ELATERIDARIUM
JAZYK
 
Přijato 08.01.2009
ELATERIDARIUM ročník 3 (2009)   strany  7-18  (20.01.2009)

 

Příspěvek k poznání dvou vzácných saproxylických brouků z východních Čech

Jakub HORÁK & Jana ADAMOVÁ

V našem příspěvku se zabýváme dvěma vzácnými druhy mycetofágích brouků, Mycetophagus fulvicollis (Mycetophagidae) je podkorní druh brouka, který lze označit za relikt kontinuálních lesů. Platydema violaceum (Tenebrionidae) je také poměrně vzácný druh saproxylického brouka. Oba druhy jsou zahrnuty v Červených seznamech mnoha Evropských zemí. Oba brouci se vyskytují většinou pouze v přírodě blízkých a šetrně obhospodařovaných stanovištích. Oba druhy patří s velkou pravděpodobností mezi nemnoho druhů brouků, které jsou vázány přímo na mycelia hub.

• Celý článek

Příspěvek k poznání dvou vzácných saproxylických brouků z východních Čech HTML
• jh_ja-platydema_mycetophagus_2009.pdf pdf 674kB
TOPlist