ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 24.03.2019
ELATERIDARIUM ročník 13 (2019)   strany  75-116  (03.04.2019)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 13.6MB]

 

Faunistické mapování kovaříků tribu Megapenthini (Coleoptera: Elateridae) na území Česka a Slovenska

Faunistics of Megapenthini (Coleoptera: Elateridae) in Czechia and Slovakia

Josef Mertlik

 

Pohřebačka 34, CZ-53345 Opatovice nad Labem, Česko
mertlik@elateridae.com


Abstract. In this paper, I provide the list of the records of Ectamenogonus montandoni Buysson, 1889, Megapenthes lugens W. Redtenbacher, 1842 and Procraerus tibialis Lacordaire, 1835 in Czechia and Slovakia. The biotopes of these click-beetle species are described in detail and photo-documented. The website photogallery containing 327 photographs of the biotopes is provided as a supplement of this paper. Elater melanotoides Reitter, 1891, included in the genus Ectamenogonus by Cate (2007), is here transferred to genus Brachygonus as B. melanotoides (Reitter, 1891), comb. nov.

Key words: Coleoptera, Elateridae, Ectamenogonus montandoni, Megapenthes lugens, Procraerus tibialis, distribution, Europe, faunistics, biotope, Czechia, Slovakia

 

ÚVOD

     Z kovaříků tribu Megapenthini Gurjeva, 1973 jsou v Evropě známé tři rody, Ectamenogonus Buysson, 1894, Megapenthes Kiesenwetter, 1858 a Procraerus Reitter, 1905.

Rod Ectamenogonus je v Evropě zastoupen jedním druhem:

E. montandoni Buysson, 1889
      = Penthelater vassilevi Gurjeva & Penev, 1983

Rozšíření. Evropa: Bulharsko, Česko, Francie, Itálie, Maďarsko, Řecko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko. Asie: Írán, Kypr, Sýrie a Turecko.

Poznámka.Cate (2007) do rodu Ectamenogonus zařadil také kavkazský druh Elater melanotoides Reitter, 1891. Prosvirov (2017) správně uvedl, že tento druh patří nikoliv do Megapenthini, ale do Ampedini. Morfologické znaky E. melanotoides odpovídají definici rodu Brachygonus Buysson, 1912. Proto zde tento druh převádím do rodu Brachygonus jako B. melanotoides (Reitter, 1891), comb. nov.

 
Rod Megapenthes je v Evropě zastoupen dvěma druhy:
M. lugens W. Redtenbacher, 1842

Rozšíření. Evropa: Ázerbajdžán, Albánie, Arménie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Bělorusko, Česko, Francie, Gruzie, Itálie, Německo, Maďarsko, Makedonie, Moldávie, Rakousko, Rumunsko, Rusko (jihoevropské teritorium), Řecko, Slovensko, Srbsko a Černá Hora, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina a Velká Británie. Afrika: Alžír a Tunis. Asie: Turecko.

M. rutilipennis Candèze, 1859
      Rozšíření. Evropa: Ázerbajdžán a Rusko (jihoevropské teritorium). Asie: Írán a Turecko.

Rod Procraerus je v Evropě zastoupen pěti druhy:

P. carinifrons Desbrochers des Loges, 1875
     Rozšíření. Evropa: Arménie, Ázerbajdžán, Bulharsko, Gruzie, Rusko (jihoevropské teritorium)
     a Ukrajina.
P. cretensis Platia & Gudenzi, 1996
Rozšíření. Evropa: Řecko (Kréta).
P. opacofulvus Reitter, 1898
      Rozšíření. Evropa: Arménie, Ázerbajdžán, Gruzie a Rusko (jihoevropské teritorium). Asie:
      Kazachstán a Uzbekistán.
P. stepanovi Iablokoff-Khnzorian, 1959
      Rozšíření. Evropa: Ázerbajdžán. Asie: Írán.
P. tibialis Lacordaire, 1835
     Rozšíření. Evropa: Albánie, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česko, Dánsko,
     Finsko, Francie, Gruzie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Moldávie, Německo,
     Nizozemí, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko (středoevropské a jihoevropské
     teritorium), Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Černá Hora, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko,
     Ukrajina, Velká Británie. Afrika: Alžír. Asie: Írán a Turecko.

     V této práci je uveden přehled publikovaných nálezů a přehled nových nálezů druhů E. montandoni, M. lugens a P. tibialis, které se mi podařilo shromáždit v rámci soukromého programu faunistického mapování druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae a Throscidae na území Česka a Slovenska (Mertlik 2007a).
     Dále zde jsou fotografie jejich imag a larev, popisy biotopů s četnými doprovodnými fotografiemi a stručné poznámky k možnostem jejich ochrany.


MATERIÁL A METODIKA
 

     K identifikaci nálezů výše uvedených druhů byly krom imag odchycených v terénu využity i nálezy jejich larev či zbytků těl imag. Ke spolehlivé identifikaci těchto druhů postačují i nálezy jednotlivých štítů. V mojí entomologické sbírce je uloženo 11 imag a 5 larev od druhu E. montandoni, 78 imag a 16 larev od M. lugens a 206 imag a 39 larev od P. tibialis.

     Přehled využitých muzejních sbírek a jejich zkratek: Jihomoravské muzeum ve Znojmě – JMM Znojmo, Městské muzeum v Ústí nad Labem – MM Ústí nad Labem, Muzeum východních Čech v Hradci Králové – MVČ HK, Národní muzeum v Praze – NM Praha, Slovenské národní muzeum v Bratislavě – SNM Bratislava, Slovenské národní muzeum-Muzeum Andreja Kmeťa v Martine – SNM-MAK Martin a Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy – SM Roztoky.
     Rozsáhlejší seznamy svých sbírek, případně přehledy uskutečněných determinací mi poskytli kolegové: Václav Benedikt, Svätopluk Čepelák, Lukáš Čížek, Ladislav Ernest, Václav Hanzlík, František Houška, Jiří Lahoda, Jan Pavlíček, Antonín Reiter, Radovan Schles, Arnošt Sieber, Ivo Smatana, † Jaromír Strejček, Bořivoj Zbuzek a Miroslav Zúber.
     Přehled jmen dalších sběratelů a determinátorů: Bečvář Stanislav, Bednář Jaroslav, Benedikt Stanislav, Benedikt Václav, Bílý Svatopluk, † Blattný Vladimír, Bobot Ludvík, Bouchal Jiří, Boukal Milan, Brádka Jaroslav, Brestovanský Jiří, Brůha Petr, Čechovský Petr, † Čejka Jaroslav, † Čepelák Rudolf, Čepelák Svätopluk, Černý Zdeněk, Čížek Lukáš, Čtvrtečka Richard, Čudan Dušan, † Deneš Karel, Doležel Karel, Dušánek Václav, Ernest Ladislav, † Fára Ladislav, Fiala Lukáš, Fiala Rudolf, Franc Valerián, Gahai Jaroslav, Gränzer Otto, Grycz František, Habarta Jan, Hála Josef, Halaša Ivan, Hanzlík Václav, Hauck David, † Havelka Jaromír, † Hervert Václav, Holický Peter, Horsák Petr, Houška František, Jelínek Jaroslav, Jelínek Josef, Jeniš Ivo, Jiskra Petr, Jurčíček Josef, Juřena Daniel, Kačenka Zdeněk, Kadlec Josef, Kašovský Ľudevít, † Kavan Otakar, Kavka Michal, Kejval Zbyněk, Klouček Jiří, Kocourek František, Kopecký Tomáš, Kozák Tomáš, Krásenský Pavel, Krátký Jiří, Kraus Zdeněk, Křivan Václav, Kupec Miroslav, Kubáň Vítězslav, Kubík Vladimír, Lackner Tomáš, Lahoda Jiří, Laibner Stanislav, Lengál Tomáš, Likovský Zdeněk, Linhart Martin, Lohaj Roman, Majzlan Oto, Mantič Marion, Martinů Ivo, Matuška Jiří, Mazal Luboš, Michalega Miroslav, Mikát Miroslav, Moravec Pavel, Nakládal Oto, † Niedl Jiří, Odvárka Oldřich, † Olexa Aldo, Paikert František, Pavel Filip, Pavlíček Jan, Pavlů Jan, Pelikán Jan, Peutlschmid Antonín, Picka Jaroslav, Platia Giuseppe, Plecháč Jiří, † Poláček Karel, Profant Ján, † Prouza Jaroslav, Rébl Karel, Reiter Antonín, † Roubal Jan, † Růžička Antonín, Růžička Tomáš, Samek Martin, Sedláček Aleš, Schles Radovan, Schneider Jan, † Schönbach Moritz, Sieber Arnošt, Simandl Jiří, Sitek Tomáš, † Skalitzký Karel, Skoupý Vladimír, Smatana Ivan, Sobota Jan, Staněk Tomáš, † Strejček Jaromír, Šafanda Jaroslav, Šauša Ondrej, Šíma Adam, Škorpík Martin, † Šustera Oldřich, Šuška Ján, Švarc Martin, Švec Zdeněk, † Švihla Vladimír, † Šťastný Zdeněk, Štěpánek Pavel, † Štícha Bohumil, Trmal Antonín, Trojan Ilja, Týr Václav, Vacík Dušan, Vávra Jiří, Včelička Petr, Viktora Petr, Vodka Štěpán, † Volák Jan, Vonička Pavel, Zbuzek Bořivoj, Zelenka Michal, Zúber Miroslav, Zýka Miroslav.
Pro číslování lokalit byla použita vzestupná řada čísel faunistických čtverců (Zelený 1972). Základní údaje z lokalitních štítků jsou sepsány v jednotném stylu za použití standardních zkratek. Pokud není uveden autor u fotografie, je jím autor článku.
V textu článku je uvedena reprezentativní část fotodokumentace. Kompletní fotodokumentace nálezů je k dispozici v internetovém vyhledávači na adrese: http://www.elateridae.com/galerie/search.php Do tohoto vyhledávače zadáte jako klíčové slovo „Ectamenogonus, Megapenthes nebo Procraerus“, poté kliknete na "hledej" a objeví se tabule s náhledy fotografií. Na stránce se zobrazenou tabulí je uveden vpravo dole počet tabulí s fotografiemi – E. montandoni (4) 80, M. lugens (6) 105 a P. tibialis (8) 142. Kliknutím na některé z čísel je možné vybrat tabuli. Kliknutími na vybranou fotografii je možné dvakrát zvětšit její velikost.


Ectamenogonus montandoni (Buysson, 1888)
 

Obr. 1. E. montandoni, ♂
Foto Ivo Jeniš

 
Obr. 2. E. montandoni, ♀
Foto Ivo Jeniš

 

Variabilita imag. Velikost těla 9,5-14,0 mm. Zjištěna byla variabilita ve velikosti těla a k tomu přiměřené změny v rozsahu a velikosti tečkování štítu a tvaru tykadlových článků.

Historie determinací. Ectamenogonus montandoni byl popsán z Rumunska a poté na mnoho let upadl do zapomnění. Gurjeva (1957, 1977 a 1979), Dolin (1988) a mnozí další autoři toto jméno používali pro druh Brachygonus megerlei (Lacordaire, 1835).
     V roce 1983 byl E. montandoni popsán znovu, tentokrát z území sousedního Bulharska, jako Penthelater vassilevi. Problematika těchto záměn byla postupně objasněna v pracích Platia et Cate (1990), Chassain (1992a, 1992b) a Kubáň (1995).
     Jsou možné záměny za podobně zbarvené druhy rohu Brachygonus Buysson, 1912.

BIOTOPY

Literární údaje
     Chassain (1992a) – imaga Ectamenogonus montandoni byla odchycena do kelímků, v kterých bylo víno. Tyto pasti byly ukládány do kmenů dubů na přelomu července a srpna.
     Kubáň (1995) uvádí nálezy larev E. montandoni v dutinách topolu (Populus sp.) a jírovce (Aesculus hippocastani) v lužním lese, pouze v jednom případě byla nalezena kukla (16.6.1992). V topolu byly nalezeny společně s larvami zlatohlávků (Cetoniinae) a zdobenců (Trichiinae). Imaga byla jen vzácně dochována v laboratorních podmínkách. Kmen jírovce byl celý dutý a v horní části sídlila nějaká asi sova, do spodní části propadávaly zbytky kostřiček a kožek, na tom pobíhala larva E. montandoni (V. Kubáň, ústní sdělení).
 

 Obr. 3. Mikulčice, Skařiny, 26.4.2017  Obr. 4. Mikulčice, Skařiny, 26.4.2017Obr. 
 5. Valtice, Rendez-vous, 6.5.2018  Obr. 6. Valtice, Rendez-vous, 6.5.2018
 Obr. 7. Hodonin, Mikulčický luh, 8.3.2019  Obr. 8. Hodonin, Mikulčický luh, 8.3.2019
 Obr. 9. Hodonin, Mikulčický luh, 8.3.2019  Obr. 10. Hodonin, Mikulčický luh, 8.3.2019

 

     Nová pozorování
     V roce 1990 jsem nalezl více larev Ectamenogonus montandoni v Turecku (Xanthos). Biotop tvořil starý pastevní les na svahu kopce. Jeden kmen dubu zde byl krátce před mojí návštěvou pokácen a v dutině jeho pařezu byla vlhká hmota, tvořená trouchem, exkrementy, listy i větvičkami. Prostředí velmi typické pro vlhké dutiny, které se nacházejí v kmenech pod hnízdy ptáků. Zde bylo deset larev E. montandoni, 2 larvy, které jsem nedochoval (rod Elater Linnaeus, 1758 nebo Pittonotus Jacquelin du Val, 1860) a jedna larva některého z druhů rodu Lacon Laporte, 1838. Imaga E. montandoni byla plně vyvinutá v srpnu téhož roku.
     Jednoho samce E. montandoni jsem dochoval z larvy z Lednice (Zámecký park), kterou jsem vyhrabal ze zbytků obsahu dutiny, který zůstal ležet na zemi i pařezu pokáceného kmene jírovce. Také tato hmota odpovídala výše uvedenému typu substrátu, který se vytváří v dutinách pod ptačími hnízdy. Spolu s dvěma larvami E. montandoni zde byla i jedna larva Brachygonus dubius Platia & Cate, 1990 (obr. 13).
     Jednu larvu E. montandoni jsem našel ve Valticích (Rendez-vous) ve směsi vlhkého mazlavého trouchu na dně dutiny rozlomeného kmene dubu ceru (Quercus cerris). Také zde byly patrné různé zbytky z výše umístěného hnízda (obr. 5-6).
     Pozoruhodné jsou nálezy několika larev E. montandoni přímo v hnízdech čápů a volavek na jižní Moravě. Larvy zde byly aktivní v prostorech, které byly vyplněné větvičkami, exkrementy ptáků, jejich peřím a pravděpodobně i zbytky jejich potravy. Celá tato hmota byla prorostlá bílou plísní (L. Mazal a M. Zýka, ústní sdělení).
     U Vracova v lužním lese u Moravy jsem našel odlomenou část kmene topolu s hnízdní dutinou osídlenou potemníky Neatus picipes (Herbst, 1797) – 3 ex. a kožojedy Dermestes bicolor bicolor Fabricius, 1781 – 32 ex. V kolébkách v trouchnivém dřevě stěn spodní části dutiny bylo 25 larev E. montandoni (obr. 14-19).
     U Valtic v Bořím lese jsem objevil v rozlomeném kmenu dubu hnízdní dutinu, osídlenou zlatohlávky Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786) – 10 larev, kovaříky Brachygonus dubius (Platia & Cate, 1990) – 1 larva a E. montandoni – 2 larvy.
     U Hodonína v Mikulčickém luhu jsem objevil na svozišti klád v pokáceném kmenu topolu dutinu, osídlenou zlatohlávky Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786) – 3 larvy, kovaříky Brachygonus dubius (Platia & Cate, 1990) – 10 larev a E. montandoni – 5 larev (obr. 7-10). Jednu larvu E. montandoni jsem našel v kolébce v trouchnivém dřevě stěny dutiny, ostatní byly v substrátu dutiny. Ale žádné pozůstatky po ptačím hnízdu jsem v dutině nenašel.

Obr. 11. Břeclav, obora Soutok u zámečku Lány, 1.5.2018

 

Obr. 12. Valtice, Břeclavská alej, 3.11.2015 Obr. 13. Lednice, park, 3.12.2004
Obr. 14. Vracov, lužní les u Moravy, 27.2.2019 Obr. 15. Vracov, lužní les u Moravy, 27.2.2019
Obr. 16. Vracov, lužní les u Moravy, 27.2.2019 Obr. 17. Vracov, lužní les u Moravy, 27.2.2019
Obr. 18. Vracov, lužní les u Moravy, 27.2.2019 Obr. 19. Vracov, lužní les u Moravy, 27.2.2019

Larva. Doposud nebyla popsána. Od dvou příbuzných druhů tribu Megapenthini, M. lugens a P. tibialis, se odlišuje tvarem VIII. článku, který je k vrcholu rovnoměrně zúžen a jehož apex je zaoblen (obr. 20-22 a 25).

Obr. 20-22. E. montandoni, VIII. a IX. článek těla larvy – pohled shora, zdola a zboku

 

Obr. 23-24. E.montandoni, hlava larvy – pohled shora a zdola

Obr. 25. Larva E. montandoni

 

     Tento ponticko-mediteránní druh u nás dosahuje severní hranice svého rozšíření. Pro svůj skrytý způsob života v korunách stromů a ve skrytých dutinách snadno uniká pozornosti entomologů. Obývá lužní lesy, včetně pravidelně zaplavovaných území (jižní Morava), na Slovensku byl nalezen v listnatý lesích pahorkatin (450 m n. m.). Larvy byly nalezeny v trouchu na dně dutin kmenů dubů, topolů a jírovců a v hnízdech volavek a čápů. Osídlují i velká hnízda v husích koloniích a také dutiny ve vrbách, které se pod hnízdy nalézají.
     Dosavadní nálezy vypovídají o jejich úzké vazbě na hnízda větších i menších druhů ptáků a na unikátní biotopy na dnech dutin kmenů pod těmito hnízdy, kde byly nalezeny ve vlhké směsi tvořené trouchem, exkrementy, listy i větvičkami nebo v trouchnivém dřevě stěn těchto dutin.
     Larvy se pohybují v prostředí, kde se vyskytují plísně, houby, ale kde jsou i larvy jiných druhů hmyzu. Jsou karnivorní a vyskytuje se u nich i kanibalismus (v podmínkách domácích chovů). Podle prostředí, ve kterém žijí, mohou být také saprofágní a nekrofágní.
     Přezimují larvy. Jejich kuklení probíhá na počátku léta. Ke kuklení si vytváří kolébku ve směsi trouchu jako B. dubius nebo v trouchnivém dřevě (obr. 17-18). Imaga aktivují za soumraku a v noci v červenci a v srpnu, létají i na světlo.


Ochrana. V současnosti je E. montandoni zařazen v Červeném seznamu bezobratlých v kategorii CR = kriticky ohrožený (Zbuzek 2017).
     Praktické možnosti ochrany jeho biotopů spočívají v zachování přirozených hnízdišť velkých druhů ptáků a dostatku vhodných doupných stromů pro menší druhy ptáků. To je ale při stávajícím rozvoji lesního monokulturního hospodaření velmi problematická záležitost. Velmi dobře vidět to je na medializované, doposud přírodně velmi bohaté oblasti, jakou představují torza jihomoravských lužních lesů (Čížek & Procházka 2010, Čížek et al. 2018).
     Minimální účinnost propagované druhové ochrany hmyzu se v „jihomoravské Amazonii“ odkrývá v plné své nahotě. Nejcennější biotopy saproxylického hmyzu mizí přímo před očima a čím se zabývá státní ochrana přírody? Mrháním peněz určených původně na záchranu biodiverzity (Čížek 2016). A statečným bojem s drobnými prodejci hmyzu, honosně nazývaném chráněnými druhy...

     Vzhledem k nálezu E. montandoni v hospodářském jasanovo-topolovém lese u Vracova je možné, že tento druh má určitou šanci přežít „hry na ochranu přírody“ i na lesních plantážích, pokud na nich budou pěstovány listnaté dřeviny.

 


FAUNISTICKÁ ČÁST
 

 

 

Obr. 26. Faunistická mapa druhu Ectamenogonus montandoni pro území Česka a Slovenska

 

ČESKO (Moravia):

7067: Moravia mer., Mutěnice – Čejč, 20. IV. 2007, 1 ex., prosev ve spadlém hnízdu káněte, J. Habarta leg. et coll., D. Vacík det. 2008.

7069: Moravia mer., Vracov, lužní les u Moravy (severně od Oskovce), 27. II. 2019, 25 larev, v kolébkách v trouchnivém dřevě stěn dutiny pod ptačím hnízdem v odlomeném kmenu topolu Populus alba, J. Mertlik leg., det. et coll.

7069: Moravia mer., Vracov [Rohatec env.], Oskovec, XI. 2000, 1 ♂, 1 ♀ (ex larva I. 2001), v hnízdě volavky, M. Zýka leg., I. Jeniš (♂) et D. Vacík (♀) coll.; [Bzenec-Přívoz], 7. X. 2005, 1 ♀ (ex larva), v hnízdě volavky, J. Vávra leg., B. Zbuzek det. et coll.

7166: Moravia mer., Lednice, hnízdiště u Obelisku, 13. III. 2000, 1 ♀ (ex larva), v hnízdě čápa, L. Mazal leg. et coll., J. Mertlik det. 2002.

7166: Moravia mer., Lednice, zámecký park, 27. III. 1992, 4 ♂♂, 4 ♀♀, ex larva, v dutině kmene jírovce (Aesculus), J. Vávra leg. et coll. (Kubáň 1995); dtto, 1 ♀, J. Mertlik coll.; dtto, 1 ♀, S. Laibner coll. in NM Praha, J. Mertlik rev. 2018; 13. VI. 1992, 1 ♂, 1 ♀, T. Sitek leg. et coll. (Kubáň 1995, Vávra 1996); (48.8087464N, 16.8159497E), 24. III. 2003, 2 larvy (1 ♂, ex larva VI. 2003), jírovcový háj, v trouchu, který zůstal na zemi okolo pařezu jírovce po pokácení a odvezení kmene (spolu s 1 larvou Brachygonus dubius), J. Mertlik leg. et coll.; 15.- 16. VII. 2005, 1 ♂, na světlo, F. Houška leg., det. et. coll.

7168: Moravia mer., Hodonín, Mikulčický luh, 8. III. 2019, 5 larev, v trouchu dutiny pokáceného topolu Populus alba (společně s larvami Brachygonus dubius), J. Mertlik leg. et coll.

7266: Moravia mer., Valtice, Břeclavská alej (48.7459375N, 16.7801517E), 1994, 1 ex. (ex larva), v trouchu na dně dutiny jírovce Aesculus hippocastanum, V. Kubáň leg. et coll. (Kubáň 1995, Vávra 1996).

7266: Moravia mer., Valtice, Rendez-vous, 6. V. 2018, 1 larva, v trouchu na dně dutiny rozlomeného dubu ceru, J. Mertlik leg. et coll.

7266: Moravia mer., Valtice, Boří les, U Pralesa, 22. III. 2019, 2 larvy, v trouchu dutiny rozlomeného dubu ceru (spolu s larvami Brachygonus dubius), J. Mertlik leg. et coll.

7266: Moravia mer., Lednice, Mlýnský rybník, 14.- 21. VII. 2018, 1 ex., na světlo, J. Kadlec leg., P. Brůha det. et coll.

7267: Moravia mer., Břeclav, Kančí obora, lužní les, 17. I. 1988, 1 ♀ (ex larva), ve vrcholové dutině padlého kmene topolu bílého (Populus alba) v detritu hnízda nějaké sovy, J. Vávra leg. et coll. (Kubáň 1995, Vávra 1996); 23. VIII. 2006, 1 ♀, Š. Vodka leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

7367: Moravia mer., Lanžhot, obora Soutok, Ranšpurk, 17. VII. 2009, 1 ♀, na světlo, Ivo Jeniš leg., det. et coll.

 
 
SLOVENSKO (SLOVAKIA):

7480: Slovakia centr., Hronská Dúbrava, dolina Breznického potoka, 30. X. 2005, 1 ♂ (ex larva), v nadzemní dutině dubu, A. Sedláček leg., det. et coll.

7480: Slovakia centr., Zvolen env., 9. XI. 1986, 1 ♂, in Quercus, P. Čechovský leg. et coll., G. Platia det. (Kubáň 1995).

 

Megapenthes lugens (Redtenbacher, 1842)

 

Obr. 27. M. lugens, ♂
Foto Ivo Jeniš
Obr. 28. M. lugens, ♀
Foto Ivo Jeniš

 

Variabilita imag. Velikost těla 7,5-11,5 mm. Platia (1994) uvádí, že některé kusy mohou mít štít, případně basi krovek nahnědlé.
     Megapenthes lugens patří k druhům, jejichž imaga nejsou zaměňována. Výjimečně se vyskytla záměna za Ectinus aterrimus (Linnaeus, 1761).


BIOTOPY

Literární údaje
     Iablokov (1943) nalezl larvy v okolí Paříže ve společnosti Rhamnusium bicolor (Schrank, 1781), kde viděl i napadené a snědené larvy R. bicolor v dutinách buku, jilmu, jírovce a dubu (obr. 29). Méquignon (1930) jej nalezl v lípě, dubu korkovém a dubu zeleném. Je udáván i z trouchu dutiny topolu bílého (Leseigneur 1972). Imaga byla sbírána i v červenci, ale největší aktivita byla zaznamenána na přelomu května a června, kdy byla mezi 17-18 hodinou z dutin vykuřována nebo vymetána kartáči (Leseigneur 1972).

     Čechovský (1990) larvy a imaga nacházel na jižní Moravě ve stojících jilmech a topolech, které měly dutý kmen, nebo alespoň jeho část. Uvádí, že dutina kmene byla vyhnilá, dřevo na povrchu dutiny bílé a suché, pod suchým vlhké až mokré. V tomto vlhkém dřevě se vyvíjely larvy, v suchém (papírovém) dřevě se nacházela v kukelních kolébkách imaga. Velmi často pozoroval s larvami M. lugens i larvy Crepidophorus mutilatus (Rosenhauer, 1847), nikdy ale Rhamnusium bicolor.
     Laibner (2000) uvádí, že jsou larvy často nalézány v substrátu zpracovaném xylofágními brouky, zvláště Cossonidae, ale také Rhamnusium bicolor a Aromia moschata (Linnaeus, 1758). Jeho biotopem jsou zachovalé lesy nížin a pahorkatin i solitéry lesostepní formace. Přednostně ve starých dubech, topolech, jilmech, často v jívách. Imaga aktivní v noci na kmenech a větvích v okolí dutin, kde se přes den skrývají.
 

 

Obr. 29. Nálezy kovaříků Megapenthes lugens v různých typech dutin buků. Bv = živé dřevo, Bm = suché dřevo, M = M. lugens, požerky s pilinami od tesaříků Rhamnusium bicolor (Iablokov 1943, Leseigneur 1972).

 

Nová pozorování
     U Karlovy Vsi jsem v trouchu dutiny kmene jasanu nalezl jednu larvu M. lugens v trouchnivém dřevě u stropu dutiny kmene (obr. 42). V černém mazlavém trouchu na dně téže dutiny byli Limoniscus violaceus (Müller, 1821) a Ischnodes sanguinicollis (Panzer, 1793).

     U Lednice jsem pozoroval devět let dutinu v jednom kmenu topolu. V roce 1993 byl do jednoho kořenu proříznut čtverhranný otvor. Dřevo za tvrdou odříznutou vrstvou bylo sice napadeno dřevní houbou, ale dutina zde ještě nebyla vytvořena. Zpočátku jsem u okraje dutiny nalezl v kukelní kolébce jen Ampedus pomorum (Herbst, 1784), nosatce rodu Cossonus Clairville, 1798, Stereocorynes Wollaston, 1873 a Rhyncolus Germar, 1817 a stehenáčky Ischnomera caerulea (Linnaeus, 1758). Postupem času se otvor prohluboval a dutinu osídlili také A. elegantulus (Schönherr, 1817), I. sanguinicollis a M. lugens. Při poslední návštěvě v roce 2002 již měla dutina průměr přes 100 cm a její strop byl několik metrů vysoko. Na protilehlé stěně dutiny vyrůstal mohutný trs hub (václavky), vysoký 60 cm a široký 30-40 cm.
     V Bratislavě jsem našel M. lugens v trouchnivém dřevě stěn a stropů dutin topolů. Zde byly požerky a larvy tesaříků Rhamnusium bicolor a Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763), larvy a imaga nosatců rodu Cossonus a Rhyncolus, stehenáčků I. caerulea a kovaříků Procraerus tibialis, Ischnodes sanguinicollis a Melanotus villosus (Geoffroy, 1785). Také tyto dutiny jsem měl možnost pozorovat od roku 1997, kdy teprve vznikaly – až do roku 2008, kdy byl jejich strop již několik metrů vysoko (obr. 33, 38).
 

Obr. 30. Bezděz, vrch Velký Bezděz, 19.10.2008 Obr. 31. Vranov, Jelení skok, 25.10.2006
Obr. 32. Ladná, topolová alej k Dyji, 24.3.2003 Obr. 33. Bratislava, Petržalka, 2.5.2008

     U Vranova jsem pozoroval vývoj dutin na kmenech dvou kmenů buků od jejich osídlení M. lugens v roce 2006, až po změnu podmínek uvnitř dutin a jejich osídlení kovaříky Crepidophorus mutilatus, Procraerus tibialis a Stenagostus rhombeus (A. G. Olivier, 1790) v roce 2015 (obr. 31, 36).
     U Zvolena jsem našel několik ex. a více larev M. lugens v trouchnivém dřevě u paty dubu (obr. 40). Strom rostl na okraji lesní cesty a dutina u jeho paty zřejmě vznikla po strhnutí kůry při stahování kmenů.

Dřevní houby. Z dosavadních pozorování je zřejmé, že larvy tesaříků Aromia moschata, Megopis scabricornis a Rhamnusium bicolor, roháčků Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758) nebo larvy nosatců rodu Cossonus, Rhyncolus a Stereocorynes zavlékají určitý druh (druhy) dřevní houby do kmenů a svým žírem připraví vhodné podmínky pro vývoj M. lugens a dalších dutinových kovaříků.
     Biotop M. lugens vzniká činností obligátně parazitických dřevních hub (obligátní nekrotrofové). Tyto dřevní houby jsou úzce vázány na živé hostitele, ačkoliv využívají pouze lignocelulózy neživých buněk jádrového dřeva. K hostiteli se chovají šetrně a významně jej nepoškozují, ačkoliv celá středová část kmene je vyhnilá. V pokročilejších fázích se může vytvářet i dutina. Bělová část zůstává dostatečně široká, takže vytváří trubkový profil. Ten, za předpokladu, že není narušen jiným činitelem, je mechanicky vysoce odolný. Díky aktivitě dřevních hub je do prostředí uvolňována řada živin, které jsou využitelné hostitelem a mohou stimulovat jeho růst (Jankovský 1999).
     Houby se do středové části kmenů dostávají přes výše uvedená poraněná místa (zrcátka), odlomené větve nebo poškozené kořeny. Některé dutiny se po rozpadu napadeného dřeva uvolní a zpřístupní, což platí zvláště pro spodní partie kmenů. Většina osídlených dutin ale zůstává vnějšímu pozorovateli ukryta až do zániku stromu (rozlomení, pokácení).
     Procesům tvorby dutin v kmenech a průběhu jejich osídlování různými druhy kovaříků se podrobně věnuje Iablokov (1943). Průběh osídlování odumírajícího dřeva saproxylickými organismy popisují srozumitelným způsobem autoři Škorpík (1999) a Krása (2015).

     U Rendez-vous (Valtice) jsem našel rozlomený kmen dubu a trouchnivé dřevo na stěnách jeho dutiny bylo osídleno M. lugens a roháčky Dorcus parallelipipedus. Z tohoto dřeva vyrůstalo několik plodnic hub, které mi Ing. Pavel Svoboda z Ústřední houbařské poradny ČMS v Praze určil jako strmělky z rodu Ossicaulis. U nás se vyskytují dva druhy (O. lignatilis a O. lachnopus), jejichž rozlišení není podle pořízených fotografií možné (obr. 34).
 

Obr. 34. Valtice, 3.11.2015, strmělky z rodu Ossicaulis

 

Obr. 35. Bezděz, vrch Velký Bezděz, 19.10.2008 Obr. 36. Vranov, Jelení skok, 25.10.2006
Obr. 37. Ladná, topolová alej k Dyji, 24.3.2003 Obr. 38. Bratislava, Petržalka, 2.5.2008
Obr. 39. Ladná, lužní les, 3.12.2002 Obr. 40. Zvolen, Javorie, 5.4.2016
Obr. 41. Kamenica nad Hronom, vrch Skaly, 7.4.2014 Obr. 42. Karlova Ves, Týřov, 30.3.2009

Larva. Larvu Megapenthes lugens popsal Perris (1877), van Emden (1945) a Dolin (1988). Larva M. lugens je velmi podobná larvě příbuzného druhu Procraerus tibialis (Lacordaire, 1835) a nejsou výjimečné nálezy larev obou druhů v trouchnivém dřevě dutiny jednoho stromu. Spolehlivě se rozliší podle tvaru posledního článku těla larvy (obr. 43-45).

 

Obr. 43-45. Larva M. lugens, VIII. a IX. článek – pohled shora, zdola a zboku (Kovács & Németh 2012: 24)

 

     Larvy M. lugens prodělávají svůj vývoj ve dřevě napadeném bílou (žlutou) hnilobou výhradně v dutinách stojících kmenů listnatých stromů. Osidluje již vlhké trouchnivé dřevo za zrcátky (obr. 29C). Toto vyschlé tvrdé dřevo bývá provrtáno množstvím malých výletových otvorů od nosatců, červotočů nebo tesaříků. Za touto tvrdou „zátkou“ bývá dřevo měkčí, zpracované bílou (žlutou) hnilobou, která se odtud šíří vzhůru kmenem. V dutinách bývají larvy nalézány v trouchnivém dřevě po jejich obvodu a u stropu dutiny. Občas jsou nacházeny také v kouscích trouchnivého dřeva ležícího na dně dutiny, se kterým se tam dostaly po odlomení dřeva z vyšších partií dutiny. Larvy mohou svůj vývoj dokončit i v dutinách padlých kmenů, avšak výrazná změna vlhkosti trouchu, zapříčiněná odkrytím dutiny, učiní tato místa pro další generaci neobyvatelnými.

     Iablokov (1943) a Leseigneur (1972) udávají, že larvy M. lugens jsou karnivorní, Dolin (1988) píše o jejich nekrofágii.
     Podle mých pozorování prodělávají larvy M. lugens svůj vývoj pouze ve dřevě napadeném určitým druhem (druhy) dřevní houby. Požerky larev jsou v prostředí nepřístupných dutin velmi špatně pozorovatelné a nejsou přímé, protože se vyhýbají chodbám tesaříků. Ve vysokých dutinách směřují od kořenů vzhůru a jejich délka je 30-50 cm. I když jsem v jediné dutině nalezl více druhů kovaříků, tak každý z nich obýval trouchnivé dřevo jiného zbarvení, odlišné tvrdosti i vlhkosti.
     V domácím chovu mi larvy M. lugens v imaga dospěly, i když jich bylo více v chovném prostoru a bez přísunu viditelné živočišné potravy (larev výše uvedených druhů). Větší problémy jsem měl s udržením stabilní vlhkosti trouchnivého dřeva. Tato pozorování odpovídají více trofickým vztahům mycetofágním se saprofágií. Je pravděpodobné, že s blížícím se zánikem jejich životního prostředí (např. vysychání dutiny) se mohou příležitostně stát karnivorními a nekrofágními.

     Kuklení probíhá na přelomu srpna a září. Přezimují imaga. Kukelní kolébku opouští imago zpravidla na konci dubna. Imaga jsou aktivní v noci na kmenech a větvích v okolí dutin, přes den se skrývají v dutinách a štěrbinách dřeva a kůry. Občas bývají sklepána z větví kvetoucích keřů hlohů (obr. 46-47) nebo kalin, ale znám pouze dvě lokality, na kterých lze z hlohů sklepat imaga ve větším množství. V Čechách je to lesostepní formace nad Týřovickými skalami, v Řecku hlohy na okrajích bukového lesa na planině nad Metsovem (39.7838739N, 21.1536631E).

     Obývá listnaté lesy nížin a pahorkatin. Osídluje zapojené zastíněné lesní porosty i osluněné solitérní kmeny (pastevní lesy, lesostepní formace a aleje), ale pouze v přírodně bohatém prostředí s nepřerušenou kontinuitou vývoje. Osídluje dutiny doposud živých kmenů listnatých dřevin, jeho larvy byly nalezeny v dutinách dubů, buků, topolů, lip, jilmů, jasanů, jírovců, jív a ořešáků.
     Jeho nejvýše položené lokality na území Česka a Slovenska jsou vrch Jezerka (Krušné hory) – 740 m n. m. a vrch Drastavica (Štiavnické vrchy) – 790 m n. m.
 

Obr. 46. Voznica, vrch Kojatín, hloh, 18.5.2015 Obr. 47. Horní Jiřetín, Jezerka, hlohy, 8.5.2009

Ochrana. Podle ekologických nároků je Megapenthes lugens druh s nízkou ekologickou valencí. Je to relikt přirozených lesů a jeho areál má v současné době již jen ostrůvkový charakter. Nevyskytuje na všech zdánlivě (vizuálně) vhodných lokalitách, ale jen na primárních biocentrech s kontinuálním vývojem. Pro přežití tohoto druhu je nezbytná kontinuita, tj. nikdy nepřerušená přítomnost dostatečného množství vhodných stanovišť. Proto jsou jeho nároky na kvalitu životního prostředí v přímém rozporu se současnými metodami intenzivního obhospodařování lesů.
     V současnosti je zařazen v Červeném seznamu bezobratlých v kategorii CR = kriticky ohrožený (Zbuzek 2017). Oficiální management ochrany biotopů saproxylického hmyzu uvádí Krása (2015).
     Komplexní pohled na problematiku ochrany ohrožených biotopů saproxylických kovaříků, včetně druhu M. lugens, uvádím ve svých pracích o kovařících Krušných hor (Mertlik 2015) a kovařících východních Čech (Mertlik 2017). V posledně citované práci uvádím přehled recentních prací, věnovaných ochraně ohrožených biotopů saproxylických druhů hmyzu – viz kapitola Diskuze a Závěr (str. 94-106).
 

FAUNISTICKÁ ČÁST

 

 

 Obr. 48. Faunistická mapa druhu Megapenthes lugens pro území Česka a Slovenska

ČESKO (Bohemia):

5446: Bohemia bor., Horní Jiřetín, Jezeří env., Jezerka, 13. V. 2008, 2 ♀♀, oklep větví hlohů, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2015); 17. V. 2008, 1 ♂, oklep kvetoucích hlohů, P. Krásenský leg., det. et coll. (Mertlik 2015); V. 2009, 1 ex., O. Odvárka leg., det. et coll. (Mertlik 2015); 9. V. 2009, 1 ♂, 1 ♀, oklep větví, V. Dušánek leg., det. et coll. (Mertlik 2015).

5454: Bohemia bor., Bezděz, vrch Velký Bezděz, 17. X. 2008, 1 larva, v trouchu dutiny buku, J. Mertlik leg. et coll.

5751: Bohemia centr., Veltrusy (5751-52), 31. VIII. 2007, 1 ♀, J. Brádka leg. et coll., J. Bednář det.

5849: Bohemia centr., Lány, Lánská obora (5849C24), 24. V. 1988, 1 ex., oklep kvetoucího hlohu, K. Rébl leg. (Rébl 2010); dtto, 30. V. 1992, 1 ex.; dtto, 4. VI. 1993, 1 ♂; dtto, 5849C25, 20. V. 1990, 1 ex.

5852: Bohemia centr., Praha, Stromovka, 25. XII. 1912, 1 ex., V. Blattný leg. (Pečírka 1923).

5949: Bohemia centr., Lány, Lánská obora, údolí Klíčavy (5949A4), VI. 1984, 1 ex., oklep kvetoucího hlohu, K. Rébl leg. (Rébl 2010).

5950: Bohemia centr., Nižbor (5950?), bez data, 1 ex., J. Šafanda coll., J. Mertlik det.

6048: Bohemia centr., Karlova Ves, NPR Týřov (6048B8), V. 1983, 2 ex., oklep kvetoucího hlohu, K. Rébl leg. (Rébl 2010); dtto, VI. 1984, 1 ex.; dtto, 17. V. 1989, 8 ex.; dtto, 6. V. 1990, 12 ex.; dtto, 15. V. 1992, 3 ex.; dtto, 15. V. 1999, 1 ex.

6048: Bohemia centr., Karlova Ves, NPR Týřov, 23. V. 1995, P. Štěpánek leg., J. Bednář det. (Januš 2016); 16. V. 2015, 2 ♀♀, A. Šíma leg. et coll., B. Zbuzek det. 2016.

6048: Bohemia centr., Karlova Ves, NPR Týřov, Týřovické skály (B8), 26.-27. X. 1998, 1 larva, v trouchnivém dřevě dutiny kmene jasanu (v černém mazlavém trouchu na dně dutiny byli Limoniscus violaceus a Ischnodes sanguinicollis), J. Mertlik leg. et coll.; 20. V. 2001, 1 ex., smykem podrostu dubohabřiny, J. Januš leg., J. Bednář det. (Januš 2016); 18. IV. 2002, 1 ex., teplomilná doubrava as. Sorbo-Quercetum, v suché borce osluněného Quercus petraea na vrcholové pleši, J. Januš leg. (Januš 2016); 22. V. 2010, 1 ex., vrcholová pleš, oklep kvetoucího hlohu, P. Horsák leg., J. Bednář det. (Januš 2016)

6049: Bohemia centr., Branov, VI. 1987, 1 ex., J. Pavlíček det. et coll.

6150: Bohemia centr., Dobříš, Hřebeny, vrch Hradec, 26. X. 2017, 2 larvy, v trouchnivém dřevě dutiny kmene buku (spolu s Procraerus tibialis a Rhamnusium bicolor), J. Mertlik leg. et coll.

6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, 23. V. 1999, 1 ex., květ hlohu, F. Houška leg., det. et coll.

 

Bohemia centr., Rakovnická kotlina (Laibner 2000).

6058: Bohemia centr., Kutná hora env., Kačina, XI. 1999, 1 ex., během kácení v jírovcové aleji našel v dutině v trouchnivém dřevě imago, které při vydloubávání z kukelní kolébky prstem rozdrtil, R. Fiala observ. et det. (ústní sdělení R. Fialy z 3. XI. 2001) = problematická determinace.

 
ČESKO (Moravia):

6076: Moravia bor., Dolní Lutyně, Věřňovice, V. 2000, 1 ex., topol, mrtvé rameno Olše, I. Jeniš leg., det. et coll.

6375: Moravia bor., Hukvaldy, obora, 30. III. 1997, 1 larva, J. Vávra leg., det. et coll.

6665: Moravia mer., Vranov, 21. V. 2005, 1 ex., kvetoucí Crataegus, R. Schles leg., det. et coll.; dtto, 8. V. 2006, 1 ex., boční stěna dutiny Fagus.

6665: Moravia mer., Vranov [Adamov env.], Jelení skok, 25. X. 2006, 1 ♀♀, 11 larev, v trouchnivém dřevě dutin kmenů buků, J. Mertlik leg. et coll.

6763: Moravia mer., Náměšť nad Oslavou, obora, 25. X. 1987, 1 ex., na Quercus (Málek & Hruška 1991).

6764: Moravia mer., Brno, přehrada (6764-65), 11. V. 1999, 1 ♂, I. Trojan leg., F. Pavel coll., J. Mertlik det. 2004.

7060: Moravia mer., Bítov, 15. X. 1989, 1 ♀, M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7060: Moravia mer., Bítov, U Doutné skály, okraj lesa u pole nad cestou od parkoviště směrem k hradu Bítov (430 m), 31. III. 2001, 1 ex., ve velké dutině Acer campestre, od půl metru výš Stictoleptura erythroptera, Megapenthes lugens, Procraerus tibialis a dole Ischnodes sanguinicollis (80 ex.) a Limoniscus violaceus, Z. Kraus leg. et coll.

7161: Moravia mer., Podyjí, 8. VI. 1991, 1 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll.

7166: Moravia mer., Milovický les, 11. V. 2008, 1 ♀, B. Zbuzek leg., det. et coll.

7166: Moravia mer., Podivín, 2. IV. 1989, 2 ex., Z. Černý leg. (Černý 1994, Vávra 1996).

7166: Moravia mer., Lednice (71-7266), VI. 1969, 1 ex., J. Pavlíček det. et coll. (Vávra 1996); 11. IV. 1971, 5 ex. v trouchu topolu, J. Strejček leg. (Strejček 1973, Tajovský 1985); 17. V. 1981, 5 ex., P. Čechovský leg. (Tajovský 1985); 1978-1987, více ex., P. Čechovský leg., det. et coll. (Čechovský 1990); 8. V. 1986, 1 ♀, S. Doležal leg., V. Benedikt det. et coll.; 13. IX. 1986, 4 ex., V. Kubáň leg., J. Mertlik coll.; 24.-26. X. 1986, 3 ex., V. Kubáň leg., J. Mertlik coll. (Vávra 1996); 15. IV. 1988, 3 ex., topoly na cestě k Janohradu od Lednice, J. Pavlíček leg., det. et coll.; X. 1988, 1 ♀, S. Bílý leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det. 2001; XI. 1988, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det.; dtto, III. 1989, 1 ex.; 12. X. 1996, 1 ex., Z. Kraus leg. et det., T. Lengál coll. (Vávra 1996); bez dalších údajů, T. Sitek et J. Vávra coll. (Vávra 1996); 11. I. 1998, 1 ex., Z. Kraus leg. et det., JMM Znojmo coll.; 9. V. 2015, 2 ex., oklep hlohů, Jan Habarta leg., det. et coll.; dtto, 13. V. 2017, 2 ex.; dtto, 1. V. 2018, 2 ex.; 4. V. 2018, 2 ex.

7166: Moravia mer., Lednice, Květné jezero env., 9. V. 2008, 2 ♂♂, 2 ♀♀, oklep hlohů, B. Zbuzek leg., det. et coll.

7166: Moravia mer., Lednice, Podivínský most, topolová alej k Janohradu, 13. XI. 2002, 1 ♀, více larev, v trouchu dutiny Populus nigra, J. Mertlik leg. et coll.

7166: Moravia mer., Lednice – Ladná, 13. VI. 1993, 1 ex., Z. Černý leg. (Černý 1994, Vávra 1996).

7167: Moravia mer., Lednice, Janohrad, lužní les na levém břehu Staré Dyje (7166-67), 3. XII. 2004, 1 ex., více larev, v trouchnivém dřevě ve stěně dutiny jilmu, J. Mertlik leg., D. Vacík coll.

7167: Moravia mer., Ladná, 1978-1987, více ex., P. Čechovský leg., det. et coll. (Čechovský 1990); 11. IV. 1981, 1 ♂, R. Fornůsek leg., V. Benedikt det. et coll.; 23. X. 1986, 1 ♂, M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; bez data, J. Vávra coll. (Vávra 1996); 12. X. 1996, 2 ♂♂, 2 ♀♀, Z. Kraus leg., M. Škorpík coll., J. Mertlik det. 2003; dtto, 6 ex., Z. Kraus leg. et det., JMM Znojmo coll.; 16. III. 1999, 1 ex., Z. Kraus leg. et det., JMM Znojmo coll.; 48.80801856N 16.85731276E, 17. V.- 4. VI. 2012, 2 ex., nárazová past 211, Ulmus sp., L. Čížek, D. Hauck & S. Vodka leg., B. Zbuzek det.

7167: Moravia mer., Ladná env., porosty okolo vodárny za mostem přes Dyji, 15. IV. 1988, 1 ♂, v trouchu dutiny jilmu, J. Mertlik leg., coll. et det. (Vávra 1996); 48.80270342N 16.85080463E, 24. IV.- 16. V. 2012, 2 ex., nárazová past 209, Ulmus sp., L. Čížek, D. Hauck & S. Vodka leg., B. Zbuzek det.

7167: Moravia mer., Ladná, topolová alej u cesty k řece Dyji, 3. XII. 2002, 1 ex., 2 larvy (1 ♀, ex larva VIII. 2003), v trouchnivém dřevě stěn dutiny topolu, J. Mertlik leg. et coll.

7167: Moravia mer., Ladná, lužní les mezi obcí a řekou Dyjí, 15. IV. 1988, 1 ♂, v trouchu dutiny jilmu (v sušším trouchu byl Procraerus tibialis), J. Mertlik leg. et coll.; 20. X. 1995, 3 ex. (2 ex., ex larva 1996), J. Mertlik leg. et coll.; 3. XII. 2002, 2 ♀♀, v trouchu dutiny jilmu, J. Mertlik leg. et coll.

7266: Moravia mer., Valtice – Lednice, Bezručova alej, 2003 (Škorpík 2003).

7266: Moravia mer., Valtice, 13. V. 2008, 2 ex., oklep hlohů a lip, Jan Habarta leg., det. et coll.; dtto, 3 .V. 2009, 2 ex.; dtto, 9. V. 2015, 2 ex.

7266: Moravia mer., Valtice, Břeclavská alej, 27. V. 2003, 1 ex., v dutině kmene jírovce (v době od 13.00 do 16.00 hod. pozorována jeho aktivita v blízkosti kladoucí samice tesaříka druhu Rhamnusium bicolor spolu se 2 ex. Crepidophorus mutilatus, 1 ex. Ischnodes sanguinicollis a 1 ex. Ampedus sinuatus), I. Martinů leg., det. et coll.

7266: Moravia mer., Valtice, Rendez-vous, 3. XI. 2015, 1 ♂, 1 ♀, v trouchnivém dřevě stěn dutiny rozlomeného kmene dubu ceru, J. Mertlik leg. et coll.

7266: Moravia mer., Lednice, 29. IV. 1974, 1 ex., Z. Šťastný leg., M. Zúber det. et coll.

7267: Moravia mer., Lednice, Kančí obora (48.78791532N 16.8474004E), 24. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 70, Quercus sp., L. Čížek, D. Hauck & S. Vodka leg., B. Zbuzek det.; 48.79713365N 16.8416065E, 15. V.- 4. VI. 2012, 1 ex., nárazová past 75, Quercus sp., L. Čížek, D. Hauck & S. Vodka leg., B. Zbuzek det.

7267: Moravia mer., Ladná, II. 1997, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det.; 13. V. 2008, 2 ex., oklep hlohů, Jan Habarta leg., det. et coll.

7267: Moravia mer., Břeclav, 1978-1987, více ex., P. Čechovský leg., det. et coll. (Čechovský 1990); 6. 1984, 1 ♂, J. Hála leg., J. Mertlik coll. (Vávra 1996); V. 1993, 1 ex., J. Pavlíček det. et coll.

7267: Moravia mer., Břeclav, Kančí obora (48.77099996N 16.87256003E), 25. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 60, Ulmus sp., L. Čížek, D. Hauck & S. Vodka leg., B. Zbuzek det.; 48.76870726N 16.85960504E, 25. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 65, Quercus sp., L. Čížek, D. Hauck & S. Vodka leg., B. Zbuzek det.

7267: Moravia mer., Břeclav, Pohansko, 20. V. 1985, 1 ♀, S. Bílý leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det. 2001; 48.72628813N 16.90868041E, 3 ex., nárazová past 267, Acer campestre, L. Čížek, D. Hauck & S. Vodka leg., B. Zbuzek det.

7267: Moravia mer., Břeclav env., Pohansko - Lány, 11. XI. 2015, 1 ♀, v trouchnivém dřevě rozlomeného kmene jilmu, J. Mertlik leg. et coll.

7268: Moravia mer., Tvrdonice, lužní les (48.75587474N 17.02780922E), 25. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past 34, Ulmus sp., L. Čížek, D. Hauck & S. Vodka leg., B. Zbuzek det.; dtto, 17. V.- 4. VI. 2012, 2 ex.; 48.72996502N 16.9935865E, 17. V.- 4. VI. 2012, 1 ex., nárazová past 50, Acer campestre, L. Čížek, D. Hauck & S. Vodka leg., B. Zbuzek det.

7367: Moravia mer., Lanžhot, obora Soutok (48.67837298N 16.94113255E), 17. V.- 4. VI. 2012, 1 ex., nárazová past 10, Quercus sp., L. Čížek, D. Hauck & S. Vodka leg., B. Zbuzek det.

7367: Moravia mer., Lanžhot, obora Soutok, Ranšpurk, IX. 1987, 1 ♀, S. Bílý et J. Jelínek leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det. 2001 (Vávra 1996).

 
Moravia mer., Brněnská vrchovina (Laibner 2000).

Moravia mer., okolí Břeclavi, Lednice a Ladné, 1978-87, více než 100 ex., P. Čechovský leg. (Čechovský 1990, Vávra 1996).

 
 
SLOVENSKO (Slovakia):

6793: Slovakia or., Bardejov, 20. XI. 1963, 1 ♀, J. Picka leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det. 2001

7076: Slovakia occ., Strážovské vrchy, Košecké Podhradie, vrch Stupičie (48°59'18.15"N, 18°20'4.91"E), 4. X. 2012, 2 larvy, trouchnivé dřevo zrcátka na kmenu buku, J. Mertlik leg., det. et coll.

7174: Slovakia occ., Zlatovce (70-7174), V. 1925, 1 ex., sklepán z hlohu, R. Čepelák leg. (Čepelák 1925); dtto, [Trenčín] (Roubal 1936).

7176: Slovakia occ., Temeš env., Temešská skala, 6. VI. 2015, 1 ex., S. Čepelák leg., det. et coll.

7197: Slovakia or., Vihorlat, Vinné env., Vinianský hradný vrch, 12. III. 2008, 1 ex., v trouchu dutiny javoru (spolu s Ischnodes sanguinicollis a Limoniscus violaceus), P. Holický leg., det. et coll.

7199: Slovakia or., Remetské Hámry, IX. 1956, 2 ♀♀ (1 ♀ špatně vylíhlá – nevypnuté krovky), A. Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006.

7286: Slovakia or., Muránska planina, Šiance, recentní nález, 1 ex., Dr. J. Profant leg., coll. et det., S. Benedikt rev. 2004.

7293: Slovakia or., Košice (7293?), bez data [Ortv.- Polentz.- Rózs., 68: Koš. ] (Roubal 1936).

7293: Slovakia or., Košice, Bankov [Bankó], bez data (Moczár 1947).

7387: Slovakia or., Šivetice, V. 1964, 1 ♂, S. Laibner leg., det. et coll. in NM Praha, J. Mertlik rev. 2018.

7476: Slovakia occ., Veľký Klíž, vrch Prostredná skala, 22. V. 2016, 1 ♂, oklep větví odkvétající kaliny, J. Mertlik leg. et coll.

7480: Slovakia centr., Kremnické vrchy, Hronská Dúbrava env., Boky, 1. IX. 2003, 1 ex., M. Kupec leg., SNM-MAK Martin coll., J. Mertlik rev. 2016; 28. III. 2003, 1 ex., v trouchu dutiny dubu, M. Zelenka leg. et coll., J. Mertlik det.

7480: Slovakia centr., Hronská Breznica, 18. V. 1938, 1 ex., J. Roubal leg., SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev.

7480: Slovakia occ., Zvolen, V., rok neuveden, 1 ex., na Spiraea, J. Roubal leg. (Roubal 1936); IV. 1952, 1 ♂, A. Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006; dtto, IV. 1953, 9 ♂♂, 3 ♀♀; dtto, X. 1953, 4 ♂, 1 ♀; dtto, XII. 1954, 1 ♂, 1 ♀.

7480: Slovakia centr., Javorie, Zvolen, vrch Pokorenná, 4. IV. 2016, 4 ♂♂, 2 ♀♀, v trouchu dutiny u paty kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7569: Slovakia occ., Malé Karpaty, Plavecké Podhradie env., vrch Pohanská, 26. V. 1987, 1 ♀, sklep větví kvetoucího hlohu, J. Mertlik leg. et coll.

7578: Slovakia centr., Štiavnické vrchy, Voznica env., vrch Kojatín – hřbet, 18. V. 2005, 1 ♂, 5 ♀♀, oklep odvétajících hlohů, J. Mertlik leg. et coll.

7670: Slovakia occ., Dubová, 2000, 1 ex., L. Mazal leg., det. et coll.; 7. X. 2000, 1 ♂, A. Peutlschmid leg., O. Nakládal coll., J. Mertlik det. 2005; dtto, 1 ex., M. Zýka coll., J. Mertlik det. 2014.

7769: Slovakia occ., Svätý Jur, Šúr, bez data (Korbel 1951); II. 1987, 1 ex., Dr. J. Jurčíček coll., J. Pavlíček det.

7777: Slovakia occ., Kalnica [Kálnica], bez data [Bran.-Kut.] (Roubal 1936).

7777: Slovákia occ., Kálna nad Hronom [Kálna] (77-7877), bez data (Kuthy 1897).

7780: Slovakia centr., Krupinská planina, Čabraď env., hřbet Kováčovo, 29. III. 2003, 1 ♀, v trouchnivém dřevě v dutině kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7785: Slovakia centr., Hajnáčka, 15. V. 1992, 1 ♂, T. Lackner leg., coll. et det.

7785: Slovakia centr., Hajnáčka, vrch Zaboda, 30. III. 2002, 1 ♀, v trouchu dutiny stojícího kmene dubu, M. Samek leg. et coll., J. Mertlik det.

7868: Slovakia occ., Bratislava [Pozsony], bez data (Kuthy 1897); 17. I. 1988, 1 ♂, O Šauša leg., J. Mertlik coll.; 19.III.1988, 1 ex., sběratel neuveden, I. Smatana det. coll.

7868: Slovakia occ., Bratislava, Petržalka, Ovsište, u hráze u Dunaje, 2. XI. 1997, 13 ex., v dutinách topolů (1 ex., ex larva VIII. 1998), v topolech požerky larev tesaříků Rhamnusium bicolor a Megopis scabricornis, nosatců rodu Cossonus a Rhyncolus a stehenáčka Ischnomera coerulea (L.), P. Jiskra et J. Mertlik leg. et coll.; 17. IV. 1998, 10 ex., V. Dušánek et J. Mertlik leg. et coll.; 6. IV. 2000, 1 ♂, 5 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.; 2. V. 2008, 1 ♂, 10 ♀♀, oklep trouchnivého dřeva na stěnách dutin topolů, J. Mertlik leg. et coll.

7881: Slovakia centr., Krupinská planina, Čebovce env., Pri kaplnke, hřbet nad dolinou Cerianského potoka, 15. V. 2004, 1 ♀, sklep větví kvetoucího hlohu, L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 19. IV. 2005, 1 larva, v trouchnivém dřevě dutiny dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7980: Slovakia centr., Ipeľské Predmostie, Ryžovisko, 13. IV. 2016, 1 ♀, v trouchnivém dřevě dutiny pahýlu kmene topolu, J. Mertlik observ.

8178: Slovakia occ., Štúrovo (81-8278), V. 1953, 1 ex., J. Havelka leg., L. Ernest det. et coll.

8178: Slovakia occ., Kováčovské Kopce, vrch Burdov, 24. III. 1995, 2 ♂♂, 1 ♀, v trouchu dutiny ležícího kmene dubu (kmen padnul v nedávné době – zlomil se u paty, v dutině nosatci rodu Rhyncollus), J. Mertlik leg. et coll.

8178: Slovakia occ., Kamenica nad Hronom – Kováčov, Kováčovské kopce, Vyšehradská brána, les nad skalami nad Dunajem, 7. IV. 2014, 1 larva, v trouchu dutiny dubu, J. Mertlik leg. et coll.

8178: Slovakia occ., Kováčov, V. 1933, 1 ex., B. Štícha leg. et coll. (Havelka 1964).

 
Slovakia or., Muráňský kras, bez data (Laibner 2000).
Slovakia or., Vihorlatské vrchy, bez data (Laibner 2000). 

 

Procraerus tibialis (Lacordaire, 1835)

 

Obr. 49. Procraerus tibialis,
Foto Ivo Jeniš
Obr. 50.Procraerus tibialis, ♀
Foto Ivo Jeniš

Variabilita imag. Velikost těla 5,5-9,5 mm. Zjištěna byla variabilita ve velikosti těla a k tomu přiměřené změny v rozsahu a velikosti tečkování štítu a tvaru tykadlových článků.

P. tibialis nominátní forma – nemá podélný čelní kýl, nebo je tento kýl jen sotva znatelný.
P. tibialis f. subcarinatus (Germar, 1844) – jeho podélný čelní kýl je ostrý a dlouhý; u takovýchto jedinců            bývají zpravidla zadní rohy štítu a často i první mezera podél švu krovek rezavě hnědé
P. tibialis f. divaricatus (Desbrochers des Loges, 1865) – má zadní rohy štítu více vyhnuté

     P. tibialis patří k druhům, jejichž imaga nejsou zaměňována. Ale jeho larva je velmi podobná larvě příbuzného druhu Megapenthes lugens a nálezy larev obou druhů v trouchnivém dřevě dutiny jednoho stromu nejsou výjimečné. Spolehlivě se rozliší podle tvaru posledního článku těla larvy (obr. 68-70).
 

BIOTOPY

Starší pozorování:
     Roubal (1936) uvádí jeho vývoj ve starých dubech, bucích, jabloních, hlozích, lípách, ořešácích, olších a také v jehličnanech spolu s červotoči rodu Anobium Fabricius, 1775 nebo s potemníky rodu Helops Fabricius, 1775. Imaga na květech Crataegus, na křoví dubů apod.
     Husler et Husler (1940) uvádí, že larva žije v opuštěných chodbách tesaříka Rhamnusium bicolor. Jako první se v nich usadí nosatec Stereocorynes truncorum (Germar, 1824), obyčejně ve značném počtu, a jeho larvy provrtávají stěny těchto chodeb i dřevo kolem nich, takže ztrácí časem svoji tvrdost a stává se i vlhčím. Zpravidla žije larva hned v povrchových částech dřeva, ale někdy proniká i do jeho vnitřních vrstev. Druh stromu nerozhoduje o jejím vývoji, byla zjištěna skoro ve všech listnatých i jehličnatých dřevinách. V ojedinělých případech žije i ve dřevě do běla shnilém, v němž se Stereocorynes nevyskytuje. Larvy se vyvíjejí v trouchnivém dřevě a v dutinách různých druhů listnatých stromů (vrby, topoly, duby, habry a buky). Jsou dravé, živí se larvami čeledi Anobidae Stephens, 1830 a Curculionidae Latreille, 1802.
     Burakowski et al. (1985) uvádí, že osídluje hlavně osluněné solitérní kmeny. Vývoj larev je nejméně tříletý. Larvy žijí také v měkkém trouchu mezi exkrementy druhů rodu Mycetochara Berthold, 1827.

Nová pozorování:
     Moje poznatky se vcelku shodují s publikovanými údaji. Procraerus tibialis je typickým obyvatelem biotopu „zrcátek“. Tato místa s větším poraněním kmenů již nezarostou kůrou a zůstávají holá, obroubená valem živého dřeva. Zpočátku je toto dřevo velmi tvrdé, ale v krátké době se jeho plocha stává místem pro kladení vajec mnoha druhů xylofágního hmyzu (Curculionidae, Cerambycidae, Anobidae). S postupem času se na jeho ploše objevuje velké množství výletových otvorů.
     Zatímco žír larev některých specializovaných druhů pokračuje ve vlhkém nahnilém dřevě středové části vzhůru kmenem (Rhamnusium, Lamia, Aegosoma, Cossonus a další), některé druhy se specializují na poměrně tvrdé a suché dřevo „zrcátek“. Z tesaříků je to Anisarthron barbipes (Schrank, 1781) a z nosatců Stereocorynes truncorum.
     Toto prostředí osidluje P. tibialis. Postupně se tvrdé dřevo „zrcátka“ rozpadá a zvětšuje se v něm otvor do středové části kmene. V této době již bývají velké prostory středové části kmene rozežrané a duté. Část trouchnivého dřeva v dutině bývá zachovalá na jejím obvodu u tvrdé bělové části kmene a někdy i v horních částech kmene, kde doposud pokračuje vzhůru kmenem žír larev. Otevřené prostory dutiny vysychají a P. tibialis tak má možnost osídlit i její suché okraje, kde bývá nalézán v trouchu s množstvím chodeb nosatců z rodu Cossonus.
     Larvy P. tibialis je poměrně jednoduché v trouchnivém dřevě nalézt, ale objevit imaga v kukelních kolébkách je dosti obtížné. Kukelní kolébky se nacházejí v tvrdších částech trouchnivého dřeva. Například při prohlídce alejí starých stromů na břehu Orlice a Labe (Hradec Králové), jsem nalezl larvy P. tibialis v každé příhodné dutině (jírovce, topoly a duby), ale jen jediné imago.
     Dřevo, které osidluje P. tibialis je napadeno bílou (žlutou) hnilobou a je velmi podobné typu trouchu, který osidluje M. lugens. Někdy bývají oba druhy nalezeny v jedné dutině. Zatímco P. tibialis obývá výše uvedený typ suššího trouchnivého dřeva v blízkosti otvorů do dutin kmenů, M. lugens obývá vlhčí prostředí uvnitř dutin.
     Vývoj P. tibialis v trouchnivém dřevě jehličnatých stromů je možný. V trouchu jedlového pahýlu jsem nalezl imaga v kukelních kolébkách (Staré Hory). Také jsem pozoroval samici, která lezla v dutině smrku (Zádielska dolina). Pod kůrou borových kmenů a pařezů jej nalezl Laibner (1969, 1977). Ivo Jeniš oklepal několik kusů ze starých borovic (Podyjí).
 

 

Obr. 51. Mochov, 12.3.2004 – larva P. tibialis v trouchnivém dřevě kmene dubu

 

Obr. 52. Týniště nad Orlicí, bývalá obora, 13.4.2013 Obr. 53. Lehôtka pod Brehmi, Kapitulské bralá, 8.5.2016
Obr. 54. Buchlovice, Barborka, 18.5.2004 Obr. 55. Opatovice nad Labem, Hrozná, 20.2.2019
Obr. 56. Lednice, Podivínský most, 13.11.2002 Obr. 57. Vranov, Jelení skok, 16.4.2015
Obr. 58. Opatovice nad Labem, Hrozná, 20.2.2019 Obr. 59. Opatovice nad Labem, Hrozná, 20.2.2019
Obr. 60. Hluboká nad Vltavou, Ohrada, 10.2.2003 Obr. 61. Břeclav, obora Soutok, Lány, 1.5.2018
Obr. 62. Zlatno, Zlatnianska skalka, 20.5.2016 Obr. 63. Jelenec, vrch Dúň, 10.4.1998
Obr. 64. Dobříš, Hřebeny, 26.10.2017 Obr. 65. Rudno nad Hronom, Drastavica, 28.5.2015
Obr. 66. Újezd u Chocně, 8.3.2019 Obr. 67. Kněžičky, obora, 7.10. 2009

Larva. Larvu Procraerus tibialis popsal Perris (1877), Korschefsky (1941), van Emden (1945) a Dolin (1988).

 

 

Obr. 68-70. Larva P. tibialis, VIII. a IX. článek – pohled shora, zdola a zboku

     Larvy P. tibialis prodělávají svůj vývoj ve dřevě napadeném bílou (žlutou) hnilobou v dutinách stojících kmenů listnatých stromů. Osidluje sušší trouchnivé dřevo „zrcátek“ (poraněné místo na boku kmene zbavené kůry). Toto vyschlé tvrdé dřevo bývá provrtáno množstvím malých výletových otvorů od nosatců nebo červotočů, případně tesaříků. V dutinách bývají larvy nalézány v sušším trouchnivém dřevě nedaleko vstupního otvoru do dutiny. Jsou nalézány v trouchu se starými chodbami, které již byly nosatci opuštěny.
     Larvy mohou svůj vývoj dokončit i v trouchnivém dřevě padlých kmenů, pokud je zachována stejná vlhkost dřeva jako ve stojícím kmenu. Změna vlhkosti dřeva (např. vystavením dešťovým srážkám) učiní tato místa pro další generaci neobyvatelnými.
     Iablokov (1943) a Leseigneur (1972) udávají, že larvy P. tibialis jsou karnivorní. Podle mých pozorování prodělávají larvy P. tibialis svůj vývoj pouze v dřevě napadeném určitým druhem (druhy) dřevní houby. Požerky larev jsou špatně pozorovatelné, protože jsou ve starém, dosti rozežraném dřevě. V domácím chovu mi larvy P. tibialis v imaga dospěly, i když jich bylo více v chovném prostoru a bez přísunu viditelné živočišné potravy (larev výše uvedených druhů). Tato pozorování odpovídají více trofickým vztahům mycetofágním se saprofágií. Je pravděpodobné, že s blížícím se zánikem jejich životního prostředí (např. nedostatek vhodného trouchnivého dřeva) se mohou stát karnivorními a nekrofágními.

     Kuklení probíhá na přelomu srpna a září. Přezimují imaga. Kukelní kolébku opouští imago zpravidla na konci dubna. Imaga jsou aktivní v noci na kmenech a větvích v okolí dutin, přes den se skrývají v dutinách a štěrbinách dřeva a kůry. Často bývají sklepána z větví kvetoucích keřů (hloh) a stromů (dub, lípa).

     P. tibialis obývá lužní lesy, včetně pravidelně zaplavovaných území a lesy pahorkatin. Nalezen i v podhorském pásmu. Obývá vlhké zapojené porosty i teplejší prosluněné lesy a solitérní kmeny. Byl zjištěn v trouchnivém dřevě „zrcátek“ a dutin listnatých stromů (dubů, buků, topolů, lip, jilmů, jasanů, jírovců, jabloní, olší, ořešáků, habrů a hlohů) a jehličnatých stromů (jedle, borovice a smrku).
     Jeho nejvýše položené lokality na území Česka a Slovenska jsou vrch Jezerka (Krušné hory) – 740 m n. m. a Brezový vrch (Skýcovska hornatina) – 710 m n. m.

Ochrana. Tento druh není zařazen do seznamů zvláště chráněných druhů a není ani uveden v Červeném seznamu bezobratlých. Ochrana jeho biotopů by se měla řídit stejnými pravidly, jako u druhu Megapenthes lugens.
 

FAUNISTICKÁ ČÁST

Obr. 71. Faunistická mapa druhu Procraerus tibialis pro území Česka a Slovenska

 

ČESKO (Bohemia):

4956: Bohemia bor., Černousy, Dubový rybník, 13. IV. 2003, 1 larva, v trouchnivém dřevě dutiny kmene dubu (spolu s Ampedus nigroflavus), J. Mertlik leg. et coll.

5056: Bohemia bor., Černousy, Dubák, 25. V.- 8. VI. 2016, 1 ex., nárazová past, R. Čtvrtečka leg. et coll., P. Brůha det.

5151: Bohemia bor., Mezní Louka [Rainwiese], 1845-65, 1 ex., vzácný ve dříví, nadlesní Schönbach leg. (Lokaj 1869, Pečírka 1923 jako Megapenthes lugens).

5152: Bohemia bor., České Švýcarsko, Mezní Louka env., vrch Větrovec, 14. XI. 2010, 1 krovka, v dutině kmene buku, J. Mertlik leg. et coll.

5152: Bohemia bor., Česká Kamenice, Líska, vrch Studenec, 12. V. 2015, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5155: Bohemia bor., Grabštejn, 13. V.- 1. VI. 2016, 1 ex., nárazová past, R. Čtvrtečka leg. et coll., P. Brůha det.

5251: Bohemia bor., České středohoří, Dobrná, Brložec env., 27. II. 2016, 1 ex., P. Brůha leg., det. et coll.

5255: Bohemia bor., Liberec env., Ještěd [Reichenberg umg., Jeschken] (5255-56), bez data (Michel 1911).

5348: Bohemia bor., Krušné hory, Osek, Hrad Osek, 9. IV. 2002, 1 ♂, 1 ♀, v trouchnivém dřevě dubového pahýlu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2015).

5349: Bohemia bor., Rovný u Stadic, V. 1906 a V. 1907, in coll. MM Ústí nad Labem (Táborský 1979).

5349: Bohemia bor., Teplice, vrch Doubravka, 2009, P. Krásenský leg. (Krásenský 2009, Mertlik 2015).

5349: Bohemia bor., Teplice, Prosetice (50°37'38.373"N, 13°50'55.047"E), 21. III. 2012, 1 larva, v trouchnivém dřevě dutiny dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2015).

5350: Bohemia bor., Ústí nad Labem, Střížovický vrch, SV svah, 17. X. 2017, 1 ex., P. Brůha leg., det. et coll.

5353: Bohemia bor., Zahrádky, Šváby, obora Vřísek [Česká Lípa env., Kozlí roh], 31. III. 1994, 1 ♀, dubová alej, v dutině kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5446: Bohemia bor., Drmaly, Mufloní pahorek, 17. V. 2013, 3 ex., na starém dubu, P. Krásenský leg., det. et coll. (Mertlik 2015).

5446: Bohemia bor., Horní Jiřetín, Jezeří env., Jezerka, 13. V. 2008, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2015); 25. V. 2008, 1 ♂, 1 ♀, v dutině suchého dubu, P. Krásenský leg., det. et coll. (Mertlik 2015); 25. V. 2008, 1 ex., na červotočivém starém pahýlu, O. Odvárka leg., det. et coll. (Mertlik 2015); 26. V. 2008, 1 ♂, 2 ♀♀, oklep větví kvetoucích keřů, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2015); 1. VI. 2008, 1 ex., v dutině starého dubu, P. Krásenský leg., det. et coll. (Mertlik 2015); V. 2009, 1 ex., O. Odvárka leg., det. et coll. (Mertlik 2015); 8.- 9. V. 2009, 1 ♀, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2015).

5447: Bohemia bor., Horní Jiřetín, Černice env., Jezeří, Jezeřské arboretum, 20. V. 2009, 1 ex., v dutině starého dubu, P. Krásenský leg., det. et coll. (Mertlik 2015).

5450: Bohemia bor., Lovosice, Havraní ostrov [ostrov Labe], 28. III. 2008, 1 ♂, P. Moravec leg. et coll., B. Zbuzek det. (Brůha et al. 2015); 22. IV.- 7. V. 2017, 1 ex., nárazová past, P. Brůha, M. Michalega et P. Moravec leg. (Brůha et al. 2017); dtto, 7. V. 2017, více ex., lezoucí po stěnách stromové dutiny.

5450: Bohemia bor., Litoměřice env., za hřbitovem, 22. IV. 2010, 2 ex., P. Moravec leg., det. et coll.

5450: Bohemia bor., Litoměřice, Střelecký ostrov, 8. V. 1998, 2 ♀♀, P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det.

5450: Bohemia bor., Litoměřice, Písečný ostrov, les, 29. IV. 2007, 1 ♀, P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5450: Bohemia bor., České středohoří, Libochovany env., kóta "Na Skalce" (241m), 19. IV. 2015, 1 ex., P. Moravec leg., det. et coll.

5451: Bohemia bor., České Středohoří, Ploskovice, zámecký park, 14. X. 2005, 1 ♀, P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 11. XII. 2013, 1 ex., P. Moravec leg., det. et coll.

5451: Bohemia bor., České středohoří, Myštice, Myštický vrch, 22. IV. 2011, 1 ex., P. Moravec leg., det. et coll.

5453: Bohemia bor., Staré Splavy, 14. VII. 1999, 1 ♀, Z. Švec leg. et coll., B. Zbuzek det. 2015.

5454: Bohemia bor., Doksy env., vrch Malý Borný, 3. IV. 2009, 1 ♀, v trouchnivém dřevě stojícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5454: Bohemia bor., Doksy, Mlýnský vrch, 29. IV. 2018, 1 ♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5454: Bohemia bor., Doksy env., Polomené hory, vrch Pec – úpatí, 29. V. 2008, 2 ♀♀, 1 larva, v trouchnivém dřevě pahýlu starého buku, J. Mertlik leg. et coll.

5454: Bohemia bor., Ralsko – Velká Buková, 26. V. 2017, 1 ex., smyk porostu mezi padlými buky, M. Zúber leg., det. 2017 et coll.; 14. V. 2017, 2 ex., smyk porostu mezi padlými buky, M. Zúber leg., det. 2017 et coll.

5454: Bohemia bor., Bezděz, vrch Malý Bezděz, 1. VI. 1993, 1 ♀, sklep větví kmene buku, J. Mertlik leg. et coll.

5455: Bohemia bor., Bílá Hlína – obora Klokočka, 23. IV. 2017, 1 ex., v trouchu dubu, M. Zúber leg., det. et coll.

5456: Bohemia bor., Turnov, 31. V. 1962, 1 ♀, v parku na zdi, S. Laibner leg. et coll. in NM Praha, J. Mertlik rev. 2019 (Laibner 1969, 1972).

5545: Bohemia bor., Místo env., Hasištejn, suťový les (50°26'33.384"N, 13°14'36.097"E), 8. V. 2009, 1 ♂, seděl na okraji dutiny buku, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2015).

5546: Bohemia bor., Pesvice, X. 1970, 1 ex., v trouchu dutého jírovce, S. Laibner leg. (Laibner 1979, Mertlik 2015).                                         

5548: Bohemia bor., České středohoří, Raná env., prameniště a rybníčky pod vrchem Oblík, 25. XI. 2016, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., P. Brůha det.

5550: Bohemia bor., Budyně nad Ohří, Budyňský les, 30. IV. 2011, 1 ♀, P. Vonička leg. et coll., B. Zbuzek det.

5553: Bohemia centr., Mšeno u Mělníka, 1964, 1 ♀, sběratel neuveden, V. Dušánek coll., J. Mertlik det. 2001; 25. V. 1969, 1 ♂, L. Fára leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det. 2001.

5558: Bohemia or., Kovač, bažantnice (5558d), 2. II. 1998, 2 larvy, v trouchnivém kmenu dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017).

5559: Bohemia or., Levínská Olešnice, 19. IX. 1989, 1 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll. (Mertlik 2017).

5562: Bohemia or., Česká Skalice, Babiččino údolí, 8. V. 2005, 3 ex., niva u zámku, ležící torzo Quercus, M. Mikát leg. et coll., M. Mikát et MVČ HK coll. (Mikát 2007, Mertlik 2017).

5562: Bohemia or., Česká Skalice env., Dubno, 24. II. 1989, 1 ♂, 1 ♀, v trouchnivém dřevě dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017); 25. V. 2000, 1 ♂, M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002 (Mertlik 2017).

5562: Bohemia or., Náchod (5562-63), 30. V 1962, 1 ex., S. Laibner leg. (Laibner 1972, 1977b, Mertlik 2017).

5644: Bohemia occ., Stráž nad Ohří, vrch Nebesa [Himlštejn], 9. V. 2009, 1 larva, v trouchnivém dřevě dutiny kmene buku, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2015); dtto, 20. V. 2009, 1 ♂, oklep větví.

5648: Bohemia bor., Postoloprty, Seník, slepé rameno, 24. V. 2017, 1 ex., P. Moravec leg., det. et coll.

5649: Bohemia bor., Radonice nad Ohří, lužní les, 25. IV. 2007, 1 ♀, P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5650: Bohemia bor., Kostelec nad Ohří, Myslivna, Malá Ohře, 20. IV. 2007, 1 ♂, P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5652: Bohemia centr., Mělník – Polabí, 26. I. 2011, 1 ♀, v trouchnivém dřevě vrcholové části padlého kmene Populus, J. Brestovanský leg.,det. et coll.

5655: Bohemia centr., Dražice nad Jizerou, 29. V. 1984, 1 ex., Z. Šťastný leg., M. Zúber det. et coll.

5656: Bohemia centr., Chudíř env., hráz rybníka, 2. II. 2002, 1 ♀, 1 larva, v trouchnivém dřevě dutiny kmene jírovce, J. Mertlik leg. et coll.

5657: Bohemia or., Kopidlno, 3. IV. 1988, 1 ♀, v trouchnivém dřevě padlého kmenu dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017); 25. III. 2005, 1 ♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017).

5746: Bohemia bor., Krásný Dvůr, zámecký park, 9. IV. 2017, 1 larva, v trouchnivém dřevě dutiny prasklého kmene olše, J. Mertlik leg. et coll.

5747: Bohemia bor., Sádek – Deštnice, Sádecký vrch., 23. IV. 2016, 2 ex., P. Brůha leg., det. et coll.

5747: Bohemia bor., Líčkov, padlý památný dub, 26. X. 2016, 1 ex., P. Moravec leg., det. et coll.

5751: Bohemia centr., Podhořany, III. 1948, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll.; 25. III. 1948, 1 ♂, A. Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006.

5751: Bohemia centr., Veltrusy (5751b), 7. V. 1948, 1 ♂, B. Štícha leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det. 2001; 16. III. 1990, 1 ♀, v trouchnivém dřevě odlomené větve dubu, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 26. III. 1998, 2 larvy, v trouchnivém dřevě pařezu lípy; obora, III. 1999, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5751: Bohemia centr., Veltrusy, park, 30. IV. 1974, 1 ex., trouchnivé kmeny stromů, J. Strejček leg. et coll., A. Olexa det. 1979; 4. IX. 1993, 1 ex., J. Bednář leg., det. et coll.; dtto, 8. V. 1994, 1 ex.; dtto, 21. V. 1995, 1 ex.

5751: Bohemia centr., Kralupy nad Vltavou, 11. V. 1994, 1 ex., J. Bednář leg., det. et coll.; dtto, 19. V. 1996, 2 ex.

5751: Bohemia centr., Kralupy nad Vltavou, pobřežní porosty u Labe, 16. III. 1990, 1 ♂, v trouchnivém dřevě dutiny kmene topolu, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 21. IV. 1996, 2 ♂.

5752: Bohemia centr., Obříství, 4. II. 1990, 1 ♂, sběratel neuveden, J. Mertlik coll.

5753: Bohemia centr., Jiřina, 21. IV. 1946, 1 ♂, sběratel neuveden, V. Dušánek coll., J. Mertlik det. 2001

5753: Bohemia centr., Neratovice, Na Skalkách, 25. IV. 2009, 1 ex., V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. 2011.

5753: Bohemia centr., Tišice, Písčina u Tišic (50°15'53.15"N, 14°32'59.074"E), 20. V. 2010, 1 ex., lezl po mrtvém dřevě dutiny u paty kmene dubu, J. Pelikán leg. et coll.

5755: Bohemia centr., Lysá nad Labem – Dvorce, 12. III. 2011, 1 ♀, B. Zbuzek leg., det. et coll.

5760: Bohemia or., Hradec Králové, u soutoku Labe a Orlice, 20. IV. 1993, 1 ♂, v trouchu dutiny kmene jírovce, více larev také v dutinách kmenů topolů a dubů na břehu Labe u Fakultní nemocnice, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017).

5762: Bohemia or., Mokré, Lhotecká bažantnice, 25. 5. 2017, 2 ♀♀, oklep mrtvého dřeva dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5762: Bohemia or., Opočno, V. 1957, 1 ♂, A. Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006 (Mertlik 2017); 2. I. 1965, 1 ♀, Z. Likovský leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002 (Laibner 1977b, Mertlik 2017); III. 1978, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll. (Mertlik 2017); dtto, IV. 1979, 1 ex.; dtto, III. 1981, 1 ex.

5762: Bohemia or., Opočno, Opočenská obora, 8. VI. 2010, 3 ex., nárazové pasti, J. Pavlíček leg., det. et coll. (Mertlik 2017); dtto, 26. V. 2010, 1 ex.

5762: Bohemia or., České Meziříčí – V lipách, les na bývalé hrázi (nyní je zde silnice), 12. III. 2004, 1 ♂, 6 larev, v trouchnivém dřevě na obvodu stojícího kmene dubu (napadeného sírovcem žlutooranžovým), J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017).

5845: Bohemia bor., Blatno, Čertovka, 4. V. 2018, 1 ♂, 1 ♀, oklep trouchnivých větví kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.

5846: Bohemia bor., Petrohrad, 10. X. 1987, 1 ♀, V. Benedikt leg. (Týr 2014).

5846: Bohemia bor., Petrohrad, Háj Petra Bezruče, 4. V. 2013, 1 ex., v trouchu dubu, V. Týr leg. (Týr 2014).

5848: Bohemia centr., Rakovník, II. 1995, 1 ex., sběratel neuveden, J. Pavlíček det.

5849: Bohemia centr., Řevničov env. (5849C1), 23. II. 2015, 8 čerstvě vylíhlých ex., larvy, alej při lesní silnici, ve dřevě dutiny suchého stojícího kmene jírovce, J. Januš leg. (Januš 2016).

5849: Bohemia centr., Lány, XII. 1997, 1 ex., sběratel neuveden, J. Pavlíček det.

5849: Bohemia centr., Lány, Lánská obora (5849C24), VI. 1980, 2 ex., oklep kvetoucího hlohu, K. Rébl leg., det. et coll. (Rébl 2010); dtto, V. 1982, 1 ex.; dtto, VI. 1982, 1 ex.; dtto, 24. V. 1988, 1 ♂; dtto, 25. VI. 1988, 1 ♀, pod kůrou položenou do dutiny dubu; dtto, 29. IV. 1989, 2 ex., v padlém trouchnivějícím buku; dtto, 20. V. 1989, 2 ex., oklep kvetoucího hlohu; dtto, 1. VI. 1997, 1 ex., oklep dubu; dtto, 18. V. 2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 15. V. 2005, 1 ex., pod kůrou solitérního dubu, J. Januš leg. (Januš 2016).

5849: Bohemia centr., Lány, Lánská obora (5849C25), 9. VI. 1987, 3 ex., v prosevu dutiny dubu, K. Rébl leg., det. et coll. (Rébl 2010); dtto, 20. V. 1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu.

5849: Bohemia centr., Lány – Amerika (5849D16), 10. VII. 2005, 1 ex., ve dřevě dutiny solitérního dubu, J. Januš leg. (Januš 2016).

5849: Bohemia centr., Lány env. (5849D23), 6. III. 2015, 3 ex., dubová bučina, v hnijícím dřevě přízemní dutiny buku, J. Januš leg. (Januš 2016).

5852: Bohemia centr., Roztoky u Prahy, V. 1980, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll.; VI. 1996, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det.

5852: Bohemia centr., Praha [Prag], bez data, K. Skalitzky leg. (Horion 1953).

5852: Bohemia centr., Praha, Stromovka, III. 1990, 2 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005); 1999, 1 ♂, M. Švarc leg., J. Mertlik coll.; VI. 2003, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005).

5852: Bohemia centr., Praha, Šárka, 6. V. 1973, 1 ♀, S. Bílý leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det. 2001

5852: Bohemia centr., Praha, Císařský ostrov, 16. III. 1961, více ex., v trouchu vrb (lokalita dnes zničena stavbou), J. Strejček leg., det. et coll. (Strejček 1965); 24. X. 1992, 2 ♂♂, 1♀, dřevo topolu, prosev, J. Strejček leg., det. et coll. (seznam Strejček 2012); 13. II. 1993, 2 ♀♀, sběratel neznámý, V. Benedikt det. et coll.; pobřeží Vltavy, 2. III. 1997, 1 ex., dřevo topolu, prosev, J. Strejček leg., det. et coll. (Strejček 2005); XI. 1997, 1 ♂, trouch topolu, J. Strejček leg. (Strejček 2005); VI. 2001, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005).

5852: Bohemia centr., Praha, Bubeneč, Královská obora (5852c), 5. III. 1990, 1 ex., trouch Fagus, J. Strejček leg. et det., SM Roztoky coll.; dtto, 13. III. 1990, 1 ex., duté stromy, prosev; 16. VI. 2003, 1 ♀, dutiny stromů, vymetání, J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5853: Bohemia centr., Mírovice u Prahy, IV. 1973, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det.

5853: Bohemia centr., Praha, Vinoř, Vinořský park, 20. X. 2003, 1 ex., trouch Fagus, prosev, J. Strejček leg., det. et coll. (Strejček 2005).

5853: Bohemia centr., Praha, Satalice, 4. V. 2012, 1 ♂, 1 ♀, A. Šíma leg. et coll., B. Zbuzek det. 2015; 9. V. 2012, 1 ♂, T. Růžička leg. et coll., B. Zbuzek det. 2014; 11. V. 2012, 1 ♀, J. Schneider leg. et coll., B. Zbuzek det.

5853: Bohemia centr., Praha, Satalice, bažantnice (5853c), 9. V. 2003, 1 ♂, listnatý les, smyk, J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2003 (Strejček 2005); VII. 2003, 1 ex. (mrtvý), J. Strejček leg. (Strejček 2005).

5853: Bohemia centr., Praha, Satalice – lesopark, 30. IV. 2012, 1 ♂, P. Včelička leg. et coll., B. Zbuzek det.

5854: Bohemia centr., Čelákovice, 24. V. 1951, 1 ex., O. Kavan leg., B. Zbuzek det. et coll.; V. 1954, 1 ex., A. Olexa leg., Rektořík coll.

5854: Bohemia centr., Brandýs nad Labem [Brandeis a. Elbe], bez data, K. Skalitzký leg. (Horion 1953).

5854: Bohemia centr., Brandýs nad Labem, Hluchov (5854a), 12. IX. 2009, 1 ♀, A. Šíma leg. et coll., B. Zbuzek det. 2015.

5856: Bohemia centr., Nymburk, IV. 1992, 7 ex., L. Ernest leg., det. et coll.

5857: Bohemia centr., Žehuň, hráz rybníka, 1. V. 2013, 1 ♂, v dutině Aesculus sp., M. Linhart leg. et coll., B. Zbuzek det. 2016.

5857: Bohemia centr., Kněžiky, obora Kněžičky [Choťovice, Žehuňská obora], jižní svah, Quercetum, 21. V. 2001, 1 ♀, M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002; 2. V. 2002, 1 ♂, seděl na zrcátku na kmenu jírovce u hotelu,V. Kubík leg. et coll., J. Mertlik det.; jírovcová alej u hájovny, 24. IV. 2004, 3 ♂♂, zalezlí v štěrbinách dřeva ve stěně dutiny kmene jírovce, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Čeperka – Opatovice nad Labem, 20. V. 2014, 1 ♀, T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2015 (Mertlik 2017).

5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem, 7. VI. 2015, 2 ♀♀, T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2016.

5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem, Tůň (50°9'28.78"N, 15°48'10.245"E), 3. VI. 2010, 1 ♀, lezla po kmenu mrtvého dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017).

5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem, Hrozná, 20. II. 2019, 1 larva, v trouchnivém dřevě topolu, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem, Polabiny, 31. III.- 26. V. 1998, 3 ♂♂, Populus nigra, past v dutině stromu, M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002 (Dušánek 2009, Mertlik 2017); 30. III. 1999, 2 larvy, v trouchu topolu, J. Mertlik leg. et coll. (Dušánek 2009, Mertlik 2017); dtto, 8. V. 2004, 3 ♂♂, oklep suchého dřeva v stěně dutiny kmene topolu.

5860: Bohemia or., Bukovina, břeh Labe u bývalé rezervace Polabiny, chatová oblast, 25. V. 2008, 2 ex., nárazová past, V. Dušánek leg., det. et coll. (Dušánek 2009, Hamet 2009, Mertlik 2017); dtto, 24. V. 2009, 1 ♂, nárazová past na dubu.

5860: Bohemia or., Vysoká n. Labem, dutina ve kmenu dubu u Vysockého mostu (50°9'34.728"N, 15°48'30.278"E), 13.XI.1988, 2 ♂♂, 1 ♀, V. Dušánek et M. Samek leg., V. Dušánek coll. (Dušánek 2009, Mertlik 2017); 12. X. 2002, 1 ♂, 4 ♀♀, dutina u paty kmene dubu, V. Dušánek et T. Kozák leg., V. Dušánek coll. (Dušánek 2009, Mertlik 2017).

5860: Bohemia or., Hradec Králové, 1980, 1 ex. (ex larva), J. Sobota leg. et coll., J. Mertlik det. 2016 (Mertlik 2017).

5860: Bohemia or., Hradec Králové, Třebeš, 20. XI. 1986, 2 ♂♂ (ex larva 2. V. 1987), v trouchu kmene topolu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017).

5861: Bohemia or., Nový Hradec Králové, Rozárka, 25. III. 1998, 5 larev v trouchu kmene topolu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017).

5861, Bohemia or., Vysoké Chvojno env. , 13. VI. 2011, 2 ♀♀, A. Šíma leg. et coll., B. Zbuzek det. 2015 (Mertlik 2017).

5861: Bohemia or., Vysoké Chvojno, Buky, 20. V.- 9. VI. 1998, 1 ex., Fagus silvatica, dutina mrtvého stromu, M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002 (Mertlik 2007b, 2017); 9. V. 1998, 2 ♂♂, na torzu Fagus, M. Mikát leg., det. et coll. (Mertlik 2007b, 2017); dtto, 12. V. 1998, 1 ♂, 1 ♀; dtto, 20. V. 1998, 2 ♂♂, na Tilia; 19. V. 2007, 1 ♂, v dutině Fagus, J. Mertlik leg. (Mertlik 2017); 7. V. 2011, 1 ♀, T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2011 (Mertlik 2017); 11. VI. 2011, 1 ♀, v dutině buku, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017); 18. VI. 2013, 1 ♀, T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2015 (Mertlik 2017); 10. V. 2014, 1 ♂, 2 ♀♀, P. Včelička leg. et coll., B. Zbuzek det. 2014 (Mertlik 2017).

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí, Petrovice env., V Končinách, dubová alej [Třebechovice pod Orebem, bažantnice], 22. X. 1995, 4 ex., v tvrdém bílém trouchnivém dřevě padlého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017).

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí env., U Houkvice, 19. V. 2007, 1 larva, v trouchnivém dřevě kmene Quercus, J. Mertlik det. 2002 (Mertlik 2017).

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí, železniční zastávka Petrovice env., 1. IV. 1996, 1 ♂, v trouchnivém dřevě stojícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017).

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí, 27. V. 1956, 1 ♂, J. Pavlů leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002 (Mertlik 2017).

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí, rybník Rozkoš env., 18. V. 1987, 1 ♂, torzo těla v dutině dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017); 10. III. 1988, 2 larvy, v trouchnivém dřevě dutiny topolu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017); 25. III. 1994, 1 ♀, 20 larev, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017); (50°9'58.571"N, 16°4'1.229"E), 18. IV. 2013, mrtvý ex., u paty kmene kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017).

5863: Bohemia or., Častolovice, 16. II. 1965, 1 ex., S. Laibner leg. (Laibner 1977b, Mertlik 2017).

5949: Bohemia centr., Křivoklát, Na Babě env., vrch Sokolí, 2. XI. 1996, 2 ♀♀, trouchnivá dutina větve buku, rozsocha kmene 1 m nad zemí (v dutině také Brachygonus megerlei), J. Mertlik leg. et coll.

5949: Bohemia centr., Zbečno, Klíčava env., 1. IV. 1997, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5949: Bohemia centr., Lhota u Kladna (5949B), 15. IV.2013, 1 ♂, V. Skoupý leg. et coll., J. Mertlik det. 2014.

5949: Bohemia centr., Lány, Lánská obora, údolí Klíčavy (5949A4),26. V. 1989, 3 ex.,oklep kvetoucího hlohu, K. Rébl leg., det. et coll. (Rébl 2010); dtto, 12. V. 1993, 2 ex.; dtto, 23. V. 1999, 1 ex.

5949: Bohemia centr., Lány, Lánská obora, údolí Klíčavy u přehrady (5949A10), 1. V. 2009, 1 ♂, v prosevu dutiny dubu, K. Rébl leg., det. et coll. (Rébl 2010).

5949: Bohemia centr., Zbečno env., Lánská obora, bukový vrch východně od přehrady Klíčava (458m), 7. IV. 2006, 1 larva, v trouchnivém dřevě dutiny kmene buku, J. Mertlik leg. et coll.

5849: Bohemia centr., Lány, XII. 1997, 1 ex., sběratel neuveden, J. Pavlíček det.

5949: Bohemia centr., Křivoklát env. [varieta subcarinatus], bez data (Roubal 1942, Januš 2016).

5949: Bohemia centr., Roztoky u Křivoklátu – vrch Beraník (5949C23), 17. V. 2013, 0/1, na torzu mrtvého dubu s červenou hnilobou (brouk byl pokrytý cca 30 roztoči rodu Trichouropoda), J. Januš leg. (Januš 2016).

5949: Bohemia centr., Sýkořice – Kovářův luh, svah směrem k údolí Klíčavy (5949D2), 25. V. 2012, 1 ex., na rozhraní bučiny a habrové javořiny s vysazenou borovicí, pod kůrou staré stojící uschlé borovice (spolu s nosatci druhu Rhyncolus elongatus), J. Januš leg. (Januš 2016).

5950: Bohemia centr., Chyňava – Suchá mýť (5950C11), 20. V. 2014, 1 ex., smolničková doubrava, na kmenu polosuchého habru, J. Januš leg. (Januš 2016).

5950: Bohemia centr., Nižbor, Vůznice, 3. XI. 1996, 1 larva, J. Mertlik leg. et coll.; 7. X. 2005, 1 ♂ (mrtvý), J. Mertlik leg. et coll.

5950: Bohemia centr., Nižbor env., údolí Žlubineckého potoka, 7. X. 2005, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5951: Bohemia centr., Praha, Dolní Liboc, obora Hvězda, 1. XII. 2001, 1 ex., trouch Fagus, prosev, J. Strejček leg., det. et coll. (Strejček 2005).

5952: Bohemia centr., Praha, III. 1983, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det.

5952: Bohemia centr., Praha, Strahov, bez data, 1 ♂, J. Strejček leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

5952: Bohemia centr., Praha, Košíře, Cibulka, park a les, 16. V. 2005, 1 ♂, J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2005 (Strejček 2005).

5952: Bohemia centr., Praha, Krč, XII. 1978, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005).

5957: Bohemia centr., Klavary, 20. IV. 2008, 1 ♀, P. Moravec leg. et coll., B. Zbuzek det.

5957: Bohemia centr., Starý Kolín, V Souškách, 21. IV. 2015, 1 larva, v trouchnivém dřevě padlého kmene topolu, J. Mertlik leg. et coll.

5957: Bohemia centr., Konárovice, V Souškách, dubová alej, 22. IV. 2018, 1 ex., v dutině u paty kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Bohemia or., Kladruby nad Labem, bažantnice Mošnice , 16. III. 2005, 1 larva, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017), 7. V. 2010, 1 ♂, T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2014 (Mertlik 2017); 3. VI. 2011, 1 ♀, A. Šíma leg. et coll., B. Zbuzek det. 2015 (Mertlik 2017).

5958: Bohemia centr., Bernardov, 21. V. 1994, 1 ♂, P. Viktora leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5958: Bohemia centr., Záboří nad Labem, PR Na Hornické, 8. III. 2019, 1 ex., v trouchu jasanu, M. Kavka leg., det. et coll.

5959: Bohemia or., Valy env., Meandry Struhy, 10. V. 2014, 2 ♂, 1 ♀, J. Klouček leg. et coll., J. Mertlik det. 2017.

5962: Bohemia or., Újezd u Chocně, 12. VI. 1970, 2 ex., pod kůrou borového pařezu, S. Laibner leg. (Laibner 1972, 1977b, Mertlik 2017); 25. V. 1987, 1 ex., Jar. Jelínek leg., S. Laibner coll. in NM Praha, J. Mertlik rev. 2019.

5963: Bohemia or., Újezd u Chocně, lipová alej, 25. V. 1987, 7 ♂♂, lezli v dutině kmene lípy, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017); V. 1987, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll. (Mertlik 2017).

5963: Bohemia or., Skořenice, VI. 1952, 1 ex., K. Poláček leg., S. Laibner coll. in NM Praha, J. Mertlik rev. 2019 (Laibner 1969, 1977b, Mertlik 2017).

5963: Bohemia or., Bošín, 27. V. 1987, 1 ex., Jar. Jelínek leg., S. Laibner coll. in NM Praha, J. Mertlik rev. 2019.

5963: Bohemia or., Choceň (59-6063), V. 1962, 1 ex., pod kůrou odumřelé borovice, S. Laibner leg. (Laibner 1969, 1977b, Mertlik 2017); 25. V. 1969, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in NM Praha, J. Mertlik rev. 2019; dtto, 16. IV. 1981, 1 ex.

5964: Bohemia or., Libchavy, IV. 1948, 1 ex., Z. Kačenka leg., S. Laibner coll. in NM Praha, J. Mertlik rev. 2019.

6048: Bohemia centr., Karlova Ves, NPR Týřov (6048B8), V. 1982, 1 ex., oklep kvetoucího hlohu, K. Rébl leg., det. et coll. (Rébl 2010); dtto, VI. 1984, 8 ex.; dtto, 27. VI. 1987, 1 ex., poklepem dubu; dtto, 17. V. 1989, 12 ex., poklepem kvetoucího hlohu; dtto, 21. V. 1989, 6 ex.; dtto, 13. V. 1990, 14 ex.; dtto, 24. V. 1992, 6 ex.; dtto, 28. V. 1995, 2 ex.; dtto, 7. V. 2000, 1 ex.

6048: Bohemia centr., Týřovice, VI. 1984, 2 ♀♀, K. Rébl leg., B. Zbuzek det., V. Hervert coll.

6048: Bohemia centr., Křivoklátská vrchovina, Strážov, 511 m, 19. X. 1997, 2 larvy, v dutině kmene dubu, J. Mertlik leg., coll. et det.

6048: Bohemia centr., Skryje [Skryje - I], 17. V. 1976, 1 ♂, S. Bílý leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det. 2001

6048: Bohemia centr., Skryje [Skryje - II], 28. II. 1976, 1 ♂, S. Bílý leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det. 2001

6048: Bohemia centr., Karlova Ves, VI. 1987, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll.

6048: Bohemia centr., Karlova Ves, NPR Týřov, 16. V. 2015, 3 ♂♂, A. Šíma leg. et coll., B. Zbuzek det. 2016; 21. V. 2016, 2 ♂♂, 1 ♀, A. Šíma leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2017.

6048: Bohemia centr., Karlova Ves, NPR Týřov, Týřovické skály (6048B8), 22. V. 2010, 1 ex., oklepem hlohu ve vrcholové partii rezervace, P. Horsák leg. (Januš 2016); 28.-29. V. 2016, 1 ♂, J. Plecháč leg. et coll., B. Zbuzek det. 2016.

6048: Bohemia centr., Skryje, NPR Týřov, vrch Vosník (6048B13), 19. V. 1996, 1 ex., úpatí suťového lesa asociace Aceri-Tilietum, sbírán při opouštění výletového otvoru v kmenu odumřelé Abies alba, J. Januš leg., J. Bednář det. (Januš 2016).

6048: Bohemia centr., Karlova Ves, Na Budkách, 17. V. 2009, 1 ex., květnatá bučina, na kmenu Fagus sylvatica, J. Januš leg. (Januš 2016).

6049: Bohemia centr., Branov, VI. 1987, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll.

6051: Bohemia centr., Bubovice, 31. XII. 2012, 1 ♀, F. Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det. 2014.

6052: Bohemia centr., Zbraslav, III. 1953, 1 ♂, A. Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006; 3. V. 2002, 1 ex., Z. Švec leg. et coll., B. Zbuzek det.

6052: Bohemia centr., Trnová, údolí Bojovského potoka (49°54'26.697"N, 14°22'54.754"E), 13. IV. 2012, 2 larvy, v trouchnivém dřevě dutiny dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6057: Bohemia centr., Poličany, 29. V. 2013, 1 ex., M. Kavka leg., det. et. coll.

6057: Bohemia centr., Nové Dvory, Kačina, 19. V. 2016, 1 ex., oklep kvetoucího hlohu, M. Kavka leg., det. et coll. (Kavka & Veverka 2018); 29. V. 2017, 1 ex., noční lov na odumírajícím dubu, M. Kavka leg., det. et coll. (Kavka & Veverka 2018); 2. XI. 2017, 1 ex., v trouchnivém dřevě dutiny padlého dubu, M. Kavka leg., det. et coll. (Kavka & Veverka 2018).

6058: Bohemia centr., Nové Dvory, Kačina, 17. II. 1998, 1 ex., L. Fiala leg., P. Brůha det. et coll. (Kavka & Veverka 2018); 27. II. 2008, 1 ex., L. & R. Fiala leg., P. Brůha det. et coll. (Kavka & Veverka 2018); 2. XI. 2017, 2 ex., v trouchnivém dřevě padlého jilmu a dubu, M. Kavka leg., det. et coll. (Kavka & Veverka 2018).

6058: Bohemia centr., Svatý Mikuláš, 30. III. 1998, 1 ♂, P. Viktora leg. et coll., J. Mertlik det. 2006 (Kavka & Veverka 2018).

6058: Bohemia centr., Čáslav env., Žehušice – obora, 30. X. 2002, 3 ♂♂, 2 ♀♀, L. Mazal leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

6059: Bohemia or., Choltice, 26. III. 1991, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017); 15. III. 2003, 1 ♂, v trouchnivém dřevě vrby, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017).

6059: Bohemia or., Choltice, Choltická obora, 6. XI. 2005, 1 ♀, M. Boukal leg. et coll., J. Mertlik det. 2007 (Mertlik 2017).

6060: Bohemia or., Chrudim, bez data nálezu, 1 ex., A. Růžička leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003 (Mertlik 2017).

6062: Bohemia or., Domoradice, bez data (Laibner 1977a, Mertlik 2017).

6147: Bohemia occ., Kamenec u Radnic, 3. V. 1996, 1 ♀, V. Dongres leg., V. Benedikt det. et coll.

6149: Bohemia, Rejkovice, bez data, 1 ex. (forma bez čelního kýlu), J. Roubal leg. et coll. (Roubal 1942).

6150: Bohemia centr., Dobříš, Hřebeny, vrch Hradec, 26. X. 2017, 1 ex., 1 larva, v trouchnivém dřevě dutiny kmene buku (spolu s larvami Megapenthes lugens a Rhamnusium bicolor), J. Mertlik leg. et coll.; 10. V. 2018, 2 ♀♀, oklep mrtvého dřeva, J. Mertlik leg. et coll.

6153: Bohemia centr., Ládví, bez data, 1 ex. (forma bez čelního kýlu), O. Šustera leg., J. Roubal coll. (Roubal 1942).

6156: Bohemia centr., Petrovice II, Stará Huť, 7. V. 2016, 2 ex., M. Kavka leg., det. et coll.

6158: Bohemia centr., Tupadly, 11. V. 2015, 3 ex., M. Kavka leg., det. et. coll.

6160: Bohemia or., Nasavrky, Slavická obora, Strádov env., 28. X. 1996, 1 ♂, 2 ♀♀, 1 larva, v trouchu dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017); dtto, 1. IV. 2008, 1 larva, v trouchnivém dřevě dutiny kmene buku.

6249: Bohemia centr., Jince, Vinice, 5. X. 2008, 2 ♂♂, 2 ♀♀, v trouchnivém dřevě dutiny kmene habru, J. Mertlik leg. et coll.

6251: Bohemia centr., Dobříš, Dobříšský park, 10. V. 2018, 1 ♀, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

6252: Bohemia centr., Suchdol u Sedlčan, 15. V. 1978, 1 ex., A. Trmal leg. (Trmal 2008); dtto, 3. II. 2002, 2 ex.

6341: Bohemia occ., Rozvadov, Diana (1 km Z), Třískolupský vrch, rez. Diana (6341cd), 500 m, 12. VI. 2007, 1 ♀, Z. Kejval leg. et. coll., J. Mertlik det. 2008.

6443: Bohemia occ., Podrážnice, obora, 450m (6443b), 18. V. 2004, 5 ex., J. Lahoda leg.; 18. V. 2004, 1 ♀, Quercetum, Z. Kejval coll., J. Mertlik det. 2008.

6443: Bohemia occ., Horšovský Týn, zámecký park, 400m (6443d), 9. VII. 2003, 1 ex., J. Lahoda leg. (Lahoda 2013); dtto, 6. V. 2004, 2 ex.; dtto, 24. VI. 2008, 1 ex., přiletěl na UV světlo.

6545: Bohemia occ., Chudenice, Slatina, vrch Řičej, Bělýšovský les [Balkovy], 14. VI. 2006, 1 ex., A. Sieber leg., det. et coll. (Benedikt & Sieber 2018).

6545: Bohemia occ., Švihov, 12. IV. 1982, 1 ex., A. Sieber leg. et coll., S. Laibner det.

6545: Bohemia occ., Chlumská, PR Bělč, 24. XI. 2012, 1 ex., A. Sieber leg. et coll.

6750: Bohemia mer., Staré Kestřany, 13. V. 1986, 1 ♀, S. Bílý leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det. 2001

6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, 7. V. 1986, 1 ex., A. Sieber leg. et coll., S. Laibner det.; IV. 1988, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det.; 2. V. 2008, 1 ♂, J. Simandl leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, Ohrada, 8. IV. 1987, 1 ♂, 1 ♀, v trouchu dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 1 ♀, 1 larva, v trouchnivém dřevě padlého kmene dubu.

6952: Bohemia mer., Hluboká n. Vltavou, louka u Bezdrevu, 20. XI. 2001, 1 ex., J. Lahoda leg.

6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, Stará obora, 1. IV. 1989, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 23. XI. 2000, 1 ex., v padlém kmenu listnatého stromu, červená hniloba, F. Houška leg., det. et coll.

6954: Bohemia mer., Lužnice, V. 1996, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det.

6954: Bohemia mer., Třeboň, V. 1973, 1 ♂, V. Švihla leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det. 2001.

6954: Bohemia mer., Klec, 1. IV. 1976, 1 ♀, S. Bílý leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det. 2001.

6955: Bohemia mer., Stříbřec, 6. 2001, 1 ♀, D. Čudan leg. et coll., J. Mertlik det.; 16. VI. 2001, 2 ex., V. Křivan leg. et coll., F. Houška det.

7052: Bohemia mer., České Budějovice, 12. V. 2008, 1 ♀, J. Simandl leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

7055: Bohemia mer., Lutová, U Kanclíře, 8. V. 1994, 1♂, v trouchu dutiny dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7055: Bohemia mer., Majdalena, V. 1978, 1 ♂, J. Štěpánek leg., V. Benedikt leg. et coll.

7055: Bohemia mer., Majdalena, Nová řeka, XI. 1963, 1 ex. (f. subcarinatus), K. Deneš leg. (Deneš et Niedl 1973); XII. 1967, K. Deneš leg. (Deneš et Niedl 1973).

7055: Bohemia mer., Majdalena, NPR Stará a Nová Řeka, 29. V. 2015, 1 ♀, A. Šíma leg. et coll., B. Zbuzek det. 2016.

7055: Bohemia mer., Chlum u Třeboně, VI. 1954, 2 ♂♂, J. Niedl leg., MVČ HK coll. (Deneš et Niedl 1973), J. Mertlik rev. 2002.

7352: Bohemia mer., Rožmberk nad Vltavou [Rožmberk], 26. V. 1987, 1 ex., S. Bečvář leg., B. Zbuzek det. et coll.

 
Bohemia bor., Jizerské hory [Isergebirges] (Michel 1911).
Krkonoše [Riesengebirge](Letzner 1871, Gerhardt 1910).
 
ČESKO (Moravia):

5969: Moravia bor., Jeseníky, Praděd [Altvater], bez data (Letzner 1871).

6075: Moravia bor., Vřesina, Dařenec, 8. IV. 2017, 1 ♀, v trouchnivém dřevě padlého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6076: Moravia bor., Dolní Lutyně, Věřňovice, hráz s duby, 1. V. 2017, 1 ♀, 1 larva, v trouchnivém dřevě padlého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6173: Moravia mer., Žimrovice, údolí Moravice, 22. VI. 1985, 1 ex., F. Paikert leg., S. Laibner coll. in NM Praha, J. Mertlik rev. 2019.

6268: Moravia bor., Litovel, Mladeč, vrch Třesín (6268c), 27. III. 2004, 1 ♂, O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6275: Moravia bor., Paskov [Paskau im Zarienhaine, Marz, selten], bez data (Reitter 1870, Gerhardt 1910).

6275: Moravia bor., Brušperk [Braunberg = Braunsberg] (62-6375), bez data, in coll. Museum Frey München (Horion 1953).

6375: Moravia bor., Hukvaldy, obora, 1988, 2010, T. Sitek coll. (Hauck 2010).

6378: Moravia bor., Beskydy, Vendryně, 13. VII. 1979, 2 ex. (Koloničný et. el. 1983).

6468: Moravia bor., Čelechovice na Hané, 8. V. 1992, 1 ♂, D. Juřena leg., J. Mertlik coll.; 20. V. 1992, 1 ♀, D. Juřena leg., J. Mertlik coll.

6473: Moravia bor., Lučice (49°35'23.637"N, 17°50'58.115"E), 26. V. 2011, 4 ex., dutý dub, I. Jeniš leg., det. et coll.

6565: Moravia mer., Skalice nad Svitavou env., Lebeďák, 27. IV. 2006, 1 ♂, 1 ♀, v trouchnivém dřevě padlého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6569: Moravia bor., Tovačov env., Lobodice, 19. X. 2008, 1 ♀, O. Nakládal leg. et coll., B. Zbuzek det. (Nakládal 2011).

6664: Moravia mer., Sentice [Heroltice env.], vrch Sokolí, západní svah, 22. IV. 2003, 1 larva, suťový les, v trouchu dutiny dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6665: Moravia mer., Blansko env. (2 km J), údolí Svitavy, 4. IV. 2006, torzo těla v dutině dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6665: Moravia mer., Vranov, 2002, 2004, 2006, R. Schles leg., det. et coll.
6765: Moravia mer., Olomučany, 2003, 2004, R. Schles leg., det. et coll.

6665: Moravia mer., Vranov [Adamov env.], rezervace Jelení skok, 16. IV. 2015, 4 ♀♀, v trouchnivém dřevě dutiny buku, J. Mertlik leg. et coll.

6665: Moravia mer., Adamov env., Nový hrad, 30. III. 2001, 1 larva., v trouchu dutého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6666: Moravia mer., Adamov env., Josefovské údolí, 24. IV. 2001, 1 ♂, v trouchu dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 16. V. 2002, 1 ♂, sklep větví kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6666: Moravia mer., Adamov env., Josefovské údolí, Ruská stráň, 6. X. 2006, 1 ♀, v trouchnivém dřevě padlého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6675: Moravia bor., Pluskovec, 1943, 1 ♀, bez jména sběratele, V. Dušánek coll., J. Mertlik det. 2001

6763: Moravia mer., Náměšť nad Oslavou, obora, 3. X. 1988, 1 ♀, v bílém trouchu kmene habru, J. Mertlik leg. et coll.; 22. IV. 2009, 1 ♂, v trouchu rozlomené dutiny padlého dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6764: Moravia mer., Sentice [Veverská Bítýška env.], rezervace Výří skály, 22. IV. 2003, 1 larva, v trouchu dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6764: Moravia mer., Veverská Bítýška env., Břenčák, 17. X. 2005, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

6765: Moravia mer., Vranov, 2004, R. Schles leg., det. et coll.
6765: Moravia mer., Brno [Brünn (Müller)], bez data (Reitter 1870).

6766: Moravia mer., Babice, bez data, 1 ♀, bez jména sběratele, MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

6770: Moravia mer., Rataje, 20. V. 1973, 2 ex., I. Jeniš leg., S. Laibner coll. in NM Praha, J. Mertlik rev. 2019.

6771: Moravia mer., Otrokovice, 25. IV. 2007, 1 ex., O. Gränzer leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.

6863: Moravia mer., Čučice, údolí Oslavy západně od obce, 29. IX. 2008, 1 ♀, v trouchnivém dřevě dutiny dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6867: Moravia mer., Slavkov u Brna, park, VI. 1938, 1 ex., J. Volák leg., J. Mertlik det., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.

6869: Moravia mer., Chřiby, Buchlovice env., Holý kopec, 11. V. 2016, 1 ♂, J. Mertlik leg., det. et coll.; 22. V. 2016, 2 ex., L. Bobot leg. et coll., T. Sitek det.

6869: Moravia mer., Chřiby, Buchlovice env., vrch Barborka, 23. IV. 2004, 1 ♀, v trouchnivém dřevě ležícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 18. V. 2004, 3 ♂♂, na stěnách dutiny prasklého kmene buku (15.00 hod.).

6962: Moravia mer., Tavíkovice env., údolí řeky Rokytná, lesostep, 14. III. 2007, štít, v dutině kmene Quercus, J. Mertlik leg. et coll.

6963: Moravia mer., Moravský Krumlov env., údolí řeky Rokytná, 9. III. 2007, 1 krovka, 1 larva, v trouchnivém dřevě dutiny kmene Quercus, J. Mertlik leg. et coll.

6969: Moravia mer., Buchlovice, Újezda, 20. V. 2005, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

7060: Moravia mer., Bítov, 15. X. 1989, 1 ♀, M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 8. IV. 1994, 2 ex., Z. Kraus leg. et det., JMM Znojmo coll.

7063: Moravia mer., Želetice, zámecký park, 28. X. 2011, 1 ex., M. Škorpík revid., JMM Znojmo coll. (Stejskal & Vávra 2017); 2. X. 2015, 8 ex., v prosevu přízemní dutiny s mravenci ve Fraxinus, R. Stejskal et JMM Znojmo coll. (Stejskal & Vávra 2017).

7065: Moravia mer., Pouzdřany, 1. IV. 1999, 1 ex., Jan Habarta leg., det. et coll.

7065: Moravia mer., Pouzdřany, Pouzdřanská step, 19. V. 2013, 1 ♀, J. Klouček leg. et coll., J. Mertlik det. 2017.

7069: Moravia mer., Bzenec-Přívoz, 7. V. 2007, oklep hlohů, 3 ex., Jan Habarta leg., det. et coll.

7070: Moravia mer., Veselí nad Moravou, 11. V. 2007, více ex., v noci na kmenech dubů, Jan Habarta leg., det. et coll.

7161: Moravia mer., Vranov nad Dyjí – Ledové sluje, 9. VI. 1991, 1 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll.; 12. V. 1995, 2 ♂♂, M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7161: Moravia mer., Podmolí env, údolí řeky Dyje, Nový Hrádek, 2. IV. 2007, 1 larva, v trouchnivém dřevě dutiny kmene Quercus, J. Mertlik leg. et coll.

7163: Moravia mer., Božice, Karlov (7163d), 11.3.2003, 1 ♂, ex. Tilia, A. Reiter leg., JMM Znojmo coll., J. Mertlik det. 2003.

7165: Moravia mer., Pavlovské kopce, V. 1936, 1 ex., J. Volák leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.

7165: Moravia mer., Pálava, NPR Děvín, 5. VI. 2014, 1 ♂, J. Matuška leg., B. Zbuzek det. 2015.

7165: Moravia mer., Pavlov – Soutěska, 23. VI. 2010, 1 ♀, K. Doležel leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2012.

7166: Moravia mer., Nejdek, bez data, S. Laibner coll. (Vávra 1996).

7166: Moravia mer., Milovický les, 11. V. 2008, 1 ♂, B. Zbuzek leg., det. et coll.

7166: Moravia mer., Mikulov, obora Klentnice (48.848803N 16.671439E), 10.- 25. V. 2012, 1 ex., nárazová past č. 60, Quercus sp., L. Čížek, D. Hauck & Š. Vodka leg. et coll., B. Zbuzek det.; dtto, 48.846928N 16.674475E, 10.- 25. V. 2012, 1 ex., nárazová past č. 61, Quercus sp.; dtto, 48.845906N 16.679722E, 10.- 25. V. 2012, 1 ex., nárazová past č. 63, Quercus sp.; dtto, 48.843985N 16.672783E, 10.- 25. V. 2012, 1 ex., nárazová past č. 66, Quercus sp.; dtto, 48.839714N 16.675134E, 25. V.- 15. VI. 2012, 1 ex., nárazová past č. 74, Quercus sp.

7166: Moravia mer., Mikulov, obora Bulhary (48.815407N 16.703122E), 10.- 25. V. 2012, 1 ex., nárazová past č. 2, Quercus sp., L. Čížek, D. Hauck & Š. Vodka leg. et coll., B. Zbuzek det.; dtto, 48.814113N 16.69695E, 10.- 25. V. 2012, 2 ex., nárazová past č. 19, Quercus sp.; dtto, 48.838307N 16.725666E, 10.- 25. V. 2012, 1 ex., nárazová past č. 28, Quercus sp.

7166: Moravia mer., Bulhary – Křivé, 1. X. 1988, 1 ♀, M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003

7166: Moravia mer., Bulhary, 11. IV. 1982, 1 ex., A. Sieber leg., S. Laibner coll. in NM Praha, J. Mertlik rev. 2019.

7166: Moravia mer., Lednice (71-7266), 11. IV. 1971, více ex., v trouchu topolu, J. Strejček leg., det. et coll. (Strejček 1973, Tajovský 1985, Vávra 1996); 13. XI. 1981, 4 ex., K. Tajovský leg. (Tajovský 1985); 10. V. 1982, 1 ♂, S. Doležal leg., V. Benedikt det. et coll.; 11. III. 1984, 1 ♂, M. Mikát leg., J. Mertlik coll.; 26. III. 1986, 1 ♀, P. Viktora leg. et coll., J. Mertlik det. 2006; V. 1986, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det.; dtto, V. 1987, 1 ex.; dtto, VI. 1987, 1 ex.; dtto, XI. 1988, 1 ex.; 10. XII. 1988, 1 ex., Z. Kraus leg. et det. (Vávra 1996), JMM Znojmo coll.; III. 1989, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det.; dtto, 17. III. 1989, 1 ♀; bez data, T. Sitek et J. Vávra coll. (Vávra 1996); 28. I. 2001, 1 ♂, D. Vacík leg., L. Kašovský coll., J. Mertlik det. 2010; 13.- 17. V. 2003, 1 ex., F. Grycz leg., F. Houška coll.; 13. V. 2017, více ex., oklep hlohů, Jan Habarta leg., det. et coll.; dtto, 1. V. 2018, více ex.; dtto, 4. V. 2018, více kusů.

7166: Moravia mer., Lednice, zámecký park, 1. V. 2004, 1 ♂, A. Šíma leg. et coll., B. Zbuzek det. 2015.

7166: Moravia mer., Lednice, pastevní les (48.80465255N 16.81557784E), 24. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past č. 79, Quercus sp., L. Čížek, D. Hauck & Š. Vodka leg. et coll., B. Zbuzek det.; dtto, 48.80849834N 16.81932614E, 24. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past č. 80, Quercus sp.

7166: Moravia mer., Lednice, Květné jezero env., 9. V. 2008, 1 ♂, B. Zbuzek leg., det. et coll.

7166: Moravia mer., Lednice, Janohrad, 18. III. 1984, 1 ♀, pod kůrou padlého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7166: Moravia mer., Lednice, Janohrad, lužní les na levém břehu Staré Dyje (7166-67), 3. XII. 2004, 2 ex., více larev, v trouchnivém dřevě ve stěně dutiny kmene jilmu, J. Mertlik leg., D. Vacík coll.

7167: Moravia mer., Lednice, lužní les (48.79089709N 16.8504893E), 24. IV.- 16. V. 2012, 8 ex., nárazová past č. 71, Quercus sp., L. Čížek, D. Hauck & Š. Vodka leg. et coll., B. Zbuzek det.; dtto, 48.79713365N 16.8416065E, 15. V.- 4. VI. 2012, 1 ex., nárazová past č. 75, Quercus sp.; dtto, 48.79497229N 16.83643713E, 24. IV.- 16. V. 2012. 1 ex., nárazová past č. 193, Quercus sp.; dtto, 17. V.- 4. VI. 2012, 1 ex.; dtto, 48.79954529N 16.84722715E, 24. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past č. 207, Quercus sp.; dtto, 48.80136827N 16.84808504E, 24. IV.- 16. V. 2012, 2 ex., nárazová past č. 208, Quercus sp.

7167: Moravia mer., Ladná, 9. V. 1982, 1 ♂, S. Doležal leg., V. Benedikt det. et coll.; 2. V. 1987, 1 ♀, Jar. Jelínek leg., J. Prouza coll., J. Mertlik rev. 2008; bez data, T. Sitek et J. Vávra coll. (Vávra 1996).

7167: Moravia mer., Ladná (1 km W), 17. III. 2007, 2 ♂♂, K. Doležel leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2012.

7167: Moravia mer., Ladná, 22. XI. 1992, 1 ♂, D. Juřena leg., J. Mertlik coll.

7167: Moravia mer., Ladná, okolí mostu přes Dyji, 2. I. 1988, 1 ♂, v prosevu dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7167: Moravia mer., Ladná, lužní les, 15. IV. 1988, 1 ♂, 1 ♀, v trouchu dutiny kmene jilmu, zde také Megapenthes lugens a Ischnodes sanguinicollis, J. Mertlik leg. et coll. (Vávra 1996).

7167: Moravia mer., Ladná, topolová alej od vsi k Dyji, 28. X. 1988, 3 ♂♂, v trouchu dutiny kmene topolu, J. Mertlik leg. et coll. (Vávra 1996).

7167: Moravia mer., Podivín, 15. V. 1994, 1 ♀, D. Juřena leg., J. Mertlik coll.

7167: Moravia mer., Podivín, hájenka (48.80826524N 16.84353769E), 24. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past č. 213, Quercus sp., L. Čížek, D. Hauck & Š. Vodka leg. et coll.; dtto, 15. V.- 4. VI. 2012, 1 ex.

7167: Moravia mer., Podivín, lužní les (48.80981522N 16.83336172E), 24. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past č. 220, Acer campestre, L. Čížek, D. Hauck & Š. Vodka leg. et coll.; dtto, 48.81337216N 16.82504042E, 24. IV.- 16. V. 2012, 2 ex., nárazová past č. 222.

7168: Moravia mer., Mikulčice, lužní les (48.81042643N 17.07871587E), 17. V.- 4. VI. 2012, 1 ex., nárazová past č. 16, Quercus sp., L. Čížek, D. Hauck & Š. Vodka leg. et coll., B. Zbuzek det.; dtto, 48.79401273N 17.07894704E, 17. V.- 4. VI. 2012, 1 ex., nárazová past č. 137, Quercus sp.

7168: Moravia mer., Mikulčice, lužní les Skařiny, 12. II. 2000, 3 ex., M. Zýka leg. et coll., J. Mertlik det. 2014; 48.7982098N 17.0898975E, 24. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past č. 23, Fraxinus sp., L. Čížek, D. Hauck & Š. Vodka leg. et coll., B. Zbuzek det.

7171: Moravia mer., Bílé Karpaty, Javorník, U Sabotů env., Nová hora (48°48'53.005"N, 17°31'14.305"E), 16. III. 2012, 1 larva, v dutině kmene buku, J. Mertlik leg. et coll.

7266: Moravia mer., Valtice, 9. V. 2008, více ex., oklep hlohů, Jan Habarta leg., det. et coll.; dtto, 13. V. 2008, více ex.; dtto, 3 .V. 2009, více ex.; dtto, 9. V. 2015, více ex.

7266: Moravia mer., Valtice env., Rendezvous, bez data, J. Vávra coll. (Vávra 1996); 26. IV. 2008, 1 ♂, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 17. V. 2013, 1 ♀, P. Včelička leg. et coll., B. Zbuzek det. 2014; 3. XI. 2015, 1 ♀, v trouchnivém dřevě stěny dutiny rozlomeného kmene dubu ceru, J. Mertlik leg. et coll.

7266: Moravia mer., Lednice, 21. IV. 2007, 2 ♂♂, 2 ♀♀, Z. Švec leg. et coll., B. Zbuzek det. 2015.

7267: Moravia mer., Břeclav – Ladná, 12. V. 1981, 1 ex. (Koloničný et. el. 1983); dtto, 30. V. 1981, 1 ex.

7267: Moravia mer., Břeclav, 26. V. 1997, 1 ex., oklep, Jan Habarta leg., det. et coll.

7267: Moravia mer., Břeclav, Kančí obora, 23. IV. 1988, 1 ♀, v trouchu topolu, J. Mertlik leg. et coll.; 12. IV. 1996, 2 ♂♂, 1 ♀, bez jména sběratele, J. Mertlik coll.

7267: Moravia mer., Břeclav env., Kančí obora, lužní les, 11. V. 2006, 2 ♂♂, Š. Vodka leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; 15. V. 2006, 2 ♂♂, 2 ♀♀, Š. Vodka leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; 29. V. 2006, 1 ♂, 1 ♀, Š. Vodka leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; 18. VI. 2006, 1 ♀, Š. Vodka leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; 48.77099996N 16.87256003E, 24. IV.- 16. V. 2012, 10 ex., nárazová past č. 60, Ulmus, L. Čížek, D. Hauck & Š. Vodka leg. et coll., B. Zbuzek det.; dtto, 16. V.- 4. VI. 2012, 1 ex.; dtto, 5.- 24. VI. 2012, 1 ex.; dtto, 48.77742142N 16.86040384E, 24. IV.  16. V. 2012, 1 ex., nárazová past č. 63, Ulmus; dtto, 15. V.- 4. VI. 2012, 1 ex.; dtto, 48.77059537N 16.87029113E, 15. V.- 4. VI. 2012, 1 ex., nárazová past č. 183, Quercus; dtto, 48.76887842N 16.8656147E, 24. IV.- 16. V. 2012, 3 ex., nárazová past č. 188, Quercus; dtto, 48.7732547N 16.87288885E, 20. VIII.- 7. IX. 2012, 1 ex., nárazová past č. 299, Populus alba.

7267: Moravia mer., Břeclav, Pod Zámkem (48.76159782N 16.87231528E), 24. IV.- 16. V. 2012, 2 ex., nárazová past č. 57, Quercus, L. Čížek, D. Hauck & Š. Vodka leg. et coll., B. Zbuzek det.

7267: Moravia mer., Břeclav, obora Soutok, Pohansko,V. 1980, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det.; dtto, V. 1982, 1 ex.; dtto, XI. 1987, 1 ex.; 16. V. 1993, 1 ex., M. Zúber leg., det. et coll.; 13. IV. 1996, 1 ♀, S. Bílý leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det. 2001; 21. V. 2000, 1 ex., T. Růžička leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2006); 13. VI. 2001, 1 ♂, M. Zýka leg. et coll., J. Mertlik det. 2014; 8. V. 2008, 1 ♂, J. Kadlec leg. et coll., J. Mertlik det. 2011; 8. IV. 2010, 1 ♂, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2013; 48.72294869N 16.90180415E, 17. V.- 4. VI. 2012, 1 ex., nárazová past č. 84, Quercus sp., L. Čížek, D. Hauck & Š. Vodka leg. et coll., B. Zbuzek det.; dtto, 48.73187743N 16.89202633E, 17. V.- 4. VI. 2012, 1 ex., nárazová past č. 94, Quercus sp.; dtto, 48.7226798N 16.90654278E, 24. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past č. 122, Quercus sp.; 19. V. 2013, 1 ♀, D. Frank leg. et coll., B. Zbuzek det. 2015.

7267: Moravia mer., Břeclav, lužní les u Dyje (48.71784789N 16.89320994E), 24. IV.- 16. V. 2012, 3 ex., nárazová past č. 82, Tilia sp., L. Čížek, D. Hauck & Š. Vodka leg. et coll., B. Zbuzek det.; dtto, 48.71196538N 16.90394212E, 24. VI.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past č. 101, Quercus sp.; dtto, 17. V.- 4. VI. 2012, 1 ex.

7267: Moravia mer., Břeclav, obora Soutok, Pohansko – Dlúhý hrúd, 10. V. 2008, 1 ♀, B. Zbuzek leg., det. et coll.

7267: Moravia mer., Břeclav., obora Soutok, Lány env. (48.71090507N 16.92906973E), 24. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past č. 93, Quercus sp., L. Čížek, D. Hauck & Š. Vodka leg. et coll., B. Zbuzek det.; dtto, 48.71521899N 16.91277212E, 24. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past č. 123; dtto, 48.70665193N 16.92880453E, 24. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past č. 127, Fraxinus; dtto, 5.- 24. VI. 2012, 2 ex.; dtto, 48.70821071N 16.9224668E, 24. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past č. 272, Salix sp.; 1. V. 2018, 6 ♂♂, 2 ♀♀, oklep větví hlohů, J. Mertlik leg. et coll.

7267: Moravia mer., Lanžhot, lužní les (48.70724587N 16.99407793E), 24. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past č. 262, Salix sp., L. Čížek, D. Hauck & Š. Vodka leg. et coll., B. Zbuzek det.

7268: Moravia mer., Moravská Nová Ves, lužní les (48.79383001N 17.08331485E), 17. V.- 4. VI. 2012, 2 ex., nárazová past č. 233, Quercus sp., L. Čížek, D. Hauck & Š. Vodka leg. et coll., B. Zbuzek det.; dtto, 48.78709221N 17.07351976E, 15. V.- 4. VI. 2012, 1 ex., nárazová past č. 236, Quercus sp.

7268: Moravia mer., Týnec, lužní les, 12. XI. 1989, 3 ♂♂, v trouchu dutiny dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 48.77434116N 17.03177487E, 24. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past č. 28, Quercus sp., L. Čížek, D. Hauck & Š. Vodka leg. et coll., B. Zbuzek det.; dtto, 48.77302151N 17.03537548E, 24. IV.- 16. V. 2012, 5 ex., nárazová past č. 29, Quercus sp.; dtto, 17. V.- 4. VI. 2012, 1 ex.; dtto, 48.76072442N 17.02527923E, 17. V.- 4. VI. 2012, 1 ex., nárazová past č. 33, Acer campestre; dtto, 48.77481792N 17.03580187E, 17. V.- 4. VI. 2012, 1 ex., nárazová past č. 144, Quercus; dtto, 48.76376202N 17.01669264E, 24. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past č. 242, Alnus sp.; dtto, 15. V.- 4. VI. 2012, 1 ex.

7268: Moravia mer., Tvrdonice, lužní les (48.75587474N 17.02780922E), 24. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past č. 34, Ulmus sp., L. Čížek, D. Hauck & Š. Vodka leg. et coll., B. Zbuzek det.; dtto, 17. V.- 4. VI. 2012, 2 ex.; dtto, 48.75322714N 17.02927706E, 15. V.- 4. VI. 2012, 1 ex., nárazová past č. 9, Quercus sp.; dtto, 48.7516609N 17.03356222E, 24. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past č. 38, Quercus sp.; dtto, 48.74027048N 17.0202821E, 13. VII.- 1. VIII. 2012, 1 ex., nárazová past č. 44, Quercus sp.; dtto, 48.73891873N 17.02114879E, 24. IV.- 16. V. 2012, 2 ex., nárazová past č. 45, Quercus sp.; dtto, 48.72996502N 16.9935865E, 24. IV.- 16. V. 2012, 2 ex., nárazová past č. 50, Acer campestre; dtto, 48.75112991N 17.02099775E, 15. V.- 4. VI. 2012, 1 ex., nárazová past č. 129, Quercus sp.; dtto, 48.74937105N 17.02349556E, 13. VII.- 1. VIII. 2012, 1 ex., nárazová past č. 132, Quercus sp.; dtto, 48.7503022N 17.01951407E, 17. V.- 4. VI. 2012, 1 ex., nárazová past č. 245, Alnus sp.; dtto, 48.73103882N 17.00506518E, 24. IV.- 16. V. 2012, 3 ex., nárazová past č. 13, Quercus sp.

7367: Moravia mer., Břeclav, obora Soutok (48.68051757N 16.92317214E), 24. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past č. 13, Quercus sp., L. Čížek, D. Hauck & Š. Vodka leg. et coll., B. Zbuzek det.

7367: Moravia mer., Lanžhot, obora Soutok (48.64740671N 16.94944723E), 24. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past č. 3, Quercus sp., L. Čížek, D. Hauck & Š. Vodka leg. et coll., B. Zbuzek det.; dtto, 15. V.- 4. VI. 2012, 1 ex.; dtto, 48.67142052N 16.94716148E, 17. V.- 4. VI. 2012, 1 ex., nárazová past č. 9, Quercus sp.; dtto, 48.68637744N 16.94783472E, 15. V.- 4. VI. 2012, 1 ex., nárazová past č. 96, Quercus sp.; dtto, 48.66775746N 16.94211616E, 24. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past č. 113, Fraxinus sp.; dtto, 48.68314714N 16.94034808E, 24. IV.- 16. V. 2012, 1 ex., nárazová past č. 279, Ulmus sp.

7367: Moravia mer., Lanžhot-Přívoz, Šance, 30. III. 2019, 1 larva, v trouchnivém dřevě dutiny jasanu, J. Mertlik leg. et coll.

 
Moravia bor., Jeseníky [Altvatergebirge](Gerhardt 1910).

Březová (????), 17. VIII. 1908, 1 ex., bez jména sběratele, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

 
 
SLOVENSKO (Slovakia):

6693: Slovakia or., Bardejov [Bártfa] (66-6793), bez dalších údajů (Kuthy 1897, Csiki 1902)

6879: Slovakia centr., Malá Fatra, Nezbudská Lúčka [Strečno env.], Starý hrad, suťový les, 17. IX. 2007, 1 larva, v trouchnivém dřevě dutiny kmene Quercus, J. Mertlik leg. et coll.; 17. X. 2016, 2 ♂♂, v trouchnivém dřevě padlého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6879: Slovakia centr., Malá Fatra, Nezbudská Lúčka, Jánošíkovo env., vrch Krivé, 16. V. 2013, 1 ♂♂, lezli v dutině kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6900: Slovakia or., Nízké Beskydy, Nová Sedlica, 5. VII. 2006, 1 ♀, L. Mazal leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

6987: Slovakia or., Hranovnica [Kvetnica], Hranovnická dubina, 9. III. 1989, 2 ♀♀, 1 larva, v trouchu dutiny dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7093: Slovakia or., Slanské vrchy, Kokošovce, jižní svahy západně od Kamenného potoka, 2. IV. 1999, 1 ♀, v trouchu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7094: Slovakia or., Slanské vrchy, Kokošovce env., Sigort, 30. IV. 2003, 1 ♀, zalezlá v štěrbině rozpraskaného dřeva v pahýlu rozlomeného kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7097: Slovakia or., Humenné env., Humenský Sokol, 22. IV. 2013, 1 larva, v trouchnivém dřevě dutiny buku, J. Mertlik observ.; 23. IV. 2013, 1 larva, v trouchnivém dřevě dutiny dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7099: Slovakia or., Vihorlat, Ladomírov env., vrch Veľký Ščob, 21. VI. 1991, 2 ♂♂, v trouchu dutiny břízy, J. Mertlik leg. et det.

7174: Slovakia occ., Trenčín [Trencén], bez data (Kuthy 1897); bez data [Bran.] (Roubal 1936); 27. V. 1995, 1 ♀, D. Juřena leg., J. Mertlik coll.

7180: Slovakia centr., Harmanec, V. 1950, 1 ♂, A. Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006; V. 1951, 1 ♀, A. Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006.

7180: Slovakia centr., Špania dolina, Staré Hory, Polkanová env., 13. V. 1993, 2 ♂♂, v kukelních kolébkách v trouchu pahýlu kmene jedle, J. Mertlik leg. et coll.

7181: Slovakia centr., Baláže, 13. XII. 1999, 1 ex., M. Kupec leg., SNM-MAK Martin coll., J. Mertlik rev. 2016.

7196: Slovakia or., Vranov nad Topľou [Varannó], bez data (Kuthy 1897).

7197: Slovakia or., Vihorlat, Vinné, Vinianský hradný vrch, 16. IV. 2007, 1 ♀, v trouchnivém dřevě dutiny lípy, J. Mertlik leg. et coll.

7199: Slovakia or., Vihorlat, Remetské Hámre, IV. 1949, 1 ♂, A. Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006 (Olexa 1950).

7276: Slovakia occ., Nitranské Rudno, Biele skaly, 22. V. 2014, 1 ♂, S. Benedikt leg., V. Benedikt det. et coll.

7280: Slovakia centr., Banská Bystrica, Baranovo, bez data (Petricskó 1883).

7280: Slovakia centr., Banská Bystrica, bez data, J. Čejka leg. (Roubal 1936); bez data, 1 ♂, J. Čejka leg., B. Zbuzek det., in coll. Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha; II. 1951, 1 ♀, A. Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006; III. 1951, 1 ♀, A. Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006.

7293: Slovakia or., Košice, Čermeľské údolie (7293), 16. IX. 1989, v dutině zlomeného kmene Quercus v suché prašné hnilobě, 9. XI. 1990, 22.-23. X. 1992, v povrchové papírovité vrstvě kmenů Quercus, spolu s Xestobium plumbeum, I. Smatana leg., det. et coll.

7293: Slovakia or., Košice – Furča (7293), 6. XI. 1989, 1 ex., v měkké vrstvě dřeva mezi kůrou a tvrdým dřevem stojícího torza Quercus spolu s Rhynculus sp., I. Smatana leg., det. et coll.

7293: Slovakia or., Košice – Hradová (7293), 10. III. 1996 in Quercus, I. Smatana leg., det. et coll.

7296: Slovakia or., Horovce (7296), 11. V. 1991, 1 ex., v Salix, spolu s Rhynculus sp., I. Smatana leg., det. et coll.

7297: Slovakia or., Michalovce [N.-Mihály], bez data (Kuthy 1897).

7377: Slovakia occ., Horná Ves, Vtáčnik, 29. V. 1998, 1 ♂, S. Benedikt leg., V. Benedikt det. et coll.

7381: Slovakia centr., Ponická Huta, Ponická Dúbrava, 27. X. 2010, torzo těla, v trouchnivém dřevě dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7382: Slovakia centr., Hrochoť env., Hrochotská dolina (Beňova dolina – vrch Žiarec), 4. IV. 2003, 1 ex., v dutině starého kmene dubu, V. Franc leg. (Franc 2006).

7387: Slovakia or., Jelšava, XI. 1950, 1 ♂, A. Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006.

7391: Slovakia or., Bôrka, Zádielská dolina, Zádielska chata, 8. VI. 1987, 1 ♀, lezla u dutiny kmene smrku (na vedlejším kmenu smrku seděl Ampedus hjorti!), J. Mertlik leg. et coll.

7394: Slovakia or., Nižná Hutka (7394), 27. XI. 1994, 1 ex., v Salix ve stěně dutiny papírovité hniloby, I. Smatana leg., det. et coll.

7396: Slovakia or., Trebišov, 2. IX. 1990, 1 ♀, T. Lackner leg., M. Linhart coll., B. Zbuzek det.; XI. 1990, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det.

7396: Slovakia or., Nový Majer, 2. XI. 1990, 1 ex., v Ulmus laevis, suchá prašná hniloba, I. Smatana leg., det. et coll.

7469: Slovakia occ., Plavecký Peter, 20. V. 1995, 1 ♂, S. Benedikt leg., V. Benedikt det. et coll.

7474: Slovakia centr., Topoľčany, Tovarníky [Tavarnok], bez data (Kuthy 1897).

7475: Slovakia occ., Tríbeč, Solčany env., vrch Háj (48°31'9.33"N, 18°13'23.69"E), 10. X. 2014, 1 ♀, v trouchnivém dřevě padlého kmene třešně, J. Krátký leg., J. Mertlik coll.

7476: Slovakia occ., Veľký Klíž, vrch Veľká Suchá, 21. V. 2016, 4 ♂♂, pod kůrou suchých dubů, J. Mertlik leg. et coll.

7476: Slovakia occ., Veľký Klíž, vrch Prostredná skala, 22. V. 2016, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg. coll.

7476: Slovakia occ., Tribeč, Skýcov, 31. V. 2004, 1 ex., S. Čepelák leg., det. et coll.

7477: Slovakia centr., Malá Lehota, vrch Kamenné vráta, 22. V. 2016, 2 ♂♂, oklep mrtvého dřeva, J. Mertlik leg. et coll.

7479: Slovakia centr., Šášov, bez data, J. Roubal leg. (Roubal 1936).

7479: Slovakia centr., Šášovské Podhradie, Šášovský hrad env., 29. V. 2015, 1 ♂, trouchnivý pahýl buku, J. Mertlik leg. et coll.

7479: Slovakia centr., Šášovské Podhradie env., Blanočný vrch, 29. V. 2015, 1 ♂, 1 ♀, oklep dutiny dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7479: Slovakia centr., Lehôtka pod Brehmi [Sklené Teplice], Kapitulské bralá, 8. V. 2016, 1 ♂, aktivní na mrtvém kmeni, J. Mertlik leg. et coll.

7480: Slovakia centr., Hronská Dúbrava, 3. XII. 1986, 2 ♂♂, S. Bílý leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det. 2001.

7480: Slovakia centr., Hronská Dúbrava, Boky, 5. III. 1988, 1 ♀, v pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 12. III. 1995, 2 ♂♂, v pařezu dubu (zde také Lacon querceus a Ampedus hjorti), J. Mertlik leg. et coll.

7480: Slovakia centr., Hronská Breznica, 7. VI. 1931, 1 ♂, J. Roubal leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det. 2001

7480: Slovakia centr., Zvolen, bez data, J. Roubal leg. (Roubal 1936); III. 1951, 1 ♂, 1 ♀, A. Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006; dtto, IV. 1951, 1 ♂, 1 ♀; dtto, V. 1951, 2 ♂♂; dtto, IV. 1952, 1 ♀; dtto, X. 1953, 4 ♂♂, 6 ♀♀; dtto, IV. 1953, 3 ♂♂, 2 ♀♀; dtto, VI. 1954, 1 ♀; 25. VI. 2001, 1 ex., J. Šuška leg., SNM-MAK Martin coll., J. Mertlik rev. 2016.

7480: Slovakia centr., Zvolen env., Pustý hrad, 2008 (Potocký et Kopecký 2008).

7480: Slovakia centr., Javorie, Zvolen env., dolina potoka Burzovo, 11. X. 2014, 1 larva, v trouchnivém dřevě dutiny buku, J. Mertlik leg. et coll.

7494: Slovakia or., Slanské vrchy, Slanská Huta env., Marocká hola, 12. IV. 1987, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

7569: Slovakia occ., Plavecké Podhradie, vrch Pohanská, 26. V. 1987, 1 ♂, ve sklepu, J. Mertlik leg. et coll.; 25. IX. 1988, 1 ♂, M. Mikát leg., J. Mertlik coll.

7574: Slovakia occ., Tribeč, Veľká skala (Horné Lefantovce), 30. IV.- 30. V. 2003, 1 ex., S. Čepelák leg., det. et coll.

7575: Slovakia occ., Tríbeč, Jelenec env., vrch Dúň [Gýmeš], 10. IV. 1997, 1 larva, J. Mertlik leg. et coll.

7575: Slovakia occ., Zlatno, vrch Zlatnianska skalka, 20. V. 2016, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

7576: Slovakia occ., Hostie, Hrušov, vrch Na Skale, 20. V. 2016, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

7577: Slovakia occ., Jedľové Kostoľany env., Brezový vrch 710 m, 8. X. 2005, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

7578: Slovakia centr., Štiavnické vrchy, hřbet Voznica – vrch Kojatín, 18. V. 2005, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

7578: Slovakia centr., Štiavnické vrchy, Rudno nad Hronom env., sedlo Vavrišová – Drastavica, 28. V. 2015, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

7580: Slovakia centr., Dobrá Niva, 20. VII. 2001, 1 ex., J. Šuška leg., SNM-MAK Martin coll., J. Mertlik rev. 2016; 8. VI. 2010, 1 ex., J. Bouchal leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.

7596: Slovakia or., Zemplín [Kut.: Zempl.], bez data (Roubal 1936).

7670: Slovakia occ., Budmerice, Lindava, 25. III. 1989, 1 ♀, v trouchu dutiny dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 16. VI. 2006, 1 ex., S. Čepelák leg., det. et coll.

7676: Slovakia occ., Zlaté Moravce, bez data, 1 ex., A. Růžička leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.

7677: Slovakia centr., Tekovská Breznica env., 2008 (Potocký et Kopecký 2008).

7677: Slovakia centr., Štiavnické vrchy, Tekovská Breznica env., Tomanov rígeľ, 11. VI. 2006, 1 ex., S. Čepelák leg., det. et coll.

7677: Slovakia centr., Štiavnické vrchy, Tekovská Breznica env., Priesil, 8. V. 2003, 1 ex., S. Čepelák leg., det. et coll.

7677: Slovakia centr., Štiavnické vrchy, Tekovská Breznica env., Pustý hrad, 30. IX. 2012, 2 krovky, v trouchu na dně dutiny dubu, J. Krátký leg., J. Mertlik coll.

7680: Slovakia centr., Krupina [Babiná], Mäsiarsky bok, 21. X. 2002, 1 ♀, J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.; 6. V. 1984, 1 ♀, mrtvá ležela v dutině kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7680: Slovakia centr., Štiavnické vrchy, 3 km S od Krupiny, Nová hora, pastevní les, 18. X. 1986, 1 ♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

7680: Slovakia centr., Krupina, V. 1947, 1 ex., J. Havelka leg., L. Ernest coll.

7682: Slovakia centr., Luboreč, vrch Lysec, 4. VII. 2006, 1 ex., V. Franc leg. (Franc 2010).

7686: Slovakia centr., Rimavská Sobota (7685-86?), bez data, J. Roubal leg. (Roubal 1936).

7687: Slovakia centr., Číž, V. 1951, 1 ♂, 3 ♀♀, A. Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006.

7769: Slovakia occ., Malé Karpaty, Limbach env., Zlatá studnička, 1. VI. 2007, 1 ex., S. Čepelák leg., det. et coll.

7769: Slovakia occ., Malé Karpaty, Svätý Jur, Jurské hradisko, 6. IV. 2012, 2 ex., S. Čepelák leg., det. et coll.

7769: Slovakia occ., Svätý Jur [Bratislava, Jur], Panónsky háj, 16. III. 1989, 3 ♂♂, 2 ♀♀, v trouchnivém dřevě kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 29. IV. 1992, 1 ♀; dtto, 23. III. 1993, 3 ♂♂, 4 ♀♀, v trouchnivém dřevě ležícího kmene dubu; 10. V. 1995, 2 ex., R. Lohaj leg. et coll., J. Mertlik det.; VII. 2008-2009, 2 ex., O. Majzlan leg. (Majzlan 2010).

7769: Slovakia occ., Svätý Jur, Jurský Šúr, 10. V. 1995, 1 ex., R. Lohaj leg. et coll.; 13. IV. 1989, 1 ex., I. Halaša leg. et coll., J. Mertlik det. 2013; VI. 2008-2009, 1 ex., O. Majzlan leg. (Majzlan 2010).

7769: Slovakia occ., Svätý Jur, Čierna Voda env., 2. V. 2003, 1 ♂, J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7777: Slovakia occ., Levice, bez data, J. Roubal leg. (Roubal 1936).

7780: Slovakia centr., Krupinská planina, Čabraď, vrch Žabinec, 29. III. 2003, 1 ♀, v trouchnivém dřevě pahýlu kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7785: Slovakia centr., Hajnáčka, vrch Tilič, 19. V. 1984, 1 ♂, ležel u paty kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll

7785: Slovakia centr., Hajnáčka, vrch Ragáč, 19. V. 1984, 1 ♀, v dutině kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll

7785: Slovakia centr., Hajnáčka, Gortva, 1 ♀, v dutině staré vrby, J. Mertlik leg. et coll.

7868: Slovakia occ., Bratislava [Pozsony], bez data (Rózsay 1880); 15. V. 1953, 1 ex., sběratel neuveden, S. Laibner coll. in NM Praha, J. Mertlik rev. 2019.

7868: Slovakia occ., Bratislava, Petržalka, u hráze u Dunaje, 2. XI. 1997, 1 ♂, 1 ♀, v trouchnivém dřevě dutiny kmene topolu, J. Mertlik leg. et coll

7868: Slovakia occ., Bratislava, Vlčie hrdlo, 17. IV. 1998, 2 ♂, trouch pařezů topolů, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 3. V. 1998, 1 ♂, aktivní na pařezu topolu; dtto, 6. IV. 2000, 3 ♂♂ v trouchu pařezů topolu; dtto, 30. X. 2009, 1 ♂, 7 ♀♀, v trouchnivém dřevě vrby.

7875: Slovakia occ., Nitrianska pahorkatina, Komjatice - park, 25. V. 2004, 1 ex., S. Čepelák leg., det. et coll.

7879: Slovakia occ., Krupinská planina, Plášťovce, 2. V. 2002, 1 ♂, L. Mazal leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

7885: Slovakia centr., Gemerský Jablonec, 31. V. 2000, 1 ♀, V. Benedikt leg., V. Benedikt det. et coll.; 12. IV. 2007, 1 ♀, F. Pavel leg. et coll., J. Mertlik det. ; 10. V. 2014, 1 ex., F. Pavel leg. et coll., J. Mertlik det. 2015.

7968: Slovakia occ., Bratislava-Rusovce, 25. VII. 1990, 1 ex., Dr. I. Halaša leg. et coll., J. Mertlik det. 2013.

7969: Slovakia occ., Podunajské Biskupice, Kopáč (7969a), 16. IV. 2006, 1 ex., M. Mantič leg. et coll., T. Sitek det.

7971: Slovakia occ., Veľké Blahovo (D. Streda), 18. IV. 1990, 1 ex., Dr. I. Halaša leg. et coll., J. Mertlik det. 2013.

7973: Slovakia occ., Vlčany, levá strana Váhu, 6. IV. 2014, 1 ex., S. Čepelák leg. et coll.

7973: Slovakia occ., Žiharec, levá strana Váhu, 2. III. 2014, 1 ex., S. Čepelák leg. et coll.

7974: Slovakia occ., Palárikovo – park, 14. IV. 2013, 1 ex., S. Čepelák leg., det. et coll.

8174: Slovakia occ., Podunajská rovina, Martovce, 10. VI. 2010, 1 ex., S. Čepelák leg., det. et coll.

8174: Slovakia occ., Martovce – Stará Žitava, 28. IV. 2011, 1 ♀, S. Benedikt leg., V. Benedikt det. et coll.

8178: Slovakia occ., Štúrovo (81-8278), V. 1986, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det.

8178: Slovakia occ., Kovačovské kopce, vrch Burda, 24. III. 1995, 2 ♂♂, 1 ♀, v trouchnivém dřevě dutiny prasklého kmene dubu (zde také Megapenthes lugens a nosatci rodu Rhyncolus), J. Mertlik leg. et coll.

 

SUMMARY

     Herein, I studied the faunistics of three Central European species classified in the tribe Megapenthini Gurjeva, 1973), i.e., Ectamenogonus montandoni Buysson, 1889, Megapenthes lugens W. Redtenbacher, 1842, and Procraerus tibialis Lacordaire, 1835.

The updated list of the countries in which these species occur, figures of their adults and larvae, and overview of the known intraspecific variability are given. Further, I added the descriptions of the biotopes for the examined species accompanied by numerous photographs, brief discussion on their protection possibilities, and the list of all available faunistic data for Czechia and Slovakia, which was gathered within my personal programme focused on the faunistics of the families Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae and Throscidae (Mertlik 2007a).

Only the representative part of the photographs is given in this study; the complete photo-documentation can be found at http://www.elateridae.com/galerie/search.php. After typing a keyword, e.g., "Ectamenogonus, Megapenthes or Procraerus" into the browser, you can click on the "search" button and go through four pages containing 80 photographs for E. montandoni, six pages containing 105 photographs for M. lugens, and eight pages containing 142 photographs for P. tibialis. You can double-size each photograph by clicking on it.


PODĚKOVÁNÍ

     Děkuji váženým kolegům – Václavu Benediktovi, Svätopluku Čepelákovi, Lukáši Čížkovi, Ladislavu Ernestovi, Václavu Hanzlíkovi, Františku Houškovi, Jiřímu Lahodovi, Janu Pavlíčkovi, Antonínu Reiterovi, Radovanu Schlesovi, Arnoštu Sieberovi, Ivo Smatanovi, † Jaromíru Strejčkovi, Bořivoji Zbuzkovi a Miroslavu Zúberovi za poskytnutí faunistických údajů.
     Kolegům Ivo Jenišovi (http://www.bookofinsect.com) a Aleši Sedláčkovi (www.hmyzfoto.cz) děkuji za poskytnutí fotografií imag. Zavázán jsem rovněž Bořivoji Zbuzkovi za kritické připomínky k textu článku a Robinu Kundratovi za překlady do angličtiny.
 


REFERENCE
 

BENEDIKT S. & SIEBER A. 2018: Fauna brouků (Coleoptera) vrchu Řičej s přírodní rezervací Bělýšov. – Západočeské entomologické listy (2018), 9: 7–33.

BRŮHA P., MICHALEGA M. & MORAVEC P. 2015: Coleopterologická exkurze na labský ostrov u Lovosic. – Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 15: 16-17.

BRŮHA P., MICHALEGA M. & MORAVEC P. 2017: Brouci (Coleoptera) Havraního ostrova u Lovosic – zoologického klenotu na dolním Labi. – Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 17: 22-27.

CATE P. G. 2007: Family Elateridae, pp. 89-209. In LÖBL I. & SMETANA A. (eds.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 4. Elateroidea – Derodontoidea – Bostrichoidea – Lymexyloidea – Cleroidea – Cucujoidea. – Apollo Books, Stenstrup, 935 pp.

CSIKI E. 1902: Bártfa bogárfauna. In: A magyar orvosok és Természetvizsgálók 1901 augustus 21.-24. – Bártfán és Bártfa Fürdön tartott XXXL. Vándorgzülésének történeti vázlata és munkalatai, Budapest, 300-322.

ČECHOVSKÝ P. 1990: Poznámky k bionomii některých kovaříků (Coleoptera, Elateridae). – Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, Praha, 26: 136-145.

ČEPELÁK R. 1925: Co jsem sbíral na Slovensku (Coleoptera). – Časopis Československé společnosti entomologické, XXII: 110.

ČÍŽEK L. 2016: Bujarý zelený večírek aneb Jak skončily evropské miliardy určené k podpoře biodiverzity? – Fórum ochrany přírody, 2/2016.

In: http://www.casopis.forumochranyprirody.cz/magazin/analyzy-komentare/bujary-zeleny-vecirek

ČÍŽEK L., MIKLÍN J. & ALTMAN J. 2018: Proč mizí staré stromy (nejen) v Moravské Amazonii? – Vesmír 97, 160, 2018/3.

ČÍŽEK L. & PROCHÁZKA J. 2010: Případ Břeclavské aleje aneb jak peníze na ochranu přírody zaplatily likvidaci ohrožených tvorů. – Živa, 3: 131-133. In: http://ziva.avcr.cz/2010-3/

DENEŠ K. & NIEDL J. 1973: Dosavadní výsledky průzkumu rozšíření kovaříků (Coleoptera, Elateridae) Třeboňské pánve. – Přírodovědný časopis jihočeský, Jihočeské muzeum České Budějovice, 13: 87-99.

DOLIN V. G. 1988: Fauna Ukrainy. (Elateridae subf. Cardiophorinae, Elaterinae). – Akademia Nauk Ukrainskoj RSR, 19 (4): 1-202.

DUŠÁNEK V. 2009: Elateridae, Throscidae a Melasidae (Coleoptera) nivy Labe v úseku Vysoká nad Labem – Němčice (Česká republika, východní Čechy) Elateridae, Throscidae and Melasidae (Coleoptera) in the Labe river floodplane between Vysoká nad Labem – Němčice (Czech Republic, Eastern Bohemia)]. – Elateridarium, 3: 145-173.

EMDEN F. J. van 1945: Larvae of Britisch beetles. 5. Elateridae. – Entomologist's Monthly Magazine., 81: 13-37.

FRANC V. 2006: Remarkable species of beetles (Coleoptera) of the Hrochotská valley (Poľana Mts, Slovakia). – Acta Universitatis Carolinae Biologica, 49 (2005): 205-217.

FRANC V. 2010: Príspevok k poznaniu chrobákov (Coleoptera) orografického celku Ostrôžky [Contribution to the knowledge on beetles (Coleoptera) of the Ostrôžky orographic area]. In: Ján Šalamún Petian-Petényi: život, dielo, odkaz. Kaczarová I. (ed.): Zborník príspevkov z konferencie pri príležitosti 210. výročia narodenia J. Š. Petiana, Lučenec, 7. – 8. október 2010. – Novohradské múzeum a galéria, Banskobystrický samosprávny kraj, Lučenec – Banská Bystrica, 227 pp.

GERHARDT J. 1910: Verzeichnis der Käfer Schlesiens, preußischen und österreichischen Anteils geordnet nach dem Catalogus coleopterorum Europae vom Jahre 1906. Dritte, neubearbeitette Auflage. – Berlin, Verlag fon Julius Springer, 431 pp.

GURJEVA E. L. 1957: Sistematicheskiy obzor vidov roda Elater L. (Coleoptera, Elateridae) fauny SSSR [A systematic review of the genus Elater L. (Coleoptera, Elateridae) in the fauna of the USSR.] Entomologicheskoe Obozrenie 36: 451-475.

GURJEVA E. L. 1977: On the taxonomy of click-beetles of the genus Ampedus Dej. (Coleoptera, Elateridae). – Entomologicheskoe Obozrenie 56 (4): 795-804.

GURJEVA E. L. 1979: Fauna SSSR. Elateridae subf. Elaterinae (Tribu Megapenthini, Physorhinini, Ampedini, Elaterini, Pomachilini). – Leningrad, 12 (4): 1-451.

HAMET A. 2009: Faunistický průzkum brouků (Coleoptera) nivy Labe v úseku Vysoká nad Labem – Němčice (Česká republika, východní Čechy) provedený v roce 2008. – Klapalekiana, 45: 33-63.

HAVELKA J. 1964: Příspěvek k poznání Coleopter Slovenska 1 část. (Doplňky k Roubalovu Katalogu Coleopter). – Acta Rerum Naturalium Musei Nationalis Slovaci, Bratislava, 10: 66-68, 100-102.

HORION A. 1953: Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. – Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey; Sonderband. München, 340 pp.

HUSLER F. & HUSLER J. 1940: Studien über die Biologie der Elateriden (Schnellkäfer). – Mitteilungen Münchener Entomologischen Gesellschaft, 30 (1): 343-397.

CHASSAIN J. 1992a: Ectamenogonus montandoni, espece nouvelle pour la Faune de France (Col. Elateridae). – L'Entomologiste, 48 (6): 289-295.

CHASSAIN J. 1992b: Contribution á la connaissance du sous-genre Brachygonus Buysson 1912 avec description d'une espece nouvelle (Col. Elateridae). – L'Entomologiste, 48 (6): 323-335.

IABLOKOV A. KH. 1943: Ethologie de quelques Elatérides du massif de Fontainebleau. – Mémoires du Muséum national d'Histoire Naturelle, (nouvelle série), Paris, 18 (3): 83-160.

JANKOVSKÝ L. 1999: Některé aspekty dekompozice dřeva v lese dřevními houbami, pp. 19-32. V sborníku příspěvků ze semináře s exkurzí 8.- 9. října 1999. Význam a funkce odumřelého dřeva v lesních porostech, Správa Národního parku Podyjí, Znojmo, 120 pp.In:

         http://prosilvabohemica.cz/wpcontent/uploads/2017/12/1999_sbornik_Podyji_Mrtve_drevo.pdf

JANUŠ J. 2016: Brouci (Coleoptera) chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Křivoklátsko. – Západočeské entomologické listy (2016), Supplementum 1: 1–449.

KAVKA M. & VEVERKA T. 2018: Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) v PP Kačina [Interesting findings of beetles (Coleoptera) in Nature Monument Kačina]. – Elateridarium 12: 44-64.

KOLONIČNÝ L., ORSZULÍK K. & STANOVSKÝ J. 1983: Kovaříkovití z okolí Malacek a některé zajímavější nálezy kovaříků z Moravy a Slovenska. – Entomologický zpravodaj Krajské stanice mladých přírodovědců v Ostravě-Porubě, 13 (2): 30-33.

KORBEL L. 1951: Coleoptera Svatojurského Šúru. Prírodná rezervácia. – SAVU, Bratislava, 149 pp.

KORSCHEFSKY R. 1941: Bestimmungstabelle der bekanntesten Elateridenlarven. – Arbeiten über Morphologische und Taxonomische Entomologie, Berlin-Dahlem, 217 pp.

KOVÁCS T. & NÉMETH T. 2012: Ritka szaproxilofág álpattanóbogarak, pattanóbogarak és lárváik a Mátra és a Bükk területéről (Coleoptera: Cerophytidae, Elateridae) [Rare saproxylic species of Cerophytidae and Elateridae and their larvae from the Mátra and Bükk Mountains (Coleoptera)]. – Folia Historico-naturalia Musei Matraensis, 36: 19–28.

KRÁSA A. 2015: Ochrana saproxylického hmyzu a opatření na jeho podporu: metodika AOPK ČR, Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 156 pp.

KRÁSENSKÝ P. 2009: Entomologický průzkum saproxylických brouků lokality Doubravka v Teplicích (Coleoptera: Lucanidae, Scarabaeidae, Buprestidae, Elateridae, Cerambycidae, Coleoptera varia). – Fauna Bohemiae Septentrionalis, Ústí nad Labem, 34: 135-146.

KUBÁŇ V. 1995: Towards the occurence of click-beetles Ampedus (Brachygonus) megerlei, Ampedus (Brachygonus) dubius and Ectamenogonus montandoni (Coleoptera: Elateridae) on the territory of the Czech Republis and Slovak Republis. – Klapalekiana, 31 (1-2): 23-30.

KUTHY D. 1897: Ordo. Coleoptera. – In: A Magyar Birodalom Álletvilága (Fauna Regni Hungariae). III. Arthropoda. (Insecta. Coleoptera). – Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, 213 pp.

LAHODA J. 2013: Významné druhy brouků (Coleoptera) zámeckého parku v Horšovském Týně. 1. Kovaříkovití (Elateridae). – Západočeské entomologické listy, 4: 69–73.

LAIBNER S. 1969: Nálezy některých vzácnějších kovaříků v Čechách (Coleoptera: Elateridae). – Listy Orlického muzea, Choceň, 2-3: 167-168.

LAIBNER S. 1972: Kovaříkovití (Coleoptera, Elateridae) prochodských lesů u Chocně. – Práce a studie – příroda Pardubice, 4: 61-71.

LAIBNER S. 1977a: Kovaříkovití Trstěnické tabule ve východních Čechách. – Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, Praha, 13: 109-114.

LAIBNER S. 1977b: Kovaříkovití brouci. In: ROČEK Z. (ed.): Příroda Orlických hor a Podorlicka. – Státní zemědělské nakladatelství, Praha, 481-495.

LAIBNER S. 1979: Kovaříkovití Krušných hor a Mostecké kotliny (Coleoptera, Elateridae). – Zprávy Československé společnosti entomologické ČSAV, Praha, 15: 17-32.

LAIBNER S. 2000: Elateridae of the Czech and Slovak Republics České a Slovenské republiky. – Kabourek, Zlín, 292 pp

LESEIGNEUR L. 1972: Coléopteres Elatéridae de la faune de France continentale et de Corse. – Supplement au Bulletin mensuel Société linnéenne de Lyon, ann. 41, 379 pp.

LETZNER K. 1871: Verzeichnis der Käfer Schlesiens. – Zeitschrift für Entomologie, N. F., Breslau, 2 (XXIV): 169-177.

LOKAJ E. 1869: Seznam brouků Čech. – Archiv pro Přírodovědecké Prozkoumání Čech 1 (1868), Sect. 4: 7-76.

MAJZLAN O. 2010: Chrobáky (Coleoptera) PR Šúr, 163-204. In: MAJZLAN O., VIDLIČKA Ľ. (eds), Príroda rezervácie Šúr. – Ústav zoológie SAV, Bratislava, 410 pp.

MÁLEK Z. & HRUŠKA M. 1991: Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) z lesní obory v Náměšti nad Oslavou. – Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních, X: 165-173.

MERTLIK J. 2007a: Faunistické mapy druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Lissomidae, Melasidae a Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) České republiky a Slovenska [The faunistic maps of the family Cerophytidae, Elateridae, Lissomidae, Melasidae and Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) of Czech and Slovak Republics]. – Elater o. s. Permanentní elektronická publikace k dispozici na: http://www.elateridae.com/page.php?idcl=105 (Verze: 1.1.2019).

MERTLIK J. 2007b: Brouci (Coleoptera) přírodní rezervace Buky u Vysokého Chvojna (Česká Republika) [Beetles (Coleoptera) of the Nature Reserve Buky near Vysoké Chvojno (Czech Republic)]. – Elateridarium, 1: 97-152.

MERTLIK J. 2015: Přehled druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae a Throscidae (Coleoptera) Krušných hor a Podkrušnohoří (Česká republika), zaměřený na saproxylické druhy listnatých lesů – Elateridarium, 9: 41-110. In: http://www.elateridae.com/elateridarium/page.php?idcl=239

MERTLIK J. 2017: Saproxylické druhy kovaříků (Coleoptera: Elateridae) na území východních Čech, s přehledem biotopů druhů osídlujících dubové lesy. – Elateridarium, 11: 17-110.

MERTLIK J. 2019: Faunistické mapování druhu Ischnodes sanguinicollis (Coleoptera: Elateridae) na území Česka a Slovenska. – Elateridarium, 13: 49-74.

MÉQUIGNON A. E. 1930: Notessynonymiques sur quelquesElatérides IV. – Bulletin de la Société entomologique de France, 91 pp.

MICHEL I. 1911: Verzeichnis der Käfer vom Gebiete des Jeschken- und Isergebirges. – Mitteilungen aus dem Vereine der Naturfreunde in Reichenberg (Liberec) 40: 85-116.

MIKÁT M. 2007: Příspěvek k poznání fauny brouků NPP Babiččino údolí. Contribution to knowledge of the fauna of Coleoptera of National nature landmark „Babiččino údolí“ (Czech Republic, East Bohemia, Hradec Králové). – Acta Musei Reginaehradecensis S. A, 32: 79-97.

MOCZÁR M. 1947: Die Käferfauna von Kassa und Umgebung. – Fragmenta Faunistica Hungarica 10: 114-124.

NAKLÁDAL O. 2011: Results of beetles (Coleoptera) survey of Zástudánčí National Nature Reserve (Central Moravia) 2008 – part 1. – Časopis Slezského zemského muzea, série A – vědy přírodní, Opava, 60: 63-78.

OLEXA A. 1950: Vzácnější druhy brouků z východního Slovenska. – Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae, 47: 52-55.

PEČÍRKA J. 1923: Vzácní kovaříci (De Elateridis raris). – Časopis Československé společnosti entomologické, 3: 77-81.

PERRIS E. 1877: Larves de Coléoptères. – Annales de la Société Linnéenne de Lyon 22: 259-418

PETRICSKÓ J. 1883: Adatok Besztrecebánya és vidékénak faunájához. Bogarak (Coleoptera). – A Beszterczebánya királyi katholicus fögymnasium értesítöje az 1882/83: 1-28.

PLATIA G. & CATE P. 1990: Note sistematische e sinonimiche su Elateridi Paleartici (Coleoptera Elateridae). – Bollettino della Società entomologica italiana, Genova, 122 (2): 111-114.

PLATIA G. 1994: Fauna d'Italia, Coleoptera Elateridae. – Edizioni Calderini, Bologna, 429 pp.

PROSVIROV A. S. 2017: On the Ampedini Gistel, 1848 (Coleoptera: Elateridae) of Central Asia, with a description of a new species of the genus Reitterelater Platia & Cate, 1990. – Zootaxa 4232 (3): 376–384.

RÉBL K. 2010: Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika). – Elateridarium 4 (Supplementum): 1-253.

REITTER E. 1870: Uebersicht der Käfer-Fauna von Mähren und Silesien. – Vehrhandlungen des naturforschenden Vereins in Brünn, VIII, 2: III-VII, 1-195.

ROUBAL J. 1936: Katalog Coleopter (Brouků) Slovenska a Podkarpatské Rusi II. – Nákladem Učené společnosti Šafaříkovy v Bratislavě, 434 pp.

ROUBAL J. 1942: Dodatek k seznamu českých Coleopter. Bohamiae Coleoptera nova. Příspěvek 44. – Časopis České společnosti entomologické, XXXIL: 137-138.

RÓZSAY E. 1868: Catalogus Coleopterorum Posonii (Pressburg) et Cassoviae (Kaschau) inventorum. – Programm des Katholischen Ober-Gymnasiums in Pressburg 1867-1868: 13–20.

STEJSKAL R. & VÁVRA J. CH. 2017: Brouci (Coleoptera) zámeckého parku v Želeticích u Znojma Beetles (Coleoptera) of Želetice Castle Park, near Znojmo. – Klapalekiana, 53: 341–359.

STREJČEK J. 1965: Příspěvek k poznání fauny brouků Československa. – Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, Praha, 1 (1): 3-7.

STREJČEK J. 1973: Nové nebo jinak zajímavé druhy brouků z Čech a Moravy. – Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, Praha, 9: 57-67.

STREJČEK J. 2005: Významné či zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) zjištěné na území Prahy. – Natura Pragensis, Praha, 17: 75-93.

ŠKORPÍK M. 1999: Odumřelé dřevo jako mikrobiotop významných druhů hmyzu, p. 107-117. In: Vrška T. (ed) Význam a funkce odumřelého dřeva v lesních porostech. – Sborník příspěvků ze semináře s exkurzí konaného 8.-9. října 1999 v Národním parku Podyjí. Správa Národního parku Podyjí, Znojmo, 120 pp.In:

        http://prosilvabohemica.cz/wp-content/uploads/2017/12/1999_sbornik_Podyji_Mrtve_drevo.pdf

TAJOVSKÝ K. 1985: Faunal - ecological study of the Elateridae (Coleoptera) in south Moravia (Czechoslovakia). – Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis, 15 (8): 431-441.

TRMAL A. 2008: Příspěvek k poznání brouků (Coleoptera) na Sedlčansku (78-179). – Vlastivědný sborník středního Povltaví, sborník Městského muzea Sedlčany, 248 pp.

TÝR V. 2014: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 8. část. Elateridae, Eucnemidae, Throscidae. – Západočeské entomologické listy (2014), 5: 1–11.

VÁVRA J. 1996: Coleoptera: Elateroidea. In: Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of Unesco, III, Edited by Rozkošný R. & Vaňhara J. – Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologica 94: 447-455.

ZBUZEK B. 2017: Elateridae (kovaříkovití). In: HEJDA R., FARKAČ J. & CHOBOT K. [EDS], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí [Red List of threatened species of the Czech Republic. Invertebrates]. – Příroda, 36: 343-347.

 
Internetové zdroje a zprávy z entomologických průzkumů

ČERNÝ Z. 1994: Předběžné výsledky entomologického faunistického výzkumu chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Pálava a jejího širšího okolí na jižní Moravě (Col., Elateridae) dodatek 4. – Mikulov (MS), pp. 41-46.

HAUCK 2010: Inventarizační průzkum entomologický PP Hradní vrch Hukvaldy – brouci -(Coleoptera). Databáze zjištěných druhů s povinnými parametry byla zadána do prostředí NDOP, Praha.

POTOCKÝ P. & KOPECKÝ T. 2008: Koncoročná správa o výsledku výskumu druhov európskeho významu NATURA 2000 (Coleoptera) na Slovensku v rokoch 2007-2009. – Deponované in SOPR, Banská Bystrica, Slovakia.

ŠKORPÍK M. 2003: Entomologický průzkum xylofágního hmyzu vázaného na stromové biotopy v Bezručově aleji a zámeckém parku u Lednice na Moravě. Dílčí zpráva, 18 pp. – Inventarizační průzkum. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně.

 

TÁBORSKÝ I. 1979: Faunistický průzkum vybraných skupin Coleopter na území budoucího velkolomu Chabařovice-jih. In: Přírodovedecký výzkum těžebního pole Chabařovice-jih. – Krajské muzeum v Teplicích, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem, Palivový kombinát Antonína Zápotockého v Ústí nad Labem, TIS – Svaz pro ochranu přírody a krajiny v Praze, Teplice, 367-395.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist