ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 01.02.2022
ELATERIDARIUM ročník 16 (2022)   strany  34-64  (16.02.2022)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 4.1MB]

 

Druhy čeledí Geotrupidae, Scarabaeidae a Trogidae (Coleoptera)
východních Čech – výsledky faunistického mapování v roce 2021

Geotrupidae, Scarabaeidae and Trogidae (Coleoptera)
in eastern Bohemia (Czechia) – results of the faunistic
research in year 2021

Josef Mertlik

 Josef Mertlik

Pohřebačka 34, CZ – 533 45 Opatovice nad Labem, Česko
e-mail: mertlik@elateridae.com


Abstract. Here, I review the distribution records of Geotrupidae Latreille, 1802 (5 species), Scarabaeidae Latreille, 1802 (44 species) and Trogidae W.S. MacLeay, 1819 (2 species) in eastern Bohemia (Czechia): Odonteus armiger (Scopoli, 1772), Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791), Geotrupes spiniger (Marsham, 1802), G. stercorarius (Linnaeus, 1758), Trypocopris vernalis vernalis (Linnaeus, 1758), Psammoporus mimicus Pittino, 2006, Acrossus depressus (Kugelann, 1792), A. luridus (Fabricius, 1775), A. rufipes (Linnaeus, 1758), Agoliinus nemoralis (Erichson, 1848), A. piceus (Gyllenhal, 1808), Agrilinus ater (De Geer, 1774), A. convexus (Erichson, 1848), Ammoecius brevis (Erichson, 1848), Aphodius fimetarius (Linnaeus, 1758), A. foetidus (Herbst, 1783), A. pedellus (De Geer, 1774), Bodilopsis rufa (Moll, 1782), Calamosternus granarius (Linnaeus, 1767), Chilothorax conspurcatus (Linnaeus, 1758), C. distinctus distinctus (O.F. Müller, 1776), Colobopterus erraticus (Linnaeus, 1758), Coprimorphus scrutator (Herbst, 1789), Esymus pusillus pusillus (Herbst, 1789), Euorodalus coenosus (Panzer, 1798), Limarus maculatus (Sturm, 1800), L. zenkeri (Germar, 1813), Melinopterus consputus (Creutzer, 1799), M. prodromus (Brahm, 1790), M. sphacelatus (Panzer, 1798), Nimbus contaminatus (Herbst, 1783), N. obliteratus (Panzer, 1823), Otophorus haemorrhoidalis (Linnaeus, 1758), Oxyomus sylvestris (Scopoli, 1763), Parammoecius corvinus (Erichson, 1848), Phalacronothus biguttatus (Germar, 1824), Plagiogonus arenarius (Olivier, 1789), Planolinoides borealis (Gyllenhal, 1827), Planolinus fasciatus (A.G. Olivier, 1789), Rhodaphodius foetens (Fabricius, 1787), Teuchestes fossor (Linnaeus, 1758), Volinus sticticus (Panzer, 1798), Onthophagus (Palaeonthophagus) coenobita (Herbst, 1783), O. (P.) fracticornis (Preyssler, 1790), O. (P.) joannae Goljan, 1953, O. (P.) nuchicornis (Linnaeus, 1758), O. (P.) ovatus (Linnaeus, 1758), O. (P.) similis (Scriba, 1790), O. (P.) verticicornis (Laicharting, 1781), Trox sabulosus sabulosus (Linnaeus, 1758) and T. scaber (Linnaeus, 1767). Additionally, I add data of new findings of Scarabaeidae from Polish region of Krkonoše Mts.: Acrossus depressus, A. rufipes, Agoliinus piceus, Agrilinus convexus, Aphodius pedellus, Chilothorax distinctus distinctus, Otophorus haemorrhoidalis, Parammoecius corvinus and P. gibbus (Germar, 1817) and the table showing comparison between the numbers of species of Geotrupidae and Scarabaeidae, found on Czech and Polish side of the Krkonoše Mts., respectively. Exact locality data for the above mentioned species are given.

Key words: Coleoptera, Geotrupidae, Scarabaeidae, Trogidae, Czechia, eastern Bohemia, Poland, Karkonosze Mts., distribution


Obsah
 

Úvod 36
Materiál a metodika 36
Výsledky a komentáře 37
GEOTRUPIDAE 37
Odonteus armiger 37
Anoplotrupes stercorosus 37
Geotrupes spiniger 38
Geotrupes stercorarius 38
Trypocopris vernalis vernalis 39
SCARABAEIDAE 39
Psammoporus mimicus 39
Acrossus depressus 40
Acrossus luridus 40
Acrossus rufipes 41
Agoliinus nemoralis 41
Agoliinus piceus 42
Agrilinus ater 42
Agrilinus convexus 43
Ammoecius brevis 43
Aphodius fimetarius 44
Aphodius foetidus 44
Aphodius pedellus 45
Bodilopsis rufa 46
Calamosternus granarius 46 
Chilothorax conspurcatus 47 
Chilothorax distinctus distinctus  47 
Colobopterus erraticus  47 
Coprimorphus scrutator  48 
Esymus pusillus pusillus 48 
Euorodalus coenosus 48 
Limarus maculatus 49
Limarus zenkeri 49
Melinopterus consputus 49 
Melinopterus prodromus 50 
Melinopterus sphacelatus 50 
Nimbus contaminatus 51 
Nimbus obliteratus 52
Otophorus haemorrhoidalis 52
Oxyomus sylvestris 52 
Parammoecius corvinus 53 
Parammoecius gibbus  60 
Phalacronothus biguttatus 54
Plagiogonus arenarius  54
Planolinoides borealis  55 
Planolinus fasciatus 55 
Rhodaphodius foetens 56 
Teuchestes fossor 56 
Volinus sticticus 56 
Onthophagus (Palaeonthophagus) coenobita 57 
Onthophagus (P.) fracticornis 57 
Onthophagus (P.) joannae 58 
Onthophagus (P.) nuchicornis 58 
Onthophagus (P.) ovatus 58 
Onthophagus (P.) similis 59 
Onthophagus (P.) verticicornis  59 
TROGIDAE 59 
Trox sabulosus sabulosus 59 
Trox scaber 60 
Nové nálezy druhů čeledi Scarabaeidae na polské straně Krkonoš 60 
Přehled druhů čeledí Geotrupidae a Scarabaeidae, známých z polské a české strany Krkonoš 62
Poděkování 63 
Literatura 63 
   

Úvod

     Po inventarizaci východočeských druhů čeledí Geotrupidae, Scarabaeidae a Trogidae uskutečněné v letech 2018-2020 (Mertlik 2019, 2020, 2021), jsem se v roce 2021 zaměřil na několik málo známých druhů. Jednalo se o Agoliinus nemoralis, Ammoecius brevis, Aphodius fimetarius, Plagiogonus arenarius, Planolinoides borealis a také jsem uskutečnil další krkonošské pátrání po Parammoecius gibbus, které bylo úspěšné až na polské straně Krkonoš.
     Kromě nového materiálu jsem získal starší faunistické údaje ze dvou publikovaných faunistických prací (Kříženecký 2010 a Smetana 1950).
     Neúspěšný byl bohužel můj pokus najít druh Psammoporus mimicus na lokalitě u Miletína (Trotinka a Bystrý potok) a na meandrech Bělečského potoka (Běleč nad Orlicí). Ani další pokus o nalezení Onthophagus medius u Žďáru nad Orlicí nebyl úspěšný.
     Celkový počet nalezených východočeských druhů se v roce 2021 opět změnil, přibyl starší nález druhu Aphodius foetidus. Na sledovaném území bylo doposud nalezeno celkem 92 druhů. Z toho je sedm druhů z čeledi Geotrupidae, 80 druhů z čeledi Scarabaeidae a pět druhů z čeledi Trogidae.


Materiál a metodika
 

Obr. 1. Mapa Česka s vyznačením hranic krajů a okresů. Zeleně je vyznačena oblast faunistického mapování v roce 2020 → Obr. 2. Oblast faunistického mapování s vyznačenými faunistickými čtverci.                             

      Sbíral jsem v rámci hranic Královéhradeckého a Pardubického kraje (do roku 2000 bývalý Východočeský kraj). Součástí Pardubického kraje je i malá část území severozápadní Moravy. Z nových krajů byla vyčleněna východočeská území Semilského okresu, který nyní přísluší k Libereckému kraji, a Havlíčkobrodského okresu, který přísluší kraji Vysočina. Na území oddělených okresů jsem v roce 2021 nesbíral.
     Kromě toho zde uvádím nové nálezy pocházející z lokality Kněžičky, obora Kněžičky. Na lokalitních štítcích bývala většinou uváděna pod názvem Choťovice nebo Žehuňská obora. Tato obora se nachází na hranici středních a východních Čech, ve faunistických čtvercích 5857-58. Do východních Čech (obec Lovčice, Královéhradecký kraj) zasahuje malým územím ve své východní části.
     Doposud nepublikované nálezy mi poskytli vážení kolegové Čížek Petr (Žamberk), Hron Vladimír (Chrudim), Janoušek Miroslav (Nový Bydžov) a Kubík Vladimír (Chlumec nad Cidlinou).
     Pro číslování lokalit nalezených druhů byla použita vzestupná řada čísel faunistických čtverců (Zelený 1972). Pokud se lokalita nachází na rozhraní dvou faunistických čtverců (např. 57-5861), je uvedena pod prvním z nich = 5761. Nedostatečně lokalizované nálezy „Hradec Králové“, se nachází na rozhraní čtyř faunistických čtverců (5760-61-5860-61). I v tomto případě jsou uvedeny pod prvním z nich = 5760. Nálezy učiněné před rokem 1980 jsou ve faunistických mapách zaznamenány červenou barvou, nálezy novějšího data barvou zelenou.
     U lokalit uvádím katastrální území obcí podle zákresů katastrů v internetovém portálu www.mapy.cz (Seznam.cz).

      Dále jsou v textu použity následující zkratky: coll. – sbírka (collection); det. – určil (determined); ex. – exemplář(e) jedinec (jedinci); leg. – sbíral (collector); NMPC – sbírky Národního muzea v Praze; observ. – pozoroval (observed); rev. – revidoval (examined). Latinské označení savce (např. Bos) uvedené ve faunistickém záznamu znamená, že druh byl nalezen v jeho trusu.
     Pokud není uvedeno jinak, platí J. Mertlik det. Názvosloví použito podle Löbl & Löbl (2016).

      Faunistické mapy s rozšířením vzácnějších druhů čeledi Scarabaeidae a Trogidae na území Česka jsou k dispozici v práci Juřena et al. (2008). Souhrn všech dostupných informací o ekologii, sezónní dynamice a preferenci biotopů druhů čeledí Geotrupidae a Scarabaeidae, je uveden v práci Kláry Hoffmannové (2006). Fotografie imag jsou k dispozici např. na polských internetových stránkách, které provozuje Lech Borowiec (Borowiec 2007) nebo na českých internetových stránkách provozovaných kolegy Alešem Sedláčkem a Petrem Božou (Sedláček & Boža 2019).
 

Výsledky a komentáře

GEOTRUPIDAE Latreille, 1802

Bolboceratinae Mulsant, 1842
Bolboceratini Mulsant, 1842

Odonteus Samouelle, 1819
Odonteus armiger (Scopoli, 1772)

6060: Chrudim, u domu čp. 1410, 13.7.2021, 1 ♂, světelná UV past, V. Hron leg., det. et coll.

 

Geotrupinae Latreille, 1802
Geotrupini Latreille, 1802

Anoplotrupes Jekel, 1866
Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791)

 

5361: Trutnov, Babí, Rýchory, Březový potok – Dvorský les (50.6433636N, 15.8748719E), 3.6.2021, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5361: Bernartice, Vraní hory, vrch Kozlík 50.6546269N, 15.9941272E), 9.9.2021, 1 ex., lezl přes cestu, J. Mertlik observ.

5458: Lomnice nad Popelkou, vrch Tábor, bývalý lovecký zámeček (50.5179428N, 15.3616039E), 3.9.2021, 2 ex., lezl po lesní cestě, J. Mertlik observ.

5559: Nová Paka, Štikov, V Loučení (50.4796697N, 15.5387281E), 3.9.2021, 1 ex., lezl přes silnici, J. Mertlik observ.

5960: Hrobice, vrch Cháby (50.0989564N, 15.7782917E), 15.3.2021, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 2.1.2022, 2 ex.

5964: Žampach, vrch Hora (50.0387439N, 16.4158831E), 10.9.2021, 2 ex., lezli přes silnici, J. Mertlik observ.

6063: Sloupnice, polesí Štítek (49.9632317N, 16.3277061E), 13.9.2021, 1 ex., lezl přes silnici, J. Mertlik observ.

 

Nové čtverce: 5361, 5458, 5964 a 6063.

Geotrupes Latreille, 1797
Geotrupes spiniger (Marsham, 1802)


5761: Běleč nad Orlicí, pastvina u Orlice (50.2019161N, 15.9525836E), 18.11.2021, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Petrovice, Dvůr (50.1919197N, 16.0287908E), 30.10.2021, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Hrobice, Baroch, pastvina (50.0973944N, 15.7858333E), 15.12.2021, 1 ex., Equus, J. Mertlik observ.

Geotrupes stercorarius (Linnaeus, 1758)

5361: Mladé Buky, Antonínovo údolí (50.6134317N, 15.8402500E), 25.8.2021, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5361: Mladé Buky, Rýchory, Sklenářovice (50.6411794N, 15.8569925E), 29.10.2021, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll. (obr. 3-4).

 

Nový čtverec: 5361.

 

Obr. 3. Rýchory, Sklenářovice, 29.10.2021 Obr. 4. Rýchory, Sklenářovice, 29.10.2021 –
Geotrupes stercorarius

 

Trypocopris Motschulsky, 1860
Trypocopris vernalis vernalis (Linnaeus, 1758)


6160: Licibořice, Slavice, Slavická obora (49.8674808N, 15.7951319E), 12.8.2021, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

Nový čtverec: 6160.

 

SCARABAEIDAE Latreille, 1802

Aegialiinae Laporte, 1840

Psammoporus C.G.Thomson, 1859
Psammoporus mimicus Pittino, 2006

5760: Hradec Králové, náplav Labe pod soutokem s Orlicí pod Jiráskovými sady, 3.8.1944, 1 ex., A. Smetana leg., V. Balthasar det. (Smetana 1950 jako Aegialia sabuleti).

5961: Kunětická hora env., u rybníka (jméno neuvedeno), 18.4.1949, 1 ex., v písku, A. Smetana leg., V. Balthasar rev. (Smetana 1950 jako Aegialia sabuleti).

 

Nové čtverce: 5760 a 5961.
 

Poznámky. V obou předcházejících pracích (Mertlik 2020 a 2021) výše uvedené nálezy neuvádím. Aleš Smetana mi dne 5.7.2021 upřesnil lokalitu nálezu z lokality Hradec Králové, ale k upřesnění druhé lokality jsme se v důsledku jeho úmrtí v září 2021 již nedostali. Dokladové kusy se mi nepodařilo dohledat. Po dokladových kusech mi pomáhali pátrat v muzejních sbírkách, bohužel neúspěšně, také kolegové Bohuslav Mocek (RMHK) a Lukáš Sekerka (NMPC).

 

Oprava lokality Miletín env. (Juřena et al. 2008: 35 a Mertlik 2000: 37). Nález P. mimicus z lokality Miletín env. (písčiny u potoka mezi obcemi Chroustov a Úhlejov) mi upřesnil kolega J. Plecháč v lednu 2022 (ústní sdělení).

Opravený údaj:

5560: Rohoznice [Miletín env.], Bystrý potok u Kaple sv. Jana Nepomuckého (50.4166094N, 15.6913672E), 18.4.2004, 1 ex., v letu nad písčinami u potoka, J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.

 

Aphodiini Leach, 1815

Acrossus Mulsant, 1842
Acrossus depressus (Kugelann, 1792)

5259: Krkonoše, Špindlerův Mlýn, Labský důl (50.7657125N, 15.5515475E), 7.6.2021, více ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5259: Krkonoše, Špindlerův Mlýn, údolí Bílého Labe (50.7380686N, 15.6816453E), 27.6.2021, 20 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5259: Krkonoše, Špindlerův Mlýn, Čertovo návrší (50.7504547N, 15.6749106E), 1.10.2021, 1 ♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Obří důl, Úpská rokle (50.7352717N, 15.7219222E), 14.6.2021, více ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Obří důl (50.7227319N, 15.7260822E a 50.7256822N, 15.7271464E), 14.6.2021, více ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5361: Trutnov, Babí, Rýchory, Březový potok – Dvorský les (50.6433467N, 15.8752569E), 3.6.2021, více ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5558: Jičín, vrch Zebín (50.4552792N, 15.3749189E), 27.4.2021, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5659: Hořice (50.3830556N, 15.6508333E), 29.5.2016, 2 ex., J. Janoušek leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2022.

5659: Hořice, Dachovy (50.3830556N, 15.6508333E), 29.5.2016, 1 ex., na lesní cestě, Equus, M. Janoušek leg., det. et coll.

5664: Orlické hory, Sedloňov, Šerlich – Bukačka (50.3334478N, 16.3787408E), 8.6.2021, více ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5664: Orlické Záhoří, Trčkov, Zadní hora (50.3201606N, 16.4078572E), 8.6.2021, více ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5866: Králický Sněžník, VIII. 1909, 1 ex. (f. atramentarius), Homo, J. Kříženecký leg. (Kříženecký 1910).

5964: Litice nad Orlicí, vrch Chlum (50.0907233N, 16.3628717E), 30.5.2021, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

6160: Licibořice, Slavice, Slavická obora (49.8669461N, 15.7993342E), 12.4.2021, více ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; (49.8681008N, 15.7993986E) Cervus, 21.6.2021 1 ex., f. nom., V. Hron leg., det. et coll.; (49.8669103N, 15.7990158E), 4.7.2021, více ex. (1 ♀ f. typ), Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (49.8669103N, 15.7990158E), 19.7.2021, 1 ♀ (f. typ); dtto, (49.8669103N, 15.7990158E), 12.8.2021, více ex. (1 ♀ f. typ); (49.8681008N, 15.7993986E) 19.7.2021, 2 ex. (f. nom.), Cervus, V. Hron leg., det. et coll.

Nový čtverec: 5558

 

Acrossus luridus (Fabricius, 1775)

5558: Jičín, vrch Zebín (50.4552792N, 15.3749189E), 27.4.2021, 2 ♂♂ (f. gagates a f. variegatus), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5857: Kněžičky, obora Kněžičky (50.1494122N, 15.3253564E), 26.4.2021, 3 ex. (2 ex. f. gagates, 1 ex. f. variegatus), Dama, J. Mertlik leg. et coll.

 

Acrossus rufipes (Linnaeus, 1758)

5259: Krkonoše, Špindlerův Mlýn, údolí Bílého Labe (50.7380686N, 15.6816453E), 27.6.2021, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5361: Trutnov, Debrné, pastviny (50.6071544N, 15.9757494E), 9.9.2021, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5560: Třebihošť, Nade Vsí, pastvina v sedle pod Zvičinou (50.4469878N, 15.7011814E), 5.9.2021, více ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5664: Orlické hory, Sedloňov, Šerlich – Bukačka (50.3334478N, 16.3787408E), 8.6.2021, 3 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5763: Lukavice, Slavěnka (50.2169208N, 16.2931433E), 3.10.2021, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5764: Liberk, Prorubky (50.2046756N, 16.3340017E), 26.9.2021, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6063: Svatý Jiří, pastvina (49.9731317N, 16.2761131E), 13.9.2021, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6064: Přívrat, údolí Řetůvky, pastvina (49.9148222N, 16.3985497E), 13.9.2021, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6160: Licibořice, Slavice, Slavická obora (49.8712194N, 15.7841958E), 19.7.2021, 1 ♂, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 12.8.2021, více ex.

Nové čtverce: 5763 a 6063.

 

Agoliinus A. Schmidt, 1913
Agoliinus nemoralis (Erichson, 1848)


5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Obří důl (50.7227319N, 15.7260822E), 14.6.2021, 2 ♂♂, 6 ♀♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5361: Trutnov, Babí, Rýchory, Dvorský les (50.6461700N, 15.8680375E a 50.6584686N, 15.8558067E), 3.6.2021, 1 ♂, 1 ♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5361: Trutnov, Babí, Rýchory, Březový potok (50.6433467N, 15.8752569E), 2.4.2021, 7 ♂♂, 26 ♀♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll. (obr. 5-6).

5361: Rýchory, Mladé Buky, Sklenářovický vrch (50.6378167N, 15.8649956E), 2.4.2021, 2 ♂♂, 1 ♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5664: Orlické hory, Sedloňov, Šerlich – Bukačka (50.3305628N, 16.3806131E), 8.6.2021, 2 ♀♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5664: Orlické Záhoří, Trčkov, 26.4.2021, 63 ex., prosev pod Cervus, xeroeklektor, P. Čížek leg., det. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, obora Požáry (50.1460789N, 15.9842792E), 4.4.2021, 1 ♂ (f. ferrugineus), 2 ♀♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5965: Těchonín, VII. 1909, 1 ex., J. Kříženecký leg. (Kříženecký 1910).

6160: Licibořice, Slavice, Slavická obora (49.8669461N, 15.7993342E), 12.4.2021, 7 ♂♂, 18 ♀♀ (3 ex. f. ferrugineus), Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; (49.8619272N, 15.7966758E), 19.4.2021 1 ex., Cervus, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 27.4.2021 1 ex.; dtto, 4.5.2021 4 ex.

Nové čtverce: 5260, 5361, 5664, 5965 a 6160.

Poznámka. Do roku 2021 jsem Agoliinus nemoralis nacházel pouze náhodně (Mertlik 2020 a 2021). V roce 2021 jsem jej našel v Krkonoších (Rýchory) 2. dubna v jelením trusu ve větším počtu (obr. 5-6). Mé dubnové návštěvy v oborách Požáry a Slavice potvrdily jeho časný výskyt. V horských polohách se v chladném roce 2021 vyskytoval až do června.
 

Obr. 5. Trutnov-Babí, Rýchory, Březový potok, 2.4.2021 Obr. 6. Babí, Rýchory, Březový potok, 2.4.2021 –
Agoliinus nemoralis

 

Agoliinus piceus (Gyllenhal, 1808)

5259: Krkonoše, Špindlerův Mlýn, Labský důl (50.7657125N, 15.5515475E), 7.6.2021, 8 ♂♂, 3 ♀♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5259: Krkonoše, Špindlerův Mlýn, údolí Bílého Labe (50.7380686N, 15.6816453E), 27.6.2021, 36 ♂♂, 32 ♀♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Obří důl (50.7227319N, 15.7260822E), 14.6.2021, 1 ♂♂, 5 ♀♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Modrý důl (50.7161594N, 15.6997647E), 21.6.2021, 11 ♂♂, 3 ♀♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Richtrovy boudy – Výrovka (50.7112381N, 15.6837408E), 21.6.2021, 10 ♂♂, 9 ♀♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5361: Trutnov, Babí, Rýchory, Březový potok – Dvorský les (50.6433636N, 15.8748719E), 3.6.2021, 3 ♂♂, 2 ♀♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5664: Orlické hory, Sedloňov, Šerlich – Bukačka (50.3305628N, 16.3806131E), 8.6.2021, 3 ♂♂, 2 ♀♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

 

Agrilinus Mulsant et Rey, 1870
Agrilinus ater (De Geer, 1774)


5361: Trutnov, Babí, Rýchory, Březový potok – Dvorský les (50.6433636N, 15.8748719E), 3.6.2021, 1 ♂, 3 ♀♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5558: Jičín, vrch Zebín (50.4552792N, 15.3749189E), 27.4.2021, 1 ♂, 3 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5663: Jestřebí, Peklo (50.3795039N, 16.1870261E), 2.6.2021, 1 ♂, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5857: Kněžičky, obora Kněžičky (50.1494122N, 15.3253564E), 26.4.2021, 1 ♀, Dama, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, obora Požáry (50.1460789N, 15.9842792E), 4.4.2021, 4 ♂♂, 4 ♀♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

6160: Licibořice, Slavice, Slavická obora (49.8669461N, 15.7993342E), 12.4.2021, 30 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; (49.8681008N, 15.7993986E), 19.4.2021, 1 ex., Cervus, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 27.4.2021, 10 ex.; dtto, 11.5.2021, 5 ex.; dtto, 21.6.2021 2 ex.; (49.8669103N, 15.7990158E), 4.7.2021, 1 ♂, 1 ♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (49.8669103N, 15.7990158E), 19.7.2021, 5 ex.; dtto, 12.8.2021, 2 ex.

Nové čtverce: 5361 a 5663.

 

Agrilinus convexus (Erichson, 1848)

5259: Krkonoše, Špindlerův Mlýn, Labský důl (50.7657125N, 15.5515475E), 7.6.2021, 33 ♂♂, 38 ♀♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5259: Krkonoše, Špindlerův Mlýn, údolí Bílého Labe (50.7380686N, 15.6816453E), 27.6.2021, 2 ♀♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Obří důl, Úpská jáma (50.7315353N, 15.7267072E), 14.6.2021, 3 ♂♂, 6 ♀♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Obří důl (50.7227319N, 15.7260822E), 14.6.2021, 2 ♂♂, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Modrý důl (50.7161594N, 15.6997647E), 21.6.2021, 2 ♂♂, 1 ♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Richtrovy boudy – Výrovka (50.7112381N, 15.6837408E), 21.6.2021, 6 ♂♂, 1 ♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5361: Trutnov, Babí, Rýchory, Březový potok – Dvorský les (50.6433636N, 15.8748719E), 3.6.2021, 29 ♂♂, 39 ♀♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5361: Trutnov, Babí, Rýchory, Březový potok (50.6433467N, 15.8752569E), 2.4.2021, 1 ♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5664: Orlické hory, Sedloňov, Šerlich – Bukačka (50.3305628N, 16.3806131E), 8.6.2021, 1 ♂, 5 ♀♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5664: Orlické Záhoří, Trčkov, Zadní hora (50.3201606N, 16.4078572E), 8.6.2021, 2 ♂♂, 8 ♀♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

Nový čtverec: 5361.

 

Ammoecius Mulsant, 1842
Ammoecius brevis (Erichson, 1848)

 

5857: Kněžičky, obora Kněžičky (50.1525058N, 15.3167733E), 26.4.2021, 26 ex., Dama, J. Mertlik leg. et coll. (obr. 7-8).

Poznámka. V dubnu jsem se vypravil do obory Kněžičky s cílem zjistit více informací o výskytu druhu A. brevis. Tohoto roku zde bylo trusu chované zvěře poměrně málo. Více kusů A. brevis jsem nalezl ve starším suchém trusu daňků v západní části pastviny (50.1525058N, 15.3167733E) (obr. 7-8). Jižně od jírovcové aleje (50.1512375N, 15.3210969E) byl nalezen jen jeden kus a ve východní části pastviny nebyl nalezen žádný (50.1489928N, 15.3264400E).
Kompletní fotodokumentace lokality ze dne 26.4.2021 je v internetové fotogalerii na www.elateridae.com (viz Mertlik 2021: 45).
 

Obr. 7. Kněžičky, obora Kněžičky, 26.4.2021 Obr. 8. Kněžičky, obora Kněžičky, 26.4.2021
Ammoecius brevis

Aphodius Illiger, 1798
Aphodius fimetarius (Linnaeus, 1758)

5761: Běleč nad Orlicí, pastvina u Orlice (50.2016964N, 15.9526267E), 26.10.2021, 2 ♂♂, 2 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.; (50.2026406N, 15.9517792E), 18.11.2021, 3 ♂♂, 2 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Borek, pastvina (50.1345192N, 15.8508194E), 23.11.2021, 2 ♂♂, 2 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6060: Chrudim, u domu čp. 1410, 1.-5.7.2021, 1 ex., v hnoji (společně s A. pedellus), V. Hron leg., det. et coll.

Nové čtverce: 5761 a 6060.

Poznámka. Při hledání druhu Melinopterus consputus jsem na pastvině v Bělči nad Orlicí našel čtyři kusy druhu Aphodius fimetarius. Byli ve starším trusu skotu, společně s hojnějším příbuzným druhem A. pedellus. Při další návštěvě pastviny se situace opakovala, tentokrát jsem zde našel pět kusů A. fimetarius. Poté jsem se podíval ještě na pastvinu skotu v Borku, kde byl A. fimetarius nalezen 22.10.2020 (Mertlik 2021). Také zde jsem našel čtyři kusy A. fimetarius ve společnosti hojnějšího A. pedellus. Pozoruhodné je to, že jen tři kusy A. fimetarius byly nalezeny na přelomu června a července, ale 15 kusů na přelomu října a listopadu.
 

Aphodius foetidus (Herbst, 1782)

5858: Chlumec nad Cidlinou, 22.3.1991, 1 ex., V. Kubík leg. et coll., A. Hamet det. 1998 (jako Aphodius scybalarius a. conflagratus), J. Mertlik det. 2022.

Poznámka. Druh na území Česka vymizelý, jeho poslední známé nálezy (rok 1992) pochází z Plzně (Juřena et al. 2008:70).

 

Aphodius pedellus (De Geer, 1774)

5259: Krkonoše, Špindlerův Mlýn, Slezské sedlo (50.7599586N, 15.6330617E), 1.10.2021, 1 ♂, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5259: Krkonoše, Špindlerův Mlýn, Labský důl (50.7657125N, 15.5515475E), 7.6.2021, 2 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5259: Krkonoše, Špindlerův Mlýn, údolí Bílého Labe (50.7380686N, 15.6816453E), 27.6.2021, 1 ♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Studniční hora, 1545m (50.7281769N, 15.7071622E), 1.10.2021, 1 ♂, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Obří důl (50.7256822N, 15.7271464E), 14.6.2021, 6 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Zelený důl (50.7014500N, 15.7114931E), 21.6.2021, 1 ♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5361: Trutnov, Babí, Rýchory, Březový potok (50.6433467N, 15.8752569E), 2.4.2021, 2 ♂♂, 3 ♀♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5361: Trutnov, Babí, Vrchy (50.6386408N, 15.8922861E), 29.10.2021, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5361: Mladé Buky, Bystřice (50.6175500N, 15.8502244E), 29.10.2021, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5461: Markoušovice (50.5663889N, 15.9963889E), 27.10.2013, 5 ex., M. Janoušek leg. et coll., J. Mertlik det. 2022.

5560: Třebihošť, Nade Vsí, pastvina v sedle pod Zvičinou (50.4469878N, 15.7011814E), 5.9.2021, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5663: Jestřebí, Peklo (50.3795039N, 16.1870261E), 2.6.2021, 1 ♂, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5664: Orlické Záhoří, Trčkov, 26.4.2021, 3 ex., prosev pod Cervus, xeroeklektor, P. Čížek leg., det. et coll.

5759: Skřivany (50.2794444N, 15.5022222E), 9.10.2009, 2 ex., M. Janoušek leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2022.

5760: Hrádek u Nechanic (50.2275000N, 15.6747222E), 27.5.2012, 1 ex., J. Janoušek leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2022.

5761: Běleč nad Orlicí, pastvina u Orlice (50.2016964N, 15.9526267E), 26.10.2021, 4 ♂♂, 5 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.; (50.2026406N, 15.9517792E), 18.11.2021, 14 ♂♂, 20 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5763: Dobré, pastvina (50.2645758N, 16.2653808E), 3.10.2021, 1 ♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5763: Dobré, Hlinné, pastvina (50.2517958N, 16.2801000E), 3.10.2021, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5763: Lukavice, Slavěnka, pastvina (50.2169208N, 16.2931433E), 3.10.2021, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5764: Liberk, Prorubky (50.2046756N, 16.3340017E), 26.9.2021, 2 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5857: Kněžičky, obora Kněžičky (50.1494122N, 15.3253564E), 26.4.2021, 1 ex., Dama, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Borek, pastvina (50.1345192N, 15.8508194E), 23.11.2021, 9 ♂♂, 11 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5863: Tutleky, pastvina v údolí Kněžné (50.1455206N, 16.2382825E), 7.10.2021, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6060: Chrudim, u domu čp. 1410, 1.-5.7.2021, 1 ex., v hnoji, V. Hron leg., det. et coll.

6063: Svatý Jiří, pastvina (49.9731317N, 16.2761131E), 13.9.2021, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6160: Licibořice, Slavice, Slavická obora (49.8669461N, 15.7993342E), 12.4.2021, 1 ♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; (49.8681008N, 15.7993986E), 11.5.2021, 2 ex., Cervus, V. Hron leg., det. et coll.

6164: Česká Třebová, Kozlov, pastvina (49.8827483N, 16.4175331E), 13.9.2021, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6259: Chotěboř (49.7269444N, 15.6602778E), 28.9.2015, 3 ex., J. Janoušek leg. et coll., J. Mertlik det. 2022.

 

Bodilopsis Ádám, 1994
Bodilopsis rufa (Moll, 1782)

 

5259: Krkonoše, Špindlerův Mlýn, Slezské sedlo (50.7599586N, 15.6330617E), 1.10.2021, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5361: Trutnov, Debrné, pastviny (50.6071544N, 15.9757494E), 9.9.2021, 10 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5461: Trutnov, Vysoká stráň (50.5701250N, 15.9493147E), 28.9.2021, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5560: Třebihošť, Nade Vsí, pastvina v sedle pod Zvičinou (50.4469878N, 15.7011814E), 5.9.2021, více ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5763: Dobré, pastvina (50.2645758N, 16.2653808E), 3.10.2021, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5763: Lukavice, Slavěnka (50.2169208N, 16.2931433E), 3.10.2021, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5764: Liberk, Prorubky (50.2046756N, 16.3340017E), 26.9.2021, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5764: Zdobnice, Kačerov (50.2409633N, 16.3905328E), 26.9.2021, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5863: Tutleky, pastvina v údolí Kněžné (50.1455206N, 16.2382825E), 7.10.2021, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5964: Kyšperk, VII. 1909, 1 ex., Bos, J. Kříženecký leg. (Kříženecký 1910).

6060: Chrudim, u domu čp. 1410, 19.7.2021, 1 ex., světelná UV past, V. Hron leg., det. et coll.

6063: Svatý Jiří, pastvina (49.9731317N, 16.2761131E), 13.9.2021, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6065: Čermná, VII. 1909, 1 ex., Bos, J. Kříženecký leg. (Kříženecký 1910).

6160: Licibořice, Slavice, Slavická obora (49.8681008N, 15.7993986E), 21.6.2021, 1 ex., Cervus, V. Hron leg., det. et coll.; (49.8681217N, 15.7996883E), 4.7.2021, 2 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (49.8671317N, 15.7991017E), 12.8.2021, 2 ex.

6164: Česká Třebová, Kozlov, pastvina (49.8827483N, 16.4175331E), 13.9.2021, více ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6259: Chotěboř (49.7269444N, 15.6602778E), 28.9.2015, 1 ex., J. Janoušek leg. et coll., J. Mertlik det.

Nové čtverce: 6060, 6063, 6065 a 6259.

 

Calamosternus Motschulsky, 1860
Calamosternus granarius (Linnaeus, 1767)

 

5259: Krkonoše, Špindlerův Mlýn, Labský důl (50.7657125N, 15.5515475E), 7.6.2021, 12 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5259: Krkonoše, Špindlerův Mlýn, údolí Bílého Labe (50.7380686N, 15.6816453E), 27.6.2021, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Obří důl, Úpská jáma (50.7315353N, 15.7267072E), 14.6.2021, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5558: Jičín, vrch Zebín (50.4552792N, 15.3749189E), 27.4.2021, 8 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5759: Měník (50.2152778N, 15.5200000E), 21.4.2020, 1 ex., Equus, M. Janoušek leg. et coll., J. Mertlik det. 2020.

5759: Nový Bydžov, polesí Borek (50.2325000N, 15.4483333E), 11.5.2020, 1 ex., M. Janoušek leg. et coll., J. Mertlik det. 2020.

5857: Kněžičky, obora Kněžičky (50.1494122N, 15.3253564E), 26.4.2021, 1 ex., Dama, J. Mertlik leg. et coll.

5858: Chlumec nad Cidlinou, 24.5.2021, 3 ex., V. Kubík leg. et coll., J. Mertlik det. 2022.

5861: Hradec Králové, PP Na Plachtě, vřesoviště, 10.5.2021, 3 ex., v trusu poníků, V. Hron leg., det. et coll.

5960: Čeperka, pod elektrovody (50.1276547N, 15.7699289E), 9.5.2021, 1 ex., v letu,V. Hron leg., det. et coll.

6160: Licibořice, Slavice, Slavická obora (49.8681008N, 15.7993986E), 11.5.2021, 1 ex., Cervus, V. Hron leg., det. et coll.

Nové čtverce: 5759 a 5857.

 

Chilothorax Motschulsky, 1860
Chilothorax conspurcatus (Linnaeus, 1758)

 

5858: Klamoš, Štít, rybník Horní Flajšar env. (50°6'48"N 15°28'19"E), 2.1.2022, 5 ex., Equus, M. Janoušek leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2022.

5860: Hrobice, les u jízdárny (50.1010739N, 15.7829242E), 2.1.2022, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 10.2.2022, 1 ex.

Nový čtverec: 5858.

 

Chilothorax distinctus distinctus (O.F. Müller, 1776)

 

5761: Běleč nad Orlicí, pastvina u Orlice (50.2016964N, 15.9526267E), 26.10.2021, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; (50.2037394N, 15.9559847E), 18.11.2021, 5 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5763: Lukavice, Slavěnka (50.2169208N, 16.2931433E), 3.10.2021, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Hrobice, les u jízdárny (50.1009883N, 15.7814781E), 15.3.2021, více ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 2.1.2022, 1 ex.

5960: Hrobice, Baroch, pastvina (50.0973944N, 15.7858333E), 15.12.2021, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

Nový čtverec: 5763.

 

Colobopterus Mulsant, 1842
Colobopterus erraticus (Linnaeus, 1758)

 

5560: Třebihošť, Nade Vsí, pastvina v sedle pod Zvičinou (50.4469878N, 15.7011814E), 5.9.2021, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Běleč nad Orlicí, pastvina u Orlice (50.2030253N, 15.9507919E), 18.11.2021, 5 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5763: Dobré, pastvina (50.2645758N, 16.2653808E), 3.10.2021, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5764: Liberk, Prorubky (50.2046756N, 16.3340017E), 26.9.2021, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5863: Tutleky, pastvina v údolí Kněžné (50.1455206N, 16.2382825E), 7.10.2021, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5864: Javornice, Přím (50.1652508N, 16.3955083E), 26.9.2021, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

Nový čtverec: 5864.

 

Coprimorphus Mulsant, 1842
Coprimorphus scrutator (Herbst, 1789)

 

5560: Třebihošť, Nade Vsí, pastvina v sedle pod Zvičinou (50.4469878N, 15.7011814E), 5.9.2021, více ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5763: Dobré, Hlinné, pastvina (50.2517958N, 16.2801000E), 3.10.2021, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5763: Lukavice, Slavěnka (50.2169208N, 16.2931433E), 3.10.2021, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6063: Svatý Jiří, pastvina (49.9731317N, 16.2761131E), 13.9.2021, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6164: Česká Třebová, Kozlov, pastvina (49.8827483N, 16.4175331E), 13.9.2021, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

Nový čtverec: 6063.

 

Esymus Mulsant et Rey, 1870
Esymus pusillus pusillus (Herbst, 1789)

 

5558: Jičín, vrch Zebín (50.4552792N, 15.3749189E), 27.4.2021, 8 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5661: Brod nad Labem, Ještěrčí ráj (50.3868628N, 15.9165378E), 22.7.2021, 27 ex., Capra, J. Mertlik leg. et coll.

5857: Kněžičky, obora Kněžičky (50.1494122N, 15.3253564E), 26.4.2021, 2 ex., Dama, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové, PP Na Plachtě, vřesoviště, 10.5.2021, 1 ex., v trusu poníků, V. Hron leg., det. et coll.

6160: Licibořice, Slavice, Slavická obora (49.8619272N, 15.7966758E), 11.5.2021, 6 ex., Cervus, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 21.6.2021, 22 ex.; (49.8667108N, 15.8011367E), 4.7.2021, 8 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (49.8710178N, 15.7841133E), 19.7.2021, 1 ex.

Nové čtverce: 5661 a 5857.

 

Euorodalus G. Dellacasa, 1983
Euorodalus coenosus (Panzer, 1798)

 

5861: Běleč nad Orlicí, Poděbradka (50.1592408N, 15.9616108E), 6.7.2021, 2 ex., Dama, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Třebechovice pod Orebem, Bědovice, obora, 27.7.2020, 1 ex., V. Hron leg. et coll., J. Mertlik det. 2022.

 

Limarus Mulsant et Rey, 1870
Limarus maculatus (Sturm, 1800)

 

5661: Brod nad Labem, Ještěrčí ráj (50.3868628N, 15.9165378E), 22.7.2021, 2 ex., Capra, J. Mertlik leg. et coll.

6060: Chrudim, u domu čp. 1410, 12.7.2021, 1 ex., světelná UV past, V. Hron leg., det. et coll.

6160: Licibořice, Slavice, Slavická obora (49.8669461N, 15.7993342E), 12.4.2021, 2 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; (49.8681008N, 15.7993986E), 19.7.2021, 10 ex., Cervus, V. Hron leg., det. et coll.; (49.8712194N, 15.7841958E), 19.7.2021, 9 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 12.8.2021, více ex.

6259: Chotěboř (49.7269444N, 15.6602778E), 28.9.2015, 1 ex., J. Janoušek leg. et coll., J. Mertlik det.

Nový čtverec: 6259.

 

Limarus zenkeri (Germar, 1813)

5361: Rýchory, Mladé Buky, Sklenářovice (50.6411167N, 15.8573942E), 29.10.2021, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll. 

 

Melinopterus Mulsant, 1842
Melinopterus consputus 
(Creutzer, 1799)
 

5863: Tutleky, pastvina v údolí Kněžné (50.1455206N, 16.2382825E), 7.10.2021, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Plchovice, Pod Horou (50.0496139N, 16.1862697E), 15.10.2021, 1 ♀, Ovis, J. Mertlik leg. et coll

Nové čtverce: 5863 a 5963.

Poznámka. Expanze druhu Melinopterus consputus na území východních Čech byla zjištěna v roce 2019 (Mertlik 2020: 86 a 142). V roce 2020 nebyla nalezena žádná nová lokalita. Až v roce 2021 byly jednotlivé kusy M. consputus nalezeny na dvou nových lokalitách ve společnosti většího množství kusů druhu Nimbus contaminatus.
 

Melinopterus prodromus (Brahm, 1790)

5361: Trutnov, Babí, Rýchory, Březový potok (50.6433467N, 15.8752569E), 2.4.2021, 1 ♂, 1 ♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5361: Trutnov, Babí, Vrchy (50.6386408N, 15.8922861E), 29.10.2021, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5361: Rýchory, Mladé Buky, Sklenářovický vrch (50.6378167N, 15.8649956E), 2.4.2021, 1 ♂, 1 ♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5361: Mladé Buky – Bystřice (50.6145753N, 15.8474169E), 29.10.2021, 4 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5461: Trutnov, Vysoká stráň (50.5701250N, 15.9493147E), 28.9.2021, 2 ♂♂, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5558: Jičín, vrch Zebín (50.4552792N, 15.3749189E), 27.4.2021, 2 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5663: Jestřebí, Peklo (50.3795039N, 16.1870261E), 2.6.2021, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5664: Orlické Záhoří, Trčkov, 26.4.2021, 4 ex., prosev pod Cervus, xeroeklektor, P. Čížek leg., det. et coll.

5758: Lužec nad Cidlinou (50.2219444N, 15.4477778E), 21.4.2016, 6 ex., polní cesta, Equus, M. Janoušek leg., det. et coll.

5759: Lužec nad Cidlinou (50.2219444N, 15.4477778E), 21.4.2016, 6 ex., M. Janoušek leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2022.

5759: Nové Město nad Cidlinou, Ostrov (50.1608333N, 15.4883333E), 27.3.2019, 14 ex., M. Janoušek leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2022.

5759: Měník (50.2152778N, 15.5200000E), 21.4.2020, 1 ex., M. Janoušek leg., det. et coll.

5759: Kunčice, U Tomáškova lesa (50.2233767N, 15.6033136E), 18.4.2021, 1 ♂, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Běleč nad Orlicí, pastvina u Orlice (50.2016964N, 15.9526267E), 26.10.2021, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.; (50.2037394N, 15.9559847E), 18.11.2021, 5 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5763: Dobré, pastvina (50.2645758N, 16.2653808E), 3.10.2021, 2 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5763: Lukavice, Slavěnka (50.2169208N, 16.2931433E), 3.10.2021, 6 ♂♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5764: Liberk, Prorubky (50.2046756N, 16.3340017E), 26.9.2021, 1 ♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5857: Kněžičky, obora Kněžičky (50.1494122N, 15.3253564E), 26.4.2021, 1 ♂, Dama, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Hrobice, les u jízdárny (50.1009178N, 15.7814781E), 2.1.2022, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Borek, pastvina (50.1345192N, 15.8508194E), 23.11.2021, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, obora Požáry (50.1460789N, 15.9842792E), 4.4.2021, 2 ♂♂, 1 ♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Petrovice, Dvůr (50.1919197N, 16.0287908E), 30.10.2021, více ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5863: Tutleky, pastvina v údolí Kněžné (50.1455206N, 16.2382825E), 7.10.2021, 1 ♂, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5864: Javornice, Přím (50.1652508N, 16.3955083E), 26.9.2021, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Borohrádek, Šachov (50.0996050N, 16.1127658E), 15.10.2021, 1 ♂, Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

6160: Licibořice, Slavice, Slavická obora (49.8669461N, 15.7993342E), 12.4.2021, více ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

Nové čtverce: 5361, 5461, 5664, 5764, 5857 a 5864.

 

Melinopterus sphacelatus (Panzer, 1798)

5259: Krkonoše, Špindlerův Mlýn, Labský důl (50.7657125N, 15.5515475E), 7.6.2021, 5 ♀♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Obří důl, Úpská rokle (50.7352717N, 15.7219222E), 14.6.2021, 1 ♂, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5361: Žacléř, Zámecký vrch (50.6504381N, 15.9048925E), 20.3.2021, 1 ♀ (mrtvý ex.), pod kůrou javoru, J. Mertlik leg. et coll.

5361: Trutnov, Babí, Rýchory, Březový potok – Dvorský les (50.6433636N, 15.8748719E), 3.6.2021, 1 ♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5361: Trutnov, Babí, Rýchory, Březový potok (50.6433467N, 15.8752569E), 2.4.2021, 1 ♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5361: Rýchory, Mladé Buky, Sklenářovický vrch (50.6378167N, 15.8649956E), 2.4.2021, 1 ♂, 1 ♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5361: Rýchory, Mladé Buky, Sklenářovice (50.6411167N, 15.8573942E), 29.10.2021, 6 ♀♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5558: Jičín, vrch Zebín (50.4552792N, 15.3749189E), 27.4.2021, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5664: Orlické hory, Sedloňov, Šerlich – Bukačka (50.3305628N, 16.3806131E), 8.6.2021, 1 ♂, 1 ♀♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5664: Orlické Záhoří, Trčkov, 26.4.2021, 9 ex., prosev pod Cervus, xeroeklektor, P. Čížek leg., det. et coll.

5763: Dobré, pastvina (50.2645758N, 16.2653808E), 3.10.2021, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5764: Liberk, Prorubky (50.2046756N, 16.3340017E), 26.9.2021, 1 ♂, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Hrobice, les u jízdárny (50.1009883N, 15.7814781E), 15.3.2021, 1 ♂, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové, Roudnička, Stará paseka (50.1648294N, 15.8437322E), 15.2.2022, 3 ex., v zemi pod Equus, J. Mertlik observ.

5861: Borek (50.1352086N, 15.8514531E), 25.10.2021, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, obora Požáry (50.1460789N, 15.9842792E), 4.4.2021, 1 ♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5863: Tutleky, pastvina v údolí Kněžné (50.1455206N, 16.2382825E), 7.10.2021, 1 ♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Hrobice, vrch Cháby (50.0989564N, 15.7782917E), 15.3.2021, 1 ♂, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6160: Licibořice, Slavice, Slavická obora (49.8669461N, 15.7993342E), 12.4.2021, 1 ♂, 1 ♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

Nové čtverce: 5259, 5361, 5763, 5764, 5863 a 6160,

 

Nimbus Mulsant et Rey, 1870
Nimbus contaminatus (Herbst, 1783)

5259: Krkonoše, Špindlerův mlýn, Slezské sedlo (50.7599586N, 15.6330617E), 1.10.2021, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Běleč nad Orlicí, pastvina u Orlice (50.2016964N, 15.9526267E), 26.10.2021, více ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; 18.11.2021, 5 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5763: Dobré, pastvina (50.2645758N, 16.2653808E), 3.10.2021, 1 ♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5763: Lukavice, Slavěnka (50.2169208N, 16.2931433E), 3.10.2021, 2 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5764: Liberk, Podolí (50.2615222N, 16.3644419E), 8.9.2021, 3 ♂♂, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5764: Liberk, Prorubky (50.2046756N, 16.3340017E), 26.9.2021, 2 ♂♂ (více ex. observ.), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Borek, pastvina (50.1345192N, 15.8508194E), 23.11.2021, 1 mrtvý ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Petrovice, Dvůr (50.1919197N, 16.0287908E), 30.10.2021, více ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5863: Tutleky, pastvina v údolí Kněžné (50.1455206N, 16.2382825E), 7.10.2021, 1 ♂ (více ex. observ.), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5864: Javornice, Přím (50.1652508N, 16.3955083E), 26.9.2021, 1 ♂, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Hrobice, Baroch, pastvina (50.0973944N, 15.7858333E), 15.12.2021, více ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Borohrádek, Šachov (50.0996050N, 16.1127658E), 15.10.2021, 1 ♀, Ovis, J. Mertlik leg. et coll. 

Nové čtverce: 5259, 5763, 5764, 5863, 5864,

Poznámka. U tohoto druhu došlo oproti roku 2019 (Mertlik 2019 a 2020) k jeho výraznému rozšíření do oblasti Orlických hor. Jeho výskyt na hřebenech Krkonoš, prokázaný v roce 2020 (Mertlik 2021) a potvrzený v roce 2021, je zřejmě vázán na šíření jeho polské populace.
 

Nimbus obliteratus (Panzer, 1823)

5860: Hrobice, les u jízdárny (50.1009178N, 15.7814781E), 2.1.2022, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Hrobice, vrch Cháby (50.0989564N, 15.7782917E), 15.3.2021, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 2.1.2021, 1 ex.

6160: Licibořice, Slavice, Slavická obora (49.8619272N, 15.7966758E), 4.5.2021, 1 ex., Sus, V. Hron leg., det. et coll.

Nový čtverec: 6160.

 

Otophorus Mulsant, 1842
Otophorus haemorrhoidalis (Linnaeus, 1758)

 

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Obří důl, Úpská jáma (50.7315353N, 15.7267072E), 14.6.2021, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Modrý důl (50.7161594N, 15.6997647E), 21.6.2021, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5558: Jičín, vrch Zebín (50.4552792N, 15.3749189E), 27.4.2021, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5759: Skřivany (50.2700000N, 15.5113889E), 4.6.2013, 1 ex., M. Janoušek leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2022.

5759: Sloupno (50.2775000N, 15.5105556E), 3.10.2010, 1 ex., M. Janoušek leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2022.

5761: Jeníkovice, vrch Turek (50.2237306N, 15.9908800E), 20.7.2021, 2 ex., pastvina, osmyk travin, J. Mertlik leg. et coll.

5863: Olešnice, Strýc (50.1359475N, 16.1601997E), 23.7.2021, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5863: Tutleky, pastvina v údolí Kněžné (50.1455206N, 16.2382825E), 7.10.2021, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Borohrádek, Šachov (50.0996703N, 16.1128517E), 15.10.2021, 1 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

6160: Licibořice, Slavice, Slavická obora (49.8681008N, 15.7993986E), 21.6.2021, 7 ex., Cervus, V. Hron leg., det. et coll.

 

Oxyomus Dejean, 1833
Oxyomus sylvestris (Scopoli, 1763)

 

5558: Jičín, vrch Zebín (50.4552792N, 15.3749189E), 27.4.2021, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6160: Licibořice, Slavice, Slavická obora (49.8669461N, 15.7993342E), 12.4.2021, 4 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; (49.8681008N, 15.7993986E), 1.5.2021, 16 ex., Cervus, V. Hron leg., det. et coll.; (49.8681217N, 15.7996883E), 4.7.2021, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll. 

Nový čtverec: 5558.

 

Parammoecius Seidlitz, 1891
Parammoecius corvinus (Erichson, 1848)

 

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Obří důl, Úpská jáma (50.7315353N, 15.7267072E), 14.6.2021, 2 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Obří důl (50.7227319N, 15.7260822E), 14.6.2021, 9 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Modrý důl (50.7161594N, 15.6997647E), 21.6.2021, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5361: Trutnov, Babí, Rýchory, Březový potok – Dvorský les (50.6433636N, 15.8748719E), 3.6.2021, 4 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5664: Orlické hory, Sedloňov, Šerlich – Bukačka (50.3305628N, 16.3806131E), 8.6.2021, 26 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5664: Orlické Záhoří, Trčkov, Zadní hora (50.3201606N, 16.4078572E), 8.6.2021, 6 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5759: Kunčice, U Tomáškova lesa (50.2233767N, 15.6033136E), 18.4.2021, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

6160: Licibořice, Slavice, Slavická obora (49.8667108N, 15.8011367E), 12.4.2021, 3 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; (49.8619272N, 15.7966758E), 19.4.2021, 3 ex., Cervus, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 22.4.2021, 7 ex.; dtto, 4.5.2021, 29 ex.; dtto, (49.8681008N, 15.7993986E) 11.5.2021 9 ex.

Nové čtverce: 5664, 5759 a 6160.

Obr. 9. Kněžičky, obora Kněžičky, pastvina, 26.4.2021

Obr. 10. Kněžičky, obora Kněžičky, pastvina, 26.4.2021 Obr. 11. Kněžičky, obora Kněžičky, pastvina, 26.4.2021

 

Phalacronothus Motschulsky, 1860
Phalacronothus biguttatus (Germar, 1824)

 

5857: Kněžičky, obora Kněžičky (50.1494122N, 15.3253564E), 26.4.2021, 23 ex., Dama, J. Mertlik leg. et coll. (obr. 9-11).

Poznámka. V dubnu jsem se vypravil do obory Kněžičky s cílem zjistit více informací o výskytu místních hnojníků. Druh P. biguttatus jsem zde nacházel převážně pod trusem daňků v povrchové vrstvě zeminy. Tuto zeminu jsem vyryl a rozdrobil na igelit, který jsem si sem pro tento účel přinesl. Hnojníci pak byli na igelitu dobře vidět a nemohli se zahrabat. Nejvíce se P. biguttatus vyskytoval na východní a střední části pastviny na místech s řídkou vegetací a částečně obnaženou zeminou. Jsou to místa s terénními nerovnostmi, na kterých pravděpodobně občas dochází k sesuvům svahu (50.1488794N, 15.3269603E – 50.1488794N, 15.3269603E). V západní části pastviny (50.1521758N, 15.3185919E) byl P. biguttatus jen jednotlivě.
Kompletní fotodokumentace lokality ze dne 26.4.2021 je v internetové fotogalerii na www.elateridae.com (viz Mertlik 2021: 45).
 

Plagiogonus Mulsant, 1842
Plagiogonus arenarius (Olivier, 1789)

 

5857: Kněžičky, obora Kněžičky (50.1494122N, 15.3253564E), 26.4.2021, 27 ex., Dama, J. Mertlik leg. et coll. (obr. 9-11).

Poznámka. Jeden ze tří druhů, za kterými jsem se v dubnu 2021 vypravil do obory Kněžičky, s cílem zjistit více informací o jejich výskytu. Druh P. arenarius jsem zde nacházel pod trusem daňků v povrchové vrstvě zeminy, společně s druhem Phalacronothus biguttatus (viz výše). Plagiogonus arenarius vyskytoval na východní části pastviny na místech s řídkou vegetací a částečně obnaženou zeminou. Jsou to místa s terénními nerovnostmi, na kterých pravděpodobně občas dochází k sesuvům svahu (50.1488794N, 15.3269603E).

Obr. 12. Licibořice, Slavická obora, olšina, 7.8.2020                                 

Obr. 13. Licibořice, Slavická obora, olšina, 7.8.2020 –
jelení trus

 

Planolinoides M. Dellacasa et G. Dellacasa, 2005
Planolinoides borealis Gyllenhal, 1827

6160: Licibořice, Slavice, Slavická obora, olšina (49.8668894N, 15.7989353E), 12.8.2021, 1 ♂, 1 ♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll. (obr. 12-13).

Poznámka. V roce 2021 jsem navštívil čtyřikrát Slavickou oboru, z toho třikrát v letních měsících. Až v srpnu se mi podařilo najít v jelením trusu v olšině na prameništích Jelenického potoka (obr. 12-13) dva kusy Planolinoides borealis a potvrdit tak zde jeho nález z roku 2020 (Mertlik 2021: 68 a 86).

 

Planolinus Mulsant et Rey, 1870
Planolinus fasciatus (A.G. Olivier, 1789)

5361: Trutnov, Babí, Rýchory, Březový potok (50.6433467N, 15.8752569E), 2.4.2021, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5361: Rýchory, Mladé Buky, Sklenářovice (50.6411167N, 15.8573942E), 29.10.2021, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5664: Orlické hory, Sedloňov, Šerlich – Bukačka (50.3305628N, 16.3806131E), 8.6.2021, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5664: Orlické Záhoří, Trčkov, 26.4.2021, 44 ex., prosev pod Cervus, xeroeklektor, P. Čížek leg., det. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, obora Požáry (50.1460789N, 15.9842792E), 4.4.2021, více ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Vysoká nad Labem, polesí Dubinka (50.1633458N, 15.8545358E), 26.10.2021, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Živanice, Na Cihelně (50.0547156N, 15.6263036E), 30.3.2021, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Borohrádek, Šachov (50.0996703N, 16.1128517E), 15.10.2021, 1 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Plchovice, Pod Horou (50.0496139N, 16.1862697E), 15.10.2021, 1 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

6160: Licibořice, Slavice, Slavická obora (49.8667108N, 15.8011367E), 12.4.2021, 12 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; (49.8619272N, 15.7966758E), 19.4.2021, 3 ex., Cervus, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 22.4.2021, 13ex.; dtto, 27.4.2021, 4 ex.; dtto, 4.5.2021, 11 ex.; dtto, (49.8681008N, 15.7993986E), 11.5.2021, 9 ex. 

Nové čtverce: 5361, 5963 a 6160.

 

Rhodaphodius Ádám, 1994
Rhodaphodius foetens (Fabricius, 1787)

 

6160: Licibořice, Slavice, Slavická obora (49.8681008N, 15.7993986E), 19.7.2021, 1 ex., Cervus, V. Hron leg., det. et coll.

 

Teuchestes Mulsant, 1842
Teuchestes fossor (Linnaeus, 1758)

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Obří důl (50.7256822N, 15.7271464E), 14.6.2021, 6 ex. (1 ex. f. sylvaticus), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5663: Jestřebí, Peklo (50.3795039N, 16.1870261E), 2.6.2021, 2 ex. (1 ex. f. sylvaticus), Equus, J. Mertlik leg. et coll.

 

Volinus Mulsant et Rey, 1870
Volinus sticticus (Panzer, 1798)

5361: Trutnov, Babí, Rýchory, Březový potok (50.6433467N, 15.8752569E), 3.6.2021, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5361: Mladé Buky, Bystřice (50.6175500N, 15.8502244E), 29.10.2021, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5361: Trutnov, Debrné, pastviny (50.6071544N, 15.9757494E), 9.9.2021, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5558: Jičín, vrch Zebín (50.4552792N, 15.3749189E), 27.4.2021, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5659: Hořice (50.3830556N, 15.6508333E), 29.5.2016, 5 ex., J. Janoušek leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2022.

5659: Hořice, Dachovy (50.3830556N, 15.6508333E), 29.5.2016, 4 ex., Equus, J. Mertlik leg., det. et coll.

5663: Jestřebí, Peklo (50.3795039N, 16.1870261E), 2.6.2021, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5760: Hrádek u Nechanic (50.2275000N, 15.6747222E), 27.5.2012, 5 ex., J. Janoušek leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2022.

5763: Lukavice, Slavěnka (50.2169208N, 16.2931433E), 3.10.2021, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5764: Liberk, Prorubky (50.2046756N, 16.3340017E), 26.9.2021, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Borohrádek, Šachov (50.0996050N, 16.1127658E), 15.10.2021, 1 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

6064: Přívrat, údolí Řetůvky, pastvina (49.9148222N, 16.3985497E), 13.9.2021, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6160: Licibořice, Slavice, Slavická obora (49.8681008N, 15.7993986E), 11.5.2021, 1 ex., Cervus, V. Hron leg., det. et coll.; (49.8712194N, 15.7841958E), 4.7.2021, 2 ex., Cervus, J. Mertlik observ.; dtto, 19.7.2021, 3 ex.; dtto, 12.8.2021, více ex.

Nové čtverce: 5659, 5663, 5763 a 5764.

 

Scarabaeinae Latreille, 1802
Onthophagini Burmeister, 1846

Onthophagus Latreille, 1802
podrod Palaeonthophagus Zunino, 1979
Onthophagus (P.) coenobita (Herbst, 1783)

 

5558: Jičín, vrch Zebín (50.4552792N, 15.3749189E), 27.4.2021, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5663: Jestřebí, Peklo (50.3795039N, 16.1870261E), 2.6.2021, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5758: Nový Bydžov (50.2305556N, 15.4522222E), 7.6.2016, 1 ex., J. Janoušek leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2022.

5760: Hrádek u Nechanic (50.2275000N, 15.6747222E), 27.5.2012, 1 ex., J. Janoušek leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2022.

5857: Kněžičky, obora Kněžičky (50.1494122N, 15.3253564E), 26.4.2021, 1 ex., Dama, J. Mertlik leg. et coll.

5858: Klamoš, Štít, jezera Štít (50.1094444N, 15.4636111E), 15.6.2019, 3 ex., M. Janoušek leg. et coll., J. Mertlik det. 2022.

6160: Licibořice, Slavice, Slavická obora (49.8667108N, 15.8011367E), 12.4.2021, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; (49.8681008N, 15.7993986E), 11.5.2021, 1 ex., Cervus, V. Hron leg., det. et coll.; 4.7.2021, 1 ♂, Cervus, J. Mertlik observ.

Nový čtverec: 5663 a 5758.

 

Onthophagus (P.) fracticornis (Preyssler, 1790)

5558: Jičín, vrch Zebín (50.4552792N, 15.3749189E), 27.4.2021, 1 ♂, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5663: Jestřebí, Peklo (50.3795039N, 16.1870261E), 2.6.2021, 1 ♂, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5763: Dobré, pastvina (50.2645758N, 16.2653808E), 3.10.2021, 1 ♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5763: Lukavice, Slavěnka (50.2169208N, 16.2931433E), 3.10.2021, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5857: Kněžičky, obora Kněžičky (50.1494122N, 15.3253564E), 26.4.2021, 1 ex., Dama, J. Mertlik leg. et coll.

5864: Javornice, Přím (50.1652508N, 16.3955083E), 26.9.2021, 1 ♂, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Plchovice, Pod Horou (50.0496139N, 16.1862697E), 15.10.2021, 1 ♀, Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5964: Litice nad Orlicí, vrch Chlum (50.0907233N, 16.3628717E), 30.5.2021, 1 ♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

6160: Licibořice, Slavice, Slavická obora (49.8667108N, 15.8011367E), 12.4.2021, 2 ♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; 4.7.2021, 2 ♀♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

Nový čtverec: 5864.

 

Onthophagus (P.) joannae Goljan, 1953

5558: Jičín, vrch Zebín (50.4552792N, 15.3749189E), 27.4.2021, 1 ♂, 3 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5659: Ostroměř, pastvina (50.3758867N, 15.5587422E), 6.8.2021, 2 ♀♀, Capra, J. Mertlik leg. et coll.

5661: Brod nad Labem, Ještěrčí ráj (50.3868628N, 15.9165378E), 22.7.2021, 1 ♂, 4 ♀♀, Capra, J. Mertlik leg. et coll.

5663: Jestřebí, Peklo (50.3795039N, 16.1870261E), 2.6.2021, 1 ♂, 2 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5763: Dobré, pastvina (50.2645758N, 16.2653808E), 3.10.2021, 1 ♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5763: Lukavice, Slavěnka (50.2169208N, 16.2931433E), 3.10.2021, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5857: Kněžičky, obora Kněžičky (50.1494122N, 15.3253564E), 26.4.2021, 1 ♂, 5 ♀♀, Dama, J. Mertlik leg. et coll.

6160: Licibořice, Slavice, Slavická obora (49.8681008N, 15.7993986E), 22.4.2021, 2 ex., Cervus, V. Hron leg., det. et coll.; 4.7.2021, 2 ♀♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

Nové čtverce: 5659, 5661, 5663 a 5763.

 

Onthophagus (P.) nuchicornis (Linnaeus, 1758)

5761: Blešno, meandry Orlice (50.2086994N, 15.9308389E), 5.7.2021, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

 

Onthophagus (P.) ovatus (Linnaeus, 1758)

5758: Nový Bydžov (50.2377778N, 15.4811111E), 23.6.2012, 2 ex., M. Janoušek leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2020; 15.8.2021, 1 ex., M. Janoušek leg. et coll., J. Mertlik det. 2020.

5759: Měník (50.2152778N, 15.5200000E), 21.4.2020, 2 ex., M. Janoušek leg. et coll., J. Mertlik det. 2020.   

5761: Jeníkovice, vrch Turek (50.2237306N, 15.9908800E), 20.7.2021, 2 ♀, pastvina, osmyk travin, J. Mertlik leg. et coll.

5762: Opočno, Dobříkovec – údolí (50.2557756N, 16.0973767E), 20.7.2021, 1 ♂, osmyk travin pod mezí, J. Mertlik leg. et coll.

5863: Olešnice, Strýc (50.1359475N, 16.1601997E), 23.7.2021, 3 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5863: Tutleky, pastvina v údolí Kněžné (50.1455206N, 16.2382825E), 7.10.2021, 1 ♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Plchovice, Pod Horou (50.0496139N, 16.1862697E), 15.10.2021, 1 ♂, Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

 

Onthophagus (P.) similis (Scriba, 1790)

5861: Hradec Králové, PP Na Plachtě, vřesoviště, 10.5.2021, 1 ex., v trusu poníků, V. Hron leg., det. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, obora Požáry (50.1460789N, 15.9842792E), 4.4.2021, 1 ♂, 2 ♀♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

6160: Licibořice, Slavice, Slavická obora (49.8681008N, 15.7993986E), 19.4.2021, 2 ex., Cervus, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 22.4.2021, 11 ex.; (49.8681217N, 15.7996883E), 4.7.2021, 2 ♂♂, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (49.8672917N, 15.7990983E), 4.7.2021, 2 ♂♂, 3 ♀♀; dtto, (49.8712194N, 15.7841958E), 19.7.2021, 1 ♂; 19.7.2021, 2 ex., Cervus, V. Hron leg., det. et coll.

 

Onthophagus (P.) verticicornis (Laicharting, 1781)

5857: Kněžičky, obora Kněžičky (50.1494122N, 15.3253564E a 50.1521761N, 15.3189083E), 26.4.2021, 8 ♂♂, 6 ♀♀, Dama, J. Mertlik leg. et coll.

5858: Chlumec nad Cidlinou, Pamětník, 23.5.2017, 2 ♀♀, V. Kubík leg. et coll., J. Mertlik det. 2022.

 

TROGIDAE W.S. Macleay, 1819

Troginae W.S. Macleay, 1819

Trox Fabricius, 1775
Trox sabulosus sabulosus (Linnaeus, 1758)

5960: Čeperka pod elektrovody (50.1276547N, 15.7699289E), 9.5.2021, 2 ex., loňská ovčí past,V. Hron leg., det. et coll.

 

Trox scaber (Linnaeus, 1767)

6060: Chrudim, u domu čp. 1410, 16.-17.7.2021, 1 ex., světelná UV past, V. Hron leg., det. et coll. 

 

Nové nálezy druhů čeledi Scarabaeidae v polské části Krkonoš v roce 2021

     Ve třetím roce pátrání po vymizelých krkonošských hnojnících Oromus alpinus a Parammoecius gibbus jsem se šel podívat na polskou stranu Krkonoš, na lokalitu „Kocioł Małego Stawu ad Karpacz“, na které byl ještě v roce 1993 (Bunalski 2003) nalezen P. gibbus. Zaměřil jsem se na lesní okraje a volné plochy v okolí meandrů Łomnice, na ploše vymezené souřadnicemi: 50.7554628N, 15.7007436E – 50.7528494N, 15.7002072E – 50.7542069N, 15.7025461E (obr. 14-21.
     Druh P. gibbus jsem zde našel a spolu s ním ještě dalších 8 druhů, z nichž čtyři jsou nové pro výškové pásmo 1000-1250m (Bunalski 2003).

Acrossus depressus

Karkonosze, Karpacz, Mały Staw env., 1150m, 16.6.2021, více ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

Karkonosze, Karpacz, Polana – Kotki, 1100m (50.7669019N, 15.7019061E), 16.6.2021, více ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

Acrossus rufipes

Karkonosze, Karpacz, Mały Staw env., 1150m, 16.6.2021, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

Agoliinus piceus

Karkonosze, Podgórzyn, Roz. Izerskie – Pielgrzymy (50.7607672N, 15.6563728E), 16.6.2021, 1 ex., na turistickém chodníku, J. Mertlik leg. et coll.

Karkonosze, Karpacz, Mały Staw env., 1150m, 16.6.2021, 36 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

Agrilinus convexus

Karkonosze, Karpacz, Mały Staw env., 1150m, 16.6.2021, 30 ♂♂, 11 ♀♀, Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

Aphodius pedellus

Karkonosze, Karpacz, Mały Staw env., 1150m, 16.6.2021, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

Chilothorax distinctus distinctus

Karkonosze, Karpacz, Mały Staw env., 1150m, 16.6.2021, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

Otophorus haemorrhoidalis

Karkonosze, Karpacz, Mały Staw env., 1150m, 16.6.2021, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

Parammoecius corvinus

Karkonosze, Karpacz, Polana – Kotki, smrková monokultura, 1100m (50.7669019N, 15.7019061E), 16.6.2021, 5 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

Parammoecius gibbus
         Karkonosze, Karpacz, Mały Staw env., 1150m, 16.6.2021, 3 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.
 
Obr. 14. Karkonosze, Kocioł Małego Stawu, 16.6.2021 Obr. 15. Karkonosze, Kocioł Małego Stawu, 16.6.2021
Obr. 16. Karkonosze, Mały Staw env., 16.6.2021 Obr. 17. Karkonosze, Mały Staw env., 16.6.2021
Obr. 18. Karkonosze, Mały Staw env., 16.6.2021 Obr. 19. Karkonosze, Mały Staw env., 16.6.2021
Obr. 20. Karkonosze, Mały Staw env., 16.6.2021 Obr. 21. Karkonosze, Mały Staw env., 16.9.2020

Přehled druhů čeledí Geotrupidae a Scarabaeidae,
známých z polské a české strany Krkonoš

     Pro porovnání druhového spektra druhů čeledí Geotrupidae a Scarabaeidae na polské a české straně Krkonoš jsem sestavil následující tabulku. Rozlišení výškových stupňů jsem přizpůsobil údajům z práce Bunalskeho (2003).
     Na levé straně je uveden výskyt druhů na polské straně podle dat z prací Bunalski (2003) a Bunalski et al. (2018), kde uvádím i nové nálezy čtyř druhů z roku 2021. Na pravé straně je uveden výskyt druhů na české straně podle dat z prací Obenbergera (1952), Mertlika (2020 a 2021) a nálezů z roku 2021, publikovaných v této práci.
     Bunalski (2003) nerozlišoval příbuzné druhy Aphodius fimetarius a. pedellus, proto je možné, že se jedná o běžnější druh A. pedellus. Na české straně se mi nepodařilo potvrdit recentní výskyt druhů Oromus alpinus, Parammoecius gibbus a Planolinoides borealis.

Karkonosze
450-1000m

Anoplotrupes stercorosus
Geotrupes spiniger
Geotrupes stercorarius
Typocopris vernalis
Acrossus depressus
Acrossus rufipes
Agoliinus nemoralis
Agoliinus piceus
Agrilinus ater
Aphodius fimetarius
Bodilopsis rufa
Calamosternus granarius
Chilothorax distinctus
Chilothorax paykulli
Colobopterus erraticus
Esymus pusillus
Melinopterus prodromus
Melinopterus punctatosulcatus
Melinopterus sphacelatus
Otophorus haemorrhoidalis
Parammoecius corvinus
Rhodaphodius foetens
Teuchestes fossor
Volinus sticticus
Onthophagus fracticornis
Onthophagus nuchicornis
Onthophagus ovatus
Onthophagus similis

 

Krkonoše
450-1000m

Odonteus armiger
Anoplotrupes stercorosus
Geotrupes spiniger
Geotrupes stercorarius
Acrossus depressus
Acrossus luridus
Acrossus rufipes
Agoliinus nemoralis
Agoliinus piceus
Agrilinus ater
Agrilinus convexus
Aphodius pedellus
Bodilopsis rufa
Colobopterus erraticus
Coprimorphus scrutator
Calamosternus granarius
Esymus pusillus
Limarus maculatus
Limarus zenkeri
Liothorax niger
Melinopterus prodromus
Melinopterus sphacelatus
Otophorus haemorrhoidalis
Parammoecius corvinus
- Parammoecius gibbus
Planolinus fasciatus
Teuchestes fossor
Volinus sticticus
Onthophagus ovatus

1000-1250m
Anoplotrupes stercorosus
Acrossus depressus
Acrossus rufipes
Agoliinus nemoralis
Agoliinus piceus
+ Agrilinus convexus
(J. Mertlik leg. 2021)
Aphodius fimetarius
+ Aphodius pedellus
(J. Mertlik leg. 2021)
Bodilopsis rufa
+ Chilothorax distinctus
(J. Mertlik leg. 2021)
Otophorus haemorrhoidalis
+ Parammoecius corvinus
(J. Mertlik leg. 2021)
Parammoecius gibbus

 

 

 

 

1000-1250m
Anoplotrupes stercorosus
Geotrupes stercorarius
Acrossus depressus
Acrossus rufipes
Agoliinus nemoralis
Agoliinus piceus
Agrilinus ater
Agrilinus convexus
Aphodius pedellus
Bodilopsis rufa
Calamosternus granarius
Limarus maculatus
Limarus zenkeri
Melinopterus sphacelatus
Nimbus contaminatus
Otophorus haemorrhoidalis
- Oromus alpinus
Parammoecius corvinus
- Parammoecius gibbus
- Planolinoides borealis
Teuchestes fossor

1250-1602m
Acrossus depressus
Agoliinus piceus
Aphodius fimetarius
Parammoecius gibbus

 

 

 

 

1250-1602m
Anoplotrupes stercorosus
Agrilinus convexus
Acrossus depressus
Acrossus rufipes
Agoliinus piceus
Aphodius pedellus
Calamosternus granarius
Otophorus haemorrhoidalis
- Oromus alpinus
- Parammoecius gibbus
- Planolinoides borealis

Poděkování

     Za poskytnutí faunistických údajů děkuji váženým kolegům Petru Čížkovi, Vladimíru Hronovi, Miroslavu Janouškovi a Vladimíru Kubíkovi. Zvláštní dík patří kolegům Bořivoji Zbuzkovi za kritické připomínky k textu, Václavu Týrovi za poskytnutí článku od Aleše Smetany (1950) a Robinu Kundratovi za revizi anglické části textu.


Literatura
 

BUNALSKI M. 2003: Chrząszcze z nadrodziny żuków (Coleoptera, Scarabaeoidea) Karkonoszy. [Lamellicorn beetles (Coleoptera, Scarabaeoidea) of the Karkonosze Mountains]. – Rocznik naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra“, 7: 135-143.

BUNALSKI M., KONWERSKI S., PRZEWOŹNY M. & RUTA R. 2018: Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 14. Scarabaeidae, Aphodiinae: Parammoecius, Plagiogonus, Planolinus, Sigorus, Teuchestes, Trichonotulus, Volinus. [Contributions to the knowledge of beetles distribution (Coleoptera) in Western Poland. Part 14. Scarabaeidae, Aphodiinae: Parammoecius, Plagiogonus, Planolinus, Sigorus, Teuchestes, Trichonotulus, Volinus]. – Wiadomości Entomologiczne, Poznań, 37 (3): 159–168.

JUŘENA D., BEZDĚK A. & TÝR V. 2000: Zajímavé nálezy listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) na území Čech, Moravy a Slovenska. (Interesting faunistic records of Scarabaeoidea (Coleoptera) from Bohemia, Moravia and Slovakia). – Klapalekiana, 36: 233-257.

KŘÍŽENECKÝ J. 1910: Příspěvek ku poznání fauny broučí východních Čech. – Časopis České Společnosti Entomologické, VII. (3-4): 122-128.

LÖBL I. & LÖBL D. (eds.) 2016: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 3. Scarabaeoidea, Scirtoidea, Dascilloidea, Buprestoidea, Byrrhoidea. Revised and updated edition. – Brill: Leiden, Boston, 983 pp.

MERTLIK J. 2019: Expanzivní druhy čeledí Geotrupidae a Scarabaeidae (Coleoptera) na území východních Čech [Expansive species of Geotrupidae and Scarabaeidae (Coleoptera) from eastern Bohemia]. – Elateridarium, 13: 35-48. In: http://www.elateridae.com/clanky/mertlik_scarabaeoidea_4_1_2019.pdf

MERTLIK J. 2020: Výsledky faunistického mapování druhů čeledí Geotrupidae, Scarabaeidae a Trogidae (Coleoptera) ve východních Čechách [Results of the faunistic research of Geotrupidae, Scarabaeidae and Trogidae (Coleoptera) in eastern Bohemia (Czechia)]. – Elateridarium 14: 15-147.

MERTLIK J. 2021: Druhy čeledí Geotrupidae, Scarabaeidae a Trogidae (Coleoptera) východních Čech – výsledky faunistického mapování v roce 2020 [Geotrupidae, Scarabaeidae and Trogidae (Coleoptera) in eastern Bohemia (Czechia) – results of the faunistic research in year 2020]. – Elateridarium, 14: 15-147.

OBENBERGER J. 1952: Krkonoše a jejich zvířena. – Přírodovědecké vydavatelství, Praha, 292 pp.

SMETANA A. 1950: Několik zajímavých nálezů brouků z Čech. Inventa Coleopterorum minus frequentium in Bohemia. – Časopis Československé společnosti entomologické, XLVI (1-2): 57-58.

ZELENÝ J. 1972: Návrh členění Československa pro faunistický výzkum. [Entwurf einer Gliederung der Tschecho-slowakei für Zwecke der faunistischen Forschung]. – Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, 8: 3-16.

 
INTERNETOVÉ ZDROJE:

BOROWIEC L. 2007: Iconographia Coleopterorum Poloniae. University of Wrocław.

HOFFMANNOVÁ K. 2006: Ekologické charakteristiky společenstev koprofilních brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea, Hydrophylidae) na vybrané lokalitě ve středním Polabí. Nepublikovaná diplomová práce, Přírodovědecká Fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 80 pp. + 10 figs. + 277 graphs (in Czech).

SEDLÁČEK A. & BOŽA P. 2019: Insects Pictures. Hmyzfoto.cz.

        Online: http://www.hmyzfoto.cz/gscar.aph.htm

TOPlist