♀, ve zbytku trouchu (dno dutiny bylo téměř hlinité) u stěn dutiny rozlomeného kmene dubu, 1 ♀, v trouchu u stěny dutiny rozlomeného kmene dubu (v dutině převažovala imaga C. gramineus a L. violaceus), J. Mertlik leg. et coll.; 12. X. 2014, 1 larva, v trouchu dutiny buku, J. Mertlik leg. et coll.

7480: Slovakia centr., Hronská Breznica [na Zvolensku jako quercicol v drti shnilých kmenů, pařezů a pod kůrou], 1932, J. Roubal leg. (Roubal 1933); [Hronská Breznica], bez data, J. Roubal leg. (Roubal 1936).

7480: Slovakia centr., Zvolen, bez data [Roubal, čas. XXX. p. 33: Zvolen] (Roubal 1936); X. 1950, 1 ♂, A. Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006; IV. 1951, 4 ♂♂, 2 ♀♀, A. Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006; dtto, 1 ex., B. Zbuzek coll.; 14. V. 1951, 1 ♂, A. Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006; dtto, 26. X. 1951, 1 ♀; dtto, IV. 1952, 2 ♀♀; dtto, X. 1952, 2 ♂♂, 5 ♀♀; dtto, 1953, 1 ♀; dtto, IV. 1953, 5 ♂♂, 1 ♀; dtto, I. 1954, 1 ♂; dtto, II. 1954, 1 ♀; XI. 1954, 1 ex., A. Olexa leg., B. Zbuzek det., P. Číla coll.; dtto, 1 ex., S. Laibner coll. in NM Praha, J. Mertlik rev. 2019; V. 1956, 1 ex., A. Olexa leg., S. Laibner coll. in NM Praha, J. Mertlik rev. 2019; 1985-1987, 50 ex., P. Čechovský leg. (Čechovský 1990); [Zvolen env.], 1986-1991 (Kryštín 1992); 15. IX. 2003, 1 ex., J. Šuška leg., SNM-MAK Martin coll., J. Mertlik rev. 2016.

7480: Slovakia centr., Javorie, Zvolen, vrch Veľká Stráž, jihovýchodní svah, 1. XI. 1997, 3 ex., v trouchu dutiny dubu, J. Mertlik leg. et det.

7480: Slovakia centr., Javorie, Zvolen, vrch Pustý hrad, 4. IV. 2016, 1 ♀, v kůře kmene dubu, více larev, v trouchu dutiny u paty kmene dubu, J. Mertlik leg., det. et coll.

7480: Slovakia centr., Javorie, Zvolen env., Veľký vrch, 4. IV. 2001, 4 ♂♂, 10 ♀♀, v trouchu dutiny u paty zlomeného kmene dubu (s L. violaceus), J. Mertlik leg. et coll.

7480: Slovakia centr., Javorie, Zvolen env., dolina potoka Burzovo, 11. X. 2014, 2 larvy (spolu s L. violaceus), v trouchu dutiny buku, J. Mertlik leg. et coll.

7482: Slovakia centr., Detva env., vrch Rohy, 1. V. 1987, 1 ex., v dutině Quercus petraea, F. Valerián leg. (Franc 1991).

7488: Slovakia or., Gemerská Hôrka, pastevní les, cca rok 2000, více ex., v dutinách dubů, R. Lohaj leg., det. et coll.

7488: Slovakia or., Plešivec, V. 1960, několik ex., sklepány z proschlých dubů, Gottwald leg. (Gottwald 1965); 8. V. 1974, 1 ♂, 3 ♀♀, S. Bílý leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det. 2001.

7488: Slovakia or., Plešivec, Plešivecká planina, 6. IV. 1974, 1 ♀, S. Bílý leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

7494: Slovakia or., Slanské vrchy, Skároš env., 6. IV. 2002, 1 ♀ (ex larva VIII. 2002), v trouchu dutiny dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7494: Slovakia or., Slanské vrchy, Slanec, průsmyk env., 6. IV. 2002, 1 ♀ (ex larva VIII.2002), jírovcová alej, v trouchu dutiny jírovce, J. Mertlik leg. et coll.

7568: Slovakia occ., Malacky, Bažantnica, 9. XI. 2003, 1 ♂, v trouchnivém dřevě ve stěně dutiny u paty kmene jilmu, J. Mertlik leg. et coll.

7574: Slovakia occ., Tribeč, Horné Lefantovce env., vrch Veľká skala, 30. IV.-30. V. 2003, 5 ex., S. Čepelák leg., det. et coll.; dtto, 31. III.- 15. V. 2004, 2 ex.; dtto, 15. V.- 22. VI. 2004, 1 ex.; dtto, 30. V.- 27. VI. 2004, 2 ex.; dtto, 22. VI.-18. VII. 2004, 1 ex.

7575: Slovakia occ., Tríbeč, Jelenec env., Gýmeš, Studený hrad, 10. IV. 1997, 1 ♀, 5 larev, v trouchu dutiny dubu, J. Mertlik leg. et det.

7577: Slovakia occ., Pohronský Inovec, Obyce env., Záhradská dolina, vrch Cerov, 13. X. 2013, 2 larvy, v trouchu dutiny dubu (spolu s E. ferrugineus), J. Mertlik observ.

7577: Slovakia occ., Pohronský Inovec, Obyce env., Záhradská dolina, vrch Dúbrava, 13. X. 2013, více larev, v trouchu dutin buků (spolu s E. ferrugineus a L. violaceus), J. Mertlik leg. et coll.

7577: Slovakia centr., Pohronský Inovec, Nová Baňa env., Dievčia skala (75-7677), 10. IV. 1993, 2 ♂♂, 6 ♀♀, v trouchu dutiny dubu (s L. violaceus), J. Mertlik leg., coll. et det.

7578: Slovakia centr., Vtáčnik, Nová Baňa env., vrch Gupňa (7577-78), 13. IV. 2001, 1 ♂, 4 ♀♀, v seschlém trouchu dutiny kmene dubu bylo větší množství mrtvých larev a imag v kolébkách (s L. violaceus), J. Mertlik leg. et coll.

7578: Slovakia centr., Štiavnické vrchy, Vavrišová - Rudno nad Hronom, 16. III. 2014, 1 ex., S. Čepelák leg. et coll.

7578: Slovakia centr., Štiavnické vrchy, Hodruša-Hámre env., Richnava, 13. X. 2001, 1 ex., v trouchu dutiny u paty kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7580: Slovakia centr., Dobrá Niva env., zarůstající pastevní les u drůbežárny, 23. IV. 1998, více larev, v dutině kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7580: Slovakia centr., Dobrá Niva, Gajere, 2. V. 1998, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

7580: Slovakia centr., Dobrá Niva env., Podholinec – vrch Petrová, 10. IV. 2015, 1 larva, v trouchu dutiny dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7580: Slovakia centr., Krupiná [Babiná env.], Masiarsky bok (75-7680!), 6. V. 1984, 1 ♀, v dutině kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7585: Slovakia centr., Malé Teriakovce, IV. 1955, více ex., v trouchu dutin dubů (s L. violaceus), R. Rous leg., det. et coll.

7586: Slovakia centr., Veľký Blh, bez data, J. Roubal leg. (Roubal 1936).

7586: Slovakia centr., Dražice, vrch Hagymász [Padarovce env., Veľký les], východní svah, 21. IV. 1989, 1 ♀, v pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7586: Slovakia centr., Teplý Vrch, IX. 1989, 1 ♂, 1 ♀, S. Bílý leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det. 2001.

7586: Slovakia centr., Teplý Vrch, Malá obora, 22. IX. 1984, 1 ♂, 1 ♀, v trouchu na dně dutiny prasklého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7586: Slovakia or., Bankov, bez data, [vždy jen při Lasius brunneus Latr.], Machulka leg. (Roubal 1936).

7669: Slovakia occ., Modra, 31. X. 1987, 1 ♂, 1 ♀, S. Bílý leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det. 2001.

7669: Slovakia occ., Modra, Dubová, 11. IV. 2010, 2 ex., K. Doležel leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2012.

7670: Slovakia occ., Pezinok, V. 1935, 1 ♀, sběratel neuveden, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

7670: Slovakia occ., Pezinok, Dubová (7670a), 7. X. 2000, 3 ex., M. Zýka leg. et coll., J. Mertlik det. 2014; 22. X. 2000, 4 ex., M. Zýka leg. et coll., J. Mertlik det. 2014; 17. IX. 2002, 4 ♂♂, 2 ♀♀, O Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7670: Slovakia occ., Budmerice, Lindavský les, 6. XII. 1986, 1 ♀, V. Kubáň leg., M. Linhart coll., B. Zbuzek det.; [Lindava], 12. VII. 2006, 1 ex., S. Čepelák leg., det. et coll.

7673: Slovakia occ., Veľký Báb, Bábský les, V. 2007, 1 ex., O. Majzlan leg. (Majzlan 2009).

7676: Slovakia occ., Zlaté Moravce, IV. 1955, 1 ex., sběratel neuveden, S. Laibner coll. in NM Praha, J. Mertlik rev. 2019.

7677: Slovakia centr., Štiavnické vrchy, Tekovská Breznica env., 7. IV. 1991, 3 ex., S. Čepelák leg., det. et coll.; 11. IV.- 2. V. 2004, 2 ex., S. Čepelák leg., det. et coll.; 2. V.- 26. VI. 2004, 1 ex., S. Čepelák leg., det. et coll.

7677: Slovakia centr., Štiavnické vrchy, Tekovská Breznica env., Pustý hrad, 30. IX. 2012, více larev v dutinách kmenů dubů, J. Krátký et J. Mertlik leg. et coll.

7677: Slovakia centr., Štiavnické vrchy, Tekovská Breznica env., Luchtová, 30. IX. 2012, 1 ex., více larev, v dutině kmene buku, J. Krátký leg. et coll.

7677: Slovakia occ., Nová Dedina, Šándorky, VI. 2015, 1 ex., O. Majzlan leg. (Majzlan 2016).

7680: Slovakia centr., Štiavnické vrchy, 3 km S od Krupiné env., Nová hora, pastevní les, 6. V. 1984, 1 ex., v trouchu dutiny dubu (s L. violaceus), J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 6. III. 1988, 3 ex., dtto, 9. IV. 1993, 1 ♂; dtto, 28. IV. 2001, 1 ♀.

7682: Slovakia centr., Luboreč env., Ostrožky, vrch Lysec, 12. X. 2013, více larev, v dutinách kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.

7686: Slovakia centr., Rimavská Sobota, bez data, J. Roubal leg. (Roubal 1936); 1987, 15 ex., P. Čechovský leg. (Čechovský 1990).

7687: Slovakia centr., Vyšné Valice, 30. IV. 2007, 1 ♂, v dutině kmene buku (spolu s C. gramineus), B. Zbuzek leg. et coll.

7768: Slovakia occ., Malé Karpaty, Stupava env., Pod Pajštúnom, 31. III. 2012, 4 larvy, v trouchu dutiny buku (spolu s E. ferrugineus), J. Mertlik observ.

7768: Slovakia occ., Malé Karpaty, Železná studienka env., jihozápadní svahy vrchu Diely (422 m), 19. IV. 2000, 1 larva, v trouchu dutiny u paty kmene javoru, J. Mertlik leg. et coll.

7768: Slovakia occ., Malé Karpaty, Bratislava, Krásňany (48°12'5.10"N, 17°07'9.45"E), VII. 2012, 1 ex., O. Majzlan leg. (Majzlan 2014).

7769: Slovakia occ., Malé Karpaty, Limbach, Zlatá studnička, 30. VI. 2007, 3 ex., S. Čepelák leg., det. et coll.

7769: Slovakia occ., Svätý Jur, vinohrady, V. 2010, 1 ex., O. Majzlan leg. (Majzlan 2011).

7769: Slovakia occ., Svätý Jur, Jurský Šúr, 28. IV. 1948, 1 ex., sběratel neuveden, S. Laibner coll. in NM Praha, J. Mertlik rev. 2019; bez data (Korbel 1951); 9. V. 1986, 1 ex. (ex larva), M. Hruška leg., V. Dušánek coll.; II. 1987, 1 ♂, V. Kubáň leg., J. Mertlik coll.; dtto, 1 ex., J. Lahoda coll.; 9. IV. 2010, 1 ♂, L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

7769: Slovakia occ., Svätý Jur [Bratislava env., Čierna Voda], Panónsky háj, 13. XI. 2003, 4 larvy, v jílu na dně dutiny u paty stojícího kmene listnatého stromu, J. Mertlik leg. et coll.; IV.- V. 2008-2009, 3 ex., O. Majzlan leg. (Majzlan 2010).

7770: Slovakia occ., Senec, Martinský les, 24. IV. 2009, 1 ex., O. Majzlan leg. (Majzlan 2010).

7778: Slovakia occ., Horša, Horšianská dolina, VI. 2 ex., O. Majzlan (Majzlan 2018).

7779: Slovakia centr., Domaníky, 24. III. 2000, 1 ex., M. Kupec leg., SNM-MAK Martin coll., J. Mertlik rev. 2016; 24. XI. 2000, 3 ex., J. Šuška leg., SNM-MAK Martin coll., J. Mertlik rev. 2016.

7780: Slovakia centr., Krupinská planina, Čabraď, vrch Žabinec, 29. III. 2003, 15 larev, v trouchu dvou dutin kmenů dubů, V. Dušánek et J. Mertlik leg. et coll.

7780: Slovakia centr., Krupinská planina, Čabraď, suťový les jižně od hradu, 11. X. 2013, 3 larvy, v trouchu dutiny dubu, J. Metlik leg. et coll.

7780: Slovakia centr., Krupinská planina, Čabraď, hřbet Kováčovo, 29. III. 2003, 4 ex., v trouchu dutiny kmene dubu, V. Dušánek leg. et coll.

7781: Slovakia centr., Príbelce, 24. IV. 2008, v dutině dubu na okraji porostu nad střelnicí (Franc 2010).

7782: Slovakia centr., Krupinská planina, Dolné Strháre, Koprovnica, 28. IX. 2012, 1 ♂, 1 larva, v trouchu dutiny kmene javoru babyky, J. Mertlik leg. et coll.

7785: Slovakia mer. Hajnáčka env., 13. X. 1993, 1 ♂, R. Lohaj leg., L. Kašovský coll., J. Mertlik det. 2010; 15. X. 1994 , viac ex., v dutine Quercus, I. Smatana leg.; IX. 2003, 1 ♂, L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; (48°13'34.3"N, 19°58'26.5"E), 8. V. 2016, 1 ♀, T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2016.

7785: Slovakia centr., Cerová vrchovina, Hajnáčka env., vrch Zaboda., 30. III. 2002, 1 ♂, 2 ♀♀, v trouchu dutin kmenů dubů (s L. violaceus), J. Mertlik leg. et coll.; 27. IX. 2003, 2 ex., aktivní v trouchu dutiny kmene dubu (již mimo kukelní kolébky!), D. Vacík leg., det. et coll.; 28. IX. 2012, 1 ♀, v trouchu dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7785: Slovakia centr., Cerová vrchovina, Bagóova skala, bez data (Franc 1995).

7868: Slovakia occ., Bratislava [Pozsony], bez data (Rózsay 1880); bez data, Vaškút, Fritsch, Sommer, J. Roubal det. (Roubal 1936).

7868: Slovakia occ., Bratislava env., Železná studienka, 19. IV. 2000, larvy, v dutinách několika kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.

7868: Slovakia occ., Bratislava, Červený Most, 4. V. 1932, 1 ♂, J. Marjanko leg., OM Most coll., J. Mertlik det. 2010.

7868: Slovakia occ., Malé Karpaty, Bratislava, 27. II. 2006, 1 ♂, 1 ♀, R. Hergovits leg., L. Kašovský coll., J. Mertlik det. 2010.

7868: Slovakia occ., Bratislava, město, 230m, 22. III. 2003, 1 ♂, 1 ♀, P Somody leg., L. Kašovský coll., J. Mertlik det. 2010.

7868: Slovakia occ., Bratislava, Petržalka, Ovsište, 2. XI. 1997, 30 ex., v dutinách topolů u hráze u Dunaje, J. Jiskra et J. Mertlik leg. et det.; 2. V. 2008, 1 larva, v trouchnivém dřevě dutiny topolu, J. Mertlik leg. et coll.

7879: Slovakia occ., Plášťovce, 27. VIII. 1989, 1 ♂, V. Kubáň leg., J. Mertlik coll.; 5. V. 2000, 1 ♂, J. Gahai leg. et. coll., J. Mertlik det. 2002.

7880: Slovakia occ., Šahy [Tešmak env.], pastevní les na SZ svahu vrchu Drieňok , 6. IV. 1996, 12 ex., v trouchu dutiny u paty kmene dubu, V. Dušánek leg., coll. et det.

7881: Slovakia centr., Krupinská planina, Čebovce env., Pri kaplnke, 29. IV. 2003, 1 ♂, sklep větví dubů, L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 3. V. 2008, 2 ♂♂, 1 ♀, L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

7979: Slovakia occ., Šahy, 27. IV. 1983, 1 ex., P. Číla leg. et det., B. Zbuzek det.

8178: Slovakia occ., Štúrovo (81-8278), V. 1951, 1 ♀, L. Heyrovský leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det. 2001; 9. V. 2003, 1 ♂, I. Martinů leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

8178: Slovakia occ., Kamenica nad Hronom, V. 1950 a IV. 1960, 7 ex., v dubových pařezech, Rektořík leg. et coll. (Havelka 1964); 19. IV. 2003, 1 ex., M. Mantič leg. et coll., T. Sitek det.

8178: Slovakia occ., Burda, Kamenica nad Hronom, 23. IV. 2011, 1 ex., S. Čepelák leg., det. et coll.

8178: Slovakia occ., Burda [Kováčovské kopce], vrch Skaly, 1. IV. 1983, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 24. IV. 1983, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 10. III. 1984, 2 ex., v dutině kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 1. IV. 1984, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

8178: Slovakia occ., Burda [Kováčovské kopce], skály nad Kováčovem, 27. IX. 2009, 1 ♀, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2013.

8274: Slovakia occ., Komárno, Lándor, 15. X. 1999, více larev, v trouchu dutého kmene topolu spolu s E. ferrugineus, V. Dušánek observ.

 

Slovakia occ., Malé Karpaty, bez data (Roubal 1936).

 

SUMMARY

     In this study I review main references and faunistic works of the click-beetle Ischnodes sanguinicollis (Panzer, 1793) in the Czechia and Slovakia. I revised all voucher specimens and this material is listed along with additional data gathered during my personal faunistic research on species of Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae and Throscidae in the Czechia and Slovakia (Mertlik 2007).

     Ischnodes sanguinicollis is known from Austria, Azerbaijan, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Czechia, Denmark, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Italy, Moldavia, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine, Iran and Syria (Cate 2007), Bulgaria (Tarnawski 1984), Turkey (Mertlik & Platia 2008), Albania (Németh et al. 2017) and Morocco (Rattu & Massarone 2017).
     From Japan is recorded I. maiko (Suzuki 1985, Ôhira & Arimoto 2001), whose Kishii (1987, 1999) and Cate (2007) treated him as a subspecies of I. sanguinicollis.

     First record for Montenegro: Petrovac env., Poljice pass, 21.6.2003, 5 larvae, oak forest, in cavity of Quercus sp., V. Dušánek leg., J. Mertlik coll.
     New records for Bulgaria: Trnovo, XII. 1919, 1 ♀, Ing. Hanuš leg., MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2001; Bulgaria, Gorna Breznica, 24. VI. 2010, 1 ex., in cavity Platanus orientalis, P. Brůha leg. et coll.

This study is supplemented with the brief descriptions of biotopes and their photo-documentation. Only the representative part of the photographs is given in this study; the complete photo-documentation can be found at http://www.elateridae.com/galerie/search.php. After typing a keyword "Ischnodes" into the browser, you can click on the "search" button and go through 24 pages containing 477 photographs. You can double-size each photograph by clicking on it.


PODĚKOVÁNÍ

     Děkuji váženým kolegům – Jaroslavu Bednářovi, Petru Brůhovi, Svätopluku Čepelákovi, Františku Houškovi, Jiřímu Lahodovi, Tomáši Lengálovi, Janu Pavlíčkovi, Arnoštu Sieberovi, Radovanu Schlesovi, Richardu Szopovi, Antonínu Reiterovi, Ivo Smatanovi, Bořivoji Zbuzkovi a Miroslavu Zúberovi za poskytnutí faunistických údajů. Zavázán jsem rovněž Bořivoji Zbuzkovi za kritické připomínky k textu.

REFERENCE
 

BRŮHA P., Michalega M. & Moravec P. 2017: Brouci (Coleoptera) Havraního ostrova u Lovosic – zoologického klenotu na dolním Labi. – Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 17: 22-27.

BRŮHA P., Michalega M. & Moravec P. 2018: Brouci (Coleoptera) Havraního ostrova u Lovosic - část III. – Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 18: 27-31.

CATE P. G. 2007: Family Elateridae, pp. 89-209. In LÖBL I. & SMETANA A. (eds.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 4. Elateroidea – Derodontoidea – Bostrichoidea – Lymexyloidea – Cleroidea – Cucujoidea. – Apollo Books, Stenstrup, 935 pp.

ČECHOVSKÝ P. 1990: Poznámky k bionomii některých kovaříků (Coleoptera, Elateridae). – Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, Praha, 26: 136-145.

ČERNÝ Z. 1994: Předběžné výsledky entomologického faunistického výzkumu chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Pálava a jejího širšího okolí na jižní Moravě (Col., Elateridae) dodatek 4. – Mikulov (MS), 41-46.

ČÍŽEK L. & PROCHÁZKA J. 2010: Případ Břeclavské aleje aneb jak peníze na ochranu přírody zaplatily likvidaci ohrožených tvorů. – Živa, 3: 131-133.

DOLIN V. G. 1988: Fauna Ukrainy. (Elateridae subf. Cardiophorinae, Elaterinae). – Akademia Nauk Ukrainskoj RSR, 19 (4): 1-202.

EMDEN F. J. van 1945: Larvae of Britisch beetles. 5. Elateridae. – Entomologist's Monthly Magazine, 81: 13-37.

FRANC V. 1991: Príspevok k poznaniu fauny chrobákov (Coleoptera) oblasti Poľany. – Stredné Slovensko 10-Prírodné vedy: 95-110.

FRANC V. 1995: O chrobákoch (Coleoptera) Cerovej vrchoviny so zvláštnym zreteľom k bioindikačne významným druhom. Rimava 1995. – Odborné výsledky zoologických a mykologických výskumov, Rimavská Sobota. 52-70.

FRANC V. 2006: Remarkable species of beetles (Coleoptera) of the Hrochotská valley (Poľana Mts, Slovakia). – Acta Universitatis Carolinae Biologica, 49 (2005): 205-217.

GOTTWALD J. 1965: Příspěvek k faunistice Coleopter Slovenského a Muráňského Krasu a širokého okolí Lipt. Hrádku. – Zprávy Českoslovovenské společnosti entomologické při ČSAV, Praha, 1 (2): 1-5.

HAVELKA J. 1964: Příspěvek k poznání Coleopter Slovenska 1 část. (Doplňky k Roubalovu Katalogu Coleopter). – Acta Rerum Naturalium Musei Nationalis Slovaci, Bratislava, 10: 66-68, 100-102.

HENRIKSENK. L.1911. Oversigt over de danske Elateride larver. –Entomologiske Meddelelser,4: 225–331, illus.

HUSLER F. & HUSLER J. 1940: Studien über die Biologie der Elateriden (Schnellkäfer). – Mitteilungen Münchener Entomologischen Gesellschaft, 30 (1): 343-397.

IABLOKOV A. KH. 1943: Ethologie de quelques Elatérides du massif de Fontainebleau. – Mémoires du Muséum national d'Histoire Naturelle, (nouvelle série), Paris, 18 (3): 83-160.

JAGEMANN E. 1940: Pružníci (Elateridae) střední Evropy. – Entomologické listy, 3:43-101.

JANKOVSKÝ L. 1999: Některé aspekty dekompozice dřeva v lese dřevními houbami, pp. 19-32. V sborníku příspěvků ze semináře s exkurzí 8.- 9. října 1999. Význam a funkce odumřelého dřeva v lesních porostech, Správa Národního parku Podyjí, Znojmo, 120 pp.

JANUŠ J. 2016: Brouci (Coleoptera) chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Křivoklátsko. – Západočeské entomologické listy (2016), Supplementum 1: 449 pp.

KAVKA M. & Veverka T. 2018: Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) v PP Kačina [Interesting findings of beetles (Coleoptera) in Nature Monument Kačina]. – Elateridarium 12: 44-64.

KISHII T. 1987: A taxonomic study of the japanese Elateridae (Coleoptera), with the keys to the subfamilies, tribes and genera. Kyoto., 289 pp.

KISHII T. 1999: A check-list of the family Elateridae from Japan (Coleoptera). – Bulletin of the Heian High School, Kyoto, 42: 1-144.

KITTNER T. 1867: Verzeichnis der bei Boskowitz aufgefundenen Coleopteren. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn, V. Band, 1866, Abhandlungen: 114-149.

KONVIČKA O. 2010: Příspěvek k faunistice brouků (Coleoptera) Valašska (Východní Morava, Česká republika). – Acta Carpathica Occidentalis, 1: 3-12.

KONVIČKA O. & Spitzer L. 2015: Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) z východní Moravy ve sbírce Miloslava Herrmanna (Česká republika). – Acta Carpathica Occidentalis, 6: 119–122.

KORBEL L. 1951: Coleoptera Svatojurského Šúru. Prírodná rezervácia. – SAVU, Bratislava, 149 pp.

KOVÁCS T. & NÉMETH T. 2012: Ritka szaproxilofág álpattanóbogarak, pattanóbogarak és lárváik a Mátra és a Bükk területéről (Coleoptera: Cerophytidae, Elateridae) [Rare saproxylic species of Cerophytidae and Elateridae and their larvae from the Mátra and Bükk Mountains (Coleoptera)]. – Folia Historico-naturalia Musei Matraensis, 36: 19–28.

KRAL H. 1915: Die Käfer aus dem Gebiete des Kummergebirges. – Mitteilungen aus dem Vereine der Naturfreunde in Reichenberg (Liberec) 42: 49-100.

KRÁSA A. 2015: Ochrana saproxylického hmyzu a opatření na jeho podporu: metodika AOPK ČR, Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 156 pp.

KRÁSENSKÝ P. 2009: Entomologický průzkum saproxylických brouků lokality Doubravka v Teplicích (Coleoptera: Lucanidae, Scarabaeidae, Buprestidae, Elateridae, Cerambycidae, Coleoptera varia). – Fauna Bohemiae Septentrionalis, Ústí nad Labem, 34: 135-146.

KRYŠTÍN A. 1992: Elateridae, Cerambycidae a Lucanidae okolia Zvolena a poznámky k ich ekológii. – Práce Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV, 9: 51-62.

KUTHY D. 1897: Ordo. Coleoptera. – In: A Magyar Birodalom Álletvilága (Fauna Regni Hungariae). III. Arthropoda. (Insecta. Coleoptera). – Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, 213 pp.

LESEIGNEUR L. 1972: Coléopteres Elatéridae de la faune de France continentale et de Corse. – Supplement au Bulletin mensuel Société linnéenne de Lyon, ann. 41, 379 pp.

LOKAJ E. 1869: Seznam brouků Čech. – Archiv pro Přírodovědecké Prozkoumání Čech 1 (1868), Sect. 4: 7-76.

LOHAJ R. 1993: Nálezy vzácnějších druhov zo skupiny čeladí Sternoxia z územia Slovenska. – Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti při SAV, 5 (1-2): 49-53.

MAJZLAN O. 2009: Chrobáky (Coleoptera) NPR Veľký Báb pri Nitre. – Naturae Tutela, 13 (1): 43-58.

MAJZLAN O. 2010: Chrobáky (Coleoptera) PR Šúr, 163-204. In: MAJZLAN O., VIDLIČKA Ľ. (eds), Príroda rezervácie Šúr. – Ústav zoológie SAV, Bratislava, 410 pp.

MAJZLAN O. 2011: Cenózy chrobákov (Coleoptera) vo vinohradoch Svätého Jura pri Bratislave. – Naturae Tutela, 15 (2): 161-178.

MAJZLAN O: 2014: Biodiverzita chrobákov (Coleoptera) ako ekostabilizačný faktor lesných ekosystémov. – Naturae Tutela, 18 (2): 113-134.

MAJZLAN O. 2015: Chrobáky (Coleoptera) rezervácie Kulháň pri obci Zlatníky (Duchonka). – Entomofauna carpathica, 2015, 27(2): 19-40.

MAJZLAN O. 2016: Chrobáky (Coleoptera) lokality Šándorky pri obci Nová Dedina (Štiavnické vrchy). – Naturae Tutela, 20 (1): 33-54.

MAJZLAN O. 2018: Horšianska dolina – refúgium teplomilných druhov chrobákov (Coleoptera). JZ Slovensko. – Naturae Tutela, 22 (1): 41-58.

MÁLEK Z. & HRUŠKA M. 1991: Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) z lesní obory v Náměšti nad Oslavou. – Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních, X: 165-173.

MERTLIK J. 2007: Faunistické mapy druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Lissomidae, Melasidae a Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) České republiky a Slovenska [The faunistic maps of the family Cerophytidae, Elateridae, Lissomidae, Melasidae and Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) of Czech and Slovak Republics]. – Elater o. s. Permanentní elektronická publikace k dispozici na: http://www.elateridae.com/page.php?idcl=105 (Verze: 1.1.2019).

MERTLIK J. 2015: Přehled druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae a Throscidae (Coleoptera) Krušných hor a Podkrušnohoří (Česká republika), zaměřený na saproxylické druhy listnatých lesů – Elateridarium, 9: 41-110. In: http://www.elateridae.com/elateridarium/page.php?idcl=239

MERTLIK J. 2016: Faunistické mapování kovaříků Calambus bipustulatus a Hypoganus inunctus (Coleoptera: Elateridae) na území České republiky a Slovenska. – Elateridarium, 10: 43-84.

MERTLIK J. 2017: Saproxylické druhy kovaříků (Coleoptera: Elateridae) na území východních Čech, s přehledem biotopů druhů osídlujících dubové lesy. – Elateridarium, 11: 17-110.

MERTLIK J. 2018a: Faunistické mapování Menephilus cylindricus cylindricus (Coleoptera: Tenebrionidae) na území České republiky a Slovenska [Faunistics of Menephilus cylindricus cylindricus (Coleoptera: Tenebrionidae) in the Czech Republic and Slovakia]. – Elateridarium, 12: 31-43.

MERTLIK J. 2018b: Faunistické mapování Ampedus brunnicornis a Ampedus hjorti (Coleoptera: Elateridae) na území České republiky a Slovenska [Faunistics of Ampedus brunnicornis and Ampedus hjorti (Coleoptera: Elateridae) in the Czech Republic and Slovakia]. – Elateridarium, 12: 87-114.

MERTLIK J. & PLATIA G. 2008: Catalogue of the family Cebrionidae, Elateridae, Lissomidae, Melasidae and Throscidae (Coleoptera) from Turkey. – Elateridarium, 2: 1-40.

MOCZÁR M. 1947: Die Käferfauna von Kassa und Umgebung. – Fragmenta Faunistica Hungarica 10: 114-124.

NÉMETH T., LAUŠ B. & TALLÓSI B. 2017: New distributional data on Elateroidea for Albania, Bulgaria, Croatia, Greece, Macedonia, Montenegro and Serbia (Coleoptera: Elateridae, Eucnemidae). – Folia Entomologica Hungarica. Rovartani közlemények, 78: 47-56.

ÔHIRA H. & ARIMOTO H. 2001: Some records on the elaterid-beetles from Fukai Prefecture, Honshu, Japan (15). – Entomological Journal of Fukui, 29: 31-34.

PAVLÍČEK J. 1988: Nález kovaříka Ischnodes sanguinicollis (Panzer 1793) v Čechách (Coleoptera Elateridae). – Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, Praha, 24: 101-102.

PEČÍRKA J. 1923: Vzácní kovaříci (De Elateridis raris). – Časopis Československé společnosti entomologické, 3: 77-81.

RATTU R. & MASSARONE C. 2017: Ischnodes sanguinicollis (Panzer, 1793) new to the fauna of Morocco and North Africa (Coleoptera, Elateridae, Elaterinae). – Bollettino del Museo di Storia Naturale di Venezia, 68: 49-51.

RÉBL K. 2010: Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika). – Elateridarium 4 (Supplementum): 1-253.

REITTER E. 1870: Uebersicht der Käfer-Fauna von Mähren und Silesien. – Vehrhandlungen des naturforschenden Vereins in Brünn, VIII, 2: III-VII, 1-195.

ROUBAL J. 1924 : O význačných kovářících. (Sur quelques Elaterides rares). – Časopis Československé společnosti entomologické, 21: 94-95.

ROUBAL J. 1933: O několika význačných a sporadických Coleopterách na Slovensku v prvé polovině jara 1932.– Časopis Československé společnosti entomologické, XXX: 31-36.

ROUBAL J. 1936: Katalog Coleopter (Brouků) Slovenska a Podkarpatské Rusi II. – Nákladem Učené společnosti Šafaříkovy v Bratislavě, 434 pp.

RÓZSAY E. 1880: Enumeratio Coleopterorum Posoniensium. – Verhandlungen des Vereins für Natur- und Heilkunde zu Presburg, Neue folge, 3. heft, Presburg: 26-54.

RUDOLPH K. 1971: Beitrag zur Morphologie der Larven von Elater cardinalis Schiödte und Ischnodes sanguinicollis Panzer (Coleoptera, Elateridae). – Entomologische Nachrichten, 15: 82-89.

STEJSKAL R. & VÁVRA J. 2017: Brouci (Coleoptera) zámeckého parku v Želeticích u Znojma Beetles (Coleoptera) of Želetice Castle Park, near Znojmo. – Klapalekiana, 53: 341–359.

STREJČEK J. 1973: Nové nebo jinak zajímavé druhy brouků z Čech a Moravy. – Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, Praha, 9: 57-67.

ŠUSTEK Z. 1974: Nálezy několika vzácnějších brouků na jižní Moravě [The ocurrence of several sporadic species of Coleoptera in South Moravia]. – Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, Praha, 10: 83.

TAJOVSKÝ K. 1985: Faunal - ecological study of the Elateridae (Coleoptera) in south Moravia (Czechoslovakia). – Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis, 15 (8): 431-441.

TARNAWSKI D. 1984: Die Schnellkäfer Bulgariens (Coleoptera, Elateridae). – Polskie pismo entomologiczne, 54 (2): 235-281.

TÝR V. 2014: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 8. část. Elateridae, Eucnemidae, Throscidae. – Západočeské entomologické listy (2014), 5: 1–11.

VÁVRA J. 1996: Coleoptera: Elateroidea. In: Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of Unesco, III, Edited by Rozkošný R. & Vaňhara J. – Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologica 94: 447-455.

VOLÁK J. 1972: Brouci z trouchu kaštanu obecného v kolónii mravence Lasius brunneus Latr. – Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, Praha, 8: 19-24.

ZELENÝ J. 1972: Návrh členění Československa pro faunistický výzkum. [Entwurf einer Gliederung der Tschechoslowakei für Zwecke der faunistischen Forschung]. – Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, 8: 3-16.

ZBUZEK B. 2017: Elateridae (kovaříkovití). In: HEJDA R., FARKAČ J. & CHOBOT K. [EDS], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí [Red List of threatened species of the Czech Republic. Invertebrates]. – Příroda, 36: 343-347.

ZUMR V. & KARAS V. 1981: Faunistický příspěvek k poznání brouků (Coleoptera) v lesích u Hluboké nad Vltavou v jižních Čechách. – Sborník jihočeského Muzea, Přírodní Vědy, 21: 13-20.

 
Internetové zdroje:

HALLAN J. 2008: Synopsis of the described Coleoptera of the World: Elateridae (Coordinators: Johnson P. J. & Cate P. C.). Biology Catalog (Last Updated: 24.3.2008): https://web.archive.org/web/20131020032956/http://insects.tamu.edu/research/

         collection/hallan/test/Arthropoda/Insects/Coleoptera/Family/Coleoptera1.htm

HAUCK 2010: Inventarizační průzkum entomologický PP Hradní vrch Hukvaldy – brouci -(Coleoptera). Databáze zjištěných druhů s povinnými parametry byla zadána do prostředí NDOP, Praha.

ŠKORPÍK M. 2003: Entomologický průzkum xylofágního hmyzu vázaného na stromové biotopy v Bezručově aleji a zámeckém parku u Lednice na Moravě. Dílčí zpráva, 18 s. Inventarizační průzkum. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně. In: https://bibliografie.nature.cz/dokument/3106

Fotodokumentace biotopů

 

Obr. 14. Ischnodes sanguinicollis, ♂,
foto Stanislav Krejčík
Obr. 15. Ischnodes sanguinicollis, ♂,
foto Tamás Németh
Obr. 16. Bulharsko, Gorna Breznica, 24.6.2010  Obr. 17. Buharsko, Gorna Breznica, 24.6.2010 
 Obr. 18. Krásný Dvůr, park, 9.4.2017 Obr. 19. Choltice, obora, 15.3.2003 
Obr. 20. Ladná, alej u Dyje, 24.3.2003  Obr. 21. Ladná, alej u Dyje, 18.4.2006 
 Obr. 22. Kroměříž, Zámeček, 5.3.2003 Obr. 23. Kroměříž, Zámeček, 5.3.2003 
Obr. 24. Náměšť nad Oslavou, obora, 25.3.2003  Obr. 25. Náměšť nad Oslavou, obora, 25.3.2003 
Obr. 26. Hluboká nad Vltavou, Stará obora, 18.4.2009  Obr. 27. Hluboká nad Vltavou, Stará obora, 18.4.2009 
Obr. 28. Černice, Jezeřské arboretum, 9.4.2009  Obr. 29. Černice, Jezeřské arboretum, 9.4.2009 
 Obr. 30. Humenné, Humenský Sokol, 22.4.2013 Obr. 31. Humenné, Humenský Sokol, 22.4.2013 
Obr. 32. Vranov, Jelení skok, 4.4.2006  Obr. 33. Vranov, Jelení skok, 4.4.2006 
Obr. 34. Malá Lehota, Kamenné vráta, 26.10.2013  Obr. 35. Malá Lehota, Kamenné vráta, 26.10.2013 
Obr. 36. Bezděz, vrch Bezděz, 19.10.2008  Obr. 37. Bezděz, vrch Bezděz, 19.10.2008 
 Obr. 38. Horní Jiřetín, Jezerka, 17.4.2003 Obr. 39. Kamenica nad Hronom, Burda, 7.4.2014 
Obr. 40. Račice, 21.3.2016  Obr. 41. Fintice, Velká Stráž, 2.11.2011 
Obr. 42. Podyjí, u Nového Hrádku, 28.3.2007  Obr. 43. Hukvaldy, obora, 9.10.2008 
   

 

TOPlist