ELATERIDARIUM
JAZYK
 
Přijato 10.07.2007
ELATERIDARIUM ročník 1 (2007)   strany  77-91  (02.08.2007)

 

Biotopy dolního Poorličí s příklady typických zástupců
střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae)

Tomáš Kopecký

Řeka Orlice je od soutoku Tiché a Divoké Orlice jedním z mála přirozeně meandrujících neregulovaných velkých toků v České republice. Zejména každoročními záplavami utvářená rozsáhlá niva řeky je biologicky cenným územím.
Práce obsahuje stručné charakteristiky a fotodokumentaci typů biotopů s příklady jejich typických druhů střevlíkovitých brouků.
Dolní Poorličí bezesporu zasluhuje status území NATURA, protože je již ve střední Evropě řídkým příkladem neregulovaného dolního toku větší řeky. Uspokojivé procento reliktních druhů, zejména vysoké procento adaptabilních druhů a nízké zastoupení eurytopních druhů dokládá silnou přírodní zachovalost oblasti. Výjimečnost území dokladuje nejen přítomnost řady jinak v Čechách vzácných druhů střevlíčků, ale především síla jejich hojných populací...

• Celý článek

Biotopy dolního Poorličí s příklady typických zástupců střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) HTML
• kopecky_dolni_poorlici.pdf pdf 718kB
TOPlist