ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 00.00.0000
ELATERIDARIUM ročník 16 (2022)   strany  172-227  (27.04.2022)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 12.2MB]

 

Elateridae (Coleoptera) Chráněné krajinné oblasti Litovelské
Pomoraví – výsledky faunistického průzkumu

Elateridae (Coleoptera) of Litovelské Pomoraví Protected
Landscape Area – Results of a faunistic survey

Václav Dušánek

Kahlikova 19, CZ-78901 Zábřeh, Czechia
dusanek@elateridae.com


Abstract. This paper provides the detailed overview of published as well as new records of Elateridae from the Protected Landscape Area Litovelské Pomoraví and its surroundings. Altogether, 88 species are known from that area: Actenicerus siaelandicus (Müller, 1764), Adrastus axillaris Erichson, 1841, A. montanus (Scopoli, 1763), A. pallens (Fabricius, 1792), A. rachifer (Fourcroy, 1785), Agriotes acuminatus (Stephens, 1830), A. lineatus (Linnaeus, 1767), A. obscurus (Linnaeus, 1758), A. pilosellus (Schönherr, 1817), A. sputator (Linnaeus, 1758), A. ustulatus (Schaller, 1783), Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758), Ampedus aethiops (Lacordaire, 1835), A. balteatus (Linnaeus, 1758), A. brunnicornis Germar, 1844, A. cardinalis (Schiödte, 1865), A. cinnabarinus (Eschscholtz, 1829), A. elegantulus (Schönherr, 1817), A. elongatulus (Fabricius, 1787), A. erythrogonus (Műller, 1821), A. nigerrimus (Lacordaire, 1835), A. nigroflavus (Goeze, 1777), A. pomonae (Stephens, 1830), A. pomorum (Herbst in Füssly, 1784), A. praeustus (Fabricius, 1792), A. rufipennis (Stephens, 1830), A. sanquineus (Linnaeus, 1758), A. sanquinolentus (Schrank, 1776), Anostirus castaneus (Linnaeus, 1758), A. purpureus (Poda, 1761), Aplotarsus incanus (Gyllenhal, 1827), Athous bicolor (Goeze, 1777), A. haemorrhoidalis (Fabricius, 1801), A. subfuscus (Müller, 1767), A. vittatus (Fabricius, 1792), A. zebei Bach, 1854, Brachygonus megerlei (Lacordaire, 1835), Calambus bipustulatus (Linnaeus, 1767), Cardiophorus erichsoni Buysson, 1901, C. gramineus (Scopoli, 1763), C. nigerrimus Erichson, 1840, C. ruficollis (Linnaeus, 1758), C. vestigialis Erichson, 1840, Cidnopus aeruginosus (Olivier, 1790), C. pilosus (Leske, 1785), Ctenicera cuprea (Fabricius, 1781), C. heyeri (Saxesen, 1838), C. pectinicornis (Linnaeus, 1758), C. virens (Schrank, 1781), Dalopius marginatus (Linnaeus, 1758), Denticollis linearis (Linnaeus, 1758), D. rubens Piller et Mitterparcher, 1783, Dicronychus testaceus (Fabricius, 1792), Drapetes mordelloides (Host, 1789), Ectinus aterrimus (Linnaeus, 1761), Elater ferrugineus Linnaeus, 1758, Hemicrepidius hirtus (Herbst, 1784), H. niger (Linnaeus, 1758), Lacon lepidopterus (Panzer, 1801), L. querceus (Herbst, 1784), Limoniscus violaceus (Müller, 1821), Limonius minutus (Linnaeus, 1758), L. poneli Leseigneur et Mertlik, 2007, Melanotus brunnipes (Germar, 1824), M. castanipes (Paykull, 1800), M. crassicollis (Erichson, 1841), M. punctolineatus (Pelerin, 1829), M. villosus (Fourcroy, 1785), Negastrius pulchellus (Linnaeus, 1761), N. sabulicola (Boheman, 1852), Nothodes parvulus (Panzer, 1799), Oedostethus quadripustulatus (Fabricius, 1792), Paraphotistus impressus (Fabricius, 1792), P. nigricornis (Panzer, 1799), Pheletes aeneoniger (De Geer, 1774), P. quercus (Olivier, 1790), Podeonius acuticornis (Germar, 1824), Porthmidius austriacus (Schrank, 1781), Procraerus tibialis (Lacordaire, 1835), Prosternon tesselatum (Linnaeus, 1758), Quasimus minutissimus (Germar, 1817), Selatosomus aeneus (Linnaeus, 1758), S. cruciatus (Linnaeus, 1758), S. latus (Fabricius, 1802), Stenagostus rhombeus (Olivier, 1790), Synaptus filiformis (Fabricius, 1781), Zorochros dermestoides (Herbst, 1806), Z. meridionalis (Laporte, 1840), Z. quadriguttatus (Laporte, 1840). This paper is supplemented by the detailed information on their biotopes, remarks on their protection, and the photographs of their localities.

Key words: Coleoptera, faunistics, Elateridae, indicators, habitat, biotope conservation, Litovelské Pomoraví Protected Landscape Area, Nothern Moravia


OBSAH

 

ÚVOD A METODIKA 174
ROZSAH SLEDOVANÉHO ÚZEMÍ 176
STATUT CHKO A CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 177
BIOTOPY LITOVELSKÉHO POMORAVÍ A JEJICH TYPIČTÍ OBYVATELÉ 177
VÝSLEDKY A KOMENTÁŘE 181
Actenicerus siaelandicus 181
Adrastus axillaris 182
Adrastus montanus   182
Adrastus pallens   182
Adrastus rachifer 182
Agriotes acuminatus   183
Agriotes lineatus   184
Agriotes obscurus 184
Agriotes pilosellus   185
Agriotes sputator   186
Agriotes ustulatus 186
Agrypnus murinus   187
Ampedus aethiops   188
Ampedus balteatus 188
Ampedus brunnicornis   188
Ampedus cardinalis   188
Ampedus cinnabarinus   189
Ampedus elegantulus   189
Ampedus elongatulus   190
Ampedus erythrogonus 190
Ampedus nigerrimus   190
Ampedus nigroflavus   190
Ampedus pomonae   191
Ampedus pomorum   193
Ampedus praeustus   194
Ampedus rufipennis   194
Ampedus sanquineus   194
Ampedus sanquinolentus   195
Anostirus castaneus   195
Anostirus purpureus 196
Aplotarsus incanus   196 
Athous bicolor   197
Athous haemorrhoidalis   197
Athous subfuscus 198
Athous vittatus   199
Athous zebei   201
Brachygonus megerlei   201
Calambus bipustulatus   202 
Cardiophorus erichsoni   203 
Cardiophorus gramineus   203 
Cardiophorus nigerrimus   203 
Cardiophorus ruficollis   203 
Cardiophorus vestigialis 203 
Cidnopus aeruginosus   204 
Cidnopus pilosus   204 
Ctenicera cuprea   204 
Ctenicera heyeri   204 
Ctenicera pectinicornis   205
Ctenicera virens   205
Dalopius marginatus   205 
Denticollis linearis   206 
Denticollis rubens   207 
Dicronychus testaceus   207
Drapetes mordelloides   208 
Ectinus aterrimus   208 
Elater ferrugineus 208 
Hemicrepidius hirtus   209 
Hemicrepidius niger   209 
Lacon lepidopterus   210 
Lacon querceus   210 
Limoniscus violaceus  210 
Limonius minutus 210 
Limonius poneli   211 
Melanotus brunnipes   211 
Melanotus castanipes   212 
Melanotus crassicollis   212 
Melanotus punctolineatus   212 
Melanotus villosus   212 
Negastrius pulchellus 213 
Negastrius sabulicola   213 
Nothodes parvulus   214 
Oedostethus quadripustulatus   214 
Paraphotistus impressus   214 
Paraphotistus nigricornis   214 
Pheletes aeneoniger   215 
Pheletes quercus   215 
Podeonius acuticornis  216 
Porthmidius austriacus   217 
Procraerus tibialis   217 
Prosternon tesselatum   217 
Quasimus minutissimus 218 
Selatosomus aeneus 218 
Selatosomus cruciatus 219
Selatosomus latus   219 
Stenagostus rhombeus  219 
Synaptus filiformis   220 
Zorochros dermestoides   221 
Zorochros meridionalis   222 
Zorochros quadriguttatus   222 
ZÁVĚR 223 
PODĚKOVÁNÍ  224 
LITERATURA  224

 

ÚVOD A METODIKA

     Výskyt kovaříků (Elateridae) na území CHKO Litovelské Pomoraví nebyl až doposud předmětem systematického zkoumání. Jednotlivé nálezy druhů této čeledi uveřejnili ve svých pracích autoři Bezděčka (2001), Dušánek (2011), Foit (2012 a 2014), Horčičko (2001), Jeniš (2013), Nakládal (2008, 2011 a 2019), Mertlik (2007, 2008, 2009, 2016a, 2018 a 2019), Reitter (1870) a Trnková a kol. (2020a, b).
     Individuálním sběrem a studiem kovaříků v této oblasti jsem se více méně nesystematicky zabýval již od roku 1993. Od počátku mi byly velkou inspirací zkušenosti místních entomologů J. Kondlera, Z. Mráčka, P. Zajíčka a I. Jeniše. Vzhledem k dlouholetým exkurzím do této oblasti jsem měl možnost vedle zajímavých nálezů sledovat změny na jednotlivých lokalitách a populační dynamiku jednotlivých druhů. Některé tyto změny vnímám pozitivně, jako například ponechávání mrtvého a ležícího dřeva na chráněných lokalitách, které vedlo k postupnému posilování populací xylofágního hmyzu. Negativně se však projevuje intenzivní lesnické hospodaření na lokalitách, které ochrany neužívají, a dále i nepřehlédnutelné vysychání celé oblasti, která tím postupně ztrácí svůj lužní charakter. Tyto postřehy se snažím popsat v poznámkách k některým zde nalezeným druhům. Blíže okomentovat jsem se snažil bionomii a rozšíření těch kovaříků, které jsou pro danou oblast významní a mají zde bioindikační význam. Zaměřil jsem se hlavně na druhy charakteristické pro zdejší lužní lesy, mokřady a dále na ty, které jsou vázány na činnost neregulovaných úseků řeky.
     Intenzivnější výzkum s cílem potvrdit historické nebo sporné nálezy jsem provedl v letech 2020 a 2021. Při prováděných entomologických průzkumech byla používána smýkací metoda, sklepávací metoda, lov na světlo, použití nárazových pastí, sběr pod šupinkami kůry a individuální sběr.

     Další studovaný materiál je uložen v následujících sbírkách:

     Muzejní sbírky a jejich zkratky: Muzeum východních Čech, Hradec Králové – RMHK, Entomologické oddělení Národního muzea v Praze – NMMP

     Soukromé sbírky: Benedikt Stanislav (Plzeň), Boukal Milan (Pardubice), Foit Jiří (Brno), †Hervert Václav (Praha), Holec Vladislav (Olomouc), Jelínek Jaroslav (Chlomek u Chocně), Jeniš Ivo (Lutín), Kašovský Ľudevít (Martin), Kondler Jaroslav (Zábřeh), Kovář Josef (Lipnice nad Sázavou), Krejčík Stanislav (Tvrdkov), Kundrata Robin (Olomouc), Laibner Stanislav (Choceň), Martinů Ivo (Olomouc), Mazal Lubomír (Olomouc), Mertlik Josef (Opatovice nad Labem), Mráček Zdeněk (Zábřeh), Nakládal Oto (Praha), Pavlíček Jan (Opočno), Sieber Arnošt (Klatovy), Sitek Tomáš (Ostrava), Trnka Filip (Olomouc), Vacík Dušan (Hranice), Zajíček Petr (Hynčina) a Zýka Miroslav (Rakovník).

     Seznamy sbírek, které nám poskytli vážení kolegové do programu faunistického mapování (Mertlik 2007–2021), a ve kterých jsou uvedeny nálezy ze sledovaných faunistických čtverců: seznam sbírky Svätopluka Čepeláka (Šala) z roku 2012, Jana Pavlíčka (Opočno) z roku 2001, Arnošta Siebera (Domažlice) z roku 2009, Bořivoje Zbuzka (Praha) z let 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 a 2020 a Miroslava Zúbera (Kosmonosy) z let 2012 a 2014.

     V textu jsou použity následující zkratky: leg. = legit – sbíral; det. = determinavit – určil; rev. = revidit – revidoval; observ. = observavit – pozoroval; coll. = collectio – sbírka; ex. = exemplaire – exemplář; více ex. = více než deset exemplářů; PR = přírodní rezervace; NPR = národní přírodní rezervace; PP = přírodní památka; NPP = národní přírodní památka; CHKO = Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví; + = druh s potvrzeným recentním výskytem pro území CHKO, - = druh na území CHKO vymizelý, nebo sporný.

     U druhů, které jsou klasifikovány v aktuálním červeném seznamu ohrožených druhů z roku 2017 (Hejda et al. 2017), jsou za názvy taxonů zařazeny následující značky:

     NT = druh v červeném seznamu zařazený do kategorie téměř ohrožený (near threatened)
     VU = druh v červeném seznamu zařazený do kategorie zranitelný (vulnerable)
     EN = druh v červeném seznamu zařazený do kategorie ohrožený (endangered)
     CR = druh v červeném seznamu zařazený do kategorie kriticky ohrožený (critically endangered)

     V této práci používám klasifikaci čeledi Elateridae Leach, 1815 podle katalogu palearktických brouků (Löbl & Smetana 2007). Pro číslování lokalit byla použita vzestupná řada čísel faunistických čtverců (Zelený 1972).


Obr 1. Mapa faunistických čtverců ve sledovaném území (Zelený, 1972)

 

ROZSAH SLEDOVANÉHO ÚZEMÍ

     V roce 2011 jsem se zabýval rozšířením kovaříků na Zábřežsku (Dušánek 2011). Vzhledem k tomu, že je oblast podél toku řeky Moravy v tzv. Mohelnické brázdě obdobného charakteru jako CHKO Litovelské Pomoraví, na kterou plynule navazuje, rozšířil jsem okruh zájmu i o tato území. Níže uvedená faunistická data tedy zahrnují oblast údolní nivy řeky Moravy mezi městy Zábřeh a Olomouc.
     V práci jsou dále uvedena i historická nálezová data, u kterých již není přesnější lokalizace možná. Z tohoto důvodu uvádím všechny shromážděné údaje z faunistických čtverců znázorněných na obr. 1.
 

Obr. 2. Mapa CHKO Litovelské Pomoraví s vyznačením maloplošných chráněných území.

 

STATUT CHKO A CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

     Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví byla zřízena dne 15. listopadu 1990 vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČR č. 464/1990 Sb. v údolní nivě řeky Moravy mezi Olomoucí a Mohelnicí. Svou rozlohou 96 km2 je Litovelské Pomoraví pátou nejmenší CHKO v České republice. Z celkové rozlohy zaujímají lesy 56 %, zemědělská půda 27 % (z toho louky 9,5 %), vodní plochy 8 % a ostatní a zastavěné pozemky 9 %. Nadmořská výška se pohybuje od 210 m n. m. (řeka Morava v Olomouci) do 345 m n. m. (Jelení vrch).
     Pro své přírodní hodnoty je CHKO Litovelské Pomoraví součástí evropské soustavy chráněných území NATURA 2000. Mokřadní část Litovelského Pomoraví je od roku 1993 zařazena do Seznamu mezinárodně významných mokřadů Ramsarské konvence.
     Nejcennější části území jsou chráněny v 25 maloplošných zvláště chráněných územích – 2 národních přírodních rezervacích (Vrapač a Ramena řeky Moravy), 1 národní přírodní památce (Třesín), 9 přírodních rezervacích ( Doubrava, Hejtmanka, Chomoutovské jezero, Kačení louka, Kenický, Litovelské luhy, Panenský les, Plané loučky a U Spálené) a 13 přírodních památkách (Bázlerova pískovna, Častava, Daliboř, Hvězda, Kurfürstovo rameno, Malá Voda, Pod Templem, Třesín, U přejezdu, U senné cesty, V Boukalovém, Za mlýnem a Zátrže).

     Jádro CHKO a současně hlavní přírodovědný fenomén oblasti tvoří vnitrozemská říční delta (přirozeně meandrující tok řeky Moravy, která se větví v řadu bočních stálých i periodicky průtočných říčních ramen) a navazující komplexy cenných lužních lesů, vlhkých nivních luk a mokřadů. Do Litovelského Pomoraví patří také krasové území vrchu Třesín se známými a veřejnosti zpřístupněnými Mladečskými jeskyněmi a oblast chlumních listnatých lesů Doubrava. V západní a severní části CHKO (tj. oblast Doubravy a Třesína) nalezneme zástupce společenstev sušších doubrav. Výrazný vliv na faunu má okolní intenzivně obhospodařovaná zemědělská krajina. Projevuje se především invazí řady stepních a lesostepních prvků, které se šíří s odlesňováním a vysušováním nivy.
     Obecnými charakteristikami přírodních poměrů v CHKO se zabývá ve své diplomové práci P. Herman (Herman 2015).

 

BIOTOPY LITOVELSKÉHO POMORAVÍ A JEJICH TYPIČTÍ OBYVATELÉ

     V této kapitole se chci zaměřit na typy biotopů tvořících CHKO s hlavním důrazem na výskyt kovaříků pro ně typických. Poznámky k bionomii a rozšíření některých významnějších druhů jsou více rozvedeny v kapitole výsledky. Velmi hojné druhy zde nezmiňuji.

Lužní lesy
     Biotopy lužních lesů tvoří svou rozlohou a významem jádro CHKO. Jsou typické vysokou hladinou podzemní vody a občasnými záplavami. V blízkosti vodních toků a slepých ramen jsou společenstva měkkého luhu, tvořeného vrbami, olšemi, topoly a jasany. V oblastech, kam záplavy dosahují méně často, jsou společenstva tvrdého luhu, tvořeného porosty dubů, jasanů, lip, javorů a jilmů. Místy již některé porosty začínají mít pralesovitý charakter. K nejcennějším oblastem patří v této kategorii NPR Vrapač, PR Hejtmanka, PP U senné cesty, PR U spálené, PP U přejezdu, PR Litovelské luhy, PR Kenický, PR Panenský les a PP Kurfürstovo rameno. Hmyzí obyvatelé těchto lesů se dají podle preference na určitý typ biotopu rozdělit do tří základních kategorií:

Druhy vázané na stojící staré stromy: Na tšchto biotopech je poměrně pestrá paleta druhů. Vzhledem k častým záplavám zde nenajdeme specialisty osídlující spodní a podzemní části stromových dutin jako je např. Ischnodes sanquinicollis a Limoniscus violaceus. Dutiny výše položené zde hostí celou řadu významných a vzácných zástupců čeledi, jako je např. Elater ferrugineus, Podeonius acuticornis, Ampedus brunnicornis, Procraerus tibialis a Brachygonus megerlei. V mechem porostlé borce starých kmenů prodělává svůj vývoj např. Calambus bipustulatus. V trouchnivé vrstvě v podkorních částech můžeme zastihnout i největšího zástupce kovaříků na území CHKO, Stenagostus rhombeus.

Druhy vázané na ležící kmeny: V minulosti nebylo vzhledem k hustému osídlení v nejbližším okolí CHKO zvykem ponechávat ležící kmeny samovolnému rozkladu. Režim občasných záplav specialistům na ležící a trouchnivějící kmeny rovněž příliš nesvědčí. Tento druh biotopu je osídlen převážně zde všudypřítomnými druhy Ampedus pomorum a Denticollis linearis. V jižní části CHKO je v posledních letech nalézán Ampedus elegantulus, který má potenciál nově vznikající porosty pralesního charakteru osídlit.

Druhy bylinného patra: Skladba bylinného patra je v místních lesích velice pestrá a hostí celou řadu původních druhů rostlin. Jinde řídce zastoupení zástupci čeledi se zde mnohdy vyskytují v masovém měřítku. Převažují zde druhy Athous vittatus a Agriotes acuminatus, vzácněji pak Mosotalesus nigricornis a Cidnopus aeruginosus. Těmto druhům, které prodělávají svůj vývoj v lesní hrabance, občasné zaplavení jejich biotopů neškodí.
 

Obr. 3. NPR Vrapač Obr. 4. Jilmy na kraji PR Kačení louka
Obr. 5. PR Panenský les Obr. 6. PR Hejtmanka

Pastevní lesy
     Na historické mapě z 19. století na mapovém portálu mapy.cz, jsou pastevní lesy ještě jasně zřetelné. Na území CHKO se takovýto pastevní les nacházel poblíž obce Střelice. Při průzkumu této lokality jsem zjistil, že se v současnosti jedná o obdělávané pole s mladším lesním porostem na svých okrajích a nic zde již nepřipomíná dávnou existenci rozložitých pastevních velikánů. Z Chomoutovského pastevního lesa, vykáceného ve dvacátých letech dvacátého století, nám do dnešních dnů zůstaly pouze tři izolované solitérní duby. Staré duby, pamětníci pastevního lesa v místech dnešní NPR Vrapač, byly vykáceny až na počátku devadesátých let dvacátého století a je smutné, že se tak stalo již po vyhlášení CHKO.
     Takovéto, dnes již zaniklé biotopy, hostily v minulosti celou řadu dnes již na území CHKO vymizelých druhů. O výskytu kovaříka Limoniscus violaceus nám dobová literatura přináší následující údaj: „Műller uvádí, že jej sbíral dosti četně u Olomouce“ (Fleischer 1927-30). Dále je možno zaznamenat upomínky na historický výskyt dalších významných druhů charakteristických pro pastevní lesy s osluněnými duby, např. pro krasce Eurythyrea quercus (Herbst, 1780) nacházíme neméně zajímavou zmínku. „Velice vzácného tohoto brouka nalezl p. prof. Zoufal u Olomouce a Uničova.“ (Kliment 1899). Dalším, na území CHKO vymizelým druhem, je tesařík Cerambyx cerdo Linné, 1758. O něm se můžeme dočíst: „Nedávná vymizení druhu z lokalit, kde se v minulosti nacházelo poměrně dost mohutných starých dubů, např. Litovelské Pomoraví ukazuje, že populace tesaříka obrovského k přežití vyžadují značné množství vhodných stromů a značné rozlohy stanoviště.“ (Čížek & kol. 2015). Za citaci stojí ještě zmínka o na území CHKO dosti řídce nalézaného roháče Lucanus cervus (Linné, 1758). Ve svém komentáři k zoologickému průzkumu NPR Vrapač a PR Hejtmanka P. Bezděčka píše: „Lepší situace je u roháče obecného, jehož samce i samice jsem opakovaně nacházel po celém území koncem června a v červenci.“ (Bezděčka 2001). Ve stejné práci uvádí Bezděčka bez bližšího komentáře navíc ještě nález kovaříka Lacon querceus (Herbst, 1784). V jednom ze tří izolovaných památných dubů u Chomoutovského jezera, pozůstatku kdysi rozsáhlého Chomoutovského pastevního lesa, se mi podařilo nalézt kovaříka Ampedus cardinalis.
     Úbytek starých dubů, na které je vázána celá řada dnes již mizejících organismů, je problémem nejen území CHKO. Ze starší literatury se můžeme o druhovém složení stromů v doubravách mezi Zábřehem a Kroměříží dočíst následující: „Dub sám, kdysi hlavní součást těchto lesů, prořídl někde vlivem kultury tou měrou, že nabývají nad ním značné převahy jiné stromy listnaté“. O několik řádků dále se dozvídáme: „Procházíme-li těmito lesy, zaujmou naši pozornost předně staleté duby mohutných kmenů s množstvím ochmetu Loranthus europaeus v rozložitých korunách.“ (Černý 1930). Z podobných zmínek můžeme usoudit, že problematiky úbytku starých dubů v krajině si všimli již před téměř stoletím v době, kdy byly stále ještě tyto běžně k vidění. Dodnes se nám zachovalo již jen několik izolovaných a postupně odumírajících památných jedinců, většinou v zapojených porostech.
 

Obr. 7. NPR Vrapač, torzo mohutného dubu jako pozůstatek pastevního lesa. Obr. 8. PP Chomoutovské jezero, solitérní dub jako pozůstatek pastevního lesa.

Lesy pahorkatin a krasová oblast
     Tyto biotopy se v rámci CHKO nalézají pouze na poměrně malé rozloze v její severozápadní části. Z chráněných území zabírají část PR Doubrava a NPP Třesín. V lesních porostech zde pro odumírající a stojící kmeny platí v podstatě to samé jako pro níže položené lužní porosty. V ležících kmenech buků zde můžeme velmi vzácně zastihnout např. Ampedus cinnabarinus a Denticollis rubens, v ležících dubech pravděpodobně i Ampedus praeustus. V bylinném patře se dají zastihnout suchomilnější a vzácně se zde vyskytující Porthmidius austriacus, Selatosomus cruciatus a Dicronychus testaceus. V těchto vyšších polohách se nacházejí i introdukované smrkové, modřínové a borové porosty, které jsou postupně nahrazovány přirozenější skladbou dřevin. Můžeme v nich zastihnout druhy jako Ampedus sanquineus, A. balteatus nebo Cardiophorus ruficollis. V krasové oblasti na jižní straně PP Třesín se nachází zajímavá lokalita Plavatisko s výslunnými sprašovými svahy na vápencových škrapech. Byly zde zjištěny teplomilné druhy jako Cardiophorus vestigialis, Melanotus punctolineatus a Adrastus montanus.
 

Obr. 9. PR Doubrava, vrch Hradisko Obr. 10. Mlýnský vrch
Obr. 11. PR Doubrava, jižní svahy Obr. 12. Mladeč, vápencový lom

Mokřadní louky, mokřady a stojaté vody.
     Mokřadní louky jsou v rámci CHKO chráněny například v PP Za mlýnem, PP Pod Templem, PP Daliboř a PR Plané loučky. Předmětem ochrany jsou zde zejména mokřadní rostlinná společenstva a z hmyzu pak některé druhy motýlů. K typickým zástupcům kovaříků zde náleží Actenicerus siaelandicus a Aplotarsus incanus. V mokřadech a stojatých vodách jsou zde chráněna především rostlinná společenstva a některé druhy obratlovců. K těmto územím náleží zejména PR Kačení louka, PP V Boukalovém, PP Kurfürstovo rameno a PP Častava. Z xylofágních zástupců čeledi tyto biotopy vyhovují druhům Ampedus pomonae, A. sanquinolentus a. A.elegantulus. K zajímavým lokalitám náležejí i zatopené pískovny (PP Zátrže, pískovna Náklo a PP Chomoutovké jezero). Na těchto biotopech se druhotně namnožil Zorochrus meridionalis, původně osídlující rozsáhlejší říční štěrkové náplavy
 

Obr. 13. PP Kurfürstovo rameno Obr. 14. PR Kačení louka

Nížinný tok řeky Moravy
     Na mnoha místech CHKO prošlo koryto řeky Moravy včetně bočních toků v minulosti nevhodnými regulacemi svazujícími přirozenou činnost řeky (zpevňování a napřimování koryta a výstavba jezů). Přirozená tvorba výsepových břehů, písčitých a štěrkových náplavů zde probíhá již jenom na fragmentech původní rozlohy. Další ranou pro společenstva těchto původně prosluněných lokalit je jejich rychlé zarůstání a tím zastínění některými introdukovanými rostlinami (netýkavka, křídlatka). Z chráněných území je nejcennější NPR Ramena řeky Moravy. V naplavených kmenech zde prodělávají svůj vývoj Ampedus pomonae a. A. sanquinolentus. Štěrkové a písečné náplavy zde obsazují zástupci podčeledi Negastriinae. Běžně Zorochrus dermestoides a Negastrius pulchellus, vzácně potom Z. qudriguttatus a N. sabulicola.
 

Obr. 15. PP Pod Templem Obr. 16. Meandr u PR Panenský les, výsepový břeh
Obr. 17. NPR Ramena řeky Moravy, ostrov u Střeně Obr. 18. Písečné náplavy u PR Panenský les

 

VÝSLEDKY A KOMENTÁŘE

+ Actenicerus siaelandicus (Müller, 1764)

6167: Zábřeh, 14. V. 1971, 3 ex., P. Zajíček leg. et coll. (Dušánek 2011).

6267: Moravičany, 10. V. 1964, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; V. 1977, 1 ex., J. Kondler leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.; 30. IV. 2020, 1 ex., osmyk louky pod Hradiskem, V. Dušánek observ.

6368: Náklo, 21. V. 2005, 1 ex., T. Kubíček leg., K. Doležel det. et coll., J. Mertlik rev. 2012.

6369: Hynkov, PR Daliboř, 11. V. 2021, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.

6369: Olomouc, PR Plané loučky, 1. V. 2013, 1 ♂, J. Kovář leg. et coll., B. Zbuzek det. 2014; 3. VI. 2021, 6 ex., V. Dušánek observ., 1 ex. coll. V. Dušánek

Pozn. Na podmáčených loukách hojnější v jihovýchodní části CHKO. Bez bližších údajů je uváděn i z PR Hejtmanka a NPR Vrapač (Bezděčka 2001).
 

Obr. 19. Actenicerus siaelandicus Obr. 20. PR Plané loučky 3. VI. 2021

+ Adrastus axillaris Erichson, 1841

6167: Zábřeh, Skalička, zahrada rodinného domu, na divizně, 7. VII. 2021, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.

6267: Moravičany, 4. VII. 1970, 1 ♀, O. Marek leg., S. Laibner coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019.

6369: Olomouc [Olmütz, häufig (Klug)] (Reitter 1870).

Pozn. Tento podhorský až horský druh štěrkových náplavů vodních toků se mi nepodařilo na území CHKO Litovelské Pomoraví potvrdit. Na jeho nejbližší historické lokalitě v údolí Bušínovského potoka na Zábřežsku z roku 1973 jsem ho též nezaznamenal (Dušánek 2011). V roce 2021 jsem nalezl jeden kus na zahradě rodinného domu přímo ve městě Zábřeh. Další jeho potvrzený recentní výskyt je doložen nejblíže z podhůří Hostýnských vrchů a Moravskoslezských Beskyd na východě a severně pak v podhůří Nízkého a Hrubého Jeseníku. I v těchto oblastech se ovšem jedná o vzácné a ojedinělé nálezy.
 

+ Adrastus montanus (Scopoli, 1763) VU

6268: NPR Vrapač, 11. IV. – 30. VII. 2020, 49°42'29"N, 17°02'09"E,nárazová past v JZ části území, 1 ex., J. Foit leg. et coll. (Foit 2012, 2014).

6268: Mladeč, PP Třesín, Plavatisko, VI. 2013, 2 ex., I. Jeniš leg. (Jeniš 2013).

Pozn: Osidluje výslunné stepní lokality. V Mladči nalézán často na stěnách domů pod lokalitou Plavatisko. (Jeniš 2013).
 

+ Adrastus pallens (Fabricius, 1792)

6167: Zábřeh – Humenec, 7. VII. 2010, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

6167: Zábřeh – Skalička (49°52'26.557"N, 16°52'37.493"E), 4. VIII. 2009, 2 ex., oklep jívy, V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010 (Dušánek 2011).

6167: Leština (49°52'24.802"N, 16°55'0.326"E), 11. VIII. 2009, 1 ex., oklep jívy, V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010 (Dušánek 2011).

6167: Zábřeh, Leštinská jezírka, 28. VI. 2010, 6 ex., V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 9. VII. 2010, 4 ex., V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010 (Dušánek 2011).

6267: Moravičany, PP Zátrže, 23. VII. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 10. VII. 2021, více ex., V. Dušánek observ.; 12. VII. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6267: Moravičany, 15 VI. 2019, 1 ♂, O. Nakládal leg. et coll., B. Zbuzek det

6268: Litovel, Víska, NPR Vrapač (6268c), 26. VI. 2003, 1 ex., O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 2. VIII. 2009, 3 ex., O. Nakládal leg. (Nakládal 2011).

6268: Mladeč, PP Třesín, 14.IV – 10.IX. 2013, I. Jeniš leg. (Jeniš 2013).

6268: Střeň, NPR ramena řeky Moravy, štěrkový ostrov, 12. VII. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6268: PR Hejtmanka, 18. VII. 2020, více ex., V. Dušánek observ.

6268: PR Litovelské luhy Střeň, 25. VII. 2020, více ex., V. Dušánek observ.

6268: Benkov, 10. VII. 1998, 1 ex., Velc leg., J. Pavlíček det.
6368: Náklo, pískovna, 27: VII. 2021, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.

6369: Hynkov, PR Panenský les, 26. VII. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6369: Hynkov, PR Kenický, 12. VII. 2021, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.

6369: Hynkov, 24. VI. 2006, 1 ex. (Nakládal 2008).

Pozn. Podél vodních toků hojný v celé CHKO.
 

+ Adrastus rachifer (Fourcroy, 1785)

6167: Zábřeh – Skalička (49°52'26.557"N, 16°52'37.493"E), 4. VIII. 2009, 4 ex., oklep jívy, V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 14. VIII. 2009, 1 ex., oklep jívy, V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

6167: Zábřeh, Leštinská jezírka (49°52'24.802"N, 16°55'0.326"E), 28. VI. 2010, 1 ex., oklep jívy, V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 9. VII. 2010, 4 ex., V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010 (Dušánek 2011).

6167: Zvole (49°50'54.282"N, 16°55'34.204"E), 13. VII. 2010, 2 ex., oklep jívy, V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010 (Dušánek 2011).

6267: Moravičany, PP Zátrže, 23. VII. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 17. VII. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6267: Moravičany, 2. VI. 1967, 2 ♂♂, F. Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det.; 14 VI. 2019, 1 ♂, O. Nakládal leg. et coll., Zbuzek det.

6268: Mladeč, 1. VII. 1999, 1 ex., O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6268: Litovel, 2. VII. 2006, 3 ex. (Nakládal 2008).

6268: Litovel, Bílá Lhota, 29. VI. 2003, 1 ♂, Z. Vancl leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

6268: PR Hejtmanka, 18. VII. 2020, více ex., V Dušánek. observ.

6268: Litovel, Víska, NPR Vrapač (6268c), 12. VI. 2004, 1 ex., O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 10. VII. 2004, 20 ex., O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 13.VI.2009, O. Nakládal leg., 2 ex.; 14.VI.2009, O. Nakládal leg.; 3. VII. 2009, 5 ex., O. Nakládal leg. (Nakládal 2011).; 11. IV. – 30. VII. 2020, 49°42'33"N, 17°02'41"E, smyk v S části, 2 ex., J. Foit leg. et coll. (Foit 2012, 2014).

6268: Mladeč, PP Třesín, VII. 2013, 3 ex., I. Jeniš leg. (Jeniš 2013).

6268: PR Litovelské luhy Střeň, 31. V. - 1. VI. 1999, 1 ♀, Z. Černý leg. et coll., B. Zbuzek det.; 25. VII. 2020, více ex., V. Dušánek observ.

6268: Litovel, Střeň, NPR ramena řeky Moravy, štěrkový ostrov, 12. VII. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6368: Litovel (6368a), 16. VII. 2004, 1 ex., 6268: Litovel, Víska (6268c), 10. VII. 2004, 1 ex., O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6368: Náklo, pískovna, 27: VII. 2021, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.
6369: Hynkov, PR Kenický, 12. VII. 2021, více ex., V. Dušánek observ.
6369: Hynkov, PR Panenský les, 26. VII. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6369: Olomouc (63-6469), 7. VIII. 1989, 2 ex., Kovařík leg., V. Vyhnálek et J. Mertlik coll., J. Mertlik det.

6369: Olomouc, Wellnerova 5, park, 26. VI. 2001, 1 ex., smyky, M. Boukal leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

Pozn. Podél vodních toků hojný v celé CHKO.
 

+ Agriotes acuminatus (Stephens, 1830)

6167: Bušínov (49°50'27.304"N, 16°50'1.056"E), 4. VI. 2010, 1 ex, smyk, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Leština (49°52'19.187"N, 16°56'32.496"E), 21. V. 2010, 1 ex, oklep hlohu, V. Dušánek leg. et coll.; (49°51'49.773"N, 16°55'38.815"E), oklep, 1 ex., 29. V. 2010, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Vitošov (49°51'51.429"N, 16°57'5.648"E), 29. V. 2010, 1 ex., oklep jívy, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Zvole (49°50'39.826"N, 16°53'54.93"E), 13. V. 2010, 3 ex., oklep kvetoucích ovocných stromů, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6267: Moravičany, 22. VI. 1952, 1 ex., Pavlů leg., RMHK coll., J. Mertlik det.; 1. V. 1972, 1 ex., S. Laibner coll. in coll. NMMP, J. Mertlik rev. 2018; 7. VI. 1987, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 11. V. 2001, 19 ex., ve smyku travin v lese, J. Mertlik leg. et coll.; PR Doubrava, 30. IV. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 9. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 18. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 29. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 1. VI. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 18. V. 2021, více ex., V. Dušánek observ.; 3. VI. 2021, V. Dušánek observ.

6267: Moravičany, Kačení louka, 30. IV. 2020, více ex. V. Dušánek observ.; 19. V. 2021, 3 ex., V. Dušánek observ.

6267: Nové Mlýny, PP Za mlýnem, 22. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 13. VI. 2021, více ex., V. Dušánek observ.; Mlýnský vrch, 14. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6268: Litovel, Víska, 12. VI. 2004, 1 ♂, O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005;

6268: Litovel, Víska, NPR Vrapač, 19. V. 2002, 2 ♀♀, O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 3. V. 2003, 1 ♀, O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 14. V. 2007, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 9. V. 2009, 2 ex., O. Nakládal leg. et coll. (Nakládal 2011); 10. V. 2009, 3 ex., O. Nakládal leg. et coll. (Nakládal 2011); 17. V. 2009, 1 ex., O. Nakládal leg. et coll. (Nakládal 2011).

6268: Mladeč, Jesinky, 28. IV. 2020, 3 ex., oklep hlohu, V. Dušánek observ.

6268: Litovel, NPR Vrapač, 4. V. 2020, 3 ex. V. Dušánek observ.; 7. V. 2020, více ex. V. Dušánek observ.

6268: Litovel, PR Litovelské luhy, 13. VI. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6268: NPR Vrapač, 2. VI. 1999, 1 ♂, Z. Černý leg. et coll., B. Zbuzek det.; 3. VII. 2009, 3 ex., O. Nakládal leg. et coll. (Nakládal 2011).; 4. V. 2020, 1 ex., V. Dušánek observ.; 7. V. 2020, 3 ex., V. Dušánek observ.; 4. V. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6268: Nové Zámky, PR Hejtmanka, 3. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 15. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 3. VI. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6268: Nové Zámky, PP Pod Templem, 8. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 15. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 2. VI. 2021, 2 ex., V. Dušánek observ.

6268: Nový Dvůr, PP U přejezdu, 3. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 29. V. 2020, 3 ex., V. Dušánek observ.; 7. VI. 2021, 3 ex., V. Dušánek observ.

6268: Střelice, Jelení kopec, 8. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.

6268: Mladeč, PP Třesín, 14. IV – 10. IX. 2013, I. Jeniš leg. (Jeniš 2013); 20. V. 2020, 2 ex., osmyk okraje louky nad Rytířskou síní, V. Dušánek observ.

6269: Šternberk, Paseka, 19. V. 2002, 1 ♂, S. Krejčík leg. et coll., J. Mertlik det.

6368: Střeň, Dolní záseky, 10. V. 2016, 1 ♂, 1 ♀, J. Kovář leg. et coll., B. Zbuzek det. 2016.

6368: Střeň, Řídké půstky, 1. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.

6369: Štěpánov, PR Panenský les, 11. V. 2021, 3 ex., V. Dušánek observ.; 1. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.

6369: Štěpánov, PP Kurfürstovo rameno, 9. V. 2021, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.

6369: Hynkov, PP Daliboř, 4. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.

6369: Hynkov, PR Kenický, 10. V. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.
6369: Křelov, PR Plané loučky, 3. VI. 2021, více ex., V. Dušánek observ.
6369: Horka nad Moravou, 14. V. 1983, 3 ex., J. Bouchal leg. et coll., J. Mertlik det. 2011.

Pozn. V bylinném patře lužních lesů hojný v celé CHKO.
 

+ Agriotes lineatus (Linnaeus, 1767)

6167: Zvole (49°50'54.282"N, 16°55'34.204"E), 9. V. 2010, 3 ex., smyk, V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010 (Dušánek 2011).

6167: Leština (49°52'21.063"N, 16°55'5.138"E), 30. IV. 2010, 1 ex., smyk, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Vitošov (49°52'0.295"N, 16°57'2.198"E), 28. IV. 2010, 1 ♂, oklep modřínu, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Zábřeh (49°52'24.612"N, 16°52'29.601"E), 24. IV. 2004, 2 ex., oklep kvetoucí jívy, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6267: Moravičany, PR Doubrava, Jelení kopec, 29. V. 2020, 3 ex., V. Dušánek observ.; 1. VI. 2020, 3 ex., V. Dušánek observ.

6267: Moravičany, PR Kačení louka, 30. IV. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 7. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6267: Nové Mlýny, PP Za mlýnem, 22. V. 2020, 1 ex., V. Dušánek observ.; 13. VI. 2021, 2 ex., V. Dušánek observ.; 14. VI. 2021, 3 ex., V. Dušánek observ.

6268: Nové Zámky, PP Pod Templem, 8. V. 2020, 2 ex., V. Dušánek observ.; 15. V. 2020, 1 ex., V. Dušánek observ.; 18.VII. 2020, 1 ex., V. Dušánek observ.; 2. VI. 2021, 1 ex. V. Dušánek leg. et coll.

6268: Mladeč, PP Třesín, 13. VII. 2020, 2 ex., osmyk okraje louky nad Rytířskou síní, V. Dušánek observ.

6368: Střeň, lužní les u řeky Moravy, levý břeh, 12. VI. 2006, 1 ♂, osmyk travin, J. Mertlik leg. et coll.

6368: Střeň, Řídké půstky, 1. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.

6369: Štěpánov, PR Panenský les, 10. V. 2021, 2 ex., V. Dušánek observ.; 1. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6369: Štěpánov, PP Kurfürstovo rameno, 9. V. 2021, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.

6369: Hynkov, PP Daliboř, 4. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.

6369: Křelov, PR Plané loučky, 3. VI. 2021, 2 ex., V. Dušánek observ.

Pozn. Hojný v celé CHKO.
 

+ Agriotes obscurus (Linnaeus, 1758)

6167: Postřelmov, Nový Dvůr (49°53'26.797"N, 16°55'38.47"E), 20. VII. 2003, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.

6167: Jestřebí (49°51'11.22"N, 16°51'24.055"E), 20. V. 2010, 1 ex., smyk, V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

6167: Lesnice (49°52'39.701"N, 16°56'21.894"E), 21. V. 2010, 1 ex., smyk okraje lesa, V. Dušánek observ.

6167: Leština (49°52'21.063"N, 16°55'5.138"E), 30. IV. 2010, 1 ex., smyk, V. Dušánek leg. et coll.; (49°52'23.017"N, 16°55'4.464"E), 12. V. 2010, 1 ex., smyk na břehu Moravy, V. Dušánek leg. et coll.; (49°52'28.752"N, 16°55'8.199"E), 15. V. 2010, 1 ex., smyk, V. Dušánek observ.; (49°52'19.187"N, 16°56'32.496"E), 21. V. 2010, více ex., smyk, V. Dušánek observ.; (49°52'22.284"N, 16°55'3.734"E), 8. VI. 2010, 1 ♀, smyk, V. Dušánek leg. et coll.; (49°52'41.023"N, 16°56'35.777"E), 9. VII. 2010, 1 ♂, smyk, V. Dušánek leg. et coll.

6167: Lupěné (49°51'35.566"N, 16°50'33.694"E), 28. V. 2010, 1 ex, V. Dušánek leg. et coll.

6267: Mohelnice, VII. 1988, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det.

6267: Mohelnice – Lukavice, u Moravy, 23. IV. 2005, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6267: Mohelnice, PP Zátrže, 18. V. 2020, 2 ex., V. Dušánek observ, et. det.

6267: Moravičany, 24. V. 1963, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP coll., J. Mertlik rev. 2019; 8. VI. 1963, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP coll., J. Mertlik rev. 2019; 9. VI. 1963, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP coll., J. Mertlik rev. 2019; 28. V. 1977, 1 ex., J. Bouchal leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.; VI. 1994, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.; 5. V. 1996, 2 ex., V. Dušánek leg. et coll.; 29. V. 2020, 1 ex., V. Dušánek observ.

6267: Moravičany, PR Kačení louka, 7. VI. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6267: Nové Mlýny, PP Za mlýnem, 13. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.
6268: Mladeč, PP Třesín, 14.IV – 10.IX. 2013, I. Jeniš leg. (Jeniš 2013).
6268: Litovel, IV. 1966, 1 ex., Rusek coll.

6268: Litovel, PR Litovelské luhy, 13. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6268: Litovel, Víska, Vrapač, 20. III. 2000, 2 ex., náplav, O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.; 9. V. 2009, 1 ex., O. Nakládal leg. et coll. (Nakládal 2011); 7. VI. 2009, 1 ex., O. Nakládal leg. et coll. (Nakládal 2011).

6268: Nové Zámky, PP Pod Templem, 8. V. 2020, 5 ex., V. Dušánek observ.; 15. V. 2020, 2 ex., V. Dušánek observ.; 2. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6268: Litovel, Střeň, břeh Moravy, 6. V. 2005, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6268: Benkov, 15. VI. 1999, 2 ex., J. Macek leg., B. Zbuzek det., J. Velc coll.

6368: Střeň, Záseky, 10. V. 2016, 1 ♀, J. Kovář leg. et coll., B. Zbuzek det. 2016.

6368: Střeň, lužní les u řeky Moravy, levý břeh, 12. VI. 2006, 2 ex., osmyk travin, J. Mertlik leg. et coll.

6368: Střeň, Řídké půstky, 1. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.

6368: NPR Ramena řeky Moravy, 29. V. – 25. VI. 2020, B. Trnková leg. (Trnková & spol. 2020a)

6368: Náměšť na Hané, Rmíz, 14. V. 2007, 1 ex., K. Doležel leg. et coll., J. Mertlik rev. 2012.

6369: Štěpánov, PR Panenský les, 11. V. 2021, 2 ex., V. Dušánek observ.; 1. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6369: Hynkov, PP Daliboř, 4. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.

6369: Křelov, PR Plané loučky, 3. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6369: Horka nad Moravou, 30. IV. 1983, 1 ex., J. Bouchal leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

6369: Olomouc, Plané Loučky, 8. V. 2012, 1 ♂, J. Kovář leg. et coll., B. Zbuzek det.

Pozn. Hojný v celé CHKO.
 

+ Agriotes pilosellus (Schönherr, 1817)

6167: Lesnice (49°52'39.701"N, 16°56'21.894"E), 21. V. 2010, více ex., smyk okraje lesa, V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Leština, (49°52'19.533"N, 16°56'31.207"E), 15. V. 2010, 1 ex., oklep, V. Dušánek leg. et coll.; (49°52'19.187"N, 16°56'32.496"E), 21. V. 2010, 1 ex., smyk, V. Dušánek leg. et coll.; (49°52'19.187"N, 16°56'32.496"E), 21. V. 2010, více ex., smyk, V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Vitošov, (49°52'0.567"N, 16°57'1.407"E), 9. V. 2010, 1 ex., smyk, V. Dušánek leg. det. et coll.; (49°51'51.455"N, 16°57'0.239"E), 15. V. 2010, 1 ex, oklep, V. Dušánek leg. et coll.; (49°51'59.798"N, 16°57'0.975"E), 29. V. 2010, více ex., oklep, V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Zábřeh, lom Račice (49°53'17.797"N, 16°50'7.113"E), 7. V. 2010, 1 ex., oklep keřů, V. Dušánek leg. et coll.; (49°52'26.302"N, 16°52'36.23"E), 26. V. 2010, 1 ex., V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6267: Mohelnice, PP Zátrže, 18. V. 2020, 1 ex., V. Dušánek observ, et. det.

6267: Moravičany, 30. V. 1964, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in coll. NMMP, J. Mertlik rev. 2018; 25. V. 1969, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in coll. NMMP, J. Mertlik rev. 2018; 4. VI. 1988, 1 ♂, J. Mertlik leg.et coll.; V. 1994, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.; 26. V. 1997, 1 ♂, M. Boukal leg. et coll., T. Sitek det. 1998, J. Mertlik rev. 2007; 11. V. 2001, 2 ex., J. Mertlik leg.et coll.; 1. VII. 2007, 1 ♀, T. Kubíček leg., K. Doležel coll., J. Mertlik det. 2012.; 6. V. 2008, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.

6267: Moravičany, PR Doubrava, 20 IV. 2020., 2 ex., V. Dušánek observ.; 9. V. 2020, 3 ex., V. Dušánek observ.; 18. V. 2020, 2 ex., V. Dušánek observ.; 29. V. 2020, V. Dušánek observ.; 18. V. 2021, 2 ex., V. Dušánek observ.; 3. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.; 15. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6267: Moravičany, PR Kačení louka, 30. IV. 2020, 1 ex., V. Dušánek observ.; 19. V. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.; 7. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6267: Nové Mlýny, PP Za mlýnem, 22. V. 2020, 1 ex., V. Dušánek observ.; 14. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6268: Nové Zámky, PP Pod Templem, 2.VI.2021, 1 ex., V. Dušánek observ.
6268: Mladeč, Jesinky, 28. IV. 2020, 1 ex., V. Dušánek observ.
6268: Mladeč, PR Hejtmanka, 15. V. 2020, 1 ex., V. Dušánek observ.
6268: Nový Dvůr, PP U přejezdu, 29. V. 2020, 1 ex., V. Dušánek observ.

6268: Mladeč, PP Třesín, 14.IV – 10.IX. 2013, I. Jeniš leg. (Jeniš 2013); 20. V. 2020, 1 ex., osmyk okraje louky nad Rytířskou síní, V. Dušánek observ.

6268: Střelice, Jelení kopec, 8. V. 2020, 1 ex., osmyk travin, V. Dušánek observ.

6268: Mladeč, NPR Vrapač, 14. V. 2007, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 9. V. 2009, 1 ex., O. Nakládal leg. et coll. (Nakládal 2011); 17. V. 2009, 1 ex., O. Nakládal leg. et coll. (Nakládal 2011); 7. VI. 2009, 2 ex., O. Nakládal leg. et coll. (Nakládal 2011); 7. V. 2020, 2 ex., V. Dušánek observ.; 11. IV. – 30. VII. 2020, 5 ex., J. Foit leg. et coll. (Foit 2012, 2014); 4. V. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6268: Nové Zámky, PP Pod Templem, 8. V. 2020, 2 ex., V. Dušánek observ.; 15. V. 2020, 1 ex., V. Dušánek observ.

6269: Štemberk, Paseka, 17. VI. 2006, 1 ♂, S. Krejčík leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

6368: Střeň, 2. VII. 1964, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in coll. NMMP, J. Mertlik rev. 2018.
6369: Štěpánov, PR Panenský les, 11. V. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6369: Štěpánov, PP Kurfürstovo rameno, 9. V. 2021, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.

6369: Hynkov, PR Kenický, 10. V. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.
6369: Olomouc [Olmütz, selten (Klug)] (Reitter 1870).

Pozn. Hojný v celé CHKO.
 

+ Agriotes sputator (Linnaeus, 1758)

6167: Zábřeh – Humenec (49°52'26.557"N, 16°52'37.493"E), 27. V. 2010, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010 (Dušánek 2011).

6167: Zábřeh, Leštinská jezírka, 30. IV. 2010, 2 ex., V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

6167: Lesnice (49°52'40.563"N, 16°56'24.534"E), 21. V. 2010, 1 ex., smyk, V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010 (Dušánek 2011).

6167: Leština (49°52'24.802"N, 16°55'0.326"E), 30. 4.2010, 2 ex., smyk, V. Dušánek leg. et coll., Mertlik rev. (Dušánek 2011).

6167: Leština, Pod Trlinou, 21. V. 2010, 3 ex., V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010 (Dušánek 2011).

6167: Leština, Trlina rez., 6. VI. 2010, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010 (Dušánek 2011).

6167: Vitošov – lom (49°51'48.625"N, 16°57'2.93"E), 29. V. 2010, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 6. VI. 2010, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010 (Dušánek 2011).

6167: Zvole, Morava river (49°50'54.282"N, 16°55'34.204"E), 9. V. 2010, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010 (Dušánek 2011).

6267: Mohelnice – Lukavice, Morava river, 23. IV. 2005, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6267: Moravičany, 7. VII. 1966, 1 ♂, F. Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det.; 28. V. 1988, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; VI. 1994, 6 ex., V. Dušánek leg. et coll.; 9. VI. 2019, 1 ♀, O. Nakládal leg. et coll., Zbuzek det.

6267: Moravičany, PR Doubrava, 30. IV. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 18. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.

6267: Nové Mlýny, PP Za mlýnem, 13. VI. 2021, 2 ex., V. Dušánek observ.
6268: Moravičany, PR Kačení louka, 19. V. 2020, 1 ex., V. Dušánek observ.

6268: NPR Litovelské Pomoraví, 2. VI. 1999, 1 ♀, Z. Černý leg. et coll., B. Zbuzek det.

6268: Mladeč, Jesinky, 28. IV. 2020, více ex, V. Dušánek observ.

6268: Mladeč, NPR Vrapač, 9. V. 2009, 2 ex., O. Nakládal leg. et coll. (Nakládal 2011); 11. IV. – 30. VII. 2020, 1 ex., nárazová past, J. Foit leg. et coll. (Foit 2012, 2014);

6268: Nové Zámky, PP Pod Templem, 8. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 15. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 18. VII. 2020, 1 ex., V. Dušánek observ.

6268: Nové Zámky, PR Hejtmanka, 18. VII. 2020, 3 ex., V. Dušánek observ.

6268: Mladeč, PP Třesín, 14.IV – 10.IX. 2013, I. Jeniš leg. (Jeniš 2013); 13. VII. 2020, 2 ex., osmyk okraje louky nad Rytířskou síní, V. Dušánek observ.

6268: Litovel, PR Litovelské luhy, 13. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6268: Litovel, Víska (6268c), 10. VII. 2004, 1 ex., O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6368: Střeň, lužní les u řeky Moravy, levý břeh, 12. VI. 2006, 1 ♂, osmyk travin, J. Mertlik leg. et coll.

6369: Olomouc (63-6469), 9. IV. 1976, 1 ex., J. Bouchal leg. et coll., J. Mertlik det. 2011; 20. V. 1976, 1 ex., J. Bouchal leg. et coll., J. Mertlik det. 2011; 26. IV. 1976, 1 ex., J. Bouchal leg. et coll., J. Mertlik det. 2011; 26. V. 1976, 1 ex., J. Bouchal leg. et coll., J. Mertlik det. 2011; 26. III. 1977, 1 ex., J. Bouchal leg. et coll., J. Mertlik det. 2011; 30. VII. 1982, 1 ex., J. Kovařík leg., V. Vyhnálek coll., J. Mertlik det.

6369: Olomouc, PR Plané loučky, 27. VI. 2014, 2 ♂♂, J. Kovář leg. et coll., B. Zbuzek det. 2014.

6369: Černovír, 27. IV. 1977, 2 ex., J. Bouchal leg. et coll., J. Mertlik det. 2011.

Pozn. Hojný v celé CHKO.
 

+ Agriotes ustulatus (Schaller, 1783)

6167: Vitošov, 16. VII. 1974, 4 ex., Z. Mráček leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Zábřeh (49°52'17.683"N, 16°52'44.514"E), 2. VIII. 2010, 1 ♀, na květu okolíku, Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6267: Bílá Lhota, VII. 1984, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det.

6267: Moravičany, 8. VI. 1963, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2018; 3. VII. 1963, 2 ex., S. Laibner coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2018; 7. VII. 1966, 1 ♂, F. Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det.; 26. VII. 1974, 2 ♂♂, 1 ♀, F. Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det.; 18. VII. 1980, 1 ex., J. Bouchal leg. et coll., J. Mertlik det. 2011.

6267: Mohelnice, PP Zátrže, 17. VII. 2021, více ex., na okolících, V. Dušánek observ.

6267: Moravičany, PP Zátrže, 23. VII. 2020, 3 ex., V. Dušánek observ.
6268: Nové Zámky, PP Pod Templem, 18. VII. 2020, 5 ex., V. Dušánek observ.
6268: Mladeč, VIII. 1991, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det.
6268: Mladeč, PP Třesín, 14.IV – 10.IX. 2013, I. Jeniš leg. (Jeniš 2013).

6268: Litovel, Bílá Lhota, 29. VI. 2003, 1 ♂, Z. Vancl leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

6268: Mladeč, 28. VII. 1999, 5 ex. (1 ex., tmavá f.), O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6268: Mladeč, NPR Vrapač, 11. IV. – 30. VII. 2020, 2 ex., J. Foit leg. et coll. (Foit 2012, 2014).

6368: Střeň, NPR Ramena řeky Moravy, 29. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.

6368: Náklo, pískovna, 27. VII. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6268: Benkov, 10. VII. 1998, 12 ex., Velc leg., J. Pavlíček det.

6368: Odrlice, 2. VII. 1980, 12 ex., A. Sieber leg. et coll., St. Laibner det.

6369: Olomouc, 27. VI. 2014, 7 ♂♂, J. Kovář leg. et coll., B. Zbuzek det. 2016.

6369: Olomouc, cihelny, 4.- 24. VI. 2014, 2 ♂♂, 1 ♀, J. Kovář leg. et coll., B. Zbuzek det. 2014.

Pozn. Hojný v celé CHKO
 

+ Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758)

6167: Jestřebí (49°51'11.22"N, 16°51'24.055"E), 20. V. 2010, více ex., oklep, V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Lesnice (49°52'39.701"N, 16°56'21.894"E), 21. V. 2010, více ex., smyk okraje lesa, V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Leština (49°52'19.187"N, 16°56'32.496"E), 21. V. 2010, více ex., smyk, V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Lupěné (49°51'35.566"N, 16°50'33.694"E), 28. V. 2010, více ex., V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Nemile (49°52'14.283"N, 16°51'23.166"E), břeh Moravské Sázavy, 7. V. 2010, více ex., smyk, V. Dušánek observ.; (49°52'23.017"N, 16°55'4.464"E) břeh Moravy, 12. V. 2010, více ex., smyk, V. Dušánek observ.; (49°52'9.07"N, 16°51'10.992"E), 25. V. 2010, více ex., V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Pobučí (49°50'49.614"N, 16°51'16.416"E), 11. V. 2010, více ex., smyk, V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Vitošov (49°52'0.295"N, 16°57'2.198"E), 28. IV. 2010, 1 ex., oklep, V. Dušánek observ.; (49°51'59.798"N, 16°57'0.975"E), 29. V. 2010, více ex., oklep, V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Zábřeh (49°53'23.72"N, 16°50'25.683"E), Račice závodiště, 7. V. 2010, více ex., V. Dušánek observ.; 9. V. 2010, více ex., V. Dušánek observ.; (49°53'17.797"N, 16°50'7.113"E), lom Račice, 7. V. 2010, více ex. smyk, V. Dušánek observ.; (49°52'29.199"N, 16°52'38.297"E), Humenec – smyk, 10. V. 2010, více ex., V. Dušánek observ.; (49°52'26.302"N, 16°52'36.23"E), 26. V. 2010, více ex., V. Dušánek observ.; (49°52'23.929"N, 16°52'31.779"E), 1. VII. 2010, 1 ex., oklep břízy, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Zvole (49°50'54.431"N, 16°55'33.008"E), 9. V. 2010, více ex., V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6267: Moravičany, 9. VI. 1963, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 1. VI. 1985, 1 ex., Trojan leg., J. Resl coll., J. Mertlik det. 2005; 21. V. 2000, 2 ex., Pavel Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 4. VI. 1988, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; V. 1994, 1 ex., V. Dušánek det., leg. et coll.; PR Doubrava, 30. IV. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 9. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 18. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 29. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ; 1. VI. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 18. V. 2021, více ex., louky u Moravy, V. Dušánek observ.

6267: Moravičany, Kačení louka, 8. IV. 2021, 1 ex. V. Dušánek observ.

6267: Mohelnice, PP Zátrže, 18. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.

6267: Nové Mlýny, PP Za mlýnem, 22. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 13–14. VI. 2021, více ex., V. Dušánek observ.; Mlýnský vrch., 14. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6268: PR U Spálené, 7. VI. 2021, 2 ex., kůrovcový lapač, V. Dušánek leg. et coll.

6268: Víska, 12. V. 1996, 1 ex., O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6268: NPR Vrapač, 2. VI. 1999, 1 ♂, Z. Černý leg. et coll., B. Zbuzek det.; 3. VII. 2009, 3 ex., O. Nakládal leg. et coll. (Nakládal 2011).; 4. V. 2020, 1 ex., V. Dušánek observ.; 7. V. 2020, 3 ex., V. Dušánek observ.

6268: Mladeč, PR Hejtmanka, 17. VI. 2021, 1 ex., smyk travin, V. Dušánek observ.

6268: Střelice, Jelení kopec, 8. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.

6268: Litovelské Pomoraví (6268?), 2. VI. 1999, 1 ♂, Z. Černý leg. et coll., B. Zbuzek det.; 11. V. 2010, 1 ex., R. Kundrata leg. et coll.

6268: Nové Zámky, PP Pod Templem, 8. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 15. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.

6268: Nové Zámky, PR Novozámecké louky, 2. VI. 2021, 2 ex., V. Dušánek observ.

6268: Mladeč, PP Třesín, 14.IV – 10.IX. 2013, I. Jeniš leg. (Jeniš 2013); 28. IV. 2020, více ex., osmyk louky nad Rytířskou síní, V. Dušánek observ.; 20. V. 2020, V. Dušánek observ.; 24. VI. 2020, 5 ex., V. Dušánek observ.

6268: Nové Zámky, PR Hejtmanka, 3. V. 2020, 2 ex., V. Dušánek observ.

6268: Mladeč, NPR Vrapač, 11. IV. – 30. VII. 2020, 2 ex., J. Foit leg. et coll. (Foit 2012, 2014).

6268: Nový Dvůr, PP U přejezdu, 29. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.

6368: NPR Ramena řeky Moravy, 25. VI. 2020, B. Trnková leg. (Trnková & spol. 2020a).

6268: Litovel, PR Litovelské luhy, 13. VI. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6268: Litovel, Střeň, NPR ramena řeky Moravy, štěrkový ostrov, 29. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6368: Střeň, Řídké půstky, 1. VI. 2021, více ex., V. Dušánek observ.
6369: Hynkov, PR Kenický, 10. V. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6369: Štěpánov, PR Panenský les, 11. V. 2021, louky u rezervace, více ex., V. Dušánek observ.; 1. VI. 2021, vice ex., V. Dušánek observ.

6369: Hynkov, PR Daliboř, 4. VI. 2021, více ex., V. Dušánek leg. et coll.

6369: Olomouc – Řepčín, PR Plané loučky, 3. VI. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6369: Olomouc, Wellnerova 5, 26. VI. 2001, 1 ♂, smyky v parku, M. Boukal leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

Pozn. Hojný v celé CHKO.
 

- Ampedus aethiops (Lacordaire, 1835)

6267: Mohelnice [Mohelnitz (Schwab)] (Reitter 1870)

6267: Moravičany, 24. VI. 1963, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2018.

Pozn. Jedná se o typicky horský druh prodělávající svůj vývoj převážně v trouchu smrků. Jeho výše uvedené nálezy z Litovelského Pomoraví leží mimo teritoria jeho pravidelného výskytu. Může se jednat buď o splavené exempláře z horských oblastí Jeseníků, nebo o jedince pocházející z překládaných, případně přepravovaných smrkových kmenů, kterých je občas v železničních stanicích v Mohelnici a Moravičanech velké množství. Potvrzení těchto nálezů v budoucnu bych neočekával.
 

+ Ampedus balteatus (Linnaeus, 1758)

6167: Zvole (49°51'3.933"N, 16°53'20.367"E), 4. X. 2009, 2 ex., v trouchu borového pařezu, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6267: Moravičany, 20. IV. – 18. V. 2019, 1 ♂, O. Nakládal leg. et coll., Zbuzek det.
6268: Mladeč, PP Třesín, 14.IV – 10.IX. 2013, I. Jeniš leg. (Jeniš 2013).

Pozn. V rámci CHKO osidluje převážně introdukované jehličnaté lesy.
 

+ Ampedus brunnicornis Germar, 1844 VU

6268: Mladeč, NPR Vrapač, 5. III. 2007, 1 ♂ (f. zeisingi), dutý jasan, O. Nakládal leg., I. Jeniš coll., J. Mertlik det. 2007; 6. III. 2007, 1 ♂, dutý jasan, O. Nakládal leg., I. Jeniš coll., J. Mertlik det. 2007; 10. III. 2008, 2 ♂♂, 1 ♀ (2 ex. f. zeisingi, 1 ex. f. typ.), I. Jeniš leg. et coll.; 5–6. III. 2019, 1 ♀, 3♂♂, O. Nakládal leg. et coll., Zbuzek det.; 27. XI. 2020, (3 ex. f. zeissingi), V. Dušánek leg. et coll.

6268: Králová, PR U Spálené, 27. IV. 2021, 1 ex. (f. typ.), u báze osluněného dubu ve společnosti mravenců Lasius fuliginosus, V. Holec leg., F. Trnka coll., V. Dušánek det.

Pozn. Druh se specializuje na dutiny ve spodních částech listnatých dřevin, převážně dubů. Na území CHKO jsou známy jen ojedinělé a vzácné nálezy. První údaje jsou na místech zaniklého pastevního lesa v současné NPR Vrapač. Zde byly původní porosty dubů redukovány na několik posledních jedinců a druh zde začal osídlovat duté jasany. Další nález byl učiněn na dubu při okraji též vykáceného Moravičanského lesa, kde se několik starších dubů zachovalo při železniční trati u současné PR U Spálené.
 

+ Ampedus cardinalis (Schiödte, 1865) VU

6369: Chomoutov, PP Chomoutovské jezero (49°38'50.20"S, 17°14'23.85"V), 13. II. 2022, trouch u paty solitérního dubu, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.

Pozn. Výše uvedený nález byl učiněn v jednom ze tří posledních solitérních dubů, pozůstatků Chomoutovského pastevního lesa. Velmi vzácně byl zjištěn i v trouchu topolu, buku a třešně. Na území CHKO přežívá na hranici postřehnutelnosti. Jeho nejbližší recentní výskyt je potvrzen u rybníka Kolečko v Tovačově.
 

Obr. 21. PR Chomoutovské jezero, dutý solitérní dub 13. II. 2022 Obr. 22. Ampedus cardinalis

+ Ampedus cinnabarinus (Eschscholtz, 1829) EN

6267: Moravičany, 6. VI. 1952, více ex., Pavlů leg., RMHK coll., J. Mertlik det.; VII. 1959, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 6. VI. 1968, 1 ex., O. Marek leg., S. Laibner coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; V. 1969, 2 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019.; (49°46'6.418"N, 16°58'10.977"E), 6. IV. 2011, 1 ex., suchá vrba, I. Jeniš leg. et coll.

6267: Moravičany, PR Doubrava, 25. X. 2021, trouch ležícího buku, 1 ex., V. Dušánek leg., det. et coll.

Pozn. Druh se specializuje na tlející povrchovou vrstvu dřeva ležících i stojících kmenů listnatých dřevin, převážně buků. V rámci CHKO byl zaznamenán vzácně pouze v okolí Moravičan.
 

Obr. 23. PR Doubrava, kmen ležícího buku Obr. 24. Ampedus cinnabarinus

+ Ampedus elegantulus (Schönherr, 1817) VU

6268: Nové Zámky, PP Pod Templem, 15.V.2020, 1 ex., pod kůrou topolu spolu s Ampedus pomonae, A. sanginolentus a A. pomorum, V. Dušánek leg. et coll.

6369: Olomouc – Chomoutov (49°39'37.889"N, 17°12'29.249"E), 12. IV. 2008, 2 ex., u řeky Moravy pod kůrou topolu s Batrisus formicarius, M. Bednařík leg. et coll. (1 ex. in coll. Doležel), J. Mertlik rev. 2012.

6369: Štěpánov, PP Kurfürstovo rameno, 24. IV. 2020, 1 ex., V. Holec observ.; 24. IV. 2021, 3 ex., pod kůrou ležícího topolu, V. Dušánek observ. (1 ex. in coll. V. Dušánek); 9. V. 2021, 7 ex., V. Dušánek observ.

6369: Hynkov, PR Panenský les, 25. IV. 2021, 1 ex., pod kůrou ležícího topolu. V. Dušánek leg. det. et coll.

Pozn. Tento druh vyžaduje ke svému vývoji červený trouch ležících kmenů. Má specifické nároky na vlhkost a druhové složení dřevokazných hub. Jeho nálezy byly učiněny na dubech, topolech, vrbách, jilmech, jasanech, břízách a jedlích. Jeho nálezy jsou vzhledem k jeho nárokům na biotop velmi vzácné. Na řece Moravě se dá pravidelněji zastihnout pouze v lužních lesích při soutoku s Dyjí. Jeho vzácné nálezy na území CHKO jsou zároveň jeho nejsevernějšími recentními údaji na Moravě. Známe několik jeho historických lokalit z Nízkého Jeseníku a Moravskoslezských Beskyd z předminulého století (Reitter 1870). Všechny tyto nálezy však byly učiněny pravděpodobně na jedlích. Poslední lokalitou, kde byl v této oblasti recentně pozorován, je „pohřebiště jedlí“ v NPR Mionší.
 

Obr. 25. Padlý topol v PP Pod Templem 15. V. 2020 Obr. 26. Ampedus elegantulus

+ Ampedus elongatulus (Fabricius, 1787)

6167: Leština (49°52'39.041"N, 16°56'38.103"E), 6. VI. 2010, 1 ex., smyk, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6267: Moravičany, 7. VI. 1987, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 20. IV. – 18. V. 2019, 1 ♀, O. Nakládal leg. et coll., B. Zbuzek det.; 25. V. 2019, 1 ♂, O. Nakládal leg. et coll., B. Zbuzek det.

6267: Moravičany, PR Doubrava, 10. V. 2019, 1 ex., jižní okraj, O. Nakládal leg., (Nakládal 2019); 18. V. 2019, vrch Hradisko, 1 ex., O. Nakládal leg., (Nakládal 2019).

6267: Měník, NPP Třesín, 14.IV – 10. IX. 2013, I. Jeniš leg. (Jeniš 2013); 18. X. 2020, 1 ex., v trouchu dubu, V. Dušánek leg., det., et coll.

6268: Mladeč, PR Hejtmanka, 15. V. 2020, 1 ex., smyk travin, V. Dušánek leg., det., et coll.

6268: Mladeč, NPR Vrapač, 11. IV. – 30. VII. 2020, 2 ex., nárazová past, J. Foit leg. et coll. (Foit 2012, 2014).

6369: Chomoutov, PP Chomoutovské jezero, 13. II. 2022, trouch u paty solitérního dubu, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.

Pozn. Tento druh se vyskytuje řídce v celé CHKO.
 

+ Ampedus erythrogonus (Műller, 1821)

6267: Moravičany, PR Doubrava, IV. 2017, prosev dutiny dutého dubového pahýlu., 1 ex., I. Jeniš leg. et coll.

6268: Mladeč, NPP Třesín, V. 2013, I. Jeniš leg. (Jeniš 2013); 28. IV. 2021, červený trouch na mechem porostlém dubovém pařezu, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.


+ Ampedus nigerrimus (Lacordaire, 1835) EN

6267: Měník, NPP Třesín, 2012 bez data, 1 ex., J. Foit leg. et coll., T. Sitek det.

6268: NPR Vrapač, 11. IV. – 30. VII. 2020, 49°42'26"N, 17°02'37"E,nárazová past na torzu dubu letního, 1 ex., J. Foit leg. et coll. (Foit 2012, 2014).

Pozn. Tento druh osidluje ležící kmeny a silnější větve listnatých dřevin, převážně dubů. Je vázán na červený trouch v posledních stádiích rozkladu. O nálezu tohoto druhu se zmiňuje z NPR Vrapač ve své zprávě bez bližších údajů i P. Bezděčka (Bezděčka 2001).
 

+ Ampedus nigroflavus (Goeze, 1777)

6167: Jestřebí (49°51'11.22"N, 16°51'24.055"E), 20. V. 2010, 1 ex., oklep, Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Pobučí (49°50'49.614"N, 16°51'16.416"E), 11. V. 2010, 1 ex., oklep starých třešní, Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Zvole (49°51'8.685"N, 16°54'53.608"E), 17. XI. 2009, 1 ex., trouch odlomené větve topolu, v kuklení kolébce, Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Lukavice, Morava river, pobřežní porost, 23. IV. 2005, 1 ♂, 1 ♀, v kukelních kolébkách v pokáceném kmenu topolu, J. Mertlik leg. et coll. (Dušánek 2011).

6267: Moravičany, 30. V. 1964, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019.

6267: Moravičany, Kačení louka, 20. XI. 2005, 1 ex., K. Doležel leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.; 30. IV. 2020, 1 ex., pod kůrou dubu, V. Dušánek observ.; 28. IV. 2021, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.; 19. V. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6267: Moravičany, PR Doubrava, 18. V. – 15.VI. 2019, nárazové pasti, 4 ex., O. Nakládal leg. (Nakládal 2019).

6268: Nové Zámky, PP Pod Templem, 15.V.2020, 1 ex., pod kůrou topolu, V. Dušánek leg., det., et coll.

6369: Sedlisko, Na Březeckém, 4. III. 2021, 1 ex., v trouchu padlého topolu, V. Dušánek observ.

6369: Střeň, Kenický, okraj lesa u Mlýnského potoka, 22. XI. 2017, 4 ex., v trouchnivém dřevě padlého kmene břízy, J. Mertlik leg. et coll.

6369: Horka nad Moravou, Panenský les, 22. XI. 2017, 1 larva, v trouchnivém dřevě odlomené větve kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6369: Olomouc, Černovír, 25. V. 1981, 1 ex., M. Bednařík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

6369: Olomouc (63-6469) [Olmütz (Klug)] (Reitter 1870); 14. IV. 1975, 1 ex., I. Jeniš leg., S. Laibner coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019.

6369: Bělkovice – Lašťany, 2. V. 1976, 1 ♀, M. Bednařík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

Pozn. Tento druh se vyskytuje poměrně řídce v celé CHKO.
 

+ Ampedus pomonae (Stephens, 1830)

6167: Zvole (49°50'58.315"N, 16°55'29.256"), 2. VI. 2010, 1 ex., sklep olší, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6267: Moravičany, 24. V. 1963, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 4. VI. 1978, 1 ex., O. Marek leg., S. Laibner coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 10. V. 1981, 1 ex., V. Vyhnálek leg. et coll., J. Mertlik det.; 7. VI. 1987, 2 ♀♀; 17. V. 2004, více ex., D. Vacík leg. et coll.; 4. V. 1998, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.; 6. V. 2008, 26 ex. (spolu s Ampedus pomorum a Ampedus sanguinolentus), V. Dušánek leg. et coll.; 12. V. 2009, 13 ex., V. Dušánek leg. et coll.; 31. III. 2018, 3♂♂, O. Nakládal leg. et coll., Zbuzek det.

6267: Moravičany, NPR Kačení louka, 20. XI. 2005, 1 ex., K. Doležel leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 30. IV. 2020, více ex. pod kůrou pahýlů a ležících kmenů olší a dubů, V. Dušánek observ.; 18. V. 2020, 3 ex., V. Dušánek observ.; 18. IV. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.; 28. IV. 2021, 8 ex., V. Dušánek observ., 1 ex. V. Dušánek leg. et coll.; 11. V. 2021, více ex., V. Dušánek observ.; 19. V. 2021, 3 ex., V. Dušánek observ.; 7. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6267: Moravičany, 13. XI. 1983, 3 ex., M. Bednařík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

6267: Moravičany, PR Doubrava, 10. V. 2019, larva, 1 ex., O. Nakládal leg., (Nakládal 2019).

6267: Nové Mlýny, 14. V. – 4. VI. 2016, 1 ♀, O. Nakládal leg. et coll., Zbuzek det.; u jezu pod kůrou topolu, 22. V. 2020, 1 ex., V. Dušánek observ.; 10. II. 2022, 1 ex., Trouch stojícího dubu, V. Dušánek et I. Jeniš observ.

6268: NPR Vrapač, okraj lesa u Moravy, 4. V. 2020, oklep rozkvetlého hlohu, 1 ex., V. Dušánek observ.; 11. IV. – 30. VII. 2020, 49°42'39"N, 17°02'23"E, 1 ex., nárazová v SV části, J. Foit leg. et coll., T. Sitek det. (Foit 2012, 2014).

6268: PR Hejtmanka, pod kůrou naplavených olší a topolů v meandru Moravy, 11.5.2020, 5 ex., V. Dušánek observ.

6268: PP Pod Templem, pod kůrou topolu u meandru Moravy, 15. V. 2020, 3 ex., V. Dušánek observ.

6368: Střeň, 2. VII. 1964, 1 ex., O. Marek leg., S. Laibner coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 30. V. 1996, 1 ♂, J. Ševčík leg., M. Boukal coll., T. Sitek det. 1998, J. Mertlik rev. 2007.

6368: Střeň, levý břeh Moravy, pobřežní porosty, 19. XI. 2006, 10 ex., více larev (9 larev v jedné komůrce – připraveny na přezimování), v trouchnivém dřevě padlých kmenů topolů (spolu s Ampedus pomorum), J. Mertlik et V. Dušánek leg. et coll.; 9. V. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6369: Sedlisko, Na Březeckém, 4. III. 2021, 1 ex., v trouchu naplaveného topolu na břehu Moravy, V. Dušánek observ.

6369: Horka nad Moravou, 15. V. 1980, 1 ex., J. Kovařík leg., V. Vyhnálek coll., J. Mertlik det.

6369: Hynkov, PR Kenický, 10. V. 2021, 1 ex., pod kůrou topolu, V. Dušánek leg. et coll.

6369: Hynkov, PR Panenský les, 11. V. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6369: Štěpánov, PP Kurfűrstovo rameno, 10. IV. 2021, 3 ex., V. Dušánek observ.; 24. IV. 2021, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.; 9. V. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6369: Hynkov, PR Panenský les., 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.


Pozn. Tento druh je svým vývojem vázán na trouchnivějící dřevo ležících kmenů. Jeho nálezy byly zaznamenány z topolů, olší, bříz, vrb, dubů a vzácně i smrků. Má velmi vyhraněné nároky na vlhkost svého biotopu. Zdá se, že vyžaduje, aby alespoň po část roku byly kmeny, ve kterých se vyvíjí zčásti nebo zcela pod vodou. Je tedy vázán na přirozenou činnost a rozliv řeky a existenci periodicky zaplavovaných lužních lesů a mokřadů. Výše uvedené nálezy jsou jeho nejsevernějším výskytem na řece Moravě. Další ojedinělé údaje o něm máme až z podhůří Chřibů (Buchlovice a Drslavice). Těžiště jeho výskytu je pak v lužních lesích Dolnomoravského úvalu. V rámci CHKO jej nalézáme na kmenech poblíž neregulovaného říčního koryta a dále na mokřadních biotopech. Jeho masový výskyt jsem zaznamenal mezi lety 2008 až 2012 na PR Kačení louka. Nevhodnými melioracemi v okolí začala tato lokalita vysychat a původně zapojený olšový porost hynout. Po ústupu mokřadu se staly pahýly a ležící kmeny olší a dubů přístupnými. Na přelomu dubna a května se daly pod kůrou těchto trouchnivých stromů pozorovat stovky těchto kovaříků. Dnešní stav této lokality je již zcela jiný. Z původního mokřadu zbylo jen několik malých tůněk a z původního porostu olší tu zbylo jen pár posledních jedinců. A. pomonae se zde ještě pozorovat sice dá, ale už jenom jednotlivě. Jeho populaci postupně nahrazuje A. sanquinolentus, A. pomorum a vzácně i A. nigroflavus, jejichž nároky na vlhkost nejsou již tak vyhraněné.
 

 Obr. 27. PR Kačení louka 3. I. 2004 – mrtvé olše Obr. 28. PR Kačení louka 3. I. 2004 – torzo olše, biotop A. pomonae 
Obr. 29. PR Kačení louka 28. IV. 2008 Obr. 30. PR Kačení louka 18. V. 2020 
Obr. 31. PR Hejtmanka 11. V. 2020, naplavené kmeny topolů a olší v meandru Moravy Obr. 32. Ampedus pomonae v trouchu olše

+ Ampedus pomorum (Herbst in Füssly, 1784)

6167: Jestřebí (49°51'11.22"N, 16°51'24.055"E), 20. V. 2010, 1 ex., oklep, V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Leština (49°52'24.488"N, 16°56'48.542"E), Pod Trlinou, 5. X. 2009, 2 ex., trouch ležícího bukového kmene, V. Dušánek leg. et coll.; (49°52'21.063"N, 16°55'5.138"E), 30. IV. 2010, více ex., pod kůrou olše, V. Dušánek leg., det. et observ.; (49°52'23.017"N, 16°55'4.464"E), 12. V. 2010, 2 ex., nárazová past, V. Dušánek observ.; (49°52'19.533"N, 16°56'31.207"E), 15. V. 2010, 1 ex., oklep, V. Dušánek leg. et coll.; (49°52'37.93"N, 16°57'13.335"E), 6. VI. 2010, 2 ♀, smyk, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Lupěné (49°51'35.566"N, 16°50'33.694"E), 28. V. 2010, 1 ♀, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Zábřeh, 21. IV. 1969, 1 ex., Zajíček leg. det. et coll.; (49°52'24.612"N, 16°52'29.601"E), 24. IV. 2004, 1 ex., oklep kvetoucí jívy, V. Dušánek leg. et coll.; (49°52'12.206"N, 16°51'33.507"E), 24. XI. 2009, 1 ex., trouch ležícího kmene olše, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Rájec, 30. V. 1974, 1 ex., Mráček leg. det. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Zvole (49°50'53.807"N, 16°54'1.338"E), 5. X. 2009, 1 ex., v trouchu vrbového pahýlu, V. Dušánek leg. et coll.; (49°51'8.685"N, 16°54'53.608"E), 17. XI. 2009, 2 ex., v trouchu topolu, V. Dušánek leg. et coll.; (49°50'39.826"N, 16°53'54.93"E), 13. V. 2010, 1 ex., oklep kvetoucích ovocných stromů, V. Dušánek observ.; (49°50'54.594"N, 16°55'31.011"E), 1. VI. 2010, 1 ♀, oklep jívy, V. Dušánek leg. et coll.; (49°50'22.637"N, 16°53'38.735"E), 5. XI. 2010, 1 ex., v trouchu třešně, 1 ex., v trouchu buku, 1 ex., v trouchu smrku, V. Dušánek observ.; (49°50'59.268"N, 16°55'4.954"E), 17. XI. 2010, 2 ex., v trouchu olše, V. Dušánek observ.; (49°51'8.242"N, 16°54'54.942"E), 17. XI. 2010, 1 ex., v trochu vrby, V. Dušánek observ.; (49°51'8.242"N, 16°54'54.942"E), 17. XI. 2010, 1 ex., v trouchu topolu, V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6267: Úsov, 2. V. 1982, 4 ex. (3 ex., f. nemoralis), P. Bezděčka leg., V. Vyhnálek coll., J. Mertlik det.

6267: Moravičany, 3. VII. 1963, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 10. V. 1964, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 30. V. 1964, 7 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 15. VII. 1964, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 5. VI. 1966, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 1. V. 1967, 1 ♀, František Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det.; 20. V. 1969, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 1976, 1 ex., I. Jeniš leg., S. Laibner coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 23. XII. 1976, 1 ex., J. Bouchal leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 28. V. 1977, 5 ex., J. Bouchal leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 10. V. 1981, 1 ♀, V. Vyhnálek leg. et coll., J. Mertlik det.; 21. V. 1983, 1 ex., Jar. Jelínek leg., S. Laibner coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 5. VI. 1986, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 17. III. 1991, 2 ex., M. Bednařík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; II - X. 1994, 17 ex. (4 ex. f. triangulum,1 ex. f. nemoralis); 11. X. 1999, 3 ex., V. Dušánek leg. et coll.; 11. V. 2001. 4 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.; 23. III. – 15. VII. 2019, 9♀♀, 18♂♂, O. Nakládal leg. et coll., B. Zbuzek det.; PR Doubrava, 30. IV. 2020, 1 ex., V. Dušánek observ.; 25. X. 2021, 5 ex., v trouchu dubu, V. Dušánek observ.

6267: Moravičany, PR Doubrava, 10. V. 2019, jižní okraj, 3 ex., O. Nakládal leg., (Nakládal 2019); 18. V. 2021, 2 ex., V. Dušánek observ.; 3. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.; 10. II. 2022, 2 ex., trouch buku, V. Dušánek et I. Jeniš observ.

6267: Moravičany, Kačení louka, 20. XI. 2005, 1 ex., K. Doležel leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 30. IV. 2020, více ex. V. Dušánek observ.; 27. IV. 2021, 2 ex., V. Dušánek observ.; 19. V. 2021, vice ex., pod kůrou olší, V. Dušánek observ.

6267: Mohelnice – Lukavice, Morava river, 23. IV. 2005, 3 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll.

6267: Mladeč, 4. VI. 1980, 1 ex., J. Bouchal leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

6267: Měník, NPP Třesín, 14.IV – 10.IX. 2013, I. Jeniš leg. (Jeniš 2013); 28. IV. 2020, 1 ex., V. Dušánek leg., det., et coll.; v trouchu dubu, 18. X. 2020, 1 ex., V. Dušánek leg., det., et coll.

6267: Nové Mlýny, u jezu, pod kůrou topolu, 22. V. 2020, 2 ex., V. Dušánek observ.

6267: Nové Mlýny, 14. VI. 2021, Mlýnský vrch, 2 ex., V. Dušánek observ.
6268: PR U Spálené, 7. VI. 2021, 2 ex., kůrovcový lapač, V. Dušánek observ.

6268: Víska, 12. V. 1996, 1 ex., O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6268: Víska, Hejtmanka, 15. IV. 2000, 1 ex., O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 3. V. 2020, 1 ex., pod kůrou jasanu, V. Dušánek observ.

6268: Klopina, V. 1973, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det.

6268: Mladeč, Vrapač, 15. III. 2018, 5 ex., v trouchnivém dřevě padlých kmenů jasanů a dubů, J. Mertlik leg. et coll.; 26. IV. 2020, 3 ex., V. Dušánek observ.; 4. V. 2020, 2 ex., V. Dušánek observ.; 7. V. 2020, 1 ex., V. Dušánek observ.; 27. XI. 2020, 5 ex., V. Dušánek observ.; 6. XII. 2020, 7 ex., V. Dušánek observ.; 11. IV. – 30. VII. 2020, 16 ex., nárazová past, J. Foit leg. et coll. (Foit 2012, 2014); 4. V. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6268: Mladeč, Jesinky, 5. IV. 2020, 3 ex., trouch dubu, V. Dušánek observ.

6268: Nové Mlýny, Jelení hrb, 19. IV. 2020, 1 ex., kůrovcový lapač, V. Dušánek leg. et coll.

6268: Nové Zámky, PP Pod Templem, 8. V. 2020, 5 ex., pod kůrou topolu), V. Dušánek leg. et coll.; 15. V. 2020, 2 ex., V. Dušánek leg. et coll.

6268: Střelice, Jelení kopec, 8. V. 2020, 3 ex., pod kůrou dubu, V. Dušánek leg. et coll.

6268: Nový Dvůr, PP U přejezdu, 29. V. 2020, 1 ex., oklep lípy, V. Dušánek observ.

6269: Štemberk, Paseka, 17. VI. 2006, 1 ♀, S. Krejčík leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

6368: Střeň, levý břeh Moravy, pobřežní porosty, 19. XI. 2006, 1 ♂, v trouchnivém dřevě padlého kmene topolu (spolu s Ampedus pomonae), J. Mertlik leg. et coll.; lužní les u mostu, 19. XI. 2006, 3 ex., v trouchnivém dřevě pařezů dubů, V. Dušánek leg. et coll.

6368: Střeň, NPR Ramena řeky Moravy, 9. V. 2021, 2 ex., pod kůrou naplavených topolů, V. Dušánek observ.

6368: Náměšť na Hané, 22. III. 1975, 1 ex., M. Bednařík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

6369: Sedlisko, Na Březeckém, 4. III. 2021, 3 ex., v trouchu padlého topolu, V. Dušánek observ.

6369: Hynkov, PR Kenický, 10. V. 2021, 1 ex., v dutině dubu, V. Dušánek leg. et coll.

6369: Hynkov, 10. III. 2001, 1 ♂, L. Mazal leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

6369: Štěpánov, PP Kurfűrstovo rameno, 10. IV. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.; 24. IV. 2021, 5. ex., V. Dušánek observ.; 9. V. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6369: Hynkov, PR Panenský les, 25. IV. 2021, V. Dušánek observ.; 10. V. 2021, 3 ex., V. Dušánek observ.

6369: Horka nad Moravou, Panenský les, 22. XI. 2017, 4 ex., v trouchnivém dřevě padlého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6369: Chomoutov, PP Chomoutovské jezero, 13. II. 2022, trouch u paty solitérního dubu, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.

6369: Olomouc, 11. VIII. 1981, 2 ex., V. Vyhnálek leg. et coll., J. Mertlik det.

Pozn. Tento druh je hojný v celé CHKO.
 

+ Ampedus praeustus (Fabricius, 1792) VU

6267: Bouzov, 19. V. 2017, 1 ♂, I. Jeniš leg. et coll.
6267: Moravičany, 20. V. 1978, 1 ex., I. Jeniš leg., S. Laibner coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019.
6369: Olomouc [Olmütz, selten (Klug)] (Reitter 1870).

Pozn. Jedná se o druh, jehož vývoj probíhá v trouchu ležících kmenů listnatých i jehličnatých dřevin. Nejčastěji se jedná o duby a jedle, vzácněji pak např. smrky a ořešáky. Pro svůj vývoj vyžaduje správné vlhkostní poměry, a hlavně výskyt specifických dřevních hub v osídleném kmeni. Ponechávání mrtvých ležících kmenů přirozenému rozkladu je v naší krajině problémem již po staletí, tudíž druhy specializující se na tento druh biotopu již buď vymizely, nebo se staly skutečnými raritami. V rámci Olomouckého kraje jsou hlášeny ojedinělé recentní nálezy z lokalit východně od Olomouce (Domašov nad Bystřicí a Smilovský mlýn) a západně od Zábřehu (Dolní Bušínov). Vesměs se zde jedná o nálezy z jedlí. O jeho nálezu se zmiňuje z NPR Vrapač bez bližních informací ve své zprávě i P. Bezděčka (Bezděčka 2001). Jeho populace v Litovelském Pomoraví přežívá pod hranicí postřehnutelnosti a při svých průzkumech jsem na pozorování tohoto druhu štěstí neměl.
 

+ Ampedus rufipennis (Stephens, 1830) NT

6167: Leština, Trlina rez. (49°52'19.533"N, 16°56'31.207"E), 15. VIII. 2009, 1 ♂ (f. forticornis), pod kůrou dubového pahýlu, V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010 (Dušánek 2011).

6167: Vitošov – lom (49°52'0.295"N, 16°57'2.198"E), 28. IV. 2010, 1 ♂ (f. forticornis), pod kůrou bukové větve, V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; (49°51'59.798"N, 16°57'0.975"E), 29. V. 2010, 1 ♀ (f. forticornis), oklep, V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010 (Dušánek 2011).

6267: Moravičany, 31. V. 1952, 1 ♀ (f. forticornis), sběratel neuveden, S. Laibner coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 6. VI. 1953, 1 ♀, Pavlů leg., RMHK coll., J. Mertlik det. 2002; 28. V. 1988, 1 ♀ (f. forticornis), J. Mertlik leg. et coll. (Laibner 2000); 10. V. 2019, 1 ♀, O. Nakládal leg. et coll., B. Zbuzek det.; 18. V. – 15.VI. 2019, 1 ♂ (f. forticornis), O. Nakládal leg. et coll., B. Zbuzek det.

6267: Moravičany, PR Doubrava, 20. IV. + 18.V. 2019, 1 ex., nárazová past, O. Nakládal leg., (Nakládal 2019); 30. IV. 2020, 1 ♂ (f. forticornis), oklep hlohu, V. Dušánek leg. det. et coll.

6268: Mladeč, NPP Třesín, VI. 2013, 2 ex., I. Jeniš leg., (Jeniš 2013).

Pozn. Tento druh preferuje spíše sušší výslunné lokality a prodělává svůj vývoj v trouchu listnatých dřevin, převážně dubů.
 

+ Ampedus sanguineus (Linnaeus, 1758)

6167: Jestřebí (49°51'11.22"N, 16°51'24.055"E), 20. V. 2010, 1 ex., pod kůrou smrkového pařezu, Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Zvole (49°50'53.78"N, 16°53'47.214"E), 4. X. 2009, 2 ex., v trouchu ležící borové klády, V. Dušánek leg. et coll.; (49°50'22.637"N, 16°53'38.735"E), 5. XI. 2010, 1 ex., v trouchu smrku, Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Vitošov (49°52'0.567"N, 16°57'1.407"E), 9. V. 2010, 1 ex., pod kůrou buku, Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Řepová, Řepovský potok, 22. IV. 2015, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., P. Brůha det. 2015.

6167: Zábřeh, 25. VI. 1969, 1 ♀, Zajíček leg. et coll. (Dušánek 2011).

6267: Moravičany, 7. VI. 1987, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; V. 1994, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.; 15. X, 1994, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.; 19. IV. 2019, 2♂♂, O. Nakládal leg. et coll., Zbuzek det.; 20. IV. – 18. V. 2019, 1 ♂, O. Nakládal leg. et coll., Zbuzek det.; 25. V. 2019, 1 ♂, O. Nakládal leg. et coll., Zbuzek det.

6267: Mladeč, NPP Třesín, 14.IV – 10.IX. 2013, I. Jeniš leg. (Jeniš 2013); 24. XII. 2015, 1 ♀, O. Nakládal leg. et coll., Zbuzek det.

6268: Nové Mlýny, Jelení hrb, 19. IV. 2020, 1 ex., Kůrovcový lapač, V. Dušánek leg. et coll.

6268: Mladeč, 3. IV. 1999, 1 ex., O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6368: Náměšť na Hané, 26. IV. 1942, 1 ex., sběratel neuveden, S. Laibner coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 4. IV. 1976, 1 ex., M. Bednařík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

Pozn. Na území CHKO se jedná o nehojný druh, vázaný spíše na introdukované jehličnaté porosty.
 

+ Ampedus sanguinolentus (Schrank, 1776)

6167: Leština (49°52'21.063"N, 16°55'5.138"E), 30. IV. 2010, 1 ex., pod kůrou olše, Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6267: Mohelnice – Lukavice, Morava river, pobřežní porosty, 23. IV. 2005, 2 ♂♂ (f. irreductus), v trouchnivém dřevě ležícího kmene topolu, J. Mertlik leg. et coll.

6267: Moravičany, 7. VI. 1963, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 14. VII. 1964, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 7. VI. 1987, 1 ♂ (f. irreductus), J. Mertlik leg. et coll.; V. 1994, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.

6267: Moravičany, PR Doubrava, 10.V. 2019, 1 ex., jižní okraj, O. Nakládal leg., (Nakládal 2019).

6267: PR Kačení louka 30. IV. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 27. IV. 2021, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.; 11. V. 2021, více ex., V. Dušánek observ.; 19. V. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6267: Nové Mlýny, PP Za mlýnem, pod kůrou topolu, 22. V. 2020, 1 ex., V. Dušánek observ.

6267: Moravičany, PR Doubrava, pod Hradiskem, 30. IV. 2020., 1 ex., pod kůrou dubu, V. Dušánek leg. et coll.

6268: NPR Vrapač, 9. V. 2009, 2 ex., O. Nakládal leg. et coll. (Nakládal 2011); pod kůrou olše na břehu Moravy, 4. V. 2020, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.

6268: PP Pod Templem, pod kůrou topolu u meandru Moravy, 8. V. 2020, 6 ex., V. Dušánek observ.; 15. V. 2020, 4 ex., V. Dušánek observ.

6368: Střeň, 2. V. 1994, 1 ex., M. Zýka leg. et coll., J. Mertlik det. 2014.

6268: Mladeč, NPP Třesín, 15. V. 2013, 2 ex., I. Jeniš leg., (Jeniš 2013).

6368: Střeň, NPR Ramena řeky Moravy, 9. V. 2021, 5 ex., pod kůrou naplavených topolů, V. Dušánek observ.

6369: Štěpánov, PP Kurfűrstovo rameno, 10. IV. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.; 24. IV. 2021, více ex., V. Dušánek observ.; 9. V. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6369: Hynkov, PR Kenický, 10. V. 2021, 2 ex., V. Dušánek leg. et coll.

6369: Hynkov, PR Panenský les, 25. IV. 2021, více ex., V. Dušánek observ.; 11. V. 2021, 5 ex., V. Dušánek observ.; 1. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6469: Olomouc (63-6469) [Olmütz, nicht häufig (Klug)] (Reitter 1870); 20. IV. 1952, 1 ♀, Rataj leg., B. Zbuzek det., V. Hervert coll.

Pozn. Tento druh prodělává svůj vývoj v trouchu listnatých dřevin. Zde jsou to převážně topoly, olše a vzácněji duby. Na území CHKO na příhodných lokalitách hojný.
 

+ Anostirus castaneus (Linnaeus, 1758)

6167: Vitošov, (49°52'0.295"N, 16°57'2.198"E), 28. IV. 2010, 2 ♂, oklep jívy, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Zábřeh, (49°52'24.612"N, 16°52'29.601"E), 24. IV. 2004, více ex., oklep kvetoucí jívy, V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6267: Moravičany, 15. VI. 1971, 1 ♀, P. Zajíček leg., RMHK coll., J. Mertlik det. 2003; 15. VI. 1972, 1 ex., P. Zajíček leg., S. Laibner coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 25. IV. 1994. 1 ♀, M. Boukal leg. et. coll., T. Sitek det. 1998, J. Mertlik rev. 2007;

6267: Moravičany, PR Doubrava, Hradisko, 15. V. 1996, oklep kvetoucího hlohu, 1 ♀, V. Dušánek leg. et coll.; 10.V. 2019, 1 ex., nárazová past, O. Nakládal leg., (Nakládal 2019).

6267: Moravičany, NPR Kačení louka. 7. VI. 2021, okolíky na železničním náspu, 3 ♀♀, V. Dušánek observ.

6268: Mladeč, NPP Třesín, V. 2013, I. Jeniš leg. (Jeniš 2013).

6268: Mladeč, NPR Vrapač, 9. V. 2009, 1 ex., O. Nakládal leg. et coll. (Nakládal 2011).

6369: Olomouc [Olmütz (Klug)] (Reitter 1870).

Pozn. Tento druh prodělává svůj vývoj v půdě narušených výslunných stráních a sutích, vzácněji může osídlit i výsepové břehy řek. Na území CHKO se jedná o vzácné nálezy.
 

+ Anostirus purpureus (Poda, 1761)

6167: Jestřebí (49°51'11.22"N, 16°51'24.055"E), 20. V. 2010, 1 ♀, oklep, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Lupěné (49°51'35.566"N, 16°50'33.694"E), 28. V. 2010, 1 ♀, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Vitošov (49°51'51.455"N, 16°57'0.239"E), 15. V. 2010, 1 ♂, 1 ♀, oklep, V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik rev. (Dušánek 2011).

6167: Zábřeh, 7. V. 1968, 1 ♀, Zajíček leg. et coll.; (49°52'24.612"N, 16°52'29.601"E), 24. IV. 2004, více ex., oklep kvetoucí jívy, V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Vitošov, nad lomem, 15. V. 2010, 1 ♂, 1 ♀, V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

6267: Moravičany, 10. V. 1964, 2 ♀♀, S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 8. VI. 1969, 1 ♀, S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 30. V. 1984, 1 ♀, J. Klouček leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 13. VI. 1990, 2 ♀♀, I. Martinů leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.; 15. V. 1996, 1 ♂, V. Dušánek leg. et coll.

6267: Moravičany, PR Doubrava, 20. IV. 2019, 1 ex., západní okraj, O. Nakládal leg. (Nakládal 2019).

6267: Moravičany, NPR Kačení louka. 7. VI. 2021, okolíky na železničním náspu, 1 ♀, V. Dušánek observ.

6268: Mladeč, NPR Vrapač, 14. V. 2007, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 3. V. 2009, 1 ex., O. Nakládal leg. et coll. (Nakládal 2011); 9. V. 2009, 1 ex., O. Nakládal leg. et coll. (Nakládal 2011); 17. V. 2009, 1 ex., O. Nakládal leg. et coll. (Nakládal 2011).

6268: Mladeč, NPP Třesín, 14.IV – 10.IX. 2013, I. Jeniš leg. (Jeniš 2013).

6268: Nové Zámky, 25. V. 1985, 1 ♀, I. Martinů leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

6369: Olomouc [Olmütz, sehr selten (Klug)] (Reitter 1870).

Pozn. Tento druh prodělává svůj vývoj v půdě narušených výslunných stráních a sutích, vzácněji může osídlit i výsepové břehy řek. Na území CHKO se jedná o vzácné nálezy.
 

+ Aplotarsus incanus (Gyllenhal, 1827) NT

6369: Hynkov, luhy, 15. V. 1985, více ex., I. Jeniš leg. et coll.

6369: Horka nad Moravou, PR Daliboř, 11. V. 2021, více ex., V. Dušánek observ., 1 ex. in coll. V. Dušánek.; 4. VI. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6369: Štěpánov, louka u PR Panenský les, 10. V. 2021, 3 ex., V. Dušánek observ., 1 ex. in coll. V. Dušánek; 11. V. 2021, louka u lokality Dolní malý les, 1 ex., V. Dušánek leg. det. et coll.

6369: Olomouc – Řepčín, PR Plané loučky, 3. VI. 2021, 3 ex., V. Dušánek observ.

Pozn. Na podmáčených loukách hojnější v jihovýchodní části CHKO.
 

Obr. 33. Aplotarsus incanus Obr. 34. PR Daliboř 11. V. 2021

+ Athous bicolor (Goeze, 1777)

6167: Leština (49°52'41.023"N, 16°56'35.777"E), 9. VII. 2010, 1 ♂, 2 ♀♀, smyk, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Zábřeh (49°52'16.244"N, 16°52'40.45"E), Skalička, zahrada rodinného domu, 3. VII. 2006, 1 ♀, V.  Dušánek leg. et coll.; 12. VII. 2009, 1 ♂, V. Dušánek leg. et coll.; 25. VII. 1998, 1 ♀, V. Dušánek leg. et coll.; 30. VI. 2010, 1 ♂, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Vitošov (49°51'49.96"N, 16°57'0.579"E), smyk, 1 ♂, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Zvole (49°49'46.275"N, 16°55'18.787"E), 13. VII. 2010, 1 ♂, smyk, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6267: Moravičany, 3. VII. 1963, 18 ex., St. Laibner leg. et det. (Laibner 1971); 23. VII. 1977, 1 ♂, J. Bouchal leg. et coll., J. Mertlik det. 2011.

6267: Mohelnice, PP Zátrže, 23. VII. 2020, více ex., osmyk louky, V. Dušánek observ.; 10. VII. 2021, více ex., V. Dušánek observ.; 17. VII. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6268: Litovel (62-6368), bez data, 1 ♂, B. Kouřil leg., NMMP coll., J. Mertlik det. 2015.

6268: Litovel, Bílá Lhota, 29. VI. 2003, 1 ♂, Z. Vancl leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

6268: Litovel, Na Rakousích, 2. VII. 2006, 1 ex. (Nakládal 2008).
6268: Benkov, 10. VII. 1998, 4 ex., J. Velc leg., J. Pavlíček det.

6268: Mladeč, NPR Vrapač, 3. VII. 2009, 1 ex., O. Nakládal leg. et coll. (Nakládal 2011); 5-8.VII. 2009, 1 ex., O. Nakládal leg. et coll. (Nakládal 2011); 7. VI.-5.VII. 2009, 1 ex., O. Nakládal leg. et coll. (Nakládal 2011); 11. IV. – 30. VII. 2020, 5 ex., nárazová past, J. Foit leg. et coll. (Foit 2012, 2014).

6268: Mladeč, NPP Třesín, 14.IV – 10.IX. 2013, I. Jeniš leg. (Jeniš 2013); 24. VI. 2020, více ex., osmyk louky nad Rytířskou síní, V. Dušánek observ.; 13. VII. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 18. VII. 2020, více ex., V. Dušánek observ.

6268: Nové Zámky, PP Pod Templem, 23. VII. 2020, více ex., osmyk louky, V. Dušánek observ.

6368: Litovel, Víska, garden (6368a), 4. VII. 2004, 1 ♂, O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6368: Střeň, bez data, 15 ♂, Syrovátka leg., NMMP coll., J. Mertlik rev. 2015

6368: Střeň, NPR Ramena řeky Moravy, 12. VII. 2021, 1 ex., osmyk vegetace na ostrově, V. Dušánek observ.

6368: Hynkov, PR Kenický, 30. VI. 2020, B. Trnková leg. (Trnková & spol. 2020b).

6368: Odrlice, 2. VIII. 1980, 1 ex., A. Sieber leg. et coll., St. Laibner det.

6369: Hynkov, PR Kenický, 12. VII. 2021, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.

6369: Hynkov, PR Panenský les, 26. VII. 2021, osmyk louky, více ex., V. Dušánek observ.

6369: Hynkov, 24. VI. 2006, 1 ex. (Nakládal 2008).

6369: Černovír, 7. VII. 1958, 2 ♂, Ing. J. Palásek leg., B. Zbuzek det., V. Hervert coll.

6369: Olomouc [Olmütz, selten (Klug)] (Reitter 1870).
6369: Olomouc, Wellnerova 5, park, 26. VI. 2001, 1 ♂, 1 ♀, smyky, M. Boukal leg. et coll., T. Sitek det. 2003, J. Mertlik rev. 2007.

Pozn. Na lučních biotopech v celé CHKO hojný druh.
 

+ Athous haemorrhoidalis (Fabricius, 1801)

6167: Jestřebí (49°51'16.953"N, 16°50'59.682"E), 15. V. 2010, více ex., oklep, V. Dušánek observ.; (49°51'11.22"N, 16°51'24.055"E), 20. V. 2010, více ex., smyk, V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Lesnice (49°52'39.701"N, 16°56'21.894"E), 21. V. 2010, více ex., smyk okraje lesa, V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Leština (49°52'34.078"N, 16°57'18.993"E), Trlina, 13. VI. 2009, více ex., V. Dušánek observ.; (49°52'23.017"N, 16°55'4.464"E), 12. V. 2010, více ex., smyk na břehu Moravy, V. Dušánek observ.; (49°52'28.752"N, 16°55'8.199"E), 15. V. 2010, oklep, V. Dušánek observ.; (49°52'19.533"N, 16°56'31.207"E), 15. V. 2010, více ex., oklep, V. Dušánek observ.; (49°52'19.187"N, 16°56'32.496"E), 21. V. 2010, více ex., smyk, V. Dušánek observ.; (49°52'28.189"N, 16°55'10.882"E), 23. V. 2010, více ex., oklep, V. Dušánek observ.; (49°52'21.702"N, 16°55'3.71"E), 3. X. 2010, 1 ♀, mrtvý ex. v nárazové pasti, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Lupěné (49°52'11.525"N, 16°51'33.581"E), 15. V. 2010, více ex., oklep, V. Dušánek observ.; (49°51'35.566"N, 16°50'33.694"E), 28. V. 2010, více ex, V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Nemile (49°52'9.07"N, 16°51'10.992"E), 25. V. 2010, více ex., V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Pobučí, (49°50'49.614"N, 16°51'16.416"E), smyk, více ex., 11. 5 .2010, V. Dušánek leg., observ. (Dušánek 2011).

6167: Vitošov (49°52'0.04"N, 16°57'1.987"E), 18. VI. 2009, více ex., smyk, sklep, V. Dušánek observ.; (49°51'58.411"N, 16°56'58.715"E), 9. V. 2010, více ex., smyk, V. Dušánek observ.; (49°51'51.455"N, 16°57'0.239"E), 15. V. 2010, více ex, oklep, V. Dušánek leg. et coll.; (49°51'59.798"N, 16°57'0.975"E), 29. V. 2010, více ex., oklep, V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Zábřeh, 25. VI. 1967, 1 ex., Kondler leg. et coll., V. Dušánek det., 21. V. 1971, 1 ex., Kondler leg. et coll., V. Dušánek det.; (49°53'23.72"N, 16°50'25.683"E), Račice závodiště, 7. V. 2010, více ex., V. Dušánek observ.; (49°53'17.797"N, 16°50'7.113"E), lom Račice, 9. V. 2010, více ex., oklep keřů, V. Dušánek observ.; (49°52'29.199"N, 16°52'38.297"E), Humenec – smyk, 10. V. 2010, více ex., V. Dušánek observ.; (49°52'26.302"N, 16°52'36.23"E), 26. V. 2010, více ex., V. Dušánek observ.; (49°52'23.929"N, 16°52'31.779"E), 1. VII. 2010, 1 ex., oklep břízy, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Zvole (49°50'54.431"N, 16°55'33.008"E), 9. V. 2010, více ex., V. Dušánek leg., observ.; (49°50'39.826"N, 16°53'54.93"E), 13. V. 2010, více ex., oklep kvetoucích ovocných stromů, V. Dušánek leg., observ. (Dušánek 2011).

6267: Moravičany, PP Zátrže, 18. V. 2020, 1 ex., V. Dušánek observ.

6267: Moravičany, 9. VI. 1963, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 29. V. 1976, 2 ex., J. Bouchal leg. et coll., J. Mertlik det. 2011; 1 ex., I. Jeniš leg., S. Laibner coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; VI. 1994, 7 ex., V. Dušánek leg. et coll.; 11. V. 2001, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 25. V. 2002, 1 ex., M. Zýka leg. et coll., J. Mertlik det. 2014.

6267: Moravičany, PR Doubrava, 30. IV. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; Hradisko, 9. V. 2020, 1 ex., V. Dušánek observ.; 18. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 29. V. 2020, Jelení vrch, 1 ex., V. Dušánek observ.; 1. VI. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 18. V. 2021, 3 ex., V. Dušánek observ.; 3. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6267: Nové Mlýny, PP Za mlýnem, 22. V. 2020, 2 ex., V. Dušánek observ.; 3. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.; 13. – 14. VI. 2021, 4 ex., V. Dušánek observ.

6267: Nové Mlýny, 14. VI. 2021, Mlýnský vrch, 2 ex., V. Dušánek observ.

6268: Moravičany, PR Kačení louka, 11. V. 2021, 2 ex., V. Dušánek observ.; 19. V. 2021, 3 ex., V. Dušánek observ.; 8. VI. 2021, 2 ex., V. Dušánek observ.

6267: Mladeč, 4. VI. 1980, 3 ex., J. Bouchal leg. et coll., J. Mertlik det. 2011.

6268: Nové Zámky, 3. VII. 1999, 1 ex., O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6268: Nové Zámky, lužní les u Moravy, 14. V. 2007, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6268: Nové Zámky, PP Pod Templem, 8. V. 2020, 1 ex., V. Dušánek observ.; 15. V. 2020, 2 ex., V. Dušánek observ.

6268: Mladeč, NPR Vrapač, 3. V. 2009, 9 ex., O. Nakládal leg. et coll. (Nakládal 2011); 9. V. 2009, 1 ex., O. Nakládal leg. et coll. (Nakládal 2011).; 4. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 7. V. 2020, 3 ex., V. Dušánek observ.; 11. IV. – 30. VII. 2020, 7 ex., nárazová past, J. Foit leg. et coll. (Foit 2012, 2014).

6268: Mladeč, PR Hejtmanka, 3. V. 2020, 3 ex., V. Dušánek observ.; 15. V. 2020, 2 ex., V. Dušánek observ.; 17. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6268: Mladeč, NPP Třesín, 14.IV – 10.IX. 2013, I. Jeniš leg. (Jeniš 2013); 20. V. 2020, 5 ex., V. Dušánek observ.; 13. VII. 2020, 1 ex., V. Dušánek observ.

6268: Nové Zámky, PR Novozámecké louky, 2. VI. 2021, 3 ex., V. Dušánek observ.

6268: Nové Zámky, PP U senné cesty, 3. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ

6268: Nový Dvůr, PP U přejezdu, 29. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 7. VI. 2021, 2 ex., V. Dušánek observ.

6268: Měrotín, vrch Skalka, 8. VI. 2021, 3 ex., V. Dušánek observ.
6268: PR U Spálené, 7. VI. 2021, 5 ex., V. Dušánek observ.

6268: Střeň, NPR ramena řeky Moravy, štěrkový ostrov, 29. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6268: Litovel, Střeň, železniční zastávka, 6. V. 2005, 1 ex., sklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.

6269: Šternberk, Paseka, 19. V. 2002, 1 ex., St. Krejčík leg. et coll., J. Mertlik det.

6368: Střeň, lužní les u řeky Moravy, levý břeh, 12. VI. 2006, více ex., oklep větví keřů, J. Mertlik leg. et coll.

6368: NPR Ramena řeky Moravy, 29. V. – 25. IV. 2020, B. Trnková leg. (Trnková & spol. 2020a).

6368: Litovel, PR Litovelské luhy, 13. VI. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6368: Střeň, Řídké půstky, 1. VI. 2021, 2 ex., V. Dušánek observ.

6368: Hynkov, PR Kenický, 7. V. – 29.V. 2020, B. Trnková leg. (Trnková & spol. 2020b); 10. V. 2021, 3 ex., V. Dušánek observ.

6369: Hynkov, PR Panenský les, 11. V. 2021, 2 ex., V. Dušánek observ.; 1. VI. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6369: Hynkov, PR Daliboř, 4. VI. 2021, 3 ex., V. Dušánek observ.

6369: Řepčín, PR Plané loučky, 3. VI. 2021, 5 ex., V. Dušánek observ.
6369: Černovír, 5. VI. 1977, 1 ex., J. Bouchal leg. et coll., J. Mertlik det. 2011.

Pozn. Na celém území CHKO velmi hojný druh.
 

+ Athous subfuscus (Müller, 1767)

6167: Jestřebí (49°51'16.953"N, 16°50'59.682"E), 15. V. 2010, více ex., oklep, V. Dušánek observ.; (49°51'11.22"N, 16°51'24.055"E), 20. V. 2010, více ex., oklep, V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Lesnice (49°52'39.701"N, 16°56'21.894"E), 21. V. 2010, více ex., smyk okraje lesa, V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Leština (49°52'34.078"N, 16°57'18.993"E), Trlina, 13. VI. 2009, více ex., V. Dušánek observ.; (49°52'19.533"N, 16°56'31.207"E), 15. V. 2010, více ex., oklep, V. Dušánek observ.; (49°52'19.187"N, 16°56'32.496"E), 21. V. 2010, více ex., smyk, V. Dušánek observ.; (49°52'28.189"N, 16°55'10.882"E), 23. V. 2010, více ex., oklep, V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Lupěné (49°52'11.525"N, 16°51'33.581"E), 15. V. 2010, více ex., smyk, V. Dušánek observ.; (49°51'35.566"N, 16°50'33.694"E), 28. V. 2010, více ex., V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Nemile (49°52'14.283"N, 16°51'23.166"E), 7. V. 2010, 1 ♂, smyk na břehu Moravské Sázavy, V. Dušánek observ.; (49°52'9.07"N, 16°51'10.992"E), 25. V. 2010, více ex., V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Pobučí (49°50'49.614"N, 16°51'16.416"E), 11. V. 2010, více ex., smyk, V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Vitošov (49°52'0.04"N, 16°57'1.987"E), 18. VI. 2009, více ex., smyk, sklep, V. Dušánek observ.; (49°51'58.411"N, 16°56'58.715"E), 9. V. 2010, více ex., smyk, V. Dušánek leg., observ.; (49°51'51.455"N, 16°57'0.239"E), 15. V. 2010, více ex, oklep, V. Dušánek leg. et coll.; (49°51'59.798"N, 16°57'0.975"E), 29. V. 2010, více ex., oklep, V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Zábřeh (49°53'23.72"N, 16°50'25.683"E), Račice závodiště, 7. V. 2010, více ex., V. Dušánek leg., observ.; (49°53'17.797"N, 16°50'7.113"E), lom Račice, 9. V. 2010, více ex. oklep keřů, V. Dušánek observ.; (49°52'29.199"N, 16°52'38.297"E), Humenec, 10. V. 2010, více ex., smyk okraje lesíka, V. Dušánek observ.; (49°52'26.302"N, 16°52'36.23"E), 26. V. 2010, více ex., V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6267: Moravičany, 8. VI. 1963, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 20. V. 1976, 1 ex., J. Bouchal leg. et coll., J. Mertlik det. 2011; 29. V. 1976, 2 ex., J. Bouchal leg. et coll., J. Mertlik det. 2011; 28. V. 1977, 2 ex., J. Bouchal leg. et coll., J. Mertlik det. 2011; V. 1994, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.;11. V. 2001, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 13. V. 2001, 1 ♂, L. Mazal leg. et coll., J. Mertlik det.

6267: Moravičany, PR Doubrava, 30. IV. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; Hradisko, 9. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 18. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 29. V. 2020, Jelení vrch, 2 ex., V. Dušánek observ.; 1. VI. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 3. VI. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6268: Moravičany, PR Kačení louka, 19. V. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6267: Nové Mlýny, PP Za mlýnem, 22. V. 2020, 1 ex., V. Dušánek observ.

6268: Nový Dvůr, PP U přejezdu, 29. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.

6268: Nové Zámky, PP Pod Templem, 2. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.;

6268: Mladeč, NPR Vrapač, 13. VI. 2009, 1 ex., O. Nakládal leg. et coll. (Nakládal 2011); 7. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 11. IV. – 30. VII. 2020, 2 ex., nárazová past, J. Foit leg. et coll. (Foit 2012, 2014).

6268: Mladeč, PR Hejtmanka, 3. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 15. V. 2020, 3 ex., V. Dušánek observ.; 17. VI. 2021, 2 ex., V. Dušánek observ.

6268: Nové Zámky, PP Pod Templem, 15. V. 2020, 1 ex., V. Dušánek observ.

6268: Mladeč, NPP Třesín, 14. IV – 10.IX. 2013, I. Jeniš leg. (Jeniš 2013); 20. V. 2020, 3 ex., V. Dušánek observ.; 24. VI. 2020, 1 ex., V. Dušánek observ.

6268: Střelice, Jelení kopec, 1 ex., V. Dušánek observ.
6268: PR U Spálené, 7. VI. 2021, 3 ex., V. Dušánek leg. et coll.
6268: Měrotín, vrch Skalka, 8. VI. 2021, 2 ex., V. Dušánek observ.

6368: Litovel, PR Litovelské luhy, 13. VI. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6368: NPR Ramena řeky Moravy, 29. V. 2020, B. Trnková leg. (Trnková & spol. 2020a).

6368: Hynkov, PR Kenický, 7. V. 2020, B. Trnková leg. (Trnková & spol. 2020b).

6269: Šternberk, Paseka, 19. V. 2002, 3 ♂♂, St. Krejčík leg. et coll., J. Mertlik det.

6368: Střeň, lužní les u řeky Moravy, levý břeh, 12. VI. 2006, 1 ♂, oklep větví keřů, J. Mertlik leg. et coll.

6368: Střeň, Dolní Záseky, 10. V. 2016, 1 ♀, J. Kovář leg. et coll., B. Zbuzek det. 2016.

6368: Střeň, Řídké půstky, 1. VI. 2021, 3 ex., V. Dušánek observ.
6369: Hynkov, PR Panenský les, 1. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.
6369: Horka n. Moravou, PP Daliboř, 11. V. 2021, 3 ex., V. Dušánek observ.; 4. VI. 2021, 2 ex., V. Dušánek observ.

Pozn. Na celém území CHKO velmi hojný druh.
 

+ Athous vittatus (Fabricius, 1792)

6167: Lesnice (49°52'39.701"N, 16°56'21.894"E), 21. V. 2010, více ex., smyk okraje lesa, V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Leština (49°52'34.078"N, 16°57'18.993"E), Trlina, 13. VI. 2009, 1 ♂, V. Dušánek leg. et coll.; (49°52'19.533"N, 16°56'31.207"E), 15. V. 2010, více ex., oklep, V. Dušánek observ.; (49°52'19.187"N, 16°56'32.496"E), 21. V. 2010, více ex., smyk, V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Lupěné (49°51'35.566"N, 16°50'33.694"E), 28. V. 2010, 1 ex, V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Nemile (49°52'9.07"N, 16°51'10.992"E), 25. V. 2010, 1 ♂, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Vitošov (49°52'0.04"N, 16°57'1.987"E), 18. VI. 2009, 1 ex., smyk, V. Dušánek leg. et coll.; 9. V. 2010, více ex., V. Dušánek observ.; (49°51'51.455"N, 16°57'0.239"E), 15. V. 2010, více ex, oklep, V. Dušánek leg. et coll.; (49°51'59.798"N, 16°57'0.975"E), 29. V. 2010, 1 ex., smyk, V. Dušánek leg. et coll.; (49°51'59.798"N, 16°57'0.975"E), 29. V. 2010, více ex., oklep, V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6267: Moravičany, 24. V. 1963, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 7. VI. 1963, 2 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 9. VI. 1963, 2 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 3. VII. 1963, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 25. V. 1964, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 30. V. 1964, 2 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 8. VI. 1964, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 14. VI. 1964, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 5. VI. 1966, 6 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 25. V. 1967, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 25. V. 1969, 2 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 10. VII. 1974, 1 ♂, František Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det.; 29. V. 1976, 7 ex., J. Bouchal leg. et coll., J. Mertlik det. 2011; 28. V. 1977, 1 ex., J. Bouchal leg. et coll., J. Mertlik det. 2011; 19. VI. 1976, 1 ex., J. Bouchal leg. et coll., J. Mertlik det. 2011; 21. V. 1983, 1 ex., Jar. Jelínek leg., S. Laibner coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 7. VI. 1987, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 28. V. 1988, 1 ♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 4. VI. 1988, 3 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll.; V. 1994, 6 ex., V. Dušánek leg. et coll.; 4. – 5.V. 1998, 18 ex., V. Dušánek leg. et coll.; 16. V. 1996, 1 ♀, M. Boukal leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; 11. V. 2001, 1 ♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 11. V. 2002, 2ex., V. Dušánek leg. et coll.; 5. V. 2003, 1 ♂, 1 ♀, O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 20051. VII. 2007, 1 ex., T. Kubíček leg., K. Doležel coll., J. Mertlik det. 2012.

6267: Moravičany, PR Doubrava, 30. IV. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; Hradisko, 9. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 18. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 29. V. 2020, Jelení vrch, více ex., V. Dušánek observ.; 1. VI. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 18. V. 2021, více ex., V. Dušánek observ.; 3. VI. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6267: Nové Mlýny, PP Za mlýnem, 22. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 3. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.; 13. – 14. VI. 2021, 3 ex., V. Dušánek observ.

6267: Nové Mlýny, 14. VI. 2021, Mlýnský vrch, 5 ex., V. Dušánek observ.

6268: Moravičany, PR Kačení louka, 11. V. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.; 19. V. 2021, 2 ex., V. Dušánek observ.; 8. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6268: Nový Dvůr, PP U přejezdu, 29. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.

6268: Klopina, V. 1973, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det.

6268: Mladeč, 16. V. 1976, 1 ex., J. Bouchal leg. et coll., J. Mertlik det. 2011; 4. VI. 1980, 6 ex., J. Bouchal leg. et coll., J. Mertlik det. 2011.

6268: Mladeč, Nové Zámky, 26. IV. 2009, 1 ex., K. Doležel leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.

6268: Mladeč, PR Hejtmanka, 3. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 15. V. 2020, 3 ex., V. Dušánek observ.; 17. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6268: Benkov, 15. VI. 1999, 1 ex., J. Macek leg., B. Zbuzek det., J. Velc coll.

6268: Víska, 18. V. 1996, 3 ♀♀, O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6268: Víska, NPR Vrapač, 8. V. 2001, 4 ex., O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 29. VI. 2001, 1 ♂, O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 14. V. 2007, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 3. V. 2009, 6 ex., O. Nakládal leg. et coll. (Nakládal 2011); 9. V. 2009, 3 ex., O. Nakládal leg. et coll. (Nakládal 2011); 14. VI. 2009, 1 ex., O. Nakládal leg. et coll. (Nakládal 2011).

6268: Mladeč, NPR Vrapač, 4. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 7. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 11. IV. – 30. VII. 2020, 20 ex., nárazová past, J. Foit leg. et coll. (Foit 2012, 2014).

6268: Nový Dvůr, PP U přejezdu, 7. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6268: Nové Zámky, lužní les u Moravy, 14. V. 2007, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.; PP Pod Temlem, 8. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 15. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.

6268: Nové Zámky, PR Novozámecké louky, 2. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6268: Nové Zámky, PP U senné cesty, 3. VI. 2021, 3 ex., V. Dušánek observ.
6268: Mladeč, NPP Třesín, 14.IV – 10.IX. 2013, I. Jeniš leg. (Jeniš 2013); 20. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.
6268: PR U Spálené, 7. VI. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6268: Střelice, Jelení kopec, 8. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.

6268: Litovel, Střeň, železniční zastávka, okraj lužního lesa, 6. V. 2005, 1 ♂, 1 ♀, sklep větví stromů, J. Mertlik leg. et coll.

6368: NPR Ramena řeky Moravy, 7. V. 2020, B. Trnková leg. (Trnková & spol. 2020a).

6268: Střeň, NPR ramena řeky Moravy, štěrkový ostrov, 29. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6368: Hynkov, PR Kenický, 7. V. 2020, B. Trnková leg. (Trnková & spol. 2020b); 10. V. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6368: Střeň, lužní les u řeky Moravy, levý břeh, 12. VI. 2006, 1 ♂, oklep větví keřů, J. Mertlik leg. et coll.

6368: Střeň, Záseky, 10. V. 2016, 1 ♂, 1 ♀, J. Kovář leg. et coll., B. Zbuzek det. 2016.

6368: Litovel, PR Litovelské luhy, 13. VI. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6368: Střeň, Řídké půstky, 1. VI. 2021, 5 ex., V. Dušánek observ.

6369: Hynkov, PR Daliboř, 4. VI. 2021, 5 ex., V. Dušánek observ.

6369: Hynkov, PR Panenský les, 10.–11. V. 2021, více ex., V. Dušánek observ.; 1. VI. 2021, více ex., V. Dušánek observ.; 26. VII. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6369: Štěpánov, PP Kurfürstovo rameno, 9. V. 2021, 2 ex., V. Dušánek observ.

6369: Řepčín, PR Plané loučky, 3. VI. 2021, 2 ex., V. Dušánek observ.
6369: Horka nad Moravou, 11. V. 1976, 8 ex., J. Bouchal leg. et coll., J. Mertlik det. 2011; 6. VI. 1977, 3 ex., J. Bouchal leg. et coll., J. Mertlik det. 2011; 30. IV. 1983, 4 ex., J. Bouchal leg. et coll., J. Mertlik det. 2011. 

Pozn. Athous vittatus není na území ČR nijak vzácný. Vyskytuje se v prosvětlených listnatých lesích od nížin až do hor (750m). S postupným vysycháním lužních lesů podle řeky Moravy zde jeho populace stále sílí. Od konce dubna do počátku června se jedná o nejhojnějšího zástupce čeledi Elateridae ve sledované oblasti. Nejčastěji ho zastihneme na travinách, ale i na nižším stromovém patře. Vyskytuje se zde v mnoha velikostních (8–12 mm) i barevných aberacích, od zcela tmavých po zcela světlé formy s množstvím barevných přechodů.
 

Obr. 35. Moravičany PR Doubrava, vrch Hradisko 11. V. 2020 Obr. 36. Barevné aberace Athous vittatus

+ Athous zebei Bach, 1854

6167: Leština (49°52'34.078"N, 16°57'18.993"E), Trlina, 13. 6. 2009, 2 ♂♂., V. Dušánek leg. et coll.; (49°52'19.533"N, 16°56'31.207"E), smyk, 1 ex., 15. 5. 2010, V. Dušánek observ.; (49°52'19.187"N, 16°56'32.496"E), smyk okraje lesa, 1 ex, 21. 5. 2010, V. Dušánek leg. et coll.; (49°52'37.93"N, 16°57'13.335"E), smyk, 6. 6. 2010, 1 ♂, V. Dušánek leg. et coll.; (49°52'41.023"N, 16°56'35.777"E), oklep, 9. 7. 2010, 1 ♂, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Vitošov, (49°52'0.04"N, 16°57'1.987"E), smyk, 18. 6. 2009, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.; (49°51'58.411"N, 16°56'58.715"E), smyk, 1 ♂, V. Dušánek leg. et coll.; (49°51'59.798"N, 16°57'0.975"E), oklep, 29. 5. 2010, více ex., V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6268: Klopina, V. 1973, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll.

6368: Náměšť na Hané, 24. V. 1942, 1 ♂, Dr. Kameníček leg., RMHK coll., J. Mertlik det. 2003.

Pozn. Podhorský až horký druh. Jeho nálezy na Zábřežsku jsou současně jeho nejjižnějšími recentními nálezy v povodí Moravy.
 

+ Brachygonus megerlei (Lacordaire, 1835) VU

6167: Lukavice, řeka Morava, pobřežní porost, 23. IV. 2005, 2 ex., v kukelních kolébkách v pokáceném kmenu topolu (1 ex. byl právě požíraný larvou kovaříka stejného druhu), J. Mertlik leg. et coll. (Dušánek 2011).

6267: Moravičany, PR Doubrava, 22. VI. – 20. VII. 2019, 2 ex., na světlo, O. Nakládal leg., (Nakládal 2019); 20. IV. – 15. VII. 2019, 2 ex., nárazové pasti, O. Nakládal leg., (Nakládal 2019).

6268: Nové Zámky, PR Hejtmanka, 3. V. 2020, 1 ex., v trouchu lípy, V. Dušánek leg., det., et coll.

6268: Mladeč, NPP Třesín, 22. VII. 2013, 1 ex., na světlo, I. Jeniš leg., (Jeniš 2013).

6368: Střeň (6368b), 2. - 3. XI. 1980, 4 ex., 25. XII. 1980, 2 ex., v kukelních kolébkách v trouchnivém dřevě dutiny Fraxinus excelsior L., osídleném zlatohlávkem Cetonoschema aeruginosa, R. Fornůsek et I. Jeniš leg. et coll., V. Kubáň et I. Jeniš det. (Kubáň 1988 jako A. montandoni).

6368: Střeň, PR Kenický, 4. V. - 25. VIII. 2017, 1 ex., oknová past, K. Židů leg., J. Kašák det. et coll.

6368: Odrlice, 16. IV. 1988, 2 ex., A. Sieber leg. et coll.

6368: Litovel, PR Litovelské luhy, 4. V. - 25. VIII. 2017, 1 ex., oknová past, K. Židů leg., J. Kašák det. et coll.

6369: Bohuňovice (6369b), 20. XII. 1986, 1 ♀, v dutině Prunus cerasus L., Fornůsek leg. et coll., I. Jeniš det. (Kubáň 1988 jako A. montandoni).

6369: Olomouc, 28. IV. 1984, 1 ex., v chodbách nosatce Cossonus cossonus (L.) v Juglans regia L., I. Jeniš leg. et coll., V. Kubáň det. (Kubáň 1988 jako A. montandoni, Laibner 2000).

Pozn. Ojediněle nalézaný druh kovaříka, jehož vzácnost je navíc podepřena jeho noční aktivitou a skrytým způsobem života. Jeho vývoj probíhá v trouchu nadzemních dutin kmenů a větví stojících listnatých dřevin. Jeho nálezy byly zaznamenány na dubu, jilmu, vrbě, jírovci, lípě, topolu, buku, habru, jeřábu a jasanu. Časté jsou jeho nálezy ze světelných pastí. Jeho výskyt podle toku Moravy je potvrzen téměř kontinuálně od Lukavice (nejsevernější nález) až po soutok s Dyjí. Nálezy B. megerlei v Litovelském Pomoraví jsou sice vzácné, pokud však nebudou stojící trouchnivějící kmeny z oblasti odstraňovány, je zde jeho přežití zajištěno.
 

Obr. 37. PR Hejtmanka 3. V .2020 – dutá lípa,
biotop B. megerlei
Obr. 38. Brachygonus megerlei

 

+ Calambus bipustulatus (Linnaeus, 1767)

6167: Leština (49°52'21.357"N, 16°56'34.386"E), Pod Trlinou, v kůře kmenů dubů, 28. IX. 2009, 2 ex. (1 ex., f. semiflavus), 2 larvy, V. Dušánek leg. et coll.; (49°52'21.063"N, 16°55'5.138"E), oklep, 1 ex., 30. IV. 2010, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Zvole (49°50'53.78"N, 16°53'47.214"E), V kůře kmene dubu, 4. X. 2009, 1 larva., V. Dušánek leg. et coll.; (49°51'8.685"N, 16°54'53.608"E), v kůře kmene olše, 17. XI. 2009, 1 larva., V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Nemile (49°52'14.283"N, 16°51'23.166"E), smyk na břehu Moravské Sázavy, 7. V. 2010, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6268: Moravičany, II. 1994, 16 ex. (3 ex., f. semiflavus), 1 ex. larva, V. Dušánek leg., coll. et det.; 13. X, 1996, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.; II. 1997, 3 ex., V. Dušánek leg. et coll.

6267: Moravičany, PR Doubrava, 30. VI. 2019, 1 ex., na světlo, O. Nakládal leg., (Nakládal 2019); 20. IV. – 15. VI. 2019, 3 ex., nárazové pasti, O. Nakládal leg., (Nakládal 2019).

6268: Moravičany, vrch nad hájovnou, 5. IV. 2005, 1 ex., pod mechem na kmeni dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6268: Mladeč, NPR Vrapač, 15. III. 2018, 1 ♀, v kůře kmene lípy, J. Mertlik leg. et coll.; 7. V. 2020, 1 ex., osmyk travin, V. Dušánek leg. et coll.; 11. IV. – 30. VII. 2020, 49°42'39"N, 17°02'23"E, 2 ex., past na torzu jasanu, J. Foit leg. et coll. (Foit 2012, 2014); 11. IV. – 30. VII. 2020, 49°42'32"N, 17°02'40"E, 49°42'46"N, 17°02'12"E, 49°42'40"N, 17°02'30"E, 49°42'31"N, 17°02'29"E, 4 ex., smyk v S části území, J. Foit leg. et coll. (Foit 2012, 2014)

6268: Nové Zámky, PP Pod Templem, 15. V. 2020, oklep lípy, V. Dušánek leg. et coll.

6268: Střelice, Jelení kopec, 8. V. 2020, 1 ex., osmyk travin, V. Dušánek leg. et coll.

6268: Nový Dvůr, PP U přejezdu, 29. V. 2020, osmyk travin, V. Dušánek leg. et coll.

6368: Střeň, 27. I. 1991, 1 ♀, R. Fornůsek leg., J. Mertlik coll.
6369: Horka nad Moravou, 10. II. 1979, 1 ♀, I. Jeniš leg. et coll.

6369: Olomouc, Hynkov, 10. III. 2001, 2 ex. (1 ex., f. semiflavus), L. Mazal leg. et coll., J. Mertlik det.; 31. III. 2001, 2 ex., M. Zýka leg. et coll., J. Mertlik det. 2014; 8. II. 2004, 1 ex., O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6369: Střeň, Kenický, okraj lesa u Mlýnského potoka, 22. XI. 2017, 1 ex., v kůře kmene jasanu, J. Mertlik leg. et coll.

 

Pozn. Biotopem tohoto druhu je trouchnivá, mnohdy mechy porostlá horní vrstva kůry listnatých dřevin, nejčastěji dubů. Na území CHKO je na příhodných lokalitách běžný.
 

+ Cardiophorus erichsoni Buysson, 1901

6167: Vitošov (49°52'0.04"N, 16°57'1.987"E), 18. VI. 2009, 1 ♀, sklep šípkové růže, V. Dušánek leg. et coll.; (49°52'0.295"N, 16°57'2.198"E), 28. IV. 2010, 1 ♂, pod kůrou bukové větve, V. Dušánek leg. et coll.; 9. V. 2010, 1 ♀, oklep, V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik rev. 2010; (49°51'51.455"N, 16°57'0.239"E), 15. V. 2010, 1 ♀, oklep, V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik rev. 2010 (Dušánek 2011).

6267: Moravičany, 16. VI. 1963, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in coll. NMMP, J. Mertlik det. 2016; 23. III. – 20. IV. 2019, 1 ♀, O. Nakládal leg. et coll., Zbuzek det.; 5. VII. 2019, 3♂♂, O. Nakládal leg. et coll., Zbuzek det.; PR Doubrava, 30. IV. 2020, 1 ex., pod kůrou dubové větve, V. Dušánek leg. et coll.

6268: Mladeč, NPP Třesín, Plavatisko, 15. V. 2013, 2 ex., I. Jeniš leg. (Jeniš 2013).

6368: Náměšť na Hané, 1942, 1 ex., Dr. Kameníček leg., RMHK coll., J. Mertlik det. 2003.
6369: Olomouc [Olmütz (Klug)], bez data (jako C. rufipes Goeze), (Reitter 1870). 

Pozn. Teplomilný druh, obývající výslunné, suché a řídce zalesněné svahy listnatých lesů. Nález z Vitošova je současně nejsevernějším moravským údajem.
 

- Cardiophorus gramineus (Scopoli, 1763) NT

6369: Olomouc [Olmütz, nicht häufig (Klug)], bez data (Reitter 1870).

Pozn. Svůj vývoj prodělávají larvy tohoto druhu v sušším trouchu kmenů a větví nadzemních částí dubů. Další nejbližší historické nálezy jsou známy od Prostějova r. 1921 a Holešova r. 1907. Výše uvedený historický údaj se může vázat k již zaniklým pastevním lesům. Na území CHKO se pro něj vhodné biotopy nacházejí, nicméně jeho nejbližší potvrzený recentní výskyt podél toku řeky Moravy je až v pohoří Chřiby na Uherskohradišťsku z let 2004 a 2016. Jeho nález na sledovaném území v budoucnosti nevylučuji.
 

+ Cardiophorus nigerrimus Erichson, 1840 NT

6167: Vitošov (49°52'0.04"N, 16°57'1.987"E), 6. VI. 2010, 1 ex., oklep lípy, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6267: Moravičany, 27. IV. 2019, 1 ♂, O. Nakládal leg. et coll., Zbuzek det.; 20. IV – 8. V. 2019, 1 ♀, O. Nakládal leg. et coll., Zbuzek det.; 15. VII – 10. VIII. 2019, 1 ♂, O. Nakládal leg. et coll., Zbuzek det. 

+ Cardiophorus ruficollis (Linnaeus, 1758)

6167: Vitošov (49°52'0.295"N, 16°57'2.198"E), 28. IV. 2010, 1 ♂, oklep modřínu, V. Dušánek leg. et coll.; 9. V. 2010, oklep buku, 1 ♀, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6267: PR Kačení louka, 11. V. 2021, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.

6268: Nové Mlýny, Jelení hrb, 19. IV. 2020, 1 ex., Kůrovcový lapač, V. Dušánek leg. et coll.; PR U Spálené, 22. V. 2020, 1 ex., Kůrovcový lapač, V. Dušánek leg. et coll.

6268: Mladeč, NPP Třesín, 14.IV – 10.IX. 2013, I. Jeniš leg. (Jeniš 2013).

+ Cardiophorus vestigialis Erichson, 1840 EN

6268: Mladeč, NPP Třesín, IV. 2013, 1 ex., oklep lesního okraje u Plavatiska, I. Jeniš leg., (Jeniš 2013).

Pozn. Jeho biotopem jsou volné sprašové půdy na osluněných svazích na okrajích říčních teras. Lokalitu Plavatisko tvoří krasový útvar se závrty a škrapy se silnou vrstvou spraše a jižní orientací. Jedná se zde o nejsevernější Moravský nález. Nejblíže byl jeho výskyt zaznamenán na Kosíři, hojněji se vyskytuje na jihomoravských stepních lokalitách (Čejč, Pouzdřany).

+ Cidnopus aeruginosus (Olivier, 1790) EN

6167: Nemile (49°52'14.283"N, 16°51'23.166"E), na břehu Moravské Sázavy, 7. V. 2010, 1 ♂, smyk, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Leština (49°52'23.017"N, 16°55'4.464"E), na břehu Moravy, 12. V. 2010, 1 ♀, smyk, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011)

6167: Zábřeh, 23. V. 1979, 1 ♂, Jeniš leg. et coll., Mertlik det.; 16. V. 1971, 1 ♂, Zajíček leg. et coll., V. Dušánek det. (Dušánek 2011).

6267: Moravičany, 25. V. 1983, 2 ♂♂, Kondler leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

6267: Moravičany, NPR Kačení louka, 7. VI. 2021, 1 ♂,  železniční násep, V. Dušánek leg. et coll.

Pozn. Velmi vzácně pouze v severozápadní části CHKO
 

+ Cidnopus pilosus (Leske, 1785)

6167: Jestřebí (49°51'11.22"N, 16°51'24.055"E), 20. V. 2010, více ex., oklep, V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Leština (49°52'19.187"N, 16°56'32.496"E), 21. V. 2010, 1 ex, smyk, V. Dušánek leg. et coll.; (49°52'37.93"N, 16°57'13.335"E), 6. VI. 2010, 1 ♀, smyk, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Nemile (49°52'9.07"N, 16°51'10.992"E), 25. V. 2010, více ex., V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Pobučí (49°50'49.614"N, 16°51'16.416"E), 11. V. 2010, smyk, více ex., V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Zábřeh, Humenec (49°52'29.199"N, 16°52'38.297"E), 10. V. 2010, více ex., smyk, V. Dušánek observ.; (49°52'26.302"N, 16°52'36.23"E), 26. V. 2010, více ex., V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Zvole (49°50'39.826"N, 16°53'54.93"E), 13. V. 2010, 2 ex., oklep kvetoucích ovocných stromů, V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6267: Moravičany, 8. VI. 1963, 3 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik det. 2019; 9. VI. 1963, 1 ex.; 28. V. 1988, 1 ♂, J. Mertlik leg. et. coll.

6267: Mohelnice, PP Zátrže, 18. V. 2020, 3 ex., osmyk louky, V. Dušánek observ.

6267: Bílá Lhota, louky na okraji NPP Třesín, 28. IV. 2020, více ex., V. Dušánek observ.

6267: Nové Mlýny, PP Za mlýnem, 13. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6267: Měrotín, vrch Skalka, 8. VI. 2021, 2 ex., V. Dušánek observ.

6268: Nové Zámky, PP Pod Templem, 15. V. 2020, více ex., osmyk louky, V. Dušánek observ.

6268: Nový Dvůr, PP U přejezdu, 29. V. 2020, 1 ex., osmyk travin, V. Dušánek leg. et coll.

6268: Mladeč, NPP Třesín, 14.IV – 10.IX. 2013, I. Jeniš leg. (Jeniš 2013).
6268: PR U Spálené, 7. VI. 2021, 3 ex., V. Dušánek leg. et coll.

6368: Střeň, 2. VII. 1964, 1 ex., O. Marek leg., S. Laibner coll. in NMMP, J. Mertlik det. 2019.

6369: Hynkov, PR Daliboř, 4. VI. 2021, více ex., V. Dušánek leg. et coll.

6369: Olomouc, PR Plané loučky, 1. V. 2013, 1 ♂, J. Kovář leg. et coll., B. Zbuzek det. 2014.

Pozn. Hojný na celém území CHKO.

 

- Ctenicera cuprea (Fabricius, 1781)

6369: Olomouc [Olmütz (Klug)] (Reitter 1870).

Pozn. Jedná se o typicky horský druh, jehož nejbližší výskyt je hlášen z hřebenů Jeseníků a Moravskoslezských Beskyd. Jeho výše uvedený nález z Litovelského Pomoraví leží mimo teritoria jeho pravidelného výskytu a jeho potvrzení v budoucnu bych neočekával.
 

- Ctenicera heyeri (Saxesen, 1838) EN

6167: Lupěné, bez data, 1 ex., J. Kondler leg. et coll., J. Mertlik det. (Dušánek 2011).

Pozn. Jedná se o podhorský až horský druh, jehož nejbližší výskyt je hlášen z hřebenů Jeseníků, Kralického Sněžníku a Moravskoslezských Beskyd. Jeho výše uvedený nález leží mimo teritoria jeho pravidelného výskytu a jeho potvrzení v budoucnu bych neočekával. Výše uvedený nález se mi při faunistickém průzkumu Zábřežska nepodařilo potvrdit (Dušánek 2011).
 

+ Ctenicera pectinicornis (Linnaeus, 1758)

6167: Leština (49°52'34.078"N, 16°57'18.993"E), Trlina, 13. VI. 2009, 1 ♂, V. Dušánek leg. et coll.; (49°52'19.187"N, 16°56'32.496"E), 21. V. 2010, 1 ♂, za letu, V. Dušánek observ.; (49°51'49.773"N, 16°55'38.815"E), 29. V. 2010, 1 ♀, na okraji pole, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Lupěné (49°51'35.566"N, 16°50'33.694"E), 28. V. 2010, 1 ♀, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Zábřeh, 14. V. 1971, 3 ♂, Zajíček leg. et coll.; 21. V. 1971, 3 ♂, Kondler leg. et coll.; (49°52'26.302"N, 16°52'36.23"E), 26. V. 2010, 1 ♀, V. Dušánek leg. et coll.; (49°52'22.278"N, 16°52'45.744"E), 29. V. 2010, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Zvole (49°50'39.826"N, 16°53'54.93"E), 13. V. 2010, 1 ♂, oklep kvetoucích ovocných stromů, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6267: Moravičany, 7. VI. 1987, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 30. V. 1984, 1 ♂, J. Klouček leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.; okraj PR Doubrava, V. 1994, 2♂, V. Dušánek leg. et coll.; 18. V. 2020, louky pod Jelením vrchem, 3 ♂, V. Dušánek observ.; 29. V. 2020, 1 ♀, V. Dušánek observ.

6267: Bílá Lhota, louky na okraji NPP Třesín, 20. V. 2020, 1 ♂, V. Dušánek observ.; 24. VI. 2020, 1 ♀, V. Dušánek observ.

6268: Litovel, Na Rakousích, 19. V. 2006, 7 ex. (Nakládal 2008).

6268: Nové Zámky, PP Pod Templem, 15. V. 2020, 2 ♂., osmyk louky, V. Dušánek observ.

6268: Nový Dvůr, PP U přejezdu, 29. V. 2020, 1 ♀, osmyk travin, V. Dušánek leg. et coll.

6268: Mladeč, NPP Třesín, 14.IV – 10.IX. 2013, I. Jeniš leg. (Jeniš 2013).

6368: Střeň, Dolní záseky, 10. V. 2016, 1 ♀, J. Kovář leg. et coll., B. Zbuzek det. 2016.

6369: PR Daliboř, 11. V. 2021, 1 ♂, V. Dušánek observ.; 4. VI. 2021, 1 ♀, V. Dušánek observ.

Pozn. Nehojně na celém území CHKO
 

- Ctenicera virens (Schrank, 1781) EN

6167: Dolní Bušínov (6166-67), 6. VI. 1970, 1 ♀, J. Kondler leg. et coll.; 3. V. 1972, 1 ♂, J. Kondler leg. et coll.; 1 ♀, S. Laibner coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 26. V. 1972, 1 ♀, P. Zajíček leg., det et coll.; 23. V. 1972, 1 ♂, 1 ♀, Mráček leg. et coll.; 4. V. 1973, 2 ♂♂, Z. Mráček leg., S. Laibner coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 12. V. 1973, 1 ♀, J. Kondler leg., J. Jelínek coll., J. Mertlik det.; 1 ♂, S. Laibner coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 17. V. 1973, 1 ♀, J. Kondler leg. et coll.; 1 ♀, S. Laibner coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 20. V. 1973, 1 ♀, Z. Mráček leg. et coll.; 1 ♂, 1 ♀, S. Laibner coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 7. V. 1975, 1 ♂, J. Kondler leg. et coll.; 11. V. 1998, 1 ex., J. Kondler leg., M. Zúber det. et coll.; 14. V. 1998, 2 ex., J. Kondler leg., M. Zúber coll.; 20. V. 1998, 1 ♀, J. Kondler leg. et coll.; 10. V. 2001, 5 ♂♂, 5 ♀♀, J. Kondler leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 15. V. 2001, 1 ♂, 1 ♀, J. Kondler leg. et coll.; (49°50'27.938"N, 16°50'1.881"E) 25. IV. 1998, 9 ♂♂, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011); 18. V. 1999, 13 ♂♂, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011); 10. V. 2001, 5 ♂♂, 5 ♀♀, J. Kondler leg. et coll. J. Mertlik det.; (49°50'15.922"N, 16°49'51.813"E), pozorovány v letu, 28. V. 2010, 2 ex., V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

Pozn. Jedná se o podhorský až horský druh, jehož nejbližší výskyt je hlášen z Rešovských vodopádů a Sovince. Jeho výskyt přímo z území CHKO bych neočekával.
 

+ Dalopius marginatus (Linnaeus, 1758)

6167: Jestřebí (49°51'16.953"N, 16°50'59.682"E), 15. V. 2010, více ex., oklep, V. Dušánek observ.; (49°51'11.22"N, 16°51'24.055"E), 20. V. 2010, více ex., oklep, V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Lesnice (49°52'39.701"N, 16°56'21.894"E), 21. V. 2010, více ex., smyk okraje lesa, V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Leština (49°52'21.063"N, 16°55'5.138"E), 30. IV. 2010, 1 ex., smyk, V. Dušánek leg. et coll.; (49°52'19.187"N, 16°56'32.496"E), 21. V. 2010, více ex., oklep, V. Dušánek observ.; (49°52'28.189"N, 16°55'10.882"E), 23. V. 2010, více ex., oklep, V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Lupěné (49°51'35.566"N, 16°50'33.694"E), 28. V. 2010, více ex., V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Nemile (49°52'14.283"N, 16°51'23.166"E), na břehu Moravské Sázavy, 7. V. 2010, více ex., smyk, V. Dušánek observ.; (49°52'9.07"N, 16°51'10.992"E), 25. V. 2010, více ex., V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Pobučí (49°50'49.614"N, 16°51'16.416"E), 11. V. 2010, více ex., smyk, V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Vitošov (49°52'0.04"N, 16°57'1.987"E), 9. V. 2010, více ex., sklep šípkové růže, V. Dušánek observ.; (49°51'51.455"N, 16°57'0.239"E), 15. V. 2010, více ex., oklep, V. Dušánek leg. et coll.; (49°51'59.798"N, 16°57'0.975"E), 29. V. 2010, více ex., oklep, V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Zábřeh (49°53'23.72"N, 16°50'25.683"E), Račice závodiště, 7. V. 2010, více ex., V. Dušánek observ.; (49°53'17.797"N, 16°50'7.113"E), lom Račice, 9. V. 2010, více ex., smyk, V. Dušánek observ.; (49°52'23.929"N, 16°52'31.779"E), 1. VII. 2010, 1 ex., oklep břízy, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Zvole (49°50'39.826"N, 16°53'54.93"E), 13. V. 2010, 1 ex., oklep kvetoucích ovocných stromů, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6267: Moravičany, 29. V. 1976, 4 ex., J. Bouchal leg. et coll., J. Mertlik det. 2011; 18. VII. 1980, 1 ex., J. Bouchal leg. et coll., J. Mertlik det. 2011; 28. V. 1988, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 4. VI. 1988, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; V. 1994, 3 ex., V. Dušánek leg. et coll.; 11. V. 2001, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 5. V. 2003, 3 ex., Oto Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6267: Mohelnice, PP Zátrže, 18. V. 2020, 1 ex., V. Dušánek observ.
6267: Nové Mlýny, 14. VI. 2021, Mlýnský vrch, více ex., V. Dušánek observ.

6267: Nové Mlýny, PP Za mlýnem, 22. V. 2020, 2 ex., V. Dušánek observ.

6268: NPR Litovelské Pomoraví, 28. VII. 1999, 1 ♂, Z. Černý leg. et coll., B. Zbuzek det.

6267: Moravičany, PR Doubrava, 30. IV. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; Hradisko, 9. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 18. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 29. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 1. VI. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 18. V. 2021, 2 ex., V. Dušánek observ.; 3. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.; 27. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6268: Moravičany, PR Kačení louka, 11. V. 2021, 2 ex., V. Dušánek observ.; 19. V. 2021, 3 ex., V. Dušánek observ.

6268: Nové Zámky, PR Novozámecké louky, 2. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6268: Mladeč, PR Hejtmanka, 3. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.

6268: Nové Zámky, PP Pod Templem, 15. V. 2020, 5 ex., V. Dušánek observ.

6268: NPR Vrapač, 2. VI. 1999, 1 ♂, Z. Černý leg. et coll., B. Zbuzek det.; 3. V. 2009, 1 ex., O. Nakládal leg. et coll. (Nakládal 2011); 17. V. 2009, 1 ex., O. Nakládal leg. et coll. (Nakládal 2011).; 7. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 11. IV. – 30. VII. 2020, 3 ex., J. Foit leg. et coll. (Foit 2012, 2014).

6268: Mladeč, NPP Třesín, 14.IV – 10.IX. 2013, I. Jeniš leg. (Jeniš 2013); 20. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 24. VI. 2020, více ex., V. Dušánek observ.

6268: Střelice, Jelení kopec, 8. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.

6368: NPR Ramena řeky Moravy, 7. V. – 29.V. 2020, B. Trnková leg. (Trnková & spol. 2020a).; 29. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6368: Střeň, lužní les u řeky Moravy, levý břeh, 12. VI. 2006, 1 ♂, oklep větví keřů, J. Mertlik leg. et coll.

6368: Hynkov, PR Kenický, 10. V. 2021, více ex., V. Dušánek observ.
6369: Hynkov, PR Panenský les, 11. V. 2021, 3 ex., V. Dušánek observ.

6369: Hynkov, PR Daliboř, 4. VI. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6369: Štěpánov, PP Kurfürstovo rameno, 9. V. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6369: Řepčín, PR Plané loučky, 3. VI. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

Pozn. Na celém území CHKO velmi hojný druh.
 

+ Denticollis linearis (Linnaeus, 1758)

6267: Moravičany, 24. V. 1962, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 30. V. 1964, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 20. V. 1976, 1 ♂, J. Bouchal leg. et coll., J. Mertlik det. 2011; 7. VI. 1987, 1 ♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 28. V. 1988, 1 ♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 4. VI. 1988, 2 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.; V. 1994, 4 ex., V. Dušánek leg. et coll.; 15. VI. 1995, 1 ex. (světlá f.), M. Zýka leg. et coll., J. Mertlik det. 2014; 4. V. 1998, 2 ex., V. Dušánek leg. et coll.; 11. V. 2001, 1 ♂, 1 ♀ (světlá forma), J. Mertlik leg. et coll.; 4. VI. 2001, 1 ♂, 1 ♀ (světlá f.), O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6267: Moravičany, PR Doubrava, 10. V. 2019, 3 ex., jižní okraj, O. Nakládal leg., (Nakládal 2019); 18. V. 2019, 8 ex., vrch Hradisko, O. Nakládal leg., (Nakládal 2019); 25. V. 2019, 1 ex., východní okraj, O. Nakládal leg., (Nakládal 2019); Hradisko, 9. V. 2020, 5 ex. V. Dušánek observ,; 18. V. 2020, vice ex., V. Dušánek observ.; 1. VI. 2020, vice ex., V. Dušánek observ.; 18. V. 2021, 1 ex. V. Dušánek observ.; 3. VI. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6267: Nové Mlýny, PP Za mlýnem, 22. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.

6267: Mohelnice, PP Zátrže, 18. V. 2020, 1 ex., V. Dušánek observ.

6267: Nové Mlýny, PP Za mlýnem, 3. VI. 2020, 3 ex., V. Dušánek observ.; 13. – 14.VI. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6267: Nové Mlýny, 14. VI. 2021, Mlýnský vrch, 1 ex., V. Dušánek observ.
6268: Moravičany, PR Kačení louka, 19. V. 2021, 3 ex., V. Dušánek observ.; 7. – 8. VI. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6268: Nové Zámky, 25. V. 1985, 2 ♀♀ (světlá forma), I. Martinů leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

6268: Nové Zámky, PR Novozámecké louky, 2. VI. 2021, 2 ex., V. Dušánek observ.

6268: Nový Dvůr, PP U přejezdu, 29. V. 2020, 3 ex., V. Dušánek observ.; 7. VI. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6268: Nové Zámky, lužní les u Moravy, 14. V. 2007, 2 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.

6268: Víska, NPR Vrapač, 19. V. 2002, 1 ♀ (f. mesomelas), O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 18. III. 2003, 1 ♀ (ex. larva), O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.; 15. III. 2018, více larev, v trouchnivém dřevě padlých kmenů jasanů, J. Mertlik leg. et coll.; 7. VI. 2009, 1 ex., O. Nakládal leg. et coll. (Nakládal 2011); 7. V. 2020, vice ex., V. Dušánek observ.; 11. IV. – 30. VII. 2020, 6 ex., J. Foit leg. et coll. (Foit 2012, 2014).

6268: Víska, 18. V. 2001, 1 ♂, O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6268: Mladeč, PR Hejtmanka, 15. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.

6268: Nové Zámky, PP Pod Templem, 15. V. 2020, 3 ex., V. Dušánek observ.

6268: Uničov, V. 1962, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det.

6268: Litovelské Pomoraví, 2. VI. 1999, 1 ♀, Z. Černý leg. et coll., B. Zbuzek det.

6268: Litovel, Nové Mlýny (6267-68), 4. VI. 2005, 2 ♀♀ (1 ex. f. mesomelas), S. Krejčík leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

6268: Litovel, Dolní les, 19. V. 2006, 3 ex. (Nakládal 2008).
6268: Litovel, Na Rakousích, 19. V. 2006, 5 ex. (Nakládal 2008).

6268: Litovelské luhy, Střeň, 31. V. - 1. VI. 1999, 1 ♀, Z. Černý leg. et coll., B. Zbuzek det.

6268: Nové Zámky, PP Pod Templem, 8. V. 2020, 1 ex., V. Dušánek observ.

6268: Mladeč, NPP Třesín, 14.IV – 10.IX. 2013, I. Jeniš leg. (Jeniš 2013); 20. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 24. VI. 2020, 2 ex., V. Dušánek observ.; 13. VII. 2020, 1 ex., V. Dušánek observ.

6268: Střelice, Jelení kopec, 8. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.

6269: Šternberk, Paseka, 19. V. 2002, 1 ♂, St. Krejčík leg. et coll., J. Mertlik det.

6368: Litovel, Bahna, 18. V.- 10. VI. 2006, 1 ex. (Nakládal 2008); 9. VI. 2006, 5 ex., (Nakládal 2008).

6368: Střeň, lužní les u řeky Moravy, levý břeh, 12. VI. 2006, 1 ♂♂, 2 ♀♀ (1 ♀ s vtisky na štítu), oklep větví keřů, J. Mertlik leg. et coll.

6368: Litovel, PR Litovelské luhy, 13. VI. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6368: Střeň, Řídké půstky, 1. VI. 2021, více ex., V. Dušánek observ.
6369: Hynkov, PR Panenský les, 1. VI. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6369: Horka nad Moravou, Panenský les, 22. XI. 2017, 2 larvy, v trouchnivém dřevě padlého kmene dubu, 1 larva, v trouchnivém dřevě odlomené větve kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6369: Hynkov, PP Daliboř, 4. VI. 2021, 3 ex., V. Dušánek observ.
6369: Řepčín, PR Plané loučky, 3. VI. 2021, 3 ex., V. Dušánek observ.
6369: Olomouc [Olmütz, sehr selten (Klug)] (Reitter 1870).
6369: Chomoutov, 18. V. 1993, 1 ♂, 1 ♀, M. Boukal leg. et coll., T. Sitek det. 2001, J. Mertlik rev. 2007.

Pozn. Na celém území CHKO velmi hojný druh.
 

+ Denticollis rubens Piller et Mitterparcher, 1783 VU

6167: Bušínov (49°50'27.304"N, 16°50'1.056"E), 4. VI. 2010, 1 ♂, smyk, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Nemile (49°52'9.07"N, 16°51'10.992"E), 25. V. 2010, 1 ♂, oklep jívy, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6267: Mohelnice [Mohelnitz (Schwab)] (Reitter 1870).
6267: Moravičany, 24. VI. 1963, 1 ♀, S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019.

6268: Mladeč, NPP Třesín, 13. VII. 2020, 1 ex., oklep buku, V. Dušánek leg., det., et coll.

6268: NPR Vrapač, 11. IV. – 30. VII. 2020, 49°42'32"N, 17°02'40"E, 49°42'46"N, 17°02'12"E, 49°42'40"N, 17°02'30"E, 49°42'31"N, 17°02'29"E, 4 ex., smyk v S části území, J. Foit leg. et coll. (Foit 2012, 2014).

Pozn. Těžiště jeho výskytu je spíše v podhorských oblastech. Na území CHKO pouze ojedinělé nálezy.
 

+ Dicronychus testaceus (Fabricius, 1792)

6267: Moravičany, 30. VI. 2019, 1 ♂ (f. nigrum), O. Nakládal leg. et coll., B. Zbuzek det. 2021. (Mertlik 2021).

6267: Moravičany, PR Doubrava, 9. V. 2020., více ex., (f. typ a f. nigrum), oklep hlohu a lípy, V. Dušánek observ.; 18. V. 2020, více ex.; 1. VI. 2020, více ex. (Mertlik 2021).; 19. V. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6267: Moravičany, PR Kačení louka, 8. VI. 2021, oklep vegetace na železničním náspu, více ex., V. Dušánek observ.

6267: Nové Mlýny, u jezu, oklep kvetoucí lípy, 22. V. 2020, (f. typ. a f. nigrum), více ex., V. Dušánek observ. (Mertlik 2021).; 3. VI. 2021, více ex., V. Dušánek observ.; 13. VI. 2021, 3 ex., V. Dušánek leg. et coll.

6267: Nové Mlýny, Mlýnský vrch, 14. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6369: Olomouc [Olmütz, selten (Klug)], bez data, 1 ex. (f. typ) (Reitter 1870).

Pozn. Na území CHKO se jedná o nedávné nálezy na severní hranici jeho moravského rozšíření. Vyskytuje se na výslunných okrajích lesních porostů. Vzhledem k tomu, že je na zjištěných lokalitách dosti hojný a historické údaje chybí, usuzuji, že se sem tento druh v nedávné době z jihu rozšířil.
 

+ Drapetes mordelloides (Host, 1789) EN

6167: Moravia bor., Leština (49°52'21.933"N, 16°55'13.24"E), 8. VII. 2010, 1 ex., na ležícím topolovém kmenu, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6267: Moravičany, bez data (Fornůsek et Jeniš 1985).

6267: Moravičany, PR Doubrava, 7. VI. 2003, 1 ex. sklepán z lípy, M. Bednařík leg. et coll.

6268: Mladeč pila, IV. 1978, více larev, na lipových kmenech, I. Jeniš leg. et det.

6268: Mladeč, NPP Třesín, Plavatisko, 11. VII. 2013, 2 ex., na padlém dubu, I. Jeniš leg. (Jeniš 2013).

6268: Uničov, 24. V. 2007, 1 ex., S. Krejčík leg. et coll.

6369: Horka, bez data, (Fornůsek et Jeniš 1985).

Pozn. Svůj vývoj prodělává ve dřevě a pod kůrou listnatých dřevin, v chodbách jiného dřevokazného hmyzu. Je nalézán po celém území CHKO, ale vzhledem k jeho skrytému způsobu života jen vzácně.
 

+ Ectinus aterrimus (Linnaeus, 1761)

6167: Bludov, VI. 1983, 1 ex., Kondler leg. et coll., Laibner det. (Dušánek 2011).

6167: Leština (49°52'21.063"N, 16°55'5.138"E), 30. IV. 2010, 1 ex., smyk, V. Dušánek leg. et coll.; (49°52'19.187"N, 16°56'32.496"E), 21. V. 2010, 1 ex., oklep, V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Vitošov (49°51'59.798"N, 16°57'0.975"E), 29. V. 2010, 1 ex., oklep, V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6268: Mladeč, NPP Třesín, V. 2013, I. Jeniš leg. (Jeniš 2013).

Pozn. V Polabí a Poorličí místy hojný druh. Více nálezů je známo i z pohoří Jeseníků a Kralického Sněžníku. Na území CHKO velmi ojediněle. Hojnější je až na jižní Moravě.

 

+ Elater ferrugineus Linnaeus, 1758 VU

6268: Mladeč, NPR Vrapač, 15. III. 2018, 3 larvy, v dutině padlého rozlomeného kmene jasanu, J. Mertlik observ.

6268: Mladeč, Jesinky, 5. IV. 2020, 2 larvy, v dutině větve pokáceného dubu na svozišti dřeva, V. Dušánek observ.

6268: Mladeč, NPP Třesín, 10. IX. 2013, larvy v prosevu dutiny buku, I. Jeniš observ., (Jeniš 2013).

6368: Střeň, fotbalové hřiště, dutina dubu na svozišti kmenů, 11. V. 2021, 1 larva, V. Dušánek observ.

6368: Náměšť na Hané, Zámecký park, bez data, štít uhynulého jedince v dutině dubu, V. Dušánek et J. Mertlik observ.

Pozn. Elater ferrugineus patří na území ČR mezi zvláště chráněné druhy živočichů z kategorie silně ohrožených druhů (podle Vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb. v platném znění). Jeho výše uvedená pozorování na území CHKO Litovelské Pomoraví jsou současně prozatím nejseverněji doloženými údaji na Moravě. Jeho larvy jsou dravé a svůj vývoj prodělávají v podzemních i nadzemních částech dutých kmenů a větví listnatých stromů, většinou vrb, dubů, buků, lip a jasanů. Přestože užívá přísné druhové ochrany, jeho biotopy nejsou mnohdy chráněny nijak. Pozorované larvy jsem vrátil zpět do jejich rodných dutin, aby mohly později najít svou smrt někde na pile, nebo byly spáleny. Vzhledem ke skrytému způsobu života tohoto druhu se zatím u všech pozorování na území CHKO jednalo pouze o jeho larvy.
 

Obr. 39. 11. V. 2021, Střeň, svoziště dubových klád u fotbalového hřiště Obr. 40. 11.V. 2021, larva Elater ferrugineus

+ Hemicrepidius hirtus (Herbst, 1784)

6167: Zábřeh, Havlíčkova ulice (49°52'52.451"N, 16°52'22.16"E), 16. VI. 2010, 1 ♀, D. Škondra leg., V. Dušánek det. et. coll., J. Mertlik rev. (Dušánek 2011).

6267: Mohelnice, VI. 1988, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det.

6267: Moravičany, 2. VII. 1952, 1 ♂, Pavlů leg., RMHK coll., J. Mertlik det. 2002; 14. VI. 1964, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 3. VII. 1968, 1 ♂, F. Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det.; 4. VII. 1970, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 2. VII. 1971, 1 ♂, Kondler leg. et coll.; 26. VII. 1974, 3 ♂♂, F. Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det.; V. 1977, 1 ♂, Kondler leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 20. VI. 2000, 1 ♂, R. Fornůsek leg., M. Boukal coll., J. Mertlik det. 2008; 4. VII. 2005, 2 ♂♂, F. Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det.

6267: Moravičany, PR Doubrava, 23. VI. 2021, 5 ex., V. Dušánek observ.; 27. VI. 2021, 3 ex., V. Dušánek observ.

6267: Mohelnice, PP Zátrže, 10. VII. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6268: Litovel, 22. VII. 2001, 1 ♀, O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6268: Mladeč, NPR Vrapač, 27. VI. 2009, 1 ex., O. Nakládal leg. et coll. (Nakládal 2011); 3. VIII. 2009, 1 ex., O. Nakládal leg. et coll. (Nakládal 2011); 11. IV. – 30. VII. 2020, 4 ex., nárazová past, J. Foit leg. et coll. (Foit 2012, 2014).

6268: Mladeč, NPP Třesín, 14.IV – 10.IX. 2013, I. Jeniš leg. (Jeniš 2013).

6268: Střeň, NPR ramena řeky Moravy, štěrkový ostrov, 29. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.; 12. VII. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6268: Litovel, Bílá Lhota, 29. VI. 2003, 1 ♂, Z. Vancl leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

6268: Benkov, 10. VII. 1998, 4 ex., Velc leg., J. Pavlíček det.

6368: Odrlice, 2. VIII. 1980, 6 ex., A. Sieber leg. et coll, St. Laibner det.

6368: Náměšť na Hané, Rmíz, 14. V. 2007, 1 ♀, K. Doležel leg. et coll., J. Mertlik rev. 2012.

6368: Hynkov, PR Kenický, 12. VII. 2021, 3 ex., V. Dušánek observ.

6369: Hynkov, PR Panenský les, 25. VII. 2021, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.

6369. Olomouc, 14. VI. 1975, 1 ♂, J. Bouchal leg. et coll., J. Mertlik det. 2011; 27. VI. 2014, 1 ♂, Jakub Kovář leg. et coll., B. Zbuzek det. 2016.

6369: Olomouc, Wellnerova 5, park, 26. VI. 2001, 1 ♂, smyky, M. Boukal leg. et coll., T. Sitek det. 2003, J. Mertlik rev. 2007.

Pozn. Na celém území CHKO hojný druh.
 

+ Hemicrepidius niger (Linnaeus, 1758)

6167: Leština (49°51'49.773"N, 16°55'38.815"E), 29. V. 2010, 2 ♂♂, na okraji pole, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Lupěné (49°51'35.566"N, 16°50'33.694"E), 28. V. 2010, 1 ♂, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Zábřeh (49°52'34.141"N, 16°52'33.077"E), okolíky na břehu Brassova rybníka, 29. IV. 2005, více ex., V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6267: Moravičany, 8. VI. 1963, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 3. VII. 1963, 1 ex. (f. scrutator), S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 30. V. 1964, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 14. VI. 1964, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 26. VII. 1974, 1 ♂, František Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det.; 18. VII. 1980, 1 ♂ (f. scrutator), J. Bouchal leg. et coll., J. Mertlik det. 2011; 28. V. 1988, 2 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll.; 4. VI. 1988, 1 ♂, 1 ♀.; V. 1998, 1 ex. (f. scrutator), V. Dušánek leg. et coll.

6267: Mohelnice [Mohelnitz (Schwab)] (Reitter 1870).
6267: Bílá Lhota, VII. 1984, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det.
6267: Mohelnice, PP Zátrže, 10. VII. 2021, více ex., V. Dušánek observ.
6267: Mohelnice, PP Zátrže, 18. V. 2020, 2 ex., V. Dušánek observ.

6267: Moravičany, PR Doubrava, 23. VI. 2021, více ex., V. Dušánek observ.; 27. VI. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6267: Nové Mlýny, PP Za mlýnem, 22. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 14. VI. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6268: Benkov, 15. VI. 1999, 1 ex., J. Macek leg., B. Zbuzek det., J. Velc coll.

6268: Litovelské Pomoraví, 2. VI. 1999, 2 ♂♂, Z. Černý leg. et coll., B. Zbuzek det.

6268: NPR Vrapač, 2. VI. 1999, 1 ♂, Z. Černý leg. et coll., B. Zbuzek det.; 10. VI. 2001, 2 ♂♂, O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.; 10. V. 2009, 4 ex., O. Nakládal leg. et coll. (Nakládal 2011); 7. VI. 2009, 1 ex., O. Nakládal leg. et coll. (Nakládal 2011); 13. VI. 2009, 1 ex., O. Nakládal leg. et coll. (Nakládal 2011); 3. VII. 2009, 1 ex., O. Nakládal leg. et coll. (Nakládal 2011); 11. IV. – 30. VII. 2020, 1 ex., nárazová past, J. Foit leg. et coll. (Foit 2012, 2014).

6268: Mladeč, NPP Třesín, 14.IV – 10.IX. 2013, I. Jeniš leg. (Jeniš 2013); 24. VI. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 13. VII. 2020, více ex., V. Dušánek observ.

6268: Střeň, PR Litovelské luhy, 13. VI. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6268: Střeň, NPR ramena řeky Moravy, štěrkový ostrov, 29. VI. 2021, 3 ex., V. Dušánek observ.; 12. VII. 2021, 2 ex., V. Dušánek observ.

6368: Hynkov, PR Kenický, 12. VII. 2021, více ex., V. Dušánek observ.
6368: Litovel, 10. VI. 2006, 5 ex. (Nakládal 2008).
6368: Litovel, Bahna, 9. VI. 2006, 2 ex. (Nakládal 2008).
6368: Náměšť na Hané, bez data, 1 ex., Dr. Fleischer leg., B. Zbuzek det.

Pozn. Na celém území CHKO hojný druh.

- Lacon lepidopterus (Panzer, 1801) CR

6369: Olomouc [auch bei Olmütz sehr selten (Klug)] (Reitter 1870, Horion 1953).

Pozn. Vývoj tohoto druhu probíhá převážně v jedlích, znám je i z dubů. Tento historický nález byl pravděpodobně učiněn na jedlových lokalitách severovýchodně od Olomouce. Na území CHKO bych výskyt tohoto druhu neočekával.


- Lacon querceus (Herbst, 1784) EN

6368: Moravia bor., Náměšť na Hané, bez data, 1 ex., Dr. Fleischer leg., B. Zbuzek det.

Pozn. Druh stojících a trouchnivějících kmenů dubů. Z území CHKO je publikován jeden údaj z NPR Vrapač (Bezděčka 2001). Dokladový exemplář se ztratil. Vzhledem k tomu, že P. Bezděčka zde sbíral již v letech 1970-1985 se pravděpodobně jedná o nález z dnes již vykácených dubů bývalého pastevního lesa. Na základě jeho průzkumů byl Lacon querceus zařazen i do plánu péče o NPR Vrapač. Jeho nejbližší recentní výskyt je hlášen z dubů na hrázi rybníka Kolečko v Tovačově. Jeho nález na území CHKO je možný, ale vzhledem k neustále klesajícímu počtu starých dubů málo pravděpodobný.

- Limoniscus violaceus (Müller, 1821) CR

6369: Olomouc [Olmütz, nicht häufig (Klug)] (Reitter 1870)

Pozn. Vývoj tohoto druhu probíhá převážně v podzemních částech dutin listnatých dřevin, převážně dubů. Jeho výskyt v okolí Olomouce před více než 150-ti lety by se dal předpokládat ve starých dubech pastevních lesů, případně torz starých kmenů vzniklých při dnes již v této oblasti neexistujícím výmladkovém a pastevním hospodaření. Pravidelně zaplavované lužní lesy nejsou pro tento druh vzhledem k jeho bionomii vhodným biotopem.
 

+ Limonius minutus (Linnaeus, 1758)

6167: Leština, (49°52'34.078"N, 16°57'18.993"E), Trlina, 18. 6. 2009, 1 ♂, V. Dušánek leg. et coll., Mertlik rev. (Dušánek 2011).

6167: Leština, Pod Trlinou (49°52'19.187"N, 16°56'32.496"E), 21. V. 2010, 1 ♂, 1 ♀, oklep hlohu, V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010 (Dušánek 2011).

6167: Vitošov, 18. VI. 2009, 1 ♂, V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

6167: Vitošov – lom (49°51'58.009"N, 16°56'59.501"E), 9. V. 2010, 1 ♂, oklep buku, V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010 (Dušánek 2011).

6267: Moravičany, PR Doubrava, Hradisko, 15. V. 1996, oklep kvetoucího hlohu, 1 ♂, V. Dušánek leg. et coll.

6268: Mladeč, NPP Třesín, Plavatisko, V. 2013, 1 ex., I. Jeniš leg. (Jeniš 2013).
6369: Olomouc, Černovír, 2. V. 1958, 1 ex., Palásek leg., S. Čepelák det. et coll.

Pozn. Teplomilný druh, jehož spolehlivé rozlišení od příbuzného L. poneli je možné pouze podle samčích kopulačních orgánů. Na území CHKO jen vzácně.
 

+ Limonius poneli Leseigneur et Mertlik, 2007

6167: Jestřebí (49°51'16.953"N, 16°50'59.682"E), 15. V. 2010, 1 ♂, 2 ♀, oklep, V. Dušánek leg. et coll.; (49°51'11.22"N, 16°51'24.055"E), 20. V. 2010, více ex., oklep, V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Leština (49°52'34.078"N, 16°57'18.993"E), Trlina, 18. VI. 2009, 2 ♂, V. Dušánek leg. et coll.; (49°52'19.533"N, 16°56'31.207"E), 15. V. 2010, 1 ♂,1 ♀, V. Dušánek leg. et coll.; (49°52'19.187"N, 16°56'32.496"E), 21. V. 2010, 3 ♂, oklep hlohu, V. Dušánek leg. et coll.; (49°52'41.023"N, 16°56'35.777"E), 9. VII. 2010, 1 ♂, oklep, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Nemile (49°52'9.07"N, 16°51'10.992"E), 25. V. 2010, více ex., V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Vitošov (49°52'0.04"N, 16°57'1.987"E), 18. VI. 2009, 3 ♂♂, smyk, V. Dušánek leg. et coll.; (49°52'0.295"N, 16°57'2.198"E), 28. IV. 2010, 2 ♂, smyk, V. Dušánek leg. et coll.; 9. V. 2010, 5 ♂♂, 5 ♀♀, oklep, V. Dušánek leg. et coll.; (49°51'51.455"N, 16°57'0.239"E), 15. V. 2010, 3 ♂♂, 1 ♀, oklep, V. Dušánek leg. et coll.; (49°51'59.798"N, 16°57'0.975"E), 29. V. 2010, 1 ♂, 2 ♀, oklep, V. Dušánek leg. et coll.; (49°51'59.798"N, 16°57'0.975"E), 29. V. 2010, více ex., oklep, V. Dušánek observ.; (49°52'0.04"N, 16°57'1.987"E), 6. VI. 2010, 1 ♂, 1 ♀, oklep, V. Dušánek leg. det. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Zábřeh (49°52'30.236"N, 16°52'38.237"E), 9. V. 2010, 1 ♂, Dušánková leg., V. Dušánek det. et coll.; (49°52'26.302"N, 16°52'36.23"E), 26. V. 2010, 1 ♂, 1 ♀, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Zvole (49°50'39.826"N, 16°53'54.93"E), 13. V. 2010, 1 ♂, oklep kvetoucích ovocných stromů, V. Dušánek leg. et coll.; (49°50'54.594"N, 16°55'31.011"E), 1. VI. 2010, 1 ♂, oklep jívy, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Leština, Pod Trlinou, 21. V. 2010, 3 ♂♂, V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

6167: Vitošov – lom, 9. V. 2010, 5 ♂♂, 5 ♀♀, V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

6267: Moravičany, 29. V. 1976, 1 ♂, 1 ♀, J. Bouchal leg. et coll., J. Mertlik det. 2011; 4. VI. 1988, 1 ♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll. (Leseigneur & Mertlik 2007); 28. V. 1988, 1 ♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll. (Leseigneur & Mertlik 2007); 11. V. 2001, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll. (Leseigneur & Mertlik 2007); VI.1994, 1 ♂, V Dušánek leg. et coll.

6267: Moravičany, PR Doubrava, 30. IV. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 9. V. 2020, 6 ex., V. Dušánek observ.; 18. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 1. VI. 2020, 5 ex., V. Dušánek observ.; 18. V. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6267: Mohelnice, PP Zátrže, 18. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ, et. det.

6267: Nové Mlýny, PP Za mlýnem, 22. V. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 13. VI. 2021, 2 ex., V. Dušánek observ.

6267: Stavenice, louky na okraji lesa, 24. V. 2021, více ex., V. Dušánek leg. et coll.

6268: Střelice, Jelení kopec, 8. V. 2020, 3. ex., osmyk travin, V. Dušánek observ.

6268: Nový Dvůr, PP U přejezdu, 29. V. 2020, 3 ex., V. Dušánek observ.

6268: Mladeč, Jesinky, 28. IV. 2020, více ex., oklep hlohu, V. Dušánek observ.

6268: Mladeč, PP Třesín, 20. VI. 2020, 5 ex., osmyk okraje louky nad Rytířskou síní, V. Dušánek observ.

6268: Litovel, Víska, NPR Vrapač (6268c), 3. V. 2009, 1 ex., O. Nakládal leg. et coll. (Nakládal 2011); 9. V. 2009, 5 ex., O. Nakládal leg. et coll. (Nakládal 2011); 10. V. 2009, 1 ex., O. Nakládal leg. et coll. (Nakládal 2011); 14. VI. 2009, 4 ex., O. Nakládal leg. et coll. (Nakládal 2011); 27. VI. 2009, 3 ex., O. Nakládal leg. et coll. (Nakládal 2011).

6268: Nové Zámky, PP Pod Templem, 8. V. 2020, 1 ex., V. Dušánek observ.; 15. V. 2020, 2 ex., V. Dušánek observ.

6268: Nové Zámky, Morava river, 14. V. 2007, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll. (Leseigneur & Mertlik 2007).

6268: Střeň, PR Litovelské luhy, 13. VI. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6368: Střeň, Řídké půstky, 1. VI. 2021, 3 ex., V. Dušánek leg. et coll.
6369: Štěpánov, PR Panenský les, 11. V. 2021, 3 ex., V. Dušánek observ.
6369: Hynkov, PP Daliboř, 4. VI. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6369: Štěpánov, PP Kurfürstovo rameno, 24. IV. 2021, více ex., V. Dušánek observ.; 9. V. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6369: Černovír, 27. IV. 1977, 3 ♂♂, 1 ♀, J. Bouchal leg. et coll., J. Mertlik det. 2011.

Pozn. Na celém území CHKO hojný druh.
 

+ Melanotus brunnipes (Germar, 1824)

6167: Zábřeh, vrch Humenec (49°52'28.65"N, 16°52'36.171"E), 27. V. 2010, 2 ex., V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010 (Dušánek 2011).

6167: Lesnice (49°52'41.861"N, 16°56'24.386"E), 21. V. 2010, 1 ex., smyk, V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010 (Dušánek 2011).

6167: Leština, Trlina rez. (49°52'14.168"N, 16°56'38.307"E), 6. VI. 2010, 5 ex., V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010 (Dušánek 2011).

6167: Leština, Pod Trlinou (49°52'14.168"N, 16°56'38.307"E), 21. V. 2010, 3 ex., V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010 (Dušánek 2011).

6267: Stavenice, louky na okraji lesa, 24. V. 2021, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.

Pozn. Výše uvedené nálezy jsou současně nejsevernějšími údaji na Moravě.
 

+ Melanotus castanipes (Paykull, 1800)

6167: Jestřebí (49°51'13.713"N, 16°51'20.043"E), 15. V. 2010, 1 ♂, pod kůrou smrkového pařezu, V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010 (Dušánek 2011).

6267: Moravičany, 18. V. – 15. VI. 2019, 4 ♂♂, O. Nakládal leg. et coll., Zbuzek det.; PR Doubrava, 30. IV. 2020, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.

6268: Benkov, 15. VI. 1999, 1 ex., J. Macek leg., B. Zbuzek det., J. Velc coll.

6268: Mladeč, NPR Vrapač (6268c), 9. V. 2009, 3 ex., O. Nakládal leg. et coll. (Nakládal 2011).; 7. V. 2020, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.; 18. VII. 2020, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.; 11. IV. – 30. VII. 2020, 16 ex., nárazová past, J. Foit leg. et coll. (Foit 2012, 2014).

6268: Nové Zámky, PP Pod Templem, 8. V. 2020, 1 ex., V. Dušánek leg. Det. et coll.

6268: Mladeč, NPP Třesín, 14.IV – 10.IX. 2013, I. Jeniš leg. (Jeniš 2013); 8. VII. 2017, 1 ♂, O. Nakládal leg. et coll., Zbuzek det.; 13. VII. 2020, 1 ex., V. Dušánek leg. Det. et coll.

 

+ Melanotus crassicollis (Erichson, 1841) NT

6368: Litovel, Bahna, 9. VI. 2006, 2 ex. (Nakládal 2008).

Pozn. Teplomilný druh s těžištěm výskytu v Dolnomoravském úvalu. Na severní Moravě velmi vzácně nalézaný druh.
 

+ Melanotus punctolineatus (Pelerin, 1829)

6268: Mladeč, NPP Třesín, Plavatisko, V. 2013, I. Jeniš leg. (Jeniš 2013).

Pozn. Teplomilný druh s těžištěm výskytu v Dolnomoravském úvalu. Pro území severní Moravy se jedná o první nález.

+ Melanotus villosus (Fourcroy, 1785)

6167: Lesnice (49°52'41.861"N, 16°56'24.386"E), 21. V. 2010, 1 ♂, smyk, V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010 (Dušánek 2011).

6167: Jestřebí, (49°51'13.713"N, 16°51'20.043"E), pod kůrou smrkového pařezu, 15. 5 .2010, 1 ♂, V. Dušánek leg. et coll., Mertlik det. 2010 (Dušánek 2011).

6167: Zábřeh – Humenec, 1. VII. 2010, 1 ♀, V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010 (Dušánek 2011).

6167: Zábřeh – Skalička, 7. V. 2010, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010 (Dušánek 2011).

6167: Leština, Trlina rez., 13. VI. 2009, 2 ♀♀, V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 15. V. 2010, 2 ♂♂, V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 6. VI. 2010, 1 ♂, 1 ♀, V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 8. VI. 2010, 2 ♀♀, V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010 (Dušánek 2011).

6167: Leština, Pod Trlinou, 21. V. 2010, 1 ♂, V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010 (Dušánek 2011).

6167: Vitošov, 12. VII. 2010, 1 ♀, V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 29. V. 2010, 2 ♀♀, V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010 (Dušánek 2011).

6167: Vitošov – lom, 9. V. 2010, 2 ♂♂, V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010 (Dušánek 2011).

6167: Vitošov, nad lomem, 15. V. 2010, 4 ♂♂, 1 ♀, V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010 (Dušánek 2011).

6267: Nové Mlýny, 12. VI. 2015, 1 ♂, O. Nakládal leg. et coll., Zbuzek det.; 27. VI. 2015, 1 ♀, O. Nakládal leg. et coll., Zbuzek det.; PP Za mlýnem, 22. V. 2020, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.

6267: Moravičany, 10. V. 1964, 2 ♂♂, S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 7. VI. 1987, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 4. VI. 1988, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 11. V. 2001, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 27. IV. 2003, 2 ex., M. Zýka leg. et coll., J. Mertlik det. 2014; 5. V. 2003, 1 ♂, 1 ♀, O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 16. VI. 2018, 1 ♀, O. Nakládal leg. et coll., B. Zbuzek det.; 18. V. – 15. VI. 2019, 5♀, 35 ♂♂, O. Nakládal leg. et coll., B. Zbuzek det.; PR Doubrava, 30. IV. 2020, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.

6267: Moravičany, PR Doubrava, 20. IV. – 15. VI. 2019, 23 ex., nárazové pasti, O. Nakládal leg., (Nakládal 2019).

6268: Litovel, Víska, 1. VII. 2007, 1 ♂, O. Nakládal leg. et coll., B. Zbuzek det.; 30. V. 2015, 1 ♀, O. Nakládal leg. et coll., B. Zbuzek det.

6268: Králová, 2. VI. 1999, 1 ex., L. Mazal leg. et coll., J. Mertlik det.; 4. VI. 2015, 1 ♀, O. Nakládal leg. et coll., B. Zbuzek det.

6268: Nové Zámky, 20. V. 2001, 1 ♂, O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; lužní les u Moravy, 14. V. 2007, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

6268: Mladeč, NPR Vrapač, 14. V. 2007, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 18. VII. 2020, 1 ex., V. Dušánek observ.; 4. V. 2021, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.

6268: Mladeč, NPP Třesín, 14.IV – 10.IX. 2013, I. Jeniš leg. (Jeniš 2013).
6368: Litovel, Na Rakousích, 19. V. 2006, 1 ex. (Nakládal 2008).

6368: Střeň, lužní les u řeky Moravy, levý břeh, 12. VI. 2006, 1 ♂, oklep větví keřů, J. Mertlik leg. et coll.

6368: Náměšť na Hané, 4. VII. 2005, 1 ♂, F. Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det.

6368: Náměšť na Hané, Rmíz, 14. V. 2007, 1 ♂, K. Doležel leg. et coll., J. Mertlik rev. 2012.

Pozn. Na území CHKO běžný druh.
 

+ Negastrius pulchellus (Linnaeus, 1761) VU

6167: Postřelmov, Nový Dvůr (49°53'26.797"N, 16°55'38.47"E), písečný náplav, 27. VII. 2009, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.; 1. VIII. 2010, 2 ex., V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Leština (49°52'42.345"N, 16°55'18.409"E), písečný náplav, 5. VIII. 2009, 17 ex., V. Dušánek leg. et coll.; 1. VIII. 2010, 3 ex., V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6267: Mohelnice – Lukavice, břeh Moravy, 23. IV. 2005, 28 ex., písčitý břeh, J. Mertlik leg. et coll.

6267: Nové Mlýny, PP Za mlýnem, 14. VI. 2021, písečný náplav pod jezem, 3 ex., V. Dušánek observ.

6268: Nové Zámky, břeh Moravy, 14. V. 2007, 5 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6268: Litovel, Víska, 21. V. 1999, 1 ex., O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6368: Litovel, 10. VI. 2006, 1 ex. (Nakládal 2008).

6368: Střeň, břeh Moravy, 23. VI. 1952, 5 ex., Pavlů leg., J. Mertlik det., RMHK coll.; 6. V. 2005, 19 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 12. VI. 2006, 2 ex., v písku mezi travinami, J. Mertlik leg. et coll.; 25. VII. 2020, 3 ex., V. Dušánek observ et. det.; NPR Ramena řeky Moravy, 9. V. 2021, 5 ex., V. Dušánek observ., 1 ex. in coll. V. Dušánek.

6368: NPR Ramena řeky Moravy, 7.V. 2020, B. Trnková leg. (Trnková & spol. 2020a).

6368: Střeň, NPR Ramena řeky Moravy, písečné náplavy na ostrově, 29. VI. 2021, 2 ex., V. Dušánek leg., det. et coll.; 29. VI. 2021, více ex., V. Dušánek observ.; 12. VII. 2021, 2 ex., V. Dušánek observ.

6368: Hynkov, PR Kenický, 7. V. 2020, B. Trnková leg. (Trnková & spol. 2020b).

6369: Hynkov, břeh Moravy u PR Panenský les, 13. V. 2021, více ex., V. Dušánek observ., 1 ex. in coll. V. Dušánek.; 18. VI. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

Pozn. Druh osídlující písčité náplavy řek z nížin až po pahorkatiny. Velmi mu ubližují regulace, které tvorbu těchto náplavů zamezují. V rámci CHKO je na příhodných písčinách místy hojný.
 

+ Negastrius sabulicola (Boheman, 1852) EN

6368: Střeň, 23. VI. 1952, 1 ex., Pavlů leg., J. Mertlik det., RMHK coll.

6368: Střeň, řeka Moravy, levý břeh, 12. VI. 2006, 2 ex., v písku mezi travinami, J. Mertlik leg. et coll.

6368: Střeň, NPR Ramena řeky Moravy, písečné náplavy na ostrově u Střeně, 29. VI. 2021, 2 ex., V. Dušánek leg., det. et coll.

6368: NPR Ramena řeky Moravy, 15. IV. - 7.V. 2020, B. Trnková leg. (Trnková & spol. 2020a).

6368: Hynkov, PR Kenický, 7. V. 2020, B. Trnková leg. (Trnková & spol. 2020b).

6369: Hynkov, břeh Moravy u PR Panenský les, 18. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek leg., det. et coll.

Pozn. Druh osídlující rozsáhlejší písčité náplavy nížinných toků. Nížinné toky byly v minulosti zasaženy regulacemi nejcitelněji. Jeho nálezy z náplavů Moravy v okolí Střeně jsou v rámci povodí současně jeho nejsevernějšími údaji.
 

Obr. 41. Střeň, NPR Ramena řeky Moravy, 19. VII. 2020 Obr. 42. Střeň, NPR Ramena řeky Moravy, 29. VI. 2021

+ Nothodes parvulus (Panzer, 1799)

6167: Lesnice, (49°52'39.701"N, 16°56'21.894"E), 21. 5. 2010, 1 ex., oklep, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Leština (49°52'19.533"N, 16°56'31.207"E), 15. V. 2010, 1 ♂, 1 ♀, oklep, V. Dušánek leg. et coll.; (49°52'19.187"N, 16°56'32.496"E), 21. V. 2010, 1 ex, oklep hlohu, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Vitošov (49°51'51.455"N, 16°57'0.239"E), 15. V. 2010, 5 ♂♂, 2 ♀♀, oklep, V. Dušánek leg. et coll.; (49°51'59.798"N, 16°57'0.975"E), 29. V. 2010, více ex., oklep, V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6267: Moravičany, 9. VI. 1963, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik det. 2019; PR Doubrava, 30. IV. 2020., 1 ex., smyk travin pod Hradiskem, V. Dušánek leg. et coll.; 18. V. 2021, oklep lípy, 1 ex., V. Dušánek observ.

6268: Nové Zámky, PP Pod Templem, 15. V. 2020, 1 ex., oklep lípy, V. Dušánek leg., det., et coll.

6369: Hynkov, břeh Moravy u PR Panenský les, 10. V. 2021, 2 ex., V. Dušánek observ.

Pozn. Na území CHKO pouze jednotlivé nálezy.
 

- Oedostethus quadripustulatus (Fabricius, 1792) VU

Pozn. Jeho biotopem jsou periodicky zaplavované zatravněné půdy v okolí řek. Biotopy záplavových luk na území CHKO by nárokům tohoto druhu měly vyhovovat. Jeho nejbližší prokázaný výskyt je však v Polabí a podél řeky Moravy až v blízkosti soutoku s Dyjí. P. Bezděčka jej uvádí bez bližších údajů z NPR Vrapač (Bezděčka 2001). Vzhledem k tomu, že si autor na okolnosti nálezu již nevzpomíná a dokladový kus je ztracen, považuji tento údaj jako chybnou determinaci, pravděpodobně záměnu s některým druhem rodu Zorochros.
 

+ Paraphotistus impressus (Fabricius, 1792) NT

6267: Moravičany, 2. VII. 1952, 1 ex., Pavlů leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

6267: Moravičany, PR Doubrava, 10. V. 2019, 9 ex., jižní okraj, O. Nakládal leg., (Nakládal 2019).

6369: Olomouc [Olmütz (Klug)] (Reitter 1870).

Pozn. Druh podhorských až horských jehličnatých lesů. Z území CHKO pouze ojedinělé nálezy.

 

+ Paraphotistus nigricornis (Panzer, 1799) VU

6267: Moravičany, 22. VI. 1952, 3 ex., Pavlů leg., J. Mertlik det., RMHK coll.; 4. VII. 1966, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 20. V. 1969, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 7. VI. 1987, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 28. V. 1988, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 4. VI. 1988, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 5. V. 1996, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.; 8. V. 2001, 24 ex., V. Dušánek leg. et coll.; 11. V. 2001, 10 ♂♂, 2 ♀♀, na travinách a v oklepu větví keřů a stromů, J. Mertlik leg. et coll.; 17. V. 2004, 40 ex., D. Vacík leg. et coll.; 17. V. 2004, 2 ex., D. Vacík leg., L. Kašovský coll., J. Mertlik det. 2010.; 6. V. 2008, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.; 10. 2009, 1 ex. larva, V. Dušánek leg. et coll.; 5. V. 2012, 21 ex., V. Dušánek leg. et coll.; 10. V. 2012, 2 ex. larva, V. Dušánek observ.; 5. V. 2020, PR Doubrava, oklep stromů a osmyk travin podle železniční trati, 6 ex., V. Dušánek observ.; 30. IV. 2020, více ex., V. Dušánek observ.; 9. V. 2020, 7 ex., V. Dušánek observ.; 18. V. 2021, 3 ex., V. Dušánek observ.; 1. VI. 2020, 1 ♀, V. Dušánek observ.

6267: Moravičany, NPR Kačení louka, 19. V. 2021, 3 ex., oklep olší. V. Dušánek observ.

6268: Mladeč, NPP Třesín, 14.IV – 10.IX. 2013, I. Jeniš leg. (Jeniš 2013).

6268: Střeň, okraj lesa u železniční zastávky, 6. V. 2005, 2 ♂♂, oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.; 11. V. 2021, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.; Řídké půstky, 1. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.

6369: Hynkov, břeh Moravy u PR Panenský les, 10. V. 2021, 1 ex., oklep lípy, V. Dušánek leg. et coll.

Pozn. Poměrně vzácný obyvatel lužních lesů, s ostrůvkovitým výskytem. Všechny své nálezy a pozorování jsem na jeho moravičanské lokalitě učinil na území cca 30x30 metrů. Jedná se o dno polozastíněné periodické tůně, na jejímž dně se mi podařilo nalézt v hloubce cca. 20 cm jeho larvy. Pod vrstvou lesní hrabanky se nalézala vrstva jílu, ve které larvy a kukly pravděpodobně přečkávaly období, ve kterém byla lokalita pod vodou. Podle geologické mapy (Herman 2015) se právě zde nachází oblast pliocénních jílů. Toto bude pravděpodobně důvod, proč ho na území CHKO tvořeném převážně nivními sedimenty můžeme jinde zastihnout pouze zřídka. V srpnu 2019 došlo po vichřici k razantní redukci stromového patra na této lokalitě. V roce 2020 se zde dal P. nigricornis ještě celkem hojně pozorovat. Jak tato událost ovlivní jeho populaci v příštích letech, bude předmětem dalšího zkoumání. Výše uvedené faunistické údaje jsou současně jeho nejsevernějším rozšířením podél řeky Moravy. Jeho další nejbližší výskyt je potvrzen až u Mikulčic v Dolnomoravském úvalu.
 

Obr. 43. PR Doubrava u železniční trati 5. V. 2012 Obr. 44. PR Doubrava u železniční trati 9. V. 2020
Obr. 45. Larva Paraphotistus nigricornis Obr. 46. Paraphotistus nigricornis

+ Pheletes aeneoniger (De Geer, 1774)

6167: Lupěné (49°51'35.566"N, 16°50'33.694"E), 28. V. 2010, 1 ♀, smyk, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6267: Moravičany, 4. VI. 1988, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.
6269: Šternberk, Paseka, 19. V. 2002, 1 ex., S. Krejčík leg. et coll., J. Mertlik det.
6268: Mladeč, NPP Třesín, V. 2013, I. Jeniš leg. (Jeniš 2013).
6368: Náměšť na Hané, Rmíz, 14. V. 2007, 2 ex., K. Doležel leg. et coll., J. Mertlik rev. 2012.

Pozn. Druh podhorských až horských jehličnatých lesů. Na území CHKO na hranici postřehnutelnosti.

 

+ Pheletes quercus (Olivier, 1790) NT

6369: Olomouc [Olmütz, sehr selten (Klug)] (Reitter 1870).
6268: Mladeč, NPP Třesín, Plavatisko, VI. 2013, I. Jeniš leg. (Jeniš 2013).

Pozn. Jedná se o ojedinělé údaje. Nejbližší nález tohoto druhu byl podél řeky Moravy hlášen až od Uherského Hradiště. Na stepních lokalitách jižní Moravy se jedná o běžný druh.

 

+ Podeonius acuticornis (Germar, 1824) CR

6268: Mladeč, NPR Vrapač, 6. III. 2007, 1 ♂, dutý jasan, O. Nakládal leg., I. Jeniš coll., J. Mertlik det. 2007; 14. V. 2007, 1 larva, v trouchnivém dřevě pahýlu jasanu, J. Mertlik leg. et coll.; 11. IV. – 30. VII. 2020, 49°42'39"N, 17°02'23"E,nárazová past na torzu dubu letního, 1 ex., J. Foit leg. et coll. (Foit 2012, 2014); 27. XI. 2021, více ex. imaga a larvy v torzu padlého jasanu, V. Dušánek observ.; 6. XII. 2021, 2 ex. v dutině u paty kmene dubu, V. Dušánek leg. et coll.; 6. XII. 2021, 1 ex. v dutině u paty kmene padlého topolu, V. Dušánek leg. et coll.

6368: Střeň, U Zátvor, 13. II. 2022, 2 larvy v trouchu torza jasanu, V. Dušánek leg. et coll.

Pozn. Tento druh je považován vzhledem ke svému skrytému způsobu života za velmi vzácný. V Čechách je znám pouze z jednotlivých roztroušených nálezů (Doksy, Lánská obora, Křivoklátsko), častěji je nalézán pouze na jihu Čech (Hluboká nad Vltavou, Třeboňsko). Na Moravě je to podobné. Osamocené faunistické čtverce (Adamov, Mladeč NPR Vrapač) doplňuje stabilnějším výskytem na Břeclavsku, kde bylo zaznamenáno i několik hromadných nálezů. Na středním Slovensku je jeho výskyt častější, i když i zde se jedná spíše o jednotlivé nálezy. V sousedním Polsku je známa zatím pouze jedna lokalita (Rogalin u Poznaně). Svým vývojem je vázán na dutiny stojících kmenů listnatých stromů. Byl nalezen v dutinách dubu, buku, jasanu, jilmu, topolu, vrby, lípy a javoru babyka. Není tedy vázán ke konkrétnímu druhu dřeviny, ale spíše na vlhkostní poměry v dutině a složení dřevokazných hub způsobujících hnilobu kmene. Jeho vývoj byl pozorován v rezavém i černém trouchu. V dutinách osidluje střední a spodní část kmene. Po pádu osídleného kmene dokončí svůj vývoj již pouze zde přítomná generace jedinců a samice již do takto obnažených dutin dále nekladou. V NPR Vrapač byl zaznamenán v dutých jasanech poprvé v roce 2007. Od této doby značně pokročila nekróza zdejších jasanů, vyvolaná houbou Hymenoscyphus pseudoalbidus Queloz et all. 2010. Velké množství vyvrácených a zlomených jasanů mi umožnilo učinit zde v roce 2021 hromadný nález vice než 100 imag a několika larev v jednom z nich. Všechny zbývající stojící jasany jsou zde též houbou napadeny, z čehož soudím, že toto lokální přemnožení P. acuticornis je jen dočasné. Jednotlivé nálezy se mi zde podařily i v dutině stojícího dubu a u paty kmene padlého topolu, takže budoucnost tohoto druhu zde bude zajištěna i po úhynu zdejších vzrostlých jasanů v blízké budoucnosti. Další nález larev z odříznutého torza jasanu u Střeně dokládá, že se tento druh řídce vyskytuje v dutých jasanech na celém území CHKO.
     Ochranu tohoto druhu lze docílit ponecháním houbami napadených a dutých dřevin v porostech. Na jihomoravských lokalitách doprovází P. acuticornis další vzácné zástupce čeledi Elateridae jako např. Ischnodes sanquinicollis, Limoniscus violaceus, Megapenthes lugens a z dalších čeledí např. tesaříků Megopis scabricornis a Cerambyx cerdo.
 

Obr. 47. NPR Vrapač, rozlomený kmen jasanu Obr. 48. NPR Vrapač, plodnice několika druhů dřevokazných hub v dutině rozlomeného jasanu
Obr. 49. NPR Vrapač, dutina dubu Obr. 50. Larva i imago Podeonius acuticornis
Obr. 51. Střeň, U zátvor, torzo jasanu Obr. 52. Podeonius acuticornis ♀ v kukelní kolébce

+ Porthmidius austriacus (Schrank, 1781) EN

6167: Vitošov, 1970, 2 ♀♀, bez jména nálezce, B. Zbuzek det., V. Hervert coll.; (49°52'0.04"N, 16°57'1.987"E), 18. VI. 2009, 1 ♀, oklep lípy, V. Dušánek leg. et coll.; 6. VI. 2010, 1 ♂, smyk, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6267: Moravičany, PR Doubrava, 1. VI. 2020., 1 ex., smyk travin pod Hradiskem, V. Dušánek leg. et coll.

6268: Nové Zámky, PR Hejtmanka, 49°42'53"N, 17°01'54"E, 18. V. 2019, 1 ex., osmyk podrostu lužního lesa, S. Benedikt leg. et coll.

Pozn. Tento druh preferuje výslunné a prosvětlené svahové lesy. Na území CHKO se jedná o ojedinělé nálezy.

+ Procraerus tibialis (Lacordaire, 1835)

6267: Moravičany, PR Doubrava, 20. IV. – 15. VI. 2019, 5 ex., nárazové pasti, O. Nakládal leg., (Nakládal 2019); 18. V. 2021, dutá lípa, 1 ♀, V. Dušánek leg. et coll.

6268: Litovel, Mladeč, vrch Třesín (6268c), 27. III. 2004, 1 ♂, O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6268: Nové Zámky, PR Hejtmanka, 3. V. 2020, 1 ex., pod kůrou jasanu, V. Dušánek leg. et coll.

6268: Nové Zámky, NPR Vrapač, 27. XI. 2020, 2 ex., v trouchu lípy, V. Dušánek observ.; 6. XII. 2020, 2 ex., v touchu dubu, V. Dušánek leg. et coll.

6268: Mladeč, NPP Třesín, 14. IV – 10. IX. 2013, I. Jeniš leg. (Jeniš 2013);

6268: Nové Zámky, PP Pod Templem, pod kůrou javoru, 2. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.

6369: Hynkov, PR Kenický, 10. V. 2021, 1 ex., v dutině dubu, V. Dušánek leg. et coll.

6369: Štěpánov, PR Panenský les, 10. V. 2021, 1 ex., v dutině dubu, V. Dušánek leg. et coll.

Pozn. Tento druh je svým vývojem vázán na povrchovou trouchnivějící vrstvu kmenů a dutin listnatých dřevin. Preferuje spíše sušší biotopy. Na území CHKO jsou nálezy spíše jednotlivé, ale vyskytuje se v celém areálu.

+ Prosternon tessellatum (Linnaeus, 1758)

6167: Jestřebí (49°51'16.953"N, 16°50'59.682"E), 15. V. 2010, více ex., oklep, V. Dušánek observ.; (49°51'11.22"N, 16°51'24.055"E), 20. V. 2010, 2 ex., oklep, V. Dušánek leg. et coll.; (49°51'11.22"N, 16°51'24.055"E), 20. V. 2010, více ex., oklep, V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Lesnice (49°52'39.701"N, 16°56'21.894"E), 21. V. 2010, 1 ex., smyk okraje lesa, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Leština (49°52'19.187"N, 16°56'32.496"E), 21. V. 2010, 1 ex., smyk, V. Dušánek leg. et coll.; (49°52'19.187"N, 16°56'32.496"E), 21. V. 2010, 1 ex, oklep hlohu, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Lupěné (49°51'35.566"N, 16°50'33.694"E), 28. V. 2010, 1 ex., V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Nemile (49°52'9.07"N, 16°51'10.992"E), 25. V. 2010, více ex., V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Pobučí (49°50'49.614"N, 16°51'16.416"E), 11. V. 2010, více ex., oklep, V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Vitošov (49°51'58.411"N, 16°56'58.715"E), 9. V. 2010, více ex., smyk, V. Dušánek observ.; (49°51'59.798"N, 16°57'0.975"E), 29. V. 2010, více ex., oklep, V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Zábřeh 14. VI. 1972, 1 ex., Zajíček leg. det. et coll.;19. VI. 1972, 1 ex., Mráček leg. et coll.; (49°52'29.909"N, 16°52'38.424"E), Humenec, 26. V. 2005, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.; (49°53'23.72"N, 16°50'25.683"E), Račice závodiště, 7. V. 2010, více ex., V. Dušánek observ.; (49°53'17.797"N, 16°50'7.113"E), lom Račice, 9. V. 2010, více ex., smyk, V. Dušánek observ.; (49°52'29.199"N, 16°52'38.297"E), Humenec, 10. V. 2010, více ex., smyk, V. Dušánek observ.; (49°52'26.302"N, 16°52'36.23"E), 26. V. 2010, 1 ex, V. Dušánek leg. et coll.; (49°52'23.929"N, 16°52'31.779"E), 1. VII. 2010, 1 ex., oklep břízy, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Zvole (49°50'49.914"N, 16°55'24.215"E), 9. V. 2010, více ex., smyk, V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6267: Moravičany, PR Doubrava, 9. V. 2020., 1 ex., smyk travin pod Hradiskem, V. Dušánek leg. et coll.

6267: Moravičany, 8. VI. 1963, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 9. VI. 1963, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 28. V. 1988, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 11. V. 2001, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 26. V. 1997, 3 ex., M. Boukal leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

6268: Mladeč, NPP Třesín, 14. IV – 10. IX. 2013, I. Jeniš leg. (Jeniš 2013).
6369: Hynkov, PP Daliboř, 4. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.

Pozn. Tento druh nepreferuje zaplavovaná území. V oblasti CHKO se jedná spíše o jednotlivé nálezy.
 

+ Quasimus minutissimus (Germar, 1817) VU

6167: Zábřeh (49°52'24.612"N, 16°52'29.601"E), lom Skalička, 24. IV. 2004, více ex., oklep kvetoucí jívy, V. Dušánek observ.; 4. VIII. 2009, 6 ex., V. Dušánek leg. et coll.; 25. 9. 2009, více ex., V. Dušánek observ.; 29. IV. 2010, více ex., V. Dušánek observ.; (49°53'17.797"N, 16°50'7.113"E), lom Račice, 9. V. 2010, více ex., oklep keřů, V. Dušánek observ.; lom Račice, 28. V. 2010, 17 ex., V. Dušánek leg. et coll.; (49°52'23.929"N, 16°52'31.779"E), 1. VII. 2010, 2 ex., oklep břízy, V. Dušánek leg. et coll.

6368: Náměšť na Hané, 7. VI. 1942, 1 ♀, J. Palásek leg., B. Zbuzek det., V. Hervert coll. 

Pozn. Lokalitami na Zábřežsku jsou jak doposud funkční, tak uzavřené lomy s horninami vulkanického původu (ruly a metaryolity). V okolí vápencových lomů ve Vitošově a Mladči se mi jej zastihnout nepodařilo.

+ Selatosomus aeneus (Linnaeus, 1758)

6167: Jestřebí (49°51'16.953"N, 16°50'59.682"E), 15. V. 2010, 1 ex., oklep, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Hněvkov (49°51'47.986"N, 16°48'51.974"E), cyklostezka u železniční trati, 18. IV. 2009, 3 ex., V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Leština (49°52'34.078"N, 16°57'18.993"E), Trlina, 13. VI. 2009, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.; (49°52'19.533"N, 16°56'31.207"E), 15. V. 2010, 1 ex., oklep, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Pobučí (49°50'49.614"N, 16°51'16.416"E), 11. V. 2010, 1 ex., oklep, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Zábřeh (49°52'26.302"N, 16°52'36.23"E), 26. V. 2010, 1 ♀, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Vitošov (49°52'0.04"N, 16°57'1.987"E), 18. VI. 2009, 1 ex., smyk, V. Dušánek leg. et coll.; (49°52'0.295"N, 16°57'2.198"E), 28. IV. 2010, 1 ♂, oklep buku, V. Dušánek leg. et coll.; 9. V. 2010, oklep buku, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.; (49°51'59.798"N, 16°57'0.975"E), 29. V. 2010, 1 ex., oklep, V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6267: Moravičany, 24. V. 1963, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP coll., J. Mertlik rev. 2019; 8. VI. 1963, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP coll., J. Mertlik rev. 2019; 9. VI. 1963, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP coll., J. Mertlik rev. 2019; 30. V. 1964, 2 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP coll., J. Mertlik rev. 2019; 20. V. 1984, 1 ex., J. Bouchal leg. et coll., J. Mertlik det. 2011; 7. VI. 1987, 2 ♂♂ (1 ex., modrá forma), 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 28. V. 1988, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 4. VI. 1988, 1 ♂, 2 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.; V. 1994, 1 ex., modrá forma, V. Dušánek leg. et coll.; Kačení louky, 16. V. 1996, 1 ♂, M. Boukal leg. et coll., T. Sitek det. 1998, J. Mertlik rev. 2007; 28. V. 1997, 1 ex., M. Boukal leg. et coll., T. Sitek det. 2001, J. Mertlik rev. 2007; 11. V. 2001, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; PR Doubrava, 18. V. 2020, 1 ex., V. Dušánek observ.

6268: Mladeč, NPP Třesín, 14.IV – 10.IX. 2013, I. Jeniš leg. (Jeniš 2013).
6268: Červenka, PP U přejezdu, 7. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6268: Hejtmanka, 20. V. 2001, 1 ♀, O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6368: Náklo, pískovna, 27. VII. 2021, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.

6369: Lašťany, VI. 1959, 1 ♂, M. Kudla leg., F. Kocourek coll., B. Zbuzek det. 2014.

Pozn. Tento jinde hojný druh nepreferuje zaplavovaná území. V oblasti CHKO se jedná spíše o jednotlivé nálezy.

+ Selatosomus cruciatus (Linnaeus, 1758) VU

6267: Moravičany, 22. V. 1971, 1 ex., P. Zajíček leg., S. Laibner coll. in NMMP coll., J. Mertlik rev. 2019; 7. VI. 1987, 8 ex., na travinách na okraji lesa u železniční trati, R. Lízler et J. Mertlik leg., J. Mertlik coll.; 9. V. 1988, 2 ex., J. Kondler leg., 1 ex. in J. Prouza coll., 1 ex. in V. Dušánek coll., J. Mertlik rev. 2008; 28. V. 1988, 4 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 4. VI. 1988, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.; V. 1994, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.; 5. V. 1996, 5 ex., V. Dušánek leg. et coll.; 5. VI. 1998, 22 ex., V. Dušánek leg. et coll.; 6. V. 2008, 24 ex., V. Dušánek leg. et coll.; 5. V. 2012, 6 ex., V. Dušánek leg. et coll.; 12. V. 2013, 3 ex., V. Dušánek leg. et coll. 

Pozn. Bionomie tohoto parádníka mezi kovaříky není zcela známa. Zastihnout ho můžeme v prosvětlených listnatých lesích od nížin až k pahorkatinám. Z Moravy jsou známy nálezy od podhůří Jeseníků a Kralického Sněžníku (Rapotín, Staré Město, Kouty nad Desnou, Lázně Jeseník, Lipová Lázně), přes stepní lokality jižní Moravy (stepi v Pouzdřanech a Čejči) až po těžiště jeho moravského výskytu v lužních lesích Dolnomoravského úvalu. Jedná se o vzácný druh a jeho nálezy jsou vždy událostí. Nejbližší, ale ojedinělý nález od sledované oblasti byl učiněn v roce 2013 u obce Libina (čtverec 6168). Moravičanská lokalita patřila v rámci jeho moravského výskytu k těm nejstabilnějším. Všechny nálezy zde byly učiněny na úzkém pruhu lesa, prosluněném z jihozápadní strany od udržovaného železničního náspu. Po dobu minimálně 45-ti let zde byla možnost jeho pozorování za slunných květnových dnů téměř jistá. Postupně však začal okraj železnice zarůstat náletovými dřevinami, čímž došlo k zastínění původní lokality. Za posledních 8 let jsem už zde tento druh při své každoroční pravidelné květnové procházce nepozoroval. V srpnu 2019 došlo při noční bouřce k rozsáhlé redukci porostů na původní lokalitě. Pokud zde populace S. cruciatus pod hranicí postřehnutelnosti přežila, může jí toto proslunění zbývajícího lesního porostu paradoxně pomoci nabrat novou dynamiku.
 

Obr. 53. Moravičany, okraj lesa u železničního náspu,
11. V. 2020
Obr. 54. Selatosomus cruciatus

+ Selatosomus latus (Fabricius, 1802)

6167: Zábřeh, 23. V. 1972, 1 ♀, P. Zajíček leg. et coll.; (49°52'29.909"N, 16°52'38.424"E), vrch Humenec, 26. V. 2005, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.; (49°52'22.278"N, 16°52'45.744"E), 29. V. 2010, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6267: Moravičany, 30. V. 1960, 1 ex., Korbel leg., S. Laibner coll. in NMMP coll., J. Mertlik rev. 2019; 25. V. 1969, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP coll., J. Mertlik rev. 2019.; V. 1994, 1 ex., louka na okraji PR Doubrava, V. Dušánek leg. et coll.

6268: Mladeč, NPP Třesín, VI. 2013, I. Jeniš leg. (Jeniš 2013).
6369: Olomouc [Olmütz (Klug)] (Reitter 1870).

Pozn. Na území CHKO pouze ojedinělé a vzácné nálezy.

 

+ Stenagostus rhombeus (Olivier, 1790) VU

6167: Leština (49°52'27.408"N, 16°56'52.066"E), Trlina, 9. VII. 2010, 1 ♀, v noci na padlém buku, Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6267: Moravičany, PR Doubrava, 22. VI. – 20.VII. 2019, 8 ex., na světlo, O. Nakládal leg., (Nakládal 2019); 15. VI. – 10.VIII. 2019, 7 ex., nárazové pasti na bucích, dubu a jilmu, O. Nakládal leg., (Nakládal 2019).

6267: Moravičany, okraj PR Kačení Louka, 30. IV. 2020, pod kůrou dubu, 1 larva, V. Dušánek observ.; 27. IV. 2021, 1 larva, V. Dušánek leg. et coll.

6268: Nové Zámky, PR Hejtmanka, 3. V. 2020, pod kůrou olše, 1 larva, V. Dušánek observ.; NPR Vrapač, 7. V. 2020, pod kůrou dubu, 1 larva, V. Dušánek observ.

6268: Mladeč, NPP Třesín, 3. VII. 2008, 2 ex., na světlo, I. Jeniš leg. et coll.; VII. 2013, 2 ex., na světlo, Jeniš leg. (Jeniš 2013); 13. VII. 2020., 1 ex. v noci na padlém buku, V. Dušánek observ.; 18. X. 2020, 1 larva v trouchu buku, V. Dušánek observ.

6268: Litovel, Víska, NPR Vrapač (6268c), 3. VII. 2009, 1 ex., O. Nakládal leg. et coll. (Nakládal 2011).

6369: Hynkov, PR Panenský les, 25. IV. 2021, 1 larva pod kůrou ležícího topolu, V. Dušánek leg. et coll.

Pozn. Nejčastěji je nalézán v zapojených porostech a je vázán na stojící i ležící kmeny starých listnatých dřevin. Jeho larvy prodělávají vývoj trouchnivějící vrstvě pod kůrou a v trouchu buků a dubů, vzácněji pak olší, lip, jasanů, habrů a topolů. Hlášeny byly i nálezy z jedlí. V ČR je poměrně široce rozšířen, nicméně vzhledem k jeho noční aktivitě a skrytému způsobu života jsou jeho nálezy dosti vzácné. Poslední dobou je díky stále vyspělejší technice hlášeno více údajů o jeho odchytu do UV nárazových pastí.
     Přestože faunistických údajů z Litovelského Pomoraví není mnoho, má jeho populace šanci vzhledem ke značnému množství mrtvých stojících i ležících kmenů sílit. Lze jen doporučit ponechávání mrtvého dřeva na místě a dále zachovat stojící staré stromy podle vodotečí, aby tak mohlo docházet k jeho šíření a dosycování okolních menších populací, viz. nález z okolí obce Leština. Metodikou vhodné ochrany nížinných lesů a jeho hmyzích obyvatel se výstižně zabývají pánové Konvička, Čížek a Beneš, práci z roku 2006.
 

Obr. 55. Stenagostus rhombeus Obr. 56. NPP Třesín, padlé buky 13. VII. 2020
Obr. 57. PR Hejtmanka, olše na břehu Moravy 3. V. 2020 Obr. 58. Okraj PR Kačení louka, padlý dub 30. IV. 2020

+ Synaptus filiformis (Fabricius, 1781)

6167: Postřelmov, Nový Dvůr (49°53'26.797"N, 16°55'38.47"E), 20. VII. 2003, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.; 27. VII. 2009, 1 ex., oklep jívy, V. Dušánek leg. et coll.; 1. VIII. 2010, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Nemile (49°52'9.07"N, 16°51'10.992"E), 25. V. 2010, 1 ♂, oklep jívy, V. Dušánek observ. (Dušánek 2011).

6167: Zvole (49°50'54.594"N, 16°55'31.011"E), 1. VI. 2010, 1 ex., oklep jívy, V. Dušánek leg. et coll.; (49°49'46.275"N, 16°55'18.787"E), 13. VII. 2010, 2 ex., oklep jívy, V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6267: Moravičany, 7. VI. 1963, 3 ex., S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; VI. 1994, 4 ex., V. Dušánek leg. et coll.; PP Zátrže, 18. V. 2020, více ex., oklep jívy, V. Dušánek observ.; 23. VII. 2020, 1 ex. V. Dušánek observ.; PR Doubrava, 5 ex., 18. V. 2021, V. Dušánek observ.

6267: Moravičany, NPR Kačení louka, 19. V. 2021, 2 ex., V. Dušánek observ.

6267: Nové Mlýny, u jezu, oklep kvetoucí lípy a vrby, 22. V. 2020, 3 ex., V. Dušánek observ.; 3. VI. 2021, 2 ex., V. Dušánek observ.; PP Za mlýnem, 14. VI. 2021, V. Dušánek observ.

6267: Nové mlýny, Mlýnský vrch, 1 ex., 14. VI. 2021, V. Dušánek leg. et coll.

6268: Mladeč, Jesinky, pobřežní porost u Moravy, 28. IV. 2020, 1 ex., V. Dušánek observ.

6268: Nové Zámky, NPR Vrapač, 4. V. 2020, 1 ex., V. Dušánek observ.; Pod Templem, 8. V. 2020, 3 ex., V. Dušánek observ.; 1 ex. 15. V. 2020, V. Dušánek observ.; PR Hejtmanka, 18. VII. 2020, 1 ex., V. Dušánek observ.; PR Hejtmanka, pobřežní porost, 17. VI. 2021, 2 ex., V. Dušánek observ.

6268: Červenka, PP U přejezdu, 7. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6268: Litovel, Víska, NPR Vrapač, 10. VI. 2006, 7 ex. (Nakládal 2008); 9. V. 2009, 1 ex. Nakládal leg. (Nakládal 2011).

6268: Mladeč, NPP Třesín, 20. V. 2020, 2. ex. V. Dušánek observ.; 24. VI. 2020, 1 ex., V. Dušánek observ.

6368: Střeň, lužní les u řeky Moravy, levý břeh, 12. VI. 2006, více ex., osmyk travin, J. Mertlik leg. et coll.; 25. VII. 2020, 3 ex. V. Dušánek observ.; NPR Ramena řeky Moravy, ostrov, 13. V. 2021, více ex., V. Dušánek observ.; 18. VI. 2021, 2 ex., V. Dušánek observ.; 29. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.; 12. VII. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6368: Střeň, Řídké půstky, 1. VI. 2021, 2 ex., V. Dušánek observ.

6369: Hynkov, pod jezem u PR Kenický, 10. V. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.; 12. VII. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6369: Štěpánov, břeh Moravy u PR Panenský les, 11. V. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.; 1. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6369: Horka nad Moravou, PP Daliboř, 4. VI. 2021, 1 ex. V. Dušánek observ.
6369: Řepčín, PR Plané loučky, 3. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.
6369: Olomouc [Olmütz (Klug)] (Reitter 1870); 26. V. 1976, 1 ex., J. Bouchal leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

Pozn. Na celém území CHKO v blízkosti vodních toků velmi hojný druh.

 

+ Zorochros dermestoides (Herbst, 1806)

6167: Leština (49°52'42.345"N, 16°55'18.409"E), 5. VIII. 2009, 24 ex., písečný náplav, V. Dušánek leg. et coll., Mertlik rev. 2010; 1. VIII. 2010, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Postřelmov (49°53'26.797"N, 16°55'38.47"E), 20. VII. 2003, 13 ex., písečný náplav, V. Dušánek leg. et coll.; 20. V. 2005, 2 ex., V. Dušánek leg. et coll.; 27. VII. 2009, 8 ex., V. Dušánek leg. et coll.; 1. VIII. 2010, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll. (Dušánek 2011).

6167: Zvole (49°50'54.594"N, 16°55'31.011"E), 12. VIII. 2009, 43 ex., pod štěrkovým náplavem, V. Dušánek leg. et coll., Mertlik det.; 1. VI. 2010, 9 ex., V. Dušánek leg. et coll., Mertlik det.; (49°51'3.315"N, 16°55'24.547"E), 10. VIII. 2009, 18 ex., štěrkový náplav, V. Dušánek leg. et coll., Mertlik det. (Dušánek 2011).

6267: Mohelnice – Lukavice, řeka Morava, levý břeh, 23. IV. 2005, 22 ex., písčitý břeh, J. Mertlik leg. et coll.

6267: Moravičany, V. 1953, 2 ex., O. Marek leg., S. Laibner coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; na levém štěrkovém břehu Moravy u železničního mostu, 11. V. 2001, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6267: Mohelnice, PP Zátrže, 23. VII. 2020, více ex., ve štěrku po těžbě písku, V. Dušánek observ.; 17. VII. 2021, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.

6267: Nové mlýny, PP Za mlýnem, 13. VI. 2021, více ex., štěrkový náplav pod jezem, V. Dušánek observ.; 5. IX. 2021, 2 ex., V. Dušánek observ.

6268: Mladeč, 2. IV. 1992, 1 ex., náplav, V. Vyhnálek leg. et coll., J. Mertlik det.

6268: Nové Zámky, 20. VIII. 1999, 7 ex., O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6268: Nové Zámky, břeh Moravy, 14. V. 2007, 16 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 18. VII. 2020., více ex., štěrkové náplavy na břehu Moravy, V. Dušánek observ, et. det.; břeh Moravy u PR Hejtmanka, 17. VI. 2021, více ex., V. Dušánek observ.

6268: Litovel, Vrapač, 6. IX. 2003, 4 ex., M. Zýka leg. et coll., J. Mertlik det. 2014.

6368: Litovel, 10. VI. 2006, 3 ex. (Nakládal 2008); 2. VII. 2006, 2 ex. (Nakládal 2008).

6368: Střeň, řeka Moravy, levý břeh, 23. VI. 1952, 12 ex., Pavlů leg., RMHK coll., J. Mertlik det. 2002; 3 ex., S. Laibner coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2019; 6. V. 2005, 15 ex., pod kamínky a naplaveným detritem, J. Mertlik leg. et coll.; 12. VI. 2006, 3 ♂♂, 1 ♀, ve štěrku mezi travinami, J. Mertlik leg. et coll.; 25. VII. 2020, více ex., štěrkové náplavy na břehu Moravy, V. Dušánek observ.; 9. V. 2021, 3 ex., V. Dušánek observ.; 13. V. 2021, více ex., V. Dušánek observ.; 29. VI. 2021, více ex., V. Dušánek observ.; 6. IX. 2021, 3 ex., V. Dušánek observ.

6368: NPR Ramena řeky Moravy, 7.V. 2020, B. Trnková leg. (Trnková & spol. 2020a).

6368: Střeň, Dolní záseky, 10. V. 2016, 3 ♂♂, 2 ♀♀, J. Kovář leg. et coll., B. Zbuzek det. 2016.

6368: Náklo, pískovna, 27. VII. 2021, 1 ex., ve štěrku po těžbě písku, V. Dušánek leg. et coll.

6369: Hynkov, 25. III. 2004, 1 ex., L. Mazal leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

6369: Štěpánov, břeh Moravy u PR Panenský les, 10. V. 2021, více ex., V. Dušánek observ.; 18. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.

6369: Hynkov, pod jezem u PR Kenický, 10. V. 2021, více ex., V. Dušánek observ. 

Pozn. Na celém území CHKO na štěrkových i písčitých náplavech vodních toků hojný druh. Na regulovaných úsecích chybí.

 

+ Zorochros meridionalis (Laporte, 1840) EN

6167: Zvole (49°50'54.431"N, 16°55'33.008"E), 10. VII. 2009, 7 ex., štěrkový náplav, V. Dušánek leg. et coll.; 9. V. 2010, více ex., V. Dušánek leg., observ.; (49°50'54.594"N, 16°55'31.011"E), 1. VI. 2010, 4 ex., pod štěrkovým náplavem, V.   leg. et coll. (Dušánek 2011).

6267: Mohelnice, PP Zátrže, 23. VII. 2020, více ex., ve štěrku po těžbě písku, V. Dušánek observ.; 24. V. 2021, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.; 20. VI. 2021, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.; 10. VII. 2021, 1 ex., V. Dušánek observ.

6368: Náklo, pískovna, 27. VII. 2021, 2 ex., ve štěrku po těžbě písku, V. Dušánek leg. et coll.

Pozn. Tento druh často osidluje rozsáhlejší štěrkoviště podél toků pahorkatin. Jeho biotopem jsou řídce zatravněné plochy štěrkových a písčitých náplavů na březích řek a potoků a na štěrkových ostrůvcích. Jeho hromadný nález po povodni u obce Zvole byl již publikován (Dušánek 2011). Na neregulovaných úsecích Moravy v Litovelském Pomoraví se mi jej nepodařilo zastihnout. Důvodem je pravděpodobně malý rozsah pro něj potřebných štěrkových náplavů. Hromadný výskyt jsem zaznamenal na okraji PP Zátrže ve vytříděném štěrku po těžbě písku. Pokud zde bude těžba pokračovat, je budoucnost této silné populace (vice než 100 ex. na 1 m²) zajištěna.
 

Obr. 59. PP Zátrže 10. VII. 2021 Obr. 60. Zorochros meridionalis

+ Zorochos quadriguttatus (Laporte, 1840) CR

6267: Nové mlýny, PP Za mlýnem, 14. VI. 2021, 1 ex., štěrkový náplav pod jezem, V. Dušánek leg. et coll.

6268: Střeň, břeh Moravy, 6. V. 2005, 12 ex., pod kamínky a naplaveným detritem, J. Mertlik leg. et coll.; 25. VII. 2020, 1 ex., V. Dušánek leg. det. et coll.; NPR Ramena řeky Moravy, 29. VI. 2021, 2 ex., V. Dušánek leg. et coll.

6268: Střeň (62-6368), 23. VI. 1952, 1 ♂, 2 ♀♀, Pavlů leg., RMHK coll., J. Mertlik det. 2002.

6368: Střeň, Dolní záseky, 10. V. 2016, 3 ♂♂, J. Kovář leg. et coll., B. Zbuzek det. 2016.

6368: NPR Ramena řeky Moravy, štěrkový náplav u obce Střeň, 7.V. 2020, B. Trnková leg. (Trnková & spol. 2020a).

6369: Štěpánov, štěrkový náplav Moravy u PR Panenský les, 10. V. 2021, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.

Pozn. Druh rozsáhlejších štěrkových náplavů nížinných řek, na území CHKO velmi vzácně pouze na neregulovaných úsecích.
 

Obr. 61. NPR Ramena řeky Moravy, štěrkové náplavy u Střeně 29. VI. 2021 Obr. 62. Nové Mlýny, štěrkové náplavy pod jezem 14. VI. 2021

 

ZÁVĚR

     Z oblasti CHKO Litovelské Pomoraví můžeme konstatovat historicky doložený výskyt 88 druhů čeledi Elateridae, z nichž je 7 dokladováno výlučně nálezy před rokem 1960. Z celkového počtu všech v této práci uvedených druhů (tedy včetně druhů známých odtud jen ze starých literárních prací) náleží do Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky 33 druhů. Z tohoto počtu jsou do kategorie „kriticky ohrožený“ (CR) zařazeny 4 druhy (z toho 2 jen staré údaje), do kategorie „ohrožený“ (EN) 10 druhů (z toho 2 jen staré údaje), do kategorie „zranitelný“ (VU) 13 druhů, do kategorie „téměř ohrožený“ (NT) 6 druhů. Vysoké množství zjištěných druhů a mimořádné zastoupení těch, které jsou zařazené do červeného seznamu, potvrzuje stále vysokou přírodovědnou hodnotu zkoumaného území. Historické údaje o vymizelých druzích poukazují též na negativní způsoby hospodaření, ke kterým zde v minulosti došlo.
 

Obr. 63. Litovelské Pomoraví, někdy přezdívané jako Moravská Amazonie
Foto: Petr Kovařík

 

PODĚKOVÁNÍ

     Všem kolegům, kteří mi umožnili studium svých soukromých sbírek a přispěli do programu faunistického mapování pravidelně uveřejňovaného na www.elateridae.com. Kolegům Vladislavu Holcovi, Ivu Jenišovi a Jaroslavu Kondlerovi za poskytnutí informací o lokalitách, na kterých učinili svá pozorování. Kolegovi Josefu Mertlikovi za podnětné náměty a kritické připomínky k textu. Petru Kovaříkovi za poskytnutí letecké fotografie Litovelského Pomoraví. Pracovníkům správy CHKO Litovelské Pomoraví za umožnění studia ve zvláště chráněných územích, poskytnutí mapových podkladů a již dříve provedených faunistických průzkumů.


LITERATURA
 

BEZDĚČKA P. 2001: Zoologický průzkum NPR Vrapač a PR Hejtmanka (CHKO Litovelské Pomoraví). Nepublikovaný manuscript uložený na správě CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel.

ČERNÝ N. & PELÍŠEK 1930: Přírodní poměry střední a severní Moravy, 559 pp., Vydavatelské sdružení učitelstva župy Olomoucké.

ČÍŽEK L., DRAG L., HAUCK D., FOLTAN P. & OKROUHLÍK J. 2015: Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo). Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 34 pp.

DUŠÁNEK V. 2011: Elateridae, Lissomidae, Melasidae a Throscidae (Coleoptera) Zábřežska (Česká republika) [Elateridae, Lissomidae, Melasidae and Throscidae (Coleoptera) in the Zábřeh territory (Czech Republic)]. – Elateridarium, 3: 145-173. In: http://www.elateridae.com/elateridarium/page.php?idcl=180

FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M. [eds.] (2005): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.

FORNŮSEK R. & JENIŠ I. 1985: Příspěvek k poznání brouků čeledi Eucnemidae Československa (Coleoptera). Zprávy Českoslov. spol. entomol. ČSAV, Praha, 49-52.

FLEISCHER A. 1927-1930: Přehled brouků fauny Československé republiky. Mor. Muzeum, Brno, 483 pp.

FOIT J. 2012: Inventarizační průzkum – NPR Vrapač (saproxyličtí brouci). Nepublikovaný manuscript uložený na správě CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel, 30 pp.

FOIT J. 2014: Brouci (Coleopptera) Národní přírodní rezervace Vrapač. – Acta Musei Beskidensis, 6: 107-119.

HEJDA R., FARKAČ J. & CHOBOT K. (eds.) 2017: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. (Red list of threatened species of the Czech republic. Invertebrates). – Příroda, 36: 1–611.

HERMAN P. 2015: Historie a současnost Litovelského Pomoraví. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

HORČIČKO I. 2001: Stability of beetle occurence inside foodplain forest. Acta univ. Palacki. Olomouc. Fac. rer. nat. (2001-2002) Biol. 39-40, 65-79

HORION A. 1953: Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band III. Malocodermata, Sternoxia (Elateridae bis Throscidae). Entom. Arb. Mus. Frey, Sonderband. München, XVIII + 340 pp.

JENIŠ I. 2013: Inventarizace MZCHÚ NPP Třesín (saproxyličtí brouci). Nepublikovaný manuscript uložený na správě CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel, 42pp.

KLIMENT J. 1899: Čeští brouci, 811 pp., vydavatelství Františka Riedla v německém Brodě.

KONVIČKA M., ČÍŽEK L. & BENEŠ J. 2006, Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a management. Sagitaria, Olomouc, ISBN 80-239-8801-8.

LAIBNER S. 1983: Bursa copulatrix mitteleuropäischen Arten Gattung Dicronychus (Coleoptera, Elateridae) und deren Bestinumengschlüssel. – Acta entomol. bohemosl., 80: 49-54.

LAIBNER S. 2000: Elateridae of the Czech and Slovak Republics České a Slovenské republiky. Kabourek, Zlín: 292 pp.

LESEIGNEUR L. & MERTLIK J. 2007: Limonius minutus (Linnaeus, 1758) et Limonius poneli nov. sp., deux espèces jumelles confondues sous un même nom (Coleoptera, Elateridae). – Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon, 76 (7-8): 225-234.

LÖBL I. & SMETANA A. (eds) 2007: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 4: Elateroidea, Derodontoidea, Bostrichoidea, Lymexyloidea, Cleroidea and Cucujoidea. – Apollo Books, Stenstrup, Denmark, 935 pp.

MERTLIK J. 2007-2022: Faunistické mapy druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae a Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) Česka a Slovenska. Permanentní elektronická publikace, aktualizace 1.1.2022.

In: http://www.elateridae.com/page.php?idcl=105

MERTLIK J. 2008: Druhy rodu Limonius Eschscholtz, 1829 České a Slovenské republiky (Coleoptera: Elateridae). – Elateridarium, 2: 156-171. In: http://www.elateridae.com/clanky/mertlik-limonius_3_5_2008.pdf

MERTLIK J. 2009: Druhy podčeledi Negastriinae (Coleoptera: Elateridae) České a Slovenské republiky. – Elateridarium, 3: 41-136. In: http://www.elateridae.com/ELATERIDARIUM/page.php?idcl=130

MERTLIK J. 2016a: Faunistické mapování Kovaříků Calambus bipustulatus a Hypoganus inunctus (Coleoptera: Elateridae) na území České republiky a Slovenska. – Elateridarium, 10: 43-84.      

MERTLIK J. 2016b: Druhy podrodu Ortathous Reitter(Coleoptera, Elateridae, Dendrometrini, Athous) České republiky a Slovenska. – Elateridarium, 10: 94-132.

MERTLIK J. 2018: Faunistické mapování Ampedus brunnicornis a Ampedus hjorti (Coleoptera: Elateridae) na území České republiky a Slovenska. – Elateridarium, 12: 87-114.

MERTLIK J. 2019: Faunistické mapování kovaříků tribu Megapenthini(Coleoptera: Elateridae) na území Česka a Slovenska. – Elateridarium, 13: 75-116.

MERTLIK J.2021: Nové taxonomické a faunistické poznatky o evropských druzích podčeledi Cardiophorinae (Coleoptera, Elateridae). – Elateridarium, 15: 97-143.

NAKLÁDAL O. 2008: Results of a faunistic survey of beetles (Coleoptera) in foodplain forest of the Litovelské Pomoraví Protected Landscape Area (Czech Republic, Northern Moravia) in 2006. – Klapalekiana, 44: 237-269.

NAKLÁDAL O. 2011a: Rasults of a faunistic survey of beetles (Coleoptera) in Vrapač National Nature Reserve (Czech Republic, Northern Moravia, Litovelské Pomoraví Protected Landscape Area) in 2009. – Klapalekiana, 47: 213-236.

NAKLÁDAL O. 2011b: Results of a faunistics survey of beetles (Coleoptera) in Hejtmanka Nature Reserve (Czech Republic, Northern Moravia, Litovelské Pomoraví Protected Landscape Area) in 2009. – Acta Musei Beskidensis, 3: 103-129.

NAKLÁDAL O. 2019: Saproxyličtí brouci a epigeičtí predátoři, Fytofágní brouci a epigeičtí predátoři – PR Doubrava. Závěrečná zpráva deponovaná na na správě CHKO Litovelské Pomoraví. 45 pp.

REITTER E. 1870: Uebersicht der Käfer-Fauna von Mähren und Silesien. Vehr. Naturf. Ver. Brünn, Brünn, 8, 2: III-VII, 1-195.

TRNKOVÁ B., TRNKOVÁ Z. & TRNKA F. 2020a: Inventarizační průzkum: NPR Ramena řeky Moravy Fytofágní hmyz a epigeičtí predátoři. Závěrečná zpráva deponovaná na správě CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel, 11 pp.

TRNKOVÁ B., TRNKOVÁ Z. & TRNKA F. 2020b: Inventarizační průzkum: PR Kenický Fytofágní hmyz a epigeičtí predátoři. Závěrečná zpráva deponovaná na správě CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel, 10 pp.

VRBA V. 2005-2020: Mapa mapových čtverců, ISSN 1804–3348. Online na: http://www.biblioteka.cz/Pages/Lokality/MapovaPole_MapaSiteCR.aspx

ZELENÝ J. 1972: Návrh členění Československa pro faunistický výzkum. – Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, Praha, 8: 3–16.

INTERNETOVÉ STRÁNKY:
Nálezová databáze AOPK. In: https://portal.nature.cz
Elater o. s. (2022). In: http://www.elateridae.com/galerie/
AOPK ČR (2022). In: https://litovelskepomoravi.ochranaprirody.cz/

ZDROJE POUŽITÝCH MAP
Seznam.cz, a.s. (1996–2022), Mapy.cz. In: http://www.mapy.cz/
Archiv správy AOPK Litovelské Pomoraví.
 

TOPlist