ELATERIDARIUM
JAZYK
 
Přijato 06.12.2007
ELATERIDARIUM ročník 1 (2007)   strany  97-152  (11.12.2007)

 

Brouci (Coleoptera) přírodní rezervace Buky u Vysokého Chvojna
(Česká Republika)

Josef MERTLIK

Tento článek byl zpracován na objednávku Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje. Je zaměřen na poznání broučích obyvatel přírodní rezervace Buky u Vysokého Chvojna a na poznání vývoje, kterým prošla rezervace od svého založení, od roku 1884 do současnosti. Využil jsem v něm svých znalostí druhů čeledi Elateridae a pokusil jsem se podle jejich xylofágních zástupců vyhodnotit stupeň zachovalosti lesního porostu. K článku jsem připojil fotodokumentaci s doprovodnými texty, které mají umožnit orientaci v odborné problematice ochrany přírody i širší veřejnosti. Článek je věnován památce zakladatele této přírodní rezervace, tehdejšího majitele panství Alexandera, markraběte z Pallavicini.

• Celý článek

Brouci (Coleoptera) přírodní rezervace Buky u Vysokého Chvojna (Česká Republika) HTML
• pr_buky_u_vysokeho_chvojna__11_12_2007.pdf pdf 3MB
TOPlist