ELATERIDARIUM
JAZYK
 
Přijato 15.01.2021
ELATERIDARIUM ročník 15 (2021)   strany  42-93  (16.02.2021)

 

Druhy čeledí Geotrupidae, Scarabaeidae a Trogidae (Coleoptera)
východních Čech –výsledky faunistického mapování v roce 2020

Josef Mertlik

V tomto článku jsou uvedeny nové východočeské nálezy druhů z čeledí Geotrupidae (5 druhů), Scarabaeidae (53 druhů) a Trogidae (3 druhy). Podařilo se zde potvrdit výskyt druhů Planolinoides borealis, Onthophagus medius a Rhyssemus puncticollis. Z výše uvedených čeledí tak bylo na sledovaném území doposud nalezeno celkem 91 druhů. Z toho je sedm druhů z čeledi Geotrupidae, 79 druhů z čeledi Scarabaeidae a pět druhů z čeledi Trogidae.

• Celý článek

Druhy čeledí Geotrupidae, Scarabaeidae a Trogidae (Coleoptera) východních Čech –výsledky faunistického mapování v roce 2020 HTML
• mertlik_koprofagove-vc_-1d_16_2_2021.pdf pdf 13MB
TOPlist