ELATERIDARIUM
JAZYK
 
Přijato 13.01.2022
ELATERIDARIUM ročník 16 (2022)   strany  10-18  (27.01.2022)

 

Nové nálezy a doplňky k vydaným článkům o hmyzu (Insecta)
„Přírodní rezervace Údolí Únětického potoka“ a „Přírodní
Rezervace Roztocký Háj-Tiché údolí“ – část 5.

Jiří Háva

V předkládané práci autor uvádí 27 nově zjištěných nebo potvrzených druhů patřících do řádů Coleoptera, Diptera, Hemiptera: Auchenorrhyncha, Sternorrhyncha a Heteroptera pro území „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“, „Přírodní Rezervace Roztocký Háj- Tiché údolí“ a jejich okolí. Tato práce navazuje na již publikovanou práci zabývající se studiem hmyzu na těchto sledovaných územích (Háva 2021).

• Celý článek

Nové nálezy a doplňky k vydaným článkům o hmyzu (Insecta) „Přírodní rezervace Údolí Únětického potoka“ a „Přírodní Rezervace Roztocký Háj-Tiché údolí“ – část 5. HTML
• hava_unetice-5_27_1_2022.pdf pdf 2MB
TOPlist